ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ullångers socken : Ångermanlands södra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 166 Naturnamn : 489 Bebyggelsenamn : 472 Naturnamn : 2603
Ullånger sn Abborrudden udde Ullångers sn sn Abborrtjärnskullen bergshöjd
Ullånger sn /Se »abbor kullen», se Abborrtjärnskullen berg Ullångers sn sn Abborrudden udde
Ullånger sn Abborrtjärnskullen berg Ullångers sn Allenius» udden udde
Ullånger sn Almsjön, Norra sjö Ullångers sn sn Almsjön sjö
Ullånger sn Almsjön, Norra sjö Ullångers sn sn Norr Almsjön sjö
?Ullånger sn Almsjön, Norra sjö Ullångers sn förklaringar Norr Almsjön sjö
Ullånger sn Almsjön, Norra sjö Ullånger sn Norr Almsjön sjö
Ullånger sn Almsjön, Södra sjö Ullånger sn Sör Almsjön sjö
Ullånger sn Almsjön, Södra sjö Ullånger sn Sör Almsjön sjö
Ullånger sn Almsjön, Södra sjö Ullånger sn Sör Almsjön sjö
Ullånger sn Almsjön, Södra sjö Ullånger sn Almsjötjärnen benämning på Ol Olstjärnen
Ullånger sn Anderssjöbäcken bäck Ullånger socken Almsjöån avlopp
Ullånger sn Anderssjöhöjden höjd Ullånger socken Altins svedjan svedjeland
Ullånger sn Anderssjörå sank mark Ullånger socken Anderså åker
Ullånger sn Anderssjöviken vik Ullånger socken Andersåbackarna backar
Ullånger sn Bergsjöbäcken bäck Ullånger socken Andersåbacken Saknas
Ullånger sn Bergsjöbäcken bäck Ullånger sn Annersåberget? berg
Ullånger socken /Se Bergsjön sjö Ullånger socken Andersåberget bergshöjd
Ullånger socken /Se Bergsjön sjö Törnasarna inbyggarbeteckning Andersåbäcken bäck
Ullånger socken /Se Bergsjön sjö Alfredshem lht Andersåmyren myr
Ullånger sn /Se Bergsjön sjö Alfredshem lht Andersåslåttarna myrslåttar
Ullånger sn /Se *Bergsjön sjö Almsjön by Andersåslåtten förr slått, nu skogsmark
Ullånger sn /Se Bergsjön sjö Almsjön by Annersåviken? vik
Ullånger sn /Se Bergsjön sjö Almsjön Saknas Andersåviken vik
Ullånger sn /Se Bergsjön sjö Almsjönäs by Anna-Lisas stycket åker
Ullånger sn /Se Bergsjön sjö Almsjönäs by Anna Stinas kullen bergkulle
Ullånger sn /Se Bergsjön sjö Almsjönäs by Anna Stinas lägdan åker
Ullånger sn /Se Biörsiöberge, se Björnsjökullen berg Almsjösågen såg Annikashägnen slått
Ullånger sn /Se Biörsiöbergrå, se *Björnsjökullrå råmärke Altingstorpet torpställe Armstycket åker
Ullånger sn /Se Biörsiön, se Björnsjön sjö Altinstorpet torp Ackersbacken backe
Ullånger sn /Se Björnsjökullen berg Andersberg lägenhet Aspen ängsmark
Ullånger sn /Se Björnsjökullen höjd Annebo lht Asplägdan åker
Ullånger sn /Se *Björnsjökullrå råmärke Askers lht Asplägdorna åkrar
Ullånger socken /Se Björnsjön sjö Askers lht Aspsvedjan svedjeland
Ullånger sn /Se Björnsjön sjö Avtaget, se 5 Salum Saknas Avhuggvägen skogsväg
Ullånger sn /Se Björnsjön sjö Backen, Nerom del av by Backen slåttesbacke
Ullånger sn /Se Björnsvedjemyran myr Backen, Norr om Saknas Backen åker
Ullånger sn /Se Blåkulla åkermark /Se Bagar Bergslunds lht Backen åker
Ullånger sn /Se Bockudden udde Björkbacken lht Backen höjd
Ullånger sn /Se Bodkälen skogtrakt /Se Björkkullen torp Backen område
Ullånger sn /Se Brandsjöberget berg Björkäng torp Backen åker
Ullånger sn /Se Brånsbäcken bäck Björkäng lht Backen, Nedanom Saknas
Bräcke by Bräcketjärnen tjärn Björnsjö by Backen, Ovan om kläpp
Bräcke by Brödskålmyran myr Björnsjön by Backlägdan åker
Bräcke by Buskberget berg Björnsjö by Backstycket åker
Bräcke by *Bäcketiern sjö Björnsjöbäck by Backstycket åker
?Bräcke by Böle åker /Se Björnsjöbäck by Backstyckåkern åker
Bräcke by /Se ?Bölenstjärn tjärn Björnsjötorpen torpställen Backsvedjan skogsmark
Bölen by Bölestjärnen tjärn Bråforstorpet torp Backsvedjeto dalgång
Bölen by Danielstjärnen tjärn Brån torp Backåkern åker
Eden by Degelmyran myr Brån torpställen Backåkern åker
Eden by Degelmyran myr Bräcke by Badarhällan berghäll
Edånger by /Se Degelmyrbäcken bäck Bräcke by Badstustycket åker
Fucke by Degersiö Hästen, se Hästen berg Bräckesågen såg Badstustycket åker
Fucke by Djupdalsbäcken bäck Bräckesågen såg Bagarstugulägdan åker
Fucked by Edssjön sjö Byn, Uppe i del av by Bagarstugulägdorna åker
Fucked by Edssjön sjö Byn, Väst i gårdar Baklandbacken åker
Fucked by Edstjärnen tjärn Byn, Öst i gård Bakändbacken backe
Fucked by /Se *Eskiasiönn sjö Båtsmanstorpet torpställe Bastugärdan område
Fucked by /Se Finnmyran, se Inviks-Finnmyran myr Båtsmanstorpet torp Bastubacken område
Getberg by Finnmyran, se Valla-Finnmyran myr Båtsmanstorpet torpställe Bastubacken område
Getberg by Fiskhusmyran myr Båtsmanstorpet torp Bastubacken område
Getberg by Flakaberget berg Båtsmanstorpet båtsmanstorp Bastubacken område
Getberg by Flakaberget berg Båtsmanstorpet båtsmanstorp Bastubacken område
Glappastadom by /Se Flarcken, se Flärken sjö Båtsmanstorpet lägenhet Bastubacken område
Hagelettan torplägenheter o. samfällighet /Se Flarken sjö Båtsmanstorpet båtsmanstorp Bastubacken område
Hump by Flarken sjö Bölen by Bastubacken område
Hump by Flerken, se Flarken sjö Bölen by Bastubacken backe
Hump by »flerken», se Flärken tjärn Bölen by Bastugärdan inhägnat område
Hump by /Se Flärken sjö Bölen by Bastugärdan ängsområde
Håll by Flärken tjärn Djupdalen torp Bastukullen åker
Håll by /Se Flärken tjärn Djupdalen torpställen Bastulägdan åker
?Hägge Saknas Flärken tjärn Djupdalen torpställen Bastulägdan ängsmark
Hägge f.d. beb. /Se Flärken tjärn Djupdalen torpställen Bastulägdan åker
Hägrote by Fuckesjön sjö Djupdalskvarnen kvarn Bastulägdan åker
Invik by Fuckesjön sjö Djupdalsstationen kraftstation Bastulägdan åker
Invik by Fuckesjön sjö /Se Eden by Bastustycket åker
Invik by Fågelsmyran myr Eden by Bastustycket åker
Jäppling by Fäbodmyran myr Eden gård Bastustycket åker
Jäpplinge by Gammbodbäcken bäck Edsbodarna fäbodar Bastustycket åker
Kallsta by Gamm-Nyåkern förr ägomark? Erk Ers torpet förr torp Bastustycket åker
?Kallsta by Gammslåttviken vik Erk Ers torpet förr torp Berget, Sör i bergshöjd
Kallsta by /Se Getbergssjön sjö Faster Lisas stuga Berget, Sör i bergshöjd
Klappsta by Getbergssjön sjö Faster Lisas stuga Berglägdan åker
Klappsta by Getbergsudden udde Fiskar Per Pers stugan stuga Berglägdan åker
?Klappsta by Getbergsviken vik Fiskar Per Pers stugan stuga Bergsjöbäcken avlopp
Klappsta by *Gethefelle tresk fiskevatten Fjället bebyggelse Bergsjöhöjden bergshöjd
Kläppsbodarna förr fäbodar? Getvallbäcken bäck Fjället bebyggelse Bergsjön sjö
Knäppa by Getvallberget berg Folkskolan lht Bergsjön sjö
Knäppa by /Se Getvallbäcken bäck Fröberga lägenhet Bergsjöstranden del av Bergsjön
Knäppa by /Se Getvallsjön sjö Fucke by Bergsvedjan svedjeland
Knäppa by /Se Getvallsjön sjö Fucke by Bergsvedjan delvis uppodlat svedjeland
Knäppa by /Se Getvallsjön sjö Fucke by Betena betesmark
Knäppa by /Se *Getvallsmon gränsmärke Fucke by Betesberget bergshöjd
Kålsta by Gillerstigmyran myr Färgare Nordström lht Betet område
Kålsta by Globerget berg Gambodarna fäbodar Betet beteshage
Kålstabodarna förr fäbodar? Gockfelsiön, se Getvallsjön sjö Gambodarna fäbodar Betet betesmark
Lid by Godgrubberget berg Gambodarna fäbodar Betet ängsmark
Lid by Gootfelsiön, se Getvallsjön sjö Gamfäbodarna fäbodar Bjennedalen bäckdal
Lid by Gronäsudden udde Gamsågläget sågplats Bjennedalsbäcken bäck
Lid by *Gråhällan terräng Gamsåglägd sågplats Bjännsvedjan åker
Lid by /Se *Gråhällen råmärke? Garaget, se 11 Utvik Saknas Bjärnsvedjan område
*Markebölett utäng Gubberget berg Garveriet lht Bjärnsvedjetå fjällvägen
Mäja by Gubbergsmyran myr Garveriplatsen, se 12 Utvik Saknas Björdinsgärdan åker, äng och gårdstomt
Mäja by /Se GåhlSiöholm, se Gålsjöhällen ?berghäll Getberg by Björdins nyåkern åker
Mäja by /Se Gålsiöholm, se Gålsjöhällen holme Getberg by Björkbacken odlad mark
Mäja by /Se Gålsjöhällen holme Getbergsbodarna fäbodar Björklundsbacken åker
Mäja by /Se Gålsjöhällen ?berghäll Gistvallen lht Björkudden Saknas
Mäja by /Se Gålsjöhällen berghäll? Glappsta, se Klappsta by Björngrubban område
Mäja by /Se Gålsjön sjö Granlunda torp Björnhällan berghäll
Mäja by /Se Gålsjön sjö Gubbtorpet torpställe Björnhällan berghäll
Mäja by /Se Gålsjön sjö Gubbtorpet torplägenhet Björnmyren myr
Prästbordet prästgård /Se Gårdberget berg Gyllebo torpställe Björnsjöbäckberget bergshöjd
Prästbordet Saknas /Se Gårdberget berg Gästgivaregården gammalt gästgiveri, nu hotell Björnsjöbäcken avlopp
Prästbordet prästbord /Se Gårdberget berg Hagelettan torplägenheter och samfällighet Björnsjöbäcksvägen skogsstig
Roted by Gårdberget berg Hagelettan torplägenheter och samfällighet Björnsjökullarna bergshöjd
Salum by Gårdsjön sjö Hedbergstorpet torp Björnsjökullen berg
Salum by Hagmyran myr Hemmet torp Björnsjökullen bergshöjd
Salom by /Se Hagmyran myr Herrgården bondgård Björnsjön sjö
Salum by /Se Halmsjön sjö Hjälltorpet torp Björnsvedjan svedjeland
Salom by /Se Hallstaberget berg Hotell Erikslund, se Hotellet Saknas Björnsvedjeberget berg
Salom by /Se Hallstamyran myr Hotellet hotell Björnsvedjemyren myr
Salom by /Se Halmsjön sjö Hultorpet torpställe Björntallen tall
Salom by /Se Halmsjön sjö Hulltorpet torpställe Björntallen tall
Salumsbodarna förr fäbodar? *Halmsjön sjö Hump by Björntallen tall
Sandsvedjan ödegård? Halmsjön sjö Hump by Blomsterbacken backe
Skarpe by Halmsjöån å Hump by Blomsterbacken äng och åker
Skidsta by Hamningberget berg Hump by Blåkulla åkrar
Skidhstadh Saknas *Hattberget berg o. gränsmärke Hump by Blötdalen dalgång
?Skidsta by *Hattberget berg Hump by Blötlägdan åker
Stensland by *Hattberget berg Humpes torp Bockdalarna område
Stensland by /Se Hattberget, se Hatten berg Hyndtjärnsbodarna fäbodar Bockdalen, Bortra dalgång
Svanholmstorpet förr torp? Hatten berg Hyndtjärnsbodarna fäbodar Bockdalen, Hitre dalgång
Svedje by Helvetestjärnen tjärn Håll by Bockudden udde
Svedje by Holmsiön, se Halmsjön sjö Håll by Bockuddviken vik
Törna by »holmsiön», se Halmsjön sjö Härsvedjan torp Bodbacken backe
Törna by Holmsjön sjö Högländsbodarna fäbodar Bodberget bergshöjd
Törna by /Se Holmsjön sjö Högländsbodarna fäbodar Bodberget berg
Törna by /Se *Holms tresk sjö Högtjälsbodarna fäbodar Bodbäcken bäck
Törnabodarna förr fäbodar? Humpsjön sjö Högtjälsbodarna fäbodar Bodbäcken bäck
Upplandsmyran gård /Se Humpsjön sjö Infjället del av Fjället Bodbäcken bäck
Utvik by Humpån å In i fjället Saknas Bodins rödhällan del av Lilltjärnbergskullen
Utvik by Hållmyran myr Invik by Bodmyren myr
?Utvik gd Hålmyrflärken tjärn Invik by Bodmyren myr
Utvik by /Se Hägge slåtter Inviksbodarna fäbodar Bodmyren myr
*Vik gd Hägge utslåtter /Se Invikskvarnen kvarn, såg och frörenseri Bodmyren myr
Viksättbodarna förr fäbodar? *Hägge tresk fiskevatten Invikssågen såg Bodsvedjan skogsmark
