ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Långsele socken : Ångermanlands mellersta domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 359 Bebyggelsenamn : 196 Naturnamn : 846
Långsele sn Amerika terräng Långsele sn sn Anders Olofs Hållen sluttning
Långsele sn Annerbäcken bäck Långsele sn sn Annerbäcken bäck
Långsele sn Aspsioarne, se Stor- o- Lill-Aspsjön sjöar Långsele socken Annernäcksjöberget bergshöjd
Långsele sn Aspsiögarne, se Stor-Aspsjön o. Lill-Aspsjön sjöar Långsele socken Asplandet åker
Långsele sn /Se Aspsjöbäcken bäck Långsele socken Aspsjöbäcken avlopp
Långsele sn /Se Aspsjöhöjden berg Långsele sn Aspsjöhöjden bergshöjd
Långsele sn Aspsjömyran myr Sagesmän förteckning Aspsjömyren myr
Långsele sn Aspsjön, Stora o. Lilla sjöar Sagesmän förteckning Aspsjön sjö
Långsele sn Aspsjön, Stora o. Lilla sjöar Sagesmän förteckning Backåkern åker
Långsele sn Aspsjön, Stora o. Lilla sjöar Sagesmän förteckning Badstubacken område
Långsele sn Bastuberget berg Sagesmän förteckning Badstuberget bergshöjd
Långsele sn *Bergråd gränsmärke Sagesmän förteckning Badstuberget område
Långsele socken /Se Bergsjöbäcken bäck Sagesmän förteckning Badstugärdan område
Långsele sn *Bergsiö tresk sjö Sagesmän förteckning Badstugärdan område
Långsele sn /Se Bergsjön sjö Sagesmän förteckning Badstugärdan åker
Långsele by o. sn Bergsjön sjö Sagesmän förteckning Badstustycket åker
Långsele by o. sn Bergsjön sjö Arresten kacern Badstutegen åker
Långsele by o. sn Bergsjön sjö Bodrå torpställen Badstutegen åker
Långsele by o. sn Bergsjön sjö Brobackarna torpställen Badstuåkern åker
Långsele sn /Se Bergsjön sjö Bruket del av by Badstuviken Saknas
Långsele sn /Se Bergsjön sjö Bruket Saknas Bakom berget åker
Långsele sn /Se Bergsjön sjö Brännan torp Bakskogen del av skog
Långsele sn /Se Bergsjön sjö Brännan torpställen Berginesbäcken bäck
Långsele sn /Se Billa Kiärn, se Billartjärnen tjärn Bäckinget torpställe Berginget slått
Långsele sn /Se Billartjärnen tjärn Bäckaskog torpby Bergshägnen inhägnad
Långsele sn /Se Björnkällbäcken bäck Bäckaskog torpställen Bergsjömyren myr
Långsele samh o. sn /Se Björnkällbäcken bäck Böttershuvudet torpställen Bergsjön sjö
Långsele sn /Se Björnmyran myr Doktors gård Bergänget slått
Långsele sn /Se Björnmyran myr Fabriken pappersmassefabrik Bjugerbritas drolet myrlänt område
Långsele sn /Se Blindmyrberget berg Fjället del av by Björknyåkern åker
Långsele sn /Se Blomsterberget berg Fjället torp? Björnkällbäcken bäck
Långsele sn /Se *Blåwattns forssen fors Fjället kaserner Björnmyren slått
Långsele sn /Se Bodberget berg Flo, se 1-4, 6 Österflo Saknas Björnmyren myr
Långsele by Bodberget berg Flo by Blind-Eriks-udden udde
Långsele stomjord /Se Bodberget berg Flons torpet torp Blinderiksudden udde
Långsele stationssamhälle /Se Bodberget berg Flosågen såg Blockensbäcken bäck
Långsele stomjord /Se Bodbäcken bäck Forse herrgård Bodberget bergshöjd
Långsele stomjord /Se Bodinget sank mark Forse trämassefabrik och elektricitetsverk Bodberget bergshöjd
Långsele samh /Se Bodtjärnen tjärn Forse by Bodberget berg
Långsele samh /Se Bodtjärnen tjärn Forsebodarna förut fäbodar, nu torpställen Bodberget berg
Långsele by /Se Bodtjärnen tjärn Gambodbäckbodarna fäbodar Bodberget bergshöjd
Långsel-Tärma sn /Se Bodtjärnen tjärn Gambodbäcken fäbodar Bodinget slått
Flo by Bodtjärnen tjärn Gamgården plats Bodrået myrrå
Forse, V by Bodtjärnen tjärn Gamgården plats Bodrået slått
Forse, Ö by Bootierna, se Bodtjärnen tjärn Gamkvarnen kvarn Bodtjärnen tjärn
Gambobäck fäbodar fäbodar /Se Bootierna, se Bodtjärnen tjärn Gammelgården plats Bodtjärnen tjärn
Gambodbäcken fäbodställe /Se Bringtjärnberget berg /Se Gamnäsbodarna fäbodar Bottenlösstycket åker
Hamre by Bringtjärnen tjärn Granbäcken (Granbäckarna) torp Brasilibacken backe
(?)Hamre by Bringtjärnen tjärn Gruvberget torp? Brattåkern, Västra åker
Hamre by Bringtjärnsbäcken bäck Gubbmyrbodarna fäbodar Brattåkern, Östra åker
Hamre stomjord /Se Bringtjärnshöjden berg o. triangelpunkt Gubbmyrbodarna fäbodar Bringtjärnberget berg /Se
Hamre stomjord /Se Bringtjärnshöjden höjd Gältan by Bringtjärnberget berg
