ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nätra socken : Ångermanlands norra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 227 Naturnamn : 1426 Bebyggelsenamn : 387 Naturnamn : 1646
Nätra sn Abborrtjärnen tjärn Nätra socken Abborrtjärnen tjärn
Nätra sn Altargrubban udde Nätra socken Abrahamsvägen väg
Nätra sn Alviken vik Nätra socken Ahlsbacken odlingsområde
Nätra sn Alviksholmen holme Nätra socken Ahlslägdorna åkertegar
Nätra sn Aspgrunne, se Ratan holme Nätra socken Allmänningen, Inre skogsområde
Nätra sn Aspgrunne, se Ratan holme Nätra socken Anders Andersberget bergshöjd
Nätra sn *Aspöknuten klippa /Se Nätra socken Andersbacken backe
Nätra sn *Backsundet sund Nätra sn Andershammaren bergknalle
Nätra sn /Se Balesberget berg Nätra sn Anna Majasbacken kulle
Nätra socken Balesberget berg Nätra sn Arnströmsgärdan åkerområde
Nätra sn Balesberget berg Nätra socken Aspstycket åker
Nätra sn Balesberget berg blåviksare inbyggarbeteckning Avhugget skogsområde
Nätra sn Balesberget bergshöjd /Se bäckare inbyggarbeteckning Bakaviken vik
Nätra socken Balesberget berg långnäsbo inbyggarbeteckning Bakmyren myr
Nätra sn Balesberget berg Nätra killing inbyggarbeteckning Bakviken, Inre vik
Nätra sn Balestjärnen tjärn Nätrakillingar inbyggarbeteckning Bakviken, Yttre vik
Nätra sn Balesudden udde Nätrakillingarna inbyggarbeteckning Balesberget bergshöjd
Nätra sn Balesudden udde orrviksare inbyggarbeteckning Balesmyren myr
Nätra sn Balesudden udde selsare inbyggarbeteckning Balesudden udde
Nätra sn Balesviken, Mellan-, Norra- och Södra vikar /Se ulvöare inbyggarbeteckning Balesviken, Mellan vik
Nätra sn Balhusberget, se Balesberget bergshöjd /Se Alby del av by Balesviken, Norra vik
Nätra sn Balhusberget halvö /Se Alviken torp? Balesviken, Södra vik
Nätra sn Balhustjärnen tjärn /Se Alviken bydel Balhustjärnen tjärn
Nätra sn Balhustjärn tjärn /Se Anders Anderssons torpet, se 11 Västansjö Saknas Balhustj., se Balestjärnen bäck
Nätra sn Bahlhusberge, se Balesberget berg Avhugget bebyggelseområde Balhusudden udde
Nätra socken /Se Bahlhusberget, se Balesberget berg Bergom by Balhusudden, se Balesudden Saknas
Nätra socken /Se Bahlhus berget, se Balesberget berg Bergom by Balhusviken, V. och Ö. Saknas
Nätra sn BahlhusBerget, se Balesberget berg Bergom by Barkarhålet sund
Nätra sn /Se Bahlhusudden, se Balesudden udde Bergomsbodarna fäbodställe Barkarhålet sund
Nätra sn /Se Bahlhuswijken, se Mellan-Balesviken vik Bjällsta by Bastuberget bergshöjd
Nätra sn /Se Balhusudden udde /Se Bjällsta by Bastuberget höjd
Nätra sn /Se Balhusviken, se Balesviken vikar /Se Bjällsta by Bastuugnen vik
Nätra sn /Se *Barberg rå råmärke Bjällsta bebyggelse Bastuugnen vik
Nätra sn /Se *Barbergrå gränsmärke (berg) Bjästa by Bergenstorpet bete, ä. torp
Nätra sn /Se *Barbergråd gränsmärke Bjästa by Berglundssvedjan skogsområde
Nätra sn /Se *Bergbergråd råmärke Bjästa kyrkoby Bergomsholmen holme
Nätra sn /Se *Bergbergsråd gränsmärke Bjästa bebyggelse Bergomsnoret å
Nätra sn /Se Bergomsholmen holme Bjästa bebyggelse Bergomssjön sjö
Nätra sn /Se Bergomssjön sjö /Se Bjästabodarna fäbodställe Bergomssjön sjö
Nätra sn /Se Bergomssjön, Inre sjö Bjästasågen torpområde Bergviksåkern åker
Nätra kyrka kyrka /Se Bergomssjön, Yttre sjö Björkforsen Saknas Bjällstaån å
Bergom by Bergtjärnen tjärn Björkåbäck by Bjästabacken vägbacke
?Bergom by *Bergz tresk Saknas Björkåbäck by Bjästabäcken bäck
?Bergom by Biorkholmen, se Björnviksklubben holme Björsby by Bjästahöjden bergshöjd
Bergom by /Se Biörkasiön, se Björkåbäckssjön sjö Björsby by Bjästatjärnen tjärn
Bergom bebyggelse BiörkoSiön, se Björkåbäckssjön sjö Blåvik by Bjästatjärnen tjärn
Bergom by /Se Biörksiön, se ? Björkåbäckssjön sjö Blåvik by Björkstycket åker
Bergomsbodarna förr fäbodar? Björkåbäckssjön sjö Blåvik by Björkå skogsområde
Biälstad by Björkåbäckssjön sjö Blåviksbodarna fäbodar Björkåberget berg
Bjällsta by Biörkåsiön, se Björkåbäckssjön sjö Bodbacken torpområde Björkåbäcksjön sjö
?Bjällsta by Biörkåsiön, se Björkåbäckssjön sjö Bodvallen torp Björkåbäcksjön sjö
?Bjällsta by Björnviken vik Brattbacken gd Björkåbäcksjön sjö
?Bjällsta by Björnviksklubben skär Bredlandet hemman Björkån å
Bjällsta by *Björsby rå råmärke Bredånger by Björnen undervattensgrund
Bjästa by Bjällstaån å Bredånger by Björnmyren myr
Bjästa by /Se Bjästabäcken bäck Bredånger by Björnmyren myr
Bjästa by Bjästabäcken bäck /Se Bräcke by Björnmyrtoet sänka
Bjästa by /Se Bjästabäcken bäck Bräcke by Björnsjöhöjden berg
Bjästa by Bjästabäcken bäck Bräcke by Björnsjöhöjden berg
Bjästa poststation /Se Bjästabäcken bäck /Se Bräckebodarna fäbodställe Björnsjön sjö
*Björkå Saknas *Bjästa holme holme /Se Bränttegarna torp Björnsjön sjö
Björsby by Bjästatjärnen tjärn Bränttegarna bebyggelse Björntobäcken bäck
Björsby by Björkåberget berg Bulanberg, se 12 Bjällsta Saknas Björntoet sänka
Björsby by *Björkåbäcken bäck /Se Båtsmanstorpet torp Björntoet bukt
Blåvik by Björkåbäckssjön sjö Bäck by Björnviken vik
Bodbacken ödegård? ?Björkåbäckssjön sjö Bäck by Björnvikhällen udde
*Brattebÿ Saknas Björkåbäckssjön sjö Bäck bebyggelse Björnviksberget bergshöjd
Bredånger by Björkåbäcksjön sjö Bölen by Björnviksklubben kobbe
Bredånger by /Se Björkåbäckssjön sjö Bölen by Björsbysjön Saknas
Bredångersbodarna förr fäbodar? Björnmyran myr Bölen by Björsbysvedjan skogsområde
Bräcke by Björnsjöhöjden höjd o. triangelpunkt Bölen gård Blåberget diabasgång
?Bräcke by ?Björnsjön sjö Dal by Blåberget bergshöjd
Bräckebodarna förr fäbodar? Björnsjön sjö Dal by Blåberget berg
Båtsmanstorpet förr torp? Björnviken vik Dal by Blåstensrevet undervattensgrund
Bäck by Björnviken vik Drävjan torpområde(torp) Blåstensrevet undervattensgrund
Bölen by Björnviksklubben holme Drävjen bebyggelse Bockaharen skär
Bölensbodarna förr fäbodar? Björnviksklubben holme Eden by Bockhalen skär
Dal by Björnviksklubben skär Eden by Bockhägnan betesområde
Eden by Blåvikshöjden höjd Eden by Bockhägnen ägomark
Faxnäset torp /Se Blåviksmyran myr Edensbodarna fäbodar Bockhägnbacken backsluttning
Finnborg gård Bockharen holme Edsnoret torp Bockmyren myr
Fors by Bockharen skär /Se Edsnoret del av by Bockviken vik
Forsbodarna förr fäbodar? Bockviken vik Edsnoret bebyggelse Bockviken vik
Fröstdal by Bockviken vik Fagerlandet herrgård Bockviken vik
Fröstdal by Bodberget berg Faxnäs torp Bockviksberget bergshöjd
Fröstdal by /Se Bodberget berg Faxnäset torp Bockviksberget, Röda bergshöjd
Fröstdal by /Se Bodberget berg Finnbergstorpet torp Bodbacken vägbacke
Förnätra by Bodbäcken bäck Finnborg gård Bodberget bergshöjd
Förnätra by /Se Bodmyran myr Finnborg by Bodberget bergshöjd
Förnätra by /Se Bodmyran myr Finnborg by Bodberget bergshöjd
Förnätra by /Se Bodmyran myr Finnborg gd Bodberget bergknalle
Förnätra by /Se Bodviken skärgårdsvik Fiskarhamnen fiskeläge Bodberget, Västanå bergshöjd
Gammbodarna förr fäbodar? Bolandet skogsområde /Se Fjällskogen, se 14 Bäck resp. 58 Bjästa Saknas Bodbäcken bäck
Genesön by /Se Bonäset udde Fjällåkern torp Bodbäcken bäck
Gladom by Bonöhn, se Ronön ö Fjällåkern del av by Bodklippen bergknalle
Gladom by /Se Brattbacken backe Fjäran bebott fiskläge Bodkullen kulle
Gärden by Brattberget berg Fors by Bodlandberget bergshöjd
Gärden by Brattberget berg Fors by Bodlandet skogsområde
Hagaris gård Brattberget berg /Se Fors by Bodlandsbäckarna bäckar
Hagaris by /Se Brattlandsberget berg Fors Saknas Bodmyren myr
Hummelvik by Bredmyran myr Forsbodarna fäbodställe Bodmyren myr
Hummelvik by Bredselet utvidgning av Nätraån Firssvedja Fjällskog Saknas Bodmyren myr
Hälle by Bredångersmyran myr Frambyn del av by Bodmyren myr
Järvik by Breångs Siön, se Svedjefjärden sjö Fridhem, se Svedjan Saknas Bodruten berg
Järvik by /Se Breångs Siön, se Svedjefjärden förr fjärd, nu sjö Fridhem gård Bodskiftet fyllnadsskog
Järvik by /Se *Brynieånn fiskevatten Fröstdal by Bodtjärnen tjärn
Järvvik by /Se Brånaberget berg Fröstdal by Bodviken vik
Kläppa fiskeläge /Se Bräckeån å Furunäset del av by Borgensbäcken bäck
Kornsjö by Brännaberget berg Furunäset by Bossgrundet övervattensgrund
Kornsjö by Brännudden udde Förnätra by Bossvikberget bergshöjd
Kornsjö by /Se Brännudden udde Förnätra by Bossviken vik
Kornsjökälen bebyggelse /Se Buskgrundet grund Gammkyrkogården kyrkplats och kyrkogård Bossviken vik
*Kristiansfors förr oljeslageri /Se By siön, se Sandvikssjön sjö Genäsön by Bossvikmyren myr
Köpmanholmen samhälle /Se Bysjön sjö Genesön by Bossvikudden udde
Långnäs by Byskataudden udde Genäsön, se Genesön by och udde Bossvikudden udde
Långnäs by Båckvjken, se Bockviken vik Genesön bebyggelse Brambärudden udde
*Mageböle utjord Båtsmanstjärnen tjärn Gladom by Brattberget spets av Skrabban
Mjäla by Båtviken vik /Se Gladom Saknas Brattberget del av Ulvön
Myre by /Se Bäckfjärden fjärd Gladom by Brattberget del av N Ulvön
Nilsböle by /Se Bäckfjärden fjärd Gladomsvedjan torpområde Brattbyhålet sund
Norrsjögom, se Sjögom by Bäckfjärden fjärd Gladomssvedjan bebyggelse Brattbyhålet bukt o fiskeplats
Norrsvedja by Bäckfjärden fjärd Grubbsvedjan torp Brattfallet fall
Norrsvedje by Bäckfjärden havsvik Gärdan hemman Brattfallet fall
Norrsvedjebodarna förr fäbodar? Bäckfjärden fjärd /Se Gärdbodarna fäbodställe Brattlandet skogsområde
Norrtjärn och Sörtjärn byar Bäckfjärden fjärd Gärden by Brattlandsberget berg
Norrtjärn by Bäckfjärden havsvik Gärden by Brattmallarna kustområde
?Norrtjärn by Bäckfjärden fjärd Gärden by Brattmyrarna myrar
Norum by Bäckfjärden fjärd Gärden (Brattby?) by Brattmyren myr
?Norum by Bäck Sunde, se Bäckfjärden del av Bäckfjärden Gärden by Brattmyren myr
