ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vibyggerå socken : Ångermanlands södra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 174 Naturnamn : 808 Bebyggelsenamn : 690 Naturnamn : 3363
Vibyggerå sn Aftontjärnen tjärn Vibyggerå sn sn Abbortjärn tjärn
Vibyggerå sn »ann siäret», se Önnskäret ö Vibyggerå socken Abborrtjärnen tjärn
Vibyggerå sn /Se Anskier, se Önnskäret skär Vibyggerå socken Aftonstjärnen tjärn
Vibyggerå sn Anskiere, se Önnskäret ö Vibyggerå socken Aftonstjärnen tjärn
Vibyggerå sn Anskiäre, se Önnskäret ö Vibyggerå socken Aftontjärnen tjärn
Vibyggerå sn *Aspen gränsmärke Vibyggerå socken Aftonstjärnen tjärn
Vibyggerå sn Aspgrunne, se Aspholmen udde Vibyggerå sn Aftonstjärnsbäcken bäck
Vibyggerå sn Aspholmen udde Vibyggerå sn sn Anders-Andersbacken backe
Vibyggerå socken Aspholmen udde Vibyggerå sn sn Anders-Anderslägdan odling
Vibyggerå socken Aspholmen udde Vibyggerå sn sn Anders-Anderslägdan odling
Vibyggerå sn Aspholmen udde Vibyggerå sn Anders-Anderslägdan odling
Vibyggerå sn Aspsiäret, se Önnskäret holme Vibyggerå sn Anders-Anderslägdan odling
Vibyggerå sn Aspudden udde Vibyggerå sn Anders-Perskullen bergkulle
Vibyggerå sn *Aspöknuten klippa /Se Vibyggerå sn Andra skiftet jordområde
Vibyggerå sn Aspön, se Aspholmen udde Sagesmän förteckning Andra tegen åker
Vibyggerå sn Backberget berg Viggerå sn uttalsanteckning Annikasvedjan ?slåtter
Vibyggerå sn Backeån å Viggerå sn uttalsanteckning Anikassvedjan bete
Vibyggerå sn Backholmen holme Viggerå sn uttalsanteckning Ankarstenen sten
Vibyggerå socken /Se Baggsanden vik Backarna inbyggarbeteckning Antessvedjan skrabbslått
Vibyggerå sn /Se Baggsandsbukten vik backarna inbyggarbeteckning Asparna vikar
Vibyggerå sn /Se Baggtjärnen tjärn bergarna inbyggarbeteckning Aspstycket åker
Vibyggerå sn /Se Baggviken vik Bergsarna inbyggarbeteckning Aspudden bergudde
Vibyggerå sn Baggviken vik Dalsarna inbyggarbeteckning Aspudden del av Ytteraspen
Vibyggerå sn /Se Baggviken vik Dalsarna inbyggarbeteckning Backeberget berg
Vibyggerå sn /Se Baggviken vik Dockstarna inbyggarbeteckning Backberget berg
Vibyggerå sn /Se Bagwijka, se Baggviken vik dockstarna inbyggarbeteckning Backen område
Vibyggerå sn /Se Bergmyran myr Dynäsarna inbyggarbeteckning Backen åkrar
Vibyggerå sn /Se Bergmyran myr dynäsarna inbyggarbeteckning Backen åker
Vibyggrå sn /Se Bergsvedjeberget berg o. triangelpunkt fjällborna inbyggarbeteckning Backen där vid Nybrobäcken backe
Vibyggerå sn /Se Bergtjärnen tjärn Germestarna inbyggarbeteckning Backen, Nedom område
Vibyggerå sn /Se Bergtjärnmyran myr germestarna inbyggarbeteckning Backen, Nord i berg
Vibyggerå sn /Se Bergudden udde Grödesarna inbyggarbeteckning Backen, Uppe på åker
Vibyggerå sn Bjestoberget berg grödesarna inbyggarbeteckning Backen, Ute på Saknas
Vibyggerå sn /Se Bjestoberget berg gällstarna inbyggarbeteckning Backen, Öst i åker
Vibyggerå sn /Se Björknäsudden udde Herrestarna inbyggarbeteckning Backerå gränser
Vibyggerå sn /Se Bodberget berg herrerstarna inbyggarbeteckning Backeskogen skogsmark
Vibyggerå sn /Se Bodberget berg Jangsarna inbyggarbeteckning Backestigen skogsstig
Vibyggerå sn /Se Bodmyran myr jansarna inbyggarbeteckning Nbackhägnbacken område
Vibyggerå sn /Se Bodmyran myr Järvarna inbyggarbeteckning Backlägdorna åkrar
Askan se Aspern fiskeläge Bodmyran myr järvedarna inbyggarbeteckning Backstycket åker
Aspern fiskeläge Bolandberget berg Kjälsarna inbyggarbeteckning Backsvedjan åker
Backe by Bolanden slåtter /Se kjälsarna inbyggarbeteckning Backtegen åker
Berg by Borrarna åkrar /Se Käxarna inbyggarbeteckning Backåbron bro
Berg by Brastaviken vik käxarna inbyggarbeteckning Backåkern väg
Berg by Brattbacken ägomark? markumsarna inbyggarbeteckning Backeån del av Vamsjöån
Berg by Brattmyran myr Markumsfäna inbyggarbeteckning Badstustycket åker
Berg by Bredmyran myr midbygdarna inbyggarbeteckning Bagarstugulägdan åker
Bergsbodarna förr fäbodar? Brännmyran myr Mjällomsarna inbyggarbeteckning Baggberget bergknalle
*Bölett ödesby Brännmyran myr mjällomsarna inbyggarbeteckning Baggbergsravlet strand
Dal, Ytter- by Bräntberget berg Myrarna inbyggarbeteckning Baggbergsudden spets av Baggberget
Dingeråtorpet förr torp? Båkmyrberget, se ?Hömyrberget berg myrarna inbyggarbeteckning Baggsanden strand
Docksta by Bäckhöjden höjd Nordhungar inbyggarbeteckning Baggsand sandstrand
Docksta by Bösslan ö Norrbygdarna inbyggarbeteckning Baggsundet sund
Docksta by Bösslan ö Nylandsarna inbyggarbeteckning Baggtjärnen tjärn
Docksta by /Se Bösslan ö nylandsarna inbyggarbeteckning Baggtjärnen tjärn
Docksta by /Se Bösslan holme Näsarna inbyggarbeteckning Baggtjärnen tjärn
*Druns by Bösslan ö näsarna inbyggarbeteckning Beggviken vik
Dynäs by Bösslan ö ommaskogsa inbyggarbeteckning Baggviken vik
Dynäsbodarna förr fäbodar? Bösslan ö Ottarna inbyggarbeteckning Baggviken vik
Edånger by Bösslan ö ottarna inbyggarbeteckning Bakvändstycket åker
Edånger by /Se Bösslan ö Risnäsarna inbyggarbeteckning Ballsvedjehällorna område
Edånger by /Se Bötsla, se Bösslan ö risnäsarna inbyggarbeteckning Barbacken åker
Edånger by /Se Bötsla, se Bösslan ö Sjölandsarna inbyggarbeteckning Bastubacken område
Edånger by /Se Bötsla, se Bösslan ö sjölandsarna inbyggarbeteckning Bastubacken ängsmark
Edångersbodarna förr fäbodar? Bötsla, se Bösslan ö skogsarna inbyggarbeteckning Bastubacken ängsmark
Gammbodarna förr fäbodar? Comissiön, se Lemriksjön sjö Skovarna inbyggarbeteckning Bastubacken område
Germesta by Dalsbäcken bäck skovedsarna inbyggarbeteckning Bastudalen dalgång
Germesta by Dalsflarken vattensamling Skulbergsgubben sägenfigur? Bastugärdan utmark
Germesta by Dalsjöbäcken bäck skulskogarna inbyggarbeteckning Bastulägdan åker
Gröde by Dalsjön sjö Sundsarna inbyggarbeteckning Bastulägdan åker
Gålsjönäs by /Se Dalsjön sjö sundsa inbyggarbeteckning Bastulägdan åker
Gällsta by Dalsjön sjö sundsarna inbyggarbeteckning Bastustycket åkerteg
Gällsta by Dalsjön sjö Sunnanskogzmän inbyggarbeteckning Bastustycket Saknas
»haralzstädhe», se Herresta by Dalsjön sjö Sunnanåsarna inbyggarbeteckning Bastustycket åker
»Hareldzstad», se Herresta by Dalsjön sjö Sätrarna inbyggarbeteckning Bastustycket åker
haristad, se Herresta Saknas Dals Kiern, se Dalsjön sjö sätrarna inbyggarbeteckning Bastustycket åker
Herresta by Dalsskogen skogsområde sönnaåsarna inbyggarbeteckning Bastustycket åker
Herresta by Dalstjärnen tjärn sörgällstare inbyggarbeteckning Bastuto dalgång
Herresta by Dalstjärnen tjärn utanskogsa inbyggarbeteckning Bastutoberget berg
Herresta by Degermyran myr Utanskogsarna inbyggarbeteckning Bastutoberget berg
Herresta by /Se Degermyrflärken tjärn utanskogsarna inbyggarbeteckning Bastutoberget berg
Högsvedjan gd /Se Degermyran myr Utomfjärdsarna inbyggarbeteckning Bergbron vägstycke
Järved by Degermyrbäcken bäck Uppbygdarna inbyggarbeteckning Bergbron bro
Järved by /Se Degersiö Hästen, se Hästen berg vammarna inbyggarbeteckning Berget, Sör på berg
Kavle gårdar /Se »degersiö hästen», se Hästen berg Värnsarna inbyggarbeteckning Berget, Sör på berg
*Klepp ödesby Degersjöhästen, se Hästen berg värnsarna inbyggarbeteckning Berget, Bakom skogstrakt
Käl by DegerSiön, se Stor-Degersjön sjö värnsare inbyggarbeteckning Berget, Utom skogsområde
Käl by DegerSiön, se Stor-Degersjön sjö Västmarkumsarna inbyggarbeteckning Berget väst vid liningen berg
?Kjäl by Degersiön, se Stor-Degersjön sjö västmarkumsa inbyggarbeteckning Bergkläppen berg
Kjäl by Deger Siön, se Stor-Degersjön sjö västmarkumsarna inbyggarbeteckning Bergmyrorna myrområde
Kjäl by Degersjön, se Stor-Degersjön sjö Åsarna inbyggarbeteckning Bergmyran myr
Käl by Degersjön, St. sjö åsarna inbyggarbeteckning Bergmyran myr
Kjäl by Degersjön, Stora sjö Östmarkumsarna inbyggarbeteckning Bergmyrbäcken avlopp
Käl by /Se Degersjön, St. sjö /Se östmarkumsa inbyggarbeteckning Bergsfjärden del av Norrfjärden
Käl by Degersjön, Stora sjö överdalsarna inbyggarbeteckning Bergshaget Saknas
Kälsbodarna förr fäbodar? Degersjön, Stora sjö Alfredshem avsöndring Bergsrenen vägsträcka
Käxe by Digersiön, se Stora Degersjön Saknas Annebo torp Bergsrenen väg och åker
Käxed by Diupvijka, se Sör-Aspviken vik Annehill lht Bergsrå rågångar
Käxed by /Se Djuparmarksberget berg o. triangelpunkt Annelund avsöndring Bergsskogen skog
Käxed by /Se Djupdalen dal Augusttorpet torp Bergsvedjan skogstrakt
*Köpstadt ödesby Djupdalsmyran myr Backe by Bergsvedjeberget berg
Lillgård hemman Djupdalsmyran myr Backe by Bergsvedjeberget bergshöjd
Markum, se Västmarkum och Östmarkum bebyggelse Djuptjärnen tjärn Backe by Bergtjärnen tjärn
Mjällom by Djuptjärnen tjärn Backe by Bergtjärnen tjärn
Mjällom by Djuptjärnshöjden höjd Backe by Berguddberget berg
Mjällom by Djupvattnet sjöar Backefors torp Bergudden udde
Mjällom by /Se Djupvattnet sjö Backen båtsmanstorp Betesberget bergshöjd
Mjällom by /Se Diupvika, se Djupviken vik Backhägnen torp Betesberget berg
Myre by Djupviken vik Backhägnen torpställe Beteslägdan åker
?Myre by Djupviken vik Backhällan avsöndring Betet betesmark
Norremark, se Östmarkum by Dockstafjärden havsvik Banken avdelningskontor Betet, Uppe i beteshage
Norrgällsta by Dockstafjärden vik Barkmans lht Betet, Väst i åker
Norrgällstabodarna förr fäbodar? Dockstafjärden fjärd /Se Berg by Bjesto dalgång
Nyland by Dockstaflärken tjärn Berg by Bjestobäcken avlopp
Nylandsbodarna förr fäbodar? Dockstaån å /Se Berg by Bjestoflärken myr
Norråsvedjan ödegård? Dockstaån å Berg by Bjärelägdan åker
Näs by *Dogstaån, se Dockstaån å /Se Berg by Bjärelägdan åker
Näs by Dägersiön, se Stor-Degersjön sjö Bergsbodarna fäbodar Bjärelägdan åker
Näs by E..als åkers Fierd, se Ullångersfjärden fjärd Bergsgården lht Bjärelägdan åker
Näs by Edsmyran myr Björneborg avsöndring Bjärelägdan åker
Näs by Edångerstjärnen tjärn Björnhuvudet lägenhet Bjärelägdan åker
Näs by /Se Fanön halvö Bodarna fäbodar Björknäsudden udde
Ottebodarna förr fäbodar? Fanön udde Boden avsöndring Björkåbäckstigen stig
Prästbordet khbost. /Se Fanön halvö Brastaviken torpställe Björndalen, Stor- och Lill- Saknas
Prästbordet Saknas /Se Fanön halvö Brostaviken, se Brastaviken Saknas Björnkläppen berg
Sjöland by Fanön halvö Brännbacken torp Björnkläppsvedjan åker
Sjöland by *Fanöudden udde Bränngärdan avsöndring Björnsvedjan skogsområde
Sjöland by Finnkläppen höjd Bygden, Nere på byar Björnsvedjemon område
Sjöland by Flakatomyran myr Bygden, Nere på byar Björnsvedjeriset skogsområde
Sjöland by Flakatomyran myr Bygden, Ute i Saknas Bleket område
Sjöland by Flärken sank mark Bygden, Ute på Saknas Bockberget sluttning
Sjöland by Flärken tjärn Byn, Framme i gårdar Bockholmarna holme
Sjöland by /Se Flärken tjärn Byn, Nere i gårdar Blockhusgrundet undervattensgrund
Skjärte hemman Flärken tjärn /Se Byn, Uppe i gårdar Blockhusgrundet undervattensgrund
Skoved by Flärkmyran myr Byn, Uppe i gårdar Bodarna, Väster om skogsområde
?Skoved by Forsberget berg Byn, Väst i del av by Bodbacken skogstrakt
Skoved by /Se Fäberget berg o. triangelpunkt Båtsmansgärdan avsöndring Bodbacken backe
Skoved by /Se Fäbergz udden Saknas Båtsmanstorpet avsöndring Bodberget berg
Skoved by /Se Fäberget berg Båtsmanstorpet båtsmanstorp Bodberget berg
Skoved by /Se Fäbergsudden udde Båtsmanstorpet avsöndring Bodberget berg
Sund by Fäbodudden udde Båtsmanstorpet båtsmanstorp Bodberget bergshöjd
Sund by Förberget berg Båtsmanstorpet avsöndring Bodberget berg
?Sund by Gammbodmyran myr Båtsmanstorpet torp Bodberget berg
?Sund by Gemmisiön, se Lemriksjön sjö Båtbyggeriet verkstad Bodberget, Norra berg
Sund by /Se Germestahöjden höjd Bäcken, Sör i torpställen Bodberget, Södra berg
Sund by /Se *Germestaån å Bölen gård Bodbäcken bäck
Sundsbodarna förr fäbodar? ?Getsvedjeberget berg Bölesbodarna fäbodar Bodbäcken bäck
Sätra by Getsvedjeberget berg Bölesbodarna fäbodar Bodgården åker
Sätra by *Gitzsiötresk fiskevatten Bölesbodarna fäbodar Bodgårdslägdan åker
Sätra by /Se Giälsta Siön, se Sörgällstasjön sjö Bölesbodarna fäbodar Bogårdsåkern åker
Sätrabodarna förr fäbodar? »giälsta Siön», se Gällstasjön sjö Bölesbodarna fäbodar Bodkläppen bergshöjd
Södermark, se Västmarkum bebyggelse »giälsta Siön», se Sörgällstasjön sjö Bölesbodarna fäbodar Bodkläppen berg
Sörgällsta by Globerget berg Bölesbodarna fäbodar Bodlandet skogsområde
Sörgällsta by /Se *Grijssiö tresk sjö /Se Dal by Bodmyran myr
Sörgällstabodarna förr fäbodar? Grubbmyran myr Dal by Bodmyran myr