Viksätter by *Hägge tresk sjö /Se Invikssågen såg Bodsvedjan svedjeland
Äskja by Hästen berg Jan Anders torpet torpställe Bodsvedjan svedjemark
Äskja by Hästmyran myr Jan Ols stuga Bodsvedjan skogsmark
Äskja by »högdals bergen», se Högkälen berg Johan Hambergs torp torp Bodsvedjorna skogstrakt
?Äskja by »högknut», se Storrösberget berg Johannesberg lht Bodtjälen utmark
Äskja by *Högknuten gränsmärke Johanneslund torp Bodvägen väg
Äskja by /Se Högkälen berg Jon Henrikstorpet torpställe Bodvägen gångstig
Äskja by /Se Högkälen berg Jon Jons förr torplägenhet Bodvägen väg
Äskja by /Se Högkälen berg /Se Jon Jons torpet torp Bolagsskogen skog
Äskja by /Se Högkälstoppen höjd o. triangelpunkt Jon Kerstopsen lht Bolandsbergen bergshöjder
Äskja by /Se Högländsbäcken Saknas Jonssonstorpet torpställe Bortöver åt Raningarna väg
Äskja by /Se Högländstjärnen tjärn Jäppling by Bossberget berg
Öd by Högsvedjan terräng Jäppling by Brandsjöberget berg
Öd, se Ödby by *Inviksbron bro /Se Jäppling by Brattberget bergshöjd
Ödby by /Se Inviks-Finnmyran myr Jäppling by Brattberget brant
Öden by Inviks-Finnmyran myr Kallsta by Brattbergsvägen skogsstig
Öden by /Se Invikskälen skogsmark Kallsta by Brattkullen berg
Öden by /Se Invikskälen skogsmark Kallsta by Brattlägdan åker
Ödsbodarna förr fäbodar? Invikskälen utmark /Se Kallstabodarna fäbodar Brattlägdan åker
  Inviksån å Kallstasågen såg Brattmyren myr
  Inviksån å /Se Kallstasågen såg Brattstycket åker
  Inviksån å Kallstasågen såg Brattåkern åker
  Inviksån å Kallstasågen såg Bredskiftet åker
  Inviksån å Kallstasågen såg Brinkbacken område
  Jäpplingesjön sjö Karlskog lägenhet Brinkstycket ängsmark
  Jäpplingssjön sjö Karlslund torp Britakullen bergshöjd
  Kallkällmyran myr Kina torp Brolandet åker
  Kallstabäcken bäck Kina torpställe Bromssvedjan förr svedjeland, nu skogsmark
  Kallstaån å Klappsta by Brosvedjan skogstrakt
  Karlsmyran myr Klappsta by Brottet jord
  Karlsmyrberget berg Klappsta by Brukningsmyren myr
  Kebberget berg Klappsta by Brytet nybruten mark
  Kittelsberget berg Klockargärdan torp Brytet åker
  Klockarmyran myr Klockartorpet torpställe Brytet uppbruten mark
  *Knepråd gränsmärke Klockartorpet torpställe Brytet åker
  *Knäpparå råmärke? Kläpp lägenhet Brånsberget berg
  *Knäppasbacken vägbacke /Se Kläppsbodarna fäbodar Brånsbäcken bäck
  Kvarnberget berg Kläppsbodarna fäbodar Brånsmyren Saknas
  Kvarnberget berg Kläppsbodarna fäbodar Brånsvägen väg
  Kyrkviken vik Kläppsbodarna fäbodar Bräcka backe
  Kyrkviken vik Kläppsbodarna fäbodar Bräcka åker
  Kålstaberget berg Knäppa by Bräcka, Genom gamlandsväg
  Kålstatjärnen tjärn Knäppa by Bräckeskogen skogsmark
  Kägra åkerjord /Se Knäppa by Bräcketjärnen tjärn
  Kägra åkermark /Se Knäppa by Bräckstycket åker
  Kägra åkerjord /Se Knäppa by Brännan bergshöjd
  Kälssvedberget berg /Se Kornsvedjan lht Brännan bergshöjd
  Käppmyran myr Kraftstationen kraftstation Brännan bergshöjd
  Köfsetjärnen tjärn Kronohäktet häkte Brännan bergshöjd
  Lacha Sund, se *Lakasund sund Kvarnbacken torp Brännan bergshöjd
  Lagslåtten slåttermark Kvarnbacken torp Brännlandsskiftet skogsmark
  Lackasund, se Lakan sjö Kvarnbacken torpställe Brännlandssvedjan skogstrakt
  Lakaberget berg Kvarnbacken såg Brännlandssvedjan skogsmark
  Lakaberget berg o. triangelpunkt Kvarnbackssågen såg Brännorna betesmark
  Lakan sjö Kvarnstugan stuga Brännvinsbäcken bäck
  Lakan sjö Kålsta by Brännvinsdalen dalgång
  Lakan sjö Kålsta by Bräntberget berg
  *Lakasand ?gränsmärke Kålsta by Bräntberget berg
  »lakasiön», se Lakan sjö Kålsta by Brödskålen tall
  *Lakasund sund Kålstabodarna fäbodar Brödskålmyren myr
  *Lakatresk sjö /Se Käcktorpet torp Buddberget berg
  ?Laken sjö Käcktorpet båtsmanstorp Buddberget berg
  Landsvedjeberget berg Lappens, Väst i torp Buddberget bergshöjd
  Lapptoberget berg Lapptorpet torpställe Buddsvedjan skogsmark
  Lappviken vik Lapptorpet torpställe Bullermyren myr
  Lidberget berg Lars Ols torpställe Buskberget berg
  Lidbäcken bäck Lid by Buskberget bergshöjd
  Lidflerken tjärn Lid by Buskberget bergshöjd
  Lidflärken tjärn Lidbrån del av by Byggnaden, Här vid åker
  Lidflärken tjärn Lidbrån del av Brån Byxstycket åker
  Lidflärken tjärn Lilltofta torp Båtlänningen slått
  Lidssjön sjö Lilltofta torp Bäckarna, Mellan åker
  Lidsjön sjö Lillåkersjön fjällby Bäckbron bro
  *Lidtztresk sjö /Se Lillåkersjö by Bäckdalen område
  Lillberget berg Lillåkersjön bondgårdar Bäcken, Öster om åker
  Lillberget berg Lillåkersjösågen såg Bäckmyren myr
  Lillflarken, se Lidflärken tjärn Lillåkersjösågen såg Bäcklägdan åker
  *Lillflarken tjärn Lomnäset torpställe Bäcklägdan åker
  Lillflerken, se Lidflärken tjärn Lugnet lht Bäckskiftet skogsmark
  »lillflerken», se Lidflerken tjärn Lugnet lht Bäckslåttarna slåttar
  Lilltjärnen tjärn Lustiggården båtsmanstorp Bäckstycket åker
  Lill-Trehörningen sjö Lustiggården båtsmanstorp Bäckstycket åker
  Lill-Trollvattnet sjö Långsvedjan torpställe Bäcksvedjan ängsmark
  LillåkerSiön, se Åkersjön, Lilla sjö Malmslätt torp Bäckåkern åker
  Lillåker Siön, se Åkerjsön, Lilla sjö Mangelråmyran torpställe Bäckåkern åker
  Lill-Åkersjön sjö Mattebo lht Bäckåkern åker
  Lill-Åkersjön sjö Myckelsjön torpställe Bäckåkersdalen ängsmark
  Lill-Åkersjön sjö Myckelsjöstationen kraftstation Bäglägdan åker
  Lykullen höjd Myckelsjösågen vattensåg Bästa stycket åker
  Långhalsemyran myr Mäja by Böle skogsmark
  Långhalsmyran myr Mäja by Böle åker
  Långmyran myr Mäja by Bölensberget berg
  Långmyran myr Mäjabodarna fäbodar Bölesberget bergshöjd
  Långmyran myr Mäjansbodarna fäbodar Bölenstjärnen tjärn
  Långmyran myr Mäjansbodarna fäbodar Bölesbacken backe
  Långmyran myr Mäjansbodarna fäbodar Bölesbäcken bäck
  Långtoberget berg Mäjansbodarna fäbodar Böleslägdorna åkrar
  Långudden udde Mäjasågen ångsåg Bölestjärnen tjärnpuss
  Malmyran myr Mäjasågen ångsåg Bönhusbacken backe
  Mjösjöberget berg Möckelsjön by och sjö Bönhuskläppen kulle
  Mjösjöbäcken bäck Möckelsjön torpställen Börlins udden udde
  Mjösjön sjö Nerbyn del av by Dalakarshackan åker
  Mjösjön sjö Nils Pers torpet torpställe Dalakarlsstycket åker
  Mjösjön sjö Nisse Rodins torpet torpställe Dalalägdorna åkrar
  Mjösjön sjö Nisses gärdan nu skogsmark, förr torpställe Dalarået sockengräns
  Moberget berg Norbergs torpet torpställe Dalastigen skogsstig
  Morismyran myr Nordkvisttorpet torp Dalastycket åker
  MyckelSiön, se Möckelsjön sjö Norralmsjön by Dalbäcken bäck
  Myckelsiön, se Möckelsjön sjö Norralmsjön by Dalbäcken bäck
  MÿckelSiön, se Möckelsjön sjö Norralmsjön by Dalen slått
  Myckelsiön, se Möckelsjön sjö Norrbygden del av sn Dalen dalgång
  »mykelsiön», se Möckelsjön sjö Nor(r)tjärn by? gårdar Dalen dalgång
  Myckelsiön, se Möckelsjön sjö Norrtjern fjällby Dalen slått
  Myckelsjön sjö Norrtjärn by Dalen skrabbslått
  Myckelsjön sjö /Se Nortjärn by Dalen åker och äng
  Mykel Siön, se Möckelsjön sjö Nortjärn by Dalen område
  Mårsberget berg Nortjärn by Dalen dalgång
  Mäjabäcken bäck Nortjärn by Dalen bäckdal
  Mäjans-Stormyran myr Norrtjärn se Nortjärn Saknas Dalen, Nere i betesmark
  Mäjansviken vik Nybergs torpet torpställe Dalen, Övre dalgång
  Mäjasjön sjö Nyfäbodarna fäbodar Dalgången bäckdal
  Möckelsjön sjö Nyhem lägenhet Dalinslägdan åker
  Möckelsjön sjö Nyhem lht Dalinslägdan åker
  Möckelsjön sjö Nyåkern torp Dalinslägdan åker
  Möckelsjön sjö Nyåkersbacken torpställe Dalinslägdan åker
  Möckelsjön sjö Nyänget torp Dalkarlsstycket åker
  Möckelsjön sjö Nyänget torp Dalkarlsstycket åker
  Möckelsjön sjö Nyberga torpställe Dalsberget bergshöjd
  Möckelsjön sjö Näset torpställe Dalsbergsvägen väg
  Möckelsjötjärnen tjärn Näset torpställe Dalskiftet skogsmark
  Nissehålet tjärn Näset torpställe Dalslägdan åker
  Norr-Almsjön sjö Odéns torpet båtsmanstorp Dalslägdan åker
  Norr-Almsjön sjö Ol Ers torpet torpställe Dalssvedjan svedjeland
  Norr-Almsjön sjö Ol-imars torp Dalssvedjebäcken bäck
  Norrtjärnarna tjärnar Olovsbo lht Dalstycket åker
  Nortjärnsviken vik Olovshem lägenhet Dalstycket åker
  Nybrobäcken bäck Opplandsmyren (skogs)by Dalsvedjan åker
  Näsudden udde Opplandsmyra fjällby Dalsvedjan skogsmark
  Nävermyran myr Opplandsmyren torp Dalssvedjan svedja
  Ol-Olstjärnen tjärn Opplandsmyran, se Upplandsmyran Saknas Dalsvedjan svedjeland
  Opplandsmyrbäcken bäck Per Daniels torpet åker, torpställe Dalsvedjan Saknas
  Otternäset udde Per Janes torpet torp Dalsvedjan, Nedre del av Dalsvedjorna
  Oxmyran myr Per Jonstorpet torpställe Dalsvedjan, Övre del av Dalsvedjorna
  Oxmyran myr Pell-Perstorpet torpställe Dalssvedjebacken backe
  Pinntjärnen tjärn Persbo lht Dalsvedjorna åkrar
  Prästtjärnen tjärn Platsen, se 13 Utvik Saknas Dammet dammbyggnad
  Rallrå terräng Prestbordet prästbordet Dammviken vik
  Rapamyran myr Prästbordet Saknas Daniel Nils» tjärnen tjärn
  Ravelberget berg Prästgården kyrkoherdeboställe Daniels tjärnen tjärn
  Renhagaberget berg Remmen (gård)? Degelmyrberget berg
  Renmyran myr Remmen torp Degelmyrberget, Bortre bergshöjd
  *Ringrå gränsmärke Repslageriet lht Degelmyrbäcken bäck
  Ringråberget berg Rosenberg lht Degelmyren myr
  *Ringråd gränsmärke Roted by Degelmyren myr
  *Ringråd råmärke Roted gård Degermyren Saknas
  Ringråröset gränsmärke Rödviken by Det nedre landsväg
  Rodinsberget berg Rökstabodarna fäbodar Det norra Saknas
  Rotedbäcken bäck Rökstabodarna fäbodar Det södra kyrkväg
  Råbäcken bäck Rökstabodarna fäbodar Det övre Saknas
  Råbäcken bäck Röviken torp Dikesstycket åker
  Rödberget berg Salem by Djupdalen dalgång
  Rödhällorna berg Salum by Djupdalsbäcken bäck
  Rödmyran myr Salom by Djupdalsfallet vattenfall
  Rödmyran myr Salom by Djupdalsfallet vattenfall
  Rödmyran myr Salom by Djupdalsstycket åker
  Rödviken vik Salom by Djupdalsån Saknas
  Rödviksbäcken bäck Salom by Djupsvedjan skogsmark
  Rönnberget berg Salomsbodarna fäbodar Djupto skogsområde
  Rönnholmen holme Salum bebyggelse Djupto skogsområde
  Salsåkers fierden, se Ullångersfjärden fjärd Sandhem lht Djupto passage
  Salsåkers fierden, se Ullångersfjärden fjärd Sandsvedjan torp Djuptoberget berg
  Salsålker Fierden, se Ullångersfjärden fjärd Sandsvedjan torpställen Djuptohagen gärdesgård
  Salsåker Fierden, se Ullångersfjärden havsfjärd Sara Britas stuga Doshålet dalgång
  Salsåkers Fierden, se Ullångersfjärden havsvik Sikfors Saknas Doshålet åker, betesmark
  Saltsjön sjö Sikfors Saknas Drävjen avflödesland
  Saltsjön sjö Sikforssågen såg Drävjen åker
  Saltsjön sjö Sikforssågen såg Drävjen åker och ängsmark
