ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skorpeds socken : Ångermanlands norra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 1020 Bebyggelsenamn : 157 Naturnamn : 1098
Skorped sn /Se Abborrvattnet sjö Sagesmän förteckning Abborrvattnet tjärn
Skorped by o. sn /Se Abrahamskullen höjd Skorped sn Andersmyren myr
Skorped sn /Se Andersmyrberget berg Skorped socken Andersmyrbäcken bäck
Skorped (by) /Se Andersmyran myr Skorped socken Ankesvedjan skogsområde
Skorped sn /Se Andersmyrbäcken bäckar Skorped socken Anundsjöbron bro
Skorped sn /Se Andersmyrbäcken bäck Skorped socken Anundsjöraningen skogsområde
Djupsjö by Anderssvedjeudden udde Skorped socken Anundsjörödjningen slåtter
Djupsjö by Antesmyran myr Skorped socken Anundsjövägen väg
Djupsjö by Anundsjöraningen sank mark Skorped socken Aspsjökullen berg
Djupsjö by Aspeåkullen berg Skorped sn Aspsjömyren myr
Djupsjö by /Se Aspeåkullen höjd Aspeå by Aspsjön sjö
Djupsjö by /Se Aspeåkullen höjd Aspeå station Aspsjön, Lilla sjö
Djupsjö by /Se Asplundtjärnen tjärn Aspeå by Aspsjön, Stora sjö
Djupsjö by /Se Aspsiötiern, se Stortjärnen tjärn Aspeå by Aspåkullen bergshöjd
Holm by Aspsiö tierna, se Stortjärnen tjärn Aspeå by Avaberget berg
Håkatorpet förr torp? Aspsiötierna, se Stortjärnen tjärn Bergssvedjan t Avaholmen holme
Kebbetorpet ödetorp? Aspsjökullen berg Bodarna fäbodar Avaholmen holme
Kälen torp /Se Aspsjökullen berg Byvattnet by Avakullen kulle
Kälstorpet förr torp? Aspsjökullen berg Byvattnet by Avalandet område
Lännäs by Aspsjömyran myr Byvattnet by Avamyren myr
Lännäs by Aspsjön sjö Byvattnet bebyggelse Avan strandremsa
?Lännäs by Aspsjön sjö Byvattnet bebyggelse Avan slåtterområde
Mosjö by Aspsjön sjö Dalalandet del av by Avaudden udde
Nils-Johanstorpet förr torp Aspsjön sjö Dalalandet del av by Avaviken vik
Prästbordet khbost. /Se Aspsjön sjö Degersjö by Avaviken vik
Prästbordet khbost. /Se Aspsjön sjö Degersjö by Baklandssvedjan slåtter
Prästbordet prästboställe /Se Aspsjön, Lilla sjö Djupsjö by Baklandsvedjan skogsområde
Prästbordet och Skorped khbost. /Se Aspsjön, Lilla sjö Djupsjö by Bastuback backe
Sjöblomstorpet förr torp? Aspsjön, Lilla sjö Djupsjö by Bastutjärnen tjärn
Sjöland by Aspsjön, Lilla sjö Eget hem, se 4 Holm Saknas Bastutjärnen tjärn
Skorped gård Aspsjön, Lilla sjö Fäbodarna fäbodar Bastutjärnsbäcken bäck
Skorped prästboställe /Se Aspsjön, Lilla sjö Gambodarna fäbodar Bastuviken vik
Skorped pastorsboställe /Se Aspsjön, Lilla sjö Gamkvarnen kvarn Berglundssvedjan skogsområde
Skorped gd /Se Aspsjön, Lilla sjö /Se Gamåkern del av by Bergsvedjeberget berg
Stavarn torp /Se Aspsjön, Stora och Lilla sjöar /Se Gvalm by Bergtjärn tjärn
Torparbodarna förr fäbodar? Aspsjön, Lilla o. Asptjärn sjöar Holm by Bergtjärnen tjärn
Uvberg by Asptjärn o. Aspsjön, Lilla sjöar Holm by Bergtjärnen tjärn
Uvberg by Asptjärn tjärn /Se Holm by Bergvattsbäcken bäck
Uvberg by /Se Avaberget berg Holm bebyggelse Bergvatt(en)sbäcken bäck
Uberg by /Se Avaholmen holme Hägna del av by Bergvattsbäcken bäck
Uvsjön by /Se Avaudden udde Högland hemmansgård (by?) Bergvattnet, Norra tjärn
Önskan by Avaviken vik Högland fjällby Bergvattnet, Södra tjärn
Önskan by Avesiön, se Tväjsjön sjö Högland by Bergtjärnberget bergshöjd
Önskan by AveSiön, se Tväjsjön sjö Innerbodarna fäbodställe Bergtjärnen tjärn
Önskan by /Se Avesiön, se Tväjsjön sjö Innerbodarna fäbodar Bergtjärnen tjärn
  »avesiön», se Tväjsjön sjö Johannisberg by Bergtjärnen tjärn
  Avesiön, se Tväjsjön sjö Johannisberg by Betesberget bergshöjd
  Avesiön, se Tväjsjön sjö Jusse by Betesberget berg
  Avesiön, se Tväjsjön sjö Jussjöhöjden hemmansgård Bjurbäcken bäck
  Bastutjärnen sjö Jussjöhöjden? bebyggelse (by?) Bjurnäset strandremsa
  Bastutjärnen tjärn Jussjöhöjden engårdsby Bjurnäsströmmen strömvirvel
  Bastutjärnen tjärn Jussjön by Bjurnäsudden strandremsa
  Bastuviken vik Jussjön by Bjurtjärnen tjärn
  Bergsvedjeberget berg Jussjön bebyggelse Bjurtjärnshöjden bergshöjd
  Bergtjärnen o. Yttersttjärnen tjärnar Kilen del av by Björkmyrtjärnarna tjärnar
  Bergtjärnen tjärn Kjälstorpet, se 10 Uberg Saknas Björkraningen myrmark
  Bergtjärnen del av Stenbittjärnarna Kroktjärnbrännan hemmansgård Björntjärnen tjärn
  Bergtjärnen tjärn Kroktjärnsbrännan engårdsby Björnänget slåtter
  Bergvattbäcken bäck Kälstomt, se 17 Skorped Saknas Bladtjärnen tjärn
  Bergvattnet, Norra sjö Lilltannsjö by Blåbärssvedjan svedja
  Bergvattnet, Södra sjö Lilltannsjö by Bockberget bergshöjd
  *Biuge tresk fiskevatten Lilltannsjö bebyggelse Bockbergsmyren myr
  Bjurbäcken bäck Ljussjö by Bodbron bro
  Bjurbäcken bäck Lännäs by Bodberget berg
  Björkmyran myr Lännäs by Bodbäcken bäck
  Björngärdan sank mark Lännäs by Bodbäcken bäck
  *Biörnsiö tresk fiskevatten Lövsjö fjällby Bodbäcken bäck
  Björntjärnen tjärn Lövsjö by Bodkällan källa
  Bladtjärnen tjärn Lövsjö gdr Bodmyren myr
  Blomsterdalen terräng Mosjö by Bodmyren myr
  Bockberget berg Mosjö by Bodmyren myr
  Bockbergsmyran myr Mosjö by Bodtjärnarna tjärnar
  Bockbäcken bäck Mosjö by Bodtjärnarna tjärnar
  Bodbäcken bäck Nybodarna fäbodar Bodtjärnen tjärn
  Bodbäcken bäck Nyåkern del av by Botjärnen tjärn
  Bodmon skogsmark Näset del av by Bodvallen fäbodplats
  Bodmyran myr Näset del av by Bodvägen väg
  Bodmyran myr Nässern by Bomon tallmo
  Bodmyran myr Oppsjö by Bodmyren myr
  Bodmyran myr Oppsjö by Bomyren myr
  Bodtjärnen tjärn Ottmo bebyggelse (by?) Bodsvedjan svedja
  Bodtjärnen tjärn Ottmo hemman? Bondfjädrarna slåttermyr
  Bodtjärnen tjärn Ottmo gd Bondsvedjan slåtter
  BogaSiön, se Flärkebågasjön sjö Ottmon by Bramberget berg
  Bogasiön, se Flärkebågasjön sjö Ottmyran hemman? Brandberget berg
  Bogasiön, se Flärkebågasjön sjö Ottmyran by Brandberget berg
  Bogasiön, se Flärkebågasjön sjö Ottmyran gd Brandbergsmyren myr
  Bokhållarloken tjärn Pjuksvedjan t Brambergsrået myr
  *Boslinjen ?gränslinje /Se Prästbolet Saknas Brandbergstjärnen tjärn
  Brandberget berg Prästbordet by Brandbergstjärnen tjärn
  Brandbergstjärnen tjärn Rishöjden torpargård Brandbäcken bäck