Utanskog by Grundet grund Dal by Bodvallssvedjan skogsområde
Utanskog by /Se Grundtjärnbäcken bäck Dal by Bolagsrå rågång
?Vamme by Grundtjärnen tjärn Dal by Bolagsskiftet del av skog
Vamme förr utjord, nu by Grundtjärnkullen höjd Dal by Bolandberget berg
Vamme by /Se Grundtjärnsmyran myr Dalbergs-svedjan torpställe Bolandberget bergshöjd
Vamme by /Se Grödesberget berg Dalforsen kraftstation Bolanden (?) slåtter
Värns by Grödestjärnen tjärn Dalins torpet torpställe Bolanden strandparti
Västmarkum by Grödestjärnen tjärn Dalsbodarna fäbodar Bolandet slått och bete
Västmarkum by /Se Gunterberget berg Dalstets-gärdan båtsmanstorp Bolandgrinden grind
Ås by Gvalmmyran myr Dalströms torpställe Bolandskläppen berg
Östmarkum by Gvalmyran myr Dagermansgärdan torp Bolandsskiftet skogsmark
?Östmarkum by /Se »gylan», se ?Gyltan ?sten Degervik Saknas Bolandsvedjan område
?Östmarkum by /Se ?Gyltan sten Degervik skogsgård /Se Bollsvedjeriset (?)slåtter
Östmarkum by /Se Gyltan sten /Se Djuparbodarna fäbodar Borrarna åkrar
Överdal by Gyltberget berg Dockhem torp Borrlägdorna lägdor
Överdal by /Se GåhlSiöholm, se Gålsjöhällen ?berghäll Docksta by Bortestskälsfårorna åker
Överdal by /Se Gåhlsiöwiken, se Lappviken vik Docksta by Brakaskitbacken backe
Överdalsbodarna förr fäbodar? Gåhlsiövijken, se Lappviken vik Docksta by Brandbärriset skogstrakt
Övermark, se Östmarkum by Gålsiöholm, se Gålsjöhällen holme Docksta by Brannmyrarna, se Brännmyrarna Saknas
  Gålsjöhällen holme Docksta by Brastaviken vik
  Gålsjöhällen ?berghäll Docksta by Brastavikkälen skog
  Gålsjöhällen berghäll? Docksta by Brastaviksudden udde
  Gålsiön, se Gårdsjön sjö Docksta by Brattbackberget berg
  Gålsjön sjö Docksta by Brattbackberget bergshöjd
  Gålsjön sjö Docksta by Brattbaskdalen dalgång
  Gålsjön sjö Docksta by Brattbacken backe
  Gålsjön, se Gårdsjön sjö /Se Docksta by Brattbacken skogsbacke
  Gålsjön sjö Dockstabodarna fäbodar Brattbacken gammal svedja, nu åker
  Gålsjön sjö /Se Dockstagården hotell Brattbacken efter Skovvägen backe
  Gårdberget berg Dravskiftet torp Brattbackshöjden berg
  Gårdmyran myr Drävjan torplägenhet Brattbackssvedjan skogsområde
  Gårdmyran myr Dynäs bebyggelse Brattegen åker
  Gårdmyran myr Dynäs by Brattgärdan åker
  Gårdsjön sjö Dynäs by Bratthällan där i Bolandet berghäll
  Gårdsjön sjö Dynäs by Brattmomyran myr
  Gårdsjön sjö Dynäsbodarna fäbodar Brattmon skogstrakt
  Gårdmyran myr Dynäsfors torp Brattmyran myr
  Gårdmyran myr Dynässågen vattensåg Brattmyrberget berg
  Gårdmyran myr Dynässågen vattensåg Brattmyrorna myrområde
  Gårdsjön sjö /Se Dynässågen vattensåg Brattrenen åkerteg
  Gällstasjön sjö Dynässågen vattensåg Brattsvedjan skogsområde
  Gällstasjön sjö Eden lht Brattsvedjan ängsmark
  Gällstasjön sjö Eden lht Brattsvedjorna skogsområde
  Gällstasjön sjö Eden torp Brattsvedjemyran myr
  Gällstasjön sjö Edånger by Brattegen åker
  Hagavijka, se Harphagaviken vik Edånger by Bratt-tegslägdan åker
  Hagvika, se Harphagaviken vik Edånger by Brattåkern väg och åkrar
  Hallberget berg Edånger, se Jang by Brattåkern åker
  Halmsjön sjö Edånger by Brattåkern åker
  Halmsjön sjö Edånger by Brattåkern åker
  Halmsjön sjö Edånger by Brattåkern åker
  *Halmsjön sjö Edånger by Brattåkern åker
  Halmsjön sjö Edånger by Brattåkern åker och backe
  Halmsjöån å Edångersbodarna fäbodar Bredbäcken vik
  Halsmyran myr Edångersbodarna fäbodar Bredbäckskiftet åker
  Harckbuten, se Harkbuten holme Edångersriset torpgårdar Bredlandet åker
  Harkbuten holme Elofstorp torp Bredlandet åker
  Harkbuten holme Erik-Erstorpet torpställe Bredlandsbacken slåtterbacke
  Harkbuten skär Erik Ers-torpet torpställe Bredlägdorna åker
  Harkbuten holme Eriksdal torp Bredmyran myr
  Harkbuten holme Erikslund avsöndring Bredmyren myr
  Harkgrundet grund Eriksnäs torp Bredmyran myr
  Harkgrundet grund Eriksro avsöndring Bredmyrbron landsvägsbro
  *Harklandet strandområde Finnes torp Bredmyrmyran namn på Bredmyran
  Harphagaviken vik Finntorpet torpställe Bredtegen åker
  Harphagaviken vik Fjället bebyggelse Brembrobacken backe
  Harphagen strandområde Fjället, Uppe på byar Bremsgrindbacken backe
  *Harsten sälfiske Fjärden, Utanför byar Bremsgrinden grind
  *Harsten skär /Se Fjärden, Ytrom byar Brita-Majasbacken stenbacke
  Hemtjärnen tjärn Forsen Saknas Broktegarna åkrar
  Hemtjärnen tjärn Forssågen vattensåg Broktegslägdan åker
  Hemtjärnen tjärn Framgårds gårdsnamn Broms-, se Brems- Saknas
  Herk Buten, se Harkbuten holme Framgårds Saknas Brostycket åker
  HerkButen, se Harkbuten holme Fridhem avsöndring Brostycket åker
  Herkskiären grund Fridhem avsöndring Brottet åker
  Herrestaberget berg Fridhem torp Brudhällan hälla
  Herrestaberget berg Frisksvedjan torp Brudhällan hälla
  Herrestatjärnen tjärn Fäbodarna fäbodar Brudlägdan åkerteg
  Hissån å Fäbodarna fäbodar Brudsvedjan slåttermark
  Holmsiön, se Halmsjön sjö Fädernehemmet lht Brunerssveden åker
  »holmsiön», se Halmsjön sjö Gambodarna fäbodar Brunnsmyran område
  Holmsjön sjö Gambodarna fäbodar Brunnsåkern åker
  Holmsjön sjö Gamkyrkan kyrka Brunsveden svedja
  Holmsjön sjö Gamla slåtten, se 14 Sörgällsta Saknas Brunsvedjan skogsområde
  Holmsjön sjö Gamtomten torpställe Brussvedjan skogsområde
  Hornvattnet tjärn Genbergstorpet torpställe Brånabäcken bäck
  Hålmyran myr Genbergstorpet torpställe Brånabäcksvedjorna skogsområde
  Hälludden udde Germesta by Bräcken åkermark
  Hälludden udde Germesta by Bräcken åker
  Hästen berg Germesta by Brännan åker
  Hästen berg Germesta by Brännan skogstrakt
  Hästen berg Germesta by Brännbacken backe
  Hästråbergen berg Germesta by Brännbacken åker
  Hästtjärnen tjärn Germesta by Bränngärdan område
  Hästtjärnån å Germesta by Brännlandsberget berg
  Högsvedjekläppen höjd Germesta by Brännlanden skogsområde
  Hömyran myr Germestastranden fiskar- och torpargårdar Brännlanden skogsområde
  ?Hömyrberget berg Glöden, Väst på kokhus Brännlanden skogsområde
  Hömyrberget berg Glöden, Väst på stuga Brännlandsvägen skogsväg
  Jeltasiön, se Gällstasjön sjö Granrisbygden bygd Brännmyran myr
  *Israelsviken vik Grundtjern by Brännmyran myr
  Istsiöarne, se Ysjön o. Kvarntjärnen sjöar Grundtjärnen by Brännmyran myr
  JeltaSiön, se Sörgällstasjön sjö Grundtjärn gård Brännmyrhällorna berg
  Jelta Siön, se Sörgällstasjön sjö Grundtjärn skogshemman Brännmyrorna myrområde
  Jon-Karlsberget berg Gröde by Brännmyrhällorna berg
  Jon-Karlsbäcken bäck Gröde by Brännmyrmon molandskap
  Järkläppen höjd Gröde by Brännorna Saknas
  Kallkällberget berg Gröde by Brännorna vattendrag
  Kallkällmyran myr Gröde by Brännorna skogsmark
  Kalvberget berg Gröde by Brännorna platt område
  ?Kalvhällan berghäll /Se Gustavsberg avsöndring Brännorna, Sör i åker
  *Karskiaren fiske Gålsjönäs by Brännorna, Väst på moland
  Kasaback terräng Gålsjönäs hemman Brännlandsmon skogstrakt
  Kastmjösjön sjö /Se Gårdsjönäs hemman Brännlägdan åker
  *Kattesker strömmings- och sälfiske Gålsjönäs skogshemman Brännorna skogsområde
  *Kattesker skär /Se Gålsjönäs skogshemman Brännorna skogstrakt
  Kattkläppen höjd Gålsjönäs skogshemman Brännorna skogstrakt
  Kattsieret, se Norrskäret skär Gårdsjönäs hemman Brännsmedjan smedja
  Katt...äret, se Norrskäret holme Gäderbomsgärdan torp Brännsvedjan skogsormåde
  Kattskiären, se Norrskäret o. Sörskäret holmar Gällsta benämning på Norr- och Sörgällsta Bräntberget berg
  Kattskäre, se Sörskäret skär Gärdbacksvedjan torp Bräntlandet område
  Kavelbromyran myr Haga lht Budasbacken backe
  Kavelbromyran myr Hallsta avsöndring Budasberget berg
  Kialavijka, se Sör-Kälsviken vik Hammaren, Väst på Saknas Budasberget berg
  Kiexeberget, se Bjestoberget berg Hammaren, Väst på namn på Sätra Budassvedjan skogsmark
  Kiexe berget, se ?Getsvedjeberget berg Havsjötorp avsöndring Budastoet dalgång
  Kilberget berg o. triangelpunkt Hemmet avsöndring Buffersanden strand
  Killingholmen holme Hemmet torp Buffersanden strand
  Kilmyran myr Herrsta by Bukten, Inne i inbuktning av Värnsudden
  Kiäla vjk...n, se Sör-Kälsivken Saknas Herresta by Buten Saknas
  Kiählgrund, S., se Ören udde Herresta by Byxmyran myr
  Kiäxetierna, se Hemtjärnen tjärn Herresta by Byxnäset krök
  Kiäxetierna, se Hemtjärnen tjärn Herresta by Byvägen väg
  Klockarberget berg Herrestabodarna fäbodar Båthusbacken åker
  Klocktjärnberget berg Herrestabodarna fäbodar Båtsvedjorna skogstrakt
  Klocktjärnen tjärn Huldero avsöndring Bäckbron bro
  Klocktjärnkläppen höjd Hägersgården avsöndring Bäckbron bro
  Kläppsvedjan ägomark Hägersgärdan avsöndring Bäckbron åbro
  *Knepråd gränsmärke Hällan torp Bäckdalen ängsmark
  *Knäpparå råmärke? Hällsvedjan torpställe Bäckdalen, Sör om ängsmark
  Kojtoberget berg Häringstorpet båtsmantorp Bäcken benämning på Dalssjöån
  Kolugnsudden udde Häringstorpet båtsmantorp Bäcken, Hitom åker
  Kors-Mjösjön sjö Högsvedja(n) by Bäcken mellan tjärnarna avlopp
  Korsmjösjön sjö Högsvedjan by Bäcken, Nere i avlopp
  Korsmjösjön sjö Högsvedjan skogshemman Bäcken, Norr i område
  Korsmjösjön sjö Högsvedje gård Bäcken, Sör i bäck
  Korsmjösjön sjö Jacke Vibergs torpställe Bäcken, Väst i åker
  Kors-Mjösjön sjö Jacke Vibergstorpet förr torp, nu åker och slåttesdalar Bäcken, Väst i åker
  »krokvatne», seDjupvattnet,Långvattnet,Ottevattnet sjö Jang by Bäcken bästom sjön bäck
  Krokvattnen sjö Jang by Bäcken, Östan åker
  Krypbäcken bäck Jang namn på Edånger Bäckgärdan område
  Kvarntjärnen, Lill-Ysjön o. Stor-Ysjön sjöar Jangbodarna fäbodar Bäckkroken åker
  Kvarntjärnen o. Ysjön sjöar Jan-Olstorpet torp Bäcklägdan åker
  Kvarntjärnen tjärn Janstorp avsöndring Bäcklägdan åker
  Kvarnviken vik Johan Erstorpet, se 8 Sund Saknas Bäckmyran myr
  Kälaviken Saknas /Se Johan Erstorpet torp Bäckmyran åker
  Kälsberget berg Johannesberg torp Bäcknäset åker
  Kälstjärnen tjärn Johannesberg avsöndring Bäckhöjden, Norra bergshöjd
  Kälsviken Saknas /Se Johanneslund lht Bäckhöjden, Södra bergshöjd
  Kältjärnen Saknas /Se Jonaslund torp Bäckstycket åker
  *Kälviken, Södra vik Jonaslund lht Bäcksvedjan skogsområde
  *Södra Kälviken vik Jonkes torpet torpställe Bäcktegen åker
  Käringskäret skär Jon Kristoffers torp Bäcktegsdalen ängsmark
  Käringesteenen Saknas Jon Nilssonstorpet, se 7 Dynäs Saknas Bäcktegsskiftet odlingsmark
  Käxed triangelpunkt Jon Nilssonstorpet torp Bäckåkern åker
  LachaSund, se *Lakasund sund Järnboden järnaffär Bärbacken, se Barbacken Saknas
  Lackasund, se Lakan sjö Jerfed by Böleniusbacken backe
  Ladumyran myr Järved by Bölesbacken område
  Ladumyran myr Järved by Bölesbäckbron bro
  Ladumyrbäcken bäck Järved by Bölesbäcken namn på Återtjärnsbäcken
  Lakan sjö Järved by Bölesmyrrna myrar
  Lakan sjö Järved by Bölesslåtten slått
  Lakan sjö Järved by Bölesåkern åker
  lakasiön, se Lakan sjö Järved by Bösslan ö
  *Lakasund sund Kaffestugan kafé Bösslan holme
  Landfastholmen holme Kajsastorpet torpställe Bösslan, Nordan på strand
  Lappholmen holme Kallkällsvedjan torp Bösslan kulle
  Lapptjärnsbäcken bäck Kallkälsvedjan avsöndring Bössle område
  Lappviken vik Kampbordssvedjan torp Bösslevägen väg
  Lappviken vik Kasaback bebyggelse Dalakarlslägdan åker
  Lappviken vik Kavle del av by Dalbacken backkrön
  Lemriksjön sjö Kavle del av by Dalbacken backe
  Lemriksjön sjö Kavle del av by Dalbacken backe
  Lemriksjön sjö Kavle bondgårdar Dalbergsbacken backe
  Lidberget berg Kexed, se Käxed Saknas Dalen ängsmark
  Lill-Degermyran myr Kjäl, se Käl Saknas Dalen, Hitom åker
  Lillholmen ö Kjäxed by Dalen, Nord i bete och skrabbslått
  Lillholmen holme Kläppen lht Dalen, Nord på åker
  Lillholmen holme Kläppskiftet torp Dalen, Uppför väg
  Lillholmen holme Knektlägdan torp Dalen, Västan åker
  Lillholmen holme Knäppa(r)nsbodarna fäbodar Dalen, Väster om åker
  Lillholmen holme Knäppansbodarna fäbodar Dalen, Väst i åker
  Lillholmen holme Knäppansbodarna fäbodar Dalen, Väst i dalgång
  Lillholmen holme Knäppansbodarna fäbodar Dalforsen vattenfall
  Lillholmen holme Kraftstationen kraftstation Dalhägnen ängsmark
  Lillholmen holme Kristinetorp torp Dallägdan åkerteg
  Lill-Lomtjärnen tjärn Kristinetorp torp Dallägdan åker
  Lillmiösiön, se Korsmjösjön sjö Kvarnhusbacken avsöndring Dalsberget berg
  Lillmiösiön, se Korsmjösjön sjö Kyrkbacken bebyggelse Dalsbäcken Saknas
  Lillmiösiön, se Kors-Mjösjön sjö Kyrkbacken avsöndring Dalsbäcken bäck
  »lillmiö siön», se Korsmjösjön sjö Kyrkherrnsbacken hemman Dalssjöberget berg
