ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Helgums socken : Ångermanlands västra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 133 Naturnamn : 1025 Bebyggelsenamn : 229 Naturnamn : 1179
Helgum sn /Se Antemyran myr Helgum sn Alderlövsopet grop
Helgum sn /Se Backsiön, se Baksjön sjö Helgum socken Anders Järes backen backe
Hellgum socken Backsiön, se Baksjön sjö Helgum sn Anders Lars myren myr
Helgum sn Backsiön, se Baksjön sjö Helgum byar o. sn /Se Andstutudden udde
Helgum by och socken Backsiön, se Baksjön sjö Helgum socken Andstutudden udde
Helgum sn Backsiön, se Baksjön sjö Helgums sn förteckning Anna Gretas bäcken slått
Helgum sn Backsiön, se Baksjön Saknas Sagesmän förteckning Antemyren del av Sjömyren
Halium sn Backtierna, se Baktjärnen tjärn Sagesmän förteckning Aspknösen berg
Helgum sn Bahltierna, se Baltjärnen tjärn Sagesmän förteckning Baksjöberget berg
?Helgum sn Bakamyran myr Sagesmän förteckning Baksjöberget bergshöjd
Helgum sn Baksjöberget berg Sagesmän förteckning Baksjömyren myr
Helgum sn Baksjön sjö Sagesmän förteckning Baksjömyren myr
Helgum socken Baksjön sjö Sagesmän förteckning Baksjön sjö
Helgum sn /Se Baksjön sjö Sagesmän förteckning Baksjön sjö
Helgum sn /Se Baksjön sjö Sagesmän förteckning Baktjärnen tjärn
Helgum sn /Se Baksjön sjö Sagesmän förteckning Baktjärnen tjärn
Helgum sn /Se Baksjön sjö Sagesmän förteckning Baktjärnsslåtten slått
Helgum samh. o. sn /Se Baksjön sjö Sagesmän förteckning Bakåberget berg
Helgum samh., sn /Se Baksjön sjö Sagesmän förteckning Bakåberget berg
Helgum samh., sn /Se Baksjön sjö Sagesmän förteckning Bakåmyren myr
Helgum sn Baksjön sjö Sagesmän förteckning Bakån å
Helgum samh /Se Baksjön sjö Heljoms-kråkern sn /Se Bakån avlopp
Helgum sn /Se Baktjärnen tjärn Helgumskråkorna inbyggarbeteckning Bakårået slått
Helgum sn /Se Baktjärnen tjärn Helgumspojke inbyggarbeteckning Bakåsvedjan odling
Helgum sn /Se Baktjärnen tjärn Blomstren torp Baltjärnen tjärn
Helgum sn /Se Baktjärnen tjärn Bodsågen såg Baltjärnen tjärn
Helgum sn /Se Baktjärnen tjärn Brännan torpgårdar Baltjärnsmyrarna myrar
Helgumskråkor inbyggarbeteckning /Se Bakåberget berg Brännan torpställen Baltjärnsslåtten slått
Berg, se Håsjöberg gårdar Bakåmyran myr Brännbodarna fäbodar Barklansvägen skogsstig
*Degersnäs Saknas Bakån å Byggnadsföreningen, se 16 Östergransjö Saknas Bastuberget berg
Fanby by Bakårået sankmark Böle torp Bastuberget bergshöjd
Fanby by /Se Bakåsvedjan skogsterräng Böle skogstorpställen Bastubergmyren myr
Fanby by /Se Baltjärnen tjärn Djupdalsbodarna fäbodar Benbäcken Saknas
Gagnat by Baltjärnen tjärn Djupdalsfäb., se Överholmstabodarna Saknas Berget norr om Lövsjöbäcken bergshöjd
Gagnat by Baltjärnen tjärn Erik Elias färbodar fäbodar Berglandviken vik
Gagnet by Baltjärnsmyran myr Erik Elias bodarna fäbodar Bergmyren myr
Gagnet by Baltjärnsslåtten ägomark Fannbyn bebyggelse Bergslåtten slått
Gagnatbodarna fäbodar Bastuberget berg Fanby by Bergtjärnen tjärn
Gagnetbodarna fäbodar Bastubergsmyran myr Fanby by Bjurviken bäck
Gagnatbrännan torp Benbäcken bäck Fanbybodarna fäbodar Björkbacken bergshöjd
Gagnetsågen såg Benbäcksremmarna höjd Fanbybodarna fäbodar Björkbrännbäcken vattendrag
Gangnet by Berglandviken vik Finnsjö(bo)vallen fäbodvall Björkmyren slått
Gagnet by Bergmyran myr Finnåberget by? Björknäset holme
Gagnet by Bergmyran myr Finnåberg skogsby Björkrået myrrå
Gagnet by »bergsio» sjö Fjällkvarnen kvarn Björnberget Saknas
Gagnet by (Kiellsiön sive) Bergsiön, se Kälsjön sjö Fjällkvarn Saknas Björnbäcken vattendrag
Gagnet by /Se [KiählSiön sive] BergSiön, se Kälsjön sjö Fjärdingen by Björnbäcksmyren slått
Gagnet by /Se Bergsiön, se Kälsjön sjö Fjärdingen by Björnflon myr
Gagnet by /Se Bergsiön, se Kälsjön sjö Fjärdingen gårdar Björnfloarna Saknas
Gagnet by /Se *Billertjärnan (gräns?) tjärn Fjärdingen gårdar Björnflobäcken vattendrag
Gagnet by /Se Björkbacken höjd Församlingstomten, se 17 Östergransjö Saknas Björnfloslåttarna myrslåtter
Gagnet by /Se Björkbrännbäcken bäck Galtryggen by Björnhibrännan del av Gröningshöjden
Gagnat (Gagnet) by /Se Björknäset udde Galtryggen torpställen Björnmyren myr
Gagnet (Gagnat) by /Se *Björkudden udde Gambodarna fäbodar Björnmyren myr
Gransjö, M. V. o Ö. byar Björnberget berg Gambodarna fäbodar Björnmyren myr
Gransjö, M. V. o Ö. byar Björnbäcken bäck Gamfäbodtjärnbodarna fäbodar Björssjöbrännan berg
Gransjö by /Se Björnbäcksmyran myr Gamgården gård Björsjöbrännan skogsområde
Gransjö by Björnflobäcken bäck Gamgården plats Björssjöån å
Gransjö by Björnflobäcken bäck Gammelbodana fäbodar Björssjöån bäck
Gransjö by /Se Björnflon myr Gammelgård Saknas Blindmyrberget bergshöjd
Guxås by Björnflon sankmark Gamsågen såg Blindmyren slått
Guxås by Björnhidbrännan skogsmark Gransjö by Blomsterbacken berg
Guxås by Björnmyran myr Gransjö Saknas Blomsterbacken bergshöjd
Guxås by Björnmyran myr Gransjö byar Blåbäcken bäck
Guxås by Björnmyran myr Gransjö by Bodberget bergshöjd
Guxås by *Björnudden udde Gransjösågen såg Bodberget berg
Guxås by Björssjöbrännan skogsområde Gubbsvedjan torpställen Bodberget berg
Guxås by /Se Björssjöån å Guxås by Bodberget bergshöjd
Guxås by /Se Blindmyran myr Guxås by Bodbäcken bäck
Hammar by Blindmyrberget berg Guxås pst Bodbäcken bäck
?Hammar by Blomsterbacken berg Guxåsbodarna fäbodar Bodbäcken bäck
?Hammar by Blomsteringet ägomark Guxåsbodarna fäbodar Bodinget slått
?Hammar by Blåfinntjärnen tjärn /Se Guxås ytterbodarna fäbodar Bodmyren myr
?Hammar by Bodberget berg Guxås överbodarna fäbodar Bodråbäcken bäck
Hammar by /Se Bodberget berg Hammar by Bodrået slått
Hellgum by Bodberget berg Hammar by Bodrået myr
Helgum by Bodbrännan terräng Hammarbodarna fäbodar Bodrået myr
Helgum, se även 1 Stomjorden prästhmn Bodbäcken bäck Hammarbodarna fäbodar Bodviken vik
Holmstrand by Bodmyran myr Helgum by Bodvägen stig
Holmstrand by Bodmyran myr Helgum by Bodvägen stig
Holmstrand by Bodmyrrået sankmark Helgumsbodarna fäbodar Bodvägen stig
Husnäs by Bodråbäcken bäck Helgumsbodarna fäbodar Boningberget sluttning
Håsjöberg gårdar /Se Bodrået sankmark Hemfrid, se 16 Holmstrand Saknas Brandbärsdalen dalgång
Krokböle torp Bodsvedjan skogsmark Holmsta by Brattkälen sluttning
Kyrkojorden gårdar /Se Bodviken vik Holmsta by Bratt-tjälen skogssluttning
Kyrkojorden hmn /Se Bodåsen ås Holmsta, Yttre del av by Bratt-tjälen berg
