ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Multrå socken : Ångermanlands mellersta domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 294 Bebyggelsenamn : 111 Naturnamn : 657
Multrå Saknas Antesberget berg Multrå sn sn Abborrstenen hälla
Multrå socken Basturået slåtter? Multrå socken Abborrtjärnen tjärn
Multrå sn Bastuviken vik Multrå socken Alpbäcken, Alptbäcken bäck
Multrå sn Björnbäcken bäck Multrå socken Anderssonsbacken Saknas
Multrå sn Bleseberget berg Opp Lansa inbyggarbeteckning Anderssonsbacken Saknas
Multra sn Blesigberget berg /Se Benjaminstorpet torp Aspmyrarna myr
Multrå sn Brandbergsbäcken bäck Bjursta by Basturå slåtter
Multrå sn *Bredesjötresk sjö Bjursta by Badsturå odlat område
Multrå socken /Se Bredvallsbäcken bäck Bjursta by Badstuviken vik
Multrå sn /Se Bredvatne sjö Bjurstabodarna fäbodar Berglundsslåtten del av Dalslåttarna
Multrå sn /Se Bredvattensjöarna sjöar Bjurstabodarna fäbodar Bergmansbodarna fäbodar
Multrå sn /Se Bredvattensjöarna sjöar Bjurstabodarna fäbodar Bergmansbodarna fäbodar
Multrå sn /Se Bredvattensjöarna sjöar Björnbäcken hemman Bergmansmon se Mon Saknas
Multrå sn /Se Bredvattensjöarna, se Vattnerna sjöar /Se Björnbäcken gård Björnbäcken bäck
Multrå sn /Se Bredvattne sjöar Björnbäcken bebyggelse Bleseberget skogshöjd
Multrå sn /Se Breedvatne sjöar Brådom torp Blesigberget höjd
Multrå sn /Se Brevattna sjöar Brådom torp Blesigberget berg /Se
Multrå sn /Se Brosveden sved Brådom torp Blesigberget berg
Multrå sn /Se Bruddalen dal Bäcken torp Bodmyran myr
Multrå sn /Se Bruksån, se Tunån å /Se Bäcken torp Bort-på-Tjälen utmark
Multrå gd /Se Bruksån å Bölsberget torpgårdar Brakaskitmyran myr
Multrå sn /Se Brusvya sved /Se Fäbodgärdan torpställe Braom område
Multrå sn /Se Brädkojmon skogsmark Grönvallen båtsmanstorp Bredvallsbäcken bäck
Multrå sn /Se Bräntlandet skogsmark Hagbacken Saknas Bredvallsbäcken bäck
Multrås-Morn inbyggarbeteckning /Se Bräntlandsmyran myr Hakesta bebyggelse Bredvallsbäcken vattendrag
Bjursta by Burmyran myr Hakesta by Bredvallsbäcksmyrorna myrar
Bjursta by Burviken vik Hakesta by Bredvallsslåtten förr slåttermyr, nu plantskola
Bjursta by /Se Byttören ö Hakesta by Brodalen dalgång
Bjursta by /Se Bäckenacken höjd Hakesta by Brossveden svedja
Brådom torp Dalbäcken bäck Hakstabodarna fäbodar Brosveden slåtter (sved)
Brådom torp /Se Dalslåttarna slåttrar Hakesta fäbodar fäbodar Brosveden åkerteg
Brådom ödeby /Se Eftkälkberget berg Hanaberget torp? Brudsvedjan område
Grönvallen båtsmanstorp Finland nyodling /Se Hanaberg(et) del av by Bruksholmen holme
*Haga ödesby Finnland nyodling /Se Ingersta by Bruksån å
Hakesta by Flugetjärnen tjärn Ingersta by Bruksån vattendrag
Hakesta by /Se Flugetjärnshöjden berg Ingersta by Brunnsdalen dalgång
Hakesta by /Se Frättmyrbäcken bäck Jakobsberg eller Björnbäcken, se 1 Björnbäcken Saknas Brådom, se Braom Saknas
Hanaberg del av by Fågellskarna del av Kusmyrberget Jakobsberg hemman Brädkojmon skogshöjd
Ingersta by Fäbodgärdan terräng Jakobsberg gård Brädkojmon skogshöjd
Ingersta by /Se Fäbodgärdet gärde /Se Jan-Matts gård Brännan skogsmark och odlad mark
Klovsta by Gammfäbodbäcken bäck Kjäll bebyggelse Brännbrodalen dal