  Lillmiösiön, se Korsmjösjön sjö Käcksågen vattensåg Dalssjödammet dammbyggnad
  Lillruten gränsmärke Käcksågen vattensåg Dalssjödammet dammbyggnad
  Lillruten berg Käl by Dalssjöberget berg
  Lillruten berg Käl by Dalsjön sjö
  Lillruten höjd Käl by Dalsjön sjö
  Lill-Stavertjärnen tjärn Käl by Dalssjön sjö
  Lilltjärnen tjärn Källsvedjan torp Dalsjötjärnen tjärn
  Lilltjärnen tjärn Kälsbodarna fäbodar Dalssjöån avlopp
  Lill Vam Siön, se Vamsjön, Lilla sjö Kälsvedjan torp Dalsskiftet ängsmark
  Lill-Vamsjön sjö Kälsvedjan torpställe Dalsskogen skog
  Lill-Vamsjön sjö Käxbodarna fäbodar Dalstjärnen tjärn
  Lill-Vamsjön sjö Käxed by Dalstjärnen tjärn
  Lill-Vattkullen höjd Käxed by Dalströmsgärdan åker
  Lill-Ysjön, Stor-Ysjön o. Kvarntjärnen sjöar Käxed by Dalstycket åker
  Lill-Ysjön o. Stor-Ysjön sjöar Käxed by Dalstjärnen tjärn
  Lill-Ysjön sjö Lagsvedjan avsöndring Dalsvedjan ängsmark
  Lillängsviken vik Lerbacksvedjan torp Dalsvedjan bete
  Lillön, se Lillholmen holme Lillbäckstorp torp Dalsvedjan åker
  Lillön, se Lillholmen holme Lillgård gård Dalsvägen väg
  Linsönkmyran myr Lillskiftet torp Dalsvägen, Gamla väg
  Litoberget berg Lista torp Dalsåkern, Västra åker
  Lomtjärnen tjärn Lugnet avsöndring Dammlägdan åker
  Lomtjärnshöjden höjd Lugnet lht Danelsbäcknäset åker
  Lomtjärnsmyran myr Lund torp Danielslägdan åker
  Lundtomyran myr Lundgrenstorpet sågplats Degelmyran myr
  Lång-Mjösjöbäcken bäck Långhägnen torp Degelmyrbäcken avlopp
  Långmjösjön sjö Magdbäcken by Degelmyrflärken myrpuss
  Långmjösjön sjö Magdbäcken by Dagermyren myr
  Långmjösjön sjö Magdebäcken by Degermyran myr
  Långmjösjön sjö Magdebäcken by Degermyran Saknas
  Lång-Mjösjön sjö Mammonssvedjan avsöndring Degermyrbäcken bäck
  Långmyran myr Margretehill torp Degermyrbäcken avlopp
  Långmyran myr Mariedal torp Degermyrflärken tjärn
  Långmyran myr Marken, Sör i torpställen Degermyrhalsen myr
  Långmyran myr Markom byar Degermyrhalsen del av myr
  Lång-Staverdalsmyran myr Markum byar Degermyrkläpparna berg
  Långvattnet sjö Markum byar Degersjön sjö
  Långvattnet sjö Markumssågen såg Degersjön Saknas
  Långvattnet sjöar Mellarst. kokhus Dingbrosvedjan Saknas
  Långvattnet sjö Midbygden byar Djuparmarkberget bergshöjd
  Långviken vik Mjällom by Djuparmarkberget bergshöjd
  Läggviken vik Mjällom by Djuparmarksberget berg
  Löran sankområde /Se Mjällom by Djuparmarksberget berg
  Lösmålberget berg Mjällom by Djupdalen förr svedja, nu bete
  Mangromyran myr Mjällom by Djupdalen dalgång
  Markumsån å Mjällom by Djupdalen skogsområde
  Mattissvedjebäcken bäck Mjällomsbodarna fäbodar Djupdalen kyrkväg
  Medskogs Rut, se Lillruten Saknas Muspelhem avsöndring Djupdalen dalgång
  Medskogsruten berg /Se Myre by Djupdalsbäcken bäck
  Meesskogz Ruten, se Lillruten gränsmärke Myre by Djupdalsmyran myr
  Mellantjärnen del av Tretjärnarna Myre by Djupdalsberget berg
  Mellersttjärnen tjärn Myre by Djuptjärnen tjärn
  Mellersttjärnen tjärn Myrebodarna fäbodar Djuptjärnen tjärn
  »meskogs Ruten», se Lillruten berg Myrbodarna fäbodar Djupvattdalen dalsänka
  Middagsberget berg Månstorpet torp Djupvattenmyran skogsmark
  Middagsberget berg Mårtestorpet torpställe Djupvattkullen bergshöjd
  Midsundviken skärgårdsvik Möjabodarna fäbodar Djupvattnen sjö
  Mieltön, se Mjältön ö Vacka torp Djupvattna sjö el. tjärn
  Mieltön, se Mjältön ö Nifelhem avsöndring Djupvattsvedjan skogsmark
  Mieltöön, se Mjältön ö Nils-Ols torpställe Djupvikberget berg
  Mieltöön, se Mjältön ö Nissebo lht Djupviken inbuktning vid strand
  Mjällomsbäcken bäck Nordgårds namn på Utanskog Djupvikmon skogsområde
  Mjältön ö Norrgällsta by Djupviksudden udde
  Mjältön ö Norrgällsta by Dockstaberget berg
  Mjältön ö Norrgällsta by Dockstafjället backe eller höjd
  Mjältön ö Norrgällsta by Dockstafjället backe eller höjd
  Mjältön ö Norrgällsta by Dockstafjärden fjärd
  Mjältön ö Norrgällstabodarna fäbodar Dockstafjärden vik
  Mjältön ö Norr i bygden bygd Dockstahaget hag
  Mjältön ö Nygård lht Dockstakajen ångbåtskaj
  Mjältön ö Nyhem torp Dockstakvarnen kvarn
  Mjältön ö Nyhem avsöndring Dockstamyran Saknas
  Mjältön ö Nyhem lht Dockstarenen vägsträcka
  Mjältön ö Nyland by Dockstarenen vägsträcka
  Mjältön triangelpunkt Nyland by Dockstarenen landsväg
  Mjältön ö Nyland by Dockstarenen backe
  Mjältön ö Nyland by Dockstarå rågångar
  Mjältösundet sund Nyland by Dockstaskogen Saknas
  Mjältösundet sund Nyland by Dockstasågen såg
  Mjältösundet sund Nyland by Dockstatjärnen tjärn
  Mjältösundet sund Nylandet f.d. båtsmanstorp Dockstatjärnen tjärn
  Mjölkön, se Mjältön ö Nylandet torp Dockstatjärnen tjärn
  Mjösjökullen höjd Nylandet avsöndring Dockstaåbron bro
  Mjösjön, se Kors-Mjösjön sjö Nylandsbodarna fäbodar Dockstaån å
  Mjösjön, se Lång-Mjösjön sjö Nylandsbodarna fäbodar Dockstaån å
  *Mjösund vik(?) Nysvedjan torp Dockstaån avlopp
  Moberget berg Nysvedjan torpställe Domsjödalen Saknas
  Mockelmyran myr Nysågen såg Doterdalen dalgång
  Mossaberget berg Nytorp torp Doterdalsbacken backe
  Mossaberget berg Nyåkern torpställe Doterdalsberget bergshöjd
  Mossavattkullen höjd Nyåkern torp Drevelsvedjan skogsområde
  Mossavattnet sjö Nyåkern torp Drävjen betes- och åkermark
  Mossavattnet sjö Nyåkern torp Drävjen åkerområde
  Myrtjärnen tjärn Nyåkern avsöndring Drävjen skogstrakt
  Myrängesbäcken bäck Nyåkersröjningen avsöndring Drävjsvedjan betes- och åkermark
  Märaviken vik Nyåkersskiftet avsöndring Duschkällan källa
  Märaviken vik Näs by Dyngbromyran myr
  Nerbergmyran myr Näs by Dyngbrosvedjan skogsområde
  Nicklaviken vik Näs by Dyngbrotå del av Brännlandsvägen
  Norkatts..., se Norrskäret holme Näs by Dyngtjärnen tjärn
  NorkattSkiere, se Norrskäret holme Näs by Dyngvarpet strandbit
  Norr-Aspviken vik Näs by /Se Dynäsforsbacken Saknas
  Norr-Aspviken vik Näsbodarna fäbodar Dynäsforsen kraftstation
  *Norrboberget berg Näsbodarna fäbodar Dynäsforsen kraftstation
  Norrfjärden fjärd Näsbodarna fäbodar Dynäshaget hag
  Norrfjärden fjärd Näsbodarna fäbodar Dynäskläppen backe
  Norrfjärden vik Näset torpställe Dynäsrå rågång
  Norrfjärden fjärd Näset, Väst i torpställe Dynässkogen Saknas
  Norrskäret holme Näset avsöndring Dynäsvägen del av Vamvägen
  Norrskäret holme Nässkiftet avsöndring Dynäsåbron bro
  Norrskäret skär Näsuddsskiftet torp Dynäsåkern backe
  Norrskäret holme Ollegärdan lht Dömmersmyrarna myrar
  Norrskäret skär Ol-Ols torp Edlatjärnen tjärn
  Norrskäret holme Olovshem lht Edlatjärnen tjärn
  Nybrobäcken bäck Olovshem torp Edlunds-bäcken bäck
  Nyckelberget berg Ol-Persgården Saknas Edsmyrorna Saknas
  Nylandsbäcken bäck Ol-Påls torpställe Edmanslägdan åker
  Näsflärken tjärn Olov-Pålstorpet torp Edångerstjärnen tjärn
  Näsmyrorna myrar Olsboda avsöndring Edångerstjärnen, se Jangstjärnen Saknas
  Nääs åån å Oskarslund torp Edångersvägen väg
  Näsån å /Se Otte by Efter landet nordan Lägget parti
  Näsån å Otte del av by Einarsudden udde
  Ol-Larsmyran myr Otte by Ellatjärnen tjärn
  Ondskäret ö Otte del av Västmarkum Eric-Andersgärdan odlat område
  Onskiären, se Önnskäret skär Otte del av Västmarkum Erk-Nilsladan åker och lada
  Ottevattnet sjöar Otte del av Västmarkum Falskarbacken skogsmark
  Ottevattnet sjö Ottebodarna fäbodar Falskarsvedjan skogsmark
  Oxhöjden höjd Otteby avsöndring Fanön halvö
  Persviken skärgårdsvik Otteporten ställe i Otte Fanön udde
  ?Pikberget berg Otterbäcken torparby Fanön udde
  Pikberget berg Per-Hanssågen vattensåg Fanöravlet område
  Pikberget berg Per-Hanssågen vattensåg Fanöudden spets av Fanön
  Pikberget berg Persbo torp Fanöviken vik
  Piktjärnen tjärn Perstorp torp Farsfarsbiten backe
  Pipermyran myr Petterslund avsöndring Farsgarsdalen åker
  Prästgrubborna ägomark Posten postkontor Farfarslägdan åker
  Pålsjön sjö Prestbordet prästbord Farfarslägdan åker
  Pålsiöpiken, se Pikberget berg Prästbordet jord Farfarslägdan åker
  »pålsiö piken», se Pikberget berg Puttkläppen torp Farfarsmyran myr
  Pålsjöbäcken bäck Rabben torp Farfarsstycket åkerteg
  Pålsjön sjö Risnäs by Farsfarsstycket åker
  Pålsjön sjö Risnäs by Farsfarsstycket åker
  *Pålsjöpiken berg o. gränsmärke Risnäs by Farfarssvedjan skogsmark
  *Pålsjöpiken berg Risnäs by Farnön? halvö
  Ravelkläppen höjd Rosengård torp Farsfarsudden odlad udde
  Ringelkläppen höjd Rotsvedjan lht Farsmorsbacken backe
  *Ringråd gränsmärke Rödviken avsöndring Farstubotten skogsområde
  *Ringråd råmärke Rödvikstorpet torp Farstubotten skogsområde
  Rismyrberget berg Samuelsboda lht Femtonstegshällan berghäll
  Ristjärnarna tjärnar Samuelstorpet avsöndring Femtonstegshällan berghäll
  Ristjärnbäcken bäck Sandhusskiftet avsöndring Femtonstegshällan berghäll
  Ristjärnspiken höjd Sandhägnen torpställe Femtonstegshällan berghäll
  Rutstjärnen tjärn Sandviksmyran by Filanderslägdan åker
  Rysjöberget berg Sanhägner, se 12 Skoved Saknas Finnhacket åker
  Rysjön sjö Sanhägner lht Finnkläppen bergshöjd
  Rysjön sjö Sanna gård Finntegarna åkrar
  Rysjön sjö Sjöland by Finntjärnen Saknas
  Rysjöån å Sjöland by Finntjärnen Saknas
  Ryssiön, se Rysjön sjö Sjöland by Fjällhaget gräns
  Ryssiön, se Rysjön sjö Sjöland by Fjällkläppberget berg
  Råbäcken bäck Sjöland by Fjällskogen del av skog
  Råbäcken bäck Sjölandsbodarna fäbodar Fjällskogen del av byskog
  *Rälsjöpiken gränsmärke Själandsbodarna fäbodar Fjällsjön benämning på Sörgällstasjön
  Rödmyran myr Sjölandsgården pensionat Fjällvägen skogsväg
  Rödmyran myr Skjärte hemman Fjällvägen väg
  Rödmyran myr Skjärte, se Skärs Saknas Fjällvägen skogsväg
  Rödtjärnbäcken bäck Skofabriken skofabrik Fjällvägen fäbodväg
  Rödtjärnen tjärn Skogen, Ovan bygd Fjällvägen väg
  Rödtjärnudden udde Skogen, Uppe på by Fjällvägen skogsväg
  Rödviken vik Skolhustomten, se 13 Sätra Saknas Fjällvägen skogsstig
  Rödviken vik Skovbodarna fäbodar Fjällvägen skogsstig
  *Rödviken, Inre vik Skorved bebyggelse Flakamyran myr
  Rödviksberget berg Skoved by Flakato dalgång
  Rösberget berg Skoved by Flakato dalgång
  Rösholmen holme Skofed by Flakato dal
  Salsåkers fierden, se Ullångersfjärden fjärd Skoved by Flakatoberget berg
  Salsåker Fierden, se Ullångersfjärden fjärd Skoved by Flakatobäcken bäck
  Salsåkers Fierden, se Ullångersfjärden havsvik Skoved by Flakatomyran myr
  Salsåkers fierden, se Ullångersfjärden fjärd Skoved poststation Flakatomyrorna myrområde
  Salsåkers Fierden, se Ullångersfjärden havsfjärd Skovedbodarna fäbodar Flaket skogsområde
  Salsåker Fierden, se Ullångersfjärden havsfjärd Skovedbodarna fäbodar Flatan åkerområde
  Salsålker Fierden, se Ullångersfjärden fjärd Skräddartorpet torpställe Flatan, Nere på del av ägor
  Saltsåkers Fiärden, se Ullångersfjärden havsvik Skuleberget bebyggelse Flatan, Nere på åkerområde
  Sannakullen höjd Skuleskogen, se Magdebäcken och Skogen, Uppe på Saknas Flatan, Nere på åker
  Sannamyran myr Skulskogen Saknas Flogtoberget berg
  Scula Mons, se Skuleberget berg Skärs torpställen Flogtoet dalgång
  Scula mons, se Skuleberget berg Skärte del av by Flogtomyran myr
  Scula Mons, se Skuleberget berg Slåtten, Gamla avsöndring Floktomyran myr
  Scula mons, se Skuleberget berg Slåttsvedjan torp Flärkberget berg
  Selvringen sjö Solbacka torp Flärkbäcken avlopp
  Selvringsbäcken bäck Solbacken torp Flärken myrpuss
  Selvringskläppen höjd Stan, Sör i torpställen Flärken myr
  Sjättebrobäcken bäck Stenbacka torp Flärken tjärnpuss
  *Sjölandsviken vik Stensviken torp Flärken myrpuss
  *Sjölandsviken vik /Se Stjärte torp Flärken tjärn
  Sjölandsån å /Se Stjärte, se Skärs Saknas Flärken odlat område
  Skovedsberget berg Storhägnen Saknas Flärken myr
  Skovedsviken vik Storhägnen torp Flärken puss
  Skovedsviken vik Storslåttsvedjan torp Flärken tjärnpuss
  Skovhöjden höjd Storslåttsvedjan avsöndring Flärken tjärnpuss
  Skovmyran myr Storslåttsvedjan torp Flärken samfällighet
  Skulaberget berg Storsvedjan gårdar Flärken Saknas
  Skulamons berg, se Skuleberget berg Ström torp Flärken tjärn
  Skulberget, se Skuleberget berg Sund bebyggelse Flärken myrpuss
  *Skulbergskällan kallkälla Sund by Flärken myrpuss
  *Skulbergskällan kallkälla Sund by Flärken tjärnpuss
  *Skule grotta? /Se Sund by Flärken mellan Hästarna myr
  Skuleberget berg Sund by Flärkälen skogstrakt
  Skuleberget berg Sund by Flärkmyran myr
  Skuleberget berg Sund by Flärkmyran myr
  Skuleberget berg /Se Sund by /Se Flärkmyran myr
