ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bjärtrå socken : Ångermanlands södra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 495 Bebyggelsenamn : 273 Naturnamn : 1435
Bjärtrå sn »abborkiernberget», se Goddagatoberget berg Bjärtrå sn sn Abborrtjärnarna tjärnar
Bjärtrå sn Abbortiernen, se Nyböles-Abborrtjärnen tjärn Bjärtrå sn sn Abborrtjärnen tjärn
Bjärtrå sn /Se Abborrtjärnen, se Nyböles-Abborrtjärnen tjärn Bjärtrå socken Abborrtjärnen tjärn
Bjärtrå sn Abborrtjärnen, se Kungsgårds-Abborrtjärnen tjärn Bjärtrå socken Abborrtjärnen, Hitre tjärn
Bjärtrå sn Abborrtjärnen, Stora o. Lilla tjärnar Bjärtrå sn Abborrtjärnen, Inre tjärn
Bjärtrå socken Abborrtjärnen, Stora tjärn Bjärtrå by o. sn Abborrtjärnen, Kungsgården tjärn
Bjärtrå sn Abborrtjärnsberget berg Abborrudden torpställe Abborrtjärnen, Mindre tjärn
Bjärtrå sn Abborrtjärnsmyran myr Abram Ols torpställe Abborrtjärnen, Norra tjärn
Biärtrå sn Abborrudden udde Albäcken arbetarbostad Abborrtjärnen, Större tjärn
Biärtrå konungsgården Abborrudden udde Allsta by Abborrtjärnsberget bergshöjd
Bjärtrå sn Bergbäcken bäck Allsta by Abborrtjärnsbäcken bäck
Bjärtrå sn Bergmyran myr Berg by Abborrtjärnsmyren myr
Bjärtrå socken /Se Bergsviken vik Berg by Abborrudden udde
Bjertrå sn Bergsviksberget berg Bergabo lägenhet Abborrudden udde
Bjärtrå sn /Se Bergtjärnen tjärn Bergsviken torp Abram Ols hägnen odling
Bjärtrå sn /Se *Bixskäret Saknas /Se Bergsviken äga Abram Ols hägnen odling
Bjärtrå sn /Se Biörsiöberge, se Björnsjökullen berg Birhall torpställe Allstaberget bergshöjd
Bjärtrå sn /Se Biörsiöbergrå, se *Bjrönsjökullrå råmärke Bjärtrå tätortsnamn Allstadalen dalgång
Bjärtrå sn /Se Björknäset strandområde? Björknäs torp Avtaget utäga
Bjärtrå sn /Se Björnnylandsmyran delvis odlat område Björknäs torp Backnyåkern åker
Bjärtrå sn /Se Björnsjökullen berg Björknäs namn för Böttnäset Backsjömyren myr
Bjärtrå sn /Se Björnsjökullen höjd Björknäsvallen fäbodvall Backstycket åker
Järtrå sn /Se *Björnsjökullrå råmärke Blåsåsen arbetarkasern Badstugebacken backe
Bjärtrå sn /Se Björntoberget berg Bolagsförvarvet, se 6 Norrmäland Saknas Badstugeåkern åker
Bjärtrå sn /Se Blåkälen utmark /Se Bolagstomten, se 7 Norrmäland Saknas Badstugubacken höåker
Bjärtrå sn /Se Bockskäret holme Bolagstorpet, se 9 Norrland Saknas Badstugulägdan åker
Bjärtrå sn /Se Bolandet skogstrakt /Se Borgen herrgård Badstugulägdan åker
Bjärtrå sn /Se Borgviken, se Lugnvikfjärden fjärd Borgen kasern Badstugustycket åker
Bjärtrå sn /Se Borgvijken, se Bergsviken vik Boxsågen såg Badstugustycket åker
Bjärtrå sn /Se Borgvjken, se Lungviksfjärden vik Brädgården brädgård Badstuguåkern åker
Bjärtrå by /Se Brandhamnsberget berg Brädgården brädgård Badstustycket åker
Allsta by Brandhamnsviken vik Brännhögen torpställe Badstuåkern åker
Berg by Brattbackmyran myr Bålsjö bebyggelse Bakskiftet del av fjällskog
Berg by *Brattbotten gränsmärke Bålsjö by Bastubacken backe
Bergsbodarna förr fäbodar? Bratthällan bergknalle Bålsjö by Bastuberget bergshöjd
Bergsviken torp Bredmyran myr Bålsjö by Bastustycket åker
Björknäs torp Brännberget berg o. triangelpunkt Båtviken torp Bastustycket åker
Björknäs gårdar /Se Brännlandtoberget berg Båtviken torpställe Bastustycket åker
Bålsjö by Brännlandtobäcken bäck Bölen strandslåtter Bastutegen åker
Bålsjö by Bräntholmarna holmar Bönhustomten, se 8 Mäland Saknas Bastuåkern äng
Böttnäs, se Björknäs gårdar Butjärnen tjärn Böttnäset torp Bergbron landsvägsbro
Fjärdvik sågverk /Se Butjärnen tjärn Böttnäset torpställen Bergbäcken bäck
Fröstland by Butjärnen tjärn Cigarrettfabriken arbetarkasern Bergbäcken avlopp
Fröstland by Butjärnsberget berg Eriksfors poststationsnamn Bergkullberget bergshöjd
Fröstland by Bålsjön sjö Eriksund, se 32 Nässom Saknas Berglandet vik
Fröstland by Bålsjön sjö Fabriken trämassefabrik Bergsvedjan inhägnad
Fröstland by Bålsjön sjö Finnkåtan torp Bergsviken vik
Fröstland by Bålsjön sjö Finnkåtorna område Bergsviken vik
Fröstland by /Se Bålsjön sjö Fjärdvik sågverk Bergsviksskogen skogstrakt
Fröstland by /Se Bålsjön sjö Fjärdvik sågverk Bergtjärnen tjärn
Fröstland by /Se Bålsjön sjö Fjärdvikssågen ångsåg Björknäsbäcken bäck
Fröstland by /Se Bålsjön sjö /Se Flottningstomten, se 9 Stavred Saknas Björndalen dalgång
Geresta by /Se Bålsjön sjö Fråghov torpställe Björnhällan berghäll
Grössjö by Bålsjön sjö /Se Fröstland by Björnhällan bergparti
Grössjö by Båltjälen skogs- och bergsområde /Se Fröstland by Björnhällan område
Gäresta by *Båttjälen, se Båltjälen skogs- och bergsområde /Se Fröstland by Björnsjökullarna bergshöjd
Hjälta by Båtviken vik Fröstland by Björnsvedjebacken skogstrakt
Hjälta by Bärmyran myr Fröstlandsbodarna fäbodar Björnsvedjebackssvedjan äga
Hjälta prästbord /Se Dannero travbana Furulund danspaviljong Björnsvedjeberget berg
Hjälta by /Se Degermyran myr Fäbodvallen fäbodvall Björnto dalgång
Hjälta by /Se Djupdalen dal Fäbodvallen fäbodvall Björnto dalgång
Hjälta by /Se Djupdalsbäcken bäck Fäldins torpet torp Björntoberget bergshöjd
Hjälta by /Se Djupdalsbäcken bäck Gambruket kasern Björntohägnen inhägnad
Hjälta by /Se Djupgrubban myr Gamfäbodvallen fäbodplats Björnmylandsmyren myr
Hjälta by /Se Djupmyran myr Gamhjältansbodarna fäbodar Björnnylandsmyren myr
Hjälta by /Se Domarringen fornlämning /Se Gamkyrkan kyrka Bladmyren myr
Hjälta by /Se Dottermoberget berg Gammelgården arbetarbostad Bladmyren myr
Hjälta by /Se Dragmyran myr Gamsågen såg Bladviken vik
Hjälta by /Se Dyngmyran myr Gamsågplatsen såg Bodmyren myr
Hjälta by /Se Edsmyran myr Geresta bebyggelse Bolandet skogstrakt
Hjälta stomjord, se Inholm prästbord Edsmyrbäcken bäck Geresta by Bolandsberget bergshöjd
Hooffgåård, se Kungsgården Saknas /Se Ekorrmyran myr Geresta by Bolandsberget bergshöjd
*Hovgård by Fahnön, se Fanön halvö Geresta by Bolandstået fägata
Håffgårdenn, se Kungsgården Saknas Fanön, se Sandö ö Geresta by Bolandsvägen stig
Inholm prästboställe Fanön, se Sandö ö Glasbruket Saknas Bondgårdsstycket åker
Inholm prästgården /Se Fiärdänges Wiken del av Strinnefjärden /Se Gråten gård Bommen vik
Inholm prästbordet /Se Fjärdingsberget berg Grössjö by Boreshårsundet sund
Inholm prästbordet /Se Flakamyran myr Grössjö by Box udde
Inholm prästgården /Se Flakamyrberget berg Grössjö by Boxkajen lastageplats
Inholm prästgården /Se Flärken sank mark Gålåtorpet torpställe Boxkanalen kanal
Inholm prästbost. /Se Flärken tjärn Hallsta sågverk Brandhamnberget berg
Inholm prästbord /Se Flärken tjärn Hallsta trämassefabrik Brattbackberget bergshöjd
