ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eds socken : Ångermanlands mellersta domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 498 Bebyggelsenamn : 177 Naturnamn : 828
Ed socken Abrahamsforsen fors Sagesmän förteckning Abramsforsen fors
Ed sn Allsjön, se Ållsjön sjö Sagesmän förteckning Aftonvardsmyren myr
Ed sn /Se AlmSiön, se Ållsjön sjö Sagesmän förteckning Anders Hans udden udde
Ed sn /Se »almsiön», se Ållsjön sjö Sagesmän förteckning Anna Märtas bäcken bäck
Ed sn »aquislerå», se *Åkvisslerå råmärke? Sagesmän förteckning Anna Märtas myren myr
Ed sn Arvid-Olssonsslåtten slåtter Sagesmän förteckning Aspeåviken del av Rävsjön
Ed socken Backsjömyran myr Sagesmän förteckning Backsjödammet dammbyggnad
Ed by Backsjön sjö Sagesmän förteckning Backsjödiket grävd kanal
Ed sn Backsjön sjö Sagesmän förteckning Backsjögrusgropen grusgrop
Ed sn Backsjön sjö Sagesmän förteckning Backsjömyren myr
Ed sn Backsjön sjö Sagesmän förteckning Backsjön sjö
Ed sn Backsjön sjö Sagesmän förteckning Backsjön sjö
?Ed sn Backsjön sjö Eds sn förteckning Backsjöremmen ås
Ed sn Barkåsbäcken bäck Ed sn Backstycket, Nedre åker
?Ed sn Barkåsen höjd Ed socken Backtegarna åker
Ed sn Bastuommen berg Ed socken Badstubacken backe
Ed sn *Bergråd gränsmärke Ed sn Badstumyren myr
Ed socken /Se *Bergråd f.d. gränsmärke Backsjöbränna, se 1 Backsjön Saknas Badstutegen åker
Ed sn /Se Bergråd, se ?Bergsrået ?myrrå Backsjöbränna, se 2 Backsjön Saknas Badstuugnen krök på berg
Ed sn /Se *Bergråd gränsmärke Backsjöbränna, se 3 Backsjön Saknas Badstuugnen krök på berg
Ed sn /Se ?Bergsrået myrrå Backsjöbrännan by Barkåsberget Saknas
Ed sn /Se Bjurströmsrå myr Backsjöbrännan, se Backsjön Saknas Barkåsen bergshöjd
Ed by o. sn /Se Björkån å Backsjön bebyggelse Bengts hällan berghäll
Ed sn /Se Björkån å Backsjön bebyggelse Bengts hällören ör
Ed sn /Se Björkån å Backsjön by Berget slått
Ed sn /Se Björnberget berg Backsjön skogsby Bergskiftet åker
Ed sn /Se Björnberget berg Backsjön hp Bergskiftet, Södra åker
Eds-knärra sn /Se Björnstockmyran myr Backsjösågen såg Bergsrået myrrå
Forsmo by Bodberget berg Backtorpet båtsmanstorp Bergåkern åker
Forsmo by *Bratthella berg Bräntlandet torpställe Bjurstaviken vik
Forsmo by *Bratthällan hälla? Båtsmans, se 13 Ön Saknas Bjurströms bäcken bäck
+Gäle by /Se Brobäcken bäck Davidsgården gammalt namn på Västerås Bjurströms myren myr
Gärde by Bäckerhällan berg Ed by Björkladan lada
Gärde by Bäcksiön, se Backsjön sjö Ed by Björkån vattendrag
Kruke by Bäcksvedjeberget berg Edbolet torpargårdar Björkån å
Krånge by Dansbackberget berg Edbolet torpargårdar Björnberget bergshöjd
Krånge by /Se *Diket sjö Edbolet torp Björndalen dalgång
?Krånged by *Diket sjö Edsbordet poststation Björnstockmyren myr
Krånged by /Se Djupbäcken bäck Erik Anderstorpet torp Bockmyren äng
Krånge by Drölbäcken bäck Erik Jans torpet torpställe Bockmyren slått
Krånge by /Se Edenmarksmyran myr Erik Nilsgården hemman Bodberget bergshöjd
Kyrkobordet prästbord /Se Edsberget berg Fjället byar eller skogsställen Bort på åkern åker
Kyrkobordet prästbord /Se *Edsdammen damm Forsmo by Bottenstycket lägda
Kyrkobordet prästbord /Se Edsforsen fors Forsmo by Bredbacken äng
Kyrkobordet komm.bost. /Se *Edsforsen fors Forsmo järnvägsstation Bredängsberget backslått
Kyrkobordet prästbord /Se *Edz fårss fors Forsmobodarna fäbodar Bredängsmon äng
Sand by ?*Edsforsen fors Forsmobodarna fäbodar Bredängsskiftet äng
Sand by *Edsforsen fors Forsmobodarna fäbodar Bredängsstycket åker
Sand by Edsforsen fors /Se Forsmobodarna fäbodar Bresjön del av Långsjön
Skarped by Edsforsen fors /Se Forsmo station, se Forsmo Saknas Brobacken backe
Skarped by ?Edsfors fors /Se Forsmosågen såg Brobacken slått
Skarped by Edskälen skogsmark Forssvedjan torpställen Brobäcken bäck
Skarped by Edskälen utmark /Se Gambodarna fäbodar Bron Saknas
Tjädertorpet förr torp Edströmsmyran myr Gambodarna fäbodar Brädedan inbuktning vid strand
Västerås by *Edzöran laxfiske Gamfäbodvallen fäbodvall Brädladusvedjan slått
Västerås och Österås byar *Edsöran laxfiske /Se Gamfäbodvallen fäbodvall Brädladusvedjan slått
Västerås by *Faxstenarna stenar /Se Gammelgården plats Brädvägen vinterväg
Västerås by Faxälven älv Gamsjölins torpet torp Brännan åkrar
Åkvisslan by /Se Faxälven älv Gamsågen såg Brännladan lada
