ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Överlännäs socken : Ångermanlands mellersta domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 140 Naturnamn : 379 Bebyggelsenamn : 160 Naturnamn : 355
Överlännäs sn sn Arnäsbäcken bäck Överlännäs sn förteckning Sagesmän förteckning
Överlännäs sn Bergtjärnen, Billtjärnen o. Bodtjärnen tjärnar Överlännäs socken Sagesmän förteckning
Överlännäs och Ytterlännäs socknar Bergtjärnen, (Billtjärnen, Bodtjärnen) tjärnar Överlännäs socken Sagesmän förteckning
Överlännäs sn /Se Bergtjärnen tjärn Överlännäs socken Sagesmän förteckning
Överlännäs socken Berguddberget berg Bernhardsbo, se 9 Björkrå Saknas Sagesmän förteckning
Överlännäs sn Berguddberget berg Beteshagen, se 10 Björkå Saknas Sagesmän förteckning
Överlännäs sn Berguddberget berg Billtjärn by Sagesmän förteckning
Överlännäs sn Bergudden udde Billtjärn hemman Sagesmän förteckning
Överlännäs sn Biertsiön, se Björksjön Saknas Billtjärnbäcken bebyggelse Sagesmän förteckning
Överlännäs sn Bierån, se Björkån Saknas Björksjön by Sagesmän förteckning
Överlännäs sn Billing...na, se Billtjärn tjärn Björksjön by Sagesmän förteckning
Överlännäs sn Billingtiern, se Billtjärn tjärnar Björkå frälsehemman Nummerförteckning förteckning
Överlännäs socken /Se Billkiernerne,se Bergtjärnen,Billtjärnen,Bodtjärne tjärnar Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Överlännäs socken /Se Billtiernerne, seBergtjärnen,Billtjärnen,Bodtjärne tjärnar Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Överlännäs sn /Se Billtjärn tjärn Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Överlännäs sn /Se Billtjärn tjärnar Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Överlännäs sn /Se Billtjärnarna tjärnar Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Överlännäs sn /Se Billtjärnarna tjärn /Se Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Överlännäs socken /Se Billtjärnbäcken bäck Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Överlännäs sn /Se Billtjärnbäcken bäck Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Överlännäs sn /Se Billtjärnen, Bodtjärnen o. Bergtjärnen tjärnar Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Björksjön by /Se Billtjärnen, Bergtjärnen, Bodtjärnen tjärnar Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Bjarkaa = Björkå by Billtjärnen tjärn Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Björkå by Billtjärnhöjden höjd Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Björkå by Billtjärnkullen berg Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Björkå by BiörkSiöberget, se Berguddberget berg Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Björkå gård? Biörksiöberget, se Berguddberget berg Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Björkå