Inholm prästbord /Se *Fors udde, tidigare ö Henriksdal torp Brattbacken väg
Inholm prästboställe /Se Fröstlandsberget berg Henriksdal hemman Brattbackmyren myr
Kristenstorpet förr torp Fågelmyran myr Herrgården herrgård Bratthällan bergknalle
Kungsgården by Fågelpusten tjärn /Se Hjälta by Brattlandet sluttning
Kungsgården by Fäbodberget berg Hjälta by Brattliden lid
?Kungsgården by /Se Fäbodberget berg Hjälta by Brattåkern åker
Kungsgården? Saknas Fäbodmyran myr Hjälta by Bredbacken åker
Kungsgården by Fäbodmyran myr Hjälta by Bredbacken åker
Kungsgården by Fören holme Hjältansbodarna fäbodar Bredbacken åker
Kungsgården by Gabrielshöjden berg Hägnen torpställe Bredmyren myr
Kungsgården by Galten holme Höga nöjet arbetarkasern Brockmansgärdan äga
Kungsgården by /Se Galtryggtoberget berg Inholm bebyggelse Brostycket åker
Kungsgården by /Se Galtryggtoet dalgång Inholm prästboställe Brostycket åker
Kungsgården by /Se Gammraningen terräng Inholm prästbolet Brostycket åker
Kutby, se Kungsgården by Gillertoberget berg Inägan, se 8 Norrmäland Saknas Bruket slåttar
Kutuby by Glaskaret sund Janget sågverksplats Brunskestycket åker
Kutuby Saknas Glaskarudden udde Jon Mats torpet torpställe Bryggstugustycket åker
Kutuby by /Se Goddagatoberget Saknas Justerbacken torp Bräddalsberget bergshöjd
*Kutuby Saknas /Se Goddagatoberget berg Kajen, se 7 Geresta Saknas Brännberget bergshöjd
*Kutula = *Kutuby Saknas /Se Granbrobäcken bäck Karlénstorpet, 13 Kungsgården Saknas Brännhamnberget bergshöjd
*Kyrkstad plats /Se *Gråhällan gränsmärke Kinnmärgen färjställe Brännhamnviken vik
Köja by Gråhällan berghäll Kinnmärjen färjställe Bräntholmen holme
Köja by /Se *Grössjöhällan gränsmärke Klantbyggnaden lägenhet Bräntlandet område
Köja by /Se Grössjön sjö Klantbyggnaden lägenhet Bräntfallet vattenfall
Köja by /Se Grössjön sjö /Se Klippan arbetarkasern Bukettön holme
Köja by /Se Grössjön sjö Klondyke arbetarkasern Butjärn tjärn
Köja by /Se Grössjöån å Kopparn Saknas Butjärnberget berg
Köja by /Se Gubbstenen sten Kraftstationen, se 10 Bålsjö Saknas Butjärn tjärn
Köja by /Se Gålberga, se Gårdberget berg o. gränsmärke Kristenstorpet torpställe Butjärnsberget berg
Köja by /Se Gålsiön, se Gårdsjön sjö Kråkåsen arbetarbostäder Butjärnsberget bergshöjd
*Körstad, se *Kyrkstad plats /Se Gålåberget berg o. triangelpunkt Kungsgården bebyggelse Butjärnsbergsmyran myr
*Landa utjord Gålåviken vik Kungsgården bebyggelse Bytesskiftet åker
Lockne el. Locknö by Gålåviken vik Kungsgården bebyggelse Bålsjön sjö
Locknö by Gårdberget berg o. gränspunkt Kungsgården by Bålsjösbäcken bäck
Lockne by Gårdberget berg Kungsgården by Bålsjösdalen dal
Lockne by Gårdberget berg Kungsgården by Bålsjöstjärnen tjärn
Lockne by /Se Gårdberget berg Kungsgården by Bålsjövägen körväg
Lockne by /Se Gårdberget berg Kungsgårdsbodarna fäbodar Båltjälen skogs- och bergsområde
Lockne by /Se Gårdsjön sjö Kvarnlägenheten, se 11 Bålsjö Saknas Båltjälen skogstrakt
Lockne by /Se Gårdåvijken, se Gålåviken vik Kvarnplatsen, se 12 Bålsjö Saknas Båltjälen utmark
Lockne by /Se Gårudden udde Köja bebyggelse Båltjälsvägen landsväg
Lockne by /Se *Gäddnäsvelen udde Köja bebyggelse Båtnäset åker
Lockne by /Se Gömmyran myr Köja bebyggelse Båtstan plats
Lommared gård Hagudden udde Köja by Båttan plats
Lungvik by Haguddsberget berg Köja by Båtstaviken vik
Lungvik by Hallstaberget berg Köja by Båtstö plats
Lungvik by Hampmyran myr Köja by Båtviken vik
Lugnvik by Hampsjön sjö Köja kångsåg Bäckbrohammaren slått
Lugnvik by Hampsjön sjö /Se Köjabodarna fäbodar Bäckbrostycket åker
Lugnvik by Hamptjärnen tjärn Köjabodarna fäbodställe Bäcksjömyren myr
Lugnvik by Hamptjärnsberget berg Köjabodarna fäbodar Bäckstyckena åker
Lungvik by Hamptjärnsbäcken bäck Köja sågen ångsåg Bäckstycket, Norra åker
Lugnvik by *Hattberget berg o. gränsmärke Körnstorpet torpställe Bärmyren myr
Lugnvik by *Hattberget berg Liefabriken fabrik Bölen betesland
Lugnvik by *Hattberget berg Lillgangsta torpställe Böleshällan hälla
Lugnvik by Hattoberget berg Lirsvedjan, se 2 Lisvedjan Saknas Böttnäsvägen körväg
Lugnvik by Heligsbäcken bäck Lisvedjan bebyggelse Dalarna slått
?Lungvik by Hjältaberget berg Lockne by Dalen slått
Lugnvik by *Hjäresta legdhenn äng Lockne by Dalstycket åker
Lungvik by /Se *Holmåkern åker /Se Lockne by Dalstyckslägdorna åker
Lugnvik by /Se *Holmåkern åker /Se Lockne by Dalstyckslägdorna åker
Mäland by *Holmåkern åker /Se Lockne by Dalsåkern åker
Norrland by *Holmåkern åker /Se Lommared, se 1, 3 Lommered Saknas Dalsåkerstycket åker
Norr-på-kälen bebyggelse /Se *Holmåkern åker /Se Lommered bebyggelse Dammingesholmarna holmar
Nyböle by *Holmåkern åker /Se Lugnet avsöndring Daniel Ers myren myr
Nyböle by Hornsudden udde Lugnet bostadshus Degermyren myr
Nybölesbodarna förr fäbodar? Hornsudden udde Lugnvik traktnamn Djupdalen dalgång
Näset förr bebyggelse? Hummelbäcken bäck Lugnvik by Djupdalshägnen inhägnad
Nässom by Hålamyran myr Lugnvik by Djupdalsmyren myr
?Nässom by Hägnviken vik Lugnvik by Djupgrubban myr
Nässom by Hällan berghäll? Lugnviksstrand lägenheter Djupmyren myr
Nässom by Hästagrundet grund /Se Lugnvikssågen såg Domarringen stenring
?Nässom by Hästen udde Lummared gård Dottermoberget bergshöjd
Nässom by /Se Högbacken höjd Lummered gård Dottermon bergsplatå
Nässom by /Se Högbackmyran myr Lungvik tätortsnamn Dravlet inäga
Nässom by /Se Högberget berg Lyckan? torp Dravlet inäga
Nässom by /Se Högberget berg Långholmen kaj Droppasnorbron bro
Nässom by /Se Högberget berg Långsvedjan torpställen Drängstugustycket åker
Nässom by /Se Högkullberget berg Långudden torp Duskans äga
Nässom by /Se Högtiernerne, se Höktjärnarna tjärnar Mackmyran arbetarkasern Dyngmyren myr
Prästbordet, se Inholm khbost. Höktjärnarna tjärnar Marieberg sågverk Edsbacken backe
*Skoglund gård? /Se Höktjärnarna tjärnar Marieberg sågverk Edsmyren myr
Stavred by Höktjärnsmyran myr Malen torp Edsmyrsbäcken avlopp
Stavred by /Se Hönsudden, se Hornsudden udde Mala torpställen Ekenyåkern åker
Strinne by Jangs Berget berg /Se Missionshustomten, se 25 Köja Saknas Ekeråkern åker
Strinne by Iangs Svedjan svedja /Se Mäland bebyggelse Ekorrmyren myr
Strinne by Iangsviken vik /Se Mäland by Ekorrtjärnsmyren myr
Strinne by Iangs Änget Saknas /Se Mäland by Elisbäcken avlopp
Strinne by Icklasmyran myr Mäland by Engelska trädgården inhägnad
Strinne by Icklasmyrbäcken bäck Norden arbetarkasern Erik Nilsbacken område
Strinne by *Inholmsbäcken bäck /Se Norrgård hemman Eriksforsbacken backe
Strinne by Inholmsbäcken bäck Norrland bebyggelse Fallbacken område
