ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sånga socken : Ångermanlands mellersta domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 161 Bebyggelsenamn : 155 Naturnamn : 472
Sånga sn Arnäsbäcken bäck Sånga sn sn Saknas Saknas
Sånga sn Aspmyran myr Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Sånga sn Aspmyrorna myrar Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Sånga sn /Se Berguddberget berg Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Sånga sn /Se Berguddberget berg Sånga sn sn Abborrgrubban grop
Sånga sn Berguddberget berg Sånga sn förteckning Alnäsmyren myr
Sånga sn Berguddberget berg Sånga socken Anders Mickels gärdan område
Sånga socken Biertsiön, se Björksjön Saknas Sånga socken Aspmyrarna myrar
Sånga sn Biörksiöberget, se Berguddberget berg Sånga socken Aspmyrarna Saknas
Sånga sn BiörkSiöberget, se Berguddberget berg Sånga socken Bastuberget berg
Sånga sn Björksjömyran myr Sånga socken Bastuberget berg
Sånga sn Björksjön sjö Opp Lansa inbyggarbeteckning Bastudalen dal
Sånga sn Björksjön sjö Björksjön by Basturå sankt område
Sånga socken /Se Björksjön sjö Björksjön skogsförvaltareboställe Benlösmon mo
Sånga sn /Se Björksjön sjö Bolagstomten, se 9, 10 Nyåkersberg Saknas Bergmyren myr
Sångal by /Se Björksjön sjö Brandberget bebyggelse Bergstycket åker
Sånga sn /Se Björksjön sjö Brandberget torp Berguddberget berg
Sånga sn /Se Björksjön sjö Brandberget torpställen Bjäsbäcken bäck
Sånga sn /Se Björksjön sjö Brandberget by Björksjömyren myr
Sånga sn /Se Björksjön sjö Brofästet, se 11 Nyåkersberg Saknas Björksjön sjö
Sånga sn /Se Björksjön sjö Brustorpet torp Björksjön sjö
Sånga sn /Se Björkån å Brustorpet torp Björksjötjärnen tjärn
Sånga sn /Se Björkån å Brustorpet torp Björkån å
Sånga sn /Se Björkån å Båtsmanstorpet, se 4 Sångal Saknas Björkån å
Sånga sn /Se Björkån å Egnahemsområdet, se 12-26 Nyåkersberg Saknas Björkån å
Sånga sn /Se Björnbäcken bäck Erik-Lars-torpet torp Björn talltopp
Sånga kyrka kyrka Björnbäcken bäck Erik Nils torpet torp Björn talltopp
Fläcksvedjan ödetorp Bodberget berg Erik Ols torpet torp Björn talltopp
Gårdnäs by Brandbergsklippen berg Evaldsbo, se 12 Gårdnäs Saknas Björnbäcken bäck
Para, V., M. o. Ö. byar Brandbärhöjden höjd Fläcksvedjan torpställen Björnbäcken bäck
Para by Brandsbäcken bäck Fläcksvedjan torp Björnbäcken bäck
Para by Bredvallsbäcken bäck Fyllnadsskiftet, se 13 Gårdnäs Saknas Botarvägen timmerväg
Para by /Se Bredvallsbäcken bäck Gårdnäs bebyggelse Brambärhöjden berg
Para by /Se Brunnskällan källa /Se Gårdnäs bebyggelse Brandberget berg
Para by /Se Båsbacken höjd Gårdnäs bebyggelse Brandberget berg
Para by /Se Båsbacken berg Gårdnäs bebyggelse Brandbergsklippen berg