Åkvistland gårdar /Se Fisksjömyran myr Gamöbodarna fäbodar Brättlandet laxfiske
Ås, se Västerås och Österås byar Fisksjön sjö Gjordbäcks fäb., se Jordbäcksbodarna Saknas Brättlandsforsen fors
Öd by /Se Fisksjön sjö Grönåsen by Burmanssten vilsten
*Öetth ödesby Fisksjön sjö Grönåsen hemman Bäckskiftet backslått
Ön by Fisksjön sjö Grötbacken torpställen Bäckstycket backslått
Ön by Fisksjön sjö Gustavsbo bebyggelse Bäckstycket åker
Ön by /Se Flärken del av Norr-Krukessjön Gärde by Bäckssvedjebäcken bäck
Ön by /Se Flärken tjärn Gärde (?) område Bäcksvedjorna slåtter
Ön by Flärkhålet del av Norr-Krukessjön Gölbäcksbodarna, se Jordbäckbodarna Saknas Dammyren myr
Ön by *Forsmofors fors Haget bondgård och torpställen Dammviken del av Rävsjön
?Ön by *Forsmofors fors Haget bondgård och torpställen Daniels ladan lada
Ön by Forsmokälen skogsområde Harbomon torpställen Dansbacken slått
Ön by Forsmokälen utmark /Se Hemmet, se 5 Krånge Saknas Djupet udde
Ön by /Se Forsmon område Hustjärnbodarna fäbodar Djupet älv
Östanbäck by Frättenmyran myr Högbergs torpet torpställe Djupviken Saknas
Östanbäck by /Se Fågelmyran myr Jans torpet torpställe Draget laxfiske
Östanbäck by Fågelåsen höjd Jordbäckbodarna fäbodar Drölbäcken bäck
Österås by Gammbodberget berg Jordbäckbodarna fäbodar Drölbäcken bäck
Österås by Gambodkälen skogtrakt /Se Järpsågen såg Edbolet strandparti
Österås och Västerås byar Gammbodtjärnberget berg o. triangelpunkt Kastgården gammnalt namn på Skarped Edbolsforsen fors
  Gammbodtjärnen tjärn Killingsvedjan torpställen Edbolsören ör
  Gammsågforsen fors Klippbodarna fäbodar Edsberget bergshöjd
  *Gerdetiern, se *Giordetresk sjö Klippbodarna fäbodar Edskälen utmark
  Getklövmyran myr Klippen torpställe /Se Ekorrslåtten slått
  Ginede natn.? /Se Krokån torp Enmarks myren myr
  Gjordbäcksjön, Västra sjö Krokån lägenheter Faxälven, se Tvärån Saknas
  Gjordbäcksjön, Västra sjö Kruke by Fisksjömyren myr
  Gjordbäcksjön, Östra sjö Krånge bebyggelse Fisksjön sjö
  Gjordbäcksjön, Västra o. Östra sjöar /Se Krånge bebyggelse Fisksjön sjö
  Gjordbäcksjön sjö /Se Krånge by Fisksjötjärnen utbuktning vid strand
  *Giordetresk fiskevatten Krånged = Krånge by Fisksjövägen väg
  *Giordetresk fiskevatten Krånged by Fjällvägen landsväg
  *Giordetresk, *Gerdetiern sjö /Se Kyrkobordet Saknas Flärkberget bergshöjd
  Saknas Saknas Labbi timmerkoja Flärkberget bergshöjd
  Gravabäcken bäck Loppgärdan torpställe Flärkbäcken avlopp till Norrkrukesjön
  Gravatjärnen tjärn Mickels gammalt namn på Västerås Flärken tjärnar
  *Grubban laxfiske Myrbodarna fäbodar Flärken del av N. Krukessjön
  *Grubban laxfiske Myrbodarna fäbodar Flärken tjärnar
  Grundmyran myr Nasafjället torpställen Flärken myrpuss
  Gråklippen berg Nedom backen torpställen Flärkhålet myrområde
  Grönmyran myr Nordhem sanatorium Forssbacken backslått
  Grönmyrmon skogsmark Oldsjön bebyggelse Forsen Saknas
  Gubbsvedjeberget berg Oldsjön by Forsmobron järnvägsbro
  Gårdmålslokarna tjärnar Oldsjö, se Grönåsen Saknas Forsmobron, Nya Saknas
  Gårdmålstjärnen tjärn Perssonska lägenheten, se 6 Krånge Saknas Forsmobron, Gamla järnvägsbro
  Gårdmålstjärn tjärn /Se Porjus lägenhet Forsmoforsen fors
  Gårdmålstjärn tjärn /Se Rishöjd gamsågen såg Forsmoen område
  Gårdmålstjärn tjärn /Se Sampe torpställe Forsmon område
  Gökmyran myr Sanatoriet sanatorium Forsmotjälen skogstrakt
  Hampsänkören holme Sand by Forsmotjälen utmark
  *Helle fårs fors Sand by Forssmedsmon slått
  *Helle fors fors Sand by /Se Forssvedjan slått
  *Holmen Saknas Sandbodarna fäbodar Fram på nipan slått
  Holmmyran myr Sandsmon torpställen Fräkenmyren myr
  *Huggbroklippen klippa? Sands storrå Saknas Främmerloken del av Lokarna
  *Huseträsk fiskevatten Sandströms bodarna fäbodar Fågelmyren myr
  Hustjärnen tjärn Sandströms gambodarna fäbodar Fähustegen åker
  Hustjärnen tjärn Skalet torpställen Färjlandstegen åker
  Hustjärnen, Östra tjärn Skarped by Färjstället färjställe
  Hustjärnen, Östra tjärn Skarped by Färjvägen väg
  Hustjärnen, Östra tjärn Skoltomten, se 4 Backsjön Saknas Galtryggen slått
  Hustjärnen, Övre tjärn Skrakabäcksågen såg Gambodarna slått
  Hustjärnmyran myr Skräddartorpet torp Gambodberget bergshöjd
  Hustjärnån å Smedstorpet torp Gambodberget bergshöjd
  *Hålle fors fiskeplats Solskenssågen såg Gambodråningen åker
