ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Själevads socken : Ångermanlands norra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 286 Naturnamn : 1098 Bebyggelsenamn : 534 Naturnamn : 1483
Själevad sn Abraham-Perskullen berg Själevads sn sn Abbeslägdan åker
Själevad sn Aftonsmyran myr Själevad sn Abborrhällan spets av näs
Själevad sn o tg Allön, se Ällö holme Själevad sn o tg Allén väg
Själevad sn *Amundz forss fors Själevad socken Anders-Erstorpet slåtter
Själevad sn /Se *Amundz Forss laxfiske /Se Själevad socken Anna-Kajsasgräftlandet rullstensås
Själevad sn Antonstorpet terräng Själevad sn Ante-Sjölundsvägen stig
Själevad sn Apland strandparti Själevad sn Antonsberget berg
Själevad sn Aplandshällen stenhäll Själevad sn Antonsberget bergkulle
Själevad sn Arkavalsmyran myr Själevad socken Antonstorpet bete, förr torp
Själevad sn Arnäs Fiärden, se Dekarsöfjärden vik Själevad sn Antonsviken vik
Själevad sn *Backe älv Saknas Själevad socken Arkavalen skogsparti
Själevad sn BackSiö Siön, se Lomsjön sjö Själevad sn Arkavalsbäcken bäck
Själevad sn Backsiösiön, se Lomsjön sjö Själevad sn Arkavalsmyran myr
Själevad sn Backsjön sjö Själevad socken Arkavalsmyran myr
Själevad socken Backsjösjön sjö Själevad sn Arresten slåtter
Själevad socken Backsjösjön sjö Själevad sn Backen strandparti
Själevad sn Backsjösjön sjö Själevad sn Backsjöberget bergshöjd
Själevad sn Badargrubban strandparti Själevad, se Själaholmen sn Backsjödalen dalgång
Själevad sn *Balsjötresk fiskevatten Själakalv, se Själevad inbyggarbeteckning Backsj(ön), L(illa), se Lillbacktjärnen Saknas
Själevad sn *Balsjötresk sjö /Se själakalv inbyggarbeteckning Backsj(ön), St(ora), se Backsjösjön Saknas
Själevad socken /Se *Barberg rå råmärke Själakalvarna inbyggarbeteckning Backsjösjön sjö
Själevad sn *Barbergrå gränsmärke(berg) Själevadskalvar inbyggarbeteckning Bakfjälen myr
Själevad socken /Se *Barbergråd gränsmärke Alfredshem fabrikssamhälle Bakstycket åkerteg
Själevad sn Bastutjärnen tjärn Alfredshem pst Barnkullen höjd
Själevad sn *Bergbergråd råmärke Alnäs by Bastubacken backsluttning
Själevad sn *Bergbergsråd gränsmärke Annebo avs Bastuladuskiftet åkerområde
Själevad sn Bergsjöberget berg Backe by Bastustycket åkerteg
Själevad sn Bergsjön sjö Backsjö by Bastutjärnen tjärn
Själevad sn Bergsjön sjö Backsjö by Bergmyren myr
Själevad sn Bergsjö-Stormyran myr Backsjödalen torp Bergmyrmyren myr
Själevad sn Bergsjöåsen höjd Berg by Bergsbacken vägbacke
Själevad sn Bergs tjärn tjärn Berg by Bergsjöberget berg
Själevad by? Bergtjärnen tjärn Berg by Bergsjöberget berg
Själevad socken /Se Bergudden udde Berg by Bergsjöberget bergshöjd
Själevad socken /Se Bersiöön, se Bergsjön sjö Berghem avs Bergsjöberget berg
Själevad sn /Se Billaberget berg o. triangelpunkt Bergslund avs Bergsjöfallet fall
Själevad sn Billabäcken bäck Bergåkern by Bergsjömyren myr
Själevad sn /Se Billakläppen höjd Beteshagen, se 40 Domsjö Saknas Bergsjön sjö
Själevad sn /Se Billatjärnen tjärn Betet, se 9 Sörvästansjö Saknas Bergssjön sjö
Själevad sn /Se Billatjärnen tjärn Billa by Bergsjön, Inre del av Bergsjön
Själevad sn /Se Billatjärnen tjärn Billa by Bergsjön, Yttre del av Bergsjön
Själevad sn /Se Billkiern, se Billatjärnen tjärn Billa by Bergsjöstormyren myr
Själevad sn /Se Billsjösjön sjö Billa by Bergtjärnberget berg
Själevad sn /Se Billsjösjön sjö Billa by Bergtjärnen tjärn
Själevad sn /Se Billsjösjön sjö Billa byar Bergtjärnen tjärn
Själevad sn /Se Billsjösjön sjö Billaed torp Billaberget Saknas
Själevad sn /Se Billsjötjärnen tjärn Billaedet torpområde Billaberget berg
Själevad samhälle /Se Billsjöviken vik Billsjö by Billabäck landsningsplats för ångbåtar
Själevad sn /Se Billstabergen berg Billsjö bebyggelse Billabäcken bäck
Själevad sn /Se Billstamyran myr Billsta by Billakläppen bergknalle
Själevad sn /Se Billstasundet sund Billsta by Billatjärnen tjärn
Själevads kyrka kyrka /Se *Binge tresk sjö /Se Billsta by Billatjärnen tjärn
Alnäs by *Biens åå å Billsta bebyggelse Billsjöbodberget berg
Alnäsbodarna förr fäbodar? *Biens åå å Bleken torpgård Billsjöholmen del av holme
Alnö, se Väster- och Österalnö byar Biens åå å /Se Blomma, se 25 Billsta Saknas Billsjön Saknas
Backe, L. by Billsjösjön sjö Blomster, se 10 Gene Saknas Billsjösjön sjö
Backe by /Se *Biörnsiö åån å Bodarna del av samhälle Billsjösjön Saknas
Backe by BissiöSiön, se Billsjösjön sjö Bodarna bebyggelse Billsjötjärnen tjärn
Backsjö gård *Bjennså å /Se Bodåkern torpområde Billstabergen berg
Berg by Björklidbäcken bäck Bravo, se 11 Gene Saknas Billstasundet sund
Berg by Björklidbäcken bäck Bringen by Billstasundet sund
Berg by Björkliden skogsmark Bringen by Björklidbäcken bäck
Berg by /Se Björkudden udde Bringen by Björkliden skogsområde
Billa, se Främmer- och Överbilla byar Björnmyran myr Bränna torp Björklägdan åkerteg
Främmer- el. Överbilla byar Blandbäcken bäck Brödrahem avs Björnmyrbäcken bäck
Främmerbilla och Överbilla byar Bobergsviken vik Butsjöböle by Björnmyrdalen dalsänka
Billa (nu Främmerbilla) by Bockholmarna holmar Butsjöbölen by Björnmyren myr
Bill by Bodberget berg Båtsmanstorpet torp Blektorpet slåtter, förr torp
Billa Saknas Bodberget berg Bölen by Blindån älvfåra
Billa by Bodbergsklacken berg Charlottenberg avs Blindån sund
Billa by Bodbäcken bäck Dal by Blåberget bergudde
Billa by Bodlandssvedjeberget berg Dal by Blåberget berg
Billa by Bodmyran myr Dal by Boberget berg
Billa by Bodsundet sund Dal by Bobergsvikbäcken bäck
Billa by /Se Bodtoberget berg Dalatorpet torp Bobergsviken vik
Billsta by Bodudden udde Dalsbyn by Bockholmarna holmar
Billsta by Bodviken vik Daltorpet torp Bockholmarna holmar
Brenne Saknas Bolandssvedjan skogsområde /Se Daltorp, se Dalatorpet Saknas Bodberget bergshöjd
Bringen by Bolesiön, se Lövsjösjön Saknas Domsjö by och ångsåg Bodbergsviken vik
Bringen by Bol...berget, se Storberget berg Domsjö by Bodbergsviken vik
Butsjöböle by Bommelberget berg Domsjö by Bodbäcken bäck
Dal by ?Bonässund sund Domsjö bebyggelse Bodbäcken bäck
Domsjö by Bonässundet sund Domsjöhällen kustparti Bodmyren myr
Döfland Saknas Bonässundet sund Domsjösvedjan del av by Bodmyren myr
Flene gd /Se Brandbäcken bäck Domsjösvedjan jordbruksbebyggelse Bodmyren myr
Främmerbilla by Brandbärkullen höjd Domsjö sågv., se Domsjöverken Saknas Bodsundet sund
Främmerbilla by /Se Brandkälsmyran myr Domsjöverken fabriksområde Bodtjärnarna tjärnar
Främmerhörnäs by Brattberget fiskeplats Domsjöänget torp Bodtjärnen tjärn
Främmernäs och Överhörnäs byar Bratthusberget berg Domsjöänget del av by Bodvallen fäbodplats
Främmerhörnäs by /Se Brattsvedjeberget berg Domsjöänget del av by Bo(d)vägen väg
Gene by Bredtomyran myr Dämpriset slåtter, nu bebott åkeromr. Bodåkern skogsområde
Gene by Bringsberget berg Erikslund avs Bolandssvedjan skogsområde
Gene samhälle Bringsberget berg Eriksro avs Bommelberget berg
Gene samhälle Bringsbäcken bäck Erstorp avs Bonässundet sund
Gene by /Se Brunmobäcken bäck Fagerhult avs Bosandmon skogsbacke
Gene by /Se Brunmomyran myr Fiskeskär avs Bovallen fäbodvall
Gene by /Se Brymyran myr Flene torp Brandbäcken tuvåker och slåtter
Gene samhälle /Se Brymyran natn /Se Flene del av by Brandkälsmyren myr
Gene by /Se Brånaberget berg Flene gårdar Brattberget berg
Gene by /Se Brånaberget berg Flene gårdar Brattfallet fall
Genesmon by /Se Brånan skogsmark Fors by Bratthusberget bergshöjd
?Gerdal by Brännmon höjd Fors by Brattlandet berg
Gerdal by /Se Brännäsudden udde Fors by Brattlandet skogsområde
Grisslan fiskeläge Bräntlandsberget berg Forsån hållplats Brattlandet skog
Grisslan fiskeläge /Se Buhalsberget berg Frambyn hemman Brattlandsberget bergshöjd
Grisslan fiskeläge /Se Buviken vik Fredriksgärd avs Brattlandsberget berg
Grisslans fiskeläge fiskeläge Båtviken vik Fredriksgärdan avs Brattsvedjebacken vägbacke
Grytsjö by Bäckfjärden fjärd Fredrikshem, se 42 Domsjö Saknas Brattsvedjeberget bergshöjd