Strinne by Inholmstjärnen tjärn Norrland bebyggelse Farmorsgärdan höåker
Strinne by Inholmstjärn tjärn /Se Norrland by Fastersstycket åker
Strinne by *Inholmsåkern, se *Holmåkern åker Norrland by Figuren berg
Strinne by /Se Janget plats /Se Norrland by Filhällan berghäll
Strinne by /Se Jägarmyran myr Norrmäland bebyggelse Finstaberget bergshöjd
Strinne by /Se Jättefothällan berghäll Norrmäland bebyggelse Fjället utmark
Strinne, V. o. Ö. byar /Se Kakemyran myr Norr-på-Kjälen bebyggelse Fjällskogen del av skog
Sundsta by Kaketoberget berg Nyböle by Fjällvägen Saknas
Sundsta by Kalvudden udde Nyböle by Fjällvägen väg
Sundsta by Kamberget berg Nyböle by Fjällvägen skogsväg
*Sunnanbergs del av sn /Se *Kapelbergzråd råmärke? Nybölesbodarna fäbodar Fjärden fjärd
*Tresck Saknas *Kappelbergsrå råmärke Nyhamn arbetarbostäder Fjärdingen jordområde
*Utanbergs del av sn /Se Karin holme Nyhamn samhälle Fjärdingen utslått
*Utantjäls del av sn /Se Kastellholmarna holmar Nyvik Saknas Fjärdingen bergshöjd
Öd by Kattpussarna tjärnar Näset gård Fjärdingsberget bergshöjd
Öd by Kattskäret udde Näset torpställe Flakamon skogstrakt
Öd by KerSiön, se Skälsjön sjö Nässom bebyggelse Flakamon skogstrakt
Öd by /Se Ker Siön, se Skälsjön sjö Nässom bebyggelse Flakamon skogstrakt
Öster-Strinnebodarna förr fäbodar? Killingholmen holme Nässom by Flakamyrberget bergshöjd
  Killingholmen holme Nässom by Flakamyrberget, Norra dal av Flakamyrberget
  Killingholmen holme Nässom by Flakamyrberget, Södra del av Flakamyrberget
  Killingholmen holme Nässom by Flakamyren myr
  Killingklacken höjd Nässom by Flakamyren myr
  Kinnmärgen färjeställe /Se Nässomsbodarna fäbodar Flatåkern åker
  Kinnmärgsberget berg Paradiset arbetarkasern Floken område
  Kiselgruvan terräng Petterssonska torpet, se 10 Norrland Saknas Fly slått
  Klavatoberget berg Rundeln dansband Flärken dytjärn
  Klingervolmyran myr Sandviken, Köjasandviken lastageplats Flärken myrpuss
  Klingerån å Sandviken lägenheter Flärken myrpuss
  Klövbrobäcken bäck Sandviken, Köja Saknas Flärken tjärn
  Koltjärnen tjärn Sandö ö Flögberget bergshöjd
  Kroktjärnen tjärn Sandö ångsåg sågverk Flögberget bergshöjd
  Kroktjärnsbäcken bäck Skansen kaserner Framskiftet del av fjällskog
  Kungsgårds-Abborrtjärnen tjärn Skogsbrynet, se 14 Kungsgården Saknas Främmeråkern åker
  Kungsgårdsfjärden vik /Se Skogsbrynet, se 26 Köja Saknas Frostinget ängsmarker
  Kungsgårdsfjärden vik Skollärarebostället, se 4 Inholm Saknas Fröstlandsberget bergshöjd
  Kungsgårdsviken vik /Se Skomakaren arbetarbostad Fröstlandsmarkerna skog
  Kungsgårdsviken vik Skyttlorna hemman Fröstlandsstycket åker
  »(apud) Kuta» tingsställe Snipingsmon torp Furun holme
  Kutby tingsställe Snipingsmon torpställen Fågelmyran myr
  Käldalen åker /Se Sparrhugget Saknas Fågelpussen tjärn
  Kälhägnen äga /Se Sparrhugget torpställen och lägenheter Fågelpussen tjärn
  Kälsvedjorna betesmark /Se Stampuddsågen såg Fårhusbacken backe och område
  Kärleksön ö Staverbodarna fäbodar Fäbodberget bergshöjd
  Köja-Lillön ö Stavred bebyggelse Fäbodberget bergshöjd
  Köjasundet sund Stavred bebyggelse Fäbodhalsen myr
  Köjaviken vik Stavre by Fäbodhalsen myr
  Lappkälsberget berg Stavre by Fäbodmyren myr
  Lappkälsberget berg /Se Stavred by Fäbodmyren myr
  Lappön ö Stavred by Fäbodmyren myr
  Leetierna, se Letjärn tjärn (Gangsta eller) Storgangsta torpgård Fäbodmyren myr
  Leetierna, se Letjärnen tjärn Storsvedjan torpställen Fähusstycket, Främre åker
  Letjärnen tjärn Storåkersjötorpet torpställe Gabrielsberget berg
  Lekatten berg Stranden, se 27 Köja Saknas Gabrielshöjden bergshöjd
  Lentiern, se Letjärnen tjärn Strandremsan, se 10 Stavred Saknas Galten del av Hällorna
  Letjärn tjärn Strandskiftet, se 15 Kungsgården Saknas Galtryggto dalgång
  Letjärnen tjärn Strinne, se Bjärtrå tätortsnamn Galtryggto dalgång
  Letjärnen tjärn Strinne by Galtryggtodalen dalgång
  Letjärnsbäcken bäck Strinne by Gamgården område
  Lill-Abborrtjärnen tjärn Strinne by Gamkyrkbacken backe
  Lillholmen holme Strinne by Gammelgården plats
  Lill-Hästmyran myr Strinnekajen ångbåtsbrygga Gammelgårdsbacken backe
  Lilljungfrun holme Sundsta by Gammelgårdsgärdan höåker
  Lillmyran myr Sundsta by Gammelgårdsgärdan höåker
  Lill-Skinntjärnen tjärn Sundsta by Gammelgårdstomten äng
  Litanön ö Sundsta by Gammelgårdstomten område
  Litanön ö Sundstabodarna fäbodar Gammelgårdsänget åkerslått
  Litanön ö Sundstanäset torp Gammelänget slått
  Litanön ö Sunnan ån torpställe Gamråningen skogstrakt
  Litanön ö Svartbäcken Saknas Gamråningen skogstrakt
  Litanön ö Svartbäcken torpställe Genmyrberget bergshöjd
  Litanön ö Svinplatsen, se 33 Nässom Saknas Genmyren myr
  Litanön ö /Se Sågen såg Genmyren myr
  Limyrberget berg Sågmon torp Genmyren myr
  Litanösundet sund Sågmon torpställe Gethelvetet bergssluttning
  Lo-Abborrtjärnsbäcken bäck Sågmosågen sågverk Gillerto dalgång
  Lochviken, se Lockneviken vik Säter torpställen Gillerto dalgång
  Lochwijken, se Lockneviken vik Sätret torpställen och skogsområde Gillertoberget bergshöjd
  Lockneberget berg Sörviken bebyggelse Glaskaret sund
  Lockneberget berg Sörviken torpställen Glaskaret sund
  Locknetoet dalgång Sörviken lägenheter Glaskaret sund
  Lockneviken vik Tegelbruket tegelbruk Glaskarudden udde
  Lockneviken vik Tjustorpet torpställe Glöden? kulle
  Lockneviken vik Tjustorpet torpställe Goddagabacken åker
  Lockneviken vik Tollbomssågen såg Goddagatoberget bergshöjd
  Lomtjärnen tjärn Valhalla arbetarkasern Goddagatomyren myr
  Lomtjärnen tjärn Volmen boställe Gottland inäga
  Lomtjärnsbäcken bäck Västbruket arbetarbostäder Gottland skogsområde
  Lomtjärnshöjden höjd Västerstrinne del av by Gottlandsberget bergshöjd
  Lugnvikfjärden fjärd Västerstinnebodarn fäbodar Gottlandsdalen ingäoslått
  Lugnvikfjärden fjärd Väster-Strinnefäbovallen fäbodar Gottlandshägnen inhägnad
  Lungviksfjärden fjärd Åkersjötorpet bebyggelse Gottlandsmyren myr
  Lungviksfjärden vik Åkersjötorpet torpställe Gottlandsmyren myr
  Lugnviksfjärden fjärd Öd by Granbrobäcken bäck
  Lugnviksfjärden vik /Se Öd gård Granbron bro
  Lungviksfjärden vik Östbruket arbetarbostäder Grantegen, Nedre åker
  Lykläppberget berg Österstrinne by Grantegen, Övre åker
  Lång-Hästmyran myr Österstrinne del av by Grindstycket åker
  Långmyran myr Österstrinnebodarna fäbodplats Grindstycket åker
  Långmyran myr   Groptegarna åker
  Långmyrberget berg   Groven äga
  Långrået terräng   Grovlägdan äng
  Långtoberget berg   Gråhällan hälla
  Långtobäcken bäck   Gråten åker
