ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Resele socken : Ångermanlands västra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 158 Naturnamn : 1296 Bebyggelsenamn : 327 Naturnamn : 1447
Resele sn Abbesmyran myr Resele sn Saknas Abborrsjön sjö
Resele sn Abborrholmen holme Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Resele sn /Se Abborrsjön sjö Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Resele sn Abborrsjön sjö Sagesmän förteckning Abborrtjärnmyren myr
Resele socken Abborrsjön sjö Sagesmän förteckning Abborrviken vik
Resele sn Abborrsjön sjö Sagesmän förteckning Aftonsmyren myr
Resele sn Abbortierna, se Abborrsjön sjö Sagesmän förteckning Alderbacken Saknas
Resele sn Abbortierna, se Abborrsjön sjö Sagesmän förteckning Alderbacken sluttning
Resele sn Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Aldertjärnen tjärn
Resele sn Abborrviken vik Sagesmän förteckning Altjärnen tjärn
Resele sn Aftonsmyran myr Sagesmän förteckning Altjärnarnsbäcken avlopp från Altjärnen
Resele sn Aldertjärnen tjärn Resele socken Altjärnsmyren myr
Resele sn Alnötjärnen tjärn Resele socken Anders Andersmyren myrar
Resele sn ?Alnötjärnen tjärn Resele socken Anders Ers rået slått
Resele socken /Se Alnötjärnen tjärn Resele socken Anders Olovs hövret stenskravel
Resele sn /Se Arnellsslåtten slåtter Resele socken socken Anders Olovs rået myrrå
Resele sn /Se ?Aspsjöberget berg Resele sn Anders Ols dalen dalgång
Resele sn Aspsjöberget berg Reseleknarrarna inbyggarbeteckning Anders Pers viken vik
Resele sn Aspsjöbäcken bäck Alnömyran, se 1 Alnön Saknas Aspnäset udde
Resele sn *Aspsjöholmen holme /Se Alnön bebyggelse Aspsjöberget berg
Resele sn Aspsjömyran myr Alnön by Aspsjöberget bergshöjd
Resele sn Aspsjön sjö Alnön by Aspsjön Lilla, se Lillaspsjön Saknas
Resele sn Aspsjön sjö Alnön, se Härnön Saknas Aspsjön sjö
Resele sn Aspsjön sjö Alnön gd Aspsjön Saknas
Resele sn /Se Aspsjön sjö Backen, se 6 Västerrå Saknas Backsjöbrännan bergshöjd
Resele sn /Se Aspsjön sjö Bengts gård Backsjöbrännan område
Resele sn /Se Aspsjön sjö Berg namn på Omnäs Backsjöbäcken avlopp
Resele sn /Se Aspsjön, Lilla sjö Bergbodarna fäbodar Backsjömyren myr
Resele sn /Se Aspsjön, Lilla sjö Björnbergsbodarna fäbodar Backsjön sjö
Resele sn Aspsjön, Lilla sjö Björnbergsbodarna fäbodar Backsjön sjö
Resele sn /Se Aspsjön, Lilla sjö Blekesta hemman Backsjön sjö
Resele sn /Se Aspsjön, Lilla sjö Bodvill by Backsjön sjö
Resele sn /Se Aspsjön, St. sjö Bodvill Saknas Backsjön sjö
Resele sn /Se Aspsjön, St. sjö Bodvillbodarna fäbodar Backsjönäset näs
Resele sn /Se Aspsjön, Stora sjö /Se Bostedtsbodarna fäbodar Backåkern åker
Resele sn /Se Backsjömyran myr Bostets sågen såg Bakladasvedjan slått
Resele sn /Se Backsjöbrännan skogsområde Brockstamon torpställen Ballåsen bergshöjd
Resele sn /Se Backsjön sjö Brunnsta hemman Ballåsmyren myr
Resele sn /Se Backsjön sjö Brännan torpställen Barkerået myrrå
Resele sn /Se Backsjön sjö Brännkullen gård Barklad(u)berget berg
Alnön gd /Se Backsjön sjö Brännsvedjan torp eller halvhemman Barkladuberget bergshöjd
Berg ödesby Backsjön sjö Byvägen, se 7 Gåsnäs Saknas Barkladuberget skogssluttning
*Björke ödesby Backsjön sjö Elias hemmanet namn på Yttersel Barkladubäcken vattendrag
?Björke by Backsjön sjö Finnkvarnen kvarn Barktallbegret bergshöjd
Bodvill by Backsjön sjö Fjället namn på Tängsta Barkåsbäcken bäck
*Bövel by Backsjön sjö Främmerbodvill gård, by? Barkåsbäcken Saknas
Finnkvarnen kvarn Backsjön sjö Främmerbodvill by Barkåsen bergås
Finnkvarn kvarn /Se Backsjön sjö Främmerbodvillbodarna fäbodar Barkåsen bergshöjd
Fisksjötorpet ödetorp Backsjönäset näs Främmerbodvillbodarna fäbodar Bastubacken område
Främmerbodvill by Baksion, se Backsjön sjö Frättbottbodarna fäbodar Bastuberget bergshöjd
Gammelåkern gård Baksiön, se Backsjön sjö Gambodarna fäb. Bastudalen dalgång
Gryssbacken gd /Se Barkladuberget berg Gambodarna fäbodar Beckbergskullen bergshöjd
*Grytem ödesby /Se Barksrået sankmark Gamgården namn på Gåsnäs Bergkvisttjärnen tjärn
*Gryttjom ödesby Barkåsbäcken bäck Gammelåkern by Bergmyren myr
Gåsnäs by Barkåsbäcken bäck Gammelåkern del av Yttersel Bergsjöberget bergshöjd
?Gåsnäs by Barkåsen ås Gammelåkerfäb. fäbodar Bergtjärnen? tjärn
Gåsnäs by Bastuberget berg Gammelåkersbodarna fäbodar Bergtjärnen tjärn
Gåsnäs gd /Se Bekaberget berg Gamvallen fäbodvall Bergändmyren myr
Gåsnäs by /Se *Berget berg Gamvallen fäbodar Bjesbäcken bäck
?Hermansjö, Västra by BergSiön, se Bässjön sjö Gamvallen fäbodvall Bjurhustjärnen område
Holme by Bergsion, se Bässjön sjö Garvarbodarna fäbodar Bjurtjärnen tjärn
Holme by Bergsiön, se Bässjön sjö Garvarbodarna fäbodar Bjurtjärnen tjärn
Högalund lht Bergsiön, se Bässjön sjö Garvarbodarna fäbodar Bjurtjärn(s)bäcken avlopp från Bjurtjärnen
Höven by Bergsiön, se Bässjön sjö Garvargården namn på Myre Björkhällan plats
?Höven by Bergtjärnen tjärn Granhöjdbodarna fäbodar Björkliden del av Björnmyren
Höven by *Biastabron råd gränsmärke Granhöjdsbodarna fäbodar Björklidmyren odlat område
Höven by *Biastabrorået råmärke Granhöjdbodarna fäbodar /Se Björkåliden skogstrakt
Höven by /Se Biorsiotierna, se Tannflotjärnen tjärn Gryssbacken namn på Omnäs Björkåliden Saknas
Höven by /Se Biörsiötiern, se Tannflotjärnen tjärn Gräsbergsbodarna fäbodar Björkån å
Höven by /Se Biörsiötiern, se Tannflotjärnen tjärn Gräsbergsbodarna fäbodar Björkån å
Höven by /Se Biörsiötierna, se Tannflotjärnen tjärn Gåsnäs bebyggelse Björnbacken backe
Höven by /Se Bjurtjärnberget berg Gåsnäs bebyggelse Björnberget berg
Höven by /Se Bjurtjärnen tjärn Gåsnäs by Björnberget bergshöjd
Höven by /Se Bjurtjärnsbäcken bäck Gåsnäs by Björnberget bergshöjd
Höven by /Se Björkbäcken bäck Gåsnäsbodarna fäbodar Björnbergsmyren myr
John-Salomonstorpet förr torp Björklidmyran ägomark Gåsnäsbodarna fäbodar Björnbergsmyren myr
Klock torpställe Björkån å Gåsnäs fäb. fäb. Björnbergsrået myrrå
Krånge hemman Björkån å Gåsnäset, se Resele station pst Björnbäckarna bäckar
Krånge by /Se Björkån å Hamptjärnbäckbodarna fäbodar Björnhammrarna tallmo
*Millestån Saknas Björnberget berg Hamptjärnbäckbodarna fäbodar Björnhammaren skogstrakt
Mo by Björnberget berg Hans Anders torpställe Björnnacken berg
Mo förr utjord, nu by Björnbergsmyran myr Hans Johans namn på Tängsta Björnskalltjärnen tjärn
Mo by Björnbergsrået sankmark Heden Saknas Björnstockbäcken vattendrag
Myre by Björnbäckarna bäckar Hemgård, se 12 Holme Saknas Björnstockmyren myr
Myre by Björnbäcken bäck Hermansjön (gård) by? Björnstockmyren myr
Myre by Björnhammaren skogsområde Hermansjön hemman Björntjärlen tjälland
Myre by Björnkälen »surkäl» /Se Herr Nils vallen(?) fäbodvall Björnåkern område
?Myre gårdar Björnnacken berg Hildasro, se 9 Översel Saknas Björnåsen bergshöjd
Myre gårdar Björnsjöträsk, se Björssjön sjö Holm by Björsjöbrännan skogstrakt
Myre by /Se Björnskalltjärnen tjärn Holme bebyggelse Björsjömyren myr
Norrtanflo by Björnstockbäcken bäck Holme bebyggelse Björssjön sjö
Norr-Sörtanflo och Sörtanflo byar Björnstockmyran myr Holme by Björsjön sjö
Norrtanflo by /Se Björnåsen ås Hällås by Björsjöån avlopp från Björsjön
Norrtannflo by /Se Björnåsrået ängsmark? Hällås by Björssjöån bäck
Omnäs by Björssjöbrännan skogsmark Hällås skogshemman Blomvolmen udde
Omnäs by Björssjömyran myr Härnön by Bockön holme
Prästbordet pastorsbost. /Se Björssjön sjö Härnön skogshemman Bodmyren myr
Prästbordet khbost. /Se Björssjön sjö Höven by Bodmyren myr
Prästbordet khbost. /Se Björssjön sjö Höven by Bodtjärnen tjärn
Prästbordet pastorsbost. /Se Björssjön sjö Höven by Bodtjärnen tjärn
Prästbordet kyrkoherdeboställe /Se Björssjön sjö Höven by Bodvillberget bergshöjd
Resele kyrkby /Se Björssjön sjö Höven by Bodvillbäcken bäck
Resele by /Se Björssjön sjö Höven by Bodvillråen myrrå
byar Björssjön sjö /Se Johan Olovs namn på Tängsta Bodvilltjärnarna tjärnar
by /Se *Björssjötjärnen tjärn Jöttes torp Bodvillån å
by /Se Björssjöån å Kallsvedjan gård Bodvillån å
Rösta by Blomvolmen udde Karlssvedjan namn på Höven Brakaskitmyren myr
Rödsta by Bodmyran myr Klock del av by Brattberget bergshöjd
Rödsta by Bodtjärnen tjärn Klock torpställen Brattberget bergshöjd
Rödsta by /Se Bodvillbäcken bäck Krokarna byar Brattbergsmyren myr
Rödsta by /Se ?Bodvilltjärnarna tjärnar Krokarna byar Bredtjärnberget bergshöjd
Rösta, se Rödsta by Bodvilltjärnarna tjärnar Kroksjöbotten gård, by? Bredtjärnbäcken avlopp från Strandbredtjärnen
Salomonstorpet ödetorp Bodvilltjärnarna tjärnområde Kroksjöbotten hemman Bredtjärnen tjärn
?Sel by Bodvillån å Krånga hemman Bredtjärnen tjärn
?Sel by Bodvillån å Krånglägdorna by Bredtjärnen tjärn