hmn /Se Björksjön sjö Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Bransbäcken hmd Björksjön sjö Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Davidstorpet förr torp Björksjön sjö Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Fredrikstorpet förr torp Björksjön sjö Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Grytmyrhöjden, Norra hmn /Se Björksjön sjö Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Grytmyrhöjden, Södra hmn /Se Björksjön sjö Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
*Guckem gård Björksjön sjö Björkå bebyggelse Nummerförteckning förteckning
*Guckem gård Björksjön sjö Björkå fäbodar byggnader Nummerförteckning förteckning
*Gåckem Saknas /Se Björksjön sjö Björkå färjväg, se 11 Björkå Saknas Nummerförteckning förteckning
Harlekan, se Herrleken fordom by, nu ägor /Se Björksjön sjö Björkå gamla fäbodar fäbodar Nummerförteckning förteckning
Herrleken fordom by, nu ägor /Se Björksjön sjö Björkån by Nummerförteckning förteckning
?Herrleken förr by, nu ägor Björksjön sjö Blåsenhov lht Abborrgrundet grund
Herrleken fordom by, nu ägor Björksjön sjö Bolagstomten, se 13-15 Björkå Saknas Arnäsmyren(?) myr
Herrleken fordom by, nu ägor /Se Björksjön sjö /Se Bolinstorpet, se 10 Kläpp Saknas Barkaren åker
*Herleken försvunnen by /Se Björksjön sjö /Se Brantbäcken hemman Bastuåkern åker
Herrleken f.d. by, nu ägor /Se Björksjön sjö /Se Brantsbäcken bebyggelse Bergtjärnen tjärn
Holm säteri Björksjöån å Bruket arbetarbostäder Berguddberget berg
Holm hg *Björkå backar Saknas /Se Bruksbodarna fäbodar Bergudden udde
?Holm säteri /Se Björkån å Båtsmansgärdan, se 8 Lännäs Saknas Billtjärn tjärnar
Holm gård Björkån å Bäcktorpet, se 16 Björkå Saknas Billtjärnbäcken avlopp
Holm gods /Se Björkån biå Enstaka lht Billtjärnhöjden höjd
Holm säteri /Se Björkån å Fiskarhem lht Billtjärnkullen bergkulle
Hurjom gård Björkån å Furuskog, se 17 Björkå Saknas Billtjärnmyren myr
Hurjom by /Se Björkån biflod Fyllnadsskogen, se 9 Lännäs Saknas Billtjärnudden del av strand
Hurjom by /Se Björkån biflod Getsemane lht Billtjärnviken vik
Hurjom frälsehemman /Se Björkån avlopp /Se Gläntan, se 18 Björkå Saknas Billtjärnviken del av strand
Hurjom by /Se Björkån å Grytmyrhöjden byar? Björksjön sjö
Hurjom by /Se Björkån å Grytmyrhöjden hemman Björksjön sjö
Häggbränna torp /Se Björkån å Grytmyrhöjden, Norra hemman Björkån avlopp
*Harbeby, se Herrleken Saknas Björkån å Grytmyrhöjden, Södra hemman Björkåån å
Kläpp by Björkån å /Se Hacklandskasernen arbetarbostad Björnbäcken bäck
Kläpp by Björnbäcken bäck Hagelettan allmänning Björnbäcken bäck
?Kläpp by Björnbäcken bäck Hagelettan allmänning Bladmyrberget berg
Kläpp by /Se Bladmyran myr Hamptjärnsmyren, se 8 Tybränn Saknas Bladmyren myr
