ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ytterlännäs socken : Ångermanlands mellersta domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 655 Bebyggelsenamn : 421 Naturnamn : 582
Ytterlännäs sn Abborrkullen, se Blåkullen berg Ytterlännäs sn sn Abborrsjöbäcken avlopp
Ytterlännäs och Överlännäs socknar *Abborrkullen berg Ytterlännäs sn anteckningar Abborrsjön sjö
Ytterlännäs sn /Se *Abborrkullen berg Sagesmän förteckning Abborrsjön sjö
Ytterlännäs sn /Se *Abborrsjöbergen bergsområde Sagesmän förteckning Abborrsjön sjö /Se
Ytterlännäs socken Abborrsjön sjö Sagesmän förteckning Abborrsjöån avlopp
Ytterlännäs sn Abborrsjön sjö Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Ytterlännäs sn Abborrsjön sjö Sagesmän förteckning Abborrtjärnen Saknas
Ytterlännäs sn Abborrsjön sjö Sagesmän förteckning Abborrtjärnsbäcken avlopp
Ytterlännäs sn Abborrsjön sjö Sagesmän förteckning Abborrtjärnshägnarna odlingar
Ytterlännäs sn /Se Abborrsjön sjö Sagesmän förteckning Abborrtjärnskullen bergshöjd
Ytterlännäs sn Abborrsjön sjö Nummerförteckning förteckning Agntjärnen tjärn
Ytterlännäs sn Abborrsjön sjö Nummerförteckning förteckning Agntjärnsbäcken avlopp
Ytterlännäs sn Abborrsjön sjö /Se Nummerförteckning förteckning Albergshägnen odlat område
Ytterlännäs socken /Se Abborrsjöån å Nummerförteckning förteckning Andersmyren myr
Ytterlännäs sn /Se Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Andersmyrkullen bergshöjd
Ytterlännäs sn /Se Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Anders Pers slåtten slått
Ytterlännäs sn /Se Abborrtjärnsbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Angstadammen dammbyggnad
Ytterlännäs sn /Se Abborrtjärnsbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Angstamon mo?
Ytterlännäs sn /Se Aftonsmyran myr Nummerförteckning förteckning Angstaån avlopp
Ytterlännäs sn /Se Agntjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Ankåkern åker
Angsta by Agntjärnsbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Ankåkern åker
Angsta by Albacken höjd Nummerförteckning förteckning Anna Kajsasberget bergshöjd
Blästa by Alberget berg /Se Nummerförteckning förteckning Aspluns lid
Blästa by /Se Amerikadalen skogsmark Nummerförteckning förteckning Barktjärnsbäcken avlopp
Bollsta by Andersmyran myr Nummerförteckning förteckning Bastumyren Saknas
Bursjö by Andersmyrberget berg Nummerförteckning förteckning Bastusjöberget bergshöjd
Bursjö by Andersmyrberget berg Nummerförteckning förteckning Benmyren myr
?Bursjö by Angstaberget berg Ytterlännäs socken Bergbacken backe
Bursjö by /Se Angstaån å Ytterlännäs socken Berget berg
Bursjö by /Se Angstaån avlopp /Se Lännäs = Ytterlännäs socken Berget bergshöjd
Bursjö by /Se Bastumyran myr Ytterlännäs socken Betholmsberget Saknas
Delånger by *Bastuvattnet tjärn Abborrsjön hemman? torpby Betholmsmyren Saknas
Delånger by /Se *Bastuvattnet tjärn Abborrsjön hemman Björnberget bergshöjd
Delånger by /Se Bastuwatn-, se Kroksjöarna sjöar Albano, se 14 Blästa Saknas Björnberget Saknas
Delånger by /Se Bergmyran myr Alfhildshem, se 20 Hammar Saknas Björnberget bergshöjd
Ed by Betholmsberget berg Alfredshem, se 21 Hammar Saknas Björndön mo
Ed by Björnberget berg Alfredshem, se 36 Bollsta Saknas Björnhägnen myr
Ed by /Se Björnberget berg o. triangelpunkt Angsta hemman Björntjärnen Saknas
Ed by Björnbäcken bäck Angsta by Björntjärnen tjärn
Ed by /Se Björnbäcken bäck Angsta jordegendom Björntjärnsbäcken avlopp
Ed by /Se Björnbäcken bäck Angstasågen bebyggelse Björntjärnkullen berg
Ed by /Se Björnhägnsbäcken bäck Angstasågen såg Björntjärnskullen bergshöjd
Ed by /Se Björntjärnen tjärn Annehill, se 24 Näs Saknas Bladmyren myr
Filitjärn by /Se Björntjärnsbäcken bäck Arnello, se 22 Hammar Saknas Blomsteringsmyren myr
Filitjärn poststation Björntjärnskullen höjd o. triangelpunkt Augustenborg, se 15 Nyland Saknas Blomsteringet myr
Forsed by Blomsteringesmyran myr Bitarne, se 37 Bollsta Saknas Blomsteringet område
Faresta by Blomsteringet terräng Björnhägnen bebyggelse Blomstringsmyren myr
Faresta by Blåbärsmyran myr Blästa bebyggelse Blomsterängen Saknas
Faresta by /Se ?Blåkullen berg Blästa bebyggelse Bläastabacken höjdsluttning
Hammar, Mellan o. Hammar, Östra byar Blåkullen berg Blästa bebyggelse Bodråbäcken avlopp
Hamar = Östhammar by Blåmyran myr Blästa bebyggelse Bodråmyren myr
Hammar, Ö. M. o V. byar Blåmyrbrännan skogsområde Blästa bebyggelse Bollstaberget bergshöjd
Hammar, Ö. by Bodmyran myr Blästa by Bollstafjärden vik
Hammar. Östra by Bodråmyran myr Blästa by Bollstamyrarna myrar