  *Hålle ffårss fiskeplats Stensjöbäckkojan timmerkoja Gambodtjälen skogstrakt
  *Hållråd gränsmärke Storbackbodarna fäbodar Gambodtjärnen tjärn
  Hållsberget berg Storbacken fäbodar Gambodtjärnmyren myr
  *Hålrå f.d. gränsmärke Svädboden handelsbod Gamdammet Saknas
  Hällingsedan, se Hällingen vik /Se Sör i berget lägenheter Gamgrindtegarna åkrar
  Hällingen vik /Se Sörådalen torpställen Gamgården fiske
  Hällsvedjemon skogsmark Uppe i ån torpställen Gamnotvarpet laxfiske
  Högtryckberget berg o. triangelpunkt Uppe på Klippen torpställe Gamsågforsen fors
  Hökhällorna sluttning Vilarsten torpställen Gamån å
  Hönssvedjan terräng Västanberget torpställen Gamöjforsen laxfiske
  Ingesforsen fors Väster-Ållsjön by?, gård Gegaltegen åker
  Jolbäcksjön, Västra o. Östra, se Gjordbäcksjön sjöar Västerållsjön hemman Georgs fisket laxfiske
  Jordbäck Siöga, se Gjordbäcksjön, Västra sjö(ar) Västerås bebyggelse Getklövmyrbäcken bäck
  Jordbäcksiöga sjöar Västerås by Getklövmyren myr
  Jordbäcktierna, se Gjordbäcksjön, Östra sjö Västerås by Gjordbäcksjön, Västra Saknas
  Kallbäcken bäck Västerås by /Se Gossåssvedjan slått
  Kallkällmyran myr Västeråsbodarna fäbodar Gravabäckberget bergshöjd
  Kattögelmyran myr Väst i skalet torpställen Gravabäcken bäck
  Kerolltierna, se Källopptjärnarna tjärnar Väst på brännan torpställen Gravabäckvägen väg
  Kiarolttierna, se Återst-källoptjärnen tjärn Åkvisslan by Gravatjärnen tjärn
  Kiarolttierna, se Återst-Källoptierna tjärn Åkvisslan hemmansgård Gretas bäcken bäck
  »kiattskullen», se Tjålskullen berg Åkvissland skogshemman Gretas torpet åker el. torp
  »kierdtiern», se Källopptjärnarna tjärnar Åkvisslan gd Grifterna slått
  Killingholmen holme Åkvisslan gd /Se Grindnyåkern åker
  Kiählskullen, se Kälskullen berg Åkvistland gd /Se Grubban fiske
  Kiäroltierna, se Källopptjärnarna tjärn Ållsjön by Grubban eda
  Klippberget berg Ållsjön by Grubbhällan berghäll
  *Klippen berg Ållsjön Saknas Gråklippen berg
  *Klippen berg Åqvistland gd /Se Gråklippen bergshöjd
  Klippen höjd Ås, se 1-6 Västerås Saknas Gråklippen bergshöjd
  Klippen berg Ås by Gröna nöden ström
  *Klösa fiskeplats Öbergstorpet torpställe Grönmyren myr
  Klösan laxfiske /Se Öbodarna fäbodar Grönmyrmon mo
  Kobäcken bäck Öbodarna fäbodar Grönåskurvan kurva
  Kolmilrået myrområde Ön bebyggelse Grönåsslåttarna slåttar
  Komyran myr Ön by Grönås spakån spakvatten
  Komyran myr Ön by Gubbsvedjeberget bergshöjd
  Kroktjärnberget berg Ön by /Se Gudmundsgärdan slått
  *Kronoforsen, se Edsforsen fors /Se Öns fäb., se Öbodarna Saknas Gudmundstegen åker
  Krukesiön, se Norr-Krukesjön sjö Östanbäck by Gullböl slått
  Krukessjöberget berg Östanbäck by Gårdmålsklippen bergshöjd
  Krukessjön, Norra sjö Öster Ållsjön by Gårdmålsstycket åker
  Krukesjön, Norra sjö Österållsjön hemman Gårdmålstjärnen tjärn
  Krukessjön, Norra sjö Österås by Gårdmålstjärnen tjärn
  Krukessjön, Norra sjö Österås by Gårdmålstjärn tjärn /Se
  Krukesjön, Norra sjö Österås by Gårdsbacken backslått
  Krångdalen dalgång Österås by Gårdsgärdan lägda
  Krångmyran ägomark Österåsbodarna fäbodar Gårdskiftet åker
  Krångmyran myr Österåsen station järnvägsstation Gölbäcken, Västra, se Jordbäcken, Västra Saknas
  Kullbacken höjdplatå Österåsens sanatorium Saknas Hagledsvedjan åker
  *Kwlle fiskeplats Österåsens sanatorium, se Sanatoriet Saknas Halins spakån spakvatten
  *Kwlle fiskeplats Österåsens sanatorium poststation Hambergs linan sockengräns
  Kullmyran myr Österåssågen såg Hamplandet åker
  Kvarnberget berg   Handklädsvedjan slått
  Kvarnforsen fors   Hans Abrams viken vik
  Kvarnhusbäcken bäck   Hans Pers torpet torpställe
  Kvisslen åinflöde /Se   Harrhällan berghäll
  *Kårshuggentallen råmärke?   Hinkes myren myr
  Källopptjärnarna tjärnar   Hukladan lada
  Källopptjärnarna tjärnar   Humlegårdsbacken åker
  Källopptjärnarna tjärnar   Humlegårdssvedjan åker
  Kälsbäcken bäck   Hundbäckbacken backe
  Kälskullen berg   Hustjärnbäcken avlopp
  Kälskullen bergshöjd /Se   Hustjärnen tjärn
  Kälsmyran myr   Hustjärnen, Västra tjärn
  Kälsmyren myr /Se   Hustjärnen, Östra tjärn
  Kälsvägen väg /Se   Hustjärnmyrarna myrar
  Lappkojmon skogsmark   Hustjärnån avlopp från Hustjärnen
  Lappkåtaberget berg   Häggdalen lägda och dalgång
  Lappmyran myr   Häggforsen, Nedre fors
  Leamyran myr   Häggforsen, Övre fors