  Brandbäcken bäck Rishöjden torpargård? Brandbäcken bäck
  Brandsbäcken bäck Rishöjden fjällby Brandbäcken bäck
  Brattfallet fall i å Rishöjden by Brattfallet fall
  Bredtjärnen tjärn Rishöjden ödegd Brattsvedjan väg
  Bredtjärnen tjärn Rået torp Brattnyåkern åker
  Bredviken vik Rävsjön torpgård Bredalen dal
  Britaberget berg Rävsjön torpgårdar? Bredalsvägen väg
  Broänget strandområde Rävsjön bebyggelse Bredviken vik
  *Broängsåmynnet Saknas /Se Rävsjön torp Britaberget bergshöjd
  Bråkmyran myr Rävsjötorpen torp Broänget slåtter
  Brånalandet terräng Sjöland by Broängsbäcken bäck
  Brånamyran myr Sjöland by Broängssvedjan slåtter
  Brånatjärnen tjärn Sjöland by Broängssvedjan slåtter
  Brännarspakan lugnvatten? Skalbergsbodarna övergivna fäbodar Brukssvedjan svedja
  Bräntlandet skogsmark Skalbergsbodarna fäbodplats Brunnatjärnen, se Brånatjärnen Saknas
  Bräntlandet terräng Skolhustomten, se 7 Byvattnet Saknas Brunnsmyren myr
  Bräntlandstjärnen tjärn Skroped krykby Brunnsmyrkällan källa
  Bräntudden udde Skorped by Brånamyren myr
  Burtjärnbäcken bäck Skorped bebyggelse Brånasvedjan skogsområde
  Burtjärnen tjärn Skorpedsriset del av by Brånatjärnen tjärn
  Burtjärnkullen höjd (Skorpeds)station järnvägsstation Brännäsbacken backe
  Burtjärnmyran myr Skorpedssvedjorna del av by Brännäset strandremsa
  Byvatna, se Byvattsjön sjö Skorpedsåkern del av by Brännäset näs
  Byvatne, se Byvattsjön sjö Stavarmo by Brännäsloken vattensamling
  Byvatne, se Byvattsjön sjö Stavarmon fjällby Bräntlandet backe
  Bywatne, se Byvattsjön sjö Stavarmon gd Bräntlandsberget berg
  Byvattsjön sjö Stavarmon gd Bräntlandsberget berg
  Byvattsjön sjö Stavarmon bebyggelse Bräntlandstjärnen tjärn
  Byvattsjön sjö Stavarn hemmans.gård Burtjärnen tjärn
  Byvattsjön sjö Stavarn torp /Se Burtjärnkullen berg
  Byvattsjön sjö Stavaren = Stavarmon fjällby Bymyren myr
  Byvattsjön sjö Stavarn (Uppe med), se Stavarmon gd Byvattensjön Saknas
  Byvattsjön sjö Stenbittjärn by Byvattnet sjö
  Bågasjön, se Flärke-Bågasjön sjö Stenbittjärnby by Bågasjöliden skogshöjd
  Bålandsriset terräng Storsvedjeriset torpställe Bålandssvedjan svedja
  *Bäckertjällsrå råmärke /Se Sunnansjö gård?, by Bäckarna slåtterland
  Bärmsjökullen höjd o. triangelpunkt Sunnansjö by Bäcklidbäcken bäck
  Bärmsjömyran myr Svedjan, Byvattnets del av by Bäckänget slåtter
  Bärmsjömyran myr Tjälen t Bäckängsbacken backe
  Bärmsjömyran myr Tväjsjön by Bärmsjökullen höjd
  Bärmsjön sjö Tväjsjön fjällby Bärmsjömyren myr
  Bärmsjön sjö Tväjsjön by Bärmsjömyrtjärnen tjärn
  Bärmsjön sjö Tväjsjön by Bärmsjön sjö
  Bärmsjön sjö Tväjsjön bebyggelse Bärmsjön sjö
  Bärmsjön sjö /Se Uberg by Bärmsjötjärnarna tjärn
  Bärmsjön sjö Uberg by Bärmsjöån å
  Bärmsjön sjö Uberg by Bärmån, se Bärmsjöån Saknas
  Bärmsjön sjö Uberg by Bölesberget backe
  Bärmsjön sjö Uberg bebyggelse Dalabäcken bäck
  Bärmsjön sjö Uvberg by Dalen dal
  Bärmsjön sjö Uvberg by Dalen slåtter
  Bärmsjön sjö /Se Uvsjön by Dalsbäcken bäck
  Bärmsjötjärnen tjärn Vallen del av by Dammet damm
  Bärmsjötjärnen tjärn Vestlingbo, se 3 Vårlunda Saknas Degermyrberget berg
  Bärmsjöån å Vije? torp Degermyrberget bergshöjd
  Dalsbäcken bäck Vidje? torp Degermyrberget berg
  Degermyran myr Vije torp Degermyrbäcken bäck
  Degermyran myr Villervallan t Degermyren myr
  Degermyran myr Vårlunda bebyggelse Degermyren myr
  Degermyran myr Ytterbodarna fäbodställe Degermyren myr
  Degermyrberget berg Ytterbodarna fäbodar Degermyren myr
  Degermyrberget triangelpunkt Önskan by Degermyren myr
  Degermyrtjärnen tjärn Önskan by Degermyrtjärnen tjärn
  Degersjökullen höjd Önskan by Degermyrtjärnen tjärn
  Degersjön sjö Önskan by Degersjökilen skogsområde
  Degersjön sjö Önskan by Degersjön sjö
  Degersjön sjö   Degersjövägen väg
  Degersjön sjö   Djupdalen bäck
  Degersjön sjö   Djupdalsänget strandslåtter
  Degersjön sjö   Djupsjösjön sjö
  Degersjön sjö   Djupsjöåbron bro
  Degersjön sjö   Djupängesberget berg
  Degersjön sjö   Djupängsslåttern slåtter
  Degersjön sjö   Domlandskällan källa
  Degersjön sjö   Domlandsriset skogsområde
  Degersjön sjö   Edet strömvirvel
  Degersjön sjö   Edlundsudden udde
  Degerstenen sten   Erikeliasriset slåtter
  Digersiön, se Degersjön Saknas   Erik-Olstjärnen tjärn
  Diupsiö, se Djupsjösjön sjö   Farmyren myr
  Diupsiöberget, se Djupsjökullen berg   Fjällviken vik
  »diupsiö berget», se Djupsjökullen berg   Fjällvägen väg
  DiupSiön, se Djupsjösjön sjö   Flakebacken kulle
  Djupdalen dal   Flakeberget bergshöjd
  Djupsjökullen berg   Flakaberget berg
  Djupsjökullen berg   Flakabergssvedjan svedja
  Djupsjökullen höjd   Flakabergsvägen väg
  Djupsjön sjö   Flarken sjö
  Djupsjön sjö   Flatmossabäcken bäck
  Djupsjön sjö   Flatmossabäcken bäck
  Djupsjön sjö   Flintsvedjeknösen höjd
  Djupsjön sjö   Flärkberget bergshöjd
  Djupsjön sjö   Flärkbågasjön sjö
  Djupsjön sjö   Flärken tjärn
  Djupsjön sjö   Flärken tjärn
  Djupsjön sjö   Flärkmyren myr
  Djupsjön sjö   Flärkmyren myr
  Djupsjön sjö   Flärkmyren myr
  Djupsjön sjö   Flärkstorgärdan slåttesmyr
  Djupsjön sjö   Flärkstormyren myr
  Djupsjön sjö /Se   Frättnet slåtterland
  Djupsjösjön sjö   Fågelberget bergshöjd
  Djupsjösjön Saknas   Fågelberget berg
  Djupsjösjön sjö /Se   Fålamyren myr
  Djupsjösjön sjö   Fålamyrsvedjorna slåtter
  Djupsjösjön sjö   Fårmyrarna myrar
  Djupängesberget berg   Fårmyrberget berg
  Djupängesmon terräng   Fäbodtjärnen tjärn
  Djävulsön ö   Fäbodtjärnen tjärn
  Edz åå å   Fäbotjärnen tjärn
  Farmyran myr   Fäbotjärnhöjden berg
  Farmyran myr   Fähusvallen strandremsa
  Fattjärnen tjärn   Fölamyren myr
  Finlandsviken vik   Föngsvallen strandremsa
  Finlandsviken vik /Se   Gabrielänget ängesskifte
  Flakaberget berg   Galasjövägen väg
  Flarcken, se Flärktjärnen tjärn   Gambodbäcken bäck
  Flarken, se Flärken sjö   Gambodmyrbäcken bäck
  Flarken, se Flärken tjärn   Gambodhöjden berg
  Flintsvedjeknösen höjd   Gam(le)bodtjärnen tjärn
  Flärkebågasjön sjö   Gambodmyren myr