Hammar by /Se Bodån å Blästabodarna Saknas Bollstaån å
?Hammar by Bollstaberget berg Blästa gammbodarna fäbodar Borgberget berg
?Hammar by Bollstafjärden vik Bolinsägan namn på Stensberg Borgberget berg
Ammar by Bollstafjärden fjärd Bollsta by Borgtjärnen tjärn
?Hammar by Bollstafjärden vik Bollsta by och bruk Borå
?Hammar byar Bollstafjärden fjärd Bollsta by Borå odlat område
Hammar, Mellan by /Se Bollstafjärden vik Bollsta by Bothällorna bergshöjd
Hammar by /Se ?Bollstafjärden vik /Se Bollsta bebyggelse Boån avlopp
Hammarsbodarna förr fäbodar? Bollstamyran myr Bollsta bebyggelse Brattgärdesbacken backe
Herrsjön gd /Se Bollstamyran myr Bollsta bebyggelse Brattgärdet åker
Hornöström förr pappersbruk /Se Bollstaån å /Se Bollsta bebyggelse Brelinshägnen slått
Hållsätter by /Se Bollstaån å Bollsta bebyggelse Bruksbacken plats
Högsta by Borgberget berg med fornborg Bollsta bebyggelse Brännbacken backe
Långsjötorpet ödetorp Borgberget berg /Se Bollsta bebyggelse Brännspiken udde
Långänget ödesby Borgberget berg Bollsta bebyggelse Brännspiken udde
Lästa by Borgtjärnen tjärn Bollsta bebyggelse Bursjöholmen holme
Lästa by ?Borgtjärnen tjärn Bollsta bebyggelse Bursjöhöjden höjdsträckning
Lästa by Borgtjärnen tjärn Bollsta bebyggelse Burjsön Saknas
Lästa by Borgtjärnsbäcken bäck Bollsta bebyggelse Buskojorna dalgång
Lästad by BosSiösiön, se Bussjön sjö Bollsta bebyggelse Bålberget berg
Lövsjö Saknas Brattfallshöjden berg Bollsta bebyggelse Båtsmansmyren Saknas
Mo by Brenspiken, se Brännspiken udde Bollsta bebyggelse Båtsmansrå odling
?Mo by Brännbäcken bäck Bollsta bebyggelse Bäckladlandet odlat område
Mo by /Se Brännspiken udde Bollsta bebyggelse Bäckladlandsbäcken bäck
Nordanåker by Brännspiken udde Bollsta bebyggelse Bäverslåtten slått
Nordanåker by Brännspiken udde Bollsta bebyggelse Bölsinget odlat område
Nordanåker by /Se *Brännspikenrå Bollsta bebyggelse Bördsinget äng
Nordanåker by /Se *Brännspiksråd gränsmärke Bollsta bebyggelse Bölsingsvikarna vikar
Norum by /Se Bräntberget berg Bollsta bebyggelse Börtdalen dalgång
Nyland by Bure älv /Se Bollsta bebyggelse Börtdalsbäcken bäck
Nyland municipalsamhälle /Se Bursjön sjö /Se Bollsta bebyggelse Börtdalshägnarna odlingar
Näs by ?Bussjön sjö Bollsta bebyggelse Dalabacken backe
Näs by /Se Busjön sjö Bollsta bebyggelse Dalakarlså odling
Näs by Bussjön sjö Bollsta bebyggelse Dalströms näset udde
*Olovsborg gård /Se Busjön sjö Bollsta bebyggelse Dammberget bergshöjd
Rossö såg /Se Busjön sjö Bollsta bebyggelse Delångersbäcken bäck
Sel by Busjön sjö Bollsta bebyggelse Djupbacken backe
?Sel by Bussjön sjö Bollsta bebyggelse Djupbacken åker
?Sel by Bussjön sjö Bollsta bebyggelse Dyrenskolbotten kolbotten
?Sel by Bussjön sjö Bollsta bebyggelse Döraberget bergshöjd
Sel by /Se Bussjön sjö Bollsta bebyggelse Dörabergshålet grotta
*Stavik ödesby *Bålsiötresk fiskevatten Bollsta bebyggelse Edsfjärden fjärd?
Stensäter by *Bålsiötresk sjö /Se Bollsta bebyggelse Edsfjärden vatten
Stensätter by /Se Båsiosiön, se Busjön sjö Bollsta bebyggelse Edskullen bergkulle
*Sund ?förr gård /Se Båssiön, se Busjön sjö Bollsta bebyggelse Edsmyren myr
Sunnanåker by /Se Båtsmansmyran myr Bollsta bebyggelse Edströmstjärn tjärn
Sunnanåker by Bärmyran myr Bollsta bebyggelse Edströmstjärnen tjärn
Sunnanåker by /Se Bärmyran myr Bollsta bebyggelse Edsån avlopp
Sunnanåker by /Se Bäss Siön, se Bussjön sjö Bollstabodarna fäbodar Elsas slåtten odlat område
Sunnanåker by BässiöSiön, se Busjön sjö Bollstabruk sågverk Erik Jons slåtten slått
Sunnanåker by /Se Bäverbäcken bäck Bollstabruks sekundärstation, se 38 Bollsta Saknas Farhagen hage
Svedje by Bäverslåtten sank mark Bollstabyn by Filitjärnen tjärn
Viat område BösiöSiön, se Bussjön sjö Bollstamo bebyggelse Filitjärnen tjärn
Viat område /Se Böss Siön, se Bussjön sjö Borgen, se 39 Bollsta Saknas Filitjärnen tjärn
?Viat område /Se *Dalsvägen landsväg /Se Borgen, se 40 Bollsta Saknas Finnsvedjeberget bergshöjd
Viat gårdar /Se Dansarmon terräng Brattåkern hemman Finnsvedjegrindan grinda
Väja by Delångersbäcken bäck Bruket arbetarbostäder Finnsvedjorna svedjor
Väja by Döraberget berg Brödrahemmet, se 16 Lästa Saknas Flakabergshägnen inhägnad
Väja by /Se Edinsmyran myr Bursjö by Flakamyren myr
Väja samhälle /Se Edsfjärden landomgivet vatten /Se Bursjö by Flodiket dike
Väja förr by /Se Edsfjärden fjärd Bursjö by Flärken myr
Väja samhälle /Se Edskullen höjd Bursjö by Flärken myr
Väja samhälle /Se Edsmyran myr Bursjö Amerika torpställe Forseån avlopp
Väja by /Se Edströmstjärnen tjärn Bursjöbodarna fäbodar Forseds stormyen myr