Norum by /Se Bäcksundet sund Gärden bebyggelse Bredmyren myr
Norum by /Se *Bäcksundet del av Bäckfjärden Gärdenslunden gd Bredselet sel, lugnvatten
Norum by /Se *Bäcksundet sund Hafstabodarna fäbodställe Bredvikudden udde
Nyland by Bäckudden udde Haffstabodarna f.d. fäb. Bredångersberget bergshöjd
Nyland by Bärmyran myr Hagaris by Bruflatan åker
Näs by Bölesberget berg Hagaris by Brunfläcken bergparti
Näs by Bölesmyran myr Hagaris engårdsby Brusebacken vägbacke
Näske by Bölesviken vik Hagaris by Brusebacksviken vik
Näske by Bönskiäret, se Rönnskär skär Hammaren hemman Bryngströmmen fall
Näske by /Se Dalsbäcken bäck Hamnen marknadsplats Brånaberget bergshöjd
Näske by Degelmyran myr Handelstomten, se 23 Ulvön Saknas Brånabäcken bäck
Näske by Degelmyran myr Hans Persbacken torp Brånamyren myr
Näske by Degermyran myr Holmen industrisamhälle Brånan bergshöjd
Näske by DegersiöHästen, se Hästen berg Holmsund torp Brånan skogsområde
Näske by »degersiö hästen», se Hästen berg Holmsund torpområde, torp Brånan skogsområde
Näske by /Se Degersjöhästen, se Hästen Saknas Hummelvik by Brånan skogsområde
Näske by /Se Degersiö Hästen, se Hästen berg Hummelvik by Brånasvedjan skogsområde
Näske by /Se Degersjöhästen, se Hästen berg /Se Hummelvik by Brånatoet sänka
Nässjö by Djuplandsberget berg Hålviken torpområde Brånavägen väg
(?)Nässjö by Djupmyran myr Håskiftet, se 10 Sörtjärn Saknas Bräckebrattfallet fall
Nässjö by /Se Djuptoberget berg Hägnerna torp Bräckefjällsjön sjö
Näsänget ödegård? Djuptoet terräng Hälle by Bräckeån å
Ogsböle by /Se Djuptotjärnen tjärn Hälle by Bräckeån å
Orrvik by Djupvikberget berg Hälle by Bräck(e)fjällsjön Saknas
Orrvik by Djupviken vik Jakobslund bebyggelse Brädvägen väg
Oxsböle, se Ogsböle by /Se Djävulsträsken sank mark Jeanettenborg gård Brännaberget berg
Prästbordet med Förnätra prästbord /Se Dremyran myr Jeanettenborg hemman Brännan åker
Prästbordet med Förnätrra Saknas /Se Drömmesjön sjö Jon Larstorpet torp Brännan åker
Prästbordet med Förnätra prästbord /Se Drömmesjön sjö Järfvik by Brännudden udde
Prästbordet med Förnätrra Saknas /Se Drömmesjön sjö /Se Järvvik by Brännudden udde
Prästbordet med Förnätra prästbord /Se Drömmesjön sjö Karlslund riven gård Bräntsberget berg
Prästmon ställe Dymyran myr Karlslund torp Buskegrundet, se Bossgrundet Saknas
Pålsböle by /Se Dyngtjärnen tjärn Kiltorpen torp Buskgrundet skär
Sandviken fiskeläge Dynäsviken vik Klockartorpet torp Buten fiskeplats
Sel by *Edensån, se Edsnorsbäcken bäck /Se Kläppa torp? Bysjön sjö
Sel by /Se Edsboddammet dammbyggnad Kläppa fiskläge och villaområde Bysjön sjö
Sjögom by ?Edsbodtjärnen sjö Konradsbo bebyggelse Bysjön sjö
Sjögom by ?Edsbodtjärnen sjö Korngärdan hemmansdel Byskataudden udde
Sjögom by Edsbodtjärnen tjärn Kornsjö by Båtberget namn för Kornsjöberget
Sjögom by Edsnoraåånn å Kornsjö by Båthusberget bergshöjd
Sjögom by /Se Edsnoraån å /Se Kornsjö by Båtlänningsudden udde
Sjögom by /Se Edsnorsbäcken bäck /Se Kornsjöstranden strandområde Båtsmanstjärnen tjärn
Skrike by Ekorrberget berg Kronsjötjärlen torp Båtviken vik
Skrike by Elgöhn, se Älgön ö Kornsjötjälen torp Bäckbacken vägbacke
Skrike by Elgön, se Älgön Saknas Kvarndalen torp Bäckberget berg
Skrike by /Se Elgön, se Älgön ö Kvällviken torp Bäckberget berg
Skrike by /Se Elgöön, se Älgön ö Köpmanholmen sågverk Bäcken vik och notplats
Skule by Elgöön, se Älgön ö Köpmanholmen fabrikssamhälle Bäckfjärden fjärd
Skule by Farmorsslåtten myrslåtter? Köpmanholmen industrisamhälle Bäckfjärden fjärd
Skule by /Se Faxnäsudden udde Lapplunden gd Bäckfjärden havsvik
Skulebodarna förr fäbodar? Faxnäsudden udde /Se Lillbräcke torpställe Bäckmynnet vik
Skulnäs by Finnmyran myr Lill-Bräcke del av by Bäcksvedjan skogsområde
Skulnäs by Finnmyran myr Lund torp? Bäcksvedjetoet dalgång
Skulnäs by /Se Fjälludden udde Lund torp? Bäckvarpet strandparti
Spjute by Fjälludden udde Lund(en) del av by Bäckviken vik
Spjute by Fjälludden udde Lunden gd Bölesberget berg
Sunnansjö by Fjällävdalsmyran myr Långnäs by Bölesberget berg
Svedje by Fjärviken vik Långnäs by Bölesholmen holme
Svedje by Fla grund? Långnäs by Bölesmyren myr
Svedje by Flasan holme Långnäs by Bölesnäset näs
Svedje by Flasan holme Ångviken torp Bölespiken berg
Svedje by Flasan skär /Se Matsbodarna fäbodplats Bölesviken vik
Sörgård by Flasan skär Mattiasbodarna bodar Dalaberget bergshöjd
Sörgård by Flasan holme Mellanbyn del av by Dalsberget bergshöjd
Sörsvedja by Flasan holme Mjäla by Dalsberget berg
Sörsvedje by Flasan holme Mjäla by Dalsbäcken bäck
Sörtjärn by Flasen, se Flasan skär Mjäla by Dalsklippen bergshöjd
Trysunda fiskeläge Flaseviken vik Mullbrobacken gård Dalstjärnen tjärn
Trysunda fiskeläge /Se *Flasundsklippan, se Ronöflasan skär /Se Mullbrobacken torp Dalstjärnen tjärn
Tröjsunden =? Trysunda fiskeläge Flärken tjärn Mullbrobacken bebyggelse Dalsänget betesområde
Trysunda fiskeläge /Se Flärkmyran myr Nilsgärdet torp Dalsänget åker
Trysunda fiskeläge /Se Flögberget berg Nordbyn del av by Dansarhällarna hällar
Ulvön beb. ö Flögstångsberget berg Norrbyn by Dansarhällorna hällar
Ulvön fiskeläge Forsbäcken bäck Norrbyn by Degermyren myr
Ulfö fiskläge /Se Forsmanssand strandområde Norrbysbodarna fiskläge Degelmyren myr
Ulvön ö /Se Forsmyran myr Norrbysbodarna fiskläge Djupdalen dalsänka
Utby by Forsmyran myr Norrbyänget bebyggt odlingsområde Djupdalsrisbäcken bäck
Utby by Fröstdalsberget berg Norrsvedje by Djupdalsriset skogsområde
Utby by /Se Fröstdalssjön sjö Norrsvedje by Djupet fiskeplats
Utby by Fröstdalssjön sjö /Se Norrsvedje bebyggelse Djuplandet strandområde
Utby by /Se *Fröstdalltresk fiskevatten Norrtjärn by Djupmyren myr
Valhall förr hus? Fulberget berg Norum by Djuptobäcken bäck
Vik by *Furunäsudden udde Norum by Djuptoet bergsänka
?Vik by Furunäsudden udde Norum bebyggelse Djupvikberget udde
?Vik by Fågelberget berg o. triangelpunkt Norumsbodarna fäbodställe Djupvikberget berg
Västansjö by Fågelberget berg Nyfors torp Djupviken vik
Västansjö by Fågelmyran myr Nyland by Djupvikudden udde
Västansjöbodarna förr fäbodar? Fäbodberget berg Nyland by Djupvikudden udde
Västanå by Fäbodsjön sjö Nyland by Drömmesjön sjö
Västanå by Fäbodsjön sjö Nylandsbodarna fäbodställe Duschviken vik
Västersel by Fäbodsjön sjö Nyåkern torp Dyngtjärnen tjärn
Ytterböle by Fäbodsjön sjö Nyänget torp Dynäsviken vik
Ytterbölesbodarna förr fäbodar Fäbodviken vik Nyänget torpområde Dynäsviken vik
Åhlsfönn = Ulvön ö och fiskeläge Fören terräng Näs by Edensbodtj., se Tretjärnarna tjärn
Öden by Galten udde Näs by Edensbodtjärnen tjärn
Öden by /Se Gammbodmyran myr Näs by Edensbodtjärnen tjärn
Ödsbodarna fäbodar Gammbodviken vik Näske by Edmansblänket fiskplats
Östersel by Genäsviken havsvik /Se Näske by Edmarksberget berg
  Genesön udde Näske by Edsnorsbäcken bäck
  Genesön halvö Näske poststation Edstedtsraningarna skogsområde
  Genesön halvö Näskebodarna fäbodar Ekorrberget berg
  Genesön halvö Näskebodarna fäbodar Eldbergstjärnen utskog
  Genesön halvö Näskehamnen hamnplats Enbäcken bäck
  Genäsön, se Genesön halvö Nässjö by Enbäcksmyren myr
  Genäsön halvö Nässjö by Erik Ersberget bergshöjd
  Genäsön halvö Nässjöbäcken torpområde Erik Olstimret dalsänka
  Genäsön halvö Näsänget bebott åkerområde Erik Olstimret vik
  Genesön halvö /Se Nätrabölen by Faleberg, se Fågelberget bäck
  Geringskere, se Käringskäret skär Nätrabölen poststation Farnätrasbäcken bäck
  Gladomsmyran myr Odderviken småbrukar o villaområde Farnätrasmyrarna myrar
  Gnäggen ö Ogsböle by Faxnäsudden udde
  Gnäggen skär Ogsböle gård Faxnäsviken vik
  Gnäggen skär Ogsböle, se Oxbölen Saknas Faxnäsviken vik
  Gnäggen skär Ol Nilstorpet torp Finnborgsskogen skogsområde
  Gnäggen holme Orrvik by Finnaschelet sänka
  Granberget berg Orrvik by Finnhålet vik
  Grunden, se Ronögrunden grund Orrvik by Finnhålet sund
  »runden», se Ronögrunden ö, förr holmar Oxbölen by Finnhålsudden udde
  Grundmyran myr Oxböle gd Finnsvedjan skogsområde
  Grundskatan o. Nätgrundet o. Själhällan holmar Per-Jans-gärdet torp Finnsvedjan skogsområde
  Grundskatan holme Postbölen by Finnsvedjeberget bergshöjd
  Gruvberget berg Prästbolet Saknas Fiskarhällen berghäll
  Gruvmyran myr Prästbordet bebyggelse Fiskhällorna hällar
  Gråbuten skär Radden hemman Fisksten fiskeplats
  Gråbuten holme Rosenborg gård Fiskvarpet vik
  Gråbuten holme /Se Rosenborg hemman Fjä(de)rviken vik
  Gråbuten holme Rubacken torp Fjä(de)rvikudden udde
  Gråbuten holme Ruänget torp Fjädrarna odlingsområde
  Gråbuten skärgårdsholme Rödänget bebyggelse Fjället skogsområde
  Gråhällviken vik Rösjögården hemman Fjället åker
  G[r]åsiälsbuden, se Gråskärsbådan skär Sanden torp Fjällsjöbäcken bäck
  Gråsielsbudem, se Gråskärsbådan holme Sandviken fiskläge Fjälludden udde
  Gråsiälsbuden, se Gråskärsbådan holme Sjögom by Fjällävdalen dalgång
  »gråsiärs Bågan», se Gråskärsbådan holme Sjögom by Fjällävdalsbäcken bäck
  Gråskiärs Bågen, se Gråskärsbådan holme Sjögom by Fjällävdalsmyren myr
  Gråskär holme Sjögomsbodarna fäbodställe Fjällävdalsmyran myr
  Gråskär holme Sjötomten, se 12 Västanå Saknas Fjäran strandremsa
  Gråskär skär Skarpgärdan torp Fla häll
  Gråskär skär /Se Skarpgärdet torp Flasan skär
  Gråskär skär Skolbacken, se 11 Sörtjärn Saknas Flasan holme
  Gråskär skär Skrike by Flasaviken vik
  Gråskär holme Skrike by Flasen, Lilla holme
  Gråskär holme Skrike by Flasen, Stora holme
  Gråskärsbådan holme Skrikebodarna fäbodar Flasevikbäcken bäck
  Gråskärsbådan holme Skulberg Saknas Flaseviken vik