  Saltsjön sjö Simons torpet torp Drävjgärdan ängsmark
  Saltsjön sjö Sjötomta torp Drävjgärdan ängsmark
  Saltsjön sjö Skarped by Drävjsvedjan skogsmark
  Saltsjön sjö /Se Skarped by Drölbacken backe
  Saltsåkers Fiärden, se Ullångersfjärden havsvik Skarpedbodarna fäbodar Drölet försumpat område
  Salumsberget berg Skeppsgården område Dundergärdan betesmark
  Sandsvedjebäcken bäck Skeppsgårdsgärdan torpställe Dynghaslägdan åker
  Sandviken vik Skidsta by Edensjön Saknas
  Sankt Helena vik? Skidsta by Edensnäset udde
  Sikforsån å Skidsta by Edsbacken backe
  Siktjärnen tjärn Skidsta by Edsbergen bergshöjder
  Siktjärnen tjärn Skidsta bodarna fäb. Edsbäcken bäck
  Siktjärnen tjärn Skidstabodarna fäbodar Edshaget gärdesgård
  Skalbäcken bäck Sportstugan lht Edssjön sjö
  Skarpedberget berg Stensland by Edssjön sjö
  Skattnäsudden udde Stensland by Edstjärnen tjärn
  Skidstaberget bergshöjd /Se Storåkersjön by Edstjärnen tjärn
  Skidstaberget berg Storåkersjön by Edströms rå åker
  Skidstaberget berg Storåkersjön by Erik Ers svedjan skogsmark
  Skidstabäcken bäck Storåkersjön by Erik Jans svedjan svedjeland
  *Skoletresk fiskevatten Storåkersjön by Erik Jans svedjan svedjeland
  Skäftesmyran myr Storåkersjön by Erik Pers åker
  Skällsjön sjö Storåkersjön by Erik Sandins svedjan svedjeland
  Slättbäcken bäck Storåkersjön by Erikssons udden udde
  Spakån å Storåkersjön by Evas backen backe
  Spakån å Storåkersjön by Evas tomten åker
  Stannberget berg Storåkersjön by Evastycket åkerteg
  Stanne skogsmark Storåkersjön by Fagertjälsbäcken bäck
  Stannudden udde Storåkersjön by Fagertjälsdalen dalgång
  Starrmyran myr Storåkersjön by Fagertjärlsröset rågångsröse
  Stenbacken backe Storåkersjösågen såg Farfarsmyren myr
  Stenbitbäcken bäck Storåkersjösågen såg Farmorslägdan åker
  Stenbittjärnen tjärn Stor Åkersjötorp fjällby Februarilägdan åker
  Stocktjärnhöjden höjd Storåkersjötorp by Februarisvedjan ängsmark
  Storberget berg Strandsvedjan torp Finnlägdan åker
  Stordalsberget berg Strandsvedjan torpställe Finnmyren myr
  *Storkläpprå gränsmärke Sundbron, se Ullånger tätortsnamn Finnmyren myr
  Storladumyran myr Sundbron samhälle Finnmyrhöjden bergshöjd
  Storladumyran myr Sundbron samhälle Finnstenbittjärn tjärn
  Storladumyrbäcken bäck Sundbron Saknas Fiskare Pell-Perskullen kulle
  Storladumyrmon terräng Sundbron Saknas Fiskhusmyren myr
  Stormyra, se Storladumyran myr Sundins torpet torp Fjället, Upp över del av Fjället
  Stormyran, se Valla-Stormyran myr Sundkviststorpet torpställe Fjällgrinden grind
  Stormyrbäcken bäck Svanholms torpet torp Fjällmarkerna skogsområde
  Storrösberget berg Svanäng lht Fjällmarkerna skogsområde
  Storrösberget berg Svartrå torpställe Fjällskiftena skogsskiften
  Stor-Trollvattnet sjö Svarvartorpet torpställe Fjällskiftet skogsskifte
  Stor-Vamsjön sjö Svarvartorpet torp Fjällskiftet skog
  Stor-Vamsjön sjö Svarvartorpet torpställe Fjällskogen del av skog
  Stor-Vamsjön sjö Svedje bebyggelse Fjällskogen del av skog
  Stor-Åkersjöbäcken bäck Svedje by Fjällskogen del av skog
  Storåkersiön, se Åkersjön, Stora sjö Svedje by Fjällvägen landsväg
  Storåkersiön, se Åkersjön, Stora sjö Svedje by Fjällvägen landsväg
  Stor-Åkersjön sjö Sågen Saknas Fjällvägen fäbodväg
  Stor-Åkersjön sjö Sågplatsen, se 3 Svedje Saknas Fjällvägen fäbodvägen
  Stor-Åkersjön sjö Sämskaren torpställe Fjärden Saknas
  Stor-Åkersjön sjö Söralmsjön Saknas Fjärdåkern åker
  Sundbron bro /Se Sörbygden bygd Fjärdåkerskläppen område
  Susilbäcken bäck Sörforsen kraftstation Flakaberget berg
  *Suidie bäcken bäck Sörkörargården torpställe Flakaberget bergshöjd
  *Sussmyrkällan källa? o. gränsmärke Sörkörargården torpställe Flakaberget bergshöjd
  Svartmyran myr Telegraftomten, se 14 Utvik Saknas Flakaberget bergshöjd
  Svartrå terräng Tjärnssvedjan torp Flakaberget bergshöjd
  Svartråbäcken bäck Tollboms ryggåstuga Flakaberget bergshöjd
  Svarvartorpsberget berg Tollboms ryggåsstuga Flakamyren myr
  Svedjeberget berg Tollboms ryggåsstuga Flakberget berg
  Svedjeån å Tomteboda lht Flaten åker
  Svinvallen berg Torstastugan stuga Flatlägdan åker
  Sågberget berg Trädgården handelsträdgård Flätlägdan åker
  Sör-Almsjön sjö Tullkvarnen kvarn Flatsundet åkrar
  Sör-Almsjön sjö Tullkvarnen kvarn Flatsundet odlad mark
  Sör-Almsjön sjö Tväråforsen kraftstation Flatsundslägdorna höåkrar
  Tjädarmyran myr Törna by Floddiket dike
  Tjädarmyran myr Törna by Flodiket dike
  Tjäretomyran myr Törna by Flodiket dike
  Tjärnbergskullarna höjder Törnabodarn fäbodar Flottbacken backe
  Tjärndalen dal Ulanders torpet torpställe Flyttmossan åker
  Tjärndalsbäcken bäck Ulinders torpet torpställe Flärkarna tjärnar
  Tokriset terräng Ulinders torpet stuga Flärkbacken backe
  Tomyran myr Ullånger tätortsnamn Flärkbackmyren myr
  Torstaänget område /Se Ullångersfjället bebyggelse Flärkberget bergshöjd
  Trehörningen sjö Upplandsmyran gård Flärkberget bergshöjd
  Trehörningen sjö Utvik bebyggelse Flärkbäcken avlopp
  Trehörningen sjö /Se Utvik bebyggelse Flräken tjärnpuss
  Trollmyran myr Utvik by Flärken sjö
  *Trättmyren myr Utvik by Flärken tjärn
  Tvärån å Utviksbodarna fäbodar Flärken myrpuss
  Törnatjärnen tjärn Utvikskvarnen kvarn Flärken där i Hålmyren Saknas
  Törnaån å Utvikssågen ångsåg Flärkmyrarna myrar
  Ullångersfjället bebyggelse /Se Valgrenstorpet torpställe Flärkmyrberget bergshöjd
  Ullångersfjärden fjärd Walla by Flärkmyren myr
  Ullångersfjärden fjärd Valla gård Flärkmyren myr
  Ullångersfjärden havsfjärd Vallasågen såg Flögberget del av berg
  Ullångersfjärden havsvik Varvet skeppsbyggeri Flögberget del av berg
  Ullångersfjärden vik Varvsgården lht Fröksnipan bergshöjd
  Ullångersfjärden havsvik Vedabodarna fäbodar Främmerstoråkern åker
  Ullångersfjärden fjärd Vedabodarna fäbodar Fuskebacken backe
  Ullångersfjärden havsfjärd Vik Saknas Fuckeberget, Uppe i bergshöjd
  Ullångersfjärden havsvik /Se Vik f.d. båtsmanstorp Fuskebäcken bäck
  Ullångersfjärden fjärd Vikens torpställe Fuckedalen område
  Ullångersfjärden vik /Se Vikensbacken torp Fuckelägdan åker
  Ullångersfjärden vik /Se Vikenstopret torpställe Fuckesjön sjö
  *Utnickz ånn å Viklundstorpet torp Fuskesjön sjö
  Utviks-Stormyran myr Vikströms torpet torpställe Fuckesjöslåtten skogsmark el. fäbete
  Vadbäcken bäck Viksätter bebyggelse Fuckesjövägen stig
  Vadmyran myr Wiksätter by Fuckeslåtten skogsmark
  Vallaberget berg Viksäter by Fucketegen åker
  Valla-Finnmyran myr Viksäter by Fuckevägen väg
  Vallahöjden höjd Viksäter by Fuckeån avlopp
  Vallahöjden höjd Viksäter by Fyll-Olovsdalen dalgång
  Valla-Stormyran myr Viksäterbodarna fäbodar Fyll-Olovsdalen dalgång
  Valla-Stormyran myr Viksättsågen såg Fyll-Olovsdalen dalgång
  Vallaån å Viksättsågen såg Fyll-Olovsdalen dalgång
  »walmsiön», se Bergsjön sjö Viktorpet f.d. båtsmanstorp Fyrkanten åker
  Valsvedjan terräng Viktorpet båtsmanstorp Fyrkantstycket åker
  Vamsjön sjö Vilhelms kvarnen skvaltkvarn Fågelmyren myr
  Vamsjön sjö Vinkeln lht Fågelmyren myr
  Vamsiön, se Stor-Vamsjön sjö Vålmen lht Fågelmyrsberget bergshöjd
  Vamsjön, Stora sjö Åkersjötorp by Fårberget bergshöjd
  Vamsjön, Stora sjö Åkersjötorp fjällby Fårhusmyren myr
  Vamsjön, Stora sjö Åtbyn by Fäbodberget bergshöjd
  *Vÿckztresk sjö Äskja by Fäbodbäcken bäck
  Wijksaltsiön, se Viksättsjön sjö Äskja by Fäbodbäcken bäck
  Wijksån, se Invicksån å Äskja by Fäbodbäcken bäck
  »vijsätters Siön», se Viksättsjön sjö Äskja by Fäbodbäcken bäck
  Vikensbacken backe? Äskja by Fäbodlandet Saknas
  Vikenshöjden höjd Äskja by Fäbodmyren myr
  Viksätersjön sjö Äskja by Fäbodmyren myr
  Viksättsjön sjö Äskja by Fäbodvägen väg
  Viksättsjön sjö Äskja by Fähusstycket åker
  Viksättsjön sjö Äskjabodarna fäbodar Fätå väg
  Viksättsjön sjö Äskjasågen såg Första lägdan åker
  Viksättviken vik Äskjasågen husbehovssåg Försthaggrinden grind
  Vitåsberget berg Öd bebyggelse Gallkoberget hälla, berghäll
  Vitåsmyran myr Öd by Gallkoviken vik
  *Volmsjön sjö Öd by Gambjörkliden skogstrakt
  Wolmsiön, se Stor-Vamsjön sjö Öd by Gambodbäcken bäck
  Vändåtbäcken bäck Ödby, se 1 Öd Saknas Gambodstigen skogsstig
  Väster-Stormyran myr Ödby by Gambrohägnen inhägnat område
  Väst-i-kälen utmark /Se Öden by Gambromyren myr
  Väst-i-kälen utmark /Se Öden by Gambron bro
  Väst-i-kälen utmark /Se Öden by Gambron bro
  »yteralm siön», se Almsjön, Södra sjö Öden by Gambrosvedjan skogsmark
  Ytteralmsion, se Sör-Almsjön sjö Ödsbodarna fäbodar Gambrosvedjan skogsmark
  Ytteralmsiön, se Almsjön, Södra Saknas Östmans torpet torpställe Gamfällan myrområde
  Yter Alm Siön, se Almsjön, Södra sjö Överbyn del av by Gamfällan åker, betesmark
  Ytter Almsiön, se Sör-Almsjön sjö Överbyn del av by Gamfällarna Saknas
  Ytt...a...msiön, se Almsjön, Södra sjö Överänget torpställe Gamgården åkrar
  »åker siön», se Stor-Åkersjön sjö   Gamgården åker
  Åkersjön, Lilla sjö   Gamgårdsstycket åker
  Åkersjön, Lilla sjö   Gamkleva stig
  Åkersjön, Lilla sjö   Gamkärrvägen skogsväg
  Åkersjön, Stora sjö   Gamladulägdan åker
  Åkersjön, Stora sjö   Gamlandsvägen landsväg
  Åkersjön, Stora sjö   Gammelbrosvedjan backe
  Äskjabäcken bäck   Gammelgården äng
  Öfveralm Siön, se Almsjön, Norra sjö   Gammelgården äng
  Öfweralmsiön, se Almsjön, Norra sjö   Gammelgården »vägtriangel»
  Ögeltjärnen tjärn   Gammelgården slåtterområde
  Ögeltjärnsbäcken bäck   Gammelgården åker
  Öster-Stormyran myr   Gammelgården åker
  Öfweralmsiön, se Almsjön, Norra sjö   Gammelgården åker
  »öfveralm Siön», se Almsjön, Norra sjö   Gammelgården åker
  Öfveralmsiösiön, se Norr-Almsjön sjö   Gammelgården åker
  Öfver Almsiön, se Norr-Almsjön sjö   Gammelgården åker
      Gammelgården åker
      Gammelgården åker
      Gammelgården åker
      Gammelgården skrabbslått
      Gammelgården åker
      Gammelgården åker
      Gammelåkern åker
      Gammelåkern åker
      Gammåkern odlat område
      Gamsjöbodhägnen ängsmark
      Gamslåtten slått
      Gamslåttviken vik
      Gamsvedjorna byväg
      Gamsågån del av Inviksån
      Gamsågån del av Inviksån
      Gamtakveden område
      Gamvägen väg
      Getbergsbäcken bäck
      Getbergshaget gräns
      Getbergshaget gräns
      Getbergssjön sjö
      Getbergssjön sjö
      Getbergsstigen skogsstig
      Getbergsviken vik
      Getbergsviken Saknas
      Getbergsvägen väg
      Getet åkerområde
      Getet åker
      Getet åker
      Getfällstjärnen, se Getvällsjön Saknas
      Getvallsjön sjö
      Getvallsjön sjö
      Getvällbacken backe
      Getvällberget bergshöjd
      Getvällmyren myr
      Getvällsjön sjö