Väja såg /Se Edsån å Bussjö bebyggelse Forsjö stormyren myr
  Edsån å Bybacken torpställe Forssjön sjö
  Edsån avlopp /Se Byn byar Forstå väg
  Edsån å Byn del av Nyland Frättentjärnen Saknas
  *Edsån å /Se Båtbergsmyren torp Frättentjärnsbäcken avlopp
  Fallkiernan, se Filitjärnen tjärn Båtsmanstorpet, se 17 Lästa Saknas Fågelmyren myr
  Farfarsmyran myr Bäckebo, se 23 Hammar Saknas Föbodmyren myr
  »felelierna», se Filitjärnen tjärn Bäckenskog, se 16 Nyland Saknas Färesta fäbodtjärnen tjärn
  Feletiernan, se Filitjärnen o. Lill-Filitjärnen tjärnar Bäckskiftet, se 24 Hammar Saknas Färestaholmen udde
  Filitjärnen o. Lill-Filitjärnen tjärnar Charlottenlund, se 41 Bollsta Saknas Färestaviken vik
  Filitjärnen tjärn Dansarmon torp Färjan Saknas
  Filitjärnen tjärn Delånger by Färjvägen väg
  Filitjärnen tjärn Delånger hemman Gammhägnen utslåtter
  Filitjärnen tjärn Ed bebyggelse Glasberget bergshöjd
  Filitjärnsberget berg Ed bebyggelse Glasberget berg
  *Flakaberget berg Ed bebyggelse Glasberget berg
  Flärken terräng Ed by Godberget bergshöjd
  Flärken sank mark Ed by Godbergskyrkan sten
  Flärkmyran myr Ed by Godvattenbäcken bäck
  Flärkmyrbäcken bäck Edsbodarna fäbodar Granåsen bergshöjd
  *Fors udde, tidigare ö Eds gammbodarna fäbodar Grels Ols udden udde
  *Fors udde, tidigare ö Edsro, se 17 Ed Saknas Gresjberget Saknas
  Forseds-Stormyran myr Egnahemmet, se 42 Bollsta Saknas Gresjbäcken bäck
  Forssjön sjö /Se Egnahemmet, se 43 Bollsta Saknas Grimsåsen berg
  Forssjön sjö Eriksbo, se 44 Bollsta Saknas Grimsåsen berg
  Frättentjärnen tjärn Eriksro, se 45 Bollsta Saknas Grundbergsstigen stig
  Frättentjärnsberget berg Filitjärnen by Grytåbäcken Saknas
  Fågellekhällorna berghällar Filitjärnen by Grytån avlopp
  Fågelmyran myr Filitjärn by Gråberget bergshöjd
  *Fårs förr stor ö Filitjärn bebyggelse Gråbergsmyren myr
  Fäbodmyran myr Finnkasern arbetarbostäder Grävenbacken backe
  Fäbodmyran myr Finnsbacken torp Grönbacken bergkulle
  »fällkiärnan», se Filitjärnen tjärn Forsed by Grönbacksbäcken bäck
  *Gaernersjön sjö Forsed by Grössjön sjö
  *Gamla ängen äng /Se Forsed by Gubbhägnen inhägnad
  Garsholmen, se Gärsholmen holme Forsed by Gubbhägnen inhägnad
  Garsholmsvijken, se Rossöviken vik Fyrkanten, se 25 Hammar Saknas Gubbstycket åker
  Getkojberget berg Faresta by Gubbsvedjeberget bergshöjd
  Glasberget berg Faresta by Gårdmålen backe
  Granåsen bergshöjd Faresta by Gåsvikberget bergparti
  Grelsberget berg Färesta by Gåsviklägdan åker
  Grimsåsen berg Färestabodarna fäbodar Gäddtjärnen tjärn
  Grimsåsen ås Förvärvet, se 18 Lästa Saknas Gäddtjärnen tjärn
  Grimsåsen berg Förgården, se 17 Nyland Saknas Gäddtjärnen tjärn
  Grissjön sjö Gammkyrkan kyrka Gäddtjärnsbäcken avlopp
  Grissjön sjö /Se Gläntan, se 46 Bollsta Saknas Hagelettan område
  Grytsiön, se Grössjön sjö Granbacken, se 47 Bollsta Saknas Hallberget bergshöjd
  Grÿtsiön, se Grössjön sjö Gregoliberg torp Halsskiftet åker
  Gråberget berg Gubbnyåkerbacken lht Hammars fjärja färjställe
  Gråmyran myr Gården uppe i Nylandsberget lht Hammarshöjden bergshöjd
  Grönbacksbäcken bäck Gårdmålen lht Hammarsön område
  Grönbacksmyran myr Gårdmålsbacken Saknas Hampgärdet gärde
  Gröndalen dal Halsbäcken hemman Hamptjärnen tjärn
  Gröntjärnen tjärn Halsbäcken hemmansdel Hemptjärnen tjärn
  Grössjöberget, Norra berg Hammar bebyggelse Hamptjärnen slått
  Grössjöberget, Södra Saknas Hammar bebyggelse Hamptjärnsberget bergshöjd
  Grössjöbäcken bäck Hammar bebyggelse Hamptjänsbäcken avlopp
  Grössjön sjö Hammar bebyggelse Hamptjärnsbäcken avlopp
  Grössjön sjö Hammar bebyggelse Hamptjärnskullen bergshöjd
  Grössjön sjö Hammar bebyggelse Haramyren myr
  Gårdberget berg Hammar bebyggelse Harn åker
  Gårdbergshägnen förr ägomark? Hammar bebyggelse Herrgårdshägnen inhägnad
  Gårdsjön sjö /Se Hammar bebyggelse Herrsjöbacken bergshöjd
  Gåsviksberget berg Hammar bebyggelse Herrsjöbrännorna skogstrakt
  Gäddsjökullen höjd Hammar by Herrsjöhägnen inhägnad
  Gäddtjärnen tjärn Hammar by Herrsjö stormyren myr
  Gäddtjärnen tjärn Hammar by Herrsjöån Saknas
  Gäddtjärnsbäcken bäck Hammar by Holmen strandparti
  Gäddtjärnsslåtten sank mark Hammarsbodarna fäbodar Holmen plats
  Gärsholmen holme Hammarskogsbodarna fäbodar Hotjärnen tjärn
  Gärsholmen holme Herrgården herrgård Hotjärnen Saknas
  Hallberget berg Herrgårdsläget, se 19 Lästa Saknas Hotjärnsbäcken avlopp
  *Hammarsjöfjärden del av Ångermanälven Herrsjögården gård Hotjärnskullen bergshöjd
  *Hammarsfjärden utvidgning av Ångermanälven /Se Härrsjön? by Huskenberget berg
