ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sidensjö socken : Ångermanlands norra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 159 Naturnamn : 894 Bebyggelsenamn : 544 Naturnamn : 3110
Sidensjö sn Abborrtjärnen tjärn Sidensjö sn sn Abbeshålet landremsa
Sidensjö sn Abborrtjärnen tjärn Sidensjö sn sn Abbesnäset landområde
Sidensjö sn /Se Abraham-Perskullen berg Sidensjö socken Abborrsmyran myr
Sidensjö sn Aftonsmyran myr Sidensjö socken Abborrtjärnen tjärn
Sidensjö socken Andersmyran myr Sidensjö sn Abborrtjärnen tjärn
Sidensjö sn Andersmyrriset skogsmark Sidensjö socken Abborrtjärnen, Lilla tjärn
Sidensjö sn Aspudden udde Sidensjö socken Abborrtjärnen, Stora tjärn
Sidensjö sn Backtjärnbäcken bäck Sidensjö socken Abborrtjärnen Saknas
Sidensjö sn Backtjärnen tjärn Sidensjö socken Abraham Perskullen höjd
Sidensjö sn Backtjärnen tjärn Sidensjö socken Abram-Perskullen berg
Sidensjö sn Backtjärnen tjärn Sidensjö sn Aftonsmyran myr
Sidensjö sn Backtjärnkullen höjd Sidensjö sn Alderstycket inäga
Sidensjö sn Bastusjöberget berg Sidensjö socken Alderängsskiftet inägoområde
Sidensjö sn Bastusjön sjö Sidensjö sn Almyskåkern åker
Sidensjö sn Bastusjön sjö Sidensjö sn /Se Altaret sten
Sidensjö socken /Se Bastusjön sjö Sidensjö sn /Se Altaret sten
Sidensjö socken /Se Bastusjön sjö anundsbölsare inbyggarbeteckning Altaret sten
Sidensjö sn /Se Bastutjärnen tjärn björnbölsare inbyggarbeteckning Amberget bergshöjd
Sidensjö sn Bengtsmyran myr byare inbyggarbeteckning Amerika förr åker, nu betesmark
Sidensjö sn /Se Bergmyran myr bölesare inbyggarbeteckning Anbacken backe
Sidensjö sn /Se Billsjösjön sjö drömmare inbyggarbeteckning Anbyn åkerområde
Sidensjö sn /Se Billsjösjön sjö hämrasare inbyggarbeteckning Andbergsåkern inägoområde
Sidensjö sn /Se Billsjösjön sjö kläppsare inbyggarbeteckning Anders Ers inägoområde
Sidensjö sn /Se Billsjösjön sjö nybyare inbyggarbeteckning Anders Jons-lägdan åker
Sidensjö sn /Se Billsjösjön sjö nylandsare inbyggarbeteckning Andersmyran myr
Sidensjö sn /Se Bissiön, se Bysjön Saknas näsare inbyggarbeteckning Andersmyrbäcken bäck
Sidensjö sn /Se BissiöSiön, se Billsjösjön sjö rössare inbyggarbeteckning Andersmyrriset höjd
Sidensjö sn /Se Bjeningsberget berg o. triangelpunkt Sidensjömes inbyggarbeteckning Andersmässudden udde
Sidensjö sn /Se Bjesbäcken bäck Sidensjöpes inbyggarbeteckning Anders Ols-back lägda
Sidensjö sn /Se Björkholmen holme Sidensjöpesarna inbyggarbeteckning Anders Olsbacken höjd
Sidensjö sn /Se Björnbölesflärken tjärn tegsare inbyggarbeteckning Anders Pers-svedjan område
Sidensjö sn /Se Björnbölesliden skogsmark åare inbyggarbeteckning Andersskiftet inägoområde
Sidensjö sn /Se Björnböles-Stormyran myr Alfredshem lht Anderssons-udden ägor
Sidensjö sn /Se *Biörnsiö tresk fiskevatten Amerika, Sör i bondgård Andmyrskiftet inägoområde
Sidensjö sn /Se *Biörnsiö tresk sjö /Se An(n)byn utjord Anna Kajsas-backen backe
Sidensjö sn /Se Bladtjärnen tjärn Anbyn delar av by Annastenarna åkrok
Segensiö, se Sidensjö sn Blandbäcken bäck Anbyn lägenhet Anundsjövägen landsväg
Anbyn utjord Bockberget berg Anders Ols-backen torp Arnes Ols backen skogsmark, förr svedjeland
Anundsböle by Bockberget berg Annehild lht Arresten åker
Anundsbölen by Bodberget o. Stenbackberget berg Annero lht Arrestlägdorna åker
Anundsböle by /Se Bodberget o. Stenbackberget berg Anundsbölen by Arreludden udde
Björnböle by Bodberget berg Anundsbölen by Aspgärdan åker
Björnböle by /Se Bodberget berg Anundsböle by Asplunden skogstrakt
Björnböle by /Se Bodbäcken bäck Anundsbölesfäbodar förr byggnader Asprenen inäga
Björnböle by /Se Bodbäcken bäck Anundsbölesbodarna fäbodar Asprenstycket inägoområde
Björnböle by, f.d. fäbodställe /Se Bodbäcken bäck Arseltorpet torpställe Backen, Uppe i åker
Björnböle by /Se Bodbäcken bäck Arvidshem torp Backen uppför åt Prästgården backe
Bredåker by Bodbäcken bäck Atje torp Backetjärnen Saknas
Bredåker by Bodmyran myr Atjet(?) torp Backlundsberget höjd
Bredåker stomhmn /Se Bodmyran myr Backen båtsmanstorp Backlundsgärdan inhägnad
Bredåker stomhmn /Se Bodtjärnarna tjärnar Backen, Väst på bondgårdar Backskiftet lägda
Brynge by Bodtjärnbäcken bäck Backen, Öst på bondgårdar Backstuguberget bergshöjd
Brynge by Bodtjärnen tjärn Barnarp torp Backstycket äng
Brynge by Bodtjärnen tjärn Bergåsen avs. Backtjärnbäcken bäck
Brynge by Bodtjärnen tjärn Björklunden lht Backtjärnen tjärn
Brynge by Bodtjärnen tjärn Björkstorp lht Backtjärnen tjärn
Brynge by Bodtjärnen tjärn Björnbölen by Backtjärnen tjärn
Brynge by Bol...berget, se Storberget berg Björnbölen by Backtjärnen tjärn
By by Botvjkan, se Båthusviken vik Björnböle by Backtjärnen tjärn
?By by Brandberget berg Björnböle by Backtjärnkullen höjd
Bäcken ödetorp? Brandberget berg Björnböleskojan se Böleskojan Saknas Backtjärnmon skogsområde
Bölen by Brannberget, se Brandberget berg Björsbybodarna fäbodar Backåkern åker
Drömme by Braskarbacken höjd Blekeplatsen, se 5 Källom Saknas Backåkern åker
Drömme by Braskarbacktjärnen tjärn Blekplatsen avsöndring Badstubacken område
Drömme by Brattberget, se Bodberget o. Stenbackberget berg Blekeplatsen avs. Badstubacklägdan åker
Drömme by Brattberget, se Bodberget o. Stenbackberget berg Bodarna benämning på Nällomsbodarna Badstugustycket inägoområde
Drömme by /Se Brattfallet fors Bodarna, se Nybybodarna Saknas Badstulandsstycket inägoområde
Drömme by /Se Brattfallmyran myr Bodplan torp Badstusjömyran myr
Fagertjäl by Bredmyran myr Bredablick avs. Badstusjön sjö
Fagerkäl by /Se Bredtjärn tjärn Bredtjärn avs. Badstustycket, Östra åker
*Getebölet by Bredtjärnbäcken bäck Bredåker by Badstutjärnen tjärn
Getebölet = Björnböle by /Se Bredtjärnen tjärn Bredåker by Badstutjärnsmyran myr
Gettebergh = Björnböle by /Se Bredtjärnen sjö Bredåker, se 1 Prästbordet Saknas Badstuviken del av Lillsjön
Grätnäs by Bredtjärnen tjärn Brynge by Badstuåkern, Västra åker
Grötnäs by /Se Bredtjärnen tjärn Brynge by Baktjärnbäcken avlopp
Hållen gård Brunnsmyrorna myrar Brynge by Baktjärnen tjärn
Hållen by /Se Bryngekullen del av Nätersjöberget Brynge by Barsta ängesskifte
Hållkvarnen förr kvarn? Bryngeviken vik Brynge by Barsta förr åker, nu skogsmark
Hämra by Bryngsvedjeriset terräng Brynge by Barstabacken backe
Hämra by /Se *Brynieånn fiskevatten Bryngefäbodar Saknas Bastubacken vägbacke
Hämra by /Se Brånalandstjärnarna tjärnar Bryngebodarna fäbodar Bastusjön skogsjö
Hämra by /Se Brännberget berg Bryngfors avs. Beatas-backen område
Hämra by /Se Bränntjärnen tjärn By by Beatas-potatislandet åker
Kläppen by Bränntoberget berg By by Bengtsmyran myr
Klöfsnäs del av by Bräntholmen holme By fäbodar Saknas Bengtsmyren myr
*Kubölet by Bussudden udde Bygden, Nol i benämning på Överå och Källom Berget, Väst på bergklack
Käl, Västra by /Se Byberget berg Bygden, Sör i by Bergflon myr
Käl, Östra by /Se Byberget berg o. triangelpunkt Byn, Nere i bondgårdar Berglunds myran myr
Källom by Bynäsudden udde Byn, Ner i bondby Berglunds-åkern åker
Källom by /Se Bysandviken vik Byn, Sör i bondby Bergmyran Saknas
Myrbohöjden, Västra förr bebyggelse? Bysjön sjö Byn, Väst i gårdar Bergmyren myr
Myrbohöjden, Östra förr bebyggelse? Bysjön sjö Byn, Väst i del av by Bergsmyran myr
Myre by Bysjön sjö Byn, Öst i gårdar Bergsmyrbäcken bäck
?Myre by Bysjön sjö /Se Byn, Öst i del av by Bergstycket åker
Nolåsbodarna förr fäbodar? Bysjön sjö Byvalla lht Bergsvedjan skogsområde
Nordanås by Byviken vik Båtsmanstorpet torp Bergsvedjan betesland
Nordanås by *Bårrå bebyggelse Båtsmanstorpet båtsmanstorp Bergsvedjan skogstrakt
Nybybodarna förr fäbodar? Båthusudden udde Bäckarna, Sör i Saknas Bergssvedjan ängsmark
Nybyn by Båthusviken vik Bäcken torpställen Bergsvedjegrinden grind
Nyland by Båthusviken vik Bäckerbölesåker Saknas Bergsvedjekälen skogsområde
?Nyland by Båthusviken vik Bäckskiftet hemman Bergsvedjevägen del av Byvägen el. Kyrkvägen
Nyland by Båtvjkan, se Båthusviken vik Bölen by Bergvägen stig
Nyland by Bäckerbollskälen grankäl /Se Bölen by Billstagrindbacken inägoområde
Nyland by Bölesberget berg Bölen by Bjeningsberget bergshöjd
Nyland by Bölessjön sjö Bölen se Anundsbölen Saknas Bjeningsberget del av Gårdberget
Nyland by Bölessjön sjö Bölesbodarna fäbodar Bjeningsmyren myr
Nyland by Bökstierna, se Bysjön sjö Bölesbodarna fäbodar Bjeningsmyran myr
Nyland by *Bölestjärnen tjärn Böleskojan timmerkoja Bjesbäcken bäck
Nyland by *Bölestjärnen tjärn Dalmans torp Bjesänget näs
Nyland by *Bölestjärnen tjärn Danelstorpet torpställe Bjesänget ängsmark
Näs by Dalsbäcken bäck Deaberg lht Bjätaback område
Näs by Dammviken vik Drömbäckarna torpställen Björkgrubban Saknas
Nättersjö by Dammyran myr Drömbäcken, se Drömmemon Saknas Björkholmen holme
Nätersjö by /Se Danielhallviken vik Drömme by Björkstycket åker
Nättersjö by /Se Dankebäcken bäck Drömme by Björnberget berg
*Offerbölet, se Anundsböle by Degermyran myr Drömme by Björnbäcksbroslåtten slåtter
Ol-Janes förr torp? Degermyrkullen kulle Drömme by Björnbölesflärken tjärn
Prästbodarna förr fäbodar? DegersiöHästen, se Hästen berg Drömme Saknas Björnbölesliden skogssluttning
Prästbordet, med Bredåker bebyggelse /Se Degersiöhästen, se Hästen berg Drömmebodarna fäbodar Björnbölesvägen byväg
Prästbordet khbost. /Se Degersiöhästen, se Hästen kulle Drömmebodarna fäbodar Björnbölesån avlopp
Prästbordet jordbruk, kyrkoherdebost. /Se »degersiö hästen», se Hästen berg Drömmebäckarna del av by Björnbölsstormyran myr
Prästbordet med Bredåker bebyggelse /Se Degersjöhästen, se Hästen berg Drömmemon torpställen Björnbölssågen vattensåg
Prästbordet med Bredåker hmn /Se Degersiö Hästen, se Hästen berg Drömmetorpet torpställe Björnbölsåbron bro
Prästbordet med Bredåker hmn /Se DegerSiön, se Stor-Degersjön sjö Drömmefäbodar fäbodställe Björnhålet område
Pålsböle by DegerSiön, se Stor-Degersjön sjö Edlunds-torpet båtsmanstorp Björnidet grotta
Pålsböle by /Se Degersiön, se Stor-Degersjön sjö Elgsgärdan lht Björnmyran inäga
Rössjö by Deger Siön, se Stor-Degersjön sjö Erik Ersänget torp Björngrubban grop
Rösjö by Degersjön, se Stor-Degersjön sjö Erik-Janestorpet torp Björnstockberget bergshöjd
Samfälligheten, se 9 Nyland Saknas Degersjön sjö Erikslund avs. Björnstockberget Saknas
?Siljum utjord Degersjön sjö Erikslund avs. Björnstockbäcken bäck
Silljom fäbodställe /Se Degersjön sjö Eriksro lht Björnstockmyran myr
Siljom fäbodställe /Se Degersjön, St. sjö Eriksvedjan torpområde Björnstockmyan Saknas
Skureå by Degersjön, Stora sjö Erikstorp torp Björnto dalgång?