?Sel by Bollåsen höjd Krånglägdoran by Bredtjärnmyren myr
Sorte by Bollåsmyran myr Krångtorpet torpställe Bredviken vik
Sorte by Bomtjärnen tjärn Kullbodarna fäbodar Bredvikudden udde
Strand by *Boosiötresk fiskevatten Lillkrånga torpställe Brodalen dalgång
Strand by *Boosiötresk sjö /Se Lillsel hemman Brudbäcken bäck
Strand by Brattberget berg Lillsel Saknas Brudbäcken bäck
Surrå (-bodarna?) fäbod /Se *Bratthällan hälla? Lillselsbodarna fäbodar Brukningsmyren myr
Sörtanflo by Bredtjärnen tjärn Lillselsbodarna fäbodar Brödberget bergshöjd
Sör- och Norrtanflo byar ?Bredtjärnen tjärn Lillsvedjan torpställe Brädbergsrået myrrå
Tannflo gårdar Bredtjärnen tjärn Långbacken torp Brännhögarna bergshöjd
Tannflo gårdar ?Bredtjärnen tjärn Långmyrbodarna Saknas Brännknösmyren myr
Tengsta by Bredtjärnen tjärn Marstrandsbodarna Saknas Brännkullen bergshöjd
Tängsta by Bredviken vik Milesbrännan torpargårdar Brännkullen berg
Tängsta by Bredviksudden udde Mjälaslätten torpställe Brännkullnipan bergkulle
Tängsta by /Se Brudbäcken bäck Mo by Byxmyren myr
Tängsta by /Se Brukningsmyran myr Mo by Bågtjärnberget bergshöjd
Tängsta by /Se Brunkulltierna, se Brännkulltjärnen tjärn Mobodarna fäbodar Bågtjärnbäcken bäck
Vignäs by Brunkultierna, se Brännkulltjärnen tjärn Mobodarna fäbodar Bågtjärnen tjärn
Vitberget ödetorp *Brunkulltjärnen tjärnar Mosjökullbodarna fäbodar Bågtjärnen tjärn
Vålm by Brännhögarna skogshöjd Mosjökullen fäb., se Kullbodarna Saknas Bågtjärnmyra myr
Västanå gård Brännkullen berg Myre by Båthusviken vik
Västerå by Brännkullen höjd Myre by Bäckerholmen Saknas
Västerrå by /Se *Brännkulltjärnarna tjärnar Myre by Bäckerhällen ställe
Västerrå by /Se Brännkulltjärnen tjärn Mångmanån Saknas Bäcksvedjan slått
Västerå by /Se Brännkulltjärnen tjärn Märkes torp Bäcksvedjan område
Västerrå by /Se Brännkulltjärnen tjärn Nils Abrams torp Bässjöbäcken bäck
Västerrå by /Se Brännkulltjärnen tjärn Nisja gård Bässjöbäcken avlopp
Yttersel och Översel byar Bräntlandet skogsområde Nordhammar fäb., se Norrheden Saknas Bässjökällan källa
Yttersel by /Se Byxmyran myr Nordhedbodarna fäbodar Bässjön sjö
Yttersel by Bågtjärnberget berg Nordhedbodarna fäbodar Bässjön sjö
Österå by Bågtjärnbäcken bäck Nordhed(fä)bodarna fäbodar /Se Dansarplatsen plats
Österrå by /Se Bågtjärnen tjärn Noret hemman Dansarplatsen plats
Österrå by /Se *Bärsiötresk sjö Noret skogstorpställe Dansarplatsen plats
Österå by /Se Bässjöberget berg Norrbodarna fäbodar Dalen dalgång
Österrå by /Se Bässjöbäcken bäck Norrbodvill Saknas Dalssvedjan slått och dalgång
Österrå by /Se ?Bässjön sjö Norrheden fäbodar Dalssvedjebäcken bäck
Överbodvill by Bässjön sjö Norrtannflo by Djupdalen dalgång
*(Offner kranga) ödesby Bässjön sjö Norrtanflo by Djupdalen dalgång
Översel by Bässjön sjö Norrtannflo bebyggelse Djupdalsedan eda
Översel by /Se Bässjön sjö Norrtannflo bebyggelse Djupdalsedan eda
Översel by /Se Bässjön sjö Norrtanflo forsbyggnad, se 14 Norrtannflo Saknas Djupdalsmon område
Översel by /Se Bässjön sjö (Norrtannflo) Gamfäbodar fäbodställe Dragmyren myr
Översel, se »Yttersel och Översel» Saknas Dansarplatsen plats Norr vid sågen såg Dunderdalen dalgång
  Dansarplatsen ställe /Se Nybodarna fäbodar Dunsen inhägnad plats
  Djupdalen dal Nybodarna fäbodar Dörrlösmyren myr
  Dragmyran myr Nyåker torp Dörrlösmyren myr
  Drevet sank mark Nyåker torpställe Dörrlösmyren myr /Se
  Döralösmyran myr Nyåkern gårdar Ellasberget berg
  Dörr lös myren myr /Se Nölbodarna fäbodar Erikbergdalen dalgång
  Ehrsiön, se Ässjön sjö Olov Anders högen namn på Rösta Erikberget nipor
  Ehrsiön, se Ässjön sjö Olov Eskils torp Erikbäcken bäck
  Eh...siön, se Ässjön sjö Omnäs by Erik Karlssvedjan område
  Ellasberget berg Omnäs by Erik Ols dalen dalgång
  Erikbäcken bäck Omnäs, se Gryssbacken Saknas Fallbäcken bäck
  Erik-Nilsmyran myr Onmäsbodarna fäbodar Farfarviken udde
  Ersiön, se Ässjön sjö Omnäsbodarna fäbodar Filåsbron myrbro
  Ersiön, se Ässjön sjö Onmäs fäb., se Sör i Rödmyråsen Saknas Filåsen bergås?
  Fallbäcken bäck Omnässågen såg Filåsen område
  Finnkvarnbäcken bäck Ovansjösbodarna fäbodställen Filåsmyren myr
  Finnkvarnbäcken bäck /Se Rammasjöbodarna fäbodar Finnkvarnbäcken bäck
  Finnmyran myr Resele station pst Finnkvarnbäcken bäck
  Finnmyran myr /Se Rocksjön by Finnmyren myr
  Fisksjöberget berg Rocksjö skogshemman Finnmyren myr
  Fisksjömyran myr Rocksjö gamsågen såg Finnsvedjeberget bergshöjd
  Fisksjön sjö by Fisksjöberget bergshöjd
  Fisksjön sjö byar Fisksjömyren myr
  Fisksjön sjö Rävsjön torp Fisksjön sjö
  Fisksjön sjö Rävsjön bebyggelse Fisksjötjärnen tjärn
  Fisksjön sjö Rödmyrbodarna fäbodar Fjällsnipan bergkulle
  Fjärden myr Rödmyråsbodarna fäbodar Fjärden myr
  Flakaberget berg Rödstabodarna fäbodar Tjärn? myr
  Flakamyran myr Rössjöberget torpställe Flakaberget bergshöjd
  Flon sank mark Rösta by Fläckmyrberget bergshöjd
  Fläckmyran myr Röstabodarna fäbodar Fläckmyren myr
  Fläckmyrberget berg Röstasågen såg Frodhöjden berg /Se
  Fläckmyrbäcken myr Sandbacken torp Frukostmyren myr
  Forsåssjön o. Holmsjön sjöar Sandåkern namn på Höven Fråhöjden berghöjd
  Forsåssjön. o. Holmsjön sjöar Sel byar Främmerbodvillberget berg
  Forsåssjön o. Holmsjön sjöar Sel Saknas Främmerbodvillberget del av Selsberget
  »fremeraspsiön», se Aspsjön, Lilla sjö Selsbodarna fäbodar Främmerlommen Saknas
  Fremerlomen, se Nederst-lommen tjärn Selsgamvallen fäbodvall Främmersttjärnen tjärn
  Fremerstensiön, se Stensjön sjö Selssjön station Främmersttjärnmyren myr
  Frodhöjden berg /Se Selsjön stationssamhälle Frättbottentjärnen tjärn
  Fräkentjärnen tjärn Sjallen namn på Tängsta Frättbott-tjärnen tjärn
  Fräkentjärnskullen höjd Sjöbotten by? Frättbott-tjärnmyren myr
  Främmerapsjön, se Aspsjön, Lilla sjö Skogssvedjan torpställe Frättenmyren myr
  Främmeraspsiön, se Lill-Aspsjön sjö Skräkabäcken, Skräkabäcksågen såg Frättenmyren myr
  Främmera...psiön, se Aspsjön, Lilla sjö Skrakabäcksågen såg Färttmyrberget bergshöjd
  »främmersten Siön», se Stensjön sjö Sodom fäb. fäbodar Frättmyren myr
  Främmerstensiön, se Sels-Stensjön sjö Sodombodarna fäbodar Frätt-tjärnen tjärn
  Främmer Stensiön, se Stensjön sjö Solnipan, se 7 Västerrå Saknas Frätt-tjärnhöjden berg
  Frättbottjärnen tjärn Sortbodarna fäbodar Frödhöjden berghöjd
  Frättenmyran myr Sorte by Furuberget bergshöjd
  Frättmyran myr Sorte by Furuklippen bergshöjd
  Frättmyran myr Sorte by Fågelberget bergshöjd
  Frödhöjden höjd Sorte by Fågelgillerberget berg
  Furuberget berg Stavas gård Fågelgillermyren myr
  Furuberget berg Stensjöbodarna fäbodar Fågelgillermyren myr
  Furuklippen, se Furuberget berg Stensjöbodarna fäbodar Fågelgilleråsen berg
  Furuklippen berg Stormon torpställe Fågelgilleråsen namn på Bergshöjden
  Fågelberget berg Strand by Fågelhällorna berg
  Fågelgillermyran myr Strand by Fågelleksrået myrrå
  Fågelgilleråsen höjd Strandbodarna hus Fäbodberget berg
  Fågelhällorna berg Strupbergsbodarna fäbodar Fäbodberget bergshöjden
  Fågelmyran myr Strupbergsbodarn fäbodar Fäbodberget bergshöjd
  Fäbodberget berg Stugusjön by Fäbodberget bergshöjd
  Fäbodberget berg Stugusjön by Fäbodberget bergshöjd
  Fäbodberget berg Stugusjön skogshemman Fäbodmyren myr
  Fäbodberget berg Stugusjön rälsbusshållplats Fäbodmyren myr
  Fäbodmyran myr Surråbodarna fäbodar Fäbodmyren myr
  Fäbodmyran myr Surråbodarna fäbodar Fäbodtjärnbäcken avlopp
  Fäbodmyran myr Svartbäckbodarna fäbodar Fäbodtjärnen tjärn
  Fäbodmyran myr Svartbäckbodarna fäbodar Fäbodtjärnen Saknas
  Fäbodmyran myr Svedje by? Fäbodtjärnen tjärn
  Fäbodtjärnbäcken bäck Svedje, se Svedjom Saknas Fäbodtjärnen, se Bodtjärnen Saknas
  Fäbodtjärnen tjärn Svedjom gård Fäbodtjärnmyren myr
  Fäbodtjärnremmen ås Svedjom gård Fäbodtjärnremmen ås
  Fängsjöklippen berg Svöjomshemmanet hemman Fängsjöbäcken avlopp från Lillfängsjön
  Fängsjöklippen berg Sågbackbodarna fäbodar Fängsjöklippen bergshöjd
  Fängsjön, Lilla sjö Sågbacken sågplats och fäbodar Fängsjön sjö
  Fängsjön, Lilla sjö Sågbrännan torpgårdar Fängsjö, Lilla, se Lillfängsjön Saknas
  Fängsjön, Lilla sjö Sågbrännan torpställe Galtryggen Saknas
  Galtryggen område /Se Sågen sör vid bodarna såg Gambrännan område
  Gammelåkersbodarna ägomark Sörbodarna fäbodar Gambränndalen dalgång
  Gammfäbodbäcken bäck Sörhedbodarna fäbodar Gamfäbodberget bergshöjd
  Gammfäbodmyran myr Sörhed(fä)bodarna fäbodar /Se Gamfäbodrået myr
  Gammfäbodråbäcken bäck Sörheden fäbodar Gamfäbodrået myrrå
  Gammfäbodrået sank mark Sör i Rödmyråsen fäbodar Gamfäbodtjärnen tjärn
  Gammfäbodrået Sör på höjden Saknas Gamfäbodåsen Saknas
  Gammfäbodtjärnen tjärn Sörkrokarna by Gammelgårddalen dalgång