Kyrkojorden prästbord /Se Bodåsen höjd Holmsta, Övre del av by Ratt-tjälsbäcken bäck
Kälen fäbod /Se Boningsberget berg Holmstaytterbodarna fäbodar Bratt-tjälshöjden bergshöjd
Ledingå by /Se Brandbärssvedjan svedjemark Holmstrand by Bratt-tjälsmyren myr
Mo by Brandbärssvedjan terräng Holmstrand by Bratt-tjärlsmyren myr
Mo by Brattberget berg Holmstrand bebyggelse Bratt-tjälsmyren myr
Näs by Brattkälen bergssluttning Holmstrand bebyggelse Bredvågen vik
?Näs by Brattkälen skogsmark Holmstrandsbodarna fäbodar Brottvalen slått
?Näs by Brattkälen skogsmark Holmstrandsbodarna fäbodar Brännan Saknas
Per-Matstorpet torp Brattkälen skogssluttning /Se Holmstrands folkskoletomt, se 17-19 Holmstrand Saknas Brännbacken odling
Pustbodarna fäbodar /Se Brattkälsbäcken bäck Husnäs by Brännbacken bergkulle
Pustbodarna fäbodar /Se Brattkälshöjden höjd Husnäs by Brännberget berg
Pustbodarna fäbodar /Se Brattkälsmyran myr Husnäsbodarna fäbodar Bräntberget berg
Rådom by Brännbacken höjd Husnässågen såg Bräntlandet område
Rådom by /Se Brännbodarna f.d. fäbodar(?) Jon Pers Nybygget Saknas Bröllopsmyren myr
Rådom by /Se Bräntlandet terräng Järn Perstorpet torp Bröllopsmyren myr
Rådom by /Se Bräntlandet skogsmark Krokböle torp Bröllopsmyran myr
Rådom by /Se Bröllopsmyran myr Krokböle torpställen Bröllopsmyran myr
Stomjorden prästhmn /Se Byinget terräng Kvarnberget torpställen Bröllopsmyran myr
Stomjorden prästhmn /Se Bymyran myr Kvarnhusbergsbodarna fäbodar Bröllopsmyran myr
Stomjorden prästhmn /Se Bymyrmon terräng Kvarnhusbodarna fäbodar Buringsmyren slått
Stomjorden prästhmn /Se Byxflobäcken bäck Kvisselmyrbodarna fäbodar Burviken vik
Stomjorden hmn /Se Byxflon myr Kvisselmyrbodarna fäbodar Burviksbäcken bäck
Stomjorden prästhmn /Se Båsberget berg Kvisselmyrfäb., se Hammarbodarna Saknas Busvedjan myr
Stomjorden Saknas /Se Båsberget berg Kälen fäb. Bymyrbäcken bäck
Säter utjord Båsberget berg Ledingsåbodarna fäbodar Bymyrdiket del av Gambäcken
Våge Saknas Bäck-bäcken bäck /Se Ledingå by Bymyren myr
Västanåt by Bäcken slått /Se Ledingå by Bymyren myr
Västby by Bäckmon terräng Lillsjöbodarna fäbodar Bymyren vik
Västby by Bäcktiern, se Bakstjärnen tjärn Lillsjöbodarna fäbodar Bymyrmon udde
Västby by /Se Bäcktierna, se Bakstjärnen tjärn Lillsjöbäckmon torp? Byxflon myr
Västby by /Se Bärflon myr Lillsjöbäckmon skogstorpställen Båsberget berg
Ås by Bärvågtjärnen vik Långsjöbodarna fäbodar Båsberget bergshöjd
Ås by Bäverudden udde Lövliden by? hemman Båsberget bergshöjd
*Åsz, Lille utjord Djupbäcken bäck Lövliden skogsby Båsbergvägen väg
*Ängelsta Saknas Djupbäckmyran myr Lövlidkvarnen kvarn Båtdraget sund
Ängelsta f.d. by /Se Djupbäckmyran myr Lövsjöbäcken torpgårdar Båthusviken vik
Ärtrik by Djupbäcksmyran myr Lövsjöbäcken skogstorpställen Bäckberget berg
Ärtrik by Djupbäcksslåtten myr Lövsjöbäckgårdarna torpgårdar Bäckbäcken bäck
Ärtrik by /Se Djupdalsbäcken bäck Markströmskvarnen kvarn Bäck-bäcken bäck /Se
Ärtrik by Djupdalsmyran myr Mejeribodarna fäbodar Bäcken slått /Se
Ärtrik by /Se *Djupdaltjärnen tjärn Mejeribodarna fäbodar Bäckingesbäcken bäck
Öden by Dyngrået sankmark Mellangransjö by Bärflon myr
Öden by Edselekälen myr-o.skogsslåtter /Se Mellangransjö by Bärvågtjärnen vik
Öden by Elgårds berget, se Älggårdsberget berg Mikaelsbodarna fäbodar Bäverhusudden udde
Öden by Erik-Andersmyran myr Mo bebyggelse Bölesudden udde
Öden by /Se Erik-Eliasbodarna fäbodar Mo by Daladiket dike
Överbodarna f.d. fäbod Erik-Jonsberget berg Mo by Dammet dammbyggnad
  Eriksrået äng Mo by Djupbäcken bäck
  Ersberget berg Mobodarna fäbodar Djupbäckmyren myr
  Ersberget berg Mobodarna fäbodar Djupdalen dalgång
  Ersbäcken bäck Mon Saknas Djupdalsbäcken vattendrag
  Fanbergshöjden berg Musksjöbodarna fäbodar Djupdalsmyren myr
  Faxälven älv Musksjöbod fäb., se Pustarbodarna Saknas Djupdalsmyren myr
  Faxälven älv Nybodarna fäbodar Domejs myren myr
  Faxälven älv Nybodarna fäbodar Duvviken Saknas
  Faxälven älv Nybygget gård Dyngrået myr
  Faxälven älv Nybygget skogstorpställe Där på moarna söder om sjön bergshöjd
  Filmon mo Nybygget torpställe Där på moarna sör vid Runån Saknas
  *Finnesiö träsk sjö? /Se Nysågen såg Edsbäcken bäck
  Finnsjöklippen höjd Näs by Edselebäcken del av Kvarnbäcken
  Finnsjömyran myr Näs by Edseletjälen, se Västerkälen utmark
  Finnsjömyran myr Näsbodarna fäbodar Edseletjälen slått
  Finnsjömyran myr Näsbodarna fäbodar Ekholms ån slått
  Finnsjömyrklippen berg Ol Pers torp Enmyren myr
  Finnsjön sjö Orrberget kronotorpställen Enmyrrået del av Enmyren
  Finnsjön sjö Orrmyrberget Saknas Enmyråsen bergshöjd
  Finnsjön sjö Per Jons nybygget Saknas Erik Andersmyren myr
  Finnsjön sjö Per Mas torpet torp Erik Ersmyren myr
  Finnsjön sjö Per Olovs torpet torp Erik Jons berget bergshöjd
  Finnsjön sjö Prästbodarna fäbodar Ersbäcken bäck
  Finnsjön sjö Prästfäb. = Pustarbodarna Saknas Fanbyviken vik
  ?Finnsjön sjö Pustarbodarna fäbodar Faxälven, se Ån Saknas
  Finnsjön sjö Pustbodarna fäbodar Feån del av Gröningsån
  Finnsjön sjö Pustbodarna fäbodar /Se Finnsjödammet dammbyggnad
  Finnsjön sjö Qvisselmyra fäb., se Hammarbodarna Saknas Finnsjöklippen bergshöjd
  Finnsjön sjö Remsta del av by Finnsjömyren myr
  Finnsjön sjö Remsta del av by Finnsjömyrklippen berg
  Finnsjön sjö Ren gård Finnsjömyrklippen bergshöjd
  Finnsjön sjö Runåberget by Finnsjön sjö
  Finnsjön sjö /Se Runeåberg skogsby Finnsjön Saknas
  Finnsjön sjö /Se Runeåberg skogsby Finnskberget bergshöjd
  Finnspångbäcken bäck Runåberg bebyggelse Finnspångsbäcken bäck
  Finnvattnen, se ?Finnsjön sjö Runåbergskilen bebyggelse Finnspångbäcken bäck
  Finnåberget berg Runbergssågen såg Finnåberget berg
  Finnåberget berg Rådom by Finnåberget bergshöjd
  Finnåbergsmyran myr Rådom by Finnåbergsmyren myr
  Finnåbäcken bäck Rådom by Finnåbergsmyren myr
  Finnån å Rådomsbodarna fäbodar Finnåbergsvägen väg
  Finnån å Rådomsbodarna fäbodar Finnåbäckarna slåttar
  Finnån å Råmärkberget bebyggelse Finnåbäckdammet dammbyggnad
  Finnån å Räbbhibodarna fäbodar Finnåbäcken bäck
  Finnån å Räbbhibodarna fäbodar Finnåbäcken bäck
  Finnån å Räbbhifäb. fäbodar Finnåbäcken bäck
  Finsiön, se Finnsjön sjö Saras på berget torpställe Finnåbäckhöjden bergshöjd
  Finsiön, se Finnsjön sjö Skravelbodarna fäbodar Finnåbäckslåttarna Saknas
  Finskberget berg Skravelbodarna fäbodar Finnåforsen fors