  Gråskärsbådan skär Skule by Flasevikmyren myr
  Gråskärsbådan holme Skule by Flathällarna strandparti
  Gråskärsbådan holme Skule by Flärkberget bergshöjd
  Gråskärsbådan holme /Se Skulnäs by Flärken myr
  Gråskärsbådan skärgårdsholme med triangelpunkt Skulnäs by Flärken myrmark
  Gubbtoberget berg Slåttersvedjan torp Flärkviken vik
  Gubbtoet skogsmark Slåttersvedjan torp Flögberget berg
  Gvalsjön sjö Slåttsvedjedalen hemman Flögstångsberget bergknalle
  Gårbäcken bäck Småbodarna fäbodställe Foksvedjeberget bergshöjd
  Gårdberget berg Spjute by Foksvedjeriset skogshöjd
  Gårdberget berg Spjute by Forsbäcken bäck
  Gårdbergsmyran myr Spjute by Forsån Saknas
  Gårdtjärnberget berg Spjute by Forsänget odlingsområde
  Gårdtjärnberget berg Stensland torp Frambysviken vik
  Gårdtjärnbäcken bäck Stensland villaområde Fröstdalsberget berg
  Gårdtjärnen tjärn Stensnäs torp Fröstdalsbäcken bäck
  Gårdtjärnen tjärn Stensnäs torpställen Fröstdalsjön sjö
  Gårdtjärnmyran myr Stensnäs torpområde Fröstdalssjön sjö
  Gåsviken vik Stensnäs bebyggelse Furerna skogsområde
  Gärdberget berg Stigen höjd och torp Furnäsudden udde
  Gärdviken utvidgning av Nätraån Stigen gd Furunäsudden udde
  Gärdån å /Se Stockänget del av by Furunäsudden udde
  Görfön, se Järvön holme Storsvedjan torp Fågelberget? berg
  Hacksto bukt /Se Storviken torp Fågelberget berg
  Hagmyran myr Storviken torp Fågelberget namn för Måsberget
  Hangtjärnen tjärn Strindholmstorpet torp Fågelbergsmyren myr
  Haren udde Strängön sågverk Fågelmyrberget bergshöjd
  Hellsingen, se Hälsingen holme Strängöarna by Fågelmyren myr
  Helsingevika, se Kälaviken vik Sundet torpområde Fågelmyren myr
  Helsingholm..., se Hälsingen holme Sunnansjö by Fårberget bergshöjd
  Helsingholmen, se Helsingen holme Sunnansjö by Fäbodarna fäbodställe
  Helsingholmen, se Helsingen holme Sunnansjö by Fäbodsjön sjö
  Helsw...ken, se Kälaviken vik Sunnansjö by Fäbodsjön sjö
  Hemmabrobäcken bäck Sunnansjöbodarna fäbodar Fäbodsjön sjö
  *Hemsiö tresk fiskevatten Svartdalen villa Fäbodvikbäcken bäck
  Herrgårdsudden udde Svartdalen torpområde Fäbodviken namn för Sundsviken
  Herrgårdsviken vik Svedjan bebyggelseområde Fäbodviken vik
  Hinnberget berg Svedje by Fören skogsområde
  Hinnbergskälla källa? Svedje by Förenäsudden del av Fören
  Hinnsjön sjö Sågtorpet torp Förnätrasberget bergshöjd
  Hinnsjön sjö Sörbyn del av by Galtberget bergshöjd
  Hinnsjön sjö Sörbyn del av by Galten udde
  Hinnsjön sjö Sörbyn by Galtviken vik
  Hinnsjön sjö Sörbyn by Gammbodarna skogsområde
  Hinnsjön sjö Sörgård by Gammbodarna fäbodställe
  Hinnsjön sjö Sörgård by Gammbodberget bergshöjd
  Hinnsjön sjö Sörgård by Gammboddalen dalgång
  Hinnsjön sjö Sör på Marken torpområde Gammbodhöjden höjd
  Hinnsjön sjö /Se Sörsvedje by Gammbodmyren myr
  Hinsiön, se Hinnsjön sjö Sörtjärn by Gammbodtjärnen tjärn
  Hinsiön, se Hinnsjön sjö Sörtjärn by Gammbodvallen skogsområde
  Holmen, se Trysunda holme ö /Se Sörtjärn by Gammsjöbodviken vik
  Holmen holme Sörtjärn bebyggelse Gammbrobäcken bäck
  Holmsundet sund Sörtjärn bebyggelse Gammellandsvägen körväg
  Holmsundet sund Tegmålet torpområde Gammelvallen åkerområde
  »huitsiö», se Vitsjön sjö Tjällsvedjan, se 9 Gärden Saknas Gammelån dalsänka o slåtter
  Humblewijksfierd, se Näskefjärden fjärd Tjärntorpet bebyggelse Gammgården åker
  Hummelsvijksfierden, se Näskefjärden fjärd Tomten, se 13 Västanå Saknas Gammgården betesområde
  Hummelvijkz fierden, se Näskefjärden fjärd Trysunda fiskeläge Gammhästbetet udde
  Hummelwijksskatan, se Skataudden udde Trysunda fiskläge Gammkvarnströmmen ström
  Hummelviksberget berg Ulvöhamn fiskläge Gammkyrkvägen kyrkväg
  Hummelviks Fierden, se Näskefjärden fjärd Ulvön fiskläge Gamsjöbodviken vik
  »hummelvjks fierden», se Näskefjärden fjärd Ulvön bebyggelse Gamvallen kyrkvall
  Hummelvikssundet, se Sundsviken vik Utby by Genesviken, östra och västra vikar
  »humm... vjkzsundet», se Sundsviken vik Utby by Genesviken vik
  Hummelviksviken vik Utbysundet torp Genesviken, Östra vik
  Hummelvikz Fierden, se Näskefjärden fjärd Utnäs torp Genesön udde
  Hummelvjksfierden, se Näskefjärden fjärd Vik by Genäsön ö
  Hunddalsbäcken bäck Vik by Genäsön halvö
  Hvelsingarne, se Värnsingarna öar Vik by Georgstorpet slåtter
  Hvelsingarne, se Värnsingarna öar Viksbodarna fäbodar Gethelvete berg
  Hvelsingarne, se Väster- o. Öster-Värnsingarna öar Viksbodarna fäbodställe Gethelvetet ravin
  Hvelsingarne, se Väster- o. Öster-Värnsingarna öar Västansjö by Getingbilla vik
  Hwelsungarne, se Värnsingarna holmar Västansjö by Geviken vik
  »hvitberget», se ?Viksberget berg Västansjö by Gladomsmyren myr
  »hvithällan», se Vitberget berg Västansjö by Gorrbäcken bäck
  Hålberget berg Västansjö bebyggelse Gorrbäcken bäck
  Hålviken vik Västansjöbodarna fäbodar Grundhamnen vik
  Hålviksbäcken bäck Västansjöbodarna fäbodställe Grundhamnsvedjan slåtterområde
  Hällberget berg Västanå by Grundhällarna udde
  Hällbäcken bäck Västanå by Grundmyren myr
  Hällkälen skogtrakt /Se Västanå by Grundskatan skär
  Hällmyran myr Västanå bebyggelse Gruvberget berg
  Hällmyrberget berg Västanåbodarna fäbodar Gruvberget bergshöjd
  Hällorne, se Sörskvalpet och Själhällan skär Västanåmarken torpområde Gråbuten klippa
  »hällorne», se Själhällan skär Västerbyn del av by Gråbuten holme
  Hällsingholmen, se Hälsingen holme Västersel by Gråhälltoet dalsänka
  Hällviken vik Västersel by Gråhällviken vik
  Hälsingen holme Västersel by Gråskär skär
  Hälsingen ö Västersel pst Gråskär skär
  Hälsingen holme Västerselsbodarna fäbodställe Gråskär holme
  Hälsingen ö /Se Västerön del av Strängöarna Gråskärsbådan skär
  Hälsingen holme Väst-i-backen del av by Gråskärsbådan holme
  Hälsingen holme Ytterbölen by Gråskärsflasen övervattensgrund
  Hälsingen holme Ytterbölen by Gråskärsgrundet grund
  Hälsingen holme Åmynnet torp Gråskärsklacken undervattensgrund
  Hälsinggrundet grund Åmynnet sorteringsplats Grönslättan slätt, jämnt bergsparti
  Härnäsuddberget berg Åsveden förr fäbodar? Gubbtoberget bergshöjd
  Härnäsudden udde Änget torp Gubbtoet sänka
  Hässingholmen, se Hälsingen ö /Se Öden by Granberget berg
  Hästen berg Öden by Grangvalmen, Västra åkerområde
  Hästen berg Öden by Grangvalmen, Östra åkerområde
  Hästen berg /Se Öden by Grindskiftet åkerområde
  Hästen berg Öden, se Slåttersvedjan Saknas Grolandet åker
  Hästen berg Ödsbodarna fäbodställe Grubbskiftet åker
  Hästmyran myr Österbyn del av by Grubbsvedjebäcken bäck
  Hästmyrorna myrar Östersel by Grundholmen holme
  HästRäfwelsudden, se Fjälludden udde Östersel by Grundhällen fiskeplats
  HästRäfveludden, se Fjälludden udde Österselsbodarna fäbodställe Grundskatan holme
  Hästtjärnen tjärn Österön del av Strängöarna Grundskataudden udde
  Hästvikmyran myr Östgöttorpet? torp Grunnan namn för Morviksgrunnan
  Höggrundet grund Östra allmänningen bebyggelse Gruvan gruvplats
  Högholmen holme Överbyn del av by Gruvan gruvplats
  Högholmen ö   Gruvan gruva
  Högholmen holme   Gruvvägen namn för Malmvägen
  Högholmen holme   Gråhällen bergudde
  Högholmen holme   Gvalmen kulle
  Högholmen holme   Gvalsjöberget bergshöjd
  Högholmen ö /Se   Gvalsjömyren myr
  Högholmen holme   Gvalsjösjön Saknas
  Högholmssundet sund   Gvalsmyren myr
  Högkälen berg /Se   Gårdberget bergsknalle
  Högmyran myr   Gårdberget berg
  Högsvedjeberget berg o triangelpunkt   Gårdberget berg
  »hömyrkammen», se ?Toberget berg   Gårdbergsmyren myr
  Ierfön, se Järvön ö   Gårdmyren myr
  Inner-Bakviken vik   Gårdmyren myr
  Inner-Bakviksudden udde   Gårdmyren myr
  Inner-Bodmyran myr   Gårdtjärnberget berg
  Jan-Olsudden udde   Gårdtjärnberget bergshöjd
  jerffön, se Järvön ö   Gårdtjärnbäcken bäck
  Jerfön, se Järvön ö   Gårdtjärnen tjärn
  Jerfön, se Järvön ö   Gårdtjärnen tjärn
  Jordklippsberget berg   Gårdtjärnsmyren myr
  Juvikberget berg   Gäddviken vik
  Järvviksviken vik   Gärdberget berg
  Järvön ö   Gärdberget berg
  järvön ö   Gärdberget bergshöjd
  Järvön ö   Gärdberget berg
  Järvön ö   Gärdån å
  Järvön ö   Göksvedjan skogsområde
  Järvön holme   Hacksto bukt
  Järvön ö /Se   Hagelheten skogbeväxt område
  Järvön ö   Hagelheten Saknas
  Järvön ö   Hagelheten skogbeväxt område
  Järvön ö   Hagmyren myr
  Järvön ö   Halla skogsområde
  Järvön ö /Se   Hallstenshålet hålväg
  Kalf, se Älgökalven holme   Halsen slåtterområde
  Kalfven, se Älgökalven holme   Halsen näs
  Kalfven, se Älgökalven holme   Halsmyrarna myrar
  Kalfven, se Älgökalven holme   Halsmyrmon skogsområde
  Kalföen, se Älgökalven holme   Hammaren berghäll
  Kallkällmyrorna myrar   Hamnberget berg
  Kallkällviken vik   Hamnbuten udde
  *Kalven ö /Se   Hamnen hamnsområde
  Kalvmyran myr   Hamnskaten, Västra udde
  Kammardalsbäcken bäck   Hamnskaten, Östra udde
  Kapellsberget berg o. triangelpunkt   Hamnskatklacken undervattensgrund
  Karlslundsbäcken bäck   Hampesmyren myr
  Kavelbromyran myr   Hangsjön Saknas
  Kavelbromyran myr   Hangtjärnen tjärn
  Kavelbromyran myr   Hangtjärnen Saknas
  Kavelbromyran myr   Hans Nilsudden udde
  Keringskiere, se Käringskäret holme   Hansnäsudden udde
  *Kerne fårs fors   Hans Persviken vik
  Kilberget berg   Halen del av Västra Strängön
  Kiltjärnen tjärn   Haren strandhäll
  Norra Kiälvjken, se Kälaviken vik   Harnäsudden udde
  Klacken skärgårdsholme   Hemberget berg
  Klinsjöberget berg   Hemmabrobäcken bäck
  Klinsjömyran myr   Hemmabrokullen höjd
  Klippen höjd   Hemmabron vägbro
  Klockarbacken landsvägsbacke?   Henriksplatsen skogsområde
  Klubben, se Värnsingklubbarna skär   Herrgårdsänget bete