  Flärkebågasjön sjö   Gambodtjärnen tjärn
  Flärkebågasjön sjö   Gambodtjärnen tjärn
  Flärkebågasjön sjö   Glätta tjärn
  Flärke-Bågasjön sjö   Gambränna slåtter
  Flärken sjö   Gambrännvägen väg
  Flärken tjärn   Gammdammet slåtterskifte
  Flärken sjö   Gamfällberget bergshöjd
  Flärken sjö   Gamfällberget berg
  Flärken tjärn   Gammeltjärnen tjärn
  Flärken tjärn   Gamkvarnforsen fors
  Flärken tjärn   Gamlandsvägen väg
  Flärken tjärn   Gamlandsvägen väg
  Flärkliden skogsmark   Gamrödjningen slåtter
  Flärkmyran myr   Gamrödjningen slåtter
  Flärkmyran myr   Gamrödjningsberget berg
  Flärkmyran myr   Getingsvedjan skogsområde
  Flärkmyran myr   Gluggbäcken bäck
  Flärkmyran myr   Glöggbäcken bäck
  Flärkmyrbäcken bäck   Gorrmyren myr
  Flärktjärnen tjärn   Grubbraningen skogsområde
  Flärktjärnen tjärn   Grubbrödjningen slåtter
  Flärkån å   Grubbrödjningsberget berg
  Forsmyran myr   Grubbraningsberget bergshöjd
  Forsmyrberget berg   Grundvattenssjön sjö
  Fredagsrismyran myr   Grundvattensjön sjö
  Frättnet sank mark   Grundvattenån å
  Frättnet sank mark   Gruvberget bergshöjd
  Fågelberget berg   Gruvberget berg
  Fålamyran myr   Gruvberget berg
  Fårmyrorna myrar   Gråtnäset slåtter
  Fäbodbäcken bäck   Gröningen myr
  Fäbodtjärnen tjärn   Gröningsbäcken bäck
  Gammbodbäcken bäck   Gröningsbäcken bäck
  Gammbodhöjden höjd   Gröningsbäcken bäck
  Gammbodhöjden, Norra höjd   Gröntjärnen tjärn
  Gammbodhöjden, Södra höjd   Gröntjärnen tjärn
  Gammbodmyran myr   Gröntjärnloken vattensamling
  Gammbodmyran myr   Gröntået dalsänka
  Gammbodmyran myr   Gubbmyrberget berg
  Gammbodmyran myr   Gubbmyrberget berg
  Gammbodmyrbäcken bäck   Gubbmyren myr
  Gammbodtjärnen tjärn   Gubbmyren myr
  Gammbodtjärnen tjärn   Gubbmyren myr
  Gammfällberget berg   Gubbsvedjan svedja
  Gammraningen sank mark   Gulaschsvedjan svedja
  »gedvattna», se Gäddvattnet sjö   Gulnästjärnen tjärn
  Giädvatne, se Gäddvattnet sjö   Gulnäsudden udde
  Gluggan, se Glöggbäcken bäck   Gulnäsviken vik
  »gluggan», se Glöggbäcken bäck   Gustavnilskällan källa
  Glättan tjärn   Gustavssvedjan svedja
  Glöggbäcken bäck   Gvalmen holme
  Glöggbäcken bäck   Gvalmen udde
  Glöggbäcken bäck   Gålviken vik
  Grilloms-Stormyran myr   Gårdberget höjd
  Grotjärnen tjärn   Gårdberget berg
  Grubbraningen sank mark   Gårdbäcken bäck
  Grundvattsjön sjö   Gårdbäcken bäck
  Grundvattån å   Gårdbäcken bäck
  Gråtnäset strandområde   Gårdtjärnen tjärn
  Gröningsbäcken bäck   Gäddtjärnen tjärn
  Gröntjärnen tjärn   Gäddvattenån å
  Gubbmyran myr   Gäddvattnet sjö
  Gubbmyrberget berg   Gästgivarn holme
  Gubbmyrtjärnen tjärn   Gökberget kulle
  Gubbsvedjan skogsmark   Gökbergssvedjan svedja
  Gullåsmyran myr   Gökbergstangen skogsbälte
  Gullåsen höjd   Gökänget torpområde
  Gulnäsberget berg   Gökänget slåtter
  Gulnäsmyran myr   Gökängssvedjan slåtter
  Gulnästjärnen tjärn   Hagelheta plan
  Gulnäsudden udde   Hallinsberget bergshöjd
  Gulnäsviken vik   Hammargärdet slåtter
  Gålviken vik   Hamplandsbäcken bäck
  Gårdberget berg   Hampsänksudden udde
  Gårdberget berg   Harn stenhar
  Gårdbäcken bäck   Harpsjön sjö
  Gårdbäcksviken vik   Harpsjön tjärn
  Gårdtjärnen tjärn   Harpsjön sjö
  Gårdtjärnen tjärn   Harpsjön sjö
  Gäddtjärnen tjärn   Harpsjön sjö
  Gäddvattliden skogsmark   Hartasvedjan slåtter
  Gäddvattnet sjö   Hermansjön sjö
  Gäddvattnet sjö   Hermansjön sjö
  Gäddvattnet sjö   Hermansjöån å
  Gäddvattnet sjö   Hermansjöån å
  Gäddvattnet sjö   Holmen bete
  Gäddvattnet sjö   Holmen holme
  Gäddvattnet sjö   Holmmyren myr
  Gäddvattån å   Holmmyren torrlagd myrmark
  Gäddvattån å   Holmsjön sjö
  Gästgivaren holme?   Holmsjön sjö
  Göktjärnen tjärn   Holmskilen skogsområde
  Gökänget delvis odlat område   Holmsån å
  HarpSiön, se Uvsjön sjö   Holmsviken vik
  Harpsjön sjö   Hundberget bergshöjd
  »harpsiön», se Uvsjön sjö   Hundberget berg
  Harpsjön sjö   Hundberget berg
  Harpsjön sjö   Hundbergsdalen dal
  Harpsjön sjö   Hundbergsmyrarna myrar
  Harpsjön sjö   Hundgrubban slåtter
  Hellvatnsand, se *Hällvattensand terräng   Husmyren myr
  Hermansjön sjö   Husmyren myr
  Hermansjön sjö   Husmyrsvedjan skogsområde
  Hermansjön sjö   Husmyrsvedjan svedja
  Hermansjön sjö   Husmyrtangen ås
  Hermansjön sjö   Hustjärnbäcken bäck
  Hermansjön sjö   Hustjärnen tjärn
  Hermansjön sjö   Hustjärnen tjärn
  Hermansjön sjö   Hustjärnkullen berg
  Hermansjön sjö   Hustjärnkullarna höjder
  Hermansjön sjö   Häggrostjärnen tjärn
  Hermansjön sjö /Se   Hägnbäcken bäck
  Hermansjöån å   Hällen slåtter
  Hermansjöån å   Hällmyrberget berg
  Hofvar Vattne, se Stavarsjön sjö   Hällmyrberget berg
  Holmbergsmyran myr   Hällmyrberget bergshöjd
  Holmsjön sjö   Hällmyrbäcken bäck
  Holmsviken vik   Hällmyren myr
  Hoppmansmyran myr   Hällmyren myr
  Huffsiön, se Uvsjön sjö   Härnäset näs
  Huffsiön, se Uvsjön sjö   Hästbacken höjd
  Hufsiö, se Uvsjön sjö   Hästbäckarna slåtter
  Hufssiön, se Uvsjön sjö   Hästbäcken bäck
  Hundberget, Västra berg   Hästtangen skogremsa
  Hundberget, Östra berg   Högbackberget höjd
  Hundbergsdalen dal   Högback(en) kulle
  Husmyran myr   Högkullen bergshöjd
  Husmyrbäcken bäck   Högkullen berg
  Husmyrsvedjan skogsmark   Höglandberget bergshöjd
  Husmyrtången ås   Höglandshöjden höglandsområde
  Hustjärnberget berg   Högliden bergsluttning
  Hustjärnen tjärn   Högliden berg
  Häggrostjärnen tjärn   Högliden bergshöjd
  Hällmyran myr   Högliden berg
  Hällmyrberget berg   Höglisvedjan svedja
  Hällmyrbäcken bäck   Höglivägen väg
  *Hällvattensand terräng   Högmossliden berg
  *Hällvattens rå gränsmärke   Högmasliden hojd
  Hällvattnet sjö   Högmyrbäcken bäck
  Hällås-Stormyran myr   Högmyren myr
  Härnäset näs?   Högmyren myr
  Hästbacken skogsbacke   Hökberget kulle
  Hästbacksbäcken bäck   Inner-Utholmen holme
  Hästskallmyran myr   Ivarbacken backe
  Högbacka höjd   Ivarbäcken bäck
  Högbackberget berg   Ivarkällan källa
  Högkullen höjd   Ivarssvedjan slåtter
  Högkullmyran myr   Jackeberget höjd