  Hammarshöjden höjd o. triangelpunkt Herrsjön gård Hundtjärnen tjärn
  Hammarstjärnen tjärn Herrsjön by Hundtjärnsbäcken avlopp
  Hammarstjärnen tjärn Herrsjön torpställen Hålmyren myr
  Hamptjärnen tjärn Hesseltorp, se 5 Stensätter Saknas Hålmyrarna Saknas
  Hamptjärnen tjärn Hjalmarsbo, se 48 Bollsta Saknas Häbbrestegen åker
  Hamptjärnsberget berg Holmen, se 49 Bollsta Saknas Hällbäcken avlopp
  Hamptjärnsbäcken bäck Hornöström pappersbruk Hällorna berg
  Herrsjön sjö Hästeberg, se 25 Näs Saknas Hässjön sjö
  Herrsjön sjö Hästeberg, se 26 Näs Saknas Hästsvedjorna bergterräng
  Herrsjön sjö Hästsvedjan, se 27 Näs Saknas Högmon bergshöjd
  Herrsjön sjö Höglundska torpet, se 15 Blästa Saknas Högstatjärnen tjärn
  Herrsjön sjö Högsta hemman Högstaviken del av Forssjön
  Herrsjön sjö Högsta by Hökbacken område
  Herrsjön sjö Högsta by Inget odling
  Holmen plats /Se Högsta hemman och torpställen Innerskiftet åker
  Holmen plats /Se Johannesberg lht Intaget lägda
  Holmen plats /Se Johansbo, se 50 Bollsta Saknas Intaget åker
  Holmen plats /Se Jonserud torp Järsholmen ägor
  Hotjärnen o. Sandtjärnen tjärnar Jonstorpet, se 6 Stensätter Saknas Järsholmen holme
  Hotjärnen tjärn Järsholm hp Jöttråberget berg
  Hotjärnkullen höjd Kamratkullen, se 51 Bollsta Saknas Kallbäcken bäck
  Hotjärnsbäcken bäck Karlhem, se 52 Bollsta Saknas Kallvikberget berg
  Hundtjärnen tjärn Karlsro, se 18 Nyland Saknas Kallvikshällan Saknas
  Hundtjärnsbäcken bäck Karlstorp, se 16 Blästa Saknas Kalvenvall slått
  Hålmyran myr Katrineberg, se 53 Bollsta Saknas Kalvtjärnen tjärn
  Hägnberget berg Kejsarstan arbetarbostäder Kanonberget bergshöjd
  Hällmyran myr Klasbo, se 54 Bollsta Saknas Karolinas myren myr
  Hällmyran, Nedre myr Klondyke arbetarbostäder Karolinas myren Saknas
  Hällmyran, Övre myr Kläppen, se 55-57 Bollsta Saknas Kilbron bro
  Hällmyrbäcken bäck Kolbacken arbetarbostäder Kilen åker
  Hässjön, Lilla sjö Kristinelund, se 26 Hammar Saknas Kina holme
  Hässjön, Lilla sjö Kroksjön Saknas Klackmyren myr
  Hässjön, Stora sjö Kroksjön hemman Klacksmyren myr
  Hässjön, Stora sjö Kroksjön gård Klingertjärnen tjärn
  Hässjön, Stora sjö Kroksjön skogshemman Klingertjärnen Saknas
  Hässjön, St. och L. sjöar /Se Kråkhögen lht Klingertjänshöjden bergshöjd
  Härberget berg Kullebo, se 58 Bollsta Saknas Klippen bergkulle
  Högberget berg Kullen, se 59, 60 Bollsta Saknas Kommerssvedjan skogstrakt
  Högstatjärnen tjärn Kvarntomten, se 18 Ed Saknas Komyren myr
  Ilandersdammet damm Lagsvedjan torpställe Korpmyren myr
  Jon-Andersmyran myr Lamyra hemman Korsmyren Saknas
  Jonssonsmyran myr Lamyran hemman Korsmyren Saknas
  Kakvattna, se Kroksjöarna sjöar Lekstugutomten, se 19 Nyland Saknas Kristian Månsbäcken Saknas
  »kakvattna», se Mellan-, Ytterst-, Återst-Kroksjön sjöar Lindesborg, se 28 Näs Saknas Kroksjöarna sjöar
  Kalvtjärnen tjärn Lindholmen, se 61 Bollsta Saknas Kroksjöbäcken avlopp
  Kalvtjärnsmyran myr Lugnhem, se 20 Nyland Saknas Kroksjön sjö
  *Kalvövalsudden udde Lunden, se 21 Nyland Saknas Krången udde, näs?
  Kamsmyran myr Luslåren Saknas Kullen kulle
  *Kamstenen gränsmärke Långgärdan, se 22 Nyland Saknas Kullen kulle
  Kavelbromyran myr Långsjön hemman Kvarndammet Saknas
  Killingholmen holme Långsjön gård Kvarnhushägnen inhägnad
  Klackmyran myr Långsjön hemman Kvarntjärnen tjärn
  Klackmyrtjärnen tjärn Lästa Saknas Kvarntjärnen tjärn
  Klingertjärnen tjärn Lästa Saknas Kvarntjärnkullen berg
  Klingertjärnsberget berg Lästa Saknas Kvickelandsmyren myr
  Klingertjärnsdammet fördämning Lästa Saknas Kvickalandspusten myr
  Klövmyran myr Lästa by Kvickalandspusten myr
  Komyran myr Lästa by Kvickelandspussarna myrpussar
  Korpmyran myr Lästabodarna fäbodar Källåkern åker
  Korsberget berg o. triangelpunkt Lövdungen, se 62 Bollsta Saknas Käringbacken Saknas
  Korsmyran myr Majas torpställe Käringberget bergshöjd
  Korsmyran myr Majas bebyggelse Käringhägnen inhägnad
  Krimyran myr Majaån gård Käringnäset udde
  Kroksjöarna sjö Majaån hemman Ladugårdsberget bergshöjd
  Kroksjöarna sjö Majaån hemman Lagsvedjan mark
  Kroksjöarna sjöar Majaån hemman Lagsvedjan skogkläpp
  Kroksjöarna sjö Marbäck järnvägsanhalt Lamyrkyrkvägen väg
  Kroksjöarna sjöar Marbäck, se Järsholm hp Lavamyren myr
  Kroksjöarna sjöar Mariehage, se 23 Nyland Saknas Lesjön sjö
  Kroksjöbäcken bäck Melanders lht Lesjön Saknas
  Kroksjöbäcken bäck Mellangärdan, se 24 Nyland Saknas Lilla Norge holme
  Kroksjödammet fördämning Mellanhammar område Lill-[Fili]tjärnen tjärn
  Kroksjömyran myr Mo, se 1 Bollstamo Saknas Lillfilitjärnen Saknas