Grytsjö by Bäckfjärden fjärd Fridhem avs Brattåkern åker
Gårdnäs komm.bost. /Se Bäckfjärden fjärd Främmerbilla by Bredlägdan åkerteg
Gårdnäs komm.bost. /Se Bäckfjärden fjärd Främmerbilla by Bredmoberget bergshöjd
Gårdnäs komm.bost. /Se Bäckfjärden havsvik Främmerbilla by Bredmon skogsområde
Gårdnäs komm.bost. /Se Bäckfjärden fjärd Främmerhörnäs by Bredtoet dalsänka
Gårdnäs komm.bost. /Se Bäckfjärden havsvik Främmerhörnäs by Bredtomyren myr
Gårdnäs komm.bost. Bäckfjärden fjärd Gammgården hemman Bredtomyren myr
Gårdnäs komm.bost. /Se Bäckfjärden fjärd Gene by Bringsberget bergshöjd
Gårdnäs komm.bost. /Se Bäck Sunde, se Bäckfjärden del av Bäckfjärden Gene by Bringsberget berg
Gårdnäs komm.bost. /Se *Bäcksundet del av Bäckfjärden Gene by Bringsbäcken bäck
Gårdnäs komm.bost. /Se *Bäcksundet sund Gene bebyggelse Broradden slåtter
Gårdnäs komm.bost. /Se Bölesnäset näs Genesmon torpställen Brummerdalen dalgång
Gälven by Bölestjärnen tjärn Genesmon avs Brummermyran myr
Gälven by Dalsmyran myr Genesänget torp Brunmomyren myr
?Gälven by /Se Dalsnäshällan udde Genesänget del av by Brunnsgärdan bete
Gälven by /Se Danielsberget berg Genesänget villaområde Brunnstegen åkerområde
Gälven by /Se Degelmyran myr Gereputten torp Brymyren myr
Gälven by /Se Degersten ?råsten Glasskallen hemmansdel Bråna-berget berg
Gälven by /Se Degerstenen sten? Glöa Saknas Brånaberget bergshöjd
Gälven by /Se Dekarsöfjärden vik Gottfridshem avs Brånaberget = Brännaberget skogar
Hafsta by Dekarsöfjärden fjärd Granliden avs Brånan skogsområde
Hafsta by Djupbäcken bäck Grisslan fiskeläge Brädnoret sund
Hanabäck by Djupsand strandparti Grisslan fiskeläge Brädtjärnen tjärn
Hanabäck by Dombsiö Fierden, se Örnsköldsviksfjärden fjärd Grisslan fiskläge Brännaberget berg
Hanabäck by /Se Dombsiöfierden, se Örnsköldsviksfjärden vik Grisslans fiskläge fiskläge Brännaberget, se Brånaberget Saknas
Happsta by Domsiö Fierden, se Örnsköldsviksfjärden fjärd Grytsjö by Brännan åker
Hägglundstorpet förr torp? Domsiö Fiärden, se Örnsköldsviksfjärden havsvik Grytsjö by Brännmoberget bergshöjd
Högsnäs by Dyngmyran myr Grytsjö by Brännäsudden udde
Hörnett by Dånesmyran myr Grytsjö by Bräntlandet skogsområde
Hörnett by Eliastjärnberget berg Grytsjö by Bräntlandberget berg
Hörnett by /Se Eliastjärnen tjärn Grönalund avs Bräntlandsberget bergshöjd
Hörnett by /Se Ellö ö Grönhamnen torp Bräntmyren myr
Hörnett samhälle /Se Ellögrundet grund Gullänget torp Bräntmyran sund
Hörnett by /Se Ellöhn, se Ällö ö Gullänget industriområde Bubäcken bäck
Hörnett samhälle /Se Ellön, se Ällön ö Gullänget pst Buhalsberget bergshöjd
Hörnett by /Se Ellön ö Gullänget lastplats Bummelberget berg
Hörnett samhälle /Se Ellön, se Ällö ö Gundsjö by Bustomten gårdsplats
Hörnett by /Se Ellön, se Ällön ö Gunsjö byar Buviken vik
Hörnett samhälle /Se Ellön, se Ällön ö Gunsjö by Buvikesva skog
Hörnett by Ellön, se Ällön ö Gustafshem avs Byviken vik
Hörnett by /Se Ellön, se Ällön ö Gustafshem avs Byvikudden udde
Hörnettbodarna förr fäbodar? Ellön, se Ällö ö Gårdmån tomtplats och gårdsplan Byxbenlägdan åkerskifte
Hörnäs by Ellön ö /Se Gårdnäs komministerbostad Bålandsvedjan skogsområde
Hörnäs by Ellösundet sund Gårdsgärdan avs Bålandsvedjeberget bergshöjd
Hörnäs by Ellöön, se Ällö ö Gälven by Båtviken vik
Hörnäs by Ellöön, se Ällö Saknas Gälfven by Båtviken vik
Hörnäs by Endelkiern, se ?Hanabäckstjärn tjärn Gälven by Bäckfjärden Saknas
Innerhaffsta by *Endolsten ?råmärke Gälven by Bäckfjärden havsvik
Kasta by *Endolstenen gränsmärke Gälven by Bärmyren myr
Kasta by *Fahlstenen gränsmärke Gärdal by Bölesnäset näs
Kittelsböle by Farfarsmyran myr Gärdal by Bölestjärnen tjärn
Klatsböle by Fastbomyran myr Gärdal by Bönhusdalen dalgång
Klatsböle by /Se Fillebyttan sten? Hackningsgärdan bebodd odling Carpelansmyran, se Karpelansmyran myr
Klatsböle gd /Se *Fillgelbresjön tjärn? Haffsta by Dalsberget berg
Komnäs by *Fiskebäcken bäck /Se Haffsta by Dalsberget bergshöjd
Komnäs by ?Fissbäcken bäck /Se Haffsta by Dalsboden Saknas
Kroksta by ?Fissbäcken bäck /Se Haffsta by Dalsmyren myr
Ledinge by /Se Fjälltjärnen tjärn Haffsta bebyggelse Dalsnäshällen strandhäll
Lungånger samhälle ?Fjälltjärnen tjärn Hallbacken gårdsplats, kulle Dalsnäshällan strandhäll
Lungånger, N. och S. byar /Se Fjälltjärnen tjärn Hallron ställe Dalstjärnen tjärn
Lövsjö by Fjälltjärnen sjö /Se Hallänget torp Dalstj., se Paddalstjärnen sund
Mycklinge by Fjälludden udde Hampnäs folkhögskola Dalstjärnen tjärn
Myckling by /Se Fjällåkern sank mark Hampnäs folkhögskola Dalsuggan ställe
Myckling by /Se *Flarckatresk fiskevatten Hamra gårdsplats Danielsberget berg
Myckling by /Se *Flarkaträsk sjö /Se Hanabäck by Danielsberget bergshöjd
Måle by Flatberget berg Hanabäck by Degelmyren myr
Måle by Flatkakeberget berg Hanebäck by Dikmyren myr
Måle by *Flerk...stenen råsten? Hanabäck by Djupbäcken del av Ängesbäcken
Måle by Forsmyran myr Hanabäck by Djupdalslidmyren myr
Måle by /Se Forssjön del av sjö Hanabäck bebyggelse Djupsanden grund vik
Nordanås by Forssjön del av Västergundsjösjön Hanabäcksliden torpområde Djupsand bukt
Nordanås by Forsåbäcken bäck Handelstomten, se 41 Domsjö Saknas Djupvarpet timmerplats
Norrbacksjö by Forsån å Handelstomten, se 41 Hörnett Saknas Domsjöberget berg
Norrlungånger by Forsån å Happsta, se 1-4 Innerhaffsta Saknas Domsjöfjärden fjärd
Norrlungånger by /Se *Främmerhörnässkogen skogsområde Happsta by Domsjöfjärden fjärd
Norrvåge by Furbäcken bäck Happsta by Domsjöfjärden Saknas
Norrvåge by *Fålstenen gränsmärke Happsta by Domsjöfjärden vik
Norrvåge o. Sörvåge byar Fårsvedjan terräng Happsta, se Innerhaffsta by Domsjöängesbäcken Saknas
Norrvåge o. Sörvåge byar Fäbodtjärnen tjärn Hemmet avs Duschkajen Saknas
Norrvåge och Sörvåge byar Fäbodvallmyran myr Herrbodarna fäbodar Dygnnäs område
Norrvåge by Fäbodvallsmyran myr Herrbodarna fäbodställe Dygnnäsbäcken bäck
Norrvåge by Fäbodviken vik Hinreks torpargårdar Dygnnäsudden udde
Norrvåge by Färnsmyrbäcken bäck Hjärpesmyren torp Dyngmyren myr
Våge, N:a o. S:a byar /Se Galasjöån fiskevatten Hjärpesmyren torp Dånabacken backe
Norrvåge by /Se *Galaån å /Se Holmen by Dånesmyren myr
Norrvåge by /Se *Galaånn å /Se Holmsta avs Där-vattnet-rinn-ned klippvägg
Norrvästansjö by Galtryggen skogsmark Hus Saknas Dövlan sank skogsmark
Nyland by Gammbodberget berg Hällan Saknas Eliastjärnberget bergshöjd
Nävertjäl by Gammbodbäcken bäck Hästbetet villaområde Eliastjärnen tjärn
Nävertjäl by Gammbod-Långmyran myr Hästkullen avs Iljarstjärnen tjärn
Nävertjäl by Gammbod-Långmyran myr Högbacka avs Eliastjärnen tjärn
Näverkäl by /Se Gammbodtjärnen tjärn Högsnäs by Ellön ö
Paddal gårdar /Se Gammbodtjärnen tjärn Högsnäs herrgård, nu hmd Ellön ö
Paddal beb /Se Gammelgran fiskeplats Högsnäs bebyggelse Ellön Saknas
Prästbordet prästbord /Se Gammänget sank mark Hörneborg torp Ellösundet sund
Prästbordet prästbord /Se *...gerberget berg Hörneborg sågverksområde Entoet sänka
Prästbordet Saknas /Se Gethelvetet klippavsats Hörnett by Entomyrarna småmyrar
Själand by Gideälven älv Hörnett by Entumskajen sågverk
?Själand by Gimesiö, se Höglandssjön sjö Hörnett by Erik-Anderstorpet bete, förr torp
Själand by /Se *Gimesnöret ?sund Hörnett bebyggelse Erik-Isaksviken vik
Själand by /Se Gnusberget berg Hörnäs by Erik-Olstvetbacken skogsbacke
Skärpe torp Gnustenen gränsmärke Hörnäs byar Eriksvedjeviken vik
Skärpe, se Skärped? by Gnustenen gränsmärke Hörnäsängena odlingsområde Fagerberget bergshöjd
Skärped by /Se Gnustenen ?råsten Innerhaffsta by Farfarsmyran myr
Skärped by /Se Gnustenen råsten? Innerhaffsta bebyggelse Fiolen åkerteg
Snickböle by Gnustenen sten? Innerverket kasärnområde Fiolen åker
Snikböle Saknas Gnustensberget berg o. triangelpunkt Innerverket område Fissbäcken bäck
Snickböle hemman Gresla, se Grisselön ö Jacobsberg avs Fjällberget berg
Stensland by Greslan, se Grisslan holme Jakobshem avs Fjällberget berg