Klovsta by Gammfäbodmyran myr Kjälls gård, se 20 Tjäll Saknas Brännbron bro
Klofsta by /Se Gammfäbodmyran myr Klofsta by /Se Bränndalen dalgång
Klovsta by /Se Grubberget berg Klofsta by Brännmyran myr
Kyrkobordet prästbord /Se Grubb-berget berg /Se Klofsta by Bräntlandet skogsområde
Kyrkobordet prästbord /Se Grönvall lxnotvarp Kraftstationen, se 21 Tjäll Saknas Bräntlandsmyran myr
Kyrkobordet prästbord /Se Grönvallsbäcken bäck Kullen torp Burviken vik
Kyrkobordet prästbord /Se Grönvallsbäcken bäck Käll by /Se Burviksudden udde
Kyrkobordet prästbord /Se Grönvalsåhn, se Grönvallsbäcken bäck Tjäll by Byttören ö
Käringkälen fäbod /Se Gyltnabben berg /Se Käll by Byttören sandör
Mariestrand lht /Se Gyltnabben berg /Se Käll by Byxmyren myr
Mångrav by Gårdmyran myr Käringtjölsbodarna fäbodar Byxmyran myr
Mångrav by Gåssjön sjöar /Se Käringtjälsbodarna fäbodar Båthussveden åkerstycke
Mångrav by /Se Gåssjön, Norra sjö Lapptomas stugor Bäckberget berg
Plågan plats /Se Gåssjön, Norra sjö Lidbacken bebyggelse Bäckernacken berg
Sandtommen plats /Se Gåssjön, Norra sjö Loka torp och utskifte Bölsberget berg
Skedom by Gåssjön, Norra sjö Lövtjärnbäcken torp Bölsbäcken bäck
Skedom by Gåssjön, Södra sjö Multrå station järnvägsstation Bölsbäcken? bäck
Skedom by Gåssjön, Södra sjö Multrå by, station Bölssveden svedjeland
Skedom by Gåstjärnarna tjärnar /Se Mångrav bebyggelse Dalbäcken bäck
Skedom by Gåvakvarnsmyran myr Mångrav bebyggelse Dalbäcken bäck
Skedom by /Se Halsmyran myr Mångrav by Dalslåtterna slåtter
Skedom by /Se ?Hanaberget berg /Se Mångrav by Dalslåttarna slåttar
Skedom by /Se Hanabergsedan del av älv /Se Mångraf by Dalslåttarna slåttar
Skedom by /Se Hundrå sank mark Mångravs fjällskog, se 7 Mångrav Saknas Dalslåttarna, Västra delar av Dalslåttarna
Skedom by /Se Hundråbäcken bäck Mångravs fäbodar fäbodar Dalslåtten, Östra del av Dalslåttarna
Skedom by /Se Häggdalen dalgång Nybron torp Dyngmyren myrpöl
Skedomsmon Saknas /Se Högbäckberget berg Nybron torp Efterkälkberget berg
Strinne by Högbäcken bäck Nyland by Efterkälkberget berg
Strinne by Ingerstasjön sjö Nyland by Engströmsbodarna Saknas
Strinne, V. by Ingerstasjön sjö Nyåkern gårdsskifte Falénsbodarna fäbodar
Strinne, Ö. by Kallkällmyran myr Skedom bebyggelse Fasterstegen åker
Strinne by /Se Kallkällslåttarna slåttrar Skedom bebyggelse Finnland odling
Strinne by /Se Karkeletjärnen tjärn Skedom by Flugetjärnen tjärn
Svartrå utskifte, torp /Se Klovstaören ö Skedom by Flugetjärnen tjärn
Tjäll by Kusmyran myr Skedomsbodarna fäbodar Flugetjärnshöjden berg
Tjäll by Kusmyrberget berg Skedoms fjällskog, se 13 Skedom Saknas Flugtjärnshöjden berg
Tjäll by Kvarnberget berg Skogstomten, se 4 Hakesta Saknas Flugetjärnshöjden bergshöjd
Tjäll by Källbäcken bäck Stormobodarna fäbodar Flugetjärnshöjden bergshöjd
?Tjäll by Källopptjärnen tjärn Stormobodarna fäbodar Flugetjärnsmyran myr
Tjäll by ?Källsjön sjö Stormobodarna fäbodar Flärkarna tjärnar
Tjäll by Källsjön sjö Stormon fäbodar Flärkhällan berg
Väst-Nyland by Källsjön sjö Strinnebodarna fäbodar Flärkmyran myr
*Åker ödesby Källsjön sjö Strinnebodarna fäbodar Fram-i-åkern del av åkrar
Öd by Källsjön sjö Strinne sågplats, se 8 Mångrav Saknas Frättmyran myr