Korvsta by Blåbärrå sank mark Handelstomten, se 19 Björkå Saknas Blckhällan berghäll
Korveta by /Se Bockhällan berghäll Henningboda, se 20 Björkå Saknas Bodtjärn tjärn
Lännäs by Bodtjärnen, Billtjärnen o. Bergtjärnen tjärnar Herrleken fordom by, nu ägor Bogslädevägen timmerväg
Lännäs by Bodtjärnen, Bergtjärnen, Billtjärnen tjärnar Holm bruksgård Brandberget ställe
?Lännäs by Bodtjärnen tjärn Holm säteri Bransbäcken vattendrag
Lännäs by Bodtjärnen tjärn /Se Holm bruksgård Brattmyren myr
Lännäs by Botråsmyran myr Holm säteri Bruksvägen stig
Lännäs by Brandsbäcken bäck Holm herrgård (säteri) Brunnmyran myr
Lännäs by /Se Brandsbäcken bäck Holms fäbodar fäbodar Brädvägsmyren myr
Lännäs by /Se Bransbäcken bäck /Se Hurjom by Dalsvägen väg
Lökom by Brunnmyran myr Hurjom by Djupbäcken bäck
Lökom by Brunnmyrberget berg Hurjom frälsehemman Djupbäcken, Västra Saknas
Lökom by Diupsiöberget, se Djupsjökullen berg Hurjom bebyggelse Djupsjöbäcken avlopp
Lökom by Diupsiöberget, se Djupsjökullen berg Hurjoms fäbodar byggnader Djupsjökullen berg
Lökom by »diupsiö berget», se Djupsjökullen berg Hurjoms gamla fäbodar byggnader Djupsjön sjö
Lökom by /Se Djupbäcken bäck Häggbränna torpställen Djuptjärn tjärn
Lökom by /Se Djupbäcken, Norra bäck Israel Danels torpet torp Djuptjärnbacken berg
Lökom by /Se Djupbäcken, Norra bäck Klabben torp Djuptjärnberget berg
Macked by Djupbäcken, Södra bäck Klabben torp Djuptjärnbäcken avlopp
Mobränna skogvaktareboställe /Se Djupsjöbäcken bäck Kläpp by Djuptjärnrå myr
Mædilby = Mällby by Djupsjökullen berg Kläpp by Djuptjärnslåtten odlad trakt
Mällby by Djupsjökullen berg Kläpp bebyggelse Dragmyren myr
Mällby by Djupsjökullen berg Kläpp bebyggelse Drävja myr
Mällby by Djupsjökullen höjd Koldepoten, se 11 Kläpp Saknas Duschen fall
Mällby by Djupsjökullen berg Konjaksbacken lht Duschen fall
Mällby by /Se Djupsjön sjö Korfsta by Dyngrå odling
Offsal torp /Se Djupsjön sjö Korvsta by Fallstjärnen tjärn
Offsal torp /Se Djupsjön sjö Korvsta by Fallstjärn skogstjärn
Offsal torp /Se Djupsjön sjö Kristoffersbo, se 21 Björkå Saknas Fjället trakt
Oppom förr by, nu ägor Djupsjön sjö Kronstugan timmerkoja Fjället trakt
Oppom förr by, nu ägor /Se Djupsjön sjö Kuba arbetarbostad Fjällvägen väg
Oppom f.d. by, nu ägor /Se Djupsjön sjö Lännäs by Flintskalleberget berg
*Oppom ödeby /Se Djupsjön sjö Lännäs by Flintskalleberget bergshöjd
Rista komministerboställe Djupsjön sjö /Se Lännäs by Flärken sjö?
Rista khbost. /Se Djuptjärn sjö Lännäs bebyggelse Flärken myrpuss
Rista khbost. /Se Djuptjärn tjärn /Se Lännäs bebyggelse Flärkerna tjärnar
Rista khbost. /Se Djuptjärnen tjärn Lännäs bebyggelse Frösön holme
Rista khbost. /Se Djuptjärnen tjärn Lännäs fäbodar fäbodar Fågelmyrarna myrar
Rista khbost. /Se Djuptjärnen tjärn Lögdquists-torpet, se 10 Lökom Saknas Fårdalen dal
