ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Graninge socken : Ångermanlands mellersta domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 1068 Bebyggelsenamn : 210 Naturnamn : 929
Graninge förr by /Se Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrhällan stenhäll
Graninge sn Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Graninge sn Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Graninge sn Abborråsen ås Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Graninge sn Alderbäcken bäck Sagesmän förteckning Abborrviken vik
Graninge sn Alderbäcken bäck Sagesmän förteckning Abborrvikudden udde
Graninge förr by /Se Anders-Jackshöljan utvidgning av Malmån Sagesmän förteckning Abborråsen ås
Graninge socken Badstuguhöjden berg /Se Sagesmän förteckning Abborråsvägen väg
Graninge sn /Se Badstugu Siön, se Bastusjön sjö Sagesmän förteckning Amerika skogstjäl
Graninge sn Banholmen holme Sagesmän förteckning Anders Jacks håljan del av Malmån
Graninge sn Banmyran myr Sagesmän förteckning Badstusjöberget berg
Graninge sn /Se Badstugusiön, se Bastusjön sjö Sagesmän förteckning Badstugusjön, N. och S., se Bastusjön Saknas
Graninge sn /Se Badstugu Siön, se Bastusjön sjö Sagesmän förteckning Badstusjön sjö
Graninge sn /Se Badstugusiön, se Bastusjön sjö Sagesmän förteckning Badstusjön, N. o. S., se Bastusjön Saknas
Graninge sn /Se Badstugusjön, Norra o. Södra sjö Graninge socken Banholmen holme
Graninge samhälle o. sn /Se Badstugusjön = Badstusjön Saknas /Se Graninge socken Banmyren myr
Graninge sn /Se Badstusjöberget berg /Se Graninge socken Bastumyren myr
Graninge sn /Se Badstusjön sjö /Se Graninge socken Bastusjöberget bergshöjd
Graninge sn /Se Badstusjön, N. sjö /Se Graninge socken Bastusjön Saknas
Graninge sn /Se Bastumyran myr Graninge socken Bastusjöskogen skogsområde
Badstuguhöjden gårdar /Se Bastumyrbäcken bäck Graninge socken Beatamyren odlad myr
Björknäset by /Se *Bastusjöbergen bergsområde Graninge socken Bergmyren myr
Boviken torp /Se Bastusjöberget berg Graninge sn Bergmyrbäcken avlopp från Bergmyren
Bäckinget torp /Se Bastusjöberget berg Graninge samh. o. sn Bergslätten bergplatå
*Gammeltorpet Saknas Bastusjöklippen höjd Abborråsen bebyggelse Billartjärnen tjärn
Graninge samhälle /Se Bastusjön sjö Abborråsen skogshemman Billartjärnen Saknas
Grundet, se Grunne gårdar /Se Bastusjön sjö Badstuguhöjden, se 1 Bastusjöhöjden Saknas Bjuringesmyren myr
Grunne gårdar /Se Bastusjön sjö Badstuguhöjden, se Badstugusjöhöjden Saknas Bjursjöberget bergshöjd
Krånglet plats Bastusjön sjö Badstugusjöhöjden skogshemman Bjursjöbäcken avlopp från Bjursjön
Lappbergsbodarna, se Lappbergs fäbodar fäbodar Bastusjön sjö Bastusjöhöjden bebyggelse Bjursjögrundet uppgrund
Lappbergs fäbodar fäbodar /Se Bastusjön sjö Beckoljebodarna fäbodar Bjursjömyren myr
Ledinge, N. o. S. byar /Se Bastusjön sjö Björknäset by Bjursjön sjö
Långmon ödetorp /Se Bastusjön sjö Björknäs(et) torp Bjursjön sjö
Märrviken torp? /Se Bastusjön sjö Björknäset by Bjursjöågrenen inflöde
Sundet, se Sunne by /Se Bastusjön sjö Björknäset bebyggelse Bjursjöån avlopp från Bjursjön
Sunne by /Se Bastusjön sjö Björksjönäs, se 1 Björknäset Saknas Björkinget slått
Sörgraninge by /Se Bekling...t, se Bäckingestjärnen tjärn Boviken torp Björknäsudden udde
Tillfället gårdar /Se Berghuggesmyran myr Boviken torpställe Björkudden udde
?Vik by Bergmyran myr Bruket järnbruk Björnberget berg
?Vik by Bergmyran myr Bruksbodarna fäbodar, nu torp Björnberget bergshöjd
Vågen, se Våjen by /Se Bergmyrbäcken bäck Bruksbodarna förr fäbodar, nu torp Björnbergsdalen dalgång
Vågen by /Se Bilatiaern, se Billartjärnen tjärn Brunnbergstorpet torpställe Björnbäcken bäck
Våjen by /Se Billa kiärn, se Billartjärnen tjärn Brännan torpställe Björnbäcken bäck
Vårbäcken torp /Se Billa myran, se *Billarmyran myr Bullerbo torp Björnbäckslåttarna slåttar
Östergraninge by *Billarmyran myr Bullerbo torp Björnhällmyrarna myrar
Östergraninge by /Se ?Billartjärnen tjärn /Se Bäckinget torp Björnstenen sten
  Billartjärnen tjärn Bäckinget torp Blasjön del av Ledingesjön
  Billartjärnen tjärn Bäckinget torpställen Blomsteringet odlat område
  Billartjärnen tjärn Bäckinget torp /Se Blomtjärnen tjärn
  Billartjärnen tjärn Böle by Blomtjärnsmyrarna myrar
  Billartjärnen tjärn Böle by Blåfinntjärnen tjärn
  Billatiern, se Billartjärnen tjärn Bölebodarna fäbodar Blåfinntjärnen tjärn
  Billtjärnen tjärn Bölebodarna fäbodar Bockberget udde
  Bjuringesmyran myr Forsebodarna Saknas Bockbergshällan klippgrund
  Bjuringesmyran myr Fångsjömon banvaktstuga Bockhålet plats
  Bjursjöberget berg Galantmyren torp Bockmyren myr
  Bjursjöberget berg Galantmyren torpställe Bollflon myr
  Bjursjömon mo Gambölebodarna fäbodar Bollflon myr
  Bjursjömyran myr Gamle flakabacken fäbodar Bollflohalsarna myrar
  Bjursjömyran myr Gammelgården by Bollflotjärnen tjärn
  Bjursjön sjö Gammelgården by Bollflotjärnen tjärn
  Bjursjön sjö Gammelgården by Blobäckdalen dalgång
  Bjursjön sjö Gammelgårdsbodarna fäbodar Bromyren myr
  Bjursjörännan flottningsränna Gamviksbodarna fäbodar Bromsmyren myr
  Bjurtjärnsmyran myr Graninge bruk bruk Bruksberget berg
  Björknäsudden udde Graningebruk pst Bruksberget bergshöjd
  Björnberget berg Grels Ols torp Bruksstormyren myr
  Björnberget berg Grunne bebyggelse Brukstormyren myr
  Björnbergsdalen dal Grunne torpställen Brukstjärnen del av Hultsjön
  Björnbäcken bäck Grunne gårdar /Se Bruksån avlopp från Hultsjön
  Björnbäcken bäck Grundet torp Bruksägorna område
  Björnkällbäcken bäck Grundet, se Grunne gårdar Brädudden udde
  Björnkällmyrorna myrar Gårdsjöberget torpgårdar Bränninget område
  Blafinnens thiorn, se Blåfinntjärnen tjärn Gålsjöberget skogstorpställen Bräntholmen udde
  +Blafinnes thiorn gränsmärke, tjärn Gårdsjöberg Saknas Bullerbobäcken bäck
  Bláfinnstjörn (Blåfinntjärn) tjärn /Se Gåstjärnberget (torp), by Båthusmyren myr
  +Blafinnungstiorn gränsmärke, tjärn Gåstjärnberget torpställen Båthusviken vik
  Blomtjärnarna tjärnområde Halsbygget byggnader Båtstamyren myr
  +Blåfindkiern = Blåfinnstjärn tjärn Halvmilbäcken torp Båtstaviken vik
  Blåfinntjärn tjärn /Se Halvmilbäcken torpställen Bäckerhällstjärnen tjärn