  Klubben, se Värnsingsklubbarna holmar(?)   Himberget berg
  Klubben, se Värnsingsklubbarna holmar?   Hinnberget bergshöjd
  Klubben, se Värnsingsklubbarna holme   Hinnberget, se Himberget berg
  Klubben, se Värnsingsklubbarna skär   Hinsjön sjö
  Klubben, se Värnsingsklubbarna holmar   Hjulkvarnsviken vik
  Klubben skär /Se   Holmen höjdområde
  Kläppkälen skogtrakt /Se   Holmen holme
  Kläppudden udde   Holmen udde
  Kläppviken vik   Holmen udde
  Klöksgrubban fornlämning   Holmhöljan vik
  Kornsjöberget berg o. triangelpunkt   Holmsundet sund
  Kornsjöbrännmyran myr   Holmudden del av holme
  Kornsjöbäcken bäck   Hornpellesgropen grop
  Kornsjöbäcken bäck   Hornvattnet, Lilla tjärn
  Kornsjön sjö   Hornvattnet, Stora Saknas
  Kornsjön sjö /Se   Hummelsbacken höjd
  Kornsjösjön sjö   Hummelviksviken vik
  Kornsjösjön sjö /Se   Hummelviksskatan del av Hummelvikslandet
  Kornsjösjön sjö   Hummelviksskatan, se Skataudden Saknas
  Kornsjö-Stormyran myr   Humpbölestjärnen tjärn
  Kornsjöstrand strandområde   Huntbölen odlingsområde
  Kornsjötjärnen tjärn   Håkalägdorna åkerområde
  Korsebacken skogsbacke   Hålviken vik
  Koskäret holme   Hålviken vik
  Krokmyran myr   Hålviken vik
  Krokvattnen tjärnar   Hålviksbäcken bäck
  Krypen höjd   Hårdängesvägen väg
  Kryptoet terräng   Hårdänget myråker
  Kråkskär holme   Hårdänget åker
  Kråkskär holme   Hårdänget slåtter
  Kråkskär skär   Hägga skogsbacke
  Kråkskär holme   Hällan norrpå Käringskäret del av Käringskäret
  Kråksten, se Kråkskär skär   Hällarna kullar
  Kråksten, se Kråkskär holme   Hällbacken vägbacke
  Kvarnbäcken bäck   Hällberget berg
  Kvarnbäcken bäck   Hällbäcken bäck
  Kvarndalen ägomark   Hällkälen skogsområde
  Kvarngrunnan skär /Se   Hällmyrberget bergshöjd
  Kvarngrunnan holme   Hällmyren myr
  Kvarngrunnan holme   Hällnoret utlopp
  Kvarngrunnan holme   Hällriset skogsområde
  Kvarngrönnan ö   Hällviken vik
  Kvarngrönnan ö   Hälsingen ö
  Kvarngrönnan holme   Hälsingen holme
  Kvarngrönnan skärgårdsholme   Hälsinggrundet grund
  Kvarngrönnsbuten skärgårdsholme   Härnamyren myr
  Kvarnhusberget berg   Härängesviken vik
  Kvarnhusbäcken bäck   Härnäsuddberget berg
  Kvarnhusviken vik   Härnäsudden udde
  Kvarnhusviken skärgårdsvik   Häränget skogsområde
  Kvarnsjön sjö   Hässjestallet åker
  Kvarntomyran myr   Hästberget namn för Hästen
  Kvelsingarna, se Värnsingarna öar   Hästberget udde
  Kvällviken vik   Hästen berg
  Kvällviksberget berg   Hästen berg
  Kyrkmon skogsområde   Hästmyrarna myrar
  Kyrktjärnberget berg   Hästmyren myr
  Kyrktjärnen tjärn   Hästskokammen vik och båtplats
  Kälaviken vik   Hästskohamnudden udde
  Kälaviken vik   Hästtjärnen tjärn
  Kälaviken vik   Hästtjärnen tjärn
  Kälaviken vik   Hästviken vik
  Kälaviken vik   Hästviksmalan bukt
  Kälaviken skärgårdsvik   Hästvikudden udde
  Kälaviken vik /Se   Högberget berg
  Kälberget berg   Högberget bergshöjd
  Kälberget berg   Högberget, Norra bergshöjd
  Kälberget berg /Se   Högberget, Södra bergshöjd
  Kälberget berg /Se   Höggrundet grund
  Kälmyran myr   Högholmen ö
  Kälmyren myr /Se   Högholmen ö
  Kälsvedjorna skogtrakt /Se   Högholmhalsen del av Högh.
  Käringbacken landsvägsbacke   Högholmhällen del av Högh.
  Käringberget berg   Högholmssundet sund
  Käringskäret holme   Högsveden svedjeland
  Käringskäret holme   Högsvedjeberget berg
  Käringskäret skär   Högsvedjeberget berg
  Käringskäret holme   Högsvedjemyren myr
  Käringskäret holme   Högtjälen bergås
  Käringskäret skär   Hömyrarna myrar
  Käringskäret holme   Innerberget bergudde
  Köpmanholmen holme   Innerhällen udde
  Köpmanholmen ö   Isaksåkern åker
  Köpmanholmen holme   Jan-Karls-berget berg
  Köpmanholmen holme   Jankasudden udde
  Köpmanholmen holme   Jan Olstorpet slåtter och bete
  Köpmanholmen holme /Se   Jan Olsudden udde
  Lappskohamnen vik   Jan Olsviken vik
  Laxbygget ägomark   Johannasmyren myr
  Lidberget berg   Jordgodsbacken delvis odlad kulle
  Lidbommyran myr   Jordklippsberget berg
  Lillflasen holme   Jungfruvarpet skötplats
  Lillholmen holme   Justerbacken höjd
  Lillholmen udde   Juvikberget berg
  Lill-Hornvattnet tjärn   Jämmerbacken, Stora backe
  Lillhällan kobbe   Järvviksviken vik
  Lill-Notvarpet vik   Järviksviken vik
  Lillruten gränsmärke   Järfön ö
  Lillruten berg   Järvön ö
  Lillruten berg   Jöränget åker
  Lillruten höjd   Jörängesberget bergknalle
  Lillruten höjd   Jörängesudden näs
  Lillråtjärnen tjärn   Jörängesviken vik
  Lilltjärnen tjärn   Kajsa-Lisasviken vik
  Lillån gren av Nätraån   Kajsa-Lisaviken skreva
  Lomtjärnen tjärn   Kajsalisaviken vik
  Lotsberget berg   Kalkbrännudden udde
  Långmarken skogsmark   Kallkällbäcken bäck
  Långmyran förr ägomark?   Kallkällbäcken bäck
  Långmyran myr   Kallkälldalen åker
  Långmyran myr   Kallkällmyrarna myrar
  Långmyran myr   Kallkällviken vik
  Långmyran myr   Kallkällviken vik
  Långmyran myr   Kallkällvikudden udde
  Långnässjön sjö   Kalvmyren myr
  Långnässjön sjö   Kalvsvedjan bete
  Långnässjön sjö   Kambacken höjd
  Långnässjön sjö   Kammardalen slåtter
  Långnässjön sjö   Kammardalsbäcken bäck
  Långnässjön sjö   Kanalen sjösänkningsdike
  Långrå terräng   Kannlocket myr
  Långråberget berg   Kapellsberget bergshöjd
  Långgråbergsmyran myr   Kapellshamnen vik
  Långråbäcken bäck   Karlslundsbäcken bäck
  Långskäret holme   Karsjöberget bergknalle
  Långskäret skär   Kasta klubb berghäll
  Långskäret ö /Se   Kattberget berg
  Långskäret ö   Kattberget berg
  Långtjärnen tjärn   Kavelbromyren myr
  Långtjärnhällorna berg   Kavelbromyren myr
  Långviken vik   Kavelbromyren myr
  Långviken vik   Kavelbromyren myr
  Långviksbäcken bäck   Kavelbromyren myr
  Långviksholmen holme   Kavelbromyren myr
  Långviksholmen holme   Kelabäcken bäck
  Länsman sten   Kelan dalsänka
  Löngrunne, se Lönnbådan grund   Kilberget berg
  Löngrunne, se Lönnbådan grund   Killevaddrävjan sankmarksområde
  Lönnbådan grund   Killevadmyren myr
  Lönnbådan grund   Killingviken vik
  Lönnbådan grund /Se   Kilsvedjan skogsområde
  *Lönngrundet grund   Kiltjärnen tjärn
  Malberget berg   Kilvarpet fiskeplats
  Malhålet terräng   Kittelgropen sänka
  Malmudden udde   Kettilsbotten berg och strandremsa
  Mangromyran myr   Kittelsbottnen berghäll
  *Marviken vik   Kittelsbottenberget berg
  *Marviken vik   Kjolviken vik
  Marviksgrundet grund   Kjolvikmalen strandremsa
  Marviksgrundet grund   Kjolvikudden udde
  Marviksgrundet grund   Kjolvikudden udde
  Marviksgrunnan fiskehamn /Se   Kjälviken, se Kälaviken Saknas
  Maskrensudden udde   Klacken holme
  Medskogs Rut, se Lillruten berg   Klacken grund
  Meesskogz Ruten, se Lillruten gränsmärke   Klackviken vik
  Megernlandet skogsmark   Klingerudden udde
  Mellan-Balesviken vik   Klin(t)sjöberget höjd
  Mellan-Balesviken skärgårdsvik   Klippen kulle
  Mellanpadals wijken, se Paddalsviken vik   Klippen berg
  Mellantjärnen del av Tretjärnarna   Klippen kulle
  Mellersttoet terräng   Klippen bergknalle
  »meskogs Ruten», se Lillruten berg   Klockarbacken vägbacke
  *Meskogstjärnen tjärn   Klubben udde
  Middagsberget berg o. triangelpunkt   Klubben, Mellan del av Värnsingklubbarna
  Mjälabäcken bäck   Klubben, Västra del av Värsingklubbarna
  Mjälabäcken bäck   Klubben, Östra del av Värsingklubbarna
  Mossaberget berg   Klubbviken vik
  Mossavattnen tjärnar   Klunsbuten skär
  Myresön udde   Klunsbuten holme
  *Myrråd råmärke   Kläppastranden kustområde
  *Myrrået råmärke   Kläppberget höjd
  Myrsvedjan ägomark   Kläppkälen skogsområde
  Myråd, se *Myrrået råmärke   Kläppkälsberget bergshöjd
  Mångmanssvedjeviken vik   Kläppudden Saknas
  Mäskhällan udde   Kläppudden näs
  Mässemoberget berg   Kläppviken vik
  »nessingvijka», se Kälaviken vik   Kneckan vik
  Nilsbäcken bäck   Knusgropen vik
  Norlångvatn, se Långnässjön Saknas   Kolarsmyren myr
  »norrakiäl vjken», se Kälaviken vik   Kolbacken kolplats
  Norrbystjärnen tjärn   Kolbackstigen väg
  Norrholmen holme   Koldagshultet höjd
  Norrholmen och Söderholmen holmar   Koldalen dalsänka
  Norrholmen o. Sörholmen holmar   Kolsvedjedalen dalgång
  »norrkiern», se Norrtjärnsjön sjö   Kolsvedjedalsbäcken bäck
  Norrkälsviken vik   Komministersmyren myr
  Norrsundet sund   Kornsjöberget berg
  Norrtjärnsjön sjö   Kornsjöberget berg
  Norrtjärnsjön sjö   Kornsjöbetet fyllnadsskog
  Norrudden del av Öster-Strängön   Kornsjöbrännan skogsområde
  Norsbäcken bäck   Kornsjöbäcken bäck
  Norumstjärnen tjärn   Kornsjön, se Kornsjösjön Saknas
  Nylandsberget berg   Kornsjösanden strandområde
  *Nylandz bäcken bäck   Kornsjösjön sjö
  Nylandsbäcken bäck   Kornsjösjön sjö
  Nylandsruten höjd   Kornsjöstranden strand och torp
  Nyåkersmyran myr   Kornsjötjärnen tjärn
  Nyänget terräng   Kornsjötjärnen tjärn
  Nyängsviken vik   Kornudden udde
  Nåttersiön, se Drömmesjön sjö   Korsberget bergshöjd
  Näset udde   Korsudden udde
  Näset udde   Koskäret holme
  Näshöjden höjd o. triangelpunkt   Koskäret skär
  Näskeberget berg o. triangelpunkt   Koxarberget bergshöjd
  Näske Fiärden, se Bäckfjärden havsvik   Koxenstenen sten
  Näskefjärden fjärd   Krangen skogsområde
  Näskefjärden fjärd   Krokmyren myr
  Näskefjärden havsfjärd   Krokvattnen sjöar
  Näskefjärden fjärd   Krokvattnen tjärnar
  Näskefjärden fjärd   Krypen dalsänka
  Näskefjärden fjärd   Krypen bergavsats
  Näskefjärden havsvik   Krypen berg
  Näskefjärden fjärd   Kryptoberget berg
  Näskefjärden fjärd   Kryptoet sänka
  Näskefjärden fjärd   Kråkskär skär
  Näske-Stormyrorna myrar   Kråkskär(en) holmar