Skureå by /Se Degersjön, St. sjö /Se Erk-Ersänget torpställe Björnstået sänka
Skureå by /Se Degersjön, Stora sjö Fagertjäl by Bladtjärnbäcken avlopp
Solom utjord Degersjön, Stora sjö Fagerkäl skogshemman Bladtjärnen tjärn
Salum, se Solom Saknas Degersjöviken vik Fagertjäl, se Fagerkäl Saknas Bladtjärnen tjärn
Solum gd /Se Degersjöån å Fastböle ödegård Blanbäcken bäck
Stig by Digersiön, se Stora Degersjön Saknas Finntorpet torpställe Blanhällen berghäll
Teg by Djupbäcken bäck Fjället torpområde Blannbäcken bäck
Teg by /Se Djupbäcken bäck Fjället, Nord på torpgårdar Blekeplatsen inäga
Tuve del av by Djupbäcken bäck Fjällvattnet avs. Blekestegarna åker, ängsmark
Vik by Djupbäcken bäck Forsbroström bostad Blindtarmen, se Tarmen tjärn
*Västensjö Saknas Djupsjön sjö /Se Forsmanstorpet torp Blindtarmen tjärn
Västerby och Österby byar Djuptjärnbäcken bäck Forsänget torp Blisterhalsen odlat område
Västertjäl by Djuptjärnen tjärn Fredriksmark avsöndring Blisteråkern åker
Västerkäl by /Se Djuptjärnmyran myr Fridhem lht Blåbärssvedjeberget höjd
Å by Djupviken vik Fridhem lht Blåbärssvedjeriset lövskogsområde
Å by *Domsiötresk fiskevatten Furulund lht Blötlötet surt område
by Drömmesjön sjö Fyrkanten lht Bockberget del av berg
Ås by Drömmesjön sjö Fägatan avsöndring Bocksvedjan skogsområde
Ödsbyn by Drömmesjön sjö Galänget del av by Bodberget berg
Ödsbyn by /Se Drömmesjön sjö /Se Gambodarna fäbodar Bodberget berg
Österby och Västerby byar Drömmesjön sjö Gambodbäckkojan Saknas Bodberget bergshöjd
Östertjäl by Drömmesjön Saknas /Se Gammbodvallen fäbodar Bodberget berg
Österkäl by /Se Drömmesjön sjö /Se Gambodvallen fäbodvall Bodberget bergshöjd
Överå by Dyngbromyran myr Gammbodvallen fäbodar Bodberget höjd
Överå by /Se Dyngselet utvidgning av Hinnsjöån Gammbodvallen fäbodar Bodberget höjd
Överå by /Se Dägersiön, se Stor-Degersjön sjö Gammgården? gård Bodberget, Ö. Tjäls bergshöjd
  Dödviken vik Getbölen del av by Bodberget berg
  Fagerkälsmyran myr Getbölen torpställe Bodbäcken bäck
  Fagerkälsviken vik Getnäset torp Bodbäcken bäck
  *Fahlstenen gränsmärke Godhem lht Bodbäcken bäck
  Fallviken vik Godhem lht Bodbäcken avlopp
  Fallviksholmarna holmar Granbergstorpet torp Bodbäcken Saknas
  Falänget strandområde Grantorp lht Bodbäcken bäck
  Fastbölesliden skogsmark Grindnäset del av by Bodbäcken bäck
  Fattjärnbäcken bäck Grindnäset bebyggelse Bodhöjden berg
  Fattjärnen tjärn Grindnäset bebyggelse Bodmyran myr
  Filbäcken bäck Grubban torp Bodmyran myr
  Finnliden höjd Grunnan avs. Bodtjärnbäcken bäck
  Finnskäret holme Grästorp avs. Bodtjärnbäcken avlopp
  Fjällberget berg Grätnäs by Bodtjärnbäcken avlopp
  Fjällmyran myr Grätnäs by Bodtjärnbäcken avlopp
  Flakaback höjd Grönåker avs. Bodtjärnarna tjärnar
  Flakaback höjd Gulänget torp Bodtjärnen tjärn
  Flarka träsk sjö Gården, Framme i bebyggelse Bodtjärnen Saknas
  *Flarka träsk sjö /Se Gården, Uppe i bebyggelse Bodtjärnen tjärn
  »flerken», se Hämrasflärkarna tjärn Hallondalen avs. Bodtjärnen tjärn
  Flärken tjärn Hammarn avs. Bodtjärnen tjärn
  Forsmyran myr Hemmingsgården hemman Bodtjärnen tjärn
  Forsmyrbäcken bäck Hemskogen avs. Bodvallen Saknas
  Fågelmyran myr Holmen avs. Bondänget slått
  *Fålstenen gränsmärke Hornettänget torp Bondänget äga
  ?Galasjön sjö Hållbacken torpställen Bondängsberget berg
  Galasjön sjö Hållen by Bort på hammaren skogsområde
  Galasjön sjö Hållen by Bothuggstet allmänning
  Galasjön sjö Hållen by Botten, Nol i odlat område
  Galasjön sjö Hållen by Botten, Norr i åker
  Galasjön sjö Hållen by Bottlägdorna åker
  Galasjön sjö Hållen utskifte Brambärssvedjeberget höjd
  Galasjön sjö Hållen fäb. utjord Brambärsvedjan skogsområde
  Galasjön sjö Hållen (Inni) bebyggelse Brambärsvedjeriset skogsområde
  Galasjön sjö Hållen, Väst i torpställen Grambärsvedjeudden udde
  Galasjön sjö Hållsbo avs. Brandberget berg
  Galasjön sjö /Se Hållsbo avs. Brandberget berg
  Galasjön sjö /Se Hägglundstorp torp Brandbergsmyran myr
  Galasjösjön sjö /Se Hämmingsgården åkerskifte Braskarbacken höjd
  Gallasiön, se Galasjön Saknas Hämra by Braskarbacken höjd
  Galtdalstjärnen tjärn Hämra(byn) by Braskarbackmyran myr
  Galtdalstjärnen tjärn Hämra by Braskarbacktjärnen tjärn
  Galtmyran myr Hämra by Braskarbacktjärnen tjärn
  Galtmyran myr Hämra Saknas Brattfallet fall
  Gammbodberget berg Hämrasbodarna fäbodar Brattfallet skogsområde
  Gammbodbäcken bäck Hämrasbodarna fäbodar Brattmalen skogsområde
  Gammbodbäcken bäck Hämras fäbodar Saknas Brattmyran myr
  Gammbodtjärnen tjärn Härstack Saknas Brattåkern åkerrenslägda
  Gammbodvallen terräng Härstackstorpet torp Bredlandsstycket inägoområde
  Gambodvallkälen skog /Se Härstacktorpet odlat område Bredtjärnbäcken avlopp
  Gammbodvallmyran myr Högbacken lht Bredtjärnbäcken bäck
  Gammbrännan skogsmark Högsvedjan torp Bredtjärnen tjärn
  Gammfäbodkälen terräng Indien hemman Bredtjärnen tjärn
  Gamsågkälen grankäl /Se Johannelund lht Bredtjärnkullen höjd
  Getbackberget berg Johannesberg torp Bredåker inägoområde
  Getberget berg Johansbo avs. Bredåkersbacken backe
  *Getklippen berg Jungfruberg torp Bredåkersdalen dalgång
  Gietkiern, se Gäddtjärnen tjärn Jättetorp båtsmanstorp Bredåkersåkern landsväg
  »gietkiern», se Gäddtjärnen tjärn Jättgärden avs. Brostycket åker
  Giettierna, se Gäddtjärnen tjärn Kammardrängstorpet båtsmanstorp Brostycket åker
  Giettierna, se Gäddtjärnen tjärn Kankbacken gårdstomt Brostycket åker
  Giettierna, se Gäddtjärnen tjärn Kappen avs. Brudbänkdalen ängsmark
  Gravatjärnen tjärn Karlslund avs. Brunnsgärdan slått
  Gråtiern, se Gåstjärnen tjärn Kattbergstorpet torpställe Brunnsgärdsbäcken betesland
  Gråtierna, se Gåstjärnen tjärn Kilen lht Brunnslägdan åker
  Grässemyran myr Kläpparna gårdar Brunnsdalen inägoområde
  Gräsviken vik Kläppen by Brunnsgärdabäcken bäck
  Gräsviksbäcken bäck Kläppen by Brunnsgärdan inhägnad
  Gräsviksbäcken bäck Kläppen by Brunnsmyran myr
  Grätnäs-Högberget berg o. triangelpunkt Kläppen by Brunnsmyran myr
  Grätnässjön sjö Kloffsnäs skogsområde Brunnsmyren tjärn
  Grätnässjön sjö Klyvnäs Saknas Brunnsmyren myr
  Grätnässjön sjö Klöfsnäs Saknas Brunnsmyren myr
  Grätnässjön sjö Klöfsnäs utjord Brunnsmyrhällarna berghällar
  Grätnässjön sjö Kornsvedjan Saknas Bryggstugelägdan åker
  Grätnässjön sjö Kraftstationen kraftstation Bryggstugelägdan åker
  Grätnässjön sjö Kraftstationen kraftstation Bryngeberget del av Nätersjöberget
  Grätnässjön sjö Krångberget torpställen Bryngekullen bergshöjd
  Grätnässjön sjö Krången gårdstomt Bryngekullen berg
  Grätnässjön sjö Kullen lht Bryngeriset skogsområde
  Grätnässjön sjö Kungsänget avs. Bryngeströmmen fors
  Grätnäsviken vik Kvarnhushägnan lht Bryngeströmmen fors
  Grätnäsån å Kvarntomten avs. Bryngesvedjan skogsområde
  Grönudden udde Kyrkbyn bebyggelse Bryngeviken vik
  Gröta siöan, se Grätnässjön Saknas Kyrkåkern torp Bryngeåkern åker
  GrötnäsSiön, se Grätnässjön sjö Käl Saknas Bryngbetet fjällskog
  Grötnäs Siön, se Grätnässjön sjö Källom by Bryngefjällskogen fjällskog
  Grötnässiön, se Grätnässjön sjö Källom by Bryngsvedjan svedja
  Gubbtjärnbäcken bäck Källom by Bryngsvedjekälen skogsområde
  Gubbtjärnen tjärn Källom by Bryngsvedjeriset skogsområde
  Gubbtoet dalgång? Källom bebyggelse Bryngviken vik
  Gulavattnet tjärn Källomsbodarna fäbodar Brånaberget bergshöjd
  Gvalmsjön sjö Kälvattnet bebyggelse Brånahöjden höjd
  Gvalmsjön sjö Ledinstorpet torpställe Brånan skogsområde
  Gvalmsjön sjö Lidbodarna fäbodar Brånan skogsområde
  Gvalmsjön sjö Linaborg lht Brånan skogstrakt
  Gårdberget berg Lindesmark avs. Brånatjärnarna tjärnar
  Gårdberget berg Lindesmark torp Brädbacken höjd
  Gårmyran myr Lindsberg lht Brädladlägdan åker
  Gårtierna, se ?Klavatjärnen tjärn Ljushem lht Brädmyren myr
  Gårtierna, se ?Klavatjärnen tjärn Ljustorp avs. Brädmyren myr
  Gåstjärnen tjärn Lundgrens torp Brädmyran myr
  Gåstjärnen tjärn Lägenheten torp Brädvägen vinterväg
  ?Gåstjärnen tjärn Lövsjöbodarna fäbodar Brännan åker
  Gåstjärnen tjärn Lövsjöbodarna fäbodar Brännan skogshöjd
  Gåstjärnen tjärn Lövvik förr torp, nu sommarställe Brännan svedja
  Gåstjärnen tjärn Lövvik avs. Brännberget bergshöjd
  Gåstjärnen tjärn Mariabo lht Brännberget berg
  Gåsviken vik Marieberg lht Brännkälsedan bakvatten
  Gåsviken vik Mjösjöbäckkojan timmerkoja Brännlägdan åker
  Gåsviken vik Mobacken lht Brännsvedjan svedjeland
  Gåsviken vik Molandet torp Bränntjärnen tjärn
  Gåsviken vik Mon del av by Bränntjärnen tjärn
  Gåsviken vik Mon Saknas Bränntoberget berg
  Gäddtjärn sjö Mon, Inne på Saknas Bränntåberget bergshöjd
  Gäddtjärn sjö /Se Mon hemman Bränntået sänka
  Gäddtjärnbäcken bäck Mon, Norr på hemman Bräntlandet skogstrakt
  Gäddtjärnen tjärn Mon, Nylands del av by Bränttjärnarna tjärnar
  Gäddtjärnen tjärn Mon torpställen Bräntuddarna uddar
  Gäddtjärnen tjärn Moskiftet torp el. hemman Bräntuddarna uddar
  Gäddtjärnen tjärn Myrbohöjden skogshemman Bräntudden udde
  Gäddtjärnen tjärn Myrbohöjden skogshemman Bummelikilen skogsskifte
  Gäddtjärnen tjärn Myrbohöjden skogshemman Brummelikilen skogsområde
  Gäddtjärnen tjärn Myrbohöjden, Västra gård Burma, Lilla byväg
  Hagelheta öppen plats /Se Myrbohöjden, Östra gård Burma, Stora byväg
  Hagmyran myr Myre by Byberget berg
  Hallbäcken bäck Myre by Bybodvägen fäbodväg
  Halltjärnen tjärn Myre fäbodar Saknas Bynoret Se Noret Saknas
  Halltjärnen tjärn Myrebodarna fäbodar Bynäsudden udde
  Halltjärnen tjärn Myreforsen lht Bynäsudden udde
  Halstjärnen tjärn Myren lht Byraningarna skogsmark
  Hanck Siön, se Hannsjön sjö Myrsvedjan avs. Bysanden sandstrand
  Hancksiön, se Hannsjön sjö Nils-Jonstorpet båtsmanstorp Bysjön sjö
  ?Handsjön sjö Nolås by Bysjön sjö
  Handsjön sjö /Se Nolås Saknas Bysvedjan risland, betesland
  Hanelksiön, se Hannsjön sjö Nolåsbodarna fäbodar Byviken del av Bysjön
  Hanksiön, se Hannsjön sjö Nordanås by Byviken vik
  HankSiön, se Hannsjön sjö Nordanås by Byvägen väg
  Hanksiön, se Hannsjön sjö Nordanås by Byvägen väg
  Hannsjöliden höjd Nordanås fäbodar Saknas Byvägen, Västra väg
  Hannsjön sjö Nordhammar avs. Byxbenen näs
  Hannsjön sjö Nordhammar avs. Byxbenet betesmark
  Hannsjön sjö Nordhem lht Byxbenssvedjan skogsområde
  Hannsjön sjö Nordpol avs. Bålandsvedjeberget höjd
  Hannsjön sjö Noret del av By Bålansvedjeberget? skogstrakt
  Hannsjön sjö Noret torp Båtberget bergshöjd
  Hannsjön sjö Noret avs. Båtberget berg
  Hannsjön sjö Norrbo avs. Båthusbacken berg
  Hansänget strandområde Norsborg torp Båthusbacken backsluttning
  Harptjärnen tjärn Norsänget torp Båthuset båthus
  Himmerdalsbäcken bäck Nyadal torp Båthusudden udde
  Hinnsjön sjö Nyboda lht Båthusviken vik
  Hinnsjön sjö Nybodarna fäbodar Båthusviken vik
  Hinnsjön sjö Nybodarna fäbodar Båthusviken vik
  Hinnsjön sjö Nybybodarna fäbodar Båthusviken vik
  Hinnsjön sjö Nyby fäbodar Saknas Båtlänningen båtplats
  Hinnsjön sjö Nybyn by Båtsmansgärdan inäga
  Hinnsjön sjö /Se Nybyn by Bäckarna ängsmark
  Hinnsjön sjö Nybyn by Bäckbron bro
  Hinnsjön sjö Nybyn by Bäckdalen slåttesland
  Hinnsjön sjö Nybyn by Bäckdalen dalgång
  Hinnsjön sjö Nybyn by Bäcken bäck
  Hinnsjön sjö Nygård lht Bäcken, Inför dalgång
  Hinnsjön sjö /Se Nyhem lht Bäcken västom Kolbotten bäck
  Hinnsjön sjö /Se Nyhem lht Bäckerballskälen skogsområde
  Hinnsjöriset skogsmark Nyhem avs. Bäckerböle åker
  Hinnsjöån å Nyland by Bäckerböle åkerområde
  Hinsiön, se Hinnsjön sjö Nyland by Bäckerbölsvägen väg
  Hinsiön, se Hinnsjön sjö Nyland by Bäckfiolen åkerområde
  Hofverstierna, se Hövidstjärnen tjärn Nyland bebyggelse Bäcklunds-backen inäga
  Holmen åkerholme? Nylands fäbodar Saknas Bäcklunds-åkern inäga
  HolmSiön, se Gvalmsjön sjö Nylandsbodarna fäbodar Bäckskiftet inägoområde
  Holmsiön, se Gvalmsjön sjö Nynäs avs. Bäcksvedjan skogsområde
  »holmsiön», se Gvalmsjön sjö Nysvedjan avs. Bärmmyran område
  Holmsjön sjö Nysvedjan torp Bärmyran myr
  Holmsjön sjö Nyåker lht Bölesbacken backe
  Holmsjön sjö Nyåkern torp Bölesberget berg
  Holskierna, se Halltjärnen tjärn Nyåkern inägoområde Bölesbåthusviken vik
  *Husiö tresk fiskevatten Nyänget lht Bölesjön sjö
  Hustjärnbäcken bäck Näs by Bölesliden trakt
  Hustjärnen tjärn Näs by Bölesliden, Gamla trakt
  Huustierna, se Stor-Hustjärnen tjärn Näset hemman Bölesrå sockengräns
  Håltomyran myr Näset, Norra lht Bölessjön sjö
  Hårvantviken vik Näsåker avs. Bölesviken vik
  Häggdalarna terräng Nättersjö by Bölesvägen byväg
  Hägnkälen skogsmark Nätersjö by Bönhusbacken backe
  Hägnkälen grankäl /Se Nätersjö by Dalahålet strömfåra
  Hägnkälsbäcken bäck Nätersjö by Dalalägdan åker
  Hällberget berg Ol Ers-torpet torpställe Dalaåkern ängsmark
  Hällbäcken bäck Olovsbo lht Dalbacken, Västra inägoområde
  Hällmyran myr Olovsbo lht Dalen, Nere på lägda
  Hällmyran myr Olovsborg lht Dalen, Nere på åker
  Hällorna höjd Olofsro torp Dalen, Nere på åker och dalgång
  Hämrasflärkarna tjärnar Ol-Pålstorpet gammalt torp, nu betesmark Dalen, Öster i inägoområde
  Hämrasflärkarna tjärnar Olsborg torp Dalen, Öst i åkerområde
  ?Hämrasflärken tjärn Oppi Siljeåkern utjord Dalahålet strömfåra
  ?Hämrasflärken tjärn Osbodarna fäbodar Dalkarlsåkern åker
  Hämras-Stormyran myr Ossågen torp Dalmonstorpet slåtteräng
  Hämrasviken vik Ossågen torp Dalmansudden udde
  Hämrasviken vik Ossågen torp Dalmansviken vik
  Hästbacken backe Ossgåen torp Dalsbäcken bäck
  Hästen kulle Per Ols torpställe Dalskiftet åker
  Hästen berg Petersro lht Dalskiftet inägoområde
  Hästen berg Prästbodarna fäbodställe Dalsstycket åker
  Hästen berg Prästbodarna fäbodar Dalsstycket åker
  Hästen berg Prästbordet prästbord Dalsvedjan inägoområde
  Hästen berg Prästbordet jordbruk Dalsvedjan odlat område
  Hästen höjd Prästbordet (by) Dammet dammbyggnad
  Höfverstierna, se Hövidstjärnen tjärn Prästbordet bebyggelse Dammviken utlopp
  Högberget, se Grätnäs-Högberget berg o. triangelpunkt Prästgården Saknas Daniel Hallsviksvägen skogsstig
  Högbergsmyran myr Prästkojan timmerkoja Daniel Hall-båthusviken Saknas