Sund by »greslan», se Grisslan förr ö, nu del av Vågön Johannedal avs Fjället åkerområde
?Sund by *Grisjöträsk sjö Johanneshem avs Fjällmyren myr
?Sund by Grislan, se Grisselön holme Johanneshem avs Fjällslåttern skogsområde
Sund samhälle /Se Grisselrevet rev Johanshem och Fredrikshem, se 42 Domsjö Saknas Fjälltj., se Näverkälstjärnen tjärn
Svedje by Grisselsundet sund Johanshem avs Fjälltjärnen tjärn
Svedjeholmen by Grisselsundshällen stenhäll Karlsberg avs Fjälltjärnen tjärn
*Syudhe Saknas Grisselön ö Karlshem avs Fjälludden udde
Sörbacksjö by Grisselön ö Karlslund hemman Fjällvägen stig
Sörböle by Grisselön holme Karlslunds handelsträdgård, se 17 Översjäla Saknas Fjällåkern skogskifte
Sörböle by Grisselön halvö /Se Karlsro avs Flatkakeberget berg
Sörlungånger by Grisselön ö ?Kasta by Flatkakeberget bergshöjd
Sörlungånger by /Se Grisselön ö Kasta by Flatåkern åkerområde
Sörvåge by Grissiön, se Grytsjön sjö Kasta by Flatåkern åkerteg
Sörvåge by Grisslan förr ö, nu del av Vågön Katthavet strandområde Flene(s)tegarna åkerskiften
Sörvåge by /Se Grisslan del av Vågön Kilen torpområde Flöddiket bäck
Sörvåge by /Se Grisslan udde Kiltorpet torp Forsgärdan bete
Sörvästansjö by Grisslaön halvö Kittelsböle by Forsliden lid
Tjärn by Groflasund skär Kittelsbölen by Forsmyren myr
?Tjärn by GrysSiön, se Grytsjön sjö Kittelsböle by Forssjön del av V. Gundsjön
*Tompta gård »gryssiön», se Grytsjön sjö Klatsbölen by Forsviken vik
Våge, Norr o. Sör byar Grytsjöbäcken bäck Kla(t)sbölen by Forsåbäcken bäck
Våge, Norr- och Sör- byar /Se Grytsjöliden skogsmark Klippan avs Forsån å
Vägersta by Grytsjömyran myr Klåsbölen namn för Klatsbölen Forsån å
Västansjö by Grytsjön sjö Kolsveden, Korssveden torp Forsån bäck
Västansjö by Grytsjön sjö Komnäs by Furbäcken bäck
Västansjö by Grytsjön sjö Komnäs by Fyrkanten åkerteg
Västeralnäs by Grytsjön sjö Komnäs by Fånghusgrinden trakt
Västeralnäs o. Österalnäs byar Gråflasen skär Komnäs by Fårsvedjan dalsänka
Västerbillsjö o. Österbillsjö byar Gråflasen skär Kroksta by Fårsvedjeberget bergshöjd
Västerbillsjö by Gråflasen skär Kroksta by (Gamla) Fäbodtjärnarna tjärnar
Västergerdal by Gråflasorna skär Kroksta by Fäbodvallberget berg
Västergärdal by /Se Gråhällan Saknas Krokstaliden torp Fäbodvallmyran myr
Västergunsjö och Yttergunsjö byar Gråhällan Krokstaliden torpområde Färesmyren myr
Västergunsjö by *Gråhällan terräng(?) Krokstaänget byområde Färelen strandområde
Västerhus by Gråskär ö Krunen? dalgång och torpargårdar? Färnmyren myr
Västerhus by Gråsten sten Kullarna torp Färnsmyrberget bergshöjd
Västerhus by /Se Gräntoberget berg Kulltorpet torp Färnsmyrbäcken bäck
Västerhus by /Se Grön landmärke Kviggärdan gd Fätoet dalsänka
?Västerås el. Österås byar Grötviken vik Kälssvedjan torpområde Galten kulle
Västerås o. Österås byar Gullvik vik /Se Larstorp avs Galten topp
Västerås o. Österås byar Gullviksfjärden vik Liden avs Galttoberget bergshöjd
Västerås by Gullvikfjärden fjärd Liljedal avs Galttoet sänka
?Västerås by Gundsiösiön, se Västergunsjön sjö Lillbacke by Gambodtjärnarna tjärnar
?Västerås by Gunnelviken vik Lillbacke by Gamla Fabodstjärnarna, se Gammfäbodtjärnarna Saknas
?Västerås by GunSiön, se Forssjön o. Västergrundsjösjön sjö Lillbacke bebyggelse Gammbetet åker
Yttergunsjö by »gunsiön», se Västergunsjön sjö Ljus avs Gammbodarna fäb.plats
Yttergunsjö och Västergunsjö byar »gunsiön», se Yttergunsjön sjö Lugnet avs Gammbodberget bergshöjd
*Ålsby by? /Se Gunsjön, V. och Ytt. sjöar Lungåner by Gammbodbäcken bäck
Åte by Gunsjön, se Västergundsjösjön sjö /Se Lungånger by Gammbodtjärnarna namn för Gammfäbodtjärnarna
Åte by *Gålman Saknas Långåkern hemman Gammdalen slåtter
Åte by Gårdberget berg Löfsjö by Gammelgran storryssj-ställe
Åte by Gårdberget berg Lövsjö by Gammfjället skogsområde, fäb.plats
?Åte by /Se Gårdberget berg o. triangelpunkt Lövsjö by Gammfjället skogar
Åte by /Se Gårdberget berg Lövsjö by Gammfäbodtjärnarna tjärnar
Åte by /Se Gårdberget berg Mariehem avs Gammgårdsbacken kulle
Änget ödegård? Gårdberget berg Marielund avs Gammgärdsskiftet åkerområde
Österalnäs by Gårdberget berg Mobackarna bebyggelseområde Gamm-Kallingsskogen skog
Österbillsjö by Gårdberget berg Moälven, se Sundåsen poststn Gammsvedjan åkerområde
Östergerdal by Gårdbergsmyran myr Myckling by Gammänget slåtter
Östergärdal by /Se *Gårdnässtranden strand /Se Myckling by Gatan väg
Österås by *Haff skatan laxfiske Mycklingsdalen torpområde Gavelkälen skogsområde
Österås by Haffstafjärden fjärd Måle by Geneberget berg
Överbilla by Haffstafjärden fjärd Myran avs Geneholmarna holme
Överbilla by /Se Haffstafjärden fjärd /Se Måle by Geneholmen holme
Överhörnäs by Haffstafjärden fjärd Ner-i-byn del av by Genekajen holme
Överhörnäs och Främmerhörnäs byar Hallmyran myr Nordanås by Genesberget berg
Överhörnäs by /Se Haltjärnen tjärn Nord(an)ås by Genesholmen holme
Överhörnäs by /Se Halvfaritbäcken bäck Nordanås by Genesviken vik
Överhörnäs by /Se Hammarrännan fiskeställe Nordanås by Genesviken, Östra vik
  Hamptjärnberget berg Nord(an)åsliden torpområde Genesåsen bergås
  Hamptjärnen tjärn Norrbacksjö by Genesåsen ås
  Hamptjärnen tjärn Norrbacksjö by Genesön Saknas
  Hamptjärnen tjärn Norrgård avs Genäsviken, Ö. vik
  Hanabäckliden höjd Norrlungånger by Gethelvetet klippavsats
  Hanabäckstjärn tjärn Norrlungånger by Gethelvetet sänka
  ?Hanabäckstjärn tjärn Norrvåge by Getingstugan hålighet
  Hanabäckstjärnen tjärn Norrvåge by Gnystensberget berg
  Haraskäret skärgårdsholme Norrvåge by Gnustensberget berg
  Holmmyran myr Norrvästansjö by Grantoberget berg
  Holmmyran myr Nybruket komminister-arrendatorbostad Grantoberget berg
  »holms myra», se Holmmyran myr Nybygget avs Grantoet sänka
  HugSiön, se Höksjön sjö Nygård avs Grantomyren myr
  »hugsiön», se Höksjön sjö Nyhem avs Grisslaön halvö
  »hvitsiö», se Vitsjön sjö Nyhem avs Grisselön udde
  Huitsiögan, se Lomsjön Saknas Nyhem avs Grisselön Saknas
  *Husesiö tresk fiskevatten Nyland by Grubbladubacken åker
  Håka-Kassbäcken bäck Nyland by Grundbanken grund
  Hägnsmyran myr Nyland by Grundåsen udde
  Hällern udde Nyåkern, Nyåker avs Gryssjö åker
  Hällforsen fors Nyänget torpområde Grytsjöbäcken bäck
  Hällningen sank mark Nyänget torp Grytsjön sjö
  »hämmingsmyran», se Gammbod-Långmyran myr Nyänget torp Grytsjösjön sjö
  Härktjärnbäcken bäck Nyänget bebyggelse Grytsjön sjö
  Härktjärnen tjärn Nyänget torpområde Gråflasen skär
  Härktjärnmyran myr Nästorp avs Gråflasarna kobbar
  Härktjärnsvedjan skogsmark Näverkäl bebyggelse Gråflasen, se Gråflasarna Saknas
  Häränget sank mark Nävertjäl by Gråflasan Saknas
  Hässjetorisberget berg o. triangelpunkt Nävertjäl by Gråten strandslåtter
  Hästbäcken bäck Nävertjäl by Gräntoberget, se Grantoberget Saknas
  Hästbäcken bäck Nävertjäl by Grönhamnen skogsdunge
  Hästskotjärnen tjärn Olofshem avs Grönslättudden udde
  Hästsvedjeberget berg Ottelandet torp Grötviken vik
  Häståsen höjd Ottelandet torp Gubbkälen skogssänka
  Högklippan, (Långbordsklippan, Musklippan) holmar Ottelandet torpområde Gubbsvedjen skogsområde
  Högklippan holme Otterlandet Saknas Gubbsvedjeberget berg
  Högklippan skär Ottelandet bebyggelse Gubbänget strandremsa
  Högklippan skär Ovanbo avs Gubbänget åker
  Högkullen höjd Paddal torp Guldvik vik
  Högkullen höjd Paddal del av by Guldvik badplats
  Höglandssjön sjö Paddal Saknas Guldviksfjärden fjärd
  Höglandssjön sjö Paddal torp Guldvikfjärden fjärd
  Höglandssjön sjö Paddal (f.d.) bebyggelse Gullinsgrunnan grund
  Höglandssjön sjö Paddal (f.d.) bebyggelse Gullinsgrunnan grund
  Högsand strandområde Paddal (f.d.) bebyggelse Gullvik vik
  Höksjömon terräng Paddal (f.d.) bebyggelse Gullvikfjärden Saknas
  Höksjön sjö Peresjö bebyggelse Gullviksbäcken bäck
  Höksjön sjö Peresjön (by) bebyggelse Gullviksmyran myr
  Höksjön sjö Peresjö torp Gulnäs åker