  Fjällkälen myr Skäggnäset hemman Finnån å
  Fjällkälen myr-o.skogsslåtter /Se Sågbacken, se 15 Mo Saknas Finnån vattendrag
  Fjärdingen vik Säter Saknas Finnån avlopp
  Flasmyran myr Tjärnbotten by? Finnåslåtten slått
  Floberget berg Tjärnmyrbodarna fäbodar Finskberget bergshöjd
  Flobäcken bäck Trintbacken torpställe Fjällberget bergshöjd
  Flomon terräng Valviken stationssamhälle Fjälltjälen myrkomplex
  Flon skogsmark Valviken landningsplats Fjälltjälen myr
  Florået sankmark Våge område Fjärdingen vik
  Florået myr Västby by Fjärdingen utbuktning
  Floåsen ås Västby by Fjärdingen utbuktning
  Forsslåttarna skogsområde? Västbygambodarna fäbodar Fjärdingen utbuktning
  Frättenholmen holme Västbygamfäb. fäbodar Fjärdingen vik
  Fågelhällorna berg Västbynybodarna färbodar Fjärdingen vik
  Fågelmon höjd Västbynyfäb., se Nybodarna Saknas Fjärdingsbrännan skogsområde
  Fågelmorået myr Västbysågen såg Fjärdingsvägen väg
  Fågelskallmyran myr Västerbodarna Saknas Fjärdingsvägen skogsstig
  »fäbohögden», se ?Gräsberget berg Västerbränna pst Flasmyren Saknas
  Förstbäcken bäck Västergransjö by Floberget bergshöjd
  Gagnatsjön sjö Västergransjö by Flobäcken del av Gambäcken
  Gagnatssjön, Norra o. Södra sjöar /Se Ytterbodarna fäbodar Flomon område
  Gagnetklippen berg Ytterbodarna fäbodar Flon del av Stormyren
  Gagnet Siön, se Norr- o. Sörgagnetsjön sjöar Ytterholmstabodarna fäbodar Florået myr
  »gagnet Siön», se Norr- o. Sörgagnetsjön sjö Åkerö by? Florået myr
  Gagnetsiön, se Norr- o. Sörgagnetsjön sjöar Ås by Flottastaudden udde
  Gagnetsjön, se Norr-Gagnetsjön sjö Ås by *Flåten åker
  Gagnetsjön, se Sör-Gagnetsjön sjö Åsbodarna fäbodar Forrmyren Saknas
  Gagnettjärnen tjärn Åsbodarna fäbodar Forsslåttarna slåttar
  Gagnäthsiön, se Norr- o. Sörgagnetsjön sjöar Ärtrik by Forstuvan holme
  Gagnätsiön, se Norr- o. Sörgagnetsjön sjö Ärtrik by Frättenholmen holme
  Gagnätsiön, se Norr- o. Sörgagnetsjön sjöar Ärtrik by Frättentuvan holme
  Gammbodarna f.d. fäbodar(?) Ärtrik by Frättentuvan holme
  Gammbodarna ägomark Ärtrik pst Fågelhällorna berg
  Gammbodbäcken bäck Ärtriksbodarna fäbodar Fågelmon höjd
  Gammbodklippen höjd Ärtriksbodarna fäbodar Fågelmorået Saknas
  Gammfäbodtjärnen tjärn Öden by Fågelmyrarna myrar
  Gammgråberget berg Öden by Fågelskallen berg
  Gammhöjden höjd Önsbodarna (Ödens-?) fäbodar Fågelskallen bergshöjd
  Gamm-Kvarnhusbodarna Saknas Österbodarna Saknas Fågelskallsmyren Saknas
  *Getgatuängen äng /Se Östergransjö by Fästigen skogsstig
  *Getgatuängen äng /Se Östergransjö by Fävägen gångstig
  *Getgatuängen äng /Se Östergransjö bebyggelse Gagnatgräsberget berg
  *Getgatuänget »änge» /Se Östergransjö bebyggelse Gagnatklippen berg
  *Getgatuänget änge /Se Östgransjöbodarna fäbodar Gagnatsjön sjö
  Getklövmyran myr Överbodarna fäbodar Gagnatssjön, Norra o. Södra sjöar /Se
  Getklövrået terräng Överbodarna Saknas Gagnetslåttarna slåttar
  Gideån å Överholmstabodarna fäbodar Gagnetsågströmmen ström
  Gideån å   Galtryggen bergås
  Gideån å   Gambjörnflon myr
  Giån, se Gideån å   Gambodbäcken bäck
  »giån», se Gideån å   Gambodvägen stig
  Gottland mosse   Gambodvägen stig
  Grannäset näs   Gambäcken bäck
  Grannäset näs   Gamflon Saknas
  *Gransjön sjö   Gamfäbodtjärnen tjärn
  *Gransjö skog skogsområde   Gamfäbodtjärnen tjärn
  *Gransjö skog skogsmark   Gamgråberget berg
  Gransjöåsen ås   Gamgråberget bergshöjd
  Grossmyrbäcken bäck   Gamgårdsbacken backe
  Grossmyrorna myrar   Gammelån del av Lingsån
  Grossmyrorna myrområde   Gamråberget bergshöjd
  Grossmyrtjärnen tjärn   Gamsågforsen fors
  Gruvberget bergshöjd /Se   Gamåströmmen ström
  Gråberget berg   Gamälggårdsbäcken slåttar
  Gråknösen berg   Getklövrået myr
  Gråknösen berg   Getklövråmyren Saknas
  Gråknösflobäcken bäck   Gideån vattendrag
  Gråknösflon myr   Glunsbäcken bäck
  Gråssmyren Saknas   Godvärlden slått
  ?Gräsberget berg   Gottland slått
  Gräsberget berg   Gottlandbäcken vattendrag
  Gräsberget berg   Gottlandslåtten slåttesmyr
  Gräsberget berg   Grannäset näs
  Gräsbergmyran myr   Gransjö fäbron bro
  Gräsfloberget berg   Gransjöåsen bergshöjd
  Gräsflon sankmark   Grossmyrbäcken bäck
  Gräsflorået rågång   Grossmyren myr
  Gräskälbäcken bäck   Grossmyrtjärnen tjärn
  Gräskälen skogsmark   Gruvberget bergshöjd
  Gräskälen myr /Se   Gråberget bergshöjd
  Gröningen sjö   Gråknösen berg
  Gröningen sjö   Gråknösen bergshöjd
  Gröningen sjö   Gråknösflobäcken vattendrag
  Gröningsberget berg   Gråknösflon myr
  Gröningsflon sankmark   Gråssmyren myr
  Gröningsmyran myr   Gråtudden udde
  ?Gröningssjön sjö   Gräsberget berg
  Gröningsån å   Gräsberget bergshöjd
  Gröningsån å   Gräsberg(s)myren myr
  Gröningsån å   Gräsbergmyren myr
  Gubbsvedjan skogsmark   Gräsbergänden Saknas
  *Gugatresk sjö   Gräsfloberget bergshöjd
  *Gugaträsk sjö /Se   Gräsflon myr
  Gullingesmyran myr   Gräsflorået myr
  Gullingesmyran myr   Grästjålsbäcken bäck
  Guxåsberget berg   Grästjälbäcken bäck
  *Guxåsberget berg   Grästjälen myr
  Guxåsberget berg   Gröningen sjö
  Guxåstjärnen tjärn   Gröningen sjö
  Guxåstjärnen tjärn   Gröningsberget berg
  Guxåsänget ägomark   Gröningsflon myr
  Guxås-Överbodarna skogsmark   Gröningshöjden berg
  Gårviken vik   Röningshöjden, se Gröningsåsen Saknas
  Gårvikudden udde   Gröningshöjden berg
  Gäddbrännmyran myr   Gröningsmyren myr
  Gäddriset skogsmark   Gröningsån å
  Gäddrismon skogsmark   Gröningsån avlopp
  Halasjön, se Hälsjön sjö   Gröningsåsen bergshöjd
  Halfmihltierna, se Halvmiltjärnen tjärn   Gröningsåsen berg
  Hallsviken vik   Gubbsvedjorna odling
  *Halvgaberget berg   Guldingesmyren myr
  *Halvgåberget berg   Guldinget slått
  Halvmiltjärnen tjärn   Gullingsmyren slått
  Halvmiltjärnen tjärn   Guxåsberget bergkulle
  Halvmiltjärnen tjärn   Guxåstjärnen tjärn
  Halvmiltjärnsbäcken bäck   Guxåstjärnen tjärn
  Hammaren landtunga   Gårviken vik
  Halvmiltjärnen tjärn   Gårvikholmen udde
  Hamptjärnen tjärn   Gårvikudden udde
  Hamptjärnen tjärn   Gäddbrännmyren myr
  Hamptjärnsmyran myr   Gäddbrännmyren myr
  Hanken udde   Gäddrisbäcken bäck
  Haranäset udde   Gäddriset slått
  Harnäsudden udde   Gäddrismon mo
  Helgumssjön sjö   Hakdalen bäck
  Helgumsjön sjö   Halsmyren slått
  Helgumssjön sjö   Halsviken vik
  Helgumssjön Saknas   Halvmiltjärnen tjärn