  Kroksjön sjö Mo by Lillfilitjärnsberget bergshöjd
  Kroksjön sjö Mo by Lillfilitjärnsbäcken avlopp
  Kroksjön sjö Mobodarna fäbodar Lillherrsjön Saknas
  Krokvattna, se Kroksjöarna sjö Moliden by Lillingesberget berg
  Krok vattna, se Kroksjöarna sjö Nere på platsen municipalsamhälle Lillingesmyren myr
  Krokwatne, se Kroksjön sjö Nils Anders torpet torp Lillinget odlat område
  Krookvatne, se Kroksjöarna sjö Nils Hinners torpet torp Lilljärsholmen holme
  Kråckwatne, se Kroksjön sjö Nipan, se 63 Bollsta Saknas Lilljärsholmen holme
  *Kråkön ö Nordanåker Saknas Lillklacksberget Saknas
  Kulltagsberget berg Nordanåker Saknas Lillklingertjärnen Saknas
  Kung Gers grav fornlämning Nordanåker by Lillmyren myr
  Kvarntjärnen tjärn Nordanåker by Lillnorsjön sjö
  Kvarntjärnen tjärn Nordanåker by Lillnordsjön del av Nordsjön
  Kvarntjärnen tjärn Nordhem hemman Lill-Röskallen berg
  Kvarntjärnkullen höjd Nordsjöbodarna fäbodar Lillröskallen topp
  Kvastrismyran myr Norraberg torpställe Lilltjärnen tjärn
  Kvickelandstjärnen tjärn Nyede pappersbruk Lilltåsjömyren Saknas
  Ladmyran myr Nyland Saknas Lindrotskilen slått
  Lamyrtjärnen tjärn Nyland Saknas Ljusterbacken backe
  Lappmyran myr Nyland Saknas Ljusterbackmyrarna myrar
  Lennäs fierden, se Bollstafjärden vik Nyland Saknas Lokbron bro
  Lesjön sjö Nyland Saknas Lokån avlopp
  Lesjön sjö Nyland Saknas Lomtjärnen tjärn
  Lesjön sjö Nyland Saknas Lomtjärnsberget berg
  Lesjön sjö /Se Nyland Saknas Lomtjärnsbäcken avlopp
  Lesjön sjö Nyland Saknas Lomtjärnsmyren myr
  Lill-Filitjärnen o. Filitjärnen tjärnar Nyland Saknas Långbrohägnarna odlad mark
  Lill-Filitjärnen tjärn Nyland Saknas Långbron kavelbro
  Lill-Fågelmyran myr Nyland Saknas Långholmen brädgård
  Lill-Herrsjön sjö Nyland Saknas Långingesviken vik
  Lill-Herrsjön sjö Nyland municipalsamhälle, by? Långinget odling
  Lill-Herrsjön sjö Nyland municipalsamhälle, by Långmyrarna myrar
  Lill-Herrsjön sjö Nyland municipalsamhälle Långmyrbäcken avlopp
  Lill-Herrsjön sjö Nyland municipalsamhälle Långmyrbäcken avlopp
  Lill-Herrsjön sjö Nyland lastningsplats Långmyren myrstäckning
  Lill-Kajsamyran myr Nylandsbodarna fäbodar Långmyren myr
  Lill-Klacken höjd Nylans hamn- lastage- och byggnadsområde Saknas Långmyren myr
  Lill-Klingertjärnen tjärn Nyåkern, se 27 Hammar Saknas Långmyren myr
  Lillmon terräng Näs by Långmyren myr
  Lill-Nordsjön sjö Näs by Långnäsudden udde
  Lill-Rödskallen berg Näs Saknas Långnäsviken vik
  Lilltjärnen tjärn Näs Saknas Långrå odlad trakt
  Lilltjärnen tjärn Näs Saknas Långråberget bergshöjd
  Lill-Tåsjömyran myr Näs Saknas Långsjöbäcken avlopp
  Logrundet grund Näs Saknas Långsjön sjö
  Loken göl Näs Saknas Långsjön Saknas
  Lokån å Näs Saknas Långtegen åker
  Lomtjärnen tjärn Näs Saknas Lägdladskiftet åker
  Lomtjärnsbäcken bäck Näsbodarna fäbodar Lövsjöhöjden bergshöjd
  Lusseberget berg Näsholmska torpet, se 17 Blästa Saknas Lövsjön Saknas
  Lybäckskamyran myr Okne bynamn? Lövsjönipan bergshöjd
  Långmyrbäcken bäck Oskarshem, se 26 Nyland Saknas Lövsjöån avlopp
  Långnäsudden udde Pettersro, se 64 Bollsta Saknas Majaån å
  Långråberget berg Prästbordet Saknas Majaån vattendrag
  Långrådalen dal Prästhemmanet hemman Malbäcken avlopp
  Långsjödammet dammbyggnad Rosså sågverk Malbäcken slåtter
  Långsjön sjö Rumpen torp Malmbacken backe
  Långsjön sjö Rättvisan, se 27 Nyland Saknas Masbäcken avlopp
  Långsjön sjö Rödåsen torp Mellanhammarskläppen höjd
  Långsjön sjö Sandslån sorteringsbom Mellanredden slåtter
  Långsjön sjö Sandslån timmersorteringsverk Mellansjön del av Kroksjöarna
  Långsjön sjö Sel Saknas Mellanskiftet åker
  Lännäs Fierden, se Bollstafjärden fjärd Sel by Mellantjärnen tjärn
  Lännäs Fierden, se Bollstafjärden vik Sel by Mellantjärnen tjärn
  *Lännäsfjärden = ?Bollstafjärden vik /Se Sel by Mellantjärnen Saknas
  Lännäsholmen, se Holmen plats Sel by Mettjärnen tjärn
  Lännäs Lac-, se Bollstafjärden fjärd Sigridsro, se 65 Bollsta Saknas Mettjärnen Saknas
  Lövsjön sjö Sjöboskiftet, se 66 Bollsta Saknas Midsommarsberget Saknas
  Lövsjön sjö Sjöbotten Saknas Mjölkarbron bro
  Lövsjön sjö Sjöbotten by Mjömyren myr
  Lövsjön sjö Sjöbotten by Mobacken höjd
  Lövsjön sjö Sjöbotten hemman och torpställen Moberget bergshöjd
  Lövsjön sjö /Se Sjöstets torpet torp Mossaberget bergshöjd
  Majaån å Skansen arbetarbostäder Mossamyren Saknas
  Majaån å Skötemyren torp Moån avlopp
  Malbäcken bäck Sketemyren torp? myr? Mörtgropen ställe
  Malmbacken landsvägsbacke? Skitmyren torp Mörtsjön sjö?