Hamre by Brännatjärnen tjärn Hamre by Bringtjärnberget, se Bringtjärnshöjden Saknas
Hamre by Brännberget berg Hamre by Bringtjärnen tjärn
?Hamre by Brännberget höjd Hamre by Bringtjärnen tjärn
Hamre stomjord /Se Bräntlandet skogsmark Hamrebodarna fäbodar Bringtjärnsbäcken avlopp
Hamre stomjord /Se Bullerbo strandområde? Hamrelund prästbod Bringtjärnshöjden bergshöjd
Hamre by /Se Buskbäcken bäck Hamreåterbodarna fäbodar Bringtjärnsmyrarna myrar
Hamre by /Se *Bäckelandsfors fiskeplats Hamreåterfäbodarna fäbodar /Se Brnntjärnen, se Bringtjärnen Saknas
Hamre by /Se Bäckingesbäcken bäck Hamreåterfäb., se Återbodarna Saknas Brinntjärnberget, se Bringtjärnhöjden Saknas
Hamre by /Se Bäckkrokmyran myr Hanssons torpet, se 20 Nordsjö Saknas Brinntjärnsbäcken avlopp från Brinntjärnen
Hamreåterfäbodarna fäbodar /Se *Bärgz nättielagh fiskeplats Hankes torpet torp Brotegen åker
Hjälta by ?Bölestjärnen tjärn Hans Kerstorps torp Brudsvedjan område
Hjälta by Bölestjärnen tjärn Helgumssågen såg Brudsvedjan åker
Hjälta by Djupbäcken bäck Herrgården gård Brudstycket åker
Hjälta by /Se Djupbäcken bäck Herrgården herrgård Brunnstegen åker
Hjälta by /Se Djupbäcken bäck Hilbertsbodarna bodar Brunnstegen åker
Hjälta by /Se Djupbäcken bäck Hjelta by Brunsskiftet (?) el. Brunnsskiftet åker
Hjälta by /Se Diupefors fors Hjelta by Brännan odlat område
Hjälta by /Se *Ertrafors fiskeplats Hjälta by Brännan område
Hjälta by /Se Faxälven älv Hjälta by Brännartjärnen tjärn
Hjälta by /Se Faxälven älv Hjälta by Brännartjärnen tjärn
Hjälta by /Se Faxälven älv Hjältabodarna fäbodar Brännberget bergshöjd
Hjälta by /Se Faxälven älv Hållet torpgården Brännberget berg
Hjälta by /Se *Floforsen fors /Se Hållsbergkojan koja Brännberget bergshöjd
Kattrumpa plats /Se Flucksberget berg Järnvägen järnvägsstation Brännberget bergshöjd
*Locka stomjord /Se Flucksberget berg /Se Kattuggelhålet gårdar? Brännstycket skogstrakt
*Locka stomjord /Se Flucksberget berg /Se Klippen gård Brännässelberget berg
*Locka stomjord /Se Flucksmyran myr Klippbodarna fäbodar Bräntlandet område
*Locka stomjord /Se Flucksmyran myr /Se Klockarbodarna fäbodar Bräntlandet skogsområde
*Locka stomjord /Se Forseforsarna forsar /Se Klockargården gård Brästan? slåtter
Långsele by Forseforsarna forsar /Se Kronjorden, se 7,8 Österflo Saknas Buskbäcken bäck
Långsele stomjord /Se Forseklippen berg Lars Lars torpet torp Buskbäcken bäck
Mofors by Forseklippen berg Lars Olovs torpet torpställe Bålklippen bergkulle
Nordsjö by Forssakläppen, se Forseklippen berg Långhålet kasern Båthusbacken åker
Nordsjö by »forsa kläppen», se Forseklippen berg Långmarkbodarna fäbodar Bäckarna slått
Nordsjö by Forseklippen berg Långmarkbodarna fäbodar Bäckarskog område
Nordsjö by *Forsuallen fiskeplats Långsele stationssamhälle Bäckaskogmon område
Nordsjö by *Furuforsen fors Långselebodarna fäbodar Bäckbron namn på Kanalbro
Nordsjö by Fågelskallen berg Marocko torpby? Bäckhammaren område
?Nordsjö by *Fågelvinåsen ås Marocko torpställen Bäckingesan, Bäckingebäcken å
Nordsjö by Fäbodbäcken bäck Mobergs torpet torp Bäckingebäcken bäck
Nordsjö by Fäbodbäcken bäck /Se Nordsjö bebyggelse Bäckinget slått
Nordsjö by Förstbäcken bäck Nordsjö by Bäckinget slått
Nordsjö by /Se Gambodberget berg /Se Nordsjö by Bäckkrokmyren myr
Nordsjö by /Se Gambodbäcken bäck /Se Nordsjö by /Se Bäckkrokmyren myr
Nyland by Gammbodberget berg Nordsjö by Bäcksvedjan dalgång
Näs by Gammbodbäckbodarna sankmark Nordsjö by Bäcksvedjan åker
Näs Saknas Gammbodbäcken bäck Nordsjöbodarna fäb. Bäcktegen åker
Nässjö by Gammbodbäcksmyran myr Norrbruket del av kacerner Bölestjärnen tjärn
Nässjö, se Nässe by /Se Gammdammet fördämning Norr i stan torpställen Bölestjärnen tjärn
Nässjö, se Nässe by /Se Genudden ö Nyland by Böttershuvud forshuvud
Nässjö, se Nässe by /Se Granbäcken bäck Nyland by Bottershuvudet fors
Nässjö by /Se Granholmsslåtten myr Nylanders bodarna fäbodar Dalabacken backe
Nässe by *Grubban laxfiske Nylandsbodarna fäbodar Dalahuggstet slått
Nässe by /Se Grundviken vik Nylandsbodarna fäbodar Dalastycket åker
Nässe by /Se Gruvberget berg Nylandsbodarna fäbodar Dammet dammbyggnad