  Skuleberget berg Sundbo torp Flärkmyran myr
  Skuleberget berg Sundet, Öst i Saknas Flärkmyran myr
  Skuleberget berg Sundsbodarna fäbodar Flärkmyrarna myrar
  Skuleberget berg /Se Svinhuvudet? ställe Flärkmyrbäcken bäck
  Skuleberget berg Sågtorpet torpställe Flärkmyrbäcken bäck
  Skuleberget berg Säterbodarna fäbodar Flärksvedjan skogstrakt
  Skuleberget berg Säterkullen torp Flärksvedjan skogsområde
  Skuleberget berg o. triangelpunkt Sätra bebyggelse Forngravberget bergshöjd
  Skuleberget berg Sätra by Forsbacken Saknas
  Skuleberget berg /Se Sätra by Framgårdskläppen område
  Skulegrottan grotta Sätra by Framstuggärdan åker och äng
  Skuleskogen skogsområde Sätra by Friarudden udde
  Skuleskogen skogsområde Sätra by Frunsstycket åkerteg
  Skuleskogen skogsbälte Söder om åsen del av sn Främmerjärva del av Järvamyran
  Skuleskogen skogsbälte Sörgällsta bebyggelse Furdalsbacken backe
  Skuleskogen skogsområde Sörgällsta by Fulto dalgång
  Skuleskogen skogsområde Sörgällsta by Furukläppen berg
  Skuleskogen skog Sörgällsta by Furukläppen berg
  Skuleskogen skogsbälte /Se Sörgällsta by Furukläppen berg
  Skuleskogen skog /Se Sörgällstabodarna fäbodar Fyrkantstycket åker
  Skultjärnberget berg Sörgällstasågen vattensåg Fågelsmyran myr
  Skur Skovgen, se Skuleskogen skogsområde Tjärnbodarna fäbodar Fårdasbacken backe
  SkurSkogen, se Skuleskogen skog Tomtebo lht Fårkätten åker
  Skuurskog, se Skuleskogen skogsområde Trasslet torp Fäberget berg
  Skuur Skougen, se Skuleskogen skogsområde Trollbo villa Fäberget berg
  Skuur Skougen, se Skuleskogen skogsområde Trollbo sommarvilla Fäbergsudden del av udde
  Slåttmyran myr Trollbo lht Fäbodudden udde
  Smalmyran myr Undantaget torp Fäbodberget berg
  Smaltjärnen tjärn Uppbygden byar Fäbodharn udde
  Smedsberget berg Uppgårds hemman Fäbodlandet skogstrakt
  *Smånatntresk fiskevatten Uppgårds namn på Utanskog Fäbodmyran myr
  Sommarladugårdsberget berg Uppgårds Saknas Fäbodmyran hitom bodarna myr
  Spångmyran myr Upp i bygden bygd Fäbodmyran nordan bodarna myr
  Spångmyran myr Utanskog by Fäbodsanden sandstrand
  Starrviken vik Utanskog by Fäbodvallen fäbodvall
  Stavertjärnbäcken bäck Utanskog by Fäbodviken vik
  Staverviken vik Utanskog by Fäbodvägen skogsstig
  Stenmalarna terräng Utanskog by Fäbodvägen väg
  Stenmyran myr Utanskogsbodarna fäbodar Fällan kalhygge
  Stensmyran myr Utanskogsbodarna fäbodar Földalsbacken backe
  Stensviken vik Utom fjärden del av sn Föngsstycket åker
  Stor-Degermyran myr Va torpställe Förberget bergsområde
  Stor-Degersjön sjö Va torpställe Förstfallet område
  Stor-Degersjön sjö Vabacken avsöndring Galten grund
  Stor-Degersjön sjö Vacklagärdan torp Gambodhöjden höjd
  Stor-Degersjön sjö Vallinska torpet torp Gambodkullen kulle
  Stor-Degersjön sjö Vamgården boningshus Gambodkullen berg
  Stor-Degersjön sjö Vamme by Gambodkällan källa
  Stor-Degersjön sjö Wamme by Gambodmyran myr
  Storholmen ö Vamme by Gambodmyran myr
  Storholmen holme Vamme skogshemman Gambron bro
  Storholmen ö Vamsjönäs bebyggelse Gamfällan skogsområde
  Storholmen holme Vamsjönäs hemman Gamfällbacken skogsområde
  Storholmen holme Vamsjönäset torpställe Gamherrestafäbodvallen fäbodvall
  Storholmen holme Veåsand sommarvilleområde och tegelbruk Gamlandsvägen landsväg
  Storholmen holme Viberga avsöndring Gamlandsvägen landsväg
  Storholmen holme Vigrens torpställe Gamlandsvägen landsväg
  Storholmen holme Vigrenstorpet torpställe Gamlandsvägen väg
  Storholmen holme Viken Saknas Gammeldalen slåtter- och betesmark
  Storholmen holme Viken, Inre Saknas Gammeldalen betesmark och åker
  *Storkläpprå gränsmärke Viken, Yttre torpställe Gammelgården område
  Storlidhöjden höjd Viken, Öst i fäbodar Gammelgården, Ner på åker
  Stormyran myr Viken, Övre torpställe Gammelgårdsgärdan åker
  Stormyran myr Viklundstorpet torp Gammelgårdslandet åkerteg
  Stormyran myr Viklundstorpet torp Gammellandsvägen landsväg
  Storruten höjd Vikskatorpet torp Gammellägdorna åkrar
  Stor-Staverjärnen tjärn Vägen, Nya avsöndring Gammelnyåkern åker
  Stor-Vamsjön sjö Värns bebyggelse Gammelsvedjan skogstrakt
  Stor-Vamsjön sjö Värns by Gammelåkern åker
  Stor-Vamsjön sjö Värn by Gammelån inflöde
  Stor-Vattkullen höjd Värns by Gammelån åker
  Stor-Ysjön, Lill-Ysjön o. Kvarntjärnen sjöar Värns by Gammelänget område
  Stor-Ysjön o. Lill-Ysjön sjöar Värns by Gammfäbodvallen fäbodvall
  Stor-Ysjön sjö Värns by Gammfäbodvallen fäbodvall
  Svarthällan berghäll Västanåbodarna fäbodar Gammlandsvägen landsväg
  Svartkinna tjärn Västanåtorpen torpställen Gamrågdammet dammbyggnad
  Svartkinnkläppen höjd Västgårds gård Gamsågen såg
  Svarttjärnen tjärn Västgårds gård Gamvägen Saknas
  Svarttjärnen tjärn Västgårds namn på Utanskog Gamvägen landsväg
  Svartån å Västmarkum bebyggelse Gapaladan lada
  Sätertjärnen tjärn Westmarkum by Gatubodliden backe
  Sätrakälen utmark /Se Västmarkum by Gatubodliden backe
  Söderkattsieret, se Sörskäret skär Västmarkum by Gatuboliden backe
  Söder Kattsiäret, se Sörskäret holme Västmarkum by Gatubodliden backe
  SödraFiärden, se Dockstafjärden havsvik Västmarksågen bäcksåg Gatubodliden backe
  Sör-Aspviken vik Västra Ån torpställen Gatubodliden backe
  Sör-Aspviken vik Ytterdal by Gatubodliden backe
  Sör-Aspviken vik Ytterdal Saknas Gatubodliden backe
  Sörgällstaflärken tjärn Ås by Gatubodliden backe
  Sörgällstasjön sjö Ås by Gegårdssvedjan område
  Sörgällstasjön sjö Ås by Genbergs-tå område
  Sörgällstasjön sjö Ås by Geren backe
  Sörgällstasjön sjö Åsbodarna fäbodar Germestabacken åker
  Sörgällstasjön sjö Åsbodarna fäbodar Germestahaget Saknas
  Sörkattskiere, se Sörskäret holme Åsbodarna fäbodar Germestahöjden bergshöjd
  Sörkattskiere, se Sörskäret holme Åsen, Sör om Saknas Germestarå gränser
  Sör-Kälsviken vik Åsvedjan torp Germestaskogen byskog
  Sör-Kälsviken vik Åssvedjan torp Germestastranden område
  Sörkälsviken vik Åsvedjan gårdar Gerstasvedjebäcken bäck
  Sör-Kälsviken skärgårdsvik Åsvedjan torplägenheter Gertruberget område
  Sörlongvatn, se Långvattnet Saknas Åsvedjan torp Gertruberget område
  Sörpåberget berg Ängesskiftet avsöndring Gertruriset skogsområde
  Sörskäret holme Ängestorp torp Gertrurissvedjan skogstrakt
  Sörskäret holme Änget lht Getbergsvägen kärrväg
  Sörskäret skär Äskjansbodarna fäbodar Getbergsvägen väg
  Sörskäret skär Äskjansbodarna fäbodar Getingdalen åker
  Sörskäret holme Öbergstorpet torp Getingmyran myr
  Sörskäret skär Ören hemman Getingmyrriset? Saknas
  Sörskäret holme Östgårds gård Getingmyrriset höjd
  Tallkullmyran myr Östgårds namn på Sätra Getingmyrsvedjan skogstrakt
  Tallrikmyran myr Östmarkbodarna fäbodar Getsvedjeberget berg
  Tallrikstjärnen tjärn Östmarkum bebyggelse Gillerto sänka
  Tallriksviken vik Östmarkom by Gistgärdan område
  Tavelberget berg o. triangelpunkt Östmarkum by Gistplatsen gistplats
  Tieru Holmen, se Tjäreholmen holme Östmarkum by Globerget berg
  Tieruholmen, se Tjäreholmen holme Östmarkum by Globerget berg
  Timmerberget berg Östmarkum by Globerget berg
  Timmermyran myr Östmarkumsbodarna fäbodar Globerget berg
  Timmermyrberget berg Öfverdal by Globerget berg
  Tjäreholmen holme Överdal by Granberget bergshöjd
  Tjäreholmen holme Överdal by Granbergsbacken skogstrakt
  Tjäreholmen holme Överdalsbodarna, se Dalsbodarna Saknas Granen åker
  Tjärnberget berg Överåsvedjan torp Granen åker
  Tjärnberget berg   Greta-Lisasgärdan åker
  Tjärnberget berg   Gretasrabben åker
  Tjärnhägnberget berg   Gretasrimpan skrabbslått och bete
  Tjärntoberget berg   Grinden, Sörgällsta grind
  Torsberget berg /Se   Grindlägdan åker
  Tranemyran myr   Grindstycket åkerteg
  Trattmyran myr   Grindstycket åker
  Tretjärnarna tjärnar   Grindstycket åker
  *Trihörningen sjö   Grindstycket åker
  Trollberget berg   Grodalen dal
  Trollberget berg   Grodlägdan åker
  Trollberget berg /Se   Grolanden, se Grovlanden Saknas
  Trollbobacken backe /Se   Gronsäudden udde
  Trolltjärnen tjärn /Se   Gronäsudden udde
  Trånghålet del av Sörgällstasjön   Gronäsudden udde
  Trångsundet del av sjö   Groparna åkerteg
  Trångsundsudden udde   Gropmyran äng
  Tungelberget berg   Grossmyran skogstrakt
  Tybrännmyran myr   Grossmyrsvedjan skogstrakt
  Tämmingsbetet skogsmark   Grotegen åker
  Ullångersfjärden fjärd   Grottan Saknas
  Ullångersfjärden fjärd   Grottvägen väg eller stig
  Ullångersfjärden havsfjärd   Grovlanden odlat område
  Ullångersfjärden havsvik   Grubban slåttermark
  Ullångersfjärden havsfjärd   Grubban odlat område
  Ullångersfjärden fjärd   Grubban bete
  Ullångersfjärden fjärd   Grubban vik
  Ullångersfjärden havsvik   Grubban skogstrakt
  Ullångersfjärden fjärd   Grubban åker
  Ullångersfjärden havsfjärd   Grubban skogsområde
  Ullångersfjärden fjärd   Grubblägdan åker
  Ullångersfjärden fjärd   Grubbmyran myr
  Ullångersfjärden vik /Se   Grundtjärnen tjärn
  *Ulvöglapet sund   Grundtjärnshöjden bergshöjd
  Utanskogstjärnen tjärn   Grundtjärnssjön sjö
  Utanskogsån å   Grundtjärnsjön tjärn
  Valabergen berg   Grundtjärnskullen bergshöjd
  Valabergen berg   Grustaget grustag
  Valmen halvö   Gruvan gruva
  Valmen del av Mjältön   Gråtegen åker
  Valmsundet sund   Gråten slåttesland
  Valmsundet, Norra vik   Gråten åker
  Valmsundet, Södra vik   Gråten åker
  Valsvedjan odling /Se   Gråten udde
  Valsvedjeberget berg   Gråtstycket åker
  Valvtjärnen tjärn   Gråttegen skrabbslått
  Vammesjön sjö   Grästo skogsområde
  Wamsiön, se Lill-Vamsjön sjö   Grödesberget berg
  Vamsiön, se Stor-Vamsjön sjö   Grödesberget bergshöjd
  Vamsjön sjö   Grödeshaget se Grödestå hag
  Vamsjön sjö   Grödesidan ägor
  Vamsjön sjö /Se   Grödeskogen byskog
  Vamsjön, Lilla sjö   Grödeskvarnen bäckkvarn
  Vamsjön, Stora sjö   Grödesmyran åker
  Vamsjön, Stora sjö   Grödesrå gränser
  Vamsjön, Stora sjö   Grödestycket åker
  Vamsjön, Stora sjö   Grödetjärnen tjärn
  Vammesjön sjö /Se   Grödestjärnen tjärn
  Vamsjökälen utmark /Se   Grödesåkern backe
  Vargberget berg   Grönbacken skogsmark
  Vargberget berg   Grönbacken svedjor
  Vargberget berg   Grönbackhällorna hällor
  Vedmyran myr   Grönbackhällorna del av Skulkläppen
  Vedån å   Grönsvedjan svedja
  *Vibyggeråfjället skogsområde   Grönsvedjeudden udde
  *Vibyggeråviken vik /Se   Grötmjölsstycket åker
  Viksbäcken bäck   Gubbsvedjan slåttermark
  *Vintvägen vik   Gubbsvedjan skogstrakt
  Vitberget berg   Guldtäppan del av Pikberget
  Wolmsiön, se Stor-Vamsjön sjö   Gumskätten åkerlapp
  *Volmsjön sjö   Gunlandsåkern åkerteg
  Vårandhällan sten   Gunnlandskällan källa
  Vårdkallberget berg o. triangelpunkt   Gunnlandsåkern åker
  Vårdkallberget berg /Se   Gunterberget berg
  Vårdkallberget berg /Se   Gunterberget berg
  Vårdkallberget berg /Se   Gunterberget berg
  ?Vällingen sjö   Guntermyran myr
  Värnsberget berg   Gvalandalen skrabbslått
  Värnsudden udde   Svalanslägdan åker
  Värnsudden udde   Gvalmarna holme
  Värnsviken vik   Gvalmen holme
  Värnsviken vik   Gvalmen holme
  Ysjöbäcken bäck   Gvalmen Saknas
  Ysjön och Kvarntjärnen sjöar   Gvalmen ängsmark
  Ysjön sjö   Gvalmen, Ut på område
  Ysjösundet vik   Gvalmmyran myr
  »ystlöarne», se Ysjön sjö   Gvalmmyran myr
  Ystsiögarne, se Stor-Ysjön,Lill-Ysjön,Kvarntjärnen sjöar   Gvalmmyran myr
  Yttersiögarna, se Stor- o. Lill-Ytsjön sjöar   Gvalmmyrkläpparna berg
  *Åkrokviken vik   Gvalmmyrkläppen berg
  Åksjön sjö   Gvalmudden udde
  Åsmyran myr   Gvalvlandet åker
  Åsmyran myr   Gvalvlandet åker
  Återstmyran myr   Svalmmyran myr
  Återtjärnen tjärn   Gvarsmyran myr
  Återtjärnsbäcken bäck   Gvälandalen åkermark
  Äggholmen holme   Gvättarstenen stenblock
  Ällatjärnen tjärn   Gvättarstenen, se Gvättarstenssvedjan Saknas
  Äskjansholmen holme   Gvättarstenslåtten slåttermark
  Äskjansudden udde   Gvättarstenssvedjan slåttesland
  Ävdalsbäcken bäck   Gyltan sten
  Öberget udde   Gyltan flyttblock
  Öberget berg   Gyltberget berg
  Öjudden, se Öberget udde   Gyltstenen Saknas
  Önnskäret ö   Gåleberget berg
  Önnskäret ö   Gålemyran myr
  Önnskäret holme   Gålomsstycket åker
  Önnskäret ö   Gålsjöhatten holme
  Önnskäret holme   Gålsjön sjö
  Önnskäret skär   Gålsjön sjö
  Önnskäret ö   Gångrenstycket åker
  Önskeskäre se Ondskäret ö   Gårdberget berg
  ?Ören ö   Gårdberget bergshöjd
  Ören udde   Gårdlandskiftet åker
  Ören udde   Gårdmålstycket åker
  *Östansiötresk fiskevatten   Gårdsjön sjö
  Öst-i-kälen utmark /Se   Gålsjön sjö
