ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nordingrå socken : Ångermanlands södra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 303 Naturnamn : 1021 Bebyggelsenamn : 852 Naturnamn : 3929
Nordingrå sn Alderdalsvijka, se Ådalsviken vik Nordingrå sn sn Abborrhällan berghäll
Nordingrå sn Allstaholmarna holmar Nordingrå sn sn Abborrören holme
Nordingrå sn »alstadholmen», se Allstaholmarna holmar Nordingrå socken Abramsberget bergklint
Nordingrå sn Arsmyran myr Nordingrå socken Abrunngärdan gärde
Nordingrå sn Arsmyrbacken backe Nordingrå socken Abrungärdan odlat område
Nordingrå sn Arsmyrberget berg Nordingrå socken Abrynngärdan åker
Nordingrå sn Arsmyrbäcken bäck Nordingrå sn Alderlunden fiskställe
Nordingrå sn Ballviken skärgårdsvik Nordingrå sn Alderlunden fiskeplats
Nordingrå sn Barntjärnen tjärn Nordingrå sn Alderlunden lund
Nordingrå sn Barntjärnen tjärn Nordingrå sn Allmänningen skogsområde
Nordingrå sn Barntjärnen tjärn Nordingrå sn Almbron vägövergång
Nordingrå sn Barntjärnen tjärn /Se Nordingrå sn Almbron bro
Nordingrå sn Barrmyran myr Nordingrå sn Alnarna slått
Nordingrå sn Barstaberget berg Nordingrå sn Alnarna, Ut genom Saknas
Nordingrå sn /Se Barstaberget berg /Se Nordingrå socken Alnbackarna slått
Nordingrå sn Barstaflasan, se Norrflasan holme Nordingrå socken Alnvägen stig
Nordingrå sn Barstaholm..., se Norrflasan holme Nordingrå socken Alperna del av Saltåsen
Nordingrå sn *Barsta kulle berg /Se Nordingrå socken Anna-Lisas slättan bergsplatå
Nordingrå sn Barstatjärnen tjärn Nordingrå socken Anna-Lisas-slätten område
Nordingrå sn Barstaudden, se Öjudden udde öjarna inbyggarbeteckning Anna-Lisas-slätten område
Nordingrå sn Barstaviken vik Adolfstorpet, Ute i torpställe Arsmyran myr
Nordingrå sn Barstaviken skärgårdsvik Aldersvedjan torpställe Arsmyrberget berg
Nordingrå sn Barstaö holme Alperna tp Arsmyrberget berg
Nordingrå sn Barstaön ö Andershem lht Arsmyrhalsen del av Aschmyran
Nordingrå sn Barstaön ö Anneberg torp Aslägdan åker
Nordingrå sn Barstaön ö Annero lht Asparna plats vid väg
Noringrå sn Barstaön ö Annetorp lht Asparna, Ut för väg
Nordingrå sn Barstaön ö Arvidshem torp Aspnäsudden område
Nordingrå socken Barstaön ö Asplunda villa Atlanten åker
Nordingrå sn Barstaön ö Backaborg torp Axmarsberget berghäll
Nordingrå sn Barstaön ö Backen, Nola hemman Backen sluttning
Nordingrå socken *Beckelandz åånn å Backen, Nol i torp Backen åker
Nordingrå sn Bergmomyran myr Backen, Norr i torpställen Backen åker
Nordingrå sn Bergsnäsberget berg Backsvedjan torp Backen, Framom åker
Nordingrå sn Bergsåkerstjärnen tjärn Backsvedjan torp Backen, Framom åker
Nordingrå sn Binböletjärnen tjärn Barbrobacken torp Backen, Inne i åkerområde
Nordingerådh sn *Biörckegrund sälfiske Barsta by Backen, Norr i åker
Nordingrå sn Björnkläppen höjd Barsta fiskläge Backen, Norr i åker
Nordingrå sn Björntoet dalgång? Barsta by Backen, Sör på åker
Nordingrå sn Björnåbäcken bäck Barsta, se Barstahamnen Saknas Backen, Uppe i ägor
Nordingrå sn Björnånäset näs Barstahamnen fiskeläge och torpställe Backen, Väst i benämning på Edsätterbacken
Nordingrå sn *Björnås Bäck bäck Barstahamnen fiskehamn Backen, Väst i åker
Nordingrå sn Björnåviken vik Barstakapellet, se Kapellet Saknas Backen, Öst i åker
Nordingrå sn Blindsundet vik Barstaskären avsöndring Backen, Öst i ängsmark
Nordingrå sn Blyberget berg Berget, Nedom torpställe Backen, Öst i backe
Nordingrå socken /Se Blykällberget berg Berget, Ut på torp Backkällan källa
Nordingrå socken /Se Blåbärsmyran myr Berghem lht Backlägdan åker
Nordingrå kyrka kyrka /Se Bockberget berg Bergsnäs by Backlägdan åker
Nordingrå sn /Se Bockholmarna uddar? Bergsnäs by Backstycket åker
Nordingrå sn Bockviken vik Bergsnäs by Backstycket åker
Nordingrå sn Bosanden strandområde Bergsnäs by Backstycket åker
Nordingrå sn /Se *Boskatan udde Bergsnäs by Backsvedjan skogsområde
Nordingrå sn /Se *Boskatan udde Bergsåker by Backsvedjan slått
Nordingrå sn /Se Bossvikberget berg Bergsåker by Backåkern åker
Nordingrå sn /Se Bossviken vik Bergsåker by Baggvikberget Saknas
Nordingrå sn /Se Bossviken vik Bergsåkersbodarna fäbodar Baggvikbäcken bäck
Nordingrå sn /Se Brandlandsberget berg Bergsåkerssågen vattensåg Baggviken Saknas
Nordingrå sn /Se Brattberget berg Bergsåkerssågen vattensåg Bakstycket åker
Nordingrå sn /Se Bratthällan berghäll? Bertilsberg lht Backstycket åker
Nordingrå sn /Se Brattnäset näs Betania lht Ballsvedjan skogsmark
Nordingrå sn Brattnäsgrundet grund Bindböle by Ballviken vik
Nordingrå sn /Se Brattnäsudden udde Binböle by Barberbäcken område
Nordingrå sn /Se Brattnäsudden udde Binböle by Barntjärnen tjärn
Nordingrå sn /Se Brattsvedjan terräng Binnböle by Barntjärn tjärn
Nordingrå sn /Se Bredvikberget berg Björnsäter torpargård Barntjärnen tjärn
Nordingrå sn /Se Bredviken vik Bjärsätt torpställe Barstaberget berg
Nordingrå sn /Se Bredviken vik Björkkullen torp Barstahamnvägen kärrväg
Nordingrå sn /Se Bredviken vik Björnslåtten avs Barstatjärnen tjärn
*Nolingar, se Nordingrå sn /Se Bredviken vik Björntorp torp Barstavägen landsväg
Barsta by Bredviken skärgårdsvik Björnån bebyggelse Barstaön ö
Barsta by Bredwijka, se Breviken vik Björnån torpställen Barstaön ö
Barsta by Bredvjken, se Breviken vik Björnån »utby» Barstaön ö
Barsta fiskeläge Breviken vik Björnån by - torpställen Baslandet åker
Barsta by /Se Breviken vik Björnäs by Baslinan rågång
*Beck ödesby Bräcksandviken skärgårdsvik Björnås by Bastubacken backe
Bergsnäs by Bräcktjärnen tjärn Björnås by Bastubacken backe
Bergsnäs by Bränningsviken vik Björnåsby pst Bastubacken odlat område
Bergsnäs by Brännlandet ägomark Björnänget namn på Klocke Bastubacken backe
Bergsnäs by /Se *Brännudden udde Blisterbacken torp Bastubacken backe
Bergsåker by Brännvinsmalen strandområde Blå-Berglunds bondgård Bastuberget berg
Bergsåker by Bräntberget berg Bodarna Saknas Bastudalen dalgång
Bindböle by Brömsmyran ägomark? Bolagstomten avs Bastudalen dalgång
Binböle by Burvik, se Mjällomsviken vik Brattsvedjan torp Bastudalen del av dalgång
Binnböle by /Se Burvjken, se Mjällomsviken vik Brattänget hemman Bastudalen betesland
Binböle by /Se Burviken vik Bredvikstorpet torp Bastudalskläppen område
Binböle gd /Se Burviken vik Brittebo torp Bastugustycket åker
Björnås by Burviken vik Broddvy, se 4 Västervalto Saknas Bastugärdan betesland
Björnås by Burvjken, se Mjällomsviken vik Broddvy torp Bastugärdan ängsbacke
Björnås by Bybergsberget berg Bromsmyran odlat område, torp Bastukläppen ängsmark
Björnås by Bynäsudden udde Bräcke tp Bastulaven område
Björnäs by Båtviken skärgårdsvik Bräcke torpställe och odlat område Bastulägdan åker
Björnäs by /Se Bäckerholmen holme Bräcksanden torpställe Bastulägdan åker
Brindböle, se Binnböle by /Se Bäckerholmen ö Bräcktorpet Saknas Bastustycket åker
Bräcken ödetorp? Bäckerholmen holme Brädgården avsöndring Bastustycket åker
Bäckland by Bäckerholmen holme /Se Brännmon avsöndring Bastustycket åker
Bäckeland by Bäckerholmen holme Brännmon lht Bastustycket, Främre åker
Bäckland by /Se Bäckerholmen holme Byn, Norr i gårdar Bastustycket, Övre åker
Bärsnäs, se Bergsnäs by /Se Bäckerholmen skärgårdsholme Byn, Uppe i gårdar Bergbacken utäga
Bönhamn fiskeläge Bäckerholmssundet sund Byn, Uppe i by Berget stig
Bönhamn fiskl. /Se Böcker Holmen, se Bäckerholmen holme Byn, Uppe i gård Berget, Därvid åker
Dal by Böckerholmen, se Böknaholmen holme Byn, Uppe i gårdar Berget, In på höjd
Edsätter by Bökarehollmen, se Bäckerholmen holme Byn, Uppe i del av by Berget, Nordan del av Ringkallen
Edsätter by /Se Böknaholmen holme Byn, Väst i del av by Berget, Upp på berg
Fröstvik by Bönhamn fiskeläge /Se Byn, Åt i gårdar Berget, Uppe på berg
Fröstvik by /Se Bössvijka, se bossviken vik Byn, Åt i Saknas Berget, Uppe på del av Dalsberget
Fällsvik by Dalsberget berg o. triangelpunkt Byn, Öst i del av by Berget, Uppe under del av Dalsberget
Färnsvik by Dalsberget berg Båtsmans torp Berget, Ute i berg
Färnsvik by /Se Dalsberget berg o. triangelpunkt Båtsmansgärdan torp el. lht Berget, Västom inägor
Geresta by /Se Dalsberget berg /Se Båtsmanstorpet torp Bergen, Väst på bergshöjder
Grista gård Dalsmyrbäcken bäck Båtsmanstorpet torp Berget, Väst på Saknas
Grista gård Daltjärnen, Nedre tjärn Båtsmanstorpet torp Berget, Öst på Saknas
Gåsnäs by Daltjärnen, Övre tjärn Båtsmanstorpet torp Bergkällbacken bergbacke
Gåsnäs by Dansarhällan udde Båtsmanstorpet båtsmanstorp Bergmomyran myr
?Gåsnäs by Dansarhällorna berghällar Båtsmanstorpet torpställe Bergmon skogsområde
Gåsnäs by Djupbäcken bäck Bäckland by Bergmyrbacken väg
Gärde by Djupdalen dal Bäckland by Bergsmyran myr
*?Heden Saknas Djupmyran myr Bäckland by Bergsnäsbacken backe
*Herrestad, se Geresta by /Se Djupmyran myr Bäckland by Bergsnäsberget berg
Hyndtjärn by Dunsen berg Bäckmanska torpet torp Bergsnäsvägen väg
Hyndtjärn by Dyngklubben udde Böle klockarboställe Bergsnäsänget odlat område
Hyndtjärn by Dönstaudden udde Böle klockarboställe Bergsåkersbacken backe
Håll by /Se Dönstaudden udde Böle klockargård Bergsåkerberget berg
Håll by e-als åkers Fierd, se Ullångersfjärden fjärd Böleskläppen torp el. lht Bergsåkersrå rågång
Håll by Edseters fierden, se Edsäterfjärden fjärd Bönhamn bebyggelse Bergsåkertjärnen sjö
Håll by /Se Edsäterfjärden fjärd Bönhamn fiskeläge Bergsåkertj. tjärn
Häggviken by Edsäterfjärden fjärd Bönhamnen fiskeläge Bergsåkerstjärnen tjärn
Häggviken by Edsäterfjärden fjärd Bönhamn fiskläge Bergsängslägdan åker
Häggviken by Edsätterfjärden fjärd Bönhamn fiskeläge Besviken vik
Häggvik by Edsätterfjärden fjärd Bönhamns båtkaj, se 3 Bönhamn Saknas Besvikudden udde
Jeresta by Edsätter fjärden fjärd Bönhustomten lht Betesberget höjd
Jeresta by Edsätterfjärden havsvik Centralhällan lht Betet, Backe betesmark
Järesta by Edsätterfjärden havsfjärd Centrum, se 29 Mjällom Saknas Betet, Främre betesmark
Järnsta by Edsätterfjärden havsfjärd Centrum lht Binbölesjön sjö
Järnsta by /Se Edsätterfjärden vik /Se Dal by Binbölesjön sjö
Klocke by Edsätterfjärden havsvik Dal by Binbölestjärnen tjärn
Klocke utjord /Se Edsättertjärnen tjärn Dal utjord Binnböle(s)tjärnen tjärn
*Klockäng ödesby Elsiön, se Älgsjön sjö Dal by Bjärsetogrubban sänka
Kåsta by Erik-Svensmyran myr Dalen lht Bjärsättgrubban platå
Kårsta by Estermyran myr Dalen, Norr i torpställen Björken fiskeplats
Kåsta by Febergsudden udde Dalmyran, se 15 Rävsön Saknas Björklundsbacken backe
Kåsta by Flaggberget berg Dalmyran avs Björkstycket åker
Kåsta by Flakaberget berg Dalsbergsstugan stuga Björkudden udde
Körning by Flakamyran myr Dalbergstorpet förr torpställe Björnhålet, Nedre pass
Körning by Flakatoberget berg Dalsvedjan torp Björnhålet, Övre pass
Körning by Flarcken, se Fyrfisktjärnen tjärn Djupdalsudden torp Björnhägnen utslåtter
Körning by Flasen skärgårdsholme Djupvarpet torpställe Björnkläppen berg
Körning by »flasun», se Nördflasen skär Djupvarpshägn avsöndring Björnto sänka
Körning by /Se »flasun», se Sörflasen skär Duvbo lht Björnto dalgång
Körning by /Se Flasund, se Nördflasen holme Duvtorp avsöndring Björnåberget berg
Lidböle by /Se Flasund, se Sörflasen holme Duvtorp lht Björnåbäcken bäck
Lidböle by Flättmyran myr Ebeneser lht Björnåbäcken bäck
Lydhböhle by Flögberget berg Ed torp Björnådalen dalgång
Käringesteenen Saknas Flögberget berg Ed tp Björnånäsberget höjd