Rista by /Se *Djuptjärnen tjärn Lögom lht Fårdalsbäcken bäck
Rosendal förr bebyggelse? Djuptjärnen tjärn Lökom bebyggelse Fäbodberget bergshöjd
Rosendal torp /Se Djuptjärnen tjärn /Se Lökom bebyggelse Fägatan Saknas
Sigtum by Dragmyran myr Lökom bebyggelse Gethelvetet skogsbacke
Sigtom by Dyngmyran myr? Lökom by, station Granbäcken bäck
Sigtom by /Se *Enholbergsråd gränsmärke Lökom by Granbäcksslåtten odling
Sigtom by /Se *Enhållan berg Lökom by Grytmyrhöjden berg
Sigtom by /Se Fallstjärnen tjärn Lökoms tullkvarn, se 11 Lökom Saknas Grytmyren myr
Sigtom by /Se Fallstjärnen tjärn Lökomsbodarna fäbodar Grytmyren myr
Sigtum by /Se Fallstjärnen tjärn /Se Lökoms fäbodar Saknas Gräsbacken sluttning
Sigtom by /Se Fallstjärnsbäcken bäck Lökstorp, se 10 Lännäs Saknas Gunnsjön sjö
Sigtom by /Se Fallstjärnsdalen dal Lövåsen torpställen Gunnsjön sjö
Sigtom by /Se Flenskalleberget berg Magnusro, se 12 Lökom Saknas Gunnån avlopp
Sigtom by /Se Flintskalleberget berg /Se Magnusro, se 9 Tybränn Saknas Gåltjärnklippen berg
Sigton = Sigtum? by /Se Flärken tjärn Mellanåker, se 22, 23 Björkå Saknas Gåltjärnviken vik
Sigtom by /Se Fågelmyrorna myrar Mobrännan hemman Hacklandet åkrar
Sigtom by /Se Fårhusudden udde Mobränna skogvaktareboställe Hammaren beteshage
Sigtom by /Se Fäbodmyran myr Mällby by Hamptjärn tjärn
Sigtom by /Se Fäbodviken vik Mällby by Hamptjärn tjärn
Sigtom by /Se *Gillstuguvallen plats /Se Nipan, se 24 Björkå Saknas Hamptjärnsberget berg
Sigtom by /Se Granbäcken bäck Nipudden, se 25 Björkå Saknas Hamptjärnbäcken avlopp
Staberg by Granbäcksslåtten slåttermark Nysätra lht Harastångsmyrarna myrar
?Staberg by /Se Grilloms-Stormyran myr Nyåker, se 26 Björkå Saknas Herrgårdsberget bergshöjd
Staberg by /Se Grytmyren myr /Se Närbäck torp Hjällmyren myr
Staberg by /Se Grytmyrhöjdstallen tall (botaniskt naturminne) Nör-Björksjön by Hjällmyren myr
*Stackberg = Staberg? by /Se Gråmyran myr Offsal torp Hjällmyren myr
Stocked by *Guckemsbacken backe Oliveborg, se 27 Björkå Saknas Hjärtmyren myr
Stocked by Guckemsbacken Saknas /Se Olovsborg, se 28 Björkå Saknas Holmen backsluttning
Stocked by /Se Guckemsån vattendrag Oppom förr by, nu ägor Holmsberget berg
Stocked by /Se *Guckemsån å Ridsta prästbord, se 1 Rista Saknas Holmsholmen holme
Tybränn by Guckemsån bäck? /Se Riksdan bostadskasern Hurjomsberget berg
Tybränn by Gufwesiön, se Gunnsjön sjö Ringklockkasern arbetarbostad Hurjomsbäcken bäck
Tybränn by Gunnsjöhöjden höjd Rista bebyggelse Hurjomshällan hälla
Tybränn by Gunnsjöhöjden höjd Rista kyrkoherdeboställe Häbberstenarna stenar
Tybränn by Gunnsjön sjö Rista by Häbberstensberget berg
Tybränn by Gunnsjön sjö Rista kronoegendom, kyrkoherdeboställe Häbberstensbäcken bäck