  Översttjärnen tjärn   Gålsjön, se Gårdsjön Saknas
      Gångrenstycket åker
      Gångvägen gångstig
      Gårdberget berg
      Gårdberget berg
      Gårdberget berg
      Gårdberget berg
      Gården ägor
      Gårdlandskiftet skogsmark
      Gårdlandsskiftet åker
      Gårdlandsskiftet åker
      Gårdlandsskiftet ängsmark
      Gårdlandsskiftet åker
      Gårdlandstycket åkerteg
      Gårdmyran myr
      Gårdmyran myr
      Gårdmyran myr
      Gårdmyran myr
      Gårdmyran myr
      Gårdmyran myr
      Gårdmyran myr
      Gårdmyrorna myrområde
      Gårdsmyrbäcken avlopp
      Gårdmyrsvedjan betesland
      Gårdmålen åker
      Gårdmålen åker
      Gårdmålen tomtmark, ängsmark
      Gårdmålsstycket åker
      Gårdsgärdan ängsområde
      Gårdsgärdan åker
      Gårdsgärdan ängsmark
      Gårdsgärdan åker, äng och skrabbslått
      Gårdsgärdan åker
      Gårdsgärdan åkrar
      Gårdsjöhatten holme
      Gårdsjökyrkan holme
      Gårdsjön sjö
      Gårdsjön sjö
      Gårdslandet ängsmark och åker
      Gårdslägdorna åkrar
      Gårdskiftet åker
      Gårdsskfitet åker
      Gårdsskiftet åker
      Gårdåkern åkerteg
      Gårdåkern åker
      Gårdåkern åker
      Gårdsåkern åker
      Gårdsåkern åker
      Gårdåkern åker
      Gårdåkern åker
      Gårdåkern, Västra åker
      Gårdåkern, Västra åker
      Gårlemyran myr
      Gällstabäcken Saknas
      Gällstarå rågång
      Gällstasandbacken backe
      Gällstasjön sjö
      Gällstasjön sjö
      Gällstaåbron bro
      Gällstaån å
      Gärdan ängsmark
      Gärdan åker
      Gärdan beteshage
      Gärdan stenbacke
      Gärdan åker
      Gärdan, Nere i åker
      Gärdan, Nol i åker
      Gärdan, Nord i beteshage
      Gärdan, Väst i åker och äng
      Gärdan, Öst i odlat område
      Gärdbacken område
      Gärdbacken åker
      Gärdmyran åkerteg
      Gärdorna beten
      Gärdstycket åker
      Gärdstycket åker
      Gärdtegarna åkrar
      Gärkläppen berg
      Görpussen odlat område
      Hafstahägnen ängsmark
      Hafstaänget ängsmark
      Hagalössvedjan svedjeland
      Hagastycket åker
      Hagategen åker
      Hagelettan område
      Hagelettan skogsmark och bete
      Hagen, Ute vid åker
      Haget skiljegräns
      Haget gärdesgård
      Haglettan område
      Hagmyran myr
      Hagstenen sten
      Hagstenen sten
      Halkläppbäcken bäck
      Halkläppen lieslått, betesmark
      Hallberget, Västra berg
      Hallberget, Östra berg
      Hallen åker
      Hallen åker
      Hallen berg- och betesområde
      Hallan åker
      Hallen väg
      Hallen skogstrakt
      Halmsjön sjö
      Halmsjön sjö
      Halmsjösanden udde
      Halmsjöån å
      Halmsjöån avlopp
      Halsbäcken bäck
      Halsmyran myr
      Halvvägshällan berghällar
      Hambergshällan berghäll
      Hammaren område, skrabbslått
      Hammaren förr svedja, nu skogsområde
      Hammaren område
      Hammaren skogsområde
      Hampkällmyran myr
      Hampkällmyran myr
      Hamplandet åker
      Hamplandet åker
      Hamplandsstycket åker
      Hamplandstegen åker
      Hampsänkdalen Saknas
      Hampsänket åker
      Hampsönket rötingsplats
      Hans-Jonsbacken åker
      Hans-Jonsgrubban område
      Hans-Jonslägdan åker
      Hans Ols åker
      Hans-Gammelslägdan åker
      Harafotbacken slåtterbacke
      Haramarken åker
      Harahuvudet åker
      Harkbuten skär
      Harkbuten holme
      Harkbådan ö
      Harken Saknas
      Harkgrundet öar
      Harkgrundet grund
      Harkläpparna strandremsa
      Harkläppen Saknas
      Harkläppen udde
      Harkmyran myr
      Harksanden udde
      Harksundet sund
      Harkuddarna uddar
      Harn uppgrundning
      Harphagaberget berg
      Harphagan område
      Harphagaviken vik
      Harphagen område
      Harrudden udde
      Hemskiftet åkerområde
      Hemskogen skogsområde
      Hemskogen del av skog
      Hemtjärnen tjärn
      Hemtjärnen tjärn
      Herfaberget berg
      Herrestaberget berg
      Herrestaberget berg
      Herrestaberget berg
      Herrestaberget berg
      Herrestafjällskogen skog
      Herrestafäbodvägen stig
      Herrestahaget rågång
      Herrestalångmyran myr
      Herrestamyran myr
      Herrestarå rågångar
      Herrestaskogen byskog
      Herrestatjärnen tjärn
      Herrestaåkern backe
      Herrgårdssvedjan skogsområde
      Hersvedjan betesmark
      Heråkern åkerteg
      Himmaberget berg
      Hissåbacken backe
      Hissåbron bro
      Hissån avlopp
      Hiterbäcknäset del av Bäcknäset
      Hiterskiftet del av Hägnarna
      Hjulstugan område
      Hjärteberget berg
      Hjärterberget skogsområde
      Hjärterriset skogsområde
      Hjärterrissvedjan skogstrakt och svedjeland
      Holavallen odlat område
      Holmarna holme
      Holmen, Gvalmen halvö
      Holmen Saknas
      Holmsjöbäcken avlopp
      Holmsjön Saknas
      Holmsjön sjö
      Holmsjön, se Halmsjön Saknas
      Hoppmyran myr
      Hoppmyrbacken backe
      Hoppmyrskäppen berg
      Hornvattnet tjärn
      Hornvattna tjärn
      Havstensslättan vägparti
      Hovstensslättan område
      Humlegården slåttermark
      Hummelgårdsbacken område
      Hunddalen dalgång
      Hunddalen dalgång
      Hunddalsbäcken bäck
      Huppmyran, se Hoppmyran Saknas
      Huvudstupbacken skrabbslått
      Hålbäcken bäck och åker
      Hålbäcken bäck
      Hålet åker
      Hålet, Upp genom dalgång
      Hållberget berg
      Hållen område
      Hållrasten vilplats
      Hållrasten vilplats
      Hållrasta höjd
      Hållstycket åker
      Hållägdan åker
      Hålsvedjan bete
      Hålsvedjorna område
      Hårdlertegen åker
      Hårdmyran myr
      Hårmyran myr
      Hårdmyrberget berg
      Hårnéusgärdan åker
      Häbbergsladan, Uppe vid åker
      Häbberslägdan åker
      Hägersgärdan område
      Hägnarna slåttar
      Hägnarna, Nord i beten
      Hägnarna, Väst i åker och bete
      Hägnberget, Uppe på berg
      Hägnen åker
      Hägnen inhägnat område
      Hägnen skrabbslått
      Hägnerna betesmark
      Hägnorna beten
      Hägnudden udde
      Hällan, Väst på berghäll
      Hällorna (?)slåtter
      Hällorna berghällar
      Hällstycket åker
      Hällstycket åker
      Hällsvedjan odlat område
      Hällsvedjan svedja
      Hällsvedjan skogsmark
      Hällsvdjekläppen berg
      Hällsvedjestigen stig
      Hälltegen åker
      Häran åker
      Härbacken åker
      Härbackskiftet åker
      Häringsgärdan ängsmark
      Härkhagen öppen plats
      Härnäset åker
      Härskiftet ängsmark
      Härslättan område
      Härslättan bete
      Härslättan åker
      Härsvedjan ängsområde
      Härsvedjan betesmark
      Häråkern åker
      Härängesbacken åker
      Häränget åker
      Häränget odlat område
      Häränget åker
      Häränget, Väst i åker
      Hässjbacken backe
      Hässjbacken område
      Hässjbacken, Ut på åker
      Hässjebacken område
      Hässjebacken område
      Hässjegärdan slått
      Hässjegärdan ängsmark
      Hässjestycket åker
      Hässjestycket åker
      Hässjestycket åker
      Hästbetet betesmark
      Hästbetet ängsmark
      Hästbetet betesland
      Hästbetet betesmark
      Hästbetet sör i Valsvedjan bete
      Hästen berg
      Hästen bergshöjd
      Hästgärdan ängsmark
      Hästmyran myr
      Hästmyrbacken skogstrakt och bergssluttning
      Hästrå skogstrakt
      Hästråbacken skogs-område
      Hästråberget berg
      Hästsvedjan, Nedom Saknas
      Högsvedjebacken skogsområde
      Högsvedjebäcken bäck
      Hästsvedjorna hästbeten
      Hästsvedjorna namn på Hästbetet
      Hästtjärnen Saknas
      Hästtjärnen tjärn
      Hästtjärnen tjärn
      Hästtjärnån avlopp
      Högberget bergparti
      Högbergskammen berg
      Höghällan berg
      Högkläppen berg
      Högkläppen skogshöjd
      Högkläppen bergkulle
      Högsvedjan skogsområde
      Högsvedjekläppen bergshöjd
      Högsvedjemyran myr
      Högsvedjeskogen skog
      Högsvedjeviken vik
      Högsvedjeviken vik
      Högtået backe
      Höjden, Norra bergshöjd
      Höladuvallen åker
      Hömyran myr
      Hömyran myr
      Hömyrbacken backe
      Hömyrberget berg
      Hömyrberget bergshöjd
      Hömyrhalsen myrhals
      Hömyrsvedjorna skogstrakt
      Instänget bete
      Isaksgärdan åker
      Isrelviken vik
      Ivarssvedjan skogsområde
      Jakob-Andersgärdan område
      Jan-Ersbacken sandbacke
      Jan-Ersdalen dalgång
      Jangshaget hag
      Jangskälen, Väst i skog
      Jangsrå rågång
      Jangssanden sandstrand
      Jangsskogen byskog
      Jangstjärnen tjärn
      Jangstjärnen tjärn
      Jangstjärnen tjärn
      Jangsvägen Saknas
      Jangsåkern backe
      Jan-Jacksbrännan skogstrakt
      Jan-Jacksbrännan skogstrakt
      Jan Jakobs åkerteg
      Jan Jons lägda och betesmark
      Jan-Jonsbacken backe
      Jons Jons-kläpparna berg
      Jan Mors område
      Jan Mors-lägdan åker
      Jan Mårtens-lägdan åkerteg
      Jan-Nilslägdan åker
      Jan-Ols-rimpan åker
      Jan-Olsstycket åker
      Jan Pers åker
      Jan-Persraningen område
      Jan Pers-stycket åkerteg
      Jegardalstegen åker
      Johansgärdan åker
      Jonasslåtten skogsmark
      Jon Jons-källan källa
      Jon Karls-backen skogstrakt
      Jonkarlsberget berg
      Jon Karls-berget berg
      Jonkarlsbäcken bäck
      Jon Karls-bäcken bäck
      Jon Karls-svedjan skogsmark
      Jon Karls-toet dalgång
      Jon Karls-vägen gångstig
      Jonke Vibergs kläppen höjd
      Jon-Larsdalen skrabbslått och bete
      Jon-Nilskällan källa
      Jon-Nilslägdan åker
      Julstugan område
      Järkläppen berg
      Järvamyran odlat område
      Järvatå lutning
      Järvahaget gärdesgård
      Järvarå gränser
      Järvaskogen Saknas
      Järvedtjärnen sjö
      Järvedtjärnen sjö
      Järfedstjärnen tjärn
      Järvedstjärnen, se Utanskogstjärnen Saknas
      Jörpussen, se Gölpussen Saknas
      Kabelvägen väg
      Kajen, se Dockstakajen Saknas
      Kajes-myran myr
      Kalashällorna udde
      Kalashällorna udde
      Kallgårdsfallet odlat område
      Kallgårdsmyran nu åker, förr myr
      Kallkällan åker
      Kallkällbacken backe
      Kallkällbacken åker och skrabbslått
      Kallkällberget berg
      Kallkällberget berg
      Kallkällbäcken bäck
      Kallkälldalen åker
      Kallkällhägnan bete
      Kallkällåkern åker
      Kallkällåkersvägen väg
      Kallkällägdan åker
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällstycket åker
      Kallkällsvedjan åker
      Kallmyrorna myrområde
      Kalvberget berg
      Kalvberget berg
      Kalvgårdsbacken åker
      Kalvgårdsbacken pinnmobacke
      Kalvgårdsstycket åker
      Kalvgärdan betesmark
      Kalvhägnen äga
      Kalvhägnen betesmark
      Kalvhägnen område
      Kalvhällan berghäll
      Kammen berg
      Kamp-Olssvedjan inägor, förr torpställe
      Kanelhålet hål
      Kankkrävesudden udde
      Kankkrävesudden udde
      Kaparbacken område
      Karentopiken berg
      Karingärdan bete
      Karintoet dalgång
      Karintopiken berg
      Karolinabacken backe
      Kasaback område
      Kasaback område
      Kastmjösjön sjö
      Kastmjösjöån Saknas
      Kattkläppen berg
      Kavelbromyran myr
      Kavelbron kavelbro
      Kavelmyran myr
      Kelsemyran myr
      Kerstopssvedjan skogsområde
      Kilbergen, se Kilberget Saknas
      Kilberget berg
      Kilberget bergparti
      Kilen rågångar
      Kilen åker
      Kilen del av skog
      Kilen, Uppe på del av Dynäs»skog
      Kilen, Väst i del av skog
      Killingholmarna holmar
      Killingholmarna holmar
      Killingholmen holme
      Killägdan åker
      Kilmyran myr
      Kilto väg
      Kinnsvedjeberget berg
      Kjellstömsgärdan åker
      Kjälaviken havsvik
      Kjälviken havsvik
      Kjälsbacken backe
      Kjälsgyltan Saknas
      Kjälshaget gräns
      Kjälsrå Saknas
      Kjälsskogen byskog
      Kjälstjärnen tjärn
      Kjältjärnen, se Stortjärnen Saknas
      Kjälviken Saknas
      Klingersvedjan Saknas
      Klockarberget berg
      Klocktjärnberget bergshöjd
      Klocktjärnen tjärn
      Klocktjärnen tjärn
      Klocktjärnen tjärn
      Klocktjärnkläppen bergshöjd
      Klocktjärnkläppsvedjan svedjeland
      Klocktjärnkullen höjd
      Klocktjärnmyran myr
      Klädsjerå, se Kläsjerå Saknas
      Kläpparna skogsområde
      Kläpparna, Mellan område
      Kläppberget bergshöjd
