ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dals socken : Ångermanlands mellersta domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 95 Naturnamn : 310 Bebyggelsenamn : 257 Naturnamn : 893
Daglös by Abborrtjärnen tjärn Dals sn sn /Se Aborrtjärnen tjärn
Dal sn Aftonsmyran myr Dal socken Abborrtjärnen tjärn
Dal sn Andersmyrberget berg Dal socken Abborrtjärnen tjärn
Dal sn Andersmyrsberget berg Dal(en) socken Abborrtjärnsberget berg
Dal sn /Se Barfjället berg Dal(en) socken Aftonsmyren myr
Dal sn /Se Bergtjärnen tjärn Dal socken Aftonsmyren myr
Dal sn Bergtjärnen tjärn Dal socken Aftonsmyran myr
Dal socken Bergtjärnen tjärn Dal socken Aftonsmyrhöjden berg
Dal sn Björnbäcken bäck Dal socken Aftonsmyrorna, se Lill- och Storaftonsmyran Saknas
Dal sn Björnbäcksslåtten sank mark Almfors förr såg och kvarn Almfors Saknas
Dal socken /Se *Björnvadet ängsstycke /Se Anna-Britasbacken torp Almforssågen såg
Dal sn /Se Bondbron bro Aspudden torp Almforssågen såg
Dal sn /Se *Brattåsbäcken bäck Backen, Sör på torpställen Andersmyrskullen berg
Dal sn /Se *Brattåsbäcken bäck Backen, Sör på torp Andersmyrskullen berg
Dal sn /Se Brattåsen berg Björkebo fastighet Annikasbacken odlat område
Dal sn /Se Brattåsen berg Björknäs fastighet Aspudden udde
Dal sn /Se Brattåsen höjd Björnbergsslåtten fastighet Backtegarna åkrar
Dal sn /Se Brattåshägnen ägomark Björnbäcksslåtten fastighet Backåkern åker
Dal sn /Se Bräntberget berg Bobacka fastighet Badstugustycket nyodling
Alstadha = Ålsta by Djuptjärnen tjärn Bogsprötstorpet fastighet Barfjället del av Ållstaskogen
Daglös by Djuptjärnen tjärn Bonäset torp Barfjället del av skog
Daglös by *Djuptjärnen tjärn Boskiftet fastighet Berget, Väst i höjd
Daglös by /Se Djuptjärnen tjärn Braxmyran bebyggelse Berghägnen odlingsjord
Daglös by /Se Djuptjärnsbäcken bäck Braksmyren torp och fäbodar Bergnyåkern område
Daglös by /Se Dragåsberget berg Braxmyren torp Bergskiftet åker
Daglös by /Se Dragåsen höjd Braxmyrstorpet, se 1 Braxmyran Saknas Bergstyckena åkrar
Daglös by /Se Dyngtjärnbäcken bäck Braxmyrsvedjan fastighet Bergtegarna odlingsmark
Daglös by /Se Dyngtjärnen tjärn Braxmyrtorpet torp Bergtjärnen tjärn
Daglös by /Se Dönamoberget berg Byn, Norr i by Bergåkern åker
Daglös by /Se Dönamodalsberget berg Byn, Norr i, se Norrbyn Saknas Bergåkern åker
Daglös by /Se Dönamodalsmyran myr Byn, Sör i del av by Björnbäcken bäck
Daglös by /Se Döraberget berg Byn, Väst i, se Västbyn Saknas Björnvad odlat område
*Dalen by Döraberget berg /Se Byn, Åt till bondgårdar Björnvadsrå område
Flögsäter by Enhalla berg Bålbyn huvudby Björnvadsstycket åker
Flögsäter by Enhalla berg Båtsmanstorpet torp Blnaken, Ute på ytterskifte
Flögsätter by Enhalla berg /Se Båtsmanstorpet båtsmanstorp Brandberget skogshöjd
Flögsäter by Enhallstjärnen tjärn Båtsmanstorpet torp Brandberget berg
Flögsätter by /Se Enhallstjärnen tjärn Båtsmanstorpet torpställe Brandbäcken bäck
Forsal del av by *Enholbergsråd gränsmärke Båtsmanstorpet åker, torpställe Brandstegen åker
*Forsal förr by /Se *Enhållan berg Daglunda torp Brattbakken bakke
*Forsal förr by /Se Enhållan, se Enhalla berg Daglunda stuga Brattberget inhägnat område
Forsal förr by /Se Enhålls kiern, se Enhallstjärnen tjärn Daglös kyrkby Brattbäckshägnen förr odlat område
*Forsal förr by /Se Enhållstjärnen tjärn Daglös by Brattsvedjan åker
*Forsal förr by /Se Fallstjärnsbäcken bäck Daglös by Brattsvedjedalen område
*Forsal förr by /Se *Flakaberget berg Daglös by Brattåkerstegarna åker
Forsal förr by /Se Flärkbäcken bäck Daglös by Brattåsen berg
Frea förr by /Se Flärken tjärn Daglösbacken torpställe Brattåsen berg
Frea by /Se Flärken sank mark Döraberget torp Brattåshägnen område
*Frädall ödesby Fågelmyran myr Döraberget torp Brattåsmyren myr
Fröal ödeby /Se Fäbodberget berg Döraberget fastighet Brattåsmyran odlat område
*Fröall försv. ortn. /Se Fäbodtjärnen tjärn Dörrberget torp Braxmyran odlat område