Nässe by /Se *Gråtsjöberget berg Nylandsbodarna fäbodar Djupbäcken bäck
Prästbordet khbost. Gubbmyran myr Nylands fäb. Saknas Djupbäckbacken äng
Prästbordet khbost. /Se Gäddbäcken vik Nymyran fäbodar Djupbäckberget bergshöjd
Prästbordet med Hamre och Långsele khbost. /Se *Gältans nättielag Saknas Nymyran fäb. Saknas Djupbäcken bäck
*Sunnansjö Saknas *Halvgaberget berg Nymyrbodarna fäbodar Djupbäcken bäck
Örbäck by *Halvgåberget berg Nymyrbodarna fäbodar Djupbäcken slått
Örbäck by Hamreberget berg /Se Nysågen såg Djupdalen dalgång
Örbäck by *Hamremyran slått /Se Näs by Djupdalsbäcken bäck
Örbäck by Hamremyrorna myrområde Näs by Doktorsskogen skifte
Örbäck by Hjulbäcksrået sankmark Näsbodarna fäbodar Eldgroven? ställe i Näseforsen
Österflofäbodarna fäbodar /Se Hjältaberget berg Näsbodarna fäbodar Emmausåkern åker
  *Hjälta färjesund sund /Se Nässe bebyggelse Enudden udde
  Hjältabodarna skogsmark Nässe by Enudden udde
  *Hållråd gränsmärke Nässjö, se Nässe by Enudden udde
  Häggnäsudden udde Nässe by /Se Etersåbäcken Saknas
  *Hällefors fors Nässjö by Ettersågbäcken bäck
  *Hällenäs fiske Nässjö by Etersågbäcken bäck
  Immarsbäcken bäck Nässjö by Eteråbäcken bäck
  Jerikomyran myr Nässe by Faxälven älv
  *Jern Naglen fiskeplats Nässebodarna fäbodar Faxälven, se Sörbruksån Saknas
  Kallhammaren åker Nässegård gård Flomanstegen åker
  Kallhammarviken vikar Olsmyren torpställen Flon odlat område
  Kanalen kanal Ommas stugan stuga Floselet laxnotvarp
  Kankberget berg Prästbodarna fäbodar Flosvedjan slått
  Kattrumpan odling /Se Prästbodarna fäbodar Floxberget bergshöjd
  Kavelbrobäcken bäck Prestbordet Saknas Floxmyren myr
  Kerstopsmyran myr Rågatan torpställe Flucksberget berg /Se
  Kistviken vik /Se Sandmon torp Flucksberget, se Floxberget Saknas
  *Kiörkienättielag, se Kyrckie nättielag Saknas Santa Rocko torp Flucksmyren myr
  Klippströmsberget berg Skoltomten, se 9 Österflo Saknas Forsberget berg
  Kojbergsmon berg /Se Skrottdalen torp Forsbäcken bäck
  Kronforsen fors och laxfiske /Se Skumpen torp Forsdalen åker och dalgång
  Kullaborg udde Spite torpställe Forseklippen berg
  Kullberget berg Stationen järnvägsstation Forseklippen bergshöjd
  Kvarnberget berg Stomjorden Saknas Forserået område
  Kvisslefors laxfiske /Se Stommen jordområde Forsingesbäcken slått
  *Kvisslefors laxfiske Storbrännan torp Forssvedjan slått
  *Kyrckie nättielag Saknas Storbrännan torpställen Forssängsbäcksvedjan område
  *Kyrckie nättielag, *Kiörkienättielag laxfiske /Se Svedjan torpställe Fram på brännan åker
  Kälarna slåtterängar /Se Sågbacken sågplats och kvarnläge Fram på änget åker
  Kälen slåtteräng /Se Sågbacken sågplats Främmersvedjan åkerjord
  Källberget berg Sågbacken sågplats Främmersvedjan, Nedre slått
  Kälsslåttarna slåtterängar /Se Söder-i-Hållen (Söder-i-Hållet) torp Främmersvedjan, Övre slått
  Kälslåtten slåtter Sör på hållet torpställen Fågelskallen berg
  Laduberget berg Sörbruket del av by Fågelskallen bergshöjd
  Ladumyrberget berg Sörbruket kaserner Fäbodbäcken bäck
  Lappkällberget berg Sör på mon kaserner Färdigelägdan åker
  Ledusjöträsk fiskevatten Sörsvedjan torpställe Förstbäcken bäck
  Ledusjöträsk fiskevatten Tjärnbergsbodarna fäbodar Galtryggen nipa
  Ledusjöträsk fiskevatten Vattenledningen, se 10 Österflo Saknas Gambodberget berg /Se
  Liljesköldsmyran myr Vildsverige torpställen Gambodberget berg
  Lill-Aspsjön o. Stor-Aspsjön sjöar Västerbruket del av by Gambodberget bergshöjd
  Lill-Aspsjön o. Stor-Aspsjön sjöar Väster flo by Gambodbäcken bäck /Se
  Lillefors fors Västerflo by Gambäcken bäck
  Lill Nästierna, se Millertjärnen tjärn Västerflobodarna fäbodar Gambäcken slått
  *Lillnästjärnen tjärn Västerforse by Gamgran slått
  *Lillnästjärnen tjärn Västerforse by Gamgårdsmobäcken bäck
  Lill-Tjuvsjöklippen berg Västerforse by Gamgårdsmon moland
  Lokarna tjärn Väst i byn gårdar Gamkvarnån del av Långsjöån
  Lokberget berg Väst i sågen såg Gamlandsvägen landsväg
  Lokmyran myr Väst på Ingesbacken torpställen Gammalgärdan åker
  Lysarberget berg Väst på kilen torpställe Gammelgården område
