ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arnäs socken : Ångermanlands norra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 279 Naturnamn : 1025 Bebyggelsenamn : 429 Naturnamn : 1269
Arnäs sn Aftonsmyran myr Arnäs socken Nummerförteckning förteckning
Arnäs sn Aftonsmyran myr Arnäs socken Nummerförteckning förteckning
Arnäs sn almö, se Malmön ö Arnäs socken Nummerförteckning förteckning
Arnäs sn Almöhn, se Malmön ö Arnäs socken Nummerförteckning förteckning
Arnäs sn Almöhn, se Malmön ö Arnäs socken Nummerförteckning förteckning
Arnäs sn? Almön, se Malmön ö Arnäs socken Nummerförteckning förteckning
Arnäs sn Alneviken vik Arnäs sn Nummerförteckning förteckning
Arnäs sn /Se Angstaberget berg Arnäs sn Nummerförteckning förteckning
Arnäs sn Arnäsbacken höjd Arnästjuv inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Arnäs sn Arnäs Fiärden, se Dekarsöfjärden o. Nötbolandsfjär vik Arnästjuvar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Arnäs sn *Arnäs havsfjärd fjärd /Se Arnästjuvarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Arnäs sn Avandersviken vik Frusen-Lokasund inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Arnäs socken *Backessiötresk sjö Hjältaknarrar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Arnäs sn Backmyrberget berg Kurre på Nabben inbyggarbeteckning aftonsmyren myr
Arnäs sn Backtjärnen tjärn Nybonden personnamn Aftonsmyren, Lilla myr
Arnäs socken *Baggtjärnen tjärn Per i backe personnamn Aftonsmyren, Stora myr
Arnäs sn Bergmyran myr Smedsby sparvar inbyggarbeteckning Alderbäckdalen dal
Arnäs sn Bergsjöberget berg Tävraherrar inbyggarbeteckning Alnebacken backe
Arnäs sn Bergsjön sjö Albertshov gd Alneberget bergshöjd
Arnäs sn Betesmyran myr Alne sågverkssamhälle Alnebäcken Saknas
Arnäs socken Bieröhn, se Burön ö Alne gd Alneviken vik
Arnäs socken Biskopen udde Alne bebyggelse Alneviken vik
Arnäs sn Biskopviken vik Angsta by Alneåsen annat namn för Alneberget
Arnäs sn *Bjurebacksåån å Angsta by Andsolesgrubban hölja
Arnäs sn *Bjurbäcksån å /Se Angsta by Angstaberget berg
Arnäs sn *Biuresteenn sälfiske Angstafäbodarna fäbodplats Angstaberget berg
Arnäs sn *Biuresteenn skär /Se Angsta-fäbodarna fäbodar Angstaberget berg
Arnäs socken /Se Biurön, se Burön ö Ante-Glades torp Angstamyren myr
Arnäs socken /Se *Björkbron bro? Björkmyren torp Andsönsgrubban utvidgning av å
Arnäs sn Björklidbäcken bäck Björknäs torpområde Ansöles-grubban del av Torsån
Arnäs sn Björklidbäcken bäck Arnäsvall samhälle Arnäsbacken ås
Arnäs sn /Se Björkmyran terräng Bleckböle gd(?) Arnäsbacken kulle
Arnäs sn /Se Björnberget berg Bleckbölefäbodarna fäb. Arnäsvallen kyrkvall
Arnäs sn /Se Bladtjärnen tjärn Blekplatsen gd Backmyrberget höjd
Arnäs sn /Se Blandbacken terräng Bo udde och äldre skolplats Backmyren myr
Arnäs sn /Se Blasmyran myr Bo samhälle Backsjön tjärn
Arnäs sn /Se Blomsterdalen ägomark Bo bebyggelse bebyggelse Backsjön, se Libölssjön sjö
Arnäs sn /Se Blomsterdalsberget berg Bodum by Backtj(ärnen), se Sundinstjärnen Saknas
Arnäs sn /Se Blomsterdalsbäcken bäck Bodum by Barnsjukbackarna vägbackar
Arnäs sn /Se Blåberget fiskeplats Bonäset by Bastutomtsbergen bergshöjder
Angsta gård Bläckviken vik Bonäset näs o samhälle Bastutomtsdalen sänka
Angstafäbodarna förr fäbodar? Bockberget berg o. triangelpunkt Bonäset samhälle Basturumpan åkerteg
Bleckböle utjord Bodalen ägomark Bonäset bebyggelse Bastu-ugns-berget berg
Bleckböle gård /Se *Boddalsbron ?bro /Se Bonässkiftet gårdar Bastu-ugnsdalen dal
Bodom by *Bodetresk fiskevatten Bonässund poststation Bellmarks-gärdan f.d. åkermark
Bodum by /Se *Bodetresk sjö /Se Bonästorpet gd Bergbacken bergknalle
Bodum by /Se Bodhallsberget berg Brunnsnyland by Bergmyren myr
Bodum by /Se Bojtjärnen, Lilla tjärn Brunsnyland by Bergsjöberget berg
Brunsnyland by Bojtjärnen, Stora tjärn Brunsnyland by Bergsjöberget berg
Brunsnäs by Bojtjärnmyran myr Brunnsnäs by Bergsjön sjö
Brunsnäs by /Se Bondviken skärgårdsvik Brunsnäs by Bergsjön sjö
Brynge, se Norrbrynge o. Sörbrynge byar Bonäset näs Brunsnäs gd Betesmyren myr
Brösta by Bonäset halvö Bryngnäs gd (?) Biskopen udde
Brösta by ?Bonässund sund Bryngnäset näs och torpområde Biskopen udde
Bursjö, V. by Bonässundet sund Bryngnäset torpområde Biskopviken vik
Bursjö, Ö by Bonässundet sund Bryngnäset gd Björkbäcken bäck
Burö ö och by Boren kulle /Se Brösta by Björklibäcken, se Björkbäcken Saknas
Bygdom by Borlägden äga /Se Brösta by Björknäs udde
Bygdom by /Se Bratthallen udde Brösta by Björnberget bergshöjd
Byggdom by /Se Brattnäsudden udde Brösta bebyggelse Björnberget berg
Bygdom by /Se Brattviken vik Brösta-Glupe del av bebyggelse Björnskiftet skrapslåtter
Byggdomsfäbodarna förr fäbodar? Breddalen sank mark Brösta-Gluped, se Gluped Saknas Bladtjärn tjärn
Bölen by Bremsdalen terräng Brösta-Gluped område Bladtjärnbäcken bäck
Böleskälen bebyggelse /Se Bremsdalskullen höjd, triangelpunkt Budsjö, se Bursjön by Bladtjärnen tjärn
Degerfälle by Bremsdalskullen höjd Budsjö, se 1 Bursjö Saknas Bladtjärnviken vik
Dekarsön by och ö Bremslunden terräng Bunässvedjan gd Blan(d)backen backe
Eldsmark by Broforsen fors Bursan odling Blandbacken backe
Eldsmark by Bromyran myr Bursjön by Blarsmyren myr
Eldsmark by Bromyran myr Bursjö by Bleckböle skogsmark
Eldsmark by Brudstolen sten /Se Bursjö bebyggelse Bleckböle utjord
Eldsmark by /Se Brunsnäsberget berg Bursjö byar Bläcket område
Evertstorp förr torp? Brunstmyran myr Burön by och ö Blecket vik
*Falegården hemmansdel /Se Bryngberget berg Burön ö Blecknoret vik
Falmyrtorpet förr torp? Bryngbäcken bäck Burön by (o. ö) Blomsterdalen odling
Faresta by Bryngdalen ägomark Bygdom by Blunkarmyren myr
Faresta by /Se Bryngdalsberget berg Byggdom by Blunkarsberget bergshöjd
*Fjällbygden område /Se Bryngnäsudden udde Byggdom by Bläcket ängsmark
Frösta utjord Bryngån å /Se Bygdom by Bläckviken vik
Frösta byområde /Se Bryngån å Bygdamsfäbodarna fäbodplats Bockberget berg
Fäbodtorpet ödetorp? Brånan skogsmark Byggdomssvedjan gd Bockberget berg
Gimåt by Brännmyran myr Byn del av by Bodalen dalgång
Gimåt by Bräntlandet skogsmark Båtsmanstorpet avs Bodberget berg
Gåsmyrlandet område /Se *Buddesiö tresk =? Bursjön sjö Bölen by Bod-dalen åker
Gåsmyrlandet område /Se Buroholmen, se Stor-Bruöholmen ö Bölen by Boddalen odling
Gåsmyrlandet område /Se Bursaudden udde Bölen gd Boddalsbäcken bäck
Gåsmyrlandet område /Se Bursjöberget berg Böleskälen torpområde Bohalla skogsområde
Gåsmyrlandet område /Se Bursjöholmen holme Degerfälle by Bohallsberget bergshöjd
Gåsmyrlandet område /Se Bursjöholmen holme /Se Degerfälle by Bojtj(ärnen), se Stora Bojtjärnen Saknas
Hjälta by Bursjöholmen holme Dekarsön by och ö Bojtjärnen tjärn
Hjälta by Bursjöholmssundet sund Dekarsön by och ö Bojtjärnen, Lilla tjärn
Hjälta by Bursjökälen skogsmark Ekarsön gårdar Bojtjärnen, Stora tjärn
Hjälta by /Se ?Bursjön sjö Dekarsön by (o. ö) Bolandsdalen åker
Hjälta by /Se Bursjön sjö Dekarsön by Bomansmoran grund
Hjälta by /Se Bursjön sjö /Se Dekarsön bebyggelse Bondviken vik
Hjälta by /Se Bursjötjärnen tjärn Dyngtäft by Bondviken vik
Hjälta by Bursjöån å Eldsmark by Bondviken vik
Hjälta by /Se Buröbursan förr ägomark Eldsmark by Bratthalla udde
Hjälta by /Se Buröholman, se Storburöholmen ö Eldsmark by Brattnäs udde
Hjälta by /Se Buröholmen, Stora ö Eldsmark bebyggelse Brattnäs udde
Hjälta by /Se Burön ö Faresta by Brattnäs sluttning
*Holenn by Burön ö Faresta by Brattnäsudden udde
Hole odlat område /Se Burön ö Faresta by Brattviken vik
Hole odlat område /Se Burön ö Faresta bebyggelse Brattåkern åkerteg (lägda)
Hole odlat område /Se Burön ö Faresta bebyggelse Brattåkrarna åkrar
Hole odlat område /Se Burön ö Farestabodarna förr fäb., nu torp Breddalen dalgång
Hole odlat område /Se Burön ö Fjärdänget torpområde Bredlandet åkerområde
Hole bebyggelse /Se Burön ö Frösta byområde Bredtall-berget berg
Hornön by Burön ö Frösta gårdar Bredån förr sel, nu slåtter
Häråker gd(?) /Se Burön ö Fälle by Bremslunden myr
Högbyn by Burösundet sund Färesta, se 1-6 Faresta Saknas Broforsen fors
Högbyn by Buröviken vik Föreningstomten, se 40 Högland resp. 7 Brösta Saknas Bromyrberget höjd
Högland by Byggdomsfäbodtjärnen tjärn Gammfäbodarna fäbodställe Bromyren myr
Högland by Byggdomssundet sund Gammgården åker o kulle Bromyren, se Sjutjärmyren myr
Högland by Byggdomsviken vik Gammängsskiftet avs Broraningen åker