  Leamyrbäcken bäck   Hägnen slått
  Leamyrbäcken bäck   Hägnstyckena åkrar
  Lidberget berg   Hägnsvedjan slått
  Lidberget berg   Hällan berghäll
  Lidbäcken bäck   Hällan gammalt fiske
  Lillbromyran myr   Hälledan laxfiske
  Lilledstjärnen tjärn   Hällingen vik
  Lillsjön sjö   Hällingen Saknas
  Lillsjötjärnen tjärn   Hällingsedan vik
  Lilltjärnen tjärn   Hällingstjärnen tjärnpuss
  Lillåbäcken bäck   Hällingsören slått
  ?Lintjärnberget berg   Hällåsvägen skogstig
  Lintjärnberget berg   Härladan lada
  Lintjärnen tjärn   Högmon del av inägor
  Lintjärnen tjärn   Högnipan nipa
  *Lislefors fors   Högnipan backslått
  *Lislefårs fors   Högrået myrrå
  Loken vattensamling   Högstycket backslått
  Lo...tensiön, se Stensjön sjö   Högtrycket Saknas
  Lyklippen berg   Högängsstycket åker
  *Långefors fors   Högängstegen åker
  *Långefårs fors   Högören ör
  *Långevall Saknas   Högören udde
  *Långewall Saknas   Hökhällorna sluttning
  Långmyran myr   Ingesforsen fors
  *Långnettzlag Saknas   Ingeshällan berghäll
  *Långnettzlag fiskeplats   Inget slått
  Långsjöberget berg   Inget laxfiske
  Långsjömyran myr   Inget slått
  Långsjön sjö   Jan Hans bäcken avlopp
  Långsjön sjö   Jan Hans tegen åker
  Långsjön sjö   Janne Jonke backen backe
  Långsjön sjö   Jan Ols torpet torpställe
  Långsjön sjö   Jon Agdas slått
  Långsjön sjö   Jon Agdas slått
  Långsjön sjö   Jon Jons myren myr
  Långsjön sjö   Jolbäcken bäck
  Långsjön sjö   Jordbäcken, Västra sjö
  Långsjön sjö   Jordbäcken, Östra sjö
  Lövsvedjebäcken bäck   Jordbäcksjön sjö
  Mattesberget berg   Jordbäcksjön Saknas
  Mellan-Källopptjärnen tjärn   Jämmerdalen dalgång
  Mellerstmyran myr   Jöntes fisket laxfiske
  Mellerstmyrberget berg   Kallbäckslåtten slått
  Middagskullen berg   Kallkällbäcken bäck
  Mormorsmyran myr   Kallkällsvedjan åker
  Mossamyran myr   Kallkälltegen åker
  Mossamyrberget berg   Kalvgärdhällan berghäll
  Mosterstjärnen tjärn   Kankåkern åker
  Myrbodmyran myr   Kankåkern åker
  Myrgrubbmyran myr   Kassåsberget bergshöjd
  NeckSiön, se Näcksjön sjö   Kattugglemyren myr
  NeckSiön, se Näcksjön sjö   Kilen del av skog
  Norr-Krukesjön sjö   Kilskiftena skogsskiften
  Norr-Krukessjön sjö   Klacken Saknas
  Norr-Krukessjön sjö   Klingerrå äng
  NorrkrukuSiön, se Krukessjön, Norra sjö   Klingerrået slått
  Norstension, se Stensjön sjö   Klingerrånipan äng och nipa
  Norstensiön, se Stensjön sjö   Klingra åker
  NorStensiön, se Stensjön sjö   Klippen bergshöjd
  Norstensiön, se Stensjön sjö   Klippen bergshöjd
  Norstensiön, se Stensjön sjö   Klippen bergshöjd
  *Nyelaxekar fiske   Klockartegen åker
  Näcksjön sjö   Klovabacken åker
  Näcksjön sjö   Klösa laxfiske
  Näcksjön sjö   Klösstorsten sten
  Näcksjön sjö   Kobäcken bäck
  Näcksjön sjö   Kolmilrået myrrå
  Näcksjön sjö   Komyren myr
  Näcksjöån å   Komyren myr
  Näset näs   Komyren myr
  Nörd-Källopptjärnen tjärn   Kornsvedjan åker
  Nördskarptjärnen o. Återstskarptjärnen tjärnar   Kringeltegsskiftet slått
  Nörd-Skarptjärnen tjärn   Krokarna äng
  Ollsiön, se Ållsjön sjö   Kroklandsstycket åker
  Ollsiön, se Ållsjön sjö   Krokskiftet åker och äng
  Ollsiön, se Ållsjön sjö   Krokån å
  »ollsiön», se Ållsjön sjö   Krokån del av Björkån
  Ollsjön, se Ållsjön sjö   Krokån vattendrag
  »olsjön», se Ållsjön sjö   Krukesjöbäcken bäck
  Ormberget berg   Krukessjön sjö
  Orrtjärnmyran myr   Norra Krukessjön sjö
  Osberget nipa   Norra Krukessjön sjö
  Oset område /Se   Södra Krukessjön sjö
  Oxpusten tjärn   Krukessjön, N. o. S. sjöar
  Paddhålet sank mark   Krukesån (Krukesbäcken) bäck
  Paddtjärnen tjärn   Krukesjön Saknas
  Parhässjbäcken bäck   Krukesåbäcken Saknas
  Pilmyran myr   Krukesåkern åker
  Plankåsen berg   Krukeån avlopp från Återkrukesjön
  Plankåsmyran myr   Krukhustjärnen, Norra, se Norrkrukesjön Saknas
  Plåtören holme   Krukhustjärn, Södra, se Återkrukesjön och Återsjön Saknas
  Pälskabäcken bäck   Kråkmyra slått
  Pälskatjärnen tjärn   Kråkören slått
  Rammdalen dalgång   Kråkören udde
  Rammtjärnen sjö   Krångdalen dalgång
  Rammtjärnen tjärn   Krångemyren myr
  Rammtjärnen tjärn   Krången strandslått
  Rammtjärnsklippen berg   Kullbackedan laxfiske
  Rammtjärnsklippen berg   Kullbacken platå
  Rammtjärnsklippen berg   Kullbackforsen laxfiske
  Rammtjärnsklippen berg   Kullbotten slått
