ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sollefteå stad : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Samiska namn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 196 Naturnamn : 658 Bebyggelsenamn : 264 Naturnamn : 1025
*?Granvåg Saknas Abborsiogarne,se Stor-Abbprrsjön o Lill-Abborrsjön sjöar Sollefteå kommun Abborrsjöberget Saknas
Sollefteå stad /Se Aspsiögarne, se Stor-Aspsjön o. Lill-Aspsjön sjöar Sollefteå sn Abborrsjöbräntlandet skogstrakt?
Sollefteå stad Abborsiön, se Stor-Nåssjön sjö Sollefteå sn föteckning Abborrsjöbäcken vattendrag
Soltunirgd Saknas Abborrsjön, Stora sjö Sollefteå stad Abborrsjöhöjden bergshöjd
Sollefteå stad Abborrsjön, Stora o. Lilla sjöar Sollefteå stad Abborrsjön sjö
Sollefteå stad Aspsjön, Stora o. Lilla sjöar Sagesmän förteckning Abborrsjövägen skogstig
Sollefteå f.d. sn /Se Abborrsjön, Stora o. Lilla sjöar Sagesmän förteckning Abborrsjöån vattendrag
Sollefteå sn o. tg Abborrsjöån å Sagesmän förteckning Adams myren myr
Sollefteå landsförsamling lfs Abborrsjöån å Sagesmän förteckning Aldersvedjan skogsbacke
Sollefteå landskommun /Se Abborrviken vik Sagesmän förteckning Anders Gabriels hägnen beteshägn
Sollefteå sn o. tg Adamsmyran myr Sagesmän förteckning Anders Pers berget bergshöjd
Sollefteå stad Adamsmyran myr Sagesmän förteckning Aspsjöbron bro
Sollefteå sn o. tg AlmSiön, se Ållsjön sjö Sagesmän förteckning Aspsjöbäcken vattendrag
Sollefteå stad Antesberget berg Sagesmän förteckning Aspsjömyrarna myrar
Sollefteå stad Aspsioarne, se Stor- o. Lill-Aspsjön sjöar Sagesmän förteckning Aspsjön, L., se Lillaspsjön Saknas
Sollefteå sn? Aspsjön, Stora o. Lilla sjöar Sagesmän förteckning Badstubacken åker
Sollefteå stad Aspsjön, Stora o. Lilla sjöar Sagesmän förteckning Badstustycket åker
Sollefteå stad Avunden bro /Se Sollefteå stad Bodstuåkern åker
Sollefteå sn o. tg Bergsjön sjö Sollefteå-kyrkan Saknas Barkåsberget bergshöjd
Sollefteå stad Bergsjön sjö Sollefteå stad /Se Barkåsen bergshöjd
Sollefteå stad Bergsjön sjö Sollefteå stad Bengtsmyrbäcken bäck
Sollefteå nu stad o. landskommun Bergsjön sjö Sollefteå sn Bengtsmyrslåtten myrslått
Sollefteå stad Bergsjön sjö Sollefteå stad Berget backslått
Sollefteå landsförs. lfs Bergsjön sjö Sollefteå socken Bergsjön sjö
Sollefteå landsförs. lfs Bergsjön sjö Sollefteå stad Bergsjön sjö
Sollefteå sn Bergsjön sjö Sollefteå stad Bergsjön sjö
Sollefteå sn Bergsjön sjö /Se Sollefteå stad Bergsjön sjö
Sollefteå sn Bergsjön sjö Sollefteå stad Bergsjöån vattendrag
Sollefteå f.d. sn /Se Bergsjön sjö Sollefteå stad Bergtjärnen = Kustjärnen Saknas
Sollefteå stad Bergsjön sjö Sollefteå stad Billstaberget bergshöjd
Sollefteå stad Bergsjön sjö Sollefteå stad Billsta-Spannsjön torp?
Sollefteå f.d. sn Bergsjön sjö Sollefteå stad Billstaspannsjön = Västerspannsjön Saknas
Sollefteå f. sn, nu Sollefteå stad Bergsjön sjö Sollefteå sn(stad) Bjuringesmyren myr
Solet Saknas Bergsjön sjö /Se Sollefteå stad(sn) Björkingsjön sjö
Soletta Saknas Bergsjön sjö /Se Sollefteå stad Björkingsjön Saknas
Solät Saknas Bergsjöån å Sollefteå stad och socken Björkingssjöån å
Solet Saknas Bergtjärnen tjärn Sollefteå stad och socken Björkstycket åker
Sollefteå landsförsamling lfs Betesmyran myr Sollefteå stad Björkängssjön, se Börtingsjön Saknas
Sollefteå stad Billstatjärnarna tjärnar Sollefteå stad Björnberget bergshöjd
Sollefteå stad Bjuringesmyren myr Sollefteå stad Blommyren myr
Sollefteå stad Björkingskilen skogsmark Alfredshem lägenheter Bockholmen holme
Sollefteå stad ?Björkingssjön sjö Anders Gabriels torpet torp Bockmyren myr
Sollefteå stad Björkingssjön sjö Anders Nilsbodarna fäbodar Bocksvedjestycket åker
Sollefteå stad Björkingssjön sjö Bellevy idrottsplats Bodberget bergshöjd
Sollefteå stad Björkingssjön sjö Berg by Bodtrossberget, se Botråsberget Saknas
Sollefteå stad Björkingssjön sjö Billsta by Bogslädvägen timmerväg
Sollefteå stad Björkingsjön sjö /Se Billstabodarna fäbodar Bolagsbacken backe
Sollefteå stad Björkingssjön sjö Billstabodarna fäbodar Borgen nipa
Sollefteå stad Björkingssjön sjö Billsta-Spannsjön torp Borgen nipa
Sollefteå landsk. /Se Björkingssjön sjö Björkhem apoteksbyggnad Borgen nipa
Sollefteå stad (sn) /Se Björkingssjön sjö Björking by Borgen nipa
Sollefteå stad /Se Björkingsjön sjö /Se Björking by Borgen nipa
Sollefteå stad Björnberget berg Björking, se Björkäng Saknas Bort-på-Tjälen, se Tjälen skogsmark
Sollefteå stad /Se Blommyran myr Björkäng by Botråsberget (?) bergshöjd
Sollefteå stad /Se Bockholmen holme Björkingsbodarna fäbodar Botten åker
Sollefteå stad /Se Bockmyran myr Björkingsbodarna, se Björkängsbodarna Saknas Bottenlägdskiftet åker
Sollefteå stad /Se Borgen nipa Björkängsbodarna fäbodar Bottnarna = Botten Saknas
Sollefteå stad /Se Borgen kulle /Se Bolagsboden andelsaffär Randbärssvedjen område
Sollefteå stad /Se Borghögen kulle /Se Bruksbodarna fäbodar Brattmyren myr
Sollefteå stad /Se *Boringssjön sjö Bruksbodarna fäbodar Bredåskiftet område
Sollefteå stad /Se Bortingsjön sjö Bruket bruk Broberget slåtter
Sollefteå stad /Se Bort-på-kälen slåtterängar /Se Bruksmon område Bron Saknas
Sollefteå stad /Se Brattmyran myr Bruks-Spannsjön torp? Brudberget slåttar
Sollefteå stad /Se Bredvatne sjö Båtsmans torpet samfällighet Brudbergsbäcken = Sågbäcken Saknas
