ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torsåkers socken : Ångermanlands mellersta domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 243 Naturnamn : 212 Bebyggelsenamn : 164 Naturnamn : 541
Torsåker sn *Abborrkullen berg Torsåker socken Abborrsjöberget berg
Torsåker sn *Abborrsjöbergen bergsområde Torsåker socken Aspbyberget berg
Torsåker sn /Se *Abborrsjöbergen bergområde Torsåker socken Aspbymon skogsområde
Torsåker sn Abborrsjöberget berg Torsåker socken Avslappslandet åker
Torsåker sn Barktjärnen tjärn Torsåker socken Backmansmyran myr
Torsåker sn Barktjärnen tjärn Torsåker socken Banan järnväg
Torsåker sn Berttierna, se Barktjärnen tjärn Torsåkersherrar inbyggarbeteckning Barktjärnen tjärn
Torsåker sn Bodmyran myr Aspby byar Barktjärnen tjärn
Thorsakir = Torsåkers sn sn Bonbron, se Bondbron bro Aspby by Barktjärnen tjärn
Torsåker sn Bondbron bro Aspby byar Barktjärnsbäcken avlopp
Torsåker sn Bondbron bro Aspby by Bastugärdan betesmark
Torsåker socken Borgen upphöjning av strand /Se Aspby hp Badstustycket åker
Torsåker sn Bålberget berg /Se Banvaktstomten, se 5 Kärvsta Saknas Badstuåkern åker
Torsåker sn *Bäckkvisslan bäckmöte /Se Bergtomta fastighet Baståkerbacken odlad sluttning
Torsåker sn *Bäckkvisslan, Norra bäckmöte /Se Björkby del av by Baståkern åker
Torsåker sn *Bäckkvisslan, Norra bäckmöte /Se Björne by Benrangelbacken skogklädd höjd
Torsåker sn Djupbäcken bäck Björn(e)bodarna torp Benrangelbacken höjd
Torsåker sn Djupdöveln tjärn /Se Björnebodarna fäbodar Berget, Uppe i Saknas
Torsåker sn Djupdöveln tjärn /Se Björned by Bergsåkern ägor
Torsåker sn Djupdöveln tjärn Björned by Bergåkern åker
Torsåker samh. och sn Djupdöveln tjärn Björned by Björkby odlat område
Torsåker sn /Se Djupdövelsberget berg Björntorp fastighet Björneberget berg
Torsåker socken Djuptjärnen tjärn Bovalla fastighet Björnebodarna fäbodar
Torsåker sn Dragtjärnbäcken bäck Bringsta bebyggelse Björnedberget berg
Torsåker sn Dragtjärnen tjärn Bringsta bebyggelse Björnedberget berg
Torsåker sn Dragåsberget berg Bringsta by Björnedbodarna fäbodar
Torsåker sn Dragåsbäcken bäck Bringsta by Björnedbodarna fäbodar
Torsåker sn Dragåsen höjd Bringsta by Björnedbodarna fäbodar
Torsåker sn Dyngbromyran myr Byggnadsplatsen, se 3 Tomte Saknas Björnedbodbäcken bäck
Torsåker sn *Dödmansrenen äga /Se Båtsmanstorpet torpställe Björnedbomyran myr
Torsåker sn *Dödmansrenen äga /Se Djupbäcken torp Björnekajen ångbåtsbrygga
Torsåker sn Dödemansreenen lokalitet /Se Djupbäcken torp Björnön höjd
Torsåker socken /Se Falkslåtten terräng Djupbäcken torp Bladmyran myr
Torsåker sn /Se Fågelmyran myr Fanom by, hållplats Blockstranden område
Torsåker sn /Se *Fårs förr ö Fanum by Blockstrandsgrinden grind
Torsåker sn /Se Fäbodbäcken bäck Fanom by Blåbärsberget berg
Torsåker sn /Se *Galvvattnet sjö Fanom fastighet Blåbärsto dalgång
Torsåker sn /Se Gistgårdsberget berg Flaggars torp Bondbron bro
Torsåker sn /Se Gistgårdsån å Gamla Nyåkern, se 10 Hola Saknas Bodvägen skogsstig
Torsåker sn /Se Gistgårdsön ö Gistgården torp Borgen upphöjning
