ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Boteå socken : Ångermanlands mellersta domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 172 Naturnamn : 665 Bebyggelsenamn : 235 Naturnamn : 452
Bota, se Boteå sn »abbor kierna...», se Svarttjärnen tjärn Boteå sn sn Allstahuberget berg
Boteå sn o tg Abbortiern..., se Svarttjärnen tjärn Boteå sn uttalsanteckningar Allstahuberget berg
?Boteå sn Abbortierna, se Svarttjärnen tjärn Boteå sn uttalsanteckningar Annasgärdet slått
Boteå sn /Se Abbortierna, se ?Slåttmyrtjärnen tjärn Boteå sn uttalsanteckningar Arlomsmyren myr
Boteå sn o tg Abbortierna, se Fäbodtjärnen tjärn Boteå sn uttalsanteckningar Arloms stormyren myr
Boteå sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Arloms stormyren myr
Boteå sn *Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Arlomstjärn vik
Boteå sn *Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Badstugusjöbäcken bäck
Boteå sn /Se Abborkiernan, se Svarttjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Badstugusjön sjö
Boteå socken Allstahuberget, se Allstahu berg Nummerförteckning förteckning Barflon myr
Boteå sn Allstahugberget berg Nummerförteckning förteckning Barflon myr
Boteå sn Arlomsmyran myr Nummerförteckning förteckning Barflogarna myr
Boteå sn /Se Arlums-Stormyran myr Nummerförteckning förteckning Bastusjöbäcken avlopp från Bastusjön
Boteå sn Arlumstjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Bastuviken vik
Boteå sn Barflon myr /Se Nummerförteckning förteckning Berghällan Saknas
Bote sn Bastugusiön, se Bastusjön sjö Nummerförteckning förteckning Bjässtjärnen tjärn
Bote sn Bastusjöbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Bondmyrarna myrar
Boteå sn Bastusjömon skogsmark Nummerförteckning förteckning Boteåsen berg
Boteå sn Bastusjön sjö Nummerförteckning förteckning Boviken vik
Boteå sn Bastusjön sjö Nummerförteckning förteckning Brages bränna väg
Boteå sn Bastusjön sjö Nummerförteckning förteckning Brages brännan väg
Boteå sn Bastusjön sjö Nummerförteckning förteckning Bragesbrännan skogstrakt
Boteå sn Bastusjön sjö Nummerförteckning förteckning Bragesbrännan skogstrakt
Boteå sn Bastusjön sjö Nummerförteckning förteckning Brattfallsdammet damm
Boteå sn Bastusjön sjö Nummerförteckning förteckning Bredlandet ägor
Boteå socken /Se Bastusjön sjö /Se Nummerförteckning förteckning Brunnmyrmon mo
?Boteå sn Bastuviken vik Nummerförteckning förteckning Brunnsbacken backe
Boteå sn Biur kiernan, se Brustjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Brustjärn tjärn
Boteå sn /Se *Bixskäret Saknas /Se Nummerförteckning förteckning Brustjärn tjärn
Boteå sn /Se *Bjurtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Brustjärnsbäcken bäck
Boteå sn /Se Bjässtjärnbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Brädvägen vinterväg
Boteå sn /Se Bjässtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Brännholmen holme
Boteå sn /Se Bjässtjärnen tjärn /Se Nummerförteckning förteckning Brännholmviken vik
Boteå sn /Se Björndalen dal Nummerförteckning förteckning Brännmyren myr
Boteå socken /Se Bodviken vik Nummerförteckning förteckning Bräntlandet skogstrakt
Boteå sn /Se Bondmyran, Norra myr Nummerförteckning förteckning Byggmsätarsmyren myr
Boteå sn /Se Bondmyrorna myrar Nummerförteckning förteckning Bärmyren myr
Boteå sn /Se Boteåsen berg /Se Sagesmän förteckning Bärmyren myr
Boteå sn /Se Boteåsen triangelpunkt Sagesmän förteckning Dammvika vik
Boteå sn /Se Botaråsen ås /Se Sagesmän förteckning Dammviken vik
Boteå sn /Se *Boteåholmen prästbordet? /Se Sagesmän förteckning Djupbäcken bäck
Boteå sn /Se Boteåsen berg /Se Sagesmän förteckning Djupbäckvägen körväg
Alanäset hmn /Se Botåsen ås /Se Sagesmän förteckning Djuptjärn tjärn
*Alnäs Saknas Brunnmyran myr Sagesmän förteckning Djuptjärn tjärn
*Alnäs f. by Brustjärnen tjärn Sagesmän förteckning Djuptjärnbäcken bäck
*Alnäs utgods /Se Brustjärnen tjärn Sagesmän förteckning Djuptjärnhöjden bergshöjd