  Gammfäbodåsen ås Sörtannflo by Gammelgårdsbacken backe
  Galumyran myr Sörtanflo by Gammellandsvägen landsväg
  Gorrpusten tjärn /Se Sörtannflo bebyggelse Gammelåkersbäcken bäck
  Granhöjden höjd Sörtannflo bebyggelse Gamstrupbergstjärnen tjärn
  Grankullen höjd Sörtannflo bebyggelse Gamstrupbergstjärnen tjärn
  Grankullmyran myr Sörtanflo bandel, se 5 Sörtannflo Saknas Gamåbron slått
  Gravabäckberget berg Sörtannflobodarna fäbodar Gatmyren myr
  Grundvattsjön sjö Sörtanflo forsbyggnad, se 6 Sörtannflo Saknas Gavellinan rågång
  Gryssberget berg Tanflo by Gottland myr
  Gryssmyran myr Tanflo järnvägsstation Gottland slått
  Gråberget berg Tannflobodarna fäbodar Granholmen holme
  Gråbergsmyran myr Tanflobodarna fäbodar Granhöjden bergshöjd
  Gräsberget berg Tanflobrännan torpställe Granhöjden bergshöjd
  Gräsberget berg Tannflosågen såg(plats) Grankullen berg
  Gräsmyran myr Tanflosågen såg Grankullen berg
  Gräsmyran myr Tjälhägna, se 10 Översel Saknas Grankullen bergshöjd
  Grötberget berg Tomte namn på Höven Grundvattenberget bergshöjd
  Guffardalen skogsmark Tomten, se 11 Översel Saknas Grundvattensjön sjö
  Gullhögen höjd Tänglins gård Gryssberget bergshöjd
  *Gunneldalen dal Tängsta by Gryssberget berg
  Gunnel-dalen dal /Se Tängsta by Gryssmyren myr
  Gunneldalen dal /Se Tängsta fäb. Saknas Gråberget berg
  *Gunneliskåran fåra Tängstabodarna fäbodar Gråberget bergshöjd
  Gunneli-skåran fåra /Se Tängstamon järnvägsstation Gråmon mo
  Gunneliskåran fördjupning /Se Undantaget, se 12 Översel Saknas Gråmon höjd
  *Gunnelispåret märken i sten Uppe på svedjan torpställe Gräsberget berg
  Gunneli-spåret märke i sten /Se Uppå brännorna torpställen Gräsberget bergshöjd
  Gunneli-spåret märke i sten /Se Utsikten, se 13 Holme Saknas Gräsråbäcken avlopp från Gräsrået
  Gåsmyran myr Vargbrännan torpställe Gräsrået myr
  Gårmyrbäcken bäck Vignäs by /Se Grötberget bergshöjd
  Gårpusten tjärn Vignäs by Gubbdalen dalgång
  Gårpusten tjärn Vignäs by Gubbdalsmon Saknas
  Gårpustmyran myr Vignäsbodarna fäbodar Gudmorssvedjan odlad mark
  Gåsbäcken bäck Vignäsbrännan torpargårdar Guffardalen dalgång
  Gåsbäckmyran myr Vignäsbrännan torpställe Guldborgarna öar
  *Gåsnäskrangen Saknas Vignäsbrännan anhalt Guldborgen udde
  Gåsnäskälen slåtter- o. betesmarker /Se Vitberget torp Guldhögen berg
  Gåstiern, se Svanatjärnen tjärn Vitberget torp Guldhögen bergshöjd
  Gåstierna, se Svanatjärnen tjärn Vitberget torpställe Gådallmon platå
  Gåstierna, se Svanatjärnen tjärn Vitberget bebyggelse Gådallmon platå
  Gåstierna, se Svanatjärnen tjärn Vitbergsfäbodarna fäbodar Gådallmon platå
  Gåstiernan, se Svanatjärnen tjärn Vitbergsbodarna fäbodar Gårmyrbäckarna bäckar
  »gåstiernan», se ?Svanatjärnen tjärn Vitbergssågen såg Gårmyrbäcken bäck
  Gåstjärnen tjärn Vägstycket, se 8 Gåsnäs Saknas Gårmyren myr
  Gåstjärnen tjärn Västansjön torp Gårpusten tjärn
  Gåstjärnen tjärn Västanån gård Gårpustmyren myr
  Gåstjärnen tjärn Västanå gård Gåsbäcken bäck
  Gåstjärnen tjärn Väster-Krånge del av by Gåsbäcken avlopp från Gåstjärnen
  Gåsztiern, se Gåstjärnen tjärn Västerrå bebyggelse Gåsbäckmyren myr
  Hagberget berg Västerrå by Gåsholmen holme
  Halmsiön, se Tjålmsjön Saknas Västerrå bebyggelse Gåsnäsmon område
  Halsbackmyran myr Västerrå bebyggelse Gåsnästjälen utmark
  »hampkiärna», se Stor-Hamptjärnen tjärn Västersorte by Gåstjärn tjärn
  Hamptierna, se Stor-Hamptjärnen tjärn Väst på brännan torp Gåstjärnen tjärn
  *Hamptjärnarna tjärnar Väst på Krånga torpställen Gåsvolmen holme
  Hamptjärnbäcken bäck Väst på åkern namn på Sorte Gömslemyren myr
  *Hamptjärnen o. Nortjärnen tjärnar Västerstavas gård Hagberget bergshöjd
  Hamptjärnen tjärn Yttersel by Hagberget bergshöjd
  Hamptjärnen tjärn Yttersel by Halla bergshöjd
  Hamptjärnen tjärn Åsbodarna fäbodar Hallbrännrået myrrå
  Hamptjärnen, Stora tjärn Ås fäb., se Åsen Saknas Halldalen dalgång
  Hamptjärnen, Stora tjärn Åsen fäbodar Halldalen dalgång
  Hamptjärnen, Stora tjärn Öster-Krånge hemman Halnöberget berg
  Hamptjärnmyran myr Österrå by Halnötjärnen tjärn
  Hedbrännan skogsområde Österrå by Halsbackmyren myr
  Helgsjön sjö /Se Österrå bebyggelse Halssjöberget bergshöjd
  Hellsjön sjö /Se Österrå fäb., se Bergbodarna och Rammasjöbodarna Saknas Halssjöbäcken avlopp
  HerbergSiön, se Häbbersjön sjö Österrå(fä)bodarna fäbodar Halssjön sjö
  Herbergsiön, se Häbbersjön sjö Österrå fäb. fäbodar Halssjörået myrrå
  Herbergsiön, se Häbbersjön sjö Östersorte by Halssjöviken vik
  Herbergsiön, se Häbbersjön Saknas Öst på åkern namn på Sorte Hampsänket Saknas
  Herbergsiön, se Häbbersjön sjö Österstavas gård Hampsänkmyren slått
  Herberg...rsiön, se Häbbersjön sjö Öfverbodvill by Hamptjärnbäcken bäck
  Hermansjön sjö Överbodvill by Hamptjärnbäcken avlopp från Hamptjärnarna
  Hermansjön sjö Överbodvillbodarna fäbodar Hamptjärnen tjärn
  Hermansjön sjö Öf.bodvills.fäb., se Bodvillsbodarna Saknas Hamptjärnmyrarna myrar
  Hermansjön sjö Översel bebyggelse Hampviken vik
  Hermansjön sjö Översel bebyggelse Hampvikören holme
  Hermansjön sjö Översel bebyggelse Hanses myren myr
  Hermansjön sjö Översel bebyggelse Hans Johans stad båtstad
  Hermansjön sjö Översel by Hans Larsdalen dalgång
  Hermansjön sjö Översel by Hans Pers myren myr
  Hermansjön sjö /Se   Hans Pers viken vik
  Hethålet tjärn   Harstigmyren myr
  Hethålsmyran myr   Hedbrännan område
  Hitersttjärnen tjärn   Heden skogsskifte
  *Holmen = ?*Aspsjöholmen holme /Se   Heden skogstrakt
  Holmsberget berg   Heden skogstrakt /Se
  Holmsiöga, se Holmsjön sjö   Hedmyrarna myrar
  Holmsiöga, se Holmsjön o. Foråssjön sjöar   Hedskogen fjällskog
  »holmsiöga», se Holmsjön o. Foråssjön sjöar   Helgsjöberget berg
  Holmsmyran myr   Helgsjöberget, se Halssjöberget Saknas
  Holmsmyran myr   Helgsjön sjö
  Holmsjön o. Forsåssjön sjöar   Helgsjön, se Halssjön Saknas
  Holmsjön o. Forsåssjön sjöar   Helgsjön sjö /Se
  Holmsjön o. Forsåssjön sjöar   Hermansjöholmen holme
  Holmsjön sjö   Hermansjölångmyren myr
  Holmsjön sjö   Hermansjön sjö
  Holmsjön sjö   Hermansjöstormyren myr
  Holmssjön sjö   Hethålet tjärn
  Holmssjön sjö   Hethålsmyren myr
  Holms-Stormyran myr   Himmelslidbäcken bäck
  Holms-Stormyran myr   Himmelsliden odlat område
  Hundforsklippen höjd   Hinkes nipan nipa
  Hundforsklippen höjd   Holmen udde
  Håssjöberget berg   Holmesjön, se Holmssjön Saknas
  Håssjön sjö   Holmmyrbäcken bäck
  Håssjörået sank mark   Holmsberget berg
  Håssjöviken vik   Holmsberget bergshöjd
  Häbbersjön sjö   Holmselet sel
  Häbbersjön sjö   Holmsmyren myr
  Häbbersjön sjö   Holms myren myr
  Häbbersjön sjö   Holmssjön sjö
  Häbbersjön sjö   Holms stormyren myr
  Häbbersjön sjö   Hundforsberget berg
  Häbbersjön sjö   Hundforsberget berghöjd
  Häbbersjön sjö   Hundforsen fors
  Häbbersjön sjö   Hundforsen fors
  Häbbersjönäset näs   Hundforsklippen bergklippa
  Hällbäcken bäck   Hållberget nipa
  *Hälleråsen höjd   Hållberget nipa
  Hällråna sank mark   Hållmon mo
  Hällsjön sjö   Häbbersjön, se Häbbressjön Saknas
  Hällåshöjden höjd   Häbbersjön sjö
  Härbergs Siön, se Häbbersjön sjö   Häbbersjön sjö
  härbergsSiön, se Häbbersjön sjö   Häbbressjön sjö
  Härnötjärnen tjärn   Häbberssjönoret sund
  Härnötjärnen tjärn   Häbbressjönäset udde
  Högberget berg   Häggdalen dalgång
  Högberget berg   Hällforsen fors
  Högberget berg   Hällforsen fors
  Högbergsrået   Hälbråen myrrå
  Högnipan höjd   Hällsjön, se Halssjön Saknas
  »högsalen», se Salsjöhöjden, Norra berg   Hällsvedjan område
  Höktjärnberget berg   Hällåshöjden höjdsträckning
  Höktjärnen tjärn   Hällåshöjden höjd
  Höktjärnmyran myr   Hällås stormyren myr
  Hömyran myr   Härbacken slått
  Hömyrtjärnen tjärn   Härnölinan rågång
  Hövensberget berg   Härnötjärnen tjärn
  Hövensdammet dammbyggnad?   Härnötjärnen tjärn
  Illrået sankmark   Härnöån bäck
  Ingesnipan höjd   Hästmyren myr
  Ingesviken vik   Höbergsjön, se Häbbressjön Saknas
  Jakobsmyran myr   Högberget bergshöjd
  Jungfrumyran myr   Högberget berg
  Jättjärnarna tjärnar   Högberget bergshöjd
  Jättjärnarna tjärnar   Högberget bergshöjd
  Jättjärnberget berg   Högberget bergshöjd
  Jättjärnbäcken bäck   Högberget bergshöjd
  Jättjärnmyrorna myrar   Högberget berg
  Kalkbrännan höjd o. skogsmark   Högbergsmyren myr
  Kallkällbäcken bäck   Högbergsrået myrrå
  Kallkällrået terräng   Högnipan höjd
  Kalltjärnen, Stora tjärn   Högsvedjenipan kulle
  Kankbäcken bäck   Högsvedjenipan nipa
  Kattberget berg   Höjden bergshöjd
  »kelmsiön», se Tjålmsjön sjö   Höktjärnberget berg
  KielmSiön, se Tjålmsjön sjö   Höktjärnberget bergshöjd
  Kielmsiön, se Tjålmsjön sjö   Höktjärnen myrpuss