Torsåker sn /Se Gistgårdsön ö Gistgården torpställe Borgen Saknas
Torsåker sn /Se Gistgårdsön järnvägsanhalt /Se Gärdliden? torpstugor Brattåkern åker
Torsåker sn /Se Gubbsvedjeberget berg Gärdliden torpställen Bredstyckena åkrar
Torsåker sn /Se Gäddsjöberget berg Gästgivaregården gästgivaregård Bringstaberget berg
Torsåker sn /Se Gäddsjöberget berg /Se Gästgivaregården gästgivaregård Bringstabäcken bäck
Torsåker sn /Se Gäddsjöbäcken bäck Gästgivaregården gästgivaregård Bringstarå rågång
Torsåker sn /Se Gäddsjön sjö Göranstorpet torp Bringstavägen landsväg
Torsåker sn /Se Hallberget berg Hammar bebyggelse Bringstycket åker
Torsåker sn /Se Hammarstjärnen tjärn Hammar, Västhammar by Broåkern åker
Torsåker sn /Se *Hammarstresk sjö Hammar by Bräng, Ute i odlad jord
Torsåker sn Hammarsön, se Gistgårdsön ö Hammar by Brängsberget höjd
Torsåker sn /Se Hamptjärnen torrlagd tjärn Harv by Brännan odlat område
Torsåker sn /Se Hamptjärnen tjärn Harv by Brännbergsskiftet slått
Torsåker sn /Se *Harvsvarpet kronofiske /Se Harv by Bräntlandet skogsområde
Torsåker sn /Se *Harvsvarpet kronofiske /Se Harvsbodarna förr fäbodställe Bräntlandet skogsområde
Viksmakten inbyggarbeteckning /Se *Holavarpet kronofiske /Se Hemmet, se 13 Hammar Saknas Buskensgärdan, se Buskgärden Saknas
Asby, se Aspby by /Se Hov prästbolsjorden /Se Hjärtnäs by Buskgärdan odlat område
Aspby by /Se *Hofzåkeren Saknas /Se Hjärtnäs by Byvägen byväg
Aspby hpl *Hofzänget Saknas /Se Hjärtnäs by Bålberget berg
Aspby by Hvalfkiernan, se Valvattnet tjärn Hjärtnäs by Bäcken, Söder om Saknas
Aspö = Aspby by /Se »hvalfkiernan», se Valvattnet sjö Hola bebyggelse Dalen betesmark
Aspby, V. o. Ö byar Hvalfvatne, se Valvattnet sjö Hola by Dalsvägen väg
Aspby by /Se Hvalfvatne, se Valvattnet sjö Hola by, folkhögskola Dalsvägen landsväg
Aspby by Hvitvatne, se Vittjärnen tjärn Hola by Djupbäcken bäck
Aspby by Hvitvatne, se Vittjärnen tjärn Hola by Djupbäcken väg
Aspby gårdar Hämransberget berg Hola by Djupbäcksvägen väg
Aspby gårdar Hämransbäcken bäck Hola by, folkhögskola Djupdövelberget berg
Aspby gårdar *Högerå råmärke /Se Hola by Djupdöveln tjärn
Aspby gårdar *Högerå råmärke /Se Hola folkhögskola Djupdöveln tjärn
Aspby gårdar Högtiarna, se Högtjärnen tjärn Hola by /Se Djupdöveln tjärn
Aspby by /Se Högtjärnen tjärn Holansbodarna bebyggelse Djupdöveln tjärn
Aspby by *Högtjärnen tjärn /Se Holansbodarna torp Djuprå myr
Aspby by *Högtjärnen tjärn /Se Holansbodarna torp /Se Djupråbäcken avlopp
Aspby by Högtjärnen tjärn Holansbodarna fäbodar Djuptjärnbäcken avlopp
Aspby by /Se Högtjärnen tjärn Hof prästbolet Djuptjärnen tjärn
Aspeholm = Aspby by Högtjärnen tjärn Hov by Dragtjärnen tjärn
*Aspeholm Saknas *Hökenäsbacken höjd /Se Hov bebyggelse Dragtjärnen tjärn
Bergsåker ägor Jansmyrtjärnen tjärn Hov bebyggelse Dragtjärnen tjärn
Bergsåker utjord /Se Kalldinsslåtten sank mark Hov bebyggelse Dragtjärnsbäcken avlopp
Börkby del av by Kalvtjärnsmyran myr Hälsingsta by Dragtjärnsmyran myr
Björnebodarna fäbodar /Se *Kamstenen gränsmärke Hälsingsta by Dragåsberget berg
Björned by Karberget berg o, triangelpunkt Hälsingsta by Dravåsrå? berg?