Prästbordet hmn /Se Båsbacksmyran myr Gårdnäs bebyggelse Brandbergskrokån del av Björkån
Prästbordet hmn /Se Båsen berg Gårdnäs bebyggelse Brannbärhöjden berg
Prästbordet hmn /Se Båsrå myr Gårdnäs bebyggelse Brandsbäcken bäck
Sånga by Båsrå »rå» /Se Gårdnäs bebyggelse Brantsbäcken bäck
Sångal by /Se Eftkälkberget berg Gårdnäs bebyggelse Brattåkern åker
Sångal by Flarcken, se Fläsktjärnarna tjärn Gårdnäs bebyggelse Bredvallsbäcken bäck
Sångal by Flarken, se Flärktjärnarna tjärn Gårdnäs bebyggelse Bredvallsbäcken bäck
Sångal by /Se Flärkbäcken bäck Gårdnäs by Brostycket åker
Sångal by /Se Flärktjärnarna tjärnar Gårdnäs by Brunnsbäcken bäck
Sångal by /Se Flärktjärnarna tjärnar Gårdsnäs by Brunnsdalen dal
(Sör)björksjön gd Flärktjärnarna tjärnar Gårdnäs by Brunnskällan källa
Västpara och Östpara byar Frättmyrbäcken bäck Gårdsnäs by Brunnsparken park
Ås by Fäbodberget berg Gårdsnäs by Brännan område
Östpara och Västpara byar Fäbodmyran myr Gårdsnäs by Brännan område
  Fäbodmyran myr Gårdnäs by Bräntlandet åker
  Grönvallsbäcken bäck Gårdnäs hemman Bräntlandsberget berg
  Grönvallsbäcken bäck Gårdnäs station järnvägsstation Bräntstycket åker
  Grönvallsbäcken bäck Hampetorp, se 14 Gårdnäs Saknas Bullerberget berg
  Grönvalsåhn, se Grönvallsbäcken bäck Hampustorpet ödetorp Båsbacken berg
  Grönvalsåhn, se Grönvallsbäcken bäck Handelstomten, se 27 Nyåkersberg Saknas Gåsbacken berg
  Gummesmyrbäcken bäck Hans Perstorpet torp Båsbacken berg
  Gummesmyran myr Henrik Jons torpet torp Båsbacken berg
  Gummesmyrmon skogsmark Henrik-Jons-torpet torp Båsen, Båsberget berg
  Gårdmålsberget berg /Se Hjalmarsberg, se 28 Nyåkersberg Saknas Båsen berg
  Gårdmålsberget berg /Se Israelstorpet, se 29 Nyåkersberg Saknas Båsrået myr
  *Gårdnäsvarpet Saknas /Se Jacke Vitlocks torpet ödetorp Båsrå myrområde
  Halsmyran myr Josopstorpet torp Dalsvägen gångstig
  Henrik-Hansmyran myr Karlslund bebyggelse Dalsvägen väg
  Häbberstensbäcken bäck Karlslund torp Daniel Månsbacken backe
  Häggtoberget berg Klasbo, se 15 Gårdnäs Saknas Drickesbäcken bäck
  Hästmyran myr Krånglet, se 5 Sångal Saknas Drickesbäcken bäck
  Josopsberget berg Kvarnmon torp Duschbacken backe
  Justerberget berg Lagslåtten, se 16 Gårdnäs Saknas Dyngmyrberget berg
  Jöns-Olsberget berg Lekatt-torpet torp Dyngmyren myr
  Kobäcken bäck Lekatt-torpet torp Ed röse
  Komyran myr Liljehöjd, se 9 Para Saknas Ed röse
  Komyrbäcken bäck Lindby avs Efterkälkberget berg
  Korpberget berg Mellan-Para hemman Erik Nils kolhuggstet plats
  Kruthusberget berg Mellanpara del av Para Erik Ols backen backe
  Kvarnbäcken bäck Mellanpara by Fallstjärnsbäcken bäck
  Kvarnbäcken å Moberga, se 17 Gårdnäs Saknas Faxkällan källa
  Kvarnbäcken bäck /Se Myrholmstorpet, se 10 Para Saknas Faxkällan källa
