ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örnsköldsviks stad : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn : 18 Bebyggelsenamn : 10 Naturnamn :
Örnsköldsvik stad /Se Bredtomyran myr Örnsköldsvik stad  
Örnsköldsvik stad /Se Domsiö Fiärden, se Örnsköldsviksfjärden havsvik Knorthem Saknas  
Örnsköldsvik stad /Se Framnäsholmen udde Kroken gård?  
Örnsköldsvik stad /Se Höglandssjön sjö Lungvik stadsdel  
Örnsköldsvik stad /Se Höglandssjön sjö Lungångersmon stadsdel  
Örnsköldsvik stad /Se Hölands Siön, se Höglandssjön sjö Lungångersmon moland  
Örnsköldsvik stad /Se »hönätberget», se Varvsberget berg Örnsköldsviks central jv  
Örnsköldsvik stad /Se Norrfierden, se Örnsköldsviksfjärden fjärd Örnsköldsviks, Västra hp  
Örnsköldsvik stad /Se Norrfierden, se Örnsköldsviksfjärden fjärd Domsjöfjärden vik  
  Paradiskullen höjd Örnsköldsviksfjärden, se Domsjöfjärden vik  
  Stadsparken park    
  Varvsberget berg    
  Varvsberget berg o. triangelpunkt    
  Åsberget berg o. triangelpunkt    
  Örnsköldsviksfjärden fjärd    
  Örnsköldsviksfjärden fjärd    
  Örnsköldsviksfjärden havsvik    
  Örnsköldsviksfjärden fjärd    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.