Björned by Karberget berg /Se Hämra by Dyngbromyran myr
Björned by /Se *Kiernen, se *Högtjärnen tjärn Ämra by Dödemansrenen lokalitet
Björned by /Se Kroktjärnen tjärn Hämransbyn by Dönamon ängsmark
Björned by /Se *Kråkön ö Ivar Rogstastorpet, se 12 Vik Saknas Falkslåtten slått
Björned by Kvarnbäcken bäck Jonstorp fastighet Fanomsbodarna fäbodar
»Björnön» = Björned by Kvarnhusbäcken bäck Järliden? torpställe Fanomsbäcken bäck
Bringistadha = Bringsta by Kälkmyran myr Karlsborg gård Fanomssågen husbehovssåg
Bringsta by Kärvstaberget berg Karlslund lägenhet Fjällskogen fjällskog
Bringsta by Ladvattenberget berg Kjerfsta by Fjärdingslägdan åker
Djupbäcken torp /Se Ladvattenberget berg Kjerfsta by Flaggarsbacken väg
Fanom by Ladvattentjärnen tjärn Kjervtorpet torp Flakamon skogsområde
Fanom by Ladvattentjärnen tjärn Klen by Flatrå myrrå
Fanom by /Se Ladvattentjärnen tjärn Klen by Flodiket avflödesdike
Fanom by /Se Ladvattentjärnen tjärn Klen by Fornborgen befästning
Fanom by /Se Lafvatne, se Ladvattentjärnen tjärn Klippan fastighet Fornborgen befästning
*Getreveln, se *Påvestycket med Getreveln Saknas Lagåsen höjd Kyrkogården bebyggelse Frölandersbacken backe
Grendabäcken = ?Viksbäcken Saknas Lagåsmyran myr Kyrkogårdsutvidgningen, se 2 Kyrkogården Saknas Fågelmyren myr
*Grändabäcken, se Viksbäcken Saknas Lavatne, se Ladvattentjärnen tjärn Kärvsta by Fågelmyran myr
Hammar, Västra, Mellan, Östra byar Lavattnberget, se Ladvattenberget berg Kjërfsta by Fåglansmyran myr
Hamar = Västhammar by Lill-Grössjön sjö Kärvsta bebyggelse Fårsvedjan förr odlat område, nu skogsmark
?Hammar by Lill-Grössjön sjö Liesvedjebäcken, se Fanom fastighet Fårsvedjelägdorna åkrar
Hammar, M., Ö. o.V. byar Lill-Grössjön sjö Mejeriet, se 7 Hov Saknas Fäbodberget berg
Hammar, V. by Lill Ry Siön, se Lill-Grössjön sjö Nya betet fastighet Fäbodbäcken bäck
Hammar, V. (o. Ö.) by(ar) lillRy siön, se Lill-Grössjön sjö Nyåkern, se 10 Västeraspby Saknas Fäbodkilen skogsområde
Hammar by /Se Lill-Åstjärnen tjärn Nyåkern fastighet Fäbodmyran myr
?Hammar, Västra by Logrundet grund Pellpersgården torp Fägårdsstycket, Gamla åker
?Hammar, Västra by Löfvatne, se Ladvattentjärnen tjärn Pell-Perstorpet torp Färjvägen byväg
?Hammar, Västra by Mossamyran myr Prostbodarna fäbodar Färjvägen byväg
?Hammar, Västra by Mörttjärnen tjärn Prästbäcken ångbåtsbrygga och gårdar Gamfägården ängsmark
Hammar, Västra by Mörttjärnen tjärn Prästbäcken torpställen Gammelåkern åker
Hammar, Västra by Mörttjärnen tjärn Prästbäcken torpställen Gammlandsvägen skogsväg
Hammar, Västra by Mörttjärnen tjärn Prästmon järnvägsstation Gamlandsvägen landsväg
Hammar, Västra by Mörttjärnen tjärn Pärlan, se 8 Hov Saknas Gammlandsvägen del av landsväg
Hammar, Västra by Mörttjärnen tjärn Reveln torpställe Gammlandsvägen skogsstig
Hammar by /Se Mörttjärnen tjärn Rogsta by Gammvägen landsväg
Harv by Mörttjärnmyran myr Rogsta by Gammvägen väg
Harv by *Nylandstjärnen tjärn Rogsta by Gammvägen landsväg