  Helgumsjön sjö   Halvmiltjärnsberget berg
  Helgumssjön sjö   Halvmiltjärnsbäcken avlopp
  Helgumssjön sjö   Hammargrundan grund
  Helgumsjön sjö   Hamnstranden Saknas
  Helgumssjön sjö   Hampberget berg
  Helgumssjön sjö /Se   Hamptjärnen tjärn
  Helgumssjön sjö   Hamptjärnen tjärn
  Helgumssjön sjö   Hamptjärnsmyren myr
  Helgumssjön sjö   Hanken udde
  Helgumssjön sjö   Haranäset udde
  Helgumstjärnen tjärn   Haranäshällan berghäll
  Helgumstjärnen tjärn   Haranäsudden udde
  Helgumstjärnen tjärn   Harn udde
  Helgumstjärnen tjärn   Harnviken vik
  Holfmiltierna, se Halvmiltjärnen tjärn   Harnäsudden udde
  Holmstaberget berg   Helgumsgamgråberget berg
  Holmstaberget berg   Helgums-sjön sjö
  Holmstaberget höjd   Helgumssjön sjö
  Holmstakälarna sankmark   Helgumstjärnen tjärn
  Holmstakälarna myrkomplex   Helgumstjärnen Saknas
  Holmstakälarna myrkomplex /Se   Helgumsåsen bergås
  Holmstamoarna skogsområde   Hemmarkerna skogsmarker
  Holmstrandsbäcken bäck   Henriksmyren myr
  *Holmstrandtresk sjö   Hermans slåtten slått
  Huggberget berg   Holmbacken höjd
  Husmyran myr   Holmbäcken avlopp
  Husnäsbodarna skogsmark   Holmstaberget berg
  Husnäsudden udde   Holmstabåtstabäcken vattendrag
  Hålbäcken bäck   Holmsta båtstad ställe
  Hålbäcken bäck   Holmstamoarna område
  Hålbäckmyran myr   Holmstastorberget berg
  Hållberget berg   Holmstatjälarna myrar
  Hållberget berg   Holmstatjälarna myrkomplex
  Hålmyran myr   Holmstrandsbäcken bäck
  Häbbersåsen ås   Holmstrandsgräsberget berg
  Hägonmyran myr   Huggberget berg
  Hälgoms Siön, se Helgumssjön sjö   Huggberget (el. Huckberget) bergshöjd
  *Hälleråsen höjd   Huggbergsbäcken berg
  Hälsjön sjö /Se   Huggbergsmyren myr
  Högkälen berg   Huggbergsslåttarna slåttar
  Högkälen skogsmark   Husmyren myr
  Högkälen granskogshöjd   Husnäsudden udde
  Högkälen skogshöjd /Se   Husspelles landet odlad mark
  Höjden berg   Håka-perskojan koja
  Hökberget berg   Håkas myren myr
  Ingesviken vik   Hålbäcken slått
  Jakob-Petersmyran myr   Hållberget bergshöjd
  Jampomyran myr   Hållberget berg
  Jenmyran myr   Hålmyren myr
  Jenmyrrået myr   Häbbresåsen bergkulle
  Jenmyråsen ås   Hägonmyren = Härvallmyren Saknas
  Kajsa Britasberget berg   Hälsjön sjö /Se
  Kalsiön, se Kälsjön Saknas   Härvallmyren myr
  Kamskälen slåttermyr /Se   Hästskon ställe
  Kastelåsen ås   Hästskon myr
  Kavelbromyran myr   Hästskon holme
  Kavelmyran myr   Högtjälen berg
  Kiellsiön sive Bergsiön, se Kälsjön sjö   Högtjälen bergshöjd
  *Kiellångsknösen berg   Högtjälen höjd
  Kilbäcken bäck   Höjden bergshöjd
  Killingholmen holme   Höjdrået myr
  Kiähl Siön, se Kälsjön Saknas   Igeltjärnen tjärn
  Kiählsi...n, se Kälsjön sjö   Igeltjärnsberget Saknas
  Kiälsiön, se Kälsjön sjö   Igeltjärnsbäcken vattendrag
  + i Kiærsio ædr Kiolsio = Kälsjön Saknas   Igeltjärnsmyren myr
  +Kjolsjór = Kälsjön sjö   Illråbäcken bäck
  +Kjærsjór ædr Kjolsjór = Kälsjön sjö   Ingesviken vik
  Klanthöjden höjd   Inget holmar
  Klingertjärnen tjärn   Inget slått
  Klipparna berg   Jakob Jons rået myr
  Klipparna skogshöjd   Jakobssons vågen tjärn
  Klippen berg   Jakobån slått
  Klippen berg   Jompomyren, norra myr
  Klippen berg   Jompomyren, södra myr
  Klippmyran myr   Jannes kojan timmerkoja
  Klippmyrorna myrar   Jenmyren myr
  Klockarholmen ö   Järmesta bergknalle
  Kojmon skogsområde   Järmesta bergknalle
  Kojmon mo   Kajsa Britas berget bergshöjd
  Kojmyran myr   Kajsas bäcken bäck
  Kolmilrået terräng   Kallkällmyren myr
  Korshällan skogsområde   Kalls åker, lertag
  Korshälla plats /Se   Kamskälen slåttermyr
  Korshällberget berg /Se   Kamstjälen slåttesmyr
  Korshällberget berg /Se   Kamstjälen slåttesmyr
  Korshällmyran myr   Kartan slått
  Kroksvedjebäcken bäck   Kastelåsberget bergshöjd
  Kroksvedjebäcken bäck   Kastelåsbäcken bäck
  Kronkilen skogsmark   Kastelåsdalen dalgång
  Kronkilen skogsmark   Kastelåsen berg
  Kråkbäcken bäck   Kavelbromyren myr
  Kråkbäcken bäck   Kilbäcken bäck
  Kråkmyran myr   Kilbäcken bäck
  Kråkmyran myr   Kilen del av skog
  Kråkmyran myr   Killingholmen holme
  Kråkmyran myr /Se   Klanthöjden (berg) skogshöjd
  Kråkmyrkälen slåtter /Se   Klanthöjden bergshöjd
  *Kullångsknasen berg   Klingertjärnen tjärn
  *Kulmyrknösen berg?   Klingertjärnen tjärn
  Kultaflobäcken bäck   Klipparna berg
  Kultaflon sankmark   Klipparna toppar
  Kumyran myr   Klippen berg
  Kvarnbrännan skogsmark   Klippen bergshöjd
  Kvarnbäcken bäck   Klockarholmen holme
  Kvarnbäcken bäck   Knämyren myr
  Kvarnbäcken bäck   Knösen höjd
  Kvarnbäcken bäck   Kojmon bergshöjd
  Kvarnbäcken bäck   Kojmon moland
  Kvarnhusberget berg   Kojmyren myr
  Kvarnhusberget berg /Se   Kolbottnen kulle
  Kvarnhusbodarna skogsmark   Koppelbacken höjd
  Kvarnhusmyran myr   Koppelmyren myr
  Kvarnån å   Korshällberget berg
  Kvarnån å   Korshällan berg
  Kvisselmyran myr   Korshällhällan bergshöjd
  Kvisselmyren myr /Se   Korshällmyren myr
  Kvisslen åutflöde /Se   Krokböle Saknas
  Kvisslen bäckmöte /Se   Krokigslåtten slått
  Kyrkkälen ängsmark   Kroksvedjebäcken slått
  Kyrkkälen »surkäl», slåtter /Se   Kroksvedjebäcken bäck
  Kåtamyran myr   Kronkilen skog
  Kåtamyrberget berg   Kronkilen skogsområde
  Käla(r)sbäcken bäck /Se   Kronskogen skogsskifte
  Kälen slåtterängar /Se   Kråkbäcken bäck
  Kälen myr-o.skogsslåtterkomplex /Se   Kråkbäcken bäck
  Källarberget berg   Kråkbäckslåttarna Saknas
  Källmyran myr   Kråkmyren myr
  Källmyran myr   Kråkmyren myr
  *Källmyrknösen höjd   Kråkmyrtjälen slått
  *Kälmyrknösen berg   Kultaflobäcken avlopp
  Kälsjön sjö /Se   Kultaflon myr
  Kälsjön sjö   Kum(m)yren myr
  Kälsjön sjö   Kunselunsmyren myr
  Kälsjön sjö   Kvarnberget berg
  Kälsjön sjö   Kvarnbrännan bergshöjd
  Kälsjön sjö   Kvarnbäckarna slåttar
  Kälsjön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Kälsjön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Kälsjön sjö   Kvarnhusberget berg
  Kälsjön sjö   Kvarnhusberget bergshöjd
  Kälsjön sjö   Kvarnhusberget berg /Se
  Kälsjön sjö   Kvarnhushalsen Saknas
  Kälsjön sjö   Kvarnhusmyren myr
  Kälsjön sjö /Se   Kvarnhusmyren myr
  Kälsjön sjö   Kvarnhusmyrhalsen del av Kvarnhurmyren
  Kälsjön sjö   Kvarnmyren myr
  Kälsjön sjö   Kvarnmyren myr
  Kälsjön sjö   Kvarnåbron bro
  Kälsjön sjö   Kvarnåkroken del av Kvarnån
  Kälsjön sjö /Se   Kvarnån å