  Kielmsiön, se Tjålmsjön sjö   Höktjärnen tjärn
  Killingholmen holme   Höktjärnmyren myr
  Klingermyran myr   Hömyren myr
  Klippen, se ?Lidberget berg   Hömyren myr
  Klippen, se Middagsklippen berg   Hömyrtjärnen tjärn
  Klippen berg   Hömyrtjärnen tjärn
  Klocksbäcken bäck   Hövensberget bergshöjd
  Klocksklipparna höjd   Hövensbäcken bäck
  Klostermyran förr ägomark?   Hövensdammet dammbyggnad
  Klostermyrbäcken bäck   Hövensinget odlad mark
  Klöverrået sank mark   Illrået myrrå
  Klövmyran myr   Illrået myrrå
  Klövmyrberget berg   Ingesberget nipa
  Klövmyrbäcken bäck   Ingesbäcken bäck
  Kojmyran myr   Ingesbäcken vattendrag
  Koltjärnbäcken bäck   Ingesgärdan inhägnad
  Kopparberget berg   Ingesmon nipa
  Koppartjärnen tjärn   Ingesnipan nipa
  Koppartjärnsmyran myr   Ingesudden udde
  Koppartorp ägomark   Ingesudden udde
  Krokmyran myr   Ingesviken vik
  Kroksiön, se Stor-Kroksjön sjö   Jonasberget Saknas
  Kroksiön, se Stor-Kroksjön sjö   Jettjärnarna, se Jättjärnarna Saknas
  Kroksjöberget berg   Jättjärnarna tjärnar
  Kroksjömyran myr   Jätt-tjärnarna tjärnar
  Kroksjön sjö   Jättjärnberget bergshöjd
  Kroksjön sjö   Jättjärnmyrarna myrar
  Kroksjön sjö   Jöttes nipan nipa
  St...kroksiön, se Rocksjön, Stora sjö   Kallkällan vik
  Kroktjärnberget berg   Kallkällviken vik
  Kroktjärnbäcken bäck   Kankbäcken bäck
  Kroktjärnen tjärn   Kankbäcken bäck
  Kroktjärnen tjärn   Kallkällrået myrrå
  Kroktjärnen tjärn   Kattberget bergshöjd
  Kroktjärnen tjärn   Kattberget berg
  Kråkvattnet tjärn   Kattuggleberget bergshöjd
  Krångberget berg   Kattugglemyren myr
  Kullberget berg   Killingholmen holme
  Kullberget berg   Klen åker
  Kvarnberget berg   Klingermyren myr
  Kvarnberget berg   Klippen bergshöjd
  Kvarnbäcken bäck   Klocksbäcken vattendrag
  Kvarnhusnipan höjd   Klocksedan bukt
  Kvarnmyran myr   Klocksklipen bergshöjd
  Kvarnmyran myr   Klocksån å
  Kvarnmyrtjärnen tjärn   Klostermyrberget berg
  Kvarnskobäcken bäck   Klostermyrberget bergshöjd
  Kvarnån å   Klostermyren myr
  Kvarnåsen höjd   Kläffslägdan åker
  *Kårshuggentallen råmärke?   Klöverrået slått
  Kälbäcken bäck   Klövmyrberget bergshöjd
  Kälen utmark /Se   Klövmyren myr
  *Källmyrhällan hälla?   Klövmyren myr
  *Kälmesiötresk sjö   Klövrået slåtter-myr
  *Kälmesiötresk sjö /Se   Knabbinget äng
  Kälsberget berg /Se   Knottslåtten slått
  Kälsbäcken bäck /Se   Kojmyren myr
  Kälskullen höjd   Kojmyren myr
  Kälskullen höjd /Se   Kojsvedjebacken område
  Kälskullmyran myr   Kojtjärnen tjärn
  Kälsvedjan åker /Se   Koltjärnarna tjärnar
  Ladmyran myr   Koltjärnmyren myr
  Ladmyrtjärnen, Västra tjärn   Kopingaldalen dalgång
  Ladmyrtjärnen, Östra tjärn   Kopparberget berg
  Landdalsbäcken bäck   Kopparberget bergshöjd
  Landsåberget berg   Kopparbrännan berghöjd
  Landsåmyran myr   Kopparknösen kulle
  Landtegen myr   Koppartjärnen tjärn
  Lappmyran myr   Koppartjärnen tjärn
  Lappskotjärnen, Västra tjärn   Krokmyren myr
  Lappskotjärnen, Östra tjärn   Kroksjöberget bergshöjd
  Lappskotjärnen, Västra o. Östra tjärn /Se   Kroksjö sjö
  Lappskotjärnmyran myr   Kroksjön sjö
  Lappskotjärnmyran myr   Kroksjön sjö
  Lapptjärnberget berg   Kroksjönäset udde
  Lapptjärnen tjärn   Kroktjärnberget bergshöjd
  Lapptjärnen tjärn   Kroktjärnbäcken avlopp från Lill- och Storkroktjärnen
  Lappudden udde   Kroktjärnen Saknas
  Larsmyran myr   Kroktjärnen tjärn
  Lars-Olstjärnen tjärn   Kroktjärnmyren myr
  Larstjärnen tjärn   Kråkmyren myr
  Laxtjärnen tjärn   Krånga nipa
  Laxtjärnen tjärn   Krånga körväg
  Laxtjärnen, Lilla tjärn   Krångberget bergudde
  Laxtjärnen, Stora tjärn   Krångberget del av Lillmyrberget
  Laxtjärnen, Stora tjärn   Krångdalen dalgång
  Laxtjärnen, Lilla o. Stora tjärn /Se   Krångmyren myr
  Laxtjärnsbäcken bäck   Krångmyren (myr)odling
  Leamyran myr   Kuggegärdet gärde
  Leamyran myr   Kullberget topp
  Leamyran myr   Kullberget bergstopp
  Leamyrbäcken bäck   Kvarnberget berg
  Leatjärnen tjärn   Kvarnberget bergshöjd
  Leatjärnmyran myr   Kvarnberget bergshöjd
  *Leemyra myr   Kvarnbäcken Saknas
  Lemyra, se Leamyran myr   Kvarnbäcken bäck
  *Lemyren myr   Kvarnhusbäcken bäck
  ?Lidberget berg   Kvarnhussvedjan odlat område
  Lidberget berg   Kvarnlillmyren myr
  Lidbäcken bäck   Kvarnlövmyren (?) myr
  Lillasp Siön, se Aspsjön, Lilla sjö   Kvarnmyren myr
  Lill-Aspsjön sjö   Kvarnmyren myr
  Lill-Aspsjön sjö   Kvarnnipan bergshöjd
  Lill-Aspsjön sjö   Kvarnrödmyren myr
  Lillbrorået sank mark   Kvarskobäcken bäck
  Lilldammet dammbyggnad   Kvarnskomon mo
  Lilldammsmyran myr   Kvarnskon dalgång
  »lillfengsiön», se Fängsjön, Lilla sjö   Kvarnsvedjan dal
  Lillfångsiön, se Fängsjön, Lilla sjö   Kvarnån bäck
  Lillfångsiön, se Fängsjön, Lilla sjö   Kvarnåsen bergshöjd
  Lill-Fängsjöbäcken bäck   Kyrkdalen dalgång
  Lill-Fängsjön sjö   Kyrkviken vik
  Lill-Fängsjön sjö   Kägelmon åker
  Lill-Hamptjärnen tjärn   Källardalen dalgång
  Lillkalltierna, se Gårpusten tjärn   Källaren Saknas
  Lill-Kalltjärnen tjärn   Källdalen dalgång
  Lill-Kalltjärnen tjärn   Källdalshögen nipa
  Lill-Klaterhällan höjd   Labbiviken vik
  Lillkroksiöklippan, se Lillrocksjöberget berg   Ladsvedjedalen dalgång
  Lillkroksiöklippen, se Lillrocksjöberget berg   Ladumon skogstrakt
  Lillkroksiön, se Rocksjön, Lilla sjö   Lahögarna sluttning
  Lillkroksiön, se Rocksjön, Lilla sjö   Lamyren myr
  Lillkroksiön, se Rocksjön, Lilla sjö   Lamyrtjärnen, Västra vattenpuss
  Lill-Kroksjön sjö   Lamyrtjärnen, Östra vattenpuss
  Lill-Kälsmyran myr   Landdalen dalgång
  Lill-Lapptjärnen tjärn   Landdalsbäcken Saknas
  Lillmyran myr   Landalsbäcken bäck
  Lillmyrberget berg   Landdalsnipan nipa
  Lill-Rocksjöberget berg   Landfallet område
  Lill-Rocksjöberget berg   Landsåberget berg
  Lillrocksjöberget berg   Landsåberget(?) bergshöjd
  Lillrocksjöberget berg   Landsåmyrarn myr
  Lill-Rocksjöberget berg   Landsåmyren myr
  Lill-Rocksjöbäcken bäck   Landtegen myrrå
  Lillrocksjöklippen, se Lill-Rocksjöberget berg   Landtegen myrrå
  Lill-Rocksjön sjö   Landtegen myr
  Lill-Rocksjön sjö   Lappkojmon område
  Lill-Rocksjön sjö   Lappmyrarna myrar
  lillRåcksiöberget, se Lill-Rocksjöberget berg   Lappmyren myr
  LillråckSiön, se Rocksjön, Lilla sjö   Lappmyrrået myrrå
  »lillråcksiön», se Lill-Rocksjön sjö   Lappskotjärnen, Västra tjärn
  Lill-Rössjötjärnen tjärn   Lappskotjärnen, Östra tjärn
  Lillselsvallen terräng   Lappskotjärnmyren myr
  Lillsjön sjö   Lapptjärnarna Saknas
  Lill-Skavtjärnen tjärn   Lapptjärnen, Lilla, se Lill-lapptjärnen Saknas
  Lill-Stentjärnen tjärn   Lapptjärnberget bergshöjd
  Lillstugumyran myr   Lapptjärnberget berg
  Lilltjärnen tjärn   Lapptjärnbäcken avlopp från Lapptjärnen
  Ljusklippen höjd   Lapptjärnen tjärn
  Ljusmon skogsmark   Lapptjärnen tjärn
  Lokberget berg   Lapptjärnen tjärn
  Lokberget berg   Lapptjärnen tjärn
  Lok-Rödmyran myr   Lapptjärnen, Lilla, se Lill-lapptjärnen Saknas
  Loktjärnen tjärn   Lappudden udde
  Lommarna tjärnar   Larsmyren myr
  Lommarna tjärnar   Lars Ols tjärnen tjärn
  Lommarna tjärnar   Lars Ols tjärnen tjärn
  Lommarna sjöar /Se   Larstjärnen tjärn
  Lundholmsberget berg   Larstjärnen tjärn
  Lunnmyran myr   Larstjärnen tjärn
  Långbron ägomark   Lavaringen holme
  Långholmen udde   Avaringen holme
  Långkälen slåtter /Se   Laxtjärnen tjärn
  Långmyran myr   Laxtjärnmyren myr
  Långmyran myr   Leamyrbäcken vattendrag
  Långmyran myr   Leamyrbäcken avlopp från Leamyren
  Långmyran myr   Leamyren myr
  Långmyran myr   Leamyren myr
  Långmyran myr   Leamyren myr
  Långmyrrået sankmark   Leatjärnsmyren myr
  Långmyråsen höjd   Lersvedjedalen del av dalgång
  Långmyråsen höjd   Lidberget bergshöjd
  Långmyråsen höjd   Lidbäcken bäck
  Långnäset näs   Lill-Aspsjön sjö
  Långsion, se Mo-Långsjön sjö   Lillaspsjön sjö
  Långsjön sjö   Lillberget samfällighet
  Långsjöberget berg   Lillbjörkhällan Saknas
  Långsjöberget berg   Lillbrohöjden bergshöjd
  Långsjömyran myr   Lillbrorået myrrå
  Långsjön sjö   Lillbrännkulltjärnen tjärn
  Långsjön sjö   Lillbäcken bäck
  Långsjön sjö   Lilldammet dammbyggnad
  *Långsjön sjö   Lillfäbodtjärnen tjärn
  Långsjön sjö   Lillfäbodtjärnen tjärn
  Långsjön sjö   Lill-Fängsjön sjö
  Långsjön sjö   Lillfängsjön sjö
  Långsjön sjö   Lillhamptjärnen tjärn
  Långsjön sjö   Lillholmen holme
  Långsjön sjö   Lillkalltjärnen Saknas
  Långsjön sjö   Lillkalltjärnen tjärn
  Långsjötjärnen tjärn   Lillkalltjärnen tjärn
  Långsjötjärnen tjärn   Lillklaterhällan berghäll
  Långsjötjärnen tjärn   Lillklocksta ställe vid älvstrand
  Långsjöån å   Lillkroksjö Saknas