  Långudden udde   Gråten åker
  Långvijks fierden, se Lungviksfjärden fjärd   Gråten åker
  Långviken vik   Gråtmyren åker
  Långviks Fierden, se Lugnvikfjärden fjärd   Gräsmyren myr
  Länntoberget berg   Gröningen område
  Länntoet dalgång   Grössjön sjö
  Lövön ö   Grössjöån avlopp
  Masiön, se Måsjön sjö   Gubbstenen klippa
  Melestierna, se Mellersttjärnen tjärn   Gubbudden udde
  Mellersttjärnen tjärn   Gumparåsmyren myr
  Mellersttjärnen tjärn   Gålåberget bergshöjd
  Mjötjärnen tjärn   Gålåbäcken avlopp
  Mjötjärnen tjärn   Gålå(n) å
  Mjötjärnsmyran myr   Gålån område
  Mårtensmyran myr   Gålåskogen skogstrakt
  Måsjöbäcken bäck   Gålåviken vik
  Måsjön sjö   Gårdberget bergshöjd
  Måsjön sjö   Gårdberget bergshöjd
  Måsjön sjö /Se   Gårdberget bergshöjd
  Måsjön sjö   Gårdberget bergshöjd
  Måsjön sjö   Gårdmålen inäga
  Måsjön sjö   Gårdsbacken slåttesland
  Måsjötjärnen tjärn   Gårdsgärdan åker
  Måssiön, se Måsjön sjö   Gårdsgärdan åker
  Mälandsbäcken bäck   Gårdsmyran åker
  Nils-Ersmyran myr   Gårdsstycket, Främre åker
  *Nipan berg   Gårdsstycket, Främre åker
  Nipan, se Skälsjökullen berg   Gårdsstycket, Övre åker
  Nipan, se Skälsjökullen berg   Gårdstycket åker
  Nordlundsmyran ägomark   Gårdstycket åker
  Norestierna, se Nöresttjärnen tjärn   Gårdtegen åker
  *Norestjärnen tjärn   Gårudden udde
  *Norestjärnen tjärn   Gåruddviken vik
  Norr-i-kälen utmark /Se   Gäddnäsberget bergshöjd
  Norrtjärnarna tjärnar   Gärdan äga
  Nortjärnsviken vik   Gärdstycket åker
  Nyböles-Abborrtjärnen tjärn   Görudden udde
  Nyböles-Abborrtjärnen tjärn   Haggrindsberget bergshöjd
  Nybölesnipan höjd   Haggrindsberget bergshöjd
  Nykälssundet sund /Se   Haggrindsberget bergshöjd
  Nöresttjärnen tjärn   Hagudden udde
  Nöresttjärnen tjärn   Hagudden udde
  Orrkojberget berg   Hagudden udde
  Orrmyran myr   Hallstaberget bergshöjd
  Oxberget berg   Hammaren område
  Per-Gulliksmyran myr   Hammaren stenbacke
  Per-Larsmyran myr   Hammaren äng
  *Prästgärdet äga /Se   Hammaren äng
  *Prästgärdet äga /Se   Ammaren nyåker
  *Prästgärdet äga /Se   Hammaren nyåker
  Prästgärdet område /Se   Hammarsbacken backslått
  Prästkullen höjd   Hammarsbacken bygata
  Prästmyrorna myrar   Hammarsbacken bygata
  Purkällan källa   Hammarslägdan äng
  Purkällberget berg   Hammarslägdan äng
  Rammeldalen dalgång   Hammarstoberget bergshöjd
  Rammeldalsberget berg   Hammarstoberget bergshöjd
  Rundelsberget berg   Hammarstyckena åker
  Råbäcken bäck   Hammarstyckena åker
  Råssebacken höjd   Hammarstycket åker
  Räbbedalsberget berg   Hammarstycket, Norra åker
  Rödmyran myr   Hammarstycket, Södra åker
  Rödmyran myr   Hammarstegen åker
  Rödmyrberget berg   Hammarsvägen landsväg
  Rödmyrberget berg   Hammarsåkern åker
  Rödmyrberget berg   Hammarsåkern åker
  Rörgrubban tjärn   Hamplandet åker
  Saltsjön sjö   Hamplandstegen åker
  Saltsjön sjö   Hamplandstycket åker
  Saltsjön sjö   Hampmyren myr
  Saltsjön sjö   Hampsjöberget bergshöjd
  Saltsjön sjö   Hampsjön sjö
  Saltsjön sjö /Se   Hampsjön tjärn
  Saltsjön sjö   Hampsjön tjärn
  Saltsjön sjö   Hampsjöhägnen lägda
  Saltsjön sjö   Hampsjöhägnen lägda
  Saltsjön sjö   Hampsjöslåtten höåker
  Saltsjön sjö   Hampsjöslåtten lägda
  Saltsjön sjö   Hampsjövägen kärrväg
  Saltsjön sjö /Se   Hamptjärnen tjärn
  *Sand gränsmärke   Hamptjärnen tjärn
  Sandtohöjden höjd   Hamptjärnsberget bergshöjd
  Sandtokälen skogtrakt /Se   Hamptjärnsbäcken avlopp
  Sandviken vik   Hamptjänshägnen höåker
  Sandviken vik   Hamsjön slåtteräng
  Sandö ö   Hansdalen slått
  Sandö ö   Haraviken vik
  Sandö ö   Harbitberget bergshöjd
  Sandö ö   Hattberget eller Hattoberget berg
  Sanön, se Sandö ö   Hatt-tallmyren myr
  Simmarmyran myr   Hatt-toberget bergshöjd
  Skarpmyran myr   Heden skogstrakt
  Skaviken vik   Helixbäcken avlopp
  Skavikshöjden höjd   Hemskiftena del av skog
  Skiärsiön, se Skälsjön sjö   Hemskogen del av skog
  Skottartjärnen tjärn   Hemskogen skog
  Skottartjärnen tjärn   Hemåkern åker
  Skottartjärnen tjärn   Herrgårdsberget bergshöjd
  Skottartjärnsberget berg   Herr Pers backen backe
  Skravelbäcken bäck   Herr Pers backen backe
  Skysselviken vik   Herr Pers backen backe
  Skäftråberget berg   Herr Pers backen backe
  Skälsjökullen berg   Herr Pers backen backe
  Skälsjökullen berg   Herr Pers backen backe
  Skälsjökullen höjd   Herr Pers backen backe
  Skälsjömyrorna myrar   Hjältansmarkerna skog
  Skälsjön sjö   Holmarna holmar
  Skälsjön sjö   Holmarna holmar
  Skälsjön sjö   Holmen där i Skällsjön holme
  Skälsjön sjö   Honungsbacken äng
  Skälsjön sjö   Hombergsbacken beteshage
  Skällsjön Saknas /Se   Hompen äga
  Skällsjön sjö /Se   Hornsudden udde
  Skärhällan holme   Hornsudden udde
  Slätmyran myr   Hornsuddsberget bergshöjd
  Småmyrorna myrar   Horsdalen dalgång
  Snipingsbäcken bäck   Hovlisberget bergshöjd
  Snödåsberget berg o. triangelpunkt   Hovlössvedjan äga
  Spartallmyran myr   Huggsteberget bergshöjd
  Starrviken vik   Humlegårdsstycket åker
  Staverberget berg   Hummelgårdsgrinden gärdsgårdsled
  Staverbäcken bäck   Humlegårdsgärdan äga
  Staverdalen dal   Humlegårdsgärdan samfällighet
  Staverpusten tjärn   Huntinget inäga
  Stavertjärnen tjärn   Huntinget inäga
  Stenbitbäcken bäck   Höga åker och äng
  Stenbittjärnen tjärn   Hålamyren myr
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Hårdskiftet äga
  Storbacken backe   Häbbersstycket åker
  Storholmen område /Se   Häbbersbacken område
  Storholmen holme   Häggbärsbacken slått
  Storholmen holme   Hägnarna äga
  Storhällan berghäll   Hägnen äga
  Storjungfrun holme   Hägnen åker och beteshage
  Stormyran myr   Hägnen odlat område
  Stormyran myr   Hägnudden udde
  *Stormyrråd råmärke?   Hägnviken vik
  Stor-Skinntjärnen tjärn   Hällorna klippholmar
  Stortoet dalgång   Härainget äga
  Stortomyran myr   Härningstycket åker
  Storåkersiön, se Åkersjön, Stora sjö   Hässjebacken område
  Storåkersiön, se Åkersjön, Stora sjö   Hässjegärdan nylägda
  Stor-Åkersjön Saknas   Hässjegärdan nylägda
  Stor-Åkersjön sjö   Hässjegärdan område
  Stor-Åkersjön sjö   Hässjestycket åker
  Storåkersjön sjö /Se   Hästagrundet ö, grund
  Stor-Åkersjön sjö   Hästen udde
  Storön holme /Se   Hästen holme
  Storön ö   Hästen eller Hästhuvudet udde
  *Strinda fierden vik   Hästhagaberget, Mindre berg
  Strinneberget berg   Hästhagaberget, Större berg
  Strinnefjärden vik   Hästhagabergsnyåkrarna åkrar
  Strinnefjärden fjärd   Hästhagarundet område
  Strinnefjärden vik /Se   Hästhaganyåkern åker