  Kälsjönäset udde   Kvarnån Saknas
  *Kälsjönäset näs   Kvanån vattendrag
  *Kälsjönäset näs   Kvisselmyren myr
  Kälsjönäset näs   Kvisselmyran myr
  Kälån å   Kvisselmyren myr /Se
  Kälån å   Kvissla plats
  Kälån å   Kvistlan vattendrag
  Känselflobäcken bäck   Kyrktjälen slått
  Känselflon myr   Kåtamyrbrännan Saknas
  Käringholmen holme   Kåtamyren myr
  Käringstranden slåtter?   Kåtamyrhöjden höjd
  Lappklippen höjd   Källmyrbacken backe
  Lappkojberget berg   Källmyrbäcken bäck
  Lavaviken vik   Källmyren myr
  Ledingen, se Ledningssjön sjö   Källmyren myr
  Ledingesjön sjö   Källåberget topp
  Ledingesjön sjö /Se   Kälsjön, se Tjälsjön Saknas
  Ledingsberget berg   Kälsjön sjö
  Ledingsberget berg   Kälsjön sjö
  Ledingsbäcken bäck   Kälån, se Tjälån Saknas
  Ledingsbäckmyran myr   Kälån å
  Ledingssjön sjö   Känselflon myr
  Ledingssjön sjö   Känselflobäcken bäck
  Ledingssjön sjö   Känselflon myr
  Ledingsån å /Se   Käringholmen holme
  Ledingsån å   Käringstranden ställe
  Ledingsån å   Käringstranden slått
  Ledingsån å   Laduvalen slått
  Ledingsån å /Se   Lappklippen bergshöjd
  *Ledussiöåånn å   Lappkojberget höjd
  *Leemyra myr   Lappmon Saknas
  Lekattrumpan slåtter   Lavaviken vik
  Lillberget berg   Ledingeån, se Lingsån Saknas
  Lillberget berg   Ledingsberget, se Lingsberget Saknas
  Lillbäcken bäck   Ledingsån å /Se
  Lillflon myr   Ledingsån å
  Lill-Frättenmyran myr   Ledingsån, se Lingsån Saknas
  Lill-Fågelmyran myr   Lekattrumpan slått
  Lillholmen holme   Lillberget bergshöjd
  Lill-Jämtmyråsen ås   Lillberget berg
  Lillmyran myr   Lillberget berg
  Lillmyran myr   Lillbåthusviken vik
  Lillmyrberget berg   Lillflon del av Sundmyrarna
  Lillmyrbäcken bäck   Lillfrättenmyren myr
  Lill-Runmyran myr   Lillfrättenmyrtjärnen tjärnpuss
  Lill-Runmyran myr   Lillfågelmyren myr
  Lillsjöberget berg   Lill-Gagnstsjön sjö
  Lillsjöbodarna fäbodar   Lillhampberget berg
  Lillsjöbäcken bäck   Lillholmen holme
  Lillsjöbäckmon ägomark   Lillholmen holme
  Lillsjöfäbodarna fäbodar   Lillinget slått
  Lillsjön sjö   Lillklippen bergshöjd
  Lillsjön sjö   Lillkvarnhusbäcken bäck
  Lillsjön sjö   Lill-långrömyren myr
  Lillsjön sjö   Lillmyrberget Saknas
  Lillsjön sjö   Lillmyrbäcken vattendrag
  Lillsjön sjö   Lillmyren myr
  Lillåbrännan skogsmark   Lillmyren Saknas
  Lillåmyran myr   Lillrunmyren myr
  Lillänget skogsmark   Lillsjöbäcken bäck
  Lillön ö   Lillsjöbäcken myr
  Lillön ö   Lillsjöbäcken vattendrag
  Lingmyran myr   Lillsjömyren myr
  Lingmyrhöjden berg   Lillsjön sjö
  Lingsån å   Lillsjön sjö
  Lokflobäcken bäck   Lillsjön sjö
  Lokflon myr   Lillsjön sjö
  Lomtjärnen tjärn   Lillsjösvedjan slått
  Lomtjärnsmyran myr   Lillslåtten slått
  Långbäcken bäck   Lillstarrbäcken bäck
  Långbäcken bäck   Lillstorrået slott
  Långbäcken bäck   Lilltjärnmyråsen höjd
  Långbäckmon terräng   Lilltuvan holme
  Långmon terräng   Lillvisjöskallen bergkulle
  Långmon mo   Lillåmyren myr
  Långmyran, se Öster-Långmyran myr   Lillån å
  Långmyran myr   Lillön holme
  Långmyran myr   Lillön holme
  Långmyrberget berg   Lillön holme
  Långmyrslåtten sankmark   Lingmyren myr
  Långråningen strandområde   Lingmyrhöjden bergknalle
  ?Långsjöberget berg   Lingsberget bergshöjd
  Långsjöberget berg   Lingsbäcken vattendrag
  Långsjöberget berg   Lingsbäckmyren myr
  Långsjöberget berg   Lingsdammet fördämning
  Långsjöbäcken bäck   Lingssjön sjö
  Långsjöbäcken bäck   Lingsvägen skogsstig
  ?Långsjön sjö   Lingsån vattendrag
  Långsjön sjö   Loken myr
  Långsjön sjö   Lokflon myr
  Långsjön sjö   Lomtjärnen tjärn
  Långsjön sjö   Lomtjärnsmyren myr
  Långsjön sjö   Långbodmyren slått
  Långsjön sjö   Långbron bro
  Långsjön sjö   Långbäcken bäck
  Långsjön sjö   Långbäcken bäck
  Långsjön sjö   Långbäckmon mo
  Långsjön sjö   Långbäckslåtten slått
  Långspångbäcken bäck   Långdragen myr
  Långsvedjerået myr   Långdraga myr
  Långtjärnen tjärn   Långmon Saknas
  Långtjärnen tjärn   Långmyrberget berg
  Långtjärnen tjärn   Långmyrberget berg
  Långvågen vik   Långmyrberget del av Storvallberget
  Långvågen vik   Långmyren, Övre och Yttre myrar
  Långån å   Långmyren myr
  Långån å   Långmyren myr
  Långån å   Långmyren myr
  Långåsbäcken bäck   Långmyren myr
  Långåsen ås   Långmyren myr
  *Lösmålberget berg   Långmyren myr
  Lövladuberget berg   Långmyren myr
  Lövladuberget berg   Långmyren myr
  Lövlidberget berg   Långmyrslåtten myr
  Lövsjöbäcken bäck   Långmyrråsbäcken bäck
  Malinvågen Saknas /Se   Långråningen slått
  Mamsellmomyran myr   Långråningen slått
  Mamsellmon skogsmark   Långråningen slått
  Markasmyran myr   Långråningen slått
  Markensudden udde   Långrännan timmerränna
  Medskogsberget berg   Långseleåsen bergås
  Medskogsbäcken bäck   Långsjöbergen berg
  Medskogsbäcken bäck   Långsjöbergen berg
  Medskogsbäcken bäck   Långsjöberget bergshöjd
  *Medskogsstubben ?gränsmärke   Långsjöberghöjden Saknas
  *Medskogsstubben gränsmärke?   Långsjöbron bro
  Mejeriflon myr   Långsjöbäcken bäck
  Mellannoret sund   Långsjöbäcken vattendrag
  Memomyran myr   Långsjöbäcken slått
  Memomyrberget berg   Långsjön sjö
  Meskogsbecken, se Medskogsbäcken Saknas   Långsjön sjö
  »meskogsbecken», se Medskogsbäcken bäck   Långsjöån inflöde
  Meåforsen fors   Långsjöån avlopp
  Middagsberget berg   Långsnålden trakt
  Midsommarslåtten myr   Långsnålden slått
  Mo-Långmyran myr   Långströmmen slått
  Mon skogsområde   Långtjärnen tjärn
  Morksiön, se Musksjön Saknas   Långtjärnen tjärn
  Mosjön sjö   Långvågen vik
  Mosjön sjö   Långvågmyren myr
  Mosjön sjö   Långåmyrarna myrar
  Mosjön sjö   Långån vattendrag
  Mosjön sjö   Långån å
  Mosjön sjö   Långån slått
  Mosjön sjö   Långåsbäcken bäck
  Mosjön sjö   Långåsbäcken Saknas
  Mosjön sjö   Långåsen bergås
  *Moskogsstubben gränsmärke?   Långåsen bergshöjd
  Mosksiön, se Musksjön sjö   Långåslåttarna slottar
  Mossamyran myr   Lövladuberget berg?
  Mossamyran myr   Lövladuberget bergshöjd
  Mossamyran myr   Lövladuberget berg
  Mossamyrberget höjd   Lövlidvägen väg
  Mossamyrkälen »surkäl» /Se   Lövsjöbäckberget Saknas
  Mosvedjeberget berg   Lövsjöbäcken bäck
  *Moängen äng   Lövsjöbäcken vattendrag
  Mursvedjeberget berg   Majahålet Saknas
  Musksjöberget berg   Maja Lenas sten sten
  Musksjöberget berg   Malinvågen slåtterland?