*Alnäs utgods /Se Brustjärnen tjärn Sagesmän förteckning Dyngdrölet myr el. vattensjuk mark
*Alnäs utgods /Se Brustjärnen tjärn Sagesmän förteckning Dyngmyrarna myrar
*Alnäs utgods /Se Brustjärnen tjärn Boteå sn sn Dyngmyren myr
Allstahu hmn /Se Brustjärnen tjärn Boteå sn sn Enockstjärn tjärn
Arlom by Brustjärnen tjärn /Se Boteå sn Enokstjärnen tjärn
Arlom by /Se Brånabäcken bäck Boteå sn sn Enockstjärnen tjärn
Arlom by /Se Brännholmen holme Boteå socken Entjärn tjärn
Boteå präststom, se 1 Västerhällan och Storåkern prästbord Brännholmudden udde Boteå socken Entjärnen tjärn
Boteå skola /Se Brännholmviken vik Boteå socken Entjärnhöjden höjd
Bringen gård Brännmyran myr Boteåtjuvarna inbyggarbeteckning Fekallberget berg
Bringen f.d. by, nu utjord /Se Byggmästarmyran myr Alanäset hemman Flugtjärnen tjärn
Degerssjön torpställe /Se Båthusviken vik Allstahu gård Flugutjärn tjärn
Djupbäcken ödegård? Bärflon sank mark Allstahu gård Flärken tjärn
Följa by Bärflon sank mark Alstahu hemman Flärken tjärn
Följa by /Se Bärmyran myr Allstahug gård Flärkerna vattenpussar
Följa by /Se Bärmyrmon skogsmark Allstahug gård Flöjarbackberget berg
Följa by /Se Dammviken vik Anders Anders torpet torp Flöjarbacken backe
Följa by /Se Dammviken vik Arlom by Fyrfotatjärn tjärn
Följa by /Se Deger Siön, se Stor-Degersjön sjö Arlom by Fyrfotatjärnen tjärn
Följa by /Se Degersiön, se Stor-Degersjön sjö Arlom by Fyrfotatjärnen tjärn
Följa by /Se Degersjön sjö Arlom by Fyrfotatjärnberget berg
Golva by Degersjön sjö Arlum bebyggelse Fäbodbäcken tillflöde
Golva by Digersiön, se Degersjön Saknas Arlum bebyggelse Fäbodmyren myr
Golva by /Se Djupbäcken bäck Arlums båtmanstorp, se 9 Arlum Saknas Fäbodtjärnen tjärn
Golva by /Se Djuptjärnbäcken bäck Bagarbo avs. Följamyren myr
Golva by /Se ?Djuptjärnen tjärn Borupen avs. Gamladammet dammbyggnad
Grillom by Djuptjärnen tjärn Bringen utjord Gamla storvägen körväg
Grillom by /Se Dyngdrölet myr /Se Bringen avs. Gluggbäcken bäck
Grillom by Dyngmyran myr Brustjärn skogstorp Gluggbäcken slått
Grillom by /Se *Enhållan berg Degersjö torpställen Gluggmyren myr
Grillom by /Se Enokstjärnen tjärn Djupbäcken torp? Gluggtjärn tjärn
Grillom by /Se Enockstjärnen tjärn /Se Djupbäcken avs Golvaberget berg
Gålsjö f.d. järnbruk /Se Entjärnen tjärn Djupbäckgårdarna torpställen Golvaholmen holme
Gålsjötorpet ödetorp Entjärnen tjärn /Se Femkanten, se 13 Törsta Saknas Grillomsbäcken bäck
Hakesta försv. bebyggelse /Se Entjärnhöjden höjd Följa by Gris sten
Halknäs by /Se Entjärnkullen höjd Följa by Grösjön sjö
*Hallenn ödesby Entjärnsbäcken bäck Följa by Grössjön sjö
Häkesta utjord Fekallberget berg /Se Följabodarna fäbodar Grössjömyren myr
Hekesta f.d. by, nu utjord /Se Flugutjärnen tjärn Följa fäbodar fäbodar Grösjönipan berg
*Hällan förr by /Se Flugutjärnen tjärn /Se För-Offer del av Offer Grösjönipen berg
Kalfnessby, se Kalknäs by Flärken tjärn Golva by Gummelberge berg
Kalknäs by Flärken tjärn Golva by Gunnåhägnen myr
?Kalknäs by Flärken tjärn Golva by Gunnån å
Kalknäs by Flärken tjärn /Se Golva by Gunnån bäck
Kalknäs by Flärkmyran myr Golvabodarna fäbodar Gålsjön sjö
Kalknäs by /Se Flöjarbacken backe /Se Golva fäbodar fäbodar Gålsjön utvidgning av Gålsjön
Kalknäs by /Se Fyrfotetjärnen tjärn Grillom by Gålsjön, Lilla del av Gålsjön
Kaluanæs, se Kalknäs by Fyrfotatjärnen tjärn /Se Grillom by Gålsjön, Norra del av Gålsjön
Lägdom förr by, nu åker Fyrfotetjärnsberget berg Grillom by Gåltjärnberget berg
Lägdom f.d. by, nu åkrar /Se Fäbodbäcken bäck Gålsjö järnbruk Gålsjön tjärn
Lägdom f.d. by /Se Fäbodhöjden höjd Gålsjötorpet torp Gålån avlopp från Gålsjön
Macke by Fäbodmyran myr Harasjön skogstorp Gäddtjärnbäcken avlopp från Gäddtjärn
Macke utjord /Se Fäbodmyran myr Hekesta utjord Halla berg
Macked by /Se Fäbodmyran myr Hekesta avs. Hallavägen Saknas
Månsmansquarnen kvarn /Se Fäbodmyran myr Hyddan avs. Hallberget Saknas
*Nordanskog ? del av Boteå sn Fäbodtjärnen tjärn Hälle skifte? Hallvägen kyrkväg