  Kälarna betesmark /Se Nicke Vitlocks torpet torp Fläckslåtten område
  Kälen odling /Se Nils Jöns torpet ödetorp Flärkbäcken bäck
  Källberget berg Nils-Ols-torpet torp Flärkbäcken bäck
  Kälsmyren myr /Se Nyhem, se 18 Gårdnäs Saknas Flärkbäcken bäck
  Kälsvedmyran myr Nyåkersberg bebyggelse Flärken tjärnar
  Lappkojmon skogsmark Nyåkersberg by Flärken myrområde
  Lappkojmyran myr Nyåkersberg by Flärktjärnarna tjärnar
  Lappmyran myr Nyåkersberg torpställen Flärktjärnarna tjärnar
  Lidberget berg Nyåkersberg by Flöjarbacken backe
  Lidberget berg /Se Nyåkersberg, se (Sör)björksjön gd Fågelmon område
  Lillmyran myr Nyåkersberg bebyggelse Fäbodberget berg
  Lillmyrbäcken bäck Nyåkersberg bebyggelse Fäbodberget berg
  Lillmyrkullen höjd Nyåkersberg bebyggelse Fäbodberget berg
  Långmyran myr Nyåkersberg bebyggelse Fäbodmyren myr
  Långmyran myr Nyåkersberg bebyggelse Fäbodmyren myr
  Långråkälen åker /Se Nyåkersberg bebyggelse Galaberbacken backe
  Lövtjärnbäcken bäck Nyåkersberg bebyggelse Gambron bro
  Martas-sten sten /Se Ol-Ols-torpet torp Gamgården plats
  Mats-Samuelsberget berg Ol-Olstorpet ödetorp Gamgårdsbacken backe
  Matts-Samuelsberget berg /Se Para bebyggelse Gamkällan källa
  Middagsberget berg Para bebyggelse Gamskottet nipa
  Mossamyran myr Para bebyggelse Gamsvedjan område
  Norr-Småhällorna berghällar Para bebyggelse Grytmyrhöjdsvägen väg
  Norr-Svinåstjärnen tjärn Para by Grönvallsbäcken bäck
  Norr-Tjärnberget berg Para by /Se Gubbstycket område
  Nyåkerskullen höjd Para by Gummesmyrbäcken bäck
  Orrberget berg Para by Gummesmyren myr
  Orrbergsmyran myr Para by Gummesmyren myr
  Oxmyran myr Para by Gummesmyrmon mo
  Parabackarna backsluttningar /Se Para hemman Gummesmyrmon mo
  Paraberget berg o. triangelpunkt Parabo, se 11 Para Saknas Gålsjöbäcken bäck
  Paraberget berg /Se Parabodarna fäbodar Gårdemålsbacken backe
  Paraberget berg /Se Paramon torpställen Gårdemålsbacken backe
  Paraliden höjd Per Jöns torpet torp Gårdemålsberget berg
  Paraliden skogsmark Prästbordet hemman Gårdmålsberget berg /Se
  Paramyran myr Risbäck skogvaktareboställe Gårdnäsbodarna fäbodställe
  Paratjärnen tjärn Skiftet, se 19, 20 Gårdnäs Saknas Gårdnäs fäbodar Saknas
  Paratjärnen tjärn Sågnipan, se 30 Nyåkersberg Saknas Gårdnäskilen del av skog
  Paratjärnen tjärn Sånga bebyggelse Gårdnäsmon mo
  Paraån å /Se Sånga by Gårdnäsören område
  Paraån å Sånga by Gårdnäsören område
  Paraån å Sånga by Gårdsstycket åker
  Pillkanbäcken bäck Sånga by? by Haget betesmark
  Risbäcken bäck Sånga hemman Halsmyren myr
  Roselidbäcken bäck Sånga Brunn, se 7 Sånga Saknas Hammaren höjdsträckning
  Rumpberget berg Sånga kyrka kyrka Hammaren kulle