Idbyn by Bymyran myr Gammängsskiftet bebyggelse Brud-dals-knippen backe
Idbyn by Bymyran myr Gamsvedjan torp Brunsnäsberget bergshöjd
Idbyn by Bådan skär Gevika torpställe Brunsnäsviken Saknas
Idbyn by /Se Båsmyran myr Geviken torp Bryngberget berg
Israelstorp ödetorp? Bäckkvisslen slåtter /Se Geviken gd Bryngbäcken bäck
Järved by Bäckmyran myr Geviken gårdar Bryngdal åker
*Järva Saknas /Se Bärmyran myr Geviken bebyggelse Bryngeberget berg
*Järva Saknas /Se Dalsberget berg Gidlunda gd Bryngdalsberget berg
Kakuböle fäbodställe Dalsmyran myr Gidlundstorpet f.d. torp Bryngebackarna landsvägsbackar
Kakuböle fäbodställe /Se Dalsmyran myrmark Gimbergstorpet avs Bryngesån, se Bryngån Saknas
Kakuböle fäbodställe Dalsvedjebäcken bäck Gimåt by Bryngesån å
Klingre by Deckarsön, se Dekarsön ö Gimåt by Bryngnäset näs
Klingre by /Se Deckarsön, se Dekarsön ö Gimåt gårdar Bryngnäsudden udde
Klingre by /Se Deckersöön, se Dekarsön ö Glupe(d) villaområde, torpområde Bryngsvedjan slåtter
Klingrebodarna förr fäbodar? Degerberget berg Gluped samhälle Bryngån å
*Krokenn Saknas Degermyran myr Glupedsänget avs Brånan skogsområde
Kvaved by Degermyran myr Hackback torp Bräddalen myr
Kvaved by /Se Degermyran myr Hackback byområde Brädvägen vinterväg
Lakasund by Degermyran myr Hackback gd Brännmyren myr
Lakasund by /Se Dekarsöfjärden vik Hjälta by Brännmyren myr
Liböle fäbod /Se Dekarsöfjärden fjärd Hjälta by Bräntberget berg
Liböle fäbodställe /Se Dekarsögrundet skär Hole odlat område Bräntlandet terräng
Lidbölesbodarna fäbodar? Dekarsön ö Hole hemman Bräntmodalen dalgång
Lunne by Dekarsön ö Hole bebyggelse Bräntmodalsbäcken bäck
Lunne by /Se Dekarsön ö Hole, se 1 Prästbordet Saknas Bräntmon mo
Lunne by Dekarsön ö Hornön halvö och by Brömsdalskullen berg
Lunne by Dekarsön ö Hörnön by Brömslunden område
Lunne by Dekarsön ö Hornön by Budsjön, se Bursjön Saknas
Lunne by Dekarsön ö Hornön bebyggelse Budsjösvedjan odlat område
Lunne by Dekarsön ö /Se Hornön bebyggelse Burbäcken utlopp
Lunne by /Se Dekarsön ö /Se Hästmarken åker o bete, bebyggd Bursaudden udde
Lunne by /Se Digersiön, se Kvavedsjön Saknas Högbo avs Burnsmyren myr
Långåker gd? /Se *Dijkiesjö tresk fiskevatten Högbyn by Burnsmyran myr
Långåkers utjord Saknas *Dijkiesiö tresk sjö /Se Högbyn by Bursaudden udde
*Miösund ödesby Djupdalen dal Högbyn by Bursjödalen myrområde
Myckling by Djupdalsberget, Norra berg Högbysjön torpområde Bursjögädorna odlingar
Myckling by /Se Djupdalsberget, Södra berg Högby-Slätte gårdar Bursjöholmen holme
Myckling by /Se Djuptjärnen tjärn Högland by Bursjöholmen holme
Myckling by /Se Djuptjärnen tjärn Högland by Bursjön sjö
by Dombsiö Fierden, se Örnsköldsviksfjärden fjärd Högland samhälle Bursjön sjö
Nedervike by Dombsiöfierden, se Örnsköldsviksfjärden vik Högland by Bursjötjärnen tjärn
Nedervike by /Se Dombsiö Fierden, se Idbyfjärden fjärd Högland bebyggelse Bursjöån å
Nederön by Domsiö Fierden, se Örnsköldsviksfjärden fjärd Höglandssjön poststn Buröberget bergshöjd
Norrbrynge o Sörbrynge byar Domsiö Fiärden, se Örnsköldsviksfjärden havsvik Högmyren odlat område Buröbursan f.d. utslått
Norrbrynge by Eldmarksbäcken bäck Idbyn by Buröholmen, Lilla holme
Norrgissjö by Eldsmarksbäcken bäck Idbyn by Buröholmen, Stora holme
Norrälvsjö by Eldsmarkssjön sjö Idbyn by Burösundet sund
?Nyland by Elgsiösiön, se Älvsjösjön sjö Idbyn by Burösundet sund
Nyland by /Se Elgsiösiön, se Älvsjösjön sjö Jonasro avs Buröviken vik
Näset by Eliastjärnberget berg Jon Larsfäbodarna fäbodställe Byggdomshållen område
Ovansjö by Eliastjärnbäcken bäck Järved by och sågverkssamhälle Bygdomssundet sund
Ovansjö by Eliastjärnen tjärn Järved samhälle Byggdomssundet sund
Paddalsliden tp /Se Endelkiern, se ?Handbäckstjärn tjärn Järved bebyggelse Byggdomsudden udde
Paddalsliden gårdar /Se *Endolsten ?råmärke Järved bebyggelse Bygdomsviken vik
Paddalsliden gårdar /Se *Endolstenen gränsmärke Järfed sågv, se Järved Saknas Byggdomsviken vik
Prästbordet khbost. /Se *Engelstenen råsten? Järvedsbyn by Bymyren myr
Prästbordet khbost. /Se Faresmyran myr Kakuböle gd Bymyren åker
Prästbordet khbost. /Se Faresmyran myr Kakuböle område Bymyren myr
Prästbordet khbost. /Se Farestaberget berg Kalldalen bebyggt odlingsområde Bymyren myr
Prästbordet khbost. /Se Farestaån å Kammerhamnskiftena, se 36 Hornön Saknas Bymyren myr
Prästbordet prästboställe /Se Fjärdänget terräng(?) /Se Kanken torp Bymyrraningen odling
Ravesta by Flackåsmyran myrmark Kvaved by Båsmyren myr
Ravesta by /Se Flakadalsberget berg Karlsberg gd Bäckkvisslan slåtter
*Schadum gd /Se Flakadalsmyran myr Karlslund gd Bäckliden skogsområde
Själevadfäbodarna förr fäbodar? Flatberget berg Klingre by Bäckliden lid
*Skedem ödesby Flatbergsmyran myr Klingre by Bäcklidbäcken bäck
*Skagem utjord /Se Fröstaberget berg Klingre by Bäcklidmyren myr
?Skortsed by Fäbodberget berg Kolbacken avs Bäckmyrberget bergshöjd
Skortsed by Fäbodberget berg Kroken bebyggd odling Bäckmyren myr
Skortsed by Fäbodbäcken bäck Kvarnbacken avst Bäckmyren myr
Smedsbyfäbodarna förr fäbodar? Fäbodholmen myrholme Kvarnplatsen avs Bärmyren myr
Smedsbyn by Fäbodmyran myr Kvaved by Bölesbäcken bäck
Smedsbyn by Fäbodmyran myr Kvaved by Dalen åker
Stenberg by Fäbodmyran myr Kvaved by Dalsmyren myr
*Stensunda Saknas Fäbodtjärnbäcken bäck Lakasund by Dammvägen stig
Stensöden by /Se Fäbodtjärnen tjärn Lakasund by Dammyren myr
Stranden ödegård? Fäbodviken vik Lakasund by Datten åkerområde (lägdor)
Stranne by Fäbromyran myr Lakasund by Datten åker
Stranne by /Se Fällsundet sund Lakasund by Degermyren myr
Strannyland by Fälludden udde Landsjö byar Degermyren myr
Ström by Färjestjärnen tjärn Lapp-Bäcklunds torp Dekarsöfjärden fjärd
Ström by Färnesdalen sank mark Lapptorpet torpställe Dekarsöfjärden fjärd
Ström by /Se Färnsmyran myr Larstorp gd Dekarsögrunnan grund
Stybbersmark by Gamfäbodtjärnen sjö Liböle fäbodställe Digermyren myr
Stybbersmark by ?Gamfäbotjärnen tjärn Lidböle-fäbodarna fäbodar Digersanden strandsträckning
Stybbesmark Saknas /Se *Gammelgårdsbacken backe? Lidbölesbodarna fäbodställe Djupdalen dalgång
Stybbesmark by /Se Gammfäbodberget berg Lillfälle by Djupdalen dal
Svartby gård Gammfäbodberget berg Lillfälle gd Djupdalsberget bergshöjd
Söderby »område» (f.d. by?) /Se Gamm-Fäbodmyran myr Locksund by Norra Djupdalsberget berg
Sörbrynge o Norrbrynge byar Gammfäbodmyran myr Lugnet gd Södra Djupdalsberget berg
Sörbrynge by Gammfäbodtjärnen tjärn Lundqvistska torpet, se 1 Västerbursjö Saknas Djupdalsbäcken bäck
Sörälvsjö by Gammänget delvis odlat område Lunne by Djuptjärnbäcken bäck
Sörälvsjö by /Se Getberget berg Lunne by Djuptjärnen tjärn
Tjärn by Geviken vik Lunne by Djuptjärnen tjärn
?Tjärn by Geviken vik Lunne by Djuptjärnmyren myr
Torsböle by Geviksberget berg Lunnedalen odlat område Drävjan myr
Torsböle by Gideån å Lunnedalen torpområde Dunsbacken backe
Torsböle by /Se Gideån vattendrag /Se Lunnön byområde Dömantoberget berg
Torsböle by /Se Gideälven älv Långåker gd (?) Eldsmarksbäcken bäck
Trehörningen by Gideälven älv Malmön ö Eldsmarksbäcken bäck
Trätte by /Se Gideälven älv /Se Malmön gd Eldsmarksbäcken bäck
?Täfteå by /Se *Gidmod siötresk sjö Mattisfäbodarna fäbodställe Eldsmarksbäcken bäck
?Täfteå by /Se Gigge åhn, se Gideälven älv Mattjäl fiskläge Eldsmarksjön sjö
Täfteå by Gijda flewius, se Gideån Saknas Mellansel skogsmark Eldsmarkssjön sjö
Täfteå by /Se Gijgåhn, se Gidälven älv Myckling by Eliastjärnbäcken bäck
Täfteå by /Se Gijån, se Gideån Saknas Myckling by Eliastjärnen tjärn
Täfteå by /Se Gimesiö, se Höglandssjön sjö Myckling by Erik Nilsberget berg
Täfteå by /Se *Gimesnöre sund Myrsvedjan byområdeb Erik-Ols-berget bergknalle
Täfteå by /Se *Gimesnöret ?sund by Faresmyren myr
Täfteå by /Se Gimmerdalen ägomark by Faresmyran myr
Täfteå by /Se »giåhn», se Gideälven älv by Farestaån å
Täfteå by /Se »giån», se Gideälven älv by Farestaån å
Täfteå by /Se Gnustenen gränsmärke Nedervike by Farmorslägdan åkerteg
Tävra by Gnustenen gränsmärke Nederön by Farrmyrbäcken bäck
Tävra by /Se Gnustenen ?råsten Nederön by Farrmyren slåtter
Tävra by /Se Gnustenen ?råsten Nordbacken del av by Farrmyren myr
Tävra by /Se Gnustenen sten Nordpålandet Saknas Finnbacken åker
Tävra by /Se Gnusten sten /Se Nord i Slätte gårdar Fjärdängen, se Fjärdänget Saknas
Tävra by /Se Grinddalsmyran myr Nordsvedjan avs Fjärdänget terräng(?)