Lidböle by /Se Fogelskiäre, se Fågelskäret holme Eden torp Björnånäset udde
*Myckleslätte Saknas »fogelsiäret», se Fågelskäret ö Edsbo torp Björnånäset udde
Mjällom by »forbergzholma», se Storbergsholmen holme Edssvedjan avsöndring Björnåsanden strand
Mjällom by /Se *Forbergsholmen holme Edsätter by Björnåsbacken backe
Mjällom samhälle /Se Forbergzholmen, se Storbergsholmen holme Edsätter by Björnåsberget berg
Mjällom samhälle /Se Fuckesjön sjö Edsätter by Björnåsbäcken avlopp
Mädan by /Se Furan holme Edsätter by Björnåsänget åkrar
Mädan by /Se Furan holme Enmo lht Björnåviken vik
Mädan by /Se Furan holme Enåker lht Björnåvägen skogsväg
Mjösjö by Furan holme Erikasberg lht Björnänget åkerskifte
Mädan by Furan holme Erk-Ers hemman Björnänget odlat område
Mädan by Furan holme Erik-Ersgärdan torp el. lht Blekbacken område
Mäland by Furan holme Erik Janes-torpet torp Blindberget berg
*Noldum by Furan holme Erik Janestorpet torpställe Blindsundet dalgång
Nordingrå by /Se Furun, se Furan holme Eriksdal torp el. hemman Blindsundet »landfäste»
Nordungaradh = Nordingrå sn Furun, se Furan holme Erikshem lht el. torp Blindsundet näs
Norrbacken torp /Se Furun, se Furan holme Erikslund torp Blindsundet landtunga
Norrfällsviken fiskeläge »furun», se Furan holme Erikslund avsöndring Blindrundlägdan åker
Norune by /Se Furun, se Furan holme Erikslund avsöndring Blindtarmen väg
Nyland by Furusundet sund Erikslund lht Blindtarmen ägor
Näs by Furön, se Furan holme Erikslund avs Blindtarmen åker
Näs by Fyrfisktjärnen tjärn Eriksro torp Blisterbacken slåttesland
Näset by Fyrfisktjärnen tjärn Erstorp torp Blomsvägen del av Nyvägen
Näs by Fågelskär holme Fagerlund lht Blyberget Saknas
Näs by Fågelskäret holme Falktorpet torpställe Blyberget berg
Näs by Fågelskäret ö Falktorpet båtsmanstorp Blyberget berg
Omne by Fågelskäret holme Fellströmstorpet torp Blykällan källa
Omne by Fågelskäret skär Fiskarebo lht Blykällan källa
Omne by Fågelskäret holme Fiskartorpet torp Blykällsberget berg
Omne by Fågelskäret skär Framkomsten, se 6 Mäland Saknas Blåbärsmyran myr
Omne by Fågelskäret ö Framkomsten avsöndring Blåbärsto dalgång
Omne by Fågelstamyran myr Frideborg lht Bockarna sten
Omne by Fäbodmyran myr Frideborg torp Bockberget Saknas
Omne by Fäbodmyran myr Fridhem torp Bockberget berg
Omne by Fäbodudden udde Fridhem torp Bockberget del av Långsön
Omne by Fänvik, se Färnsviken vik Fridhem torp Bockberget berg
Omne by /Se Fänsvijka, se Färnsviken vik Fridhem lht Bockholmarna holmar
Orsta by Färnsviken vik Fridhem lht Bockholmen holme
Orsta by Färnsviken vik Fridhem lht Bockviken vik
Orsta by /Se Färnsviken vik Fridhem lht Bodarna, Nere vid sjöbodar
Orsta by /Se Färnsviken vik Fridhem torp Bollvikberget berg
*Padtjärn ödesby Gafvelfjärden, se Gaviksfjärden havsfjärd Främmerklocke utjord Bollviken vik
Paddtjärnhemmanet Saknas /Se Gammelnolomsvijka, se Gamm-Nordom-viken vik Främmerveda Saknas Bondhålan berg
Pattjern, se Paddtjärnhemmanet Saknas /Se Gammelnolumswijka, se Gamm-Nordomviken vik Främmerveda by Bondhålet vik
Prästbordet med Ödesåkern och Prästön jordbruk /Se Gamm-Nordom-viken vik Främmerveda by Bondklubben del av Högbonden
Prästbordet med Ödesåkern och Prästön jordbruk /Se Gamm-Nordomviken vik Främmerveda by Bonn Saknas
Prästbordet jordbruk /Se Gamm-Nordomviken vik Främmerveda by Bonnsnadden del av Högbonden
Prästön stomhmn /Se Gamm-Nordomviken vik Fröstvik by Borgberget berg
Prästön stomhmn /Se Gaviksfjärden vik Fröstvik by Borgmyran myr
?Prästön stomhmn Gaviksfjärden havsfjärd Fröstvik by Borren åker och äng
Prästön stomhmn *Gaviksfjärden vik /Se Funnåkern förr båtsmanstorp, nu betesmark Borsthålet åker
Prästön stomhmn Gaviksfjärden havsvik Fyren fyr Bosanden ställe
Prästön stomhmn Germundsön ö Fårhällan avs Bosen Saknas
Rävsön by Germundsö ö Fäbodarna Saknas Bossanden strand
Räfsön by Germundsö ö /Se Fäbodarna fäbodar Bossviken vik
Röksta by Germundsö ö Fäbodarna Saknas Bossviken vik
Röksta by /Se Germundsö ö Fäbodarna fäbodplats Bosudden udde
Salberg by Germundsö ö Fäbodvallen Saknas Bossvikkälen skogsområde
Salberg by Germundsö ö Fäbodvallen fäbodvall Bossviken vik
Salberg by Germundsön ö Fällsvik by Bossvikskrevan skreva
Salsåker by Germundsön ö Fällsvik by Bottennäsudden udde
Saltsåker by Germundsösanden del av Germundsön Fällsvik by Brandberget berg
Salsåker by Getviken skärgårdsvik Fällsvik by Brandbärssvedjan område
Salsåker by Gnäggen holme Fällsviken fiskeläge Brantstycket åker
Saltsåker by Gnäggen skär Fällsvikhamnen fiskarhamn Brattbacken vinterväg
Salsåker by /Se Gnäggen holme Färnsvik by Brattberget berg
Salsåker by /Se Grepansviken vik Färnsvik by Bratthällan bergknalle
Sebäng by Grepansviken vik Färnsvik by Bratthällan stup
Sebäng by Gressel skieret, se Grisselskäret holme Färnsvik by Bratthällan del av Näset
Själand by Grisselskäret holme Gerdberg avs Brattlägdan åker el. äng
?Själand by Grisselskäret holme Gerdinstorpet torp Brattlägdan åker
Själand by /Se Grisselskäret holme Glipugnen torp Brattnäsberget berg
Själand by /Se Grisselskäret skär Glöden gård Brattnäset halvö
Skarpnyland hemman Grisselskäret ö Glöden bondgård Brattnäset halvö
*Solberget ödesby Grisselskärssundet sund Gnäggsundet strömmingsfiske Brattnäsgrundet skär
Solö by Grophällan kobbe Granliden kassörsbostad Brattnäsudden udde
Sund by Grundhällorna berghällar? Graningen lht Brattnäsudden udde
Sund by Gråhällan strandområde Grankullen lht Brattrenen backe
?Sund by Grävamoberget berg Granngården förvaltarbostad Brattrenen åker
?Sund by Grönhamnen, se ?Laxviken ?vik Grista by Brattrenen skrabbslått
Sund by /Se *Grönhamnen vik? Grista by Brattsvedjan skogsområde
*Sunnanön hmn /Se Grönudden udde Grista by Brattsvedjan betesmark
*Svinön Saknas Grötsk...re, se Grisselskäret holme Grubban Saknas Brattsvedjan åker
Svinön, se Prästön stomhmn Gubbmyran myr Grubban gård Brattsvedjebacken åker
Sörfällsviken fiskeläge Gudmanshällorna berghällar Grunnan gård Brattsvedjan skogstrakt
Sörle by Guldgrund grund Grundan område Brattåkern åker
Sörle by /Se Guldgrundet holme Grundänget torp Brattåkern åker
Sörle by /Se Guldgrundet skär Grunnarboda lht Brattänget område
Sörle by /Se Guldgrundet skär Grönkullen lht Brattängsberget berg
Sörle by /Se Gullgrundet grund Grönolles hemman Braxudden udde
Tollsäter by Gullgrundet skär Gullhemmet f.d. båtsmanstp. Bredlandet åker
Tallsätter by Gullgrundet grund Gunnarboda lht Bredlägdsåkern åker
Tollsäter by Gullgrunne, se Guldgrundet holme Gunnebo torp Bredmyran myr
Tollsäter by »gullgrunne», se Guldgrundet skär Gustavsgärde avsöndring Bredvikbäcken bäck
Tollsätter by /Se Gven vik Gårdslandet torp Bredviken Saknas
Ulvvik by Gveningsmyran myr Gåsnäs by Breviken vik
?Ulvvik by Gånswijks Fiärden, se Gaviksfjärden vik Gåsnäs by Breviken, Yttre vik
?Ulvvik by Gårdberget berg Gåsnäs by Bredviken vik
?Ulvvik by Gårdberget berg Gåsnäs by Bredviken vik
Ulfvik by /Se Gårdmyran myr Gåsnässtranden torpställen Bredvikkroken del av Bredviken
Vallto, V:a o. Ö:a byar /Se Gårmyrberget berg Gärdan torp Bredvikmyran myr
Valmsta by Gåsnäsberget berg /Se Gärdan lht Bredviksberget berg
Valmsta by /Se Gåsnäsberget berg Gärdan gammalt båtsmanstorp, nu åker Bredviksjön område
Veda by Gåsnässjön sjö Gärdbodarna fiskebodar Bredvikssvedjorna skogsmark
?Veda by Gärdetjärnen tjärn Gärde by Bredänget åker
Veda by *Gäsnäsberget, se Gåsnäsberget berg /Se Gärde by Brita Lisasgärdan område
Veda by Gökholmen holme Gärde by Brita Lisas stenen lokalitet
?Veda by Hagmyran myr Gärde by Brolandet åker
Veda by Hagviken, se Hägget vik Gärdmyran torpställe Bromsmyran del av Långmyran
Veda by /Se Hakaslottet holme Hofsta torp el. lht Bron bro
Veda by /Se Halsviken vik Halsnäset båtsmanstorp Brostycket åker
Veda by /Se Halsvikmyran myr Halvhemmanet hemman Brostycket åker
Vännersta by o. tg Halvvägsmyran myr Hammaren gård Brostycket åker
Vännersta by /Se Hammermell sund Hammaren lägenhet Brosvedjan åker
Vennersta by Hamnkärrmyran myr Hammaren hemman Brosvedjan åker
Vennersta by Hamnmyran myr Hammaren gård Broåkern åker
Vännersta by Hans-Samuelsviken vik Hammaren torp Brudlägdan åker och strandslått
Vennersta by /Se *Haranäsudden udde Hammargården lht Brudlägdåkern åker
Västervalto by Havsjön hav /Se Hamnen, Ute i fiskeläge Brudsvedjan odlat område
Ådal by Helvetesberget berg Hamnslotten »utby» Bruksgatan väg
Åkvisslan gårdar /Se Hernäsan udde Hamnslåttern torpställen och utjord Brukskajen kaj
Åsäng by Herr Israelsholmen, se Hyndtjärnsön halvö Hamnslåtten torpställen Brukstaberget berg
Åsäng by »hgvjken», se Hägget vik Hansboda torp Brukstaberget bergklint
Åsäng by Holmudden udde Hanseberg lht Brukstaberget Saknas
Åsäng by Holmudden udde Hansnäs hemman Brukstaberget berg
Åsäng by Hummelviken vik Harehem lht Brunnstycket åker
Åsäng by Hundhålet del av Edsätterfjärden Haränget tp Brunnsstycket åker
Åsäng by *Hyndtjärnsholmen holme Heimskringla avsöndring Brunnsstycket åker
Åsäng by Hyndtjärnsviken vik Hemmet lht Bryggstugestycket åker
*Åsänge, Väster utjord *Hyndtjärns ägor ägomark Hemskiftet, se 12 Ön Saknas Bryggstugustycket åker
Älgsjö by Hyndtjärnsön halvö Hemskiftet torp Bryggstugustycket åker
Älgsjö by /Se Hyndtjärnsön halvö Hemskiftet torp Bryte åker
Öd, se Ödesåkern stomhmn Håkansberget berg Herrgården herrgård Brånan område
Öden by Håkaskrapet terräng Holmarna torp Bräcka åker
Öden by /Se Hållsjön sjö Holmen tp Bräckbacken vägbacke
Ödesåkern stomhmn /Se Häggemyran myr Holmen hemman Bräcke åkerområde
Ödesåkern stomhmn /Se Hägget vik Holmen torp el. lht Bräcken förr torp, nu åkrar och betesmark
Ödesåkern stomhmn /Se Hägget vik Hoppets äng avs Bräcken väg
Ödesåkern stomhmn /Se Hägget vik Husåkern gård Bräcken backe
Ödesåkern stomhmn /Se Hägget skärgårdsvik Husåkern avs Bräcken åker
Ödesåkern stomhmn /Se Häggvijka, se Hägget vik Hyndtjärn by Bräcken åker och väg
Ön by Häggviken vik Hyndtjärn by Bräcken backe
?Ön by Häggviken vik Hyndtjärn by Bräcken backe
Ön, se Prästön stomhmn Hästmyran myr Hyndtjärn by Bräcken, Uppe i ägor
Östansjö by Hästviken vik Håll by Bräckskällan källa
Östansjö by Högben, se Högbonden holme Håll by Bräckesanden strandremsa
Östervalto by Högbonden ö Håll by Bräcksand sandstrand
*Överklocke ödesby Högbonden ö Håll by Bräcksandberget berg
Överveda by Högbonden ö Häggkullen torp Bräcksandviken vik
Överveda by /Se Högbonden ö Häggnor torpställe och utslåtter Bräcktjärnen tjärn
  Högbonden holme Häggnor avs Bräcktjärnmyran myr
  Högbonden ö /Se Häggnor gårdar Bräddgärdan åker
  Högbonden holme Häggnor torpställen Brädgården brädgård
  Högbonden ö Häggvik bebyggelse Brädlandet åker
  Högbonden ö Häggvik bebyggelse Brännan äng
  Högbonden ö Häggvik sågverk och by Brännan skogsdunge
  Högbonden ö /Se Häggvik by Bränningsviken vik
  »högbonn», se Högbonden ö Häggvik by Brännlandbäcken bäck
  Högforstjärnen tjärn Häggvik by Brännlandbäcken bäck
  Högklinten höjd o. triangelpunkt Häggvik by Brännlandbäcken bäck
  ?Högklinten berg /Se Häggviksågen förr såg Brännlandet område
  Högland, se Högbonden ö Hägn del av by Brännlandet skogsområde
  Höglasmen ö Hägnaden, se 18 Omne Saknas Brännlandslättan, Bortöver skogsområde
  Höglasmen ö Hägnaden avsöndring Brännmon område
  Höglosmen, se Höglasmen ö Hägnan tp Brännvinsmalen namn på Vitstensmalen
  Höglosmen ö Hägnor Saknas Bräntberget del av Barstaberget
  Höglosmen ö Höga lht Bräntsvedjan småskogomr.