  Långmarken skogsmark Åbacken torp (by) gårdar Gammelgården område
  Långmarken skogsmark Åbacken, Norra torpställen Gammelgården äng
  Långmarkmyran myr Åbacken, Södra torpställen Gammelgårdstegen åker
  Långselbodarna skogsmark Åberget torpby Gammelgårdstegen åker
  Långsele laxfiske Saknas Åberget torpställen Gammelgårdstegen åker
  Långselviken vik Åbergstorpet torp Gammelhammaren åker
  Långselåsen ås Återbodarna fäbodar Gammelhamplandstegen åker
  Långsjöbäcken bäck Återbodarna fäbodar Gammeltå fägata
  Långsjöån å Återbyggningen kacern Gamorslåtten slått
  Lägerbäcken bäck Örbäck by Gamåbergs myran myr
  Lövsjöbäcken bäck Örbäck by Gamåbäckberget bergshöjd
  Majberget berg Örbäcksbodarna fäbodar Gamåsen slått
  Marockoberget berg Örbäcksbodarna fäbodar Garveriet vik
  *Medskogsstubben ? gränsmärke Östanskog skogstrakt Gasskullen bergshöjd
  *Medskogsstubben gränsmärke? Österflo bebyggelse Genlägdan åker
  Mellanbergsmyran myr Österflo bebyggelse Genudden, se Enudden Saknas
  Mellantjärnen tjärn Österflo bebyggelse Granbäckarna slåtter
  Millertjärnen tjärn Österflo bebyggelse Granbäcken bäck
  *Moskogsstubben gränsmärke? Österflo by Granbäcken bäck
  Nordan Siön, se Nordsjösjön sjö Österflo by Graningelinan sockengräns
  Nordsjömyran myr Österflobodarna fäbodar Granvågfäbodvägen fäbodväg
  Nordsjön sjö Österflobodarna fäbodar Granvåglinan sockengräns
  Nordsjön sjö /Se Österforse torparby Granvågsberget Saknas
  Nordsjönoret sund Österforsa by Grindbacken slått
  Nordsjösjön sjö Öst i byn gårdar Grindstycket åker
  Nordsjösjön sjö Övernylandsbodarna fäbodplats Grindstycket åker
  Nordsjösjön sjö Över-Nylandsbodarna fäbodar Grindtegarna åkrar
  Nordsjösjön sjö   Grindtegen åker
  Nordsjösjön sjö   Grisen slått
  Nordsjösjön sjö   Grubban grubba, grop
  Nordsjösjön sjö   Grundviken vik
  Nordsjöviken vik   Gruvberget berg
  Noret bäck   Gruvberget bergshöjd
  Norr Siön, se Nordsjösjön sjö   Gräsberget slåttrar
  »norrsiön», se Nordsjösjön sjö   Gröthällan berg
  Norsjösjön sjö /Se   Gröthällan berghäll
  Norudden ö   Gröthällrået myrrå
  Nybäcken bäck   Gubbmyren myr
  Nybäcken bäck   Gubbmyren slått, inhägnad
  *Nyefors fors   Gubbmyrrået myrrå
  *Nye nättielagh fiske   Gubbslåtten slått
  Nylandersbodberget berg   Gubbstycket åker
  Nymyran myr   Gubbtegen åker
  Näcksjöberget berg   Gudtegen åker
  Näcksjömyran myr   Guldvarpet laxnotvarp
  Näcksjöån å   Gullåsen skogstrakt
  Näcksjöån å   Gulmyrrået myrrå
  Näcksjöån å   Gårdsgärdan område
  Näsbodtjärnen tjärn   Gårdslandet område
  Näsbodtjärnen tjärn   Gårdskiftet åker
  Näsbodtjärnen tjärn   Gårdstomten område
  Näsnoret sund   Gårdsåkern åker
  Nässeberget berg   Gäddbäcken vik
  Nässebäcken bäck   Gärdan område
  Nässeforsarna forsar /Se   Hamplandet åker
  Nässjön sjö   Hamplandet åker
  Nässjön sjö   Hamplandsbacken slått
  Nässjön sjö   Hamreberget bergshöjd
  Nässjön sjö   Hamreforsen fors
  Nässjön sjö   Hamrelinan skogsrågång
  Nässjön sjö   Hemremyrarna slåttar
  Nässjön sjö /Se   Hans Måns myren slåttesmyr
  Nässjön sjö   Hamskiftet åker
  Nässeforsarna forsar /Se   Hemåkerskiftet åker
  Nästierna, se Näsbodtjärnen tjärn   Hjulbäckrået myrrå
  *Nästjärnen tjärn   Hjältaberget bergshöjd
  Näsåkern åker   Hjältaforsen fors
  Näsåsen ås   Holmen åker
  Näverdalsberget berg   Humlegårdsgärdan område
  Näästierna, se Näsbodtjärnen tjärn   Hållsberget berg
  Ol-Jakobs källa källa   Häbbrestycket åker
  Olsmyran myr   Häggnäs-udden udde
  Olsmyrberget berg   Häggnäsudden åker och udde
  Olsmyrberget berg   Häggnäset näs
  Oxholmen holme   Häggnäsudden del av Häggnäset
  Pell-Persslåtten slåtter   Hästfoderlägdorna åkrar
  *Piksten råmärke   Hästhägnen område
  *Pikstenen gränsmärke   Hästhägnen inhägnad
  Prästbäcken bäck   Hästskon Saknas
  Prästbäcken bäck   Höglunds udden udde
  Prästholmen holme   Hästmyren myr
  Qvarnhusfors fors   Högmon område
  *Quernehusforsen fors   Högåkern åker
  *Quidzlefors laxfiske   Immarsbäcken slått
  Renmyran myr   Ingerstrandsviken vik
  Ringensmyran myr?   Ingesbäcken bäck och å
  Rudmyran myr   Ingesbäcken bäck
  Rödmyran myr   Ingesbäcken bäck