  Näskeviken vik   Kullbergsskvalpen grund
  Näske ån å   Kullbergsudden udde
  Näskeån å   Kuttersvedjan skogsområde
  Näskeån å /Se   Kuttersvedjebäcken bäck
  Näskeån å   Kvarnbacken vägbacke
  Nässiön, se Nässjösjön sjö   Kvarnbacken höjd
  Nässjöberget berg   Kvarnbacken vägbacke
  Nässjöbäcken bäck   Kvarnbacken vägbacke
  Nässjöbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Nässjösjön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Nässjösjön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Nätgrundet o. Grundskatan o. Själhällan holmar   Kvarndalen sänka
  Nätgrundet holme   Kvarndalen slåtterdal
  Nätraberget berg   Kvarnfallet fall
  Nätrafjärden fjärd   Kvarngrunnan skär
  Nätrafjärden havsvik   Kvarngrunnan holme
  Nätrafjärden fjärd   Kvarngrunnsbuten skär
  Nätraån å /Se   Kvarngrunnssundet sund
  Nätraån å   Kvarnhusbackarna vägbackar
  Nätraån å /Se   Kvarnhusberget bergknalle
  Nätraån å   Kvarnhusdalarna dalsänkor
  Nätraån å   Kvarnhuslägdan åker
  Nätraån älv /Se   Kvarnhussvedjan skogsområde
  Nätraån å /Se   Kvarnhusviken vik
  Nätraån å /Se   Kvarnhusviken vik
  Nätraån å /Se   Kvarnkammaren bete
  Nätraån å /Se   Kvarnsjöbäcken bäck
  Nördholmen o. Sörholmen holmar   Kvarnsjön sjö
  Nördholmen skärgårdsholme   Kvarnsjön sjö
  Nörd-Högberget berg   Kvarntomyren myr
  ?Nörd-Sandviken vik   Kvarnvägen stig
  Nörd-Sandviken o. Sör-Sandviken vikar   Kvällsviken vik
  Nörd-Sandviken vik   Kväll(s)viken vik
  Nörd-Skrivartoberget berg   Kvällviken vik
  Nördtjärnberget berg   Kvällviksberget bergshöjd
  Nördtjärnen tjärn   Kvällviksbäcken bäck
  Nörd-Toskberget berg   Kyrkberget höjd
  Nörd-Vårdkasberget berg o. triangelpunkt   Kyrkgrindbacken vägbacke
  Nörrestbuten holme   Kyrkgrindbäcken bäck
  Ol-Nilskälen skog /Se   Kyrkhärbreslägdan åker
  Oppaören terräng   Kyrkmon skogsområde
  Orrberget berg   Kyrktjärnen tjärn
  Orrvikssjön sjö   Kälaviken vik
  Ottängsgrunden grund   Kälberget berg
  Ottängsviken vik   Kälberget bergshöjd
  Oxmyran myr   Kälberget, Södra bergshöjd
  Oxmyran myr   Källåkern åker
  Oxmyrberget berg   Kälmyren myr
  Paddalsudden udde   Kälsvedjorna skogsområde
  Paddalsviken vik   Käringbacken backe
  Paddalsviken vik   Käringberget berg
  Pelle liten berghäll?   Käringen namn för Skrubbfjället
  Pottaskbäcken bäck   Käringskäret skär
  Predikstolen strandområde   Käringskäret ö
  Prinsen grund?   Käringskäret holme
  Prinsessan grund?   Käringskäret holme
  Pråmplatsen strandområde   Köpmanholmen holme
  Pråmviken vik   Köpmanholmen holme
  Prästberget berg   Ladumyren myr
  Prästmon ställe /Se   Ladumyren myr
  Prästmyran myr   Ladumyren myr
  Pålsjöbäcken bäck   Lagsvedjan förr slåtter, nu skog
  *Pålsjöpiken berg o. gränsmärke   Lappmyren myr, förr odlad
  *Pålsjöpiken berg   Lappmyren myr
  Pålviken vik   Lappskohamnen vik
  Qvarngrunne, se Kvarngrunnan holme   Lappsäcken vik
  »qvarngrunne», se Kvarngrönnan holme   Lapptoberget bergshöjd
  Qvarnhusgrunnan, se Kvarngrunnan holme   Lapptoet sänka
  Ramstoberget berg   Lars Pettersbacken kulle
  Ranaflasen, se Storflasan holme   Larssvedjan skogsområde
  Raningsberget berg   Laxvarpet fiskeplats
  Raningsbäcken bäck   Lidberget bergshöjd
  Raningsbäcken bäck   Lidbommyren myr
  Ratan holme   Lillberget udde
  Ratan skär   Lillbäcken bäck
  Ratan holme   Lillbäcksanden strandområde
  Ratan holme   Lilldalen dalsänka
  Ratan skärgårdsholme   Lilldalsbäcken bäck
  Ratet udde /Se   Lilldalsmyren myr
  Rensviken vik   Lillflasan skär
  Rensviken vik   Lillholmen holme
  Rensviken vik   Lillholmen holme
  Rensviksmyran myr   Lillhällen berghäll, kobbe
  Ribacksbäcken bäck   Lillhällviken vik
  Rijssiösiön, se Rössjön sjö   Lillinggrundet undervattensgrund
  Rijssiösiön, se Rössjön sjö   Lillklippen bergshöjd
  Risberget berg   Lillmomyren myr
  *Rogrundet udde el. grund /Se   Lillmyren myr
  Rondflasen, se Rödudden udde   Lillnotvarpet notvarpsställe
  Ronöflasan skär /Se   Lillnotvarpet vik
  Ronöflasen skär   Lillnotvarpudden udde
  Ronögrunden ö, förr holmar   Lillsanden strandområde
  Ronögrunden grund   Lillskäret holme
  ?Ronögrunden skär /Se   Lilltjärnen tjärn
  Ronögrunden grund   Lilltjärnen tjärn
  Ronöhamnen vik   Lilltjärnen tjärn
  Ronöhamnsmyran myr   Lillviken tjärn
  Ronön ö   Lillviken vik
  Ronön ö   Lillån del av Nätraån
  Ronön ö   Lillängesudden udde
  Ronön ö   Lillängesudden udde
  Ronön ö   Limbärbacken bergsluttning
  Ronön ö /Se   Limbärbacken kulle
  Ronön ö   Limbärbacken höjd
  Ronön ö   Limbärbackudden udde
  Ronön ö   Linsönkviken vik
  Ronön ö   Linsänkviken vik
  Ronön ö   Linsänkplatsen vik
  *Ronösundet sund /Se   Loken tjärngrop
  ?Ronöudden, Södra del av Ronön /Se   Logemyren myr
  Roudden, se Rödudden udde   Lomtjärnen tjärn
  *Roudden udde?   Lomtjärnsberget berg
  *Roudden udde eller grund /Se   Lotsgärdan odling
  Rouddflasun, se Storflasen skär   Lotsgärdet gärde?
  Ruten skogsområde /Se   Lotsgärdmyren myr
  Rutstjärnberget berg   Lotsstuguberget berg
  Rutstjärnen tjärn   Långberget berg
  Ryssgrundet grund   Långmarken del av skog
  RysSiön, se Rössjön sjö   Långmon skogsområde
  Rys Siön, se Rössjön sjö   Långmovägen väg
  Ryssjön, se Rössjön sjö   Långmyrberget bergshöjd
  Ryssiö Siön, se Rössjön sjö   Långmyrbäcken bäck
  Ryssiö Siön, se Rössjön sjö   Långmyren åker
  *Rälsjöpiken gränsmärke   Långmyren myr
  Rännarsjöberget berg   Långmyren myr
  Rännarsjöbäcken bäck   Långmyren myr
  Rännarsjön sjö   Långmyren myr
  Rödberget berg   Långmyren myr
  Rödberget berg   Långmyren myr
  Rödharen udde   Långnäset åker
  Rödharen udde /Se   Långnässjön sjö
  Rödklacken udde   Långnässjön sjö
  Rödklubben holme   Långråberget berg
  Rödklubben holme   Långråberget bergshöjd
  Rödklubben skär /Se   Långråbäcken bäck
  Rödklubben holme   Långråbäcken bäck
  Rödmossamyran myr   Långråhöjden berg
  Rödmossamyran myr   Långskäret ö
  Rödmyran myr   Långskäret ö
  Rödskatudden udde   Långskärsgrundet grund
  Rödtjärnen tjärn   Långsvedjan skogsområde
  Rödudden udde   Långsvedjan skogsområde
  Rödudden udde   Långsvedjan skogsområde
  Rödudden udde   Långsvedjestigen stig
  ?Rödudden udde   Långtjärnen tjärn
  Rödudden udde   Långtoet sänka
  Rödudden udde   Långudden udde
  Rödudden udde   Långviken vik
  Röflasun, se Flasan holme   Långviken vik
  Röholmen holme   Långviken vik
  Röholmen ö   Långvikkroken vik
  Röholmen holme   Långviksbäcken bäck
  Röholmen holme   Långviksholmen holme
  Röholmen holme /Se   Långviksholmen holme
  Röholmen holme   Långåkern åker
  Röholmen holme   Länsmannen övervattenssten
  Röholmen holme   Länsmansbacken vägbacke
  Röholmen skärgårdsholme   Lönnbådan grund
  Röholmssundet sund   Lövensgrundet undervattensgrund
  Röklubben, se Rödklubben holme   Lövnäsudden udde
  Röklubben holme   Magghällen berghäll
  *Römyrråd gränsmärke   Malberget berg
  *Römyrråd råmärke   Malberget berg
  *Römyråd eller Ödesråd råmärke   Malen beväg
  Rönnskär holme   Malhålet slått
  Rönnskär skär   Malmudden udde
  Rönnskär skär /Se   Malmudden udde
  Rönnskär skär   Malmvägen väg
  Rönnskär skärgårdsholme   Malmviken vik
  Rönön, se Ronön ö /Se   Maludden udde
  Rössjön sjö   Maludden udde
  Rössjön sjö   Maludden udde
  Rössjön sjö   Malvarpet vik
  Rössjön sjö   Markråbacken vägbacke
  Rössjön sjö   Martnesvägen stig
  Rössjön sjö   Marviksgrunnan fiskehamn
  Rössjön sjö   Maskrensuddberget bergshöjd
  Rössjön sjö   Maskrensudden udde
  Rössjösanden strandområde   Maskrensravlet strandremsa
  Röudflasen, se Rödudden udde   Matthetviken vik
  Röudflasen, se ?Rödudden udde?   Megerna strandområde
  Röudden, se Rödudden udde   Megernmyren myr
  Röuddflasund skär   Megernpisset bäck
  Salsviken vik   Mellanberget bergudde
  Salsviken vik?   Mellanbuten holme
  Salsviksbäcken bäck   Mellanskvalpen holme
  Salsviksholmen udde   Mellanviken vik
  Saltgrubban myr   Mellanviksmyren myr
  Sandberget berg   Mellanviksudden udde
  Sandklubben, se Sundsklubban holme   Mellanvikudden udde
  Sandlågan udde   Mellanåkern åker
  Sandudden udde   Mellersttoet sänka
  Sandviken, se Nörd-Sandviken o. Sör-Sandviken vik   Metarhällen udde
  Sandviken vik   Metbäcken bäck
  Sandviken vik   Middagsberget berg
  Sandviken vik   Middagsberget berg
  Sandviken fiskeläge   Midskogstjärnbäcken bäck
  Sandviken vik   Midskogstjärnen tjärn
  Sandviken vik   Midskogstjärnen tjärn
  Sandviken vik   Mjälabäcken bäck
  Sandviksbådan skär   Mjälabäcken bäck
  Sandviksbådan skär   Mossamyren odlingsområde
  *Sandviksbådan skär /Se   Mossavattnen tjärnar
  Sandviksbådan skär   Myggviken vik
  *Sandvikshamnen hamn   Myr(e)bäcken bäck
  Sandvikssjön sjö   Myresön udde
  Sandvikssjön sjö   Myrsvedjan odling
  Sanningssundet sund   Mångmanssvedjan skogsområde
  Sanningssundet sund   Mångmanssvedjebäcken bäck
  Sanningssundet sund   Mångmanssvedjeviken vik
  Sanningssundet sund   Måns Persgärdan torp o bete
  Sanningssundet sund   Måsberget berg
  Sanningssundet sund   Mäskhälludden udde
  *Sannösundet sund /Se   Mässemoberget bergshöjd
  Sanö Sundet, se Sanningssundet sund   Mässemon skogsområde
  Sanösundet, se Sanningssundet sund   Nilsbäcken bäck
  Selshöjden höjd   Nilsjonsbacken vägbacke
  Sernösundet, se Sanningssundet sund   Nils Jonsmalan strandområde
  Sernösundet, se Sanningssundet sund   Nissesklunsen udde
  Siela Fierd, se Bäckfjärden fjärd   Norbladskistan bergskreva
  *sire ödesråd gränsmärke   Nordklubben del av Rödklubben
  Siähla fierden, se Bäckfjärden fjärd   Nordtjärnberget bergshöjd