      Kläppen bergsknalle
      Kläppen skrabbslått
      Kläppen berghällar
      Kläppen berghällar
      Kläppen betesmark
      Kläppen berg eller höjd
      Kläppen bergbacke
      Kläppen berg
      Kläppen backe
      Kläppen jordhöjd, betesmark
      Kläppen, Fram på åker
      Kläppen, Framme i åker
      Kläppen, Uppe på höjd
      Kläppen, Väst på backe
      Kläppen, Öst i område
      Kläpplägdan åker
      Kläppmellansvedjan betesmark
      Kläppmellsvedjan bete
      Kläppskiftet område
      Kläppstycket åker
      Kläppsvedjan skogsmark
      Kläppsvedjan område
      Läppsvedjan åker
      Kläpptegen åker
      Kläpptegsskiftet åker
      Kläsjerå odlat område
      Klörhängnen slåtter
      Klörhägnen område
      Klörkällan källa
      Knaverhyttan åkerteg
      Knaverhyttan åker
      Knekan vik
      Knekan inbuktning vid Harksand
      Knektlägdan åker
      Knottberget berg
      Knäppanshaget gärdesgård
      Knäppanstået fägata
      Knösen åkerteg
      Knösen åker och kulle
      Knösen åker
      Koarstabäcken bäck
      Kodjupet vatten
      Kojto dalgång
      Koldalssvedjan slåtter och backområde
      Kolhussvedjan skogstrakt
      Kollandmyran åker
      Kolmyrberget berg
      Kolplatsen kolningsplats
      Kolsvedjan skogsområde
      Kolsvedjebäcken bäck
      Kolsvedjebäcken bäck
      Kopparlägdan åker
      Koppen åker och ängsmark
      Korsmjösjön sjö
      Korsmjösjön Saknas
      Kosvedjedalarna (?) slåtter
      Kraftstationsdammet dammbyggnad
      Krokarna åker eller slåtter
      Krokarna slåttar
      Krokarna, Norr i slåttar
      Kroken krok på Gamlandsvägen
      Kroken, Där i backe
      Kroknylandet åker
      Krokstycket åkerteg
      Krokstycket åker
      Krokvattnen, se Återtjärnen Saknas
      Kronäsudden udde
      Krypbäcken Saknas
      Krypen bäck och dalgång
      Kråkbärudden skogsmark
      Kråkbärudden udde
      Kråkbärviken vik
      Krången skogstrakt
      Krången backe
      Krångsvedjan betesmark
      Kuarstabäcken bäck
      Kuarstabäcken bäck
      Kullarna, Uppe på höjd
      Kullen åker
      Kullen Saknas
      Kullen, Norr i åker
      Kullen, Väst på bergshöjd
      Kullen, Öst i åker
      Kulliglägdan åker
      Kulliglägdan, Nere på åker
      Kulliglägdan åker
      Kulliglägdan åker
      Kultarsvedjan slåttermark
      Kultarsvedjan skogsområde
      Kusmyren myr
      Kusmyran myr
      Kusmyran myr
      Kusmyrsvedjorna skogsområde
      Kusrismyren ?myr
      Kusrismyran skogsområde
      Kustlandsvägen landsväg
      Kustris skogstrakt
      Kvarnbacken område
      Kvarnbacken område
      Kvarnbacklägdan åker
      Kvarnbackssundet del av Kvarnviken
      Kvarnbacksudden udde
      Kvarnberget höjd
      Kvarnbäcken avlopp
      Kvarndalen dalgång
      Kvarndalen ådal
      Kvarndalsskiftet åker
      Kvarndammet dammbyggnad
      Kvarnen Saknas
      Kvarnen bäckkvarn
      Kvarnhusbacken udde
      Kvarnhusbacken mark
      Kvarnhusdalbacken backe
      Kvarnhusdalen dalgång
      Kvarnhusdalen Saknas
      Kvarnhusdalen algång
      Kvarnhushägnen betesmark
      Kvarnhusmyran myr
      Kvarnhusmyran odlat område
      Kvarnhusstabacken åkermark
      Kvarnhussvedjan område
      Kvarnhusstycket åker
      Kvarnhusstycket åker
      Kvarnkullen åker
      Kvarnlanden byväg
      Kvarnlandskiftet åkerskifte
      Kvarnlandtegen åker
      Kvarnlandtegen åker
      Kvarnläget plats
      Kvarnläget område
      Kvarnläget fall
      Kvarnrenen åker
      Kvarnsvedjan bete
      Kvarnsvedjan svedjeland
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen Saknas
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarstabäcken bäck
      Kvickrisbacken (?) slåtter
      Kvistgärdan slåttermark
      Kyrkan sten
      Kyrkbordsbacken, norra och södra backe
      Kyrkogården jordplätt
      Kyrkviken del av Gålsjön
      Kyrkvägen fjällväg
      Kyrkvägen körväg
      Kvarnvägen väg
      Kvarnvägen väg
      Kyrkvägen väg
      Kyrkångsgrinden grind
      Kål(v)gårdsåkern åker
      Kålgårdsåkern åker
      Kållandet åker
      Kållandsstycket åker
      Kållandtegen åkerteg
      Kålsängarna åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsängen åker
      Kålsänglägdan åker
      Kålsängsskiftet åker
      Kålsängsåkern åker
      Kålsängsgärdan område
      Kålsänglägdan åker
      Kålsängsskiftet åker
      Kålsängsstycket ängsmark och åker
      Kålsängstycket åker
      Kålsängtegen åkerteg
      Kåpelmyrarna myrar
      Kåpersdalen dalgång
      Kåpersmyrorna myrdrag
      Kåtasvedjan svedjejord
      Käcksbäcken bäck
      Käckskogen skogstrakt
      Käcksudden udde
      Kälen betesmark
      Kälen skogstrakt
      Kälen skogsområde
      Kälen, Bak i skogsområde
      Kälen, Uppe på skogstrakt
      Kälen, Uppför backe
      Källarbacken delvis odlad jord
      Källarstycket åker
      Källarstycket åker
      Källgärdan ängsmark
      Käll-lägdan åkerteg
      Käl-lägdan åker
      Källägdan åker
      Källskiftet åker
      Kälstycket odlat område
      Kälsvedjan, Öst vid åker
      Kälsvedjan bete
      Kälsvedjan svedjeland
      Kälsvedjan skogsområde
      Kälsvedjemyran myr
      Kälsåkern åker
      Kälvägen skogsväg
      Känsemyren myr
      Käringdalen ?slåtter
      Käringdalen åker
      Käxarbacken backe
      Käxedalen dalgång
      Käxskogen skogsmark
      Käxvägen Saknas
      Käxån avlopp
      Köns, Väst i åkerskifte
      Körbrorsbacken backe
      Körbrorsbacken backe
      Körvägen dit till bodarna väg
      Ladubacken område
      Ladugårdsstycket åker
      Ladulandet åker
      Ladulägdan åker
      Ladulägdan åker
      Ladulägdan åker
      Ladumyran myr
      Ladumyran myr
      Ladumyran myr
      Ladumyran myr
      Ladumyrbäcken avlopp
      Ladustycket åker
      Ladustycket åker
      Ladusvedjan område
      Ladusvedjan svedja
      Ladusvedjan skogsområde
      Ladusvedjan område
      Ladutegen åker
      Ladutegsskiftet åker
      Laduudden udde
      Laduvallen åker
      Laglandet område
      Laglandet område
      Laglandet, Ut på skogstrakt
      Lagsvedjan skogsområde
      Lagsvedjan åker
      Lagsvedjan skogsområde
      Lagsvedjan skogsområde
      Lagsvedjan område
      Lakakälen skogstrakt
      Lakan sjö
      Laken sjö
      Lakan tjärn
      Lakan tjärn
      Landfastholmen holme
      Landfastholmen holme
      Lakaslåtten skrabbslått
      Landsvägen landsväg
      Lappgärdan skogsområde
      Lappholmen holme
      Lapphällmon moland
      Lappkojmon skogsområde
      Lappkojto sänka
      Lappkåtermyran myr
      Lappkällan källa
      Lappkäringspåret ytformation
      Lappkäringspåret ytformation
      Lapptjärnbäcken avlopp
      Lappviken vik
      Lappviken vik
      Lappviksholmarna holmar
      Lappvallen område
      Larses-kullen åker
      Lasseto dalgång
      Lastplatsen område
      Lastycket åker
      Laxviken vik
      Laxviken vik
      Lemmeriktjärnen, se Lemmesjön Saknas
      Lemmersjön sjö
      Lemmesjökyrkan sten
      Lemmesjön tjärn eller sjö
      Lemricksjön tjärn
      Lemriksjön sjö
      Lerbacksvedjan skrabbslått
      Lergrubban åker och lergrop
      Liberget berg
      Lidbackarna skogsområde
      Lidbacken backe
      Lidbacksvedjan skogsområde
      Lidberget berg
      Liden skogstrakt
      Liden, Uppför se Lidbacken Saknas
      Lidtoberget berg
      Likkistberget berg
      Lillbacken backe
      Lillbacken backe
      Lillbacken backe
      Lillberget berg
      Lillbjälldalen dalgång
      Lillbjörndalen dalgång
      Lillbrobacken skogsmark
      Lillbrunnssvedjorna åker
      Lilldalen odlat område
      Lilldegermyran myr
      Lilldingerå gammal svedja, nu skogsmark
      Lilledsmyran myr
      Lillfjälldalen Saknas
      Lillgrottan grotta
      Lillgrubban odlat område
      Lillgrundtjärnen tjärn
      Lillgvalmen holme
      Lillgvalmen Saknas
      Lillgvalmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillhästen del av berg
      Lillhömyran del av Hömyran
      Lillkrokvattnet tjärn
      Lill-lok-kläppberget berg
      Lillmyran myr
      Lillmyrbacken skogstrakt
      Lillraningslägdan åker
      Lillruten berg
      Lillruten berg
      Lillruten bergkulle
      Lillryggen bergsrygg
      Lillrågkläppberget berg
      Lillsandviken vik
      Lillråsvedjan betesland
      Lillsjön namn på Lillvamsjön
      Lillskiftet åkermark
      Lillskiftet åker
      Lillstavertjärnen tjärn
      Lillstycket åker
      Lillsvartviken vik
      Lillsvedjan betesmark
      Lillsvedjan odlat område
      Lilltegen åker
      Lilltjärnberget berg
      Lilltjärnbäcken avlopp
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnhällorna område
      Lilltjärnhällorna område
      Lilltjärnmyrorna myrområde
      Lilltjärnsvedjan skogstrakt
      Lillto, se Lito Saknas
      Lillto dalgång
      Lilltobäcken bäck
      Lilltranen åker
      Lilltået backe
      Lilltåsvedjan betesmark
      Lilltåsvedjan kobete
      Lillvalsvedjan skogstrakt
      Lillvamsjön sjö
      Lillvamsjön sjö
      Lillvamsjösvedjan bete
      Lillvattkullen berg
      Lillvesan strandremsa
      Lillåbacken backe
      Lillåkerbäcken bäck
      Lillyftjärnen Saknas
      Lillåsvedjan skogsområde
      Lillägdan åker
      Lillängesbacken skogstrakt
      Lillänget åkerteg
      Lillänget skogsmark
      Lillänget åker
      Lillänget betesmark
      Lillänget odling
      Lillänget odling
      Lillänget vik
      Lillänget bete
      Lillänget åker
      Lillängmon skogsområde
      Lillängmon skogstrakt
      Lindblomsgärdan område
      Lindbomsbacken skogstrakt
      Linbrunnarna, Nere vid brunnar
      Lindbomsgärdan åker
      Lindbomsgärdan område
      Lindbomsstycket åker
      Linsvedjan skogstrakt
      Linsänkdalen område
      Linsänket linrötningsplats
      Linsänket linrötningsplats
      Linsänket linrötningsplats
      Linsänket linrötningsplats
      Linsänket linsänkningsplats
      Linsänklägdan åkerteg
      Linsänkplatsen linsänkningsplats
      Lintjärnen tjärn
      Lirbacken backe
      Lirbacksvedjan område
      Lirbackåbron bro
      Lirbackån avlopp
      Lirhägn slåttesbacke
      Lirhägnen inhägnad
      Lirsvedjan skogsmark
      Lirsvedjan gammal svedja, nu bete och skogsmark
      Lirsvedjan skogsområde
      Liråbron bro
      Lito dalgång
      Lito dalgång
      Lito dalgång
      Litoberget berg
      Ljusmorsvedjan svedjeland
      Logkläppberget berg
      Loglägdan åker
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lorttegen åker
      Lundto dalgång
      Lundtomyran myr
      Lyarklinten bergshöjd
      Lyberget Saknas
      Lybergs bergshöjd
      Lybergskullen Saknas
      Långalnen parti
      Långbacken backe
      Långdalen skogsslåtter
      Långdalsbacken åker
      Långgranbacken backe
      Långhällorna strandparti
      Långkavelbron kavelbro
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långlägdorna åker
      Långlägget strandremsa
      Långmjösjön sjö
      Långmjösjön sjö
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyrberget berg
      Långmyrberget, Norra berg
      Långmyrberget, Södra berg
      Långmyrbäcken avlopp
      Långriset skogsmark
      Långrissvedjan skogsområde
      Långråberget berg
      Långsanden åkerteg
      Långsanden åker
      Långstafverstj., se Edlatjärn Saknas
      Långstafversj. tjärn
      Långstavertjärnen tjärn
      Långstycket åker
      Långstycket åker
      Långsvedjan åkerteg
      Långsvedjan delvis åker, delvis betesmark
      Långsvedjan område
      Långsvedjan åker
      Långtegarna åkrar
      Långtegen åker
      Långvattnen sjö
      Långvattnet sjö
      Långvattna sjö
      Långviken vik
      Långviken vik
      Långviksbron landsvägsbro
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkersstycket åker
      Långåkrarna åkrar
      Lägdan åker
      Lägdan där vid dammet åker
      Lägdan där vid ladan höåker
      Lägdan hitanför ladan åker
      Lägdan nedom logen åker
      Lägdan ovan vägen åker
      Lägdtegen åker
      Lägget strand
      Lägget, Norra parti av strand
      Lägget, Södra strandparti
      Lömmesjön, se Lemmesjön Saknas
      Löra åker
      Löra åker
      Lörkläppen backe
      Lörkällan åker och ängsmark
      Lörskiftet Saknas
      Lösmålberget berg
      Lösmårdsberget berg?