Offer by Fäbodtjärnen tjärn Högfors tidigare fabrik, nu kraftstation Harsjön sjö
Offer by Fäkallberget berg Högfors förr fabrikssamhälle Harasjön sjö
Offer by Fäkallberget berg /Se Högforskvarnen kvarn Harsjön sjö
Offer by /Se Gietkiern, se Gäddtjärnen tjärn Högforskvarnen kvarn Harasjöbäcken avlopp från Harasjön
Offer by /Se gietkiern, se Gäddtjärnen tjärn Kalknäs by Harasjöbäcken bäck eller å
Rista förr by Giettierna, se Gäddtjärnen tjärn Kalknäs by Harasjönäset näs
Rista by /Se Gluggberget berg Kalknäsbodarna fäbodar Hekestamyren myr
Rista f.d. by /Se Gluggbäcken bäck Kalknäs fäbodar fäbodar Hekestamyren myr
Skadom by Gluggmyran myr Kalknäsmon del av by Hekestamyrbäcken bäck
Skadom by /Se Gluggtjärnen tjärn Kalknäsmon del av by Holmarna holmar
Skadom by /Se Gluggtjärnen tjärn /Se Labbi Saknas Huntenberg kulle
Solberg gård Gluggviken vik Ladby? rivet tingshus Huntenberg bergkulle
Solberg gd /Se *Golvavarpen varp Ladby rivet tingshus Hustjärn tjärn
Solberg by /Se Grillomshöjden höjd Leån skogstorp Hustjärnbäcken avlopp från Hustjärn
Storåkern, se 1 Västerhällan och Storåkern khbost. Grilloms-Stormyran myr Leåtorp torp Hustjärnkullen berg
?Stöndar by Grissiön, se Grössjön sjö Lägdom utjord Hällmyren myr
Stöndar by Gryssiön, se Grössjön sjö Lägdom förr by Hälltjärn tjärn
Stöndar by Gryssiön, se Grössjön sjö Macked bebyggelse Hälltjärn tjärn
Stöndar by Gryssiön, se Grössjön sjö Macked by Hästmyren myr
Stöndar by /Se Gryssiön, se Grössjön sjö Macked by Högboberget berg
Subbersta by Gräsmossen mosse Mackeds utgods, se 1 Macked Saknas Högboberget berg
Subbersta by Gräsviksbäcken bäck Marielund lägenhet Högforsån å
Subbersta by Grössjömyran Saknas Mon avs. Högforsån avlopp från Offersjön
Subbersta by /Se Grössjön sjö Moskiftet avs. Högforsån avlopp från Offersjön
Sundby by Grössjön sjö Norr om Sundet torpargårdar Högåkern åker
Sundby by Grössjön sjö Norsjölabbi koja Igeltjärn tjärn
Sundby by /Se Grössjön sjö /Se Nyåkern torp Jon Jons kullen bergkulle
*Sunnanskog ? del av Boteå sn Grössjön sjö Offer by Järbemyrberget berg
Sunnersta by Grössjön sjö Offer by Järbemyren Saknas
Sunnersta by Grössjön sjö Offer by Järbermyren Saknas
Sunnersta by /Se Grössjön sjö /Se Offer by Järvermyren skog
Svartdalsbodarna förr fäbodar? Grössjönipan berg Offer by Kalknäsbäcken bäck
Tjusta ägor Gummelberget berg Offerbodarna fäbodar Kalknäsåsen del av höjd
Tjusta f.d. by, nu jordområde /Se Gummesiö tresk sjö Offerkvarnen kvarn Karnellsberget bergstopp
Tunsjön by /Se *Gummesiö tresk sjö /Se Offers fäbodar Saknas Kattersmyren myr
Törsta by Gunnåmyran myr Offersjön torp Kattersviken vik
Törsta by Gunnån å Offersjönäset torp Kerstorpsfallet Saknas
Törsta by Gunnån å /Se Offersågen såg Kilberget berg
Törsta by Gålsjön sjö Rallänget avs. Kilberget berg
Törsta by Gålsjön sjö Rista by Kilhöjderna Saknas
Törsta by Gålsjön sjö Rista förr by Killingholmarna holmar
Törsta by Gålsjön sjö Saltmullen bebyggelse Killingholmen holme
Törsta by Gålsjön sjö Saltmyllan? Saknas Killingholmen holme
Törsta by Gålsjön sjö Saltmyllan avs. Kilmyren myr
Törsta by Gålsjön sjö /Se Samfälligheten, se 10 Undrom Saknas Kinnströmsströmmen del av Högforsån
Törsta by /Se Gålsjön sjö Skadom by Kittelviken vik
Törsta by /Se Gålsjön sjö /Se Skadom by Klippen berg
Törsta by /Se Gålsjön sjö /Se Skadom by Klubben holme
Undrom by Gålsjösundet sund Smäll gård Klubben sund
Undrom by Gåltjärnberget berg Smäll jordområde Klubberget klippholme
Undrom by Gåltjärnbäcken bäck Solberg gård Kofästningen holme
Undrom by Gåltjärnen tjärn Solberg by Kofästningen holme
Undrom by /Se Gåltjärnen tjärn /Se Solberg by Kofästningen holme
Undrom by /Se Gålån å Spångmyren avs. Kolarhägnen odling
Undrom by /Se Gålån å /Se Stekpannan torp Kolbäckberget bergknalle
Undrom by /Se Gäddtjärnbäcken bäck Stormyrtorpet skogstorp Kolbäcken bäck
Undrom by /Se Gäddtjärnen tjärn Stormyrtorp torp Krabbölet åker
Undrom by /Se Gäddtjärnen tjärn Stortjärntorpet område Kringbergsmyren myr