  Ramsiöklippen, se Rammtjärnsklippen berg   Kullen bergshöjd
  RamsiöKlippen, se Rammtjärnsklippen berg   Kullmyren myr
  RamSiön, se Rammtjärnen tjärn   Kullvarten (?) stentrumma
  Ramsiön, se Rammtjärnen sjö   Kuresbacken backe
  Ratån del av Björkån   Kvarnberget slått
  Rishöjdbäcken bäck   Kvarnberget bergshöjd
  *Råberget gränsberg   Kvarnberget nipa
  Rämsle-Stormyran myr   Kvarnbergsbacken slått
  Rävsjöberget berg   Kvarnbäcksdalen äng och dalgång
  Rävsjön sjö   Kvarnforsen fors
  Rävsjön sjö   Kvarnhusdalen äng och dalgång
  Rävsjön sjö   Kvarnören ör
  Rävsjön sjö   Kvisslan vattendrag
  Rävsjön sjö   Källopptjärnarna tjärnar
  Rävsjön sjö   Källopptjärnsbäcken avlopp från Källopptjärnarna
  Rävsjön sjö   Källopptjärnsmyren myr
  Rävsjön sjö   Källströms udden åkerudde
  Rävsjön sjö   Källsvedjan åker
  Rävsjöån å   Källtegarna åkrar
  Rödmyrbäcken bäck   Labbimyren myr
  Sandsbrännan skogsmark   Ladutegen åker
  Sandsbäcken bäck   Lappbacken backe
  *Sands nettie lag Saknas   Lappbäcken bäck
  *Sandz netie lag Saknas   Lappmon moland
  Sjöbodvallen samfällighet   Lappmyren myr
  Skalsberget berg   Lappskiftet skogstrakt
  Skarpe Siön sjöar   Laxens källan källa
  Skarphällan stenhäll?   Leamyrbäcken avlopp
  SkarpSiöga sjöar   Leamyren myr
  SkarpSiöga sjöar   Lerbrännan område
  Skarpsjöarna sjöar   Lersvedjedalen dalgång
  Skarpsjöarna sjöar   Lidberget berg
  Skarpsjöarna sjöar   Lidberget bergshöjd
  Skarpsjöarna sjöar /Se   Lidbäcken bäck
  Skarpsjöarne sjöar   Lidbäcken bäck
  Skarpsjöarne sjöar /Se   Lillberget backe
  Skarptiernerne tjärnar   Lillberget bergshöjd
  Skarptjärnarna tjärnar   Lilldammet damm
  *Skolan fiskeplats   Lilledstjärnen tjärn
  *Skolan fiskeplats   Lilledstjärnen tjärn
  Skolan fiske /Se   Lilledstjärnmyren myr
  Slädbäcken bäck   Lillgrubban laxfiske
  Starrmyran myr   Lillhelvetet område
  Starrmyrbäcken bäck   Lillholmen udde
  Stensjöbäcken bäck   Lillmyren del av Sanatorietjärnen
  Stensjön sjö   Lilloset udde
  Stensjön sjö   Lillosholmen holme
  Stensjön sjö   Lillsjömyren myr
  Stensjön sjö   Lillsjön sjö
  Stensjön sjö   Lillsjön sjö
  Stensjön sjö   Lillsjötjärnen tjärn
  Stensjön sjö   Lillsjötjärnen tjärn
  Stentjärnen tjärn   Lillströmmen ström
  Stensjötjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Stensjötjärnen tjärn   Lillåkerskiftet åker
  Stensjötjärnen tjärn   Lillån äng
  Stensjötjärnen tjärn   Lillänget slått
  Stensjötjärnen tjärn   Lintjärnberget berg
  Stensjötjärnen tjärn   Lintjärnen tjärn
  Stentjärnen tjärn   Lintjärnen tjärnpuss
  Storbackhöjden berg   Lintjärnsberget Saknas
  Stordalen dalgång   Lintjärnsmyren myr
  Storholmen udde   Logskiftet åker
  Stormyran myr   Lokarna tjärnpussar
  Stormyran myr   Lokstycket åker
  Stormyran skogsmark   Lokstyckslägdan äng
  Stormyrbäcken bäck   Långbacken backe
  Stormyrknösen berg   Långbacklägdan äng
  Stormyrtjärnen tjärn   Långmyren myrodling
  *Storrå gränsmärke   Långmyren myr
  *Storråd gränsmärke   Långristmon äng
  *Storråd gränsmärke   Långristan åker
  Storsjölabbet myrmark   Långsjöberget bergshöjd
  Storsjön sjö   Långsjömyren myr
  Storsjön sjö   Långsjön sjö
  Storsjön sjö   Långsjön sjö
  Storsjön sjö   Långsvedjan slått
  Storsjön sjö   Långtegen åker
  Storsjön sjö   Långören plan
  Storsjön sjö   Maskinstegen åker
  Storsjön sjö   Maskinsstycket backslått
  Storsjön sjö   Materialvägen landsväg
  Storsvedjan skogsmark   Mellan Gravabäckarna skogstrakter
  Stortjärnen tjärn   Mellankällopptjärnen Saknas
  Storviken vik   Mellanplatån utsiktspunkt
  Strupen sjö   Mellanvägsåkern åker
  Strupen sjö   Mellerstmyrberget berghöjd
  Strupen sjö   Mellerstmyren myr
  StrupSiön, se Strupen sjö   Metargrubban laxfiske
  Strupsiön, se Strupen sjö   Middagskullen berg
  Stämmaåmyran myr   Middagskullen bergshöjd
  Stämmaåmyrbäcken bäck   Milstabbtegen åker
  Sundbomsforsen fors   Mjulnasvedjan lerbacke
  Svartabborrtjärnen tjärn   Mjälanipan nipa
  Svartbäcken bäck   Mobacken slått
  Svartbäcken bäck   Mobrännforsen fors
  Svartdalen dalgång   Mon område
  Svartmyran myr   Mormorsmyren myr
  Svarttjärnbäcken bäck   Mose grav fors
  Sågforsen fors   Moskiftet åker
  Sågmyran myr   Mossamyren myr
  Sötmyrbäcken bäck   Mosters tjärnen tjärn
  Tjålskullen berg   Mostycket åker
  Tjålskullen berg /Se   Myrbacken slåttesbacke