Öd by /Se Källsjön sjö /Se Svedjan torpställen Frättmyran myr
Öd by /Se Källsjön sjö Sågplatsen, se 6 Västerstrinne Saknas Frättmyrbäcken bäck
  Källsjön, se Tunsjön sjö /Se Tegelbruket Saknas Fågellekarna berg
  Källsjön sjö /Se Tjäll, se 14-19 Kjäll Saknas Fågellekberget del av Kusmyrberget
  Kälskullen berg Tjäll bebyggelse Fågellekarna berg
  Käringkälen granskog /Se Tjäll bebyggelse Fågellekhällan hälla
  Käringkölen skogsmark Tjäll bebyggelse Fågelåsen berg
  Lappkojmon skogsmark Tjäll bebyggelse Fäbodberget berg
  Lillmyran myr Tjälls notvarp bebyggelse Fäbodgärdet skogsslått
  Lillmyran myr Torpet, se 22 Tjäll Saknas Fäbodgärdet gärde /Se
  Lintjärnen torrlagd tjärn Trasslet, se 23 Tjäll Saknas Fäbodmyran myr
  Lomtjärnen tjärn Trekanten, se 14 Skedom Saknas Fäbodvägarna fäbodvägar
  Lomtjärnen tjärn Tunsjöström kraftstation Fäbodvägen skogsväg
  Lomtjärnen tjärn Väster-Nyland by Fäbodvägen fäbodväg
  Lyklippen berg Väster Nyland by Fäbodvägen väg
  Långmyran myr Västnylandsbodarna fäbodar Fäbodvägen skogsväg
  Långmyran myr Västerstrinne bebyggelse Fäbodvägen väg
  Långmyrhöjden höjd Väster-Strinne by Fäbodvägen skogsväg
  Lövtjärnbäcken bäck Västerstrinne by Färjvägen väg
  Lövtjärnen tjärn Västerstrinnebodarna fäbodar Fölklipparna Saknas
  Lövtjärnen tjärn Öd by Föngsbacken mark
  Lövtjärnen tjärn Öd by Gammbodarna fäbodar
  Lövtjärnsberget berg Öd by Gammbodberget berg
  Lövtjärnsrået sank mark Ödbodarna fäbodar Gammdalen dalgång
  Mellan-Stormyran myr Öster-Strinne by Gammfäbodarna fäbodar
  Mellanvattnet, Västersvattnet o. Österstvattnet sjöar Österstrinne by Gammfäbodberget berg
  Mellanvattnet, Västerstvattnet o. Österstvattnet sjöar   Gammfäbodbäcken bäck
  Mellanvattnet, Österstvattnet o. Västerstvattnet sjöar   Gammfäbodmyran myr
  Mellanvattnet, Västerstvattnet o. Österstvattnet sjöar   Gammgården tomt
  Mellanvattnet, (Västerstvattnet o. Österstvattnet) sjöar   Gammgårdsbacken backe
  Mellanvattnet sjö   Gammgårdsbacken backe
  Memyran myr   Gammkyrkvägen kyrkväg
  Mjösjön sjö   Gammlandsvägen landsväg
  Mjösjön sjö   Gammsveddalen dalgång
  Multråberget berg /Se   Gethålet slåtter
  Multråberget berg   Gottesmyran myr
  Mörttjärnen tjärn   Gradinsbodarna fäbodar
  Mörttjärnklippen berg   Granlundsdalen dalgång
  Nilsesmyran myr   Grinått hägn
  Noret sund   Grubban skogsterräng
  Norrgåhlsiön, se Gåssjön, Norra sjö   Grubb-berget berg
  Norrgåhlssiön, se Gåssjön, Norra sjö   Grubberget berg
  NorgålsSiön, se Gåssjön, Norra sjö   Grubb-berget berg /Se
  Norr-Gåssjöbäcken bäck   Grubberget berg
  Norr-Gåssjön sjö   Grönnabben udde
  Norr-i-kälen utmark /Se   Grönvall sommarvilleområde
  Norr-Stormyran myr   Grönvallsbron landsvägsbro
  Norr-Tjärnberget berg   Grönvallsbäcken bäck
  Näset näs   Grönvallstjärnen tjärn
  Ormhägnen terräng   Gubbsvedrå myrsträckning
  Orrberget berg   Gubbsvedjerået »myrrå», »myrhals», myr
  Oxmobäcken bäck   Gyltnabben berg
  Paraån å   Gyltnabben berg
  Pilmyran myr   Gyltnabben berg
  Plankåsen berg   Gålsjöberget berg
  Plankåsmyran myr   Gålsjöbäcken vattendrag
  Plågan slåttermark /Se   Gålsjöbäcken vattendrag
  Pustmyran myr   Gålsjötjärnen tjärnpuss