  Rödmyrberget berg   Inget slåttar
  Rödmyrberget berg /Se   Janne Nils fisket laxfiske
  Rödmyrhalsen bäck   Johan Hans bäcken bäck
  Rödmyrhöjden höjd   Julstugubacken backe
  Sandmobäcken bäck   Jurstugubäcken bäck
  Sandreveln myr   Jämtland slått
  Sandreveln myr   Järnbodplatsen plats
  Sandräven sank mark   Jörtjgrubban sankt område
  Sidkälen bergshöjd /Se   Kalle Mälers slåtten slått
  Sidkälsberget berg   Kallhammaren åker
  *Siäla forss fiskeplats   Kallhammarsviken åker
  *Siäla forss laxfiske /Se   Kallhammarviken vik
  Sjöberget berg   Kalvgärdan område
  Sjöberget berg /Se   Kalvgärdan åker
  Skallberget berg   Kanalbron bro
  Skallberget berg   Kanalen grävt lopp för vattnet
  Skammon skogssluttning   Kankberget bergshöjd
  Skavmoberget berg   Kattersbäcken vik
  Skavmon skogsmark   Kavelbrobäcken bäck
  Slåttesmyran myr   Kistviken vik
  Slåttesmyrberget berg   Kistviken vik
  Skravelbäcken bäck   Klanthöjden bergshöjd
  *Skåker fiskeplats   Klingermyren myr
  Slåttsbacken Saknas   Klingerrået myrrå
  Slätmyran myr   Klingerviken vik
  Smällhällan hälla   Klingra åker
  *Smällhällen sten?   Klingra område
  Smällhällan hälla   Klingra slått eller åker
  Snödskallberget berg   Klockarforsen fors
  Snödskallen berg /Se   Klockarforsen fors
  Snödskallen berg /Se   Klockarsvedjan åker
  *Stenklippråd gränsmärke   Knallen åker
  Stockberget berg   Knösen åker
  Stor-Aspsjön o. Lill-Aspsjön sjöar   Knösstycket åker
  Storbränna terräng?   Kobäcken slått
  Stordiket bäck   Kojberget berg
  Stormyran myr   Kojbergsmon skogshöjd
  *Storrå gränsmärke   Kojbergsmon mo
  *Storråd gränsmärke   Kolmilasvedjan slått
  *Storråd gränsmärke   Kolsvedjan område
  Storslåtten sankmark   Kopparmyren myr
  *Storslåttråd gränsmärke   Kopparbäcken bäck
  Stor-Tjuvsjöklippen berg   Korngärdan område
  Storvolmen skogsmark   Korset vägkrök
  Strindlundsmyran myr   Krokigbron backe
  *Strumpan fiskeplats   Krokigbäcken bäck
  *Strumpan fiskeplats   Kroktegen åker
  *Stöckefors fiskeplats   Krokåsvolmen slått
  *Sundet sund   Krokåvolmen slått
  Suringesmon mo   Kronforsen fors och laxfiske
  Surliden skogsmark   Krånga laxfiske
  Svartbäcken bäck   Krånka hålet slått
  Svartbäcken bäck   Kullarna slått
  *Södersiötresk fiskevatten   Kullarna kullar
  Sör Siön, se Nässjön Saknas   Kullberget bergshöjd
  Sör Siön, se Nässjön sjö   Kvarnberget berg
  *Tiernböletresk sjö   Kvarnberget bergshöjd
  Tiufsiön, se Tjuvsjön sjö   Kvarnbergsmyren myr
  Tjuvsjömyran myr   Kvarnhusåkern åker
  Tjuvsjön sjö   Kålsängstegarna åkrar
  Tjuvsjön sjö   Källberget skogsskiften
  Tjuvsjön sjö   Källmans backen backe
  Tjuvsjön sjö   Källmyren slått
  Tjuvsjön sjö   Källåkern åker
  Tjuvsjön sjö   Kölen, se Tjälen slåtter
  *Tjuvsjöråd gränsmärke   Kölen slått
  Tjuvsjöudden udde   Köttingesbäcken bäck
  Tjäredalsviken vik   Ladubacken område
  Tjärnberget berg   Laduberget berg
  Tjärnbergsbodarna slåtter   Ladumyrberget berg /Se
  Tjärnströmmen ström   Ladumyrberget bergshöjd
  Torråsberget berg   Ladumyrberget berg
  Torråsbäcken bäck   Lappgärdan område
  Torråsbäcken bäck   Lappgärdan åker
  Torråsmyran myr   Lappkojberget bergshöjd
  Torvströmyran myr   Lappkojbäcken bäck
  Trolltallen träd?   Lappkojmyren myr
  Tyskviken vik   Lappmyrtegen åker
  Tvärån namn på Faxälven /Se   Lappsvedjan åker
  Upp-i-kälen utmark /Se   Ledstångbacken backe
  Upp-i-kälen slåtterängar /Se   Lerkråkan äng
  Upp-i-kälen slåtteräng /Se   Liljeskölds myren myr
  Uvberget berg   Lillamerika område
  Uvberget berg /Se   Lillbäckån bäck
  Vabäcken bäck   Lillbäckån slått
  Valedan å   Lilldalen slåttesdal
  Valedbäcken bäck   Lilldalen äng
  Vågen vik   Lilldjupbäcken äng
  Västeråsen ås   Lillforsen fors
  Åberget berg   Lillforsen laxfiske
  Åberget, Södra berg   Lillgrubban laxnotvarp
  Åbergstjärnen tjärn   Lillmyren myr
  Åmyran myr   Lillmyren slått
  *Åsmyrbergsråd gränsmärke   Lillmyren myr
  *Åstenen fiskeplats   Lillmyren åker
  Älggårdsberget berg   Lilloset del av Näcksjöån
  Älggårdberget berg   Lilltjuvsjöklippen bergshöjd
  Älggårdsberget berg /Se   Lillåkern åker