Sollefteå stad /Se Bredvattne sjöar Bäcksvedjan torpställe Brudbergsslåttarna slåttar
Sollefteå stad /Se Breedvatne sjöar Bökens torpet torp Brudbäcken bäck
Sollefteå stad /Se Brevattna sjöar Böle fäbodar Brudbäckslåtten backslått
Sollefteå stad /Se Brevattna sjöar Börking, Börting by Brukningsmyren myr
Sollefteå stad /Se Brudberget ägomark? Börtingsbodarna, se Björkängsbodarna Saknas Brukskilen skogstrakt
Solefteå stad /Se Bruksholmen holme Djupökajen lastageplats Brukskläpparna område
Sollefteå stad /Se Bruksnipan nipa Djupön område Bruksnipan nipa
Sollefteå stad /Se Bruksån å Engmarns bodarna fäbodar Bricka-Spannsjön sjö
Sollefteå stad /Se Bruksån å Erik Ers torpet torpställe Bruksspannsjön Saknas
Sollefteå stad /Se Bruksån å /Se Fanby by Bruksstormyren Saknas
Sollefteå stad /Se Brännberget berg Fanby by Bruksvägen vinterväg
Sollefteå stad /Se Båthushöjden höjd Fanby by Bruksån å
solatunensis, se Sollefteå stad Båtstadviken vik Fannbyn Saknas Bruksån vattendrag
*Solatunum, nu Sollefteå stad /Se Bäckströmsmyran myr Fanbybodarna fäbodar Brunbäckslåtten gammallägda
Sålet-Kajern stad /Se Bägda bro /Se Fanby fäbodar Saknas Brunnsdalen dalgång
Berg by Börtringeträsk, se Bortingsjön sjö Filforsbodarna fäbodar Brännberget bergshöjd
Billsta by Börkings..., Björkingssjön sjö Filforsen fäbodställe Brännlunds backen backe
Billsta by Dalkarlsslåtten slåtter Firmatomten, se 16 Skärvsta Saknas Brännlunds bäcken bäck
Billsta by Djuptjärnen tjärn Fridhem lägenheter Brännslåttarna slåttar
Billsta by Djuptjärnen tjärn Furulid lägenheter Brättmyren myr
Billsta by /Se Djuptjärnen tjärn Gambodarna fäbodar Bålklippen odlingsland
Billsta by /Se Djuptjärnen tjärn Gambodarna fäbodar Bålklippsvedjan gammalåker
Binsta, se Billsta by Djuptjärnen tjärn Gamkullstabodarna fäbodar Båthushöjden berg
Björkäng by Djuptjärnsbäcken bäck Gamlägret kaserner Båtklippen berg
Björking by Drickesbäcken bäck Gammelbergbodarna fäbodar Båtstaviken vik
Björking by Drickesbäckmyran myr Gamprästbodarna fäbodar Båtstaviken Saknas
Björking by Fanbykälen höjd /Se Gamträstabodarna fäbodar Bäckdalen dalgång
Björking bebyggelse /Se Fannbyåsen ås Gamträstabodarna fäbodar Bäckenasken väg
Björkäng by /Se Farfarsmyran myr Gnun by Bärmyren myr
Björkingsbod(arna)fäb. fäbodar /Se Faxälven älv Gnun torpställen Bärmyrviken vik
Björnbäcken förr gård? Faxälven älv Gnun by /Se Böle slått
Fanbyn by Flärken sank mark Gradins torpet torp Börtingsfäbodvägen skogsstig
?Fanby by Flärktjärnen tjärn Granvattenbodarna torp Börtingsjön sjö
Fanby by /Se *Fågelvinåsen ås Granvattenbodarna torpställe Börtingsjöån vattendrag
Fanbyn by /Se Fårklippen bergsparti Granvattnet, se Gravvattnet Saknas Dalakarlsslåtten slått
Gamboern fäbodställe /Se Fäbodberget berg Granvåg by Dammet = Kvarndammet Saknas
Gnun by /Se Fäbodmyran myr Granvåg by Djupsjön, se Djuptjärnen Saknas
*Gransö Saknas Fäbodmyran myr Granvåg by Djuptjärnbäcken vattendrag
Granvåg by Gambodberget berg /Se Granvåg by Djuptjärnen tjärn
Granvåg by Gammbodberget berg Granvåg by Djuptjärnen tjärn
Granvåg by Gammbodberget berg Granvåg, se 1-7 Västgranvåg Saknas Djuptjärnsmyren myr
Granvåg, Ö by Gammbodberget berg V. Granvåg(s)fäbodarna fäbodar /Se Djupön strandparti
Granvåg by Gammbodbäcken bäck Gravvattenbodarna fäbodar Djupövägen gata
Granvåg by Gammbodbäcken bäck Gravvattnet torpställe Domsvedjan åker
Granvåg by Gammbodviken vik Gullikstorpet = Jan Gulliks torpet Saknas Domsvedjebacken åker
Granvåg by Gamm-Rödmyran myr Gångbanan, se 10 Rämsle Saknas Drickesbäcken bäck
Granvåg, Väster by /Se Getklöveråmyran myr Gärdet by Drickesbäckmyren myr
Granvåg, Öster- by /Se Grafvatne, se Gravattensjön sjö Gärdet by Fahléns slåtten slått
Granvåg by /Se Grafwatne, se Gravattensjön sjö Gärdet by Fallet dalgång
Granvåg by /Se Grafwatne, se Gravattensjön sjö Gärdet gård /Se Fallet betesmark
Granvåg by /Se Grafvatne, se Gravattensjön sjö Gärde namn på Hågesta Fanbergs gärdan bete
Granvåg by /Se Grafvatne, se Gravattensjön sjö Haget torp Fanbyinget slått
Gärdet gd /Se *Graffutntresk fiskevatten Hallsta by Fanby nyåkrarna odling
Hallsta by Granvattnet sjö /Se Hallsta by Fanbyrå rågång
Hallsta by Granvågberget berg Hallstabodarna fäbodar Fanbytjälen utmark
Hallsta by Granvågberget berg Hallsta västra fäbodar fäbodar Fanbyåsen berg
Hallsta by /Se Gravattenberget berg Hallsta östra fäbodar fäbodar Fanbyåsen bergshöjd
*Horlefstadhi = ?Hullsta by Gravattendammet fördämning Hardsta? by Farfars myren myr
?Hullsta by Gravattensjön sjö Harlinsboda, se 11 Rämsle Saknas Farfars stycket åker
?Hullsta by Gravattensjön sjö Herrgården herrgård Finnlägdan åker
?Hullsta by Gravattensjön sjö Herrgårdsbodarna = Bruksbodarna Saknas Finnråningen slått
?Hullsta by /Se Gravattensjön sjö Hillbonska torpet torpställe Fjället åker
Hullsta by Gravattensjön sjö Holmbergska torpet torpställe Fjällskogen skogstrakt
?Hullsta by Gravattensjön sjö Huggbrotorpet torp Flaggdalen dalgång
Hullsta by Gravattensjön sjö Hullsta by Flärkberget bergshöjd
Hullsta by /Se Gravattensjön sjö Hullsta gård och by Flärkbron bro
Hullsta by /Se Gravattensjön sjö Hullsta gård och by Flärken myr
Hullsta by /Se Gravattenstjärnen tjärn Hullsta by /Se Flärktjärnen tjärn?