  Höglandsberget berg   Jacktjärnbäcken bäck
  Höglandskullen höjd   Jacktjärnviken vik
  Höglands-Stormyran myr   Jan-Andersraningen skogsområde
  Högliden höjd   Janperskällan källa
  Högliden höjd   Jegarnbäcken bäck
  Högmyran myr   Johannisbergsvägen väg
  Högmyrbäcken bäck   Jonmyren myr
  Hömyran myr   Jonsberget berg
  Jackeberget berg   Jonsberget bergshöjd
  Jacktjärnbäcken bäck   Jonåsen bergshöjd
  *Jacktjärnen tjärn   Jussjöhöjden berg
  Jacktjärnviken vik   Jussjön sjö
  Jakobsmyran myr   Jussjön sjö
  Jon-Jonsmyran myr   Kallkällbäcken bäck
  Jonmyran myr   Kallkällmyren myr
  JufsiöSiön, se Djupsjösjön sjö   Kammen höjd
  Jussiö Siön, se Djupsjön sjö   Kammarna höjder
  Jussiösiön, se Djupsjön sjö   Kammyren myr
  Jussjön sjö   Kattuggelberget bergshöjd
  Jussjön sjö   Kavelbromyren myr
  Jussjö-Sågtjärnen tjärn   Kavelbromyren myr
  Jussjöån å   Kedjetjärnarna tjärnar
  Jättmyran myr   Kilbackmyren myr
  Jönsänget sank mark   Kilen skogsskifte
  Kallkällmyran myr   Klavarviken vik
  Kallkällmyran myr   Klavarviksudden udde
  Kaninholmen holme   Klavaviken vik
  Kattmyran myr   Klippen höjd
  Kavelbromyran myr   Klippen berg
  Kedjetjärnarna tjärnar   Klippen berg
  Kedjetjärnbäcken bäck   Klippen bergparti
  Kilmyran myr   Klippen berg
  Kindberget berg   Klockarsten sten
  Klavarviken vik   Klåberget bergshöjd
  Klavarviksudden udde   Klåbergskullen bergshöjd
  Klippen berg   Klåbergskullen höjd
  Klippen berg   Klämpängesberget bergshöjd
  Klockarmyran myr   Klämpängsberget berg
  Klåberget berg   Klämpänget ängesskifte
  Kläporsmyran myr   Klämtängsberget berg
  Kojbacken höjd?   Kläporsmyren myr
  Kojmyran myr   Kojbacken berg
  Kojmyran myr   Kojbacksvägen väg
  Koltjärnen tjärn   Kojmyren slåttermyr
  Kroktjärnberget berg   Kojraningsströmmen fors
  Kroktjärnbäcken bäck   Koltjärnen tjärn
  Kroktjärnen tjärn   Koltjärnen tjärn
  Kråkbäcken bäck   Krafsarbacken backe
  Kuberget berg   Kraftarbacken backe
  Kunnån å   Kraftarbacken backe
  Kvarnbäcken bäck   Kraftarbacken landsvägsbacke
  Kvarnhusberget berg   Krokbäcken bäck
  Kvarnhusberget berg   Kroken slåtter
  Kvarnhusberget berg   Kroktjärnen tjärn
  Kvarnhusbergsmyran myr   Kroktjärnen tjärn
  Kvarnhusbäcken bäck   Kråkbäcken bäck
  Kvarnhustjärnen tjärn   Kuberget bergshöjd
  Kvarnsvedjeberget berg   Kuberget berg
  Kylsnäsån å   Kullen höjd
  Kylsnäsån å   Kungsnäset näs
  Kälktjärnarna tjärnar   Kunnån å
  Kälktjärnbäcken bäck   Kunnån å
  Kälskullen höjd /Se   Kvarnbäcken bäck
  Kälskullmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Lappbrännorna skogsmark   Kvarnhusberget berg
  Lappbrännorna skogsmark   Kvarnhusberget berg
  Lappbäcken bäck   Kvarnhusberget bergshöjd
  Lapp-Gretamyrorna myrar   Kvarnhusberget bergshöjd
  Lappmon terräng   Kvarnhusbergsmyren myr
  Lappmyran myr   Kvarnhusbäcken bäck
  Lappudden udde   Kvarnhustjärnen tjärn
  Lappudden udde   Kvarnhustjärnen tjärn
  Lappudden udde   Kvarnkullen kulle
  Ledsjön, se Lesjön sjö /Se   Kvarnvägen väg
  Lesjöbacken skogsmark   Kvällsgruvan slåtter
  Lesjölandet terräng   Kylsnäsviken vik
  Lesjölandsmyran myr   Kylsnäsån å
  Lesjölandstjärnen tjärn   Kylsnäsån å
  Lesjön sjö   Kvällsgruvan änge
  Lesjön sjö   Kyrkvägen väg
  Lesjön sjö   Kålsängsgärdet slåtter
  Lesjön sjö /Se   Käcktj(ärnarna), se Kälktjärnarna Saknas
  Lesjön sjö   Kälktjärnarna tjärnar
  Lesjön sjö   Kyrkudden udde
  Lesjön sjö   Kälktjärnarna tjärnar
  Lesjön sjö   Källsvedjan skogsområde
  Lesjön sjö   Käringbacken vägbacke
  Lesjötjärnen tjärn   Käringbacksbäcken bäck
  Lesjöån å   Kärringnäset slåtter
  Lidbergshammaren berg   Lappgretamyren myr
  Lill Alnsjön, se Aspsjön, Lilla sjö   Lapp Greta myrarna myrar
  lillaspsiöKullen, se Aspsjökullen berg   Lappmon skogsområde
  Lillaspsiön, se Aspsjön, Lilla sjö   Lappmon mo
  LillaspSiön, se Aspsjön, Lilla sjö   Lappmon, Byvattnet Saknas
  lillaspsiön, se Aspsjön, Lilla sjö   Lapptjärnen tjärn
  Lill-Aspsjön sjö   Lappudden udde
  Lill-Aspsjön sjö   Lappudden udde
  Lill-Aspsjön sjö   Lerskottet del av väg
  Lill-Aspsjön sjö   Lesjölandet skogsområde
  Lill-Björkmyrtjärnen tjärn   Lesjölandstjärnen tjärn
  Lilldagersiön, se Degersjön sjö   Lesjön sjö
  LillDegersiön, se Degersjön sjö   Lesjön sjö
  Lilldegersiön, se Degersjön sjö   Lesjötjärnen tjärn
  lillDeger siön, se Degersjön sjö   Lesjötjärnen tjärn
  Lill-Degersjön, se Degersjön sjö   Lesjötjärnen tjärn
  LillDegersiön, se Degersiön sjö   Lesjötjärnen tjärn
  Lillholmen holme   Lesjöån å
  Lillholmen holme   Lesjöån å
  Lill-Ljusabborrtjärnen tjärn   Libron bro
  Lill Löf Siön, se Lesjön sjö   Lidbergshammarberget berg
  Lillmyran myr   Lidbergshammarn berg
  Lilllofsiön, se Lesjön sjö   Liden berg
  Lill-Orratjärnen tjärn   Lidrödjningen slåtter
  Lillselet utvidgning av Kunnån   Lill-Aspsjön sjö
  Lillselet utvidgning av å   Lillberget berg
  Lillsjön del av Degersjön   Lillburestran slåtter
  Lill-Stormyrbäcken bäck   Lillorratjärnen tjärn
  Lill-Stormyrtjärnen tjärn   Lillrödjningen slåtter
  Lillsvedjeriset terräng   Lillrödjningsbäcken bäck
  Lilltannsjöberget berg   Lillstranden strandområde
  Lilltannsjön sjö   Lilltannsjön sjö
  Lilltannsjön sjö   Lilltoppsvedjan slåtter
  Lilltannsjön sjö   Lillviken vik
  Lilltannsjön sjö   Lillån å
  Lilltannsjön sjö   Lillån å
  Lilltannsjön sjö   Lillåsjön Saknas
  Lilltannsjön sjö   Lillänget slåtterskifte
  Lilltannsjön sjö   Lillänget strandremsa
  Lilltannsjön sjö   Lillänget slåtter
  Lilltannsjö-Stormyran myr   Lillänget slåtter
  Lilltannån å   Lintjärnen tjärn
  Lillviken vik   Lintjärnen tjärn
  Lillöfsiön, se Lesjön sjö   Lirödjningen slåtter
  »lillöfsiön», se Lesjön sjö   Ljusabborrtjärn tjärn
  Lillöfsiön, se Lesjön sjö   Ljusabbortjärnen tjärn
  Lillöfsiön, se Lesjön sjö   Ljustjärnberget bergshöjd
  Lintjärnen tjärn   Ljustjärnen tjärn
  Ljusabborrtjärnen tjärn   Lokmyren myr
  Ljustjärnen tjärn   Lyberget bergshöjd
  Lokmyran myr (ägomark?)   Lysback backe
  Långbromyran myr   Lysbacke(n) backe