Utanlandsjö by Grunddalsmyran myr Norrbrynge by Flakaberget bergshöjd
Vargbåset torp /Se Grundet udde Norrbrynge by Flakadalen dal
*Västerarnäs Saknas /Se *Gryifeln gränsmärke? Norrbrynge by Flakadalen slåtter
*Västerarnäs Saknas /Se Grysjöbäcken bäck Norrgårds gård Flakadalsberget berg
*Västerarnäs stomjord /Se Grysjön sjö Norrälvsjö by Flakadalsbäcken bäck
*Västerarnäs ödesby Gråhella, se Storburöholmen ö Norrälvsjö by Flakamyrarna myrar
*Västerarnäs Saknas /Se Gråhällan Saknas Norrälvsjö by Flaskberget berg
*Västerarnäs stomjord /Se Gråhällan Saknas Nygård by Flatberget bergshöjd
*Västerarnäs stomjord /Se *Gråhälløn ö Nygård del av by Flatbergsmyren myr
*Västerarnäs stomjord /Se *Gråhällan gränsmärke? Nygårds gård Flukan tjärn
*Västerarnäs stomjord /Se Gråhällan berghäll? Nyhem skogs- o. ängsmark Flata åker
Västerbursjö by *Gråhällen berghäll? Nyland, se Strannyland by Forsåkern åkerområde
Västerbursjö by /Se Gubbraningen sank mark Nyland by Forsåkern åker
Västerlandsjö by Gyttjärnen tjärn Nyland gd Fröstaberget bergshöjd
Västerlandsjön sjö Gyttjärnmyran myr Nyland, Stranne by Frösta-kullen kulle
Älvsjö by Gårbäcken bäck Nylandet, se 11 Stranne Saknas Furesmyrbäcken bäck
Älvsjö by Gårdberget berg Nyåkern torpställe Furesmyren myr
Älvsjö by Gårdberget berg Näsekanken torp Fårudden udde
Älvsjö by Gårdmyran myr Näsekanken torp Fäbodberget bergshöjd
Älvsjö by Gårdmyran myr Näset by Fäbodberget berg
Älvsjö by Gårdsmyran myrmark Näset by Fäbodberget bergshöjd
Älvsöden by Gårtjärnen tjärn Näset by Fäbodbäcken bäck
Älvsöden by /Se Gårtjärnmyran myr Näset åkerområde Fäbodholmen udde o höjd
Öden by Gåsmyran myr Näset del av by Fäbodmyren myr
Öden by Gåsmyran myr Näset by Fäbodmyren myr
?Öden by Gåsmyrberget berg Näs-kanken torpställe Fäbodmyren, Lilla myr
Öden by /Se Gåstjärnberget berg Nötbolandet kustområde Fäbodmyren, Stora myr
Öden by /Se Gåstjärnbäcken bäck Nötbolandet skogs- och tomtmark Fäbodmyran myr
Öden by /Se Gåstjärnen tjärn Nötbolandet bebyggelse Fäbodtjärnbäcken bäck
Öden, se Stenöden, Älvsöden bynamn Gåstjärntoet terräng Oppgårds gård Fäbodtjärnen tjärn
Ökälen bebyggelse /Se Gärdberget berg Ovansjö by Fäbodtjärnen tjärn
*Österarnäs förr by /Se Görtjärnberget berg Ovansjö by Fäbodtjärnen tjärn
Österbursjö by Görtjärnen tjärn Ovansjö by Fäbodtjärnen tjärn
Österbursjö by /Se Hagmyran myr Ovansjö by Fäbodviken vik
Överfälle by Hagmyran myr Paddalsliden by Fäbodåkrarna odlingar
Överfälle by /Se Hallbacken backe Paddalsliden torpområde Fällmarken skogsområde
Överfälle by /Se Hallberget berg Paddalsliden gårdar Fällsundet sund
Övervike by Hallen backe /Se Paddalsliden gårdar Fällsundet sund
Övervike by /Se Hallkälen skogsmark Prästbolet prästboställe Fällsundudden udde
Övervike by /Se Hallkälsbäcken bäck Prästbordet (kyrkoherdeboställe) Färjesmyren myr
Övervike by /Se Halsberget udde Prästbordet bebyggelse Färjestjärnen tjärn
Överön by Hamptjärnen tjärn Puttom bebyggelse Färnesdalen dalgång
Överön by /Se ?Hanabäckstjärn tjärn Puttomslandet hemman Färnesdalsån å
Överön by /Se Hanabäckstjärnen tjärn Påsen del av by Färnsmyren myr
Överön by /Se Havsfjärden fjärd Ravesta by Galgbacken backe
Överön by /Se *Hedeskatan sälfiske Ravesta by Galgbacken kulle, galgplats
  *Hedeskatan skär /Se Ravesta by Galgbacksviken vik
  *Hellesiö träsk sjö Ravesta-sanden del av by Galtåkern åker
  Hellströmsberget berg Ristycket åker, bebyggd Galtåkern åker
  Hemdalen ägomark Råskärsön (komministerboställe), ö Gammbacken betesområde
  Hemdalen ägomark Sandbacken hemman Gammfäbodarna slåtter, förr fäb.