Hullsta by /Se Gravattenån å Hullstabodarna fäbodar Flärktjärnen tjärn
Hågesta by Gravattenån å Hullstabodarna fäbodar Flärktjärnen myrpuss
Hågesta by Grubbmyran myr Hågesta by Flärken myr
*Hågasta, Öster ödesby Grönvallsbäcken bäck Hågestabodarna fäbodar Fredsbacken (?) backe
Hågesta by Grönvalsåhn, se Grönballsbäcken bäck Hällan torpställe Främmerlångåkern åker
Hågesta by /Se Gårdmåletegen åker /Se Jan-Gullikssonstorpet torp Fårklippen bergshöjd
Hågesta by /Se Hacklandet terräng Jan Gulliks torpet torpställe Fäbodberget bergshöjd
*Kellegård förr by *Hage...tjärnen tjärn Johannisberg lägenheter Fäbodberget bergshöjd
Kälskullstjärnen, se Tjälskulltjärnen Saknas Hallstaberget berg Kajen = Djupökajen Saknas Fäbodmyren myr
Nyland, Ö by Hallstaskalet höjd Kasern, se Regementet Saknas Fäbodmyren myr
Prästbolet Saknas Hampssänkören holme Klipphemmanet namn på Skärvsta Fäbodmyren myr
Rämsle by Harabäcken bäck Kläpparna lägenheter Fäbodmyren myr
?Rämsle by Hattkullberget berg Knäsjön skogshemman Fäbodmyren myr
Remsle by Hattkullmyran myr Knäsjön skogshemman Fäbodvallen fäbodplats
Remsle by Hierntierna tjärnar Knösen torp Fäbodviken del av Norsjön
Remsle by Hirntiern...rna, se Hundtjärn, Stora o. Lilla tjärnar Kraftens torpet torpställe Fäbron kavelbro
Remsle stadsdel /Se Hirntiernerne tjärnar Kvarnhusnyåkern torpställe Fähusstycket åker
Rödmyrtorpet ödetorp Hirntiernorne, se Hundtjärn, Stora o. Lilla tjärnar Lapptorpet torp Fälla åker
Rödsta, se Rösta by *Hogestetjärnen tjärn Lerkällan hållplats Fätå väg
Rösta by Huggbrobäcken bäck Lissgården hemmansgård Fölsingdalen åker
Rösta by *Huggbroklippen klippa? Lövlund lägenheter Fölungsstycket åker
Rösta by /Se Hullstaklippen höjd Måns Gabriels torp Första villågan vilställe
Rösta by /Se Hullstaklippen berg /Se Mällgrens torpet torp Galtryggen åker
Skärvsta by Hullstamyran myr Nere på backen del av bruk Gambodberget berg
Skärvsta by /Se Hultmansgropen dalsänka? Norrknäsjön torp? Gambodberget bergshöjd
Sollefteå Prästbord Saknas Hundtjärn, Stora o. Lilla tjärnar Norrknäsjön torpställe Gambodberget del av Skällmyrberget
*Solvall gård? /Se Hundtjärn, Stora o. Lilla tjärnar Nybodarna fäbodar Gambodberget bergshöjd
Trästa by Hundtjärnsbäcken bäck Nyhagen lägenheter Gambodberget bergshöjd
Trästa by /Se Hundudden udde Nyland by? Gambodbäcken bäck
Valla by »hun Siön», se Knäsjötjärnen tjärn Nyland, Ö., se Östernyland Saknas Gambodbäcken bäck
Valla f.d. prästgård /Se *Hågestatjärnen tjärn Nylandsbodarna fäbodar Gambodbäcken bäck
Valla prästbordet förr khbost. Hågestaön ö Nylandssågen såg Gambodslåtten myrslått
*Vallum Saknas Häggsvedjan terräng Nylandssågen såg och torpställen Gamboern fäbodställe /Se
Valla prästbordet f.d. khbost. /Se Hällberget berg Nyträstabodarna fäbodar Gambölesbodberget bergshöjd
Valla prästbordet khbost. /Se Hällmyran myr Ola Backes torpställe Gamfäbodmyren myr
Valla Prästbordet Saknas /Se Högbroklippen, se Skarpmyrberget berg Platsen marknadsplats Gamlandsvägen landsväg
Valla Prästbordet Saknas /Se *Högbroklippen berg Prästbodarna fäbodar Gammalsvedjan lägda
Valla prästbordet Saknas /Se Högbäckberget berg Prästbolet Saknas Gammelgården område
Vallen, se 1 Valla prästbordet Saknas Högbäcken bäck Prästbordet bebyggelse Gammelgårdsbacken äng
Vallen, se Prästbolet Saknas Ingerstasiön, se Skedomsjön sjö Prästtorparbodarna fäbodar Gammelgårdsskiftet åker
Vedmyren = Vemyren Saknas /Se Ingerstasjön vik Prästtorparbodarna fäbodar Gammelgårdsstycket åker
Vemyra, se Vemyren Saknas /Se Jan-Hansbäcken bäck Regementet kaserner Gamrödmyren myr
Vemyren gdar /Se Jannesmon terräng Rämsle by Gamslåtten slått
Vemyran gårdar /Se Jansmyrberget berg Remsle by Getklövermyren myr
Västanbäck by Järnberget berg? Rämsle, se Remsle Saknas Getklöverråmyren myr
Önsta by Kallkällberget berg Rämsle bebyggelse Getklöverråmyren myr
Önsta by Kastvedmyran myr Rämsle bebyggelse Glasmaggebacken åker
Önsta by Kerolltierna, se Källopptjärnarna tjärnar Rämsle bebyggelse Glasmangelbacken åker
Önsta gd o. by /Se Kierdtiern, se Källopptjärnarna tjärnar Rämslebodarna fäbodar Gnubron bro
Övergård by Kiäroltierna, se Källopptjärnarna tjärn Remslebodarna fäbodar Gnuån Saknas
?Övergård by Klingermyran myr Rämslemon by? Granberget bergshöjd
?Övergård by Knäsjökyrkan holme Remslemon område Granbäcken bäck
Övergård by Knäsjön sjö Rödmyrtorpet torpställe Granholms viken del av Knäsjön
Övergård by Knäsjön sjö Rödsta bebyggelse Graningsvägen väg
?Övergård by Knäsjön sjö Rödsta, se Rösta Saknas Grannen väg
Övergård by Knäsjön sjö Rödstabodarna, se Röstabodarna Saknas Grannskiftet åker
?Övergård by Knäsjön Saknas Römyran, se Rödmyrtorpet Saknas Granvattnet sjö
Övergård by Knäsjön sjö Rönnbergs torpet torp Granvattnet, se Gravvattensjön Saknas
Övergård by Knäsjön sjö Rösta by Granvattnet sjö /Se
Övergård by Knäsjön sjö Rödstabodarna fäbodar Gravvattenberget bergshöjd
Övergård by Knäsjön sjö Röstabodarna fäbodar Gravvattendammet dammbyggnad
Övergård by Knäsjön sjö Röstasågen såg Gravvattenmyren myr
Övergård by /Se Knäsjön sjö Skolan, se 12 Rämsle Saknas Gravvattenmyren myr
Övergård by /Se Knäsjön sjö /Se Skottvallen skjutbana Granvattsjöberget berg
  Knäsjön sjö Skärvsta by Gravvattensjön sjö
  Knäsjön sjö /Se Skärvsta bebyggelse Gravvattensågen såg
  Knäsjötjärnen tjärn Skärvstabodarna fäbodar Gravvattenån vattendrag
  Knäsjötjärnen tjärn Skärvstabodarna fäbodar Gravvattsberget bergshöjd
  Kojmyran myr Skölingen torp? Gravvattstjärnen tjärn
  Kolhugstberget berg Skölingen torpställe Gravvattstjärnbäcken vattendrag
  Krokvatne, se Långtjärnen sjö Smällen torpställe Gravvattsån vattendrag
  Krokvattne, se Långtjärnen tjärn Sollefteåbruket järnbruk Grindskiftet åker
  Krypbäcken bäck Sollefteå läger, se Gamlägret Saknas Grindstycket åker
  Kusberget berg Sollefteånylan Saknas Grubbmyren myr
  Kvarnbäcken bäck Sollefteå-Nyland by? Grubborna åker
  Kvarndalen dalgång Spannsjön torp? Gräsberget bergshöjd
  Kvarnholmen holme /Se Spannsjön torpställen Gräsbäcken bäck
  Kvarnhusbäcken bäck Stensätter lägenheter Gröna bron bro
  Kvarnhusdalen dalgång Storbrännan torp Gröndals tomten område
  Kvarnön, se Kvarnholmen holme /Se Storbrännan torpställe Gårdmålen åker
  Kvastmyran myr Stormon torpställen Gårdmmålsskiftet åker