  Sandtumman terräng Sångadal torp Hamplandet åker
  Siddalsmyran myr Sångadal torp Hamplandsstycket åker
  Slåttesmyran myr Sångal bebyggelse Hampsynket sankt område
  Slåttsvedjebäcken bäck Sångal bebyggelse Henrik Hansmyren myr
  Slåttsvedjorna terräng Sångal by Henrik-Hansvägen timmerväg
  Sparvsilverberget berg /Se Sångal by Hissberget berg
  Starrslåttarna sank mark Sångal by Hissmyren myr
  Stenkallen höjd Sångal by Häggtoberget berg
  Stor-Arnäsmyran myr Sångal hemman Häggtomyren myr
  Stugutjärnshöjden berg Sångal hemman Häggtosvedjan område
  Svartrå terräng Sångalbodarna fäbodar Hästmyren myr
  Svartrå rå /Se Sångalbodarna fäbodar Hästmyren myr
  Svarttjärnen tjärn Sör-Björksjön by Höglägdan åker
  Svarttjärnsbäcken bäck Tallbacken, se 31 Nyåkersberg Saknas Injesbäcken bäck
  Svarttjärnsberget berg Tallnäset, se 21, 22 Gårdnäs Saknas Injesladan lada
  Svejsmyrorna myrar Torpa, se 23 Gårdnäs Saknas Injesladan lada
  Svejsodlingen förr ägomark? Undantaget, se 24 Gårdnäs Saknas Injet slått el. åker
  Svinåsbäcken bäck Undantaget, se 12 Para Saknas Innerlidmyren myr
  Svinåsen berg Väst(er)-Para hemman Israel-Daniels-torpet åker
  Svämyran myr Västpara by Jackes myren myr
  Sånga brunn, se Brunnskällan Saknas /Se Västpara del av Para Jan Lars torpet åker
  Sångadal dal /Se Västpara by Jan Persbacken backe
  Sångadal dal /Se Väst-Para(nyfä)bodarna fäbodar Jan Pers torpet slått
  Sångamon skogsmark Ås by Josops berget berg
  Sör-Småhällorna berghällar Ås by Josops berget berg
  Sör-Svinåstjärnen tjärn Ås by Josopsberget berg
  Sör-Tjärnberget berg Ås by Justerberget bergknalle
  Timberget berg Ås hemman Justerberget höjd
  Timmernipan nipa Öst(er)-Para hemman Justerbergsbron bro
  Tvärlinjeberget berg Östpara del av Para Justerbergsbäcken bäck
  Tåmyrkälen odling /Se Östpara by Jöns Ols berget berg
  Vitlocksslåtten sank mark   Kastbäcken bäck
  Vitmyran myr   Kilen skogsparti
  Vitmyrberget berg   Kilen åker
  Ålbäcken bäck   Kilstycket åker
  Åsberget berg   Klingerlägdan lägda
  Åsbäcken bäck   Klingran plats
      Klippen höjd
      Kläppen hägn
      Kobäcken bäck
      Kommenderslägdan åker
      Komyrbäcken bäck
      Komyren myr
      Komyrhalsen del av Komyren
      Komyrkullen berg
      Korfsta fäbodar fäbodar
      Korpberget berg
      Korsdalen dalgång
      Kruthusberget höjd
      Kruthussidden sänka
      Kvarnberget berg
      Kvarnbron bro
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnmon mo
      Kvarnsvedjan område
      Kvarnsvedjan uppodlat område
      Kvarnvägen väg
      Kyrkbordsbodarna fäbodar
      Källardalen dal
      Källardalen dal
      Källardalen dal
      Källberget berg
      Källstycket åker
      Kärleksdalen dal?