  Roselidbäcken bäck   Gårdmyran odlat område
  Roselidhöjden berg   Gårdmyrorna myr
  Rysshögarna fornlämning   Gårdmålsstycket åker
  Rysshögen hög /Se   Gåssjön sjöar
  Rysshögen hög /Se   Gåssjön sjöar /Se
  Råb(b)erget berg /Se   Gåstjärnarna tjärnar
  Råbberget berg /Se   Gåstjärnarna tjärnar
  Råtallberget berg   Gåstjärnarna tjärnar
  Rå-tall-berget berg /Se   Gåstjärnarna tjärnar /Se
  Rämsle-Stormyran myr   Gåstjärnen, Västra del av Gåstjärnarna
  Röberget berg /Se   Gåstjärnen, Östra del av Gåstjärnarna
  Rödmyran myr   Gåstjärnsbäcken bäck
  Rödmyran myr   Gåstjärnsmyrorna myrar
  *Rödziötresk fiskevatten   Gåstjärnrå myr
  *Scopssjön sjö   Gärdan område
  Sil myrodling /Se   Gödselmyran myr
  Sjöberget berg   Hagströmsdalen dalgång
  Sjöbäcken bäck   Hagströmsåslåtten Saknas
  Skedomsberget berg   Hakestadalen dalgång
  Skedoms färjsund Saknas /Se   Hakestafäbodvägen skogsväg
  Skedomsmon äng /Se   Hakestanoten notvarp
  Skedomssjöberget berg o. triangelpunkt   Hakestastormyran myr
  Skedomssjön sjö   Hakestasågen såg
  Skedomssjön sjö   Hambergslinan rågång
  Skedomsjön sjö   Hammaren bergbacke
  Skedomsjön sjö   Hamselkällan källa
  Skedomsjön sjö /Se   Hanaberget bergklack
  Skedomsjön sjö   Hanaberget bergklack
  Skedomsjön sjö   Hanaberget berg /Se
  Skedomsjön sjö   Hanabergsklippen bergsknalle
  Skedomsjön sjö   Henrik-Hansmyran odlad myr
  Skedomssjön sjö   HinrikHansmyren myr
  Skedomssjön sjö /Se   Hanabergsedan Saknas
  Skedomssjön sjö /Se   Holmen slått
  Slåttesbäcken bäck   Hovkvarterskällan källa
  Spannsjömyran myr   Hundrå slåtter
  Spannsjön, Östra sjö   Hundrå skogsskifte
  Spannån å   Hundråbäcken bäck
  Spansiön, se Spannsjön, Östra sjö   Hundtuvägen vägstycke
  Spansiön, se Öster-Spannsjön sjö   Hågestaön, Hågestaören ö
  Spansiön, se Öster-Spannsjön sjö   Hållen äga
  Starrslåttarna sank mark   Häggdalen dalgång
  Stenhushällan berghäll   Häggdalen dalgång
  Stockmyran myr   Hästhägnen område
  Storberget berg   Högberget berg
  Storgatslåtten slåtter   Högmyran myr
  Stormon skogsmark   Högsättlandet skogstrakt
  Stormon skogsmark   Höladuvallsdalen dalgång
  Stormyran myr   Höladuvallsdalen dalgång
  Stormyrberget berg   Ingerstabodarna fäbodar
  Stormyrbäcken bäck   Ingerstaklippen kulle
  Stormyrbäcken bäck   Ingerstasjön sjö
  Storviken vik   Ingerstasjön del av Skedomssjön
  Strinneån å   Ingerstasågen såg
  Strinsiön, se Skedomssjön Saknas   Ingerstaön holme
  Sumpen tjärn   Ingerstaön holme
  Surrå myrmark /Se   Ingerstaön holme
  Svinåsbäcken bäck   Ingerstaön holme
  Svinåsen berg   Ingerstaön holme
  Svinåsen berg /Se   Ingerstaön holme
  Svinåsen höjd /Se   Ingerstaön holme
  Svinåsen berg /Se   Ingerstaön holme
  Sågberget berg   Ingerstaön holme
  Sågån å   Ingerstaön holme
  Sör-Gåssjöbäcken bäck   Ingerstaön holme
  Sör-Gåssjön sjö   Ingerstaön holme
  Talgsjökammen berg   Ingerstaön holme
  Talgsjön sjö   Ingerstaön holme
  Talgsjön sjö   Ingerstaön holme
  Talgsjön sjö   Ingersta ören ören, (ö.grund)
  Talgsjön sjö   Ingerstaören ö
  Talgsjön sjö   Ingerstaören holme
  Talgsjön sjö /Se   Jon-Ersdalen dalgång
  Talgsjön sjö /Se   Jon Nilsbodarna fäbodar
  TelgSiön, se Talgsjön sjö   Jyltnabben, se Gyltnabben Saknas