      Löten område
      Lövmyran myr
      Lövmyrsvedjorna skogsområde
      Malengvalmen område
      Mandas-kullen kulle
      Markumsån å
      Markusbacken åkerteg
      Markusbacken område
      Markusberget berg
      Markusberget Saknas
      Mas-Pers förr torpställe, nu åker
      Mas-Perslägdan åker
      Mattissvedjan skogsområde
      Mattissvedjebacken område
      Mattissvedjebäcken avlopp
      Medskogsruten berg
      Mellanbacken backe
      Mellanbölen åker
      Mellangårdåkern åker
      Mellanskiftet åkerområde
      Mellanskrabben åker, förr slått
      Mellanskälsfårorna åker
      Mellansvedjan ängsmark
      Mellantjärnen, se Mellersttjärnen Saknas
      Mellanto dalgång
      Mellanto dalgång
      Mellanto dalgång
      Mellanåvan åkerteg
      Mellersttjärnen tjärn
      Mellersttjärn tjärn
      Mellersttjärnen tjärn
      Mellersttjärnen tjärn
      Mellersttjärnsbacken backe
      Mellersttjärnsberget bergshöjd
      Middagsberget berg
      Middagsberget berg
      Middagsberget bergshöjd
      Middagsbergsbacken skogstrakt
      Midsundviken vik
      Midsundviken vik
      Mjällomsbäcken bäck
      Mjällomshaget gräns
      Mjällomsrå rågång
      Mjällomsskogen skogsmark
      Mjällomsvägen byväg
      Mjällomsåbron bro
      Mjältön ö
      Mjältön ö
      Mjältön ö
      Mjältösundet sund
      Mjältösundet sund
      Mjältösundet sund
      Mjölklådan brygga för mjölkflaskor
      Mjösjökullen bergshöjd
      Mjösjöviken vik
      Mjösjöån avlopp
      Mjösjöån avlopp
      Moberget berg
      Mockelmyran myr
      Momyran myr
      Mon nedanför Ravlet område
      Morbacken område
      Morbacken, Stigen över skogsstig
      Moskiftet skogsmark
      Mossaberget berg
      Mossaberget berg
      Mossavattenåmynnet område
      Mossavattkullen bergshöjd
      Mossavattnen sjö
      Mossavattnen tjärn
      Mossavattnet tjärn
      Myran åkrar
      Myran myr
      Myran område
      Myran, Nedre åker
      Myran, Nere på åker
      Myran, Nere på åker
      Myran, Nere på myr el. försumpat område
      Myran, Nere på myr el. försumpat område
      Myran, Nere på åker
      Myran, Nere på slått och åker
      Myran, Söder om Saknas
      Myran, Sör i åker
      Myran sör på berget myr
      Myran, Ute i åker
      Myran, Ute i åker
      Myran, Övre åkrar
      Myrarna Saknas
      Myrarna sör i Riset myrmarker
      Myrbacken åker
      Myrbacken område
      Myrbacken backe
      Myrbacken backe
      Myrebodgärdan åker
      Myrebäcken bäck
      Myrehaget gräns
      Myrehaget gräns
      Myrerå gränser
      Myreskogen byskog
      Myrestranden skogsmark
      Myretjärnen tjärn
      Myretjärnen tjärn
      Myreudden udde
      Myrhöjden berg
      Myrkläppen område
      Myrkläppen betesmark
      Myrkäll-lägdan åkerteg
      Myrrisslåttern slåttermark
      Myrskiftet åker
      Myrstycket åker
      Myrstycket åker
      Myrsvedjan ängsmark
      Myrsvedjeskiftet svedjeland
      Myrtaget torvströmyr
      Myråkershägnen, se Myråkerssvedjan Saknas
      Myrtaget myr
      Myrtegarna åkrar
      Myrtegarna åker
      Myrviken vik
      Myråkerssvedjan skogsmark
      Myrängesbron bro
      Myränget slåtter
      Myränget ängsmark
      Myränget åker
      Myränget åker
      Målarsvedjan skogstrakt
      Måltidsstycket åker
      Mångbackarna backar
      Mårten Pers åkerteg
      Mårtensgärdan åker och äng
      Märraviken vik
      Märravikshällan berghäll
      Märravikskälen skogsområde
      Märraviksudden udde
      Nenzénsudden udde
      Nenzénsudden udde
      Nerbergmyran myr
      Nerbrattbacksvedjan del av Brattbacksvedjan
      Nerjärva del av Järvamyren
      Neråkern åker
      Neråsvedjan skrabbslått
      Neränget åkerområde
      Niklaudden udde
      Niklaviken vik
      Niklaviken vik
      Nils Janes-lägdan åkerteg
      Nils-Nilssonsbränna äga
      Nils-Nilssvedjan skogsområde
      Nils-Nilssvedjan skogstrakt
      Nils-Olsstenen sten
      Nils-Perstorpet bete
      Nils-Sammelsgärdan betesmark
      Nittiåringen åker
      Nittiåringen åker
      Nittiåringen åker
      Nolaskogsvägen skogsstig
      Nordamerika slått
      Nordandals åkerteg
      Nordligaste två lägdorna åkrar
      Normarksudden udde
      Norrbaggsandkroken, se Nördbaggsandkroken Saknas
      Norrbäcken bäck
      Norrbössleudden spets av Bösslan
      Norrdalsjöto dalgång
      Norrfjärden Saknas
      Norrfjärden fjärd
      Norrfjärden, se Nördfjärden Saknas
      Norrgvalmsundet, se Norrvalmsundet Saknas
      Norrgårdtegarna åkermark
      Norrgällstabäcken, se Nördgällstabäcken Saknas
      Norrgällstahaget Saknas
      Norrgällstarå gränser
      Norrgällstasjön sjö
      Norrgällstaskogen skogsmark
      Norrharkudden, se Nördharkudden Saknas
      Norrholmssundet sund
      Norr i backen åkermark
      Norrkjälsviken havsvik
      Norrkjälsviken, se Nördkjälsviken Saknas
      Norrkroken, se Nördkroken Saknas
      Norrkällstycket åker
      Norrskäret skär
      Norrskäret, se Nördskäret Saknas
      Norrtjärlsviken vik
      Norrtjärnen, se Nördtjärnen Saknas
      Norrtjärnmyrto, se Nordtjärnmyrto Saknas
      Norrutskiftet ängsmark
      Norrundskärsviken vik
      Norrundskärsudden del av Undskäret
      Norrvalmsundet vik
      Norråkersbron bro
      Norrån å
      Norråssvedjan slåtter och backområde
      Norstubacken lägda
      Norstubrattbacksvedjan område
      Nordstugumyrarna, se Norstumyrarna Saknas
      Norstugärdan ängsmark
      Norstumyrorna myra
      Nybergsvedjan, se Nybölssvedjan Saknas
      Nybergsvedjan åker
      Nybroberget berg
      Nybrobäcken bäck
      Nybrobäcken bäck
      Nybromyran myr
      Nybromyran myr
      Nybrovägen skogsväg
      Nybölessvedjan slåttermark
      Nybölssvedjan åker
      Nyckelberget bergshöjd
      Nygärdan åker
      Nyhägnen område
      Nylandbacken backe
      Nylanddalen skrabbslått
      Nylandet område
      Nylandet åker
      Nylandet åker
      Nylandet åker
      Nylandet åker
      Nylandet åker
      Nylandet skogsområde
      Nylandet åker
      Nylandsflärken myrpuss
      Nylandshaget Saknas
      Nylandslägdan åker
      Nylandsrå rågång
      Nylandsskogen skogsmark
      Nylandsån å
      Nyrisslåtten uppodlat område
      Nysvedjan betesmark
      Nysvedjan skogsområde
      Nysvedjan åker
      Nysvedjan betesmark
      Nysvedjan område
      Nysvedjorna skogstrakt
      Nysvedjorna, Öst på skogsområde
      Nyvägen väg
      Nyåkern Saknas
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern område
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern odlat område
      Nyåkern, Uppe i åker
      Nyåkersbäcken bäck
      Nyåkersskiftet åker
      Nyåkersstycket åker
      Nyåkersudden udde
      Nyåkersviken vik
      Nyåkersviken vik
      Nyänget del av Nyåkern
      Nålhusdalen bäckdal
      Nålhuset åkermark
      Nänstensudden udde
      Näsan åkrok
      Näsen åkrar
      Näset lägdor
      Näset odlat område
      Näset åker
      Näsflärken tjärn
      Näshöjden berg
      Näshöjden bergshöjd
      Näslångmyran myr
      Näslångmyrflärken myrpuss
      Näsmyrarna myrar
      Näsmyran, Nedre myr
      Näsmyran, Övre myr
      Näsmyrbäcken avlopp
      Näsrå gränser
      Nässkogen byskog
      Nässtigen stig
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsvägen väg
      Näsåbron bro
      Näsåbron landsvägsbro
      Näsån å
      Näsån avlopp
      Nätrahaget gärdesgård
      Nöl-, se Nörd- Saknas
      Nördaspviken vik
      Nördbaggsandkroken strandlinje och del av vik
      Nördbodkläppen berg
      Nördboängesmyran myr
      Nördestto dalgång
      Nördestto dalgång
      Nördfjärden vik
      Nördfäbodänget skogsmark
      Nördgällstabäcken avlopp
      Nördharkudden del av Harkuddarna
      Nördkjälsviken vik
      Nördkroken, se Norrbaggsandkroken Saknas
      Nördskiftet Saknas
      Nördskäret holme
      Nördtjärnen tjärn
      Nördtjärnmyrto myrdalgång
      Nördvebbgärdslägdan åker
      Nördänget bete och slåttesland
      Ockelhägnen område
      Offerkistan Saknas
      Offerkistbacken backe
      Ol-Andersstycket åker
      Ol Ers-toet dalgång
      Ol Ers-tomyran myr
      Ol-Janestorpet Saknas
      Olle Nybergsraningen område
      Olletomalen område
      Olletomalen område
      Ol-Nilskullen höjd
      Ol-Nilsladan åker och lada
      Ol-Olsmyran myr
      Ol-Pålsdalen skrabbslått och bete
      Ol-Sammelsberget berg
      Olskroken krok och backe
      Olskroken åkrar
      Ondskäret skär
      Ondskäret skär
      Ondskäret, se Undskäret Saknas
      Orran åker
      Orrarna buskage
      Orrbacken åker
      Otteberget berg
      Otteberget bergshöjd
      Otte-Fjällvägen stig
      Ottehöjden berg
      Ottekrokarna åker, beten och skogsmark
      Otteporten grind
      Otterå rågång
      Otteskogen skogsmark
      Otteströmmen ström
      Ottevattnet sjö
      Ottevattnet sjö
      Ottevattnen sjö
      Ottevattnet sjö
      Otteåbron bro
      Otteåkern landsväg, fjällväg och åkrar
      Ottfäbodvägen stig
      Ottåkern väg och backe
      Oxbodarna åkerlappar
      Oxegan, se Oxslåtten Saknas
      Oxgrubban dalgång
      Oxhällan berghäll
      Oxhällan bergknalle
      Oxmyran myr
      Oxmyran myr
      Oxmyrkläppen område
      Oxslåtten slått
      Oxslåtten slåttsvedja
      Oxslåtten slått
      Oxslåtten område
      Oxslåtten holme
      Oxslåtten slåtter
      Oxslåtten slåttesland
      Oxsvedjan slåttermark
      Oxsvedjan skogsområde
      Pallisvedjan skogsmark
      Pannlocket skogstrakt
      Pelle Viodens-sten sten
      Per-Erssvedjan område
      Per-Hanshuggstet skogstrakt
      Per-Jacksgärdan åker
      Per-Janaudden skrabbslått
      Per-Jonsladan åker och lada
      Per Jonssvedjan svedjeland
      Per-Larsbacken backe
      Per-Larshägnen område
      Per-Månsägorna åkrar
      Per-Olovsgärdan åker
      Pershägnen odlat område, nu bete
      Perssvedjan svedjeland
      Persvikudden, se Pärsvikudden Saknas
      Pikberget berg
      Pikberget berg
      Piken bergkulle
      Pikigstenen sten
      Piksvedjorna skogsmark
      Piktjärnarna tjärnar
      Piktjärnen tjärn
      Piktjärnen tjärn
      Pipermyran myr
      Pissgrubban urholkning i berghäll
      Platsberget berg
      Platsen omlastningsplats
      Porslägdan åker
      Portåkern åker
      Pottmyran myr
      Pottmyrorna myrområde
      Prästbacken område
      Prästberget berg
      Prästbäcken bäck
      Prästgrubborna svedjor
      Prästgrubbtå backe
      Prästrå gränser
      Prästskogen fjällskog
      Prästsvedjan skogsmark
      Prästsvedjan skogstrakt
      Prästsvedjan bete
      Prästsvedjebäcken bäck
      Prästviken vik
      Prästvägaskälet vägskäl
      Putten åkermark
      Putten tjärnpuss
      Puttkläppen åkermark
      Puttkläppen åker
      Puttkläppen område
      Puttsvedjan åkermark
      Puttsvedjan ängsmark
      Pålsjöbacken höjd
      Pålsjöbäcken avlopp
      Pålsjömyrorna myrområde
      Pålsjön sjö
      Pålsjön sjö
      Pålsjön sjö
      Pärsviken vik
      Pärsvikudden udde
      Rabbackarna backar
      Rabbacksvedjan skogsområde
      Rabbdalsskiftet åker eller äng
      Rabbdalsskiftet backe
      Rabben åkerteg
      Rabben åker
      Rabben åker
      Rabben åker
      Rabben åker
      Rabblägdan åker
      Rabbmyran myr
      Rabbmyrmon skogsmark
      Rabbstycket åker
      Raffstahällan berghäll
      Raffstahällbacken backe
      Raningen rödjning
      Raningarna åkrar
      Raningen skogsområde
      Raningen åker
      Raningen åker
      Raningen åker och skrabbslått
      Raningen åker och skogsmark
      Raningsdalen åker
      Raningsskiftet åker
      Ravelkläpparna berg
      Ravlet, Uppför backe
      Reken skogsområde
      Rimpan åker
      Rimpan åker
      Ringelkläppen bergshöjd
      Risbacken skogsbacke
      Risbolandet skogsområde
      Risbolandet område
      Riset, Sör i skogsområde
      Rismyran myr
      Rismyrberget berg
      Rismyrdalen bäckdal
      Risnäsvägen väg
      Risnäsåkern backe
      Risstycket åker
      Risstycket åker
      Risstyckmyran äng och samfällt lertag
      Rissvedjan skogsmark
      Ristjärnarna tjärnar
      Ristjärnarna tjärnar
      Ristjärnen tjärn
      Ristjärnmyrarna myrar
      Ritstickmyren? myr
      Roddarsvedjan skogstrakt
      Ron, Nere på åker
      Roparholmen holme
      Roparsundet sund
      Rosmyran myr
      Rotstycket åker
      Rotstycket åker
      Rotstycklägdan åker
      Rumpen, Ute på åker
      Rundeln backe
      Russbacken skogstrakt
      Russdalen dalgång
      Rutstjärnen tjärn
      Ryssjhällan berghäll
      Ryssjöberget bergshöjd
      Rysjömyran myr
      Ryjön sjö
      Rysjön sjö
      Ryssjön sjö
      Rysjön sjö
      Rysjöån avlopp
      Rysstjärnen tjärn
      Råbäcken bäck
      Rådalen dalgång
      Råggärdan åkerområde
      Råggärdan åker
      Råggärdsbacken åker
      Rågsvedjan skogstrakt
      Rågtegarna åkrar
      Råkläppen berg
      Råtegen åker
      Räbbmyran myr
      Räbbmyrmon skogstrakt
      Räken skrabbslått och åker
      Rännan dal
      Rödberget berg
      Rödberget berg
      Rödhällan berghäll
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyrbäcken avlopp
      Rödmyrdalen dalgång
      Rödmössan åker
      Rödmössan skogsområde
      Rödmössebacken (?) slåtter, äga?
      Rödmössebacken backe
      Rödnäsbacken ?slåtter, äga
      Rödsvedjorna område
      Rotstycket åker
      Rödtjärnbäcken bäck
      Rödtjärnbäcken avlopp
      Rödtjärnen tjärn
      Rödtjärnen tjärn
      Rödtjärnudden udde
      Rödudden udde
      Rödviken vik
      Rödviken odlat område
      Rödviken vik
      Rödviksbäcken bäck
      Rödvikskajen kajplats
      Rödviksudden udde
      Röjningslandet ängsmark
      Rönnsvedjetoet skogsmark
      Rönnsvedjetoet skogsrimpa
      Rösa stenröse
      Rösberget berg
      Rösholmen stenholme
      Röslägdan åkerteg
      Rösöve område
      Sakrissvedjan skogstrakt
      Salslägdan åker
      Salsstycket åker
      Sammelmasen område
      Sammel-Masudden udde
      Sandbacken backe
      Sandbacken backe
      Sandbacken backe
      Sanddalen åkerteg
      Sanddalen dalgång
      Sanddalen område
      Sanddalen dalgång
      Sanddalen backdal
      Sanddalsbacken backe
      Sanddalsbacken skogsområde
      Sanddalsberget berg
      Sanddalsbäcken bäck
      Sanddalslägdan åker
      Sanddalsto dalgång
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden, Nere på Saknas
      Sanden, Sör på åker
      Sanden, Ut på vik
      Sandgropen sandtag
      Sandhuset åkermark
      Sandhuset åker och skrabbslått
      Sandkullarna kullar
      Sandlägdan åker
      Sandskiftet äng och åker
      Sandskiftet åker
      Sandstycket åker
      Sandsvedjan svedja
      Sandsvedjan skogsområde
      Sandsvedjebäcken bäck
      Sandsvedjeudden udde
      Sandsvedjeudden udde
      Sandsvedjeviken vik
      Sandsvedjeviken vik
      Sandtegen, se Sandlägdan Saknas
      Sandtegen åker
      Sandudden udde
      Sandvarpet notdragningsplats
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken, Väst i vik
      Sandvikssvedjan skogsmark
      Sandåkern åker
      Sannakullen bergshöjd
      Selringen sjö
      Selringen sjö
      Selringen sjö
      Selringsbäcken avlopp
      Selringskläppen berg
      Sidtoberget berg
      Silvasberget berg
      Silvasmyran myr
      Silverringen sjö
      Simmatoet sänka
      Sjul-Andersto dalgång
      Sjul Anders-vretet uthuggning i skog
      Sjul-Andersvretet skogsområde
      Själafällan skogstrakt
      Själaviken vik
      Själsvedjan, se Stjärnsvedjorna Saknas
      Själsvedjeberget berg
      Själsvedjebrännan område
      Själsvedjebäcken bäck
      Sjättebrobäcken bäck
      Sjättebrobäcken bäck
      Sjättebron bro
      Sjättebron bro
      Sjättebrosvedjan skogsmark
      Sjättemyran myr
      Sjättemyrkläpparna berg
      Själandsfjällskogen fjällskog
      Sjölandsmossen myr
      Själandsrå gräns
      Själandsrå gräns, rågång
      Sjölandsskogen byskog
      Sjölandsvägen och Skovvägen skogsstig el. kärrväg
      Sjölandsån å
      Sjölägdan åker
      Sjömynnet utflöde
      Sjön, Sunnan bergshöjd
      Sjön, Väst vid åker
      Sjöstycket åker
      Sjövägen byväg
      Sjöväglägdan åker
      Sjöåkern åker
      Sjöåkern åker
      Sjöänget betesmark
      Sjöänget plats
      Sjöänget plats
      Sjöänget plats
      Sjöänget odlat område
      Skallstycket teg
      Skallstycket åkerteg
      Skallstycket åkerteg
      Skallstycket åker
      Skallören spets av Storholmen
      Skarpberget berg
      Skarpen backe
      Skarpen område
      Skarpgärdan åker
      Skarpgärdan odlat område
      Skiftet slått
      Skitänget åkermark
      Skjutbanan skjutbaneanläggning
      Skogssvedjan skogstrakt
      Skolgärdan åker