  Malmbergskajen kaj Skolan, se 28 Hammar Saknas Mörttjärnen tjärn
  Masbäcken bäck Slåtterrå kvarnplats, se 5 Bussjö Saknas Nattsjöberget bergshöjd
  Mattismyrån å Slåttrå torp? Nattsjöhöjden bergshöjd
  Melesthersiön, se Lill-Herrsjön sjö Slåttrå torp Nattsjön sjö
  »melesther Siön», se Lill-Herrsjön sjö Slåttrå torpställe Nattsjön Saknas
  Melestkierna, se Mellantjärnen tjärn Sofielund lht Nattsjörå Saknas
  »melestkierna», se Mellantjärnen tjärn Solbacken, se 67 Bollsta Saknas Nattsjörå slått
  Mellanhersiö, se Lill-Herrsjön sjö Solbacken, se 19 Ed Saknas Nordanåkerberget bergshöjd
  Mellanherssiö, se Lill-Herrsjön sjö Solbacken, se 68 Bollsta Saknas Nordanåkersbäcken bäck
  Mellanhersiön, se Herrsjön sjö Solhem, se 69 Bollsta Saknas Nordsjön sjö
  Mellanhersiön, se Hässjön, Lilla sjö Solhem, se 18 Blästa Saknas Nordsjön Saknas
  Mellanhersiön, se Hässjön, Lilla sjö Solhem lht Norge, Lilla holme
  Mellan Kiersiö, se Lill-Herrsjön sjö Solliden, se 70 Bollsta Saknas Norrkajsamyren Saknas
  Mellan-Kroksjön sjöar Solsidan, se 71 Bollsta Saknas Nybromyren myr
  Mellan-Kroksjön sjö Solängen, se 72 Bollsta Saknas Nybron plats
  Mellantjärnen tjärn Stenbacken, se 29 Näs Saknas Nylandsberget bergshöjd
  Mellantjärnen tjärn Stensberg hemman Nylands fäbodhöjden bergshöjd
  Mellantjärnen tjärn Stensätter Saknas Nyåkern åker
  Mettjärnbäcken bäck Stensätter Saknas Näshägnen inhägnad
  Mettjärnen tjärn Stensätter Saknas Nästjärnen tjärn
  Mettjärnshöjden höjd Stensätter by Nästjärnen Saknas
  Mickelshägnen sank mark Stensätter by Näsviken vik
  Midsommarhägnen ägomark Stensätter by Näsön halvö
  Mjölkvallmyran myr Stensätter by Okneberget berg
  Mjömyran myr Stensätersbodarna fäbodar Ockenberget (el. Okneberget) berg
  Mjömyrberget berg Stensätterbodarna fäbodar Ockenmyren Saknas
  Morishällorna berghällar Stensätterskvarnen kvarn Ockenmyrhägnen Saknas
  Mossaberget berg Stensätters tullmjölkvarn, se 7 Stensätter Saknas Ormhöjden bergshöjd
  Mossamyran myr Stormobodarn fäbodar Ovan berget bergstrakt
  Mossamyran myr Stormyran torp Oxberget bergshöjd
  Mörttjärnen tjärn Strandliden, se 73 Bollsta Saknas Oxmyren myr
  Nattsjön sjö Sunnanåker by Oxmyrmon Saknas
  Nattsjön sjö Sunnanåker by Per Jacks backen backe
  Noosiön, se Stor-Nordsjön sjö Sunnanåker hemman Pingstahägnen slått
  NooSiön, se Stor-Nordsjön sjö Svalan arbetarbostäder Plogbillmyren myr
  Noosiön, se Nordsjön sjö Svedje by Prästbacken backe
  Nordmarksberget berg Svedje by Puttjättjärnen Saknas
  Nordsjön sjö Svedje by Puttjättjärnen tjärn
  Nordsjön sjö Svälthålet lht Puttjättjärnen tjärn
  Nordsjön sjö Sågbacken, se 74 Bollsta Saknas Rajtabacken Saknas
  Nordsjön sjö /Se Sågtomten, se 9 Sel Saknas Rajtamyren Saknas
  Norge, Lilla holme Sågtomten, se 3 Filitjärn Saknas Ramströms rå Saknas
  Norrberget, se ?Starrmyrberget berg Sölvesberga, se 75 Bollsta Saknas Reden utslåtter
  Norr-Betholmsmyran myr Sörsvedjan hemman Rikesmyrbäcken avlopp
  Norr-Starrmyran myr Söråkern, se 30 Näs Saknas Rikesmyren Saknas
  »norsiön», se Stor-Nordsjön sjö Tallstugan, se 29 Hammar Saknas Rossöberget berg
  Nordsjön sjö /Se Tjuvholmen namn på Sandslån Rossöviken vik
  Nylandsberget berg Tomten, se 76, 77 Bollsta Saknas Rudtjärnen tjärn
  Nylandsberget bergshöjd /Se Tomten, se 78, 79 Bollsta Saknas Rudtjärnen tjärn
  Nyslåtten sank mark Trekanten, se 80 Bollsta Saknas Rudtjärnsberget bergshöjd
  Näsberget berg Tunnbrädgården, se 4 Nordanåker Saknas Rudtjärnsbäcken avlopp
  Näset näs Tvärskiftet, se 81 Bollsta Saknas Rumpen äga
  Näsholmen, se Näsön halvö /Se Udden arbetarbostäder Rumpen område
  Näsön halvö Undantaget, se 31 Näs Saknas Råkullen bergkulle
  Näsön halvö /Se Uppe i byn Saknas Räveln åker
  Okneberget berg /Se Uppe i byn Saknas Rödmyren myr
  Ol-Ersviken vik Valasjön, se Filitjärn poststation Rödåsen bergshöjd
  Oxmyran myr Vinterberg hemman? Rödåsen Saknas
  Per-Gradinsmyran myr Vinterborg torpställen Römyren myr
  Plogbillmyran myr Vithällorna lägenheter och torpställen Röskallberget Saknas
  Prostberget berg Vågdalen, se 2 Sjöbotten Saknas Röskallen berg
  Prestberget berg Vägen, se 5 Nordanåker Saknas Röskallen berg
  Prestmyran myr Väja by Röskallen bergshöjd
  Puttjättjärnen tjärn Väja sågverk Röskallen berg /Se
  Pål-Andersbacken backe Väja hlp Sackrismyren myr
  Pålberget berg Värdshuset förr gård Sandbacken område
  Robbortsion, se Skarpabborrtjärn tjärn Västansjö by Sandsjöhöjden bergshöjd
  RobbortSiön, se Abborrjsön sjö Västansjö hemman Sandsjön sjö
  Robbortsiön, se Abborrsjön sjö Västertorp by Sandtjärnen tjärn
  Robbortsiön, se Abborrsjön sjö Västertorp gård Sandtjärnen Saknas
  Robortsiö, se Abborrsjön sjö Västertorp hemman Sandtjärnsbäcken avlopp
  Rossötjärnen tjärn Västertorp poststn Selberget (?) berg
  Rossötjärnen tjärn Västertorp, se Filitjärn poststation Selsinget odlat område