Harv by /Se Orrmyran myr Räveln torpställen Gistgården ö
Harv by /Se Orrmyrkullen höjd Salum by Gistgården ö
Hjärtnäs by Oxberget berg Salum by Gistgården ö
Hjärtnäs by Paskalammstjärnen tjärn Salom by Gistgården ö
Hjärtnäs by Prästbäcken bäck Samfälligheten, se 4 Tomte Saknas Gistgårdsberget bergskulle
Hjärtnäs by *Prästholmen el. Prästön holme Sandbergstorpet fastighet Gistgårdsberget höjd
Hjärtnäs by *Prästholmen el. Prästön holme Sanna fastighet Gistgårdsån del av Ångermanälven
Hjärtnäs by Pussmyran myr Skälingsta? del av by Gistgårdsudden del av Gistgården
?Hjärtnäs by Pålberget berg Slätnyåkern, se 3, 4 Bringsta Saknas Gistgårdsån älv
Hjärtnäs by /Se Pålmyran myr Slätnyåkern fastighet Gistgårdsån sund
Hjärtnäs by /Se Pålsmyran myr Storlägdan del av ägor Graningen åkerjord
Hjärtnäs by /Se Pålsmyrbäcken bäck Storlägden kyrkoherdebost. Grundan del av Gistgården
Hola by ?Rismyrberget berg Stranden, se 13 Vik Saknas Gräsberget berg
Hola by /Se Rismyrberget berg o. triangelpunkt Sundhägn fastighet Gräsbergsmyran myr
Hola by /Se Rogstaberget, se Rogstaklippen berg /Se Svartbäcken torp Grönsvedjan odlat område
Hola by /Se Rogstaklippen berg Syskonbo, se 9 Hov Saknas Gubbsvedjan skogsmark
Hola by Rogstaklippen berg /Se Tittin fastighet Gubbsvedjeberget berg
Hola by /Se +Rolvsbäcken gränsmärke, bäck Tjärnsveden torp och ägor Gubbsvedjeberget berg
Hola by /Se Rågsvedberget berg Tomte by Gårdåkern åker
Hola by /Se Rödmyran myr Tomta by Gårdåkern åker
Holansbodarna torp /Se Rödmyrbäcken bäck Tomte by Gäddsjöberget berg
Hola by /Se Sandberget berg Tomte bebyggelse Gäddsjöberget berg
Hola by /Se Sigfris berget, se ?Rismyrberget berg Tomte bebyggelse Gäddsjöberget berg /Se
Hov prästgård /Se Simsjön sjö Torsåkerprostbodarna f.d. fäbodar Gäddsjöbäcken avlopp
Hov prästbol Simsjön sjö Utanbakskiftet, se 11-12 Västeraspby Saknas Gäddsjön sjö
Hov khbost. /Se Simsjön sjö Vik bebyggelse Gärdliden åkerområde
Hov prästgård /Se Simsjön sjö Vik bebyggelse Gärdliden ängsmark
Hov prästbordet /Se Simsjön sjö Vik by Gärdorna ängsmark
Hov prästgård Simsjön sjö Vik by Göstagärdan odlat område
Hov prästgård /Se Simsjön sjö Vik by Hagbacken del av Hägnvägen
Hov prästgård /Se Simsjön sjö Vikbäcksrå fastighet Halsbäcken bäck
Hov prästgård /Se Simsjön sjö /Se Viksbäcken torpställen Halvarsrå skogsmark
Hov khbost. /Se Simsjön sjö /Se Vikebodarna fäbodar Hammarsberget berg
Hov khbost. /Se Simsjön sjö /Se Viksbäcken torp Hamplandet åker
Hov by, prästgd /Se Simsjöänget ängsmark Viksbäcken, se Aspby hp Hamplandsstycket åker
Hov by, prästgd /Se *Skadom sto gränsmärke? Västeraspby by Hamplandstegarna åkrar
Hov by, prästgd /Se Skjututförberget berg Västeraspby bebyggelse Hamptjärnen tjärn
Hov försv. kyrkby /Se Skällberget berg /Se Västeraspby bebyggelse Hamptjärnen tjärn
Hov by /Se Skällberget berg /Se Västeraspby by Hamptjärnen tjärn
Hov by /Se Slåttmyran myr Västhammar by Hamptjärnen tjärn
Hov by /Se Slåttmyrberget berg Åsen, Ovan byar Hamptjärnen tjärn