  Strinnefjärden fjärd   Hästhagarna inhägnader
  Strinnefjärden fjärd   Hästhagen skogsområde
  Strinnefjärden vik   Hästhölägdorna åker
  Strinnefjärden vik   Hästmyren myr
  Strinneån å   Högbacken bergsluttning
  Strinneön ö   Högbacken bergshöjd
  Strinnlundsudden udde   Högbacken bergklint
  Sundkvistsmyran myr   Högbackmyren myr
  Sursundet del av Bergbäcken   Högbacksudden udde
  Svartbäcken bäck   Högberget berg
  Svarttjärnbäcken bäck   Högberget bergshöjd
  Svarttjärnen tjärn   Högberget del av Lappöberget
  Svarttjärnen tjärn   Högberget bergshöjd
  Svarttjärnen, Lilla tjärn   Högbergskullen bergshöjd
  Svarttjärnen tjärn   Högbergsmyren myr
  Svartviken vik   Högen åker
  Sågmoviken vik   Högråsmyren myr
  Sällsjöbäcken bäck   Högsvedjorna skogstrakt
  Sällsjön sjö   Högtjärnen Saknas
  Sönkråberget berg   Högtjärnsberget bergshöjd
  Sörviken vik   Högtoberget berg
  Tingsnäsudden udde   Högtoberget bergshöjd
  Tjäderleksmyran myr   Högto område
  Tjärotholmen holme   Höjden, Väst på bergshöjd
  Tjärottjärnen tjärn   Höktjärnen, Bortre tjärn
  Trappmyrberget berg   Höktjärnen, Hitre del av Höktjärnarna
  Trollhemsudden udde   Höktjärnarna tjärnar
  Trollskäret holme   Hörningstycket åker
  Trollskäret holme   Inget äga
  Tråkaberget berg   Icklasmyrbäcken avlopp
  Trångtoet dalgång   Icklasmyren myr
  Tvaretallholmen holme   Igeltjärnen tjärn
  Utantjäls grändnamn /Se   Igeltjärnsviken vik
  Valangskälen skogsmark   Ingenjörshägnen äng
  Valangskälen grankäl /Se   Inget Saknas
  Valangskälen betesmark /Se   Inget åker
  Valsvedjan odling(?) /Se   Inget åker
  Vargslugberget berg   Inget backe
  Vitberget berg   Inget äga
  Vitåsberget berg   Inget, Ute i åker
  Värstetjärnen tjärn   Inholmstjärnen tjärn
  Åcksiön, se Åksjön sjö   Inmarksvägen byväg
  Åkerbäcken bäck   Inmarkstjärnen Saknas
  »åker siön», se Stor-Åkersjön sjö   Innerskottartjärnen del av Skottartjärnarna
  Åkersjöhålet vik   Instängtmyren myr
  Åkersjön, Stora sjö   Jagelstycket åker
  Åkersjön, Stora sjö   Jagelstycket åker
  Åkersjön, Stora sjö   Hangje inäga
  Åkersjön, Stora sjö   Janget inäga?
  Åkersjön, Stora sjö   Jegansmyren myr
  Åksjön sjö   Jon Ols myren myr
  Åksjön sjö   Jon Ols viken vik
  Åksjön sjö   Jordgården område
  Återsttjärnen tjärn   Jordgårdstegen åker
  Återsttjärnen tjärn   Julins gärdorna odlingar
  Älgmon skogsmark   Justerbacken backe
  Ärtrishöjden höjd   Justerbacken backe
  Ärtrismyran myr   Jägarmyren myr
  Ödsberget berg   Jättefothällan berghäll
  Ödstjärnen tjärn   Kakemyren myr
  Ögeltjärnen tjärn   Kaketo dalgång
  Ögeltjärnsviken vik   Kaketoberget bergshöjd
  Översjön del av Bålsjön   Kallgärdesstenen sten
      Kallgärdesstenen sten
      Kallgärdsten, Kallgärdstycket äga
      Kallkällskiftet åker
      Kallkällstycket åker
      Kallkälludden slått
      Kalvgärdan skogsbacke
      Kalvgärdan beteshage
      Kalvsvedjekläppen område
      Kalvudden udde
      Kamberget bergshöjd
      Kamdalen dalgång
      Kankstycket åker
      Kappalhammaren äng
      Kastellholmarna holmar
      Katserna inäga
      Kattissan laxfiske
      Kattpussen myrpuss
      Kattskäret klippudde
      Kattskäret holme
      Kilen åker
      Kilen åker
      Kilen skogsskifte
      Kilen område
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmsundet sund
      Kinnmärgsberget bergshöjd
      Klavato dalgång
      Klavato dalgång
      Klavato dalgång
      Klavermyåkern åker
      Klingerbackarna kuperingar
      Klingerbackarna kuperingar
      Klingerbackarna kuperingar
      Klingerstycket åker
      Klingerstycket berg
      Klingervolmmyren myr
      Klingervolmmyren myr
      Klingerån å
      Klingra äga
      Klintberget bergshöjd
      Klockarbäcken åker
      Klovato dalgång
      Klovatoberget bergshöjd
      Kläppen äng
      Kläppen bergknalle
      Kläppen bergknalle
      Kläppen stenbacke
      Kläppen beteshage
      Klövbodbäcken bäck
      Klövbodbäcken bäck
      Klövbodbäcken bäck
      Klövråbäcken bäck
      Klövråbäcken bäck
      Karren åker
      Knarrholmen åker
      Knarrholmsberget bergshöjd
      Knarråsen äga
      Knyngskiftena skogsskiften
      Knösen slått
      Kolbacken område
      Kolbacken höjd
      Kolbacksberget bergshöjd
      Kolplatsen kolningsplats
      Koltjärnen tjärn
      Komsig åker
      Kornladustycket åker
      Korssvedjeberget bergshöjd
      Korsmyren myr
      Kosvedjan åker
      Kringelstycket, se Klingerstycket Saknas
      Krogen myr
      Krogen myr
      Kroken, Öster om åker
      Krokstjärnen, Norra del av Krokstjärnarna
      Krokstjärnen, Södra del av Krokstjärnarna
      Krokstjärnarna tjärnar
      Krokstycket åker
      Krokstycket åker
      Kroksvedjan slått
      Kroktjärnen, se Krokstjärnarna Saknas
      Kroktjärnsbäcken avlopp
      Kråklägdan åker
      Kråkmyren myr
      Kungsgårdsabborrtjärnen Saknas
      Kungsgårdsfjärden vik
      Kungsgårdsviken vik
      Kungsgårdsviken vik
      Kundgsgårdsåkern område
      Kungsgårdsåkern område
      Kungsgårdsåkern område
      Kungsgårdsåkern område
      Kungsgårdsåkern område
      Kvarngärdan område
      Kvarngärdan område
      Kvarnhushammaren område
      Kvarnhusstycket åker
      Kvarnhusänget ängsmark
      Kvarnmyren äga
      Kvarnrenen åker
      Kvarnån avlopp
      Kyrkbacken backe
      Kyrksvedjan åker
      Kyrkvägen väg
      Kyrkåkern åker
      Kålsängholmen holme
      Kålsängholmen holme
      Kålsängarna åkrar
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsänggärdan äga
      Kålsängsholmen holme
      Kålsängskiftet nyåker
      Kålsängskiftet nyåker
      Kålsängstycket åker
      Kåltjärnen Saknas
      Kåsten äga
      Källarsvedjeåkern åker
      Källråsvedjan äga
      Källråsvedjan äga
      Källskiftet äng
      Källskiftet nylägda
      Källsiftet nylägda
      Källstycket åker
      Käringberget bergshöjd
      Kärleksön holme
      Kärrutholmen holme
      Kärruttjärnen tjärn
      Köja lillholmen holme
      Köja lillholmen holme
      Köja lillholmen holme
      Köja storön holme
      Köpsundet sund
      Körsvedjan äng
      Ladubacken backe
      Ladugårdsstycket åker
      Ladugårdstyckrenen åkerslått
      Ladustycket åker
      Ladustycket åker
      Lagstycket åker
      Landsvägsstycket åker
      Lappgärdan slått
      Lappgärdan område
      Lappkojto dalgång
      Lappkojtomyrarna myrar
      Lappskansen berg
      Lapptjälsberget bergshöjd
      Lappöberget bergshöjd
      Lappön ö
      Lappön holme
      Laven inäga