  Höglosmen ö Höganöjet lht Bräntön halvö
  Höglosmen holme Högarna gård Brännlanden skogsmark
  Höglosmen holme Högsvedjorna torpställe Bura? vik och skogsdel
  Höglosmen, se Losmen ö /Se Högtorpet torp Buran utäga
  Höglosmen ö Höjden torp el. lht Burarna Saknas
  Högåsberget berg Inropet torp Buraviken Saknas
  Högåsen berg Inåviken torp Burberget berg
  Högåsen höjd Inägojorden torp Buren åker
  Hörbergsholmen, se Storbergsholmen holme Isbergssvedjan torp el. lght Buren åker
  Inner-Dönstaviken vik Jakobslund torp Burudden udde
  Inner-Orrviken skärgårdsvik Jakobstorpet lht el. torp Burviken vik
  Insjöbacken terräng Jeresta, se Järesta by Burviken vik
  Isberget berg Johannelund lht Burviken vik
  Jerma...ön, se Germundsö ö Johannesberg lht el. torp Burviken vik
  Jermesön, se Germundsö ö Johannesberg lht Burvikudden udde
  Jermesön, se Germundsö ö Johannishem lht Buten del av Gnäggen
  Jermesön, se Germundsön ö Johannishem torp Buto dalgång
  »jermes ö...», se Germundsön ö Johansberg torp Butobäcken bäck
  Jermsön, se Germundsö ö Jonastorp torp Butosvedjan utäga
  Jossviken vik Jonelund avsöndring Butosvedjan gammal svedja, nu bete
  Järestakullen höjd Jonelund torp Byberget berg
  Järestaviken sjö Jongårdskläppen jordhöjd Bybergsberget berg
  Järestaån å Jongårdskläppen jordhög Bybergsberget bergklint
  Järmersö, se Germundsö ö /Se Jonstorp lht Byberget berg
  Jössviken vik Jungtorp avs Bybergsberget berg
  Kacken udde Järesta by Bybergskläppen berg
  Kallvikberget berg Jeresta by Byggnaden, Väst om åker
  Kallviken skärgårdsvik Järesta by Byn, Öst i Saknas
  Kangeltjärnen tjärn Järesta by Bynäset udde
  Kangtjärnarna tjärnar Järnsta by Bynäset näs
  Kapellviken vik Järnsta by Bynäsudden udde
  Karlsmyran myr Jernsta by Byteshägnen, se Långhägnen Saknas
  Kastavijka, se Grepansviken vik Jernsta by Bytessvedjan skogsområde
  Kastawijk, se Sörleviken vik Järnsta by Bådamalen vik
  Kastawijka, se Sörleviken vik Järnstasågen såg Bådan del av Mjällomslandet
  Kattskäret skär Kalles gårdstomt Bådan udde
  Kikarberget berg Kallstsgärdan torpställe Bålberget berg
  Kilberget berg Kapellet fiskarkapell Bålsjöhällan berghäll
  Killingholmarna holmar Kapellet missionskapell Båseberget berg
  Kindborgstjärnen tjärn Karl? Jansbacken torp Båtgärdan område
  Klackakläppen berg Karolund torp Båtlänningen landningsplats
  Klocketjärnen tjärn Kilen torp Båtsmansgärdan slått
  Klubberget berg /Se Kilen lht Båtviken vik
  Klubben, se Långskärsklubb skär Klermont torp Båtviken vik
  Klubben, se Klubbudden udde Klingerbacken gård Båtviken vik
  Klubben, se Långskärsklubb skär Klingerbacken bondgård Båtvikflärken tjärnpuss
  Klubben, se Klubbudden udde Klinten lht Båtvikudden udde
  Klubben, se Långskärsklubben holme Klippan lht Båtvikudden udde
  Klubben skär Klippan torp Bäcken avlopp
  Klubben holme Klippan lht Bäcken bäck
  Klubben holme Klocke utjord Bäcken Saknas
  Klubben holme Klocke gårdar Bäcken bäck
  Klubben holme Klocke by Bäcken, Borta vid bäck
  Klubben holme Klocke torp Bäcken bortur Svarttjärnen avlopp
  Klubben, se Klubbudden förr ö, nu udde Kläppen tp Bäcken, Ner i Saknas
  Klubben, se Långskärsklubben holme Kläppen torp Bäcken, som går inför åkern bäck
  Klubben, se Långskärsklubben holme Kläppen lht Bäcken, Södra åker
  Klubben holme Kläppen, Nere på hemmansägare Bäckerholmen ö
  Klubben holme Knösen gård Bäckerholmen holme
  Klubben skärgårdsholme Knösen torpställe Bäckerholmen holme
  Klubbhällan skär Kristinero lht Bäckerholmen holme
  Klubbudden nu udde, förr holme Kristinero torp Bäckerholmssundet sund
  Klubbudden udde Kristinetorp torp Bäckerholmsbodarna sjöbodplats
  Klubbudden udde Kristoffersbo lht Bäckeränget äng
  Klubbudden spets av ö Kråksund avs Bäckeränget område
  Klubbviken vik Kråksund torp Bäcklandsbäcken bäck
  *Kläppen holme Kullen, Uppe på torp Bäcklandstå vägskäl
  Klösberget berg Kulliglägdan torpställen Bäcksvedjan utslåtter
  Klösberget berg /Se Kuvan torpställe Bäcksvedjan område
  Koltjärnen tjärn Kvarnbäcken lht Bäcksvedjan delvis odlat område
  Kolängsberget berg Kyrkbacken tp Bältet udde
  Kompassberget berg Kyrkbacken torpställe Bältet fiskeplats
  Kompassberget berg Kåsta by Bölena, Där i åkrar
  Kon sten Kåsta by Bölesbacken backe
  Krikberget berg Kåsta by Bölesberget bergsklack
  Kråknäset strandområde Kåsta by Böleskläppen skogsmark
  Kråknäsfjärden fjärd Kåsta by Bölestå fätå
  Kungsänget terräng Kåsta by Bönhamnsvägen landsväg
  Kvarnberget berg Kåstafäbodarna fäbodar Bönhusberget berg
  Kvarnbäcken bäck Kåstafäbodarna fäbodplats Böttnäsudden udde
  Kvarnbäcken bäck Kåstaänget torp Dalamyran åker
  Kvarnhusberget berg Kåstaänget torpställen Dalamyran område
  Kvarnhusbäcken bäck Kåvan torpställe Dalamyrsviken vik
  *Kåstaberget berg /Se Källsvedjan torp Dalarne väg
  Kåstabäcken bäck Källsvedjan lht Dalarna väg
  Kåstaviken tjärn Köns hemman Dalbergssvedjan skogsområde
  Kåstaänget ägomark Körning bebyggelse Dalbäcken bäck
  Källmyran myr Körning by Dalen utslåtter
  Källmyrorna myrar Körning by Dalen odlad jord
  Käringberget berg Körning by Dalen åker
  Käringmyran myr Kjörning by Dalen dalgång
  Käringmyran myr Körning by Dalen dalgång
  Käringmyran myr Körningsgården pensionat Dalen Saknas
  Käringviken vik Ladhägn torp Dalen, Nol i landsväg
  Körningsberget berg Lapp-Lars torpställe Dalen, Sör i åker
  Körningsberget berg /Se Lars-Pers torp Dalen, Upp genom dalgång
  *Kjörningzåånn å Lars», Uppe i äldre namn på Sund Dalen, Uppe i dalgång
  Lammyrberget berg Lejonstorpet båtsmanstorp Dalen, Uppe i ägor
  Lappholmen udde Lidböle by Dalhägnen förr utslått, nu skogsmark
  Lappkojmon terräng Lidböle by Dalsbacken skrabbslått
  Lappkåtaberget berg Lidböle by Dalsberget berg
  Lappudden udde Lidböle by Dalsberget berg
  Laxstakarevet strandområde Liljedalen lht Dalsberget berg
  Laxstakaviken skärgårdsvik Liljeskogen torp Dalsberget bergmassiv
  ?Laxviken vik Lillebo torp Dalsberget berg
  Laxviken vik Lillklocke lägenheter Dalsberget berg
  Lekattoet terräng Lillkläppen, se Jongårdskläppen Saknas Dalsberget berg
  Leskiären, se Läskären skär Lillänget hemman Dalsberget berg
  Lidtoet sänka? Lindänget lht Dalsbäcken bäck
  Lillenskiär, se Läskären skär Ljungtorp avsöndring Dalsbäcken bäck
  Lillenskiäre o. Stoderskiäre, se Läskären skär Losmehamnen fiskarhamn Dalsbäcken bäck
  Lillerskiäre, se Läskären läskär Lugnet avs Dalsbäcken bäck
  Lillharen skärgårdsholme Långmyran lht Dalshägnarna se Dalshägnen betesmark
  Lillholmen holme Långsöbodarna fäbodar Dalshägnen dalgång
  Lill-Långsön halvö Lövkullen torp Dalsjorden åkerskifte
  Lillmyran myr Lövtorpet torpställe Dalskälen skogstrakt
  Lillsanden vik Lövtorpet torpställe Dalslägdorna åkrar
  Lillsanden strandområde Lövtorpet torpställe Dalsmyran myr
  Lillsjön sjö Lövudden avsöndring Dalsmyrbäcken avlopp
  Lillviken skärgårdsvik Mariehem lht Dalssanden strandparti
  Lillören holmar Marken, Ute i, se Norbergstorpet Saknas Dalstjärnen, Främre tjärn
  Lofmen, se Höglosmen holme Meanderstorpet torp Dalstjärnen, Övre tjärn
  Lomtjärnen tjärn Melinstorp torp Dalstycket åker
  Longsöholmen, se Långsön ö Mjällom pst Dalstycket åker
  Longsöholmen, se Långsön ö Mjällom bebyggelse Dalsvedjan skogsområde
  Losmen ö Mjällom bebyggelse Dalsvägen landsväg
  Losmen ö Mjällom by Dalsvägen stig
  Losmen ö /Se Mjällom by Dalsåkern åkerområde
  Losmen ö Mjällom by Dalsängesberget berg
  Losmeviken vik Mjällom by Dalsänget ängsmark
  Lossmen, se Höglosmen ö Mjällom by Dalsänget åker
  Lågåsberget berg Mjällom by Dalsänget utslått
  Långgrunne, se Storgrund grund Mjällomslandet torpställe Dalsänget inägor
  Långmalen strandområde Mjällomslandet avs Danielsstycket åker
  Långmyran myr Mjällomslandet fiskeläge Dansarhällan strandhäll
  Långmyran myr Mjölby torp Dansarhällan strandhälla
  Långmyran myr Mjösjö by Dansarhällan parti av strand
  Långmyran delvis odlat område Mjösjö by Dansarhällorna bergparti
  Långmyrtjärnen tjärn Mobacken torpställen Dansarhällorna berghällar
  Långsiöholmen ö Mon tp Det västra stig
  Långskär ö Moskiftet torp Djupberget kulle
  Långskär skär Myckelslätt torp Djupbäcken bäck
  Långskär ö Myran, Nedre torp Djupbäcken avlopp
  Långskär skär Myråkersbacken torp Djupdalen dalgång
  Långskäret holme Månsänget avsöndring Djupdalen dalgång
  Långskäret ö Måviken fiskeläge? och f.d. ångsåg Djupmyren myr
  Långskäret ö Måviken (torp) by, fiskeläge? Djupmyran myr
  Långskäret holme Måviken fiskeläge Djupmyran myr
  Långskäret ö /Se Måviken vik, torpställe och ångsåg Djupmyrberget berg
  Långskäret skärgårdsholme Måviken sågverk Djuprådalen dalgång
  Långskärsflasen del av Långskäret Måviken sågverk Djupsanden strandparti
  Långskärsklubb skär Måviken sågverk Djupvarpet notvarp
  Långskärsklubb skär Måviken lägenheter Djupvarpet notvarp
  Långskärsklubben holme Måviken, Nere i torpställen Djupvarpet notvarp
  Långskärsklubben holme Måvikssvedjan torp Djupvarpsbacken backe
  Långskärsklubben holme Måviksudden torp Djupvarpsvägen landsväg
  Långskärsklubb skär Måvikstorp torp Doktor Stenbäcks-viken vik
  Långskärsklubben skärgårdsholme Mädan bebyggelse Doslägdan åker
  Långsvedjen ägomark? Mädan by Drävjen utslåtter
  Långsöbodarna förr fäbodar? Mädan by Drävjen åker
  Långs...öholmen, se Långsön ö Mädan by Drävjan slått
  Långsöholmen, se Långön ö Mädan by Dunderbacken kläpp
  Långsön ö Mädan by Dunderbackslägdan åker
  Långsön ö Mädan by Dunsen bergknalle
  Långsön ö Mädan by Dunsen skogstrakt
  Långsön ö Mädan by Dunstaudden udde
  Långsön ö /Se Mädansänget avsöndringar Dånstaudden fiskställe
  Långsön ö Mäland bebyggelse Dunstaviken vik
  Långsön ö Mäland by Dånstaviken vik
  Långsön ö Mäland by Dykällmarken väg
  Långsöudden udde Mäland by Dykällmarken skogsområde
  Långön ö Mäland by Dyngkasen, Framme vid åker
  Låset terräng Mäland by Dyngklubben udde
  Låsman ö Mälandsbodarna fäbodar Dyngmyran myr
  Länsmansviken vik Nilsbo torp Dyngtå fätå
  Läskären holmar Nolom by Dyngån åker
  Läskären skär Nolum äldre namn på Mjällom Dyänget utslåtter
  Läskären skär Nolumshamnen fiskeläge Dyängskläppen område
  Läskären skär Nolumslandet Saknas Dyängslägdan åker
  Läskären skär Norbergstorpet torpställe Dönstalandet område
  Löngrunne, se Storgrund skär Norbergstorpet torp Dönstaudden udde
  Lövtoet skogsområde Noeda gärdet tp Dönstaudden udde
  Malviken vik Nordborg torp Dönstaviken vik
  Malvikudden spets av ö Nordfrid lht Dönstaviken vik
  Mariahällan häll Nordhem torp Dörren bergklint
  Matkrokarna strandområde Nordingrå tätortsnamn Ed backe
  »medanswijka», se Mädonsviken vik Nordingråvallen, se Nordingrå tätortsnamn Ed strandbit
  Mellerstmyran myr Nordomsgrundan fiskeläge Ed strandstycke
  Middagsberget berg Nordum, Nolum Saknas Ed skogsväg
  Middagsklinten berg Norrbacke gård Ed(et) bergsrygg
  Mjällomsviken vik Norrbacken torp Ed vik
  Mjällomsviken vik Norrbo avsöndring Ed område
  Mjällomsviken vik Norrbo torp Ed landremsa
  Mjällomsviken vik Norrbäck hemman Ed skogstrakt
  Mjällomsviken vik Norrbäck torp Ed område
  Mjösjöberget berg Norrfällsviken vik och fiskeläge Ed sank ängsmark
  Mjösjöbäcken bäck Norrfällsviken fiskeläge Ed, Nere på jordäga
  *Mjösjögrundet grund Nygård hemman Edholmsberget berg
  Mjösjön sjö Nygård lht Edsbacken backe
  Mjösjön sjö Nyhem hemman Edssvedjan område
  Mjösjön sjö Nyhem avsöndring Edströms, In till vik
  Mjösjön sjö Nyhem lht Edssvedjan, Norra område
  Mjövikberget berg Nyhem avs Edsvedjan, Södra område
  *Mjösjöviken vik Nyhem torp Edströms-tomten gårdstomt
  Mjöviken skärgårdsvik Nyland by Edsvedjan utäga
  Mjöviksjön sjö Nyland by Edsätterbacken backe
  Myckelslättberget berg Nyland by Edsätterfjärden fjärd
  Myränget ägomark Nytorp torp Edsätterfjärden vik
  Måberget, se Rävsöberget berg Nyåkern lht Edsätterfjärden vik
  Måberget berg Nyåkern torp Edsätterhaget gräns
  Måbergsviken skärgårdsvik Nyåkersstycket båtsmanstorp Edsätterholmen udde
  Mångtjärnarna tjärnar Nyåkra torp Edsättersjön del av sjö
  *Mångtjärnberget berg /Se Nyänget torp Edsättertjärnen tjärn
  Månsänget ägomark? Nyänget torp Edsättertjärnen tjärn
  Måviken vik Näs bebyggelse Edsättertjärnen tjärn
  Måviken vik Näs by Edsätteråkern åker
  Måviksudden udde Näs by Ekermyra, se Ekra Saknas
  *Mädansberget berg /Se Näs by Ekra åker
  *Mädansviken vik Näs by Ekra åker
  Mädansviken vik Näsbodarna fäbodar Eldstaden notdragningsplats
  Mädansviken vik Näset gårdar Eliasto sänka
  Mädansviken vik Näset torp Eliasto dalgång
  »mösiögrunne», se ?Själhällan skär Näsmans Karin torpställe Engmansholmen holme
  Mösiön, se Mjösjön sjö Näsänget del av Näsby En(h)alningen sluttning
  »mösiön», se Nörd-Mjösjön sjö Näsänget Saknas Enharningen stig
  Navarn ö Näsänget bond- och torpargårdar Erik-Anders-viken vik
  Navarn holme Nölhägnen torp Erik Hansviken vik
  Navarn holme Odlingen torp Erik Janes-udden udde
  Navarn holme Odlingen lht Erik Svens-myran åker
  Navarn skärgårdsholme Olov Nordins-torpet, se 30 Mjällom Saknas Erik Svens-myran myr
  Navarn ö /Se Olof-Nordinstorpet torp Erk-Ersgrundet grund
  Navarsundet sund Omne bebyggelse Estermyrbacken (Öster-?) backe
  Ned-i-kälen utmark /Se Omne by Estermyrbacken backe
  Nesstjärnarna tjärnar Omne by Facksätt delvis skog, delvis betesmark
  Nils-Olsmalen strandområde Omne by Facksätt åker
  No...umsvijk..., se Mjällomsviken vik Omne by Facksättlångsvedjan odlingsland
  Nolomswijken, se Gamm-Nordomviken vik Omnedal lht Facksätt-lägdan åker
  Nordingrås Fierden, se Vågsfjärden fjärd Omneänget torpställen Fageräng äng
  Nordingrås Fierden, se Vågsfjärden fjärd Orsta by Fanellåkern åker
  Norfelzviken, se Norrfällsviken Saknas Orsta by Farbrorsmyran myr
  *Norrdammsviken vik Orsta by Farmorslägdan åker
  Norrflasan holme Orsta by Farsmorsstycket åker
  Norrfällsviken vik Paddtjärndalen utägor Farsmorsudden udde
  Norrfällsviken vik Paddtjärnhemmanet bondgård Filhålet dalgång
  Norrfällsviken vik Per Danielstorpet torpställe Finnto, Uppe i dalgång