  Långmyran myr   Lysbacken landsvägsbacke
  Långmyran myr   Långbromyren myr
  Långmyran myr   Långmyrbäcken bäck
  Långmyran myr   Långmyrbäcken bäck
  Långmyrbäcken bäck   Långmyren myr
  Långmyrrå sank mark   Långmyren myr
  Långrå sank mark   Långnäset näs
  Långrået sank mark   Långnäset näs
  Långsiön, se Låsjön sjö   Långrået myr
  Långtjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Långtjärnhöjden höjd   Långtjärnen tjärn
  Långtjärnmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Långudden udde   Långtjärnhöjden berg
  Låsjöberget berg   Långtjärnmyren myr
  Låsjöbäcken bäck   Långtjärnriset höjd
  Låsjöholmen holme   Låsjöholmen holme
  Låsjön sjö   Låsjön sjö
  Låsjön sjö   Låsjön sjö
  Låsjön sjö   Låsjötjärnen tjärn
  Låsjön sjö /Se   Låsjötjärnen Saknas
  Låsjötjärnen tjärn   Låsjöviken vik
  Låsjöviken vik   Lövsjön sjö
  L: Löfsion, se Lesjön sjö   Löfsjön sjö
  Lövsjöberget berg o. triangelpunkt   Lännäsliden berg
  ?Lövsjön sjö   Lövsjöberget bergshöjd
  Lövsjön sjö   Lövsjön sjö
  Lövsjön sjö   Maggänget ängesskifte
  Lövsjön sjö   Maggänget slåtter
  Lövsjön sjö   Malberget berg
  Lövsjön sjö   Maningsmyrbacken kulle
  Lövsjön sjö   Maningsmyren myr
  Lövsjön sjö   Maningsmyren myr
  Lövsjön sjö   Markrårisgrinden grindar
  Lövsjön sjö   Markråsvedjan slåtter
  Lövsjön sjö /Se   Markråsvedjebäcken bäck
  Lövsjöspakan utvidgning? av Hermansjöån   Markusbron bro
  Lövsjöån å   Masmatjärnen tjärn
  Mats-Matstjärnen tjärn   Masjärnessvedjorna slåtter
  Mattessvedjan terräng   Masmastjärn tjärn
  Mattisudden udde   Mattenäset näs
  Mellanlidrået sank mark   Mattessvedjan svedja
  Middagskullen höjd o. triangelpunkt   Mattissvedjan skogsområde
  Middagskullen höjd   Mellanlirået myr
  Moberget berg o. triangelpunkt   Mellantoppen slåtter
  Morsbacksbäcken bäck   Messeloksvedjan skogsområde
  Morsmorbäcken bäck   Middagskullen berg
  *Mortjärnen tjärn   Middagskullen berg
  Morttierna, se ?Svarttjärnen tjärn   Mon tallmo
  Mosiön, se Stavarsjön sjö   Mormorbäcken bäck
  MoSiön , se Stavarsjön sjö   Morsbacksbäcken bäck
  »mosiön», se Mosjö-Bergtjärnen sjö   Mosjöbacken backe?
  Mosiön, se Stavarsjön sjö   Mosjöbacken backe
  Mosjö-Bergtjärnen sjö   Mosjöberget backe
  Mosjö-Bergtjärnen tjärn   Mosjöbergtjärnen tjärn
  Mosjöträsk = ?Harpsjön sjö   Mosjöliden berg
  Mosjöträsk = ?Harpsjön sjö   Mosjöåsen berg
  Mosjöträsk sjö   Mossahällarna bergkullar
  Mossahällorna stenhällar   Mossahällarna stenhällar
  Mossamyran myr   Mullbacken väg
  MusSiön, se Uvsjön sjö   Myrkullarna kullar
  *Myran myr   Myrkullänget slåtter
  Myrkullarna kullar   Myrviken vik
  Myrkullänget sank mark   Mårdberget bergshöjd
  Myrviken vik   Märrbackrået myr
  Märabackrå sank mark   Märamyrberget berg
  Märamyran, Västra myr   Märamyren myr
  Märamyran, Östra myr   Märrmyren myr
  Märaskalltjärnen tjärn   Märskalltjärn tjärn
  Märaskalltjärnen tjärn   Nils- järnessvedjan svedja
  Märatjärnen tjärn   Nils Karls myren myr
  Märtafläcken sank mark   Nilsperssvedjekällan källa
  Mörtviken vik   Nils Perssvedjan skogsområde
  Nils-Sakrismyran myr   Nilsperssvedjan slåtter
  Norrhögliden höjd   Nordundersvedjan skogsområde
  Norrhöglidslåtten sank mark   Norviken vik
  Norr Tan Siön, se Lilltannsjön sjö   Norviken vik
  Norrtansiön, se Lilltannsjön sjö   Norviksbäcken bäck
  »norr Tansiön», se Lilltannsjön sjö   Norviksbäcken bäck
  Norrtansiön, se Lilltannsjön sjö   Norviksholmen holme
  Norsjöhöjden höjd   Norviksmyren myr
  NortanSiön, se Lilltannsjön sjö   Norviksmyren myr
  Nortn-siön, se Lilltannsjön sjö   Nybrunnamon slåtter
  Norviken vik   Nybrunnamyren myr
  Norviksbäcken bäck   Nybrunnasvedjan slåtter
  Nybodtjärnen tjärn   Nybrånan tallmo
  Nybrånabäcken bäck   Nybränna slåtter
  Nybrånamon terräng   Nysvedjorna slåtter
  Nätraån å   Nyåbron bro
  Nätraån å   Nyänget slåtter
  Nätraån å   Nilsjonsbäcken bäck
  Nätraån å /Se   Nätraån å
  Nävertången höjd   Nätraån å
  Nörd-Högbacka höjd   Nävertangen höjd
  Nörd-Höjdliden höjd   Näsbäcken bäck
  Nörd-Höjdlidtjärnen tjärn   Nölhöglislåttern slåtter
  Nörd-Rabbotjärnen tjärn   Nördhöjdliden skogsområde
  Olasänget slåttermark   Nördrabbatjärnen tjärn
  Ol-Eskils-Stinarået sank mark   Ol-Anders-gärdan plats
  Ollehålet terräng   Ol-Anders-gärdet ställe
  Ol-Persberget berg   Olasänget slåtterskifte
  Omegatjärnen tjärn   Ol-Eskils Stina rået myr
  Oppsjön sjö   Oleskilsstinarå myr
  Oppsjön sjö   Ollehålet dalgång och vik
  Oppsjön sjö   Ollenäset slåtter
  Oppsjön sjö   Olmånstået väg
  Oppsjön sjö   Ol Nilssvedjan skogsområde
  Oppsjön sjö   Olnilssvedjan slåtter
  Oppsjön sjö   Nördhusmyrbäcken bäck
  Oppsjön sjö   Olnilssvedjebäcken bäck
  Oppsjön sjö   Ol Nilssvedjebäcken bäck
  Oppsjön sjö   Olorsåbron bro
  Oppsjön sjö   Ol Persberget bergshöjd
  Oppsjösvedjan terräng   Oppsjön sjö
  Orratjärnen tjärn   Oppsjön sjö
  Orrmyran myr   Oppsjön sjö
  Orrmyran myr   Oppsjövägen väg
  Orrmyran myr   Oppsjövägen väg
  Orrmyrberget berg /Se   Orraberget berg
  Orrmyrbäcken bäck   Orramyrarna myrar
  Orrmyrrisbäcken bäck   Orratjärnberget berg
  Orrmyrriset skogsområde   Orratjärnbäcken bäck
  Orrmyrriskälen grankäl /Se   Orratjärnen tjärn
  Osberget berg   Orratjärnen tjärn
  Osbergstjärnen tjärn   Orratjärnen tjärn
  Ottmo-Stormyran myr   Orrhammaren kulle
  Ottmo-Stormyrbäcken bäck   Orrmyrberget berg
  Oxgrubban dalsänka?   Orrmyren myr
  Oxmyran myr   Orrmyrriset skogparti
  Oxmyran myr   Orrmyrriset skogtrakt
  Oxmyran myr   Orrmyrrissvedjan slåtter
  Oxmyrkullen höjd   Orrmyrristjälen skogparti
  Oxslåtten sank mark   Osberget berg
  Pellekojmyran myr   Osberget berg
  Perasjön, se Bärmsjön sjö   Osbergsbäcken bäck
  »permsion», se Bärmsjön sjö   Osbergstjärnen tjärn
  Permsiön, se Bärmsjön sjö   Otröjsamsvedjan slåtter
  PermSiön, se Bärmsjön sjö   Ottmostormyren myr
  Permsiön, se Bärmsjön sjö   Ottmoviken vik
  Permsiön, se Bärmsjön sjö   Oxbäcken bäck
  Permsiön, se Bärmsjön sjö   Oxgrubban dalsänka
  Permsiön, se Bärmsjön sjö   Oxgrubban grop