Hov by /Se Snaraberget berg Österaspby bebyggelse Hamptjärnen tjärn
Hälsingsta by Spångmyran myr Österaspby bebyggelse Hamptjärnen tjärn
Helsingstadha = Hälsingsta by Stefanstjärnen tjärn Österaspby by Hamptjärnen tjärn
Hälsingsta by Stenbittjärnberget berg Österaspby by Hamptjärnen tjärn
Hälsingsta by /Se Stenbittjärnberget berg /Se   Hamptjärnsmyran myr
Hälsingsta by Stenbittjärnen tjärn   Harvsbodarna förr fäbodar
Hälsingsta by /Se Stenbittjärnen tjärn   Harvsbodarna förr fäbodar
Hälsingsta by /Se Stenbittjärnen tjärn   Henriksåkern åker
Hämra by Stor-Jansmyran myr   Hofsbacken lutning på ägor
Hämra by *Storholmen förr ö   Hägnadsskiftet odlat område
Hämra by /Se Stormyran myr   Hägnen odlat område
Hämra by /Se Stormyran myr   Hägnen, Nere på slått
Hämra by /Se Stormyrbäcken bäck   Hägnen, Ute i odlat område
Hämra by /Se Stormyrkullen höjd   Hägnskiftet odlat område
*Karekstad by Stormyrtjärnen tjärn   Hägnvägen väg
Klen by /Se Storstenberget berg   Hällberget berg
Klen by Stortoberget berg   Hälsingstabodarna område
Klen by /Se Storviken vik   Hälsingstasågen såg
Klen by /Se *Strinda siö tresk fiskevatten   Hälsingstasågen såg
Klen by Styresholm område med forlämning   Hämraberget berg
Klen by /Se Styresholm medeltida fäste /Se   Hämrabäcken bäck
Klen by /Se *Sunnansiöträsk fiskevatten   Hämranipan berg
?Kutaby förr kungsgård /Se Tjuvtoberget berg   Hämransbodarna fäbodar
Kärvsta by Tjärnsvedjan ägomark   Hämransbodarna fäbodar
?Kärvsta by Tolandersberget berg   Hämransbryggan ångbåtsbrygga
Kärvsta by /Se Torrtallmyran myr   Hämransbäcken bäck
Påvestycket med Getereveln äga /Se Torvströmyran myr   Hämranskullen bergkulle
Påvestycket med Getereveln äga /Se Trångmyran myr   Hämranssmåmyrorna myrområde
Påvestycket med Getereveln äga /Se Tunsjö-Stormyran myr   Hässjegärdan odlat område
*Påvestycket med Getereveln äga /Se Utnäsgrundet grund   Hästargrunden uppgrundningar
Påvestycket med Getereveln äga /Se Valvattnet sjö   Hästmyran myr
Reveln torpställe /Se Valvattnet sjö   Hästmyrberget berg
Roalstadha = Rogsta by Valvattnet sjö   Hästskoslåtten slått
Rogsta by Valvattnet tjärn   Hästskoslåtten slått
Rogsta by Valvattnet sjö   Hästtomma område
Rogsta by /Se *Vangsta äng   Höcknäsbacken höjd
?Rogsta by Vangstaberget berg   Högrenen ängsmark
Rogsta by /Se Vikstjärnen torrlagd tjärn   Högtjärnen tjärn
Rogsta by Vitmyran myr   Högtjärnsbäcken avlopp
Rogsta by /Se Vitmyrberget berg   Högtjärnsmyran myr
Rogsta by /Se Vittjärnen tjärn   Högåkern åker
Rogsta by /Se Vårdkasberget berg   Höladuvallen stig
*Påvestycket med Getereveln äga /Se Vårdkasberget berg   Hörnkvistberget höjd
*Påvestycket med Getereveln äga /Se Vårdkasberget berg /Se   Inget Saknas
Salom by Västhammarsberget berg   Inget, Nere på odlad jord
Salom by Åberget berg   Ishällorna vinterväg
Salom by Åkermarksmyran myr   Jansmyran myr
Salom by /Se *Åsen höjd /Se   Jansmyrpustarna småtjärnar
Salum by /Se Åstjärnen tjärn   Jerusalem åker
Salum by /Se Åstjärnmyran myr   Jonkmyran Saknas