  Högbergsmyrbäcken bäck På backen höjd Daniel Hall-viken vik
  Högråberget berg Pålsbölen Saknas Daniel-Hållbåthusviken vik
  Höjdaliden skogsmark Pålsbölen by Daniel Pers berget bergknalle
  Hömyran myr Pålsböle torpargård Dankebäcken bäck
  Hömyran myr Raddbacken torpställen Dankebäcken odlat område
  Hömyran myr Ris, Väst på gårdar Dankebäcken slått
  Hövidstjärnberget berg Rishyttan avs. Degermyran myr
  Hövidstjärnen tjärn Rosenbäck avs. Degermyrarna myrar
  Hövidstjärnen tjärn Rotlund avs. Degermyrvägen skogsstig
  Hövidstjärnen tjärn Råningen torpgårdar Degermyrkullen skogshöjd
  »iggel kiern hälla», se *Ögeltjärnhällan häll o. råmärke Röbacken torp Degersjödammet dammbyggnad
  *Inkläpprå råmärke Rössjö by Degersjön sjö
  Inkläppsberget berg Rössjö by Degersjön Saknas
  Innerstänget sank mark Rössjö by Degersjön, Stora sjö
  Jackkläpprå, se *Inkläpprå råmärke Rössjö by Degersjövägen väg
  Julkvällstoet terräng Rössjö bebyggelse Degersjöån å
  Jungfruberget berg? Rössjötorp torp Degersjöån avlopp
  Kallkällbäcken bäck Samfälligheten avs. Degeränget inhägnad
  *Kallkälltoberget berg Samueltorpet torp Djupbacksskiftet bäckslått
  Kalmarsundet sund Sandtorpet torp Djupbäckbron bro
  Kalvberget berg Sela jordbruk Djupbäckbron bro
  Karfäreln holme Selen, Sör i Saknas Djupbäcken bäck
  Kavelbromyran myr Seljom Saknas Djupbäcken bäck
  Kedjetjärnbäcken bäck Signerstorpet torpställe Djupbäcken bäck
  KielfSiön, se Kälvattnet sjö Silje lht el. torp Djupbäcken å
  Kielfsiön, se Kälvattnet sjö Siljum utjord Djupmyren myr
  Kiellsiön, se Källvattnet sjö Siljom Saknas Djupsjörået sockengräns
  Kiellsiön, se Kälvattnet sjö Siljom utjord Djuptjärnbäcken avlopp
  Kiälvatne, se Kälvattnet sjö Siljom, se Oppi Siljeåkern utjord Djuptjärnen tjärn
  ?Klavatjärnen tjärn Siljomsåkern skogsmark Djuptjärnen tjärn
  ?Klavatjärnen tjärn Siljomsåkern skogsmark Djuptjärnmyran myrsträckning
  Klavatjärnen tjärn Siljåkern Saknas Drävjan kärr
  Klavatjärnsmyran myr Sjögarn torp Drömberget berg
  Klingermyran myr Sjöhålen lht Drömliden skogsområde
  Klyfn...s rå, se *Klövsnäsrå råmärke Sjöänget torp Drömmefjällskogen fjällskog
  Klövsnäset näs Skoboda lht Drömmekvarnen bykvarn
  *Klövsnäsrå råmärke Skogshörnet avsöndring Drömmelandet strandparti
  Kojbacken höjd Skolhem lht Drömmeliden lid
  Kolhusbäcken bäck Skurrå by Drömmerännan timmerränna
  Kolmilberget berg Skureå by Drömmesjön sjö
  Komnessiön, se Billsjösjön Saknas Skurrå fäbodar Saknas Drömmesjön sjö
  Kroktjärnbäcken bäck Skuråbodarna fäbodar Drömmesågen såg
  Kroktjärnen tjärn Skönaläge avs. Drömmeån å
  Kronåkersliden skogsmark Slåttssvedjebäcken avs. Drömmeån å
  Krången skogsmark Slåttsvedjebäcken bebyggelse Drömselet spakvatten
  Kulvatne, se Källvattnet sjö Solbacken avs. Dyngbromyran myr
  »kulvatne», se Källvattnet sjö Solberget avs. Dyngmyran myr
  Kvarnhusbäcken bäck Solhem lht Dyngnäset udde
  Kälbäcken bäck Solhem lht Dyngselet del av Drömmeån
  Källarmyran myr Solliden lht Dyngön holme
  Kälvattnet sjö Solum del av by Edsåkern backe
  Källvattnet sjö Solum utjord Edsåkern odlat område
  Källvattnet sjö Solum by Edsåkersbacken backe
  Källvattnet sjö Solom odlat område Edsåkersvägen landsväg
  Källvattnet sjö Solom odlat område Elvahundraalnarsstubben stubbe
  Kälsbodtjärnbäcken bäck Solom odlat område Emmakullen holmar
  Kälsbodtjärnen tjärn Stenbacken byväg och torpställen Engermansåkern åker
  Kälvattback höjd Stendalen avs. Erik Abramsudden udde
  Kälvattnet sjö Stig by Erik Ersbacken område
  Kälvattnet sjö Stig by Erik Ersgärdan åkerskifte
  Kälvattnet sjö Stig by Erik-Ersgärdan inäga
  Kälvattnet sjö Stigsfäbodar Saknas Erk-Ersänget inäga
  Kälvattnet sjö Stigsbodarna fäbodar Erik Jons-gärdan odlat område
  Kälvattnet sjö Stigstorpet torp Erik Jons-svedjan åker
  Kälvattnet sjö /Se Stigenstorpet torp, båtsmanstorp Erik Janstorpet bete
  Kälvattnet sjö /Se Stortorpet avs. Erik Pers-åkern åker
  Käringbacken höjd o. triangelpunkt Strandhem avs. Eriksvedjan skogsområde
  Köpmyran myr Strömkarlen avs. Eriksvedjan skogstrakt
  Köpmyrbäcken bäck Strömtorpet avs. Evariset, In i björkskog och granskog
  Laduberget berg Sundinska torpet torp Exingslägdan åker
  Ladumyran myr Svedjan torp Fagersvedjan skogsområde
  Ladutjärnbäcken bäck Svedjan torp Fagerkälsskogen skog
  Ladutjärnen tjärn Svedjan, Väst i Saknas Fagerkälsstormyran myr
  Lammermyrbäcken bäck Svedjorna torp Fagerkälsviken del av grätnässjön
  Lappkojmyrorna myrar Svegtorpet torp Fagerkälsvägen väg
  Lappkojmyrtjärnen tjärn Sven Erstorpet torp Fagertjälsviken vik
  Lappmyran myr Sydpolen torp Fallviken vik
  Leksteberget berg Sydpolen torp Fallviken vik
  Lerholmen holme Sågplatsen avs. Fallviksholmarna holmar
  Libbokierna, se Lissbotjärnen tjärn Sällingstorpet namn på Erk-Janestorpet Fallviksmyran myr
  Lidberget berg Söderlundsmark skogsmark Fallviksmyren myr
  Lidberget berg Sörbölen by Fallviksvägen fjällväg
  Lidbomyran myr Sörbölen by Falängessvedjan skogsområde
  LillDegersiön, se Degersjön sjö Sörbölen benämning på Pålsböle Falänget inäga
  Lilldegersiön, se Degersjön sjö Söränget torp Falänget ängesskifte
  lillDeger siön, se Degersjön sjö Teg by Falänget ängsmark
  *Lillesjötresk sjö Teg by Farstun näs
  Lillgrubban sank mark Tegsbodarna fäbodar Farstun skog
  Lillholmen holme Tegsbodarna fäbodar Fastböleliden skogsområde
  Lill-Hustjärnen tjärn Tegstorpet torp Fastbölesliden skogsområde
  Lill-Märraviken vik Timmerrännan lht Fattjärnen tjärn
  Lill-Mörttjärnen tjärn Tjäl by Fessbackriset svedja
  Lill-Rödtjärnen tjärn Tjäl(s-) Saknas Finnliden bergshöjd
  *Lillsjön sjö Tjäls-Amerika torpområde Filhällen berghäll
  Lillsjön del av Degersjön Tjälvattnet, se 1 Kälvattnet Saknas Fiskdammen fiskdamm
  Lill-Svarttjärnen tjärn Triangeln lht Fiskdammvägen, Uppe på väg
  Lill-Åbodsjön del av sjö Tuve bebyggelse Fjällberget bergshöjd
  Linönketjärnen tjärn Tuved avs. Fjällberget berg
  Lissbotjärnen tjärn Två-ladorna lador Fjällberget bergshöjd
  Lissbotjärnen tjärn Vala lht eller torp Fjällberget, Uppför körväg
  Lissbotjärnen tjärn Valanberget torp Fjällbergsvedjan skogsområde
  Loberget berg Vestinstorpet torpställe Fjället åker
  ?Loberget berg Vestmans-torpet torpställe Fjällgrinden grind
  Lokmyran myr Vestmanstorpet torp Fjällgrinden grind
  Lomviken vik Vik by Fisbackriset skogsområde
  Lomviksmyran myr Vik by Fjällhaget gärdesgård
  Lundkvistmyran myr Vik skogshemman Fjällhaget gärdesgård
  Lundviksmyran myr Vik skogshemman Fjällhaget gärdsgård
  Lyarberget berg Vik skogshemman Fjällhaget gärdesgård
  Lykullen höjd Vik skogshemman Fjälljäntmyran myr
  Långberget berg Vängåvan lht Fjällskiftet åker
  Långmon skogsmark Västanå torp Fjällskogen del av skog
  Långmyran myr Västerby by Fjällskogen fjällskog
  Långmyran myr Västergård lht Fjällvägen skogsväg
  Långmyran myr Västerby by Fjällvägen stig
  Långmyran myr Västergården hemman Fjällvägen kärrväg
  Långnäsudden udde Västerkäl bebyggelse Fjällvägen fäbodstig
  Långråkälen grankäl = äng /Se Västertjäl by Fjällvägen skogsstig
  Långråmyran myr Västertjäl by Fjällvägen väg
  Långsvedjebäcken bäck Västertjälsbodarna fäbodar Fjällvägen väg
  Långsvedjemyran myr Västertjäls fäbodar Saknas Fjällvägen väg
  Långtjärnbäcken bäck Västernäs del av by Fjällvägen vinterväg
  Långtjärnen tjärn Västeråker lht Fjällvägen fäbodväg
  Långtoberget berg Västom del av ägor Fjällvägen, Inre fäbodväg
  Långtobäcken bäck Å by Fjällvägen, Västra skogsväg
  Långtomyran myr Å by Fjällvägen, Yttre fäbodväg
  Långudden udde Å fäbodar Saknas Fjällvägen, Östra fäbodväg
  Långudden udde Åbodarna fäbodar Fjällåkern åker, lägda
  Långviken vik Åbodarna fäbodar Fjällåkern åker och väg
  Lövholmarna holmar Åbol torp Fjärdingen åkerskifte
  Lövliden höjd Ådalen, Framme i Saknas Flakaback höjd
  Maravijka, se Stor-Märraviken vik Ågärdan avs. Flakaback höjd
  Markråbäcken bäck Åliden torp Flakabackmyran myr
  Markråholmen holme Ån, Sönnal torpställen Flakabackmyran myr
  Markråtjärnbäcken bäck Ås by Flakadalen bäckdal
  Markråtjärnen tjärn Ås by Flakadalen dalgång
  Markråtjärnen tjärn Ås by Flakberget bergkulle
  Mellanlidberget berg Ås fäbodar Saknas Flate »jämna»
  Mellerstbroberget berg Åsbodarna(?) fäbodar Flatan inägoområde
  Metön ö Åsbodarna fäbodställe Flatlägdorna åkrar
  Middagsberget berg /Se Åsmossan lht Flatåkern åker
  Middagsberget berg Åssågen såg Flärkarna tjärnar
  Middagskullen höjd Åstorpet Saknas Flärkberget berg
  Midsommarsön ö Ängemansback båtsmanstorp Flärken Saknas
  Mjösjöbäcken bäck Ängesskiftet torp Flärken Saknas
  Mjösjöbäcken bäck Ängestorpet torp Flärken tjärn
  ?Mjösjön sjö Änget lht Flärken myrpuss
  Mjösjön sjö Änget lht Flärken tjärn
  Mjösjön sjö Äppelbo lht Flärken där på Stormyren tjärn
  Mjösjön sjö Ödegården udde och torp Flärkerå skogsområde
  Mjösjön sjö Ödsbo lht Flärkmyran myr
  Mjösjön sjö Ödsby fäbodar Saknas Flärkmyran myr
  Mjösjön sjö Ödsbybodarna fäbodar Flärkmyran myr
  Mjösjön sjö Ödsbyn by Flärkmyran myr
  Mjösjötjärnen tjärn Ödsbyn by Flärkmyren myr
  *Mokammen berg Ödsbyn by Flärkmyren myr
  Morgonsmyran myr Ödsbyn by Flärktjärnen tjärn
  *Myrråd råmärke Ödsbyn by Flodiket dike
  *Myrrået råmärke Ödsbyn by Flödiket avflödesdike
  Myråd, se *Myrrået råmärke Ödsänget avs. Flödiket inägor
  Mårtesklippen höjd Östanåker lht Forsmyran myr
  Måsen, se Stormyran myr(?) Östanåker lht Forsmyrliden skogsområde
  *Måsten gränssten? Östanåker torp Forsmyrmon skogstrakt
  *Måsten gränssten? Österby by Forsänget inägoområde
  *Måsten del av Lövholmarna Österby fäbodar fäbodställe Foskmyren myr
  Märramyran myr Östergensjöbodarna fäbodar Fransbacklägdan åker
  Märratjärnbäcken bäck Österkäl bebyggelse Fredagsberget berg
  Märratjärnen tjärn Östertjäl by Främmerlångåkern inäga
  Märraviksbäcken bäck Östertjäl by Främmernyåkern åker
  Märtaholmen holme Östertjäls fäbodar Saknas Främmernyåkern åker
  Märtamyran myr Östertjälsbodarna fäbodar Främmersandstycket åker
  Mörttjärnen, Yttre tjärn Östernäs del av by Främmeråkern åker
  Mösjön, se Mjösjön sjö Överå by Främmeränget inäga
  Nattmyran myr Överå by Främre stycket åker
  Nederselet del av Hinnsjöån   Frättneselet lugnvatten
  Nerhällan berghäll   Frättneskiftet åker och ängsmark
  Nils-Jonsbäcken bäck   Frättnesvedjan åker och ängsmark
  Nolåsviken vik   Frättneåkern åker och ängsmark
  *Nordsiötresk sjö   Furtjärndalen dalgång
  Noretbäcken bäck   Fyrkörningen inägoområde
  Norskälen skogtrakt /Se   Fågelkälsvägen skogsstig
  Nybybäcken bäck   Fågelmyran myr
  Nylandsviken vik   Fågelmyren myr
  Nynäsberget berg   Fågelmyrvägen stig
  Nyänget sank mark   Fårhuset skogsområde
  Nåttersiön, se Drömmesjön sjö   Fäbodstället fäbodplats
  Näsberget berg   Fäbodtjärnen Saknas
  Näsbäcken bäck   Fäbodvägen skogsväg
  Näskälsmyran myr   Fällänget ängesskifte
  Nässjön vik   Fällänget inäga
  Nästjärnen tjärn   Fällänget åker
  Näsudden udde   Fällängestjärnen tjärn
  Näsviken vik   Fällängslägdan åker
  Nätersjöberget berg o. triangelpunkt   Fäto backe
  Nätraån å   Fäto väg
  Nätraån å   Förmånsstycket åker
  Nätraån å   Förmånsåkern åker
  Nätraån å   Förstukammaren spricka i berg
  Nätraån å   Gabriel Vestmans-åbron bro
  Nätraån å   Galasjöliden skogssluttning
  Nätraån å /Se   Galasjöliden backe
  Nätraån å /Se   Galasjön sjö
  Nättersjö sjö /Se   Galasjösjön sjö
  Nördhultet skogsmark   Galtarsbacken landsvägsbacke
  Offsjön, se Oppsjön sjö /Se   Galtarsströmmen ström
  Ol-Olsmyran myr   Galtarstjärnen tjärn
  Omberget berg   Galtdalsbacken backe
  Ombergsmyrorna myrar   Galtdalsbron landsvägsbro
  Ombergstjärnen tjärn   Galtdalsströmmen fors el. vattenfall
  Oppsjön sjö /Se   Galtdalstjärnen tjärn
  Oppsjön sjö /Se   Galten kulle
  Orrholmen holme   Galtmyran myr
  Orrvikssjön sjö /Se   Galtmyren myr
  Orrvikssjön sjö   Gambodarna, Anundsböles fäbodställe
  Osviken vik   Gambodberget, Stora bergshöjd
  Otterbäcken bäck   Gambodberget, Lilla bergshöjd
  *Ottjärnen tjärn   Gammbodberget berg
  Ottrariset skogsmark   Gammbodberget berg
  Oxmyran myr   Gambodbäcken bäck
  Paddnäset näs   Gambodbäcken bäck
  Pekmyran myr   Gammbodbäcken bäck
  Pell-Persbäcken bäck   Gammbodbäcken bäck
  Pell-Persbäcken bäck   Gammbodbäcken bäck
  Per-Andersmyran myr   Gambodgärdan inhägnad
  Pigtjärnbäcken bäck   Gammbodsågen bäcksåg
  Pigtjärnen tjärn   Gammbodtjärnen tjärn
  Pigtjärnen tjärn   Gammbodtjärnsmyran myr
  Pigtjärnen tjärn   Gambodvallen skogsområde
  Pigtjärnmyran myr   Gambodvallen boplats
  Pijgtierna, se Pigtjärnen tjärn   Gambodvallkälen skogsområde
  *Preste ånn fiskevatten   Gammbodvallkälen skogsområde
  Prostinnamyran myr   Gammbodvägen fäbodväg
  Prästberget berg   Gammgårdsstycket ängsmark
  *Prästströmmen ström /Se   Gammalbodbäcken bäck
  Päråkersviken vik   Gammalbodsvedjorna skog och betesland
  Raningsbäcken bäck   Gammallägdorna åkrar
  Raningsbäcken bäck   Gammbodberget berg
  Renmyran myr   Gammbodvallsmyran myr
  *Reveln strandområde?   Gammbrännan område
  *Reveln område   Gammbrännan skogstrakt
  Rijssiösiön, se Rössjön sjö   Gambrännhöjden höjd
  Rijssiösiön, se Rössjön sjö   Gammbyvägen väg
  Rikmansudden udde   Gammdammet dammbyggnad
  Rogvalmen holme   Gammelgården inäga
  Rudtjärnen tjärn   Gammelgårdsåkern inäga
  Runda klinten holme   Gammelråggärdet åker
  RysSiön, se Rössjön sjö   Gammelsvedjan inägoområde
  Rys Siön, se Rössjön sjö   Gammelvägen landsväg
  Ryssjön, se Rössjön sjö   Gammelån del av Nätraån
  RyssiöSiön, se Rössjön sjö   Gammelån del av Ån
  Rådalsberget berg   Gammelån del av Nätraån
  Räppen höjd   Gammelån, Sör i fåra
  *Rävel... Saknas   Gammelänget ängesskifte
  Rödmyran myr   Gammelänget åker och betesområde
  Rödmyran myr   Gammelängsviken vik
  Rödmyran, Inre myr   Gammelängsviken vik
  Rödmyran, Yttre myr   Gammfjällvägen stig
  Rödmyran myr   Gammfjällvägen landsväg
  Rödtjärnbäcken bäck   Gammfällan skogsområde
  Rödtjärnen tjärn   Gammfällberget berg
  Rödtjärnen tjärn   Gammyren myr