  Hemdalsberget berg Sandbacken gd Gammfäbodbacken backe
  Hemdalsbäcken bäck Sillviken by Gammfäbodberget berg
  Henskatan, se Hörnskatan udde Sillviken gd (?) Gammfäbodtjärnen tjärn
  Henskatan, se Hörnskatan udde Sjöblomsfäbodarna fäbodställe Gammfäbodvallen skogsområde
  Hinrikstjärnen tjärn Sjödins-torpet torp Gammfäbodvallmyren myr
  Hinrikstjärnen tjärn Sjötorpet bebyggelse Gamfäbodvallmyren myr
  Hjältakullen höjd Skallsåsen by Gammhägnan slåtter
  Hjältamyran myr Skatan byområde Gamkotjärnen tjärn
  Hjältatjärnen tjärn /Se Skatan gårdar Gammsvedjan skog
  Hjältatjärnen tjärn Skatan bebyggelse Gammsvedjan ödetorp, numera ägomark
  Hjältatjärn tjärn /Se Skettelt(?) ödehemman Gammängesbäcken bäck
  *Hohlermyran förr äga /Se Skillingstorpet torp Gammänget åkerområde
  *Hohlermyran förr änga /Se Skogs-nyland del av by Getberget berg
  Holmsjöbäcken bäck Skogsnyland del av by Getestaån Saknas
  Holmsjön sjö Skoltomten, se 7 Faresta Saknas Getingberget bergshöjd
  Honöön, se Hornön ö Skortsed by Getingforsen fors
  Horenön, se Hornön ö Skortsed by Getingstaån å
  »horenön», se Hornön förr ö nu halvö Skortsed by Geviken vik
  Hornöberget berg o. triangelpunkt Skortsed by Geviken vik
  Hornön halvö Slätte torpställe Geviken vik
  Hornön halvö Slättet hmd Gid(e)ån annat namn för Gideälven
  Hornön ö Slätte område Gideälven älv
  Hornön förr ö nu halvö Slätte, se Högby-Slätte o. Nord i Slätte gårdar Gimåtsberget bergshöjd
  Hornön halvö Slättet torp Gimåtsbäcken bäck
  Hornön halvö Smedsbyn by Gist-udden udde
  Hornön ö Smedsbyn by Glupbäcken bäck
  Hornön halvö Smedsbyn by Glupesbäcken bäck
  Hornön halvö /Se Snus-Norbergs torp Glupesbäcken bäck
  Hornösundet sund Snätta gård Godfallmyren myr
  Hornöviken skärgårdsvik Snätta hemman Gofarmyren myr
  Hornöviken vik Stenberg by Gorrbäcken bäck
  Hundgrundet holme Stenberg by Gorrbäcken bäck
  Hållkälen skogstrakt /Se Stenberg by Gorrtjärnen tjärn
  Hägnberget berg Stenberg gd Gorrtjärnen tjärn
  Häråkerstjärnen tjärn Stensöden by Gorrtjärnmyren myr
  Hässvedjemyran myr Stensöden by Grinddalsbacken backe
  Hästmoberget berg Storfälle by Granudden udde
  Hästmyran myr Storstensmyren torp Grimmerdalen odling
  Högbysjöberget berg o. triangelpunkt Strand Nyland gd Grogghällen namn på (Gråhällen)
  *Högbysiön sjö Stranne by Grottberget berg
  Högbysjön sjö Stranne by Grubban betesområde
  Högbysjön sjö /Se Stranne by Grunddalsmyren myr
  Högbysjön sjö Stranne by Grysjöbäcken bäck
  Högforsen fors /Se Stranne bebyggelse Grysjön sjö
  Höglandsberget berg /Se Stranne-Nyland bydel Gråhällan hällar
  Höglandsberget berg Strannyland by Gråhällmyren myrodling
  Höglandssjön sjö Ström by Grön? vik
  Höglandssjön sjö Ström by Grötfatet myr
  Höglandssjön sjö Ström by Gubbraningen slåtter
  Höglandssjön sjö Ström by Gyttjetjärnen tjärn
  Höglandssjön sjö /Se Ström bebyggelse Gyttjetjärnmyren myr
  Höglandssjön sjö Strömsön gd Gråhällen bergknalle
  *Höglandz åå å Stybbersmark by Gålandsbacken backe
  Höglandsån å /Se Stybbersmark by Gårdberget bergshöjd
  Högmyran myr Stybbersmark by Gårdberget bergknalle
  Högmyrtjärnen tjärn Stybbersmark by Gårdmyren myr
  Hökberget berg Stämliddalen torp Gårdmyren myr
  Hölands Siön, se Höglandssjön sjö Sunskiftet, se 37 Hornön Saknas Gårdmyren myrmark
  »hölands siön», se Höglandssjön sjö Svartby by Gårdmyren myr
  Hömyran myr Svartby by Gårdmyrfällan fälle
  Hömyran myr Svedjan område Gårdmyrtjärnen tjärn
  Hömyran myr Svedjan byområde Gårdåkrarna åkertegar
  Hönsgatan, se Hörnskatan udde Svedjeskiftet gd Gårdåkrarna tegar
  Hönsgatan, se Hörnskatan udde Sågbacken gd(?) Gårtj., se Gorrtjärnen Saknas
  Hörnskatan udde Sågplatsen f.d. sågverk Gårtjärnberget bergshöjd
  Hörnskatan udde Sågverkstomten, se 21 Överön Saknas Gårtjärnbäcken bäck
  Hörnskatan udde Sörbrynge by Gårtjärnen tjärn
  Hörnskatan udde Sörbrynge by Gårtjärnmyren myr
  Hörnskatan udde Sörbrynge by Gåsmyrberget bergshöjd
  Hörnskatan udde Sörgårds gård Gåsmyrberget berg
  Hörnskatan udde /Se Sörälvsjö by Gåsmyrberget bergshöjd
  Idbyfjärden fjärd Sörälvsjö by Gåsmyren myr
  Idbyfjärden fjärd Sörälvsjö by Gåsmyren myr
  Idbyfjärden fjärd /Se Tjälskiftena, se 38 Hornön Saknas Gåsmyren myr
  Idbyån å Tjärn by Gåsmyren myr
  Idbyån å /Se Tjärn by Gåsmyrlandet område
  Idbyån å Tjärn by Gåstjärnsberget bergshöjd
  *Idegrundett sälfiske Torsböle by Gåstjärnen tjärn
  Inner-Rötjärnen tjärn Torsböle by Gåstjärnen, Lilla del av Gåstj.
  Innertierna, se Hinrikstjärnen tjärn Torsböle by Gåstjärnen, Stora del av Gåstj.
  Innertjärnen tjärn Torsböle bebyggelse Gåstjärnhalsen passage
  Innertjärnen tjärn Torsböle by Gåstjärnmyren myr
  Innertjärnen tjärn Torshammar gd(?) Gåstjärntoet sänka
  Inneränget ägomark Trehörningen by Gärdan åkerområde
  Jaktmyran myr Trehörningen by Gärdbacken backe
  Jan-Jansmyran myr Trehörningen by Gärdberget berg
  Jan Vannbergs-värpet fiskeplats Trehörningen by Gärdberget bergknalle
  Jordbärsbacken höjd Trehörningen by Hallbacken backe
  Järvingsberget berg Trätsvedjan svedja, numera torpställe Hallbacken backe
  Kajdom terräng Trätsvedjan torp Hallbacken backe
  Kakubölesmyran myr Täfteå by Hallberget berg
  Kakubölesån å Täfteå by Hallen backe
  Kalldalen ägomark Täfteå by Halsberget udde
  Kalldalsberget berg Tävra by Halsberget berg
  Kallkällmyran myr Tävra by Halvsvedjan svedja
  Kallmyrberget berg Udden gd Halvvägastubben vägmärke
  Kallmyrraningen sank mark Upplagsplatsen, se 5 Dekarsön Saknas Halvvägsberget bergshöjd
  Kalvskinnberget berg Upplagsplatsen, se 5 Torsböle Saknas Hammarbacken backe
  Kammen höjd Utanlandsjö by Hammaren bergknalle
  Kammyran myr Utanlandsjö by Hamptjärnen tjärn
  Karinmyran myr Utanlandsjö by Haraudden namn på Lakasund
  Kattisberget berg Vallen samhälle Hartzellstigen stig
  Kattisviken vik Vallsta bebyggelse Havsfjärden fjärd
  Kedlidberget berg Vargbåset torpställe Heidalen åker
  Kettel Siön, se Kittelssjön sjö Vike by Hejen område
  Kettelsiön, se Kittelsjön sjö Vike by Hemdalen odling
  Kettelsiön, se Kittelsjön sjö Västanå by Hemdalen dal
  Kiern, se Tjärntjärnen tjärn Västanå by Hemdalsberget bergshöjd
  Kiettelsiön, se Kittelsjön sjö Västanå by Hemdalsberget berg
  Kittelsjön sjö Västeralnäs, se 1 Prästbordet Saknas Hemdalsbäcken bäck
  Killing...els yxan, se ?Sillvikshällan udde? Västerbursjö by Hemdalsbäcken bäck
  Killingsnäsviken vik Västerbursjö by Hemåkern åker
  Killingsnäsviken vik Västerbursjö bebyggelse Henriksberget bergshöjd
  Killingsnäsviken skärgårdsvik Västerlandsjö by Hildings-hägnen betesmark
  Kiltomyran myr Västerlandsjö by Himmelsbrännan skogshöjd
  ?Kittelsjöbergen berg Västerlandsjö by Hjältakallen höjd
  Kittelsjöbergen berg Västgårds gård Hjältamyren myr
  Kittelsjöbergen berg Älvbacken skogsmark Hjältatjärnen tjärn
  Kittelsjön sjö Älvsjö by Hjältatjärnen Norra annat namn för Hjältatj.
  Kittelsjön sjö Älvsöden by Holmsjöbäcken bäck
  Kittelsjön sjö Älvsöden by Holmsjön tjärn
  Kittelsjön sjö Öden by Holmssundet sund
  Kittelssjön sjö Öden by Holsbacken vägbacke
  ?Klingreberget berg Öden by Holsbacken backe
  Klingreberget berg /Se Öden by Hornöbacken sluttning
  Klingreberget berg o. triangelpunkt Öfjärden betesmark Hornöberget berg
  Klingre fäbodvall Saknas /Se Öjgärdan hemman Hornöberget berg
  Klingrekläppen berg /Se Ökälen gårdar o torp Hornöberget berg
  Klingrekläppen berg /Se Ören torpområde Hornöhalsen dalsänka
  Klingresjön sjö Österbursjö by Hornösundet sund
  Klingresjön sjö Österbursjö by Hornöviken vik
  Klingretjärnen tjärn Österbursjö by Hornösundet sund
  Klubben, se Malmöklubben udde Österbursjö by Hukbacken åker
  Klubben, se Malmöklubben ö Österbursjö by Huklägdorna åkrar
  Klubben, se Malmöklubben skär Öster-Eldsmark by Hundgrundet holme
  Klusmyran myr /Se Österänget torpställen Hållbacken vägbacke
  Klövstensmyran myr Österänget del av by Hållberget bergshöjd
  Knappnålstjärnen tjärn Överfälle by Hållkälen skogsområde
  Koberget berg Överfälle by Hållkälsbäcken bäck
  Koberget berg Övervike by Hålåkerssvedjan slåtter
  Kolberget berg Övervike by Hägnberget berg
  Kolen terräng Överön by Hägnesforsen namn för Lillforsen
  Kommarsgatan, se Kommarskatan udde Överön by Häråkern åker
  Kommarskatan Saknas Överön by Häråkersbäcken bäck
  Kommarskatan udde Överön bebyggelse Häråkerstjärnen tjärn
  Kommarskatan udde   Hässjemyrdalen dalgång
  Kommarskatan udde   Hässjemyrdalsmyren myr
  Komyran myr   Hästhägnen betesmark
  Korpberget berg   Hästmyren myr
  Korpberget berg   Hästskosvedjan svedja
  Korsmyran myr   Högbyshammaren område
  Korsmyrbäcken bäck   Högbysjön sjö
  Kringleberget, se Klingreberget berg /Se   Högbysjön sjö
  Kroken höjd   Högbysjöskogen skogsparti
  Kroksberget berg   Högbysviken vik
  Kroktjärnen tjärn   Högforsen fors
  Kråkmyran myr   Högforsen bäck
  Kråksundet sund   Höglandet åker
  Kråksundet sund   Höglandet tegar
  Kråksundet sund   Höglandsberget berg
  Kullegrundet grund   Höglandsberget berg
  Kummelskatan, se Skommarskaten udde   Höglandssjön sjö
  Kungsberget berg o. triangelpunkt   Höglandssjön sjö
  Kuttbäcken bäck   Höglandsån å
  Kvarnberget berg   Högmyren torp, nu skogsområde
  Kvarnforsen fors   Högmyrtjärnen tjärn
  Kvarnsjöberget berg   Högåsen ås
  Kvarnsjöbäcken bäck   Höjen båtlänning(?)