Valla by Gäddtjärnen tjärn Stortjärnstorpet skogstorp Kristoffers fallet slått
?Valla by Gäddtjärnen tjärn Storåkern, se 1 Västerhällan Saknas Kroktjärn tjärn
?Valla by Gäddtjärnen tjärn /Se Stöndar by Kroktjärnmon mo
Valla by /Se Halla berg /Se Stöndar by Kroktjärnmyrarna myrar
Västerhällan och Storåkern khbost. /Se Hallberget berg Stöndar by Kyrkmyren slått
Västerhällan och Storåkern khbost. /Se Haramyran myr Stöndar by Kärret vik
Västerhällan och Storåkern prästbord /Se Harasion, se Harasjön sjö Stöndar by Lappgärdet odlad mark
Västerhällan och Storåkern prästbord /Se Harasjöbäcken bäck Stöndarbodarna fäbodar Lappgärdet odlad mark
Västerhällan och Storåkern khbost. /Se Harasjön sjö Stöndarbrännan torp Lappmyren myr
Västerhällan och Storåkern khbost. /Se Harasjön sjö Stöndars fäbodar Saknas Lavasvedjeberget bergstopp
Västerhällan och Storåkern khbost. /Se Harasjön sjö Subbersta bebyggelse Leåhöjden höjd
*Österhällan del av f.d. by /Se Harasjön sjö Subbersta by Leåhösen Saknas
  Harasjön sjö Subbersta by Leåkilen skogstrakt
  Harasjön sjö Subbersta by Leån å
  Harasjön sjö /Se Subberstafäbodarna fäbodställe Leån å
  Harasjön sjö Subberstasågen såg Leån å
  Harasjön sjö Sundby by Leån avlopp från Stormyrtjärn
  Harasjön sjö Sundby by Liden del av höjd
  Harasjön sjö Sunnersta by Lidvägen körväg
  Harasjön sjö /Se Sunnersta by Lillmyren odlad myr
  Harasjön sjö /Se Sunnerstabodarna Saknas Lillnorsjön del av Norsjön
  Harasjönäset näs Sunndersta fäbodar Saknas Lilltorpviken del av Gålsjön
  Hekestamyran myr Svartdalsbodarna fäbodar Lillån å
  Hekestamyran myr Svartdalsbodarna fäbodar Lillån bäck
  Hekestamyren myr /Se Tivarbo? ställe Lillöbersbacken Saknas
  Hekestamyrbäcken bäck Tjuvsta jordområde Lillöverstbacken backe
  Hekestamyrbäcken bäck Tunsjön by Ljusabborrtjärn tjärn
  Herr Jons högen jordhög /Se Tunsjön by Ljusabborrtjärnen tjärn
  Hersiön, se Offersjön sjö Törsta bebyggelse Ljusabborrtjärasflärken tjärn
  Hustjärnbäcken bäck Törsta bebyggelse Ljusabborrtjärnsflärken tjärn
  Hustjärnen tjärn Törsta tullkvarn, se 14 Törsta Saknas Ljusmon berg
  Hustjärnen tjärn Törsta by Lotjärn tjärn
  Hustjärnen tjärn /Se Törsta by Lotjärnarna Saknas
  *Hälgefors fiske Törstabodarna fäbodar Lotjärnarna tjärn
  Hällmyran myr Törstabodarna fäbodar Lotjärnsbäcken avlopp från Lotjärn
  Hälltjärnen tjärn Törstabodarna fäbodställe Lotjärnbäcken avlopp från Lotjärn
  Hälltjärnen tjärn Törsta fäbodar Saknas Lotjärnhöjden höjd
  Hälltjärnen tjärn /Se Törstasågen såg Lykullen bergkulle
  Högfors ån å Undantaget, se 10 Arlum Saknas Långbrorå myr
  Högforsån å Undrom bebyggelse Långmyren myr
  Högforsån avlopp /Se Undrom by Långmyren myr
  Igeltjärn tjärn /Se Undrom by Långtjärnen tjärn
  Järbermyren, se Järvermyren myr /Se Undrom by Långtjärnhöjden bergshöjd
  Jädersjön sjö /Se Undromsbodarna Saknas Långudden udde
  Järvermyren myr /Se Undroms fäbodar Saknas Långviken vik
  Kajsamyran myr Undromsbodarna fäbodställe Lövlidberget berg
  Kalknäsnipan höjd o. triangelpunkt Valla by Magistersslåtten myr
  Karnellsberget berg Valla by Massmassudden udde
  Karnellsberget berg /Se Vallabodarna hus Massmassudden udde
  Kattersmyran myr Valla fäbodar hus Mellantjärn tjärn
  Kattersmyren myr /Se Viksänget jordstycke Mossaviken vik
  Kattersviken vik Viksänget avs Mossaviken vik
  Kattersviken vik /Se Vädersjölabbi koja Myrtjärn tjärn
  Kilberget berg o. triangelpunkt Vädersjölabbi koja Myrtjärnen tjärn
  Kilberget berg /Se Vädersjölabbi koja Märaskallmyren, Lilla myr
  Kilbäcken bäck Västerhällan bebyggelse Märaskallmyren, Stora myr
  Kilhöjden höjd Ålbäcksvedjan bebyggelse Märrmyren myr
  Kilhöjderna, se Kilberget berg Ållsta Saknas Märrviken vik
  Killingholmarna holmar /Se Ållsta Saknas Mörttjärn tjärn
  Killingholmen holme Ållsta by Mörttjärn tjärn
  Killingholmen holme /Se Ållsta by Namntallhöjden höjd
  Kittelviken vik Ållsta by Namntallhöjden höjd