  Tjölskullen berg /Se   Kallbäcken bäck
  Torråsbäcken bäck   Kallhålet kallkälla
  Torråsen ås   Kallhålet område
  Torråsen berg   Kallkällbäcken bäck och försumpat område
  Torråsen triangelpunkt   Kallkällslåtten förr odlat område
  Torråsen höjd /Se   Kalltjärnslåtterna slåtterland
  Trollkäringnipan nipa   Karkelitjärnen tjärn
  Trättardaln dal /Se   Karrkeletjärnen tjärn
  Tuffnetresk = ?Tunsjön sjö   Klabben åker
  ?Tunsjön sjö   Klippen kulle
  Tunsjön sjö   Killingholmen holme
  Tunsjöedet ed   Klofstabodarna fäbodar
  Tunsjöedet ed   Klofstamon markområde
  Tunsjön, Nedre sjö /Se   Klofstasundet sund
  Tunsjön sjö /Se   Klofstaören ö
  Tunsjöån å   Klofstaören sandör
  Tunån å   Korasja berg
  Tunån å /Se   Korsbäcken bäck
  Tvärdalen dal   Kråkmyrbacken sluttning
  Tvärdalsberget berg   Kråkmyrbäcken bäck
  Tåråsen, se Torråsen ås   Kråkmyrbäcken bäck
  Tåråsen, se Torråsen berg   Kråkmyren myr
  Tälgsjön, se Talgsjön sjö /Se   Kråkmyren myr
  Valberget berg   Kråkmyran förr odlat område, nu skogsmark
  Valbergshägnen terräng   Kusmyran myr
  Vallån å   Kusmyrberget berg
  Vattnaån å   Kusmyrberget berg
  Vattnerna sjöar   Kusmyrberget berg
  Vattnerna sjöar   Kusmyren myr
  Vattnerna sjöar   Kusmyren myr
  Vattnerna sjöar /Se   Kvarnberget berg, backe
  Vilalågan område   Kvarnberget skogshöjd
  Väster-Gåstjärnen tjärn   Kyrkbacken backe
  Västerstvattnet, Mellanvattnet o. Österstvattnet sjöar   Kvarnforsen fors
  Västerstvattnet, (Mellanvattnet o. Österstvattnet) sjöar   Kyrkkällan utdikad källa
  Västerstvattnet, Mellanvattnet o. Österstvattnet sjöar   Källandersslåtten förr odlat område
  Västerstvattnet, Mellanvattnet o. Österstvattnet sjöar   Källaren område
  Västerstvattnet sjö   Källbacken backe
  Västerstvattnet, Mellanvattnet o. Österstvattnet sjöar   Källbäcken bäck
  Åkerhällorna berghällar   Källdénsbodarna fäbodar
  Åkertjärnen tjärn   Källgrensbodarna fäbodar
  Åkertjärnen tjärn   Källopptjärnen tjärn
  Åkertjärnen tjärn   Källopptjärnsmyrorna myrar
  Åkertjärnen tjärn   Källsbacken sluttning
  Åkertjärnen tjärn   Källsbryggan ångbåtsbrygga
  Åkertjärnsbäcken bäck   Källsbäcken bäck
  Åslåtten ägomark?   Källsbäcken bäck
  »återgåhlSiön», se Gåssjön, Södra sjö   Källsjön sjö
  Återgålsjön sjö   Källsjön sjö
  Åter-Stormyran myr   Källsjön sjö
  Åter-Stormyrbäcken bäck   Källsskolan skola
  Älggårdsberget berg   Källssågen plats
  Älggårdsberget berg /Se   Källsvägen skogsväg
  Älggårdsberget berg /Se   Käringtjälen berg
  Älgmyran myr   Käringtjälen fäbod och skog
  Ödsbäcken bäck   Käringtjölen sluttning
  Ödstjärnen tjärn   Käringtjörn skogsområde
  »öfvergårdsåhn», se Bruksån å   Käringtjörn Saknas
  Övergårdsån, se Tun-ån å /Se   Käringtjörnsbacken skogshöjd
  ÖfvertunSiön, se Källsjön sjö   Käringtjörnsbodarna fäbodar
  Öfver Tun Siön, se Källsjön sjö   Landsvägsbron bro
  »öfver Tun Siön», se Källsjön sjö   Lappkojbäcken bäck
  ÖfvertunSiön, se Källsjön sjö   Lappkojbäcken bäck
  Öfvertunsiön, se Källsjön sjö   Lappkojmon mo, skogsås
  Öfw...rtu...siön, se Källsjön sjö   Lappkojmon mo
  Öster-Gåstjärnen tjärn   Lappkojmon skogsområde
  Öster-Spannsjön sjö   Lappkojmyren myr