  Norrfällsviken vik och fiskeläge Per Erstorp torp Finnudden udde
  Norrfällsviken vik Perstorp lht Finnörn del av halvö
  Norrfällsviken havsvik Pittsamo område, torpställen? Finnören udde
  Norrfällsviken vik /Se Plogen Saknas Finnören udde
  Norrfällsviken vik Plogen gård Fiolen åker
  Nylandssjön sjö Plogen namn på Mjällom Fiskarhamnen vik
  Nyåkersberget berg Pottan gård Fiskgrubban vik
  Nyåkerstjärnen tjärn Prästbordet Saknas Fjällstrandberget Saknas
  Näsamyran myr Prästbordet jordbruk Fjärdvägen väg
  Näsbäcken bäck Ramåkern bondgård Fjärdvägen landsväg
  Näske Fiärden, se Edsätterfjärden havsvik Raningsbacken bondgård Flaggberget berg
  Nässjön sjö Riseberga torp Flaggberget berg
  Nässjön sjö Rismyran tp Flaggstängerna flaggstäner
  Nässjön sjö Rismyran torp Flaggstängerna flaggstänger
  Nässjön sjö Rosenlund lht Flakaberget berg
  Nässjön sjö Rundsten tp Flakamyran myr
  Näsudden udde Runsten lht Flakato dalgång
  Näsudden udde Ry del av by Flakato dalgång
  Näsudden udde Ry bondgård Flakatoberget berg
  Näsviken vik Ryd del av by Flakatoberget berg
  Näsviken vik Ryd hemman Flakatomyran myr
  Näsviken vik Rågberget gård Flacken gräsmarkstycke
  Näsviken skärgårdsvik Räfsökolonien barnkoloni Flasan skär
  Näsvikbäcken bäck Rävsön bebyggelse Flasan, se Lillsundsflasan Saknas
  Näsätterfjälen, se Edsätterfjärden havsfjärd Rävsön bebyggelse Flasan holme
  Nördflasen holme Rävsön bebyggelse Flasen, N. holme
  Nördflasen skär Rävsön bebyggelse Flasan, se Lillsundsflasen Saknas
  Nördflasen holme Räfsön by, fiskeläge Flasen del av Långskäret
  Nördflasen skär? Räfsön by Flasen skär
  Nördhälludden udde Räfsön by Flasasundet sund
  Nörd-Mjösjön sjö Räfsön by och fiskeläge Flaskorna skogsmark
  Nörd-Mjösjön sjö Räveln torpställe Flatan lägda
  Nörd-Rotsidudden udde Räveltorpet torp Flodiket avflödesdike
  Nötkallbacken backe /Se Rävla tp Flodiket bäck
  Nötkallberget berg Rävsön, se Räfsön Saknas Flodiket, se Myrbäcken dike
  Nötkallberget berg /Se Rödnackebacken hemman Flodiket avlopp
  Nötkallmyrorna myrar Rödviken utby Flodiket dike
  »omes...ön», se Omnesjön sjö Röviken torpställen Flodlägdan åker
  Omneberget berg /Se Rödviken torp Flundresandsudden udde
  Omneberget berg Rödviken torpställen Flänglägdorna lägdor
  Omnefjärden vik och fjärd Röksta by Flärkberget berg
  Omnefjärden fjärd Röksta by Flärken tjärnpuss
  Omnefjärden fjärd Röksta by Flärken myrpuss
  Omnefjärden fjärd Röstabacken tp Lärken tjärn
  Omnefjärden vik Römyran lht Flärken myrpuss
  Omnefjärden havsfjärd Rönnbacken lht Flärken tjärn
  Omnefjärden fjärd Röviksbacken torp Flärken myrpuss
  Omnefjärden fjärd Rövikstomten, se 17 Rävsön Saknas Flärkmyran myr
  Omnefjärden fjärd Rövikstomten torp Flärkmyran ängsmark
  Omnefjärden fjärd Salberg by Flärkstycket åker
  Omnefjärden havsfjärd Salberg by Flärkstycket, Östra åker
  Omnefjärden vik /Se Salberg by Flärksvedjan skogsmark
  Omnefjärden havsvik Salbergsbodarna Saknas Fläskmyran myr
  Omnesjön sjö Salbergsfäbodarna fäbodar Fläsksvedjan utslåtter
  Omnekälen utmark /Se Salsåker bebyggelse Flättmyrflärken myrflärk
  Omnesjön sjö Salsåker bebyggelse Flögberget berg
  Omnesjön sjö Salsåker bebyggelse Flögberget berg
  Omne åånn å Salsåker (by) sågverk Flögberget berg
  Omnöfjarden, se Omnefjärden havsfjärd Saltåker by Flögberget berg
  Orrvikhällan berghäll? Salsåker by Fnösvägen väg
  Orstasjön sjö Salsåker by Forsvikkälen skogsområde
  Orstasjön sjö Salsåker by Forsviks-tomten gårdstomt
  Otternäsan, se Ytternäsan udde Salsåkerssågen sågverk Frammagårdslägdan åker
  Otternässet, se Utternäsan Saknas Salsåkerssågen sågverk Framomgådslägdan åker
  Oxön ö Salsåkerssågen sågverk Framsönneviken, västra Saknas
  Paddtjärnen tjärn Sandbacken båtsmanstorp Friarsanden strandparti
  Per-Erssvedjan terräng Sandbacken torpställe Främmerlångåkern åker
  Per-Olsudden udde Sanden lht Främmermyran myr
  Piskarmalen strandområde Sandersberg torp Främmermyran myr
  Pjältaberget berg Sandsvedjan hemman Främmerstycket åker
  Prästtjärnen tjärn Sandåkern tp Främmerören åker
  Prästön ö Sandåkern torpställe Frättmyrkälen skogsområde
  Prästön ö Sara Stina Nordinstorpet, se 18 Näs Saknas Fröbergssvedjan skogsmark
  Prästön ö Sara Stina Nordinstorpet torp Frösen bäck
  Pålmyran myr Sebäng by Fröstviksbäcken bäck
  *Quidlezleholman strömmingsfiske Sebäng by Fröstviksjön namn på Vedasjön
  Raftoberget berg Sebäng by Fuckberget berg
  Rammberget berg Sebäng by Fuckebrosvedjan skogsområde
  Rammbergshällan berghäll Själand by Fuckesjön sjö
  Rammbergsudden udde Själand by Fucksvedjan område
  Ramåkern förr ägomark Själand by Funnåkern äga
  Ramåkern utslåtter /Se Själandsudden tp Funnåkern betesmark, för båtsmanstorp
  Raningsmyran myr Sjöbobacken, se 23 Häggvik Saknas Furan ö
  Ranken udde Sjöbodbacken avsöndring Furan holme
  Ranken del av Bäckerholmen Sjöbodstycket avsöndring Furan ö
  Ranken del av Bäckerholmen Sjöborg torp Furan ö
  Ranken del av Bäckerholmen Sjöbotten torp Furan, Sunnan på fiskevatten
  Ranken del av Bäckerholmen Sjönäs torp Fyran, Västan på fiskevatten
  Rankun, se Ranken del av Bäckerholmen Sjönäs lht el. torp Furugrundet grund
  Rankviken vik Sjötorp torp Furusundet sund
  Ratan udde Skallingska-tomten lht Fykto inhägnad
  Ratan fiskeplats /Se Skallingsta avs Fykto sänka
  Ratan udde /Se Skarpnyland hemman Fykto dalgång
  Ratan fiskeplats /Se Skarpnyland hemmansdel Fyrfisktjärnen tjärn
  Ratan krokplats /Se Skatan tp Fågelbosvedjan svedjeland
  Raveludden udde Skatan torpställen Fågelskäret skär
  Ravlet berg Skoglunda torp Fågelskär skär
  Reföklubben, se Klubben holme Skogsbacken lht Fågelskäret klippö
  Reföklubben, se Rävsöngrundet skär Skolan skolbyggnad Fågelsta utslått
  Ringborga(de)stad(en) stenlabyrint /Se Skolbacken lht Fågelsta skog
  Ringborga(r/de)staden förr stenlabyrint /Se Skolhem, se 18 Rävsön Saknas Fågelsta del av inägor
  Ringkallen berg Skoltomten, se 19 Rävsön Saknas Fågelstamyran myr
  Ringkallen berg Skoltomten, se 12 Salåker Saknas Fågelstavägen väg
  Ringkallen berg Skoltomten, se 24 Häggvik Saknas Fårgrundudden udde
  Ringkallen berg /Se Skoltomten, se 6 Ådal Saknas Fårgrundudden del av Långsön
  *Ringrå gränsmärke Skoltomten, se 5 Västervalto Saknas Fårhällan stranhäll
  Ringråberget berg Skoltomten, se 15 Mädan Saknas Fårhällan berghäll
  Ringråröset gränsmärke Skoltomten, se 13 Salåker Saknas Fårhällorna berghällar
  Ringråsvedjan skogsmark Skoltomten, se 20 Rävsön Saknas Fäbodledet gärdesgårdsled
  Roparudden udde Skoltomten avsöndring Fäbodmyran myr
  Rofsiöklubben, se Klubben holme Skräddarberget lägenhet Fäbodmyran myr
  Rootskiere, se Rotskäret holme Skräddartorpet förr torp, nu åker Fäbodmyran myr
  Rotsidan kustområde Skäland se Själand Saknas Fäbodskogen del av skog
  Rotsidan kustområde Slåtthägn torp el. lht Fäbodsvedjan svedjeland
  Rotsidan kustområde Snickerifabriken snickerifabrik Fäbodsvedjan slått
  Rotsidudden udde Snår-Lisas-torpet torp Fägatan dalgång
  Rotsidudden udde Sofiero avsöndring Fähusstycket åker
  Rotsidudden udde Solbacken lht Fällsviken vik
  Rotskiersudden, se Rotsidudden udde Solliden lht Fällsviken vik
  Rotskär holme Smedjebacken lht Fällsviken vik
  Rotskär skär Snipsvedan torp Fällsvikhaget, Borta vid utslått
  Rotskäret holme Springkällan lht Fällsvikudden udde
  Rotskäret holme Spännartorpet torp Färnsvikbäcken bäck
  Rotskäret holme Stefanusberg avsöndring Färnsviken vik
  Rotskäret skär Stenvallen lht Färnsviken vik
  Rotskäret holme Storhällan avsöndring Färnsviken Saknas
  Rotskäret skärgårdsholme Stormyren torp Färnsvikviken vik
  Rotskärsflasen del av Rotskäret Stormyran torpställen Färnsvikvägen landsväg
  Rottjärnen tjärn Storsand fiskläge Fätå fägata
  Rudtjärnen tjärn Strindholmstorpet torp Fätå fägata
  Rudtjärnbäcken bäck Strökajen kaj Fätå fägata
  Rudtjärnen tjärn Strökajen kaj Föngssvedjan del av Prästön
  Rundborga(de)stad stenlabyrinter /Se Ströms-svedjan förr båtsmanstorp, nu åkerområde Galten sten
  Ruskarberget berg Stugan se Dalsbergsstugan Saknas Galten stenar
  Rydsmyran myr Sund by Gammelgården område
  Rydsviken vik Sund by Gammelrödjningen ängsmark
  Ryska fästningar stenlabyrinter /Se Sund by Gammalslåttersvedjan utäga
  Råfsiö..., se Rärsön halvö Sund by Gammelåkern åker
  Räfsiö Klubben, se Klubben holme Sund by Gammelåker åker
  Räfsiökluben, se Klubben holme Sundsta torp Gammelåkern leråker
  Räfsöhamn, se Rävsöviken, Norra vik Sundsvedjan lägenhet Gammelåkern åker
  Räfsöklubben, se Klubben holme Svedjorna tp Gammelåkern åker
  Räfsöklubben, se Klubben holme Svedjorna, Ute i torpställen Gammelåkern åker
  Räfsöklubben, se Klubberget berg /Se Sågen se Omnesågen Saknas Gammelåkern åker
  Rävelberget berg Sågen i Björnån förr vattensåg Gammelåkern åker
  Räveln strandområde Sågplatsen, se 10 Körning Saknas Gammelåkern åker
  Rävelsanden vik Sågplatsen sågplats Gammelåkern åker
  Rävelviken vik Sågplatsen såg- och kvarnplats Gammelåkern ägor
  Rävlan terräng Sågplatsen sågplats Gammelåkern åker
  Rävlan terräng Sällgrenstorpet torpställe Gammelåkern åker
  *Rävsöberget berg Söderplan torp el. lht Gammelåkern åker
  Rävsön halvö Sörberget hemman el. torp Gammelängeslägdan åker
  Rävsön halvö Sörhägnen torp Gammelänget åker
  Rävsön halvö Sörle by Gammelänget ängsmark
  Rävsöngrundet skär Sörle by Gammkajen kaj
  Rävsöngrundet grund Sörle by Gamla vägen väg
  Rävsöviken vik Sörle by Gammlandsvägen landsväg
  Rävsöviken, Södra vik Tillöket, se 14 Salsåker Saknas Gammnolumviken vik
  Rävsöviken, Södra vik Tillöket torp Gammnolumvikskälen skogsområde
  Rävsöviken, Norra vik Tillöket lht Gammnolumviksudden udde
  Rävsöviken vik Tjärntorp lht Gamsjöbodudden udde
  Rävsöviken, Norra vik Tjärnudden torp Gamsvedjan utäga
  Rävsöviken, Södra vik Tollboden lht Gammtjärnmyran del av Tjärnmyran
  Rödberget berg Tollsäter by Gammvägen väg
  Rödbergssanden terräng Tollsätter by Gammvägen landsväg
  Rödbergsudden udde Tollsätter by Gammvägen körväg
  Rödhällan spets på holme Tomten lht Gammvägen körväg
  Rödklitten berg Tornet tp Gammvägen väg
  Rödmalen strandområde Torpet torpställe Gammvägen landsväg
  Rödmyrberget berg Torpet torpställe Gaviksgärdan gärde
  Rödviken vik Torpet namn på Klocke Gaviksgärdan åker
  Rödviken vik Torpet torpställe Genåkern åker
  Rödviksbäcken bäck Trehörningen lht Germansön ö
  Rödudden udde Trehörningen avsöndring Germundsön ö
  Röffsiöklubben, se Klubben holme Triangeln lht Germundsö ö
  Röffsiövijka, se Rävsöviken, Södra vik Trygghem lht Germundsö, se Germansön Saknas
  Röfsiöklubben, se Klubben skär Täppan torp Geten sten
  Röfvarekuhla, se Rövarhålan grotta Täppan lht Getgärdan område
  Rökstaåsen höjd Udden tp Getstuguberget berg
  Rövarberget berg Ullberg avs Getviken vik
  Rövarhålan grotta Ulfvik by Getviken vik
  Rövarhålan grotta /Se Ulfvik by Getviken vik
  Rövarhålan håla Ulvvik by Getvikhällan udde
  Salsåkers fierden, se Ullångersfjärden fjärd Ulfviksbodarna gårdar Getvikto dalgång
  Salsåker Fierden, se Ullångersfjärden fjärd Ulvviksbodarna fiskebodar Gistbodlandet område
  Salsåkers Fierden, se Ullångersfjärden havsvik Ulvvikbodarna torpställen Gistgärdan gärde
  Salsåkers fierden, se Ullångersfjärden fjärd Undantaget, se 15 Salsåker Saknas Gistgärdan område, gistplats
  Salsåkers fierden, se Ullångersfjärden fjärd Undantaget torp Gistvallen gistningsplats
  Salsåker Fierden, se Ullångersfjärden havsfjärd Undantaget avs Gistvallen gistvall
  *Salsåkersholmen holme Ungdomshem lht Glipen, Framme vid namn på Berggetet
  Saltsåkers Fiärden, se Ullångersfjärden havsvik Unghult avsöndring Glipugnen väg
  Salsålker Fierden, se Ullångersfjärden fjärd Utslåttsskiftet torp Glycksviken vik
  Salteåsen höjd o. triangelpunkt Vadet tp Gnäggegrundet grund
  Sandinsudden udde Vadet, Ute i torpställe Gnäggen skär
  Sandmomyran myr Hvalmsta by Gnäggen ö
  Sandmyran myr Valmsta by Gnäggen, Västanpå del av Gnäggen
  Sandtjärnberget berg Valmsta by Granmyran myr
  Sandtjärnen tjärn Valmsta by Grannstegen åker
  Sandudden udde Valmsta by Grannviken vik
  Sandviken ägomark Valto Saknas Gransvedjan slått
  Sandviksberget berg Varvert reparationsvarv Grantegåkern åker
  *Sebbengesiönn sjö Vaviksskiftet, se 13 Ön Saknas Granudden udde
  Sjubröberget berg Vaviksskiftet torp Gravstensberget berg
  Sjubröberget berg Veda by Grepansviken vik
  Själandsklinten berg Veda by Grepansviken vik
  Själandssjön sjö Weda by Grepansviken vik
  Själhällan häll Veda by Gretasgärdan åker
  ?Själhällan skär Veda Saknas Greta Stinaslägdan åker
  Själviken skärgårdsvik Vedabyarna Saknas Grubban vik
  Sjöbodberget berg Veda, se 1-4 Främmerveda by Grimsås utägor
  Sjöbotten ägomark Viksäng lht el. avsöndring Grimsåssvedjan ängsmark
  Skackletberget berg Vreten torpdel Grindbacken backe
  Skallen triangelpunkt o. spets av ö Vråberg hemman Grinden, Sör om åker
  Skalltoberget berg Vårdhemmet Saknas Grinden, Sör vid förr grind
  Skarp-Nylandsberget berg Vennersta by Grindstycket åker
  Skatan skogsområde Wennersta by Grindstycket åker
  Skatan skogsområde Vännersta by Grindstycket åker
  Skataudden udde Vennersta by Grindstycket åker
  Skataudden udde Vännersta by Grindstycket åker
  Skatsvedjan terräng Världensände torp el. lht Grindstycket, Östra åker
  Skorporna holmar Värnsbodarna fäbodar Grindåkern åker
  Skutviken vik Västa berget tp Grinsmyran (Grinds-?) myr
  Skvalpudden udde Västantorp torp Grismyran myr (äv. landsvägsbit)
  Skymmelkälen skogsskifte /Se Västervalto bebyggelse Grismyran backe
  Skäftesmyran myr Västervalto bebyggelse Grismyran delvis åker
  *Skärstensgubben, se Högbonden ö /Se Westervalto by Grisselsanden strandparti
  Skärudden udde Västervalto by Grisselskrevan bergparti
  Skötudden udde Västervalto by Grisselskäret skär
  *Slåttsvedudden udde Västeränget torp Grisselskär skär
  Smällsberget berg Väst i byn Saknas Grisselskäret ö
  Snadden del av ö Ytterskiftet torp Gristabacken backe
  Snotterbärmyran myr Ådal bebyggelse Gristabäcken avlopp