Salum by /Se Älggraven sänka   Jonsmyran myr
Salom by /Se Ön strandområde   Justerbacken backe
Salom by /Se     Kajsundet Saknas
Salom by /Se     Kalinsslåtten slåttermyr
Salom by /Se     Kallinsbetet betesmark
Skälingsta del av by     Kallkällrå myrrå
Skälingsta del av by     Kallkällrå myrrå
Skællingstadha = Skälingsta del av by     Kallkällstyckeet åker
Storlägden del av khbost. /Se     Kalvsvedjan beteshage
Storlägden del av khbost. /Se     Karberget berg
Storlägdan del av ägor     Karberget berg med triangelpunkt
Storlägden del av khbost. /Se     Karberget berg
Storlägden del av khbost. /Se     Karberget berg
Styrisholm f.d. borg /Se     Kik område
Styrisholm försv. bebyggelse /Se     Kiksbacken lägda
Styrisholm medeltida fäste /Se     Kilberget bergbacke
Styrisholm förr fogdeborg /Se     Killägdan åker
*Sund Saknas     Kjervstaberget berg
Tompta = Tomte by     Kjerfstaberget bergshöjd
Tomte by     Kjervstabäcken bäck
Tomta by     Kjerfstasvedjan område
*Torsåker Saknas     Kjerfstavägen byväg
Torsåker by /Se     Klensbodarna fäbodar
Torsåker lht /Se     Klensmon by
*Torsåkers prästbord Saknas /Se     Klensrå rågång
Vi by /Se     Klensägan åker
Vik by     Klingermyran myr
Vik by     Klingerstycket åker
Vik by     Klockaregården odlad mark
Vik by     Klockargärdan odlat område
?Vik by     Kläppmyran odlat område
?Vik by     Kläppsåkern åker
?Viksbäcken gårdar     Knäsjöslåttarna förr slåttermark, nu skogsmark
      Knäsjövägen väg
      Kolbottenmyran myr
      Koldalsrå slåtter
      Koldalsrå odlat område
      Kolåkern åker
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnsbäcken avlopp
      Kroktjärnsmyran myrområde
      Kronvägen skogsbilväg
      Kryddgärdan odlat område
      Kryddgärdan odlat område
      Kryddgärdan odlat område
      Kråkhällan höjd
      Kullsugåkern åker
      Kullsåkern åker
      Kullsåkrarna, se Kullsåkern Saknas
      Kvarnbäcken avlopp
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken Saknas
      Kvarnbäcken ängsområde
      Kvarnhusbacken backe
      Kvarnhusbacken skogsområde
      Kvarnhusbäcken bäck
      Kvastberget berg
      Kvastberget berg
      Kvastberget namn på Karberget
      Kyrkbacken backe
      Kyrkbacken backe
      Kyrkbacken backe
      Kåldalsåkern åker
      Kålsängarna åkrar
      Kålsängarna, Östra åkrar
      Kälkmyran myr
      Kälkmyrberget berg
      Källvägen byväg
      Käringasmyran myr
      Käringasmyran myr
      Käringgrinden grind
      Ladustycket åker
      Lagåsen, Lagåsberget berg
      Lagåsen skogsskifte
      Lappmyran myr
      Lavattensågen såg
      Lavåsberget Saknas
      Lavåsen berg
      Liden del av skog
      Liden, Sör i del av skog
      Lillberget fjällskog
      Lill-Grösjön sjö
      Lillinget odlat område
      Lillmyran odlad myr
      Lillstycket åker
      Lillåkern åker
      Lillänget odlat område
      Lingsgärdan, Över väg
      Linneåkern åker
      Linsgärdan sluttning
      Linsönket linsänkeplats
      Lisebäcken bäck