*Fröall Saknas /Se Gammelgårdsudden udde Emaus fastighet Bredlägdan åker
+Fröall Saknas /Se Gammfäbodberget berg Erik-Jonssons-fäbodar fäbodar Bredlägdan åker
Fröall kyrkojord /Se Getingmyran myr Erikshem fastighet Bredmyran odlat område
Galagök by Gravmopusten göl Erikskulle fastighet Bror Dalensbodarna fäbodar
Galagök by Gyltåsen berg Eriksro fastighet Brunnstegen åker
Helanders fäbodar fäbodar /Se Gyltåsen bergknalle /Se Eriksro fastighet Brunnsåkern åker
Hållsäter by Gäddviken vik Erikstorp fastighet Brännanskullen bergkulle
Hällsjö by Halsbäcken bäck Flögsätter by Brännarsstycket åker
Hällsjö by Halsbäcken ängsmark? Flögsätter by Brännbacken backe
Hällsjö by /Se Halsviken vik Flögsätter by Brännhägnen delvis odlat område
Hällsjö by /Se *Hanamyran, se *Holmängen äng Flögsätter by Brännkilen ängsmark
Hällsjö by /Se Helg Siön, se Hällsjösjön sjö Forsal utskatt Brännlandshägnen delvis odlat område
Kvästa del av Ärsta Helgsiön, se Hällsjösjön sjö Forsal »änge» = äng Brännlägdan odlat område
Kyrkojorden eller Kyrkobordet äga /Se Hjärtemyran myr Forsal del av by Brännstycket åker
Kyrkojorden eller Kyrkobordet äga /Se *Hjärtmyrberget berg Forshall ödeby Bränntorpet odlat område
Kälsrå by /Se Holmsiö, se Vålmsjön sjö Frea utskatt Bräntberget skogsområde
Kärr by Holmsiön, se Vålmsjön sjö ?Freata del av by Bräntlandet del av Lövsjöhöjden
Kärrsrå gårdar /Se Holmsiön, se Vålmsjön sjö Fäbodmyran bebyggelse Bräntlandet berg och skogsområde
Lövsjö by Holmsiön, se Vålmsjön sjö Fäbodmyran torp Bräntlandet del av fjällskog
Mo by *Holmsjön sjö Galagök by Bräntlandsberget berg
Mo by *Holmsjön sjö Galagök by Byåsmyren slåtter
Mo by *Holmängen äng /Se Galagök by Byråsmyran, se Byåsmyran Saknas
Mo by *Holmängen äga /Se Galagök by Byvägen väg
Mo by *Holmängen äng /Se Galagök by Byvägen väg
Mo by /Se Homsiön, se Vålmsjön sjö Galagök by Byåsmyran delvis odlad myr
Mällby by »homsiön», se Vålmsjön sjö Galagökstorpet båtsmanstorp Byåsmyrskalberget Saknas
Norum by *Hållsättersängen äng /Se Gambodarna torp Bålsberget berg
?Norum by *Hållsättersängen äng /Se Gammbodarna torpställen Bålsberget berg
Norum by /Se Hål Siön, se Hällsjösjön sjö Gammelgårdsskiftet Östra, se 14 Hällsjö Saknas Båtsmansgärdan åker
Nybo förr hus? Häggbäcken bäck Gammelgårdsudden torp Båtsmansnyåkern åker
Nybäckfäbodarna fäbodar /Se Hällsjön sjö /Se Gammalgårdsudden torp Båtsmansskogen område
Racka ägolott /Se Hällsjön sjö /Se Gammgården gård Båtsmanstorpet, Gamla åker
Rådlösta torp /Se Hällsjön sjö /Se Godset fastighet Bäcken avlopp
Trollhyttan förr hus? Hällsjösjön sjö Grels-Perstorpet fastighet Böle slåtter
Tunsjö gd /Se Hällsjösjön sjö Gröndal hemman? Bölsberget berg
Tunsjö gd /Se Hällsjösjön sjö Gröndal torp Bölsberget berg
Ålsta by Hällsjösjön sjö Gröndal lägenhet Daglösbacken skogshöjd
?Ålsta by Hällsjösjön sjö ?Gärden del av by Daglösbodarna fäbodar
Ållsta by Hälludden udde Helgsjö = Hällsjö by Saknas Dalgrenshägnen inhägnat område
Ållsta by »häl Siön», se Hällsjösjön sjö Hemmet fastighet Dalénsbodarna fäbodar
Ärsta by Häxberget berg Hildingsgård fastighet Dalénskvarnen kvarn
Ärsta by Högbacken berg Hållsätter bebyggelse Dalénssågen såg
Ärsta by Högberget berg Hålsätter by Dalinsmyran myr
Ärsta by /Se Högberget berg Hållsätter by Dalstetsberget skogshöjd
  Högbergsslåtten sank mark Hållsätter by Dalsån å
  Ingesberget berg Hållsätter by Dalsån å
  Kallkällmyran myr Hägnbergska torpet, se 16 Ållsta Saknas Dalsån å
  *Kamstenen gränsmärke Hägnbergska torpet, se 17 Ållsta Saknas Dammet Saknas
  Kankhällan berghäll Hägnbergska torpet fastighet Dammviken vik
  Kastberget berg Hägnbäckstorpet Saknas Dansarlägdorna åker
  Kattberget berg Hälledal fastighet Djupbäcken ängsmara
  Klockarmyran myr Hällsjö bebyggelse Djupbäckhägnen ängsmark
  Kornhällberget berg Hällsjö bebyggelse Djupbäckshägnen inhägnad, höåker
  Kroktjärnberget berg Hällsjö by Djupdalen dalgång
  Kroktjärnen tjärn Hällsjö by Djupdalsbäckhägnen ängsmark