  Snårberget berg Ådal by Gropen vik
  Sotkällarberget berg Ådal by Grophällan kobbe
  Sotmyran myr Ådal by Gropmalen vik
  Spångmyran myr Ådal by Grottan grotta
  Staderskiär, se Läskären skär Ångermans torpställe Grubban vik
  Stambergsgrundet holme Ångermanstorp torp Grubban dalgång
  Stavikberget berg Åsanderssvedjorna torp Grubban fiskeplats
  Staviken skärgårdsvik Åsbäcks, Väst i f.d. båtsmanstorp Grubban fiskeplats
  Stenmyran myr Åsäng by Grubban åker
  Stenudden udde Åsäng by Grubban, Ute i vik
  Stoderskiäre o. Lillenskiäre, se Läskären skär Åsäng by Grubbe? ställe
  Stoorsandvijka,s e Storsanden vik Åsäng by Grubberget berg
  Storberget berg Åsänget torp el. lht Grubbgrinden grind
  Storbergsholmen holme Åtesgården Saknas Grubbvägen vinterväg
  Storbergsholmen holme Åtibyn bondgårdar Grundet grund
  Storbergsholmen holme Älgsjö by Grundan mark
  Storbergsholmen holme Älgsjö by Grundan vik
  Storbergsudden udde Älgsjö by Grundan vik
  Storgrund skär Älgsjösågen såg Grundan, Nere på åker
  Storgrund grund Änge del av by Grundan, Nere på del av Mjällomsviken
  Storgrundet grund /Se Ängesskiftet, se 14 Ön Saknas Grundet, In på sandstrand
  Storharen skärgårdsholme Ängesskiftet lht Grundhällan kobbe
  Storlerskiäre, se Läskären läskär Ängestorp avsöndring Grundhällan berghäll
  Stormoberget berg Änget lht Grundhällorna berghällar
  Stormyran myr Änget, Väst i torpställen Grundsvedjehällorna namn på Byberget
  Stormyran myr Öden by Grytberget berg
  Stormyran myr Öden by Grytet vik
  Stormyran myr Öden by Grytet stenravel
  Stormyran myr Ödesåkern del av Prästbordet Grytet, Nol i område
  Stormyran myr Ödesåkern gårdar Grytorna fördjupningar
  Stormyran myr Ödsåkern torpställen Gråhällan fiskställe
  Stormyran förr ägomark? Öjbyn bondby Gråhällan berghäll
  Stormyran myr Öjsand torp Gråhällan berghäll
  Stormyrberget berg Öjvalmen hemman Gråhällan berghäll
  Stormyrberget berg Öjänget del av ägor Gråhällan berghäll
  Stormyrberget berg Ön Saknas Gråtgropen skrabbslått
  Stormyrbäcken bäck Ön Saknas Gråklinten berg
  Storröset stenröse Ön by Gråtnäsbacken backe
  Storsanden vik Ön by Gråtnäset odlat område, sumpmark
  Storsanden vik Ön by Gråtnäset ängsmark
  Storsanden vik Ön, Ut på fäbodar Gråtnäsgrinden grind
  Storsanden skärgårdsvik Önska torp Gräsgrubban förr gräsbevuxen fördjupning, nu skog
  StorSandwijken, se Storsanden vik Önskan torp Grönberget bergknalle
  Storsjön sjö Östansjö by Grönberget berg
  Storskravlet terräng Östansjö by Grönudden udde
  Storsundet sund Östansjö by Gubberget bergklint
  Stortoberget berg Östervalto by Gubberget berg
  Stortorget berg Östervalto by Gubbmyren myr
  Storviken vik Östervalto by Gubbmyran myr
  Storviken skärgårdsvik Överklocke utjord Gubbstenen sten
  Storängesviken vik Övermyran hemman Guldgropen åker
  Storänget terräng Öfverveda by Guldgrubban Saknas
  Storören holme Överveda by Guldgrundet grund
  Stuguberget berg Överveda by Guldgrundet skär
  *Sundsberget berg /Se Överveda by Guldgrundet kobbe
  Sundsholmen holme   Guldgrundet övervattensskär
  Sundströmmen bäck   Guldknösen åker
  Svarthunden skogsmark   Guldsmedshålet skogstig
  Svartsjön sjö   Guldstycket åker
  Svarttjärnberget berg   Guldstycket åker
  Svarttjärnen tjärn   Guldstycket åker
  Svarttjärnen tjärn   Gullstycket åker
  Svarttjärnen tjärn   Gullåsen bergklint
  Svarttjärnen tjärn   Gunnelhällan strandhäll
  Svarttoberget berg   Gummelhällan berghäll
  Svarttoet terräng   Gussmanshällan berghäll
  Svartviken skärgårdsvik   Gvalmen område
  Svartviken vik   Gvaltåvalsvedjan skogsområde
  Svartviken vik   Svelen, Nol i vik
  Svartviken vik   Gvelen, Nol i vik
  Svartviksbäcken bäck   Gvelningsbäcken, Gvelningsmyran Saknas
  *Svartvikshällen häll?   Gveningsbäcken, Gveningsmyran Saknas
  Svedjebacken ägomark   Gylta slåttesland
  Svensmyran myr   Gyltberget berg
  Sujnön, se Prästön ö   Gångjärnshällan berghäll
  Svinön, se Prästön ö   Gångrenen gångstig
  Söderfäldz wijka, se Sörfällsviken vik   Gångrenstycket åker
  Söderfäldzvijka, se Sörfällsviken vik   Gångrenstycket åker
  Sörflasen skär   Gårdberget berg
  Sörflasen holme   Gårdberget berg
  Sörflasen skär   Gårdberget berg
  Sörfällsviken vik   Gårdberget berg
  Sörfällsviken vik   Gårdberget berg
  Sörfällsviken vik   Gårdberget berg
  Sörfällsviken vik   Gårdberget berg
  Sörfällsviken vik   Gårdberget berg
  Sörfällsviken vik /Se   Gårdberget berg
  Sörfällsviken vik   Gårdberget berg
  Sörfällsviken vik   Gårdberget berg
  Sör-Hälludden udde   Gården område
  Sörleberget berg   Gårdlandstycket åker
  Sörlebäcken bäck   Gårdmyran myr
  Sörlesundet sund   Gårdmyran myr
  Sörleviken vik   Gårdmyran myr
  Sörleviken vik   Gårdmyrberget berg
  Sörleviken vik   Gårdmålsbacken område
  Sör-Mjösjön sjö   Gårdsberget berg
  Sörnäsudden, se Näsudden udde   Gårdsberget berg
  Tattarberget berg   Gårdsgärdan odlad mark
  Tjockhällan berghäll?   Gårdsgärdan åker
  Tjäreberget berg   Gårdsgärdan åker
  Tjärnberget berg   Gårdshägnan åker
  Tjärnberget berg   Gårdslägdan åker
  Tjärnberget berg   Gårdslägdan åker
  Tjärnbäcken bäck   Gårdslägdan åker
  Tjärntoberget berg   Gårdskiftet äng och åker
  Tjärudden udde   Gårdsskiftet åker
  Tollsättersjön sjö   Gårdskiftet äng
  *Tolsettersiönn fiskevatten   Gårdstycket åker
  Torrmyran myr   Gårdsstycket åker
  Torrsunne, se Trångsundet sund   Gårdåkern åker
  Torsundet, se Trångsundet sund   Gårdkällan källa
  Trappberget berg   Gårmyran myr
  Trollarviken vik   Gårmyrkläppen område
  Trollarviken vik /Se   Gåsen skär
  Trollarviksberget berg o. triangelpunkt   Gåsen skär
  Trollarviksmyran myr   Gåsen, se Skorporna Saknas
  Trolltjärnen tjärn   Gåsmyran ängsmark
  Trolltjärnen tjärn   Gåsnäsberget berg
  Trolltjärnen tjärn   Gåsnässjön sjö
  Trolltjärnen tjärn /Se   Gåsnässjön sjö
  Trånghålmyrorna myrar   Gåsnässjön sjö
  Trångsundet sund   Gåsvikto dalgång
  Trångsundet sund   Gärdan åker
  Trångsundet sund   Gärdan åker
  *Trättmyren myr   Gärdan område
  *Tutmyråd gränsmärke   Gärdan åker
  Ulandsberget berg   Gärdan utäga
  Ullångersfjärden fjärd   Gärdan åkrar
  Ullångersfjärden fjärd   Gärdan åker
  Ullångersfjärden fjärd   Gärdan, Öst i åker
  Ullångersfjärden havsvik   Gärdbacken åker
  Ullångersfjärden havsfjärd   Gärdberget berg
  Ullångersfjärden fjärd   Gärdbodviken vik
  Ullångersfjärden fjärd   Gärdetjärnen tjärn
  Ullångersfjärden havsvik   Gärdlägdan åker
  Ullångersfjärden fjärd   Gärdmyran myrslåtter
  Ullångersfjärden havsfjärd   Gärdmyran slått
  Ullångersfjärden fjärd   Gärdmyrorna odlad mark
  Ullångersfjärden fjärd   Gärdorna utskiften
  Ullångersfjärden vik /Se   Gärdsmarken skogsmark
  Ulvikssjön sjö   Gärdstycket åker
  Ulvviken vik   Gärdstycket åker
  Umfieln, se Omnefjärden Saknas   Gärdtjärnen tjärn
  Upp-i-kälen utmark /Se   Gärdtjärnen tjärn
  »utternäsan», se Ytternäsan udde   Gökholmen holme
  Utternäsan udde   Göksmyran, se Rapperi Saknas
  Utternäsan udde   Gömme gångstig (väg)
  Utternäsan udde   Gömmet dalgång
  Utternäsan udde   Göranssonsberget berg
  Utternäsan udde   Görjan kolplats
  Utternäsan udde   Hackan område
  Vadvalmssundet sund   Hackan odlat område
  Vadviken vik   Hackste uthuggning
  Valmen udde   Hagategarna åkrar
  Valmstaberget berg   Haglätta svinvall
  Valmstatjärnen tjärn   Hagelettan område
  Valtoberget berg   Hagelettan område
  Valtotjärnen tjärn   Hagelettan område
  Vedasjön sjö   Hagelettan område
  *Wendersta åå å   Hagelettan område
  Vesefjärden del av Vågsfjärden   Hagelettan område
  Vidmyran myr   Hagelettan fägata
  Villmyran myr   Hagelittan område
  Vitberget berg   Haget gärdesgård
  Vitstensmalen strandområde   Haget gärdesgård
  Vomviken vik   Haget fiskeplats
  Woxfierden, se Vågsfjärden fjärd   Haget gräns
  Wox Fierden, se Vågsfjärden fjärd   Hagmyrarna myrar
  Wtternäsan, Ytternäsan udde   Hagsvedjan åker
  Vågsfjärden fjärd   Hakaslottet ö
  Vågsfjärden fjärd   Hakaslottet ö
  Vågsfjärden fjärd   Hakaslåtten holme
  Vågsfjärden fjärd   Hakaslottet holme
  Vågsfjärden fjärd   Hakaslåttsvedjan odlat område
  Vågsfjärden sjö /Se   Haklägdan åker
  Vågsfjärden fjärd   Hakslänningen vik
  Vågsfjärden vik /Se   Hallbacken åkerområde
  Vågefjärden fjärd /Se   Hallboviken vik
  *Vällkallberget, se Ringkallen berg /Se   Hallen skogstrakt
  Vännerstasundet sjö   Hallen skog
  Västerberget berg   Hallgrinden grind
  Västiviken vik   Hallgrindlägdan åker
  Ytter-Dönstaviken vik   Hall-landet område
  Ytternäsan udde   Hall-landsgrinden grind
  Ytternäsan udde   Hallsjön sjö
  Ytternäsan udde   Hallåkern åkerområde
  Ytternäsan udde   Halsen näs
  Ytternäsan udde   Halsen del av dal
  Ytter-Orrviken skärgårdsvik   Halsen åker
  Ådalsberget berg   Halsnäset utslåtter
  Ådalssundet sund   Halsnässvedjan område
  Ådalsviken vik   Halsvikbäcken bäck
  Ådalsviken vik   Halsvikdalen dal
  Ålandshavsberget berg   Halsvikdalen dal
  Åsbrännan terräng   Halsviken vik
  Åsbrännmyran myr   Halsviken, Nere i Saknas
  Åsängsjön sjö   Halsvikslåtten förr slått, nu skogsmark
  Åsängssjön sjö   Halvvägabacken backe
  Älgsjöberget berg o. triangelpunkt   Halvvägastenarna stenar
  ?Älgsjön sjö   Halvvägsstenarna stenrös
  Älgsjön sjö   Halvvägsstenarna stenar
  Älgsjön sjö /Se   Hammaren gångstig
  Älgsjösjön sjö   Hammaren backsluttning
  Ängesberget berg   Hammaren backe
  Ängesberget berg   Hammaren plats
  Ängesberget berg   Hammaren bergås
  Ödensberget berg /Se   Hammaren gårdsplan
  Ödsåkersberget berg   Hammaren betesmark och skrabbslått
  Ögeltjärnen tjärn   Hammaren, Nord på bete
  Ögeltjärnen torrlagd tjärn   Hammarstycket åker
  Ögeltjärnen tjärn   Hammarstycket åker
  Öjberget berg   Hammarstycket, Västra åker
  Öjudden udde   Hammarstycket, Östra åker
  Öjudden udde   Hammarsåkern åker
  Öjviken vik   Hammermell(an) sund
  Öjören udde   Hammermell sund
  Ökmyran myr   Hammermill sund
  Ön halvö   Hammermill, Nola åker
  Örarna holmar   Hammermillslägdan åker
  Örarna holmar   Hammermillsudden udde
  Örra, se Örarna holmar   Hammyran, se Hamnmyran Saknas
  Östansjösjön sjö   Hamnbastudden udde
  *Östervalto ägor ägomark   Hamnberget åker
      Hamnberget bergudde
      Hamnhålet del av inlopp
      Hamnkroken del av strand
      Hamnlandet bergsknalle
      Hamnmyran myr
      Hamnmyrbäcken avlopp
      Hamnudden udde
      Hampgärdan åkerområde
      Hamplandet åker
      Hamplandet ängsmark
      Hamplandet åker
      Hamplandet ängsmark
      Hamplandet åker
      Hamplandsbacken ängsmark
      Hamplandsstycket åker
      Hamptjärnen tjärn
      Hamptjärnmyran myr
      Hampto dal
      Hamptoflärken myrpuss
      Hansbacken backe
      Hansbacken område
      Hans Jansstycket åker el. ängsmark
      Hans-Måns-hamnberget åker
      Hans Samuelsviken vik
      Hara vik
      Haragrubban åker
      Harahålet dalsänka
      Haranäset område
      Hararna, Där i Saknas
      Harn udde
      Havsjön hav
      Helvetesberget berg
      Helvetesberget berg
      Helvetesberget berg
      Hemlägdan åker
      Hemmaskiftet skogsskifte
      Hemskiftena del av skog
      Hemskiftet åkrar
      Hemskiftet del av åkerjord
      Hemåkern åker
      Hemåkern åker
      Hi åker
      Hiterbrattåkern åker
      Hiternyåkern åker
      Hiternyåkern åker
      Hiteränget odlat område
      Holmberget Saknas
      Holmen kulle
      Holmen kulle
      Holmen udde
      Holmen holme
      Holmen område
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen, se Volmen Saknas
      Holmen Saknas
      Holmhällan strandhäll
      Holmhällan berghäll
      Holmsbäcken bäck
      Holmudden del på Holmen
      Holmudden del av landtunga
      Horningen ägorna
      Huggstet uthuggning
      Hugget avverkningsplats
      Hultre skogsmark
      Humlegårdsstycket åker
      Hummelgårdsbacken backe
      Hummelgårdsbacken backe
      Hummelgårdsbacken del av Bergkällbacken
      Hummelgårdsbacken ängsmark
      Hummelgårdsbacken backe
      Hummelgårdssvedjan slått
      Hummelviken vik
      Hummelviken vik
      Humviken vik
      Humviken vik
      Humvikhålet skogstrakt
      Humviksanden område
      Humvikto dalgång
      Hundhålet skogstrand
      Hundhålet område
      Hundhålsberget berg
      Hundkläppen kulle
      Hundkläppen kläpp och höjd
      Hundsanden fiskställe
      Hundsanden strandparti
      Husåkerbacken backe
      Husåkern odlat område
      Hyllsvedjan svedjeäng
      Hyllsvedjan skogstrakt
      Hyndtjärn tjärn
      Hyndtjärnsviken vik
      Hyndtjärnsön halvö
      Håkansberget berg
      Håkansberget bergudde
      Håkarskrap moras
      Hållbacken lokalitet
      Hålbergssvedjan strandäng
      Hålbergssvedjorna skogsmark
      Hålbergssvedjorna skogstrakt
      Hålet skogsväg
      Hålet område
      Hålet väg, stig
      Hållandet del av väg
      Hållbodviken vik
      Hållen skogsområde och berg
      Hållen kyrkväg
      Hållmarken skogstrakt
      Håll-Nybetet betesmark
      Hållsjön sjö
      Hållsjön sjö
      Hålltrapporna Saknas
      Hålsandto dalgång
      Hålsvedjebacken backe
      Häbbergslägdan åker
      Häbbresstycket åker
      Häbbresstycket åker
      Häbbergstycket åker
      Häggebukten, se Hägget Saknas
      Häggehällan berghäll
      Häggemon skogsmark
      Hägget strandmark
      Hägga? strandremsa
      Hägget fiskställe
      Hägget vik
      Häggkvistesbacken vägbacke
      Häggkvistsbacken stugetomt
      Hägglundsåkern åker
      Hägglundssvedjan skogsområde
      Häggmalen vik
      Häggtegbacken åker
      Häggteåkern åker
      Häggviken vik
      Häggviken vik
      Häggviken, Norr i åker
      Häggviksandviken vik
      Häggviksfjärdingen skär
      Häggvikskajen ångbåtskaj
      Häggåkern åker
      Hägnarna utslåttar
      Hägnen utslåtter
      Hägnen betesmark och åker
      Hägnen område
      Hägnen inhägnat område
      Hägnen betesmark
      Hägnen betesmark
      Hägnen odlat område
      Hägnen ägor
      Hägnen åker och betesmark