  Blåfinntjärn tjärn Hemmings torp Bäckerhälltjärnen Saknas
  +Blåfinnetjärn tjärn Hemmingsån rivet torp Bäckingestjärnen tjärn
  Blåfinntjärnen tjärn Hult hemman Böckingesån vattendrag
  *Blåfinntjärnen gränstjärn Hult by Bärrå myrrå
  *Blåfinntjärnen tjärn Hällan herrgård Bärsgålmyren, se Lillbässgålmyren Saknas
  Blåfinntjärnen tjärn Jonkeberget fäbodar Bäverdammet dammbyggnad
  Blåfinntjärnen tjärn Jonkebergsbodarna fäbodar Bäveringet slått
  Blåfinntjärnen tjärn Jämtnäset torp Bäverklippen bergshöjd
  Blåfinntjärn tjärn Jämtnäset torpställen Bävern myr
  Blåfinntjärnen tjärn /Se Karlsmyran torpställen Bäverslåtten slått
  Blåfinntjärn tjärn och gränsmärke /Se Karlsmyran, Västra torpställen Bölemyren myr
  Blåfinnefjärden del av Graningesjön /Se Karlsmyran, Östra torpställen Bölebodvägen fäbodstig
  Blåfinntjärn tjärn /Se Karlsmyren torp? Bölesbodberget bergshöjd
  Blåfinntjärnen tjärn Karlsmyrbodarna fäbodar Bölesbrännan skogstrakt
  Blåfinntjärn (Bláfinnstjörn) tjärn /Se Karlsmyrbodarna fäbodar Böleholmen holme
  Blåfintierna, se Fångelsjön sjö Koxut torpställe Bölesmyren myr
  *Blåsjötjärn tjärn? Kronglet kasern Dalakarlsmyren odlad myr
  Bockberget bergudde Kråkebacken kasern Dalkarlsslåtten slått
  Bodbäcken bäck Kåthällan kasern Dalsinget slått
  Bodmyran myr Källsta torpställe Dammhagen inhägnad
  Bodmyran myr Köpingen timmerkojor och stallar Dammvattenbäcken bäck
  Bodtjärnen tjärn Lagmansmyran torp Dammvattenmyren myr
  Bollflon myr Lappbergsbodarna fäbodar Dammvattnet tjärn
  Bomyran myr Lappbergsbodarna fäbodar Dammviken vik
  Brobäcken bäck Ledinge by Davåkern åker
  Bromyran myr Ledinge by Dyngråstå väg
  Bromyran myr Ledinge by Dödsskuggans dal dalgång
  Bromsmyran myr Ledinge by /Se Ejdån å
  Brotjärnsbrännan skogsmark Ledinge by Ejdån å
  Bruksberget berg Ledingebodarna fäbodar Ejdån å /Se
  Bruksberget berg Ledingebodarna Saknas Ejdåudden udde
  Bruksmyran myr Lingen by Ejdåviken vik
  Bruksslåtten myr Lingsbodarna fäbodar Edlundsströmmen del av Bruksån
  Bruks-Stormyran myr Lopphålet stuga Emausmyren myr
  Brukstjärnen del av Hultsjön Långmon torpställen Emaustjärnen tjärnpuss
  Brukstjärnen tjärn Långsjöfjället hemman Engströms udden udde
  Bruksån å Långsjöfjället Saknas Enmyren myr
  Brånalandsbackarna höjd Långsjön skogshemman Enmyren myr
  Brånalandsmyran myr Lägret lägerplats Enmyråsen bergshöjd
  Brännan skogsmark Lövsta by? Eriks Abrams huggstet timmerskifte
  Bränningesmyran myr Lövsta by Erik Hans tjärdalen tjärdal
  Bränninget myrmark Malmån by Eskil Påls tjärnen tjärn
  Bräntholmen ö Malmån by Esper Ols slåtten slått
  Bräntlandet skogsmark Marviken Saknas Estenslåtten slått
  Bullerbobodarna skogsmark Melvik torp Filhällorna berghällar
  Bullerbobäcken bäck Minkelberget torp by Fisklöstjärnen tjärn
  Byxtjärnskullen berg Minkelberget torpställen Fjällvägen Saknas
  Båthusmyran myr Mon, se 1 Viksmon Saknas Fjärstets område
  Båtstadviken vik Mällvik torpställen Fredrikshålet slått
  Båtstadvikholmen ö Märrviken torp Fräkenmyren odlad myr
  Båtstadvikmyran myr Märrviken torpställen Fågelhällorna bergshöjd
  Bäckarna åker? Märrviken torp? /Se Fågellekmyren myr
  Bäckerhälltjärnen tjärn Nerstället hemman Fågelmon mo
  Bäckingesbäcken bäck Nordansjöbodarna fäbodar Fågelmyrarna myrar
  Bäckingesbäcken bäck Norrgraninge by Fågelmyren myr
  Bäckingestjärnen tjärn Norrledinge by Fångsjödammet dammbyggnad
  Bäckingestjärnen tjärn Norrledinge del av Ledinge Fångsjöhöjden berg
  Bäckingestjärnen tjärn Norrledingsbodarna fäbodar Fångsjöhöjden bergshöjd
  Bäckingestjärnen tjärn Norrledinge fäb. Saknas Fångjöhöjden, Östra del av Fångsjöhöjden
  Bärrået skogsmark Norr om sjön torpställe Fångsjömon mo
  Bäveringet myr Nor(r)tjärnen (by?) hemman Fångsjömyren myr
  Bäverklippen berg Norrtjärn, se Nortjärn Saknas Fångsjön sjö
  Bäverslåtten sank mark Nortjärn hemman och torp Fångsjön sjö
  Bölebodberget berg Nytorp torp Fårmyrarna myrområde
  Bölebodberget berg Nytorp torpställe Fälle område
  Bölesbrännan skogsområde Ol Persbacken torp Fängelsjöbäcken avlopp från Fängelsjön
  Bölesholmen holme Riset kasern Fängelsjömyren myr
  Bölesmyran myr Räbbnäset torp Fängelsjön sjö
  Bölesmyran myr Räbbnäset hemman och torpställen Fängelsjön sjö
  Bölesmyran myr Skansen kasern Galantmyren myr
  Bölesmyran myr Skoltomten, se 7 Vik Saknas Galten klippa
  Bölesviken vik Staviken gård Gambodberget bergshöjd
  Dammvattenbäcken bäck Staviken torpställen Gambodmyren myr
  Dammvattenmyrorna myrar Storbrännan torpställen Gambodslåttarna myr
  Dammvattenmyrorna myrområde Stormobodarna fäbodar Gambölebodberget bergshöjd
  Dammvattenstjärnen tjärn Storslåtten torpställe Gamfäbodberget bergshöjd
  Dammviken vik Sunne by /Se Gamhålet myr
  Danielsbron bro Sundet by Gamlandsvägen landsväg
  Dödsskuggans dal dal Sundet, se Sunne by Gammelbölebodberget berg
  Ejdån å Sunne by Gammelgårdstjärnen Saknas
  Ejdån å Svartnäset torp Gammelgårdsudden udde
  Ejdån å /Se Svartnäset torpställen Gammelgårdsviken vik
  Ejdåviken vik Sveaborg kojplats Gammelhålet slått
  Emausmyran myr Sörgraninge by Gammeltjärnen tjärnpuss
  Emaustjärnen tjärn Sörgraninge by Gammlångsjöån utlopp från Långsjön
  Fangsiön, se Fångsjön sjö Sörgraninge bebyggelse Gamslåtten slåttsmyr
  Fangsiön, se Fångsjön sjö Sörgraningebodarna Saknas Gamslåtten slått
  Fangsiön, se Fångsjön sjö Sörledinge by Genmyren Se Enmyren Saknas
  »fangsiön», se Fångsjön sjö Sörledinge del av Ledinge Getbäcken bäck
  Finnberget berg Sörledingebodarna fäbodar Gluggmon mo
  Finntjärnen tjärn Sörliden by Gluggmyren myr
  Fisklöstjärnen tjärn Sörliden torpställe Gluggtjärnen tjärn
  *Fjället skogsområde Tallnäset torp Granbergssvedjan odlat område
  Fjällslåtten skogsmark Tallnäset torpställen Graningen sjö
  Flärkmyrbäcken bäck Tillfället torpby Graningesjön sjö
  Fågelleksmyrorna myrar Tillfället torpställen Graningesjön sjö
  Fågelmon skogsområde Tjäders torpställen Graningesjön sjö
  Fågelmyran myr Trekanten såg och kvarn Graninge station, se Station Saknas
  Fågelmyran myr UtanSjöbodarna fäbodar Granåsen bergshöjd
  Fågelmyran myr Utansjöbodarna, Gamla fäbodar Grenikmyren myr
  Fågelmyrorna sankmark Utom sjön torpställen Greninget slått