  Kulhalla berg /Se Hällsjö by Djuptjärnen tjärn
  Kulhållhägnen terräng Hällsjö by Djuptjärnen tjärn
  Kullhålan, se Kulhalla berg /Se Hällsjö by /Se Djärvsbacken sluttning
  Kvarnberget berg Hällsjödal pst Djärvskläppen backe
  Kvarnhägnen terräng Högen kulle och gård Dryckesstenen sten
  Kyrkberget berg Högen gårdar Dyngtjärnbäcken bäck
  Kyrkberget berg Höglinstorpet torp Dyngtjärnen tjärn
  Kälbäcken bäck /Se Idebo fastighet Dånamodalen dal
  Källarbäcken bäck Intaget fastighet Dönamodalen dal
  Källarkullen berg Isak Jonstorpet torp Dönamodalen dal
  Källarmoberget berg Israel Perstorpet torp Dönamodalen sänka
  Ladvattenberget berg Israelstorpet fastighet Dönamodalen dal /Se
  Ladvattenberget berg Johannebo fastighet Dönamodalsberget berg
  Ladvattentjärnen tjärn Johannebo fastighet Dönamodalsberget berg
  Ladvattentjärnen tjärn Jon Michelshägn fastighet Dönamodalsberget berg /Se
  Ladvattentjärnen tjärn Jönshus fastighet Dönamodalsmyran myr
  Ladvattentjärnen sjö Kankhällan torp Döra grotta /Se
  Ladvattentjärnen tjärn Karlssons torp Döraberget berg
  Ladvattenån å Karlstorpet torp Döraberget berg
  Lafvatne, se Ladvattentjärnen tjärn Karlstorpet torp Döraberget berg
  »lavatne», se Ladvattentjärnen tjärn Klippen Saknas Döraberget berg /Se
  »lavattn berget», se Ladvattentjärnen berg Kristinebo fastighet Dörrberget berg
  Lappmyran myr Kvarnmon fastighet Edsmyran myr
  Lappmyran myr Kvarnsvedjan fastighet Enhalla berg
  Lavatne, se Ladvattentjärnen sjö Kvarnängen fastighet Enhalla berg /Se
  Lesjön sjö Kvistebo fastighet Enhallstjärnen tjärn
  Lesjön sjö Kvästa utskatt Enhålla bergområde
  Lesjön sjö ?Kvästa del av by Enhållstjärnen tjärn
  Lidbäcken bäck Kvästa äldre namn för nuv. Högen Enhällan rågångsröse
  Lidbäcksberget berg Kyrkan, Sör till lägenheter Enhällarna berghällar
  Lillberget berg Kyrkobordet, se 1 Kyrkojorden Saknas Erik-Månsåkern åker
  Lill-Rödmyran myr Kyrkojorden bebyggelse Eriksvedjebacken förr slåtter, nu skogsmark
  Lillsjön sjö Kärr bebyggelse Fallsbäcken bäck
  Lill-Stugutjärnen tjärn Kärr by Farsan lokalitet
  Lill-Tunsjömyran myr Kärr by Fjärdingslägdorna åker
  Lill-Åtjärnarna tjärnar Kjärr by Flaggsvedjan odlat område
  Lomtjärnen tjärn Kärrmarken by Flakamokullen berg
  Lomtjärnen tjärn Kärrskatten bebyggelse Flenhällan Saknas
  *Lomtjärnen tjärn Kärrsmarken by Flenhällbacken backe
  Lomtjärnen tjärn Kärrsrå by Floddiket förr bäck, nu dike
  Lusseberget berg Kärrsrå by Flugsvedjan odlat område
  Långråsmyran myr Kärrsrå bebyggelse Flärkbäcken avlopp
  Långsvedjeberget berg Kärrsrå torp Flärken myr
  Långsvedjebäcken bäck Kärrsrå torpställe Flärken tjärnpuss
  Långtjärnen torrlagd tjärn Lidalen fastighet Flügsätterberget berg
  Löfvatne, se Ladvattentjärnen tjärn Lidbäcken gårdar Flögsätterbodarna fäbodar
  Lövsjöhöjden höjd Lidbäcken torpställen Flögsätterkvarnen kvarn
  Lövsjön sjö Lillhägnaden fastighet Freall område
  Lövsjön sjö Lustigstorpet torpställe Freall område
  Lövsjön sjö Lyckebo fastighet Freall område
  Lövsjön sjö Lägdom del av by Freall område
  Lövsjötjärnen tjärn Lägdom utjord Frealls område
  Lövsjötjärnen tjärn Lönebostället prästboställe Frealls område
  Lövsjötjärnen tjärn Lövsjö by Frealls område
  Lövsjöudden udde Lövsjö by Frealsbrännan område, åker
  *Lövvattnet sjö Lövsjö by Frealsmyran åker
  Miösiön, se Mosjön sjö Lövsjö by Freatahägnen ängsmark
  »miö siön», se Mosjön sjö Lövsjöstrand fastighet Freataåkern, se Frealls område
  *Mjövattnet tjärn Lövsjövistet fastighet Främmergärdan slått
  Mosjöholmen holme Mannebo fastighet Fågelmyran myr
  Mosjön sjö Mekka, se 12-13 Hällsjö Saknas Fårskäret åker
  Mosjön sjö Mecka fastigheter Fäbodbacken backe
  Mosjön sjö Mo by Fäbodberget berg
  Mosjön sjö Mo by Fäbodberget berg
  Mosjön sjö Mo by Fäbodberget berg
  Mosjön sjö Mosjön torpgårdar Fäbodberget berg
  Mosjön sjö Mosjön torpställen Fäbodberget berg
  Mosjön sjö Mosjötorpet torp Fäbodbrännan skogsparti