      Lekattberget bergshöjd
      Lekatten berg
      Lekatten bergshöjd
      Lekatten Saknas
      Letjärnen tjärn
      Letjärnen tjärn
      Letjärnsbäcken avlopp
      Liden skogssluttning
      Liden, Uppe i fjällväg
      Lidmyrbäcken bäck
      Lidmyren myr
      Lidsberget berg
      Lidskiftena skiften
      Lidskiftena skiften
      Lidsvedjan slått
      Liesvedjan skogsbacke
      Lillabborrtjärnen tjärn
      Lillberget bergshöjd
      Lillbrosvedjan svedjeland
      Lillgålån slått
      Lillinget äng
      Lillinget äga
      Lillhästmyren myr
      Lillholmen udde
      Lillholmen holme
      Lillholmarna äga
      Lillhammaren stenbacke
      Lillhammaren äng
      Lilljungfrun ö
      Lillklingerstycket åker
      Lillkorssvedjeberget bergshöjd
      Lill-lägdan åker
      Lillmarka skogstrakt och bete
      Lillmyrberget bergshöjd
      Lillmyren myr
      Lillmyren myr
      Lillmyren myr
      Lillmyrmon område
      Lillnyåkern åker
      Lillsalsberget berg
      Lillstycket åker
      Lillsvedjan höåker
      Lillsönkråmyren myr
      Lillsönkråmyren myr
      Lillsönkråsmyren myr
      Lillsönkråsmyren myr
      Lilltjärnen tjärn
      Lillåkern åker
      Lillängen, se Lillinget Saknas
      Linstycket åker
      Litanön ö
      Litanön holme
      Litanösundet sund
      Lockneberget bergshöjd
      Locknekilen skogsområde
      Locknemyren myr
      Lockneto dalgång
      Lockneviken vik
      Lockneviken vik
      Lockneviken vik
      Lockenvägen skogsväg
      Locknevägen landsväg
      Loggärdan åker
      Lons Svedjan slått
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lotjärnen, se Letjärnen Saknas
      Lugnviksbacken backe
      Lugnviksfjärden vik
      Lugnviksvägen skogsväg
      Lugnviksänget åker
      Lugnet slått
      Lusthusbacken område
      Lusthusbacken berg
      Lusthusbacken berg
      Lusthusbacken berg
      Lyckläppberget bergshöjd
      Lyckläppberget bergshöjd
      Långhästmyren myr
      Långingesbacken backe
      Långinget äga
      Långkällan åker
      Långmon skogstrakt
      Långmyrberget bergshöjd
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långnäsberget berg
      Långnäset Saknas
      Långrå inäga, åker
      Långslåttmyren namn på Långmyren
      Långsvedjan skogstrakt
      Långsvedjan skogstrakt
      Långsvedjebackarna backar
      Långsvedjebacksvägen stig
      Långtegen åker
      Långto dalgång
      Långtodalen dalgång
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långviken vik
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Lägdan, Nedre slått
      Lägdhögen område
      Lägdhögsbacken stenbacke
      Lägdhögsbacken stenbacke
      Lägdhögåkern åker
      Lägdmyråkern åker
      Lägdskiftet åker
      Lägdskiftet åker
      Lägdåkern åker
      Lännto utlagt torp?
      Lännto dalgång
      Lännto dalgång
      Lännto dalgång
      Länntoberget bergshöjd
      Lövslåttsvedjan äga
      Lövön ö
      Lövön holme
      Magasinet myr
      Magasinet myr
      Magasinet myr
      Magasinet myr
      Magasinet myr
      Magasinet, Inre Saknas
      Magasinet, Åtre Saknas
      Mariebergskajen kaj
      Marka ägor
      Medelhavet åker
      Mellanåkern åker
      Mellersttjärnen tjärn
      Mellersttjärnen tjärn
      Mellersttjärnsbacken backe
      Milstabbsvedjan äga
      Mjulnastycket åker
      Mjöberget lermylla
      Mjöskiftet höåker
      Mjötjärnen tjärn
      Mjötjärnsmyren myr
      Mjöänget åker
      Myrarna uppe vid Skälsjön myrmarker
      Myren, Ned på tjärn
      Myren, Ned på myrjord
      Myren slått
      Myren åker
      Myringet åker
      Myringet åker
      Myrladustycket åker
      Myrladutegarna åker
      Myrstycket höåker
      Myränget äga
      Måsjöbäcken avlopp
      Måsjödammbron bro
      Måsjödammet dammbyggnad
      Måsjön sjö
      Måsjön sjö
      Måsjön sjö
      Måsjötjärnen tjärn
      Måsjöudden udde
      Mälandsbäcken bäck
      Nils-Ersmyren myr
      Nils Ers myren myr
      Nils Ers myren myr
      Nils Pers berget bergshöjd
      Nils Pers lägdan åker
      Nils Pers lägdan åker
      Nils Pers svedjan åker
      Nipan Saknas
      Nordangårdsstycket åker
      Nordlövsmyren myr
      Norr-i-Fjället, se Fjället utmark
      Norr-i-Tjälen, se Tjälen utmark
      Norrlandssvedjan äga
      Norrstorstycket åker
      Norrsvedjan åker
      Norrändsviken del av Storåkersjön
      Norröversbacken åker
      Nortjärnstjärnarna tjärnar
      Nortjärnstjärnarna tjärnar
      Nortjärnstjärnen, Bortre tjärn
      Nortjärnstjärnen, Hitre tjärn
      Nortjärnsviken del av Storåkersjön
      Nortjärnsviken vik
      Nybrohägnen äga
      Nybölesabborrtjärnen tjärn
      Nyböles fjällvägen väg
      Nybölesholmen holme
      Nyböleshöjden bergshöjd
      Nybölesmyren myr
      Nybölesvägen kyrkväg
      Nybölsnipan bergshöjd
      Nylandet åker
      Nylandsstycket höåker
      Nytjälssundet sund
      Nyåkern äga
      Nyåkern höåker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern skogsskifte och stenbacke
      Nyåkern åker
      Nyåkersberget bergshöjd
      Nyåkerstorpet åker
      Nyåkerstycket åker
      Näsinget inäga
      Näsingsstycket åker
      Nässomsberget berg
      Fjällvägen, Nässoms väg
      Nässomsån namn på Kvarnån
      Näsudden udde
      Näsvalls lägdan åker
      Näsänget strandslåtter
      Nöragårdsstycket åker
      Nörasjösvedjan svedjeland
      Nöresttjärnen tjärn
      Nöresttjärnen tjärn
      Nöresttjärnen tjärn
      Osten vilsten
      Oxberget bergshöjd
      Paradiset backslått
      Per Anders myren del av Fly
      Per Anders myren åker
      Per Gulliks myren myr
      Per Larsmyren myr
      Per Nilsbacken backe
      Per Nilsåkern åker
      Per Olsmyren myr
      Pingstato dalgång
      Poppelhägnen område
      Pråmviken pråmvarv
      Prästgården område
      Prästgården åker
      Prästmyrarna myr
      Prästskogen skogsskifte
      Prästlängsskiftet höåker
      Purkällan källa
      Purkällberget bergshöjd
      Purkällmyren myr
      Pussarna tjärpussar
      Pussen tjärn
      Pusten myrpuss
      Pusten, Dalbergs tjärnpuss
      Pärlandet åker
      Pärlandet åker
      Pärlandstycket höåker
      Pärlandstycket sandmo
      Rallfjället slått
      Rammeldalen dal
      Rammeldalen dal
      Rammeldalen dalgång
      Rammeldalen dalgång
      Rammeldalsberget bergshöjd
      Renberget stenbacke
      Renbergsgärdan slått
      Renen backe
      Renstycket åker
      Ress-svedjan åker