      Getvällsjön sjö
      Getvällskläppen, se Getfällberget Saknas
      Getvällvägen väg
      Getingdalen betesmark
      Getingdalshällan bergshöjd
      Getmyren jord
      Getskiftet åker
      Getvallbergen berg
      Getvallberget bergshöjd
      Getvallbäcken avlopp
      Getviken vik
      Getvällsjön sjö
      Gillerstigen stig
      Gillerstigen stig
      Gillerstigmyren myr
      Gistgärdan område
      Globerget bergshöjd
      Glumsmyrberget berg
      Glumsmyren myr
      Glumsmyren myr
      Glumsmyrskiftet åker
      Glumsmyrtjärnen, se Kålstatjärnen Saknas
      Glunsmyrberget höjd
      Glunsmyren dalgång
      Gluttalägdan åker
      Glöden del av fäb.vall
      Godgrubb-berget bergshöjd
      Gransand åker
      Grelsåkern åker
      Grelsåkerskläppen jord
      Greta Lenas gärdan åker
      Grindbacken backe
      Grinden, Ute vid åker
      Grindstycket åker
      Grindstycket åker
      Grindstycket åker
      Grindstycket åker
      Grindstycket åker
      Grindstycklägdan åker
      Groberget benämning på Globerget
      Gronäsudden udde
      Grubban myr
      Grubbskiftet åker
      Grubbsvedjan skogsmark
      Grubbåkern åker
      Grubbåkern åker
      Grubbåkern åker
      Grubbåkerskläppen område
      Grubbsvedjan område
      Grundstycket åker
      Grundstycket åker
      Gruvan malmfyndighet
      Gruvan malmfyndighet
      Gruvan malmfyndighet
      Gråtnäset åker
      Gråtnäset åker
      Gräsdalen dalgång
      Gräsdalsmyren myr
      Gubberget berg
      Gubberget bergshöjd
      Gubberget bergshöjd
      Gubberget bergshöjd
      Gubbgärdan åker
      Gubbstycket åker
      Gubbsvedjan skogsmark
      Gubbsvedjan svedjeland
      Guldknösen åker
      Gulåkern åker och äng
      Gustgärdan åker
      Gvalmyren Saknas
      Gålsjöhatten bergholme
      Gålsjövägen del av Fjällvägen
      Gångrenen, Väster om åker
      Gångrenstegen åker
      Gångrenstycket åker
      Gångrenstycket åker
      Gångrenstycket åker
      Gångrenstycket åker
      Gångrenstycket, Södra åker
      Gångrentegen åker
      Gårdberget berg
      Gårdberget bergshöjd
      Gårdberget bergshöjd
      Gårdberget bergshöjd
      Gårdberget bergshöjd
      Gårdberget bergshöjd
      Gårdberget bergshöjd
      Gårdberget bergshöjd
      Gårdlägdan åker
      Gårdmyren åker
      Gårdsgärdan samfällt område
      Gårdsgärdan åker och äng
      Gårdsgärdan åker
      Gårdsgärdan åker
      Gårdsgärdan åker
      Gårdsgärdan åker
      Gårdsgärdan odlat område
      Gårdsjöhatten holme
      Gårdsjöhöjden kronopark
      Gårdskiftet åker
      Gårdskiftet åker
      Gårdskiftet åker och äng
      Gårdslandet skogstrakt
      Gårdslandsskiftena skogsskiften
      Gårdslägdan åker
      Gårdsskiftet åker
      Gårdsskiftet åker
      Gårdsskiftet åker
      Gårdsstycket åker
      Gårdsstycket åker
      Gårdsstycket åker
      Gårdsstycket åker
      Gårdssvedjan åker
      Gårdstomten åker och äng
      Gårdstomten gårdstomt
      Gårdstomten gårdstomter
      Gårdstycket åker
      Gårdstycket åker
      Gårdstycket åker
      Gårdstycket åker
      Gårdsvedjan åker
      Gårdåkern åker
      Gårdåkern åker
      Gårdåkern åker
      Gårdåkern åker
      Gåsmyren myr
      Gärdan åker
      Gärdan område
      Gärdan åker
      Gärdan åker
      Gärdan, Framme i åker
      Gärdstycket åkrar
      Gärdstycket åker
      Gärdstycket, Nedre åker
      Gärdstycket, Övre åker
      Gärdåkern åker
      Hacka skogsmark
      Hacka skogsmark
      Hacka skogsmark
      Hacka skogsmark
      Hacka skogsmark
      Hacka skogsmark
      Hacka skogsmark
      Hackan åker
      Hackan åker
      Hackan åker
      Hackorna åker
      Hagastycket åker
      Hagelettan skogsområde
      Hagelettan skogsområde
      Hagen ängsmark
      Haget stängel
      Haget stängsel
      Haget stängsel
      Haget gärdesgård
      Haget gärdesgård
      Haget gärdsgård
      Haggrindbacken backe
      Haggrinden grind
      Haglettan område
      Haglöten område
      Hagmyren myr
      Hagmyren myr
      Hagmyren myr
      Hagtjärnen tjärn
      Hagtjärnen tjärn
      Hagtjärnen tjärn
      Hagtjärnen tjärn
      Halshällan bergkulle
      Halshällsvedjan svedjeland
      Hallstaberget bergshöjd
      Hallstamyren myr
      Hallstavägen skogsstig
      Halmsjön sjö
      Halmsjöån avlopp
      Hambergsbacken källarbacke
      Hambergs rissvedjan Saknas
      Hammaren åker
      Hammaren betesmark
      Hammaren, se Bönhuskläppen Saknas
      Hammaren nordan vägen område
      Hammartegarna ängsmark
      Hamningbacken utslåtter
      Hamningbacken backe
      Hamningberget berg
      Hamningberget berg
      Hamningberget Saknas
      Hamningberget Saknas
      Hamninggrinden grind
      Hamplandet åker
      Hamplandsstycket åker
      Hamplandsstycket åker
      Hamplandstegen åker
      Hanssonsdalen dalgång
      Haramyren myr
      Hatten Saknas
      Hedbergskläppen stenbundet område
      Helvetestjärn tjärn
      Helvetestjärn, se Hagtjärnen Saknas
      Helvetestjärnen, se Hagtjärnen Saknas
      Hemmarkerna skogsmark
      Hemmarkerna skogsmark
      Hemskiftena skogskiften
      Hemskiftet åkerområde
      Hemskiftet del av skog
      Hemskiftet Saknas
      Hemskogen del av skog
      Hemskogen del av skog
      Hemskogen del av Lids skog
      Hemåkern åker
      Herrgården åker
      Hiternipan del av Fröksnipan
      Hjältgärdan område
      Hjälttorpet åker
      Hjärtmyren myr
      Holmen holme
      Holmen område
      Holmen holme
      Holmen, se Häggsjöholmen Saknas
      Holmsjön, se Halmsjön Saknas
      Hompesdalen dalgång
      Hompes lägdan åker
      Hultberget berg
      Hultbäcken bäck
      Hummelgårdsgärdan ängsmark
      Humphaget gräns
      Humpkällan källa
      Humpkällan källa
      Humpsjön sjö
      Humpsjön sjö
      Hunddräfjan åker och äng
      Hyndtjärnshöjden bergshöjd
      Håkans to dalgång
      Håkanstoberget berg
      Hålet område
      Hållberget Saknas
      Hålltallarna tallar
      Hålltallarna tallar
      Hållänget inägor
      Hålmyren myr
      Hålmyrflärken tjärn
      Hålmyrflärken tjärnpuss
      Hålsvedjan ängsmark
      Hålsvedjan udde
      Hålsvedjeskiftet skogsmark
      Hårdmyren myr
      Hårdmyrflärken tjärnpuss
      Häbbers-, se Häbbres- och Härbergs- Saknas
      Häbbresgärdan åker
      Häbbreshässjan kornhässja
      Häbbresstyckeet åker
      Häbbresstycket åker
      Häbbresstycket åker
      Häggbacken åker
      Hägge uthägnader, slåttrar
      Hägget slått
      Hägget slått
      Häggfjärden uttorkad fjärd
      Häggfjärden betesmark
      Häggfjärden betesmark
      Hägglunds kullen åkerkulle
      Häggsjöholmen holme
      Häggsjömyren myr
      Häggsjön namn på Humpsjön
      Häggsjön ängsslåtter
      Hägnen område
      Hägnen Saknas
      Hägnen åker och ängsmark
      Hägnen åker
      Hägnen betesmark
      Hägnen, Väst i betesmark och åker
      Hägnen, Väst i inhägnad
      Hägnlägdan åker
      Hägnstycket åker
      Hälften på Salom och hälften på Kallsta Saknas
      Hälladuåkern åker
      Hällorna område
      Hällorna bergshöjd
      Hällbergskas lägdan åker
      Hällbergs moras stycket åker
      Hälldalen dalgång
      Hällmyrskiftet område
      Hällorna, Utför backe
      Hällorna berg
      Hällrenen backe
      Hällrenstycket åker
      Hällrentegen åker
      Hällstycket åker
      Hällstycket åker
      Häran åker
      Härbacken Saknas
      Härbacken betesmark
      Härbergsbacken åker
      Härbärgslägdan åker
      Härbergsstycket åker
      Härbergstomten område
      Härsvedjan skogsmark
      Häskje gärdan område
      Hässjebacken äng
      Hässjegärdan åker och äng
      Hässjegärdan område
      Hässjegärdan område
      Hässjegärdan slått
      Hässjekläppen område
      Hässjekläppen område
      Hässjelägdan åker
      Hässjelägdan åker
      Hässjelägdan åker
      Hässjelägdorna åkrar
      Hässjestycket åker
      Hässjestycket åker
      Hästbetet betesmark
      Hästbetet betesland
      Hästbetet betesmark
      Hästhagen betesmark
      Hästmyren myr
      Hästmyrslåtten slåtter
      Hästmyrslåtten myr
      Högarna område
      Högen ängsmark
      Högkullberget berg
      Höglandsberget bergshöjd
      Högländsbäcken bäck
      Högländs fäbodkullen bergshöjd
      Höglänskullarna bergshöjder
      Högländsstigen skogsstig
      Högländstjärnbäcken avlopp
      Högländstjärnen tjärn
      Högländstjärnen tjärn
      Högmyren myr
      Högsvedjan skogsmark
      Högtjälen berg
      Högtjälen berg
      Högtjälen Saknas
      Högtjälen bergshöjd
      Högtjälsberget berg
      Hög tjälsflärken tjärnpuss
      Högtjäls stormyren se Stormyren Saknas
      Högtjälssvedjorna skogsmark
      Högtjälstoppen bergstopp
      Högtjälstoppen bergshöjd
      Högtjälsvägen skogsstig
      Högåkern åker
      Hörnet, Vest ängsmark
      Hörnkläppen äng
      Hörnlägdan åker
      Igeltjärnsslåtten slått
      Inget område
      Intagsmyren myr
      Intagsmyren myr
      Idsjövägen väg
      Invikshöjden bergshöjd
      Inviksnäset udde
      Inviksslåttarna slåttar
      Invikstjälen, se Väst-i-Tjälen utmark
      Invikstå fjällväg
      Inviksån å
      Inviksån del av avlopp
      Israels udden åker
      Ivarsto dalgång och vinterväg
      Ivarsto dalgång och vinterväg
      Jakobsdalen dal
      Jangshaget rågång
      Jangshaget rågång
      Jan Jans slåtten slått
      Jannes gärdan åker
      Jan Ols gärdan förut odlat område
      Jan Sakrisgärdan odlat område
      Jan Sakrisgärdan stensland
      Jegalsvedjan åker
      Jenmyrarna myrar
      Jeppestomten gårdstomt
      Jeppes svedjan svedjeland
      Jon Ers» knösen åker
      Jon Hindrikssons skiftet åker och slått
      Jon Jons åkrar
      Jon Jons tomten gårdstomt
      Jon Jons udden udde
      Jons svedjan åker
      Jonssons kroken vägkrök
      Jonssons kullen åker
      Jortgärdan område
      Jungfrubördan åker
      Jungfrugrubban källa
      Jämnan äng
      Jäpplingsbron bank
      Jäpplingsjön sjö
      Jäpplingsvedjorna byväg
      Järnstycket åker
      Järnstycket åker
      Järpmyren myr
      Kajvägen körväg
      Kallkällan källa
      Kallkällan källa
      Kallkällan ängsmark
      Kallkällan källa
      Kallkällberget bergshöjd
      Kallkällmyren åker
      Kallkällsvedjan äng
      Kallkällsvedjorna namn på Nyssvedjorna
      Kallhällägdorna åkrar
      Kallkällsvedjan skogsmark
      Kallkällsvedjorna, se Nysvedjorna Saknas
      Kallstahaget gärdesgård