      Kärleksdalen dal
      Lappbacken höjdsträckning
      Lappbäcken bäck
      Lappkojberget berg
      Lappkojmon mo
      Lappkojmon mo
      Lappkojmyren myr
      Lappkällan källa
      Lappmyren myr
      Lappnipan å
      Lars Perstorpet åker
      Lekattgärdan område
      Lekattgärdan område
      Lidberget berg
      Lidberget berg
      Lidberget berg
      Lidberget berg /Se
      Lidmyren myr
      Lidmyren myr
      Lidvägen timmerväg
      Lidvägen timmerväg
      Lillbron bro
      Linsynket sankt område
      Lokarna sankt område
      Lokbacken backe
      Loken slåtter
      Loken åker
      Loken dalsänka
      Loken åker
      Luffarhäggen hägg
      Luffarhäggsbacken backe
      Lutenmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyrrå del av myr
      Långråtjälen åker
      Lägersvägen väg
      Lövlidhällan hälla
      Lövtjärnbäcken bäck
      Lövtjärnbäcken vattendrag
      Lövtjärnbäcken bäck
      Magdalenas grubban grop
      Marta stenen vilarsten
      Marta stenen vilarsten
      Matts-Sammelsberget berg
      Masammelsberget berg
      Matts-Sammelsberget berg
      Mellanparabodarna fäbodställe
      Meselberget berg
      Middagsberget berg
      Mjälalägdan åker
      Mossamyrberget berg
      Mossamyren myr
      Myrmon mo
      Månggårdsbacken Saknas
      Nils-Lars-bäcken bäck
      Nils-Larsbäcken bäck
      Nils-Larsbäcken bäck
      Niplägdan åker
      Nipmon område
      Norra Tjärnberget berg
      Nothjälpen plats
      Nothjälpen plats
      Notstugubacken backe
      Nygårdskullen berg
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkersdalen dal
      Nyåkerskullen berg
      Nö(r)-Svinåstjärnen tjärn
      Ol-Ols dalen dal
      Ol Persvägen timmerväg
      Ordningen område
      Ordningslägdan åker
      Orrberget berg
      Orrberget berg
      Orrberget berg
      Orrberget berg
      Oxmyren myr
      Parabackarna backsluttningar
      Paraberget berg
      Paraberget berg
      Paraberget berg
      Paraberget berg
      Paraberget berg /Se
      Paramon område
      Paramyren myr
      Paramyraren, Paramyrarna myrkomplex
      Paramyren myr
      Paramyren myr
      Paraskäret holme
      Paraskäret skär
      Paraslåttesmyren myr
      Paratjärnen tjärn
      Paratjärnen tjärn
      Paratjärnen tjärn
      Paratjärnen tjärn
      Para-ån å
      Paraån å eller bäck
      Paraån å
      Para ån å
      Pelikansbäcken bäck
      Pelikanshägnen hägn
      Pelikansmon mo
      Pelikanssvedjan område
      Pell-Persdalen dal
      Prästbordets fäbodar Saknas
      Prästbordshammaren kulle
      Remma hägn
      Remma höjd
      Remsvedjekullen höjd
      Remsvedjevägen timmerväg
      Risbäcken bäck
      Roselidberget berg
      Rosgärdan område
      Roslidhöjden höjd
      Rumpberget berg
      Rumpdalen dal
      Rumpdalen dal
      Ryssjan sänka
      Rönnsvedjan område
      Rösberget berg
      Sand åker
      Sandtumman grusmo
      Sandtumman grusmo
      Sandtumman område
      Sandtumman område
      Sandtumman plats
      Sandtumman plats
      Sandtumman plats
      Sandtummbäcken bäck
      Siddalen dalsänka
      Siddalsmyren myr
      Sjöberget berg
      Sjöberget berg
      Sjöbodbacken backe
      Sjöbodladan lada
      Skarpgärdan åker
      Skottet nipa
      Skottet nipa
      Skravelbäcken bäck
      Skärdalen dal
      Skäradalen dal
      Skäradalsbron bro