  Rödtjärnkullen höjd   Gammgårdsstycket åker
  Rökiernan, se Stor-Rödtjärnen tjärn   Gammhagbacken backe
  Rösjöberget, se Middagsberget berg /Se   Gammkvarnarna skvaltkvarnar
  Rösjön sjö   Gammkyrkvägen Saknas
  Rösjön sjö /Se   Gammkyrkvägen landsväg
  Rössjön sjö   Gammlandsvägen landsväg
  Rössjön sjö   Gamlandsvägen väg
  Rössjön sjö   Gammlandsvägen väg
  Rössjön sjö   Gammlandsvägen landsväg
  Rössjön sjö   Gammlandsvägen landsväg
  Rössjön sjö   Gammlandsvägen landsväg
  Rössjön sjö   Gammlandsvägen Saknas
  Rötjärnen tjärn   Gammlandsvägen landsväg
  *Salsjön sjö   Gammstavarsjösågen såg
  Samuelmyran myr   Gammsågen såg
  Sellesiön, se Åbosjön sjö   Gammsågen Saknas
  Sellisiön, se Åbosjön sjö   Gamsågen såg
  Sellisiön, se Stor-Åbodsjön sjö   Gammsågen såg
  Sellisiön, se Stor-Åbodsjön sjö   Gammsågen såg
  Sellisiön, se Stor-Åbodsjön sjö   Gamsågen såg
  *Sellisiön sjö   Gamsågkälen skogsområde
  SelSiön, se Åbodsjön sjö   Gamsågplatsen plats
  Selsiön, se Stor-Åbodsjön sjö   Gamsågvägen väg
  *Sidensjöfjället skogsområde   Gammsågvägen vinterväg
  *Sidensjöfjället bergsområde   Gammvägen landsväg
  *Sidensjöfjället bergsområde   Gammvägen byväg
  Sidkälstjärnen tjärn   Gammvägen byväg
  Sidung sjö /Se   Gammvägen landsväg
  Siktomyran myr   Gammån fåra
  *Siljomsskogen skogsområde   Gelvgrens-tjärnen tjärnpuss
  Siljomsåkern skogsmark   Getbackberget höjd
  Skalberget berg   Getbackberget berg
  Skalberget berg   Getberget berg
  Skaltoberget, Västra berg   Getberget bergshöjd
  Skaltoberget, Östra berg   Getböleslägdorna åkerområde
  Skaltotjärnen tjärn   Gethi bergsområde
  Skaltotjärnen tjärn   Gormyren myr
  Skaltotjärnen tjärn   Grandarna inägoområde
  Skeppsjömyran myr   Grandarna område
  Siksjöberget berg   Grannan näs
  Skisjön sjö   Grannarna näs
  Skorvtjärnen tjärn   Grannarna udde
  Skorvtjärnen tjärn   Grannmokällan källa
  Skorvtjärnen tjärn   Grannmon näs
  Skorvtjärnen tjärn   Grannmotjärnen tjärn
  Skorvtjärnen tjärn   Grantoberget berg
  Skorvtjärnen tjärn   Grantomyran åker
  Skrubbkälsberget berg   Grantovmyrstycket åker
  Skråtjärnbäcken bäck   Gravagården område
  Skråtjärnen tjärn   Gravagårdsvägen skogsväg
  Skråtjärnen tjärn   Gravningen öppning
  Skråtjärnen tjärn   Gretaslägdan åker
  Skräbbudden udde   Grindnäsbron bro
  Skubban, se Skrubban ö   Grindstycket inäga
  Skureåberget berg   Grindstycket åker
  Skureåliden skogsmark   Grindstycket inägoområde
  Skårfkierna, se Skorvtjärnen tjärn   Grindstycket åker
  *Skårvtjärnen tjärn   Grindåkern åker
  Sköremyran myr   Grisstycket inäga
  Slåttmyran myr   Grodänget slåttesland
  Slåttmyran myr   Gropstycket inäga
  Slåttmyrbäcken bäck   Grubban äng
  Småtjärnarna tjärnar   Grubbsvedjan åker
  Småtjärnbäcken bäck   Grubbsvedjan inägoområde
  Snarmyran myr   Grubbåkern inäga
  Sprängsbacken höjd   Grubbåkern åker
  Spånhyvelsbäcken bäck   Grubbåkern åker
  Staffarsiön, se Stavarsjön sjö   Grubbänget ängesskifte
  Staffartjärnbäcken bäck   Grubbänget åker, ängsmark
  Staffartjärnen tjärn   Grubbänget näs
  Staffartjärnen tjärn   Grubbänget, Inre åker och ängsmark
  Staforssiön, se Stavarsjön sjö   Grubbängstegen ängsmark
  Stafvertierna, se Staffartjärnen tjärn   Grundan udde
  Stavarsjöbäcken bäck   Grundan, Öst på starrslått
  Stavarsjön sjö   Grundänget inäga
  Stavarsjön sjö   Gruvan malmfyndighet
  Stavarsjön sjö   Gruvkällarbacken kulle
  Stavarsjön sjö   Gruvsvedjan skogsmark
  Stavarsjön sjö   Gruvsvedjan skogsområde
  Stavarsjön sjö   Gruvsvedjeberget höjd
  Stavarsjön sjö   Gruvsvedjemyran myr
  Stavarsjön sjö   Gruvsvedjebäcken bäck
  Stavartjärnen tjärn   Gruvsvedjebäcken bäck
  Stavarviken vik   Grytnäset näs
  Stavasjön sjö /Se   Grytnäset område
  Staversjön, se Stavasjön sjö /Se   Grytsvedjan åker och ängsmark
  Stenbackberget o. Bodberget berg   Gräsmyren myr
  Stenbackberget o. Bodberget berg   Grässemyran myr
  Stenbackberget berg   Gräsviken vik
  Stenmyran myr   Gräsviksbäcken bäck
  Stentjärnen tjärn   Gräsviksbäcken, Bortre del av Gräsviksbäcken
  Stigsbodmyran myr   Gräsviksbäcken, Hitre del av Gräsviksbäcken
  Stigsbodtjärnen tjärn   Gräsåkern åker
  Stigshöjden höjd   Grätnäshögberget berg
  Storberget berg   Grätnäshögberget Saknas
  Storberget berg   Grätnässjödammet dammbyggnad
  Storbäcken bäck   Grätnässjön sjö
  Stor-Degersjön sjö   Grätnässjön sjö
  Stor-Degersjön sjö   Grätnässågen vattensåg
  Stor-Degersjön sjö   Grätnäsviken vik
  Stor-Degersjön sjö   Gärtnäsån å
  Stor-Degersjön sjö   Grätnäsån avlopp
  Stor-Degersjön sjö   Grätnäsån å
  Stor-Degersjön sjö   Grötfatet sänka
  Stor-Degersjön sjö   Gubb-backsvedjorna stenbacke, betesdal
  Storgrubban sank mark   Gubbjalandet allmänning
  Storholmen holme   Gubbjalandvägen fägata
  Stor-Hustjärnen tjärn   Gubbskiftet inägoområde
  Stor-Hustjärnen Saknas   Gubbtjärnen tjärn
  Storkiärnan, se Bredtjärnen sjö   Gubbtjärnen tjärn
  Storlandrå sank mark   Gubbto dalgång
  Storlandsberget berg   Gubbtohalsen dalgång
  Storlandsbäcken bäck   Gulavattnet tjärn
  (?)Stormyran myr   Guldbacken kulle
  Stormyran myr   Guldbacken kulle
  Stormyran myr   Guldnäsberget bergshöjd
  Stormyran myr   Guldnäset näs
  Stormyran, se Hämras-Stormyran myr   Guldnästjärnen tjärn
  Stormyran myr   Guldstycket åkerskifte
  Stormyran myr   Gullnässkiftet ängsmark
  Stormyran myr   Gullnästjärnen tjärnpuss
  Stormyran myr   Gulvattnet tjärn
  Stormyran myr   Gvalmen område
  Stormyran myr   Gvalmen förr holme, nu fastland
  Stormyran myr   Gvalmen holme
  Stormyran myr   Gvalmen inägoområde
  Stormyrbäcken bäck   Gvalmen åker
  Stormyrbäcken bäck   Gvalmsjön Saknas
  Stor-Märraviken vik   Gvalmstycket åker
  Stor-Märraviken vik   Gvalmstycket åker
  Stor-Mörttjärnen tjärn   Gvalvbacksmyrarna myrar
  Storrisbacken höjd   Gvalvbacktjärnen tjärn
  Stor-Rödtjärnen tjärn   Gvarsmyran myr
  Stor-Rödtjärnen tjärn   Gvetåkern åker
  Stor-Rödtjärnen tjärn   Gåbergsmyran ingäoområde
  Stortiern, se Bredtjärnen tjärn   Gåbrännorna skogsområde
  Stortierna, se Bredtjärnen tjärn   Gålmån inägoområde
  Stortierna, se Bredtjärnen tjärn   Gålsjömyren myr
  Stor-Torsmyran myr   Gålsjövägen landsväg
  Stor-Åbodsjön sjö   Gånggrindskiftet inägoområde
  Stor-Åbodsjön sjö   Gårdberget, Bölens bergkulle
  Stor-Åbodsjön sjö   Gårdberget berg
  Stor-Åbodsjön sjö   Gårdberget berg
  Stor-Åbodsjön del av sjö   Gårdberget, Myres bergshöjd
  Stor-Åbodsjön sjö   Gårdberget berg
  Storängesbäcken bäck   Gåstjärnen tjärn
  Storön ö   Gårdberget berg
  Storön ö   Gårdberget berg
  Storön ö   Gårdberget Saknas
  Strumpstickmyran myr   Gårdberget berg
  Strupen sund?   Gårdalen dalgång
  *Stråtjärnberget berg   Gårgärdan inäga
  Stubbkierna, se Stuvtjärnen tjärn   Gårdmyran myr
  Stubb kierna, se Stuvtjärnen tjärn   Gårdmyrskiftet åker och ängsmark
  Stuvtjärnen tjärn   Gårdmålen inägoområde
  Stuvtjärnen tjärn   Gårdmålen inägoområde
  Stuvtjärnen tjärn   Gårdsgärdan område
  Sundsholmarna udde (holmar?)   Gårdsgärdan inägoområde
  Surbisberget berg   Gårdsgärdan område
  Svartmyran myr   Gårdsgärdan åker, gårdstomt och äng
  Svartmyrbäcken bäck   Gårdsgärdet inäga
  *Svartesiötresk sjö   Gårdsskiftet åker
  Svarttjärnbäcken bäck   Gårdskiftet inägoområde
  Svarttjärnen tjärn   Gårdsskiftet inägoområde
  Svarttjärnen tjärn   Gårdskiftet ängsmark och åker
  Svartvattnet sjö   Gårdskiftet inägoområde
  Sågkälen skog /Se   Gårdskiftet åker
  Sågselet del av Hinnsjöån   Gårdsstycket inäga
  Sågtjärnsbäcken bäck   Gårdsstycket åker
  *Sälsjön sjö   Gårdsstycket inägoområde
  Sörhultet skogsmark   Gårdstycket ängsmark
  Sörån å   Gårdsstycket inäga
  Sörån å   Gårdstycket åker
  Tallberget berg   Gårlavattnet tjärn
  Tallkullen höjd   Gårmyran myr
  Tarmberget berg   Gårmyran myr
  Tarmbäcken bäck   Gårmyran myr
  Tarmen sjö   Gåstjärnbäcken avlopp
  Tarmen sjö   Gåstjärnen tjärn
  Tarmen sjö   Gåstjärnen, Inre tjärn
  Tarmen sjö   Gåsviken vik
  Tarmen sjö /Se   Gäddtjärnarna tjärn
  Tarmen sjö   Gäddtjärnbäcken avlopp
  Tarmen sjö   Gäddtjärnen tjärn
  Tarmen sjö   Gäddtjärnen tjärn
  Tarmen sjö   Gäddtjärnsbäcken avlopp
  Tarmen tjärn?   Gärdan inäga
  Tegmyran myr   Gärdan inägoområde
  Termensjön, se Tarmen sjö /Se   Gärdan åker samt skogsområde
  Torsmyran myr   Gärdan åker
  Torsmyran myr   Gärdan vår odlat område
  Torsmyran myr   Gärdan, Uppe i stenbacke och betesmark
  Torsmyran myr   Gärdberget höjd
  Torsmyrbacken triangelpunkt   Gärdberget stenhäll
  Torvströmyran myr   Gärdesåkern åker
  Tranemyran myr   Gärdhalsåkern, Ovan ängsmark
  Tranemyran myr   Gärdstycket inägoområde
  Trappberget berg   Gärdstycket åker
  Trehorningen, se Trehörningen tjärn   Gärdstycket åker
  Trehörningen sjö   Gärdstycket åker
  Trehörningen tjärn   Gärdåkersdalen ängsmark
  Trehörningen, se Bölessjön sjö   Gästgivarmyran myr
  Trehörningen sjö   Gästgivarriset skogsområde
  Trehörningen sjö   Gökudden udde
  Trolltjärnberget berg   Göransberget bergknalle
  Trolltjärnen tjärn   Hacklandslägdan åker
  Trysunda ö   Hagarisrået backe
  Trädesmyran myr   Hagastadstjärnen tjärn
  Träskomyran myr   Hagelhetan förr inhägnat område
  Tröskarmyrorna myrar   Hagelhetan förr inhägnat område
  Tummen udde   Hagelhetan område
  *Tusvetjärnen tjärn   Haget gärdesgård
  *Tverkers Råd gränsmärke   Haget gärdesgård
  Tvärbäcken bäck   Haget gärdesgård
  Tvärkälsberget berg   Haggrinden grind
  Tvärkälsberget berg   Haggrinden grind
  Tvärkälsberget berg /Se   Hallbackarna backar
  *Tverå tresk sjö   Hallbacken backe
  *Uttertjärnen tjärn   Hallbergsbron bro
  Vackerkälen skogtrakt /Se   Hallbergsåkern väg
  Vackerkälsflärken tjärn   Hallmyran odlat område
  Vallandberget berg   Hallsbäcken slåtterskifte
  Valvbackmyran myr   Hallsbäcken avlopp
  Viksviken vik   Hallskilen del av skog
  Vithällberget berg   Hallsriset skogstrakt
  Vrångtjärnen tjärn   Hallsrisvägen vinterväg
  Vrångtjärnmyran myr   Hallstjärnen tjärn
  Vårdkallsberget berg /Se   Hallstjärnen tjärn
  Vårdkasberget del av Nätersjöberget   Halltjärnen Saknas
  Västerbyflärken tjärn   Hallägdan åker
  Västerbyraningen sank mark   Halmladstycket åker
  Västra flärken tjärn   Halstjärnen tjärn
  Ytterstänget sank mark   Halvbrunnenback skogsområde
  Åberget berg   Hammaren område
  Åbodsjön sjö   Hammaren område
  Åbosjön sjö   Hammaren område
  ?Åbosjön sjö   Hammaren skogsbacke
  Åbosjön sjö   Hammaren skogsdunge
  Åkerholmen holme   Hammaren åker
  Åkvisslen åsammanflöde /Se   Hammaren, Ner på område
  Åsberget berg   Hammarlägdan åker
  Åsjö träsk sjö   Hammarlägdan åker
  Åsmyran myr   Hammarsmyran myr
  Å-Stormyran myr   Hammarstycket åker
  Åviken vik   Hammarstycket åker
  *Åängsbacken Saknas /Se   Hammarstycket åker
  Äggholmarna holmar   Hammarvägen stig
  Älgaberget berg   Hampes-fällan skogsområde
  Älgabäcken bäck   Hamplandet inägoområde
  Älgatjärnen tjärn   Hamplandsstycket inägoområde
  Älghålbäcken bäck   Hamplandstegen åkerområde
  Ängesberget berg   Hamplägdorna åker
  Ödsbyberget berg   Hampsänket tjärn
  Ödsbytjärnen tjärn   Hampsänket tjärn
  *Ögeltjärnhällan häll o. råmärke   Hampänget ängsmark
  *Ögeltjärnsrå gränsmärke   Handsjöhöjden bergshöjd
  *Ögeltjärnsrå gränsmärke   Handsjökullen, se Handsjöhöjden Saknas
  *Ögeltjärnråd gränsmärke   Handsjön sjö
  Örgrundet grund   Handsjön sjö
  Östmansloken tjärn   Handsjön sjö
  Östra flärken tjärn   Handsjön sjö
  Överselet del av Hinnsjöån   Handsjöudden udde
  Överåliden skogsmark   Hansänget utskifte
      Hansänget skogsmark
      Harn del av Kyrkströmmen
      Harptjärnen tjärnpuss
      Hemmavägen del av väg
      Hemskiftet skog
      Henningsgårdsstycket ängsmark
      Henriksåkern åker
      Hermansgärdan område
      Herrsvedjan åker
      Himmerdalsbacken backe
      Himmerdalsbacken backe
      Himmerdalsbäcken bäck
      Hinnsjödammet dammbyggnad
      Hinnsjömyran myr
      Hinnsjön sjö
      Hinnsjön sjö
      Hinnsjön sjö
      Hinnsjöriset lövskogsområde
      Hinnsjöriset skogsområde
      Hinnsjöån å
      Hinnsön namn på Storön
      Hinrikslägdan åker
      Holmarna inäga
      Holmarna, Utför åt holmar
      Holmen åkerområde
      Holmen, se Gvalmen äng
      Holmlandet åkerren, backe
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmskiftet inägoområde
      Holmstycket inäga
      Holmstycket inäga
      Hornettänget åkerområde
      Hultberget bergshöjd, kullle
      Hultberget bergshöjd
      Hultbäcken skogsren
      Hultberget höjd
      Hultberget berg
      Hultbäcksbacken odlingsland, backsluttning
      Humlegårdsbäcken stenbacke och åker
      Humlegårdsstycket inäga
      Hummelgården betesmark
      Hummelgårdsbacken område
      Hummelgårdsstycket åker
      Hunddalen vattensamling
      Hundhalsen Saknas
      Hundhalsen inäga
      Hundsnytan Saknas
      Husback höjd
      Husback skogsområde
      Husback backe
      Hustjärnbäcken bäck
      Hustjärnbäcken avlopp
      Hustjärnen Saknas
      Hustjärnsbäcken avlopp
      Hustjärnsdammet dammbyggnad
      Hustjärnsmyran myr
      Hålberget bergkulle
      Hållbacken vägbacke
      Hållbackskiftet inägoområde
      Hållbäcken bäck
      Hållbäcken del av Saragretasbäcken
      Hållbäcktrumman vägtrumma
      Hållan skogsområde
      Hållkvarnen kvarnplats
      Hållkvarnen skvaltkvarn
      Hållkvarnen kvarn
      Hållkvarnsbron spång
      Hållmyran inägor
      Hållmyran odlat område
      Hållmyren åkerområde
      Hållsberget berg
      Hållsberget berg
      Hållsberget bergshöjd
      Hållsbäcken avlopp
      Hålltegsstycket inäga
      Hålltjärnen tjärn
      Hålltjärnen Saknas
      Hållto skogsområde
      Hålto dalgång
      Håttoberget bergshöjd
      Håltomyran myr
      Håltåberget bergkulle
      Håltået bergsänka
      Hånättbäcken bäck
      Hånättänget ängesskifte
      Hårvantviken vik
      Hårvantviken vik
      Hårvantviken vik
      Häbbergsstycket åker
      Häbbersto dalgång
      Häbberstomyran myr
      Häbbersbäcken bäck