  Petnäsudden holme   Oxmyren myr
  Petnäsviken vik   Oxmyrkullen höjd
  Picktjärven tjärn   Oxnäset näs
  Picktjärven tjärn /Se   Oxnäset strandremsa
  Prästahällan häll?   Oxnäskällan källa
  Prästhalsmyran myr   Oxnäsåbron bro
  *Prästskogen skog /Se   Oxslåttern slåtter
  *Prästskogen skog /Se   Oxslåttern slåtter
  Punschmyran myr   Pellesvedjan svedja
  Pärmsjön, se Bärmsjön sjö /Se   Pelleänget ängesskifte
  Raddbäcken bäck   Per Iljas myren myr
  Radden ägomark   Permån, se Bärmsjöån Saknas
  Ramberget berg   Permsjötj., se Bärmsjömyrtjärnen Saknas
  Ravelberget berg   Pettenäset näs
  Remmarberget berg   Petteänget äng
  Remmen ås /Se   Picktjärn = Picktjärven Saknas
  Rengårdsviken vik   Picktjärnberget berg
  Ripbackmyran myr   Picktjärnbäcken bäck
  Risberget berg   Picktjärnen tjärn
  Risberget berg   Picktjärnmyren myr
  Risbäcken, Norra bäck   Picktjärvberget berg
  Risbäcken, Södra bäck   Picktjärvbäcken bäck
  Risbäcken bäck   Picktjärvbäcken bäck
  Rishöjdbäcken bäck   Picktjärven tjärn
  Rishöjden terräng   Picktjärven tjärn
  Rishöjd-Stormyran myr   Picktjärvmyren myr
  *Rothe tresk fiskevatten   Pjusksvedjan skogsområde
  Råberget berg   Pjuksvedjan slåtter
  Rået ägomark   Pojksvedjan slåtter
  Råglidberget berg   Pojkesvedjan skogsområde
  Rånäsviken vik   Prästhalsmyren myr
  Räbbmyran myr   Prästhalstangen skogsbälte
  Räbbmyrbäcken bäck   Prästraningen skogsområde
  Räffsiön, se Rävsjön sjö   Prästslåttern slåtter
  Rävahidbacken höjd   Präståbron bro
  Rävelviken vik   Prästänget slåtter
  Rävsjöberget berg   Pärka vattensamling
  Rävsjöbäcken bäck   Pärlandtågrindarna grindar
  Rävsjön sjö   Pärmsjön, se Bärmsjön sjö
  Rävsjön sjö   Pärmsjön sjö
  Rävsjön sjö   Pärmsjötjärn tjärn
  Rävsjön sjö   Pärmsjötjärn tjärn
  Rävsjön sjö   Pätnäset slåtter
  Rävsjön sjö   Pätnäset näs
  Rävsjön sjö   Rabbotjärn tjärn
  Rävsjön sjö   Rabbotjärn tjärn
  Rävsjön sjö   Rabbotjärnen tjärn
  Rävsjön sjö   Raddbäcken bäckavsnitt
  Rödmyran myr   Raddbäcken bäck
  Rödmyran myr   Raddbäcken slåtter
  Rödmyran myr   Radden slåtter
  Rödmyran myr   Radden ängesskifte
  Rödmyrtjärnen tjärn   Rallbäcken bäck
  Rödtjärnbäcken bäck   Ramberget berg
  Rödtjärnbäcken bäck   Rambäcken bäck
  Rödtjärnbäcken bäck   Rappen skogsområde
  Rödtjärnen tjärn   Rattalbacken vägbacke
  Rödtjärnen tjärn   Remmarberget bergshöjd
  Rödtjärnen tjärn   Remmarberget berg
  Rönnmyran myr   Remmarbergssvedjan svedj
  Rönråbäcken bäck   Remmen ås
  Rörmyran myr   Remmen ås
  Rötjärnbäcken bäck   Remmen moränås
  Rötjärnen tjärn   Remmen moränås
  Rötjärnen tjärn   Remsvedjan svedja
  Rötjärnkullen höjd   Remvägen väg
  Röötierna, se Rödtjärnen tjärn   Renen väg
  Sandberget berg   Renen väg
  Sandbrobäcken bäck   Ribäcken bäck
  Sandbrobäcken bäck   Ribäcken bäck
  Sandsvedjeberget berg   Risberget bergshöjd
  Selsberget berg   Risberget berg
  Selsån å   Risbergsröset råmärke
  *Sidensjöälven älv /Se   Risbäcken bäck
  Själabodmyran myr   Risbäcken bäck
  Sjöberget berg   Risbäcken bäck
  Sjöberget berg   Rishöjdbäcken bäck
  Sjöbotten ägomark   Rismyren myr
  Sjölandsån å   Robäcken bäck
  Sjölidberget berg   Rompen kulle
  Sjölidbäcken bäck   Rumyren myr
  Sjöråmyran myr   Rumyrtjärnen tjärn
  Skalberget berg   Råberget berg
  Skalmsjömyran myr   Råberget berg
  Skatan holme   Råbäcken bäck
  Skavmyran myr   Rået slåtter
  Skavmyrkälen skogtrakt /Se   Rået Saknas
  Skrattabborrtjärnen tjärn   Rånäsudden udde
  Skrattabborrtjärnen tjärn   Råsvedjan slåtter
  Skrussmyran myr   Råsvedjorna slåtter
  Skrussmyrbäcken bäck   Räppen bergshöjd
  *Skruvmyrkällan källa   Rävahiberget bergshöjd
  *Skruvmyrkällan källa?   Rävahiberget berg
  *Skruvmyrkällan råmärke   Räveludden udde
  *Skruvmyrkällan källa   Rävelviken vik
  Slagörudden udde   Rävsjöberget berg
  Slåttmyran myr   Rävsjöberget berg
  Slätsvedjan skogsmark   Rävsjöberget berg
  Slöjen strandområde   Rävsjöbäcken bäck
  Småtjärnarna tjärnar   Rävsjömyren myr
  Sotesängskällan källa /Se   Rävsjön sjö
  *Sparlidssvedjan svedja /Se   Rävsjön sjö
  Spångbäcken bäck   Rävsjön sjö
  Stakamyran myr   Rävsjön sjö
  Stakamyran myr   Rävsjön sjö
  Stationsberget berg   Rävsjösvedjan svedja
  Stafvarvatne, se Stavarsjön sjö   Rödjningen slåtter
  Stafvarvatne, se Stavarsjön sjö   Rödmyren myr
  Stafvarvatne, se Stavarsjön sjö   Rödmyren myr
  Stafwarwatne, se Stavarsjön sjö   Rödtallbacken backe
  Stafvar vattne, se Stavarsjön sjö   Rötjärnberget berg
  Stafvavatnet, se Stavarsjön sjö   Rötjärnbäcken bäck
  *Stavamyran myr   Rödtjärnbäcken bäck
  Stavarkullen höjd   Rödtjärnbäcken bäck
  Stavarmyran myr   Rödtjärnbäcken slåtter
  Stavarsjöberget berg   Rödtjärnen tjärn
  Stavarsjöbäcken bäck   Rötjärnen tjärn
  Stavarsjön sjö   Rötjärnen, Johannisbergs tjärn
  Stavarsjön sjö   Rödtjärnvägen väg
  Stavarsjön sjö   Sandbrobäcken bäck
  Stavarsjön sjö   Sandsvedjeberget berg
  Stavarsjön sjö   Segergråtgrubba grop
  Stavarsjön sjö   Selen lugnvatten
  Stavarsjön sjö   Simmarställudden udde
  Stavarsjön sjö   Sjöberget berg
  Stavarsjön sjö   Sjöberget bergshöjd
  Stavarsjön sjö   Sjöberget berg
  Stavarsjön sjö   Sjöbottnen lågland
  Stavarsjön sjö   Sjölandshällarna berghällar
  Stavarsjön sjö   Sjölandshällarna berghällar
  Stavarsjön sjö /Se   Sjölandsselen lugnvatten
  Stavartjärnen tjärn   Sjölandsån å
  Stavtjärnbäcken bäck   Sjölandsån å
  Stavtjärnen tjärn   Sjölebäcken bäck
  Stenbijtierna, se Stenbittjärnarna tjärnar   Sjölebäckliden skogssluttning
  Stenbittierna, se Bergtjärnen o Yttersttjärnen tjärnar   Sjöliberget berg
  Stenbittjärnarna tjärnar   Sjölidberget höjd
  Stenbittjärnarna tjärnar   Sjölidbäcken bäck
  Stenbittjärnarna tjärnar   Sjölidmon tallmo
  Stenbittjärnarna tjärnar   Sjölidmyren myr
  Stenbittjärnarna tjärnar   Sjömyren myr
  Stenbittjärnarna tjärnar   Sjöåkern slåtter
  Stenkälsmyren myr /Se   Sjöängsrödjningen slåtter
  Stenkälsröjningen slåtter /Se   Skalberget berg
  Stor AspSiön, se Aspsjön sjö   Skalberget berg