  Siä...la Fi...rden, se Bäckfjärden fjärd   Nordtjärnen tjärn
  Sjulsmyran myr   Nordvästklacken grund
  Sjunkmyran myr   Norrbuten, Nöresbuten skär
  Sjunkmyrbäcken bäck   Norrbystjärnen tjärn
  Sjuslagsbåten udde   Norrbysågen strandområde
  Själhällan skär   Norrgrund, se Nörestbuten Saknas
  Själhällan o. Grundskatan o. Nätgrundet holmar   Norrgrundet del av Storgrunden
  Själhällan holme   Norrholmen holme
  Själhällan grund?   Norrholmen skär
  Själhällan skär   Norrhålet sund
  Själhällan o. Sörskvalpet skär   Norranudden, Västra udde
  Sjöbodudden udde   Norronudden, Östra vik
  Sjögomsjön = Bergomssjön? sjö /Se   Norronuddviken vik
  Skagshamnen vik   Norronuddviken, Västra vik
  Skagsudden udde   Norrsanden strandparti
  Skagsudden udde   Norrsvedjebäcken bäck
  Skagsudden udde   Norrsanden strandremsa och fiskeplats
  Skagsudden del av Ulvön /Se   Norrtj., se Norrtjärnsjön Saknas
  Skagsudden udde   Norrtjärnsjön sjö
  Skagsudden udde   Norrtjärnssjön sjö
  Skagsudden del av Södra Ulvön   N. Ulfö, se Vårdkasberget, Norra Saknas
  Skataberget berg   Norrön = Norra Ulvön Saknas
  Skatan, se Skataudden udde   Norumsbäcken bäck
  Skatan udde   Norumsviken vik
  Skatan udde   Norumsviken vik
  Skatasundet sund   Nygrundet fiskegrund
  Skataudden udde   Nylandsbäcken bäck
  Skataudden udde   Nylandsruten bergshöjd
  Skataudden udde   Nylandsruten berg
  Skataudden udde   Nylandsåkern åkerområde
  Skataviken vik   Nysvedjorna skogsområde
  Skeppsviken vik   Nyåkern odling
  Skepsholmarna, se Norrholmen och Söderholmen holmar   Nyåkern åkerområde
  Skiepsholmarna, se Norrholmen o. Sörholmen holmar   Nyåkern odling
  Skepsholmarne, se Nördholmen o. Sörholmen holmar   Nyåkersbäcken bäck
  Skomakarbergen berg   Nyåkersbäcken bäck
  Skrattabborrtjärnen tjärn   Nyängesviken vik
  Skravelbäcken bäck   Nyänget slåtter och odling
  Skravelkälsberget berg /Se   Nyänget bete
  Skrickusiön, se Skrikesjön sjö   Nyänget udde
  Skrikesjön sjö   Nyänget skogsområde
  Skrikesjön sjö   Näsberget bergshöjd
  Skrikesjön sjö   Näset näs
  Skrikesjön sjö   Näshällen udde, berghäll
  Skrikesjön sjö /Se   Näshöjden bergshöjd
  Skrikesjön sjö /Se   Näskeberget berg
  Skrubban ö   Näskeberget berg
  Skrubban ö   Näskefjärden fjärd
  Skrubban ö   Näskefjärden fjärd
  Skrubban ö   Näskeviken vik
  Skrubban ö   Näskeån å
  Skrubban ö   Nässjöberget berg
  Skrubban ö   Nässjöberget bergshöjd
  Skrubban ö   Nässjöbäcken Saknas
  Skrubban holme   Nässjöbäcken bäck
  Skrubban ö /Se   Nässjöbäckskälen skogsområde
  Skrubban ö   Nässjösjön sjö
  Skrubban holme   Nässjösjön sjö
  Skrubban ö   Näsängesbäcken bäck
  Skrubban holme   Näsängesvägen väg
  Skrubban ö   Nätgrundet holme
  *Skrubbkistan klippa /Se   Nätrafjärden fjärd
  Skrubbudden del av Skrubban /Se   Nätraån å
  Skrubbudden del av ö   Nätraån å
  Skuleberget berg   Nätraälven vattendrag
  Skuleberget berg /Se   Nätraälven å
  Skulesjön sjö   Nördestbuten holme
  Skulesjön sjö   Nördestviken vik
  Skulesjön sjö   Nördestvikudden udde
  Skulesjön sjö   Odderbacken vägbacke
  Skulesjön sjö   Odderbäcken bäck
  Skulesjön sjö /Se   Odderviken vik
  Skuleskogen Saknas   Odderviksbäcken bäck
  Skuleskogen skogsområde   Odderviksholmen holme
  Skuleskogen skogsområde   Olasgrubban skogsområde, delvis slåtter
  Skuleskogen skogsbälte   Olasgrubbsbäcken bäck
  Skuleskogen skogsbälte   Ol-Ersbacken backe
  Skuleskogen skogsområde   Ol Hansberget bergshöjd
  Skuleskogen skogsområde   Ol Nilskälen skogsområde
  Skuleskogen skog   Ol Olsbacken åker
  Skuleskogen skogsbälte   Ol Olstorpet åker
  Skuleskogen skogsbälte   Orrberget berg
  Skuleskogen skog /Se   Orrbrunnen brunn
  Skuleslåttmyran myr   Orrviksedan vik och eda
  Skuleviken vik   Orrvikssjön sjö
  Skuleån å /Se   Orrvikssjön sjö
  Skuleån å   Orten Saknas
  Skulnäset näs /Se   Ottsandtoet dalsänka
  *Skulsgrundet grund /Se   Ottäng vik?
  Skulusjön sjö /Se   Ottängesgrundet, Norra holme
  Skulån å /Se   Ottängesgrundet, Södra holme
  Skur Skougen, se Skuleskogen skogsområde   Ottängesviken, Norra vik
  SkurSkogen, se Skuleskogen skog   Ottängesviken, Södra vik
  *Skurubergsråd gränsmärke   Oxbäcken bäck
  Skuurskog, se Skuleskogen skogsområde   Oxgrubban vik
  Skuur Skougen, se Skuleskogen skogsområde   Oxmyrberget bergshöjd
  Skuur Skougen, se Skuleskogen skogsområde   Oxmyrberget bergshöjd
  Skvalpen fiskeplats   Oxmyren myr
  Skårberget, se Skuleberget berg   Oxsmyren myr
  Skårberget berg   Paddaldsudden udde
  Skårbergskällan kallkälla /Se   Parsmesanden strandområde
  Skårbergsmyran myr   Pelle liten berghäll
  Skäftesdalen dal   Penninggrubban grop
  Skäftesdalsberget berg o. triangelpunkt   Per Danielsmyrarna myrar
  Slåttdalen dal   Per Isaksvedjan skogsområde
  Slåttdalsberget berg   Per Johanstorpet förr torp, nu bete
  Slåttdalsbäcken bäck   Per Nilshällen berghäll
  Slåttmyrbäcken bäck   Per Persslåttern slåtter
  Slåttmyrorna myrar   Pigmyren myr
  Slåttmyrorna myrar   Piken berg
  Småtjärnsmyran myr   Pikstenen sten
  Småuddarne, se Grundskatan, Nätgrundet, Själhällan holmar   Pinsvedjan skogsområde
  *Snickböleberget berg   Porsmyren myr
  Snotterbärmyran myr   Porsmyrsanden strandområde
  Snödberget berg   Pottaskbäcken bäck
  Sotmyran myr   Pottmyrarna myrar
  Spjutesjön, se Västansjösjön sjö /Se   Predikstolen berg
  Spjuteviken vik   Predikstolen bergspetsar
  Sqvalpen, se Sörskvalpet skär   Predikstolen åker, kulle
  Stakamyran myr   Prästberget berg
  Stampberget berg   Predikstolmalan stenstrand
  Stenbergsbäcken bäck   Prinsen holme
  Stoarsberget berg   Prinsessan holme
  Stockmyran myr   Propsviken vik
  Stocksjön sjö   Prästberget berg
  Storbacken höjd   Prästberget berg
  Storberget berg   Prästviken Saknas
  Storbrandbäcken bäck   Pålsjöbäcken bäck
  Storeöönn = ?Ulvön ö   Pålviken vik
  Storflasen holme   Påsebäcken bäck
  Storflasen skär   Radden åker
  Storflasen skär   Radden slåtter
  Storflasan holme   Radden bete
  Storflasen holme   Rammstuberget berg
  Storholmen holme   Raningarna skogsområde, förr bete och slåtter
  Storholmen holme   Raningsberget bergshöjd
  Storholmen holme   Raningsbäcken bäck
  Stor-Hornvattnet tjärn   Raningsbäcken bäck
  Storjämmerbacken höjd   Ratan holme
  Stormyran, se Degelmyran myr   Raten skär
  Stormyran myr   Ratet udde
  Stormyran myr   Ravelberget bergshöjd
  Stormyran myr   Rensdalen sänka
  Stormyran myr   Rensdalsmon granskogshöjd
  Stormyran myr   Rensvikbäcken bäck
  Stormyran myr   Rensviken vik
  Stormyrberget berg   Rensviken vik
  Stormyrkälen skog /Se   Rensvikmyrarna myrar
  Storruten höjd   Rensvikudden udde
  Storsand vik   Refvet, se Yttre Värnsingarna Saknas
  Storstenslandet näs   Refvet ö
  Storsundet sund   Revet fiskeplats
  Storsvedjan terräng   Revudden fiskeplats
  Stortallsvedjemyran myr   Ribacken åker
  Stortegsmyran myr   Risberget bergshöjd
  Stortjärnen tjärn   Ronöflasan skär
  Stortoberget berg   Ronöflaserna skär
  Stortoet terräng   Ronögrunden skär
  Storviken vik   Ronögrunden skär
  Storviken vik   Ronöhamnen vik
  *Storviken vik   Ronöhamnmyren myr
  Storviken vik   Ronöhamnudden udde
  Storviken vik   Ronön ö
  Storviken vik   Ronön ö
  Storviksklubben skär   Ronöudden, Södra del av Nätra skärg och sn
  Storön (?Ulvön) ö   Rosstjäenen tjärn
  Strengöian, se Strängöarna Saknas   Roåkern åker
  Stråsundviken vik   Roåkersbron bro
  Strängön, Yttre ö   Rudstjärnen tjärn
  Strängöarna öar   Rumossamyren myr
  Strängöarna öar   Russtjärn, se Hornvattnet, Stora Saknas
  Strängöarna öar   Rutberget bergshöjd
  Strängöarna öar /Se   Ruten skogsområde
  Strängöarna öar   Ruten, Lilla bergshöjd
  Strängöarna öar   Ruten, Stora bergshöjd
  Strängöarna öar   Rutoberget bergknalle
  Strängöarna öar   Rutoet bergsänka
  Strängön ö /Se   fiskeplats
  Strängön öar /Se   Råggärdesudden udde
  Strängöarne öar /Se   Råggärdsstycket åkerområde
  Strängösundet sund   Rågmyren myr
  Strängöudden udde   Rågmyråsen bergås
  Suartsiön, se Björnsjön o. Edsbodtjärnen sjö   Råtjärnen tjärn
  Sundsholmen, se Trysundaholmen holme   Råtjärnen tjärn
  Sundsklubban holme   Rännarsjöberget berg
  Sundsklubben holme   Rännarsjön sjö
  Sundsklubben holme   Rännarsjön sjö
  Sundsklubben skär   Rännsjön sjö
  Sundsklubben skär   Röberget bergshöjd
  Sundsklubben holme   Rödberget berg
  Sundsklubben holme   Rödberget bergshöjd
  Sundsklubben grund   Rödberget udde
  Sundsklubben skär   Rödbergsudden udde
  Sundsviken vik   Rödbergsudden del av Ulvön
  Sundsviken vik   Rödflasan skär
  Sundsviken vik   Rödflasen, se Ronöflaserna Saknas
  Sundzholmen, se Trysundaholmen holme   Rödharen udde
  Sundzholmen, se Trysundaholmen holme   Rödhalen udde
  Sunnanbergshöjden höjd   Rödhällen berghäll o fiskeplats
  Surbäcken bäck   Rödjningsberget, se Stoarsberget Saknas
  Svartbergsviken vik   Rödklacken udde
  Svartholmen halvö   Rödklubben skär
  Svartlandet skogsmark   Rödklubben skär
  Svartsiön, se ?Edsbodtjärnen sjö   Rödklubben holme
  Svarttjärnen tjärn   Rödmossamyren myr
  Svarttjärnen tjärn   Rö(d)myren myr
  Svarttjärnen tjärn   Rödskatberget strandhöjd
  Svarttjärnen tjärn   Rödskatmalan stenstrand
  Svarttjärnen tjärn   Rödskatrevet udde
  Svartvatne, se Svarttjärnen tjärn   Rödskatsanden sandstrand
  Svartvattenberget berg   Rödskatudden udde
  Svartvattenbäcken bäck   Rödskatvika vik
  Svartåmyrkälen skogtrakt /Se   Rödudden udde
  Svartån å   Rödudden udde
  Svedjefjärden fjärd   Rödudden udde
  Svedjefjärden fjärd   Rödudden udde
  Svedjefjärden förr fjärd, nu sjö   Röduddkroken vik? fiskeställe?