  Kittelviken vik /Se Ållsta by Nantalhöjden bergshöjd
  Klingermyran myr Ållstabodarna torpställe Nederst i åsen trakt
  Klingermyran myr Ån laxnotvarp Nipan höjd
  Klippen berg Åsen torp Norrgålsjömon mo
  Klippen berg /Se Älggårdsmyren avs. Norrgålsjön del av Gålsjön
  Klubben holme Ersta by Norrgålsjösundet sund
  Klubben sund /Se Ärsta by Norrkilhöjden berg
  Klubberget klippholme /Se Ersta by Norr-i-marken skogstrakt
  Kofästningen holme Ärsta by Norr i nipan Saknas
  Kofästningen holme /Se Ärsta by Norsjöbrännan höjd
  Kojholmen holme Öringstorpet båtsmanstorp Norsjöhöjden höjd
  Kolarbacken terräng Östansjö hemman Norsjöhöjden höjd
  Kolbäckberget berg Östansjö by Norsjön sjö
  Kolbäcken bäck   Norsjön sjö
  Kolugnsudden udde   Norsjön, Lilla vik
  Kringbergsmyran myr   Norsjön, Stora del av sjö
  Kristmans ägomark   Norsjöån avlopp från Norsjön
  Kroktjärnen tjärn   Norsjöån avlopp från Norsjön
  Kroktjärnen tjärn /Se   Norsjöåsen holme
  Kroktjärnmon skogsmark   Nydammet dammbyggnad
  Kälsbodtjärnbäcken bäck   Nygrensbacken backe
  Kärret vik /Se   Nygrensbäcken bäck
  Lappmyran myr   Nyåkern odlad mark
  Lastarmon terräng   Nyåkersberget berg
  Lavasvedjeberget berg /Se   Näset Saknas
  Leåhösen berg /Se   Näset åbukt
  Leåkilen skogsmark   Nävertjärn tjärn
  Leån å   Nävertjärnshöjden berg
  Leån å /Se   Nävertjärnsmyrarna myrar
  Lillgålsjön sjö   Offerboviken vik
  Lillgålsjön sjö   Offersjön sjö
  Lillgålsjön sjö   Offersjön sjö
  Lill-Märamyran myr   Offersjön sjö
  Lill-Märaskallmyran myr   Offertjärn tjärn
  Lillnorsjön, se Norsjön del av Norsjön   Ol-Jansviken vik
  Lill-Norsjön sjö   Opp-i-åsen skogstrakt
  Lill-Norsjön del av Norsjön   Opp i åsen Saknas
  Lill-Norsjön del av sjö   Orrmyrarna Saknas
  Lill-Norsjön del av sjö   Orrmyrråen Saknas
  Lill-Nävertjärnen tjärn   Per Eriks bastuhöjden berg
  Lill-Nävertjärnmyran myr   Per Nils udden udde
  *Lillsöåskammen höjd   Pott-tjärnen tjärn
  Lillån å   Prästberget topp
  Liustierna, se ?Ljusabborrtjärnen tjärn   Prästberget topp
  Liustierna, se Ljusabborrtjärnen tjärn   Prästdalen dalgång
  Ljusabborrtjärnbäcken bäck   Prästholmen holme
  ?Ljusabborrtjärnen tjärn   Prästholmen holme
  Ljusabborrtjärnen tjärn   Pål Ers myren myr
  Ljusabborrtjärnen tjärn   Pålsmyren myr
  Ljusabborr Tjärnen tjärn /Se   Pålsmyren myr
  Ljusabborrtjärnhöjden höjd   Pålsviken vik
  Ljusabborrtjärnsflärken tjärn /Se   Raberget berg
  Ljusmon berg   Rallinget del av odlad jord
  *Ljustjärnen tjärn   Remmen del av väg
  Lotjärnarna tjärnar   Ristamyren odlad myr
  Lotjärnarna tjärnar   Roparberget udde
  Lotjärnarna tjärn /Se   Rudtjärn tjärn
  Lotjärnbäcken bäck   Rudtjärn tjärn
  Lotjärnbäcken bäck   Rudtjärn tjärn
  Lotjärnhöjden, Norra höjd   Rudtjärn tjärn
  Lotjärnhöjden, Norra höjd   Rudtjärnen tjärn
  Lotjärnhöjden, Södra höjd   Rusan sten
  Lotjärnmyran myr   Råningen slått
  Lykullen berg /Se   Röbortbäcken bäck
  Lång-Mjösjöbäcken bäck   Röbortviken vik
  Långmyran myr   Röbottbäcken bäck
  Långmyran myr   Röbottviken vik
  Långmyrberget berg   Römyren myr
  Långtjärnen tjärn /Se   Römyren Saknas
  Långtjärnhöjden höjd   Römyren myr
  Långtjärnmyran myr   Röåsen bergparti
  Långudden udde   Röåskammen bergshöjd
  Långviken vik   Röåskammen del av Röåsen
  Lövlidberget berg   Röåsmyren myr
  Massmassudden udde /Se   Röåsmyren myr
  Mats-Matsudden udde   Röåsmyren Saknas
  Medelstkierna, se Mellantjärnen tjärn   Röåstjärn, Norra tjärn
  Melestierna, se Mellantjärnen tjärn   Röåstjärnen, Norra Saknas
  melestkiern, se Mellantjärnen tjärn   Norra Röåstjärnen Saknas
  Mellanmyran myr   Röåstjärn, Södra tjärn
  Mellantjärnen tjärn   Saltmullbron bro
  Mellantjärnen tjärn   Saltmullen odlad jord
  Mellantjärnen tjärn   Sand åker
  Mellantjärnen tjärn   Sandtomhöjden del av sn
  Mellantjärnen tjärn   Sankrå del av skog
  Mellantjärnen tjärn   Selet spakvatten
  Mellantjärnen tjärn /Se   Selaberget bergshöjd
  Mellesttierna, se Mellantjärnen tjärn   Simsjön sjö