  Mosjön sjö Motjärr, se 1-2 Kärr Saknas Fäbodmyran myr
  Mosjöån å Motjärr torpställen Fäbodrå del av Kärrsrå
  Motjärnen delvis torrlagd tjärn Myckelåsen torp Fäbodtjärnen tjärn
  Myckelåsberget berg Myckelåsen torp Fäbodtjärnen tjärn
  Myrlandet ägomark? Måns-Nils torpställen Fäbodvägen fäbodstig
  Myrrået ägomark? Mällby Saknas Fäbodvägen väg
  Nils-Jansrå sank mark Mällby hemman? Fägatan område
  Nilsmyrorna myrar Mällby Saknas Fägatan fägata
  Norumsviken vik Mällby del av by Fähuslägdan odlat område
  Nybrohägnen ängsmark? Mällbygården hemman Fähusnyåkern åker
  Nybäcken skogsmark Mällbygården namn på Ållsta Fähusskiftet åker
  Nybäcken slått /Se Nilstorp fastighet Fähusåkern åker
  Nylandet terräng Nordlundska torpet fastighet Galagöksbäcken bäck
  *Nylandstjärnen tjärn Norrbyn gårdar Galagökskilen berg
  *Nylandstjärnen tjärn Norrärsta del av by Galagöksmyran myr
  *Nylandstjärnen tjärn Norrärsta del av by Galagöksvägen byväg
  Pannsjöberget berg Norum by Gambodarna fäbodar
  Pannsjön sjö Norum by Gamlandsvägen del av landsväg
  Pannsjön sjö Norum by Gamlandsvägen landsväg
  Pannsjön sjö Norum by Gammbrohägnorna åkrar och betesmarker
  Pannsjön sjö Norum by Gammelbrohägn, Östra ängsmark
  Pannsjön sjö Norum by Gammelbrohägnen inhägnat odlat område
  Pansjön Saknas /Se Norumsbodarna torp Gammelenhållsmyran myr
  Per-Abrahamsrå sank mark Nybo torp Gammelgårdsudden udde
  Per-Jansrå sank mark Nygården gård Gammelhägnen odlat område
  Rudtjärnberget berg Nyhem fastighet Gammelåkerstegarna åkrar
  Rudtjärnen tjärn Nyhem fastighet Gammfäbodrå myr
  Råstensholmen holme Nyhägnaden fastighet Gammlandsvägen landsväg
  Räffsiön, se Rävsjön sjö Nylandet fastighet Gammlandsvägen landsväg
  Rävkulsberget berg Nyåker fastighet Getingmyran myr
  Rödmyran myr Näset torpställe Goddagahägnen slåtterhägn
  Rödmyrhöjden höjd Näset fastighet Gombäckarna, Sör i Saknas
  Rödskallen berg Näset förr torp, nu inägor Gombäcken inhägnat område
  Rödskallkullen höjd Ol-Ols äldre namn på Ållsta Gravmon skogsområde
  Rödåsmyran myr Olsboda fastighet Gravmon skogsområde
  Rösberget berg Pell-Perstorpet ägor Gravmopustarna myrpussar
  *Skadom sto gränsmärke? Perstorpet fastighet Grindtegen åker
  Skalsviken vik Prästgården prästgård Gubbhägnen inhägnat område
  Skamberget berg Rammasmyren torp Gyltåsen berg
  Skamberget berg Rammasmyran torpställen Gyltåsen bergsknalle
  Skammyran myr torp Gyltåsen skogshöjd
  Skammyrkälen grankäl /Se Rådlösta torp Gårdberget berg
  Skum berget, se Skamberget berg Rådlösta torp Gårdberget berg
  Skruckbacken höjd Rådlösta torp Gårdlandslägdorna åker
  Småmyrorna myrar Rådlösta torp Gårdmyran odlat område
  Spångmyran myr Rådlösta torp Gårdskiftet åker
  Stormyran myr Rådlösta torp Gårdtegarna åkrar
  Stor-Selsmyran myr Rådlösta torp /Se Gäddviken vik
  Stor-Stugutjärnen tjärn Sara Britastorpet torpställe Gärdmyrrå odlat område
  *Stråcktjärnsängen förr äng /Se Sjöbacken torpställe Gärdorna hemman
  *Stråcktjärnsängen äga /Se Sjödinstorpet torp Gärdsvedjan odlat område
  *Stråcktjärnsängen förr äng /Se Sjömyran fastighet ?Hageletten trakt
  *Stråcktjärnsängen förr äng /Se Sjömyren torp Hagelettan område
  Stugutjärnsbäcken bäck Skalsviken torpställen Hagelettan område
  Stugutjärnsbäcken bäck Skogsdalen fastighet Hagelettan område
  Svarltierna, se Svarttjärnen tjärn Solåker fastighet Haggrinden grind
  Svarttjärnen tjärn Stenberg fastighet Haglöten mark
  Svarttjärnen tjärn Storsvedjan fastighet Halsberget berg
  Svarttjärnen tjärn Storudden fastighet Halsbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn Svarttjärnsskiftet pensionärshemmet Halsbäcken ängsmark
  *Svarttjärnen tjärn Sörbyn del av by Halsstyvsnyåkern åker
  Svarttjärnen tjärn Sörärsta del av by Hambergsrå odlat myrrå
  Svarttjärnsbäcken bäck Sörärsta del av by Hampgärdan åker
  Svinåsen ås /Se Tjärr by Hamplandet åker
  Torvströmyran myr Tjärr by Hamplandsbacken slått