      Ristsvedjan åker
      Rodins backen äga
      Rosenlund äga
      Rossebacken bergshöjd
      Rossebacken utfartsväg
      Rotmyren myr
      Rotmyrarna Saknas
      Rudtjärnen tjärn
      Rumpen åker
      Rumpoxen kostig
      Rumpstycket nyåker
      Rundelsberget bergshöjd
      nyåker
      slått
      slått
      Råbäcken bäck
      Rågåkern, Norra åker
      Rågåkern, Södra åker
      Rågåkern åker
      Räbba äng
      Räbbdalarna äng
      Räbbedalsberget bergshöjd
      Räbbedalsmyren myr
      Räbbhammaren äng
      Rävelstranden äga
      Räbbhi slåttesland
      Rödmyrberget bergshöjd
      Rödmyren myr
      Rödmyren myr
      Rödmyren myr
      Rödmyrhöjden, se Rödmyrberget Saknas
      Rödmyrliden skogstrakt
      Rödmyrlidskiftena skiften
      Rödtjärnsberget berg
      Römyrhöjden berg
      Rönnbärberget bergshöjd
      Rönnåkern åker
      Rörgrubban tjärn
      Rörgrubban tjärn
      Rörgrubban tjärn
      Rörmyrberget bergshöjd
      Röset område
      Salinders to skogstrakt
      Salinders to skogstrakt
      Salinderstoberget bergshöjd
      Salsstycket åker
      Salsstycket åker
      Saltsjön sjö
      Saltsjön sjö
      Saltsjön sjö
      Sandbacksnyåkrarna åker
      Sandmon område
      Sandmosvedjan Saknas
      Sandmyren myr
      Sandmyrsvedjan äga
      Sandsdalen åkerslått
      Sandtoberget bergshöjd
      Sandtohöjden bergshöjd
      Sandtotjälen skogsområde
      Sandudden udde
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandåkern höåker
      Sandåkersbacken backe
      Sandsö ö
      Sandö ö
      Sidden inäga, äng
      Sidfall-landet åker
      Sifalandet inäga
      Sjollmyran slått
      Sjul hägn
      Sjul äga
      Sjuls nyåkern åker
      Sjöhammaren åker
      Sjöhammaren åker
      Sjölägdan åker
      Sjölägdåkern åker
      Sjölägdåkern åker
      Sjöstycket åker
      Sjösvedjan åker
      Sjösvedjehammaren slått
      Skamkarmberget bergshöjd
      Skarpanders äga
      Skarplägdan åker
      Skarplägdan åker
      Skarpmyren myr
      Skarpänget ängsmark
      Skatan samfällt område
      Skaten strand
      Skattnäsudden udde
      Skattnäsudden udde
      Skaviken vik
      Skavviken vik
      Skavvikshöjden bergshöjd
      Skeppargärdan område
      Skeppargärdan område
      Skeppet område
      Skeppet område
      Skinntjärnarna tjärnar
      Skinntjärnen tjärn
      Skinntjärnen, Mindre del av Skinntjärnarna
      Skinntjärnen, Större del av Skinntjärnarna
      Kinntjärnshägnen inhägnad
      Skogbomarkerna skogstrakter
      Skogkläppen äng
      Skottartjärn tjärn
      Skottartjärnarna tjärnar
      Skottartjärnsberget bergshöjd
      Skrabbskiftet nylägda
      Skrabbskiftet nylägda
      Skrabbstycket åker
      Skrabbstycket åker
      Skratten åker
      Skravelbäcken bäck
      Skravelbäcken bäck
      Skravelbäcksbacken område
      Skrafvelstycket åker
      Skrottbacken äga
      Skutan slått
      Skvatterbäcken bäck
      Skysselbacken backe
      Skysselviken vik
      Skysslorna äga
      Skäftrå plats
      Skällsjöbäcken avlopp
      Skällsjöhägnen odlat område
      Skälsjöhöjden bergshöjd
      Skällsjön sjö
      Skällsjön sjö
      Skällsjön sjö
      Skällsjön sjö
      Skällsjön sjö
      Skällsjön sjö
      Skällsjön sjö
      Skälsjökullen bergshöjd
      Skälsjön sjö
      Skäret fördjupning
      Skäret jordområde
      Skäret område
      Skäret norr om vägen äng
      Skäret sörom landsvägen del av Skäret
      Skärhällen ö
      Skärstahammaren område
      Slåttberget bergshöjd
      Slåtthammaren äga
      Slåttmyren starrslått
      Slåttsvedjestycket åker
      Slätkullberget bergshöjd
      Slätkullen berg
      Slätmyren myr
      Smedjeslättnyåkern åker
      Smedjestycket åker
      Smedstycklägdan åker
      Småholmarna äga
      Småmyrarna myrar
      Småstyckena åkrar
      Snaremyren myr
      Snarmyrbacken backe
      Snarumyren myr
      Snedhällan berghäll
      Snedhällorna hällor
      Snipen slått
      Snipen åker
      Snipingsbäcken bäck
      Snipingsmon skogstrakt
      Snorrmyrbackarna backar
      Snorrmyrberget del av Lappöberget
      Snorrmyren myr
      Snödåsberget berg
      Snödåsberget bergshöjd
      Snöttermyrberget bergshöjd
      Snöttermyren myr
      Sparrhuggstycket åker
      Sparrviken utdikad och odlad vik
      Sparrviken vik
      Stakagårdssundet sund
      Sparrtallberget bergshöjd
      Stampen slått
      Stampen slått
      Stampudden udde
      Starrviken vik
      Staverbäcken avlopp
      Staverdalen dalgång
      Staverdalsbäcken bäck
      Stavermarkerna skog
      Stavertjärnen tjärn
      Stavertjärnen namn på Kroktjärnen
      Staverängsskiftet åker
      Stavredberget berg
      Stavredtjärn tjärn
      Stavreviken vik
      Stekpannan odlat område
      Stenbitbäcken avlopp
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stendalen dalgång
      Stengubben stenbacke
      Stengubbskiftet skogskifte
      Stengärdan lägda
      Stengärdstycket åker
      Stenravlet inäga
      Stenskravelberget bergshöjd
      Stenstycket åker
      Sticksvedjeberget bergshöjd
      Stockholm holme
      Storabborrtjärnen tjärn
      Storaningsberget bergshöjd
      Storbacken, Kring äga
      Storbacken, Väst på äga
      Storberget bergshöjd
      Storbrostycket åker
      Storfuruto dalsänka
      Storfuruto dalsänka
      Storgålån slott
      Storgärdan fägata
      Storgärdan äga
      Storhammarlägdstycket höåker
      Storhammaråkern åker
      Storholmen område
      Storholmen äga
      Storholmsgrundet uppgrundning
      Storholmstjälen område
      Storjungfrun ö
      Storkillingholmen se Killingholmen Saknas
      Storklingerstycket åker
      Storlägdan åker
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren, Fröstlands myr
      Stornyåkern åker
      Stornyåkern åker
      Stornyåkern åker
      Stornyåkern åker
      Storsalen bergshöjd
      Storsalsberget berg
      Storslåttsvedjan slått
      Storslåtten myrjord
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storstycksrenen åker
      Storsvedjan skogsbacke
      Storsönkråberget Saknas
      Storsönkråsmyren myr
      Storsönkråsmyren myr
      Storto dalgång
      Storto dalgång
      Stortomyren myr
      Stortåsvedjan område
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern, Nedan åker
      Storåkersjön sjö
      Storåkersjön sjö
      Storån Saknas
      Storängslägdorna åkrar
      Storön ö
      Storön holme
      Storön holme