  Långsvedjedalen dalgång   Lillkroktjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Lill-lapptjärnen del av Lapptjärnarna
  Långtjärnen tjärn   Lill-Lapptjärnen tjärn
  Långtjärnmyran myr   Lillmyrberget berg
  Lämyran myr   Lillmyren myr
  Lövviken vik   Lillmyren myr
  Mangmanån, se Mångmanån å /Se   Lillmyren slått
  Mellan-Lommen tjärn   Lillmyren myr
  Mellan-Lommen tjärn   Lillnipan nipa
  Mellan-Älggårdstjärnen tjärn   Lillrocksjöberget bergshöjd
  Mellersttjärnen tjärn   Lill-Rocksjön sjö
  Middagsklippen berg   Lillrocksjön sjö
  Middagsklippen höjd   Lillrocksjöån avlopp
  Middagsklipprået sankmark   Lillrössjötjärnen tjärn
  Miosiötierna, se Sågtjärnen tjärn   Lillrössjötjärnmyren myr
  Mittersttjärnen tjärn   Lillstentjärnen tjärn
  Mjälaslätten terräng   Lillstuguknösen höjd
  Mjösjön sjö   Lillstugumyren myr
  Mjösjön sjö   Lilltjälsmyren myr
  Mjösjön sjö   Lilltjärnen Saknas
  Mjösjön sjö   Ljusmon tallmo
  Mjösjön sjö   Lokarna myrar
  Mjösjön sjö   Lokarna myr
  *Mjösjötjärnen tjärn   Lokberget bergshöjd
  *Mjösjötjärnen tjärn   Loken myr
  Mo-Långsjön sjö   Lokmyren myr
  Mo-Långsjön sjö   Loktjärnen tjärn
  Monipan fornlämning   Lombrännan skogstrakt
  Mo-Orsjön sjö   Lommarna sjöar
  Mo-Orsjön sjö   Lommarna tjärnar /Se
  Mo-Orsjön sjö   Lommarna Saknas
  Mo-Orsjön sjö   Lommyren myr
  Mo-Orsjön sjö   Långbron bro
  Mosjökullen höjd   Långholmen udde
  Mosjön, Västra sjö   Långmyrberget bergshöjd
  Mosjön, Västra sjö   Långmyren myr
  Mosjön, Västra sjö   Långmyren Saknas
  Mosjön, Västra o. Östra sjöar   Långmyren myr
  Mosjön, Östra sjö   Långmyren myr
  Mosjön, Östra sjö   Långmyren myr
  Mosjön, Östra sjö   Långmyren myr
  Mosjötjärnen tjärn   Långmyren myr
  Mosjötjärnen tjärn   Långmyråsen bergås
  Mosjötjärnen tjärn   Långnäset udde
  Mosjötjärnen del av sjö   Långrået myr
  Myrberget berg   Långrået myrrå
  Myrbergsrået sankmark   Långselet spakvatten
  Myrbredtjärnen tjärn   Långsjöberget bergshöjd
  »myvbredtierna», se Bredtjärnen tjärn   Långsjöberget bergshöjd
  Myrbredtierna, se Bredtjärnen tjärn   Långsjöberget berg
  Myrbredtjärnen tjärn   Långsjömyren myr
  *Myrbäcktjärnen tjärn   Långsjön sjö
  *Myrbäcktjärnen tjärn   Långsjön sjö
  *Myrbäcktjärnen tjärn   Långsjön sjö
  *Myrbäcktjärnen tjärn   Långsjön sjö
  Myråkern Saknas /Se   Långsjöån avlopp
  Målartjärnberget berg   Långsjöån avlopp från Långsjön
  Målartjärnen tjärn   Långslåtten slått
  Målartjärnen tjärn   Långsvedjan mark
  Målartjärnen, Yttre tjärn   Långsvedjeberget Saknas
  Målartjärnmyran myr   Långsvedjedalen dalgång
  Mångmanån å   Långtjälen bäck
  Mångmanån å   Långtjärnen tjär
  Mångmanån å   Långtjärnen tjärn
  Mångmanån å /Se   Långtjärnsmyren myr
  Mångmanån å   Låssebäcken bäck
  Mångmanån å /Se   Lämyren slått
  Mångmanån å /Se   Länsmansåkern åker
  Mårtensmyran myr   Lövviken vik
  Märramyran myr   Malörtrået (?) myrrå
  Mörttjärnen tjärn   Mangmanån, se Mångmanån Saknas
  Mörttjärnen tjärn   Marias nipan nipa
  Mörttjärnen tjärn   Maskinnäset udde
  Nederst-Lommen tjärn   Materialvägen körväg
  Nederst-Lommen tjärn   Mellanjättjärnen del av Jättjärnarna
  Norkalltierna, se Lill-Kalltjärnen tjärn   Mellanlommen tjärn
  *Norkalltjärnen tjärn   Mellan-Lommen sjö
  Norlomen, se Lommarna tjärnar   Mellersttjärnen tjärn
  Norlommen, se Lommarna tjärn   Mellersttjärnen tjärn
  Norlommen, se Mellan-Lommen tjärn   Mellersttjärnmyren myr
  Norlomm...n, se Lommarna tjärnar   Meåmyren myr
  Norr-på-kälen utmark /Se   Middagsklippen berg
  Norr-på-kälen fäbod /Se   Middagsklippen bergshöjd
  *Nortjärnen o. Hamptjärnen tjärnar   Middagsklipprået myrrå
  *Nortjärnen tjärn   Middagsnipan nipa
  *Nortjärnen tjärn   Middagsnipan nipa
  Nortjärnen del av Hermansjön   Mjälabacksvedjan område
  Norudden udde   Mjälaslätten område
  Nylénsmyran myr   Mjälasvedjan mark
  Nävertjärnbäcken bäck   Mjösjöberget bergssluttning
  Nävertjärnen, Nedre tjärn   Mjösjöbäcken avlopp
  Nävertjärnen, Övre tjärn   Mjösjön sjö
  Nörd-Koltjärnen tjärn   Mjösjön sjö
  *Nörretanfloforszen laxfiske   Mobacken uppförsbacke
  Ol-Jönsmyran myr   Mobovägen Saknas
  Ol-Månshällorna skogsterräng   Moforsen fors
  Omnäskälen skogsmark   Mofäbodvägen skogsstig
  Omnäskälen skogsmark   Mogärdan åker
  Omnäskälen slåtter- o. betesmark /Se   Mokroken Saknas
  Omnäs-Stormyran myr   Momyrarna myrar
  Omnäs-Stormyran myr   Monipan nipa
  *Omsjökälen terräng?   Mo-orrsjön sjö
  Oringsjön sjö   Mortesmyrarna myrar
  Oringsjön sjö   Mosjöberget Saknas
  Orresiön, se Mo-Orsjön sjö   Mosjökullen bergshöjd
  Orresiön, se Oringsjön sjö   Mosjökullen berg
  »orresiön», se Mo-Orrsjön sjö   Mosjömyrarna myrar
  »orresiön», se Präst-Orrsjön sjö   Mosjömyren myr
  Orresiön, se Mo-Orsjön sjö   Mosjömyren myr
  »orresiön», se Mo-Orsjön sjö   Mosjön sjö
  Orrmyran myr   Mosjöpusten tjärnpuss
  Orrmyrorna myr   Mosjöremmen höjd
  Orrmyrorna myrområde   Mosjötjärnen tjärn
  Orrmyråsen höjd   Mosjötjärnen tjärn
  Orrmyråsen ås   Moön holme
  Orrsjöberget berg   Myggbäcken bäck
  Orrsjöbäcken bäck   Myrbredtjärnen tjärn
  Orrsjömyran myr   Myreberget bergshöjd
  Orrsjötjärnen tjärn   Myreån avlopp från Strandsjön
  Orrsjötjärnen tjärn   Myreåslåttarna slåttar
  Orrsjötjärnen tjärn   Myrheden skog
  Orrsjötjärnen tjärn   Myrskalberget, se Myreberget Saknas
  Orrsjötjärnklippen höjd   Myrskalberget berg
  Otäckrået terräng   Myrskalberget berg
  Oxpussen tjärn   Myrsta tilläggsplats
  Pannkakebäcken bäck   Myrsta tilläggsplats
  Pannkakemyran myr   Myrsta tilläggsplats
  Pannkakeåsen höjd   Myrsågbacken ställe
  Passlamyran myr   Målartjärnen tjärn
  Passlamyrbäcken bäck   Målartjärnen tjärn
  Passlamyrbäcken bäck   Mångmanån å
  Permarkberget berg   Mångmanån avlopp från Torningsjön
  Permarktjärnen tjärn   Mångmanån å
  Prästlokarna tjärnar   Mångmanån å /Se
  Präst-Orrsjön sjö   Mårarået myrrå
  Präst-Orrsjön sjö   Märrmyren myr
  Präst-Orrsjön sjö   Mögelmyren myr
  Präst-Orrsjön sjö   Mörttjärnen tjärn
  Präst-Orrsjön sjö   Nere i berget nipa
  Präst-Orrsjön sjö   Nils Olovs holmen slått
  Prästängen Saknas   Nils Ols svedjan, Västra odlat område
  Pålmoberget berg   Nils Ols svedjan, Östra odlat område
  Pålmon skogsmark   Nisjanipan nipa
  Pålsvedjeberget berg   Nordanå skog
  Racksiön, se Backsjön sjö   Nordanåliden bergssluttning
  Racksiön, se Backsjön sjö   Nordhammar skogstrakt
  Rajkomajkberget berg   Nordhammar, se Heden skogstrakt
  Rajkomajkberget berg /Se   Ordhammars skog = Hedskogen Saknas
  Ramasio, se Rämmasjön sjö   Nordligaste Lommen sjö
  RamaSiön, se Rämmasjön sjö   Noret torpställe
  Ramasiön, se Rämmasjön sjö   Norrhögberget bergstopp
  Ramasiön, se Rämmasjön sjö   Norr i höjden bergshöjd
  Ramasiön, se Rämmasjön sjö   Norrkoltjärnen tjärn
  Ramasiön, se Rämmasjön sjö   Norr på Heden Saknas
  Rammtjärnsklippen berg   Norr-på-Tjälen trakt
  Rammtjärnsklippen berg   Norråmynnet Saknas
  Rammtjärnsklippen berg   Nortjärnen del av Hermansjön
  Rammtjärnsklippen berg   Norudden udde
  Ramsiöklippen, se Rammtjärnsklippen berg   Nybräntkullen bergkulle
  RamsiöKlippen, se Rammtjärnsklippen berg   Nyvägen väg
  Rankalberget berg /Se   Nyåkern åker
  Rankarberget berg   Nyåkern åker
  Rankarbergsmyran myr   Nyåkersbacken dal
  *Reseleälven del av Ångermanälven   Nyåkersmyren myr
  Rijsiön, se Rössjön sjö   Nämforsmyren myr
  Rijsiöt, se *Rössjötjärnen tjärn   Näset udde
  Rismyran myr   Näset del av strand
  Rocknoklippen, se ?Stor-Rocksjöberget berg?   Näslunds berget bergshöjd
  Rocksjömyran myr   Näsåker åker
  Rocksjön, Lilla sjö   Näsåkerselet spakvatten
  Rocksjön, Lilla sjö   Nävertjärnbäcken avlopp från Nävertjärnarna
  Rocksjön, Lilla sjö   Nävertjärnbäcken bäck
  Rocksjön, Lilla sjö   Nävertjärnarna tjärnar
  Rocksjön, Lilla sjö   Nävertjärnen, Nedre tjärn
  Rocksjön, Stora sjö   Nävertjärnen, Övre tjärn
  Rocksjön, Stora sjö   Ol Måns berget bergshöjd
  Rocksjön, Stora sjö   Olov Josefsnipan nipa
  Rocksjön, Stora sjö   Omnäsberg = Högberget Saknas
  Rocksjön, Stora sjö   Omnäsberget berg
  Rocksjön, Stora sjö   Omnäsberget berg
  Rocksjön, Stora sjö   Onmäsdalen dalgång
  Rocksjöån å   Omnässtormyren myr
  Rossiön, se Rössjön Saknas   Omnästjälen utmark
  Rotbäckberget berg   Omnästjälen tjälland
  Rotbäckberget berg   Oringsjön sjö
  Rotbäcken bäck   Oringsjön sjö
  Rotbäcken bäck   Origsjön = Örsjön Saknas
  Rotbäcken bäck   Oringsjön, se Örrsjön sjö
  Rysion, se Rössjön sjö   Orrmyrarna myrar
  Rysiön, se Rössjön sjö   Orrmyrarna myrar
  Rysiön, se Rössjön sjö   Orrmyren myr
  Rysiötiern, se Härnötjärnen tjärn   Orrmyråsen bergshöjd
  Rysiötierna, se ?Alnötjärnen tjärn   Orrmyråsen berg