  *Meskogsstenen råmärke?   Simsjön sjö
  *Midskogsstenen gränssten?   Sjulsberget bergshöjd
  Mossaviken vik   Sjulsmyren myr
  Myrtjärnen tjärn   Sjöholmen holme
  Myrtjärnen tjärn   Skadomsberget berg
  Myrtjärnen tjärn /Se   Skadomsberget berg
  Märaskallmyren myr /Se   Skelselberget berg
  *Mödsjötresk sjö   Skelselmyren myr
  Mörttierna, se Myrtjärnen tjärn   Skrattabborrtjärnen Saknas
  Mörttjärnen tjärn   Skravelberget berg
  Mörttjärnen tjärn   Skravelviken vik
  Mörttjärnen tjärn   Skumpen åker
  Mörttjärnen tjärn   Slåttesmyren myr
  Mörttjärnen tjärn   Slåttmrytjärnen tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Smedjebron bro
  Mörttjärnen tjärn   Smäll åker
  Mörttjärnen tjärn   Smällforsbäcken bäck
  Mörttjärnen tjärn /Se   Sorta allmänning
  Namntallhöjden höjd   Sotgärdet betesmark
  Nils-Persmyran myr   Spångmyrarna odlingar
  Nordsjö träsk sjö   Stabäcken bäck
  Norgåhlsiön, se Gålsjön sjö   Stakasundet sund
  nornorsion, se Lill-Norsjön del av Norsjön   Stampen plats vid å
  Nornorsiön, se Norsjön del av Norsjön   Stampholmen holme
  Nornorsiön, se Lill-Norsjön sjö   Stenbitbäcken avlopp från Djuptjärn
  Nornorsiön, se Norsjön del av sjö   Stenbittjärn annat namn på Djuptjärn
  Norr-Gålsjömon skogsmark   Stenbittjärnen tjärn
  Norrgål Siön, se Gålsjön sjö   Stenbittjärnen tjärn
  N...rgåhlsiön, se Lillgålsjön sjö   Storabborrgrundet grund
  Norrgålssiön, se Lillgålsjön sjö   Storberget berg
  Norr-Gålsjön sjö   Storgärdet odling
  Norrgålsjön sjö   Storhödsmyren myr
  Norr-Gålsjön sjö   Stormovägen väg
  Norrgålsjön, se Gålsjön del av Gålsjön   Stormyrhöjden höjd
  Norr-Gålsjön del av Gålsjön   Stormyrtjärn tjärn
  Norrkilhöjden, se Kilberget berg   Stormyrtjärnsflärken tjärn
  Norrnor Siön, se Lill-Norsjön del av sjö   Stormorsjön del av Norsjön
  Norr-Rödåstjärnen tjärn   Storrotråmyren myr
  Norsjöbrännan höjd   Storrå myr
  Norsjödammet dammbyggnad   Storsvedjan uppodlad jord
  *Norsjöholmen holme /Se   Stortjärn tjärn
  Norsjöhöjden höjd   Stortorpviken vik
  Norsjöhöjden höjd   Storån Saknas
  Norsjöhöjden triangelpunkt   Storån del av Ångermanälven
  Norsjön, St. sjö   Storöbersbacken Saknas
  ?Norsjön, St. sjö   Storöverstbacken backe
  Norsjön sjö /Se   Stranden trakt vid älv
  Norsjön sjö   Strumpstickmyren myr
  Norsjön sjö   Stråtjärn tjärn
  Norsjön sjö   Stöndarberget berg
  Norsjön sjö /Se   Stöndartjärn tjärn
  Norsjösundet sund   Subberstamyren Saknas
  Norsjöån å   Sundberget berg
  Nävertjärnbäcken bäck   Sundbyholmen holme
  Nävertjärnen tjärn /Se   Sundet del av Högforsån
  Nävertjärnmon terräng   Sundet sund
  Offersjön sjö   Sundet sund
  Offersjön sjö   Sundsinget åkrar
  Offersjön sjö   Sunnersta stormyren myr
  Offersjön sjö   Svartabborrtjärn tjärn
  Offersjön sjö   Svartabborrtjärnen tjärn
  Offersjön sjö /Se   Svartabborrtjärnsberget bergshöjd
  Offersjön sjö   Svartabborrtjärnsbäcken bäck
  Offersjön sjö   Svartabborrtjärnsviken vik
  Offersjön sjö   Svartdalen dalgång
  Offersjön sjö   Svartdalsbacken backe
  Offersjön sjö   Svartstarrsmyren myr
  Offersjön sjö   Svarttjärn tjärn
  Offersjön sjö /Se   Svarttjärn tjärn
  Offertjärnen tjärn   Svarttjärn tjärn
  Offertjärnen, se Offer tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Offerån del av Högforsån   Svarttjärnsbäcken avlopp från Svarttjärnen
  Ol-Jansviken vik   Svarttoberget berg
  *Pansjön sjö   Svedjan mark
  Pigtjärnen tjärn   Sågbäcken bäck
  Pottjärnen tjärn   Sågdammet damm
  Pott-Tjärnen tjärn /Se   Sågvägen väg
  Pottjärnhöjden höjd   Sängsten sten
  Pottjärnhöjden höjd   Sör i berget höjd
  Prästberget berg   Sörkilhöjden berg
  Prästholmen holme /Se   Tannsjödammet dammbyggnad
  ?Prästholmen holme /Se   Tannån å
  Prästholmen holme /Se   Tannån å
  Prästholmen holme   Tannån avlopp från Stortannsjön
  Prästholmen holme /Se   Tjusta ägor
  Pustmyran myr   Tjuvkilen område
  Pustmyran myr   Tjuvkilen område