  HölandsSiön, se Höglandssjön sjö Peresjö bebyggelseområde Gundsjön, se Västergundsjösjön Saknas
  »hölands siön», se Höglandssjön sjö Per Johansbacken torp Gundsjönäset näs
  Hömyran myr Persro avs Gundsjön, Yttre sjö
  Hömyran myr Prästbordet prästbord Gunnelviken vik
  Hömyran ägomark Prästänget odlingsområden Gunnelviksudden udde
  Hömyrberget berg Putten hemmansdel Gunsjösjön sjö
  »hömyrkammen!, se ?Toberget berg Rullsveden torpställen Gvalmyren myr
  »hönätberget», se Varvsberget berg Rumpnäset tegelbruk Gvalvlandslägdan åkerområde
  Hörnsjön sjö Rönnbacken torp Gårdberget berg
  *Hönäs beckenn bäck Samfälligheten, se 6 Hanabäck Saknas Gårdberget berg
  Hörnästjärnen tjärn Sams, se 12 Gene Saknas Gårdberget berg
  Hörnettbäcken bäck Samuelsboda avs Gårdberget berg
  Hörnett-Långmyran myr Sanda avs Gårdberget berg
  Hörnättsundet sund Själand by Gårdberget berg
  »iggel kiern hälla», se *Ögeltjärnhällan häll o. råmärke Själand by Gårdberget berg
  Inner-Bergsjön sjö Själand by Gårdberget berg
  InnerFierden, se Haffstafjärden fjärd Själand by Gårdberget bergshöjd
  Innerfierden, se Haffstafjärden fjärd Själand by Gårdberget annat namn för Själandsberget
  *Inre fjärden, se Själevadsfjärden fjärd /Se Själanordås by Gårdberget berg
  Jonhäll sten Själa-Nyland by Gårdberget berg
  Juvikberget berg Själariset torp Gårdbergsmon skogsområde
  Juviken vik Sjöbo avs Gårdbergsmyren, = Gårdmyren myr
  Järpesmyran delvis odlat område Sjövik avs Gårdbergsmyran Saknas
  Jönsmyran myr Skatan hemman Gårdlägdan åkerområde
  Jösseslåtten myrslåtter Skatan hemman Gårdmyran Saknas
  Kalldalsbäcken bäck Skatbacken hemmansplats Gårdmyrberget bergshöjd
  Kallkällmyran myr Skidsta torp Gårdmyrbäcken bäck
  Kallmyran myr Skidsta del av by Gårdmyren myr
  Kallmyrtjärnen tjärn Skidsta avs Gårdmyren, se Gårdbergsmyren Saknas
  Kallsbäcken bäck Skidstamon avs Gårdmyren åker
  Kallån å Skjärpe torp Gårdmyren myr
  Kallån å /Se Skjärpe, se Skärpe Saknas Gårdmån kulle
  Kalvberget berg Skruven gd Gårdmån(en) åker
  Kalvdalen dal Skruvsjö avs Gårdmån bete, byplats
  Kalven, se Mörtsjökalven del av sjö Skäret avs Gårdsskiftet åkerområde
  Kalven vik Skärpe byområde, torp Gärdbacken vägbacke
  Kalvmyran myr Skärpe by Gärdberget berg
  Kalvmyran myr Skärpe bebyggelse Gärdbergsklinten topp
  Kalvmyrtjärnen tjärn Slåttersvedjan torp Gärdbergsklippen kulle
  Kamberget berg Slåttersvedjan torpområden, del av by Göllbacken vägbacke
  Karttoberget berg Slåttsvedjen avs Gölen myråker
  Kasstoberget berg Smedsbölen by Gölen åkermark
  Kasstobäcken bäck Småbacke by Haffstabacken vägbacke
  Kastakläppen höjd Snipersbodarna fäbodar Haffstadalen dalsänka
  Kattbäcken bäck Snippbölen fyllnadsskog Haffstafjärden = Happstafjärden Saknas
  Kattkläppen bergshöjd /Se Sommarro avs Hagaberget bergshöjd
  Kattkläppen höjd Sportstugan, se 10 Sörvästansjö Saknas Hagabäcken bäck
  Kattskär skärgårdsholme Stenborg avs Hagagärdan åker
  Kavelsberget berg Stensland by Hagsvedjan skogsområde
  Kilberget berg Stensland by Hallbrännan skogsområde
  Kiltjärnen tjärn Stensland avs Hallbäcken bäck
  Klingretjärnen tjärn Stensland by Hallgrindbacken vägbacke
  Klinten grund Stenstorp avs Hallgrinden grindplats
  Kliporne holmar Stjärnhem avs Hallinsmyran myr
  Klipporna holmar Storsvedjan torp Hallmyren myr
  Klipprevet rev Strandbyarna byar Hallron åkerområde
  Klippstenen sten Stranden strand- och byområde Haltjärnberget bergkulle
  Klockarholmen holme Stranden avs Haltjärnbäcken bäck
  Klubbveckan grund Strandgård avs Haltjärnen tjärn
  Klyftestensmyran myr Strandhem avs Halvfarit röse
  Klösan ö Stubbersmark villaområde Hammaren bete
  Klösan ö Sund by Hammarn vägskäl
  Klösan ö Sund by Hammarn samlingsplats
  Klösan ö Sund by Hampnäsberget bergknalle
  Klösan ö Sundbo avs Hampnäset näs
  Klösan ö Sundbybacke avs Hamptjärnberget berg
  Klösan ö Sundshyddan avs Hamptjärnbäcken bäck
  Klösan ö /Se Sundtorp avs Hamptjärnen tjärn
  Klösan ö Sundåsen poststation Hamptjärnen tjärn
  Klösan ö Sveden, Billstasveden del av by Hamptjärnen tjärn, delvis
  Klösan ö Sveden torplägenheter? Hamptjärnen tjärn
  Klösan ö Svedje by Hamptjärnsbacken backe
  Klösan ö Svedje by Hanabäcktjärnen tjärn
  Klösan ö Svedje by Hanabäckstjärnen tjärn
  Klösan ö /Se Svedje by Hangtjärnto pass
  Klösbådan skär Svedjeholmen by Hansänget åker
  Klösbådan grund Svedjeholmen by Hansängesviken vik
  Klösbådan skär Svedjeholmen sågverkssamhälle Happstafjärden, se Haffstafjärden Saknas
  Klöshamnen vik Svedjeholmen by Haraskäret Saknas
  Klösmalen stengrund Svedjen Saknas Hargärdan odling
  Klösviken vik Svedjero avs Harktj., se Harrtjärnen Saknas
  Knivtjärnen tjärn Svedjorna torp Harktjärnen tjärn
  *Kolhuset Saknas Svinvallen byområde Harnacken dunge
  Kommarsgatan, se Kommarskatan udde Södergård avs Harptungan näs
  Kammarskatan udde Sör-Backsjö by Harrtjärnbäcken bäck
  Kommarskatan udde Sörbacksjö by Harrtjärnen tjärn
  Kommarskatan udde Sörbacksjö by Harktjärnkullen berg
  Kommarskatan udde Sörbacksjö by Harktjärnmyren myr
  Kommersgatan, se Skommarskatan udde Sörbacksjö by Harrtjärnmyren myr
  Kommerskattan, se Skommarskatan udde Sörberga avs Harrtjärnraningen slåtter
  Komnäset udde Sörböle by Harrtjärnsvedjan skogsområde
  Komnäset udde Sörbölen by Harskär holme
  Komnessiön, se Billsjösjön Saknas Sörgränden byar Harskär holme
  *Komnes tresk sjö Sörgränden byar Harskäret skär
  Komnäsudden udde Sörlungånger by Herrbodtjärnen tjärn
  Komnäsudden udde Sörvåge by Herrgårdsbacken backe
  Komnäsviken vik Sörvåge by Hiteränget åkerområde
  Kontusberget berg Sörvåge by Hjärpesmyren myr
  Kontusmyran myr Sör-Västansjö by Holmsgrubban vik
  Kontusmyran myr Sörvästansjö by Holmsgrunnan grund
  Koppar-Olsmyran myr Sörvästansjö bebyggelse Holmtjärnen tjärn
  Kopparslagarbäcken bäck Tegelbruket avs Holmtj. eller Volmtj., se Volmtjärnen Saknas
  Krokalviken vik Tjärn by Huggsjön sjö
  Krokmyran myr Tjärn by Huggsjön, se Höksjön Saknas
  Krokmyrhällan berg? Tjärnåsen torp Hultet skogsområde
  Krokudden udde Tomtebacken beb. byområde Hundromyren åker
  Kråkbådan skär Torpa avs Hungerland åker
  Kråkbådan skär /Se Torpet avs Hussleåkern åker
  Kråkhålet fiskeplats Treetex, se 42-43 Hörnett Saknas Husslebacken kulle o åkerteg
  Kråkhålet sund /Se Trehörningen avs Hyvelkajen Saknas
  Kråkhällan skär Trädgården, se 18 Översjäla Saknas Hållbrännern terräng
  Kråkhällan skär /Se Trättänget torpområde Hårdnacken åker
  Kråkraningen terräng Tvillingsta torp? Hårdnacken dunge
  Kråksundet sund Tvillingsta hemman Hårdtjärnen tjärn
  Kråksundet sund Tvillingsta hp Hårdänget åker
  Kråksundet sund Upp-i-byn del av by Hägglunden skogsområde
  Kråksundet sund /Se Vala avs Hägglundsmyren myr
  Kråkviken vik Valfridshem avs Hägnan åker
  Kråkviken sund /Se Varvet bostadsområde Hägnsmyren? myr
  Kullkiernberget, se Rulltjärnklippen berg Vaxnäs avs Hägnsmyren myr
  Kummelskatan, se Skommarskaten udde Verket område Hälandsudden udde
  Kumnäse, se Komnäset udde Våge by Hälansudden udde
  Kumnäse, se Komnäsudden udde Vågeänget hemman Hälansveudden udde
  Kvarnbäcken bäck Vågeön torp Hällen gårdsplats
  Kvarnbäcken bäck Vågön avs Hällforsen fors
  Kvarnhusmyran myr Vårby del av by Hällåkern åker
  K...åhlhuset, se *Kolhuset Saknas Vårby del av by Häradsskär ö
  Källarudden udde Vårgård avs Häradsskär, se Harskär Saknas
  Käringberget bergknalle Vårhem avs Häradsskär Saknas
  Lappkojberget berg Våxnäs torp Härbresgärdan åker
  Lapplandsmyran myr Våxnäs torp Härktjärnen tjärn
  Lapplandsmyrbäcken bäck Våxnäs del av by Härktjärnkullen kulle
  Laxen sten? Vågsnäs avs Härpudden udde
  Laxvärpe vik Vågsnäs bebyggelse Häränget delvis odlad slåtter
  Ledingen sjö Vägersta by Hässjetorisberget bergshöjd
  Ledingen sjö /Se Vägersta by Hässjetoriset skogsområde
  Ledingshällorna berg? Vägersta by Hästbäcken namn för Tjärnbäcken
  *Ledug åå å Vägersta by Hästskotjärnen tjärn