  Fångsjödammet dammbyggnad Vargbäcken torp Gräsmyrberget bergshöjd
  Fångsjöhöjden höjd Vargbäcken torpställen Gräsmyren myr
  Fångsjön sjö Vik bebyggelse Gröndalen dalgång
  Fångsjön sjö Vik hemman Grönmyrbäcken Saknas
  Fångsjön sjö Vik by Gröntjärnen tjärn
  Fångsjön sjö Vikbodarna fäbodar Gröndalen dalgång
  Fångsjön sjö Viksbodarna fäbodar Grössjöberget bergshöjd
  Fångsjön sjö Viksmon bebyggelse Grössjödammet dammbyggnad
  Fångsjön sjö Vojen by Grössjömyrbäcken avlopp från Grössjömyren
  Fångsjön sjö Vojen by Grössjömyren myr
  Fångsjön sjö Vågen by Grösjön sjö
  Fångsjön sjö /Se Vågen, se Våjen by Grösjön sjö
  Fångsjön sjö /Se Vågen, se Vojen Saknas Grössjön sjö
  Fårmyran myr Våjen by /Se Grössjön, Stora, se Grössjön Saknas
  Fäbodmyran myr Vårbäcken, se Vargbäcken Saknas Grössjötjärnen tjärnpuss
  Fäbodmyran myr Vällingsjö gård Grössjöviken vik
  Fängelsjöbäcken bäck Vällingsjön skogshemman Grössjöån avlopp från Grössjön
  Fängelsjömyran myr VästerGraninge byar Gubbviken vik
  Fängelsjön sjö Västerledinge torpställen Guldabborrmyren Saknas
  Fängelsjön sjö Väster om sjön torpställen Gullabborrtjärnen tjärn
  Fängelsjön sjö Västertorp Saknas Guldabborrtjärnen tjärn
  Fängelsjön sjö Västertorp hemman Gullbladholmen holme
  Fängelsjön sjö /Se Väster Vik torp Guldbladholmen holme
  Gammbodberget berg Åbacksbodarna fäbodar Gullknoppen klippa
  Gammbodberget berg Åkroken hemman och torpställen Gummelbäcken bäck
  Gammbodberget berg Åkroksbyn Saknas Gustav Majas myren myr
  Gammbodmyran myr Östergraninge by Gålsjöberget bergshöjd
  Gammbromyran myr Öst på udden gård Gålsjöbäcken bäck
  Gammelgårdsmyran myr Övre stället hemman Gålsjömyren myr
  Gammelgårdsudden udde   Gålsjön sjö
  Gammeltjärnen f.d. tjärn?   Gårdshammars område
  Gammfäbodberget berg   Gårdsjöberget berg
  Gammhålet sank mark   Gårdsjöberget, se Gålsjöberget Saknas
  Gamm-Långsjömyran myr   Gårdsjöberget berg /Se
  Geddsiön, se Gäddsjön sjö   Gårdsjöbäcken bäck
  Gesunden sjö   Gårdsjöbäcken, se Gålsjöbäcken Saknas
  Getbäcken bäck   Gårdsjön sjö
  Getmyran myr   Gårdsjön sjö
  Gillermyran myr   Gårdsjön sjö
  Gluggdalsbäcken bäck   Gårdsjön, se Gålsjön Saknas
  Gluggmon skogsmark   Gårmyrarna myrar
  Gluggtjärnen tjärn   Gårmyren myr
  Godsiön, se Gäddsjön sjö   Gårmyrtjärnen tjärnpuss
  Graningen Lacus, se Graningesjön sjö   Gåstjärnberget berg
  Graningen, se Graningesjön sjö /Se   Gårtjärnberget bergshöjd
  Graningen Lacus, se Graningesjön sjö   Gåstjärnbäcken avlopp från Gåstjärnbäcken
  Graningesjön sjö   Gåstjärnen tjärn
  Graningesjön sjö   Gåstjärnen tjärn
  Graningesjön sjö   Gåstjärnrå myrrå
  Graningesjön sjö   Gäddsjöbäcken avlopp från Gäddsjön
  Graningesjön sjö   Gäddsjömyrarna myrar
  Graningesjön sjö   Gäddsjömyren myr
  Graningesjön sjö   Gäddsjön sjö
  Graningesjön sjö   Gäddsjötjärnen tjärnpuss
  Graningesjön sjö /Se   Gäddtjälsberget bergshöjd
  Graningesjön sjö /Se   Gäddtjärnen tjärn
  Graningesjön sjö   Görmyren myr
  Graningesjön sjö   Hajsoberget bergshöjd
  Graninge sjön sjö   Hajsobrännan bergshöjd
  Graningesjön sjö   Hajsotjärnarna tjärnar
  Graningesjön sjö   Hajsotjärnarna tjärnar
  Graningesjön sjö   Hajsotjärnen, Västra Saknas
  Graningesjön sjö /Se   Hajsotjärn, Västra tjärn
  Graningesjön sjö /Se   Hajsotjärn, Östra tjärn
  Graningsjön sjö   Hajsotjärnen, Östra Saknas
  Graningsjön sjö   Hajsotjärnsbäcken avlopp från Hajsotjärnarna
  Graningsjön sjö   Halsmyren myr
  Graningsmyran myr   Hammarudden udde
  Granningen, se Graningesjön Saknas   Haningsberget bergshöjd
  Granåsen ås   Haning(s)slåtten Saknas
  Granåsen ås   Hjältamyrberget bergshöjd
  gredd Siön, se Gäddsjön sjö   Hjältamyren myr
  Grenigtmyran myr   Holmen Saknas
  *Greningsforsen fors   Hoppsvedjebacken backe
  Grenmyran myr   Horntjärnberget bergshöjd
  Grenmyrbäcken bäck   Horntjärnen tjärn
  Grådsiöberget, se Gårdsjöberget berg   Horntjärnmyren myr
  Gräddsjön, se Gäddsjön sjö   Hultnäset udde
  Gräningen, se Graningesjön sjö   Hultsjön sjö
  Gräsmyran myr   Hultsjön sjö
  Gräsmyran myr   Hundtjärnen tjärn
  Gräsmyrberget berg   Hålldammberget bergshöjd
  Gräsmyrberget berg   Håviken vik
  Gräsmyrberget berg   Håviken vik
  Grönmyran myr   Håviken del av Hultsjön
  Grönråslåttberget berg   Håvikholmen holme
  Grönråslåtten skogsmark   Håviksholmen holme
  Gröntjärnen tjärn   Håviksmyren myr
  *Grösjön sjö   Håvikstjärnen tjärn
  Grössjöberget berg o. triangelpunkt   Håviksudden udde
  Grössjöbäcken bäck   Häbbersjöån avlopp från Häbbarasjön
  Grössjömyran myr   Häggbrännan inhägnat område
  Grössjömyrbäcken bäck   Häggbäcken bäck
  Grössjön sjö   Häggsjöbrännarna skogstrakt
  Grössjön sjö   Häggsjöbäcken avlopp från Häggsjön
  Grössjön sjö   Häggsjödammet dammbyggnad
  Grössjön sjö   Häggsjön sjö
  Grössjön sjö   Häggsjön, Stor-, Lill-, se Storläggsjön Saknas
  Grössjön sjö   Hällmyren myr
  Grössjön sjö   Hällmyrhöjden bergshöjd
  Grössjön sjö   Hämmingsmyren myr
  Grössjötjärnen tjärn   Hästbäcken bäck
  Gubbinget inge   Högmyren myr
  +Gullabborrtjärn tjärn   Högstycket åker
  Gullabborrtjärnen tjärn   Högåsvägen skogstig
  Gullbladholmen ö   Höåberget bergshöjd
  Gustav-Majasmyran myr?   Höåingena inge
  GåhlSiön, se Gårdsjön sjö   Höån avlopp från Backstugusjön
  Gåhlsiön, se Gårdsjön sjö   Igeltjärnen tjärn
  Gålsjöberget skogstorpställe   Igeltjärnen tjärn
  Gålsiön, se Gårdsjön sjö   Igeltjärnsmyren myr
  Gålsjön sjö   Isaks bäcken del av Tillfällbäcken
  Gårdsjöberget berg   Ivar Ols huggstet plats
  Gårdsjöberget berg   Jan Janes myrarna myrar
  Gårdsjöberget berg   Jon Hemmings huggstet timmerhuggningsskifte
  Gårdsjöberget berg /Se   Jonkeberget bergshöjd
  Gårdsjöbäcken bäck   Jonkebergsmyren myr
  Gårdsjöbäcken bäck   Jonkebergstjärnen tjärnpuss
  Gårdsjömyran myr   Jonkebergsvägen skogsstig
  Gårdsjön sjö   Jon Lars bäcken bäck
  Gårdsjön sjö   Jon Lögdbergsmon mo
  Gårdsjön sjö   Jämtholmen holme
  Gårdsjön sjö   Jämtstormyrberget berg
  Gårdsjön sjö /Se   Jämtstormyren myr
  Gårmyran myr   Jämtån å
  Gårmyran myr   Jämtån avlopp från Fångsjön
  Gårmyran myr   Jämtåslåttarna slåttar
  *Gåssjön sjö   Järnmyrberget bergshöjd
  Gåsstiern...rne, se Gåstjärnen tjärn   Järnmyrbäcken avlopp från Järnmyren