  Tjälskullen, se Tjålskullen berg   Myrbodmyren myr
  Tjälskullen, se Tjålskullen berg   Myren slått
  Tjärnberget berg   Myréns bäcken bäck
  Tolamyran myr?   Myrskiftet åker
  Torråsmyran myr   Myrslåttarna skogsslått
  Trollberget berg   Myrstigen kärrväg
  Trolldalen dalgång   Myrstigbacken backe
  Trollklipprået myrområde   Myrstigstegen åker
  Tvaretjärn sjö   Mårtens nyåkern åker
  Tvert, se Tvärtjärnen tjärn   Nedom bron fors
  Twertsiöga, se Tvärtjärnen tjärn   Nedom Källtegarna lägda
  Tväjsjöbäcken bäck   Nere i änget äng
  Tvärtjärnen tjärn   Nere på brännan Saknas
  Tvärtjärnen tjärn   Nere på inget Saknas
  Tvärtjärnen tjärn   Nils Gabriels torpet åker el. torp
  Tvärtjärnen tjärn   Nolaskogsbron ström
  Tvärtjärnen tjärn   Norlins inget slått
  Tvärån Saknas /Se   Norlins myren myr
  Tvärån Saknas /Se   Norrgårdsbacken backe
  Upp-i-kälen utmark /Se   Norrkrukesjöberget bergshöjd
  Upp-i-kälen utmark /Se   Norrkrukesjöbäcken avlopp
  Vabäcken bäck   Norrkrukesjön sjö
  Valfällhöjden höjd   Norr-Krukesjön sjö
  Valfällmyran myr   Norrkällopptjärnen Saknas
  Vedåsberget berg   Norr om sundet strandslått
  Vedåsmyran myr   Norr på brännudden strandslått
  *Vinåsberget berg   Norr på Edsmon område
  Vithällan berg o. triangelpunkt   Norrsågtjärnen tjärn
  Vithällan berghäll   Norrtjärnen del av Skarptjärnarna
  Väster-Gjordbäcksjön o. Öster-Gjordbäcksjön sjöar   Norrtjärnsmyren myr
  Väster-Gjordbäcksjön sjö   Nydalen dalgång
  Västerholmen holme   Nyforsen laxfiske
  Väster-Häggråberget berg   Nyåkern åker
  Väster-Hällmyran myr   Nyåkern åker
  Väster-Pälskaklippen berg   Nyåkersdalen dalgång
  Väster-Pälskamyran myr   Nyåkerstegen åker
  Väster-Skarpsjön o. Öster-Skarpsjön sjöar   Nyåkerstegen åker
  Väster-Skarpsjön o. Öster-Skarpsjön sjöar   Nyåkerstycket åker
  Väster-Skarpsjön (o. Öster-Skarpsjön) sjöar   Nyåkrarna åkrar
  Väster-Skarpsjön sjö   Näcksjön sjö
  Väster-Storsjöhalsen myrmark   Näcksjön sjö
  Ådalen skogsmark   Näcksjön sjö
  Åkvisslan åförgrening   Näcksjövägen väg
  Åkvisslan slått   Nyladuedan eda
  Åkvisslen slått /Se   Nätedan laxfiske
  Åkvisslen skogshemman /Se   Ol Måns berget höjd
  *Åkvisslerå råmärke?   Olovsdalen lerbacke
  Ållsjön sjö   Ormberget bergshöjd
  Ållsjö sjö och by /Se   Osberget nipa
  Ållsjöberget berg   Oset udde
  Ållsjökälen utmark /Se   Osviken vik
  Ållsjön sjö   Osvägen väg
  Ållsjön sjö   Oxpusten tjärnpuss
  Ållsjön sjö   Oxpusten tjärnpuss
  Ållsjön sjö   Oxögat myrpuss
  Ållsjön sjö   Paddhålet spakå
  Ållsjön sjö   Paddtjärnen tjärn
  Ållsjön sjö   Paddtjärnen tjärn
  Ållsjön sjö   Paddtjärnen tjärn
  Ållsjön sjö och by /Se   Paddtjärnen tjärn
  Ållsjön sjö   Paddtjärnmyren myr
  Ångermanälven älv   Palltjärnen skog
  Åter-Krukessjöbäcken bäck   Pannkakeudden åkerudde
  Åter-Krukessjön sjö   Paradiset inhägnad
  Återst-Källoptjärnen tjärn   Parhässjbäcken bäck
  Återst-Källopptjärnen tjärn   Per Hinners edan eda
  Återstskarptjärnen o. Nördskarptjärnen tjärnar   Pilmyren myr
  Återst-Skarptjärnen tjärn   Plankåsmyren myr
  Åter-Sågtjärnen tjärn   Prästmyren slåttesmyr
  Ååqvisla, se Åkvisslan slått   Pumpen vattenpump
  Älggårdskullen höjd   Pusten myrpuss
  »Öforsen» f.d. forsnamn /Se   Pålbacken backe
  *Öie fors fors   Pälskaforsen fors
  *Öie fårs fors   Pälskaklippen berg
  Öjklacken höjd   Pälskaklipparna Saknas
  Öjklacken berg o. triangelpunkt   Pälskamyren myr
  Öklacken berg /Se   Pälskatjärnen tjärnpuss
  Öjklackmyran skogsmark   Päronlandstegen åker
  Öjklackmyran myr   Rallvallen äng
  Öjklocken berg /Se   Rallvallsstycket åker
  Öjmannabäcken bäck   Rammdalen dalgång
  Öklacken berg /Se   Rammtjärnen tjärn
  Östanbäckpussen, se Stentjärnen tjärn   Rammtjärnen tjärn
  Öster-Gjordbäcksjön o. Väster-Gjordbäcksjön sjöar   Rammtjärnen tjärn
  Öster-Gjordbäcksjön sjö   Rammtjärnsbäcken avlopp
  Öster-Häggråberget berg   Rammtjärnsklippen berg
  Öster-Hällmyran myr   Rammtjärnsklippen bergshöjd
  Öster-Pälskaklippen berg   Rammtjärnsklippen berg
  Öster-Pälskamyran myr   Rammtjärnsklippen berg
  Öster-Skarpsjön o. Väster-Skarpsjön sjöar   Rammtjärnsmyren myr
  Öster-Skarpsjön (o. Väster-Skarpsjön) sjöar   Ratån del av Björkån
  Öster-Skarpsjön sjö   Rotårännan timmerränna
  Öster-Storsjöhalsen myrmark   Remgrinden grind