      Kallstahaget gärdesgård
      Kallstahaget gärdesgård
      Kallstaån avlopp
      Kallstaån avlopp
      Kallstaån avlopp
      Kallstaån avlopp
      Kallsvedjan åker
      Kalvbacken betesmark, inhägnad
      Kalvgärdan åker
      Kalvsvedjan område
      Kaptensberget bergshöjd
      Karlsmyrbacken backe
      Karlsmyrbacken backe
      Karlsmyrberget bergshöjd
      Karlsmyren myr
      Karlsmyren myr
      Kasses gärdan åker
      Kasses gärdan åker
      Katarinafaret dalgång
      Kavelbromyren myr
      Kavelbron kavelbro
      Kavelbron kavelbro
      Kavelbrosvedjan skogsmark
      Kebberget bergshöjd
      Kebbsvedjan skogstrakt
      Kebbsvedjan skogstrakt
      Kebbsvedjan skogstrakt
      Kebbsvedjan skogstrakt
      Kebbsvedjan skogstrakt
      Kebbsvedjan skogstrakt
      Kebbsvedjan skogstrakt
      Kerstorpsmyren myr
      Kilarna åker
      Kilen åker
      Kilen åker
      Kilstycket åker
      Kinkigdalen dalgång
      Kinkigdalen dalgång
      Kinkigdalen dalgång
      Kittelsberget Saknas
      Klappstabron landsvägsbro
      Klappstatjärnen tjärn
      Klappstaån avlopp
      Kleven dalgång?
      Kleven Saknas
      Klevberget berg
      Klockarberget bergshöjd
      Klockarmyren myr
      Klockarmyren myr
      Kläppen kläpp
      Kläppen område
      Kläppen mark
      Kläppen område
      Kläppen område
      Kläppen jordhöjd
      Kläppen område
      Kläppen område
      Kläppen backe
      Kläpphällarna bergshöjd
      Kläpphällvägen väg
      Kläpplägdan åker
      Kläpplägdan åker
      Kläpplägdorna åker
      Kläpparna områden
      Kläppskiftet åker
      Kläppsskogen skogstrakt
      Kläppsskogen skogstrakt
      Kläppstycket åker
      Kläppsvedjan åker
      Kläppåkern åker
      Kläppåkersskiftet grusbacke
      Kniplägdan åker
      Knäppabäcken Saknas
      Knäppgärdan betes- och skogsmark
      Knäppåkern åker
      Knäverhyttan skrabbslått
      Knösen åker
      Knösen åker
      Kogrubban område
      Kosvedjeberget bergshöjd
      Kokhusbacken backe
      Kolbacken kolbotten
      Kolbacken område
      Kolbotten skogsområde
      Kolbottnen skogsområde
      Kolbotten kolbotten
      Kolhusmon skogstrakt
      Kolinders torpet åker
      Kolinders torpet åker
      Kollelägdan åker
      Kolsvedjan ängsmark
      Kornsvedjebacken backe
      Kornsvedjan åker
      Kornsvedjestycket åker
      Kornsvedjevägen byväg
      Kristians nyåkern åker
      Kroken åker
      Kroken åker
      Krokigbacken backe
      Krokiglägdan åker
      Krokiglägdan åker
      Krokiglägdan åker
      Krokiglägdan åker
      Krokiglägdan åker
      Krokiglägdan åker
      Kroklägdan åker
      Krokigtegen åker
      Krokstycket område
      Kroksvedjan svedjeland
      Kroksvedjeberget berg
      Krokåkern åker
      Krokåkern, Öster om ängsmark
      Kråktegen åker
      Kröksvedjan svedjeland
      Kullelägdan åker
      Kullen åker
      Kullen åker
      Kullen åker
      Kullen skogsmark
      Kulliglägdan åker
      Kulligstycket åker
      Kullsvedjan svedjeland
      Kusmyren myr
      Kusmyrslåtten slått
      Kusmyrån spakvatten
      Kustlandsvägen landsväg
      Kvarnbacken backe
      Kvarnbacksvägen fjällväg
      Kvarnbacksvägen väg
      Kvarnbacksån å
      Kvarnberget bergshöjd
      Kvarnberget bergshöjd
      Kvarnbäcken avlopp
      Kvarndalen ängsmark
      Kvarndalen dal
      Kvarnhusbacken åker
      Kvarnhusbacken äng
      Kvarnhusbäcken avlopp
      Kvarnhusdalen del av Knäppabäcken
      Kvarnhusdalen område
      Kvarnhusholmen, Övre holme
      Kvarnhusgärdan odlat område
      Kvarnhuslägdan åker
      Kvarnhuslägdan åker
      Kvarnhusmyren åker
      Kvarnhusstycket åker
      Kvarnhusstycket åker
      Kvarnhusåkern åker
      Kvarnhusåkern åker
      Kvarnhusåkern, Gamla åker
      Kvarnhusåkern, Norra åker
      Kvarnlägdan åker
      Kvarnlägdan åker
      Kvarnlägdan åker
      Kvarnlägdena kvarnlägda
      Kvarnsvedjan skogsmark
      Kvarnviken vik
      Kvarnåkern åker
      Kvarnåskiftet åker
      Kvartsberget bergshöjd
      Kvällssvedjan område
      Kyrkbacken backe
      Kyrklägdan åker
      Kyrkmyren myr
      Kyrkrentegen åker
      Kyrkstenen Saknas
      Kyrkstycket åker
      Kyrkstycket åker
      Kyrkvallen område
      Kyrkviken vik
      Kyrkvägen byväg
      Kyrkvägen byväg
      Kyrkvägen del av Nordingråvägen
      Kyrkvägen skogsstig
      Kyrkvägen väg
      Kålstabrännorna Saknas
      Kålstatjärnen tjärn
      Kålstavägen byväg
      Kålsvedjan område
      Kålsvedjan slåttesland
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängstycket åker
      Kålsängstycket åker
      Kålsängstycket åker
      Kåpan åker
      Kåpan åker
      Käckbacken åker
      Käckgärdan åker
      Käckgärdan åker
      Käckjonkes backen backe
      Käckjonkes backen backe
      Kägelbäcken Saknas
      Kägerbäcken bäck
      Kägerlägdorna åkrar
      Kägra åkerjord
      Källarberget bergshöjd
      Källarbergsmyren myr
      Källarstycket åker
      Källartegen åker
      Käll-lägdan åker
      Käll-lägdan åker
      Källrenen område
      Källstycket åker
      Källstycket åker
      Källstycket åker
      Källstycket åker
      Källtegen åker
      Källägdan åker
      Källägdan åker
      Källängbacken berg
      Källängslåtten slåtterland
      Käppmyren myr
      Käppmyren myr
      Käringbacken skogssluttning
      Käringstycket åker
      Kärrvägen kärrväg
      Kärrvägen kärrväg
      Kärrvägen väg
      Köfsetjärnen tjärn
      Köfsetjärnen tjärn
      Könbergs lägdan åker
      Ladan, Väster om åker
      Ladubacken backe
      Ladubacken åker
      Ladugårdslägdan åker
      Ladugårdslägdan åker
      Ladugårdslägdan åker
      Laduhaggrinden grind
      Ladukläppen område
      Ladulägdan åker
      Ladulägdan åker
      Ladumyren myr
      Ladustycket åker
      Ladusvedjan svedjeland
      Ladusvedjebacken backe
      Ladutegen åker
      Laduvallen åker
      Laduvallen åker
      Laduvallen område
      Laduvallen åker
      Laduåkern, Främre åker
      Laduåkern, Övre åker
      Lagslåtten slått
      Lagåkern åker
      Lakabacken backe
      Lakaberget bergshöjd
      Lakan sjö el. tjärn
      Laken sjö
      Lakan sjö
      Lakeberget berg
      Langelangsmyren myr
      Lappgärdan betesmark
      Lappkojmon skogstrakt
      Lappkojmon skogstrakt
      Lappkojmon skogstrakt
      Lappkällan källa
      Lappstugumon skogsområde
      Lappsvedjan åker
      Lapptoberget bergshöjd
      Lappviken vik
      Larsgärdan betesmark
      Larskbetet betesmark
      Larkesgärdan område
      Larslitoberget bergshöjd
      Larslitoberget bergshöjd
      Larslitoberget bergshöjd
      Larslitoberget bergshöjd
      Lassemyren myr
      Lastageplatsen område
      Lastageplatsen område
      Lenalägdan åker
      Lerbråken åker
      Lerbråken åker
      Lerkällstycket åker
      Lerkällstycket åker
      Lerkällåkern åker
      Lerstycket åker
      Lersvedjan ängsmark
      Lersvedjan åker
      Liberget Saknas
      Lidberget Saknas
      Lidberget bergshöjd
      Lidberget Saknas
      Lidbäcken Saknas
      Liddrävjan område
      Liden skogsskifte
      Lidkullen bergshöjd
      Lidsjön sjö
      Lidsjön sjö
      Lidskiftet skogsmark
      Lidsvedjan ängsmark
      Lidsvedjan skogsland
      Lidsvedjan inägojord
      Lidsvedjan skogsmark
      Lidsvedjan svedjeland
      Lidsvedjebacken backe
      Lidsvedjeberget bergshöjd
      Lidsvedjevägen skogsväg
      Lidvägen skogsstig
      Lillappen efter Jonsson rå åker
      Lillberget ställe
      Lillberget bergshöjd
      Lillberget berg
      Lillberget del av bergmassiv
      Lillbergshägnen skogsmark
      Lillbrattåkern åker
      Lillbredsundet åker
      Lilldalsberget del av Dalsberget
      Lilldrävjan åker
      Lillflakbacken backe
      Lillfyrkanten åker
      Lillgetet åker och ängsmark
      Lillhöglundsberget område
      Lilljärpmyren se Järpmyren Saknas
      Lillkallsvedjan svedjeland
      Lillkullen åker
      Lillkällan Saknas
      Lillkällarbacken åker
      Lillkälldalen dalgång
      Lill-Lidberget del av Lidberget
      Lillägdan vid ladan åker
      Lillmyran åker
      Lillmyrberget ängsmark
      Lillmyren myr
      Lillmyrskiftet åker
      Lillmärramyren Saknas
      Lillnyåkern åker
      Lillnyåkern åker
      Lillnyåkern del av Nyåker
      Lillnyåkerslägdan åker
      Lillråberget Saknas
      Lillsanden åker
      Lillsjöslåtten slått
      Lillslåttsvedjan svedja
      Lillstorlandet åker
      Lillsvedjan svedjeland
      Lillsvedjeberget berg
      Lilltjälängesmyren del av Tjälängesmyrarna
      Lilltjärnberget berg
      Lilltjärnbäcken avlopp
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnmyren myr
      Lilltrehörningen sjö
      Lilltrollvattnet sjö
      Lilltrollvattnet tjärn
      Lilltrollvattnet tjärn
      Lilltrångåbacken backe
      Lillvitåsmyren myr
      Lillåkern åker
      Lillåkern, Ovanom åker
      Lillåkersjöbron Saknas
      Lillåkersjöbäcken avlopp
      Lillåkersjöliden skogstrakt
      Lillåkersjön sjö
      Lillåkersjön by och sjö
      Lillåkersjövägen väg
      Lillåkersjöån avlopp
      Lillåkersjöån avlopp
      Lillägdan åker
      Lillägdan åker
      Lillägdan åker
      Lillägdan åker
      Lillängeskläppen område
      Lindbergslägdan åker
      Linhällåkern åker
      Linlägdan åker
      Linsänkesplatsen linsänkningsplats
      Linsänket linsänkningsplats
      Linsänket linsänkesplats
      Linsänket linsänkningsplats
      Linsänket linrötningsplats
      Ljusmorgärdan ängsmark
      Ljusmorgärdstycket åker
      Ljusmorstycket åker
      Loggärdan område
      Loglägdan åker
      Loglägdan åker
      Logstycket åker
      Logtomten åker
      Lomnäset udde
      Longersmyrbacken backe
      Longersmyråkern åker
      Lundbergslägdan åker
      Lundkvistsgärdan område
      Lustiggården åker
      Lykullen bergshöjd
      Lykullen bergshöjd
      Långberget bergshöjd
      Långberget bergshöjd
      Långberget bergshöjd
      Långberget bergshöjd
      Långbrosvedjan skogsland
      Långnbrotå backe
      Långers nyåkern åker
      Långhalsigmyren myr
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långlägdorna åkrar
      Långmarken skog
      Långmyrarna myrar
      Långmyrdalen dalgång
      Lågnmyrdalsberget bergshöjd
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långrenen väg
      Långskiftet åker
      Långstycket åker
      Långstycket åker
      Långsvedjan åker