  Örbäck bäck   Lillåsen slått
  Örbäcksvågen vik   Lillägerbacken backe
  Östmansslåtten myr   Lillänget åker
  Överholmen holme   Lillänget äng
      Linbadstugärdtegen åker
      Linbadstustycket åker
      Ljusbäck område
      Logsvedjan område
      Lokarna tjärnpussar
      Lokberget bergshöjd
      Lokmyren myr
      Lundmarkslåtten slått
      Lusbacken slått
      Långbäcken åker
      Långdräfja åker
      Långhalsbrännan område
      Långhalsdräfja åker
      Långinget slått
      Långmarken skogstrakt
      Långmarkmyren myr
      Långmarkslåttarna slåttar
      Långrimpan äng
      Långristan åker
      Långseleselet sel
      Långseleviken vik
      Långselviken vik
      Långselevojen vik
      Långselrået slått
      Långselåsen bergshöjd
      Låmyrberget se Ladumyrberget Saknas
      Långråningen område
      Långsjöbron bro
      Långsjöån avlopp
      Lägdtegarna åkrar
      Lägdtegen åker
      Lägerbacken backe
      Lägerbacken backe
      Lägerbäcken bäck
      Löberget bergshöjd
      Löparslätten eller Löparslåtten(?) slått
      Löten område
      Lövsvedjan åker
      Lövlåsslåtten slått
      Lövåslåtten slåtter
      Magrels lägdan åker
      Majberget berg
      Majberget bergshöjd
      Malinstycket åker
      Melanders backen backe
      Melanders dalen dalgång
      Mellantjärnen tjärn
      Middagsberget bergshöjd
      Mellerst av Grindtegen åker
      Millertjärn tjärn /Se
      Millertjärnen tjärn
      Meåkern åker
      Mjälabacken lägda
      Mjäladalen slåttesdal
      Mjäladalsviken åker
      Mjälastycket åker
      Mombergs slåtten slått
      Mon område
      Monnbergs slåtten slått
      Mossen slått
      Musbacken backe
      Myren slått
      Myren slått
      Myrhalsbacken slåttesbacke
      Myrkasberget bergshöjd
      Myrtegarna åker
      Myrtegen åker
      Måns Lars inget slått
      Mälers bäcken bäck
      Märrskiftet åker
      Märrskiftet äng
      Märrviken vik
      Märrviksskiftet åker
      Nedom maskin åker
      Nedom gården åker
      Nervolmen holme
      Nedre holmen holme
      Nils Jakobs forsen laxnotvarp
      Nipan laxnotvarp
      Nipan åker el. slått
      Nipan åker
      Nisse Nordins inget slått
      Norbromyren åker
      Norbroskiftet åker
      Nordsjöbodtjärnen tjärn
      Nordsjömyren myr
      Nordsjön sjö /Se
      Nor(d)sjön sjö
      Nor(d)sjön sjö
      Nor(d)sjön sjö
      Nor(d)sjön sjö
      Nordsjön, se Nordsjösjön Saknas
      Nordsjönoret sund
      Nordsjönoret Saknas
      Nordsjösjön sjö
      Nordsjöviken vik
      Noret sund
      Noret bäck
      Noret bäck
      Noret bäck
      Norrhägnen inhägnad
      Norudden udde
      Norudden udde
      Norudden udde
      Nybrännan slått
      Nybäckarna slåtter
      Nybäckarna slåttar
      Nybäckarna bäck
      Nybäcken bäck
      Nyforsen fors
      Nyhuggstet slåttar
      Nylandsbäcken Saknas
      Nymyren myr
      Nyslåtten slått
      Nyslåtten slått
      Nyströmmen del av Långsjöån
      Nysvedjan slått
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Näcksjöberget bergshöjd
      Näcksjöberget berg
      Näcksjön Saknas
      Näcksjön sjö
      Näcksjövolmarna Saknas
      Näcksjöbolmen slått
      Näcksjöån å
      Näcksjöån avlopp från Näcksjön
      Näsbodtjärnen tjärn
      Näsbodtjärnen tjärn
      Näsnoret sund
      Nässelsvedjan slått
      Nässesvedjan äng
      Nässjön sjö
      Nässjön sjö
      Nässjönoret utlopp
      Nässvedjan äng
      Näsåkern landremsa
      Näverdalsberget bergshöjd
      Näverdalsbäcken bäck
      Ol Anders myren slått
      Ol Jakobs inget slått
      Ol Jakobs myren myr
      Olsmyrberget bergshöjd
      Olsmyren myr
      Ol Måns backen backe
      Ormsvedjan åker
      Oxhägnen beteshage
      Oxhägnen inhägnad
      Oxmyren myr
      Ovanom stentegen åker
      Pär-Adolfs-hällan hälla
      Per Anders slåtten slått
      Per Pers slåtten slått
      Petter Nils slåtten slått
      Pressendalen dalgång
      Prästbolsrået myrrå
      Prästbäcken bäck
      Prästbäcken vik
      Prästholmen holme
      Prästudden Saknas