  Öster-Ållsjöberget berg   Ressla dalgång
  Österåskilen höjd   Rishöjdberget bergshöjd
  Österåsören holme   Rishöjdsbäcken bäck
  Över-Sågtjärnen tjärn   Risselskiftet åker
      Risören ör
      Risörsedan eda
      Roberts fisket laxfiske
      Ros´hägnen inhägnad
      Ross nipan väg
      Saknas
      Rågbacktegen åker
      Råstenedan eda
      Råstenören ör
      Råstenören ör
      Räbbmyren myr
      Rävsjöberget bergshöjd
      Rävsjödammet dammbyggnad
      Rävsjön sjö
      Rävsjön sjö
      Rävsjön sjö
      Rävsjön sjö
      Rävsjöån å
      Rävsjöån avlopp
      Rödgrinden grind
      Rödstuguören ör
      Sanatoriebacken väg
      Sanatorieberget bergshöjd
      Sanatorietjärnen nu utdikad tjärn
      Sandedan eda
      Sandgropen eda
      Sandkrånga väg
      Sandmans gärdan åker
      Sandsbrännan område
      Sandsbäcken bäck
      Sandsfäbodvägen väg
      Sandviken vik
      Sjunkmyrdalen dal
      Sjunkmyrstycket åker
      Sjöbodlägdan lägda
      Sjöbodtrakterna område
      Sjöbodvallen samfällighet
      Sjömyren myr
      Skalet Saknas
      Skalet slått
      Skalsberget bergshöjd
      Skarpsjöarna sjöar
      Skarpsjöbäcken Saknas
      Skarpsjömyren myr
      Skarptjärnarna tjärnar
      Skogstegarna åkrar
      Skrakabäcken bäck
      Skrahabäckholmen slått
      Skravelhögen bergshöjd
      Skravelhögvägen stig
      Skräkabäcken bäck
      Skräkabäcken bäck /Se
      Skrömtarbacken backe
      Skyltdalen dalgång
      Slädbackedan eda
      Slädbacken Saknas
      Slädbacknipan nipa
      Slädbäckedan eda
      Slädbäcken(?) torpställen
      Slädbäcknipan Saknas
      Smalsjön del av Långsjön
      Smedjebacken backe
      Smedjebacken åker
      Smedjebacksskiftet lägda
      Småsvedjedalarna slått
      Smäll åker
      Smäll eda
      Smällsedan vik
      Snåknösen bergshöjd
      Snöplogbacken backe
      Småsvedjedalen dalgång
      Sommarfähuslägdan åker
      Sommarfähusskiftet slått
      Starrmyrbäcken bäck
      Starrmyren myr
      Stenbäcken bäck
      Stenbäckslåtten slått
      Stenhövertegen åker
      Stenhövret slått
      Stensjöbäcken avlopp
      Stensjödammet dammbyggnad
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjötjärnarna tjärnar
      Stensjötjärnen tjärnpuss
      Stensvedjan slått
      Stentjärnen tjärn
      Stenån del av Rävsjöån
      Stjälatullmon mo
      Stockedan inbuktning vid strand
      Stockedforsen fors
      Storbacken berg
      Storbacken, se Storbackhöjden Saknas
      Storbackhöjden bergshöjd
      Storbackstycket åker
      Storberget Saknas
      Storbergspussen myrpuss
      Storbron slått
      Stordalen dalgång
      Storflon myr
      Storhelvetet slått
      Storholmen udde
      Storlandet åker
      Storlandsbacken backslått
      Storlandsskiftet backslått
      Storlandsstycket backslått
      Stormyrbäcken avlopp
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrtjärnen tjärnpuss
      Storsjöhöjden bergshöjd
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsvedjan skogsområde
      Storsvedjan åker
      Storsvedjan slått
      Stortegen åker
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnmyren myr
      Storviken vik
      Storviken del av Jordbäcken, Västra
      Storviken vik
      Storvolmarna slåttar
      Storvolmarna slått
      Storvolmen slått
      Storån Saknas
      Storåsvedjan slått
      Storängen slått
      Strupen sjö
      Strupen utvidgning av Björkån
      Struta bergshöjd
      Strömmen fors
      Stämmaåmyrbäcken avlopp
      Stämmaåmyren myr
      Sundboms forsen fors
      Sundet vik
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken slått
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcksmyren myr
      Svartbäcksslåttarna slåttar
      Svartdalen dalgång
      Svartdale äng och dalgång
      Svartdalsnipan nipa
      Svarthålet fors
      Svartmyren myr
      Svartsjö sjö
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnhöjden bergshöjd
      Svedjan äng
      Sväet slått
      Sågbacken backe
      Sågbäcken bäck
      Sågforsen fors
      Sågsundet vik
      Sördalarna backslått
      Sör i myren myr
      Sör i Nyåkern åker
      Sör-Krukesjön sjö
      Sötmyren myr
      Tisteltegarna åker
      Tjopphällan berghäll
      Tjålsberget berg
      Tjålskullen berg
      Tjålskullen berg /Se