  Trollmyran myr Tjärrsrå, se Kärrsrå Saknas Hamplandsdalen ängssluttning
  Tuffnetresk sjö /Se Tjärrskatten, se 1 Kärrskatten Saknas Hamplandslägdan åker
  Tunsjöedet ed Trumbacken fastighet Hamplandsstycket åker
  Tunsjön sjö Trumbackslåttern fastighet Hamplandstegen åker
  Tunsjön sjö Tunsjön bebyggelse Hamplandsåkern åker
  Tunsjön sjö Tunsjöstrand fastighet Hanamyran odlat område
  Tunsjön sjö Tunsjötorp torp Hans-Janesbacken odlat område
  Tunsjön sjö Udden torpställen Helgsjön sjö
  Tunsjön sjö Vännerbo fastighet Hiteränget åker och ängsmark
  Tunsjön sjö Västbyn gårdar Holmgrensmyran myr
  Tunsjön sjö Västerbo fastighet Honunga åker el. åkrar
  Tunsjön sjö Ålsta by Hålet slåtter
  Tunsjön sjö Åsen torp Hålet namn på Skråhålet
  Tunsjön sjö Äjarstorpet torp Hållsätterbackarna backar
  Tunsjön sjö /Se Ängsbro fastighet Hållsätterbacken backe
  Tunsjön sjö /Se Ärsta by Hålsveden svedjeland
  Tunsjön sjö /Se Ödsåker fastighet Håssjön, se Hållsjön sjö
  Tunsjön sjö /Se Östansjö hemman Häbbrestegen, se Härbergstegen åker
  Tunsjö-Stormyran myr   Häggbacken sluttning
  Tunån å   Hägnberget berg
  Vahla Siön, se Valesjön sjö   Hägnberget berg
  Valasjön sjö   Hägnbäcken Saknas
  Valasjön sjö   Hägnen åker
  Valasjön sjö   Hägnen, Uppe i bondgård
  Valesjön sjö   Hälldalsnylandet slått
  Varggropen fångstgrop   Hällsjöbodarna fäbodar
  *Vebackberget berg   Hällsjökvarnen kvarn
  *Vintervägen väg   Hällsjön sjö
  Vitberget berg   Hällsjön sjö
  Vitmyran myr   Hällsjön sjö /Se
  Vitmyran myr   Hällsjösjön sjö
  Vitmyran myr   Hällsjösågen såg
  Vittjärnen tjärn   Hällsjöån del av Dalsån
  Vålmsjöbäcken bäck   Hällsten Saknas
  Vålmsjömyran myr   Hällstennyåkern, se Hällstugenyåkern Saknas
  Vålmsjön sjö   Hällströmsbodarna fäbodar
  Vålmsjön sjö   Hällstugenyåkern odlat område
  Vålmsjön sjö   Hälludden udde
  Vålmsjön sjö   Hängnorna odlad jord
  Vålmsjön sjö   Härbergstegen åker
  Vålmsjön sjö   Hässjegärdan beteshage
  Vålmsjön sjö   Hässjegärdsbacken berg
  Vålmsjön sjö   Hästbacken backe
  Wästansiö, se Valasjön sjö   Hästmyren myr
  »ytertunsiön», se Tunsjön sjö   Högbacken berg
  Ytertuunsiön, se Tunsjön sjö   Högbacken del av väg eller bergparti
  Ytter Tunsiön, se Tunsjön sjö   Högbacken backe
  »yttertunsiön», se Tunsjön sjö   Högbacken berg
  »yttertunsiön», se Tunsjön sjö   Högbackmyran myr
  »åhlstasiön», se Pannsjön sjö   Högbacksberget berg
  Åhlsta Siön, se Pannsjön sjö   Högberget bergsträcka
  Åhlstasiön, se Pannsjön sjö   Högberget berg
  *Åltjärnarna tjärnar   Högberget berg
  »åhlsta Siön», se Pannsjön sjö   Högbergsviken vik
  »åhltiernerna», se Åstjärn tjärn   Högtegen åker
  *Ålesta träsk sjö   Höladulägdorna åkrar
  Ållstakilen terräng   Hölägdorna åkrar
  Åsen höjd   Hörningstegen ängsmark
  Åstjärn tjärn   Igeltjärnen tjärn
  Åstjärnen tjärn   Igeltjärnen, se Ögeltjärnen Saknas
  Åstjärnen tjärn   Ingena odlade områden
  Åstjärnen tjärn   Ingenjörsviken vik
  Åstjärnmyran myr   Ingesberget berg
  Åtjärnbäcken bäck   Jakob Larstorpet åker
  Åtjärnen tjärn   Jan-Andershägnen nu utlagd slåtterhägnad
  Åtjärnen tjärn   Jombäckshägnen område
  Åtjärnkullen berg   Jonasrå myrmark
  Åviken vik   Julstugubacken plats
  Ärstabäcken bäck   Justerholmarna holmar
  Ögeltjärnen tjärn   Justerlägdorna åkrar
  Ökmyran myr   Jönsgärdan odlat område
      Kallberget berg
      Kallkällristan odlat område
      Kalvhägnen odlat område
      Kalvmyran myr
      Kalvmyrhöjden del av Åtjärnkullen
      Kalvsvedjan berg och betesland
      Kalvsvedjeberget backe
      Kalvsvedjeberget område
      Kalvsvedjedalen hårdvallslått
      Kalvsvedjelandet odlat område
      Kalvsvedjeskiftet åker
      Kankhällan hälla
      Karlssonstorpet odlat område
      Kastkläppberget berg
      Kastkläppen skogshöjd
      Kattnäset odlat område
      Klabbmyran myr
      Klockarmyran myr
      Klämttegarna åkrar
      Kläpparna skogsområde
      Kläppen kulle el. berg?