      Långsvedjan svedjeland
      Långsvedjan åker
      Långsvedjeberget bergshöjd
      Långsvedjeviken vik
      Långtegarna åkrar
      Långtegen åker
      Långtegen åker
      Långtegen åker
      Långtegen åker
      Långto dalgång
      Långtoberget bergshöjd
      Långudden udde
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långänget åker
      Långänget åker
      Långänget åker
      Långänget åker och äng
      Långänget skogsområde
      Lägdan där vid Jonssons kroken åker
      Lägdan där vid storstenen åker
      Lägdan efter Jonssons rå åker
      Lägdan nedom häggen åker
      Lägdan ovan ladan åker
      Lägdan ovan ladan åker
      Lägdstycket åker
      Lägdsvedjan åker och äng
      Lägdåkern åker
      Lägdåkern, Övre åker
      Länto dalgång
      Länto dalgång
      Löten område
      Lövlägdorna åker
      Lövsallägdan åker
      Lövskogtjälen skogstrakt
      Lövtotjälen Saknas
      Malbäcken bäck
      Malimberget berg
      Malingärdan åker
      Malins gärdan lägda
      Malmyrbäcken avlopp
      Malmyren myr
      Malmyren myr
      Malumberget bergshöjd
      Malumbergssvedjan gammalt svedjeland, ny skogsmark
      Margretastycket åker
      Marken, Sör på del av skog
      Marknadsgrinden grind
      Marknadspaltsen marknadsplats
      Marknadsplatsen marknadsplats
      Marknadsplatsen marknadsplats
      Marknadsplatsen marknadsplats
      Marknadsplatsen marknadsplats
      Marknadsvägen kajväg
      Marits Tegarna åker
      Maskinsgärdan område
      Masses lilltäppan åkerlapp
      Mattes backen åker
      Mattisstycket åker
      Mattskläppen område
      Melanders backen backe
      Mellandammet spakvatten
      Mellangårdsstycket åker
      Mellanhässjan kornhässja
      Mellanlägdan åker
      Mellanlägdan åker
      Mellanmyren Saknas
      Mellanmålsbäcken bäck
      Mellanmålsbäcken bäck
      Mellannyåkern odlad mark
      Mellanskiftet odlat område
      Mellanstycket åker
      Mellanstycket åker
      Mellanvägen skogsstig
      Mellanvägen vinterväg
      Mellanåkern åker
      Mellerstskiftet del av skog
      Mittilägdan åker
      Mjösjöberget bergshöjd
      Mjösjöbäcken avlopp
      Mjösjökullen bergshöjd
      Mjösjön sjö
      Mjösjösvedjan svedjeland
      Mjösundet lägda
      Mjösundet lägda
      Mjösundsdalen ängsmark
      Moberget berg
      Moberget bergshöjd
      Momyrarna myrar
      Mon del av fäbodvall
      Mon skogsområde
      Mon bergstrakt
      Mon bergshöjd
      Mon skogsmark, sandmo
      Mon område
      Mon bergshöjd
      Morislägdan åker
      Morsberget bergshöjd
      Morsberget bergshöjd
      Morsberget bergshöjd
      Mossan del av Fuckesjön
      Mulldalen betesmark
      Myckelsjön sjö
      Myckelsjön sjö o. torpställe
      Myckelsjön sjö
      Myckelsjötjärnen Saknas
      Myckelsjötjärnen tjärn
      Myckelsjöån avlopp
      Myrarna väster om berget myrmarker
      Myrberget bergshöjd
      Myrberget bergshöjd
      Myrbetet beteshage
      Myren åker
      Myren åker
      Myren skrabbslått
      Myren åker
      Myren delvis åker, delvis myr
      Myren, Väst i åker
      Myren åker
      Myren slått
      Myren åker
      Myren del av Stormyren
      Myren myrmark
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren, nere i odlat område
      Myren, Väst i myrjord
      Myrhägnen område
      Myrorna väster om berget myror
      Myrlägdorna åkrar
      Myrlägdorna åkrar
      Myrriset skogsdunge
      Myrskiftet åker
      Myrskiftet odlat område
      Myrslåttbacken ängsmark
      Myrslåtten slåttesland
      Myrsvedjan skogsmark
      Myrsvedjan skogsområde
      Myrsvedjan slått och åker
      Myrtaget del av Väst i myren
      Myrtegarna åkrar
      Myrtegarna åkrar
      Myrtegarna åkrar
      Myrtegen åker
      Myråkern åker
      Myråkern åker
      Myråkerskläppen område
      Mångman åker och betesmark
      Mångman slåttesland
      Mångrå område
      Mäjabackarna lutning
      Mäjabacken backe
      Mäjabäcken avlopp
      Mäjafjällskogen fjällskog
      Mäjafjällskogen fjällskog
      Mäjakajen ångbåtskaj
      Mäjansbackarna landsvägsbackar
      Mäjansstigen skogsstig
      Mäjansstormyren myr
      Mäjansstormyren myr
      Mäjansviken vik
      Mäjasjöberget bergshöjd
      Mäjasjön sjö
      Mäjansjön sjö
      Mäjavägen landsväg
      Märrakroken landsvägskrok
      Märrmyrarna myrar
      Märramyrbron bro
      Mällbergskullen område
      Möckelsjön sjö
      Möckelsjön, se Myckelsjön Saknas
      Möckelsjötjärnen, se Myckelsjötjärnen Saknas
      Namnlösmyren myr
      Nedersthässjan kornhässjor
      Nerbacken backar
      Nere vid ån Saknas
      Nerkläppen åker
      Nerstoråkern åker
      Nervägen landsväg
      Neränget odlad mark
      Nils Jans gärdan inäga
      Nils Jans kläppen område
      Nilsladulägdan åker
      Nipan Saknas
      Nissehålet tjärn
      Nisehålflärken tjärn
      Nisse Rodins svedjan skogsmark
      Norbergs myren myr
      Norbergssvedjan svedja
      Norbergs svedjan svedja
      Nordanväderslägdan åker
      Nprdingråbäcken Saknas
      Nordingråvägen landsväg
      Nordins svedjan svedja
      Nordins svedjan svedja
      Nordlunds betet betesland
      Noret område
      Norralmsjön sjö
      Norralmsjöviken vik
      Norrdalsberget del av Dalsberget
      Norrdalslägdorna åkrar
      Norrfjällsvägen del av Fjällvägen
      Norrgetvallberget berg
      Norrhalvtunnstycket åker
      Norrlägdorna åkrar
      Norrlägdorna åkrar
      Norrmyrskiftet åker
      Norrmyrlandet del av Rotnylandet
      Norrnylandslägdan åker
      Norrom lägdorna åker
      Norrsjömryen myr
      Norrsjöåkern åker
      Norrstycket åker
      Norrvägen Saknas
      Norråkersbäcken åker
      Norränget beteshage
      Norränget åker
      Nortjärn tjärnar
      Norrtjärnstjärnarna tjärnar
      Nortjärnsvägen stig
      Nortjärnviken del av Storåkersjön
      Notgistgärdan område
      Nygårdsåkrarna åkrar
      Nyhägnen område
      Nykleven stig
      Nylandbron bro
      Nylandet Saknas
      Nylandet åker
      Nylandet skogsmark
      Nylandsbackarna backar
      Nylanderslägdan åker
      Nylanderslägdan åker
      Nylandsstycket åker
      Nylandstegen åker
      Nylandstycket åker
      Nylandssvedjan åker och äng
      Nylandsvägen landsväg
      Nystycket åker
      Nysvedjeberget bergshöjd
      Nysvedjorna skogsmark
      Nyvägen väg
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern odlad jord
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern inhägnad
      Nyåkern åker
      Nyåkern åkerareal
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkersberget berg
      Nyåkerslägdan åker
      Nyåkerslägdan åker
      Nyåkerslägdan åker
      Nyåkersslätten åker
      Nyåkersmyran åker
      Nyängsbäcken bäck
      Nyänget åker och slåttesland
      Nyänget åkerjord
      Nyänget åkerskifte
      Näsbron landsvägsbro
      Näset udde
      Näset åker
      Näset område
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsåkroken åker
      Nävermyren myr
      Nölesmon skogstrakt
      Nölesmyrarna myrar
      Ol Ers åker
      Ol Jacks torpet torpställe
      Ol Jacks torpet torpställe
      Ol Janes gärdan slått
      Ol-Mas» kullen åker
      Ol-Mas lägdan åker
      Ol-Mas-lägdan åker
      Ololsdalen Saknas
      Ol Ols tjärnen tjärn
      Ol Sammelsgärdan odlat område
      Olsmäss-svedjan skogsmark
      Ormkläpen område
      Ormkläppslägdan åker
      Oxmyren myr
      Oxmyren myr
      Oxmyrhalsen del av Oxmyren
      Oxslåtten hölägda
      Oxslåtten slått
      Oxslåtten slått
      Oxslåtten slått
      Pell-Persbacken åker
      Pell-Persberget bergshöjd
      Per-Ers betet betesmark
      Perfarbrorsmyren myr
      Per Jonsdalen område
      Per Gammelsbacken backe
      Pettersssons lägdan åker
      Pinn-näset udde
      Pinn-näset udde
      Pinnäset område
      Pinnässlåtten slått
      Pinnästjärnen tjärn
      Pliktarsvedjan svedja
      Pliktarsjedjan svedja
      Pliktarsvedjan svedja
      Pliktarsvedjan svedja
      Ploglagbacken backe
      Pottkällan källa
      Pottkällgrinden grind
      Predikstolen bergkulle
      Prästbetet betesmark
      Prästböle åkerjord
      Prästgärdan åker
      Prästgärdstomten åker
      Prästkällan källa
      Prästnyåkern åker
      Prästrå rågång
      Prästtjärnen tjärn
      Prästtjärnen tjärn
      Prästtjärnen tjärn
      Prästtorpet åker
      Präståkern åker
      Pålbacken plats
      Pålbacken plats
      På Söder ägor
      På Söder ägor
      Pärknösen åker
      Pärkullen Saknas
      Pärlandet åker
      Pärlandet åker
      Pärlandet åker
      Rabben, Väst på odlad jord
      Rabbstycket, Främre åker
      Rabbstycket, Övre åker
      Radiumkällan källa
      Rallrå vägskäl
      Raningarna förr slåttesland, nu betesland
      Raningarna förr slåttesland, nu betesland
      Raningarna förr slåttesland, nu betesland
      Raningen slåttar
      Rapamyren myr
      Rapamyren myr
      Rapamyrkullen bergshöjd
      Ravelberget bergshöjd
      Ravelberget bergshöjd
      Ravlet stup
      Rembacken backe
      Rembron bro
      Remkammen sandås
      Remmen rullstensås
      Remmyrarna myrar
      Remmyrbäcken avlopp
      Remmyren myr
      Remsan åker
      Renberget område
      Renberget område
      Renen, Nere på Saknas
      Renmyren myr
      Renmyren myr
      Renmyren myr
      Renmyrhöjden bergshöjd
      Renstycket åker
      Rentegen åker
      Rentjärn åker
      Repslagarbacken backe
      Riggärdan åker
      Rikskabelvägen körväg
      Ringråröset gränsmärke
      Ripstycket åker
      Risbodlandssvedjan svedjeland
      Risgården åker
      Rissvedjan svedjeland
      Rissvedjan skogsmark
      Rissvedjan åker
      Ristan åker
      Ristycket åker
      Rithällan berghäll
      Roparudden udde
      Rostycket åker
      Rotbron slått
      Rotedalen dalgång
      Rotedberget berg
      Rotedbäcken se Kägerbäcken Saknas
      Rotledmyrlägdorna åkrar
      Rotedsmarken namn på Roteds skog
      Rotedstycket åker
      Rotlandet åker
      Rotnylandet skogsmark
      Rundlägdan åker
      Rysjön sjö
      Råbäcken bäck
      Råbäcken bäck
      Råbäcken bäck
      Råbäcken bäck
      Råbäcken bäck
      Råbäcken bäck
      Råggärdan åker
      Rågsvedjan svedja
      Rågsvedjestigen skogsstig
      Raningen skogsmark och betesland
      Raningskläppen område
      Raningstegen åker
      Räbbmyrmon skogstrakt
      Rännhällan klippa
      Rävakursbäcken avlopp
      Rävakursmyren myr