  Gåstjärnberget berg   Järnmyren myr
  Gåstjärnen tjärn   Järnmyren, Norra myr
  Gåstjärnen tjärn   Järnmyren, Södra myr
  Gåstjärnen tjärn   Järnmyrholmen fastland
  Gåstjärnen tjärn   Järnvägen vinterväg
  Gåstjärnen tjärn   Kajsamyren myr
  Gåstjärnrået skogsmark   Kallkällmyren myr
  Gåstjärnrået sank mark   Kallkällmyren myr
  Gåstjärnsbäcken bäck   Kallkällviken vik
  Gåstjärnsmyran myr   Kallpinan Saknas
  Gäddsjöberget berg   Kallpinmyren myr
  Gäddsjömyrorna myr   Kalvdansmon?, se Kalvlandsmon Saknas
  Gäddsjön sjö   Kalvlandsmon? mo
  Gäddsjön sjö   Kalvskinnbrevet jordområde
  Gäddsjön sjö   Kalvskinnbrevet jordområde
  Gäddsjön sjö   Kalvskinnbrevet jordområde
  Gäddsjön sjö   Kalvskinnbrevet jordområde
  Gäddsjön sjö   Kalvtjärnbäcken avlopp från Kalvtjärnen
  Gäddsjön sjö   Kalvtjärnen tjärn
  Gäddsjön sjö   Kalvtjärnen tjärn
  Gäddsjön sjö   Kalvtjärnsberget bergshöjd
  Gäddsjötjärnen tjärn   Kalvtjärnsmyrarna myrar
  Hajsotjärnarna tjärnar   Kangasmyren myr
  Hajsotjärnsbäcken bäck   Karlsmyrbodberget berg
  Halvmilbäcken bäck   Kassemyren myr
  Hammarudden udde   Kattbäcken bäck
  Haningsberget berg   Kattisjen udde
  Haningsbäcken bäck   Kattrumpan udde
  Haningsslåtten sankmark   Kavelbromyren myr
  Hansmyran myr   Killingholmen del av Hultsjön
  Harastigmyran myr   Killingholmen holme
  Helvetesbäcken bäck   Kittelhällorna vattenfall
  Helvetesbäcken bäck   Klasåkern åker
  Helvetesbäcken bäck   Klingerholmen holme
  Hemmingsmyran myr   Klingermyren myr
  Hjältamyran myr   Klingermyren myr
  Hjältamyrberget berg   Klingertjärnen tjärn
  Hjältamyrberget berg   Klingertjärnen tjärn
  Horntjärnen tjärn   Klingertjärnen tjärn
  Horntjärnen tjärn   Klingertjärnen tjärn
  Horntjärnsberget berg   Klingertjärnen tjärn
  Hullsiön, se Hultsjön sjö   Klippen skogsbacke
  »hullsiön», se Hultsjön sjö   Klövingshålet myr
  Hultnäset näs   Klövmyrarna myr
  Hultsjömyran myr   Klövråen myrrå
  Hultsjön sjö   Kangginget slått
  Hultsjön sjö   Knäsjöberget bergshöjd
  Hultsjön sjö   Knäsjöbäcken del av Bäckingesån
  Hultsjön sjö   Knäsjöholmen holme
  Hultsjön sjö   Knäsjömyren myr
  Hultsjön sjö   Knäsjömyren myr
  Hultsjön sjö   Knäsjötjärnarna tjärnpussar
  Hultsjön sjö   Knäsjövägen väg, skogsstig
  Hundtjärnen tjärn   Kolmon kolningsplats
  Hundtjärnsmyran myr   Kolmon mo
  Hålldammberget berg   Koltjärnbäcken avlopp från Koltjärnen
  Hålldammberget berg   Koltjärnen tjärn
  Hårdårsmyran myr   Koltjärnen tjärn
  Håvika spets av Hultsjön /Se   Koltjärnslåtten slått
  Håviken vik   Koludden udde
  Håviken vik   Koludden udde
  Håviksholmen holme   Krakamyren myr
  Håviksmyran myr   Krokigtjärnen tjärn
  Håviksslåtten slåtter   Krokinget myr
  Håvikstjärnen tjärn   Krokmyren myr
  Håviksudden udde   Kroksjöbäcken avlopp från Kroksjöarna
  Häbbersjömyran myr   Kroksjön sjö
  Häbbersjöån å   Kroksjön sjö
  Häggbrännan skogsområde   Kroksjöåsen bergshöjd
  Häggbäcken bäck   Kroktjärnen tjärn
  Häggsjöbrännorna skogsterräng   Kroktjärnmyren myr
  Häggsjöbäcken bäck   Kronjägarvägen väg
  Häggsjöbäcken bäck   Krontallen tall
  Häggsjöbäcken bäck   Krutholmen holme
  Häggslåtten slåtter   Kråkan udde
  Hällholmen öar   Kråkholmen holme
  Hällmyran myr   Kråkholmen holme
  Hällmyran myr   Kråkhöjden bergshöjd
  Hällmyran myr   Kungslägdan åker
  Hällmyran, Nedre myr   Kusmyrtjärnen tjärn
  Hällmyran, Övre myr   Kvarnberget bergshöjd
  Hästholmen holme   Kyrkvägen väg
  Högberget berg   Kåtatjärnen tjärn
  Högmyran myr   Kåtatjärnen tjärn
  Högmyrhalsen myr   Kåtatjärnsbäcken avlopp från Kåtatjärnen
  Höåberget berg   Kåthällan kasern
  Höåingena terräng   Källhöjden bergshöjd
  Höån å   Källan hälla
  Höån å   Källingesmyren myr
  Iesuna Lacus, se Gesunden sjö   Källardalen dalgång
  Igeltjärnen tjärn   Käringvägen kärrväg
  Igeltjärnsbäcken bäck   Kärlekskullen bergkulle
  Igeltjärnsmyran myr   Kärrudden utbuktning på strand
  Intaget terräng   Ladudalen dalgång
  Jan-Janesmyrorna myrmark   Ladumyrtjärnen tjärn
  Jonasmyran myr   Ladumyrtjärnen, se Lojlamtjärnen Saknas
  Jonkeberget berg   Lagmansåkern åker
  Jonkeberget berg   Lamatjärnen, se Lojlamtjärnen Saknas
  Jonkebergsbodarna ägomark   Landmäran landskapsgräns
  Jonkebergsmyran myr   Landsrå länsgräns, landskapsgräns
  Jämtholmen holme   Lantmätarmyren myr
  Jämtån å   Lappberget höjd
  Järnmyran myr   Lappbergskullen berg
  Järnmyrberget berg   Lappbergskullen bergshöjd
  Järnmyrbäcken bäck   Lappbergskullen berg /Se
  Järnmyrholmen holme   Lappbergsmyren myr
  Kajsamyran myr   Lappbergstjärnen tjärn
  Kajsamyran myr   Lappbergsvägen skogsstig
  Kajsamyran myr   Lappkroken vägskäl
  Kallkällmyran myr   Laxsjövikberget bergshöjd
  Kallkällmyran myr   Laxsjöviken vik
  Kallkällmyran myr   Laxsjövikudden udde
  Kallpinan myr   Ledingsberget berg
  Kallpinan myr   Ledingsberget, se LIngsberget Saknas
  Kalvholmen ö   Ledingsjön sjö /Se
  Kalvtjärnen tjärn   Ledingesjön, se Lingssjön Saknas
  Kalvtjärnen tjärn   Ledingssjön sjö
  Kalvtjärnsberget berg   Ledingåberg, se Lingsberget Saknas
  Kalvtjärnsberget berg   Lerklippdalen dalgång
  Kalvtjärnsbäcken bäck   Lersmyren försumpning vid strand
  Kalvtjärnåsen ås   Lerviken vik
  Kangasmyran myr   Lillbrosundet sund
  Karlsmyrbodarna ägomark   Lillbärssgålmyren (?) myr
  Kastvedbräntena skogsmark   Lilldalen dalgång
  Kattisjen udde   Lillfräkenmyren myr
  Kattrumpan slåttermark /Se   Lillgrössjöbäcken avlopp från Lillgrösssjön
  Kattpusten myr   Lillgrösjömyren myr
  Kattrumpan ö   Lillgrössjön sjö
  Kavelbromyran myr   Lillhäggsjömyren myr
  Kempsmyran myr   Lillhäggsjön sjö
  Kesasmyran myr   Lillingesbäcken del av Mellanbergsbäcken
  Kesastjärnen tjärn   Lilljorden åker
  Killingholmen ö   Lilljämtmyren myr
  Kittelhällorna berghällar   Lilljämtmyren myr
  Klingerholmen ö   Lilljämtmyråsen bergshöjd
  Klingermyran myr   Lilljämtmyråsen bergshöjd
  Klingermyrhagen terräng   Lill-loken del av Sjulsbäcklokarna
  Klingertjärnen tjärn   Lillmyren myr
  Klingertjärnen tjärn   Lillmyren myr
  Klingertjärnen tjärn   Lillpessitjärnen tjärn
  Klingertjärnsmon mo   Lillratiktjärnen tjärn
  Klövmyrbäcken bäck   Lillspångsjön Saknas
  Klövmyrorna myrar   Lilltjärnen tjärn