  Kälabäcken bäck Stormyrbodarna fäbodar Gårdskiftet åker
  Kälabäcken bäck /Se Sörknäsjön torp? Gårdsskiftet åker
  Kälabäcksslåtten slåtter Sörknäsjön hemman Gäddsjöberget bergshöjd
  Källbacken åker Tallåsens fäbodar fäbodar Hacklandet odling
  Källbäcken bäck Tjärnmyran torpställen Hagbron bro
  Källdalen dal(ravin?) Tjärnmyrvägen torpställen och lägenheter Hallstabacken skidbacke
  Källdalen dalgång Truppens torpställe Hallstaberget berg
  Källopptjärnarna tjärnar Trängen kaserner Hallstaberget bergshöjd
  Källopptjärnarna tjärnar Trästa by Hambergslinan rågång
  Källopptjärnarna tjärnar Trästabodarna fäbodar Hambergs linan rågång
  Källsjön sjö Trästabodarna, se Gam- och Nyträstabodarna Saknas Hamplandet åker
  Källsjön sjö Uppe i berget torpställen Hamplandstegen åker
  Källsjön sjö Uppe i berget torpställen Harabäcken bäck
  Källstycket åker Uppe på backen Saknas Haragärdan lägda
  Källstycket åker Upplagsplatsen, se 9 Rödsta Saknas Haraliden myr
  Källsvedjan odlad dalgång Valla, se 1 Prästbordet Saknas Harbäcken bäck
  Källsvedjebäcken bäck Vallån torp Harbäcken skogsslåtter
  Kälskullen höjd /Se Vallån torpställen Hattkullberget berg
  Kälskulltjärnen tjärn Vallåssågen såg Hattkullberget bergshöjd
  Kärleksstigen gångstig Vemyren jordområde Hattkullmyren myr
  Kärnmjölksudden holme Vemyran gårdar /Se Henriks nyåkern förr slått, nu bete
  Kärringtegen åker Vedmyren torpställen Herrgårdsdalen dalgång
  Kölen terräng Värtins bodarna fäbodar Hjältamyrdammet dammbyggnad
  Kölsbäcken bäck Västanbäck by Holmen holme
  Kölsbäcken bäck Västanbäcksbodarna fäbodar Hopslåtten slått
  Kölsslåtten slåtter Västanbäckbodarna fäbodar Huggbron landsvägsbro
  Körn slått Västergranvåg by Hullstaberget bergshöjd
  Lappmyran myr Västergranvåg by Hullstabäcken bäck
  Lapptierna, se Stor-lapptjärnen tjärn Västgranvåg bebyggelse Hullstabäcken bäck
  Lapptjärnsberget berg Västergranvågsbodarna fäbodar Hullstaedan eda
  Lapptjärnsbäcken bäck Västergranvågbodarna fäbodar Hullstafäbodvägen skogstig
  Lidberget berg Västerspannsjön torpställen Hullstaklippen berg
  Lidberget berg Ågrens torpet torpställe Hullstaklippen berg /Se
  Lill-Abborrsjön o. Stor-Abborrsjön sjöar Åsmyrbodarna fäbodar Hullstaklippen = Hullstaberget Saknas
  Lill-Abborrsjön sjö Önsta hemman Hullstamyren myr
  Lill-Aspsjöberget berg Önsta gård och by Hullstamyren myr
  Lill-Aspsjön o. Stor-Aspsjön sjöar Önsta by Hullstaön område
  Lill-Aspsjön sjö Önstabodarna fäbodar Hundtjärnen tjärn
  Lillbromyran myr Östergranvåg by Hundtjärn, L. och St. Saknas
  Lill-Hundtjärnen o. Stor-Hundtjärnen tjärnar Östergranvåg by Hundtjärnbacken backe
  Lill-Hundtjärnen o. Stor-Hundtjärnen tjärnar Östgranvåg bebyggelse Hundtjärnsbäcken vattendrag
  Lill-Hundtjärnen tjärn Önstabodarna fäbodar Hundudden udde
  Lill-Knäsjötjärnen tjärn Östergranvågbodarna fäbodar Hågestaön ö
  Lill-Lapptjärnen tjärn Östgranvågbodarna fäbodar Hågestaön holme
  Lill-Långtjärnen tjärn Öster-Nyland by Hårdlandsåkern åker
  Lill-Märramyran myr Östernyland by Häggberget bergshöjd
  Lill-Nåssjön o. Stor-Nåssjön sjöar Öster-Spannsjön torp? Häggbäcken bäck
  Lill-Nåssjön sjö Öst i berget torpställen Häggbäcken bäck
  ?Lill-Nåssjön sjö Övergård by Häggsvedjan skogstrakt
  Lill-Nåssjön sjö Övergård by Hägnsten åker
  Lill-Rödmyran myr   Hällan laxfiske
  Lill-Skällmyran myr   Hällberget bergshöjd
  Lillslåtten slåtter   Hällmyren myr
  Lill-Skarpmyran myr   Hällmyren myr
  Lill-Ålltjärnmyran myr   Hässjegården område
  Lill-Åsmyran myr   Hässjegärdan område
  Lomtjärnen tjärn   Hässjören sandör
  Lorttjärnen tjärn   Hästhägnen åker
  Lundråmyren myr /Se   Hästhägnen inhägnad
  Lungåbäcken bäck   Högbäckberget bergshöjd
  Lungåbäcken bäck   Högbäcken slått
  Lunneråmyran myr   Högmon mo
  Lusmyran myr   Högmon område
  Långbroberget berg   Högmonipan nipa
  Långbroberget berg   Högmonipan nipa
  Långbrorået sank mark   Högmoudden udde
  Långmyran myr   Höjden bergshöjd
  Långmyran myr   Höjden bergshöjd
  Långmyran myr   Igeltjärnen tjärn
  Långmyrberget berg   Igeltjärnsmyren myr
  Långsmaltjärnen tjärn   Ingesbackarna = Inget Saknas
  Långtjärnen tjärn   Inget slått
  Långtjärnen sjö   Inget slått
  Långtjärnen tjärn   Inget slått
  Långtjärnen tjärn   Inget slått
  Långtjärnen tjärn   Inget slått
  Läptiern, se Storlapptjärnen tjärn   Jansmyrberget bergshöjd
  Läptierna, se Storlapptjärnen tjärn   Jansmyren myr
  Lövtjärnen tjärn   Jansmyren myr
  Lövtjärnen tjärn   Jansmyrtjärnen tjärnpuss
  Mellan-Källopptjärnen tjärn   Jonkes udden udde
  Mellanvattnet, Västerstvattnet o. Österstvattnet sjöar   Jägarsvedjan område
  Mellanvattnet, (Västerstvattnet o. Österstvattnet) sjöar   Jälslinan sockengräns
  Mellanvattnet, Västerstvattnet o. Österstvattnet sjöar   Järnberget bergshöjd
  Mellanvattnet, Österstvattnet o. Västerstvattnet sjöar   Järnbergsmyren myr
  Memyran myr   Järnvägsgatan gata
  MiöSiön, se Mjövattnet sjö   Kalles slåtten slått
  Miösiön, se Mjövattnet sjö   Kallkällberget bergshöjd
  Miösiön, se Mjövattnet sjö   Kallkällberget bergshöjd
  Miösiön, se Mjövattnet sjö   Kallkällbäcken bäck
  Mjälan nipa   Kallkällmyren myr
  Mjösjön sjö   Kallkällslåtten slått
  Mjösjön sjö   Kallkällstycket åker
  Mjösjön sjö   Kalvgärdsbacken åker
  Mjösjön sjö   Kanalen å
  Mjösjön sjö   Kaninholmen holme
  Mjösjön sjö   Kankåkern åker
  Mjövattenberget berg   Kastvedmyren myr
  Mjövattenberget berg o. triangelpunkt   Kastvedmyren myr
  Mjövattenbäcken bäck   Kilen skogsskifte
  Mjövattenbäcken bäck   Kilen del av Björkängskog
  Mjövattentjärnen tjärn   Kilen tilljämningsskog
  Mjövattnet sjö   Kilen skogstrakt
  Mjövattnet sjö   Killingholmen holme
  Mjövattnet sjö   Killingholmen holme
  Mjövattnet sjö   Klingermyren myr
  Mjövattnet sjö   Klingran åker
  Mjövattnet sjö   Kläpparna skogsområde
  Mjövattnet sjö   Kläppmyren myr
  Mjövattnet sjö /Se   Knusbacken åker
  *Moresjön, Öster- och Väster- sjöar /Se   Knäsjöberget bergshöjd
  Mossamyran myr   Knäsjöberget bergshöjd
  Mossamyran myr   Knäsjöbåtsta vik
  Mossamyrberget berg   Knäsjödammet dammbyggnad
  Myrbodmyran myr   Knösjökyrkan röse
  Märamyran myr   Knäsjön sjö
  Märrmyran myr   Knäsjön sjö
  Mösiön, se Mjövattnet sjö   Knösjönäset udde