      Skärsundet sund
      Slåtten område
      Slåttermyrarna myrar
      Slåttesmyrarna myrar
      Slåttssvedjebäcken bäck
      Slåttssvedjorna betesmarker
      Småärnesmyrarna myrar
      Sotbrännan kolningsplats
      Sparvsilverberget höjd
      Sprangarbacken backe
      Starrslåtterna sankt område
      Stenbergstegen åker
      Stenkallen höjdsträckning
      Stenmittpåmyren myr
      Stensmyren myr
      Stensmyrvägen timmerväg
      Stensvedjan område
      Stenudden udde
      Stigen lägda
      Storbacklägdan åker
      Stordiket dike
      Storhägnen betesmark
      Storsvedjan område
      Storsvedjan svedja
      Storsvedjan åker
      Stortegen åker
      Storvalen område
      Storvalsbäcken bäck
      Storvägen skogsväg
      Storån älv
      Storån älv
      Storärnesmyren myr
      Stranden slått
      Strandladan lada
      Strinneån å
      Strinneån å
      Strinne ån å
      Stugutjärnshöjden bergsträckning
      Stugutjärnshöjden berg
      Stugutjärnshöjden berg
      Svartdalen dal
      Svartdalsbron bro
      Svartrå myrområde
      Svartråsbäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnberget berg
      Svarttjärnsberget berg
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsmyren myr
      Svejs myr
      Svejsbäcken bäck
      Svinåsbäcken bäck
      Svinåsen berg
      Svinåsen bergmassiv
      Svinåsen berg
      Svinåstjärnarna tjärnar
      Sö(r)-Svinåstjärnen tjärn
      Svinåstjärn tjärn
      Norra Svinåstjärnen tjärn
      Södra Svinåstjärnen tjärn
      Sågberget berg
      Sågberget berg
      Sångalbacken backe
      Sångalbodarna fäbodar
      Sångalbäcken bäck
      Sångalfäbodberget berg
      Sångalfäbodvägen väg
      Sångalmon plats
      Sångalstigen stig
      Sångalsågen nedlagd såg
      Sångamon förr exercisplats
      Sånga mon förr exercisplats
      Sånga mon förr exercisplats
      Södersmåhällorna hällor
      Tegarna åkrar
      Timberget berg
      Timberget berg
      Timmernipan nipa
      Tjuguårsstenen sten
      Tjuguårsstenen sten
      Tjuvladan lada
      Tjälarna betesmark
      Tjälen odlingar
      Tjälsmyren myr
      Tjälsmyren myr
      Tjälsvedmyren myr
      Tjärdalen dal
      Tjärnberget berg
      Tobaksberget berg
      Tokigtvägen väg
      Tokigtvägen väg
      Tovägen väg
      Tovägen väg
      Trappsidden dalsänka
      Trånghällan klippa
      Tuvåkern åker
      Tågmyrbäcken bäck
      Tåmyren myr
      Tåmyren sankt område
      Tåmyrsvedjan område
      Tåmyrtjälen odlingar
      Vattenvägen skogsväg
      Vedlidersdalen dal
      Villstråmyren sankt område
      Villstråsvedjan område
      Vitlocksslåtten område
      Vitmyren myr
      Vitmyren myr
      Västabäcksstycket åker
      Västerås område
      Västparabodarna fäbodar
      Västprarbodarna fäbodställe
      Västparagrundet grund
      Ytterlidmyren myr
      Åkertjärnsbäcken bäck
      Ålbäcken bäck
      Åsberget berg
      Åsberget berg
      Åsbäck bäck
      Åsbäcken bäck
      Åsbäcken bäck
      Åsen bergrygg
      Åsen berg
      Åsen berg
      Ås´ fäbodar fäbodar
      Åsfäbodvallen fäbodställe
      Åsgärdan åkrar
      Åsmon mo
      Återsmåhällorna hällor
      Älghemmet område
      Älghemmet område
      Österhägnen betesmark
      Österhägnen åker
      Östparabodarna fäbodar
      Östparagrundet grund

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.