  Knagginget terräng   Lillälgberget Saknas
  Knäsjöberget berg   Lillälgbergsklippen bergshöjd
  Knäsjöbäcken bäck   Lillälgbergsmyren myr
  Knäsjöholmen holme   Lillövberget del av Rentjärnsberget
  Knäsjön sjö /Se   Lingrubbdalen dalgång
  Knäsjöslåtten sank mark   Lingsberget bergshöjd
  Knäsjötjärnarna tjärnar   Lingsbodberget bergshöjd
  Kolmon skogsområde   Lingssjön sjö
  Koltjärnbäcken bäck   Linänget slåttar
  Koltjärnen tjärn   Ljustjärnen tjärn
  Koltjärnslåtten terräng   Lojlambäcken avlopp från Lojlamtjärnen
  Koludden udde   Lojlamtjärnen tjärn
  Koludden udde   Lojtesmyren myr
  Krakamyran myr   Lokarna tjärnar
  Krokholmen holme   Lokbäcken bäck
  Krokigtjärnsmyran myr   Loken gyttjepöl
  Krokinget skogsmark   Lyckmyren myr
  Krokigtjärnen tjärn   Lyhällorna klippstenar
  Krokigtjärnsbrännan skogsområde   Långbacken backe
  Krokmyran myr   Långinget slått
  Krokrået terräng   Långinget slått
  Kroksjöbäcken bäck   Långtjärnen tjärn
  Kroksjöloken tjärn   Långtjärnen tjärn
  Kroksjöloken tjärn   Långtjärnsbäcken bäck
  Kroksjön sjö   Långudden holme
  Kroktjärnen tjärn   Långudden udde
  Kroktjärnsbrännan skogsområde   Långudden udde
  Kråkhöjden berg   Långviken vik
  Kråkudden udde   Långmon skogstrakt, tallmo
  Kullkamyran myr   Långmon skogstrakt, tallmo
  Kusmyrbäcken bäck   Långmon mo
  Kusmyrtjärnen tjärn   Långmyrarna myrområde
  Kvarnberget berg   Långmyrbäcken bäck
  Kvarnberget berg   Långmyren myr
  Kvarnmyran myr   Långmyren myr
  Kåpasbrännan skogsområde   Långmyren myr
  Kåpasbrännan skogsmark   Långmyren myr
  Kåtatjärnen tjärn   Långmyrhalsen del av Mörttjärnmyren
  Kälhöjden höjd   Långmyrtjärnen tjärn
  Kälhöjden höjd /Se   Långrumprået myrrå
  Kälhöjdsmyran myr   Långrå myrrå
  Källmyran myr   Långsjöberget bergshöjd
  Kärrudden udde   Långsjöfjället skogsområden
  Ladmyran myr   Långsjöfjällvägen skogsstig
  Ladusiön, se Lövsjön sjö   Långsjöhällorna vattenfall
  LaduSiön, se Lövsjön sjö   Långsjömyren myr
  Ladusiön, se Lövsjön sjö   Långsjömyrarna myrområde
  Ladusiön, se Lövsjön sjö   Långsjön sjö
  Ladusiön, se Lövsjön sjö   Långsjön sjö
  »ladusiön», se Lövsjön sjö   Långsjön sjö
  Lantmätarmyran myr   Långsjönäset udde
  Lappberg, se Lappbergskullen berg   Långsjötjärnarna tjärnar
  Lappberget, se Lappbergskullen berg   Långsjöån avlopp från Långsjön
  »lappberget», se Lappbergskullen berg   Långskorrmyren myr
  Lappberget berg   Långsmalmyren myr
  Lappberget berg   Långsmalmyrmon mo
  ?Lappberget berg /Se   Långströmmen ström
  ?Lappbergskullen berg   Långtjärnen tjärn
  Lappbergskullen berg   Långviken vik
  Lappbergskullen berg   Långån del av Jämtån
  Lappbergskullen berg   Lövberget bergshöjd
  Lappbergskullen berg   Lövberget bergshöjd
  Lappbergskullen höjd   Lövbergsmyren myr
  Lappbergskullen berg   Lövbergstjärnen tjärn
  Lappbergskullen berg /Se   Lövsjöberget bergshöjd
  Lappbergsmyran myr   Lövsjöbränte område
  Lappbergstjärnen tjärn   Lövsjöbäckvägen väg
  Lappkojmyran myr   Lövsjön sjö
  Laxsjövikberget berg   Lövsjön sjö
  Laxsjöviken vik   Majasholmen holme
  Ledingen, se Ledingssjön sjö   Malmbergsåkern åker
  »ledingen», se Ledingssjön sjö   Malmeholmen holme
  Ledingesjön sjö   Malmsjöberget bergås
  ?Ledingesjön sjö   Malmsjöån avlopp från Malmsjön
  ?Ledingesjön sjö   Malmvattensjön sjö
  Ledingesjön sjö   Malmvattenån Saknas
  Ledingesjön sjö /Se   Malmvattnen tjärnar
  Ledingesjön sjö /Se   Malmvattnet, se Malmvattnen Saknas
  Ledingsberget berg   Malmvattsjön, Norra del av Malmvattnet
  Ledingsberget berg   Malmvattsjön, Södra del av Malmvattnet
  Ledingsberget berg   Malmåholmen holme
  Ledingsbodberget berg   Malmåinget inge
  Ledingsholmen holme   Malmån å
  Ledingssjön sjö   Malmån avlopp från Malmvattnet
  Ledingssjön sjö   Malmåströmmen ström
  Ledingssjön sjö   Malmåudden udde
  Ledingssjön sjö   Mattis svedjan odlat område
  Ledingssjön sjö   Matts-Sammelsberget berg /Se
  Ledingssjön sjö   Medskogsbäcken bäck
  Ledingssjön sjö   Mellanbergsbäcken bäck
  Ledingssjön sjö   Mellanbergsbäcken bäck
  Ledingssjön sjö   Mellanbergsmyrarna myrområde
  Ledingssjön sjö   Mellermyrbäcken avlopp från Mellermyren
  Ledingssjön sjö   Mellermyren myr
  Ledingssjön sjö   Meskogsbäcken bäck
  Ledingssjön sjö   Mjövattnet sjö
  Ledingstjärnen del av Ledingssjön   Mjövattåsen bergshöjd
  Leingen, se Ledingssjön sjö   Mon smedsåker
  Lerudden udde   Monkelaudden udde
  Lerviken vik   Morbrorsbacke bergshöjd
  Lillberget berg   Mossamyrberget bergshöjd
  Lill-Bjurtjärnen tjärn   Mossamyren myr
  Lill-Grössjön sjö   Mossamyren myr
  Lill-Grössjön sjö   Mossaviken vik
  Lill-Grössjön sjö   Myrtuvan udde
  Lillholmen sankmark   Mällviken vik
  Lill-Häggsjön sjö   Märrmyren myr
  Lill-Häggsjön sjö   Märrviken vik
  Lill-Hällmyran myr   Märrviksudden udde
  Lillingesbäcken bäck   Mörttjärnen tjärn
  Lillingesmyran myr   Mörttjärnen tjärnar
  Lill-Jenmyran myr   Mörttjärnen småtjärnar
  Lill-Jämtmyran myr   Mörttjärnsbäcken avlopp från Mörttjärnen
  Lill-Lövberget berg   Mörttjärnmyren myr
  Lill-Lövberget berg   Mörttjärnmyrarna Saknas
  Lill-Lövsjömyran myr   Mörttjärnsmyren myr
  Lillmyran myr   Mörttjärnsmyren myr
  Lillmyran myr   Mörttjärnvägen skogsstig
  Lillmyran myr   Nerhällmyren myr
  Lillmyran myr   Niagara vattenfall
  Lillmyran myr   Niffelhemstjärnen tjärn
  Lillmyran myr   Nimmerhöjden bergshöjd
  Lillmyran, Västra myr   Nimmerhöjden berg
  Lillmyran, Östra myr   Nimmerhöjden berg
  Lillmyrbäcken bäck   Nol i tå fägata
  Lill-Pellemyran myr   Normarkberget bergshöjd
  Lill-Pessitjärnen tjärn   Norr i bangken åker
  Lill-Pärolanmyran myr   Norrkasken holme
  Lill-Ratiktjärnen tjärn   Norrlingsvägen väg
  Lill-Rentjärnen tjärn   Norr-Mörttjärnen tjärn
  Lill Rÿ Siön, se Lill-Grössjön sjö   Norrsjön del av Malmvattnet
  »lillRy siön», se Lill-Grössjön sjö   Norsjöbäcken bäck
  Lill-Skorrmyran myr   Norrtjärnen tjärn
  Lill-Spångsjön o. Stor-Spångsjön sjöar   Norrtjärnen, se Nortjärnen Saknas
  Lill-Spångsjön o. Stor-Spångsjön sjöar   Norrtjärnmyren myr
  Lill-Spångsjön sjö   Nortjärnen tjärn
  »lillöfsiö berget», se Lill-Lövberget berg   Nyinget slått
  Lojtesmyran myr   Nykolningsrå myrrå