  Legerberget udde Västansjö by Hästsvedbacken backe
  Lidberget berg Västansjö by(ar) Högen kulle
  Lidberget berg Västansjö, Norra by Högklippen skär
  Lidberget berg Västansjö, Södra by Högklippan kobbe
  Liddalsmyran myr Västeralnäs by Högklippan stup
  Lidån å Västeralnäs by Högkullen berg
  Liljansberget fiskeplats Västeralnäs by Högkullen berg
  Lillbacktjärnen tjärn Västerbillsjö by Högkullen topp
  Lillbodberget berg Västerbillsjö by Höglandssjön sjö
  Lillholmen holme Västergundsjö by Högmyrberget bergshöjd
  Lillklippan skär Västergundsjö by Högmyren myr
  Lillsand strandparti Västergundsjö by Högsanden strandremsa
  Lilltjärnen tjärn Västergundsjö, se Gunsjö by Högsand vik
  Lindbäcken bäck Västergärdal by Högto bergsänka
  Ljuskermyran delvis odlat område Västerhus by Högtoberget bergshöjd
  Lomsjön sjö Västerhus by Högåkern åkerområde
  Lomsjön sjö Västerhus by Högåkersskiftet åkerområde
  Lomsjön sjö Västerhus by Höksjökälen skogsområde
  Lomsjön sjö Västerhusänge rälsbusshållplats Höksjömyren myr
  Lomsjön sjö /Se Västerhusängena torpområden Höksjömyren myr
  Lomsjön sjö Västerås by Höksjön = Huggsjön sjö
  Lomsjön sjö Västerås by Höksvedjan skogsområde
  Lomsjön sjö Västeråsliden torpområde Höksvedjeberget bergshöjd
  Lomsjön sjö /Se Yttergundsjö by Hömyrberget bergshöjd
  Lomtesberget berg Yttergrndsjö by Hömyren odling
  Lomtestjärnen tjärn Yttergundsjö by Hömyren myr
  Lungåkerssjön, se Långåkerssjön sjö Ytterverket kasärnområde Hömyrraningen skogsområde
  Lungångersmon Saknas /Se Åkerbo avs Hömyr-röjningen slåtter
  Lungångersunne, se Bonässundet sund Åkertomten, se 43-45 Domsjö Saknas Hömyr-röjnings-bäcken bäck
  Lunkarmomyran myr Åsliden del av by Hörnettbodarna fäbodställe
  Långberget berg Åte by Hörnettfäbodtjärnen tjärn
  Långbordet skär Åte by Hörnättsundet sund
  Långbordsbådan skär Åte by Hörnettsundet del av Moälven
  Långbordsklippan, (Högklippan o. Musklippan) holmar Åtesliden torp Hörnettssundet Saknas
  Långbordsklippan holme Åviken torp Hörnettjärnen tjärn
  Långbordsklippan skär Älvsjö avs Hörnsjöberget bergshöjd
  Långbrobäcken bäck Älvsta avs Hörnsjöbäcken bäck
  *Långewatntresk fiskevatten Ängstrand avs Hörnsjön sjö
  Lång-Kavelbromyran myr Östanbäck avs Hörnsjön sjö
  Långlandet fiskeplats Österalnäs by Hörnäsmarken skogsområde
  Långmarkberget berg Österalnäs by Hörnästjärnen tjärn
  Långmyran myr Österalnäs by Hörnästjärnen tjärn
  Långmyran myr Österbillsjö by Hössjöberget bergshöjd
  Långmyran myr Österbillsjö by Igeltjärnen tjärn
  Långmyran myr Österbäck avs Igeltjärnmyren myr
  Långmyran myr Östergärdal by Igeltjärnsberget berg
  Långmyran myr Österås by Igeltjärnsberget berg
  Långmyrkammen höjd Österås by Innerviken vik
  Långnäset näs Östom(sjön) del av by Jakobänget slåtter
  Långraningen sank mark Överbilla by Jan Nilsslåttern myrslåtter
  Långraningen sank mark Överbilla by Jan-Svensgärdan bete
  Långråberget berg Överbilla by Jon-Hansbäcken bäck
  Långrået terräng Överhörnäs by Jon-Hansgrinden nu riven grind
  Långstermalen stengrund Överhörnäs by Jon Jonsberget berg
  Långviken vik Översjäla by Jon Jonstoet sänka
  Långåkerssjön sjö Översjäla by Jon Persbäcken bäck
  Långåkerssjön sjö Översjäla bebyggelse (Juviken) Djupviken? vik
  Långåkerssjön sjö Översjäla poststation Juvikberget berg
  Långåkerssjön sjö Översjälariset byområde Juvikberget Saknas
  Långåkerssjön sjö Överstbölen by Juviken vik
  Långåkerssjön sjö Överstbölen by Juviken vik
  Långåkerssjön sjö   Juvikshöjden berg
  LångångersSunne, se ?Bonässund sund   Juvikudden udde
  Långåkerssäcken, se Yttergundsjön sjö   Juvikudden udde
  *Långören Saknas   Järnboden nu riven upplagsbod
  Länsmansbredden strandparti   Järnbodholmen holme
  Lövsjönoret å   Järnbodholmen holme
  Lövsjösjön sjö   Järnbodholmen holme
  Lövsjösjön sjö   Järnbodkajen holme
  Lövsjösjön sjö   Jönsmyren myr
  Lövsjösjön sjö   Jösseslåttern slåtter
  Lövsjösjön sjö   Kalldalen dalgång
  Lövsjösjön sjö   Kalldalsbäcken bäck
  Lövsjösjön sjö   Kallån å
  Maja-Stinamyran myr   Kallån å
  Matskåpen fiskeplats   Kalto, Kartto? dalgång
  Mattismyran myr   Kaltobergen? berg
  Mellan Klippen, se Långbordsklippan holme   Kalvmyren myr
  *Mellanpaddalsbäcken bäck   Kalvmyren myr
  Mellanpadalswijken, se Paddalsviken vik   Kalvmyren myr
  Mjösjöberget berg   Kalvudden udde
  Mjösjön sjö   Kamberget bergshöjd
  Mjösjön sjö   Kapellansmyren myr
  Mjösjön sjö   Kapellberget berg
  Mjösjön sjö   Karlåkern åkerteg
  Mjösjön sjö   Karpelansmyren myr
  Mjösjön sjö   Kartskär holme
  *Moovatnsiönn fiskevatten   Kartto bergsänka
  Morgonsmyran myr   Karttoberget berg
  Mossaviken vik   Kastaberget berg
  Moälven älv /Se   Kastakläppen bergkulle
  Moälven älv   Kastakläppen berg
  Moälven älv /Se   Kasttoberget berg
  Mullböhl-klippen, se Säckberger berg   Kastoberget berg
  Munkudden udde   Kastobäcken bäck
  Munkudden udde   Katisa(rna) vik
  Musbådan skär   Kattberget bergknalle
  Musbådan grund   Kattberget höjd
  Musklippan, (Högklippan o. Långbordsklippan) holmar   Kattbäcken bäck
  Musklippan holme   Kattbäcken bäck
  Musklippan skär   Kattkläppen höjd
  Musklippan skär   Kattkläppen bergshöjd
  Muslandet strandparti   Kattskär, se Kartskär Saknas
  Muslandsudden udde   Kattskäret skär
  Mycklingsberget berg   Kattskär Saknas
  Mycklingstjärnen tjärn   Kerstinstranden plats
  Målesviken vik   Kerstinstranden strandremsa
  Måviken vik   Kerstinsvedjan område
  Måviken vik   Kesmyren myr
  Måviksbussen sten?   Kilberget berg
  Måviktjärnen tjärn   Kilen sjö
  Märamyran myr   Kiltjärnen tjärn
  Märkråmyrorna myrar   Klingretjärnen tjärn
  Mörtbäcken bäck   Klinten grund
  Mörtsjökalven del av sjö   Klippsundet sund
  Mörtsjökalven vik   Klockarholmen holme
  ?Mörtsjön sjö   Klockarholmarna holmar
  Mörtsjön sjö   Klockhällarna hällar
  Mörtsjön, se Mörtsjösjön sjö /Se   Klockvaken plats
  Mörtsjön sjö   Klusan (Oppå) röse
  Mörtsjön sjö   Klyftestenen rågångssten
  Mörtsjösjön sjö /Se   Klyftestensmyren myr
  Mörtviken vik   Klåtjärnklippen? berg
  Nedermyran myr   Klåtjärnklippen bergknalle
  »nordanås backen», se Nordanåsån å   Kläppen kulle
  *Nordanåss åå å   Kläppen bergknalle
  Nordanåsån å   Kläppen bergknalle
  Nordanåsån å   Klösan ö
  Norhämmings högd..., se Storliden berg   Klösan ö
  Normanön ö   Klösan kronoskär
  Normanön ö   Klösbådan häll
  Normanön ö   Klöshamnen vik
  Normanön ö   Klösmyran myr
  Normanön ö   Klösvikhamnen vik
  Normanön ö /Se   Klösvikmalen strand
  Normanön ö   Klösvikmalenudden udde
  Normanön ö   Klövsnäsviken vik
  Normanön ö   Klövsnäsviken vik
  Normanön ö   Knapphamnen åkerområde
  Normanön ö   Knivtjärnbäcken bäck
  Norrabben udde   Knivtjärnen tjärn
  Norrfierden, se Örnsköldsviksfjärden fjärd   Knivtjärnen tjärn
  Norrfierden, se Örnsköldsviksfjärden fjärd   Knopphällen bergknalle
  Norrgrundet grund   Knusberget bergshöjd
  Norrklubben holme   Kolbacken del av brädgård
  Norrklubben holme   Kolhusmoberget berg
  Norrklubben holme   Kollandsmon skogsparti
  Norrklubben skär   Kommarskaten udde
  Norrklubben skärgårdsholme   Komnäsberget berg
  Norrklösan fiskeplats   Komnäsberget berg
  Norrslyberget berg   Komnäsberget berg
  Norrslybäcken bäck   Komnäsberget berg
  Norrslyet myrmark   Komnäsnabben udde
  Norrslytjärnen tjärn   Komnäsnäset näs
  Norrstorvikgrundet grund   Komnäsviken vik
  Norrtjärnbäcken bäck   Kont(e)sberget berg
  Norrtjärnen tjärn   Kontusberget, Kont(e)sberget Saknas
  Norrtjärnklippen höjd   Koppar-Olsmyran myr
  Norrudden udde   Kopparslagareberget bergshöjd
  Norsmyran myr   Kopparslagarbäcken bäck
  Nusteen, se Gnustenen gränsmärke   Kopparslagarbäcken bäck
  Nusten, se Gnustenen råsten?   Krangen skogsområde
  »nusten», se Gnustenen ?råsten   Krokaln vik
  Nustern, se Gnustenen gränsmärke   Krokalsviken vik
  Nybodliden berg   Krokharen? vik?