  Storaspsiön, se Aspsjön sjö   Skalmsjöbräntsvedjan, Lilla skogsområde
  StorAspsiön, se Aspsjön sjö   Skalmsjöbräntsvedjan, Stora skogsområde
  Stor Aspsiön, se Aspsjön sjö   Skalmsjömyren myr
  Storaspsiön, se Aspsjön sjö   Skammyrbäcken bäck
  Storaspsjön sjö   Skammyren myr
  Stor-Aspsjön sjö   Skammyren myr
  Stor-Aspsjön sjö   Skammyrtjälen skogparti
  Storberget berg   Skataudden udde
  Stor-Björkmyrtjärnen tjärn   Skavmyren myr
  Stordammet dammbyggnad   Skavmyrtjälen skogparti
  Storholmen holme   Skeppshällen berghäll
  Storholmen holme   Skjulhatten slåtteränge
  Storkälsmyran myr   Skjulhatten slåtter
  Storkälsmyran myr   Skogmell slåtter
  Storkälsmyrarna myrar /Se   Skorped fjället skogsområde
  Storkälsmyren myr /Se   Skorpedsremmen ås
  Storlöffsiön, se Lövsjön sjö   Skorpedssvartlandstjärnen tjärn
  Storlöfsiön, se Lövsjön sjö   Skorpedsåbron bro
  StorLöfSiön, se Lövsjön sjö   Skrapamyren myr
  Stor löfsiön, se Lövsjön sjö   Skrattabborrtjärnen tjärn
  Stor Löfsiön, se Lövsjön sjö   Skrattabborrtjärnen tjärn
  Storlöfsiön sjö   Skrattabborrtjärnen tjärn
  Stormyran myr   Skrattabbortjärnen tjärn
  Stormyran myr   Skrussmyren myr
  Stormyran myr   Skrussmyren myr
  Stormyran myr   Skräbben kulle
  Stormyran myr   Skräddaränget änge
  Stormyran myr   Skyltbäcken bäck
  Stormyran myr   Skyltsvedjan slåtter
  Stormyran myr   Skyltsvedjan väg
  Stormyran myr   Skysselbäcken Saknas
  ?Stormyrberget berg /Se   Slagörudden udde
  Stormyrberget berg o. triangelpunkt   Slåttsvedjan slåtter
  Stormyrbäcken bäck   Smedsvedjan skogsdunge
  Stormyrbäcken bäck   Småtjärnarna tjärnar
  Stornäset näs   Småängarna slåtter
  StorRaspSiön, se Aspsjön sjö   Snårsvedjan slåtter
  *Storrågsvedjan svedja /Se   Sotesänget slåtter
  Storråslåtten sank mark   Sotesänget slåtter
  Storselet utvidgning av Kunnån   Sotesänget ängesskifte
  Storselet utvidgning av å?   Sotesängskällan källa
  Storsvedjeberget berg   Sotesängsröset råmärke
  Storsvedjekälen skogtrakt /Se   Sparvlidberget bergshöjd
  Storsvedjemyran myr   Spångbäcken bäck
  Storsvedjeriset terräng   Stakamyren myr
  Stortiern, se Bredtjärnen tjärn   Stationsberget berg
  Stortierna, se Bredtjärnen tjärn   Stationstjärnen tjärn
  Stortjärnbäcken bäck   Stavarbäckbacken backe
  Stortjärnen tjärn   Stavarbäckbron bro
  Stortjärnen tjärn   Stavarbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Stavarbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Stavaren sjö
  Storängesbäcken bäck   Stavarkullen berg
  Storängesbäcken bäck   Stavarmon skogssträcka
  Storängesbäcken bäck   Stavarmyren myr
  Storängesmyran myr   Stavarsjöberget berg
  Storänget sank mark   Stavarsjöberget bergshöjd
  Strömbergsmyran myr   Stavarsjön sjö
  Stugumyran myr   Stavarsjön tjärn
  Stugusjön sjö   Stavarsjön sjö
  Stugusjön sjö   Stavarsjön sjö
  Stugusjön sjö   Stavarvattnet, se Stavarsjön, Aspeå Saknas
  Stugusjön sjö   Stavtjärnen tjärn
  Stugusjön sjö   Stefäll änge
  Stugusjön sjö /Se   Stefälla plats
  Stugusjön sjö   Stenbittjärnarna tjärnar
  Stugusjön sjö   Stenbäcken bäck
  Stugusjön sjö   Stentjälsmyren myr
  Stugusjön sjö   Stentjälsrödjningen slåtter
  Stugusjön sjö   Stentjärnen tjärn
  Stugusjötjärnen tjärn   Sticksvedjan svedja
  Stövelmyran myr   Stor-Aspsjön sjö
  Sunnansjöhöjden höjd   Storback backe
  Svanatjärnen tjärn   Storburestran slåtter
  Svanatjärnen tjärn   Stordammlugnan lugnvatten
  Svanatjärnen tjärn   Storlandsvedjan slåtter
  Svanatjärnen tjärn   Stormyrberget berg
  Svanatjärnen tjärn   Stormyren myr
  Svan Kiernan, se Svanatjärnen tjärn   Stormyren myr
  Svartabborrtjärnen tjärn   Stormyren Saknas
  Svartbäcken bäck   Stormyren myr
  Svartdalsbäcken bäck   Stornäset slåtter
  Svartdalshöjden höjd   Stornäsrissvedjan svedja
  Svartdalsviken vik   Storrödjningen slåtter
  Svarthålmyran myr   Storrödjningen slåtter
  Svartmyrberget berg   Storrödjningsbäcken bäck
  Svarttjärnberget berg   Storsvedjan skogsområde
  Svarttjärnbäcken bäck   Storsvedjan slåtter
  Svarttjärnbäcken bäck   Storsvedjeberget berg
  ?Svarttjärnen tjärn   Storsvedjeberget berg
  ?Svarttjärnen tjärn   Storsvedjebäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Storsvedjebäcken bäck
  Svartviken vik   Storsvedjekälen skogsområde
  Svartviksbäcken bäck   Storsvedjeriset lövskogsområde
  Svartviksbäcken bäck   Storsvedjerissanden strandområde
  Svensraningen sank mark   Stortjälsmyrarna myrar
  Svensraningsbäcken bäck   Stortjälsmyren myr
  Sågbäcken bäck   Stortjärnen tjärn
  Sågdammet sank mark   Stortjärnen tjärn
  Sågmyran myr   Stortoppsvedjan slåtter
  Sågtjärnen tjärn   Storån å
  Sör-Husmyrbäcken bäck   Storängsbäcken bäck
  Sör-Höjdlidbäcken bäck   Strandbäcken bäck
  Sör-Höjdliden skogsmark   Strandbäcken bäck
  Sörlidberget berg   Strandbäckssvedjan slåtter
  Sörlidmyran myr   Stranden slåtter
  Sör-Rabbotjärnen tjärn   Strömbergsmyren myr
  Sörlidröset råmärke   Strömbergsmyren myr
  Sörån å   Stugsjötjärnen tjärn
  Tannlundsudden udde   Stugusjöberget berg
  Tarmen sjö   Stugusjön sjö
  Tarmen sjö   Stugusjötjärnen tjärn
  Tarmen sjö   Sundet sund
  Tarmen sjö   Surbränna slåtter
  Tarmen sjö /Se   Sursvedjan sank skogsmark
  Tarmen sjö   Svanatjärnen Saknas
  Tarmen sjö   Svanatjärnen tjärn
  Tarmen sjö   Svartabborrtjärnen tjärn
  Tarmhöjden höjd   Svartbäcken bäck
  Tarmmyran myr   Svartbäcken bäck
  Tegbäcken bäck   Svarthålet slåtter
  Tegmyran myr   Svarthålet skogsområde
  Termensjön, se Tarmen sjö /Se   Svarthålmyren myr
  Timmermobäcken bäck   Svartlandstjärnen tjärn
  Timmermon terräng   Svartlandstjärnen, Västra tjärn
  Timmerviken vik   Svartlandstjärnen, Östra tjärn
  Tjalskullen berg /Se   Svartlandstjärnen tjärn
  Tjädarhällorna berghällar   Svartmyrberget berg
  Tjälskullen, se Tjalskullen berg   Svartmyrbäcken bäck
  Tjärdalsmyran myr   Svartmyren myr
  Tjäredalsberget berg   Svarttjärnbäcken bäck
  Tjärnabäcken bäck   Svarttjärnen tjärn
  Tjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Tolvårstjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Torbacken skogsmark   Svartviken vik