Tybränn by /Se Gunnsjön sjö Rosendal torpställen Häggbrännsbäcken bäck
Tybränn by /Se Gunnsjön sjö Sigtom bebyggelse Hägntjärnen tjärn
*Ån Saknas Gunnsjön sjö Sigtom by Hälekarsbäcken bäck
Överlännäs by Gunnsjön sjö Sigtom by Hälekarsmyren myr
  Gunnsjön sjö Sigtom by Hästhagen skogsbacke
  Gunnsjön sjö /Se Skogsgläntan, se 29 Björkå Saknas Hästmyren myr
  Gunnån å Skolnipan, se 30 Björkå Saknas Högkullen berg
  Gunsiön, se Gunnsjön sjö Staberg by Högsmyran myr
  GureSiön, se Gunnsjön sjö Stocked by Igeltjärnsberget bergshöjd
  Gåltjärnbäcken bäck Stocked by Isrel-Jonsvalsberget berg
  Gåltjärnviken vik Sånga mo bebyggelse Jämmerdalen dalgång
  Hacklandet ägomark Sånga mo lägerplats, se 1 Sånga mo Saknas Kallkällviken vik
  Hamptjärnberget berg Tegelinget förr tegelbruk Kasthusåkern åker
  Hamptjärnbäcken bäck Tjärnlundstorpet bebyggelse Kista stenskravel
  Hamptjärnen tjärn Torpet, se 31 Björkå Saknas Klippen berghäll
  Hamptjärnen tjärn Tybränn bebyggelse Kläppsvattnen tjärnar
  Hamptjärnen tjärn /Se Tybränn bebyggelse Kläppsvattnen tjärnar
  Hamptjärnsberget berg Tybränn by Kläppsvattnet tjärn /Se
  Harastångsmyrorna myrar Tybränn by Kläppsvattnet, Norra tjärn
  Herrlekansbäcken bäck Tybränns gamla fäbodar förr fäbodar Kläppsvattnet, Södra tjärn
  Herrleken ägor /Se Tybrännssågen förr såg Knösen del av Storsvedjeberget
  Herrleken f.d. by, nu ägor /Se Udden torp Kodalen dalgång
  Herrleken fordom /Se Vreten, se 32 Björkå Saknas Kodalsbäcken bäck
  Hjällmyran myr Åkanten, se 33 Björkå Saknas Kolbäcken bäck
  Hjällmyren myr /Se   Kolsvedjeberget berg
  Hjärtmyran myr   Koltjärn tjärn
  Holmsberget berg   Koltjärnhöjden höjdsträckning
  Holmsholmen holme /Se   Kolåsen, Lilla höjdsträckning
  Holmsholmen udde   Kolåsen, Stora höjdsträckning
  Hurjomsberget berg   Konjaksbäcken bäck
  Häbberstensberget berg   Konjaksviken vik
  Häbberstensbäcken bäck   Kråkmon bergshöjd
  Hägntjärnen tjärn /Se   Kråkmyren myr
  Härlekansbron bro /Se   Lappbäcken bäck
  Högkullen berg   Lappkojberget bergshöjd
  Högmyran myr   Lappmyren Saknas
  Högsmyran myr   Lappstugutjärnen tjärn
  Högstmyrarna myr /Se   Lappvallen platå
  Isaksmyran myr   Lidmyrarna myrar
  Kallkällberget berg   Lidmyrbacken backe
  Kallkällviken vik   Lidmyrslotten myr
  Klopsvatne, se Kläppsvattnet, Norra sjö   Lillberget bergkulle
  Klopswatne, se Kläppsvattnen sjöar   Lillinget holme
  Klopzvatne, se Kläppsvattnen tjärn   Lillkolsåsmyren myr
  Kläppsvattnen tjärnar   Lillotromyren myr
  Kläppsvattnen sjöar   Lilltannån avlopp
  Kläppsvattnet, Norra sjö   Lilltannåviken del av Stortannsjön
  Kläppsvattnet, Norra tjärn   Lilltjärnen Saknas
  Kläppsvattnet, Södra sjö   Lilltjärnen tjärn
  Kläppsvattnet, Södra tjärn   Lilltjärnsberget bergshöjd
  Kläppsvattna sjö /Se   Limmyrberget berg