      Skovbacken backe
      Skovberget berg
      Skovedfjällvägen fjällväg
      Skovedtået backe
      Skovhöjden bergshöjd
      Skovrå gränser
      Skovskogen byskog
      Skovtå del av väg
      Skovvägen stig
      Skrabbskiftet åker
      Skrabbslåtten betesmark
      Skravelbäcken bäck
      Skravelbäcken avlopp
      Skrevberget berg
      Skrikmorbäcken bäck
      Skrivarhällorna berghällar
      Skrivarhällorna berghällar
      Skrobäckbacken backe
      Skrobäcken namn på Tjärnbäcken
      Skråltegen åker
      Skräddargården åker och äng
      Skräddargärdan åker
      Skrävneldalen ängsmark
      Skrövelhällorna berg
      Skulberget berg
      Skulberget berg
      Skuleberget berg
      Skuleberget berg
      Skulegrottan grotta
      Skulkläppen berg
      Skulkläppen bergshöjd
      Skultjänberget berg
      Skäl-, se Själ- Saknas
      Skälaviken(?) vik
      Skälsfåran (Själsfåran) åkermark
      Skälsfårorna fåra
      Skärmlägdan åker
      Skärsbacken höjd
      Sköloberget berg
      Skönlappen åker
      Slipstenslägdan åker
      Slåttarna beten och åker
      Slåtten åker
      Slåtten, In över strand
      Slåtten, Nol i slåttesmark
      Slåtten, Väst i betesmark
      Slåttmyran myr
      Slåttmyran myr
      Slåttmyrbäcken avlopp
      Slåttsvedjan åker
      Slåttsvedjan delvis odlat område
      Slåttsvedajn betesområde
      Slåttsvedjebacken åker
      Slåttsvedjebäcken bäck
      Slätten västanpå Bösslan slått
      Smabelandssvedjan odlat område
      Smalbolandsbacken odlat område
      Smalbolandssvedjan skogsområde
      Smaltjärnen tjärn
      Smaltjärnen tjärn
      Smedberget höjd
      Smedjebacken uppodlad åker
      Smedjebacken åker
      Smedjelägdorna åkrar
      Smedjestycket åker
      Smedjestycket åker
      Småbackarna backar
      Smålägdorna åkrar
      Småskiftena åkrar
      Smärgelbacken åker
      Snedbacken åker
      Snedsvedjan skogsområde
      Snedsvedjemyran myr
      Snipen åkerteg
      Snipen udde
      Snipen åker
      Snipen åker
      Snipen kulle
      Sniplägdan åker
      Snipsvedjan slåttermark
      Snipsvedjan betesmark
      Sommarladugårdsberget berg
      Sommarladugårdslägdan åker
      Sotsvedjan skogsområde
      Spanntegarna backe
      Spanntegarna åkrar
      Spanntegsdalen åker
      Spardammet dammbyggnad
      Spardammet dammbyggnad
      Spardammet dammbyggnad
      Spjältto to
      Spjälttoberget berg
      Spjältoberget berg
      Spjärselkläppen höjd
      Sporrslägdan(?) åker
      Spruthusbacken åker
      Spångmyran myr
      Spångmyrhällorna berg
      Spångmyrsvedjorna skogstrakt
      Spånhyveln spånhyvel
      Spåråkern åker
      Spärselkläppen skogshöjd
      Stampberget berg
      Stampmyran myr
      Stapellägdan åker
      Stapelskläppen bergskulle
      Stapelskläppen kulle
      Stapelskläppen bergklack
      Starrviken vik
      Statbacken höjd
      Staten åkerområde
      Staverbäcken avlopp
      Staverdalen dalgång
      Stavertjärnen tjärn
      Stavertjärnen tjärn
      Stavertjärnshöjden bergshöjd
      Staverviken vik
      Stenbacken lutning
      Stenbacken backe
      Stenbacken backe
      Stenbräntberget höjd
      Stendalen dal
      Stenharen ställe
      Stenhuggstet skogsmark
      Stenhägnen inhägnad
      Stenmyran myr
      Stenornen skogsmark
      Stenskiftet åker
      Stensmyran myr
      Stensmyrarna myrområde
      Stensmyrhammaren bergbacke
      Stenstycket åker
      Stensvedjan skogstrakt
      Stensviken vik
      Stensviksgrundet holme
      Stenåkern åkerteg
      Stensåkern åker
      Stensåkern åker
      Stentmyran, se Stensmyrarna Saknas
      Stenvägen väg
      Stenvägen väg
      Stenåkern åker
      Stigen dittill Forsbodarna fäbodstig
      Stigen åt Vattna skogsstig
      Stigen över till Dalsbodarna stig
      Stinnarviken vik
      Stinnarviken vik
      Stintemyran myr
      Stintmyran, se Stensmyrarna Saknas
      Stjärnorna Saknas
      Stjärnsvedjorna skog och bete
      Stockråberget berg
      Stockråberget berg
      Stockråberget berg
      Storbacken backe
      Storbacken backe
      Stobackkälen skogsområde
      Storbjälldalen dalgång
      Storbjörndalen dalgång
      Storbrunssvedjan åker
      Storbrännberget berg
      Stordalen bäckdal
      Stordegermyran myr
      Stordegermyren myr
      Stordegersjön sjö
      Stordingerå svedja
      Storedsmyran myr
      Storfjälldalen Saknas
      Storgvalmen holme
      Storgvalmen, se Storholmen Saknas
      Storgärdan åker
      Storgärdan odlat område
      Storgärdan åker
      Storgärdan, Hitre odlat område
      Storgärdan, Västra odlat område
      Storgärdsberget berg
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storhägnan, Upp genom dalgång
      Storhägnan ängsmark, åker och skogsmark
      Storhägnbacken betesmark
      Storhästen del av bergshöjd
      Storhömyran del av Hömyran
      Storjärva del av Järvamyran
      Storjärva åker
      Storkläppen berg
      Storkullen bergshöjd
      Storladfallet åkerteg
      Storladufallet åker
      Storladulägdan åker
      Storlandet skogstrakt
      Storlandkläpparna berg
      Storlandriset ställe
      Storlandriset skogsområde
      Storlandsvägen väg
      Storlidhöjden bergshöjd
      Storlidkälen skogstrakt
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Storlägdorna åkrar
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyrbäcken bäck
      Storrenen åker
      Storrenskiftet åker
      Storruten berg
      Storruten berg
      Storryggen bergsrygg
      Storrågkläppberget berg
      Storsandstycket åker
      Storsandviksudden namn på Rödudden
      Storsjön Saknas
      Storskiftet åker
      Storslåttsvedjan ängsmark
      Storslättan åker
      Storstavertjärnen tjärn
      Storstenbacken backe
      Storstenbacken backe
      Storstenen sten
      Storstenstycket åker
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storsvartvikberget berg
      Storsvartviken vik
      Storsvartvikudden bergudde
      Storsvedjan åker
      Storsvedjan betesmark
      Storsvedjan skogstrakt
      Storsvedjebacken bete
      Storsvedjebäcken bäck
      Storsvedjebäcken avlopp
      Storsvedjelägdan åker
      Storsvedjelägdan bete
      Storsvedjelägdan åker
      Storsvedjeriset skogsområde
      Storsvedjeskiftet område
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortegslägdan åker
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnsvedjan skogstrakt
      Storto dalgång
      Storto dalgång
      Stortranen åker
      Storvamsjön sjö
      Storvamsjön sjö
      Storvattkullen bergshöjd
      Storvesan strandremsa
      Storyvsjön sjö
      Storåbacken backe
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storån å
      Stranden, Nere på strandparti
      Strandkvists slåttermark
      Strandsvedjan timmerupplag, badplats, gistplats
      Stubbacken backe
      Stubbnyåkern åker
      Stubbsvedjeriset skogsmark
      Stubbåkern åker
      Stupbacken åker
      Stutudden udde
      Stycket åker
      Stångberget bergshöjd
      Stäcketegarna åkrar
      Störsvedjan skogsområde
      Störsvedjeknösen berg
      Suggan grund
      Suggan grund
      Sundet benämning på Mjältösundet
      Sundet skrabbslått
      Sundet, Nere i ängsmark och bete
      Sundinsgärdan åker
      Sundinssvedjan skogsområde
      Sundsbäcken bäck
      Sundshaget hag
      Sundsrå rågång
      Sundsskogen byskog
      Sundsviken vik
      Sundsvägen landsväg
      Sunnanbrolägdan åker
      Surbrännbacken del av Ottåkern
      Sursillriset bäck
      Svallet vägsträcka
      Svallet vägsträcka
      Svallet ställe
      Svantjeråmyran myr
      Svartbodsvedjan skogsområde
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svarthällan berghäll
      Svarthällan berg
      Svartkinna tjärn
      Svartkinnberget berg
      Svartkinnberget berg
      Svartnäsudden udde
      Svartsvedjan svedjeland, nu skogsmark
      Svarttjärnbäcken avlopp
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svartviken vik
      Svartåbron bro
      Svartån å
      Svartån avlopp
      Svedjan bete
      Svedjan utslått och bete
      Svedjan, Nere på skogsområde
      Svedjan norr i backen åker
      Svedjan, Sör i åker
      Svedjan, Öst i åker
      Svedjeskiftet, se Svedjan Saknas
      Svedjestycket åker
      Svedjorna skogstrakt
      Svedjorna åker och betesmark
      Svenkerå skogsområde
      Svinbacken område
      Svinkläppen höjd
      Svinlöten åker
      Svinlötskiftet skogsmark
      Svinvallskiftet skogsmark
      Sydamerika namn på Flärken
      Sågbacken område
      Sågen såg
      Sågen, se Dockstasågen Saknas
      Sågen vattensåg
      Sågmyrorna myrar
      Sågplatsen sågläge
      Sågplatsen plats el. fall
      Sälhällan nöranpå gvalmen hälla
      Sälstenarna där vid Pärsviksudden grund
      Sänkan namn på Sågen
      Säterbacken väg
      Säterbodmyran myr
      Säterbäcken bäck
      Säterkilen skogstrakt
      Säterkläpparna berg
      Säterrå gränser
      Säterskogen byskog
      Sätertjärnen tjärn
      Sätratjärlen skogsområde
      Sätratjärnen tjärn
      Sätratjärnen tjärn
      Sätratjärnen tjärn
      Sönkrå myr
      Sönnabroåkern åker
      Sönnaåkern åker
      Sönnerstto dalgång
      Sönnerstto dalgång
      Söraspviken vik
      Sörbaggsandkroken strandlinje och del av vik
      Sörbrunsvedjan slåttermark
      Sörbrädgården Saknas
      Sörbäcken bäck
      Sörbössleudden spets av Bösslan
      Sördalsjöto dalgång
      Sörgvalmsundet, se Sörvalmsundet Saknas
      Sörgårdtegarna åkermark
      Sörgällstasjön sjö
      Sörgällstasjön, se Fjällsjön Saknas
      Sörgällstaskogen skog
      Sörkarkudden del av Harkuddarna
      Sörkjälsviken vik
      Sörkroken Saknas
      Sörlångtegen åker
      Sörnyåkern åker
      Sörplatsen bärdgårdskaj
      Sörskäret skär
      Sörskäret holme
      Sörsvedjeberget berg
      Sörtjälviken vik
      Sörtjälsviken vik
      Sörtjärnen tjärn
      Sörtjärnmyrto myrdalgång
      Sörudden skogsmark, förr slåttersvedja
      Sörundskärsviken vik
      Sörundskärsudden spets av Undskäret
      Sörvalmsundet vik
      Söråkerslägdorna åker
      Söråkersstycket åker
      Tallmyran myr
      Tallrikbacken skogsbacke
      Tallrikmyran myr
      Tallrikslägdan åker
      Tallrikstjärnen tjärn
      Tallriksudden udde
      Tallriksviken vik
      Tallrikviken vik
      Tallriksviken vik
      Tallriktjärnen tjärn
      Tattargrubban grop
      Tavelbacken backkrön
      Tavelbacken backkrön
      Tavelbacken backe
      Tavelbacken backe
      Tavelberget berg
      Tavelberget berg
      Tegarna åkrar
      Tegarna åkrar
      Tegellägdan åker
      Tegellomnen åkerteg
      Tegelorn skogsområde
      Tegelugnen åker
      Tegelugnen åker
      Tegen efter vägen åker
      Tegmålet åkerteg
      Tegmålet odlat område
      Tegmålet åker
      Tegmålssvedjan skogsmark
      Tegmålssvedjan, Sör i åker och skrabbslått
      Templet ängsmark
      Timmerberget bergshöjd
      Timmermyran myr
      Timmermyrberget bergshöjd
      Timmermyrbäcken bäck
      Timmermyrsvedjan skogsområde
      Timmerplatsen avlastningsplats
      Tistelstycket åker
      Tistelsvedjeudden udde
      Tjuvsvedjan skogsmark
      Tjuvsvedjorna svedjaland, skog
      Tjyntetobäcken bäck
      Tjälen, se Kälen Saknas
      Tjälskiftena, se Öst-i-Tjälen utmark
      Tjäredalsberget bergshöjd
      Tjäredalsberget berg
      Tjäreholmarna, se Tjäreholmen Saknas
      Tjäreholmen holme
      Tjärholmen holme
      Tjäreholmen holme
      Tjärnbacken skogsmark
      Tjärnbackne backe
      Tjärnbacken sluttning
      Tjärnbacken skogstrakt
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnbetet betesmark
      Tjärnbodmyrarna myrområde
      Tjärnbodbäcken bäck
      Tjärnbodskiftet skogsområde
      Tjärnbäckbacken backe
      Tjärnbäckbron bro
      Tjärnbäcken avlopp
      Tjärnbäcken avlopp
      Tjärnbäcken avlopp
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken avlopp
      Tjärnen Saknas
      Tjärnen tjärnpuss
      Tjärnen, Norr i tjärn
      Tjärnhålet hål
      Tjärnhägnbäcken bäck
      Tjärnhägnaden betes- och slåttermark
      Tjärnhägnen skogstrakt
      Tjärnhägnen skogsområde
      Tjärnhägnen odlat område
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrarna myrar
      Tjärnmyrarna myrområde
      Tjärnmyrberget berg
      Tjärnmyrbäcken avlopp
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyrorna myrområde
      Tjärnsvedjan odlat område
      Tjärnsvedjan skogstrakt
      Tjärnsvedjan bete
      Tjärnsvedjan utslåtter
      Tjärnsvedjan svedjeland
      Tjärnsvedjan skogsmark
      Tjärnsvedjorna skogstrakt
      Tjärntoberget berg
      Tjärnvägen körväg
      Tjärnvägen skogsväg
      Tjäruholmen holme
      Tomtgrinden grind
      Toppen topp
      Torparberget område
      Torparbäcken område
      Torpartegen åker
      Torpet åkerteg
      Torpet båtsmanstorp, nu åker
      Torpet åker
      Torpet åker
      Torpet, Uppe i förr torp, nu åker
      Torrgransto dalgång
      Tranemyran myr
      Tranemyran myr
      Tranen namn på Stor- och Lilltranen
      Tranmyran myrar
      Tranarna åker
      Tratten dalgång
      Trattren bergsskog
      Travelsvedjan slåttermark
      Travelsvedjan betesmark
      Trehörningen åker
      Tretjärnarna tjärn
      Triangeln åkerteg
      Trollbacken åker och grusgrop
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollbobacken backe
      Trolldalarna område
      Trollhögen odlat område
      Trollhögen område
      Trolltjärnen vattensamling
      Trolltjärnen tjärn
      Trånghålet del av Sörgällstasjön
      Trånghålet dalgång
      Trånghålsberget berg
      Trångsundet sund
      Trångsundet sund
      Trångsundet del av Mjältösundet
      Trångsundet udde
      Trångsundet del av Långvattna
      Trångto dalgång
      Trätlägdorna åkrar
      Trättsvedjan åker
      Tulinberget del av Värnsberget
      Tulinberget del av Värnsberget
      Tulinbäcken bäck
      Tulinsvedjan svedjeland
      Tullen backkrön
      Tullen backkrön
      Tullen vägskäl
      Tungelberget berg
      Tunglet område
      Tunglet, Väst i betesmark
      Tunnvedto dalgång
      Tuppmyran skog, förr slått
      Tuvan slåtter, myr
      Tvåhässjesvedjan skogstrakt
      Tvåhässjesvedjedalen skogsmark
      Tvärdalen åker och dalgång
      Tvärtegarna åkrar
      Tvärtegen åker
      Tvärtegskiftet åker
      Tvärtegsskiftet åker
      Tvättargrubban område
      Tvätteslägdan åker
      Tybrännto dalgång
      Tybränthålet dalgång, kostig
      fägata
      fägata
      Tåsvedjan ängsmark
      Tåsvedjan åker
      Tämmingbetet skogstrakt
      Tämmingbetet skogstrakt
      Tätmyrbacken slåtter(?), äga?
      Udden ställe
      Udden udde
      Udden åker
      Udden, Väst på odlat område
      Uddesberget berg
      Uddrarna, Där vid udde
      Uddskäret skär
      Uddsvedjan skogsområde
      Ugnskläppen berg
      Ullångersfjärden fjärd
      Undskäret holme
      Uppståndelsen stig
      Uppståndelsen stig
      Utanskogsrå gränser
      Utanskogsskogen skogsmark
      Utanskogstjärnen tjärn
      Utanskogstjärnen tjärn
      Utanskogsån å
      Utterbäcken bäck
      Utöver åt berget strand
      Valaberget berg
      Valabergsravlet område
      Valabergsto, Norra dalgång
      Valabergsto, Södra dalgång
      Valeberget berg
      Valkallberget berg
      Valmen äng och åker
      Valmen udde eller nästan ö
      Valmen holme
      Valmskiftet åker
      Valsvedjan skogsmark
      Valsvedjan ägor
      Valsvedjan odlat område
      Valsvedjan skogstrakt
      Valsvedjeberget berg
      Valvlandet åker
      Valvlandet åker
      Valotjärnbäcken avlopp
      Valvtjärnen tjärn
      Valvtjärnen tjärn
      Vammeslåtten skogsmark
      Vamrå gränser
      Vamsjödammet dammbyggnad
      Vamsjökälen skogsmark
      Vamsjökälen skogstrakt
      Vamsjön sjö
      Vamsjönässtigen gångstig
      Vamsjötjälen bergås
      Vamsjötjälen skogsskifte
      Vamsjöån avlopp
      Vamskogen skogsmark
      Vamsågen vattensåg
      Vamvägen landsväg
      Vamån avlopp
      Vargberget berg
      Vargberget berg
      Vargberget berg
      Vargberget bergshöjd
      Vargbergsbacken skogstrakt
      Vargbergsmyran myr
      Varggärdan ängsmark
      Vargmyran skogsmark
      Vattbackarna skogstrakt
      Vattbacksvedjan skogsmark
      Vattensjöarna, Sör i Saknas
      Vattensjögarna sjöar
      Vattensvedjan skogstrakt
      Vattna Saknas
      Vebbgärdan åker
      Vebbgärdan, Övre odlat område
      Vedinsdrävjan betesmark
      Vedmyran myr
      Vedmyrberget berg
      Vedån? bäck
      Vedån bäck
      Vedåsanden strandremsa
      Vedåsanden sandstrand
      Vesa åkerområde
      Vesa åkerområde
      Vesa strandparti
      Vesa badställe
      Veån bäck