  Musksjödammet fördämning   Malinvågen Saknas /Se
  Musksjön sjö   Mamsellmomyren myr
  Musksjön sjö   Mamsellmon moland
  Musksjön sjö   Markens stranden Saknas
  Musksjön sjö   Markens udden udde
  Musksjön sjö   Markströmmen fors
  Musksjön sjö   Medskogsberget berg
  Musksjön sjö   Medskogsbäcken bäck
  Musksjöslåtten slåtter   Mejeri flon myr
  Månsslåtten slåtter   Mejeriflon myr
  Månsån del av Långån   Mellannoret ställe
  Må Siön, se Mosjön sjö   Mellannoret sund
  Mörkmoberget berg   Mellerststigarna stig
  Mörkmobäcken bäck   Memomyrarna myrar
  Nils-Eriksmyran myr   Memomyrberget bergshöjd
  Nils-Gagnetberget berg   Memyrberget Saknas
  Nils-Gagnetberget berg   Meåforsen fors
  Nissesudden udde   Meåskogsberget skogshöjd
  Noret sund   Meåskogsbäckarna slåttar
  Noret sund   Meåskogsbäcken bäck
  Norrgagnetsjön, o. Sörgagnetsjön sjöar   Middagsberget bergshöjd
  Norrgagnetsjön o. Sörgagnetsjön sjöar   Middagsberget bergshöjd
  Norrgagnetsjön o. Sörgagnetsjön sjöar   Midsommarsudden udde
  Norr-Gagnetsjön sjö   Mobodviken Saknas
  Norr-Gagnetsjön (o. Sör-Gagnetsjön) sjöar   Molångmyren del av skog
  Norrgagnetsjön o. Sörgagnetsjön sjöar   Mosjön sjö
  Norrgagnetsjön o. Sörgagnetsjön sjö   Mosjön sjö
  Norr-Gagnetsjön sjö   Mossamyrberget bergshöjd
  Norr-Gagnetsjön sjö   Mossamyrberget bergshöjd
  Norrmossaflon sankmark   Mossamyrbäcken bäck
  Norr-Orrmyran myr   Mossamyren Saknas
  Norrsjön sjö   Mossamyren myr
  Norrsjön o. Sörsjön sjöar   Mossamyren myr
  Norrsjön o. Sörsjön sjöar   Mossamyrtjälen Saknas
  Norrsjön sjö   Mossaslåtten slått
  Norrsjön o. Sörsjön eller Västbysjöarna sjöar   Mossaån slått
  Norrsjön o. Sörsjön sjöar   Mosvedjeberget bergshöjd
  Nosvågstjärnen tjärn   Mursvedjeberget bergparti
  Nybäcken bäck   Mursvedjeberget bergshöjd
  Nyhugstret skogsmark   Musksjöberget berg
  Nykälen myr /Se   Musksjöberget bergshöjd
  Nyslåtten sankmark   Musksjöberget bergshöjd
  Nässlinget udde   Musksjödammet dammbyggnad
  Nässlingtjärnen, Norra tjärn   Musksjön sjö
  Nässlingtjärnen, Södra tjärn   Musksjön sjö
  Näsudden udde   Musksjöslåtten Saknas
  Näsviken vik   Musksjöslåtten slått
  *Ogeltjärnen tjärn   Myrkasmyren myr
  Ol-Henningsmyran myr   Myrudden udde
  Omnäsloken sankmark   Månkes slåttarna slåttar
  Orrflohöjden berg   Måns slåtten Saknas
  Orrflohöjden höjd   Månsån å
  Orrflohöjden berg   Mälevågen slåtterland?
  Orrflon myr   Märrbrännrået myr
  Orrflon sankmark   Märtas bäcken bäck
  Orrmyran myr   Mäörkmoberget bergshöjd
  Orrmyran myr   Mörkmobäcken bäck
  Orrmyrberget berg   Nere i myren myr
  Orrmyrberget berg   Nedom viken slått
  Orrmyrberget, Norra berg   Nils Gagnat berget bergshöjd
  Orrmyrberget, Södra berg   Nils Måns brännan skogstrakt
  Orrmyrbäcken bäck   Nisses udden udde
  Orrmyrbäcken bäck   Noren Saknas
  Orrvågen vik   Noret sund
  Orrvågen vik   Noret Saknas
  Orrvågen vik   Noret sund
  Orvogen, se Orrvågen vik   Norrgagnatsjön sjö
  Oxslåtten slåtter   Norrsjön sjö
  Oxtjärnberget berg   Norrsjön sjö
  Oxtjärnen tjärn   Norrsjön sjö
  Oxtjärnmyran myr   Norrsjön sjö
  Oxtjärnrået sankmark   Norrsjön sjö
  Oxtuvan ö   Norr vid källorna område
  Pannkakemyran myr   Norstångholmen slått
  Pellemyran myr   Norstångholmviken vik
  Per-Hakesmyran myr   Notholmen holme
  Per-Jonskälen myr /Se   Nybyggladorna åker
  Per-Olofsberget berg   Nybäcken slått
  *Piksten råmärke   Nyslåtten slått
  *Pikstenen gränsmärke   Nystaberget del av Römyrberget
  Prästflobäcken bäck   Nysvedjebäcken bäck
  Prästflobäcken bäck   Nysågströmmen ström
  Prästflohöjden höjd   Nytjälen myr
  Prästflomyran myr   Nyåkern åker
  Prästflomyran myr   Nyåkersbäcken bäck
  Prästflon myr   Näsbodvägen stig
  Prästflon myr   Näset udde
  Prästflon myr   Nässelingbäcken bäck
  Prästflon myr /Se   Nässelinget slått
  Ratån å   Nässelinginget Saknas
  Ravaberget höjd   Nässelingtjärnen tjärn
  Remmarna skogsområde   Näsviken vik
  Renberget berg   Nödsvedjebäcken bäck
  Risåsen ås   Nödsvedjetjärnen tjärn
  *Romberget berg   Olkallsslåtten slått
  Rullmyran myr   Olov Henningsmyren myr
  Rullmyrbäcken bäck   Ol-Ols slåtten slått
  Runåmyran myr   Ombytesstenen sten
  Runån å   Ombytesstenen sten
  Runån å   Omnäsloken myr
  Runån å   Onkerstranden udde
  ?Rådomsråberget berg   Ormknösen bergkulle
  Rådomsråberget berg   Orrberget berg
  Rådomsråbäcken bäck   Orrflohöjden berg
  Rådomsrået äng   Orrflohöjden bergshöjd
  Råkälen »myrkäl» /Se   Orrflon myr
  Rödflon sank mark   Orrflon myr
  Rödflon sankmark   Orrmyrberget berg
  Rödflon myr   Orrmyrberget bergshöjd
  Rödflon sankmark   Orrmyren Norra och Södra myrar
  Rödhätthöjden berg   Orrmyren myr
  Rörmyran myr   Orrmyren myr
  Rörmyran myr   Orrmyen myr
  Rörmyrberget berg   Orrmyren, Norra myr
  Rörmyrbäcken bäck   Orrmyren, Södra myr
  Salsjömyran myr   Orrvågen sjövik
  Salsjön sjö   Orrvågen vik
  Salsjön sjö   Oxslåtten slått
  Salsjön sjö   Oxslåtten slått
  Salsjötjärnen tjärn   Oxtjärnen tjärn
  Salåsbäcken bäck   Oxtjärnen tjärn
  Salåsbäcken bäck   Oxtjärnmyren myr
  Salåsbäcken bäck   Oxtjärnsråen slått
  Salåsen ås   Oxtuvan holme
  Samuelsmon skogsmark   Oxvallen slått
  Samuelsänget sankmark   Palmgrens backen höjd
  Sandbäcken bäck   Pannkakmyren myr
  Sandmorået terräng   Pellemyren myr
  Sandmorået sank mark   Per Hakas myren myr
  Sandnäset näs   Per Hakeste myren myr
  Sandråsberget berg   Per Hans bäcken bäck
  Sankt-Olsmyran myr   Per Jons grundan grund
  Sara-Majasbäcken bäck   Per Jons myren myr
  Saramyran myr   Per Jons myren myr
  Siljansslåtten sankmark   Per-Jonstjälen slått, starrmyr
  Silverberget berg   Per Jons tjälen myr
  Själbäcken bäck   Per Olovs klippen bergshöjd
  Sjålbäcken bäck   Per Samuels mon område
  Sjöberget berg   Prästflobäcken Saknas
  Sjömyran myr   Prästflobäcken bäck
  Sjötjärnberget berg   Prästflobäcken avlopp
  Sjötjärnen tjärn   Prästflohöjden backe
  Sjötjärnen tjärn   Prästflohöjden bergshöjd
  Sjötjärnen tjärn   Prästflomyren slått
  Sjötjärnmyran myr   Prästflon myr
  Sjötjärnmyran myr   Prästflon myr
  Sjötjärnremmen myr   Prästflon myr
  Skansen udde   Pustarbodbron bro
  Skatan udde   Pustarbodvägen väg
  Skillingsjön sjö   Pusten vik
  Skillingsjön sjö   Pusten slått
  Skillingsjön sjö   Puttom ås
  Skilshagamyran myr   Puttomsmyren myr
  Skravelbodarna skogsmark   Pålles backen backe
  Skravelbäcken bäck   Pålles bäcken bäck
  Skravelmyran myr   Pålles landet odlad mark
  Skräddarslåtten skogsmark?   Ratån bäck
  Slåssbacken skogsmark   Ratån å
  Slåttbäckmyran myr   Ravaberget berg
  Slåttesbäckberget berg   Remmarna område
  Slåttesrået skogsmark?   Remmarna näs
  Slängbenvalen slåtter   Remmarna höjdsträckningar
  Småmyrorna myrar   Remmen = Remmarna Saknas
  Småmyrorna skogsområde   Remstaberget berg
  *Smällhällen sten?   Remstaberget bergshöjd
  Smörbrunnet sankmark   Remsta bodvägen fäbodväg
  Smörmyrrået myr   Renberget bergshöjd
  Smörmyrrået sankmark   Rismyren myr
  Snödskallberget berg   Risåsen bergshöjd
  Snödskallbäcken bäck   Rosandelund slått
  Snödskallen berg /Se   Rullmyrbäcken bäck
  Snödskallmyran myr   Rullmyren myr
  Spångmyran myr   Rullmyren myr
  Starrbäcken bäck   Runberget berg
  Stenbäcken bäck   Runbergsvägen landsväg
  Stenmyran myr   Runmyren myr
  Stenmyran myr   Runmyren myr
  Stenmyrhöjden berg   Runån å
  Stenudden udde   Runån å
  Storbacken höjd   Råddomsråberget bergshöjd
  Storberget berg   Rådomsråbäcken bäck
  Storberget berg   Råmärkberget bergshöjd
  Storbäcken bäck   Råtjälen myrtjäl
  Storbäcken bäck   Rävhimon mo
  Storbäcken bäck   Rödflon myr
  Storbäcken bäck   Rödflon myr
  Storflon myr   Rödflon myr
  Storholmen holme   Rödflon myr
  Storholmen holme   Rödhällhöjden bergshöjd
  Storhöjden berg   Rödmossaflon myr
  Storkälen skogsmark   Rödmyrberget bergshöjd
  Storkälen »käl-land» (el myr) /Se   Rödmyren myr
  Stormyran skogsområde   Rödmyren myr
  Stormyran myr   Rörmyren myr
  Stormyran myr   Salsjöhöjden bergshöjd
  Stormyran myr   Salsjömyren myr
  Stormyran myr   Salsjömyren myr
  Stormyran myr   Salsjön sjö
  Stormyrberget berg   Salåsbäcken bäck
  Stormyrbäcken bäck   Salåsbäcken slåttesbäcken
  Stormyrbäcken bäck   Salåsbäcken bäck
  Stormyrbäcken bäck   Salåsbäcken bäck
  Stormyrdiket bäck   Salåsbäckslåtten slått
  Stormyrmon terräng   Salåsen bergås
  Stormyrtjärnen tjärn   Salåsen bergshöjd
  Storraberget, se Storråberget berg   Sandbäcken vattendrag
  Stor-Runmyran myr   Sandnäset uddar
  *Storrå gränsmärke   Sandnäset udde
  Storråberget berg   Sandråsberget berg
  Storråberget berg   Sandtaget berg
  Storråberget berg   Sankt-tommyren? myr
  Storråbäcken bäck   Sankt-Ols källorna tjärnar
  *Storråd gränsmärke   Sankt-Ols-källorna kallkällor?