  Rysiötierna, se Härnötjärnen tjärn   Orrsjöberget bergshöjd
  Ryssiötierna, se Alnötjärnen tjärn   Orrsjöloken tjärn
  *Råberget gränsberg   Orrsjömyren myr
  Rået ägomark   [Mo-]Orrsjön sjö
  Rågsvedjeberget berg   [Mo-]Orrsjön sjö
  Rågsvedjeberget berg   [Mo-]Orrsjön sjö
  Räbbrået sank mark   [Präst]-Orrsjön sjö
  Räffsiön, se Rävsjön sjö   [Präst]-Orrsjön sjö
  Rämmasjöberget berg   Orrsjön = Oringsjön Saknas
  Rämmasjön sjö   Orrsjön sjö
  Rämmasjön sjö   Orrsjön sjö
  Rämmasjön sjö   Orrsjöskogen skogstrakt
  Rämmasjön sjö   Orrsjötjärnen tjärn
  Rämmasjön sjö   Oxpussen tjärnpuss
  Rämmasjön sjö   Oxudden udde
  Rämmasjön sjö   Pannkakmyren myr
  Rämmasjön sjö /Se   Pannkakåsen bergshöjd
  Rämmasjötjärnen tjärn   Passlamyrbäcken avlopp från Passlamyren
  Rävelmyran myr   Passlamyren myr
  Rävelmyrbäcken bäck   Permarkberget bergshöjd
  Rävsjön sjö   Permarktjärnsbäcken avlopp
  Rävsjön sjö   Permarktjärnen, Större tjärn
  Rävsjön sjö   Permarktjärnen, Mindre tjärn
  Rävsjön sjö   Per Pers berget bergshöjd
  Rävsjön sjö   Per Pers nipan nipa
  Rävsjön sjö   Pjutnipan nipa
  Rävsjön sjö   Pjutören strandremsa
  Rävsjön sjö   Plågdalen dalgång
  Rävsjön sjö   Plåtören sandör
  Rödberget berg   Pressjärnet odlat område
  Rödmyran myr   Prästberget berg
  Rödmyran myr   Prästberget berg
  Rödmyran myr   Prästberget berg
  Rödmyran myr   Prästbäcken bäck
  Rödmyran myr   Prästhägnen del av skog
  Rödmyrberget berg   Prästlokarna tjärnar
  Rödmyråsen ås   Prästmyrarna myrar
  Rödstainget vik   Prästmyren myr
  Rödstaliden sluttning   Prästmyren myr
  Rödstaviken vik   Prästorrsjön Saknas
  Rönnsvedjemyran myr   Präst-Orrsjön sjö
  Rönåsen ås   Prästån å
  Rönåsmyran myr   Putnipan Saknas
  Rörmyran myr   Pål Lars dalen dalgång
  Rössjöberget berg?   Pålmoberget bergshöjd
  Rössjöbergsmyran myr   Pålmoberget berg
  Rössjön sjö   Pålmodalen del av dalgång
  Rössjön sjö   Pålmon mo
  Rössjön sjö   Pålmon mo
  Rössjön sjö   Pålmon skogsområde /Se
  Rössjön sjö   Pålningsberget bergshöjd
  Rössjön sjö   Pålssvedjeberget bergshöjd
  *Rössjötjärnen tjärn   Pärmarkberget berg
  Rössjöån å   Rajkomarkberget berg
  Salsjöhöjden, Norra berg   Rajkomajkberget bergshöjd
  Salsjöhöjden, Norra berg   Rammasjöberget bergshöjd
  Salsjöhöjden, Norra höjd   Rammasjömon område
  Salsjöhöjden, Södra berg   Rammasjöhöjden berg
  Salsjöhöjden, Södra berg   Rammasjön sjö
  Salsjötjärnen tjärn   Rammasjön Saknas
  Salsjötjärnmyran myr   Rammasjötjärnen tjärn
  Sandnäsudden udde   Rammtjärnklippen bergshöjd
  Sandåsberget berg   Rammtjärnsklippen berg
  Sandåsberget berg   Rammtjärnsklippan berg
  Sandåsbäcken bäck   Rammtjärnmyren myr
  Sehlsiön, se Selssjön sjö   Rankalberget berg
  Sekarbäcken bäck   Rankarberget bergshöjd
  Selsberget berg   Rankarbergsmyren myr
  Selsjöbäcken bäck   Remmen rullstensås
  Selsjön sjö   Risloken vattenpuss
  Selssjön sjö   Rismyren myr
  Selssjön sjö   Rocksjöberget, se Storrocksjöberget Saknas
  Selssjön sjö   Rocksjöberget berg
  Selsjön sjö   Rocksjödammet dammbyggnad
  Sels-Stensjön sjö   Rocksjömyren myr
  Sels-Stensjön sjö   Rocksjön Saknas
  Sexo sank mark?   Rocksjön sjö
  Sidkälen »myrrå» /Se   Rocksjöskogen skogstrakt
  Sjulsingeån å /Se   Rocksjöån avlopp
  Sjuskinnån å   Rosbäcken Saknas
  Sjöberget berg   Rotberget höjd
  Sjöbäcken bäck   Rotbäckberget bergshöjd
  Sjömyran myr   Rotbäcken bäck
  Sjömyran myr   Rotbäcken bäck
  Skafftierna, se Stor-Skavtjärnen tjärn   Rotbäcken bäck
  Skafftier...a, se Skavtjärnarna tjärnar   Rågdalen dalgång
  Skalberget berg   Rågsvedjeberget bergshöjd
  Skatstierna, se Skavtjärnarna tjärn   Rågsvedjeberget berg
  Skavmyran myr   Rågsvedjeberget bergshöjd
  Skavtjärnarna tjärnar   Rågsvedjeberget Saknas
  Skavtjärnarna tjärnar   Råningsmyren myr
  Skavtjärnarna tjärnar   Råsån del av bäck
  Skavtjärnbäcken bäck   Rämmasjöberget berg
  Skavtjärnhöjden höjd   Rämmasjö, se Rammasjö Saknas
  Skavtjärnmyran myr   Rämmasjön sjö
  Skellsiön, se Skälsjön sjö   Rämmasjön sjö
  Skielsiön, se Skäljsjön sjö   Rämmasjön sjö /Se
  Skravelbäcken bäck   Rännselet sträcka av Björsjöån
  Skravelhögen terräng   Rävabäcken bäck
  Skravelmyran myr   Rävelmyrbäcken bäck
  Skäftesmyrorna myrar   Rävelmyrbäcken avloppp
  Skäljsjöberget berg   Rävelmyren myr
  Skäljsjön sjö   Rävsjön sjö
  Skäljsjön sjö   Rävsjön sjö
  Skäljsjön sjö   Rävsjön sjö
  Skäljsjön sjö   Rävsjön sjö
  Skäljsjön sjö   Rävslåtten slått
  Skäljsjön sjö   Rödberget bergshöjd
  Skäljsjön sjö   Rödmyrberget bergshöjd
  Skäljån å   Rödmyrberget berg
  Skällsiön, se Skäljsjön sjö   Rödmyren myr
  Skällsiön, se Skäljsjön sjö   Rödmyren myr
  Skällsiön, se Skäljsjön sjö   Rödmyren myr
  Slåttesmyran myr   Rödmyren myr
  Slåttesmyran myr   Rödmyren myr
  Smalmyran myr   Rödmyran myr
  Småmyrorna myrområde   Rödmyren myr
  Småmyrorna myr   Rödmyråsen bergshöjd
  Småtjärnarna tjärnar   Rödmyråsen berg
  Småtjärnarna tjärnar   Rödmyråsen berg
  *Snårråsen höjd   Rödsjöberget berg
  Sodomsfäbodmyran myr   Rödsjön sjö
  Sommarrostjärnen tjärn   Rönnåsen bergås
  Sortkällberget höjd   Rönnåsmyren myr
  Sortviken vik   Rörosthällan berghäll
  Spångmyran myr   Rössjöberget bergshöjd
  Spångmyråsen ås   Rössjöberget berg
  Starrbäcken bäck   Rössjömyren myr
  Starrbäcken bäck   Rössjön sjö
  Starrlokdalen skogsmark   Rössjön sjö
  Steentierna, se Storstentjärnen tjärn   Rössjöån avlopp
  Stenbitbäcken bäck   Röstafäbodvägen stig
  Stenbittjärnen tjärn   Röstainget odlad mark
  Stenbittjärnen tjärn   Röstaliden sluttning
  Stenbittjärnen tjärn   Röstanipan nipa
  Stenbittjärnen tjärn   Röstaviken vik
  Stenbittjärnen tjärn   Rötet myr
  Stenbittjärnen tjärn   Sackri Hinaers knösen kulle
  Stenbittjärnsbäcken bäck   Sakri Hinners stensvedjan odlat område
  Stenbäckrået sank mark   Salsjöhöjden bergshöjd
  Stenmyran myr   Salsjötjärnen tjärn
  ?Stenmyren myr   Saltabborrtjärnen Saknas
  Stensjöbrännan skogsmark   Sandnäsudden udde
  Stensjöbäcken bäck   Sandåsberget berg
  Stensjön sjö   Sandåsberget bergshöjd
  Stensjön sjö   Sandåsbäcken vattendrag
  Stensjön sjö   Sandåsmyren myr
  Stensjön sjö   Seckalbäcken bäck
  Stentjärnberget berg   Sekarbäckarna slåttar
  Stentjärnbäcken bäck   Sekarbäcken bäck
  Stentjärnbäcken bäck   Selsberget berg
  Stentjärnen, Stora tjärn   Selsberget berg
  Stentjärnen, Stora tjärn   Selsberget bergshöjd
  Stentjärnen, Stora Saknas   Selsjöberget berg
  Stentjärnen, Stora tjärn   Selsjöbäcken avlopp frå Selsjön
  Stor AspSiön, se Aspsjön sjö   Selsjön sjö
  Storaspsiön, se Aspsjön sjö   Selssjön sjö
  StorAspsiön, se Aspsjön sjö   Selsön holme
  Stor Aspsiön, se Aspsjön sjö   Sidtjålsberget berg
  Storaspsiön, se Aspsjön sjö   Sidtjälen sumpmark
  Storaspsjön sjö   Siversdalen dalgång
  Stor-Aspsjön sjö   Sjulsdalen dalgång
  Stor-Aspsjönoret vik   Sjuskinndalen dalgång
  Stor-Bastumyran myr   Sjuskinnån å
  ?Storbäcken bäck   Sjulsingån å
  Storbäcken bäck   Sjulsingån å
  Storbäcken bäck   Sjulsingeån å /Se
  Storbäcken bäck   Sjöberget bergshöjd
  Storflon myrmark   Sjömyren myr
  Storflon sank mark   Sjömyren myr
  Storfängsiöklippen, se Fängsjöklippen berg   Sjömyren myr
  Stor-Hamptjärnen tjärn   Sjömyrviken vik
  Stor-Hamptjärnen tjärn   Skalberget berg
  Stor-Hamptjärnen tjärn   Skalet dalgång
  Stor-Kalltjärnen tjärn   Skalsvedjerået myr
  Stor-Kalltjärnen tjärn   Skammyren myr
  Storkollt, se Kalltjärnen, Stora tjärn   Skavmyren myr
  Storkroksiön, se Rocksjön, Stora sjö   Skavtjärnarna tjärnar
  Storkroksiön, se Rocksjön, Stora sjö   Skavtjärnarna tjärnar
  Stor-Kroksjön sjö   Skavtjärnberget bergshöjd
  Stor-Kroksjön sjö   Skavtjärnbäcken bäck
  Stor-Kroksjön sjö   Skavtjärnbäcken bäck
  Stor-Kälsmyran myr   Skavtjärnhöjden bergshöjd
  Storkälsrået sumpmark /Se   Skavtjärnmyren myr
  Stor-Lapptjärnen tjärn   Skelåkern åker
  Stormyran myr   Skrakabäcken bäck
  Stormyran myr   Skravelhögen kulle
  Stormyran slåtter?   Skrekudalen dal
  Stormyran myr   Skrymtardalen dalgång
  Stormyran myr   Skråtten bergknös
  Stormyran myr   Skråvelbäcken bäck
  Stormyran myr   Skufferbacken backe
  Stormyran myr   Skvalet tjärn
  Stormyran myr   Skvälmyren myr
  Stormyrberget berg   Skåvelskaftbacken backe
  Stormyrberget berg   Skäftesmyrarna myrar
  Stormyrbäcken bäck   Skäftesmyren myr
  Stormyrbäcken bäck   Skäftesmyren myr
  Stormyrtjärnen tjärn   Skäljsjöberget berg
  Stor RaspSiön, se Aspsjön sjö   Skäljsjöberget bergshöjd
  ?Stor-Rocksjöberget berg   Skälsjön sjö
  Stor-Rocksjöberget berg   Skäljsjön sjö
  Stor-Rocksjön sjö   Skäljsjön sjö
  Stor-Rocksjön sjö   Skäljån avlopp