  Kläppsvattnet tjärn /Se   Långmyren myr
  Kodalsbäcken bäck   Långmyren myr
  Kolbäcken bäck   Långstugutjärnen tjärn
  Kolbäcken bäck   Lägersbäcken bäck
  Kolsvedjeberget berg   Lännäsön sandstrand
  Koltjärn tjärn /Se   Lökomssundet vatten
  Koltjärnbäcken bäck   Lökomsvattnen tjärnar
  Koltjärnen tjärn   Lökomsvattnen sjöar
  Koltjärnen tjärn /Se   Lökomsån å
  Koltjärnhöjden höjd   Maglenas myren myr
  Koltjärnhöjden berg   Mannmyren myr
  Koltjärnmon terräng   Mannmyrrå dalgång
  Koltjärnmon skogsmark   Margretas myren myr
  Konjaksbäcken bäck   Mellanorrberget berg
  Konjaksviken vik   Mellanvattna del av Kläppsvattna
  Kransågardalen dal   Mellanvattna del av Lökomsvattna
  Kråkmon bergshöjd   Meselbäcken bäck
  Kvarnberget berg   Meselet spakvatten
  *Kyrklägdan äng /Se   Meselet spakvatten
  *Kyrklägdan äng /Se   Middagsberget berg
  *Kyrklägdan lägda /Se   Middagsberget berg
  Lappkojberget berg   Mjösjöbäcken avlopp
  Lappmyran myr   Mjösjökullen bergshöjd
  Lidmyran myr   Mjösjön sjö
  Lillberget berg   Mjösjöviken vik
  Lill-Kolåsen höjd   Mosjötjärnen tjärn
  Lill-Kolåsmyran myr   Mårabacken nipa
  Lillmyran myr   Nils Anders grubban del av älvstrand
  Lill-Otromyran myr   Otudden udde
  Lill-Oxmyran myr   Näset Saknas
  Lill-Stugutjärnen tjärn   Odlingslandet odlad mark
  *Lillsöåskammen höjd   Orrberget berg
  Lilltannån å   Otromyrarna myrar
  Lilltannåviken vik   Otromyrarna myrar
  Lilltjärnberget berg   Oxmyren Saknas
  Lilltjärnen tjärn   Oxslåtten slått
  Långmyran myr   Per Larsmyren myr
  Lökomsberget berg   Persholmen holme
  ?Lökomsvattnen sjöar   Pilkallbäcken bäck
  Lökomsvattnen sjöar   Pillkanberget berg
  ?Lökomsvattnen sjöar   Pillkanmyren myr
  Lökomsvattnen sjöar   Prästberget topp
  Lökomsvattnen sjöar   Prästskogen skog
  Lökomsvattna sjö /Se   Pussmyren Saknas
  Magdalenasmyran myr   Remmarna sandås
  Mellanvattna sjö /Se   Remsvedjan skogstrakt
  Meselberget berg   Remsvedjebäcken bäck
  Meselet område   Rismyren myr
  Middagsberget berg   Rismyren myr
  Middagsberget berg /Se   Ristabacken backe
  Miösiökiern, se Fallstjärnen tjärn   Ristabäcken bäck
  Miövatne, se Kläppsvattnet, Södra sjö   Ristadalen dalgång
  Mjösjöbäcken bäck   Roligsägan åker
  Mjösjön sjö   Rökhammaren område
  Mjösjön sjö   Sandtomma plats
  Mjösjön sjö   Selakrokbackarna backar
  Mjösjön sjö   Simlingsvattna namn på Lökomsvattna
  Mjösjön sjö   Simlingsvattnen tjärnar
  Mjösjön sjö   Simsjöån å
  Mjösjön sjö /Se   Sjöbodbackarna backar
  Mjösjön sjö   Skabäcken bäck
  Mjösjön sjö /Se   Skafttyberget berg
  Mjösjöviken vik   Skarskällan eller Skarselberget berg
  *Mjövattnet tjärn   Skravelberget berg
  Mossmyran myr   Skumpalägdorna åker
  Notudden udde   Släthällan berg