  Öster-Spannsjön sjö   Lappkojmyren myr
  Öster-Spannsjön sjö   Lappmyren myr
  Öster-Spannsjön sjö   Lappstrucken ström i Ångermanälven
  Österstvattnet, Mellanvattnet o. Österstvattnet sjöar   Lidbacken backe
  Österstvattnet, (Mellanvattnet o. Västerstvattnet) sjöar   Lillhagavaln slåtter
  Österstvattnet, Västerstvattnet o. Mellanvattnet sjöar   Lillmyren myr
  Österstvattnet sjö   Lillmyran myr
  Österstvattnet, Västerstvattnet o. Mellanvattnet sjöar   Lillmyran myr
  Österstvattnet, Västerstvattnet o. Mellanvattnet sjöar   Lillstrandbäcken bäck
      Lilltjärnberget berg
      Lilltjärnbäcken vattendrag
      Lilltjärnen utdikad tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lintjärnen tjärnpuss
      Linsänket plats
      Lobacken backe
      Locknersbacken Saknas
      Logbacken slänt
      Logbacken backe
      Logbacken backe
      Lokarna försumpat område
      Lomhällan udde
      Lomtjärnarna tjärnar
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnmyren myr
      Lomtjärnsmyrarna myrar
      Lyklippen berg
      Lyklippen berg?
      Långbromyran myr
      Långmyren myr
      Långmyran myr
      Långmyrbäcken bäck
      Långmyrhöjden skogstrakt
      ?Lägdberget backe
      Lägdberget berg
      Lämrå myrrå (myrhals el myr)
      Lämmrå myrslåtter
      Lövberget berg
      Lövberget berg och område
      Lövtjärnbäcken bäck
      Lövtjärnbäcken vattendrag
      Lövtjärnen tjärn
      Lövtjärnen tjärn
      Lövtjärnen tjärn
      Lövtjärnsberget berg
      Lövtjärnsbäcken bäck
      ?Maningsbacken backe
      Maningsbacken backe
      Mellanstormyren del av Stormyran
      Mellanvattnet sjö
      Mellanvattnet sjö
      ?Mellerstsveden sved
      Mellerstvattnen sjö
      Mellersveden hägn
      Memyran myr
      Middagsberget berg
      Middagsberget berg
      Mjösjömyran myr
      Mjösjön sjö
      Mjösjön sjö
      Mobäcken slåtter
      Mobäcken bäck
      Mon område
      Mon område
      Mon, Sör på Saknas
      Mosjövägen landsväg
      Multråberget berg
      Myran, Sör i förr myrtag
      Mördalen dal
      Myrdalen dalgång
      Mångrafsfäbodvägen fäbodväg
      Mångravsbodarna fäbodar
      Mångravsbodarna, Norra fäbodar
      Mångravshöjden berg
      Mångravsslåttarna slåttar
      Mångravssvedjorna Saknas
      Mångravssågen såg
      Mörttjärnarna tjärnar
      Mörttjärnarna tjärnar
      Mörttjärnen del av Mörttjärnarna
      Mörttjärnklippen berg
      Mörttjärn(s)klippen berg
      Nervarpet laxnotvarp
      Niten slått
      Nitten sämre slåtter, numera bete
      Nordkvistsbacken backe
      Nordkvistsbacken backe
      Noret del av Källsjön
      Norrgålsjöbäcken vattendrag
      Norrgårdsjön sjö
      Norr-Gåssjön sjö
      Norr-i-Tjälen utmark
      Norrstormyran del av Stormyran
      Noten, Nere i laxfiske
      Notsveden ställe
      Nybron odlat område
      Nybron odlat område
      Nybrännorna skogsområde
      Nylandsån vattendrag
      Nystängslet område
      Nyåkern bondgård
      Nyåkersdalen dalgång
      Näset udde
      Orrberget berg
      Orrberget berg
      Orrberget berg
      Orrberget berg
      Orrberget berg
      Orrbergsmyran myr
      Orrhällorna se Orrberget Saknas