      Tjäderleken bergshöjd
      Tjälbäcken, se Edskälen bäck
      Tjälbäcken bäck
      Tjälen skogsområde
      Tjällopptjärnarna tjärnar
      Tjällopptjärnarna, se Källopptjärnarna Saknas
      Tjälskullen bergshöjd
      Tjälsmyran myr
      Tjälsmyren, se Edskälen myr
      Tjälsmyren skogsmark
      Tjälsvägen skogsstig
      Tjärnberget bergshöjd
      Tolamyren myr
      Torpet åker
      Torplägdan åker
      Torråsen bergshöjd
      Torråsmyren myr
      Torssvedjan åker
      Trolldalen dalgång
      Trolldalsmon backslått
      Trollklippen bergshöjd
      Trollklipprået myrrå
      Tväjsjöbäcken avlopp från Tväjsjön
      Tvärtjärnen tjärn
      Tvärtjärnen tjärn
      Tvärtjärnmyren myr
      Tvärtjärnsbäcken avlopp
      Tväråbron landsvägsbro
      Tvärån Saknas
      Tåskiftet åker
      Uppe i bropelaren laxfiske
      Uppe i högsvedjan område
      Uppe i tjälen område
      Upp-i-Kälen, se Edskälen utmark
      Upp-i-Tjälen, Forsmotjälen utmark
      Utantill fors
      Utsikten, Lilla bergsplatå
      Utsikten, Stora bergsplatå
      Vabergshöjden bergshöjd
      Vabäcken bäck
      Valen slått
      Valfällhöjden bergshöjd
      Valfällmyren myr
      Valfällmyren myr
      Valvägen väg
      Vargsvedjan område
      Vedåsen bergshöjd
      Vedåsmyren myr
      Vilarsten slått
      Vilarsten vilsten
      Vithällan bergtopp
      Vithällan bergshöjd
      Vithällmyren myr
      Västanbergsåkern odlat område
      Västerbacken backe
      Västerdalen åker
      Väster-Jordbäcksjön sjö
      Väster-Gjordbäcksjön sjö
      Västerholmen småholme
      Väster Hustjärnen tjärn
      Västerhällmyren myr
      Västerkullbacken platå
      Västerlunds dammet dammbyggnad
      Västerlunds dammet dammbyggnad
      Västerlunds dammet dammbyggnad
      Västerlunds dammet dammbyggnad
      Västerlunds linan rågång
      Väster-Pälskaklippen berg
      Västerpälskaklippen Saknas
      Västerskarpsjöbäcken bäck
      Västerskarpsjöholmen holme
      Västerskarpsjön Saknas
      Västersvedjedalen dalgång
      Västeråkern lägda
      Västeråsforsen del av Forsmoforsen
      Västeråsfäbodvägen fäbodväg
      Västeråsmon område
      Västeråsskogen skog
      Väst på näset udde
      Ytterforsen laxfiske
      Yttre fisket fiske
      Åberget slått
      Åberget inhägnad, nipor
      Åberget äng
      Åbergs edan eda
      Åbäcken bäck
      Ådalen slått
      Ådalen äng
      Ådalsmon slått
      Åkerbacken slått
      Åkerbacken åker
      Åkerdalen dalgång
      Åkerdalsskiftet slått
      Åkvisslan slått
      Åkvissleinget slått
      Ållsjöberget bergshöjd
      Ållsjön sjö
      Ållsjön sjö
      Ållsjön sjö
      Ållsjön sjö
      Ållsjötjälen utmark
      Ån Saknas
      Åsen bergshöjd
      Åsvedjan, Mindre slått
      Åsvedjan, Större slått
      Åsvedjeklippen berg
      Återkrukesjön sjö
      Åter-Krukesjön sjö
      Återsjön Saknas
      Återsjön sjö
      Återstkällopptjärnen Saknas
      Återsttjärnen Saknas
      Återtjärnsmyren myr
      Åtre Krukessjön Saknas
      Ängesstyckena slåttar
      Öbergs råningen slått
      Ödsängslägdan lägda
      Öjbackarna backar
      Öjmannabäcke Saknas
      Öjmannaån å
      Öklacken berg
      Öklacken berg
      Öklacken Saknas
      Öklacken berg /Se
      Öklackmyren myr
      Ömannabäcken bäck
      Örbotten åker
      Ören udde
      Örsgärdgrinden grind
      Örsgärdorna(?) område
      Örskiftet äng
      Örings skavet område
      Ösgårdstegen åker
      Östanbäckinget Saknas
      Österbackshägnen inhägnad
      Österbackslägdan lägda
      Österdalen äng
      Öster-Gjordbäcksjön sjö
      Österholmen holme
      Öster-Hustjärnen tjärn
      Österhällmyren myr
      Öster-Jordbäcksjön sjö
      Österjordbäcksjön sjö
      Österkullbacken platå
      Öster-Pälskaklippen berg
      Österpälskaklippen Saknas
      Österskarpsjön Saknas
      Österskarpsjöholmen holme
      Österåkern åker
      Österåssundet sund
      Österåsören sandör
      Österänget lägda
      Öst i grubban vik
      Östållsjödammet dammbyggnad
      Östållsjöspakån spakvatten
      Ösåbacken slått
      Ösängsstycket åker
      Ösängstegen åker
      Överforsen laxfiske
      Överloken del av Lokarna
      Övre fisket laxfiske

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.