  Nyåkern ägomark   Småmyrarna myrar
  Näset näs   Småtjärnarna tjärnar eller myrpussar
  Ol-Persån del av Björkån   Sorta nedsänkning i mark
  Orrberget berg   Sorta nedsänkning i mark
  Orrmyrbäcken bäck   Stabbergsberget Saknas
  Oxmyran myr   Stabergsklippen Saknas
  Oxögat tjärn   Stensmyren myr
  Persholmen holme   Stensmyren myr
  Pillkanbäcken bäck   Stockberget bergshöjd
  Pillkanmyran myr   Stockmyren myr
  Prästtjärnen tjärn   Storbacken backe
  Pussmyran myr   Storbackhöjden höjd
  Rismyran myr   Storbackkällan källa
  Rismyrmon skogsmark   Storkolsåsmyren myr
  Ristabäcken bäck   Stormyren myr
  Räbbemon skogsmark   Storotromyren del av Otromyrarna
  Rödhammaren skogsområde   Storsvedjan odlad mark
  Rödmyrhöjden höjd   Storsvedjeberget berg
  Rösberget berg   Stor-Tannsjön sjö
  Sandtombäcken bäck   Storön strandremsa
  Simlingsvattna sjö   Strömbäckbacken berg
  SimlingsVattna, se Lökomsvattnen sjöar   Strömbäcken avlopp
  Simlingsvattna sjö /Se   Stubbsvedjan strand
  Simlings vattna, se Lökomsvattnen sjöar   Stugutjärn tjärn
  Simsiövatne, se Simlingsvattna sjö   Stugutjärnen tjärn(ar)
  *Simsjöarna sjöar   Stugutjärnsbäcken avlopp
  Simsjön sjö   Stugatjärnshöjden bergshöjd
  Simsjön sjö   Södra Stugutjärnshöjden bergshöjd
  *Simsjövattnet sjö   Stugutjärnshöjden, Åtra Saknas
  Simsjöån å   Störes åker
  *Skadom sto gränsmärke?   Svartabborrtjärn tjärn
  Skafttyberget berg /Se   Svartabborrtjärnen tjärn
  Skalshällorna berghällar   Svartabborrtjärnshöjden höjd
  Skarshällorna berg /Se   Svartdalen dalgång
  *Skemlinge tresk fiskevatten   Svartdalsbäcken bäck
  *Skemlinge tresk sjö /Se   Svarttjärn tjärn
  Småtjärnmyran myr   Svingärdsstycket åker
  Stenbittjärnarna tjärnar   Svinåsen berg
  Stensmyran myr   Svinåsen bergshöjd
  Stockberget berg   Söderstvattna del av Kläppsvattna
  Stockmyran myr   Sörflärken del av Flärkerna
  Stor-Arnäsmyran myr   Sörfågelmyren myr
  Storbackhöjden höjd   Sörorrberget berg
  Stor-Kolåsen höjd o. triangelpunkt   Sörstugutjärnen tjärn
  Stor-Kolåsmyran myr   Sörsundet namn på Lökomssundet
  Stormyran myr   Tannsjökyrkan ?sten
  Stor-Otromyran myr   Tannsjökyrkan sten
  Storsvedjeberget berg   Tannsjön sjö
  Stortannsjön sjö   Tannsjön sjö
  Stortannsjön sjö   Tannsjön sjö
  Stor-tannsjön sjö   Timmermon trakt
  Stortannsjön sjö   Tjärnberget berg
  Stortannsjön sjö   Trappberget berg
  Stortannsjön sjö   Treholmarna holmar
  Stortannsjön sjö   Trångto dalgång
  Stortannsjön sjö   Trångtomyren myr
  Stortannsjön sjö /Se   Tvärtjärnarna tjärnar
  Stor-Tannsjön sjö /Se   Tvärtjärndalen dalgång
  Strömbäcken bäck   Tvärtjärn, Västra tjärn
  Strömbäcksslåtten slåttermark   Tvärtjärn, Yttre tjärn
  Stugutjärnen tjärn /Se   Tybränns fäbodar Saknas
  Stugutjärnsbäcken bäck   Tybrännsnäset näs