      Hägnen ängsmark
      Hägnen, Norr i betesmark
      Hägnerna slåttar
      Hägnerna, Borta i betesmark
      Hägnlägdan åker
      Hägnlägdan åker
      Hägnnortjärnen tjärn
      Hägnnorvägen väg
      Hällan, Väst vid del av Germansön
      Hällbäcken bäck
      Hällekrok fiskställe
      Hällekrok vik
      Hällen fiskställe
      Hällan Saknas
      Hällorna berg
      Hällorna berghällar
      Hällorna berghällar
      Hällorna strandparti
      Hällorna berg
      Hällorna, Nolsönn ägor
      Hällorna, Uppe på berghällar
      Hällströms myran myr
      Hällstycket äng
      Hällstycket Saknas
      Hällstycket åker
      Hällsvedjan område
      Hälltegarna åkrar
      Hälltegsbacken backe
      Hängstenen sten
      Hära? vik
      Härabacken ängsmark
      Härahålet sänka
      Häran område
      Härnäset åker
      Härviken ängsbacke
      Hässjan, Bortom åker
      Hässjan, Framom åker
      Hässjan, Ovan åker
      Hässjan, Öster om åker
      Hässjebacken ängsmark
      Hässjbacken område
      Hässjegärdan område
      Hässjestycket åker
      Hässjestycket åker
      Hässjgärdbacken kulle
      Hässjviken utäga
      Hässjviken vik
      Hästbetet betesmark
      Hästbetet betesmark
      Hästbetet beteshage
      Hästbetet äng och odlingsjord
      Hästbetet betesmark
      Hästbetet betesmark
      Hästmyran myr
      Hästriset betesmark
      Hästriset betesmark
      Hästivken vik
      Högberget Saknas
      Högbonden ö
      Högbonden ö
      Högbonden ö (och fyr)
      Högbonden ö
      Högbonden ö med fyr
      Högen område, »backe, sandmal
      Högfors bäck
      Högforsberget berg
      Högforsbäcken bäck
      Högforstjärnen tjärn
      Högforstjärnen tjärn
      Högforsviken vik
      Högklinten berg
      Högklinten berg
      Högklinten berg
      Högkullen Saknas
      Höglandet sluttning
      Höglandet sluttning
      Höglosmen Saknas
      Höglossmen ö
      Höglasmen ö
      Höglosmen, se Losmen Saknas
      Höglövssvedjan skogsområde
      Högmoberget berg
      Högsanden åker
      Högstycket åker
      Högsvedjorna skogsmark
      Högåsberget berg
      Högåsberget berg
      Högåsberget berg
      Högåsen berg
      Högåsen berg
      Högåsen höjd
      Högåsen berg
      Högåsen berg
      Högåsen, Mot ägor
      Höjderna, Uppe i åker
      Hökmyran myr
      Hökmyran myr
      Hökmyrberget berg
      Hösebackberget berg
      Hösebacken benämning på Hösebackberget
      Igeltjärnen tjärn
      Igeltjärnen tjärn
      Igeltjärnen tjärn
      Igeltjärnmyran myr
      Igeltjärnsbäcken avlopp
      Igeltjärnsmyran myr
      Imbergsbacken fätå
      Inget åker
      Innerbredviken del av Bredviken
      Innerdånsta vik
      Innerdönsta viken vik
      Innerlekatt-to Saknas
      Innerraten strandparti
      Innerskallen udde
      Innerskiftet åker
      Innerstolen skrabbslått
      Innertjärnen Saknas
      Inrodden fiskeplatser
      Intagen betesmark och skogsmark
      Intaget åker och betesmark
      Inänget åkerskifte
      Isberget berg
      Isberget berg
      Isbergssvedjan utäga
      Jan Jons-lägdan åker
      Jan-Larsbacken backe
      Jan Larsbacken sluttning
      Jan Månskällan källa
      Jan Månslägdan åker
      Jan Månstomten gårdstomt
      Jan-Nilsbacken backe
      Jan-Nordinsvreten åker
      Jan Olovsmyran åker
      Jerestakullen bergklint
      Jerestaviken tjärn
      Johansons-hägnen inhägnad
      Jonas Petters-tomten gårdstomt
      Joan Klements-gärdan område
      Jon Klemensgärdan område
      Jon-Klementsgärdan område
      Jon Janesen gärda och stuga
      Jonkes slått
      Jonke Berglunds-gärdan förr båtsmanstorp
      Jon Perslägdan åker
      Jonstjärnen tjärn
      Jordfallsbäcken bäck
      Josviken vik
      Jossviken vik
      Jossvikberget bergparti
      Jusedalen, Uppe i dalgång
      Jussdalsberget berg
      Justerviken vik
      Justervikudden udde
      Jusvedjebacken backe
      Juvarpen strandremsa
      Juvarpet strandsluttning
      Jälboviken vik
      Järestabacken backe
      Järestabäcken avlopp
      Järestabäcken avlopp
      Järestakullen berg
      Järestalandet ägor, skog
      Järestaviken tjärn
      Järestaviken vik
      Järestaån avlopp
      Järnnäset odlat område
      Järnstaviken tjärn
      Järnstaviken sjö el. tjärn
      Jämmerdalen dalgång
      Jämnan, Uppe på åker
      Jätt-arshålet gropar i berg
      Jättarshålet fördjupning
      Jättarshålet fördjupning
      Jättenhus höjd
      Jättenhuskälen skogstrakt
      Jättenhuskälen skogstrakt
      Jättenhusröset röse
      Jätt-viken vik
      Jössviken (Gör-?) vik
      Jössviken vik
      Jössvikudden udde
      Kacken del av Räfsön
      Kackviken vik
      Kajansbacken område
      Kajen, Nere vid Saknas
      Kajen, Nere vid ångbåtskaj
      Kalles Udden udde
      Kallvikgrundet fiskeplats
      Kallkällstycket åker
      Kallkällandet strandparti
      Kallkällkläppen äga
      Kallkällstycket åker
      Kallkällstycket åker
      Kallkällstycket åker
      Kallkällstycket åker
      Kallmyrskiftet åkerområde
      Kallstesgärdan förr torpställe, nu åker
      Kallsvedjan ängsmark
      Kallvikberget berg
      Kallviken Saknas
      Kallvikgrundet fiskegrund
      Kalvgårdshägn beteshage
      Kalvgårdshägnen åker
      Kalvgärdan ängsmark
      Kamsanden strand
      Kangarviken vik
      Kangeltjärnen tjärn
      Kangelviken vik
      Kangtjärnarna tjärnar
      Kangtjärnbäcken avlopp
      Kankmobäcken bäck
      Kankstycket Saknas
      Kanktjärn tjärn
      Kapellsbacken backe
      Kapellslägdan höåker
      Kapellsviken vik
      Kapellviken vik
      Kapellviken vik
      Karls, Ute i se Karlsmyrorna Saknas
      Karlsmyran, se Karlsmyrorna Saknas
      Karlsmyrorna myrar
      Katjen udde
      Katjen bergklint
      Kattegatt sänka
      Kattegatt skogsområde
      Kattskär holme
      Kattskäret holme
      Kattungfärken myrflärk
      Kebbe Melinders-backen åker
      Kebbesvedjan utslåtter
      Kebbes-svedjan skogsområde
      Kickelsvedjan område
      Kikarberget berg
      Kikarberget berg
      Kilberget Saknas
      Kilen åker
      Kilen åkerområde
      Kilen åker
      Kilkläppen bergknalle
      Kilkläppen del av Hammaren
      Killingberget berg
      Killingholmen, se Engmansholmen Saknas
      Kilsvedjan åker
      Kindbergstjärnen tjärn
      Kinnborgstjärnen tjärn
      Kinnberget berg
      Kirkelsvedjan, se Kickelsvedjan Saknas
      Klackarna Saknas
      Klackbacken skogsormåde
      Klackhallen bergssluttning
      Klacktjärnsbäcken avlopp
      Klaversgärdan åker
      Klingerbacken åker
      Klingermyran myr
      Klingerto dalgång
      Klingertoberget berg
      Klinten del av Gnäggen
      Klockan strandparti
      Klockarkläppen berg
      Klockbacken backe
      Klockbacken höjd
      Klockberget berg
      Klocke utskifte
      Klockeberget berg
      Klockehållen skogsområde och bergssluttning
      Klockehållen skogsväg
      Klocketjärnen tjärn
      Klommerudden udde
      Klubberget berg
      Klubben skär
      Klubben ö
      Klubben holme
      Klubben stenudde
      Klubben klippholme
      Klubben, Nordanpå del av Långskärsklubben
      Klubben, Sönnani del av Långskäret
      Klubben, Östan på del av Långskärsklubben
      Klubbhällan del av Högbonden
      Klubbrevet undervattensskär
      Klubbsundet sund
      Klubbviken vik
      Klubbviken vik
      Klummerberget, se Klummerudden Saknas
      Klummerudden del av Nävarn
      Klyva berg
      Klyven del av Klockberget
      Klyven, Sör i sänka
      Kläpparna betesmark
      Kläppen jordhöjd, betesmark
      Kläppen område
      Kläppen område
      Kläppen odlat område
      Kläppen område
      Kläppen höjd
      Kläppen område
      Kläppen kulle
      Läppen område
      Kläppen område
      Kläppen område
      Kläppen åker, lägda
      Kläppen berg
      Kläppen betesmark
      Kläppen, Uppe på jordhöjd
      Kläppen, Uppför backe
      Kläppen, Ut på väg
      Kläppkällan källa
      Kläpplägdan åker
      Kläppstycket åker
      Kläppstycket åker
      Kläppstycket åker
      Kläppstycket åker
      Kläppstycket, Främre åker
      Klösberget berg
      Knarten backe
      Knarten, Nere i skrabbslått
      Knutlägdan åker
      Knäverberget berg
      Knösarna, Uppe i bergkullar
      Knösarna åker
      Knösen backe
      Knösen åker
      Knösen, se Prästkvarnknösen Saknas
      Knösen åker
      Knösen, Nere på åker
      Knöslägdan åker
      Knösen, Sör på lägda
      Knösåkern åker
      Knösåkern åker
      Kofthägnen utslåtter
      Kofthägnen, Olles odlat område
      Kofthägnen, Olles odlat område
      Kofthägnbacken odlat område
      Kohällorna namn på Rödhällorna
      Kojhägnen skogsmark
      Kokkärlstenen sten
      Kokseludden del av Bäckerholmen
      Koksillgrubban fiskeställe
      Koksillsten sten
      Koksälgbjörken plats
      Koksälgbjörken plats
      Kolbottnen område
      Kolhus fäbodplats
      Kolhusmon sandmo
      Kolhusmon platå
      Kolhusvägen stig
      Kolkajen kaj
      Kolkojan område
      Kolpaltsen skogsmark
      Kolsnipan bergssluttning
      Kolsnipen berg
      Kolstadssvedjan svedjeland
      Kolsvedkläpphällan bergsknöl
      Kolsvedjekläpphällan berghäll
      Koltjärnbäcken avlopp
      Koltjärnen tjärn
      Koltjärnen tjärn
      Kolvallen område
      Kompassberget berg
      Kompassberget berg
      Kompassberget berg
      Kon sten
      Korntosvedjan skogsområde
      Korphällan område
      Korpskölan del av strandhäll
      Korpskölan vik
      Korsekläpphällan berghäll
      Korsmäss svedjan äga
      Kortjämnan område
      Krangberget berg
      Krangen åker
      Krangen väg
      Krankudden udde
      Krankviken vik
      Krickberget berg
      Krikberget berg
      Krikmyran myr
      Krokbacken backe
      Kroken Saknas
      Kroken, Inne vid krok på Räfsövägen
      Krokigstycket åker
      Krokrenen väg
      Krokstycket åker
      Kroktegen åker
      Krypmyran myr
      Kråkdansen åker
      Kråknäset udde
      Kråknäset udde
      Kråksand strandbit
      Kråksanden område
      Krokstycket åker
      Kråkvallen område
      Krångbackberget berg
      Krångbacken bilväg
      Krången skogsstig
      Krången backe
      Krången stig
      Kubben udde
      Kullen åker
      Kullen namn på nuvarande Kläppen
      Kulliglägdan åker
      Kullägdan åker
      Kull-lägdan åker
      Kulten höjd
      Kummelbacken åker
      Kummingsbacken ängsmark
      Kungsänget utslåtter
      Kungsänget skogsområde
      Kuvan vik
      Kvarnbäcken avlopp
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken avlopp
      Kvarnbäcken avlopp
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken Saknas
      Kvarndalslägdan åker
      Kvarnen, Nere vid åker
      Kvarngärdan ängsmark
      Kvarnhusbacken backe
      Kvarnhusbacken backe
      Kvarnhusbacken backe
      Kvarnhusbacken backe
      Kvarnhusberget berg
      Kvarnhusberget berg
      Kvarnhusberget berg
      Kvarnhusbäcken bäck
      Kvarnhusdalen dal
      Kvarnhusdalen ängsmark
      Kvarnhusdalen dalgång
      Kvarnhushägnen förr torp, nu ägor
      Kvarnhushägnen betesmark
      Kvarnhuslandet åker
      Kvarnhuslägdan åker
      Kvarnhuslägdan åker
      Kvarnhuslägdan åker
      Kvarnhusskiftet ängsmark
      Kvarnhusstycket åker
      Kvarnhussvedjan betesmark
      Kvarnmyran åker
      Kvarnstycket åker
      Kvisseln bäcksammanflöde
      Kvistnyåkern åker
      Kvistnyåkern lägda
      Kyrkan sten
      Kyrkbacken backe
      Kyrkbacken backe
      Kyrkberget berg
      Kyrkgrindstycket åker
      Kyrkvägen utfartsväg
      Kyrkvägen kyrkväg
      Kålstasvedjan odlat område
      Kålstasvedjan odlat område
      Kålstasvedjan odlat område
      Kålsängarna åker och äng
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängdalen område
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen ängsmark
      Kålsängsgärdan odlat område
      Kålsängstegen åker
      Kålsängsstycket åker
      Kålsängstycket åker
      Kålsängstycket åker
      Kålsängstycket åker
      Kåltjärnen, se Koltjärnen Saknas
      Kångaren berg och udde
      Kångartjärnen tjärn
      Kårpelle väg, stig el. körväg
      Kåstabacken backe
      Kåstabäcken bäck
      Kåstaflasen Saknas
      Kåstaviken tjärn
      Kåvan slått
      Käkebacken åkerstycke
      Käckudden udde
      Käckdalen dalgång
      Kälarna skogstrakt
      Kälberget berg
      Kälberget berg
      Käldalssvedjan slått
      Kälen skogstrakt
      Kälen skogsområde
      Kälen skogstrakt
      Kälen del av skog
      Kälen skogstrakt
      Kälen skogsmark
      Kälen skogsområde
      Kälen skogsområde
      Kälen skogsområde
      Kälen, Nolgenom väg
      Kälen, Väst i skogsområde
      Källardalsbäcken bäck
      Källardalsbäcken bäck
      Källaren, Nedom åker
      Källarlägdan åker
      Källarstycket åker
      Källbacken åker
      Källfåran åker
      Kälmyran myr
      Kälmyran utslåtter
      Kälmyran myr
      Kälmyrarna myrområde
      Kälmyrarna myrar
      Kälskiftet skogsskifte
      Källstycket åker
      Källstycket åker
      Kälsvedjan utjord
      Kälsvedjan slått
      Kätten åker
      Kälvägen landsväg
      Kälvägen timmerväg
      Kälvägen, Nedan(för) skogstrakt
      Kälvägen, Ovan skogstrakt
      Käringberget berg
      Käringberget berg
      Käringberget berg
      Käringdalen vägstycke
      Käringdalen dalgång
      Käringdalen dalgång
      Käringmyran myr
      Käringmyran myr
      Käringmyran myr
      Käringmyran myr
      Käringmyrberget berg
      Käringviken vik
      Käringviken vik
      Käringviken inbuktning
      Käringviken vik
      Kätten åker
      Kätten skogsområde
      Körbacksvedjan namn på Övergärdmyran
      Körningsbacken backe
      Körningsberget berg
      Körningsgärdan område
      Körningsgärdan odlat område
      Körningsholmarna holmar