  Nipvallen idrottsplats   Knäsjöstormyren myr
  Nordsjön = ?Norsjön sjö /Se   Knäsjötjärnbäcken vattendrag
  Norgålsiön, se Norr-Gåssjön sjö   Knäsjötjärnen tjärn
  Norr-Gåssjön sjö   Knäsjötjärnen tjärn
  Norrsiögarne, se Stor-Nåssjön o. Lill-Nåssjön sjöar   Knäsjöån vattendrag
  »norrsiöberget», se Nåssjöberget berg   Knäveckmon skogstrakt
  *Norrsjöberget berg   Kodjupet dalgång
  Norrsjömyren myr   Kojmon område
  Norrsjön, Väster o. Öster sjöar   Kojmyren myr
  ?Norrsjön, Öster- och Väster- sjöar /Se   Kolamon område
  Norsiöarna, se Norrsjön, Väster o. Öster sjöar   Kolbacken område
  Norsiöarna, se Nåssjön, Västra o. Östra sjöar   Kolhoggstberget berg
  Norsiöarne, se Nåssjön, Västra o. Östra sjöar   Kolhåggstberget bergshöjd
  Norsiömyran, se Nåssjömyran myr   Kolsvedjelägdan åker
  Norsiö myran, se Nåssjömyran myr   Krokteglägdan = Krokigteglägdan Saknas
  Norsjöbäcken bäck   Krokigteglägdan åker
  Norsjöhöjden höjd   Krokråen myrrå
  Norsjön sjö   Krokslåttarna slåttar
  Norsjön sjö   Kronfiskskiftet åker
  ?Norsjön sjö /Se   Kronskogen tillhörigskog
  Norsjön sjö   Kronvägen väg
  Norsjön sjö   Krusbacken backe
  Norsjön sjö   Krusbacken hårdvallsslått
  Norsjön sjö   Krusbäcken bäck
  Norsjön sjö   Krusbäcken bäck
  Norsjötjärnen tjärn   Krusbäckkällan källa
  Nosjöberget berg   Krusmyren myr
  Nothtierna, se Nottjärnen tjärn   Krustorpet åker
  Notkojbrännan område   Krusåkersskiftet åker
  Nottjärnberget berg   Krypbäcken bäck
  Nottjärnbäcken bäck   Krångbacken backe
  Nottjärnen tjärn   Kusberget bergshöjd
  Nottjärnen tjärn   Kustjärnen = Skrattabborrtjärnen Saknas
  Nottjärnen tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Nottjärnen tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Nottjärnen tjärn   Kvarndalen dalgång
  Nybodsvedjan skogsmark   Kvarndalen dalgång
  Nåssjöberget berg   Kvarndalsskiftet åker
  Nåssjöberget berg   Kvarndammet dammbyggnad
  Nåssjöbäcken bäck   Kvarnholmen holme
  Nåssjöklippen berg   Kvarhusbäcken del av Djuptjärnbäcken
  Nåssjömyran myr   Kvarnhusdalen dalgång
  Nåssjömyran myr   Kyrkogårdsbacken Saknas
  Nåssjömyran myr   Kålsängsstycket åker
  Nåssjön, Västra o. Östra sjöar   Kägelbanan udde
  Nåssjön, Västra o. Östra sjöar   Lappmyrberget bergkulle
  Nåssjön, Västra o. Östra sjöar   Lappmyren myr
  Nåssjötjärnen tjärn   Lappsjön, se Lapptjärnen Saknas
  Näcksjön sjö   Lapptjärnen tjärn
  Näcksjön sjö   Lapptjärnen tjärn
  Näverdalsmyran myr   Lapptjärnen tjärn
  Olltierna, se Ålltjärn tjärn   Lapptjärnsberget bergshöjd
  Olltierna, se Ålltjärnen tjärn   Lapptjärnsbäcken vattendrag
  »oltierna», se Ålltjärnen tjärn   Lapptjärnsmyren myr
  Ombytet terräng   Lapptorpet torg
  Orrtjärnen tjärn   Lars Olovs dalen dalgång
  Orrtjärnmyran myr   Lars Olovs åkern åker
  Orrtjärnsbäcken bäck   Lidberget berg
  Ottertjärnen tjärn   Lidberget bergshöjd
  Ottertjärnsmyran myr   Lillabborrsjön sjö
  Per.Gabrielsinget ägomark   Lillapptjärnen tjärnpuss
  Per-Jansmyran myr   Lillaspsjöberget bergshöjd
  Oer-Janstjärnen tjärn   Lillaspsjön sjö
  Piholmen holme   Lillaspsjön sjö
  Plankåsmyran myr   Lillbacken åker
  Plåtören holme   Lillbromyren myr
  Prästmyran myr   Lillbromyrtjärnen tjärnpuss
  Prästån slåtter   Lillhundtjärnen tjärn
  Pustarna tjärnar   Lillhundtjärnen tjärn
  Pusten tjärn   Lillinget område
  Pustmyran myr /Se   Lillklingermyren myr
  Pålsmyrbäcken bäck   Lillklingermyren myr
  Remsledalen dalgång /Se   Lillknäsjön tjärn
  Renmyran myr   Lill-lustjärnen tjärnpuss
  Riskälen slåtteräng /Se   Lillmjövattnet = Mjövattstjärnen Saknas
  Risön grund?   Lillmyren myr
  Rudtjärnen tjärn   Lillmyren myr
  Råtallberget berg   Lillmyren myr
  Rämsleberget berg   Lillmärrmyren myr
  Rämsle-Stormyran myr   Lillnosjön Saknas
  Rämsleön ö   Lillnosjötjärnen Saknas
  Rödmyran myr   Lillnyåkern åker
  Rödmyrbäcken bäck   Lillskarpmyren myr
  Rödskäggnipan nipa   Lillskällmyren myr
  Rödstabäcken bäck   Lillsvedjan område
  Rödstahöjden höjd   Lillsågån bäck
  Rödsta Lill-Skällmyran myr   Lillviken vik
  Rödsta Lill-Skällmyran myr   Lillåkerdalen dalgång
  Scherdinsmyran myr   Lillålltjärnmyren myr
  Sjuspångsmyran myr   Lillåsmyren myr
  Sjöberget berg   Linsänket linsänkställe
  Sjödinsudden udde   Lisshägnen inhägnad
  Sjömyran slåtter   Lokarna laxfiske
  Skaberget berg   Lorttjärnen tjärn
  Skaberget berg   Lorttjärnen tjärn
  Skarpe Siön sjöar   Lorttjärnsbäcken vattendrag
  Skarpmyrberget berg   Lorttjärnsmyren myr
  Skarpmyrberget berg   Lundråmyren myr
  Skarpsjöarna sjöar   Lundråmyren myr /Se
  Skarpsjöarna sjöar   Lunga-ån, Lunga-bäcken bäck
  Skarpsjöarna sjöar /Se   Lungåarna slåttar
  Skarpsjöbäcken bäck   Lungåbäcken bäck
  Skavberget berg   Lungådalen slåttesdal
  Skavören udde   Lungålägdan åker
  Skedomssjön sjö   Lungån Saknas
  Skoblötan myr   Lunneråmyren myr
  Skravelbäcksrået sank mark   Lusmyren myr
  Skällmyrberget berg   Lusmyren myr
  Skölingsberget berg   Lustjärnen tjärn
  Skölingsklippen berg   Lustjärnsberget bergshöjd
  Skölingsklippen höjd   Lustjärnsbäcken vattendrag
  Skölingsmyran myr   Lustjärnsmyren myr
  Snusmyran myr   Långbacken åker
  *Sollefteåforsen fors   Långbackstycket åker
  *Sollefteåforsen fors   Långbrorå myrrå
  *Sollefteåforsen fors /Se   Långmyrbacken område
  Spannån å   Långmyrbäcken vattendrag
  Spansiön, se Öster-Spannsjön sjö   Långmyren myr
  Spansiön, se Väster-Spannsjön sjö   Långmyren myr
  Spansiö åhn, se Spannån å   Långmyren myr
  Spannsjömyran myr   Långmyren myr
  Spannsjön sjö   Långmyren myr
  Spannsjön, Västra sjö   Långmyren myr
  Spannsjön, Västra sjö   Långmyren Saknas
  Spannsjön, Västra sjö   Långmyren myr
  Spannsjön, Östra sjö   Långmyrpusten Saknas
  Spannsjön, Östra sjö   Långrå myrrå
  Spannsjön, Östra sjö   Långsmaltjärnen tjärn
  Spannsjön, Öster- och Väster- sjöar /Se   Långtjärndammet dammbyggnad
  Spannsjön, Över- och Ytter- sjöar /Se   Långtjärnen tjärn
  Spannån å   Långtjärnen tjärn
  Spannån å   Långtjärnen tjärn
  Spansiön, se Spannsjön, Östra sjö   Långtjärnen tjärn
  Spansiön, se Öster-Spannsjön sjö   Långtjärnberget bergshöjd
  Spansiön, se Väster-Spannsjön sjö   Långåkern åker
  Spansiöåhn, se Spannån å   Långåkerstycket åker
  Spesiön, se Västra Sapnnsjön Saknas   Långtjärnsbäcken vattendrag