  Rossöviken vik Västra sågen såg Sjöberget bergshöjd
  Rossöviken vik Ytterhägnen båtsmanstorp Sjöbottenviken del av Valasjön
  Rudtjärnen tjärn Älgberget hemman Skarpabborrtjärnen tjärn
  Rudtjärnen tjärn Öbacken hemman Skarpabborrtjärnarna Saknas
  Rudtjärnen tjärn Önska, se 82 Bollsta Saknas Skarpabborrtjärnsbäcken avlopp
  Rudtjärnen tjärn Östra sågen såg Sketrå dalgång
  Rudtjärnkullen berg   Sketråberget bergshöjd
  Rudtjärnsbäcken bäck   Sketråbäcken bäck
  Rudtjärnskullen höjd   Skoghägnen inhägnad
  Rutierna, se Rudtjärnen tjärn   Skogsmyren myr
  Rutkiernan, se Rudtjärnen tjärn   Skorrmyrtjärnen Saknas
  Rutkiernkubben, se Rudtjärnkullen berg   Skorrmyrtjärnsbäcken avlopp
  Rykesmyran myr   Skällsjöberget bergkulle
  Råningsmyran myr   Skällsjöbron kavelbro
  Råstensholmen holme   Skällsjöliden bergssluttning
  Rödmyran myr   Skällsjömyren myr
  Rödmyran myr   Skällsjön sjö
  Rödmyran myr   Slåtteshorsa myr och bäck
  Rödmyrbäcken bäck   Slåttlandet odlat område
  Rödskallen berg   Smedjeberget berg
  Rödskallen berg /Se   Snareberget Saknas
  Rödskallkullen höjd   Snuskberget berg
  Rödåsen höjd   Snällsviken Saknas
  Rösberget berg   Sopet lägda
  Röskallen berg /Se   Sottjällrå slått
  Sakrismyran myr   Spångmyren myr
  Sandtjärnbäcken bäck   Stappalberget berg
  Sandtjärnen o. Hotjärnen tjärnar   Stappalberget berg /Se
  Sandtjärnen tjärn   Stapelberget berg
  Sellsion, se Skällsjön sjö   Stapelberget bergshöjd
  Sellsiön, se Skällsjön sjö   Stapelsberget berg
  Sellsiön, se Skällsjön sjö   Starrmyren myr
  Sellsiön, se Skällsjön sjö   Starrmyrberget berg
  Sels-Vitberget berg o. triangelpunkt   Staviken tjärn
  Selsån å   Stenhöjden bergshöjd
  Seltsiön, se Skällsjön sjö   Stennäset holme
  *Sijk förr ö   Stennäsudden udde
  Sjöberget berg   Stensätterbäcken bäck
  Sjöberget berg   Stensätterkullen bergshöjd
  Skarpabborrtjärn tjärn   Stensätterån avlopp
  Skarpabborrtjärnarna tjärnar   Stockholm udde
  Skarpabborrtjärnsmyran myr   Stockholm udde
  Skarpabborrtjärnsmyran myr   Stockholmstjärnen tjärn
  Sketemyran myr /Se   Stockholmstjärnen tjärn
  Skettemyrtjärnen tjärn   Stockholmstjärnen tjärn
  Skjutvallskullen höjd   Stockholmstjärnen tjärn
  Skogholmen holme   Storfågelmyren myr
  Skällsjöberget berg   [Stor]-Filitjärnen tjärn
  Skällsjöbäcken bäck   Storfilitjärnen Saknas
  Skällsjömyran myr   Storherrsjön Saknas
  Skällsjön sjö   Storklacksberget berg
  Skällsjön sjö   Storklingertjärnen Saknas
  Skällsjön sjö   Storkroksjöberget bergshöjd
  Skällsjön sjö   Storkroksjön del av Kroksjöarna
  Skällsjön sjö   Stormoberget Saknas
  Skällsjön sjö   Stormomyren myr
  Skällsjön sjö   Stormon sluttning
  Skällsjön sjö   Stormyren myr
  Skällsjön sjö /Se   Stormyren myr
  Slåtterhalsmyran myrmark?   Stornordsjön del av Nordsjön
  Slåtterån å   Stor-Röskallen berg
  Slåttrå terräng   Storröskallen topp
  Smalmyran, Nedre myr   Storstenmyren myr
  Smalmyran, Övre myr   Stor-tjärnen tjärn
  Smavatne, se Vattentjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
  Smidberget berg   Stortåsjömyren myr
  Småmyrorna myrar   Sundet vik
  Småvatne, se Vattentjärnen tjärn   Sundhägnen inhägnad
  Småvatne, se Vattentjärnen tjärn   Sunnafloslägdan åker
  *Småvattenmon terräng   Svanholmsklippen bergkulle
  Småvattna, se Hotjärnen o. Sandtjärnen tjärnar   Svartabborrtjärnen tjärn
  *Småvattnen sjöar   Svarthägnen inhägnad
  Snaraberget berg   Svarttjärnen Saknas
  Snällmyran myr   Svarttjärnen tjärn
  Spångmyran myr   Svarttjärnen tjärn
  Stappalberget berg   Svarttjärnsberget bergshöjd
  Stappalberget berg /Se   Svarttjärnsbäcken avlopp
  (?)Starrmyrberget berg   Svarttjärnsbäcken avlopp
  Starrmyrberget berg o. triangelpunkt   Svarttjärnsmyren myr
  Stavijka, se Rosötjärnen tjärn   Svarttjärnsmyren myr
  Stenbitbäcken bäck   Sveddesbäcken avlopp
  Stenbittjärnen tjärn   Svedjeberget bergshöjd
  Stenbittjärnsberget berg   Svedje bron bro
  Stenkierna, se ?Svarttjärnen tjärn   Svedjeviken förbindelse
  Stennäset holme   Sågbacken plats
  Stensätterbodarna skogsmark   Sörkajsamyren Saknas
  Stensätters borg, se Borgberget berg /Se   Sörsvedjan äga
  *Stentjärnen tjärn   Sötbullmyren myr
  Stockholmstjärnen tjärn   Tjupbacken backe
  Storberget berg   Tjuvholmen holme
  Storbäcken bäck   Tjuvholmsudden udde
  Stor-Fågelmyran myr   Tjuvkammaren skogstrakt
  Stor-Herrsjön sjö   Tjälåtjänsbäcken avlopp
  Stor-Herrsjön sjö   Tjärdalen dalgång
  Storherrsjön sjö   Tjärdalsberget bergshöjd
  Stor-Herrsjön sjö   Tjärdalsbäcken bäck
  Stor-Herrsjön sjö   Tjärdalshägnen inhägnad
  Stor-Herrsjön sjö   Trappberget bergshöjd
  Storhers...ön, se Hässjön, Stora sjö   Trollberget berg
  StorherSiön, se Hässjön, Stora sjö   Trollhällorna Saknas
  Storhersiön, se Hässjön, Stora sjö   Trollhällvägen väg
  *Storholmen förr ö   Tunsjön sjö