      Rödbergbacken backe
      Rödberget bergshöjd
      Rödhällarna bergshöjd
      Rödhällstigen skogsstig
      Rödlogelägdan åker
      Rödmyrbäcken avlopp
      Rödmyren myr
      Rödmyren myr
      Rödmyren myr
      Rödmyren myr
      Rödviken vik
      Rödviksbacken backe
      Rödviksbäcken bäck
      Rödviksbäcken, Bortre bäck
      Rödviksbäcken, Hitre bäck
      Rödviksgrinden grind
      Rödviksvedjorna område
      Röklägdan åker
      Rönna skog
      Rönnberget bergshöjd
      Rönnberget bergshöjd
      Rönnbäcken avlopp
      Rönndalen väg
      Rönndalen dalgång
      Rönndalen dalgång
      Rönndalsbäcken avlopp
      Rönndalsstigen stig
      Rönndalsstigen väg eller skogsstig
      Rönndalsstigen väg eller skogsstig
      Rönnsvedjan svedjeland
      Rönnsvedjetå fägata
      Rönntå Saknas
      Röstegen åker
      Salomsbacken backe
      Salomsberget namn på Nysvedjeberget
      Salomshaget gräns
      Saltsjöliden skogssluttning
      Saltsjömyren myr
      Saltsjön sjö
      Saltsjöviken vik
      Saltsjövägen skogsstig
      Salumshaget Saknas
      Samfälltmyren myr
      Sandbacken backe
      Sandbruggbacken skogsmark
      Sandgrubban sandtag
      Sandlägdan åker
      Sandlägdan åker
      Sandpärlandet åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandstycket åker
      Sandsvedjan skogsmark
      Sandsvedjebacken backe
      Sandsvedjebäcken bäck
      Sandviken vik
      Sankt Helena del av brädgård
      Sankt Helena del av brädgård
      Sankt Helena del av brädgård
      Sanna åker
      Sanne åkrar
      Satsvedjan svedja
      Sidtoberget bergshöjd
      Sigrid-nyåker åker
      Sikforsen fors
      Sikforsån avlopp
      Siktjärnen tjärn
      Siktjärnen tjärn
      Sjöberget område
      Sjöbodlägdan åker
      Sjöbodslåtten åker
      Sjöbodstycket åker
      Sjölägdan åker
      Sjötycket åker
      Sjösvedjan åker
      Sjösvedjan område
      Sjumålstegen åker
      Sjöbodlägdan åker
      Sjöbodudden udde
      Sjöbodudden udde
      Sjöbodudden udde
      Sjömyren myr
      Sjömyren odlad mark
      Sjömyrtegarna åkrar
      Sjöstyckedalen dalgång
      Sjöstycket åker
      Sjöstycket åker
      Sjösvedjan slåttesland
      Sjösvedjan område
      Sjösvedjan åker
      Skalet sänka
      Skarpbacken backe
      Skarpedbäcken bäck
      Skarpedsvägen byväg
      Skarpedvägen väg
      Skarpen åker
      Skarpgärdan åker
      Skarpstycket åker
      Skarpsvedjan svedjeland
      Skarpåkern åker
      Skattnäsudden udde
      Skekalägdan åker
      Skelehagen gränsgärdesgård
      Skepphusbacken åker
      Skepphusbacken åker
      Skeppsgårdssvedjan område
      Skidstabacken backe
      Skidstaberget bergshöjd
      Skidstaberget bergshöjd
      Skidstaberget bergshöjd
      Skidstabäcken avlopp
      Skidstarenen dikesren
      Skidstastigen skogsstig
      Skidstastormyren myr
      Skidstavägaskälet vägskäl
      Skiftet, Fram på åker
      Skjutbanan skjutbana
      Skogen, Väst på del av Törne skog
      Skogstegarna åkrar
      Skostenen flyttblock
      Skostenen flyttblock
      Skrabbgärdan åker
      Skrabbhammaren slåtter
      Skrabbsvedjan skogsmark
      Skrabbsvedjan skogsmark
      Skrabbsvedjan skogsmark
      Skråpstycket åker
      Skäftesmyren myr
      Skällsjön sjö
      Skäludden udde
      Skäret ö
      Skäret Saknas
      Slåsänget åkerteg
      Slåttarna slåttar
      Slåttberget del av Hamningberget
      Slåtten slåttermark
      Slåtten ängsmark
      Slåttsvedjestycket åker
      Slätberget Saknas
      Slätten odlat område
      Slätten sjöstrand
      Slättan åker
      Slätten åker
      Smal uppåt och bred nedåt åker
      Smalbromskällan källa
      Smalbromskällan källa
      Smedjan, Framom åker
      Smedjebacken åker
      Smedjebacken betesmark
      Smedjebacken backe
      Smedjebacken område
      Smedjebäcken bäck
      Smedjegärdan slåtterområde
      Smedjelägdan åker
      Smedjelägdorna åkrar
      Smedjestycket åker
      Smedjetomten smedjetomt
      Smedsgärdan Saknas
      Smedshålet slått
      Småmyrarna myrar
      Smörbrunnkällan källa
      Smörbrunnkällan källa
      Snedlägdan åker
      Snipen åker
      Snipen åker
      Sniplägdan åker
      Snipåkern åker
      Snurrenbacken åker
      Snurrenbacken åker
      Snödberget del av Vallahöjden
      Snöplogbackarna backar
      Snöplogbacken, Nedre del av Snöplogbackarna
      Snöplogbacken, Övre del av Snöplogbackarna
      Sommarvägen skogsstig
      Sopprisberget berg
      Sotebacken bergshöjd
      Sotemyrarna myrar
      Sotsvedjan svedja
      Sotsvedjemon skogstrakt
      Spakån Saknas
      Spakån å
      Spakån å
      Speljannes område
      Speljannes område
      Sprangarlägdorna åkrar
      Sprangarlägdorna åkrar
      Spånhyveln plats
      Spånhyvelslägdan åker
      Stannberget bergshöjd
      Stanne skogsområde
      Stanne svedjeland
      Stanneslåtten Saknas
      Stannslåtten slåttesland
      Stannudden udde
      Stannviken vik
      Stenbacken bergshöjd
      Stenbacken bergsluttning
      Stenbitbäckbron bro
      Stenbitbäcken avlopp
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbron bro
      Stengärdan område
      Stenhagen stengärdesgård
      Stenhagen stengärdesgård
      Stenhammaren slått
      Stenkläppen område
      Stenkäppen åker
      Stenkläppen område
      Stenlägdan åker
      Stenlägdan åker
      Stenkullen bergshöjd
      Stenslandsbäcken bäck
      Stenslandsliden backe
      Stensmyren myr
      Stensmyrsvedjan skogsmark
      Stenmyrtjälen skogsområde
      Stensmyrtjälen skogstrakt
      Stenstycket åker
      Stenstycket åker
      Stensvedjan svedjeland
      Stensvedjeberget bergshöjd
      Stickmakershebacken backe
      Stickmakerskebacken backe
      Stigen upp i Nipan stig
      Stockmyren myr
      Stockråberget bergshöjd
      Stockråberget bergshöjd
      Stockråmyrbäcken avlopp
      Stockråmyren myr
      Stocktjärnbäcken bäck
      Stocktjärndalen dalgång
      Storbacken backe
      Storberget fors
      Storbrattåkern åker
      Storbredsundet åker
      Stordalen dalgång
      Stordalsberget bergshöjd
      Stordalsberget berg
      Stordalsskiftet skogsmark
      Stordalssvedjan svedjeland
      Stordammet dammbyggnad
      Stordrävjan åker
      Storflakbacken backe
      Storflikarna åkrar
      Storfyrkanten åker
      Storgärdan slåtter
      Storgärdstycket åker
      Storhöjden bergshöjd
      Storjordstycket, Främre åker
      Storjärpmyren Saknas
      Storkullen åker
      Storladubetet betesmark
      Storladumyrbäcken bäck
      Storlamyren myr
      Storladmyren myr
      Storladumyren myr
      Storladumyren myr
      Storladumyren myr
      Storladumyren myr
      Storladumyrhöjden bergshöjd
      Storladumyrmon skogstrakt
      Storladumyrpussen myrpuss
      Storlagtegen åker
      Storlandet åker
      Storlandet åker
      Storlandet åker
      Storlandet åker
      Storlandlägdan åker
      Storladuåkern åker
      Storlidberget Saknas
      Storlångmyrbäcken avlopp
      Storlångmyren myr
      Storlångmyrmon bergshöjd
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan nedom backen åker
      Storlägdkläppen åker
      Storlägdorna åker
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormärramyren Saknas
      Stornyåkern åker
      Stornyåkern åker
      Stornyåkern åker
      Stornyåkern del av Nyåkern
      Storsanden åker
      Storslåtten förr slåttesland, nu skogsmark
      Storslåttsvedjan gammal slåttessvedja, nu skogsmark
      Storslåttsvedjan åkerslått
      Storslåttsvedjan åker, äng och slåtter
      Storslåttsvedjan skogsmark
      Storslåttsvedjan område
      Storslåttsvedjan, Västra åker
      Storslåttsvedjan, Östra starrslått
      Storslåttsvedjebäcken bäck
      Storslätten skogsområde
      Storslätten backe
      Storslätten backe
      Storslättvägen väg
      Storslättåkern åker
      Storstenlägdan åker
      Storstenlägdan åker
      Storstenslägdan åker
      Storstenstegen åker
      Storstycket åker
      Storstenstycket åker
      Storstycket åker
      Storstenstycket åker
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storsvedjan åker, äng
      Storsvedjeberget bergshöjd
      Storsvedjeberget bergshöjd
      Storsvedjeskiftet odlat område
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegsrenen åker
      Stortjälängesmyren myr
      Stortjälängesmyren Saknas
      Stortrehörningen sjö
      Stortrehörningen sjö
      Stortrehörningen sjö
      Stortrehörningen sjö
      Stortrollvattnet sjö
      Stortrollvattnet tjärn
      Stortrehörningsmyren myr
      Stortrångåbacken backe
      Storträdan åker
      Storvalmarna ängsmark
      Storvamsjön Saknas
      Storvitåsmyren myr
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkersjön sjö
      Storåkersjövägen väg
      Storåkersjöån avlopp
      Storån å
      Storåvan åker
      Strandsvedjan åker och äng
      Ströms nyåkern åker
      Strömsnyåkersbacken backe
      Ströms nyåkerstycket åker
      Stubbsvedjan slått
      Stubbsvedjan starrvall, nu åker
      Stubbsvedjan åker
      Stubbåkern åker
      Stubbåkern åker
      Stubbåkersbacken backe
      Stugestycket åker
      Stugustycket åker
      Stycket åker
      Sugghällan bergshöjd
      Sundbrobacken backe
      Sundbron bro
      Sundet utopp
      Sundet del av Inviksån
      Sundins svedjan skogsmark
      Sundlägdan åker
      Sundströms badarhällan berghäll
      Sunnanför skogstrakt
      Sunnan sjön åker
      Sunnansjöslåtten slått
      Sunnan ån åkrar
      Sursillbäcken Saknas
      Susillbäcken bäck
      Susmyrarna myrar
      Susmyrtegarna åkrar
      Svartbäcken avlopp
      Svartlinsvedjan svedjeland
      Svartlins svedjan gammalt svedjeland, nu skogsmark
      Svartmyren myr
      Svartrå dalgång
      Svartrå område
      Svartsvedjan svedjeland
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svarvargärdan område
      Svarvarlägdan åker
      Svarvargärdan åker
      Svarvarnyåkern åker
      Svarvarnyåkern åker
      Svedjan åker
      Svedjan svedjeland
      Svedjan Saknas
      Svedjeberget berg
      Svedjorna backe
      Svedjorna, Uppe i skogsmark
      Svedlundsgruvan sprängningar
      Svinryggen bergås
      Svinryggen bergshöjd
      Svinvallen backe
      Svinvallen del av Gårdberget
      Svinvallen inäga, åker
      Svinvallen berg
      Sågbacken ängsmark
      Sågbacken backe
      Sågbacken backe
      Sågbacken område
      Sågbackstycket åker