      Loggärdan inhägnat område
      Lundgärdan odlat område
      Långbacken backe
      Långlägdorna åkrar
      Långnyåkern åker
      Långtegen åker
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen Saknas
      Långtjärnsberget berg
      Långåkern åker
      Lövenborgsbacken backe
      Lövlidberget berg
      Matbacken sluttning
      Matbackhöjden höjd
      Mon moområde
      Myrstycket åker
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärnsmyran myr
      Nederståkern åker
      Nilssvedjebäcken avlopp
      ?Nilsvi-to dalgång
      Norråkern jordstycke
      Notstranden Saknas
      Notstugan fiskarstuga
      Notstugan fiskarstuga
      Nyhägnen inhägnat område
      Nyhästhagan beteshage
      Nylandet åker
      Nysvedjorna ängsmark
      Nyvägen landsväg
      Nyåkern åker
      Nyåkern odlat område
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Orrmyran myr
      Orrmyrbäcken bäck
      Orrmyren myr
      Oxberget berg
      Paskalamstjärnen tjärn
      Paskalamstjärnen tjärn
      Paskalandstjärnen tjärn
      Prostbodarna fäbodar
      Prästbäcken bäck
      Prästskogen skog
      Pussmyran myr
      Pussmyrberget berg
      Pussmyrbäcken avlopp
      Pålmyran myr
      Pålmyran myr
      Pålmyrbäcken avlopp
      Pålsberget berg
      Pålsmyren myr
      Pärlandet åker
      Päronlandet åker
      Rismyran myr
      Rismyrberget berg
      Rismyrberget berg
      Rogstabäcken bäck
      Rogstabäcken bäck
      Rogstaklippen berg
      Rogstaklippen berg
      Rå, Nere i odlad jord
      Råhagaberget berghäll
      Räcksedalen äng
      Räveln område
      Rävelsåkern åker
      Rödberget berg
      Rödmomyran myr
      Rödmon skogstrakt
      Salomstå fägata
      Saltänget avflödesslåttar och lägdor
      ?Salums Djupdöveln tjärn
      Salumsbodarna fäbodar
      Salumsfäbodvallen fäbodplats
      Sandberget berg
      Sandbacken ängsmark
      Sandstyckena åkrar
      Sandåkern åker
      Sara-Stinasslätten förr torp
      Simsjöberget berg
      Simsjöhägnorna slått
      Simsjön sjö
      Simsjön sjö
      Simsjöslåtten Saknas
      Sjöbodlägdorna åkrar
      Skarpgärdan odlat område
      Skarpnyåkern Saknas
      Skarpåkern åker
      Skututför backe
      Skjututför backe
      Skogtjärnrå rågång
      Skällberget berg med vårdkase
      Skällberget sluttning
      Skällingsta betesmark
      Skyttvallen åker
      Slåttlandet slåtter
      Slåttmyran myr
      Slåttsvedjan odlat område
      Slätmon berg
      Småmyrorna myrar
      Spångmyran myr
      Snaraberget berg
      Snara, Ute på berg
      Stavsvedjetegarna åkrar
      Stefanstjärnen tjärn
      Stenbacken åker
      Stenbitbäcken avlopp
      Stenbittjärnberget berg
      Stenbittjärnberget berg /Se
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnshöjden berg
      Stenbittjärnsmyran myr
      Stengärdan ängsmark
      Stenudden myr, ängsmark
      Storberget fjällskog
      Storhuvudstycket åker
      Storlandet åker