  Stor-Kajsamyran myr   Tunsjön Saknas
  Stor Kiersiö, se Stor-Herrsjön sjö   Tvärberget bergshöjd
  Stor-Klacken berg   Tämmasbacken backe
  Stor-Klackmyran myr   Tämmashägnen hägn
  Stor-Kroksjöberget berg   Täppan odlat område
  Stormyran myr   Uddarna slått
  Stormyran myr   Ute i sjöänden del av Bursjön
  Stormyran myr   Utstenarna klippor
  Stor-Nordsjön sjö   Vala berget berg
  Stor-Nordsjön sjö   Valaberget bergparti
  Stor-Nordsjön sjö   Valasjön sjö
  Stor-Nordsjön sjö   Valeberget berg
  Storrå sank mark   Valesjön sjö
  Storsvedjan terräng   Valesjön sjö
  Stortjärnen tjärn   Valesjön sjö
  Stortjärnen tjärn   Valavattna Saknas
  Stor-Tåsjömyran myr   Valters råningen odling
  Sundsjöhöjden höjd   Vattenhöjden bergshöjd
  Sundsjöhöjden triangelpunkt   Vattentjärnen tjärn
  Sundsjön sjö   Vattentjärnsbäcken avlopp
  Sundsjön sjö   Vattentjänsmyrarna myrar
  Sunnanåkerstjärnen tjärn   Vedbackberget bergshöjd
  Surmyran myr   Vikbotjärnen tjärn
  Svartbäcken bäck   Viksberget bergshöjd
  ?Svarttjärnen tjärn   Vitberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Vitberget bergshöjd
  Svarttjärnen tjärn   Vitberget bergshöjd
  Svarttjärnen tjärn   Vitberget bergshöjd
  Svarttjärnsbacken backe   Vitbergsmyrarna myrar
  Svarttjärnsbäcken bäck   Vithällberget berg
  Svartviken vik   Vittjärnarna tjärnar
  Svedbotjärnsbäcken bäck   Vittjärnsbäcken avlopp
  Svedjeberget berg   Vittjärnen tjärn
  Svedjebron bro /Se   Vittjärnsbäcken avlopp
  Svedjesundet, se Svedjeviken förbindelse /Se   Volmen holme
  Svedjeviken förbindelse /Se   Volmsjöbäcken bäck
  Svedjeån å   Volmsvedjebäcken bäck
  Sågberget berg   Väjaberget bergshöjd
  Sågviken vik   Västansjöklippen bergkulle
  Sällsiön, se Skällsjön sjö   Västersjön del av Kroksjöarna
  Söder Rjsiöberget, se Sörlidberget berg   Västhammarsberget bergshöjd
  Sör-Betholmsmyran myr   Västhammarsmyren myr
  Sörlidberget berg   Västhammarstjärnen tjärn
  Sör-Starrmyran myr   Yngmyrberget Saknas
  Sör-Starrmyrberget berg   Yngmyren myr
  Sötbullmyran myr   Ytterherrsjön Saknas
  Tapparrännan sund   Ytterkroksjön Saknas
  Tjäderberget berg   Åslins lägdan slåtter
  Tjärdalskullen höjd   Älgberget bergshöjd
  *Tomasåkern åker /Se   Älggraven dalgång
  Torphällorna berghällar   Älggårdsrå dalsänka
  Torrtallmyran myr   Älgtjärnen Saknas
  Torvströmyran myr   Ängelandsmyran myr
  Traktormyran myr   Ängelandsmyran myr
  Trappberget berg   Ärtsvedjan odlat område
  Trollberget berg   Ärtsvejeledet gärdsgårdsöppning
  Tunsjöedet vik?   Ökhägnen inhägnad
  Tunsjöedet vik?   Ökmyren myr
  Tunsjön sjö   Ökne åker
  Tunsjön sjö   Ören del av strand
  Tunsjön sjö   Ören odlat område
  Tunsjön sjö   Öringsvattna sjö
  Tunsjön sjö   Örnstabacken backe
  Tunsjön sjö   Örsberget berg
  Tunsjön sjö   Östhammarstjärnen tjärn
  Tunsjön sjö    
  Tunsjön sjö    
  Tunsjön sjö /Se    
  Tunsjön sjö /Se    
  Tunsjön sjö /Se    
  Tunsjöån å    
  Tåsjöbäcken bäck    
  Vahla Siön, se Valesjön sjö    
  Valasjön sjö    
  Valasjön sjö    
  Valasjön sjö /Se    
  Valasjön sjö    
  Valeberget berg /Se    
  Valesjön sjö    
  Vattenmyran myr    
  Vattenmyran myr    
  Vattentjärnen tjärn    
  Vattentjärnen tjärn    
  Vattentjärnen tjärn    
  Vattentjärnen tjärn    
  Vattentjärnshöjden höjd    
  Vattenån å    
  Vedbackberget berg    
  Vedsvedjan terräng    
  Vitberget berg    
  Vitberget berg o. triangelpunkt    
  Vitfäbodberget berg    
  Vitfäbodtjärnen tjärn    
  *Vitmyran myr    
  ?Vittjärnarna tjärnar    
  Vittjärnarna tjärnar    
  Vittjärnen tjärn    
  Vittjärnsbäcken bäck    
  Vittjärnshöjden berg    
  Vittjärnsmyran myr    
  Vålasjön, se Valasjön sjö /Se    
  Vålmsjöbäcken bäck    
  Väjaberget berg    
  Wästansiö, se Valasjön sjö    
  Västansjöklippen berg    
  Västertorpsån å    
  Västeråsberget berg    
  Yngmyran myr    
  Yte-hersiö, se Stor-Herrsjön sjö    
  Yterhersiö, se Herrsjön sjö    
  »yterSiön», se Herrsjön sjö    
  Yterkiern, se Kvarntjärnen tjärn    
  »yterkiern», se Kvarntjärnen tjärn    
  »ytertunsiön», se Tunsjön sjö    
  Ytertuunsiön, se Tunsjön sjö    
  Ytterhersiön, se Herrsjön sjö    
  »Ytterhersiön», se Herrsjön sjö    
  »ytterhersiön», se Herrsjön sjö    
  *Ytterlännäs Fjällen fjäll    
  *Ytterlännäsfjället skogsområde    
  *Ytterlännäs fjället fjäll    
  Ytterst-Kroksjön sjö    
  Ytterst-Kroksjön sjöar    
  Ytter Tunsiön, se Tunsjön sjö    
  »yttertunsiön», se Tunsjön sjö    
  *Ådön utäng    
  Återst-Kroksjön sjöar    
  Återstkroksjön sjö    
  Älgberget berg    
  Älggraven dalgång?    
  Älggårdsrå terräng    
  Älgtjärnbäcken bäck    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnhöjden berg    
  Ökmyran myr    
  Öckne förr by, nu åker    
  Ökne åker /Se    
  Öringsvattnet sjö    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.