      Pumpedan vik
      Renen väg
      Renmyrbäcken avlopp
      Renmyren myr
      Rentegen åker
      Rigavägen väg
      Ringens backen backe
      Ringens myren myr
      Rixbränna odlat område
      Rixe område
      Rågatuslåtten slått
      Rågsvedjebacken (skogs)backe
      Råmyren slått
      Räbbhimon sandmo
      Rävbromyren slåttesmyr
      Rödbromyren slått
      Rödmyrberget bergshöjd
      Rödmyrberget berg /Se
      Rödmyrberget berg
      Rödmyrberget bergshöjd
      Rödmyrbäcken Saknas
      Rödmyren myr
      Rödmyren myr
      Rödmyrhalsen myr
      Rödmyrhöjden bergshöjd
      Rönnbäcken laxnotvarp
      Rönnbäckskiftet notvarp
      Samfälldmyren myr
      Samfälltmyren myr
      Sandmobäcken del av Nylandsbäcken
      Sandmobäcken slått
      Sandrevelmyren myr
      Sandrävelsmyren Saknas
      Sandräven sandmo
      Sandräven Saknas
      Sandrävens myrarna myrar
      Sandrävensmyren slått
      Sandtegen åker
      Sandtommen plats i skog
      Sandtom-myren myr
      Selolsänget åker
      Selet spakvatten
      Selins kolbotten kolbotten
      Sidgårdsberget bergshöjd
      Sidtjålen bergparti
      Sidtjålsberget berg
      Silverberget Saknas
      Sitjälen utmark
      Sjöberget berg
      Sjöberget bergshöjd
      Sjöberget berg /Se
      Sjöhammaren åker
      Sjölandet åker
      Skalet dal
      Skalet bergssluttning
      Skalsberget berg
      Skalsbäcken bäck
      Skammon slått
      Skarpsvedjan åker
      Skarsbäcken bäck
      Skavmoberget bergshöjd
      Skavmon bergshöjd
      Skavmon bergshöjd
      Skogskiftet område
      Skogskiftet skogsområde
      Skolberget bergshöjd
      Skorvhällorna berghällar
      Skottdalen dalgång och åker
      Skottlerbacken äng
      Skravelbäckarna slåtter
      Skravelbäckarna slåttar
      Skravelbäcken bäck
      Skravelbäcken bäck
      Skravelbäcken slåttesland
      Skräddarvågen vik
      Skräddarvågen vik
      Skåpamobacken område
      Skåpamon mo
      Slåttersmyrbäcken bäck
      Slåttersmyren myr
      Slätmyren myr
      Slätmyren myr
      Smedjebacken område
      Smedjebacken område
      Smedjelandet åker
      Smedjetegen åker
      Småhammaren åker
      Småhässjrummet slått
      Smäll åker
      Smällhällan hälla
      Snickarbänken slått
      Snurrberget bergshöjd
      Snåragrubban laxfiske
      Snåskallen bergshöjd
      Snödskallen berg
      Snödskallen berg
      Snödskallen berg /Se
      Snödskallberget berg
      Snödskallen, se Snåskallen Saknas
      Stacktegarna åkrar
      Stenbackslåtten slått
      Stenbacken område
      Stenhammaren område
      Stensvedjan slått
      Stensvedjan åker
      Stentegen åker
      Stentegen åker
      Stentegen åker
      Stentegen åker
      Stockberget berg
      Stockberget bergshöjd
      Stombäcken del av bäck
      Stombäcken vik
      Stor-Aspsjön sjö
      Storaspsjön, se Aspsjön Saknas
      Storbäcken slått
      Storbäckänget slått
      Stordiket dike
      Storedan laxnotvarp
      Storedkaret laxkar
      Storedkaret laxkar
      Storinget slått
      Storhägnen skogstrakt
      Storknösen åker
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyren myr
      Stormyrrået del av Stormyren
      Stornyåkern åker
      Stornyåkern åker
      Storråningen slått
      Stortegen åker
      Stortjuvsjöklippen bergshöjd
      Stortuvan udde
      Storvolmen slått
      Storvolmen slått
      Storåsen slått
      Storåva åker
      Storänget åker
      Strömsborg laxnotvarp
      Stubbsvedjan område
      Stödgrubban »grop»
      Stöken fiskställe
      Stöken fors
      Stöken udde
      Sunds backen backe
      Sundsgärdan område
      Surhålet försumpning
      Suringesmon mo
      Suringet slått
      Suringet slått
      Suringet slått
      Surliden bergssluttning
      Svartbäcken bäck
      Svedjan område
      Svedjan åker
      Svedjan äng
      Svedjeskiftet åker
      Svedjetegen åker
      Svedjetegen åker
      Svedjeåkern åker
      Sågbacken äng
      Sågdalen dalgång
      Sågbrännan skogstrakt
      Sågvägen väg
      Sänkmyren åker
      Söder-på-Hållet skogsås?