      Köttsvedjan skogsområde
      Ladugårdslägdan åker
      Laduhägnen betesmark
      Ladulägdan åker
      Ladulägdorna åkrar
      Ladustycket åker
      Ladusvedjan område
      Ladusvedjan slått
      Laduåkern åker
      Lafsåkern äga
      Lanäsvikbacken backe
      Lanäsviken vik
      Lanäsviken slått
      Lappgärdan båtsmanstorp
      Lappgärdet åkermark
      Lappholmarna höjder
      Lappholmen halvö
      Lappholmen Saknas
      Lappkojmon sandmo
      Lappkojmon skogsområde
      Lappkojskiftet skogsområde
      Lappkojto dalgång
      Lapprännan dalgång
      Lappskoberget berg
      Lappskoberget berg
      Lappstuguplatsen område
      Lappudden udde
      Lappuddne udde
      Lappviken vik
      Lars-Jannesbacken backe
      Lars-Jannesudden udde
      Lars Janesudden udde
      Lars-Pers åkerområde, förr torp
      Lars-Persänget, se Lars-Pers Saknas
      Lasshålet skreva
      Lassemyran myr
      Lasse stubbe plats
      Lassåkern åker
      Lastageplatsen plats
      Lavasvedjan skogsområde
      Lavasvedjevägen körväg
      Laxhallen parti av strand
      Laxhalsen stenmal
      Laxnätet laxfiskeplats
      Laxstakarevet laxfiskeplats
      Laxstakaviken vik
      Laxviken vik
      Laxviken vik
      Lekatt-to, Inre dalgång
      Lekatt-to, Yttre dalgång
      Lerkällorna åker
      Lertaget lertag
      Lertaget lergrop
      Lertå fätå
      Lervesan, Sör på område
      Lervesan, Sör på område
      Lerviken vik
      Leråkerskiftet åkerområde
      Lidböleshalsen väg
      Lidböleshalsen väg
      Lidbölsdalen dal
      Lidsvedjebacken vinterväg
      Liljedalen åker
      Liljedalsbron bro
      Lilladubacken backe
      Lillbacken backe
      Lillbacken backe
      Lillberget åker
      Lillberget område
      Lillberget kläpp
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget udde
      Lillberget berg
      Lillbettan åker
      Lillbrattberget berg
      Lillbrattberget berg
      Lillbräcken del av Bräcken
      Lillbräckan åker
      Lillbräcken backe
      Lillbräcken backe
      Lillbräcken åker
      Lillbådan udde
      Lilldalen skogsmark
      Lilldyänget åker
      Lillekra åker
      Lillfiolen utslåtter
      Lillflasen, se Sörflasan Saknas
      Lillflasen holme
      Lillflasen Saknas
      Lillgussmanshällan sten
      Lillgärdan ängsmark
      Lillgärdan åker
      Lillgärdan åker
      Lillgärdan ängsmark
      Lillgärddalen dalgång
      Lillhamnen skogstrakt
      Lillhamnen vik
      Lillhamplandet åker
      Lillharn skär
      Lillharn klippa
      Lillhäggviken vik
      Lillhällan berghäll
      Lillhällan berghäll
      Lilljämnan Saknas
      Lillklocke äng och åker
      Lillklocke åkrar
      Lillmyran myr
      Lillmyran odlat område
      Lillmyran myr
      Lillmyran myr
      Lillmyrberget berg
      Lillmyrberget berg
      Lillmyrklinten berg
      Lillnyåkern åker
      Lillpottan tjärn
      Lillrödjningen ängsmark
      Lillsanden del av strand
      Lillsanden vik
      Lillsandmyran myr
      Lillsandudden krokplats
      Lillsj(ön), se Lomsjön Saknas
      Lillsjön sjö
      Lillsjön sjö
      Lillsjön vik
      Lillsjön försumpning
      Lillsjöskatan udde
      Lillskiftet åker
      Lillskolan bergsklyfta
      Lillskolan bergsspricka
      Lillskorpan ö eller skär
      Lillskutan strandparti
      Lillsmedjan krokplats
      Lillsnarhus slåttesland
      Lillstycket åker
      Lillsundet del av Sundsströmmen
      Lillsundet sund
      Lillsundsflasan skär
      Lillsundsflasen skär
      Lillsvartviken vik
      Lillsvedjan del av Bredvikssvedjorna
      Lillsvedjan odlat område
      Lillsvedjan skogsområde
      Linsänkmyran plats
      Lilletegarna åker
      Lilltimmermon område
      Lilltjärn namn på Lillpottan
      Lillulandsbacken backe
      Lillvikberget bergudde
      Lillviken tjärn
      Lillviken vik
      Lillviken Saknas
      Lillviksvedjan äga
      Lillångsön halvö
      Lillångsön halvö
      Lillåkern åker
      Lillåkerskiftet åker
      Lillägdan ängsmark
      Lillängesvägaskälet vägskäl
      Lillänget åker
      Lillänget åker
      Lillänget åker
      Lillänget åker
      Lillänget åker
      Lillänget, Södra ängsmark
      Lingeblads-gärdan odlat område
      Linstycket åker
      Linsänkmyran Saknas
      Linsänket linsänkeplats
      Linsönklägdan åker
      Linsänksmyran myr
      Linåkern åker
      Lirsvedjan betesmark
      Lirsvedjebacken Saknas
      Lirsvedjorna backe
      Lisasgärdan område
      Lito laxnotplats
      Liänget förr åker, nu skrabbslått
      Ljussvedjan båtsmanstorp, nu betesmark
      ?Ljussvedjebacken backe
      Ljussvedjebacken backe
      Ljusterviken, se Justerviken Saknas
      Ljusterviken vik
      Ljustervikudden, se Justervikudden Saknas
      Lofsåkern biväg
      Logelägdan åker
      Logen, Bortom åker
      Logen, Framom åker
      Lomsjön sjö
      Lomtjärnbacken backe
      Lomtjärnbäcken avlopp
      Lommtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnmyrorna myrområde
      Loppskäret holme
      Lortviken vik
      Lortvikudden udde
      Lortvikudden udde
      Losmeberget udde
      Lossmehamn vik
      Losmehamnen vik
      Lossmemalen strandparti
      Losmemalen strand
      Losmen ö
      Lossmen ö
      Losmen ö
      Losmesundet sund
      Lumpen åker
      Lumpen åker
      Lågåsberget, se Lillmyrberget Saknas
      Lågåsen del av Högåsberget
      Låglandet åker
      Lågulandet vik
      Långbron del av Valtåvägen
      Långbroskiftet skogstrakt
      Långdalshägnen beteshage
      Långrenen väg
      Långhägnen odlat område
      Långjämnan del av väg
      Långjämnan Saknas
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långlägdorna lägda
      Långlägdorna åkrar
      Långmalbäcken bäck
      Långmalen strandremsa
      Långmalen strandparti
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran åkrar och betesland
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyrberget berg
      Långmyrberget berg
      Långmyrberget berg
      Långmyrbäcken avlopp
      Långmyrtjärnen tjärn
      Långrimpan åker
      Långskär holme
      Långskäret ö
      Långskäret Saknas
      Långskäret holme
      Långskärsbodarna vik
      Långskärsklubb skär
      Långskärsklubb skär
      Långskärsklubben skär
      Långskärsklubben holme
      Långskärsmalen vik
      Långstubbsvedjan utäga
      Långstubbesvedjan skogsmark
      Långstycket åker
      Långstycket åker
      Långstycket åker
      Långsvedjan skogsmark
      Långsvedjebacken backe
      Långsvedjedalen dal
      Långsvedjan åker
      Långsön ö
      Långsön ö
      Långsön ö
      Långsön holme
      Långsön ö
      Långsöudden del av Långsön
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkersrenen åkerren
      Lägdan bakom byggningen åker
      Lägdan nedan hässjan åker
      Lägdan nedan ladan åker
      Lägdan nere vid grinden åker
      Lägdan ovan ladan åker
      Lägdan söder om logen åker
      Lägdan söder om trädgården åker
      Lägdan, Sör på åker
      Lägdorna där på Sand åker
      Lägdorna, Inpå åkerskifte
      Lägdorna öster om bäcken åkrar
      Lägdstycket åker
      Lägdsvedjan åker
      Ländmyran myr
      Länningen, Norr i strand
      Lännmyren myr
      Länsman holme
      Länsman Saknas
      Länsman sten
      Länsman sten
      Länsmansholmen holme
      Läskären skär
      Läskären skär
      Norra Läskäret skär
      Södra Läskäret skär
      Löthagen gärdesgård
      Lövto skogsområde
      Malen strand
      Malhålet strandparti
      Malinsmyran myr
      Malinstjärnen tjärn
      Maludden udde
      Maludden udde
      Malviken vik
      Malviken inbuktning
      Malviken vik
      Malviken vik
      Malvikskvalpen skär
      Malviksudden del av Losmen
      Malvikudden udde
      Mammasvedjebacken skogsområde
      Marebusken vik
      Maria mushål Saknas
      Mariahålet sund
      Marken, Inne i ägor
      Marken, Nol i åker
      Marken, Sör i skogsområde
      Marken, Uppe i berg och skogsmark
      Marken, Ute i skogsområde
      Marken, Över skogstig
      Matkrokarna fiskeplats
      Matkrokgrunden grund
      Mats-Nils-svedjan skogstrakt
      Mattisgärdan område
      Mattistomten inäga
      Meandersbacken backe
      Meandersberget berg
      Meanderskläppen område
      Meanderslägdan åker
      Meanders-länningen båtlänning
      Meandersudden åker
      Medasvedjan stig
      Melandersbacken backe
      Melanderssvedjan skogsområde
      Mellangrundet grund
      Mellangrundet fiskeplats
      Mellanklinten berg
      Mellanlångåkern åker
      Mellanlägdan åker
      Mellansandudden udde
      Mellanskiftet odlingsområde
      Mellantrakten betesmark
      Mellanvarpet fiskeplats
      Mellanåkern åker
      Mellanåvan åker
      Meåkern åker
      Middagsberget berg
      Middagsberget berg
      Middagsklippen berg
      Middagsklippen berg
      Middagsklippen berg
      Mjällomberget Saknas
      Mjällomberget berg
      Mjällomsberget berg
      Mjällomshögklinten berg
      Mjällomsviken vik
      Mjällomslandsvägen landsväg
      Mjällomsviken vik
      Mjällomsvägen, se Mjällomslandsvägen Saknas
      Mjölkbäcken bäck
      Mjölkbäcken bäck
      Mjölandet åker
      Mjösanden sandstrand
      Mjösjöbacken backe
      Mjösjöberget berg
      Mjösjöberget berg
      Mjösjöbodarna sjöbodar
      Mjösjöbäcken avlopp
      Mjösjöhägnen odlat område, nu betesmark
      Mjösjön, se Norrmjösjön Saknas
      Mjösjön tjärn
      Mjösjösjön sjö
      Mjövikberget berg
      Mjöviken vik
      Mjöviksjön tjärnpuss
      Mjövikkälen skogsområde
      Mon område
      Mon backe
      Mon, Norr på skogsområde
      Morfarssvedjan skogsskifte
      Morsfarssvedjan skogsområde
      Mossamyran åker
      Mosvedjan område, äng
      Mucklet inägojord
      Muklätt berg
      Muckletberget berg
      Muckletskiftet ägoområde
      Mullbacken backe
      Mullbacken jordområde
      Mullbacken, Norra sandtag
      Mullbacken, Södra backe
      Mullbräckbacken backe
      Muningsmalen strandmal
      Munken utäga
      Munken äga
      Munken slått
      Murningsmalen strandparti
      Myran utslåtter
      Myran åkerområde
      Myran åker
      Myran åker
      Myran myr
      Myran myr
      Myran åker
      Myran odlad jord
      Myran område
      Myran åker
      Myran delvis odlat betesland
      Myran inägor
      Myran åker
      Myran slått
      Myran åker
      Myran, Främre Saknas
      Myran inne i marken åker
      Myran, Nere på åker
      Myran, Nere på åker
      Myran, Nere på åker
      Myran, Nere på ägor
      Myran nere vid sjön åker
      Myran, Norr i myr
      Myran på Sörmarken Saknas
      Myran, Sör i myr
      Myran, Sör på Saknas
      Myran, Ute på åker
      Myrbäcken bäck
      Myrlägdan åker
      Myrlägdan ängsmark
      Myrlägdorna åkrar
      Myrorna åkerområde
      Myrskiftet åker
      Myrstycket åker
      Myrskiftet åker
      Myrskiftet delvis odlat område
      Myrsvedjan område
      Myråkern åker
      Myråkern åker
      Myråkersbacken backe
      Myrängesbacken backe
      Myrängetmyr myr
      Myränget odlat område
      Myränget odlat område
      Myränget åkerområde
      Måberget berg
      Måberget annat namn på Högmoberget
      Måbergsto dalgång
      Måbergsviken vik
      Mångtjärnarna tjärnar
      Mångtjärnarna tjärnar
      Månsänget odlat och bebott område
      Månsänget utslåtter
      Måsbo strandparti
      Måsstenen sten
      Måsstenen sten
      Måviksberget berg
      Måviksto, Ute i väg
      Måviksudden udde
      Mädanshaget gräns
      Mädansholmarna holmar
      Mädansviken vik
      Mädansviken vik
      Mädansvägen landsväg
      Mälandstrapporna del av Dalsberget
      Mälandsviken vik
      Mälandsvägen väg
      Märahällarna berghällar
      Mörbacken åker
      Märtasgärdan gårdsbacke
      Mörtabborrhällan benämning på Mörthällan
      Mörthällan berghäll
      Möråkern åker
      Navaren ö
      Navarn ö
      Navarn holme
      Navarn ö
      Navarsundet sund
      Navarsundet sund
      Navarudden udde
      Navarudden del av Nävarn
      Nedersttrakten betesmark
      Ned-i-Tjälen, se Omnetjälen utmark
      Nedsnip åker
      Nedunder åker
      Nedunderstycket åker
      Nerbräcken del av Nördbacken
      Nerbräcken åker
      Nerdalstjärnen Saknas
      Nertvärtegarna åkrar
      Nervägen genväg
      Nervägen landsväg
      Neråkern åker
      Neränget del av inägor
      Neränget åker
      Nesstjärnarna tjärnar
      Nesstjärnberget berg
      Nesstjärnbäcken avlopp
      Nesstjärnen, Hitre Saknas
      Nesstjärnen, Övre Saknas
      Nils-Ersbacken åker
      Nils Olsberget berg
      Nils Olsmalen strandparti
      Nils Persbacken backe
      Nisttjärnarna tjärnar
      Nolabergsklinten del av Ringkallberget
      Saknas halvö
      Nolsönnomhällornasberget berg
      Nonestlandet område
      Norbergstorpet delvis odlat, delvis betesmark
      Nordantill åker
      Nordenbergskläppen kulle
      Nordgårdsgrinden grind
      Nordinsmyran myr
      Nordlandershuggstet område
      Nordlanderssvedjan skogstrakt
      Nordlundskläppen höjd
      Nordlunds-torpet åker
      Nordlövs holmen holme
      Nordstrands-trättet slått
      Nordåkerssvedjeto dalgång
      Nordänget utäga
      Nordänget utäga
      Norrklinten del av Högberget
      Norlandershägnan betesmark
      Norlinsbrytet åker
      Normansgärdan område
      Norrbacken område
      Norrbyskläppen kulle
      Norrbådagrubban vik
      Norrflasan, se Nölflasen Saknas
      Norrflasan skär
      Norrfällsviken vik
      Norrfällsviken vik
      Norrfällsviken vik
      Norrfällsvikvägen landsväg
      Norrgårdsstycket åker
      Norrhammaren område
      Norrhällan grund
      Norrjosvikberget bergknalle
      Norrkäringskvalpen del av strand
      Norrmarken skogsomr
      Norrmarken namn på Nördskogen