      Häbbresbäcken bäck
      Häbbresdalen åker
      Häbbresstycket inäga
      Häbbresstycket åker
      Häbbresstycket inäga
      Häggdalarna dalsänkor
      Häggdalsbäcken bäck
      Hägnen inägoområde
      Hägnkälen skogsområde
      Hägnkälsbäcken bäck
      Hägnkälsbäcken bäck
      Hägnladubacken höjd
      Hägnstycket åker
      Hällnäset udde
      Hällorna bergparti
      Hängdalsgrubban inäga
      Häggdalarna skogsområde
      Häggnäset åker
      Hägnan inägoområde
      Hägnen åker och bete
      Hägnen inägoområde
      Hägnen åker
      Hägnen inhägnad
      Hägnen, Nere i betesmark
      Hägnen, Väst i betesområde
      Hägnerna åker, utskiften
      Hägnkälbäcken bäck
      Hägnkälen skogsmark
      Hägnkällbäcken bäck
      Hägnkällbäcken bäck
      Hägnkällbäcken bäck
      Hägnkälvägen skogsväg
      Hägnkälvägen del av Hämrasfjällvägen
      Hällarna bergknallar
      Hällarna berghällar
      Hällberget berg
      Hällbrånamyran myr
      Hällbrånamyren myr
      Hällbrånan skogsområde
      Hällbäcken bäck
      Hällbäcken bäck
      Hällägdan åker
      Hällmyran myr
      Hällmyran myr
      Hällmyran myr
      Hällmyran myr
      Hällmyrbäcken avlopp
      Hällmyren myr
      Hällnäsbäcken bäck
      Hällnäset ängesskifte
      Hällorna höjd
      Hällorna bergparti
      Hällorna bergområde
      Hällorna höjd
      Hällorna berg
      Hällorna berghällar
      Hällorna, Bortre del av Hällorna
      Hällorna, Hitre del av Hällorna
      Hämrasbodtjärnen tjärn
      Hämrasbodtjärnen tjärn
      Hämrasbäcken bäck
      Hämrasdalen dalgång
      Hämrasfjällvägen fäbodväg
      Hämrasflärkarna tjärnar
      Hämrasflärken tjärn
      Hämrashöjden, Norra höjd
      Hämrashöjden, Södra höjd
      Hämrasstormyran myr
      Hämrasviken vik
      Hämrasvägen fäbodväg
      Hära, Öst i inäga
      Härastycke inäga
      Härbacken inäga
      Härbresto dalgång
      Härbretået sänka
      Härptjärnen tjärn
      Härstallen ängsmark
      Härsvedjan myr
      Härsvedjedalen ängsmark
      Hässjebacken inägoområde
      Hässjegärdan inäga
      Hässjegärdan inägoområde
      Hässjegärdan åker och ängsmark
      Hässjestycket inägoområde
      Hässjestycket åker
      Hässjgärdan område
      Hässjgärdstycket åker
      Hästbacken bergshöjd
      Hästbacken höjd
      Hästbackliden sluttning
      Hästbackliden sluttning
      Hästdalen åkerrensbacke
      Hästen bergshöjd
      Hästen berg
      Hästgärdan inäga
      Hästhägnen nu skogsmark, förr inhägnad betesmark
      Hästsvedjorna skogsområde
      Hästsvedjorna höjd
      Högberget berg
      Högbergsmyran myr
      Högbergsmyran myr
      Högbergsmyren myr
      Högråberget bergshöjd
      Högråberget berg
      Högkälen skogstrakt
      Högkälsberget berg
      Högsvedjan skogsområde
      Högsvedjan skogsmark
      Högsvedjeberget bergshöjd
      Högsvedjeberget höjd
      Högåkern åkerskifte
      Högåkern åker
      Högåkern åker
      Högåkern åker
      Högåkersbacken ängsmark
      Högåkersskiftet inägoområde
      Hömyran myr
      Hömyran myr
      Hömyran myr
      Hömyrkammen berg
      Hövidstjärnberget berg
      Hövidstjärnen tjärn
      Hövidstjärnen tjärn
      Inkläppberget bergshöjd
      Inkläppmyren myr
      Inkläppsberget berg
      Innerselet sel
      Innerskysslorna skogsväg
      Innerstsvedjan åker
      Innersvedjan ängsmark
      Innerstvältan del av Vältorna
      Innerstängsråningen äldre namn på Innerstänget
      Innerstänget slåttesmyr /Se
      Intagslandet inägoområde
      Intagslandet område
      Intagslanden nu skogsmark, förr betesmark
      Isaktorpet bete
      Jakobbäcken bäck
      Jan Jonssvedjan skogstrakt
      Jans Larsberget bergkulle
      Jan Olsåkern inägoområde
      Jan Pers-gärdan samfällighet, nu utmark
      Jan Pers-mon skogsområde
      Jansjöbodvallen fäobdar
      Jansjöbodvallen fäbodar
      Jan Ols-riset svedja
      Johannes Ols-liden skogshöjd
      Jon Arnes-strömmen fors
      Jon Ersbäcken bäck
      Jons Jonstegen åker
      Jonkesloken del av Nätraån
      Jordbroskiftet åker
      Jordbäckstycket åker
      Julgårdstået dalsänka
      Julkvällsto sänka
      Julkvällsto dalgång
      Julkvällstået bergsänka
      Jättebacken kulle
      Jönsåkern åker
      Kajen omlastningsplats
      Kajsa Lisasbacken åker
      Kalfärden holme
      Kalmarsund sund
      Kalvberget berg
      Kalvbergstrakten skogsmark
      Kalvmyran myr
      Kalvmyrskiftet inägoområde
      Kalvsvedjan skogsområde
      Kalvsvedjan åkerområde
      Kalvsvedjan område
      Kalvsvedjebacken odlat område
      Kammarsvedjan skogsområde
      Kammarsvedjan skogsområde
      Kammen ås
      Kammen höjd
      Kammen berg
      Kammen ås
      Kammen, Väst på berg
      Kankbacken ängsmark
      Kankbacken kulle
      Kaptensåbron bro
      Kaptens-åbron bro
      Karin Pettersssons-berget berg
      Karlberget bergshöjd
      Karlberget berg
      Karlberget berg
      Karlfäreln holme
      Karlfäreln holme
      Kassakistan sten
      Kasselberget bergshöjd
      Kasselsvedjan skogsområde
      Katarinagärdan skogsmark
      Katrinaänget myr
      Kattberget område
      Kattnagelbacken kulle
      Kavelbromyran myr
      Kavelbromyran myr
      Kavelbromyren myr
      Kavelbromyren myr
      Kavelbron väg
      Kejsarbacken kulle
      Kerstoptorpet åkerskifte
      Kettilsbacken Saknas
      Kilen åker
      Kilen lägdor
      Kilen, Inne i del av hemskog
      Kilen, In på del av Grätnäs
      Kilen, Sör på skogsskifte
      Kilen, Sör på odlat område o åker
      Kilen, Uppe i del av skog
      Kilen, Öst i åkerområde
      Kittelsbacken landsvägsbacke
      Klavatjärnen tjärn
      Klavatjärnsmyran myr
      Klavtjärnen tjärn
      Klavtjärnliden lid
      Klingerbacken kulle
      Klingermyran myr
      Klockstenen sten
      Klockstensberget bergshöjd
      Klockstensberget berg
      Kläpparna kullar
      Kläpparna kullar
      Kläpparna, Sör på åkrar
      Kläppsflärken tjärn
      Kläppsholmarna holmar
      Kläppsskogen skog
      Kläppsto sänka
      Klöfsnäsmyren myr
      Klöftnäset näs
      Kobäcken bäck
      Kojbacken höjd
      Kojviken vik
      Kojviken vik
      Kolbottbäcken bäck
      Kolbotten kolbotten
      Kolbotten kolbotten, nu skogbeväxt
      Kolbotten skogsområde
      Kolbäcken bäck
      Kolbäcken bäck och odlingsområde
      Kolhusberget bergshöjd
      Kolhusbottnen skogsområde
      Kolhusbäcken bäck
      Kolhusbäcken slått
      Kolhusbäcken bäck
      Kolhussvedjan betesland och grankäl
      Kolmilberget bergshöjd
      Kolmilberget berg
      Kolsegg utskifte
      Koltomterna kolningsplats
      Kopparberget bergshöjd
      Kornsvedjan skogsområde
      Kornsvedjan åker
      Kornsvedjan skogsmark
      Kornsvedjegrinden grind
      Kornåkersliden skogsområde
      Korsegg ängesskifte
      Korsåkers åker
      Korsåkerstycket åker
      Kortariset barrskogsområde
      Kortariset skogsområde
      Krangbacken höjd
      Krangen skogsområde
      Krokbroskiftet inägoområde
      Kroknäset inägoområde
      Kroktjärnen tjärn
      Kroktjärnen tjärn
      Krokåkern åker
      Krokånäset inäga
      Kruslocklägdan åker
      Krusstycket åker
      Krångbacken backe
      Krångberget berg
      Krången ouppodlat, stenigt och skogbevuxet område
      Krången Saknas
      Krångkällan källa
      Kullstycket åker
      Kullåkern åker och äng
      Kvarnbäcken avlopp
      Kvarnbäckskiftet åker
      Kvarnen och sågen, Nöl på Saknas
      Kvarngrubban inägoområde
      Kvarnhusbäcken bäck
      Kvarnhusbäcken bäck
      Kvarnhusron åker
      Kvarnhusroskiftet inägoområde
      Kvarnhusänget slåtterskifte
      Kvarnhusänget ängsmark
      Kvarnmyran myr
      Kvarnsvedjan risland, betesland
      Kvarnsvedjan skogsområde
      Kvarnsvedjan ängsmark
      Kvarnvägen väg
      Kvarnvägen byväg
      Kvarnvägen, Nedom ängsmark
      Kvarnvägssvedjan Saknas
      Kvarnåkern inägoområde
      Kvarnåkern åker
      Kvarnåkersdalen åkerområde
      Kvignäset inägoområde
      Kvisseldalen ängsmark
      Kvisseln Saknas
      Kvistop Ols-svedjan skogsområde
      Kylsnäs äng
      Kylsnäsån flottled
      Kylsnäsån avlopp
      Kyrkbordsstöm äldre namn på nuv. Strömmen
      Kyrkbron landsvägsbro
      Kyrkgrinden grind
      Kyrkgrindlägdan åker
      Kyrkströmmen å
      Kyrkströmmen fors
      Kyrkvägen byväg
      Kyrkvägen Saknas
      Kyrkvägen skogsväg
      Kyrkänget ängesskifte
      Kyrkänget uppslammat område
      Kålsängbacken inägoområde
      Kålsängen inäga
      Kålsänggärdan inägoområde
      Kålsänglägdan åker
      Kålsängsgärdan inägoområde
      Kålsänggärdan ängsmark
      Kålsängstegarna inägoområde
      Kålsängstycket åker
      Kålåkerstycket slåttesdäld
      Kälen skogsområde
      Kälen skogsområde
      Kälen, In i Saknas
      Kälen, Väst i inäga
      Källarmyran myr
      Källarmyren myr
      Källarmyrskälen skogstrakt
      Källarstycket åker
      Källdalarna odlat område
      Käll-lägdan åker
      Källomsbäcken bäck
      Källomsstorbrännan del av inägor
      Källskiftet backslått
      Källtegarna inägoområde
      Källtegen åkerområde
      Källvattnet, se Kälvattnet Saknas
      Källvägen väg
      Källåkern åker
      Källåker åker, lägda
      Källägdan åker och ängsmark
      Kälsbodtjärnen tjärn
      Kälsbodtjärnsbäcken avlopp
      Kälskiftet inägoområde
      Kälsvattnet tjärn
      Kälsvattenmyrarna myrar
      Kälvattback höjd
      Kälvattbäcken avlopp
      Kälvattensvedjan skogsmark
      Kälvattmyran myr
      Kälvattnet tjärn
      Kälvattnet sjö
      Käringbacken del av Käringbackhöjden
      Käringbacken höjd
      Käringbackhöjden Saknas
      Käringbackliden berg
      Kärrplatsen avröjning
      Kärrplatsen område
      Kärrvägen väg
      Kärrvägen Saknas
      Köpmyran inägoområde
      Köpmyran myr
      Köpingsbäcken bäck
      Köpmyren myr
      Körfjällvägen väg
      Lackerbacken backe
      Ladmyran myr
      Ladsvedjan inägoområde
      Ladsvedjeloken del av Nätraån
      Ladtjärnen tjärn
      Laduberget bergshöjd
      Ladubergsmyren myr
      Ladumyran myr
      Ladustycket åker
      Ladusvedjan svedja
      Ladusvedjan utskifte
      Ladusvedjeladan ängsskifte
      Ladutjärnen tjärn
      Lammermyrarna myrar
      Lammermyrbäcken Saknas
      Lammermyrorna myrområde
      Landlösskiftet åkerskifte
      Landlösskiftet odlat område
      Landsvägen landsväg
      Landsvägen, Väst på landsväg
      Landsvägen, Öst på landsväg
      Lapphällmyran myr
      Lapphällmyren myr
      Lappkojmyrorna myrar
      Lappkojmyrtjärnen tjärn
      Lappkojtomten skogsområde
      Lappkojtomten område
      Lappmyran myr
      Lappmyren myr
      Lapptået sänka
      Lappvägen stig
      Larsbacken odlat område
      Larsbäcken bäck
      Lasseback plats
      Lasseback plats
      Lasseback plats
      Lassesråningen område
      Ledinsviken vik
      Ledstycket inäga
      Ledstångsbacken backe
      Lekstuhålsberget bergshöjd
      Lekstuhålsberget berg
      Lergrubbstycket åker
      Lergrubbstycket åker och ängsmark
      Lerkyrkan höjd
      Lerkyrkan lernipa
      Lertagstet lertag
      Lidbacken backe
      Lidberget Saknas
      Lidberget berg
      Lidberget del av skog
      Lidberget berg
      Lidberget berg
      Lidbodarna fäbodplats
      Lidbodmyran myr
      Lidbrobäcken bäck
      Lidbron bro
      Liddalen slått
      Liddalsåkervägen väg
      Liddalsåkern åker
      Liden inrösningsjord
      Liden skog
      Liden, Nol på skogstrakt
      Liden, Södra skogsområde
      Liden, Sör i skogssluttning
      Liden, Sör på skogssluttning
      Liden, Väst på område
      Lidhålet skogsområde
      Lidhålet skogsområde
      Lidhörnet del av skog
      Lidvägen skogsväg
      Lidvägen, Nedom Saknas
      Lidvägen, Oppom Saknas
      Lidån å
      Lidån å
      Lidån å
      Lilaskiftet inägoområde
      Lillabborrtjärnen tjärn
      Lillberget berg
      Lillbobäcken Saknas
      Lillbodtjärnen tjärn
      Lillbränttjärnen del av Bränttjärnarna
      Lillbåthusudden udde
      Lillbäcken Saknas
      Lilldalen åkerområde
      Lilldalen, Uppe på åker
      Lilldalsstycket inägoområde
      Lilldegersjön sjö
      Lillflärken tjärn
      Lillgrubban slåttermyr
      Lillgärdan inägoområde
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillhustjärnen tjärn
      Lillmossan flyttuva
      Lillmärraviken vik
      Lillnyåkern inäga
      Lillrödtjärnen tjärn
      Lillsjön del av Degersjön
      Lillströmmen ström
      Lillströmmen å
      Lillstycket inäga
      Lilltjärnen tjärn
      Lillto sänka
      Lillvilforbacken backe
      Lillvitberget del av bergparti
      Lillvitbergsvägen stig
      Lillåbosjön del av Åbosjön
      Lillåbosjön del av Åbosjön
      Lillåkern åker
      Lillåkerris område
      Lillåkersbäcken vattendrag
      Lillägdan åker
      Lillänget inägoområde
      Lillängsnäset fräkenslått
      Lindesmark skogsområde
      Linsgrubban dal
      Linstycket åker
      Linsänkeplatsen äga
      Linsönket linsänkeplats
      Linsönket område
      Linsönket linsänkningsplats
      Linsönket linsänkeplats
      Linsönket, Uppe i myr
      Linsönklägdan åker
      Linsönkmyran myr
      Linsänkmyren myr
      Linsönksbacken backe
      Linsönkskiftet Saknas
      Linsönktjärnen tjärn
      Linsönktjärnen tjärn
      Linsönktjärnen tjärn
      Linsönkviken del av Bölessjön
      Linsönkviken del av Bölessjön
      Linsönkvägen körväg
      Linsönkvägen väg
      Lisabäcken bäck
      Lisabäcken Saknas
      Liårännan timmerränna
      Loberget höjd
      Lokbacken åker
      Loken del av å
      Lokmyran myr
      Lokmyren myr
      Lokmyren myr
      Lokmyrorna myrar
      Lokrännan timmerränna
      Lokstycket inägoområde
      Lokstycket åker
      Lokstycket, Främre åker
      Lokstycket, Övre åker