      Kläppen höjd
      Kläppen område
      Klövjarvägen stig, vinterväg
      Knösen på Honunga åker
      Knösen på Långtegarna åker
      Knösstycket åker
      Kolsvedjan område
      Kolsvedjebacken lergrop
      Kolsvedjedalen slått
      Kolsvedjerå skogstrakt
      Kornhällberget berg
      Kragarstycket åker
      Kroktjärnbäcken avlopp
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kryddängsstycket åker
      Kryddingeskällan källa
      Kryddinget odlat område
      Kulhalla berg
      Kulhålla slått
      Kulhålla slått
      Kulhållsberget berg
      Kulhållshägnen förr inhägnat område
      Kulhållssvedjan förr odlat område, nu skog
      Kulhållsvägen väg, stig
      Kvarnbacken backe
      Kvarnberget udde
      Kvarnhusstycket åker
      Kvarnhägnberget berg
      Kvarnhägnen förr odlat område
      Kvarnmon moområde
      Kvarnmon område
      Kvarnängsstycket åker
      Kvarstamyran ängsmark
      Kyrkbacken backe
      Kyrkbacken backe
      Kyrkberget berg
      Kyrkberget berg el. skogshöjd
      Kyrkvägen väg
      Kålsängarna åkrar
      Kålsänglägdan åker
      Kålsängsbacken sluttning
      Kålsängslandet åker
      Kålsängsstycket åker
      Kälbron bro
      Kälbäcken bäck
      Källarbäcken bäck
      Källarbäcken bäck
      Källarbäcken bäck
      Källarbäcken bäck
      Källarbäckmyran myr
      Källarkullen del av bergområde
      Källarkullen berg
      Källarkullen berg
      Källarmoberget berg
      Källstyckena backslått och åker
      Käpprödjan område
      Kärndalsbacken åker
      Kärrskvarnen kvarn
      Laduvattnet tjärn
      Ladvattentjärnbäcken bäck
      Ladvattentjärnen tjärn
      Lappberget höjd
      Lappberget berg
      Lappkälen myrområde
      Lappkälen myr
      Lappmyran myr
      Lappto dalgång
      Lappudden åker
      Lavattenberget berg
      Lavattenmyran myr
      Lavattentjärnen, se Lavattnet Saknas
      Lavattenån avlopp
      Lavattnen tjärn
      Lavattnet tjärn
      Lesjön sjö
      Lesjön sjö
      Lesjön sjö
      Lidbäcken bäck
      Lidsvedjan förut odlat område
      Lidsvedjebacken vinterväg
      Lillaftonsmyran myr
      Lillgrundet holme
      Lillhägnen odlat område
      Lillmyren myr
      Lillrödmyran del av Rödmyran
      Lillskiftet del av odlad jord
      Lillstugetjärnen tjärn
      Lillstugutjärnsmyran myr
      Lill-Toe dal
      Lilltunsjömyran myr
      Lillåtjärnen tjärn
      Lillänget ängsmark
      Lindströmsbodarna fäbodar
      Lissberget berg
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnsberget berg
      Lusseberget berg
      Lusseberget berg
      Långbrohägnen höåker
      Långbrohägnen, Övre odlingsmark
      Långfarstun åker, lägda
      Långrå slåtter
      Långråsberget berg
      Långråsberget berg
      Långsveden, Långsvedberget bergsområde
      Långsvedjan skogsområde
      Långsvedjeberget berg
      Långsvedjebäcken bäck
      Långtegarna åkrar
      Lägdom utjord
      Lägdom utjord
      Lägdomsnyåkern åker
      Lägdorna åker
      Lägdorna åkrar
      Lägdorna höåkrar
      Lägdorna där i Freata åkrar
      Lägdorna där i Kvarsta åkrar
      Lökomsvedberget berg
      Lövsjöbäcken avlopp
      Lövsjöhöjden berg
      Lövsjöhöjden berg
      Lövsjöhöjden berg
      Lövsjöhöjden berg
      Lövsjön sjö
      Lövsjön sjö
      Lövsjötjärnen tjärn
      Lövsjötjärnen tjärn
      Lövsvedjan åker
      Lövsjövägen, Gamla väg
      Maskintegen åker
      Melandersmyran myrslått
      Mellanvägen väg
      Mellby utjord
      Mellerstpusten pust
      Mobodarna fäbodar
      Mobäcken bäck
      Momyran åker
      Mosjöholmen holme
      Mosjökälen odlat område
      Mosjön sjö
      Mosjön sjö
      Mosjön sjö
      Mosjönäset, se Näset Saknas
      Mosjöslåttarna slåttar
      Mosjöån avlopp
      Motjärn tjärn
      Motjärnen tjärn
      Motjärnen tjärn
      Movitmyran myr
      Myckelåsen bergås
      Myckelåsen berg
      Myckelåsen berg
      Myckelåsen berg
      Myckelåskammen topp
      Myckelåsvägen väg
      Myran åkerområde
      Myran, se Momyran Saknas
      Myran jäms med jorden myr
      Myran, Väst i ängsmark
      Månkeberget berg
      Måns-Nilsgrinden grind
      Mällbynyåkern åker
      Nils Jansrå myrrå
      Nils Jansrå myrrå
      Nils-Jonsrå myr
      Nipan skogstrakt
      Norrestegarna åkrar
      Norrlägdan åker
      Norrmyran äldre namn på Hägnen
      Norrskiftet åker
      Norråkern åker