  Stor-Rocksjön sjö   Skäljån å
  *Storrå gränsmärke   Skäljåslåttarna slåttar
  StorRåchSjön, se Rocksjön, Stora sjö   Slåttesmyren slåttesmyr
  Stor Råck Siön, se Rocksjön, Stora sjö   Slåttesstormyren myr
  Stor Råcksiön, se Rocksjön, Stora sjö   Slottsvedjedalen dalgång
  Storråd, se ?Storrået ?rå   Slättberget bergshöjd
  *Storråd gränsmärke   Slätmyren myr
  *Storråd gränsmärke   Slättan efter ån Saknas
  ?Storrået   Smalmyren myr
  Storsjön sjö   Småmyrarna myrar
  Storsjön sjö   Småmyrarna myrar
  Storsjön sjö   Småmyrarna myrar
  Storsjön sjö   Småmyrarna myrar
  Storsjön sjö   Småtjärnarna tjärnar
  Storsjön sjö   Snadden åkerteg
  Storsjön sjö   Snasen slåtter
  Stor-Skavtjärnen tjärn   Snurråsen slått och inhägnader
  Storråberget berg   Snäsa åker
  Storråbäcken bäck   Snäsa slått
  Storsanden sank mark   Sortberget del av Krångberget
  Storsjöhöjden berg   Sortbäcken bäck
  Storsjölabbet myrmark   Sortefäbodvägen fäbodväg
  Storsjön sjö   Sortkällberget berg
  Storsjön sjö   Sortkällberget slått
  Stor-Skavtjärnen tjärn   Sortmon område
  Storstentjärnen tjärn   Sorttjärnen Saknas
  Stor-Stentjärnen tjärn   Sortviken vik
  ?Stortjärnen tjärn   Spjällstabäcken bäck
  Stortjärnen utvidgning av Björkån   Spångmyren myr
  Storåsen berg   Spångmyren myr
  Strand-Bredtjärnen tjärn   Spångmyråsen bergshöjd
  Strand-Högberget berg   Spöpålbacken plats
  Strandsjöberget berg   Stallsbacken höjd
  Strandsjöbäcken bäck   Starrbäckdammet dammbyggnad
  Strandsjöbäcken bäck   Starrbäcken bäck
  Strandsjöbäcken bäck   Starrbäcken avlopp
  Strandsjöbäckslåtten slåtter   Starrån avlopp
  Strandsjön sjö   Stekpannan slått
  Strandsjön sjö   Stenbitbäcken avlopp
  Strandsjön sjö   Stenbitbäcken bäck
  Strandsjön sjö   Stenbittjärnen tjärn
  Strandsjön sjö   Stenbittjärnen tjärn
  Strandsjön sjö   Stenbittjärnen tjärn
  Strandsjön sjö   Stenbittjärnen tjärn
  Strandsjön sjö   Stenbäcken bäck
  Strandsjön sjö   Stenbäcken bäck
  StranneSiön, se Strandsjön sjö   Stenbäcken bäck
  Strannesiön, se Strandsjön sjö   Stenbäckrået myrrå
  Strupberget berg   Stendiket avlopp
  Strupbäcken bäck   Stendiket bäck
  Strupen sjö   Stenholmen holme
  Strupen sjö   Stenmyren myr
  Strupen tjärn   Stenmyren myr
  StrupSiön, se Strupen sjö   Stenmyren myr
  Strupsiön, se Strupen sjö   Stensjöbrännan område
  Struptjärnarna tjärnar   Stensjöbäcken avlopp
  Struptjärnbäcken bäck   Stensjön sjö
  Struptjärnen tjärn   Stensjön sjö
  Strömbergstjärnarna tjärn   Stensjöåsarna område
  Stugulangsiön, se Långsjön sjö   Stensvedjan dalgång
  Stugulansiotierna, se Långsjötjärnen tjärn   Stentjärnberget bergshöjd
  Stugulansiötiern, se Långsjötjärnen tjärn   Stentjärnbäcken avlopp
  Stugu långsiön, se Långsjön sjö   Stentjärnarna Saknas
  Stugulångsiön, se Långsjön sjö   Stentjärnen tjärn
  Stuguslo...åsten, se Tästen berg   Stentjärnberget berg
  Stugusiö Testen, se Tästen berg   Stenviken vik
  Stugusiötåsten, se Tästen berg   Stenviken vik
  Stugusjöberget berg   Storaspsjön sjö
  Stugusjömyran myr   Storbäcken Saknas
  Stugusjön sjö   Storbäcken bäck
  Stugusjön sjö   Storbäcken bäck
  Stugusjön sjö   Stordalen dalgång
  Stugusjön sjö   Storkamptjärnen tjärn
  Stugusjön sjö   Storholmen holme
  Stugusjön sjö   Storkalltjärnen tjärn
  Stugusjön sjö   Storkalltjärnen tjärn
  Stugusjötjärnen tjärn   Storkalltjärnen tjärn
  Stugusjötjärnen tjärn   Storklaterhällan berghäll
  Stugusjötjärnen tjärn   Storkroktjärnen tjärn
  Stugusjötästen berg   Storlapptjärnen Saknas
  Stugusjötästen höjd   Stor-Lapptjärnen tjärn
  *Stugusjöåmynningen mynning   Stormossen Saknas
  Stugusjöån å   Stormossen myr
  Sultenabborrtjärnen tjärn   Stormyrarna slåttar
  Sultenabborrtjärnen tjärn   Stormyrberget berg
  Sultierna, se Sultenabborrtjärnen tjärn   Stormyrberget bergshöjd
  Sultinabbortierna, se Svartabborrtjärnen tjärn   Stormyrberget bergkulle
  *Sultinabborrtjärnen tjärn   Stormyrbäcken bäck
  Surrået sank mark   Stormyrbäcken avlopp
  Surråmyran myr   Stormyrbäcken vattendrag
  Svanatjärnen tjärn   Stormyren myr
  Svanatjärnen tjärn   Stormyren myr
  ?Svanatjärnen tjärn   Stormyren myr
  Svanatjärnen tjärn   Stormyren myr
  Svanatjärnen tjärn   Stormyren myr
  Svanatjärnen tjärn   Stormyren myr
  Svanatjärnen tjärn   Stormyren myr
  Svanatjärnsbäcken bäck   Stormyren myr
  Svartabborrtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Svartabborrtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Svartabborrtjärnen tjärn   Stormyren, Västra myr
  Svartabborrtjärnmyran myr   Stormyren myr
  Svartbäcken bäck   Stormyrtjärnen tjärn
  Svartbäcken bäck   Stormyrtjärnen tjärn
  Svartbäcken bäck   Storrocksjöberget bergshöjd
  Svartbäcken bäck   Stor-Rocksjön sjö
  Svartbäcksråna sankmark   Storrocksjön sjö
  Svartdalen dal   Storråberget bergshöjd
  Svartråbäcken bäck   Storråbäcken Saknas
  Svartrået sankmark   Storrået myrrå
  Svartrået sank mark   Storrået myr
  Svartråhöjden höjd   Storrået myrrå
  Svarttjärnbäcken bäck   Storråningsberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Storsjöbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Storsjöbäcken avlopp
  ?Svarttjärnen tjärn   Storsjöhöjden bergshöjd
  Svarttjärnen tjärn   Storsjöhöjden berg
  Svarttjärnen tjärn   Storsjön sjö
  Svarttjärnen tjärn   Storstentjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Storsvedjan slått
  Svarttjärnhöjden höjd   Stortjälsmyren myr
  Svarttjärnmyran myr   Stortjälsrået myrrå
  Svenskmyran myr   Storuppåt backe
  Svenskmyran myr /Se   Storån vattendrag
  Sågbäcken bäck   Ståråsen bergshöjd
  Sågbäcken bäck   Storåsen berg
  Sågmyran slåtter?   Storåskällan källa
  Sågmyran myr   Storåskällbäcken bäck
  Sågslåtten slåtter   Storören strand
  Sågtjärnen tjärn   Strandbredtjärnen tjärn
  Sågtjärnen tjärn   Strandbäcken bäck
  Sönket sankmark   Strandhällan bergsträckning
  Sönkmyran myr   Strandhögberget berg
  Sönkmyran myr   Strandhögberget Saknas
  Sönkmyrberget berg   Strandssjöberget berg
  Sörbodarna skogsmark   Strandsjöberget bergshöjd
  Sör-Koltjärnen tjärn   Strandsjöbäcken slått
  Sör-på-kälen slåtter- o. betesmark /Se   Strandsjöbäcken bäck
  Sör-på-kälen slåtter- o. betesmark /Se   Strandsjöbäcken avlopp
  ?Sörtjärnen tjärn   Strandsjön sjö
  Sörtjärnen tjärn   Strandsjön sjö
  Sörtjärnen tjärn   Strupberget berg
  Sötmyran myr   Strupberget bergshöjd
  Tallmyran myr   Strupbergsbräntlandet område
  Tallön ö   Strupbäcken avlopp
  Tannflobäcken bäck   Strupbäcken bäck
  *Tanfflo forss laxfiske   Strupen tjärn
  Tannflomyran myr   Strupen sjö
  Tannflo-Stormyran myr   Strupen tjärn
  Tannflo-Stormyran myr   Strupmyren myr
  Tannflo-Stormyran myr   Struptjärnen tjärn
  Tannflotjärnberget berg   Struptjärnen tjärn
  Tannflotjärnbäcken bäck   Stråkdalen dalgång
  Tannflotjärnen tjärn   Stråkdalen dalgång
  Tannflotjärnen tjärn   Strömbergs tjärnarna tjärnar
  Tannflotjärnen tjärn   Strömmingsrået myrrå
  Tannflotjärnen tjärn   Stubbsvedjan slått
  ?Tannflotjärnen tjärn   Stubbsvedjeberget bergshöjd
  Tannflotjärnen tjärn   Stubbåhögen höjd
  *Tarsiötresk fiskevatten   Stubbån slått
  Tetbäcken bäck   Stugudalen dalgång
  Timmeråsen ås   Stugudalen dal
  Tjålmsjöberget berg   Stugusjöberget berg
  Tjålmsjömyran myr   Stugusjöberget bergshöjd
  ?Tjålmsjön sjö   Stugusjödammet dammbyggnad
  Tjålmsjön sjö   Stugusjömyren myr
  Tjålmsjön sjö   Stugusjön sjö
  Tjålmsjön sjö   Stugusjön sjö
  Tjålmsjön sjö   Stugusjörået myrrå
  Tjålmsjön sjö   Stugusjötjärnen tjärn
  Tjålmsjön sjö   Stugusjöån avlopp
  Tjålmsjön sjö /Se   Stölingdalen dalgång
  Tjålmsjötjärnen tjärn   Störelsmon område
  Tjålmsjöån å   Sundet utflöde
  Tjädarsberget berg   Sundelius bräntlandet kolarplats
  Tjäreberget berg   Surrået myr
  Tjärebläktmyran myr   Svalatjärnbäcken bäck
  Tjärnberget berg   Svalatjärnen tjärn
  Tjärnbäcken bäck   Svallbäcken bäck
  Tjärnbäcken bäck   Svallet bete
  *Tjärnen tjärn   Svantjärnen tjärn
  Tjärnmyran myr   Svantjärnen tjärn
  Tjärnmyran myr   Svantjärnsbäcken avlopp
  Tjärnmyran myr   Svantjärnsmyren myr
  Tjärnmyrberget berg   Svartabborrtjärnen tjärn
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Svartabborrtjärnen tjärn
  Tollingsiön, se Torningsjön sjö   Svartbäcken bäck
  Tollingsiön, se Torningsjön sjö   Svartbäcken avlopp
  TollingsSiön, se Torningsjön sjö   Svartbäcken bäck
  Tollingzsiön, se Torningsjön sjö   Svartbäcken bäck
  Tollingzsiön, se Torningsjön sjö   Svartbäckrån myrrå
  Tonningssiöan, se Torningsjön Saknas   Svartdalen dalgång
  *Tordsiön sjö   Svarthöjden berg
  *Tordsiön sjö /Se   Svarthöjden, se Svarttjärnhöjden Saknas