      Sjöarna, Ovanför skogsområde
      Oxmobäcken bäck
      Oxmobäcken bäck
      Oxmon skogsområde
      Oxmovägen körväg
      Palinsberget bergknalle
      Palinsbodarna Saknas
      Paraån vattendrag
      Pilmyren myr
      Pilmyren myr
      Pilmyran myr
      Plankåsen berg
      Plankåsen berg
      Plankåsen berg
      Plankåsmyran myr
      Plankåsmyran, Västra myr
      Plankåsmyran, Östra myr
      Plantskolan plantskola
      Pussen Saknas
      Pussmyren myr
      Pussmyran myrområde
      Pusstjärnen tjärn
      Pusttjärnen tjärn
      Pusttjärnen tjärn
      Pusttjärnsmyran myrar
      Rendalen dal
      Renskinnsdalen dalgång
      Renskinnsdalen Saknas
      Renstubbdalen dal
      Risön, Risören ö
      Roselehöjden berg
      Roselidhöjden berg
      Roselidhöjden berg
      Rotegen teg
      Rysshögarna högar
      Rysshögssvedorna svedjor
      Rå, se Badsturå Saknas
      Råbberget berg
      Råb(b)erget berg /Se
      Råberget berg
      Rågdalen bäck och dal
      Rågsvedjan område
      Råtallberget berg
      Råtallberget berg
      Rämslestormyran myr
      Röberget berg
      Röberget berg
      Röberget berg
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Römyren myr
      Römyren myr
      Römyrrå myrhals, myrflik
      Sandtomman område
      Sandören sandbank
      Sel skogsslått
      Sel skogsslåtter
      Selberget berg
      Selen slåttar
      Selen odling
      Selet skogsslåtter
      Selet skogsslåtter
      *Sil skogsslåtter el. myrodling
      Sjubentmyran se Byxmyran Saknas
      Sjöberget berg
      Sjöberget skogshöjd
      Sjöberget höjd
      Sjöboddalen dalgång
      Sjöbäcken bäck
      Sjöbäcken bäck
      Skedomsbron bro
      Skedomsbräntlandet skogsområde
      Skedomskajen kaj, ångbåtsbrygga
      Skedomskajen kaj, ångbåtsbrygga
      Skedomssjöberget berg
      Skedomsjön sjö /Se
      Skedomssågen såg
      Skolbacken backe
      Skravelberget berg
      Skravelberget berg
      Skravelbergsmyran myr
      Skrottdalen dalgång
      Skrubbhålet slåtter
      Slåtten slått
      Slåtten, Sör i slåttermark
      Slåttesberget berg
      Slåttesbäcken avlopp
      Smedjebacken plats
      Smällsslåtten förr slått, nu skogsmark
      Smällsudden udde
      Snusåkern åker
      Sockenhemsbacken backe
      Spannsjön sjö
      Starrslåttarna slåttar
      Stenhushällan bergsparti
      Stenhushälla berg
      Stenhushällan berg
      Stigbacken väg
      Stigören sandbank
      Storbacken del av Plankåsen
      Storberget berg
      Storbrännberget bergsträcka
      Stordalen dalgång
      Stordalen väg
      Stordalen dalgång
      Storhagavalen slåtter
      Stormon mo
      Stormon mo
      Stormon mo, skogshöjd
      Stormon skogsområde
      ?Stormoriset sänka
      Stormyran myr
      Stormyran myrområde
      Stormyrbäcken bäck
      Storrå odlat område, nu skogbeväxt
      Storsten flyttblock
      Storstrucken strömt ställe
      Storsveden inhägnad
      Storsvedjan odlat område
      Stor-å-gatan slåtter
      Storågatslåtten förr odlad myr
      Storån vattendrag
      Stranden platå
      Stranden, Nere på område
      Strinnegrubban dalsänka?