  Lojtilammberget berg   Nykolningsrå myrrå
  Lojtilammbäcken bäck   Nymyren myr
  Lojtilammyran myr   Nymyrhöjden bergshöjd
  Lilla Lojtilammtjärnen Saknas   Nyslåttberget bergshöjd
  Lojtilammtjärnen tjärn   Nyslåtten myr
  Lokbackarna höjd   Näset udde
  Lokbäcken bäck   Näskeholmen holme
  Lokmyran myr   Näsudden udde
  Lomholmen holme   Nätviken vik
  Lyckmyran myr   Nätvikudden udde
  Lyhällorna terräng   Nävermyren myr
  Långbrännan skogsmark   Olles holmen holme
  *Lången sjö   Ol Nils viken vik
  Långmalmsiön, se ?Långsjön sjö   Ol Persbacken backe
  Långmalmsiön, se Långsjön sjö   Oxhagen område
  »långmalmsiön», se Långsjön sjö   Pajmyrdammet dammbyggnad
  Långmalmsiön, se Malmvattsjön sjö   Paimyren myr
  Långmalmsiön, se Långsjön sjö   Paljackavägen väg
  *Långmalmsjön sjö   Pandangen slått
  *Långmalmsjön sjö   Per Ivars myren myr
  Långmon skogsmark   Per Ols myren myr
  Långmon mo   Pesmoberget bergshöjd
  Långmyran myr   Pessiberget bergshöjd
  Långmyran myr   Pessibergslokarna myrpussar
  Långmyran myr   Pessibergsstormyren myr
  Långmyrbäcken bäck   Pessimyren myr
  Långmyrtjärnen tjärn   Pimptjärnarna tjärnar
  Långrumprået sankmark   Pimptjärnsmon Saknas
  Långrå rågång   Pimptjärnsmoarna moland
  Långrået myr   Pimptjärnsmyrarna myrar
  Långsiön, se Ledingssjön Saknas   Pjerr Antes bäcken bäck
  Långsjöberget berg   Pjerr Antes mon skogstrakt
  Långsjöberget berg   Pjerr Antesslåtten slått
  Långsjöberget berg   Prästbäcken bäck
  Långsjöhällan berghäll   Prästbäckmyren myr
  Långsjömyran myr   Prästmon mo
  Långsjömyran myr   Prästmovägen stig
  Långsjömyran myr   Prästvägen väg
  Långsjön sjö   Pärolanberget bergshöjd
  Långsjön sjö   Pärolanmyren myr
  Långsjön sjö   Pärolantjärnen tjärn
  Långsjön sjö   Pärudden udde
  Långsjön sjö   Rackamyren Saknas
  Långsjön sjö   Rackarmyren myr
  ?Långsjön sjö   Rackarmyråsen bergshöjd
  Långsjön sjö   Ratikberget bergshöjd
  ?Långsjön sjö   Ratikbäcken bäck
  ?Långsjön sjö   Ratiktjärnarna tjärnar
  Långsjön sjö   Ratiktjärnen, se Stor- och Lillratiktjärnen Saknas
  Långsjön sjö   Remmen rullstensås
  Långsjön sjö   Rentjärnarna tjärnar
  Långsjön sjö   Rentjärnen tjärn
  Långsjörännan flottningsränna   Rentjärnsberget bergshöjd
  Långsjötjärnarna tjärnar   Rentjärnsmyren myr
  Långsjöån å   Rismyren myr
  Långsjöån å   Rocktjärnen tjärn
  Långsjöån å   Runkebacken bergshöjd
  Lång-Skorrmyran myr   Ryckesmyrbäcken bäck
  Långsmalmyran myr   Ryckesmyren myr
  Långsmalmyran myr   Rådalen dalgång
  Långsmalmyran myr   Rågatan berg
  Långtjärnen tjärn   Rågsvedjan skogsområde
  Långtjärnen tjärn   Råmyren myr
  Långtjärnen tjärn   Räbbnäsudden del av Räbbnäset
  Långtjärnsbäcken bäck   Ränndammet dammbyggnad
  Långudden udde   Rävaberget berg
  Långviken vik   Rävaberget bergshöjd
  Långviken vik   Rävabäcken bäck
  Lövberget berg   Rävabäcken bäck
  Lövbergsmyran myr   Rävanäset udde
  Lövbergsmyran myr   Rävanäsviken vik
  Lövbergsmyran myr   Rävberget berg /Se
  Lövbergsmyran myr   Rödhöjden bergshöjd
  Lövbergstjärnen tjärn   Rödmossaflon myr
  Lövsjöberget berg   Rörtjärnen tjärn
  Lövsjöbrännan skogsmark   Rörtjärnen Saknas
  Lövsjöholmen ö   Rörtjärnsmyren myr
  Lövsjön sjö   Rötjens hålet myrpuss
  Lövsjön sjö   Sakrisberget bergshöjd
  Lövsjön sjö   Saltmryinget slått
  Lövsjön sjö   Sammalack myr
  Lövsjön sjö   Sandsvedjebäckdalen dalgång
  Lövsjön sjö   Sandsvedjebäcken bäck
  Lövsjön sjö   Sandviken vik
  Lövsjön sjö   Selapinnbotten kolbotten
  Majasholmen holme   Sjulsbäcken bäck
  Malmsjöberget berg   Sjulsbäck-klippen bergshöjd
  Malmsjön sjö   Sjulsbäcklokarna Saknas
  Malmsjöån å   Sjulsbäckmyren myr
  Malmvattensjön sjö   Sjulsbäcktjärnbäcken avlopp från Sjulsbäcktjärnen
  Malmvattensjön, Västra sjö   Sjulsbäcktjärnen tjärn
  Malmvattensjön, Västra sjö   Sjöänden strand
  Malmvattensjön, Östra sjö   Skalsberget berg
  Malmvattenån å   Skalsmoarna moar
  Malmåinget inge   Skarpsjöarna sjöar
  Malmån å   Skarsberget bergshöjd
  Malmån å   Skoganna åker
  Malmån å   Skolodlingen odlat område
  Matsäcksmyran myr   Skorrmyren myr
  Matts-Sammelsberget berg /Se   Skorrmyrhöjden bergshöjd
  Medskogsbäcken bäck   Skorrmyrtjärnen tjärn
  Medskogsbäcken bäck   Skorrmyrtjärnsbäcken avlopp från Skorrmyrtjärnen
  Mellanbergsbäcken bäck   Skrapamyren myr
  Mellanbergsmyrorna myrmark   Skravelbrännan skogstrakt
  Mellanbergsmyrorna myrområde   Skravelbäcken bäck
  Mellan Pimptjärnen tjärn   Skyggabborrtjärnen tjärn
  Mellermyran myr   Slammermobäcken bäck
  Mellermyrbäcken bäck   Slammermon mo
  Mellermyrkällan källa   Slått-tjärnen tjärn
  Mellviken vik   Slått-tjärnen tjärn
  Mellviksmyran myr   Slåttjärnsbäcken avlopp från Slåtttjärnen
  Middagsklippen berg   Slått-tjärnsdammet dammbyggnad
  Minkelberget berg   Slått-tjärnsmyren myr
  Minkelberget berg   Smalmyren myr
  MiöSiön, se Mjövattnet sjö   Smalmyrdammet dammbyggnad
  Miösiön, se Mjövattnet sjö   Smalmyren myr
  Miösiön, se Mjövattnet sjö   Smalsjön sund
  Miösiön, se Mjövattnet sjö   Småmyrarna myrar
  Mjölkvallmyran myr   Småmyrarna myrområde
  Mjövattenbäcken bäck   Småmyrarna myrar
  Mjövattenbäcken bäck   Småmyrarna ovanom Gäddsjön myrar
  Mjövattnet sjö   Småmyrbergen berghöjder
  Mjövattnet sjö   Småmyrbäcken bäck
  Mjövattnet sjö   Smällarna odlad mark
  Mjövattnet sjö   Smälltallmon mo
  Mjövattnet sjö   Snedberget bergshöjd
  Mjövattnet sjö   Snödskallberget bergshöjd
  Mjövattåsen ås   Solhöjden bergshöjd
  Monkelaudden udde   Sommarnöjet område
  Morbrors backe höjd   Springarlägdan åker
  Mossamyran myr   Spångsjöarna Saknas
  Mossamyran myr   Spångsjöberget berg
  Mossamyran myr   Spångsjöberget bergshöjd
  Moster Johannasmyran myr   Spångsjöbergstjärnen tjärn
  Märramyran myr   Spångsjöinget inge
  Märraviksudden udde   Spångsjöinget inge
  Mörttierna, se Norra o. Södra Mörttjärnen tjärnar   Spångsjön sjö
  Mörttjärn, Norra o. Södra tjärnar   Spångsjön, Norra, se Lillspångsjön Saknas
  Mörttjärnen, Norra o. Södra tjärnar   Spångsjön, Södra, se Storspångsjön Saknas
  Mörttjärnen tjärn   Staffantjärnberget bergshöjd
  Mörttjärnen tjärn   Station järnvägsstation
  Mörttjärnen tjärn   Stationsberget bergshöjd
  Mörttjärnen, Norra tjärn   Stationsviken vik