      Stormyran slått
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormålet åker
      Storstenmyran myr
      Storstyckna, Västra ängsbacke, lägdor
      Storstycket åker
      Storsvedjan odlat område
      Storto dalgång
      Stortoberget berg
      Storviken vik
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storängsmyran slåttesmyr
      Sundhägn odlat område
      Sunnanbäcksvägen landsväg
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken odlat område
      Svartbäcken bäck
      Svartsvedjan inägor
      Svedjegärdan odlat område
      Svedjorna åkerjord
      Sven-Olshålet skogsområde
      Såppberget berg
      Södermyran odlad myr
      Söndersåkern åker
      Söråkern åker
      Söråkern åker
      Tjuvtoberget berg
      Tjärdalen sluttning
      Tjärnbäcken Saknas
      Tjärnhägnen område
      Tjärnsvedjan åker
      Tolandersberget höjd
      Tomtbacken backe
      Tomtebodarna fäbodar
      Tomtemyran myr
      Tomterå rågångar
      Tomtfäbodbäcken bäck
      Tomtmyrorna myrar
      Torrtallmyran myr
      Torsåkersbodarna Saknas
      Torsåkersstormyran myr
      Torvströmyran myr
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trätte skogsområde
      Tvåmyrorna myrar
      Tvärtegen åker
      fägata
      Tåstycket åker
      Tååkern åker
      Tååkern, Västra åker
      Täppstycket åker
      Udden ängsmark
      Utanbacksskiftet odlad mark
      Valfället skogsområde
      Valvattensågen såg
      Valvattensågen såg
      Valvattensågen såg
      Valvattenån avlopp
      Valvattnet sjö
      Vandelsgärdan odlat område
      Vandelsgärdan odlat område
      Vangsta odlat område
      Vangstaberget berg
      Vangstaberget berg
      Vedhugget område
      Viklandersberget skogsområde
      Viksbacken lutning på Viksvägen
      Viksbäcken bäck
      Vikskvarnen kvarn
      Vikskvarnen kvarn
      Viksskogen skog
      Vikstjärnen tjärn
      Vikstjärnen tjärn
      Viksvägen landsväg
      Vitmyren myr
      Vitmyran myr
      Vitmyrberget berg
      Vittjärnen tjärn
      Vittjärnen, se Åstjärnen Saknas
      Vålmvattnen sjö
      Vårdkasberget berg
      Vårdkasberget, Vårdkallsberget berg
      Vårdkasberget berg
      Vägskälet punkt
      Västeråkern åker
      Västeråkern, se Åkern, Väst i Saknas
      Västhammarsberget berg
      Åbacken nipor
      Åberget berg
      Åberget höjd
      Åkermarksmyran myr
      Åkermarksmyran myr
      Åkermarksmyran myr
      Åkern, Uppe i inägojord
      Åkern, Väst i åker
      Åkersta åker
      Åkerstaberget ängsmark
      Åkerstaåkern Saknas
      Ån, Norr om bygd
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnskullen berg
      Åsvedjan skogsmark
      Älggraven fördjupning
      Älggraven område
      Älggravsmon skogsområde
      Österskällingsta betesmark
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österåkern odlad mark
      Österängen myr och lägdor

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.