      Sågberget berg
      Sågberget bergklack
      Sågbäcken avlopp
      Sågbäcken namn på Sandsvedjebäcken
      Sågdammet dammbyggnad
      Såglägdorna åkrar
      Sågsmedjan smedja
      Sågtå backe
      Sågvägen byväg
      Sågvägen väg
      Sågänget åker
      Säljstycket åker
      Sämskarsvedjan förr slåttessvedja nu skogsmark
      Sänket område
      Särmyrskiftet åker
      Särmyråkern åker
      Söderlägdorna åkrar
      Södra bastulägdan åker
      Sönnerststycket åker
      Söralmsjön sjö
      Söralmsjövägen del av Fjällvägen
      Södalsberget del av Dalsberget
      Sörfartmyren myr
      Sörfatmyren myr
      Sörfjällsvägen Saknas
      Sörgetvallberget bergshöjd
      Sörgårdsstycket åker
      Sör i berget bergshöjd
      Sör i hålet slåttesland
      Sörkläppen åker
      Sörkvarnhusåkern åker
      Sörmyren område
      Sörnylandet del av Rotnylandet
      Sörnylandslägdan åker
      Sörnyåkerslägdan åker
      Sörsjöåkern åker
      Sörstycket åker
      Sörsvedjan område
      Sörtjärn tjärnar
      Sörvägen kyrkväg
      Sörvägen väg
      Söråkern åker
      Tafsdalen dalgång
      Talludden udde
      Tappen bergshöjd
      Tappen bergshöjd
      Tappskiftet skogsmark
      Tappsvedjan skogsområde
      Tavelstycket åker
      Taxforslägdorna åkrar
      Tegarna åker
      Tegmålssvedjan Saknas
      Tegmålssvedjan åker
      Tegmålssvedjan åker
      Tegmålssvedjan, Östra slått
      Telinsbacken höjd
      Telinsgrinden grind
      Telins viken vik
      Tidemans flärken myrpuss
      Timmerto dalgång
      Timmertovägen vinterväg
      Tistelsvedjan skogsmark
      Tjuvsvedjan skogstrakt
      Tjuvsvedjan skogstrakt
      Tjäderknippen bergshöjd
      Tjädermyren myr
      Tjädersvedjan område
      Tjälbetena betesmark
      Tjälen lutning
      Tjälen skogstrakt
      Tjälen, Norr i skogstrakt
      Tjälen, Norr i del av Knäppa skog
      Tjälskiftet skogsmark
      Tjälskiftet område
      Tjälskiftet skogstrakt
      Tjälslåtten slåttermark
      Tjälsvedjan skogsmark
      Tjälsvedjan Saknas
      Tjälsvedjan svedjeland
      Tjälsvedberget berg
      Tjälsvedjeberget bergshöjd
      Tjälvägen väg
      Tjälängesmyrarna namn på Lill-och Stortjälängesmyrarna
      Tjälänget skogstrakt
      Tjälänget odlat område
      Tjälänget skogsmark
      Tjälängsmyrarna myrar
      Tjäredalsbacken slåttesbacke
      Tjäredalsstycket åker
      Tjäredalsviken vik
      Tjärnbergskullarna namn på Tjärnbergskullen och Östertjärnbergskullen
      Tjärnbergskullen bergshöjd
      Tjärnbergskullen bergshöjd
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärndalen skog
      Tjärndalen skog
      Tjärndalsskiftena skogsskifte
      Tjärndalsvägen byväg
      Tjärnen tjärn
      Tjärnladukullen åker
      Tjärnlägdorna åkrar
      Tjärnmyren äng och höåker
      Tjärnslåtten slått
      Tjärntegarna åkrar
      Tjäreto dalgång
      Tjäretoberget bergshöjd
      Tjäretomyren myr
      Tobakskläppen område
      Tobaksstycket åker
      Tofsiglägdan åker
      Tofsiglägdan åker
      Tokrisbacken backe
      Tokriset sluttning
      Tokriset sluttning
      Tokrisladan hölada
      Tokrissvedjan förr svedja, nu skogsmark
      Tomten åker
      Tomyren myr
      Torpet, Nere i åker
      Torprået område
      Torsta ägor
      Torsta ägor
      Torstabetet betesland
      Torstaänget område
      Torstjälssvedjan skogsmark
      Totjälssvedjan ängsmark
      Tovåkern åker
      Tranelägdan åker
      Traneto dalgång
      Tranetoberget bergshöjd
      Trapprisberget Saknas
      Trehörningarna Saknas
      Trehörningen sjö
      Trehörningen Saknas
      Trehörningsjödammet dammbyggnad
      Trehörningsjöån avlopp
      Treskälstycket åker
      Triangeln åker
      Trollberget berg
      Trollkläppen höjd
      Trollvattnet tjärn
      Trollvattnet fäbodställe och sjö
      Trollvattnet sjö
      Trollvattnet, se Stor- och Lilltrollvattnet Saknas
      Trånget pass
      Trångåbacken namn på Lill- och Stortrångåbacken
      Trångån del av Inviksån
      Tuvgärdan åker
      Tvärdalslägdan åker
      Tvärhaget gräns
      Tvärhaget gärdesgård
      Tvärhaget gärdesgård
      Tvärhaget gärdesgård
      Tvärhaget gärdesgård
      Tvärhaget gärdesgård
      Tvärhaget gärdesgård
      Tvärhaget gärdesgård
      Tvärhaget gärdesgård
      Tvärhagto dalgång
      Tväråbron bro
      Tväråbäcken namn på Tvärån
      Tväråkern åker
      Tväråkerslägdorna åkrar
      Tvärån avlopp
      Tvättplatsen tvättplats
      fägata
      fägata
      Tågärdan åker och äng
      Tålägdan åker
      Tålägdan åker
      Tålägdan åker
      Tångbergs gärdan åker
      Tångbergs gärdan del av Svinvallen
      Tångbergsgärdan del av Svinvallen
      Tångbergs gärdan del av Svinvallen
      Tånglägdan åker
      Tärssvedjan svedjeland
      Törna berget berg
      Törnabron bro
      Törnafäbodvägen väg
      Törnatjärnen tjärn
      Törnavägen byväg
      Törnaån avlopp
      Törvegärdan åker
      Udden Saknas
      Udden område
      Udden västom älven äng
      Ulanders torpet åker
      Ulinders gärdan område
      Ullångersfjärden fjärd
      Ullångersfjärden havsvik
      Unanders kålsängen åker
      Unanders kålsängen åker
      Unäsbacken backe
      Unäshöjden bergshöjd
      Uppför backen väg
      Ute i svedjan åker
      Utprickningslandet stenbacke
      Utternäsan udde
      Utternäsan udde
      Utvikskajen ångbåtskaj
      Utviks stormyren myr
      Vabäcken bäck
      Vadbacken skogsbacke
      Vadbäcken bäck
      Vadbäcken bäck
      Vadbäcken bäck
      Vadmalsstampen vadmalsstamp
      Vadmyren Saknas
      Vadsvedjan svedjeland
      Vadtå betesvall
      Valla Finnmyren myr
      Vallahöjden berg
      Vallahöjden berg
      Vallahöjden bergshöjd
      Vallaån avlopp
      Vallbacken backe
      Vallmarken skogsområde
      Vallån, se Vallaån Saknas
      Valmen åker
      Valmen åker
      Valmen område
      Valmen område
      Valmen slått
      Valmlandet åker
      Valsvedjan svedjeland
      Valsvedjan svedja
      Valsvedjan skogstrakt
      Valsvedjebacken skogsområde
      Valsvedjorna f.d. slåttar
      Valvlandet åker
      Valvlandet åker
      Valvlandet åker
      Valvlandskläppen område
      Valvmyren myr
      Vamsjön sjö
      Vamsjönäsvägen körväg
      Vamsjöstranden Saknas
      Varvet varvsplats
      Vedins bäcken bäck
      Vedtegarna åker
      Vesen udde
      Ves Tegarna åkrar
      Vestmans kvarndammet dammbyggnad
      Viborgs bron bro
      Vikaråberget bergshöjd
      Vikaråbron landsvägsbro
      Vikarån benämning på Törnaån
      Vikaränget område
      Vikens backen backe
      Vikens gärdan åker
      Vikens höjden bergshöjd
      Vikhägnen slått
      Vikners backen backe
      Vikströms myran odlat område
      Viksättsjön sjö
      Viksätersjön sjö
      Viksätervägen väg
      Vilarbäcken vilställe
      Vilbänken bänk
      Vinbäcken bäck
      Vitåsberget berg
      Vitåsberget bergshöjd
      Vrete åker
      Vägen dit till Norralmsjön skogsstig
      Vägen uppför Tjälen skogsstig
      Vägen över Sågberget skogsstig
      Vändlandet åker
      Vändåtbäcken bäck
      Vändåtmyren myr
      Västerbetet betesland
      Västerbräcko del av Bräcka
      Västerbäcken bäck
      Västergångrenstycket åker
      Västergärdstycket åker
      Västerkläppen Saknas
      Västerkällstycket åker
      Västerlångåkern del av Långåkern
      Västerlägdan åker
      Västernyåkern åker
      Västerskiftet åker
      Västerstormyren myr
      Västeråkern åker
      Västeråkern, Nere i åker
      Västeråkern, Uppe i åker
      Västgårdslägdan åker
      Västeråkern åker
      Väst i bäcken bäck
      Väst i marken skogstrakt
      Väst-i-Tjälen utmark
      Väst-i-Tjälen utmark
      Väst-i-Tjälen utmark
      Västmyren myr
      Väst på dalen skogstrakt
      Väst vid bäcken dalgång
      Ytterståkern åker
      Åbacken åker
      Åbacken sluttning
      Åbackslägdan åker
      Åbron passage
      Åkanten, Utan i åker
      Åkerbacken backe
      Åkerbacken åker
      Åkerbacken backe
      Åkerbärlägdan åker
      Åkerdalen område
      Åkerdalen odlad dalgång
      Åkerdalsbäcken bäck
      Åkerlandskiftet åker
      Åkermyran åker
      Åkermyran åker
      Åkermyren myr
      Åkern, nere i åkrar
      Åkern, Nerom åker
      Åkern, Uppe i åker
      Åkern, ute i åker
      Åkernydalen åker
      Åkerskiftet, Södra åker
      Åkerstycket åker
      Åkrarna åkrar
      Åkrarna, Väster om åkrar
      Åmans lägdan åker
      Åmans svedjan skogsmark
      Åmynnet åmynning
      Ån Saknas
      Ån avlopp
      Ån avlopp
      Ån benämning på Kallstaån
      Ån se Storåkersjöån Saknas
      Åskiftet åker
      Åstycket åker
      Åsvedjan åker
      Åternyåkern åker
      Återstycket åker
      Älggroparna älggropar
      Ängesbacken ängsmark
      Ängesberget område
      Ängeskläppen område
      Ängeslägdan åker
      Ängeslägdan ängsmark
      Ängeslägdan ängsmark
      Ängesskiftet åkerområde
      Ängesskiftet åker
      Ängesskiftet åker
      Ängesskiftet åker
      Ängesskiftet åker
      Ängesskiftet åker
      Ängesstycket, Främre åker
      Ängessvedjan svedjeland
      Ängesvägen byväg
      Änget åkerområde
      Änget åker
      Änget område
      Änget åker
      Änget åker
      Änget åker
      Änget slåtterområde
      Änget åker
      Änget åker
      Änget åker
      Änget åker
      Änget ägor
      Änget, Sör i ängsmark
      Ärttjälsbacken åker
      Äskjabäcken avlopp
      Äskjakajen ångbåtskaj
      Äskjakajen ångbåtskaj
      Äskjakajen ångbåtskaj
      Äskjakroken vägkrök
      Äskjaån Saknas
      Öbergs änget åkrar
      Ödshaget rågång
      Ödssvedjebacken backe
      Ödssvedjorna skog
      Ören ängsområde
      Örskiftet ängsmark
      Örstycket åker
      Örtagården åker
      Örtagården åker
      Östanbergsåkern åker
      Östanbäckstycket åker
      Östanåkerssvedjan åker
      Östanunder skogstrakt
      Österbacklägdan åker
      Österbräcka del av Bräcka
      Österbäcken bäck
      Östergångrenstycket åker
      Österlångåkern del av Långåkern
      Österskfitet åker
      Österskiftet skogsmark
      Österstormyren myr
      Östertjärnbergskullen bergshöjd
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österåkerskiftet åker
      Överbacken backe
      Överstoråkern åker
      Överstoråkern åker
      Övervägen väg
      Överåkern bete
      Överängesstycket åker
      Övre långåkern åker

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.