  *Sporasiötresk fiskevatten   Långtjärnsmyren myr
  Stapelbacken backe /Se   Långåkern åker
  Starrpusten tjärn   Lägdåkern åker
  Starrån å   Malgropen mjälagrop
  Starrån å   Mellandalen dalgång
  *Stenklippråd gränsmärke   Mellerskarptjärnen Saknas
  Stenmyran myr   Memyrberget bergshöjd
  Stockmyran myr   Memyrbäcken vattendrag
  Stor-Abborrsjön o. Lill-Abborrsjön sjöar   Memyren myr
  Stor-Abborrsjön sjö   Memyren myr
  Stor-Aspsjön o. Lill-Aspsjön sjöar   Memyren myr
  Stor- o. Lill-Aspsjön sjöar   Mjälan nipa
  Stor-Aspsjön sjö   Mjösjöbäcken vattendrag
  Storberget berg   Mjösjön sjö
  Storbergsslåtten slåtter   Mjösjön sjö
  Storholmen holme   Mjövattensberget el. Mjövassberget berg
  Stor-Hundtjärnen o. Lill-Hundtjärnen tjärnar   Mjövattenberget bergshöjd
  Stor-Hundtjärnen o. Lill-Hundtjärnen tjärnar   Mjövattenbäcken Saknas
  Stor-Hundtjärnen tjärn   Mjövattendammet dammbyggnad
  Storhällan udde   Mjövattenån vattendrag
  Storhällan höjd   Mjövattnet sjö
  Stor-Jansmyran myr   Mjövattnet sjö
  Stor-Klingermyran myr   Mjövattsbäcken vattendrag
  Stor-Lapptjärnen tjärn   Mjövattstjärnen tjärn
  Storlapptjärnen tjärn   Mobergs slåtten slått
  Storlapptjärnen tjärn   Mobäcken slått
  Stor-Lapptjärnen tjärn   Mon område
  Stormon skogsmark   Mon område
  Stormyran myr?   Mon skogsområde
  Stormyran myr   Mon åkrar
  Stormyran myr   Mossamyrberget bergshöjd
  Stormyran myr   Mossamyrbäcken vattendrag
  Stormyrbäcken bäck   Mossamyren myr
  Stormyrbäcken bäck   Mossamyren myr
  Stormyrhalsen myrmark   Mossmyrberget berg
  Stormyrtjärnen tjärn   Mostycket åker
  Stor-Märramyran myr   Mullgrubban laxnotfiske
  Stor-Nåssjön o. Lill-Nåssjön sjöar   Mullra laxnotfiske
  Stor-Nåssjön sjö   Myrbacken område
  Stor-Nåssjön sjö   Myren lägda
  Stor-Nåssjön sjö   Mällgrens viken vik
  Stor-Nåssjön sjö   Mällbäcken vattendrag
  Stor-Nåssjön sjö   Älmyren myr
  Stor-Rödmyran myr   Märrmyrbäcken vattendrag
  Storslåtten slåtter   Märrmyren myr
  Storslåttråd gränsmärke   Märrmyren myr
  Storvalen myr?   Nernyåkern åker
  Storvalsberget berg   Nils Nilsåskiftet stenbacke
  Sultentjärnen tjärn   Nipan nipa
  *Sunnansjö träsk fiskevatten   Nipmon äng
  Surpussen sank mark   Norrsjön, Östra, se Lillnosjön och Ytternosjön Saknas
  Svalnipan nipa   Norrsjömyren myr
  Svartabborrtjärnen tjärn   Norrsjön, Västra Saknas
  Svartabborrtjärnen tjärn   Norrskoblötan myr
  Svartrå åker /Se   Norrsjön sjö
  Svartviken vik   Norrsjötjärnen tjärn
  Sågberget berg   Norrsjötjärnen Saknas
  Sågtjärnen tjärn   Norrsjö, V. och Ö. se Västernosjön och Ytternosjön Saknas
  Sågtjärnen tjärn   Norsjödammet dammbyggnad
  Sågån å   Norsjön sjö
  Sälgåsberget berg   Norsjön sjö
  Söder Skiälingen, se Skölingsklippen berg   Norsjöskogen Saknas
  Sör-Gåssjön sjö   Norsjötjärnen tjärn
  SörNorSion, se Stor-Nåssjön sjö   Nosjberget bergshöjd
  Sör Nor Siön, se Lill-Nåssjön sjö   Nosjöbäcken vattendrag
  Tagelmyran myr   Nosjöklippen bergshöjd
  Talgsjön sjö   Nosjömyren Saknas
  Talgsjön sjö   Nosjömyren myr
  Timmerviken vik   Nosjötjärnen tjärn
  Tiufsiön, se Tjuvsjön sjö   Nosjöudden udde
  Tjuvsjön sjö   Notkojbrännan samfällighet
  Tjuvsjön sjö   Nottjärnberget bergshöjd
  Tjuvsjön sjö   Nottjärnbäcken vattendrag
  Tjuvsjön sjö   Nottjärnen tjärn
  Tjuvsjön sjö   Nottjärnen tjärn
  Tjuvsjöudden udde   Nottjärnmyren myr
  Tjärnmyrberget berg   Notören sandör
  ?Tjärnmyrtjärnen tjärn   Nya Sverige åker
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Nybodberget bergshöjd
  Tomashällan berghäll   Nybodberget bergshöjd
  Torråsen berg   Nybodbäcken bäck
  Trefaldighetsdalen dal   Nybodsvedjan slåtter
  Trolldalen dalgång   Nybodsvedjan slått
  Trästabäcken bäck   Nybrännberget berg
  Trästatjärnberget berg   Nylandskilen skogstrakt
  Trästatjärnbäcken bäck   Nylandsslåttarna slåttar
  Trästatjärnen tjärn   Nyslåtten slått
  Tunsjöån å   Nyåkern åker
  Tunån å /Se   Nyåkern åker
  Tunån å /Se   Nyåkern Saknas
  Tvärån del av älv   Nyåkern åker
  Tvärån namn på Faxälven /Se   Nyåkern, Västra åkerren
  Tyskmyran myr   Nyåkern, Östra backslått
  Tyskmyrhalsen del av Tyskmyran   Nyåkern, Övre åkerren
  Tymyran myr   Näset sandområde
  Wahlsiöarne, se Vallsjön, Västra o. Östra sjöar   Näset = Knäsjönäset Saknas
  Vallidberget berg   Nätnäsudden del av Knäsjönäset
  Vall-lidberget berg /Se   Näverdalsberget berg
  Vallidmyran myr   Näverdalsberget bergshöjd
  Vallidmyran myr   Näverdalsmyren myr
  Vallidtjärnen tjärn   Näverdalsmyren myr
  Vallidtjärnen tjärn   Olssons slåtten slått
  Wallsiöarne, se Väster-Vallsjön o Öster-Vallsjön sjöar   Ombytet plats
  Wallsiögarne, se Öster-Vallsjön o. Väster-Vallsjön sjöar   Ombytet plats
  Vallsjöarne sjöar   Orrtjärnen tjärn
  Vallsjöarna sjöar /Se   Orrtjärnen tjärn
  Vallsjöberget berg   Orrtjärnen tjärn
  Vallsjön, Västra o. Östra sjöar   Orrtjärnmyren myr
  Vallsjön, Västra o. Östra sjöar   Oxmyren beteshägn
  Vallsjön, Västra o. Östra sjöar   Oxslåtten slått
  Vallsjön, Västra, Östra sjöar   Pengsjön sjö
  Vallsjön, Östra och Västra sjöar /Se   Pengsjön, se Bergsjön Saknas
  *Valltjärnen tjärn   Per Gabriels inget inge
  Vallån å   Per Jans tjärnen tjärn
  Vallån å   Per Måns gärdan gammalåker
  Walsiöarna, se Vallsjön, Västra o. Östra sjöar   Per Måns slåtten slått
  Vattnaån å   Pilmyren myr
  Hvitvatne, se Långtjärnen tjärn   Pissbacken backe
  Witvatne, se Långtjärnen tjärn   Pjutten dalgång
  *Vitvattnet sjö   Plankåsmyren myr
  Vägamyrslåtten slåtter   Predikstolen kulle
  Västanbäckmyran myr   Prästmyren fäbodar
  Wäster Aspan Siön, Spannsjön, Västra sjö   Prästtorparfäbodvägen väg
  Väster-Skarpsjön(o. Öster-Skarpsjön) sjöar   Prästudden utbuktning
  Väster-Spannsjön sjö   Prästån bäck
  Väster-Spannsjön sjö   Prästån slått
  Väster-Spannsjön sjö   Pussmyrbäcken bäck
  Väster-Spannsjön sjö   Pussmyren myr
  Västerstvattnet, Mellanvattnet o. Österstvattnet sjöar   Pusten myrpuss
  Västerstvattnet (Mellanvattnet o. Österstvattnet) sjöar   Pusten tjärnpuss
  Västerstvattnet, Mellanvattnet o. Österstvattnet sjöar   Pustmyren myr
  Västerstvattnet, Mellanvattnet o. Österstvattnet sjöar   Pålmyrbäcken bäck
  Västerstvattnet sjö   Pärgården område