  Mörttjärnen, Södra tjärn   Staviken vik
  Mörttjärnen, Södra tjärn   Stenberget rullstensås
  Mörttjärnsbäcken bäck   Stenbergstjärnen, Västra tjärn
  Mörttjärnsmyran myr   Stenbergstjärnen, Östra tjärn
  Mörttjärnsmyran myr   Stenselet åker
  Mörttjärnsmyran myr   Stenskravlet vik
  Mörttjärnsmyren myr   Stordalberget bergshöjd
  Mösiön, se Mjövattnet sjö   Stordalen dalgång
  Nimmerberget berg /Se   Storflottan myr
  Nimmerhöjden höjd   Stor-Grösjön sjö
  Nordmarksberget berg   Storrgrössjön Saknas
  Norrkasken ö   Storhäggsjön sjö
  »norrRjsiö berget», se ?Riberget berg   Storhögberget bergshöjd
  Norrtjärnen tjärn   Storhögbergsgrubban grop
  Nyfunnenslåtten sankmark   Storinget slått
  Nyinget terräng   Storinget slått
  Nykolningsmyran myr   Storinget slått
  Nyodlingen terräng   Storjämtmyren Saknas
  Nyröjningen ägomark   Storkolningen kolningsplats
  Nyslåttberget berg   Storliden bergshöjd
  Nyslåtten ägomark   Storlidmon skogsmo
  Näckholmen ö   Storloken del av Lokarna
  Nätviken vik   Storlövberget bergshöjd
  Ol-Jonsmyran myr   Storlövsjömyren myr
  Ollesholmen ö   Stormomyren myr
  Orrnäsudden udde   Stormyrbäcken bäck
  Pajmyran myr   Stormyrbäcken myr
  Pajmyran myr   Stormyrbäcken bäck
  Pajmyrklippen berg   Stormyren myr
  Pellemyran myr   Stormyren myr
  Per-Ivarsmyran myr   Stormyren myr
  Per-Olsmyran myr   Stormyrtjärnen myrpuss
  Pesmoberget berg   Storpessitjärnen tjärn
  Pessiberget berg   Storratiktjärnbäcken avlopp från Storratiktjärnen
  Pessiberget berg   Storratiktjärnen tjärn
  Pessibergslokarna vattensamlingar   Storratiktjärnmyren myr
  Pessibergs-Stormyran myr   Storsjön Saknas
  Västra Petterstjärnen tjärn   Storskärningen utbuktning för järnväg
  Östra Petterstjärnen tjärn   Storspångsjön Saknas
  Pimptjärnen, Västra tjärn   Storstenströmmen fors
  Pimptjärnen, Östra tjärn   Storstenviken vik
  Pimptjärnsmon mo   Storstranden myrslått
  Pjerr-Antesmon skogsområde   Stortjälen skogstrakt
  Prästbäcken bäck   Stortjälen slått
  Prästbäckmyran myr   Stortäppan potatisland
  Pålmyran myr   Stålhällan berghäll
  Pålmyrberget berg   Suggan klippa
  Pärolanberget berg   Sundet del av N. Badstugusjön
  Pärolantjärnen tjärn   Sundsbodmyren namn på Järnmyren
  Pärudden udde   Sundsmyren myr
  Rackarmyran myr   Sundtjärnarna tjärnar
  Rackarmyran myr   Surbrunnsmyren myr
  Rackarmyrtjärnarna tjärnar   Surbrunnsmyren odlad myr
  Rackarmyråsen ås   Susannaberget berg
  Rallick berget, se Ratikberget berg   Susannaberget bergshöjd
  Ratikberget berg   Svartabborrmyren Saknas
  Ratikberget berg   Svartabborrtjärnen tjärn
  Ratikbäcken bäck   Svartabborrtjärnen tjärn
  Ratikbäcken bäck   Svartabborrtjärnsbäcken avlopp från Svartabborrtjärnen
  Ratikmyran myr   Svartabborrtjärnsmyren myr
  Rentjärnsberget berg   Svartbäcken bäck
  Rentjärnsmyran myr   Svartbäcken bäck
  Rentjärnsmyran myr   Svartbäcken bäck
  »Rhun Furan» gränsmärke /Se   Svartbäcksberget bergshöjd
  ?Riberget berg   Svartnäsudden udde
  ?Riberget berg   Svarttjärnen tjärn
  Riberget berg   Svingärdan inhägnad
  Rismyran myr   Sågströmmen fors
  Rissiösiön, se Grössjön sjö   Sönna ån område
  *Rissjösjön sjö   Sörgraningsholmen holme
  Rocktjärnen tjärn   Sörkasken holme
  +Runfuren gränsmärke   Sörlidberget bergshöjd
  *Runfurun gränsmärke   Sör-Mörttjärnen tjärn
  *Runfurun gränsmärke   Sörsjön del av Malmvattnet
  *Runfurun gränsmärke   Sörtjärnmyren myr
  Runkebacken höjd   Tallbacken skogsbacke
  Runkebacken bergshöjd   Talleråsberget bergås
  Ryckesmyrbäcken bäck   Talleråsmyren myr
  Ryckesmyrtjärnen tjärn   Tallnäsudden udde
  Ryssiösiön, se Grössjön sjö   Tillbergsinget odling
  Ryssiö siön, se Grössjön sjö   Tillfällbäcken bäck
  Ryssiösiön, se Grössjön sjö   Tillfällmon område
  Råmyran myr   Tjädersholmen holme
  Råmyrmon skogsmark   Tjälhöjden bergshöjd
  RångSiön, ssé Långsjön sjö   Tjälhöjden bergshöjder
  Räbbnäsudden udde   Tjäredalen berg
  Rävaberget berg   Tjärdalsviken vik
  Rävaberget berg   Tjärdalstjärnen tjärn
  Rävaberget berg   Tjäreudden udde
  Räv(a)berget berg /Se   Tomingesmyren myr
  Rävabäcken bäck   Tominget slått
  Rävabäcken bäck   Tommorna område
  Rävabäcken bäck   Torparodlingen åker
  Rävabäcken bäck   Torpviken vik
  Rödhöjden berg   Trappberget bergshöjd
  Rödmossaflon myr   Trappbergstjärnen tjärn
  Rörtjärnen tjärn   Trätmyren myr
  Rörtjärnsmyran myr   Trätmyren myr
  Sakrisberget berg   Tullergraven område
  Saltmyringet myr   Tullesrå myrrå
  Sammalack sank mark   Tunnelberget berg
  Sandsvedjebäcken bäck   Tunnelberget berg
  Saramyran myr   Tunellberget bergshöjd
  Sjulsbäcken bäck   Tunneln berg
  Sjulsbäcklokarna tjärnar   Tuvinget slått
  Sjulsbäcktjärnen tjärn   Tuomyren odlad myr
  Sjömyran myr   Tvarmyrhuggstet timmeravverkningstrakt
  Skalsberget berg   Täppan odlat område
  Skalsmon skogsmark   Tättingsslåtten slått
  Skalsmon mo   Udden mellan sjöarna näs
  Skolodlingen terräng   Uppe i rågatan upphuggning
  Skorrmyran myr   Uppe i ån sund
  Skorrmyrhöjden berg   Ute i sand strand
  Skorrmyrtjärnen tjärn   Vabron bro
  Skrattabborrloken tjärn   Vabrosundet, se Vavrosundet Saknas
  Skravelbäcken bäck   Vackergetberget bergshöjd
  Skrymtmyran myr   Valbäcken avlopp från Estenslåtten
  Skyggabborrtjärnen tjärn   Valen slått
  »Skyttfurun» gränsmärke /Se   Vargbäcksudden udde
  Slammermobäcken bäck   Vargens rå myrrå
  Slammermobäcken bäck   Varghällan bergkulle
  Slammermon skogsmark   Vargmyren odlad myr
  Slåttjärnen tjärn   Vavrosundet? sund
  Slåttjärnsmyran myr   Vikfäbsta plats
  Slåttsbacken Saknas   Viksbodberget bergshöjd
  Smalmyran myr   Viksfäbodvägen skogsstig
  Småmyrberget berg   Viksjömyren myr
  Småmyrorna myrar   Viksjötjärnen tjärn
  Småmyrorna myrar   Viksmon mo
  Småmyrorna myrområde   Vikstenhällan udde
  Småmyrorna myrar   Vikudden udde
  Småtjärnarna tjärnar   Vinterstaviken vik
  Smälltallmon skogsområde   Vithöjden berg
  Smälltallmyran myr   Vitmossabrännan skogstrakt
  Snedberget berg   Vitmossaflon myr
  Snöplogmyran myr   Vitmossamon mo
  Sommarladugårdsmyran myr   Vitmossamyren myr
  Spångsjöarna sjöar   Vitmossamyrkullen bergshöjd
  Spångsjöberg berg   Vitstenhällan udde