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnsnäset ägoområde
      Lomviken vik
      Lomviken vik
      Loss-svedjan ängsmark
      Lottbäcken bäck
      Lundkvistmyran myr
      Lundviksmyran myr
      Lundkvists-viken vik
      Lustiggärdan inägoområde
      Lustigto dalgång
      Luståkern åkerskifte
      Lyarberget berg
      Lyarkullen, Ås bergshöjd
      Lyarkullen bergshöjd
      Lyarkullen berg
      Långbacken backe
      Långbacken backe
      Långbacken skogstrakt
      Långberget bergshöjd
      Långbrännan skogsområde
      Långbränntjärnarna tjärnar
      Långbåthusudden udde
      Långdikesstycket inägoområde
      Långgärdan slått
      Långkavelbromyran myr
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyrorna nordal Tarmen myrområde
      Långnäset ånäs
      Långnäset udde
      Långnäsänget äng
      Långrimpan åker
      Långrimpan åker
      Långrå myr
      Långråbacken höjd
      Långrået skogsområde
      Långråkälen skogsområde
      Långråkälen skogstrakt
      Långråkälen skogstrakt
      Långråmyran myr
      Långråmyren myr
      Långråningen skogsområde
      Långskiftet hässjeplan, åker
      Långslättan moland
      Långstycket åker och ängsmark
      Långsvedjan skogsområde
      Långsvedjan skogsområde
      Långsvedjan åker
      Långsvedjebacken äng
      Långsvedjemyran myr
      Långsvedjemyrorna myrområde
      Långsvedjeskiftet åker
      Långtegarna åkrar
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnhöjden bergshöjd
      Långto myrsträckning
      Långtået bergsänka
      Långudden udde
      Långuddviken vik
      Långviken del av Bölesjön
      Långviken vik
      Långviken vik
      Långåkern åkerområde
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern inäga
      Långåkern åker
      Långåkern, Övre inäga
      Långåkersstycket hässjeplan, åker
      Lägdgärdan slått
      Lägdan, Västom Gårdalen åker
      Lägdan östom Gårdalen åker
      Länsmanstorpet nyodling
      Länsmansänget inäga
      Löpbäcken bäck
      Löten betesmark
      Lövliden lid
      Lövliden skogstrakt
      Lövsvedjorna skogsmark
      Magghällan berghäll
      Magghällan berghäll
      Manuelsbäcken bäck
      Markesbäcken bäck
      Markesmyran myr
      Markrå gärdesgård
      Markrå gräns
      Markråberget berg
      Markråbäcken bäck
      Markrågrindbacken backe
      Markrågrinden grind
      Markråhagen rågång
      Markråhagen rågång
      Markråholmen holme
      Markråmyran myr
      Markråmyran myr
      Markråmyran myr
      Markråtjärnen tjärn
      Markråtjärnen tjärn
      Markråtjärnen tjärn
      Markråtoet dalgång
      Markråtomyran myr
      Markråtjärnbäcken avlopp
      Markusbäcken bäck
      Markusmyren myr
      Markus Ols-näset udde
      Masserå del av Myran, Nere i
      Mellanbacken backe
      Mellanliden skogssluttning
      Mellanreven inäga
      Mellanröningen ängsmark
      Mellanstycket inäga
      Mellanstängsråningen äldre namn på Mellanänget
      Mellanvägen stig
      Mellanvägen skogsväg
      Mellanvältan del av Vältorna
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern, Nedrom ängesmark
      Mellanåkern, Ovan ängsmark
      Mellanänget slåttesmyr förr, nu skogsmark
      Mellerstbroberget berg
      Medjestycket åker
      Medsundhagen sockengräns
      Mellerstbroberget berghöjd
      Mellerstraningen ängesskifte
      Mellesrönjningen ängesskifte
      Meritgärdan odlat område
      Metån holme
      Metön holme
      Middagsberget berg
      Middagsberget berg
      Middagsberget, Hämras bergshöjd
      Middagsberget, Rössjö berg
      Midsommarsholmen holme
      Midsommarsholmen holme
      Mjösjöberget berg
      Mjösjöbäcken avlopp
      Mjösjökammen höjd
      Mjösjökullen berg
      Mjösjön sjö
      Mjösjön sjö
      Mjösjötjärnen tjärn
      Mjösjöslåtten slåttesmyr
      Mjösjötjärnen tjärn
      Moarna, Öst på skogstrakt
      Mon utjord
      Mon skogstrakt
      Mon område
      Mon inägoområde
      Mon inägoområde
      Mon, Nere på grustag
      Momell inägoområde
      Momellskiftet inägoområde
      Morgansmyren myr
      Morganmyrkullen höjd
      Morgonsmyran myr
      Morrgrindbacken backe
      Morsmorsberget berg
      Mormorsstycket åker
      Morstycket åker
      Mortesklippen bergshöjd
      Mosebacke kulle
      Mossen inägoområde
      Morsvedjan ängeskifte
      Mullsvedjan skogsområde
      Mulängesbäcken bäck
      Mulänget ängesskifte
      Mulänget inäga
      Mulängsbäcken bäck
      Myran, Nere i myrtag
      Myran, Nere på åker
      Myran, Sör i del av åkermark
      Myrarna annat namn på Vintervägen
      Myrasgärdan inägoområde
      Myrbohöjdbrånan skogsområde
      Myrbohöjden bergsträcka
      Myrbohöjdskogen skogsområde
      Myrbohöjdstigen stig
      Myrdalsåkern åker
      Myrfjällväg fäbodväg
      Myre-Gårdberget berg
      Myrkilen odlat område
      Myrlandet åkerområde
      Myrliden skogsområde
      Myrliden backe
      Myrnäset udde
      Myrnäset udde
      Myrnäset näs
      Myrtegarna åkrar
      Myrtegarna ängsmark
      Myränget inäga
      Mångmansnyåkern inäga
      Mångmansåkern inäga
      Mårtenåkern åkerområde
      Mårtenåkern inäga
      Mälaskiftet inägoområde
      Märitgärdan åkersskifte
      Märitgärdet inhägnat område
      Märramyran myr
      Märratjärnen tjärn
      Märraviksbäcken bäck
      Märraviksudden udde
      Märrtjärnen tjärn
      Märrviken vik
      Märrviken, Stora vik
      Märrviken, Lilla vik
      Märtaholmen holmar
      Märta-Stinaskullen annat och äldre namn på Klingerbacken
      Mörstycket åker
      Mörtesklippen berghäll
      Mörtesklippen bergkulle
      Mörttjärnarna, Små tjärnar
      Mörttjärnen, Stora tjärn
      Mörttjärnen tjärn
      Möttesklippen berg
      Nabben udde
      Nabben halvö
      Nabben udde
      Nattmyran myr
      Nattmyrbäcken skogsområde
      Nattmyrbäckshägnen skogsslått
      Nattmyrbäckskälen skogsområde
      Nattmyren myr
      Nattmyren myr
      Nattmyrkälen skogsområde
      Nattmyrsvedjan skogsområde
      Nedre kullen åker
      Nerhällan bergklack
      Nickebacken åker, kulle
      Nils Jons-bäcken bäck
      Nils Jonsänget inägoområde
      Nils Jöns-svedjan betesland
      Nilsstycket åkerland
      Nilsänget inägoområde
      Nils Östers-änget betesmark
      Nipan kulle
      Nolunder skogstrakt
      Nolåsrå gräns
      Nolåssjön vik
      Nolåsvägen skogsväg
      Nordanåsgrinden grind
      Nordanåssjön vik
      Nordanåstjärnen tjärn
      Nordins-viken vik
      Nordåsliden Saknas
      Noret sankmark och ängsmark
      Noret bäck
      Norförstycket inägoområde
      Normansgärdan inäga
      Norrladuberget berg
      Norrlidsskiftet starrslått, sandmjulna, nipa
      Norrnorsnäset udde
      Norrsvedjan åker
      Norrsvedjeskiftet inägoområde
      Norrsvedjeåkern åker
      Norråkern inäga
      Norråkern åker
      Norränget inäga
      Norrängsmyran inäga
      Norrängsskiftet inäga
      Norrängsvägen väg
      Norsbrobäcken bäck
      Norsbäcken bäck
      Norsbäcken bäck
      Norskälen skogsområde
      Norskälen område
      Norsmyran myr
      Norsmyran åker och ängsmark
      Norsnäset näs
      Norsnäset, Nere på udde
      Nybodarna fäbodställe
      Nyboddammet dammbyggnad
      Nybodvallen Saknas
      Nybrotået sänka
      Nybrotåmyren myr
      Nybybäcken Saknas
      Nybyggeslägdan inäga
      Nybygget inäga
      Nygrindbacken väg
      Nygårdsskiftet åker
      Nyhuggste ängsmark
      Nylandersänget betesmark
      Nylandet åker
      Nylandet inägoområde
      Nylandsbäcken Saknas
      Nylandsstycket inägoområde
      Nylandstjärnen Saknas
      Nylandsviken vik
      Nylandsåkern byväg
      Nylandsåkern, Västra inäga
      Nylandsänget åkerområde
      Nymansgärdan inäga
      Nymansgärdan inäga
      Nymansgärdan inäga
      Nymålet inägoområde
      Nynäsberget bergshöjd
      Nynäsberget berg
      Nyristorna inägoområde
      Nysvedjan backsluttning
      Nysvedjan skogsmark
      Nytingsgärdan inäga
      Nytvättatriset björkskog
      Nytvätteriset lövskogsområde
      Nyvägen landsväg
      Nyvägen väg
      Nyvägen väg
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern inägoområde
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern område
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker och ängsmark
      Nyåkern inägoområde
      Nyåkern odlad mark
      Nyåkern åker
      Nyåkern inäga
      Nyåkern åker och äng
      Nyåkern åker
      Nyåkern, Nedre åker
      Nyåkern, Övre åker
      Nyåkersbäcken bäck
      Nyåkersskiftet inäga
      Nyåkersstycket inäga
      Nyåkersstycket åker
      Nyåkerstycket åker
      Nyåkersvägen väg
      Nyänget åkerskifte
      Nyänget inägoområde
      Nyänget betesmark
      Nyänget skogsmark
      Nyänget bete
      Nyänget inägoområde
      Nyänget inägoområde
      Nyänget odlat område
      Nyänget åker, ängsmark, starrslått
      Nyängesbäcken bäck
      Nyängsdalen ängsmark
      Nyängsmyren myr
      Nyängsmyran myr
      Nålhuset inäga
      Näsberget bergshöjd
      Näsberget berg
      Näsbäcken bäck
      Näsen uddar
      Näset Saknas
      Näset åker
      Näset lägda, åker
      Näset område
      Näset ängsmark
      Näset, Sör på udde
      Näset, Sör på åker
      Näskälen skogsområde
      Näsmyran myr
      Näsmyren myr
      Nässjön vik
      Nässjön vik
      Nässjöviken vik
      Nässtyckena åkrar
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näsviken vik
      Näsviken vik
      Näsåkern åker
      Näsänget ängesområde
      Näsänget Saknas
      Näsänget inägor
      Näsänget åkerområde
      Nätersjöberget bergshöjd
      Nätersjöhällen berghäll
      Nättersjöberget berg
      Nättersjöviken vik
      Nöla skiftet Saknas
      Nölbodtjärnen Saknas
      Nölestvägen skogsväg
      Nölestvägen skogsväg
      Nölhultet skogstrakt, bergområde
      Nölsidan sluttning
      Nölskogen Saknas
      Nölvintringsback backe
      Nölvintringsmyran myr
      Nölåkern byväg
      Nördbacken Saknas
      Nördhultet bergshöjd
      Nördsvedjeberget berg
      Odderbäcken förr bäck, nu dike
      Odderholmen skogsområde
      Odderlundsberget bergshöjd
      Odlingsjorden, Västra inäga
      Odlingsjorden, Östra inägoområde
      Ogäladback skogsbacke
      Olahammar bergknalle
      Olasvedjeberget berg
      Olasvedjeberget bergkulle
      Olasvejberget berg
      Ol Bengts-näset udde
      Ol Bergstorpet åkerskifte
      Ol Larstorpet åkerskifte
      Olle Byströms-åkern jord
      Olle Norbergssågen såg
      Olof-Anders-svedjan löv- och barrskog, betesland
      Ol Ols-änget myrbotten
      Ol-Ols-änget skogsmark
      Ol Sjulskällan källa
      Ol Sjuls-källan källa
      Omberget berg
      Omberget berg
      Ombergsliden bergsluttning
      Ombergsliden skogstrakt
      Ombergsmyrarna myrar
      Oppsjön sjö
      Orrberget berg
      Orrberget bergshöjd
      Orrberget, Norra berg
      Orrberget, Yttre berg
      Orrbergsmyran myr
      Orrkullen höjd
      Orrviksbäcken bäck
      Orrvikssjön sjö
      Orrvikssjön sjö
      Orrviksstorberget berg
      Osfjällvägen skogsväg
      Ossågen vattensåg
      Osviken del av Handsjön
      Ottransmyran myr
      Oxbäcken bäck
      Oxgärdan inägoområde
      Oxholmen inäga
      Oxkilen beteshage
      Oxmyren myr
      Oxplatsen åker
      Oxslåtten inäga
      Oxslåtten lövskog och betesmark
      Oxslåtten inägoomrade
      Oxslåtten slåttesland
      Oxslåtten slått
      Paddnäset udde
      Pekmyren myr
      Pelle Perssons-bäcken bäck
      Pell-Persbäcken bäck
      Pell Persbäcken bäck
      Pell Pers-lägdan åker
      Pell-Pers-änget betesmark
      Per Anders-myran myr
      Per Anders-vägen väg
      Per Ers-backen område
      Per Ers-gärdan åker
      Per Ers-lägdan åker
      Per Ersåkern åker
      Per Jons-backen ängsbacke
      Per Jons-backen backe
      Per Olsgärdan område
      Persgärdan ängsmark
      Persmyran ängsmark
      Persrödjningen ängsmark
      Persänget ängsmark
      Peråkern skogstrakt, svedja
      Pickigthärbärget sten
      Pigtjärnen tjärn
      Pigtjärnen tjärn
      Pikighärbret sten
      Pikigthäbbret sten
      Piktjärnen Saknas
      Piskarbydalen dalgång
      Porsmyrliden skogsområde
      Porsmyrorna myrområde
      Portstycket åker
      Pressjärnet åker
      Primstycket åker
      Prostinnamyran myr
      Prostinnemyren myr
      Prästbodbäcken vattendrag
      Prästbäcken bäck
      Prästbäcken bäck
      Prästhällan undervattensgrund
      Prästvägen fäbodväg
      Pål Andersbacken kulle
      Pål-Andersbacken höjd el. berg
      Pålen udde och torpställe
      Pålen åker
      Pålmyran åker
      Pålsjöbäcken bäck
      Pålsmyran inägoområde
      Pålsmyrsvedjan inägoområde
      Pålåkern inägoområde
      Pålängesmyren myr
      Pålängsmyran myr
      Pärgärdan åker
      Päråkern odling
      Päråkersviken vik
      Raddbacken kulle
      Raddbacken åker
      Radden ängsskifte
      Raddbacken körväg
      Raddbacken område
      Raddbron bro
      Radd-dalen åkerområde
      Radden område
      Radden åker
      Radden backsluttning
      Radden odlat område
      Radden skogsområde, myrmark
      Radden åker
      Radden åkerområde
      Radden, Öst på Saknas
      Raddensand ängsområde
      Raddskiftet inägoområde
      Raddstycket åker
      Rallbacken backe
      Rallbacken Saknas
      Ranemyren myr
      Raningarna skogsmark
      Raningarna skogsområde
      Raningarna inhägnader
      Raningen åker
      Raningen odling
      Raningen inäga
      Raningen, Uppe i skogsmark
      Raningsbacken backe
      Raningsbäcken bäck
      Renmell lägda
      Renmellanstycket åker
      Renmellanstycket inäga
      Renmyrarna myrar
      Restycket inäga
      Ribacken åker
      Rigstycket åker
      Rigärdan inäga
      Riksmansudden udde
      Rikmansudden udde
      Rikmansudden udde