  ?Kvarnsjön sjö   Hökberget berg
  Kvarnsjön sjö   Hökberget berg
  Kvavedsberget berg   Hökberget bergshöjd
  Kvavedsjön sjö   Hömyren odling
  Kvavedsjön sjö /Se   Hömyren myr
  Kvavedssjön sjö   Hömyren slåttermyr
  Kvavedsjön sjö /Se   Hörnskatan udde
  Kvighällan strandområde   Hörnskatan udde
  Kvigviken skärgårdsvik   Hörnskataudden udde
  Käringbäcken bäck   Hövattbäcken bäck
  Ladumyran myr   Hövattmyren myr
  Ladumyrberget berg   Höåkersbacken backe
  Lakasundberget berg   Idbyfjärden fjärd
  Lakasundtjärnen tjärn   Idbyfjärden fjärd
  Lakasundviken skärgårdsvik   Idbyfjärden fjärd
  Lammbäcken bäck   Idbyån å
  Landsjösjön sjö   Idbyån å
  Landsjösjön sjö   Idbyån å
  Landsjösjön sjö   Igeltjärnen tjärn
  Landsjöån å   Iljarskroken vägkrök
  Lappmyran myr   Ingerberget berg
  Lappmyran myr   Ingerberget berg
  Lappstaden terräng   Innertjärnen tjärn
  Lidbölessjön sjö   Intagsten slåtter
  Lill-Aftonsmyran myr   Jan-Jan-Gösses-myran f.d. uppodlad myr
  Lill-Buröholmen holme   Jeriko-berget bergknalle
  Lill-Buröholmen holme   Jombäcken bäck
  *Lillesiötresk sjö   Jubäcken bäck
  Lillholmen, se Lill-Buröholmen holme   Jubäcken, se Ljudbäcken Saknas
  Lill-Kakuböle terräng   Jubäckberget, södra berg
  Lillkroken vik   Järvedsberget bergshöjd
  Lill-Ljusmyran myr   Jöjtj(ärnen), se Gyttjetjärnen Saknas
  Lill-Mosjöberget berg   Kackelbölesån å
  Lillmosjön sjö   Kajdombäcken bäck
  Lillmosjön sjö   Kakbölen förr fäb. plats, nu skogsområde
  Lill-Mosjön sjö   Kakböleskogen skogsområde
  Lill-Mosjön sjö   Kakbölesmyren myr
  Lillmosjön sjö   Kakuböle område
  Lill-Mosjön sjö   Kakuböle fäb, Stora, se Kakbölen Saknas
  Lill-Prästlidtjärnen tjärn   Kakubölesån, se Kackelbölesån Saknas
  Lillrysiön, se Lillrössjön sjö   Kakuböleån å
  Lillryssiön, se Lill-Rössjön sjö   Kallbäcken slåtter o fäb.
  Lill-Rössjön sjö   Kalldalsberget bergshöjd
  Lillrössjön sjö   Kallkäll-lägdan åker
  Lill-Råberget berg   Kallmyrberget berg
  Lill-Rössjön sjö   Kallmyrberget berg
  Lilltjärnberget berg   Kallmyrraningen slåtter
  Lilltjärnen tjärn   Kalvmyrbäcken bäck
  Lisasberget berg   Kalvrunnbacken åker
  Ljuskermyran delvis odlat område   Kalvskinnberget berg
  Lomsjön sjö   Kalvskinnberget berg
  Lomtjärnen tjärn   Kammen grusås
  Lomtjärnen tjärn   Kammyren myr
  Lungåkerssjön, se Långåkerssjön sjö   Karinbacken backe
  Lungångersunne, se Bonässundet sund   Karinbacken backe
  Lunnetjärnen tjärn   Karingrubban myr
  Lyarberget berg   Karinmyren myr
  Långmarken terräng   Karinmyran myr
  Långmyran myr   Kasses-berget bergknalle
  Långmyran myr   Kasses-gärdan f.d. åkermark
  Långmyran myr   Katsberget berg
  Långtjärnen tjärn   Kattberget bergparti
  Långtjärnholmen udde   Kattdalen åker
  Långtotjärnen tjärn   Katthavet göl
  Långvarven ägomark   Kattisviken vik
  Långvattne, se Svartvattnet sjö   Kattungekällan källa
  långvattne, se Svartvattnet sjö   Killingnäsviken vik
  Långåker utjord   Killingsnäsviken vik
  *Långåkersbäcken bäck   Kittelsjöbergen bergshöjder
  Långåkersecken, se Säcktjärnen del av Långåkerssjön   Kittelsjön sjö
  L...ngåker... säcken, se Säcktjärnen del av Långåkerssjön   Kittelssjön sjö
  Långåkerssjön sjö   Klingerberget berg
  Långåkerssjön sjö   Klingerberget berg
  Långåkerssjön sjö   Klingersjön sjö
  Långåkerssjön sjö   Klingreberget berg
  Långåkerssjön sjö   Klingreberget berg
  Långåkerssjön sjö   Klingrekläppen, se Klingreberget Saknas
  Långåkerssjön sjö   Klingrekläppen berg
  Långåkerssjön sjö   Klingresjön sjö
  Långåkersträsk sjöar   Klingresjön sjö
  LångångersSunne, se ?Bonässund sund   Klingre-Svedjan svedja
  Lättomyran myr   Klingretjärnen tjärn
  Lönnbådan skär   Klockarbacken backe
  Lövudden udde   Klockar-backen backe
  »makiäl sundet», se Mattjälsundet sund   Klubbmyren myr
  Makialsunne, se Mattjälsundet sund   Klusmyren myr
  Ma...kialsunne, se Mattjälsundet sund   Klusmyren myr
  Malmklubben ö   Klusmyrberget berg
  Malmklubben skär /Se   ?Kluvenstensmyren myr
  Malmöberget berg   Knakaviken vik
  Malmöfjärden, se Malmöviken vik /Se   Knakaviken vik
  Malmöfjärden sund   Knakaviken vik
  Malmöfjärden fjärd   Knixbacken vägbacke
  Malmöklubben ö   Knixbacken backe
  Malmöklubben ö   Knoppen kulle
  Malmöklubben skär   Knösen kulle
  Malmöklubben udde   Koberget klippstup
  Malmöklubben holme   Kocksmyran myr
  Malmöklubben ö   Kolbacken f.d. kolupplag(?)
  Malmöklubben skärgårdsholme   Kolbottensnåret skogssnår
  Malmön ö   Kommarhamnen vik
  Malmön ö   Kommarhamnen Saknas
  Malmön ö   Koppberget berg
  Malmön ö   Korpberget berg
  Malmön ö   Korpbergviken vik
  Malmön ö   Korsmyrbäcken bäck
  Malmön ö   Korsmyren myrslåtter
  Malmön holme   Krokmyren myr
  Malmön ö   Krokmyrtjärnen tjärn
  Malmön ö   Krokstjärnen tjärn
  Malmön ö /Se   Kråkberget bergshöjd
  Malmön ö /Se   Kullberget höjd
  Malmön ö /Se   Kungsberget berg
  Malmön ö /Se   Kungsgrottan grotta
  Malmön ö /Se   Kuttbäcken bäck
  Malmön ö /Se   Kvarnforsen fors
  Malmön ö   Kvarnhusbäcken bäck
  Malmön ö   Kvarnhusbäcken bäck
  Malmösundet sund   Kvarnsjöberget berg
  Malmöviken vik /Se   Kvarnsjöbäcken bäck
  Malmöviken vik   Kvarnsjön sjö
  Malviken vik   Kvarnsjön tjärn
  Matkiälssunnet, se Mattjälsundet sund   Kvarnsjön sjö
  Mattjäl fiskeläge /Se   Kvavedsjön sjö
  Mattjälsundet sund   Kvavedsjön sjö
  Mattjälsundet sund   Kvavedssjön sjö
  Mattjälsundet sund   Kvigviken vik
  Mattjälsundet sund   Kåksmyren myr
  Mattjälsundet sund   Kålsängviken förr vik, nu odlingsområde
  Mattjälsundet sund   Kårsandsviken f.d., nu uppgrundad bukt
  Mellanbergsmyran myr   Källstycket åker
  Mickelsberget berg   Käringbäcken bäck
  Mickelsvattnet sjö   Lad(u)myrberget berg
  Mickelsvattnet triangelpunkt   Lad(u)myren myr
  Mickelsvattnet sjö   Lakasundbacken sluttning
  Mickelsvattnet sjö /Se   Lakasundberget berg
  Middagsberget berg   Lakasundtjärnen tjärn
  Middagskullen höjd   Lakasundtjärnen tjärn
  Mjösjöberget berg   Laksundtjärnen tjärn
  Mjösjöbäcken bäck   Lakasundsviken vik
  Mjösjögalten strandområde   Lakasundsviken vik
  Mjösjön sjö   Lakasundviken vik
  Mjösjön sjö   Lakasundån å
  Moberget berg   Lammbäck bäck
  Moberget berg   Lammbäckbacken backe
  Molandsberget berg   Landsjösjön sjö
  Mosjöträsk, se Lillmosjön sjö   Landsjövägen väg
  Mulböleklippan, se ?Klingreberget berg   Landsjöån å
  Mullböhl-klippen, se Säckberget berg   Landsjöån å
  Myrberget berg   Lappbacken höjd
  Myrhammar-stenen sten /Se   Lape(n)s odling
  *Mångmansmyren myr   Lappkåtamoberget berg
  Måsån å   Lappkåtamon mo
  Märratjärnberget triangelpunkt   Lappkåtasvedjan område
  Märratjärnen tjärn   Lappmyren myr
  Nabben del av Dekarsön   Lappsjön sjö
  Nabbsundet sund   Lappstadberget bergshöjd
  Nordlundsberget berg   Lappstaden ställe
  Norrfierden, se Örnsköldsviksfjärden fjärd   Lappstaden stenrös
  Norrfierden, se Örnsköldsviksfjärden fjärd   Lappstigen stig
  Norrflasan skär   Lasseberget berg
  Norrtjärnen tjärn   Lars-röjningen område
  Nusten, se Gnustenen råsten?   Lassvedjan odling
  »nusten», se Gnustenen ?råsten   Lastplatsen skogsområde
  Nusteen, se Gnustenen gränsmärke   Libölssjön sjö
  Nustern, se Gnustenen gränsmärke   Lidberget bergshöjd
  Nybyggforsen fors   Lidbölesbäcken bäck
  Nylandsberget berg   Lidbölessjön Saknas
  Nylandsbäcken bäck   Lill-Aftonsmyran myr
  Nylandsdalen dal   Lill-Buröholmen holme
  Nylandsån å   Lillburöholmssundet sund
  Nyängesbäcken bäck   Lillforsen fors
  Nyängesmyran myr   Lillhägnen betesmark
  Nyänget terräng   Lillnäsberget bergshöjd
  Näsdalen ägomark   Lillnäset näs
  Näskullen höjd   Lillsjön förr tjärn, nu åker
  Näsudden udde   Lilltjärnberget bergknalle
  Näsviken vik   Lilltjärnen tjärn
  Nördviken vik   Linds-gärdan f.d. åkermark
  Nördviken vik   Linnéasudden udde
  Nördviksbäcken bäck   Lisasberget berg
  Nördviksudden udde   Lisa-Stinasberget berg
  Nötbolandet strandområde   Ljudbäcken bäck
  Nötbolandet kustområde /Se   Lju(d)vikberget bergknalle
  Nötbolandsfjärden vik   Lju(d)viken vik
  Nötbolandsfjärden fjärd   Ljusmyren myr
  Nötkallberget berg   Ljusmyren myr
  Olastjärnen tjärn   Ljusmyrraningen odling
  Ol-Pettersforsen fors   Ljusmyr-röjningen slåtter
  Orrbäcken bäck   Locksundfäbodtjärnen ä. namn för Olofstj.