  Stugutjärnshöjden berg   Val myr
  *Sunnansiötresk fiske   Vallmyren myr
  Svartabborrtjärnen tjärn   Vallåsen berg
  Svartdalen dal   Vargstugubacken backe
  Svartdalsbäcken bäck   Vargtjärnarna tjärnar
  Svarttjärnsberget berg   Vargtjärnen, Åtra Saknas
  Söderstvattna sjö /Se   Vargtjärn, Norra tjärn
  Södertansiön, se Stortannsjön sjö   Vargtjärn, Södra tjärn
  Söder Tan Siön, se Stortannsjön sjö   Vargtjärnsberget berg
  Södertansiön, se Stortannsjön sjö   Vattenberget bergshöjd
  SödertanSiön, se Stor-tannsjön sjö   Vilasten sten
  Södertansiö, se Stortannsjön sjö   Vilsten sten
  Södertansiön, se Stortannsjön sjö   Vitmyrberget berg
  Söder Tansiön, se Stortannsjön sjö   Vitmyrberget berg
  Tannsjöhatten höjd   Vitmyrberget berg
  Tannsjökyrkan sten?   Vitmyren myr
  Tannsjön sjö   Vitmyren myr
  Tannsjön sjö /Se   Vitmyren myr
  Tjärnmyran myr   Votrå myrar
  Torvströmyran myr   Vägglusmyren myr
  Trappberget berg   Västerstvattna del av Lökomsvattna
  Treholmarna holmar   Västra Djupbäcken bäck
  Tver...kie...nan, se Tvärtjärnarna tjärnar   Yttertvärtjärnen Saknas
  Tverrkiernan, se Tvärtjärnarna tjärn   Åbacken backsluttning
  Tvertiernen,se Öster-Tvärtjärnen el Väster-Tvärtjä tjärn   Ålvattna myrpussar
  Tvärtjärnarna tjärnar   Ångermanälven älv
  Tvärtjärnarna tjärnar /Se   Återflärken del av Flärkerna
  Tvärtjärnarna tjärnar   Återfågelmyren del av Fågelmyrarna
  Tvärtjärnarna tjärnar   Återstvattna del av Kläppvattna
  Tvärtjärnarna tjärnar   Återtvärtjärnen Saknas
  Tvärtjärnarna tjärnar /Se   Åtra Stugutjärnshöjden bergshöjd
  Vallåsen höjd   Åtra Vargtjärnen del av Vargtjärnarna
  Vargtjärnarna tjärnar /Se   Älgberget berg?
  Vargtjärnarna tjärnar /Se   Älggravsberget berg
  Vargtjärnberget berg   Ökmyrberget berg
  Vargtjärnbäcken bäck   Ökmyren myr
  Vargtjärnen, Norra tjärn   Ön strandremsa
  Vargtjärnen, Södra tjärn   Öra strand
  Vargtjärnen, Norra tjärn /Se   Östervattna del av Lökomsvattna
  Vargtjärnen, Åtra tjärn /Se   Östertvärtjärnen Saknas
  Vitmyran myr    
  Vitmyran myr    
  Vitmyrberget berg    
  Votrå beteshage /Se    
  Vägglusmyran myr    
  Västerstvattna sjö /Se    
  Väster-Tvärtjärnen el. Öster-Tvärtjärnen tjärn    
  Väster-Tvärtjärnen tjärn    
  Ålbäcken bäck    
  Ålvattenberget berg    
  Ålvattnet tjärn    
  Åter-Stugutjärnen tjärn    
  Återstvattna sjö /Se    
  Återtvärtjärnen tjärn /Se    
  Älggravsberget berg /Se    
  Ögeltjärnen tjärn    
  Ögeltjärnen tjärn    
  Ögeltjärnen tjärn /Se    
  Ögeltjärnsberget berg    
  Ökmyran myr    
  Österstvattna sjö /Se    
  Öster-Tvärtjärnen el. Väster-Tvärtjärnen tjärn    
  Öster-Tvärtjärnen tjärn    
  Östertvärtjärnen tjärn /Se    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.