      Norrängen starrmyr
      Norrängsåkrarna åkrar
      Norumsberget berg
      Norumsberget höjd
      Norumsberget höjd
      Nybrandbäcken odling
      Nybrohägnen odlat område
      Nybrohägnsbäcken bäck
      Nybäcken skogsslått
      Nybäcken slåtter och fäbodar
      Nybäcken skogsområde
      Nybäcksbacken backe
      Nybäckslåtten bäckslått
      Nygårdsbacken backe
      Nyhägnaden odlat område
      Nyhägnen ängsmark, höåker
      Nyhägnen ängsmark
      Nylandet förr åker, nu skogsmark
      Nylandsbetet betesmark
      Nylandsslåttarna slåttar
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkersbacken odlat område
      Nyåkersbacken backe
      Nyåkerslandet åker
      Nyåkersmyran bäckslått
      Nyåsmyran odlat område
      Näset näs
      Näset skogsparti
      Näset slåttar
      Näshägnen ängsmark
      Näsänget åker
      Näsängsnyhägnen åker
      Näsängsrumpan åker
      Ockenberget berg
      Ol Ershägnen åker
      Ol-Olsladan lada
      Oxberget berg
      Oxberget berg
      Oxberget berg
      Pannsjöberget berg
      Pannsjöberget höjd
      Pannsjöbäcken bäck
      Pannsjöbäcken avlopp
      Pannsjön sjö
      Pannsjön sjö
      Pannsjön sjö
      Per-Ersbodarna fäbodar
      Per-Jansrå myr
      Pettershägnen förr odlat område, nu skogsmark
      Pissbrännan plats
      Pissbrännan backe
      Prästslåtten äldre namn på Hanamyran
      Pustarna tjärnar
      Pustarna tjärnar
      Racka ägolott /Se
      Racka åker
      Rackladan lada
      Racklägdorna åkrar
      Racktegarna odlat område
      Ramalsmyran, se Rammasmyran Saknas
      Rammasmyrvägen väg
      Renen byväg
      Robrandberget gränsberg
      Rocktegarna, se Racktegarna Saknas
      Rossberget berg
      Rotfallrå myr
      Rotfallråsmyran myr
      Rudtjärnberget berg
      Rutjärnberget berg
      Rutjärnen tjärn
      Rudtjärnen tjärn
      Rudtjärnen tjärn
      Rudtjärnsmyran myrområde
      Råcka ägolott, åker och äng
      ?Råcka äga
      Råckladan lada
      Rådlöstavägen väg
      Råstenarna holmar
      Rödmyran myr
      Räbbiketo odlat område
      Räbbkulsberget berg
      Rävabacken sluttning
      Rävkulsberget berg
      Rödmyren myr
      Rödmyren myr
      Rödmyran Saknas
      Rödmyrbodarna fäbodar
      Rödmyrbäcken avlopp
      Rödmyrhöjden myr
      Rödskallberget berg
      Röskallen berg
      Rödskallen, se Rödskallberget Saknas
      Rödåsberget berg
      Rödåsen ängsmark
      Rödåsmyran myr
      Sammelsvedbacken backe
      Samuelsnyåkern åker
      Sandgropsnyåkern åker
      Sandnyåkern åker
      Segrestycket åker
      Segrilägdan åker
      Segrilägdesåkern, Nordan på åker
      Segrinyåkern åker
      Sigridlägdorna åker
      Simlingsstenen rågångssten
      Sjömyren ängar och åkrar o. torp
      Sjösvedjan höåker
      Skalet dalgång
      Skalsvedberget berg
      Skammyran myr
      Skammyrberget berg
      Skammyren myr
      Skammyren myr
      Skammyrkälen granskogsområde
      Skammyrtjälen skogsområde
      Skammyrtjälen grantjäl
      Skarpgärdan, Västra åker
      Skarpgärdan, Östra åker
      Skavmyran Saknas
      Sketemyran odlat område
      Skolbacken backe
      Skruckberget bergsknalle
      Skrålhålet inhägnad
      Skråhålet inhägnad
      Skräddarnyåkern åker
      Skumberget berg
      Skumbäcken bäck
      Skumbäcken bäck
      Skumbäcken bäck
      Skummyran myr
      Sleven vik
      Sleven vik
      Slåtteslandet slåttesland
      Slåttlandet slått
      Slåttlandsbäcken bäck
      Slåttrå ängsmark
      Smalsundet, se Sundet Saknas
      Smedjestycket åker
      Smedsudden udde
      Smågärdorna odlat område
      Småmyrorna slåttermyr
      Småmyrorna myrområde
      Smånyåkrarna åkerjord
      Småstyckena åkrar
      Småtjärnarna tjärnpussar
      Snasberget berg
      Snasen Saknas
      Sniplägdstycket odlat område
      Snipstycket åker
      Snötterbärmyrberget berg
      Snötterbärmyran myr
      Spångmyren myr
      Spångmyran myr
      Stackulägdorna åkerområde
      Stejislåtten odlat område
      Stenberget område
      Stenberget område
      Stenbergsskiftet odlat område
      Stenbäcken bäck
      Stentegarna backe
      Stentegen åker
      Storaftonsmyran myr
      Storbacken lägda
      Stordiket dike
      Storhägnen inhägnat område
      Storlägdorna åker
      Stormyran myr
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäckkroken Saknas
      Stormålet åker
      Storrå myr?