  Orttjärnberget berg   Lompen åkerområde
  Orttjärnen tjärn   Lomtjärnbackarna backar
  Orttjärnen tjärn   Lomtjärnen tjärn
  Orttjärnen tjärn   Lomtjärnen tjärn
  Orttjärnkullen höjd   Lomtj(ärnen), se Ytteråkerstjärnen Saknas
  Ovansjömyran myr   Lomtjärnen tjärn
  Ovansjön sjö   Lundholms-gärdan åkermark
  Ovansjösjön sjö   Lundinstjärnen tjärn
  Oxmyran myr   Lundsberget bergås
  Paddgrubban sank mark   Lunndalsbacken backe
  Pell-Persbalen skogsmark   Lunnedalen dalgång
  Petviken vik   Lunnedalsbäcken bäck
  Petviken skärgårdsvik   Lunnetjärnen tjärn
  Petviksbrotten skär   Lunnetjärnen tjärn
  Petviksklubben skär   Lunnån å
  Pikstensmyran myr   Lyarberget berg
  *Prästgraven råmärke   Lyarberget höjd
  Prästtjärnen tjärn   Långberget bergshöjd
  *Prästån å   Långdalen dalsänka
  Pålknippmyran myr   Långdalstjärnarna annat namn för Prästlidtjärnarna
  *Quig skeren fiske   Långmarken skogsområde
  *Quineskär strömmingsfiske   Långmarken skogsmark
  Rajmyran myr   Långmarkraningen slåttermyr
  Rajmyran myr   Långmon skogsområde
  Raningen terräng   Långmyren myr
  Raskilsön, se Råskärsön ö   Långmyren myr
  Raskiärsön, se Råskärsön ö   Långmyren myr
  Raskiärsöön, se Råskärsön ö   Långrosnåret björkskog
  Reveludden udde   Långtegarna åkermark
  Reveludden udde   Långtjärnen tjärn
  Roparhällan berghäll?   Långtjärnholmen udde
  Roparhällan Saknas /Se   Långtotjärnen tjärn
  Runddalstjärnen tjärn   Långvarven åkermark
  Ruts-Lilltjärnen tjärn   Långviken vik
  Råskillsöhn, se Råskärsön ö   Långviken vik
  Råskilsöhn, se Råskärsön ö   Långåkersjön sjö
  Råskilsön, se Råskärsön ö   Långåkerssjön sjö
  Råskils ön, se Råskärsön ö   Lägdnäset näs
  Råskilsön, se Råskärsön ö   Lätterskiftet åker
  Råskärsön ö   Lönnbådan skär
  Råskärsön ö   Lövudden spets av Dekarsön
  Råskärsön ö   Lövudden udde
  Råskärsön ö   Lövåsen skogsås
  Råskärsön ö   Maja-Kajsa-backen backe
  Råskärsön ö   Majas-grubban fördjupning
  Råskärsön ö   Malmöberget berg
  Råskärsön ö   Malmöfjärden fjärd
  Råskärsön ö   Malmöklubben udde
  Råskärsön ö /Se   Malmöklubben del av Malmön
  Råskärsön ö /Se   Malmösundet sund
  Råskärsön ö /Se   Malmöviken vik
  Råskärsön ö /Se   Markgrinden grind
  Råskärsön ö /Se   Mattisbäcken bäck
  Råskärsön ö   Matts-matts-slyet slyland
  Råskärsön ö   Mellbergsudden udde
  Råskärsön ö   Mellbergsudden udde
  Råskärsön ö   Mickelsberget berg
  Råskärsön ö   Mickelsvattnet sjö
  Råskärsön fyr   Mickelsvattnet sjö
  Råskärsön ö   Mickelsvattnet sjö
  Räckeberget berg   Middagsberget berg
  Räckeberget triangelpunkt   Mjösjöberget bergshöjd
  Räckebergskyrkan grotta?   Mjösjögalten sten
  Räfkiälsöhn, se Råskärsöhn ö   Mjösjön sjö
  Räfskiälsöhn, se Råskärsön ö   Mjösjön sjö
  Rävdalarna skogsmark   Mjösjön sjö
  Rävdalsbäcken bäck   Mjösjötjärnen vik
  Röberget fiskeplats   Mjösjö-tjärnen del av Mjösjön
  Rödflasorna öar   Mjösjötjärn-myren myr
  Rödflasorna öar   Moberget berg
  Rödflasorna skär   Moberget berg
  Rödmyran myr   Moberget bergshöjd
  Röflasorna skär   Molandsberget bergshöjd
  Röflasund, se Rödflasorna skär   Momstycket åkerteg
  Röflasun, se Rödflasorna öar   Momyren myr
  Röflasün, se Rödflasorna öar   Mosjöberget berg
  Röftierna, se Gamfäbodtjärnen sjö   Mosjöberget berg
  *Röftjärnen tjärn   Mosjön, Lilla sjö
  *Römyrkammen berg   Myrberget bergshöjd
  Rösberget berg   Myrsvedjan område
  Rösmyran myr   Myrsvedjan f.d. svedjeland(?)
  Rötjärnberget berg   Myrsvedjan åker
  Rööflasun, se Röflasorna skär   Mås-ån del av Nygårdsån
  *Sa...ften berg   Måsån å
  *Sahlsten gränsmärke?   Måsån å
  *Salsten gränsmärke   Måsån å
  Salsten, se Reveludden udde   Märatännberget berg
  *Salsten gränsmärke   Märatjärnen tjärn
  Sandmyran myr   Nabben spets av Dekarsön
  Sandudden udde   Nabben udde
  Sandviken vik   Nabben åker
  Sandviken vik   Nabben udde
  Sandviken skärgårdsvik   Nabbsundet sund
  Sandviksudden udde   Nabbsundet sund
  *Sannmyrespolen råmärke?   Nabbsundet sund
  Segelhällan berghäll?   Nederögrunnan utlopp
  Sellinsberget berg   Netterlundsholmen ö
  Sexberget, se Säckberget berg   Nils-Ols-backen backe
  Shiringsjön sjö /Se   Nordlundsberget bergshöjd
  Signalberget berg   Nordpålandsfjärden fjärd
  Siktomyran myr   Nordtjärnen tjärn
  Silfvijkhella, se Sillvikshällan udde   Noret utlopp
  Silkesmyran myr   Norra tj., se Nordtjärnen Saknas
  *Sillsten gränsmärke   Notbolandsviken vik
  Sillvikshällan udde   Nygårdsån å
  ?Sillvikshällan udde   Nylandsbäcken bäck
  Sillvikshällan udde   Nylandsdalen myrodling o dalsänka
  Sillvikshällan udde   Nylandsdalsbäcken bäck
  Sjubackbäcken bäck   Nylandsån å
  Sjubackkälen skog /Se   Nylandsån å
  Sjunkmyran myr   Nysvedjan svedja
  Sjutjärnarna tjärnar   Nyverket åker
  Sjutjärnmyran bäck   Nyverket uppodlad mark
  Själskäret holme   Nyåkern åkerområde
  Själskäret skär /Se   Nyängesbäcken bäck
  Sjöbodviken vik   Nyängesbäcken bäck
  Sjöbotten vik   Nyängesmyren myr
  Sjöbotten område /Se   Nyängesmyran myr
  Sjöbottenmyren myr /Se   Nyänget åker
  Sjödalen dal   Nyänget odl.