      Norrmjösjön, se Nölmjösjön Saknas
      Norrnyåkern åker
      Norrnäset område
      Norrsjön del av Nässjön
      Norrskäret skär
      Norrskogen, se Nölsidan Saknas
      Norrskogen skog
      Norrtvärtegarna åkrar
      Norrut Saknas
      Norråkern åker
      Norränget odlat område
      Norränget ängsmark
      Norränget område
      Norsjön del av Nässjön
      Norstulägdan åker
      Nothuset åker
      Nothuslägdan åker
      Notvallen område
      Nybergsudden udde
      Nybetet skogsmark
      Nybygget åker
      Nygrindlägdan åker
      Nygrundet fiskeplats
      Nyintagen åkrar
      Nylandersberget berg
      Nylandersberget berg
      Nylandet skogsmark
      Nylandsberget berg
      Nylandersbäcken bäck
      Nylandssjön sjö
      Nylandssjön sjö
      Nylandssjön sjö
      Nylandsvägen väg
      Nylägdan åker
      Nyslåtten slåttesland
      Nysvedjan skogsmark
      Nysvedjan skogsområde
      Nysvedjan åker
      Nysvedjan åker
      Nytan åker
      Nytan åker
      Nyvägen landsväg
      Nyvägen väg
      Nyvägen landsväg
      Nyåkerberget berg
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern område
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åkrar
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern väg
      Nyåkern åker
      Nyåkern, Nedre odling
      Nyåkern, Övre odling
      Nyåkersbacken område
      Nyåkersbacken område
      Nyåkerslägdan åker
      Nyåkersskiftet åker
      Nyåkerstjärnen tjärn
      Nyåkersstycket åker
      Nyåkersvedjan utjord
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyänget »linda»
      Nyänget odlat område
      Näsamyran myr
      Näsbacken backe
      Näsbäcken avlopp
      Näsbäcken avlopp
      Näsen område
      Näset ägor
      Näset halvö
      Näset udde
      Näset strand
      Näset åker
      Näskläppen område
      Näsmyran, Östra ängsmark
      Nässelvalen myr
      Nässelvalvägen väg
      Nässjön sjö
      Nässjön sjö
      Nässjön sjö
      Nässtycket åker
      Nästkällan källa
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsviken vik
      Näsviken vik
      Näsvikbäcken bäck
      Näsvikkajen ångbåtskaj
      Nölestmångtjärnen tjärn
      Nölflasen klippholme
      Nölingsdalen dalgång
      Nölingdalsmyran myr
      Nöljossvikberget berg
      Nölkangtjärnen tjärn
      Nölkangtjärnto dalgång
      Nölladan åker
      Nöllångåkern åker
      Nölmjösjön sjö
      Nölsidan skogsmark
      Nölmarken skogsområde
      Nölsidan del av skog
      Nöludden del av Guldgrundet
      Nöludden på ön Saknas
      Nölviken vik
      Nördbacken väg
      Nördbacktjärnen tjärn
      Nördkanktjärnen Saknas
      Nördskogen del av skog
      Nördudden udde
      Nördudden Saknas
      Nördängesskiftet åker
      Nördänget odlat område
      Nördänget odlat område
      Nötkallbacken backe
      Nötkallberget berg
      Nötkallen backe
      Oceanen åker
      Ol Ers-hålet krokplats
      Ol-Jakobsstenen kobbe
      Ol Janes-flärken myrpuss
      Ol Månsåkern åker
      Olle Nordmarks-backen backe
      Ol Nilssvedjan inägor
      Olovslägdan åker
      Olssandberget berg
      Olssandänget åker
      Omberget berg
      Ombergs-hägnan område
      Omneberget berg
      Omnebergsvägen väg
      Omnebäcken avlopp
      Omnefjärden havsvik
      Omnefjärden vik
      Omnefjärden fjärd
      Omnegrundan land
      Omnekälen landsväg
      Omnerå gräns
      Omnesjön sjö
      Omnesjön sjö
      Omnesjön sjö
      Omnetjälen utmark
      Omneören ör
      Orrbacken område
      Orrhällan berg
      Orrkläppen område
      Orrkällan källa
      Orrkällstycket åker
      Orrlägdan åker
      Orrstan, se Ursdalen Saknas
      Orrviken, Inre vik
      Orrviken, Yttre vik
      Orstabacken backe
      Orstahögåsen skog
      Orstamyrorna område
      Orstasjön sjö
      Orstasjön sjö
      Orstasjön sjö
      Ostkarssvedjan svedja
      Ostviken vik
      Otternäsan udde el. land
      Ovanåkersvedjan utjord
      Oxdalen dalgång
      Oxdalen dalgång
      Oxgropen grop
      Oxmyren del av Stavermyran
      Oxmyrto dalgång
      Oxslåtten område
      Oxudden udde
      Oxudden udde
      Oxön holme
      Paddtjärnarna tjärnar
      Paddtjärnen tjärn
      Paddtjärndalen dalgång
      Per Danielshällan berg
      Per Erssvedjan odlat område
      Per Erssvedjan skogsområde
      Per Ers-änget åker
      Per Janesslätten område
      Per Ols-backen backe
      Per Olsudden udde
      Per Ols-udden udde
      Persgården bagarstugebacke
      Pillran utslåtter
      Pillran utslåttar
      Pinan stig
      Pinberget berg
      Piskarmalberget bergklack
      Piskarmalen strandparti
      Piteåhällan strandparti
      Piteåhällan grund
      Piteåhällan grund
      Piteåhällan grund
      Pittsvedjorna skogsområde
      Pjumpdalen dal
      Pjompdalen dalgång
      Pjältarn udde
      Pjällstan Saknas
      Pjällstrand Saknas
      Pjältaberget Saknas
      Pjältan berg
      Plogbäcken bäck
      Porsmyran myr
      Porsmyran myr
      Porsmyran myr
      Porsmyrlandet strand
      Porsmyrudden udde
      Portstycket åker
      Predikstolen bergklack
      Predikstolen formation
      Pråmviken namn på Svartviken
      Prästbetet Saknas
      Prästgrundet grund
      Prästkvarnknösen åker
      Prästrå ängsmark
      Prästskogen skogsmark
      Prästön ö
      Prästön ö
      Pålmyrorna myrar
      Pålshägn åker
      Pålshägn område
      Pålsmyran myr
      Päronlandet, Södra åker
      Rabben åker
      Rabben område
      Rabben åker
      Ramberget berg
      Rammberget berg
      Ramberget berg
      Rambergsgrundet grund
      Rambergsgubben sten
      Rambergsskrevan skreva
      Rambergsudden del på Ramberget
      Rambergsudden, Yttre del av Ramberget
      Rammåkern åker
      Ramåkern äga?
      Ramåkern åker
      Ramåkern åker
      Ramsons vik
      Raningsbacken plats
      Raningen odlat område
      Raningsmyran myr
      Raningsmyrbäcken bäck
      Ranken holme, udde
      Ranken udde
      Ranken del av Bäckerholmen
      Ranken holme
      Rankhalsen näs
      Rankviken vik
      Ranningsgrinden grind
      Rapperi slåttesland
      Raten fiskeplats
      Raten fiskställe
      Raten fiskställe
      Ratan krokplats
      Ratan strandbit
      Ratan udde
      Ravlen område
      Ravlet berg
      Ravlet parti
      Ravto slåtter
      Renen, Där på väg
      Renudden namn på Udden
      Revet udde
      Revet del av Grisselskäret
      Revet grund
      Riksbanken namn på Storgussmanshällan
      Rimpan åker
      Rimpan åker
      Ringkalleberget berg
      Ringkallberget berg
      Ringkallberget berg
      Ringkallen berg
      Ringkallen berg
      Ringkallen åker
      Ringkallen område
      Ringrå berg
      Ringerå röse
      Ringrårösan gränsröse
      Ringråröran rågångsknut
      Ringrårösan rågångsröse
      Ringråssvedjan skogsmark
      Rismyran myr
      Rismyran åker
      Rismyran, Uppe i odlat område
      Ristorna åkerområde
      Robroberget berg
      Robroberget berg
      Robron område
      Robron område
      Rohällan källa
      Rokällan källa
      Roparudden udde
      Roparudden udde
      Rosenkläppberget berg
      Rosenkläppen område
      Rostyckskiftet ängsmark
      Rote backe(?)
      Rote backe(?)
      Rotgärdan gärde
      Rotsidan kust
      Rotsidan del av kust
      Rotsidan Saknas
      Rotsidan strand
      Rotsidudden udde
      Rotsidudden, Södra udde
      Rotskär holme
      Rotskäret skär
      Rotskäret Saknas
      Rotsvedjan odlat område
      Rotsvedjeberget berg
      Rotsvedjebäcken avlopp
      Rottjärnen tjärn
      Rottjärnslåtten bete och slåtter
      Rottjärnssvedjan skogstrakt
      Rovan ängsmark
      Rovlägdan åker
      Rubb-berget berg
      Rubben äga
      Rubben sluttning
      Rubbudden udde
      Rudtjärn tjärn
      Rudtjärnen tjärn
      Rudtjärnen tjärn
      Rumpan väg
      Rumpberget berg
      Rumpen åker
      Rumpen åker
      Rundlägdan åker
      Rundstycket åker
      Ruskarberget berg
      Ruskarberget berg
      Ruskaren berg
      Ryckelto dal eller sänka
      Rydsmyren myr
      Rydsviken vik
      Ryssjgården Saknas
      Ryssjgårdsudden udde
      Ryssjgårdsudden udde
      Rysmyran myr
      Rysviken vik
      Ryssto dalgång
      Rågberget berg
      Rågåkern åker
      Räbban åker och beteshage
      Räbbstenslägdan ängsmark
      Räfsstigslägdan åker
      Räfsöholmen halvö
      Räfsöngrundet holme
      Räfsöngrundet grund
      Räfsöngrundet grund
      Räfsön nu udde, förr ö
      Räfsönvägen landsväg
      Räfsönölviken vik
      Räfsöviken vik
      Rabboxen sten
      Räfttoberget berg
      Rännarhällägdan åker
      Rännilen väg
      Rännilen sluttning
      Rännilen dalgång
      Rännilen udde
      Rännilen dalsänka
      Rännilmyran myr
      Rännilen dalgång
      Rännilen del av berg
      Rännilviken vik
      Rätan grund
      Rävakulorna område
      Rävarkulmyran myr
      Rävelberget berg
      Rävelberget berg
      Räveln strandbit
      Räveln berg
      Räveln strand
      Räveln berg, förr rev
      Räveln strandparti
      Rävelsanden strand
      Rävelskutan udde
      Rävelto del och backar
      Räveludden »landfäste»
      Räveludden udde
      Räveludden, Hitre del av Räveluddarna
      Räveludden, Norra udde
      Rävelviken vik
      Rävelviken vik
      Rävelvägen skogsväg
      Rävgrubban åker
      Rävgrubban bete och slåtter
      Rävlan betesmark
      Rävlarna skifte
      Rävtjärnen vattensamling
      Röckelto, se Ryckelto Saknas
      Rödberget berg
      Rödbergsand(?) bergsplatå
      Rödbergssanden vik
      Rödbergsudden udde
      Rödbetsanden udde
      Rödgrindbacken backe
      Rödhällan udde
      Rödhällan berghäll
      Rödhällan udde
      Rödhällorna udde
      Rödjningen ängsmark
      Rödklitten bergknalle
      Rödklitten berg
      Rödmyrberget berg
      Rödsanden bergspass
      Rödskiftet åker
      Rödskiftåkern åker
      Rödstenen sten
      Rödudden udde
      Rödudden udde
      Rödviken vik
      Rödviken vik
      Rödviksbacken backe
      Rödviksbacken backe
      Rödviksbäcken bäck
      Rödvikskatan udde
      Röjningen område
      Röknaholmen Saknas
      Röknaholmen, se Bäckerholmen Saknas
      Rökstabacken backe
      Rökstabäcken bäck
      Rökstaåsen, se Åsberget Saknas
      Rökstaåsen backe
      Rönnen, Nere vid åker
      Rörstycket åker
      Rörudden udde
      Rösbacken område
      Röstyckskiftet område
      Rösåkern åker
      Rövarberget berg
      Rövarhamnen vik
      Rövarkulan Saknas
      Rövarkulberget Saknas
      Sadelmakarberget bergparti
      Sadelmakaren bergknalle
      Sadelmakarviken vik
      Salbergsskogen skog
      Salsåkersskatan udde
      Salsåkersviken vik
      Saltåsen berg
      Saltåsen berg
      Saltåsvägen landsväg
      Samfälltmyran myr
      Sand åker
      Sandbacken backe
      Sandbacken sandtag
      Sandbacken backe
      Sandbacken backe
      Sandbacken skogsområde
      Sandbacken backe
      Sanden strandparti
      Sanden sandstrand
      Sanden, Nere på del av Vågsfjärden
      Sanden, Nere på vik
      Sanden, Nere på åkrar
      Sanden, Norr på sandplats
      Sanden, Uppför väg
      Sanden, Ute på Saknas
      Sanden, Väst på del av väg
      Sandgropen åker och sandtag
      Sandinsudden udde
      Sandinsviken vik
      Sandhägnen utäga
      Sandlägdan åker
      Sandlägdan åker
      Sandmyran myr
      Sandstyckdalen område
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandsvedjan åker
      Sandsvedjemyran myr
      Sandtjärn tjärn
      Sandtjärnberget kulle
      Sandtjärnberget berg
      Sandtjärnbäcken avlopp
      Sandtjärnbäcken avlopp
      Sandtjärnen tjärn
      Sandtjärnen Saknas
      Sandtjärnsberget bergknalle
      Sandudden udde
      Sandvikberget berg
      Sandviksberget bergklint
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandåkern åker
      Sandåkern åker
      Sandåkern åker
      Sandåkerskällan källa
      Sandåkerstjärnen tjärn
      Sanna område
      Sar åker
      Selltegen, se Sälltegarna Saknas
      Sexvägaskälet vägskäl
      Sibirien åker
      Sikvarpet vik
      Sikvarpet vik
      Silägdorna inägor
      Sjubrö stenar
      Sjubrö stenar
      Sjubröderstenarna fiskställe
      Sjubröderstenarna, se Sjubrö stenar
      Sjubrömyran myr
      Sjulsnyåkern område
      Själandsbäcken bäck
      Själandsklinten bergstopp
      Själandsklinten berg
      Själandsklinten berg
      Själandssjön sjö
      Själandsjön sjö
      Själandssjön sjö
      Själandsvägen landsväg
      Själgrundet grund
      Själhällan övervattensgrund
      Själhällan del på Ön
      Själhällan udde
      Själmalen strandparti
      Självikberget berghäll
      Själviken vik
      Självikudden udde
      Sjöbacken körväg
      Sjöbacken strand
      Sjöbacklägdorna äng och åker
      Sjöbackstycket åker
      Sjöbacksvedjan slåttesland
      Sjöbergsberget kulle
      Sjöbergskläppen berg
      Sjöbergsmyran myr
      Sjöbodarna vik
      Sjöbodarna, Sunds- Saknas
      Sjöbodbacken åker
      Sjöbodbacken backe, åkrar
      Sjöbodberget berg
      Sjöbodgärdan område
      Sjöbodhällorna Saknas
      Sjöbodhällan strandhäll
      Sjöbodhällan berghäll
      Sjöbodhällan berghäll
      Sjöbodjämnan ängsmark
      Sjöbodjämnan gistplats
      Sjöbodjämnan område
      Sjöbodlandet berg
      Sjöbodstycket åker
      Sjöbodvallen område
      Sjöbodvallen område
      Sjöbodvarpet fiskeplats
      Sjöbodvarpet fiskeplats, notplats
      Sjöbodviken vik
      Sjöbodviken vik
      Sjöbodviken vik
      Sjöbotten utjord
      Sjöbotten åker
      Sjöbotten utägor
      Sjöbotten område
      Sjöbrojämnan Saknas
      Sjöbrojämnskiftet åkerområde
      Sjögrenlädan åker
      Sjögrinden grind
      Sjögrindstycket åker
      Sjögrindstycket åker
      Sjölandersbacken skogstrakt
      Sjömyran åker
      Sjön, Eftr åker