  *Storråd gränsmärke   Sankt-Ols myren myr
  Storrået skogsmark   Sankt-Ols-myren ?myr
  Storstranden strandparti   Sara Majas bäcken bäck
  Storudden terräng   Saramyren slått
  Storvalen skogsmark   Selja spakvatten
  Storvolmen holme   Seljslåttarna slåttar
  Storvolmen holme   Sidländet udde
  Storåmyran myr   Silverberget bergshöjd
  Stuguberget berg   Sjålbäcken bäck
  Stuguberget berg /Se   Sjöarna sjöar
  Stuguberget berg /Se   Sjöberget berg
  Stuguberget berg /Se   Sjöberget bergshöjd
  Sundet sund   Sjömyren myr
  Sundet sund   Sjömyren myr
  Sundmyran myr   Sjömyren myr
  Sundmyrorna myrar   Sjötjärnberget bergshöjd
  Sundsudden udde   Sjötjärnen tjärn
  Surhålet myr   Sjötjärnen tjärn
  Svanastolen holme   Sjötjärnmyren myr
  Svartbäcken bäck   Sjötjärnmyren myr
  Svartbäcken bäck   Sjötjärnmyren myr
  Svartmyran myr   Sjötjärnremmen näs
  Sågberget höjd   Sjötjärnsnoret å eller sund
  Sågsvedjan skogsmark   Skansen udde
  Sälgbäckberget höjd   Skarsstugan slått
  Sälgbäcken bäck   Skatan udde
  Sälgbäckmyran myr   Sketvågen vattensamling
  Säterudden udde   Skillingsbäcken dike
  Sävringsmyran myr   Skillingsjön sjö
  Sävringsmyrberget berg   Skillingsjön sjö
  Sävringsmyrbäcken bäck   Skilshagamyren myr
  Sönkmyrrået myr   Skrattabborrtjärnen tjärnpuss
  Sör-i-kälen utmark /Se   Skravelbäcken bäck
  Sörgagnetsjön o. Norrgagnetsjön sjöar   Skravelbäcken del av Spångbäcken
  Sörgagnet o. Norrgagnet sjöar   Skraveläbcken bäck
  Sör-Gagnetsjön (o. Norr-Gagnetsjön) sjöar   Skravelbäcken bäck /Se
  Sörgagnetsjön o. Norrgagnetsjön sjöar   Skravelbäckmon bergshöjd
  Sörgagnetsjön o. Norrgagnetsjön sjö   Skraveln bäck
  Sör-Gagnetsjön sjö   Skravelslåttarna myrslåttar
  Sörmossaflon myr   Skräddarbäcken bäck och slått
  Sör-Orrmyran myr   Skräddar Jackes tjärnen tjärn
  Sör-Orrmyran myr   Skräddarslåtten slått
  Sör-Orrmyran myr   Skräddaråkern åker
  Sörsjön sjö   Slåttarna uppefter skraveln slåttar
  Sörsjön o. Norrsjön sjöar   Slåttbäckmyren slått
  Sörsjön sjö   Slåttesbäckberget bergshöjd
  Sörsjön, o. Norrsjön eller Västbysjöarna sjöar   Slåttesbäcken slått
  Sörsjön o. Norrsjön sjöar   Slåttesbäcken Saknas
  Sörsjön o. Norrsjön sjöar   Slåttesbäcken bäck
  Sörslåttesmyran myr   Slåttesbäcken bäck
  Tallmyran myr   Slåttesbäcken bäck
  Timmerbacken bergshöjd   Slåttesbäckmyren myr
  Timmermon terräng   Längbentvalen myr
  Timmermyran myr   Slängbenvalen slått
  Timmermyrberget berg   Smottens ån slått
  Tjuvmyran myr   Småmyrarna myrar
  Tjärdalsbäcken bäck   Småmyrarna myrar
  Tjärdalsbäcken bäck   Smörbrunnet myr
  Tjärdalsbäcken bäck   Smrömyrrået myrrå
  Tjärnberget berg   Snödskallberget Saknas
  Tjärnberget berg   Snödskalleberget berg
  Tjärnberget berg   Snödskallen bergshöjd
  Tjärnberget berg   Snödskallmyren myr
  Tjärnmyran myr   Sommarföngsudden udde
  Tjärnmyran myr   Sommarföngsviken vik
  Tjärnmyran myr   Spegeln Saknas
  Tjärnmyran myr   Spångbäcken bäck
  Tjärnmyran, Västra myr   Spångmyren myr
  Tjärnmyrbäcken bäck   Starrbäcken del av Älggårdsbäcken
  Tjärnmyrbäcken bäck   Starrbäckmyren myr
  *Tjärsjön sjö   Stekpannan åkerlapp
  Trintbacken terräng   Stekpannmyren Saknas
  Trollboråbäcken bäck   Stenbäcken bäck
  Trollborået skogsmark   Stenmyren myr
  Trollbäcken bäck   Stenmyren myr
  Tvärmyran myr   Stenmyren myr
  Tvärmyran myr   Stenmyrhöjden bergknalle
  Tvärmyråsen ås   Stenudden udde
  Tågmyran myr   Storbacken bergsluttning
  Tågmyrhöjden berg   Storbacken del av Högtjälen
  Tåläggsmyran myr   Storbacken bergshöjd
  Upp-i-kälarna myrkomplex /Se   Storberget bergshöjd
  Uthammarsberget berg   Storberget bergshöjd
  Uthammarsberget berg   Storboningsberget berg
  Vabäcken bäck   Storbäckarna slåttar
  Valbäcken bäck   Storbäcken vattendrag
  Valen ägomark   Storbäcken bäck
  ?Valen slått /Se   Storbäcken bäck
  Valen halvö   Storbäcken bäck
  Valviken vik   Storbäcken bäck
  Vargrået sankmark   Storbäcken bäck
  Vargråmyran myr   Storbäcken vattendrag
  Wastbytierna, se Sörtjärnen tjärn   Stordiket kanal
  Westbysiön, se Norrsjön sjö   Stordiket kanal
  Vestbyvatnet, se Norrsjön och Sörsjön Saknas   Storflon myr
  Vigersholmen holme   Storholmen holme
  Wijssiön, se Visjön sjö   Storholmen holme
  Vinbäcken bäck   Storholmen holme
  Vintervägmyran myr   Storholmviken vik
  Vintervägmyran myr   Storhöjden höjd
  Visarberget berg   Storhurrat bergknalle
  Visingsbäcken bäck   Storjampmyren myr
  Visingsbäcken bäck   Storklippen bergshöjd
  Visjöberget berg   Stormyrberget berg
  Visjöbäcken bäck   Stormyrberget höjd
  Visjömyran myr   Stormyrbäcken vattendrag
  Visjön delvis uttorkad sjö   Stormyrbäcken bäck
  Visjön delvis igenväxt sjö   Stormyrdiket namn på Salåsbäcken
  Visjön torrlagd sjö   Stormyren myr
  Visjön sjö   Stormyren myr
  Visjön torrlagd sjö   Stormyren myr
  Visjön torrlagd sjö   Stormyren slått
  Visjön sankmark   Stormyren myr
  Visjöskallen berg   Stormyren slått
  Visjöskallen höjd   Stormyren slått
  Visjöskallmyran myr   Stormyren myr
  Wissiön, se Visjön sjö   Stormyren myr
  Wisssiön, se Musksjön sjö   Stormyren myr
  *Vitberget berg   Stormyren myr
  *Vitbergmyran myr   Stormyren myr
  Vitmyran myr   Stormyren myr
  Vitsandsholmen holme   Stormyrmon fastland
  Wjsiöskallen, se Visjöskallen berg   Storremmen bergshöjd
  Volmbäcken bäck   Storrunmyren myr
  Volmbäcken bäck   Storråberget bergshöjd
  Wäsbysiön, se Norrsjön o. Sörsjön sjöar   Storråbergbäcken bäck
  Västanbäcksmyran myr   Storråbäcken bäck
  Västansjöbäcken bäck   Storrået myr
  Wästbyberget, se Västbyhöjden berg   Storrået slått
  Västbyhöjden berg   Storrået slått
  WästbySiön, se Norrsjön o. Sörsjön sjöar   Storråmyren myr
  Wästbysiön, se Norrsjön o. Sörsjön sjöar   Storselet spakvatten
  Västbysjöarna sjöar   Storselet myr
  Västbysjöarna sjöar   Storsten bergshöjd
  Västbysjöarna eller Norrsjön o. Sörsjön sjöar   Storstranden strandparti
  Västbysjöarna sjöar   Stortjälen myr
  *Västbysjön sjö   Storudden udde och slått
  Västbytjärnen tjärn   Storvalen slått
  *Västbytjärnen tjärn   Storvallberg berg
  Västbytjärnen tjärn   Storvallberget bergshöjd