  Nybodliden höjd   Krokmyren myr
  Nybruket odling /Se   Kråkbådan holme
  Nybruket odling /Se   Kråkbådan skär
  Nysvedjeberget berg   Kråkhällan holme
  *Näsberget berg /Se   Kråkraningen slåtter
  Näsetberget berg   Kråksundet sund
  Näske Fiärden, se Bäckfjärden havsvik   Kråksundet sund
  Nässjön vik   Krången pass
  Nörd-Tretjärnarna tjärnar   Kummarskatan udde
  Nörd-Tretjärnmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Nötbolandsfjärden fjärd   Kvarnbäcken bäck
  Ol-Larsudden udde   Kvarnbäcken bäck
  Orrbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Orrmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Orsmanshålet sund   Kvarnbäcken bäck
  Orsmärsgropen fiskeplats   Kvarnbäcken bäck
  *Ottjärnen tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Oxbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Oxbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Oxnäset udde   Kvarngärdan odling
  Oxslåtten sank mark   Kvarnhusberget bergshöjd
  Oxslåtten holme   Kvarnhusmyren myr
  Paddalstjärnen tjärn   Kvarnhusmyran myr
  Paddalsviken vik   Kvarntjärnbäcken bäck
  Paddalsviken vik   Kvarntjärnen tjärn
  Pallen fiskeställe   Kvarntjärnen Saknas
  Perebäcken bäck   Kvarnvägen väg
  Pereliden berg   Kvisslan odlingsområde
  Pereliden höjd   Kvisslan dalgång
  »pereljen», se Pereliden berg   Kvistdalsberget bergshöjd
  Peremyran myr   Kyrkstycket åker
  Peresjön sjö   Kålsängåkern åkerteg
  Peresjön sjö   Källarberget berg
  Peresjön sjö   Källarudden del av Grisselön
  Peresjön sjö   Källriset åkerteg
  Peresjön sjö   Källåkern åkerskifte
  Peresjön sjö   Källåkern åkerområde
  Pingelmyran myr   Käringberget bergknalle
  Pingelmyrbäcken bäck   Labbethällorna hällar
  Plågradden sank mark   Lagbacken slåtter
  *Prästbäcken bäck /Se   Landbodkajen nu riven kaj
  *Prästbäcken bäck /Se   Lappgärdan äldre boplats
  *Prästskogen skogsområde?   Lappgärdet myr
  Prästänget odlingsområde /Se   Lappkojbacken backe
  Pyrÿsiön, se Peresjn sjö   Lappkojberget bergshöjd
  Pÿrÿsiön, se Peresjön sjö   Lapplandsmyren myr
  *Påuels tresk, *Påwalz träsk sjö /Se   Lapplandsvägen stig
  *Påwalz träsk, se *Påuels tresk sjö   Lapplunden slåtter
  Raningsbäcken bäck   Lappmyran myr
  *Reskelsön ö   Lappmyren myr
  Ringberget, se Bringsberget berg   Lappnäset näs
  Ritenburstierna, se ?Fjälltjärnen tjärn   Lappskomyran myr
  Rudtjärnberget berg   Lappstadmon skog
  Rudtjärnen tjärn   Lastageplatsen omlastningsplats
  Rudtjärnen tjärn   Ledingsberghällarna bergknallar
  Rullhällan häll?   Ledstycket åkerteg
  Rullkiern berget, se Rulltjärnklippen berg   Lerplatsen lertag, allmänning
  Rulltjärnen tjärn   Lerspolen åkerteg
  Rulltjärnen sjö   Lersvedjan skogsområde
  Rulltjärnklippen berg   Lertaget strandparti
  Rulltjärnklippen berg   Lidberget berg
  Rulltjärnklippen höjd   Lidberget bergshöjd
  Rulltjärnklippen höjd   Lidberget berg
  Rundmyran myr   Lidberget bergshöjd
  Rutberget berg   Lidbölesvägen stig
  Rutberget berg o. triangelpunkt   Lidån å
  Rutbergsbäcken bäck   Lillbacktjärnen tjärn
  Rutbäcken bäck   Lillbacktjärnen tjärn
  Ruttjärnen tjärn   Lillberget bergshöjd
  Ruttjärnen tjärn   Lillberget höjd
  Ruttjärnen tjärn   Lillberget berg
  Ruttjärnen tjärn   Lillgärdan odling
  Ruutierna, se Ruttjärnen tjärn   Lillgärddalen dalsänka
  Ruutierna, se Ruttjärnen tjärn   Lillholmen holme
  Ryfttjärnbäcken bäck   Lillklippan kobbe
  Råskärsudden udde   Lillklippan skär
  Råskärsön ö   Lilladuskiftet åker
  Råtjärn tjärn   Lillmyren myr
  Råtjärnen tjärn   Lillsanden vik
  Råtjärnen tjärn   Lillsand bukt
  Råtjärnen tjärn   Lillmyren myr
  Råtjärnen tjärn   Lillmyren myr
  Råtjärnen tjärn   Lillskolan hålighet
  Råtjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Råtjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Rååkiernan, se Råtjärn tjärn   Lillvågöholmen holme
  Röberget berg   Lillåkern åkerområde
  Röberget strandparti   Lillån sund
  Rödflasorna holmar   Linbäcken bäck
  Rödflasorna skär   Lindbäcken bäck
  Rödflasorna holmar   Lindbäcksanden strandområde
  Rödflasorna holmar   Linsönket vik
  Rödflasorna skär   Linsönktjärnen tjärn
  Röflasun, se Rödflasorna holme   Linsänkstjärnen tjärn
  Rödmyran myr   Linsönkviken vik
  Rödmyrkullen höjd   Linsänksviken vik
  Rödtjärnen tjärn   Lisasberget berg
  Röflasun, se Rödflasorna skär   Lisatoet sänka
  *Römyrråd gränsmärke   Lisato pass
  *Römyrråd råmärke   Listycket åkerteg
  *Römyråd eller Ödesråd råmärke   Lomsjön sjö
  Rönndalsmyran myr   Lomsjön sjö
  Rösberget berg   Lomsjön sjö
  Rösbergsmyran myr   Lomsjöholmen holme
  Röstabacken backe   Lomsjösanden strandområde
  Rötenburstierna, se Fjälltjärnen tjärn   Lomtesbacken vägbacke
  Sackemyran myr   Lomtesmyren myr
  *Sandbackberget berg   Lomtestjärnen tjärn
  *Sandbackberget, Västra berg   Lunkarmon mo
  *Sandklubben skär /Se   Lågan strandparti
  Sandudden udde   Långberget berg
  Saraviken vik   Långbordet skär
  *Sebbesiö tresk fiskevatten   Långbordsbådorna småklippor
  *Sebbesiö tresk sjö /Se   Långbordet skär
  Sepberät, se ?Säckberget berg   Långbordsklippan kobbe
  Sexberget, se Säckberget berg   Långbordsklippan Saknas
  Siela Fierd, se Bäckfjärden fjärd   Långlandet strand
  Sielevads Fierden, se Själevadfjärden fjärd   Långmarkberget berg
  *sire ödesråd gränsmärke   Långmyren myr
  Siähla fierden, se Bäckfjärden fjärd   Långmyren, Grytsjö- myr
  Siä...la Fi...rden, se Bäckfjärden fjärd   Långmyren, Hörnett- myr
  *Siätabron bro   Långmyren myr
  Sjungarmyrdalen terräng   Långmyren myr
  Själandsberget berg   Långmyren myr
  *Själaälven ?älv   Långmyren myr
  Själevadfjärden fjärd   Långmyren myr
  Själevadfjärden fjärd   Långmyren myr
  Själevadfjärden fjärd   Långnäset näs
  Själevadfjärden fjärd   Långnäsviken vik
  Själevadfjärden fjärd   Långraningen skogsområde, slåtter
  Själevadfjärden fjärd   Långraningsberget berg
  Själevadfjärden fjärd   Långrå skogsområde
  *Själevadsbron bro /Se   Långråberget berg
  Själevadsfjärden fjärd   Långråberget berg
  Själevadsfjärden fjärd /Se   Långråmyren myr
  Själevadsfjärden fjärd   Långviken vik
  *Själevadsån å /Se   Långviken vik
  *Själevadsån å /Se   Långåkern åkeromr.
  Själhällan holme   Långåkersjön sjö
  Skatahällan udde   Lägdabacken vägbacke
  Skatan udde   Lägdberget bergshöjd
  Skatsand strandparti   Länsman sten
  Skavåsen höjd   Lönningsholmen holme
  Skommarskatan udde   Lönningsholmen udde
  Skommarskatan udde   Lövsjöbäcken bäck
  Skommarskaten udde   Lövsjömyren myr
  Skommarskatan udde   Lövsjön sjö
  Skommarskaten udde   Löfsjön, se Lövsjösjön Saknas
  Skorftierna, se Skorvtjärnen tjärn   Lövsjönoret å
  Skorvtjärnen tjärn   Lövsjösjön Saknas
  Skorvtjärnen tjärn   Maja-Stinamyren myr
  Skorvtjärnen tjärn   Makåkern, Västra åkerområde
  Skrattabborrtjärnen tjärn   Makåkern, Östra åkerområde
  Skrattabborrtjärnen tjärn   Markråmyren myr
  Skravelberget berg   Maskindalen åkerskifte
  Skråmmyran myr   Mattismyren myr
  Skråmmyrberget berg   Mellanberget bergshöjd
  Skråmmyrbäcken bäck   Mellanbergsmyren myr
  *Skurubergsråd gränsmärke   Mellanströmmen fors
  Skvalpen klippor   Mellantjärnen tjärn
  Skysselmyran myr   Meterkajen upplag
  Skårbodtjärnarna tjärnar   Midsommarsmyren myr
  Skårbodvallsmyran myr   Mjölkarbacken vägbacke
  Skäftesmyran myr   Mjösjöberget bergshöjd
  Skäftesmyrberget berg   Mjösjöbäcken bäck
  Skäggsmyran myr   Mjösjön sjö
  Slåttberget berg   Mjösjön sjö
  Slåttmyran myr   Mobacken sandås
  SmåKiern...n, se ?Mörtsjön sjö(?)   Mohällarna berghällar
  Småmala stengrund   Mohällen berghäll
  Småtjärnarna tjärnar   Mokyrkan sten
  Småtjärnarna tjärnar   Mon betesmark
  Småtjärnsmyran myr   Moran odling
  Snickbolssiön, se Lövsjösjön sjö   Morgonsmyran myr
  *Snickböleberget berg   Mossaviken vik
  Snick böles Siön, se Lövsjösjön sjö   Munkudden udde
  Snickböhlssiön, se Lövsjösjön sjö   Munkudden udde
  Snickböles Siön, se Lövsjösjön sjö   Munkudden udde
  *Snickerböletresk sjö   Musbådan övervattensgrund
  Snikböls Siön, se Lövsjösjön sjö   Musbådan skär
  Solandsberget berg o. triangelpunkt   Mushålet sund
  Solänget travbana   Musklippan kobbe
  Sotmyran myr   Musklippan skär
  Sotsvedjan terräng   Musklippan Saknas
  Sotsvedjeberget berg   Muslandet strand
  Stadsledsundet sund   Muslandet kustområde
  Stadsledsundet sund   Muslandet bukt
  *Staffvasiötresk fiskevatten   Muslandsgrubban vik
  *Staffnasiötresk sjö /Se   Muslandsudden udde
  *Stavsledsundet sund   Muslandsudden udde
  Stenbäcken bäck   Mycklingsberget berg
  Stenhålet vik   Mycklingtjärnen tjärn
  Stenslandsholmen holme   Mycklingtjärnen tjärn
  Stenslandstjärnen tjärn   Myrmyren myrmarksområde
  Stenudden udde   Myrnäsviken vik
  Storbackhöjden höjd   Myrsvedjestranden strand
  Storberget berg   Myrtegen åker
  Storberget berg   Målesbäcken bäck
  Storholmen holme   Måleshalla del av bergås
  Storkroksmalen stengrund   Målesviken vik
  Storliden berg   Måviken vik
  Storliden höjd   Måviken vik
  Stormyran myr   Måvikpussen tjärn
  Stormyran myr   Måviktjärnen tjärn
  Stormyran myr   Märrmyren myr
  Stormyran myr   Mörktbacken backe
  Stormyran myr   Mörtbacken vägbacke
  Stormyran myr   Mörtbäcken bäck
  Storsand strandparti   Mörtsjökalven vik
  Storsanden vik   Mörtsjön, se Mörtsjösjön Saknas
  Storstadsledhällen stenhäll   Mörtsjösjön = Mörtsjön sjö
  Storstensudden udde   Mörtviken vik
  Storstensudden udde   Nattochdag skog
  Storsundet sund   Nils-Jonsbacken vägbacke
  Stortjärnen tjärn   Nordanåsbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Nordanåshammaren Saknas
  Storviken vik   Nord(an)åssjön annat namn för Bill(sjö)sjön
  Storviksgrundet grund   Nordanåsån å