  Sjödalsberget berg   Nyänget åker
  *Skadatresk fiskevatten   Näsdalen åker
  Skadom åkerområde /Se   Näset del av halvö
  Skadomsåkern åker /Se   Nässviken åker
  Skaldalen dal   Näsudden udde
  Skallmyran myr   Näsvikbäcken bäck
  Skansen ägomark   Näsviken vik
  *Skeffesmyrhelludden berg   Näsviken vik
  Skeffmyrhell udden, se Kittelsjöbergen berg   Nördvikbäcken bäck
  Skettält sank mark   Nördviken vik och åker
  Skettältbäcken bäck   Nördviken vik
  Skettältbäcken bäck   Nördviksbacken backe
  Skillingsbäcken bäck   Nördviksudden udde
  Skillingsholmen holme   Nötbolandsfjärden fjärd
  Skillingsholmen holme   Nötkallberget berg
  Skillingsholmen holme   Nötkallberget berg
  Skillingsholmen holme   Nötkallen backe
  Skillingsjön sjö   Nötkallen vägbacke
  Skillingssjön sjö   Nötkallhällen berghäll
  Skillingsjön sjö   Odéns-backen backe
  Skillingsjön sjö   Olasbäcken bäck
  Skillingsjön sjö   Olastjärnen tjärn
  Skillingssjön sjö   Olofstj., se Olastjärnen Saknas
  Skiringen, se Skillingsjön sjö   Olov Pettersforsen fors
  Skiringen, se Skillingsjön sjö   Orttjärnbergen bergknallar
  Skiringen, se Skillingsjön sjö   Orttjärnberget bergshöjd
  Skiringen, se Skillingsjön sjö   Orttjärnberget berg
  Skiringe träsk sjö /Se   Orttjärnbäcken bäck
  Skiringhol:, se Skillingsholmen holme   Orttjärndalen dalgång
  Skiringholmen, se Skillingsholmen holme   Orttjärnen tjärn
  Skiringholmen, se Skillingsholmen holme   Orttjärnen tjärn
  Skiringssjön sjö   Orttjärnen tjärn
  Skiringssjön sjö /Se   Orttjärnen tjärn
  Skiärings siön, se Skillingssjön sjö   Orttjärnkullen bergknalle
  Skommarhamn vik   Ovansjömyren myr
  Skommarhamn vik   Ovansjösjön sjö
  Skommarhamn skärgårdsvik   Ovansjösjön sjö
  Skommarhamn strandområde   Oxmyren slåtter
  Skommarskaten udde   Oxmyren myr
  *Skorszånn å   Oxmyren myr
  Skottjärnbäcken bäck   Oxmyran myr
  Skottjärnen tjärn   Paddalsliden lid
  Skottjärnkullen höjd   Pelle Persbaren höjd
  Skravelberget berg   Pelle Persdalen dalsänka, slåtter
  Skravelbergsviken vik   Pers-åkern åker
  Skravelsvedjan strandområde   Persåkern åker
  Skäftesmyran myr   Pjärthålet vak
  Skäve åkerområde /Se   Pråmdalen strandområde
  Skävesåkern ägomark   Pråmviken vik
  Slåttesmyran myr   Prästliden skogslid
  Slåttsvedjan terräng   Prästlidtjärnarna tjärnar
  Slåttsvedjeberget berg   Prästtjärnarna tjärnar
  *Smedzbytresk sjö   Prästtjärnen tjärn
  Smedsmyran myr   Prästtjärnen tjärn
  Snättberget berg   Prästviken vik
  Snättbäcken bäck   Påsen tjärn
  Snättviken vik   Radden åker
  Spångdalen dal   Radden åkermark
  Spångdalsbäcken bäck   Radden åkermark
  Spårsbäcken bäck   Rajmyrberget bergshöjd
  Staberssiön, se Stybbersmarksjön Saknas   Rajmyren myr
  Stenberget berg   Rajmyren myr
  Stendalmyran terräng   Rajmyren myr
  Stenviken vik   Ramyrarna myrar
  Stenvärpet fiskeplats   Raningen ängsmark
  Stina-Gretasbäcken bäck   Raningen f.d. ängsmark
  Stor-Aftonsmyran myr   Raningsberget bergshöjd
  Storberget berg   Raningsbäcken Saknas
  Storburöholmen ö   Raningsbäcken bäck
  Stor-Buröholmen ö   Raningsbäcken bäck
  Stor-Buröholmen holme   Ravesta-dalen dalgång
  Storburöholmen ö   Ravesta-änget slåttrar
  Stor-Buröholmen holme   Ravmyren myr
  Storholmen, se Stor-Buröholmen holme   Ravsvedjan område
  Storkroken vik   Rendalsmyren myr
  Stor-Ljusmyran myr   Rickeberget berg
  Stormyran myr   Rismyren myr
  Stormyran myr   Rismyren myr
  Stormyran myr   Rissvedjan svedja
  Stormyran myr   Rissvedjan skogsområde
  Stormyrberget berg   Rissvedjeviken vik
  Stormyrbäcken bäck   Roparhällen berghäll
  Stor-Prästlidtjärnen tjärn   Ruberget bergshöjd
  Storrysiön, se Storrössjön sjö   Rumpan slåtter
  Storryssiön, se Stor-Rössjön sjö   Rydsj(ön) Saknas
  Stor-Råberget berg   Rydsj(ön) Saknas
  Stor-Rössjön sjö   Råskärsön ö
  Storrössjön sjö   Råskärsön ö
  Stor-Rössjön sjö   Råskärsön ö
  Storsandsudden udde   Råstenberget bergshöjd
  Storstensmyran myr   Räckeberget berg
  Storåsberget berg   Räckeberget berg
  Stranneberget berg /Se   Räckebergskyrkorna grottor
  Stranneberget berg   Räfsarsön ö
  Strömssundet å /Se   Rävarbäcken bäck
  Strömsån å   Rödflasorna grund
  *Stugusiötresk fiskevatten   Rödflasorna kobbar
  Stybbersmarksjön sjö   Rödmyren myr
  Stybbersmarksjön sjö   Rönnsmyrdalen dal
  Stybbersmarkssjön sjö   Rönnsmyren åker
  Stybbersmarkssjön sjö   Rörsjön Inre tjärn
  Stånässkatan del av Hornön   Rörsjön, Lilla tjärn
  Stämmelidbäcken bäck   Rörsjön, Stora sjö
  Stämmeliddalen dal   Rörsjön, Yttre Saknas
  Stämmeliden höjd   Rörsjösjön Saknas
  Stöbbermarks siön, se Stybbersmarkssjön sjö   Rörsjösjön, Lilla Saknas
  Suggåsen höjd   Rörtjärnen, Inre tjärn
  Svanaviken skärgårdsvik   Rörtjärnen, Yttre tjärn
  Svartdalen dal   Rösberget bergshöjd
  Svarttjärnberget berg   Rösberget berg
  Svarttjärnberget berg   Sandbacken vägbacke
  Svarttjärnbäcken bäck   Sandviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Sandviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Sandviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Sandviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Sandviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Sandviken vik
  Svarttjärnen tjärn   Sandvikudden udde
  Svarttjärnen tjärn   Segelhällan häll
  Svarttjärnmyrorna myrar   Siktomyren Saknas
  Svarttoberget berg   Silkesmyren betesmark
  Svartvattnet sjö   Sjalgrundet ö
  Svartvattnet sjö   Sjalgrundet ö
  Svartvattnet sjö   Sjettätt slåtter
  Svartvattnet sjö   Sjettättdalen, södra dal
  Svartvattnet sjö   Sjubackarna backar
  Svartvattnet sjö   Sjuback-kälen skogskäl
  Svartvattnet sjö   Sjuback-kälen skogsområde
  Svartvattnet sjö   Sjubacksbäcken bäck
  Svartvattnet sjö   Sjunkmyren myr
  Svartvattsberget berg   Sjunkmyren myr
  Svartvattskullen höjd   Sjutjärnmyren myr
  Svintoberget berg   Sjutjärnmyren myr
  Syltoppen berg   Själafäboddalen dalsänka
  Säckberget berg   Själberget bergshöjd
  Säckberget berg   Själbergsviken vik
  Säckberget berg   Själgrundet skär
  Säcktjärnen del av Långåkerssjön   Själgrundet holme
  Säcktjärnen del av Långåkerssjön   Själskäret skär
  Säcktjärnen tjärn   Själskäret ö
  Sälgesmyran myr   Sjöbacken kulle
  Sälgesmyrberget berg   Sjöbobacken backe
  Sällbergsberget berg   Sjöbodviken vik
  Sällbergsmyran myr   Sjöbodviken vik
  Sämskarlandet terräng   Sjöbottnen vik
  Söltvijkkella, se Sillvikshällan udde   Sjöboviken vik
  Sönkdalen ägomark   Sjöboviken vik
  Sörflasan skär   Sjödalen slåtter
  Sörviken vik   Sjödalsberget höjd
  Sörängesberget berg   Sjösvedjan svedja
  Tallmyran myr   Sjöåkern åker
  Tieru, se Tjärn tjärn   Sjöåkrarna åkrar
  Tjärn tjärn   Skadomsområdet område
  Tjärnberget berg   Skadomsåkern ä. namn på Skävesåkern
  Tjärnberget berg   Skallsåsen bergås
  Tjärndalsbäcken bäck   Skallsåskurvan vägkrök
  Tjärntjärnen tjärn   Skansen slåtter
  Tjärntjärnen tjärn   Skansen ängsmark
  Tornbergsberget berg   Skardalsmyren myr
  Torparmyran myr   Skatan udde
  Torpet ägomark   Skettält slåttermyr
  Torpskatan udde   Skettältbäcken bäck
  Torrbacken terräng   Skettättbäcken bäck
  Torsbölesjön sjö   Skettältbäcken bäck
  Torsbölessjön sjö   Skettältet odling
  Torsbölesån å   Skillingen annat namn på Skillingsjön
  *Torstjärnen tjärn   Skillingen sjö
  Torså bäck? /Se   Skillingsbäcken bäck
  Torsån å /Se   Skillingsbäcken bäck
  Torsån å   Skillingsholmen holme
  Tranemyran myr   Skillingsholmen holme
  Trappberget berg   Skillingsjön sjö
  Trehörningen sjö   Skillingsjön sjö
  Trehörningen, se Trehörningssjön sjö   Skillingsjön sjö
  Trehörningsbäcken bäck   Skiringen ?sjö
  Trehörningssjön sjö   Skillingsporten udde
  Trehörningssjön sjö   Skirlingssjön, se Skillingsjön Saknas
  Trångsundet del av Byggdomssundet   Skiringssjön, se Skillingsjön sjö
  Trättdalen dal   Skommarhamn vik
  Trättmyran myr   Skommarhamn, se Kommarhamnen Saknas
  Trättjärnen tjärn   Skortsedbacken backe
  Tullberget berg   Skott-tjärnen tjärn
  Tvärbäcken bäck   Skottjärnen tjärn
  Tvärbäcksmyran myr   Skravelberget bergshöjd
  Täfteåkälen utmark /Se   Skravelberget berg
  Täftkälen terräng   Skravelberg-viken vik
  Täftsjön sjö   Skravelbergsviken vik
  Täftån å   Skravelbäcken bäck
  Tännbackbäcken bäck   Skravelsvedjan svedja
  Tännbacken skogsbacke   Skrömtdalen dalgång
  Tännbacktjärnen tjärn   Skrömtdalen dalgång
  Tännberget berg   Skygg-Olles-gärdan f.d. åkermark
  Tännberget berg o. triangelpunkt   Skåresbäcken bäck
  Tännbäcken bäck   Skäftesmyren myr
  Tännmodrävjen bäck   Skälskäret, se Själskäret Saknas
  Tännmon terräng   Skäve åker
  Tävrabäcken bäck   Skävesåkern åkerområde
  Tävrasjön sjö   Skävesåkern ägomark
  Tävalittudden del av Burön   Skävesåkern ägomark
  Udden udde   Slåttern odlingsområde
  Vallinsmyran förr ägomark?   Slåttersvedjebäcken annat namn för »Björklibäcken»
  Valmyran myr   Slåttesmyren myr
  Valmyrbäcken bäck   Slåttmyrberget bergshöjd
  Valåsberget berg   Slättmyren myr
  Vanthällan berghäll?   Smalviken sund
  Vardagsmyran myr   Smedjetegarna tegar
  Vargbacken höjd   Smedjetegen åker
  Vargbåsen terräng   Smedsbytjärnen annat namn på Hjellatj.