      Ripmyren myr
      Ris, Väst på inägoområde
      Risback backe
      Risbacken backe
      Risbacken Saknas
      Risbacken backe
      Riset, Bort på Saknas
      Risstycket inäga
      Risstycket inäga
      Risstycket åker
      Risstyckskiftet åker
      Ristycket åker
      Ristycket åker
      Ristycket åkerteg
      Risåkern åker
      Rimpan åker
      Rodalen ängsmark
      Rodden åkerområde
      Roddensand åkerområde
      Roddholmen Saknas
      Rogvalmen holme
      Rolägdan åker
      Ron, Öst i åker
      Roåkern åker
      Rubacken del av by
      Rubacken höjd
      Rusvedjan svedjeland
      Rudsvedjan svedjeland
      Rudtjärnberget berg
      Rudtjärnberget berg
      Rudtjärnbäcken avlopp
      Rudtjärnen tjärn
      Rudtjärnmyran myr
      Rumpnäset näs
      Rumyren myr
      Rumyren myr
      Rumyren, Skureå myr
      Rundbacken ängsmark
      Rundlägdan åker
      Rusvedjan? svedja
      Rusvedjan skogsområde
      Rytmyrkullen berg
      Rådalsberget berg
      Rådalsbäcken bäck
      Rådalsmyren myr
      Rådalsmyran myr
      Rådalssvedjan skogsområde
      Rådalsvägen väg
      Rådden ängsmark
      Råggärdan odlat område
      Råggärdan åker
      Råggärdet åker
      Råskiftet åkerområde
      Ränndammet, Uppe vid dammbyggnad
      Rännändan Saknas
      Räppen höjd
      Rödbacken sandbacke
      Rödbacken Saknas
      Rödgrinden grind
      Rödgrindbacken backe
      Rödladlägdan åker
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran myr
      Rödmyran, Inre myr
      Rödmyran, Yttre myr
      Rödmyrskälen skogsområde
      Rödmyrsvedjorna skogsområde
      Rödningsbacken inäga
      Rödningsmyran inägoområde
      Rödningsskiftet ängsmark
      Rödningen inägoområde
      Rödtjärnbäcken bäck
      Rödtjärnen tjärn
      Rödtjärnkullarna bergshöjd
      Rödviken vik
      Rödåkern, Västra åker
      Röjningsdalen ängsmark
      Rörtjärnen tjärn
      Rössjö Middagsberget, se Middagsberget Saknas
      Rössön sjö
      Rössjöradden Saknas
      Rössjösanden strandparti
      Rössjösanden strand
      Rössjösjön sjö
      Rössjösjön Saknas
      Rössjöskogen byskog
      Rössjöbäcken bäck
      Rötjärnbäcken bäck
      Rötjärnbäcken bäck
      Rötjärnen tjärn
      Rötjärnen tjärn
      Rötjärnskullarna bergshöjder
      Rövikbacken avflödesslått
      Salandersgärdan odling
      Salomonsbacken inägoområde
      Sammelberget berg
      Sammelbergssvedjan betesland
      SammelsJons-lägdan åker
      Sammelssvedjan betestrakt
      Sammelberget bergshöjd
      Sammelmyren myr
      Sammeltomten tomtplats
      Sanden åker
      Sanden, Öst på inägoområde
      Sandbackssvedjan skogsområde
      Sandbackssvedjeberget berg
      Sanden, Ute på sandstrand
      Sandfjerriln äng
      Sandgropen sandtag
      Sandlägdan åker
      Sandlägdan åker
      Sandstycket inäga
      Sandskiftet åker
      Sandsvedjan skogsområde
      Sandsvedjan inäga
      Sandåkern åker
      Sandåkerslägdan åker
      Sandänget åkerjord
      Sandängsskiftet inägoområde
      Sara Gretasbäcken skogsmark
      Sedinsedan krok på Nätraån
      Sefyrsvedjan skog, förr betesmark
      Selet lugnvatten
      Selindersberget berg
      Selinderslägdan åker
      Sidenvallslägdan åker
      Sidkälstjärnen, se Sikdalstjärnen Saknas
      Sigfridssved ängsskifte?
      Sigfridsvedjan inhägnad
      Signalen del av Nätersjöberget
      Sikdalstjärnen tjärn
      Siksjöberget Saknas
      Siksjön sjönamn
      Siksjön Saknas
      Sikttoberget berg
      Sikttomyran myr
      Siljomsbron bro
      Siljomssågen såg
      Siljum utjord
      Siljåkern utjord
      Siljåkern utjord
      Sjuladubacken backe
      Sjulssvejberget berg
      Sjunkmyran myr
      Själevadslägdan inäga
      Själevadsrå rågång
      Själevadsvägen landsväg
      Sjölandsvägen väg
      Sjöliden lid
      Sjöliden Saknas
      Sjölägdan åker
      Sjömyrskiftet ängsmark
      Sjön namn på Grätnässjön
      Sjön, Inför åt landsväg
      Sjön, Innerst i del av Galasjön
      Sjön, Nolom skogsområde
      Sjön, Söder om ägor
      Sjön, Ytterst fö spets av Galasjön
      Sjörumpan åker
      Sjöråmyren myr
      Sjöråmyrorna myrar
      Sjöskiftet inägoområde
      Sjöstranden strandparti
      Sjöstycket inäga
      Sjösvedjorna skogsrand
      Sjötegarna ängsmark
      Sjövikbacken backe
      Sjöåkern åker
      Sjöåkern inäga
      Sjöändan, Invid spets av Stavarsjön
      Skalberget berg
      Skalberget berg
      Skalbergsgruvan försöksbrytning
      Skalbergsmyran myr
      Skal(l)berget berg
      Skalto dalgång
      Skaltoberget, Västra berg
      Skaltoberget, Östra berg
      Skaltomyran myr
      Skaltotjärnen tjärn
      Skaltåberget bergshöjd
      Skaltået bergsänka
      Skaltåtjärnen tjärn
      Skedsjöberget berg
      Skedsjömyran myr
      Skedsjön sjö
      Skeppsjövägen skogsstig
      Skiljesbäcken bäck
      Skisjön tjärn
      Skisjön sjö
      Skisjömyren myr
      Skjutbanan skjutbana
      Skogen, Framom bebyggelse
      Skogssvedjan skogsområde
      Skogssvedjan skogsmark
      Skorrtjärnen vattenpuss
      Skorrtjärnmyran myr
      Skorvtjärnberget bergshöjd
      Skorvtjärnberget berg
      Skorvtjärnen tjärn
      Skorvtjärnen tjärn
      Skorvtjärnen, Nordanås tjärn
      Skorvtjärnen tjärn
      Skorvtjärnmyren myr
      Skorvtjärnmyran myr
      Skrabben åker
      Skravelberget bergshöjd
      Skravelberget bergshöjd
      Skrubbkälsberget berg
      Skrubbkälstoet dalgång
      Skråberget bergshöjd
      Skråhålet sänka
      Skråhålet bergområde
      Skråtjärnbäcken avlopp
      Skråtjärnen tjärn
      Skråtjärnen tjärn
      Skråtjärnen tjärn
      Skråtjärnkullen berg
      Skråto dalgång
      Skråtået sänka
      Skräbben udde
      Skurågårdberget Saknas
      Skuråliden skogssluttning
      Skuråskråtjärnen Saknas
      Skyltbackberget berg
      Skyltbacken skogsbacke
      Skyltmon näs
      Skysselbackberget bergshöjd
      Skysselbacken höjd
      Slamparvägen väg
      Slamparvägen väg
      Slamparvägen väg
      Slamparvägen väg
      Slåttermyren myr
      Slåttermyren myr
      Slåttessvedjan starrslått
      Slåttessvedjebäcken »surdrag»
      Slåttmyran myr
      Slåttsvedjan lövskog, förr slått
      Slåttsvedjan inägoområde
      Slåttsvedjan åker
      Slåttsvedjebacken odlat område
      Slåttsvedjeskiftet inägoområde
      Smaltarmen del av Tarmsjön
      Smalåkern åker
      Smedjan plats
      Smedjebacken torrbacke
      Smedjeåkern åker
      Smedsänget inäga
      Smedtegarna åker
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnbäcken avlopp
      Småtjärnmyrarna myrar
      Smörmyrarna myrområde
      Snarmyran myr
      Snedliden lid
      Snedliden skogstrakt
      Snormyran myra
      Snormyrbäcken bäck
      Snormyren myr
      Snormyren myr
      Solomarna skogsområde
      Solomssvedjan skogsområde
      Solumsbäcken bäck
      Sommarföngslägdan åker
      Sotsvedjan skogsområde
      Sotsvedjan skogsområde
      Sparvto dalgång
      Sparvtomyran myr
      Sparvtået sänka
      Spelhålsberget skogsmark
      Spirack Saknas
      Spirackbäcken bäck
      Spiracken bäck
      Spiracken bäck
      Spollägdan åker
      Sprängsbacken backe
      Sprängsbacken skogshöjd
      Sprängto dalgång
      Spångladan lada
      Spångladstycket åker
      Staffartjärnbäcken avlopp
      Staffartjärnen tjärn
      Stampbacken kulle
      Stampbacken kulle
      Stampbron bro
      Stampbron ägor
      Stampåbron bro
      Stampänget ängsmark
      Starrtået sänka
      Stavarsjöbäcken bäck
      Stavarsjöbäcken avlopp
      Stavarsjödammet dammbyggnad
      Stavarsjögammsågen såg
      Stavarsjön, se Stavasjön Saknas
      Stavarsjön sjö
      Stavartjärnbäcken bäck
      Stavartjärnen tjärn
      Stavarviken vik
      Stavarviken vik
      Stavarviksudden udde
      Stavarviksudden udde
      Stavasjön sjö
      Stavatjärnberget bergshöjd
      Stavatjärnen, se Staffartjärnen Saknas
      Steffelskiftet inägoområde
      Steffelänget inägoområde
      Stenbacken höjd
      Stenbacken backe
      Stenbacken, Uppför körväg
      Stenbacksvedjan skogsområde
      Stenbitbäcken bäck
      Stendalen ängsmark
      Stengärdan inäga
      Stengärdan inägoområde
      Stenhammaren bergknalle
      Stenhammarsåkern åkerland
      Stenharn holme
      Stenkyrkan öppning
      Stenledvägen skogsväg
      Stenrösstycket inägoområde
      Stenslandsbäcken bäck
      Stensvedjan skogsmark
      Stensvedjemon inägoområde
      Stentjärnen tjärn
      Stigensmyran myr
      Stigensmyran myr
      Stigen upp på Myrbohöjden stig
      Stigens-åbron bro
      Stigsbodberget berg
      Stigsbodmyran myr
      Stigsdalen slåttesland
      Stigsfjällvägen fäbodväg
      Stigsgärdan bete
      Stigshammaren björkpark
      Stigshöjden, Norra höjd
      Stigshöjden, Södra höjd
      Stigsliden skogshöjd
      Stigsmyren myr
      Stigsmyran myr
      Stigsviken del av Handsjön
      Stigsåbro vägbro
      Storabborrtjärnen tjärn
      Storbacken backe
      Storbacken åker
      Storbetet inägoområde
      Storbrandberget bergkulle
      Storbrännan del av inägor
      Storbränttjärnen Saknas
      Storbäcken kulle
      Storbäcksvedjan odlingsmark
      Stordalen betesmark
      Stordalen åker
      Stordalsstycket åker
      Stor-Degersjön sjö
      Stordiket avflödesdike
      Storflärken Saknas
      Storgrubban slåttesmyr
      Storgrubban myr
      Storgärdan inägoområde
      Storgärdan äng och bergbacke
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storhustjärnen Saknas
      Storladstycket åker
      Storlandbäcken bäck
      Storlandet skogsområde
      Storlandet skogsområde
      Storlandrå sockengräns
      Storlandrå myr
      Storlandsbäcken bäck
      Storlinan rågång
      Storlägdan åker
      Storlägdan åker
      Stormossan flyttuva
      Stormossan myr
      Stormyran, se Björnbölsstormyran Saknas
      Stormyran Saknas
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran Saknas
      Stormyran delvis odlat område
      Stormyran myr
      Stormyran Saknas
      Stormyran här på Skuråmarken myr
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken avlopp
      Stormyren, Björnböles myr
      Stormyren, Fagertjäls myr
      Stormyren, Myres myr
      Stormyren, Överås myr
      Stormyrflärken tjärn
      Stormyrrå sockengräns
      Stormyrrå myrsträckning
      Stormärrviken vik
      Stormörttjärnen Saknas
      Storrödjningen ängsmark
      Storrödtjärnen tjärn
      Storskiftet åker
      Storskiftet slåttesland
      Storstenen sten
      Storstenen där i Åbosjön sten
      Storstenrå myr
      Storstensjön tjärn
      Storstenssjön vattenpöl
      Storstenstycket inägoområde
      Storstenstycket inäga
      Storstyckena ängsmark
      Storstycket inäga
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storstycket inäga
      Storsvedjan lävskogsområde
      Storsvedjan lövskogsområde
      Storsvedjan svedja
      Storsvedjeback backe
      Storsvedjeback skogsområde
      Storsvedjebacken, Nedre höjd
      Storsvedjebacken, Övre höjd
      Storsvedjebacken backe
      Storsvedjeback, Nedre del av Storsvedjeback
      Storsvedjeback, Övre del av Storsvedjeback
      Storsvedjeriset Saknas
      Storviken vik
      Storviksskiftet odlingsbacke, åker, skogsbacke, lägda
      Storvikssvedjan skogsmark
      Storvilforbacken backe
      Storvitberget del av bergparti
      Storvitsvedjan skogsområde
      Storvältan timmervältplatser
      Storåbosjön del av Åbosjön
      Storåbosjön del av Åbosjön
      Storåkern åker
      Storåkerris område
      Storön Saknas
      Storön område
      Storön holme
      Storön holme
      Storön, Grätnäs holme
      Stranden parti
      Stranden häraslått
      Stranden äng
      Stranden, Nere i ägor
      Strindlundsskiftet skogsområde
      Strupbron bro
      Strupen vattendrag
      Strupen farled
      Strupen del av sund
      Strupmyran myr
      Strömbergsråningen skogs- el. betesmark
      Strömmen fors
      Strömmen fors
      Stubbskiftet inägoområde
      Stugan näs
      Stugtjärnen tjärn
      Stuvtjärnberget bergshöjd
      Stuvtjärnberget berg
      Stuvtjärnen tjärn
      Stuvtjärnen Saknas
      Stuvtjärnmyran myr
      Sulaback backe
      Sundbron landsvägsbro
      Sundet område
      Sundet sund
      Sundet sänka
      Sundet åker
      Sundet inäga
      Sundfjädrarna strandremsa
      Sundfjären område
      Sundfärelen farled
      Sundfärelen farled
      Sundinsåbron bro
      Sundslägdan åker
      Sundsudden udde
      Sundsudden udde
      Surbisberget berg
      Surbisto dalgång
      Surbisvägen vinterväg
      Surbrunnet ängsmark
      Surbrännan sumpmarksområde
      Surbrännan skogsområde
      Surån vattensamling
      Svartmyran myr
      Svartmyran myr
      Svartmyran myr
      Svartmyrbäcken bäck
      Svartmyrbäcken bäck
      Svartmyren myr
      Svartraningen utskifte
      Svartraningen utskifte
      Svartröningen ängsmark
      Svartsvedjan löv- och barrskog, betesland
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen del av Lövsjön
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnmyran myr
      Svarttjärnmyren myr
      Svarttjärnsbäcken avlopp
      Svartvattnet tjärn
      Svartvattnet tjärn
      Svagårslägdan åker
      Svedjan åkerområde
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjan odlat område
      Svedjan, Nöl på åker
      Svedjan, Sör på odlat område
      Svedjan, Väst i inägoområde
      Svedjan, Väst på skogsområde
      Svedjan, Öst på inägoområde
      Svedjeberget berg
      Svedjekroken del av Nätraån
      Svedjeskiftet åker
      Svedjeskiftet inägoområde
      Svedjeskiftet inäga
      Svedjeskiftet ängsmark
      Svedjestycket inägoområde
      Svedjeåkern åker
      Svedjeåkersskiftet inägoområde
      Svedjorna Saknas
      Svedjorna, Ute i odlingsland