  Torningsjön sjö   Svarthöjden bergshöjd
  Torningsjön sjö   Svartladudalen dalgång
  Torningsjön sjö   Svartmyren del av Surrået
  Torningsjön sjö   Svartråbäcken avlopp
  Torningsjön sjö   Svartrået myrrå
  Torningsjön sjö   Svartrået slått
  Torningsjön sjö   Svartråhöjden bergshöjd
  Torningsjön sjö   Svarttjärnbron bro
  Torningsjöön ö   Svarttjärnbäcken avlopp
  Torrtallmyran myr   Svarttjärnen tjärn
  Torråsen höjd   Svarttjärnen tjärn
  Torråsen ås   Svarttjärnen tjärn
  Torsbäcken bäck   Svarttjärnen tjärn
  Torsbäcken bäck   Svarttj. Saknas
  Torvströmyran myr   Svarttj., se Svartabborrtjärnen Saknas
  Torvströmyran myr   Svarttj., se Stenbittjärnen Saknas
  Träket myrmark   Svarttjärnen tjärn
  Trätsve Kullen, se ?Aspsjöberget berg   Svarttjärnen tjärn
  Tvärtförtjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Tåberget berg   Svarttjärnhöjden bergshöjd
  Tängsta-Stormyran myr   Svarttjärnmyren myr
  Tästen berg   Svartviken del av Långsjön
  Tästen berg   Svedbergs nipan nipa
  Tästen berg   Svedjorna Saknas
  Utansjömyran myr   Svensmyren Saknas
  Vaberget berg   Svultenabborrtjärnen tjärn
  Vaberget berg   Sågbacken sågplats
  Vaberget berg /Se   Sågbacken plats
  Vabäcken bäck   Sågbäcken namn på Orrsjöån
  Vabäcken bäck   Sågbäcken bäck
  Vabäcken bäck /Se   Sågmyren slått
  Valmyran myr   Sågmyren myr
  ?Vignäsberget berg   Sågmyren myr
  ?Vignäsberget berg   Sågtjärnen tjärn
  Vignäsberget berg   Sänket myr
  Vignästjärnen tjärn   Särktjärnen tjärn
  Vignäsviken vik   Säxå vik
  Wijnåhsberget, se ?Vignäsberget berg   Söder-på-Tjälen, se Gåsnästjälen utmark
  *Vinåsberget berg   Söder-på-Tjälen, se Omnästjälen utmark
  *Vinåsberget berg   Sönkmyrberget bergshöjd
  Vitberget = ?Vitbergshöjden berg /Se   Sönkmyrberget berg
  ?Vitbergshöjden berg /Se   Sönkmyren myr
  Vitbergshöjden berg   Sönkmyren myr
  Vitbergs-Långmyran myr   Sönkmyren myr
  Vitbergs-Stormyran myr   Sönnasjön bergshöjd
  Vitmossamyran myr   Sör i udden udde
  Vitmossamyran myr   Sör på mon bergshöjd
  Vitmossamyrberget berg   Sörån slått
  *Vitsandbäcken bäck   Tallhammaren plats
  *Vitsandbäcken bäck   Tanflobron landsvägsbro
  *Vitsandbäcken bäck   Tannflobäcken bäck
  Vitteråsen berg?? /Se   Tanflobäcken bäck
  Votrå slåtter /Se   Tanfloforsen fors
  Vridåsen ås   Tanfloskogen skog
  Väster-Mosjömyran myr   Tanflotjärnberget bergshöjd
  Wästermosiön, se Mosjön, Västra sjö   Tannflotjärnen tjärn
  Väster-Mosjön sjö   Tanflotjärnen tjärn
  Väster-Mosjön del av sjö   Tattarhögen nipa
  Väster-Mosjötjärnen tjärn   Tegshuvuddalen dalgång
  Ykmyran myr   Tennfatet slått
  Yterbiörsiötierna, se Svarttjärnen tjärn   Tennviken vik
  Ytmyran myr   Tidéns stensvedja odlat område
  YtterBiörsiötierna, se Svarttjärnen tjärn   Timmermoberget bergshöjd
  *Ytterbjörssjötjärnen tjärn   Timmeråsen bergshöjd
  Ytterselsberget berg   Timon slätt
  Åberget berg   Tjolmsjöberget bergshöjd
  Åkedalsbäcken bäck   Tjolmsjömyrarna myrar
  Ångermanälven älv   Tjålmsjön sjö
  Ångermanälven älv   Tjålmsjön sjö
  Ångermanälven älv   Tjolmsjön sjö
  Ångermanälven älv   Tjolmsjötjärnen tjärn
  Åslåttarna slåttrar   Tjålmsjötj., se Tjolmsjötjärnen Saknas
  Älggårdsbäcken bäck   Tjålmsjötjärnen tjärn
  Älggårdshöjden höjd   Tjädarsberget bergshöjd
  Älggårdshöjden höjd   Tjälbäcken bäck
  Älggårdshöjden berg /Se   Tjälen utmark
  Älggårdsmyran myr   Tjälsberget berg
  Älggårdstjärnen, Nedre tjärn   Tjälsbäcken bäck
  Älggårdstjärnen, Övre tjärn   Tjälsdalen dalgång
  Älgmyran myr   Tjälskullen bergshöjd
  Älgmyrtjärnen tjärn   Tjälskullen fäbodställe
  Ässjöberget berg   Tjälssvedjan åker
  Ässjöberget berg   Tjälssvedjan område
  Ässjömyran myr   Tjälstegen åker
  Ässjön sjö   Tjälsvägen ridväg
  Ässjön sjö   Tjäreberget bergshöjd
  Ässjön sjö   Tjärebergshällan brant parti
  Ässjön sjö   Tjärebläktmyren myr
  Ässjön sjö   Tjäredalen område
  Ässjön sjö   Tjäredalsgärdan gärde
  Ässjöråna skogsmark   Tjärevedtjärnen tjärn
  Äxinglunden myr   Tjärnarna tjärnar
  Äxinglundsbäcken bäck   Tjärnberget bergshöjd
  ÖrreSiön, se Präst-Orrsjön sjö   Tjärnberget berg
  Örresiön, se Präst-Orrsjön sjö   Tjärnmyrberget bergshöjd
  Örresiön, se Präst-Orrsjön sjö   Tjärnmyrbäcken vattendrag
  Örresiön, se Präst-Orrsjön sjö   Tjärnmyren myr
  Örresiötiern,se Orrsjötjärnen tjärn   Tjärnmyren myr
  Örresiötierna, se Orrsjötjärnen sjö   Tjärnmyren myr
  Örresiötiern, se Orrsjötjärnen tjärn   Tjärnmyren myrar
  Östermosiön, se Mosjön, Östra sjö   Tjärnmyran myr
  Öster-Mosjön sjö   Tjärnmyrvägen skogsstig
  Öster-Mosjön del av sjö   Tjärnberget berg
  Österstensiön, se Stensjön sjö   Tomtenipan nipa
  Överst-Lommen tjärn   Torningssjöhöjden, se Halssjöberget Saknas
  Översttjärnen tjärn   Toningsjöhöjden berg
      Torningsjöhöjden berg
      Torningsjön sjö
      Torningsjön sjö
      Torningsjön sjö
      Torningsjöön holme
      Tornsjön sjö
      Torrberget berg
      Torrberget plats
      Torrgåret bergshöjd
      Torråsen bergshöjd
      Torråsen bergshöjd
      Torråsen bergås
      Torråsen bergås
      Torråsmyren myr
      Torråssvedjan svedja
      Torsbäcken vattendrag
      Träket myr
      Träket myrrå
      Trättdalen dalgång
      Tuvan holme
      Tvärsförtjärnen tjärn
      Tånipan nipa
      Tånglinsdalen dalgång
      Tängstaforsen fors
      Tänsta-stormyren Saknas
      Tängstastormyren myr
      Tästen berg
      Tästen höjdsträckning
      Upp efter ån strand
      Uppe i berget bergshöjd
      Uppfår niporna väg
      Utansjömyrberget bergshöjd
      Utansjömyrbäcken avlopp
      Utansjömyren myr
      Vaberget berg
      Vaberget bergshöjd
      Vaberget berg /Se
      Vabäcken bäck
      Vabäcken bäck
      Vabäcken bäck
      Vabäcken bäck /Se
      Vackernipan nipa
      Vadån å
      Vaet bäck
      Vaet slott
      Vagrenen vattendrag
      Valmyrbäcken avlopp
      Valmyren myr
      Valsvedjan åker
      Vignäsberget Saknas /Se
      Vignäsberget bergshöjd
      Vignässkogen skogsmark /Se
      Vignästjärnen tjärn
      Vignästjärnen tjärn
      Vignäsviken vik
      Vilalågan sittplats
      Vilasten plats
      Vintern slåtterhägn
      Vitbergshöjden berg
      Vitbergshöjden bergshöjd
      Vitbergsliden bergshöjd
      Vitbergsvägen skogsstig
      Vitmossamyrberget berg
      Vitmossamyren myr
      Vitmossamyren myr
      Volmarna bäckslått
      Votrået slått
      Vreten dal
      Vretmobacken sluttning
      Vretmon kulle
      Vridåsen Saknas
      Vriåsen? bergås
      Västani Källdalshägnen nipa
      Västerberget topp
      Västerdalen dalgång
      Västeringet del av Hövensinget
      Västerkrånga körväg
      Västermosjön sjö
      Väster-Mosjön sjö
      Västerråsån å
      Västersjön del av Orrsjön
      Västerskalberget bergshöjd
      Västerstrandsjörået myrrå
      Väst i Brudbäckarna slåttar
      Väst i dalen slått
      Väst i loken vattenpuss
      Ykmyren myr
      Ykmyren myr
      Ykmyrrået myrrå
      Yktområdet myrrå
      Ytmyren odlad myr
      Ytterselsberget berg
      Åberget bergshöjd
      Åberget höjd
      Åbergs stråken ström eller fors
      Åkedalen dalgång
      Åkedalen dalgång
      Åkedalsbäcken bäck
      Åkedalsören strandremsa
      Åkersvedjedalen dalgång
      Åmosjömyren myr
      Åmynnet Saknas
      Ån vattendrag
      Ångermanälven, se Ån Saknas
      Åsen bergshöjd
      Åssåkern åker
      Återkoltjärnen tjärn
      Åter-Orrmyren myr
      Återst-Lommen sjö
      Återstättjärnen del av Jättjärnarna
      Återstlommen Saknas
      Återstmyren myr
      Återstmyren myr
      Älgbäcken bäck
      Älgbäcken bäck
      Älggårdshöjden berg
      Älggårdshöjden bergshöjd
      Älgmyren myr
      Älgmyren myr
      Älgmyrtjärnen tjärn
      Äksinglunden myrslått
      Ällasberget berg
      Ängmans bäcken vattendrag
      Ärssjöberget bergshöjd
      Ärrsjöberget berg
      Ärrsjön sjö
      Ärrsjön sjö /Se
      Ärnssjön sjö
      Ärssjöråen myrar
      Ässjön, se Ärrsjön sjö
      Äxinglunden myr
      Äxinglundsbäcken avlopp
      Öf. Hamptj., se Storhamptjärnen Saknas
      Örrsjön sjö /Se
      Örsjön sjö
      Österberget berg
      Österbrännkullmyren myr
      Österdalen dalgång
      Österinget del av Hövensinget
      Österjättjärnarna del av Jättjärnarna
      Österkrånga körväg
      Öster-Mosjön sjö
      Östermosjön del av Mosjöarna
      Östersjön del av Orrsjön
      Österskalberget bergshöjd
      Öst i Åberget dalgångar
      Öst på spängerna spänger
      Överlommen tjärn
      Övre-Hamptjärnen tjärn
      Översttjärnen tjärn
      Överstvolmarna plats

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.