  Väster-Vallsjön o. Öster-Vallsjön sjöar   Rammelnipan nipa
  Väster-Vallsjön o. Öster-Vallsjön sjöar   Ramstycket åker
  Väster-Vallsjön sjö   Rannbäckskiftet åker
  Yternorsiön, se ?Lill-Nåssjön sjö   Rekatallmyren myr
  »yternorsiön», se Stor-Nåssjön sjö   Remsleborgen nipa
  Yttervallsiön, se Vallsjön, Västra, Östra sjöar   Remsledalen dalgång
  »ytervallsiön», se Öster-Vallsjön sjö   Remsleön holme
  Åkertjärnen tjärn   Remyren myr
  Ållsjön sjö   Renmyren myr
  Ålltjärn tjärn   Renmyren myr
  Ålltjärn tjärn   Resta åker
  Ålltjärnberget berg   Riset holme
  Ålltjärnbäcken bäck   Riset namn på Killingholmen
  Ålltjärnen tjärn   Rista område
  Ålltjärnen tjärn   Ristjälen skog
  Ålltjärnen tjärn   Ristjälen skogsområde
  ?Åltjärn sjö   Risön, Risören ögrund
  Åsberget berg   Risön namn på Killingholmen
  Åsbäcken bäck   Rudtjärnen tjärn
  Åsmyran myr   Rundmyren myr
  Åsmyran myr   myrrå
  Åsmyrberget berg   Rågdalen dalgång
  *Åsmyrbergråd gränsmärke   Rågsvedjan svedjeland
  Åsmyrbäcken bäck   Råtallberget berg
  Åsmyrbäcken bäck   Råtallberget bergshöjd
  Åsmyrmon höjd   Rämsledalen dal
  Återgålsiön, se Sör-Gåssjön sjö   Rämsleören ör (grund)
  Återst-Källoptjärnen tjärn   Rödbäcksskiftet åker
  Återst-Källopptjärnen tjärn   Rödmyren myr
  Älggodmon terräng   Rödmyren myr
  Älgmyran myr   Rödmyrknösen bergshöjd
  Älgtjärnen tjärn   Rödmyrvägen väg
  »öfvergårdsåhn», se Bruksån å   Rödskägget strömfåra
  Öfvertuunsiön, se Källsjön sjö   Rödskägget nipa
  Ögeltjärnen tjärn   Rödstabäcken bäck
  Önstamyran myr   Rödsta-Skällmyren myr
  Önstamyrberget berg   Römyren myr
  Öringsjön sjö /Se   Römyren myr
  Öster-Skarpsjön o. Väster-Skarpsjön sjöar   Rösmon skogstrakt
  Öster-Skarpsjön (o. Väster-Skarpsjön) sjöar   Röstaberget bergshöjd
  Öster-Skarpsjön sjö   Sand område
  Öster-Spannsjön sjö   Sandknösen sandås
  Öster-Spannsjön sjö   Andmon grusmo
  Öster-Spannsjön sjö   Sandnäset udde
  Öster-Spannsjön sjö   Sandviken vik
  Österspan Siön, se Spannsjön, Östra sjö   Schaktet Saknas
  Österstvattnet, Mellanvattnet o. Västerstvattnet sjöar   Selet spakvatten
  Österstvattnet,(Mellanvattnet o. Västerstvattnet) sjöar   Sibirien åker
  Österstvattnet, Västerstvattnet o. Mellanvattnet sjöar   Sitjärnen tjärn
  Österstvattnet, Västerstvattnet o. Mellanvattnet sjöar   Sitjärnen, se Ålltjärnen Saknas
  Öster-Vallsjön o. Väster-Vallsjön sjöar   Sjuspångsmyren myr
  Öster-Vallsjön sjö   Sjöberget bergshöjd
  Öster-Vallsjön o. Väster-Vallsjön sjöar   Sjömyren slått
  Öster-Vallsjön sjö   Sjömyren myr
  Övergårdsån å   Sjöändan sund
  Övergårdsån å   Sjulsbäcklinan rågång
  Övergårdsån å /Se   Skaberget berg
      Skaberget berg
      Skaberget Se Skavberget Saknas
      Skalbacken bergtopp
      Skalbacken backe
      Skalet nipstup
      Skalet del av älvstrand
      Skalet del av Röstaberget
      Skallberget berg
      Skallberget bergshöjd
      Skarpabborrtjärnen tjärn
      Skarpabborrtjärnsbäcken vattendrag
      Skarperå gräns, sockengräns
      Skarpsjön del av Skarpsjöarna
      Skarptjärnarna tjärnar
      Skavberget bergshöjd
      Skavberget bergshöjd
      Skavören sandör
      Skelshällan klipphäll
      Skjutbanan skjutbana
      Skjutbanan skjutbana
      Skjutbansvägen väg
      Skrattabborrtjärnen tjärn
      Skravelbäcken vattendrag
      Skälingsberget Saknas
      Skälingsån Saknas
      Skällmyrarna myrar
      Skällmyrbacken backe
      Skällmyrberget berg
      Skällmyrberget bergshöjd
      Skällmyren myr
      Skällmyrrå myrrå
      Skärvsta-Skällmyren myr
      Skölingen = Skölingsklippen Saknas
      Skölingsberget bergshöjd
      Skölingsklippen berg
      Skölingsklippen bergshöjd
      Skölingsmon skogstrakt
      Skölingsmyren myr
      Skölingsmyren myr
      Sköingsån vattendrag
      Skölingsåslåttarna slåttar
      Slottet grop
      Slåttdalen slått
      Slåttersvedjan område
      Svedstycket åker
      Smedjestycket åker
      Snipen åker
      Snusåkermyren myr
      Snålhålsskiftet slåttesbacke
      Solberget bergshöjd
      Solbergsslåtten slått
      Sollefteåbron landsvägsbro
      Sollefteåmarkerna del av skog
      Solvallsbäcken bäck
      Sothägnen inhägnad
      Spannrået myrslått
      Spannsjömyrarna = Spannsjömyren Saknas
      Spannsjömyren myr
      Spannsjömyren myr
      Spannsjön sjö
      Spannsjön = Österspannsjön Saknas
      Spannsjön = Västerspannsjön Saknas
      Spannsjöslåttarna slåttar
      Spannån å
      Spannån vattendrag
      Staffantjärnberget bergshöjd
      Stapelbacken backe /Se
      Stapelbacken backe, höjd
      Starrhusstycket åker
      Starrpustbäcken vattendrag
      Starrpusten tjärnpuss
      Starrpustmyren myr
      Starrån vattendrag
      Sten laxfiske
      Stenmyren myr
      Stennyåkern åker
      Stenstycket åker
      Stenstycket åker
      Stensvyberget, Stensvedjeberget berg
      Stigvägen väg
      Stockmyren odling
      Stoppstrumpmyren myr
      Storabborrsjön sjö
      Storabborrsjön sjö
      Storaspsjöberget bergshöjd
      Storaspsjön sjö
      Storberget bergshöjd
      Storberget bergshöjd
      Storbergsslåtten slått
      Stordalen dalgång
      Stordalen dalgång
      Stordiket dike
      Storgatan gata
      Storhundtjärnen tjärn
      Storhundtjärnen tjärn
      Storhällan bergshöjd
      Storhällan udde
      Storklinermyren myr
      Storlapptjärnbäcken vattendrag
      Storlapptjärnen = Lapptjärnen Saknas
      Stormjövattnet = Mjövattnet Saknas
      Stormon skogstrakt
      Stormon skogstrakt
      Stormomyren myr
      Stormyrberget = Jansmyrberget Saknas
      Stormyrbäcken = Stormyrdiket Saknas
      Stormyrbäcken vattendrag
      Stormyrdiket bäck
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrkullen berg
      Stormyrtjärnen tjärnpuss
      Stormärrmyren myr
      Stornosjön Saknas
      Storråbacken backe
      Storskällmyren myr
      Storslåtten äng
      Storstycket åker
      Storsvedjan åker
      Storsvedjan område
      Storvalen myr
      Storviken vik
      Storåkerdalen dalgång
      Storåkern åker
      Storån Saknas
      Strinnlunds dammet dammbyggnad
      Strömsborg holme
      Strömsborg holme
      Stubbhägnberget berg
      Stubbsvedjan område
      Stugutegen åker
      Sultentjärnbäcken vattendrag