      Sven Jons-råningen skogsmark, förr slått
      Sven Nils lägdan inäga
      Svensberget bergklack
      Svingrubban åker och ängsmark
      Svinkällan källa
      Svinkällbäcken bäck
      Svinlåret inäga
      Svinryggen åker
      Svinryggen inäga
      Svinvallen skogs- och inägoområde
      Svinvallen höjd
      Svinvallen Saknas
      Svinvallen ängsmark
      Svinvallen område
      Svinvallen skogshöjd
      Svinvallsskiftet skogsområde
      Svinöret näs
      Svinörat näs
      Svinörat bete
      Sågbacken backe
      Sågbäcken bäck
      Sågdammet dammbyggnad
      Sågen, Nere vid såg
      Sågfallet vattenfall
      Sågkälen skogsområde
      Sågkälen skogsområde
      Sågliden skogshöjd
      Sågmon tallbacke
      Sågselet sel
      Sågselet lugnvatten
      Sågvägen väg
      Söderängskälen skogsområde
      Sönnerstvägen skogsväg
      Sönnerstvägen väg
      Sörbodtjärnen del av Bodtjärnarna
      Sörbyggds-kyrkvägen landsväg
      Sörbäcken bäck
      Sörbäcken bäck
      Sörbölesbäcken bäck
      Sörbölsbäcken bäck
      Sörfällängsnäset äng
      Sörgårmyran ängsmark
      Sörhammaren skogsområde
      Sörhultet bergshöjd
      Sörhultet berg
      Sörladuberget berg
      Sörliden Saknas
      Sörliden åkerren
      Sörlidsdalen väg
      Sörmgårdsmyran myr
      Sörmon nipa
      Sörnorsnäset udde
      Sörskiftet odlat område
      Sörskogen skog
      Sörsvedjeåkern åker
      Sörvintringsback backe
      Sörvintringsmyran myr
      Söråkern åker
      Söråkern ängsmark och åker
      Tallberget berg
      Tallbäcken bäck
      Tammasback område
      Tammasbacken backe
      Tammasbackmyran myr
      Tarmberget bergshöjd
      Tarmberget berg
      Tarmbäcken bäck
      Tarmbäcken avlopp
      Tarmbäcken avlopp
      Tarmdammet dammbyggnad
      Tarmen sjö
      Tarmen benämning på Tarmsjön
      Tarmkyrkan stenar
      Tarmsjön gränssjö
      Tarmsjön sjö
      Tattarbrännback backe
      Tattarbrännbacken landsvägsbacke
      Teg In i skogsväg
      Tegellaven inägoområde
      Tegmålet åkerskifte
      Tegmålet inägoområde
      Tegmålgrinden grind
      Tegmålsstycket inäga
      Tegmålsstycket inäga
      Tegsbäcken bäck
      Tegsbäcken bäck
      Tegsgruvberget Saknas
      Tegsmyren myr
      Tegsriset lövskogsområde
      Tegsskalberget benämning på Skalberget
      Tegsskiftet skog
      Tegsvägen väg
      Tegsvägen landsväg
      Tegsvägen skogsväg
      Timmerplatsen plats
      Timmerplatsen plats
      Timpen näs
      Tjocktarmen del av Tarmsjön
      Tjälsberget bergshöjd
      Tjälsbodtjärnen tjärn
      Tjälsbodtjärnen tjärn
      Tjälsbäcken avlopp
      Tjälsstorberget berg
      Tjälsstorbäcken bäck
      Tjälstycket åker
      Tjälsvägen väg
      Tjälsvägen skogsväg
      Tjälvattberget del av Ås
      Tjälsvattenmyren myr
      Tjälsvattenssmedjan skogsområde
      Tjälvattmyran myr
      Tjälvattnet tjärn
      Tjälvattnet ägor
      Tjälvattskammen skogsområde
      Tjärdalen dalsänka
      Tjärnbacken höjd
      Tjärnbacken åker och ängsmark
      Tjärnbacktjärnen tjärn
      Tjärnberget höjd
      Tjärnbron bro
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnen tjärn
      Tjärnmyran avrösningsjord
      Tjärnmyrdraget område
      Tjärnsvedjan betesland
      Tjärnsvedjan skogsområde
      Tjärnänget åkerområde
      Tjärnänget inägor
      To utfartsväg
      To fägata
      To, Uppe i Saknas
      Tobergsbäcken bäck
      Tobergsbäcken bäck
      Tobölsbäcken bäck
      Tobölssvedjan odlingsland, slåtterdal
      Toknacknäset näs
      Toknattnäset område
      Tomasbacken skogsmark
      Tombacken inägobacke
      Tomnässkiftet ängsmark
      Tomnässvedjan ängsmark
      Tomtåkern åker
      Torparfällan skogsområde
      Torparåkern åker
      Torpet åker
      Torparfällan skogstrakt
      Torpgärdan slått och åker
      Torpåkern åker
      Torpåkern åker
      Torpåkerskiftet åker
      Torparåbron bro
      Torsbo område
      Torsbobacken skogsmark
      Torsmyran myr
      Torsmyren myr
      Torsänget ängesskifte
      Torsänget åker och ängsmark
      Torsängsbäcken myrjord
      Torsängsåbron byvägsbro
      Torvströmyran myr
      Tosvedjan åker
      Tranemyran myr
      Tranemyren myr
      Tranmyren myr
      Transgålbacken backe
      Transkoback backe
      Trappberget kulle
      Traskobacken backe
      Trefaldighetskällan källa
      Trehörningen tjärn
      Trehörningen sjö
      Trehörningsbäcken avlopp
      Trehörningsbäcken avlopp
      Tretallmyran myr
      Trollkäringbacken höjd
      Trollkäringbäcken bäck
      Trollkäringmyran myr
      Trolltjärnberget höjd
      Troltjärnbäcken bäck
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnmyren myr
      Trolltjärnmyran myr
      Trädesmyran ängsmark
      Trånget sund
      Trånget sund
      Trånget vatten
      Trädet åker
      Trädsmyren slåttermyr
      Träskomyran myr
      Trätaresvedjan skogsområde
      Trätarsvedjan svedjeplats
      Tröskarmyrarna myrar
      Tröskarmyrorna myrar
      Tröskarsvedjan skogsområde
      Tummen udde
      Tummen udde
      Tuva plats
      Tuve del av by
      Tuve inägoområde
      Tuvehalsen åkerremsa
      Tvärbäcken bäck
      Tvärdalsberget berg
      Tvärdalsberget berg
      Tvärkälsberget berg
      Tvärskiftet ängsmark
      Tvärskiftet åker
      Tvärstycket åker
      Tvärtegskiftet åker
      Tåbacken kulle
      Tåstycket inäga
      Tällmyran myr
      Tällmyren myr
      Tällmyrsvedjan skogsområde
      Tömmelback mark
      Udden udde
      Udden utanför Långudden udde
      Utlöten skogstrakt
      Utterbäcken bäck
      Utterbäcken bäck
      Utterbäckmyran myr
      Uttrariset skogsmark
      Vackerkälsflärken granskog
      Vackertjälen skogsomr.
      Vackertjälsflärken tjärn
      Vadet, Nere på område
      Valandberget berg
      Valandet ägomark
      Vallandberget berg
      Vallandet ängesområde
      Vallandet åker
      Vallandsberget bergshöjd
      Valsvedjan ängsmark
      Valvbackmyran myr
      Valabacksbäcken bäck
      Valvbackskullarna bergkullar
      Valvbacksmyren myr
      Valvbackstjärnen tjärn
      Valvsjön sjö
      Valvstycket åker
      Vasshägnen betesmark
      Vearå myrrå
      Vedrp skogsområde
      Veteåkern åkerområde
      Veteåkern Saknas
      Viken, Nol i del av Åbosjön
      Viken, Väst i vik
      Viksberget berg
      Viksviken vik
      Viktorsmyran myr
      Vilfoderbacken landsvägsbacke
      Vilforbacken backe
      Vilforbacken backe
      Vilforbacken backe
      Villoppmyran myr
      Villuppmyren myr
      Vilstenen sten
      Vilsten sten
      Vindbackskiftet åker
      Vinterdalen ängsmark
      Vintermyren myr
      Vintervägen vinterväg
      Vintervägen, Borta vid slåttesland
      Vintervägsdalen slåtterdäld
      Vitberget, Lilla bergshöjd
      Vitberget, Stora berg
      Vithällberget berg
      Vitstenssvedjan skogsormåde
      Vitsvedjan åker och ängsmark
      Vitterkyrkan sten
      Vrångtjärnen tjärn
      Vrångtjärnen, Lilla tjärn
      Vrångtjärnen, Stora tjärn
      Vrångtjärnkullen höjd
      Vårdkallen del av Nätersjöberget
      Vårdkallsberget berg
      Vårdkallsberget berg
      Vägen, Västra stig
      Vägen, Östra stig
      Vägen dit till Hämrasbodarna skogsväg
      Vägskälet vägskäl
      Vältbacken skogsbacke
      Vältbacksvedjan skogstrakt
      Vältorna upplagsplats
      Vältorna platser
      Västani skogslid
      Västanundersvedjan skogsområde
      Västbräntudden Saknas
      Västerbyhalsen stengrund
      Västerbyviken vik
      Västergammgården område
      Västergrubbstycket inäga
      Västerhammaren betesmark
      Västerhemskogskiftet inhägnad
      Västersthägnen betesmark
      Västerknösen åker
      Västerkälen odlingsland
      Västerkälsbacken odlingsland
      Västerliden skogstrakt
      Västerliden, Uppför skogsväg
      Västerskiftet inägoområde
      Västerstycket inäga
      Västersvedjan inägoområde
      Västerstycket åker
      Västertjälskvarnen kvarn
      Västertjälsvägen byväg
      Västertjärnen Saknas
      Västertjärnen Saknas
      Västeråkern inägoområde
      Västeråkern slått
      Västeråkern åkerområde
      Västeråkern inäga
      Västeråkern+ ängsmark och åker
      Västeråkerskiftet åker och ängsmark
      Västeränget inägoområde
      Västerängskiftet åker och ängsmark
      Västerängsskiftet hårdvallsslått, ladutomt, fräkenslått, stenskravel
      Vätskålen sänka
      Ytterrödjningen myräng
      Ytterselet sel
      Ytterselet lugnvatten
      Ytterstängesbäcken bäck
      Ytterstänget skogsområde
      Ytterstänget slåttesmyr
      Ytterstängsråningen namn på Ytterstänget
      Ytterstängsvägen körväg
      Ytterändan del av Stavarsjön
      Ytteränget del av Åsänget
      Ytterängsskiftet fräkenslått, strandslått
      Ytterängsstorskiftet fräkenslått, åker, - lägda, stenlägda
      Ytterängssvedjan slåttesdal
      Ytterängsvägen väg
      Ytterrödjningsskiftet odling, sandkulle, slåttesdäld, sandbacke
      Yttersvedjan ängsmark
      Åbacken backe
      Åberget berg
      Åberget berg
      Åbosjön sjö
      Åbosjön sjö
      Åbosjön sjö
      Åbosjövägen väg
      Åbron landsvägs-bron
      Åbron byvägsbro
      Åbronäset ängsmark
      Åbroskiftet inägoområde
      Åbrostycket åker
      Åbrosvedjeskiftet mylla, backslått, bäckslått
      Åbrosvedjevägen väg
      Åbrovägen väg
      Åbroåkern lägda, slåttesdäld
      Åbyn åker
      Åbysvedjan inägoområde
      Åbysvedjan inägoområde
      Åkerbacken backe
      Åkerbacken, Väst i inägoområde
      Åkerbäcken åker
      Åkerbäcksskiftet inäga
      Åkermyran åker
      Åkermyran inäga
      Åkermyran inägoområde
      Åkermyran äng och betesmark
      Åkermyrskiftet inägoområde
      Åkern del av inägor
      Åkern, Nere i del av åkerjord
      Åkern, Väst igenom byväg
      Åkern, Uppe i åker
      Åkern, Uppför byväg
      Åkern, Öst uti inägoområde
      Åkerrisstycket inägoområde
      Åkersvedjan inägoområde
      Åkerviken, Väst i vik
      Åkeränget inäga
      Åkeränget övergång
      Å-kilen skogsområde
      Åkilen skogstrakt
      Åkvarnen kvarn
      Åkvisslan åsammanflöde
      Åkvisslan sammanflöde
      Åkvisslebäcken bäck
      Å-liden bergsluttning
      Åmansrödjningen skogsmark
      Ån avlopp
      Ån avlopp
      Ån Saknas
      Ån, Nol i benämning i Överå
      Ån, Nordal inägoområde
      Ån, Sönnal ägor och skorsmark
      Åsberget bergås
      Åsberget berg
      Åsbodtjärn tjärn
      Åsen åker
      Åsen bergås
      Åsen berg
      Åsen del av skogshöjd
      Åsen höjd och skogsområde
      Åsen, Nedom ängsmark
      Åskogen fjällskog
      Åskälen skog
      Åsmyran myr
      Åsmyren myr
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Åstormyran myr
      Åstorsvedjan skogsområde
      Åstrandsmyran myr
      Åströmsströmmen fors
      Åsvägen väg
      Åsvägen byväg
      Åsänget flackland
      Åsänget område
      Åviken vik
      Äggholmen holme
      Äggholmen holme
      Älgaberget berg
      Älgaberget berg
      Älgsbäcken avlopp
      Älgamon skogstrakt
      Älgaströmmen ström
      Älgatjärnen, Nöla tjärn
      Älgatjärnen, Södra tjärn
      Älgaänget område
      Älggårdsbacken betesland
      Älghålbäcken bäck
      Älghåldalen dalgång
      Älghålet dalsänka
      Älghålet bergpass
      Ängena utskifte, åker
      Ängesbacken område
      Ängesbacken bäckslått
      Ängesberget bergshöjd
      Ängesberget berg
      Ängesbergsgruvan gruva
      Ängesbäcken bäck och odlingsland
      Ängesbäcken bäck
      Ängeshalsen åker
      Ängeslandet ängsmark
      Ängesmyran inägoområde
      Ängesmyran starrslått
      Ängesskiftet inägoområde
      Ängesskiftet inägoområde
      Ängesstycket inäga
      Ängesstycket åker
      Ängessvedjan odlingsbar mark
      Ängessvedjan inäga
      Änget inägoområde
      Änget skogsmark
      Änget ängsmarksområde
      Änget område
      Änget område
      Änget åkerområde
      Änget inägoområde
      Änget inrösningsjord
      Änget delvis odlat område
      Änget, Borta i område
      Änget, In i inägoområde
      Änget, Nere på inäga
      Änget, Sör på åker
      Ärtänget ängsmark
      Ödeshägnaden ängsmark
      Ödsbyberget bergshöjd
      Ödsbyberget berg
      Ödsbykällan källa
      Ödsbymyran myr
      Ödsbysvedjan betesland
      Ödsbysågen vattensåg
      Ödsbyvägen körväg
      Önskenmyran myr
      Önskemyren myr
      Ören se Lundkvists-viken Saknas
      Östbräntudden Saknas
      Östby-, se Ödsby- Saknas
      Österbybodviken vik
      Österbyrå rågång
      Östergammgården område
      Östergrubbstycket inäga
      Österhammaren betesmark
      Österknösen åker
      Österliden skogsluttning
      Österlånggärdan odlat område
      Östersvedjan inägoområde
      Östersvedjan inägoområde
      Östertjälsberget berg
      Östertjälsbron bro
      Östertjälsbäcken bäck
      Östertjärlkskvarn(e)n kvarn
      Östertjälsmyren åker
      Östertjälstjärnen tjärn
      Östertjälsvägen byväg
      Östertjälsvägen byväg
      Östertjärnen Saknas
      Östertjärnen utvidgning
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österängsskiftet fräkenslått, odlingsland, skarplerbacke
      Öst för byn väg
      Östförmål inägoområde
      Östförstycket inägoområde
      Östmans backen, Öst i backe
      Östom del av ägor
      Östtjälsberget, Uppe på punkt på höjd
      Överhällan berghäll
      Överlångåkern inäga
      Övernyåkern åker
      Översandstycket åker
      Överselet lugnvatten
      Överstbacken backe
      Överåbodvallen fäbodvall
      Överåliden skogstrakt
      Överån benämning på Degersjöån och Kylsnäsån
      Överåstormyran myr
      Överåvägen väg
      Överänget åker och ängsmark
      Överänget inäga
      Övre kullen åker
      ?Översjäla by
      ?Översjäla by
      Översjäla by
      Översjäla by
      Översjäla by /Se
      Översjäla by /Se
      Översjäla by /Se

  ^