  Västbytjärnen tjärn   Storviken vik
  Västbytjärnsbäcken bäck   Storviken vik
  Västbytjärnsbäcken bäck   Storvolmen holme
  Wästerbÿ Siöarna sjöar   Storåberget berg
  Wästerby...arne, se Västbysjöarna sjöar   Storåbäcken bäck
  Västerkälen myr- o. skogskomplex /Se   Storön fastland
  Väster-Långmyran myr   Stuguberget berg
  Väster-Stugubergsmyran myr   Stuguberget begshöjd
  Västeråsen ås   Stöttingsmyren myr
  Västeråsen ås   Sundet sund
  Västra-Tjärnmyran myr   Sundet holme
  Ytter-Åmyran myr   Sundmyrarna Saknas
  Åbäcken bäck   Sundmyren myr
  Åkermyran myr   Sundsudden udde
  Åkälen skogsmark   Surhålet vattendrag
  Åmyran myr   Svanstolen holme
  Ångermanflohöjden berg   Svartbäcken bäck
  Ångermanflohöjden berg   Svedjeberget bergkulle
  Ångermanflon myr   Svinlotten bergssluttning
  Åsberget berg   Syltoppen berg
  Älggravmon terräng   Sågberget bergkulle
  Ånäset näs   Sågberget berg
  Årismyran myr   Sälgbäckmyren myr
  Åsberget berg   Sätermon område
  Åsbergsmyran myr   Sätermovägen väg
  Älggårdsberget berg   Säterudden udde
  Älggårdsberget berg   Sävringsmyrberget bergshöjd
  Älggårdsberget berg   Sävringsmyrbäcken vattendrag
  Älggårdsberget berg   Sävringsmyren myr
  Älggårdsberget berg   Söder om bäcken berg
  Älggårdsberget berg   Söndagsbryte slått
  Älggårdsberget berg /Se   Sönnåsskogen skog
  Älggårdsbäcken bäck   Sörgagnatsjön sjö
  Älggårdsbäcken bäck /Se   Sör-i-Tjälen utmark
  Älggårdsholmen holme /Se   Sörmarkerna skogsmark
  Älggårdsmyran myr   Sörorrmyren myr
  Älggårdsmyren myr /Se   Sörsjön sjö
  Älggårdsslåtten skogsområde   Sörsjön sjö
  Ångermanflon myr   Sörsjön sjö
  Ärtriksflon myr   Sörslåtten slått
  Ärtriksflon sankmark   Sörslåttesmyren myr
  Ärtriksklippen berg o. triangelpunkt   Tallmyren myr
  Ärtrikstjärnen tjärn   Tarssjöflon myr
  Ögeltjärnen tjärn   Timmerbacken bergshöjd
  Ögeltjärnen tjärn   Timmermyren myr
  Ögeltjärnsberget berg   Tjuvmyren myr
  Ögeltjärnsbäcken bäck   Tjålasbäcken bäck
  *Ön land /Se   Tjålasbäcken bäck
  Öster-Långmyran myr   Tjälen myrkomplex
  Öster-Långmyran myr   Tjälen slåttar
  Öster-Långmyran Saknas   Tjälen Saknas
  Öster-Stugubergsmyran myr   Tjälsberget berg
  Östra-Tjärnmyran myr   Tjälsberget Saknas
      Tjälsjön sjö
      Tjällslåttarna, se Tjälen slåttar
      Tjälsslåtten slått
      Tjälån slått
      Tjälån vattendrag
      Tjärdalsbäcken bäck
      Tjärebälktan åker
      Tjärebläktan åker
      Tjärnberget bergshöjd
      Tjärnberget berg
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärnpuss
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren, Västra myr
      Tjärnmyren Östra myr
      Torparbäcken slått
      Tuvan mosse
      Tuvnoret slått
      Tvärmyren myr
      Tågmyren myr
      Tågmyren myr
      Tågmyren myr
      Tågmyren myr
      Tågmyrhöjden bergshöjd
      Uppe i månen Saknas
      Upp-i-Tjälarna, se Holmstatjälarna myrkomplex
      Uthammarberget berg
      Uthammarsberget bergkulle
      Valberget bergshöjd
      Vabäcken vattendrag
      Valbäcken bäck
      Valen landtunga?
      Valen slått
      Valen slått
      Vallberget bergklack
      Vargrået myr
      Vargrået Saknas
      Vargsjöberget bergshöjd
      Vigersholmen Saknas
      Villågan vilställe
      Vilsten sten
      Vilsten sten
      Vinbäcken Saknas
      Vinbäcken bäck
      Vinbäckarna? slåtterängar
      Vinbäckslåttarna slåttar
      Vintervägmyren myr
      Vintervägsmyren myr
      Visarberget berg
      Visarberget sten
      Visaren berg
      Visarnsbäcken bäck
      Visingsbäcken bäck
      Visjöberget bergshöjd
      Visjöbäckarna slåttar
      Visjöbäcken vattendrag
      Visjöbäcken slått
      Visjömyren myr
      Visjön sjö
      Visjön sjö
      Visjöskallen berg (triangelp.)
      Visjöskallen bergshöjd
      Visjöskallsmyren myr
      Visängsbäcken bäck
      Vithällorna Saknas
      Vitsanden ö
      Vågeberget höjd
      Vältan timmervälta
      Västabäckmyren myr
      Västasjöbäcken bäck
      Västasjöslåtten slått
      Västasjöslåtten myrslått
      Västaåkersgambodvägen fäbodväg
      Västbygamgråberget berg
      Västbyhöjden höjd
      Västbysjöarna Saknas
      Västbytjärnen tjärn
      Västbytjärnen tjärn
      Västbytjärnsbäcken vattendrag
      Västerbodvägen Saknas
      Västerkälen utmark
      Västerlångmyren myr
      Västersjöberget berg
      Västerskogtegen Saknas
      Västertegen del av byskog
      Västeråsvägen vinterväg
      Västgårdsslåttarna slåttar
      Västgårdsån Saknas
      Ytterholmsta bodvägen fäbodväg
      Ytteråmyren myr
      Åbäcken bäck
      Åbäcken bäck
      Åkrokarna krokar på Lingsån
      Ålingesbäcken dalsänka
      Ålingesudden udde
      Ålinget odlat område
      Åmyren myr
      Ån del av Faxälven
      Ångermanflohöjden bergshöjd
      Ångermanflon myr
      Ångermanflon myr
      Ångermanflon myr
      Ånäsbäcken bäck
      Ånäset udde
      Åriset slott
      Åsberget berg
      Åsen bergås
      Åsen Saknas
      Åsen bergshöjd
      Åsensslåtten slått
      Åslåttarna slåttar
      Åtbysgambodvägen fäbodväg
      Återmyren myr
      Älggravmon bergshöjd
      Älggårdsberget berg
      Älggårdsberget berg
      Älggårdsberget bergshöjd
      Älggårdsberget bergshöjd
      Älggårdsberget bergshöjd
      Älggårdsbäckarna slåttar
      Älggårdsbäcken bäck
      Älggårdsholmen holme
      Älggårdsmyren myr
      Älggårdssvedjan slått
      Älgrået myr
      Ärtriksberget berg
      Ärtriksflon myr
      Ärtriksflon del av Florået
      Ärtriksklippen berg
      Ärtriksklippen bergstopp
      Ärtrikstjärnen tjärn
      Ärtrikstjärnen tjärn
      Ögeltjärnberget berg
      Ögeltjärnen tjärn
      Öltunnbäcken bäck
      Örnnäset landremsa
      Örnnäsvågen vattensamling
      Österbodvägen fäbodväg
      Österlångmyren myr
      Östersjöberget berg
      Österskogtegen Saknas
      Österstigarna stig
      Östertegen del av skog
      Östgransjöbron bro
      Överholmsta bodvägen fäbodväg
      Översthålet slått
      Överåbron bro
      Överån slått

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.