  Torparsvedjebäcken bäck   Sven Nilsviken vik
  Torparsvedjekullen höjd   Svensraningen slåttermyr
  Torrtallmyran myr   Svensrödjningen slåtter
  Tranmyran myr   Sågbäcken bäck
  Tranteberget berg   Sågbäcken bäck
  Trebergkullmyran myr   Sågnäset näs
  Trehörningsmyran myr   Sågtjärnen tjärn
  Trehörningsmyran myr   Sågån del av Sjölandsån
  Tretjärnarna tjärnar   Sågänget slåttermyr
  Tretjärnmyran myr   Sö på mon markområde
  Triangeltjärnen tjärn   Sörbergvattenbäcken bäck
  Trollhopp sank mark   Sörhusmyrbäcken bäck
  Trollhoppbäcken bäck   Sörhöjdliden bergsluttning
  Trolltjärnen tjärn   Sörlibäcken bäck
  Trolltjärnen tjärn   Sörlimyren myr
  Trolltjärnkullen höjd   Sörliröset råmärke
  Trångviken vik   Tannsjön, Lilla sjö
  Tuvmyran myr   Tarmen sjö
  Tväjsjöbäcken bäck   Tarmhöjden berg
  Tväjsjökullen höjd   Tarmrået myr
  Tväjsjön sjö   Tarmrået myr
  Tväjsjön sjö   Tarmsjön sjö
  Tväjsjön sjö   Tarmsjön sjö
  Tväjsjön sjö   Tegbacken backe
  Tväjsjön sjö   Tegbäcken bäck
  Tväjsjön sjö   Timmermobäcken bäck
  Tväjsjön sjö   Timmermobäcken del av Krokbäcken
  Tväjsjön sjö   Timmermon skogsområde
  Tvärkälsmyran myr   Timmerviken vik
  Tvärspolbäcken bäck   Tjalskullen berg
  Tvärspoltjärnen tjärn   Tjalskullen berg /Se
  Tvärspoltjärnen, Lilla tjärn   Tjearhällarna berghällar
  Ubergs-Bergtjärnen tjärn   Tjälskullen, se Tjalskullen berg
  Udden udde   Tjälsvägen väg
  Upsiön, se Oppsjön Saknas   Tjäredalsberget berg
  Utgvalmen del av Avaholmen?   Tjärdalsberget bergshöjd
  Utsjö träsk sjö   Tjäredalsbäcken bäck
  ?Uvsjön sjö   Tjärdalsbäcken bäck
  Uvsjön sjö   Tjärnberget bergshöjd
  Uvsjön sjö   Tjärnen Saknas
  Uvsjön sjö   Tjärnmyrarna myrar
  Uvsjön sjö   Tjärnmyrhöjden bergshöjd
  Uvsjön sjö   Tolvårstjärnen tjärn
  Uvsjön sjö   Tolvårstjärnen tjärn
  Uvsjön sjö   Torparsvedjan slåtter
  Uvsjön sjö   Torparsvedjan skogsområde
  Uvsjö sjö /Se   Torparsvedjan slåtter
  Uvån å   Tranebacken åker
  Vackerlandet berg   Tranemyren myr
  Vackerstensviken vik   Tranemyren myr
  Valvlandsmyrorna myrar   Tranje slåtter
  Valvsjöbäcken bäck   Tranmyrbäcken bäck
  Valvsjöbäcken bäck   Tranemyrsvedjan slåtter
  Valvsjön sjö   Tranteberget berg
  Vikstensmyran myr   Trantjärnen tjärn
  Vilbackmyran myr   Tratten fall i Uvån
  Villråmyran myr   Trebergskullmyren myr
  Vingelsvedjan skogsmark   Trebergsmyren myr
  Vorrmyran myr   Trehörnemyren myr
  Vorrmyrbäcken bäck   Trehörningsmyren myr
  Vorrmyrbäcken bäck   Trehörningsmyren myr
  Våtmyran myr   Triangelmyren myr
  Vägaskälsmyran myr   Triangeltjärnen tjärn
  Vägglusmyran myr   Trollhopp slåttermyr
  Väktarudden udde   Trollhopp slåtter
  Västerselet utvidgning av å   Trollhopp(et) dal
  Väster-Svartlandstjärnen tjärn   Trollhoppberget berg
  Yttersttjärnen o. Bergtjärnen tjärnar   Trollhoppet slåtter
  Yttersttjärnen del av Stenbittjärnarna   Trollhoppbäcken bäck
  Åkerudden udde   Trollhoppsgrubban grop
  Åkerudden udde   Trolltjärnen tjärn
  Åkerviken vik   Trolltjärnen tjärn
  Åkerviken vik   Trolltjärnen tjärn
  Åkvisslan område   Trolltjärnen tjärn
  Åpen tresk sjö   Trolltjärnkullen kulle
  Åselmyran myr   Trolltjärnsmyren myr
  Åsmyran myr   Trånget lövskogsområde
  Åttjärnbäcken bäck   Trångviken vik
  Åttjärnen tjärn   Trångänget slåtter
  Åvattströmmen å   Trångänget slåtter
  Åvattänget slåttermark   Trätåkern slåtter
  Älgaberget berg   Tröskarsvedjan skogsområde
  Önskanmyran delvis odlat område   Tröttbackåsen höjd
  Önskansjön sjö   Tuläbäcken bäck
  Önskansjön sjö   Tulebäcken bäck
  Önskansjön sjö   Tväjsjöbäcken bäck
  Önskansremmen, se Remmen å /Se   Tväjsjökullen höjd
  Önskanån å   Tväjsjön sjö
  Önskasjön sjö   Tväjsjön sjö
  Önskasjön sjö /Se   Tväjsjövägen väg
  Önskaån å /Se   Tvärsbrotjärnen tjärn
  »önsken---», se Önskansjön sjö   Tvärspoltjärn tjärn
  Önsker Siön, se Önskansjön sjö   Tået väg
  Österselet utvidgning av å   Tået väg
  Öster-Svartlandstjärnen tjärn   Tågrindarna grindar
  Övervattnet sjö   Tämmingsmyren myr
  Övervattsbäcken bäck   Ubergsrödjningen åkrar
  Övervattsviken vik   Udden udde
      Utholmen holme
      Uvsjön sjö
      Uvsjön sjö
      Uvsjövägen väg
      Uvåbron bro
      Uvån å
      Uvån å
      Uvån å
      Uvån å
      Vackerlandet berg
      Vackerstenviken vik
      Valmyrbäcken bäck
      Valmyrsvedjan skogsområde
      Valmyrsvedjebäcken bäck
      Valnäset näs
      Valnäset slåtter
      Valnässvedjan slåtter
      Valvlandsmyrarna myrar
      Valvlandsmyren myr
      Valvsjökullen höjd
      Valvsjön sjö
      Vilbackmyren myr
      Vingelsvedjan svedja
      Vingelsvedjan skogsområde
      Vårrmyrbäcken bäck
      Vårrmyren myr
      Vårrmyrtangen ås
      Vägerstaledet led
      Väktarbacken backe
      Väktarudden udde
      Västanmyren slåtterskifte
      Västerselet lugnvatten
      Yttersjön vik
      Ytter-Utholmen holme
      Åbergsslöjet slåttermyr
      Åbyn slåtterskifte
      Åbyn strandremsa
      Åkergrinden grind
      Åkerudden udde
      Åklyftan slåtterområde
      Åsmyren myr
      Åsmyren myr
      Åttjärnbäcken bäck
      Åttjärnen tjärn
      Åvattströmmen å
      Åvattänget ängesskifte
      Älgaberget berg
      Älgabäcken bäck
      Älgaänget slåtter
      Älgaänget ängesskifte
      Älgback backe
      Ändlösbäcken bäck
      Ändlösbäcken bäck
      Änget strandremsa
      Önskanmyren odlad myr
      Önskansjön sjö
      Önskajsön sjö
      Önskasjön sjö
      Önskasjön sjö
      Önskantjärnen tjärn
      Önskansviken vik
      Önskanvägen väg
      Önskanvägen väg
      Önskaån å
      Önskaån å
      Önskanån å
      Önskanån å
      Önskanån å
      Önskanån å
      Österselet lugnvatten
      (Östra)åbron bro
      Översvartbäckraningen skogsområde
      Övervattenmyren myr
      Övervattnet tjärn
      Övervattensbäcken bäck
      Övervattensviken vik
      Övervattnet sjö
      Övervattsbäcken bäck

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.