  Pål-Ersbäcken bäck   Tjälsbodtjärnsbäcken bäck
  Pål-Erstjärnen tjärn   Tjärberget del av ås
  Pålsmyran, Västra myr   Tjärberget berg
  Pålsmyran, Östra myr   Tjärbergssvedjan mark
  Pålsviken vik   Tomsvedjan åker
  Raberget berg /Se   Trossetjärn tjärn
  Ristamyren myr /Se   Tvärtjärndalen dalsänka
  *Ritjärnen tjärn   Törstabäcken Saknas
  Roparberget udde   Törstabäcken bäck
  Rudashällan holme   Törstatjärn tjärn
  Rudtjärnen tjärn   Törstatjärn tjärn
  Rudtjärnen tjärn   Törstaåsen bergshöjd
  Rudtjärnen tjärn   Uberget berg
  Rudtjärnen tjärn /Se   Uberget Saknas
  Rusan klippgrund /Se   Undromsholmen strandremsa
  Röbottbäcken, se Röbottviken bäck   Undromskilen skog
  Röbottviken vik /Se   Undroms Storhöjden berg
  Rödbottviken vik   Utterkärret myr
  Rödmyran myr   Utterkärrmyren myr
  Rödmyran myr   Utterkärrviken vik
  Rödmyrbäcken bäck   Val åker
  *Rödtjärnen tjärn   Vallmyren myr
  Rödåsbäcken bäck   Vallåsen berg
  Rödåsen höjd   Valvsjöbäcken bäck
  Rödåsen berg /Se   Valvsjöbäcken bäck
  Rödåskammen höjd   Valvsjöviken vik
  Rödåsmyran myr   Vintervägsviken vik
  Rödåsmyran myr   Vintervägsviken inbuktning
  Rödåstjärnen tjärn   Vrångtjärn tjärn
  Rötierna, se *Rödtjärnen tjärn   Vrångtjärn tjärn
  Rötierna, se Rudtjärnen tjärn   Vrångtjärnen tjärn
  Röåstjärnen tjärn /Se   Vrångtjärn tjärn
  Röötierna, se ?Djuptjärnen tjärn   Våffelgärde område
  Safwertiern, se Stavartjärnen tjärn   Våffelgärdsbacken backe
  Sallmyllan åker /Se   Voffeljärnabacken backe
  Sandtomhöjden höjd   Vädersjöberget bergshöjd
  Sandtomhöjden berg /Se   Vädersjödammen damm
  Selet spakvatten /Se   Vädersjön sjö
  Selsberget berg   Vädersjön sjö
  Simsjön sjö   Vädersjönäset udde
  Simsjön sjö   Vädersjötjärn tjärn
  Simsjön sjö   Vädersjötjärnsbäcken avlopp från Vädersjötjärnen
  Simsjön sjö   Vädersjötjärnsviken vik
  Simsjön sjö   Vädersjötjärnsviken vik
  Simsjön sjö   Vädersjöån avlopp från Vädersjön
  Simsjön sjö   Vävbenberget berg
  Simsjön sjö /Se   Ån Saknas
  Simsjön sjö   Åsen Saknas
  Simsjön sjö /Se   Återtjärn tjärn
  Simsjön sjö /Se   Ändlösmyrorna myrar
  Simsjön sjö /Se   Ändlösmyren myr
  Sjulsberget berg   Öbersbacken Saknas
  Sjöholmen holme   Ökmyren myr
  *Skadom sto gränsmärke?   Överstbacken backe
  Skelseberget berg /Se   Väsingsängen utjord el. ägolott
  Skilshällberget berg    
  Skilshällmyran myr    
  Skiörnäs fiellet, se *Styrnäsfjället skogsområde    
  Skrattabborrtjärnen, se Fyrfotatjärnen tjärn    
  Skravelberget berg    
  Skravelberget berg /Se    
  Skravelbäcken bäck    
  Skravelbäcksberget berg    
  Skravelviken vik    
  Skravelviken vik /Se    
  Slåttesmyran myr    
  Slåttmyran myr    
  ?Slåttmyrtjärnen tjärn    
  Slåttmyrtjärnen tjärn    
  Slåttmyrtjärnen tjärn /Se    
  Slåttmyrtjärnsbäcken bäck    
  Sonnersta kiernan, se ?Trassetjärnen tjärn    
  Sorta försumpad allmänning /Se    
  Spångmyran myr    
  Stabäcken bäck /Se    
  Stakasundet sund    
  Stampholmen område    
  Stavartjärnen tjärn    
  Stenbitbäcken bäck    
  Stenbittjärnen tjärn /Se    
  Storbacken höjd    
  Storberget berg    
  Stor-Degersjön sjö    
  Stor-Degersjön sjö    
  Stor-Degersjön sjö    
  Stormon skogsmark    
  Stormon terräng    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn /Se    
  Stor-Märamyran myr    
  Stor-Märaskallmyran myr    
  Stor-Märaskallmyran myr    
  Stor-Norsjön sjö    
  Stor-Norsjön, V och S delar av Stor-Norsjön    
  Stor-Norsjön del av sjö    
  Stor-Norsjön sjö    
  Stor-Norsjön del av sjö    
  Stornorsjön, se Norsjön delar av Norsjön    
  Stor-Nävertjärnen tjärn    
  Stor-Nävertjärnmyran myr    
  Storrået terräng    
  Stortannsjön sjö    
  Stortannsjön sjö    
  Stor-Tannsjön sjö    
  Stortannsjön sjö    
  Stortannsjön sjö    
  Stortannsjön sjö    
  Stortannsjön sjö    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn /Se    
  Stor-Torpviken vik    
  Stråtjärnen tjärn    
  Stråtjärnen tjärn    