  Spångsjöberget berg   Vittjärnsbäcken avlopp
  Spångsjöberget berg   Vittjärnshöjden bergshöjd
  Spångsjöbergstjärnen tjärn   Vojsudden spets
  Spångsjömon skogsmark   Vojsviken vik
  Spångsjömon mo   Vrakströmmen ström
  Spångsjömyran myr   Vrakströmsmyren myr
  Spångsjötjärnen tjärn   Vällingsjöberget bergshöjd
  Spångsjötjärnen tjärn   Vällingsjöbäcken avlopp
  Spångsjöån å   Vällingsjön sjö
  Starrmyran myr   Vällingsjön sjö
  Stationsmyran myr   Vällingsjötjärnen tjärn
  Staviken vik   Vällingsjötjärnen tjärn
  Östra Stenbergstjärnen tjärn   Vällingsjötjärnsbäcken avlopp
  Stenmyran myr   Vällingsjötjärnskullarna bergkullar
  Stidasiön, se Lill- o. Stor-Spångsjön sjö   Västansjöberget berg
  Stor-Bjurtjärnen tjärn   Västanskog skogstrakt
  Stordalberget berg   Västanåinget inge
  Stordalen dal   Västerhaisertjärn tjärn
  Storholmen skogsmark   Västertjärnbotten tjärn
  Stor-Häggsjön sjö   Västerlångsjöån avlopp
  Stor-Häggsjön sjö   Västerlångudden udde
  Stor-Hällmyran myr   Västertjärnen tjärn
  Storhöjdberget berg   Västhammarmyren odlad myr
  Storhöjdbergsmyran myr   Väst i lund park
  Storhöjdbergstjärnen tjärn   Väståkermyren odlad myr
  Storinget myr   Väståkern åker
  Stor-Jenmyran myr   Ygeltjärnen tjärn
  Stor-Jonkebergsmyran myr   Ysta ån äga
  Stor-Jämtmyran myr   Ysterhaisertjärn tjärn
  Stor-Jämtmyråsen ås   Åbron landsvägsbro
  Storkälen skogsområde   Åinget slått
  Storkälen skogtrakt m. slåtter /Se   Åkroken krökning på Jämtån
  Storliden höjd   Åkroksdammet dammbyggnad
  Storlöfsiöberget, se Stor-Lövberget berg   Älgberget bergshöjd
  Stor-Lövberget berg   Älggravmon bergshöjd
  Stor-Lövberget berg   Älggravsmon mo
  Stor-Lövberget berg   Älgmyren myr
  Stor-Lövberget berg   Älgmyrtjärnen tjärnpuss
  Stor-Lövsjömyran myr   Ödingsån å
  Stormomyran myr   Ödingsån tillflöde
  Stormyran myr   Ödingsån å /Se
  Stormyran myr   Ödingsåslåttarna slåttar
  Stormyran myr   Örnäsudden udde
  Stor-Pessitjärnen tjärn   Östanås sandsvedjan område
  Stor-Ratiktjärnen tjärn   Öster Graningesjön sjö
  Stor-Ratiktjärnen tjärn   Östergraningesjön del av Graningesjön
  Stor-Rentjärnen tjärn   Österhöjden Saknas
  StorRySiön, se Grössjön sjö   Österlångudden udde
  StorRijSiön, se Grössjön sjö   Östersjön del av Graningesjön
  Storslåtten slåtter   Östertjärnbotten tjärn
  Stor-Spångsjön o. Lill- Spångsjön sjöar   Östertjärnen tjärn
  Stor-Spångsjön o. Lill- Spångsjön sjöar   Öst i leret åker
  Stor-Spångsjön sjö   Öst i myren myrlänt område
  Storstenströmmen fors   Öst i svedjorna mo
  Storstranden terräng   Öst på hällarna berg
  Styggmyran myr   Överhällmyren myr
  Stålhällan ö    
  Sundsmyran myr    
  Sundtjärnarna tjärnar    
  Sundtjärnsbäcken bäck    
  Sundtjärnsbäcken bäck    
  Sundtjärnsbäcken bäck    
  Sundtjärnshöjden höjd    
  Sundtjärnshöjden höjd    
  Susannaberget berg    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäcksberget berg    
  Svartbäcksberget berg    
  Svartbäcksberget berg    
  Svartbäcksmyran myr    
  Svartbäcksmyran myr    
  Svartnäsudden udde    
  Sågmyran myr    
  Sågströmmen ström?    
  Söder Rjsiöberget, se Sörlidberget berg    
  SöderRisiö berget, se ?Riberget berg    
  Sörgraningsholmen holme    
  Sörkasken ö    
  Sörlidberget berg    
  Sörlidberget berg    
  Sörlidtorpet f.d. torp?    
  ?Talleråsberget berg    
  ?Talleråsberget berg    
  Talleråsen berg    
  ?Talleråsberget berg    
  ?Talleråsberget berg    
  ?Talleråsberget berg    
  ?Talleråsberget berg    
  ?Talleråsberget berg    
  Talleråsberget berg    
  Talleråsen berg    
  Talleråsen berg    
  Talleråsen berg    
  Talleråsen gränsberg    
  Talleråsen berg    
  Talleråsen berg    
  Talleråsen berg    
  Talleråsen ås    
  Talleråsen berg /Se    
  Talleråsen berg /Se    
  Talleråsen berg och gränsmärke /Se    
  Talleråsmyran myr    
  *Talleråsrå råmärke    
  Tallnäsmon mo    
  Tallrådåhsen, se Talleråsen berg    
  Tillbergsinget sankmark    
  Tillfällbäcken bäck    
  Tjäderleksmyran myr    
  Tjäderleksmyran myrmark    
  Tjäderleksmyran myr    
  Tjäderleksmyran myr    
  Tjäderleksmyran Saknas    
  Tjäderleksmyran myr    
  Tjädersholmen ö    
  Tjäreudden udde    
  Tjärnberget berg    
  Tominget myr    
  Torpviken vik    
  Torvströmyran myr    
  Torvströmyran myr    
  Trappberget berg    
  Trappberget berg    
  Trappbergstjärnen tjärn    
  Trätmyran myr    
  Trätmyran myr    
  *Tunderåsen, möjl. Talleråsberget berg    
  Tundrasen gränsmärke o. berg /Se    
  Tunnelberget berg    
  *Tunderåsen gränsmärke    
  *Tunderåsen gränsmärke    
  Tunneråsen gränspunkt    
  Tunneråsen berg och gränsmärke /Se    
  Tutmyran myr    
  Tvarmyran myr    
  Tångsiön, se Fångsjön sjö    
  Vackergetberget berg    
  Valbäcken bäck    
  Valslåtten myr    
  Vargbäcken bäck    
  Vikbolandet terräng    
  Viksbodberget berg    
  Viksjömyran myr    
  Viksjötjärnen tjärn    
  Viksmon mo    
  Vikudden udde    
  Vinterstadviken vik    
  *Vitberget berg    
  *Vitbergmyran myr    
  Vitmossabrännan skogsområde    
  Vitmossabrännan skogsområde    
  Vitmossamyran myr    
  Vitmossamyran myr    
  Vitstenshällan udde    
  *Voje Gige Saknas    
  Vojsmyran myr    
  Vojsudden udde    
  Vojsviken vik    
  ?Vällingen sjö    
  Vällingsjöbäcken bäck    
  Vällingsjöbäcken Saknas    
  Vällingsjön sjö    
  Vällingsjön sjö    
  Vällingsjötjärnen tjärn    
  Vällingsjötjärnskullen höjd    
  Vällingsjötjärnsmyran myr    
  Väster-Långudden udde    
  Väster-Tjärnbotten tjärn    
  Västra Pimptjärnen tjärn    
  Västra Stenbergstjärnen tjärn    
  Yggeltjärnen tjärn    
  Ytterberget berg    
  *Ytterlännäsfjället skogsområde    
  Åbacksbodarna skogsmark    
  Ågrenen vattendrag    
  Åinget inge    
  Åkroksdammet fördämning    
  Återvänningsån å    
  Älgberget berg    
  Älgbergsklippen berg    
  Älgbergsklippen berg    
  Älggravmon mo    
  Älggravmon skogsområde    
  Älgmyran myr    
  Älgmyran myr    
  Älgmyrtjärnen tjärn    
  Ödingsån å    
  Ödingsån å    
  Ödingsån å /Se    
  Öster-Långudden udde    
  »östermalmsiön», se Malmsjön sjö    
  Öster-Tjärnbotten tjärn    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.