      Stranden äga
      Strandklippen bergkulle
      Strandklippen bergkulle
      Strandskiftet åker
      Strinnebergen bergskomplex
      Strinneberget bergshöjd
      Strinnefjärden vik
      Strinneinget område
      Strinneliden sluttning
      Strinnemarkerna skogar
      Strinneån å
      Strinneån å
      Strinneön ö
      Strinneön holme
      Strnnlunds udden udde
      Strupbergsgrubban område
      Strupmyrdraget område
      Strupmyrdraget område
      Strupmyren myr
      Stränderna äga
      Stubbsvedjan område
      Stubbsvedjeberget bergshöjd
      Stubbsvedjorna äga
      Stuphon namn på Fjällvägen
      Stuphon namn på Fjällvägen
      Suggan vattendrag
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundsta långåkern åker
      Sunnanberget Saknas
      Sunnanbergsvägen landsväg
      Sunnanåstycket åker
      Sursundet ränna
      Sursundet vattensamling
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken avlopp
      Svartbäcken bäck
      Svartdalsberget bergshöjd
      Svarthällan område
      Svarttjärnbacken vinterväg
      Svarttjärnbäcken avlopp
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svedjestycket höåker
      Svinvallen berg
      Svinvallen äga
      Svinvallen område
      Svinvallen område
      Sågbacken kulle
      Sågmoliden väg
      Sågmoliden skogstrakt och väg
      Sågmoviken vik
      Sällsjön sjö
      Sällsjön Saknas
      Sänkmyren äng
      Sätermyren myr
      Sätret inäga
      Söderholmen äga
      Sönkrå myrsträckning
      Sönkrå myrsträckning
      Sönkråberget bergshöjd
      Sönnagårdsstycket åker
      Sörstorstycket åker
      Sörviken vik
      Sörviken slått och åker
      Sörvikstranden skogslått
      Sörviken höåker
      Talludden namn på Gårudden
      Tegarna del av Fly
      Tegmålssvedjan slått
      Tegmålssvedjan äga
      Timmerrännan dalgång
      Timmerrännan dalgång
      Tingsnäset bergshöjd
      Tingsnäsudden udde
      Tingsstenen domarsten
      Tjusskäret äng
      Tjusåkern åker
      Tjäldalen åker
      Tjäldalsstycket åker
      Tjälen utmark
      Tjälen äga
      Tjälen skogsområde
      Tjälhägnen äga
      Tjälhägnen äga
      Tjälsskiftena skogskiften
      Tjälsskiftena skogskiften
      Tjälsskiftena skogskiften /Se
      Tjälsvedjebacken backe
      Tjälsvedjorna betesmark
      Tjäredalsberget bergshöjd
      Tjäredalsnyåkern äng
      Tjäredalsnyåkern äng
      Tjärnen vik
      Tjärnströms backen område
      Tjärnstyckena åkrar
      Tjärnsvedjorna slåttar
      Tjärnåkern åker
      Tjärotholmen holme
      Tjärotholmen holme
      Tjärottjärnen tjärn
      Tjäråtholmen? holme
      Tobaken äga
      Tobaksgärdan odling
      Tomtbacken åker
      Tomtbacken höåker
      Tomterna område
      Tomtskiftet äga
      Tomtåkern åker
      Tappstycket äga
      Trappmyrberget bergshöjd
      Trappmyrbron bro
      Trappmyren myr
      Trappstupberget bergshöjd
      Trollhemsudden udde
      Trollhemsudden udde
      Trollhemsudden udde
      Trollskären holmar
      Trollskäret holme
      Trollskäret holme
      Trollskäret holme
      Trångsundet åker
      Trångto dalgång
      Trätte åker
      Trättebacken backe
      Tullen skogsområde
      Tummelmon betesmark
      Tvärbacken backe
      Typpan myr
      Tåbackstycket åker
      Tåbackstycket, Östra åker
      Tåkällan område
      Tåstycket slått
      Tåtegsstycket åker
      Tämma åker
      Tämma åker
      Tämåkern åker
      Tämänget ängsmark
      Täppa björkdunge och slått
      Täppan del av Fly
      Täppstycket åker
      Utskogsskiftet åker
      Vadet vadställe
      Vadet, Väst i Saknas
      Vadmyren betesland
      Vahlsnyåkern äng
      Valangstjälen skogstrakt
      Vallstycket åker
      Vallstycket äga
      Valsvedjan slått
      Vestmans myren myr
      Viken äng
      Viken, Uppe i tjärn
      Viknyåkern åker
      Viksberget bergshöjd
      Viksudden udde
      Viksätersviken vik
      Viksättviken vik
      Vilhällan vilsten
      Vilsten, Inne vid vilsten
      Vimpelsgärdet åker
      Vintervägen äng
      Vitberget bergshöjd
      Vitåsberget berg
      Vitåsberget namn på Tjäredalsberget
      Volmen upphöjning
      Volmen kulle
      Volmvägen kärrväg
      Vägglusmyren myr
      Värstetjärnen tjärn
      Värstetjärnen tjärn
      Värstetjärnen tjärn
      Västergråten åker
      Västerkällåkern åker
      Västerlägdorna åkrar
      Västerstorstycket åker
      Västerstrinnemarkerna skog
      Västersvedjan nyåker
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västeränget höåker
      Yttersjön del av Bålsjön
      Ytterskiftet skifte
      Ytterskottartjärnen del av Skottartjärnarna
      Ytteränget äga
      Åbron landsvägsbro
      Åbrosvedjan svedjeland
      Ådalsvägen landsväg
      Åinget område
      Åkerbäcken bäck
      Åkern åker
      Åkern, Norr i åker
      Åkern, Väst i åker
      Åkersjöhålet vik
      Åkersjöhålet vik
      Åkersjön Saknas
      Åkersjövägen skogsväg
      Åkerstycket åker
      Åkerstycket åker
      Åksjön sjö
      Ålägdan åker
      Åmärgen strandremsa
      Ån benämning på Ångermanälven
      Ångermanälven älv
      Åsen bergshöjd
      Återsttjärnen tjärn
      Återsttjärnen tjärn
      Återsttjärnen tjärn
      Återsttjärnen tjärn
      Återsttjärnsbacken backe
      Återsttjärnshöjden bergshöjd
      Återtjärnshägnen inhägnad
      Äckelmyren myrjord
      Äckra Saknas
      Åkra åker
      Älggravsmon moland
      Älggropen älggrop
      Älgmon område
      Ängesmyren område
      Änget, Ute i åker
      Ängslägdan åker
      Ängsskiftet höåker
      Ängsstycksskiftet lägda
      Ärtrishöjden berg
      Ärtrishöjden bergshöjd
      Ärtrismyren myr
      Öd, Öst på åker
      Ödsberget bergshöjd
      Ödsberget bergshöjd
      Ödsdalssvedjan äga
      Ödskläppen äga
      Ödsskiftet åker
      Ödsmyren myr
      Ödsskogen skogskifte
      Ödstjärnen tjärn
      Ödstjärnen tjärn
      Ögeltjärnen tjärn
      Ögeltjärnsbäcken avlopp
      Ögeltjärnsviken vik
      Östanbäckstycket åker
      Östergårdsmyran höåker
      Östergårdsstyckena åker
      Östergårdstomten potatisland
      Östergårdstomtåkern åker
      Österkällåkern åker
      Österlägdan åker
      Österlägdstyckena åker
      Österlägdstyckena åker
      Östermyren slåttesmyr
      Östertorstyckesrenen åkerslått
      Österstorstycket åker
      Österstrinneskogen skogsområde
      Österstycket åker
      Översjön del av Bålsjön

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.