  Svedjefjärden sjö   Röholmen holme
  Svedjefjärden sjö   Röholmen holme
  Svedjefjärden sjö /Se   Röholmssundet sund
  Svedjefjärden sjö   Röholmssundet sund
  Svedjeudden udde   Röholmudden del av Röholmen
  Svidie Fierd, se Svedjefjärden sjö   Rönnskär holme
  Svidiefierden, se Svedjefjärden fjärd   Rönnskär skär
  Sågbäcken bäck   Rönnäsudden udde
  Söderholmen och Norrholmen holmar   Rönnäsviken vik
  Sönnerstbuten holme   Rösjön sjö
  Sör-Balesviken skärgårdsvik   Rösjön, se Rösjösjön Saknas
  Sör Fierden, se Bäckfjärden havsvik   Rösjösjön sjö
  Sörgårds-Stormyran myr   Rösjösjön sjö
  Sörholmen o. Nördholmen holmar   Rösteberget, Gamla bergshöjd
  Sörholmen holme   Rötjärnen tjärn
  Sörholmen o. Norrholmen holmar   Rötjärnen tjärn
  Sörholmen skärgårdsholme   Sakristian ravin
  Sör-Högberget berg o. triangelpunkt   Salsviken vik
  Sörmyran myr   Salsviksbäcken bäck
  Sör-Sandviken o. Nörd-Sandviken vikar   Salsviksholmen halvö
  Sör-Sandviken vik   Salsviksholmen udde
  Sör-Skrivartoberget berg   Salsviksundet sund
  Sörskvalpet o. Själhällan skär   Saltgrubban odling o bete
  Sörskvalpet skär   Sammelstorpet åker
  Sörskvalpet skär   Sandbacken åkerområde
  Sörsvidje träsk sjö   Sandberget bergshöjd
  Sörtjärnhöjden höjd   Sanden strandremsa
  Sör-Toskberget berg   Sanden strandremsa
  Sör-Vårdkasberget berg   Sanden där på Käringskäret strandparti
  Söråkersberget berg   Sandlågan sund
  Tanota, se Tärnättholmarna holme   Sandlågen grund
  Öster Ternholm, se Tärnättholmen holme   Sandlågen strandrev
  Ternvatne, se Tärnättvattnen sjö   Sandlågsundet sund
  Ternwatne, se Tärnättvattnen sjöar   Sandlågudden udde
  Tiernvatne, se Tärnättvattnen sjöar   Sandningssundet sund
  Timmerviken vik   Sandstycket åker
  TiähllFiardan, se Bäckfjärden fjärd   Sandudden udde
  Tjockriset skogsmark   Sandudden udde
  Tjockudden udde   Sandviken fiskeläge
  Tjäreklippen höjd   Sandviken fiskläge
  Tjärnberget berg   Sandviken vik
  Tjärnsmyran myr   Sandvikssjön tjärn
  Tjärtunnberget berg   Sandvikstjärnen tjärn
  ?Toberget berg   Sarabacken kulle
  Toberget berg o. triangelpunkt   Signalberget bergshöjd
  Tolvmanstjärnen tjärn   Sjulsgrundet grund
  Tomyran myr   Sjulsla(du)båten bergudde
  Torpbäcken bäck   Sjulsmyren myr
  Tranemyran myr   Sjunkmyrbäcken bäck
  Tresund, se Trysunda ö   Sjunkmyren myr
  Treesündz, se Trysunda ö   Sjuslagsbåten udde
  *Tresundshamn vik   Själagränsberget bergshöjd
  Tresunds Hamnen, se *Trysundshamnen hamn   Själhällen holme
  TresundzHamnen, se *Trysundshamnen hamn   Själhällen grund
  Tretjärnarna tjärnar   Själratet stenskravel
  Tretjärnbäcken bäck   Själskvalpen holme
  Trolltrappkälen skogsmark   Själskvalpen skär
  Trysunda ö   Själstenen spets av Trysunda holme
  Trysunda holme   Själstenen, Västanpå grund, kobbar
  Trysunda ö   Själstenen, Väst vid grund
  Trysunda ö   Sjättingen slåtter
  Trysunda ö   Sjöbodudden udde
  Trysunda ö   Sjögmyren myr
  Trysunda ö   Sjögomsbäcken bäck
  Trysunda ö   Sjögomsudden udde
  Trysunda ö   Sjögomsåsen höjd
  Trysunda ö   Sjölägdorna åkerområde
  Trysunda ö   Sjöåkern åker
  Trysunda holme ö /Se   Skagshamnen vik
  Trysundaholmen holme   Skagshamnen vik
  Trysundaholmen ö   Skagshamnsgrundet grund
  Trysundaholmen holme   Skagshamnsmyren myr
  Trysundaholmen holme   Skagsudden del av S Ulvön
  Trysundaholmen holme   Skagsudden del av Ulvön
  Trysundaholmen holme   Skallbacken åker o backsluttning
  Trysundaön ö /Se   Skallbackberget berg
  Trysunda ö /Se   Skallberget höjder
  Trysundaön ö /Se   Skansen Saknas
  *Trysundshamnen vik   Skansen bergknalle
  *Trysundshamnen hamn   Skataberget berg
  *Trysundshamnen hamn   Skataberget berg
  *Tverkers Råd gränsmärke   Skatamon tallmo
  Tvärkälsberget berg   Skatan udde, förr ö
  Tvärkälsberget berg   Skataudden udde
  *Tågviken fiske /Se   Skataudden udde
  Täcksberget berg   Skataviken vik
  Täcksklippen höjd   Skataviken vik
  Täckstjärnen tjärn   Skeppsviken vik
  Täcksviken vik   Skjutgr., se Sjulgrundet Saknas
  Tärnätterna, se Tärnättholmarna holmar   Skomakarbacken kulle
  Tärnättholmarna holme   Skomakaren berg
  Tärnättholmarna holmar   Skomakargärdan odling
  Tärnättholmarna holmar   Skorvgrubban vik
  Tärnättholmarna skärgårdsholmar   Skrattabborrtjärnen tjärn
  Tärnättholmarna holmar /Se   Skrattabborrtjärnen tjärn
  Tärnättholmen holme   Skravelberget berg
  Tärnättsundet sund   Skravelbäcken bäck
  Tärnättvattnen sjöar   Skravelbäcken bäck
  Tärnättvattnen sjöar   Skravelkälsberget bergshöjd
  Tärnättvattnen sjöar   Skravelvarpet fiskeplats
  Tärnättvattnen tjärnar   Skraveltoet bergsänka
  Tärnättvattnen tjärnar /Se   Skrenisen? berghällar
  Tövalitet udde   Skrenisen udde
  Uddberget berg   Skrevan höjdområde
  Ulfsöön, se Ulvön, Norra ö   Skrevhällen udde
  Ulföhn, se Ulvön, Norra ö   Skrikesjön sjö
  Ulfö udd, se Skagsudden udde   Skrivartoet, Norra bergsänka
  Ulföudden, se Skagsudden udde   Skrivartoet, Södra bergsänka
  Ulföudden, se Skagsudden udde   Skrubban ö
  Ullbergsbäcken bäck   Skrubban ö
  *Ulvskär, se Ulvön Saknas /Se   Skrubbfjället vik, förr fäbodplats
  *Ulföglapet sund   Skrubbflasen berghäll
  Ulvön ö   Skrubbgrundet grund
  Ulvön ö /Se   Skrubbudden del av Skrabban
  Ulvön ö   Skubbmalen stenstrand
  Ulvön ö /Se   Skuleruten berg
  Ulvön ö /Se   Skulesjön sjö
  Ulvön ö   Skuleskogen skogsbälte
  Ulvön ö /Se   Skulesundet sund
  Ulvön, Norra ö   Skuleviken vik
  Ulvön, Norra ö   Skuleån å
  Ulvön, Norra ö   Skuleån å
  Ulvön, Norra ö   Skulnäset näs
  Ulvön, Norra ö   Skulnäsnabben udde
  Ulvön, Norra ö   Skulnässundet sund
  Ulvön, Norra ö   Skulnässundet sund
  Ulvön, Norra ö   Skulradden strandremsa
  Ulvön, Norra ö   Skvalpen Södra fiskeplats
  Ulvön, Norra ö   Skvalphällen häll
  Ulvön, Södra ö   Skysslorna bergshöjd
  Ulvön, Södra ö   Skårberget berg
  Ulvön, Södra ö   Skårbergsbäcken bäck
  Ulvön, Södra ö   Skårbergsmyren myr
  Ulvön, Södra ö   Skäftdalshöljan grop
  Ulvön, Södra ö   Skäftesdalen dalsänka
  Ulvön, Södra Saknas   Skäftedalsberget berg
  Ulvön, Södra ö   Skäftesdalsberget berg
  Ulvön, Södra ö   Skäftesdalsberget berg
  Ulvön, Södra ö   Skäftesdalsbäcken bäck
  Ulvön, Södra ö   Skäftesdalsmyrarna myrar
  Ulvösundet sund   Skäftesmyrarna myrar
  Ulvösundet sund   Slagörmyren myr
  Ulvösundet sund /Se   Slagörtoet sänka
  Ulvösundet sund   Slåtterbäcken bäck
  U...föudden, se Skagsudden udde   Slåtterbäcken slåtter
  Upp-i-grankälen grankäl /Se   Slåtterdalen dalsänka
  Upptagsmyran myr   Slåtterdalsbäcken bäck
  Utbysjön sjö /Se   Slåtterdalsskrevan hålväg
  Utbysjön sjö   Slåttermyrarna myrar
  ?Utbysundet vik   Slåttermyren myr
  Utbyviken sjö? /Se   Slåttersvedjan skogsområde
  *Utbyånn å   Slåttesmyrarna småmyrar
  Utbyån å /Se   Smedshålet slåtter
  Utbyån å   Smörhålet vik
  Vadbäcken bäck   Snatterbärmyren myr
  Valberget berg   Snedhällarna berghällar
  Valberget berg   Snotterbärmyren myr
  Vargberget berg   Snuberget berg
  Varvsudden udde   Snuberget bergshöjd
  Westerängön, se Strängöarna ö   Snödberget berg
  Vibergshöjden höjd   Snödberget berg
  ?Viksberget berg   Sodom odling
  Viksberget berg   Sotladuviken vik
  Viksbäcken bäck   Sotmyren myr
  Viksholmen holme   Sotsvedjan, Nya skogområde
  Viksviken vik   Spjutestjärnen tjärn
  Vikängesbäcken bäck   Spöpålen plats
  Vitberget berg   Staken fiskeplats
  Vitberget berg   Stampbacken kulle
  *Vitbergråd gränsmärke   Stampen myrmarksområde
  Vitbergshöjden höjd   Stampmyrarna myrar
  Vitsjöberget berg   Stenbergsbäcken bäck
  Vitsjöberget berg   Stiglägdan åker
  *Vitsjöbergsrå gränsmärke   Stoarsberget berg
  Vitsjön sjö   Stoarsbergsmyren myr
  Vitsjön sjö   Stockarna åkerområde
  Vårdhemsberget berg   Stocksjön tjärn
  *Vårdhusberget, se Balesberget bergshöjd /Se   Stocksjön sjö
  *Vårdhustjärnen, se Balhustjärnen tjärn /Se   Storbackberget höjd
  Vårdkallen berg /Se   Storberget berg
  Vårdkallen berg /Se   Storbrandberget del av Raningsberget
  Vårdkallsberget berg o. triangelpunkt   Storbrandbäcken bäck
  Wänsingar, se Väster- o. Öster-Värnsingarna holmar   Storbrännan skogsområde
  *Värgön, se Ulvön ö /Se   Storfallet fall
  Värnsingarna öar   Storfallet fall
  Värnsingarna öar   Storflasan skär
  Värnsingarna öar   Storgrunden, se Storgrundet Saknas
  Värnsingarna öar   Storgrundet holme
  Värnsingarna öar   Storgrundet grund
  Värnsingarna öar   Storgrundet grund
  Värnsingarna holmar   Storholmen holme
  Värnsingklubbarna skär   Storholmen holmar
  Värnsingsklubbar öar   Stormomyren myr
  Värnsingsklubbarna holmar   Stormon skogsområde
  Värnsingsklubbarna holmar   Stormossemyren myr
  Värnsingsklubbarna holmar   Stormyrarna, Näske myrar
  Värnsingsklubbarna skär   Stormyren myr
  Värnsingsklubbarna holmar   Stormyren myr
  Värnsingsklubbarna skär /Se   Stormyren myr
  Värnsingsklubbarna kobbar   Stormyren myr
  Västansjöriset terräng   Stormyren myr
  Västansjösjön sjö /Se   Stormyren myr
  Västansjösjön sjö   Stormyren myr
  *Västanvärsbådan skär /Se   Stormyren myr
  Västanå å   Stormyren, Kornsjö myr
  Västanåhöjden höjd   Stormyren, Präst- myr
  *Västanå tresk sjö   Stormyren, Sörgårds myr
  wäster Engön, se Stränöarna ö   Stormyrkälen skogsområde
  Väster-Genesviken vik   Stornässvedjan skogsområde
  Väster-Genesviken skärgårdsvik   Storrenstycket åker
  Västergenäsviken havsvik /Se   Storsanden åker
  Väster-Hamnskaten udde   Storsanden bukt
  Väster-Strängön ö   Storstenslandet näs
  Väster-Strängön ö   Storstenslandet halvö
  Väster-Strängön ö   Storsundet del av Ulvösundet
  Väster-Strängön ö   Storsvedjan skogsområde
  Wästersträngön, se Strängöarna ö   Storsvedjan åkerområde
  Väster-Strängön ö   Storsvedjan skogsområde, förr torp
  Wäster Ternholm, se Tärnättholmen holme   Storsvedjebäcken bäck
  västerTernholmen, se Tärnättholmarna holme   Storsvedjeudden udde
  Västervänsingen, se Värnsingarna ö   Stortallsvedjan skogsområde
  »västervänsingen», se Väster-Värnsingarna ö   Stortallsvedjemyren myr
  Väster-Värnsingarna o. Öster-Värnsingarna öar   Stortegsmyren myr
  Väster-Värnsingarna o. Öster-Värnsingarna öar   Stortjärnen tjärn
  Väster-Värnsingarna ö   Stortjärnen tjärn
  Väster-Värnsingarna o. Öster-Värnsingarna holmar   Stortjärnen tjärnar
  Väster-Värnsingarna ö   Stortoberget bergshöjd
  Wästerängön, se Strängöarna ö   Stortoet sänka
  *Ystansjö tresk fiskevatten   Stortoet dalsänka
  Yter Fierden, se Åfjärden fjärd   Stortoet sänka
  Yter fierden, se Åfjärden fjärd   Stortoet bergsänka
  Yteröhn, se Ulvön, Södra ö   Storviken vik
  »yterön», se Ulvön, Södra ö   Storviken vik
  Yteröön, se Ulvön, Södra ö   Storviken vik
  Yteröön, se Ulvön, Södra ö   Storviken vik
  Ytter-Bakviken vik   Storviken vik
  Ytter-Bodmyran myr   Storviken bukt
  Ytterhålet sund   Storviksberget bergshöjd
  Yttermyran myr   Storvikudden udde
  Yterön, se Ulvön, Södra ö   Storåkern åker
  Ytteröhn, se Ulvön, Södra ö   Storån vattendrag
  »åckSiön», se Åksjön sjö   Strybetet bete
  Åcksiön, se Åksjön sjö   Stråsundet myrmarksområde
  Åfjärden fjärd   Stråsundviken vik
  Åfjärden sjö   Stråsundsviken vik
  Åfjärden fjärd   Stråsundviksberget bergshöjd
  Åfjärden fjärd   Stråsundvikstoet namn på Startoet
  Åfjärden fjärd   Stråsundviksudden udde
  Åfjärden sjö /Se   Strängöarna öar
  Åfjärden sjö /Se   Strängö såg
  Åfjärden sjö   Strängön ö?