      Storrå förr odlat område
      Storrå förr odlat område, nu skogsmark
      Storråsbäcken bäck
      Storrödmyran del av Rödmyran
      Storröset rågångsröse
      Storröskallen Saknas
      Storselmyran myr
      Storskiftet del av odlad jord
      Storstugetjärnen tjärn
      Storstugutjärnsmyran myr
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storsvedjan skogsområde
      Storsvedjan odlat område
      Storsvedjelillmyran myr
      Storsvedjenyåkern åker
      ?Storsättsmyren myr
      Stortegarna åker
      Stortegen åker
      Stor-Toe dal
      Storto dalgång
      Storugåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkersdalen ängsmark
      Storåkersmyran slått
      Stor-Åtjärnen tjärn
      Storåtjärnen del av Åtjärnarna
      Storåtjärnen tjärn
      Strandskiftet ängsmark
      Stubbhägnen inhägnad odling
      Stubbsvedjan odlat område
      Stugetjärnsbäcken avlopp
      Stugutjärnarna tjärnar
      Stugutjärnsmyrorna myrområde
      Stugutjärnsvägen skogsbilväg
      Sundet vik
      Sundet sund
      Sundshägnen odlat område
      Sundsrå slåttermyr
      Sundsråtjärnen tjärn
      Sunnanbäcksmyran slått
      Sunnanbäcksåkern åker
      Sunnerstlånglägdan åker
      ?Sunstaråmyren myr
      ?Sunstaråtjärnen tjärn
      Svartbrännan åkerjord
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnsbodarna fäbodar
      Svarttjärnsbäcken avlopp
      Svartviken vik
      Svedjan odling
      Svedjan odlad mark
      Sågbacken tomtmark
      Sågbäckbron bro
      Sågbäcken del av Åtjärnbäcken
      Sågdammet dammbyggnad
      Sågnyåkern åker
      Söderåkern åker
      Sörlånglägdan åker
      Sörlägdan åker
      Sörskiftet åker
      Sör-Stugutjärnen tjärn
      Söråkern åker
      Sörängen strandslått
      Sörängsstycket åker
      Sörängsåkrarna åkrar
      Tjäderberget berg
      Tjäderberget, se Lövsjöhöjden Saknas
      Tjälbäcken bäck
      Tjärdalsbäcken åker
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnbergsstyckena slåtter
      Tjärnbergstegarna åker
      Tjärndalsbacken område
      Tjärndalsnyåkern åker
      Tjärnen Saknas
      Tjärnskiftet odlat område
      Tjärnåkern odlat område
      Tjärrsskogen skog
      Toe dal
      Torpet åkerområde
      Torvströmyran myr
      Traljbacken backe
      Traljbacken backe
      Trollmyran myr
      Trollmyran myr
      Trollmyrrå myr
      Trollmyrrå inhägnad odling
      Trombacken slåtter
      Trumbacken område
      Trångto dalgång
      Tunsjödammet dammbyggnad
      Tunsjöedet ed
      Tunsjöhögberget berg
      Tunsjömyran myr
      Tunsjön sjö
      Tunsjön sjö
      Tunsjöstorröset Saknas
      Tunsjösvedjorna skogsmark
      Tunsjösågen vattensåg
      Tunsjövägen, Gamla väg
      Tuvlägdorna åker
      Tuvorna åkrar
      Tåtegarna åker
      Tångåkern åker
      Tängåkern åker
      Utskiftet del av odlad jord
      Valasjön sjö
      Vargstugebäcken bäck
      Vargstugebäcken bäck
      Vargstugubäcken bäck
      Vattenkvarnen kvarn
      Vattustycket åker
      Vattustyckskiftet odlat område
      Vedlirstegen åker
      Viken vik
      Viksgärdsstycket åker
      Vikskiftet åker
      Vilstenen sten
      Vitberget berg
      Vitberget berg
      Vitmyran myr
      Vitmyran myr
      Vittjärnen tjärn
      Volmsjön sjö
      Vålmsjöberget berg
      Vålmsjöbäcken avlopp
      Vålmsjöbäcken avlopp
      Vålmsjömyran myr
      Vålmsjön sjö
      Vålmsjön sjö
      Vålmsjön sjö
      Vålmsjön sjö
      Vålmsjön sjö
      Vålmsjörå myrsträckning
      Vägen till Galagök, se Galagöksvägen Saknas
      Väsingen delvis åker, delvis slått
      Väsinget äng
      Väsingsbron bro
      Väsingsbäcken bäck
      Väsingsudden udde
      Västernyåkern odlat område
      Västerstorrå myr
      Västerstpusten tjärn
      Västerstugetjärnsmyran, se Klockarmyran Saknas
      Västertegarna åkrar
      Västeränget åker och ängsmark
      Ytterskiftet åker
      Ytter-Stugutjärnen tjärn
      Åberget strandparti
      Åbron bro
      Åbron bro
      Åbrostycket odlat område
      Åkermyran slått
      Åkern åker
      Ållstabodarna fäbodar
      Ållstabäcken bäck
      Ållstabäcken del av bäck
      Ållstabäcken bäck
      Ållstakilen skogsområde
      Ållstanyåkern åker
      Ålstatjärnen tjärn
      Ån Saknas
      Åsen bergsområde
      Åsen höjd
      Åslandssågen såg
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnsberget berg
      Åstjärnsbäcken avlopp
      Åstjärnsbäcken avlopp
      Åstjärnsmyrorna myrområde
      Åsvedjan odlat område
      Återskiftet del av odlad jord
      Återstpusten Saknas
      Åtjärnan Saknas
      Åtjärnarna tjärnar
      Åtjärnbäcken bäck
      Åtjärnbäcken bäck
      Åtjärnbäcken avlopp
      Åtjärnkullen berg
      Åtjärnkullen berg
      Åtjärnkullen berg
      Åtjärnmyrorna myrområde
      Åviken vik
      Äjarsbäcken bäck
      Ängesmyran område
      Ängesnyåkrarna åkrar
      Änge(t) slåtter
      Ängesberget berg
      Änget odlat område
      Änget åker
      Änget, Fram i odlat område
      Änget, Väst på åker
      Änget, Öst i åker
      Ängsbacken åker
      Ärstabacken bäck
      Ärstabodarna plats
      Ärstabodarna fäbodar
      Ärstabäcken bäck
      Ärstabäcken bäck
      Ärstaliden bergssluttning
      Ärstanipan skogland
      Ögeltjärnen tjärn
      Ögeltjärnsmyran myr
      Ökhägnen förr odlat område
      Ökmyran myr
      Österlägdorna åkrar
      Överlångbrohägnen inhägnad odling

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.