  Stångsjöberget berg /Se   Nordåkern åkerområde
  Stängtmyran myr   Norensmyren odlingsmyr
  Suggviken vik   Norensmyran myr
  Sundsklubben holme   Noret sund
  Sundsklubben holme   Noret vik
  Sundsklubben skär   Noret bäck
  Svartbäcken bäck   Noret vattendrag
  Svartbäcken bäck   Noret, Komnäsnoret Saknas
  Svartbäckkälen skogskäl /Se   Normanöhällorna strand
  Svartlandsudden udde   Normanön ö
  Svartmyran myr   Normanön Saknas
  Svarttjärnbäcken bäck   Norrgrundet grund
  Svarttjärnen tjärn   Norrgrundet grund
  Svarttjärnen tjärn   Norrhamnen vik
  Svarttjärnen tjärn   Norrklubben skär
  Svarttjärnen tjärn   Norrklubben kobbe
  Svarttjärnen tjärn   Norrklubben Saknas
  Svartvattenbäcken bäck   Norrklösviken vik
  Svartvattnet sjö   Norrstorvikudden udde
  Svartvattnet tjärn   Norrtjärnbäcken bäck
  Svartvattnet tjärn   Norrtjärnen tjärn
  Svedjeberget berg   Norrtjärnen tjärn
  Svedjesand strandparti   Norrtjärnklippen bergknalle
  Svedjesandsudden udde   Norrslöjet slåtter
  Svensmyran myr   Norrudden udde
  Sågforsen fors   Norrvågegrunnan udde
  Säckberget berg   Norsmyren myr
  ?Säckberget berg   Norsmyren myr
  Säckberget berg   Nybodarna fäb.plats
  Säckberget berg   Nyboliden bergssträcka
  Söderhämmings högden, se Nybodliden berg   Nybruket odling
  SöderKlippen, se Sörklubben holme   Nyradden bete
  Sör Fierden, se Bäckfjärden havsvik   Nysvedjeberget berg
  Sörgrundet grund   Nyåkern åker
  Sörklubben holme   Nyåkern åker
  Sörklubben holme   Nyårshammaren bergknalle
  Sörklubben holme   Nyängesbackarna vägbackar
  Sörklubben skär   Nyängesviken vik
  Sörklubben skärgårdsholme   Nyänget åker
  Sörklösan fiskeplats   Nyänget dalsänka, ä. slåtter
  Sörrabben udde   Nyänget badplats
  Sörråskärsön udde   Näset näs
  Sörsand strandparti   Nässjön vik
  Sörstorvikudden udde   Näverkälstjärnen tjärn
  Sörtjärnbäcken bäck   Nävertjälsbäcken bäck
  Sörtjärnen tjärn   Nävertjälstjärnen Saknas
  Sörtjärnklippen höjd   Odderbacken åker
  Sör-Tretjärnmyran myr   Ol-Andersmyren myrodling
  Sörvåge brygga brygga   Ol-Andersmyran myr
  Tackjärnslandet strandparti   Ol-Erstorpet åker, förr torp
  *Tallen råmärke   Ol-Jonsmyren myr
  Tattarbäcken bäck   Ol-Larsudden udde
  Tattardalen sank mark   Olmanshålet sund
  Timmertoberget berg   Ol-Nilsgärdan dunge
  Tiähll Fiardan, se Bäckfjärden fjärd   Ormanshålet sund
  Tjädarberget berg   Orrberget, Yttre berg
  Tjäredalsmyran myr   Orrmyren myr
  Tjäretoberget berg   Ovandalen dal
  Tjäretomyran myr   Ovandalen dal
  Tjärnbacksberget berg   Oxbäcken bäck
  Tjärnberget berg   Oxbäcken betesområde
  Tjärnbäcken bäck   Oxbäcksberget bergshöjd
  Tjärnmyran myr   Oxnäset slåtternäs
  Tjärnmyran myr   Oxslåttern ä. slåtter
  Tjärnmyran, Norra myr   Oxslåttern strandområde
  Tjärnmyran, Södra myr   Oxslåttern holme
  *Tiernsiöträsk sjö   Oxslåtten strandparti
  ?Toberget berg   Paddalsbäcken bäck
  Tomtberget berg   Paddalstjärnen tjärn
  Torrvattenskullen höjd o. triangelpunkt   Paddalstjärnen tjärn
  Trehörningsjöliden höjd   Paddalsudden udde
  Trekvällargrundet grund   Paddalsviken vik
  Tretjärnliden höjd   Paddmyren åkerområde
  Trysunda ö   Paraplyberget bergshöjd
  *Tverkers Råd gränsmärke   Per Jansbacken åker
  Tvärkälsberget berg   Perebäcken bäck
  Tvärkälsberget berg   Pereliden sjösluttning
  Uddsvedjan skogsmark   Peremyren förr odl. myr
  Uppsättningshällen stenhäll   Peresjöbäcken bäck
  Uttertjärnbäcken bäck   Peresjön sjö
  ?Uttertjärnen tjärn   Peresjön sjö
  Uttertjärnen tjärn   Peresjön sjö
  Valsvedjan skogsmark   Peresjön sjö
  Vannviken vik   Peresjön sjö
  Vanviken vik   Peresjön sjö
  Varvsberget berg   Pereåsen berg
  Varvsberget berg o. triangelpunkt   Per-Olaberget bergshöjd
  Vattnet rinne fiskeplats   Per-Olasberget berg
  Veckefjärden sjö   Per-Svensbrännan skogsområde
  Veckefjärden fjärd   Plågradden slåtter
  Veckefjärden fjärd   Poståkern åker
  Veckefjärden fjärd   Predikstolen klippor
  Vecket fjärd /Se   Prästgårdslägdan ägomark
  Veequfieln, se Veckefjärden sjö   Prästmyran myr
  Wekan, se Veckefjärden fjärd   Prästrenen landsvägsområde
  Vekan, se Veckefjärden fjärd   Prästskaten strandremsa
  West: klipp:n, se Musklippan holme   Prästskatan slåtternäs
  Vikbottberget berg   Prästskatan udde
  Vikbotten del av Vågefjärden   Prästsundet sund
  Vikbottjärnen tjärn   Prästsundet sund
  Visarberget berg   Prästänget åkerområde
  *Vitbergråd gränsmärke   Rabbhiet ängesbacke
  Vitsjöberget berg   Radden bete
  Vitsjöberget berg   Raddmyran myr
  *Vitsjöbergsrå gränsmärke   Raningarna skogsområde
  Vitsjöbäcken bäck   Raningen odling
  Vitsjön sjö   Raningen slåtter
  Vitsjön sjö   Raningen slåtter
  Vitsjön sjö   Rendalsmyren myr
  Vitsjön sjö   Renen väg
  Volmsjön, se Volmtjärn tjärn /Se   Ripto dalgång
  Volmtjärnbäcken bäck   Riptoet bergsänka
  Volmtjärnen tjärn /Se   Risbrandberget bergshöjd
  Volmtjärnen tjärn   Risbrandmyren myr
  Vågefjärden havsfjärd   Roparhällan häll
  Vågefjärden fjärd   Roskiftet åkerområde
  Wågfiälen, se Vågefjärden havsfjärd   Rottingsborstjärnen tjärn
  Wåghollmen holme   Rottingborstj. tjärn
  Wågholm, se Vågöholmen holme   Ruberget bergshöjd
  Vågholme-, se Vågöholmen holme   Rulltjärnen namn för Herrbotj.
  Wågholmen, se Vågöholmen ö   Rulltjärnklippen bergshöjd
  Vågholmen, se Vågöholmen ö   Rumpraningen slåtter
  Vågholmssundet sund   Rumyren myr
  Vågö holme ö   Rutberget berg
  Vågö holme ö   Rutberget berg
  Vågöholmen ö   Ruttjärnen tjärn
  Vågöholmen ö   Ruttjärnen tjärn
  Vågöholmen holme   Ryfstjärnbäcken bäck
  Vågöholmen holme   Ryssland åker
  Vågöholmen holme   Råberget berg
  Vågöholmen ö   Rågbacken backe
  Vågöholmen holme   Råstenen sten
  Vågö ö   Råtjärnen tjärn
  Vågön ö   Rännan segelled
  Vågön ö   Rävelbacken backe
  Vågön ö   Räveln åkerområde
  Vågön ö   Röberget berg
  Vågön ö   Röberget berg
  Vågön ö   Röberget berg
  Vågön ö   Rödberget berg
  Vågön ö   Rödberget berg
  Vågön ö   Rödhagen råmärke
  Vågön ö   Rödhällan strandhäll
  Vågön ö /Se   Rödstjärtberget berg
  Vågön ö   Rönnlägdan åkeromårde
  Vågön ö   Rörtj., se Rötjärnen Saknas
  Vågön ö   Rörtjärnen tjärn
  Vågön ö   Rösan åker
  Vågö ö   Rösmyren myr
  Vågön triangelpunkt   Röstabacken höjd
  Vågön ö   Rösåsberget berg
  Värsfjälsberget berg   Rötjärnen tjärn
  Västergundsjösjön del av sjö   Sackemyren myr
  Västergundsjösjön sjö /Se   Saltmyren myrslåtter
  Västergundsjösjön sjö   Samuelsnabben näs
  Västergunsjön sjö   Sandströmsmyren odling
  Västergunsjön sjö   Sandudden udde
  Västerhusänget skogsmark   Sandudden udde
  Västerklösviken vik   Sandviken vik
  Västervärpet fiskeplats   Sibirien åkerområde
  Ytter-Bergsjön sjö   Sidensjöbäcken bäck
  YterFierden, se Själevadfjärden fjärd   Sidensjösvedjan del av Slåttersvedjan
  Ytterfierden, se Själevadfjärden fjärd   Sidensjösvedjan(?) ägomark
  *Ytterfjärden, se Själevadsfjärden fjärd /Se   Sillvarpet fiskeställe
  Yttergundsjön sjö   Sillvarpet vik
  Yttergundsjön sjö   Sjungarmyrdalen dalsänka
  Yttergundsjösjön sjö   Själaholmen holme
  Yttergunsjön sjö   Själandsberget berg
  Åfierden, se Åvikfjärden vik   Själandsberget berg
  »åfierden», se Åvikfjärden fjärd   Själbacken vägbacke
  Åkertjärnen tjärn   Själbackberget bergknalle
  »åhrrkiernberget», se Örantjärnberget berg   Själevadsfjärden fjärd
  Åltjärnberget berg   Själhällen kobbe
  Åltjärnbäcken bäck   Själhällen berghäll
  Åltjärnen tjärn   Själhällan holme
  »årrkiernan», se Örantjärnen tjärn   Själsgärdan slåtter
  Åsberget berg   Sjöbacken strand
  Åsberget berg o. triangelpunkt   Sjöbodbacken slåtter
  Åstjärnen, Lilla tjärn   Sjöåkern åker
  Åstjärnen, Stora tjärn   Sjöåkern åkerområde
  *Åtebyskogen skogsområde?   Sjöändan vik
  *Åted åånn å   Skakelmyren myr
  Åtesberget berg   Skalet dalsänka
  Åtesjön sjö   Skarptegen åkerteg
  Åtessjön sjö   Skatahällen del av näs
  Åtessjön sjö   Skatan udde
  Åtestjärnen tjärn   Skatan näs
  Åviken vik   Skatan udde
  Åvikfjärden fjärd   Skataudden udde
  Åvikfjärden vik   Skatsand bukt
  Åvikfjärden vik   Skattesvedjeberget berg
  Åvikfjärden fjärd   Skogstycket åkerteg
  Älgforsen fors   Skolberget bergshöjd
  Ällö ö   Skolberget berg
  Ällö ö   Skommarskatan udde
  Ällö ö   Skortsjöraningen skogsområde
  Ällö ö   Skortsjötjärnen tjärn
  Ällö ö   Skorvtjärnen uttorkad tjärn
  Ällö ö   Skrattabbortjärnen tjärn
  Ällön ö   Skrattabborrtjärnen tjärn
  Ällön ö   Skravelberget berg
  Ällön ö   Skravelbäcken bäck
  Ällön ö   Skravelbäcksberget bergshöjd
  Ällön ö   Skravlet, Nedre markområde
  Ällö holme   Skravlet, Övre markområde
  Ällön ö /Se   Skråmmyren myr
  Ällön ö   Skråmmyrtoet sänkning i berg
  Ällön ö   Skvalpen klippor
  Ällösundet sund   Skvaltabacken? Skvasslabacken? backe
  Ängesberget berg   Skysselmyren myr
  Ängesberget berg   Skysslevägen skogsväg
  Ängesberget berg   Skysslorna skogsområde
  Ängesbäcken bäck   Skårberget berg
  Ängestjärnarna tjärn?   Skårbodberget bergshöjd
  *Ödesråd eller Römyråd råmärke   Skårbodbäcken bäck
  Ögeltjärnen tjärn   Skårbodtjärnarna tjärnar
  *Ögeltjärnhällan häll o. råmärke   Skäftesmyrberget bergshöjd
  *Ögeltjärnråd gränsmärke   Skäftesmyren myr
  Ögeltjärnsberget berg o. triangelpunkt   Skäret skär
  *Ögeltjärnsrå gränsmärke   Skärbodtjärnarna tjärnar
  *Ögeltjärnsrå gränsmärke   Skäret udde
  Örantjärnberget berg   Skärtjärnen tjärn
  Örantjärnberget berg   Skärtjärnen tjärn
  Örantjärnen tjärn   Skärudden udde
  Örantjärnen tjärn   Skärviken vik
  Örnsköldsviksfjärden vik   Sletermyren myr
  Örnsköldsviksfjärden fjärd   Slåtterberget berg
  Örnsköldsviksfjärden fjärd   Slåtterberget berg
  Örnsköldsviksfjärden havsvik   Slåtterbergsmyren myr
  Örnsköldsviksfjärden fjärd   Slåttermyren myr