  Åfjärden fjärd? /Se   Strängön ö
  Åksjöbäcken bäck   Strängöudden del av Strängöarna
  Åksjön sjö   Strömbergsbacken åker
  Åksjön tjärn   Strömbergsmyren myr
  Åksjön sjö   Stövlan åker
  Åksjön sjö   Sundbodarna fäbodplats
  Åksjön sjö   Sundet utlopp
  Ålskär, se Åskäret ö /Se   Sundinsmoraslägdan åker
  Åmynnet terräng   Sundinsmorasstycket åker
  Åsen höjd   Sundinstorpet odling
  Åskäret skär   Sundsbacken höjd och vägbacke
  Åskäret ö /Se   Sundsbackhålet vik
  Åskäret ö   Sundsberget berg
  Åsmyran myr   Sundsbäcken bäck
  Återtjärnen tjärn   Sundsklubben kobbe
  Återtjärnen tjärn   Sundstjärnen tjärn
  Åtesberget berg   Sundsviken vik
  Åtessjön sjö   Sundsviken vik
  Åtessjön sjö   Sunnanbergshöjden bergshöjd
  Älgamon skogsmark   Sunnanbergsklippen bergknalle
  Älgöberget berg   Sunnansjötjärnen tjärn
  Älgöhamnen vik   Surbrunnet källa
  Älgökalven holme   Surbrunnsgärdan fägata och allmänning
  Älgökalven holme   Surbrunnsmyren myråker
  Älgökalven holme   Surbrunnsmyren myr
  Älgökalven holme   Surbrunnstycket åker(teg)
  Älgökalven holme   Surbrunnsudden udde
  Älgökalven holme   Surbäcken bäck
  Älgökalven skärgårdsholme   Sursjälviken vik
  Älgön ö   Svalkänget bete
  Älgön ö   Svartberget bergshöjd
  Älgön ö   Svartbergsviken vik
  Älgön ö   Svartbergsviken vik
  Älgön ö   Svartbergsvikskvalpen kobbe
  Älgön ö   Svartbergsviksskvalpen skär
  Älgön ö   Svartbäcken bäck
  Älgön ö /Se   Svartbäcken bäck
  Älgön ö   Svartholmen halvö
  Älgön ö   Svartlandet kustområde
  Älgön ö   Svartstenarna kustområde
  Älgön ö   Svartsvedjan skogsområde
  Älgön ö   Svarttjärnberget bergshöjd
  Älgön ö   Svarttjärnen tjärn
  Älgön triangelpunkt   Svarttjärnen tjärn
  Älgön ö   Svarttjärnen tjärn
  Älgön ö /Se   Svarttoberget bergshöjd
  Ängesberget berg   Svarttoet bergsänka
  Ävdalsbäcken bäck   Svartvattenberget bergshöjd
  *Ödesråd eller Römyråd råmärke   Svartvattenbäcken bäck
  Ödstjärnbäcken bäck   Svartvattnet tjärn
  Ödstjärnen tjärn   Svartåmyrkälen skogsområde
  Öster-Genesviken vik   Svartån å
  Öster-Genesviken skärgårdsvik   Svartån å
  Öster-Hamnsskaten udde   Svedjebäcken Saknas
  Öster-Strängön ö   Svedjefjärden sjö
  Öster-Strängön ö   Svedjesjön sjö
  Öster-Strängön ö   Svedjesjön namn för Svedjefjärden
  Östersträngön, se Strängöarna ö   Svedjeudden udde
  Öster-Strängön ö   Svedjeviken vik
  Öster-Strängön ö   Svinvallen allmänning, blandskogsområde
  österTernholmen, se Tärnättholmarna holme   Svinvallen skogsområde
  Östervänsingen, se Värnsingarna ö   Svinvallen skogsområde, förr allmänning
  »östervänsingen», se Öster-Värnsingarna ö   Svinvallen skogsområde
  Öster-Värnsingarna o. Väster-Värnsingarna öar   Svinvallen skogsområde
  Öster-Värnsingarna o. Väster-Värnsingarna öar   Sydostudden fiskeplats
  Öster-Värnsingarna ö   Sågbäcken bäck
  Öster-Värnsingarna o. Väster-Värnsingarna holmar   Sågfallet fall
  Öster-Värnsingarna ö   Sågmyren myr
  Österängön, se Strängöarna ö   Sälhällen skär
  Österängön, se Strängöarna ö   Sätherbergsvarpet fiskeplats
  Österängöhn, se Strängöarna ö   Sönnerstbuten holmar
      Sönnersttoet sänka
      Sörgrundet del av Storgrunden
      Sörgårdsdalen dalsänka
      Sörgårdsån annat namn på Utbyån
      Sörgårdsruten annat namn för Middagsberget
      Sörholmen holme
      Sörholmen skär
      Sörmohällen vik
      Sörklubben del av Rödklubben
      Sörottängesvikudden udde
      Sörronöuddviken vik
      Sörsandberget bergshöjd
      Sörsanden sandstrand
      Sörsanden strandremsa
      Sörsundet del av Ulvösundet
      Sörtaskberget berg
      Sörtjörn(s)tjärnen tjärn
      Söråkersberget bergshöjd
      Sörön Saknas
      Sörön ö
      Tallmon tallmo
      Talltoet bergsänka
      Talltohällarna berghällar
      Tegelugnen åkerområde
      Tegmålet, Gamla skogshöjd
      Tegsberget bergshöjd
      Tegsklippen bergknalle
      Tegstjärnen tjärn
      Tegsmalen bergsänka
      Textviken vik
      Tegsviken vik
      Textviken, se Tegsucken bäck
      Timmerloken skogsområde
      Timmerviken vik
      Tjockudden udde
      Tjockudden udde
      Tjuvbacken höjd
      Tjuvbacken område
      Tjäruklippen höjd
      Tjärnkilen område
      Tjär(u)klippen bergshöjd
      Tjärkläppsmyren myr
      Tjärnbacken vägbacke
      Tjärnberget bergshöjd
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget bergshöjd
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnmyrberget höjd
      Tjärnmyren myrodling
      Tjärnsjömyren myr
      Toberget, se Signalberget Saknas
      Toberget bergshöjd
      Tobäcken bäck
      Toet, Östra fägata o sänka
      Tolvmanstjärnen tjärn
      Tolägdorna åker
      Torpbäcken bäck
      Torsgropen Saknas
      Torskberget, Norra bergshöjd
      Torskberget, Södra bergshöjd
      Torsgropen inbuktning
      Torsgropudden udde
      Torskdjupet fiskeplats
      Totjärnen tjärn
      Tranemyren myr
      Trappberget bergshöjd
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnbäcken bäck
      Trollberget berg
      Trolltrappkälen skogsområde
      Trysunda ö
      Trysunda holme ö
      Trysundaön ö
      Träsket vik
      Tvärlasberget berg
      Tybredden åker
      Täljyxan åker
      Täppan skogsområde
      Täppan skogsområde
      Tärnättholmarna holmar
      Tärnättholmarna holmar
      Tärnättsundet sund
      Tärnättvattnen sjöar
      Tärnättvattnen tjärnar
      Tövalite udde
      Uddberget bergshöjd
      Udden udde
      Ullbergsbäcken bäck
      Ulvön ö
      Ulfön ö
      Ulvön ö
      Ulvön (ö)
      Tövalitet udde
      Ulvön, Norra ö
      Ulvön, Södra ö
      Ulfösundet sund
      Ulvösundet sund
      Upp-i-Grankälen skogstrakt
      Utbybäcken annat namn för Utbyån
      Utbysjön sjö
      Utbysjön sjö
      Utbysundet vik
      Utbysundet utlopp
      Utbyviken annat namn på Utbysj.
      Utbyån å, bäck
      Vadbäcken bäck
      Valberget berg
      Valberget berg
      Vallanden skogsområde
      Vanthällorna hällar
      Vargberget berg
      Varfsjön sjö
      Varfsj., se Gvalsjösjön Saknas
      Varvsudden udde
      Vattenviken vik
      Vattenviken vik
      Vattenviksberget bergshöjd
      Veckan dalsänka
      Viberget berg
      Viksberget berg
      Viksbodbäcken bäck
      Viksbäcken vik
      Viksholmen holme
      Viksmyren myr
      Viksudden udde
      Viksviken vik
      Vikängesbäcken bäck
      Vitberget berg
      Vitberget berg
      Vitsjöberget berg
      Vitsjön sjö
      Vågbergstjärnen sankmarksområde
      Vågbergsvarpet fiskeplats
      Vårdkallberget berg
      Vårdkallen berg
      Vårdkallsberget berg
      Vårdkasberget berg
      Vårdkasberget, se Vårdkallsberget Saknas
      Vårdkasberget, Norra berg
      Vårdkasberget, Södra berg
      Värnsingarna öar
      Värnsingarna, Västra ö
      Värnsingarna, Yttre ö
      Värnsingshällarna holmar
      Värnsingsklubbarna skär
      Värnsingsklubbarna skär
      Värnsingklubbarna kobbar
      Värnsingrevet skötplats
      Västansjöberget berg
      Västansjösjön sjö
      Västansjösjön = Västansjön sjö
      Västanvärsudden udde
      Västanvädersudden udde
      Västanvädersviken vik
      Västanåhöjden bergshöjd
      Västergenesviken vik
      Västerudden del av Strängöarna
      Västerviken vik
      Västerön del av Röholmen
      Västgötagärdan del av torp
      Ystervärnsingen ö
      Ytterbölesviken vik
      Ytterhålet annat namn för Finnhålet
      Ytterknösen grund
      Ytternäsan udde
      Åfjärden sjö
      Åkerbäcken bäck
      Åkerdalstjärnen tjärn
      Åkerviken vik
      Åksjöbäcken bäck
      Åksjön tjärn
      Åksjön sjö
      Ålandersviken vik
      Ålandsviken vik
      Åsberget berg
      Åsberget berg
      Åsen bergås
      Åsen bergsrygg
      Åskäret ö
      Åsmanbäcken bäck
      Återtj., se Dyngtjärnen Saknas
      Återtjärnen tjärn
      Återtjärnen tjärn
      Åtesjön sjö
      Åtjärnen tjärn
      Åänget åker
      Älgtjärnbäcken bäck
      Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärnhöjden bergshöjd
      Älgöberget berg
      Älgöhamnen vik
      Älgökalven skär
      Älgökalven holme
      Älgön ö
      Älgön ö
      Älgåsanden strandområde
      Älgöudden del av Älgön
      Ängesberget annat namn för Flögberget
      Ängesberget bergshöjd
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ärtgärdeslägdan åker
      Ävdalen dalgång
      Ävdalsbäcken bäck
      Ödenstjärnen tjärn
      Ödenstjärnen tjärn
      Ödensbäcken bäck
      Öd(en)sdalen bäckdalgång
      Öd(en)ssjön sjö
      Ödstjärnbäcken bäck
      Ödstjärnen tjärn
      Ödstjärnen tjärn
      Ören höjd
      Österselsströmmen fors
      Österön område
      Östgötbacken vägbacke

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.