      Sultentjärnen tjärn
      Sultentjärnen tjärn
      Sultentjärnmyren myr
      Sundet vik
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartrå område
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svedjedalsstycket åker
      Svedjeskiftet åker
      Svedjeskiftet åker
      Svedjestycket åker
      Svedstycket åkrar
      Svinvallen skogstrakt
      Sågberget berg
      Sågberget bergshöjd
      Sågbäcken bäck
      Sågdalen backslått
      Sågdalen dalgång
      Sågplatsen sågplats
      Sågtjärnarna tjärnar
      Sågtjärndammet dammbyggnad
      Sågtjärnen tjärn
      Sågtjärnen tjärn
      Sågtjärnen, se Långtjärnen Saknas
      Sågtjärnen tjärn
      Sågtjärnsmyren myr
      Sågån vattendrag
      Sälgåsberget bergshöjd
      Sönna Bergsjön skogstrakt
      Sönna Stoppstrumpmyren bergshöjd
      Sörknäsjön del av Knäsjön
      Sörknäsjövägen väg
      Sörskarptjärnen del av Skarptjärnarna
      Sörskoblötan myr
      Tallmon område
      Tallmon bergshöjd
      Tappkäringstycket åker
      Tarmslåttberget bergshöjd
      Tarmslåtten slått
      Textdalen hårdvallsslått
      Textdalsskiftet åker
      Textskiftet åker
      Timmerviken del av Knäsjön
      Tjuvsjöbäcken vattendrag
      Tjuvsjön sjö
      Tjuvsjöudden udde
      Tjäderbacken bergshöjd
      Tjäderhalsmyren myr
      Tjälabäcken bäck
      Tjälabäcken vattendrag
      Tjälabäckslåtten slått
      Tjälen skogsmark
      Tjällopptjärnarna, se Skarptjärnarna Saknas
      Tjälskullen berghöjd
      Tjälskullen bergshöjd
      Tjälskullsbäcken vattendrag
      Tjälskulltjärnen tjärn
      Tjälskulltjärnen tjärn
      Tjälslåttarna, se Tjälen skogsmark
      Tjälslåttarna slåttar
      Tjärdalen dalgång
      Tjärdalsskiftet åker
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget bergshöjd
      Tjärnmyren by?
      Tjärnmyrberget bergshöjd
      Tjärnmyrvägen väg
      Tollmyren myr
      Tollmyrtegen åker
      Tomashällan berghäll
      Tommashällan berghäll
      Trolldalen dalgång
      Trolldalen dalgång
      Trupphägnen område
      Trupphällan berghäll
      Truppslåttbäcken bäck
      Truppslåtten slått
      Trängbacken backe
      Trästaberget bergshöjd
      Trästaholmen Saknas
      Trästatjärnberget bergshöjd
      Trästatjärnen tjärn
      Trästatjärnsbäcken vattendrag
      Tvärskiftena skogstrakt
      Tvärskogen skogstrakt
      Tväråbron landsvägsbro
      Tvärån = Faxälven Saknas
      Tymyren myr
      Tyskmyrbäcken bäck
      Tyskmyren myr
      Tyskmyren myr
      Tyskmyrhalsen del av Tyskmyren
      Tåbacken åker
      Tåskiftet åker
      Tåstycket åker
      Tägsta åker
      Täkstebäcken bäck
      Tättberget bergshöjd
      Udden udde
      Uggletjärnen tjärn
      Ungholmen udde
      Uppe i dammet område
      Uppe i höjden bergshöjd
      Uppe på holmen Saknas
      Uttertjärnen tjärnpuss
      Uttertjärnmyren myr
      Uttertjärnviken vik
      Valen slått
      Vall-lidberget berg
      Vall-lidberget berg /Se
      Vallidberget bergshöjd
      Vallidbäcken bäck
      Vall-liden skogs- (berg-)sluttning
      Valliden = Vallidberget Saknas
      Vallidmyren myr
      Vall-lidtjärnen tjärn
      Vallidtjärnen tjärn
      Vallsjöarna Saknas
      Vallsjöberget bergshöjd
      Vallsjön sjö
      Vallsjön = Östervallsjön Saknas
      Vallsjön, Västra, se Västervallsjön Saknas
      Vallsjön, Östra, se Östervallsjön Saknas
      Vallåmyrbäcken vattendrag
      Vallåmyren = Vallidmyren Saknas
      Vallån å
      Vallån vattendrag
      Vallåslåttarna slåttar
      Vallåvägen väg
      Valvattentjärnen tjärn
      Valvattnet sjö
      Vattenån vattendrag
      Vargdalen dalgång
      Vargdalslägdan åker
      Vattubrunnstegen åker
      Vedmyren myr
      Vemyrberget berg
      Viltallmon skogstrakt
      Vitören sandör
      Volmen område
      Våtråberget, Våtråsberget berg
      Vägamyrbäcken vattendrag
      Vägamyren myr
      Vägamyrsberget bergshöjd
      Vägamyrslåttarna slåttar
      Västanbäcksbäcken bäck
      Västanbäckmyren myr
      Västerdalen dalgång och äng
      Västerdalsbacken åker
      Västerdalsstycket åker
      Västerlunds borgen Saknas
      Västernosjön sjö
      Väster-Norrsjön sjö
      Väster-Spamsjön sjö
      Västerspannsjön sjö
      Västerstvattnen sjö
      Västerstvattnet, se Västvattnet Saknas
      Västersvedjan område
      Väster-Vallsjön sjö
      Västervallsjön sjö
      Väst på knösen område
      Västvattnet sjö
      Ytternosjön sjö
      Ytteränden del av Fanbyåsen
      Åberget slått
      Åkerberget bergshöjd
      Åkerströms hägnen inhägnad
      Åkersvedjan betesland
      Åkersvedjegården åker
      Åkersvedjegärdan slått
      Ålltbäckarna bäck
      Ålltjärnberget bergshöjd
      Ålltjärnbäcken vattendrag
      Ålltjärnen tjärn
      Ålltjärnen tjärn
      Ån slåttar
      Ån = Ångermanälven Saknas
      Åsberget bergshöjd
      Åsbäcken bäck
      Åsbäcken bäck
      Åsbäckslåttarna slåttar
      Åsen bergshöjd
      Åsen = Fanbyåsen Saknas
      Åsen bergshöjd
      Åsen bergshöjd
      Åskiftet däld
      Åsmyrberget berg
      Åsmyrberget bergshöjd
      Åsmyrbäcken vattendrag
      Åsmyren myr
      Åsmyren myr
      Åsmyren myr
      Åsmyrklippen bergtopp
      Åsmyrmobäcken Saknas
      Åsmyrmon skogshöjd
      Åsmyrmon skogsområde
      Åsrået myrrå
      Älggodmomyren myr
      Älggodmon(?) skogstrakt
      Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärnmyren myr
      Önstabacken nu bortschaktad backe
      Önstaberget bergshöjd
      Önstafäbodvägen skogsstig
      Önstamyrberget bergshöjd
      Önstamyrbäcken vattendrag
      Önstamyren myr
      Öringsjön, se Örrtjärn tjärn
      Öringsjön tjärn
      Öringsjön, se Orrtjärnen Saknas
      Örrtjärn tjärn /Se
      Örtjärnen = Orrtjärnen Saknas
      Örtjärnsmyren myr
      Österdalen dalgång
      Österdalen dalgång
      Öster-Norrsjön sjö
      Östernyåkern åker
      Öster-Spannsjön sjö
      Österspannsjön sjö
      Öster-Vallsjön sjö
      Östervallsjön sjö
      Öst i råggärdan åker
      Östlägdskiftet åker
      Övergårdsån å
      Överhägnen åker
      Överlångåkern åker
      Övernyåkern åker

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.