      Södersjön sjö
      Södersjön, se Nässjön Saknas
      Sönna åkern åker
      Sörbruksån Saknas
      Sör i myren myr
      Söränget äng
      Tallbitsvedjan område
      Tegarna slåttar
      Tegelugnsmyren åker
      Tegelugnstegen åker
      Tegelugnsviken vik
      Tetudden udde
      Tjuvsjöklippen berg
      Tjuvsjöklippen bergshöjd
      Tjuvsjöklippen bergshöjd
      Tjuvsjömyren myr
      Tjuvsjön sjö
      Tjuvsjön sjö
      Tjålsberget berg
      Tjålsberget berg
      Tjälarna slåttermarker
      Tjälen slåtter
      Tjälen slåttar
      Tjälen slåttar
      Tjälen slått
      Tjälsberget berg
      Tjälsberget berg
      Tjälsberget del av Tjärnberget
      Tjälsberget del av Snåskallen
      Tjälsmon skog
      Tjälsskiftena, se Upp-i-Tjälen utmark
      Tjälsslåttarna slåttar
      Tjålarna slåtter
      Tjälsslåttarna, se Tjälen slåttar
      Tjälsvägen väg
      Tjärdalen äng
      Tjärdalstegen åker
      Tjäredalen udde
      Tjäredalsviken vik
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget bergshöjd
      Tjärnorsklippen? bergkulle
      Tjärnströmmen avlopp
      Tjärnåkern åker
      Tjärnörsklippen skogshöjd
      Torråsarna? slåtteräng
      Torråsberget bergshöjd
      Torråsbäcken bäck
      Torråsen Saknas
      Torråsslåttarna slåttar
      Tranar...ken(?) åker
      Tredjebäcken bäck
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trumman område
      Tunellen öppning i berg
      Tuvänget inge
      Tvärskiftena skogsområde
      Tvärtegen åker
      Tvärån älv
      Tväråsen bergshöjd
      Tyskens jorden odlat område
      Tyskviken vik
      Töråsberget berg
      Töråsbäcken bäck
      Uberget bergshöjd
      Udden udde
      Udden metställe
      Udden slått
      Uinget inge
      Uppe i Amerika odlat område
      Uppe i krången fors och laxfiske
      Uppe i röset del av sockengräns
      Uppe i selet Saknas
      Upp-i-Tjälen utmark
      Upp-i-Tjälen, se Tjälen slåtter
      Upp-i-Tjälen, se Tjälen slåtter
      Uppe i Tjälen slått
      Ute i sanden vik
      Uvberget berg /Se
      Uvberget berg
      Uvberget, se Uberget Saknas
      Vabäcken bäck
      Vabäcken bäck
      Vagnsbäcksmon tallmo
      Valedan eda, bakvatten
      Valedan vik
      Valedan vik
      Valedbacken backe
      Valedbäcken bäck
      Vansbäcken bäck
      Vidåkrarna åker
      Vojen vik
      Volmarna slåttar
      Volmarna slåttar
      Volmen slått
      Volmen slått
      Vraket vik
      Vågsbacken landsväg
      Vågsbron bro
      Vårblomman laxnotvarp
      Värnsbäcken? bäck
      Värnsbäcksmon område
      Valedbäcken, se Ingesbäckeen bäck
      Valedmon område
      Vangsbäcken Saknas
      Västerbrännan odlingsmark
      Västerdalen dalgång
      Väster om åkern åker
      Väster om åkern åker
      Västerst på Grindtegarna åker
      Västerst på Stentegen åker
      Västeråkern åker
      Västeråsvägen väg
      Västeränget åker
      Väst i grusgropen grustag
      Väst i viken vik
      Väst genom inget slått
      Väst på brännan åker
      Väst på näset åker
      Väst på udden åker
      Väst på udden udde
      Ytterladumyren slått
      Åbacksån namn på Faxälven
      Åberget berg
      Åberget åker och nipa
      Åberget bergshöjd
      Åbergstjärnen tjärnpuss
      Åkernäset åker
      Åkroken åker
      Åkroken del av Långsjöån
      Åkroken slått
      Åmyren myr
      Ån vardagliga namnet på Faxälven
      Åsmyrberget, se Bodberget och Näverdalsberget Saknas
      Åsvedjan åker
      Åsvedjan åker
      Återrixe område
      Älggärdsberget berg
      Ändröset rågång
      Änget slått
      Änget äng
      Ängsbacken område
      Ängsbacken slått
      Örbäcks vågen vik
      Österbodrået myrrå
      Östernyåkern åker
      Öster om ån del av älv
      Österst av Lägdtegarna åker
      Österst på Badstuåkern åker
      Österst på Läggdorna åker
      Österåkern åker
      Österåkerskiftet åker
      Österänget åker
      Öst i backen slått
      Östmans bäcken bäck
      Östra Brattåkern åker
      Östra åkern åker
      Överholmen holme
      Översvedjan åkerjord
      Övervolmen holme

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.