  Örnsköldsviksfjärden fjärd   Slåttersvedjan skogsområde
  Örnsköldsviksfjärden fjärd   Slåttersvedjan slåtter
  *Örter åå å   Slåttersvedjeberget berg
  Örterån å   Slåttsvedjan slåttersvedja
  *Ørteråå namn på Moälven /Se   Slåttsvedjebäcken bäck
  *Östansiö tresk fiskevatten   Slåttsvedjen skog
  *Östansiö åånn fiskevatten   Slåttsvedudden udde
  Öster-Genesviken skärgårdsvik   Släterbåren kulle
  Österåsen udde   Slätermyren myr
  Öst:Klippen, se Högklippan holme   Slätermyren myr
  *Öffuergårdszträsk fiskevatten   Slätervalen slåtter
  Övermyran myr   Slätrovalen skogsområde
      Smedjebacken backe
      Smedjeberget berg
      Smigrenbacken odlad kulle
      Smigrenlägdan kulle
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna Saknas
      Småtjärnsmyren myr
      Smörgåslägdan åkerteg
      Snipen åkerområde
      Sniperssjön sjö
      Snippbölessjön namn på Löfsjön
      Snippböleskogen = Snippbölemon skogsområde
      Snipersmon mo
      Snippbölesmon skogsområde
      Solandsberget berg
      Solandsberget berg
      Solandsberget Saknas
      Sotmyren myr
      Sotmyren myr
      Sotsvedjeberget bergskulle
      Sotsvedjemyren myr
      Spannbäcken bäck
      Spångmyrbäcken bäck
      Spångmyren myr
      Stadsledsanden vik
      Stadsledsand bukt
      Stadsläsundet? sund
      Stadsledsundet sund
      Stadsledsundet sund
      Stampfallet fall i å
      Starrato pass
      Starratoberget berg
      Starrtoet bergsänka
      Starrtomyren myr
      Stavkajen upplag
      Stenbacken backe
      Stenbackmyren myr
      Stenbäcken bäck
      Stendalen bete och dalgång
      Stendalslägdan åkerområde
      Stensgärdan åker
      Stenslandsbäcken bäck
      Stenslandsholmen holme
      Stenslandsholmen del av holme
      Stenslandstjärnen tjärn
      Stensvedjan bete
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Sticksveden slåtter
      Sticksvedjan område
      Stigssvedjan skogsområde
      Stigssvedjeraningen slåtter
      Stoarsmyren myr
      Storback bergshöjd
      Storbacken kulle
      Storberget berg
      Storberget, se Gårdberget Saknas
      Storberget bergshöjd
      Storberget berg
      Stordalen dalsänka, slåtter
      Storholmen holme
      Storkajen upplag
      Storkilen åkerområde
      Storliden berg
      Storliden skogshöjd
      Stormyrberget bergshöjd
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren, Hörnett- myr
      Storsanden strandremsa
      Storsanden vik
      Storsand bukt
      Storsandsudden udde
      Storsintbacken åkerteg
      Storskolan hålighet
      Storstensudden udde
      Storstensudden udde
      Storstensudden udde
      Storstensudden udde
      Storstocken timmerstock
      Storstycket åkeromr.
      Storsvedjan skogsområde
      Storsvedjebäcken bäck
      Storsvedjebäcken bäck
      Storsvedjekälen skogsområde
      Storsvedjen skog
      Storsvedjeudden udde
      Storsvedjeviken vik
      Stortjärnen tjärn
      Stortoet bergsänka
      Storto stig
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storvikhålet vik
      Storvikudden, Norra udde
      Storvikudden, Södra udde
      Strandberget berg
      Stuguudden udde
      Stuguudden udde
      Suggviken vik
      Sundet sund
      Sundet Saknas
      Sundsberget berg
      Sundsbäcken bäck
      Sundsklippan skär
      Sundstjärnen tjärn
      Sundströmsbryggan kaj
      Sundsänget åkerjord
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäckkälen skogskäl
      Svartbäcktjälen skogsområde
      Svartlandet landtunga
      Svartlandet strand
      Svartlandsudden udde
      Svartlandsudden udde
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnmyren myr
      Svartvattenberget bergshöjd
      Svartvattnet tjärn
      Svedberget berg
      Svedja skog o. åker
      Svedjan odling
      Svedjan åkerteg
      Svedjeberget berg
      Svedjeberget berg
      Svedjeberget Saknas
      Svedjeskiftet åker
      Svedjorna skogsområde
      Svinvallen skogsområde
      Svärtmyren myr
      Sågbacken allmänning
      Sågforsen fors
      Säckberget berg
      Säckberget berg
      Sörgrundet grund
      Sörgrundet grund
      Sörhamnen vik
      Sörklubben skär
      Sörklubben holme
      Sörklubben Saknas
      Sörklösviken vik
      Sörklösvikudden udde
      Sörstorvikudden udde
      Sörtjärnbäcken bäck
      Sörtjärnen tjärn
      Sörtjärnen tjärn
      Sörudden udde
      Söränget åkerskifte
      Tackjärnslandet strand
      Tallmon dunge
      Tattarbacken backe
      Tattarbäcken bäck
      Tavelbacken backe
      Tavelbacken kulle
      Tegelhälludden udde
      Tjurraningen bete
      Tjuvkilen skogsområde
      Tjärdalsmyren myr
      Tjärnbacken åker
      Tjärnbacken backe
      Tjärnbacksberget berg
      Tjärnbacksberget höjd
      Tjärnberget bergshöjd
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen Saknas
      Tjärnhalla delvis odlad bergås
      Tjärnmyrarna, Norra myrar
      Tjärnmyrarna, Södra myrar
      Tjärnmyrberget bergshöjd
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren odling
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnstenen sten
      Tjärnsvedjan åker
      Tjärnänget skogsmark
      Tjärumyran myr
      Tjärutrattberget berg
      Tobacken backe
      Tomasmyren myr
      Tomtberget berg
      Tomtberget berg
      Tomtebacken lokalitet
      Toppen bergshöjd
      Torpbäcken del av bäck
      Torpesmyren myr
      Torplägdorna åkeromr.
      Torpstycket förr torp, nu åker
      Torratamyren myr
      Torrstranden strandremsa
      Toviken vik
      Toviken vik
      Toviken vik
      Tovägen väg
      Trettondagsbacken vägbacke
      Trettondagsmyren odlingsmyr
      Trettondagsmyran myr
      Trånget sund
      Trånget åkerområde
      Trånget sund
      Trångshällen berghäll
      Trättarberget bergkulle
      Trättarsvedjan skogsområde
      Tugeslit backe
      Tväråkern åkerområde
      Tyntarmon sandmo
      Ud skogsområde
      Udbacken vägbacke
      Uddsvedjan skogsområde
      Uttertjärnbäcken bäck
      Uttertjärnen tjärn
      Uttertjärnen tjärn
      Uttertjärnen tjärn
      Val-liden skogsområde
      Val-lidmyren myr
      Vallinsbacken prickstig
      Valmtjärnen tjärn
      Valsvedjan skogsområde
      Valvmyren myr
      Valvägen väg
      Vannviken vik
      Vannviken vik
      Vannviksmon skog
      Vannvikudden udde
      Vattmansåkern åker
      Veckefjärden fjärd
      Veckefjärden Saknas
      Vecket fjärd
      Vecket namn på Veckefjärden
      Vecket fjärd
      Vestmansberget berg
      Vestmansberget berg
      Vestmanstorpet bete
      Vestmansänget slåtter
      Vikbottberget berg
      Vikbottbäcken bäck
      Vikbotten del av Vågefjärden
      Vikbotten vik
      Vikbottensanden sandstrand
      Vikbottensberget berg
      Vikbottentjärnen tjärn
      Vikbottnen del av Vågefjärden
      Vikbottjärnen tjärn
      Vikbäcken bäck
      Viken landområde
      Viken myrmarksområde
      Viken betesmark
      Viken vik
      Vikmanstorpet bete, förr torp
      Villesgärdan bete
      Vinterledskiftet åkerområde
      Vintervägsmyren myr
      Visareberget berg
      Visareberget berg
      Vitsjöberget berg
      Vitsjöberget berg
      Vitsjöbäcken bäck
      Vitsjöbäcken bäck
      Vitsjöklippen bergknalle
      Vitsjön sjö
      Vitsjön sjö
      Vitsjön vattendrag
      Vitsjönäset udde
      Volmtjärnen tjärn
      Volmtjärnen tjärn
      Vågefjället skogar
      Vågefjärden Saknas
      Vågeholmen holme
      Vågöholmen holme
      Vågeliden bergssträckning
      Vågholmensundet sund
      Vågöholmsundet sund
      Vågön ö
      Vågöholmen holme
      Västansjöån del av å
      Västergundsjösjön = V. Gundsjön sjö
      Västergundsjön sjö
      Västergunsjön, se Gunsjösjön sjö
      Västerhusänget äng
      Västeränget åkerområde
      Västhögmyran myr
      Västhögmyrberget berg
      Västkälsklippen bergshöjd
      Yttergundsjön sjö
      Ytterskatan slåtter
      Ytteränget bete
      Åbacken åker
      Åbergsån å
      Åkerkilen åkerområde
      Åkermyren myr
      Åkermyren åkerområde
      Åkertjärnen tjärn
      Åkertjärnen tjärn
      Åkerviken vik
      Åkerviken vik
      Åkerviken vik
      Ålidberget berg
      Åliden skogsområde
      Åltjärnberget berg
      Åltjärnbäcken bäck
      Åltjärnen tjärn
      Åltjärnen tjärn
      Åsberget berg
      Åsberget berg
      Åsberget, Västra del av Åsberget
      Åsberget, Östra del av Åsberget
      Åsberget berg
      Åsen Saknas
      Åstjärnarna tjärnar
      Åsudden udde
      Åsänget åkerområde
      Åte(s)berget berg
      Åte(s)bäcken bäck
      Åtesjön sjö
      Åtesjön sjö
      Åtetjärnen tjärn
      Åte(s)tjärnen tjärn
      Åvikefjärden fjärd
      Åviken vik
      Åviken vik
      Åviken vik
      Åvikfjärden vik
      Åvikfjärden Saknas
      Älgforsen fors
      Älgmyrdalen dalgång
      Älgmyren myr
      Ällöflasen skär
      Ällömalen strand
      Ällön Saknas
      Ällösundet sund
      Ängesbacken kulle
      Ängesberget bergshöjd
      Ängesberget bergshöjd
      Ängesberget bergshöjd
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ängeskilen åker
      Ängestjärnen tjärn
      Ärkavalsmyren myr
      Ärtkrukan sten
      Ärtkrukan sten
      Öbergsgrundan grund
      Ögeltjärnberget Saknas
      Ögeltjärnen tjärn
      Ögeltjärnmyran myr
      Ömanstorpet bete, förr torp
      Ön halvö
      Örantjärnberget berg
      Örantjärnen tjärn
      Örnsköldsviksfjärden, se Domsjöfjärden vik
      Österbergs åkerområde
      Östergenesviken vik
      Överbilleberget berg
      Överbilleberget Saknas
      Översjälaänget bete
      Övrehaggrinden grind

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.