  Stråtjärnen tjärn    
  Stråtjärnen tjärn /Se    
  *Styrnäsfjället skogsområde    
  *Styrnäsfjället skogsområde    
  Stöndartjärnen tjärn    
  Stöndartjärnen tjärn /Se    
  Subberstaberget triangelpunkt    
  Subberstamyran myr    
  Sundberget berg    
  Sundbyholmen förr holme /Se    
  Sundet del av Högforsån /Se    
  Sunnersta-Stormyran myr    
  Svartabborrtjärnbäcken bäck    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartabborrtjärnen tjärn /Se    
  Svartabborrtjärnhöjden höjd    
  Svartdalsberget berg    
  Svartdalsbäcken bäck    
  Svartdalsmyran myr    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn /Se    
  Svarttjärnsberget berg    
  Svarttjärnsbäcken bäck    
  Svarttoberget berg    
  Svarttoberget berg /Se    
  *Svarvesiö tresk fiskevatten    
  Sågmyran myr    
  Sågmyrorna myrar    
  Södertansiön, se Stortannsjön sjö    
  Södertansiön, se Stortannsjön sjö    
  Söder Tansiön, se Stortannsjön sjö    
  Södertan Siön, se Stor-Tannsjön sjö    
  Södertansiön, se Stortannsjön sjö    
  Södertansiö, se Stortannsjön sjö    
  Sörkilhöjden, se Kilberget berg    
  Tannån å    
  Tannån å    
  Tannån å /Se    
  *Tennesiötresk fiskevatten    
  Tjusarholmen holme    
  Tjärebergskullen höjd    
  Tjärninget sank mark    
  Torvströmyran myr    
  *Tran...[siön] Saknas    
  Trassetjärnen tjärn    
  ?Trassetjärnen tjärn    
  Trassetjärnen tjärn    
  Trossetierna, se Trassetjärnen tjärn    
  Trossetjärn tjärn    
  Trosstjärnen tjärn    
  Trosstjärnen tjärn /Se    
  Tvärtjärndalen dal    
  Törstabäcken bäck    
  Törstatjärnen tjärn    
  Törstatjärnen tjärn /Se    
  Törstaåsen höjd    
  Uberget berg /Se    
  Undromskilen skogsmark    
  *Undromsvarpen varp    
  Utterkärret kärr    
  Utterkärret myr /Se    
  Utterkärrviken vik    
  Uvberget berg    
  Vallfäbodmyran myr    
  Vallfäbodråsbäcken bäck    
  Vallåsen höjd    
  Valvsjöbäcken bäck    
  Valvsjöviken Saknas    
  Werr Siön, se Vädersjön sjö    
  Verrsiön, se Vädersjön sjö    
  Werrsiön, se Vädersjön sjö    
  Wersiön, se Vädersjön sjö    
  Werrsiön, se Vädersjön sjö    
  Wersiötierna, se Vädersjötjärnen tjärn    
  Viksinget ägomark    
  Vintervägsmyrorna myrar    
  Vintervägsviken vik    
  Vrångtjärnen tjärn    
  Vrångtjärnen tjärn /Se    
  Vrångtjärnhöjden höjd    
  Vädersjöberget berg    
  Vädersjön sjö    
  Vädersjön sjö    
  Vädersjön sjö    
  Vädersjön sjö    
  Vädersjön sjö /Se    
  Vädersjön sjö    
  Vädersjön sjö    
  Vädersjön sjö    
  Vädersjön sjö    
  Vädersjön sjö    
  Vädersjön sjö /Se    
  Vädersjön sjö /Se    
  Vädersjönäset näs    
  Vädersjötjärnbäcken bäck    
  Vädersjötjärnen tjärn    
  Vädersjötjärnen tjärn    
  Vädersjötjärnen tjärn    
  Vädersjötjärnen tjärn /Se    
  Vädersjöån å    
  Vällingmyran myr    
  Wär Siön, se Vädersjön sjö    
  vär Siön, se Vädersjön sjö    
  Vävbenberget berg /Se    
  Ytterbäcken bäck    
  *Åfors å å    
  ?Ån laxnotvarp    
  Åsmyran myr    
  Åsmyran myr    
  återgåhlsiön, se Gålsjön sjö    
  Återgål Siön, se Lillgålsjön sjö    
  återgål Siön, se Stråtjärnen tjärn    
  Återgålsiön, se Gålsjön sjö    
  återgålsiön, se Gålsjön sjö    
  återkierna, se Vädersjötjärnen tjärn    
  Åternorsiön, se Stor-Norsjön sjö    
  åternor Siön, se Stor-Norsjön delar av Norsjön    
  Åternorrsiön, se Norsjön sjö    
  åter Nor Siön, se Norsjön del av Norsjön    
  Åter Nor Siön, se Stor-Norsjön del av sjö    
  Åter Norsiön, se Stor-Norsjön sjö    
  åter Norsiön, se Norsjön del av sjö    
  Återsttjärnen tjärn /Se    
  Återtjärnbäcken bäck    
  Återtjärnen tjärn    
  Återtjärnen tjärn    
  Återtjärnen tjärn    
  Återtjärnen tjärn    
  Återtjärnen tjärn    
  Återtjärnen tjärn    
  Ändlösmyrorna myrar    
  Öfwersiön, se Offersjön sjö    
  Ögeltjärnen tjärn    
  Ögeltjärnen tjärn /Se    
  Ökmyran myr    
  Ökmyren myr /Se    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.