      Strinnegrubban Saknas
      Strinnesågen såg
      Strinneudden utbuktning
      Strinneån å
      Strinneån å
      Strinnevägen körväg
      Stubbsveden äga
      Sumpen del av Mörttjärnarna
      Svartrå utskifte
      Svedjorna område
      Svedjorna, se Källandersslåtten skogsmark
      Svintrynet ställe
      Svinvallen jord
      Svinvallen skogsområde
      Svinåsen höjd /Se
      Svinåsen berg
      Svinåsen berg
      Sväjs Saknas
      Sväjsmyran myr
      Sväjsvägen väg
      Sågberget berg
      Sågberget berg
      Sågbron bro
      Såghägnen inhägnat område
      Sågvägaskälsvägen Saknas
      Sågån å
      Sågån å
      Sörgålsjön sjö
      Sör-Gåssjön sjö
      Talgsjödammet dammbyggnad
      Talgsjökammen berg
      Talgsjökammen berg
      Talgsjökammen berg
      Talgsjömyran Saknas
      Talgsjön sjö /Se
      Talgsjön sjö
      Talgsjön sjö
      Talgsjön sjö
      Talgsjön sjö
      Talgsjörännan timmerränna
      Talgsjötjärnen tjärn
      ?Tavelätten slätt
      Tidemans kulle
      Tjällopptjärnen tjärn
      Tjällopptjärnen tjärn
      Tjälskullen berg
      Tjärnbäcken notvarpställe
      Tjölskullen berg /Se
      Tjölskullen berg
      Torråsen berg
      Torråsen höjd /Se
      Torråsen berg
      Torråsen berg
      Torråsen berg
      Torråskroken krok
      Trollkäringnipan nipa
      Trätardalen dal /Se
      Trätardalen dal
      Trätardalen dalgång
      Trätardalsbacken backe
      Tunsjöedet ed
      Tunsjöströmmen avlopp
      Tunsjövägen väg
      Tvärdalen Saknas
      Tvärdalsslåtten odlat område
      Ungholmen strandområde?
      Ungholmen udde
      Ungholmen, Ungholmarna holmar
      Valberget berg
      Valbergshägnen hägn
      Valbergshägnen område
      Vallåmynnet utflöde
      Vallån å
      Vallåslåttarna förr odlat område
      Vattenån avlopp
      Vattnavägen skogsväg
      Vattnerna sjöar
      Vilarlågan ställe
      Vårdkasen vårdkase
      Vårdkasen vårdkase
      Vårdkasen vårdkase
      Vägamyran myr
      Vägamyrsbäcken bäck
      Västergåstjärnen Saknas
      Västerorrhällan Saknas
      Västerstvattnet Saknas
      Västerstvattnet sjö
      Västerstrinnesågen såg
      Västerstvattnen sjö
      Västerstvattnet sjö
      Västersvedjan skogsområde
      Västorrberget topp
      Ådalen dalgång
      Åkerberget berg
      Åkerberget skogsområde
      Åkerbäcken bäck
      Åkerbäckslåtten slått
      Åkerhällorna skogsområde
      Åkerhällorna berg
      Åkertjärnen tjärn
      Åkertjärnen tjärn
      Åkertjärnen tjärn
      Åkertjärnsbäcken bäck
      Åkertjärnsbäcken Saknas
      Åkertjärnsmyran myr
      Ån vattendrag
      Ångermanån älv
      Åsen, Sör i sluttning
      Åslåtten, Hagströms slått
      Åslåtterna utskiften
      Återgålsjön älv
      Återststormyran del av Stormyran
      Älggårds slåtter
      Älggårdsberget berg /Se
      Älggårdsberget berg
      Älggårdsberget berg
      Ödsbäcken bäck
      Ödsbäcken bäck
      Ödsfäbodvägen skogsväg
      Ödsmon område
      Ödsrå sump- eller myrtrakt
      Ödsrå område
      Ödstjärnen tjärn
      Ökedalen dalgång
      Öregrund åker
      Östergåstjärnen del av Gåstjärnarna
      Österstvattnet sjö
      Österstvattnen sjö
      Östorrberget del av Orrberget
      Österorrkällan Saknas
      Österstrinnesågen såg
      Österstvattnet sjö
      Östersvedjan skogsområde
      Övervarpet siknotvarp
      Övervarpet siknotvarp
      Övervarpet siknotvarp
      Överåkern del av inägor

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.