  Vikessjön sjö   Smedsmyren myr
  Virveltjärnen tjärn   Småmyrarna myrar
  Volmen udde   Småmyrberget bergshöjd
  Volmviken vik   Snus-Norbergsviken vik
  Vorrmyran myr   Snättberget berg
  Vorrmyran myr   Snättberget bergshöjd
  Vorrmyrtjärnen tjärn   Snättbäcken bäck
  Värmyrbäcken bäck   Snättbäcken bäck
  Värmyrkammen höjd   Snättraningsbäcken bäck
  Värmyran myr   Snättraningen odling
  Västerlandsjöån å   Snättraningsviken vik
  Ytter-Rötjärnen tjärn   Snättvaken vak
  Yttertjärnen tjärn   Snättviken vik
  Yttertjärnen tjärn   Snättviken vik
  Yttertjärnen tjärn   Snättviken vik
  Yttertjärnen tjärn   Sotgärdan åker
  Yttertjärnen tjärn   Spångdalen dal
  Ytteränget ägomark   Spångdalsberget bergshöjd
  *Ytteråkern sjö   Spångdalsbäcken bäck
  Åkerviken skärgårdsvik   Spångdalsbäcken bäck
  Åktjärnberget berg   Spångmyren myr
  Åktjärnen tjärn   Spångmyrviken vik
  *Åkvisslan åsammanflöde?   Spårsbäcken bäck
  *Ålzmarckåånn å   Spårsbäcken bäck
  Ånoret strandområde   Spårsbäckliden bergsluttning
  »årtmyrkiern», se Orttjärnen tjärn   Spårsbäckliden skogslid
  Älgesjöträsk sjö   Stallstegen åkerteg
  »älgmarcksbäcken», se Eldmarksbäcken bäck   Stenbackgärdan slåtter
  Älgmyran myr   Stenberget, se Stenbergsberget berg
  Älgmyran myr   Stenbergsberget, se Stenberget berg
  Älgmyrorna myrar   Stenhallen backe
  ?Älvsjön, N. sjö   Stensjöbacken backe
  Älvsjön, Norra sjö /Se   Stensmyrberget bergshöjd
  Älvsjöraningen sank mark   Stensmyren myr
  Älvsjösjön sjö   Stina-Gretasviken vik
  Älvsjösjön sjö   Stockängsbäcken bäck
  Älvsjösjön sjö   Stor-Aftonsmyran myr
  Ängesbäcken bäck   Stor-Buröholmen holme
  Ängessköten udde   Storkälltjärnen tjärn
  Ängesviken vik   Stormyran myr
  Öfjärden sjö /Se   Stormyrbäcken bäck
  Öfjärden sjö   Stormyrbäcken bäck
  Ögeltjärnen tjärn   Stormyren myrområde
  Ören holme   Stormyren myr
  Örnsköldsviksfjärden vik   Storråsberget bergshöjd
  Örnsköldsviksfjärden fjärd   Storskolan klyfta
  Örnsköldsviksfjärden fjärd   Storskrevan klyfta
  Örnsköldsviksfjärden havsvik   Storstenlägdan åkermark
  Örnsköldsviksfjärden fjärd   Storstensmyren myr
  Örnsköldsviksfjärden fjärd   Storstensmyra myr
  Örnsköldsviksfjärden fjärd   Storsvedjan skogsområde
  Örsbäcken bäck   Stortobäcken bäck
  Österängesbäcken bäck   Stortoet bergsänka
  Österängesviken vik   Stortovägen stig
  *Överöfjärden, se Öfjärden sjö /Se   Storudden udde
      Storåsen bergshöjd
      Strandbergsberget berg
      Strandkrösten kulle
      Stran(d)nyängena myrodling o beten
      Strannebackarna backar
      Stranneberget berg
      Stranneberget berg
      Stranneberget berg
      Strömsberget höjd
      Ströms fäboberget berg
      Strömshammaren platå
      Strömsmarken skogsområde
      Strömssundet å
      Strömssundet del av Strömsån
      Strömssundet förbindelse
      Strömsviken vik
      Strömsån å
      Stubbersmarknoret Saknas
      Stubbersmarksjön sjö
      Stubbersmarkviken, Södra vik
      Stubbsvedjan skogsområde
      Stubbersmark, Stybbergsmark Saknas
      Stybbergsmarksj., se Stubbersmarksjön Saknas
      Stybbersmarksjön sjö
      Stybbersmarksjön sjö
      Stånässkatan udde och torpområde
      Stånässkatan udde
      Stånässkatan udde
      Stämliddalsbäcken bäck
      Stämmelidbäcken bäck
      Stämmeliden skogslid
      Suggåsen höjd
      Sumpmyrbäcken bäck
      Sumpmyren myr
      Sundbroberget bergshöjd
      Sundbroberget bergklack
      Sundet åker
      Sundsbacken kulle
      Sundsåkern åker
      Svallmyren myr
      Svanaviken vik
      Svanaviken vik
      Svanaviken vik
      Svartdalen dalgång
      Svartdalsmyren myr
      Svartsvedjan svedja
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnkullen bergshöjd
      Svarttjärnmyrarna myrar
      Svarttoberget bergshöjd
      Svartuddberget bergshöjd
      Svartudden udde
      Svartvattensberget bergshöjd
      Svartvattenbäcken bäck
      Svartvattensbäcken bäck
      Svartvattensliden bergsluttning
      Svartvattnet tjärn
      Svartvattnet sjö
      Svart vattnet sjö
      Syltoppen berg
      Sågån å
      Säckberget berg
      Säckberget berg
      Säcktjärnen tjärn
      Säcktjärnen tjärn
      Sälgesmyrberget bergshöjd
      Sälgesmyrberget berg
      Sälgesmyren myr
      Sälgesmyran myr
      Sällbergsberget bergshöjd
      Sällbergsmyren myr
      Sällbergstjärnen tjärn
      Sämskaland slåtter
      Sämskarbäcken del av bäck
      Sämskarlandet slåtter
      Sönkdalen dal
      Sörängesberget bergshöjd
      Söränges berget berg
      Tallbaren, Lilla höjd
      Tallbaren, Stora höjd
      Tallmyren myr
      Tallmyren myr
      Tallrotberget bergshöjd
      Tallrotmyren myr
      Tarmlandet odling
      Tarmlandsbäcken bäck
      Tegelbruket skogsmark
      Tegelbruksudden udde
      Tenn-, Tänn- = Tjärn- Saknas
      Tennbacken backe
      Tennberget berg
      Tenndalen dal
      Tenndalstjärnen tjärn
      Tennmon mo
      Tenntj., se Tjärnbacktjärnen Saknas
      Tjärelyberget annat namn för Hökberget
      Tjärnbackbäcken bäck
      Tjärnbacken kulle
      Tjärnbackmyren myr
      Tjärnbacksvägen väg
      Tjärnbacktjärnen tjärn
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget bergshöjd
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnmobacken vägbacke
      Tjärnmodrävjan sankmark
      Tjärnmoberget annat namn för Tännberget
      Tjärnmon skogsområde
      Tjärnströmsberget berg
      Tjärnströmskurvan vägkrök
      Tjärnströmsön åker
      Tjärntjärnen tjärn
      Tornbergsberget bergshöjd
      Tornbergsberget berg
      Torparmyren myr
      Torpskatan udde
      Torrbacken backe
      Torsbölesjön sjö
      Torsbölesjön sjö
      Torsriset område
      Torsån å
      Torsån å
      Torsån å
      Trappan vägbacke
      Trappberget berg
      Trehörningsbäcken bäck
      Trehörningsjön sjö
      Trehörningsjön sjö
      Trångberget bergshöjd
      Trångsundet sund
      Trångsundet sund
      Trångsundet sund
      Trångsundet sund
      Trångsundet sund
      Trångsundet sund
      Trätberget bergshöjd
      Trätmyren myr
      Trätte slåtter, nu bete
      Trättjärnen tjärn
      Trättjärnen tjärn
      Tullberget bergshöjd
      Tullberget berg
      Tulle åker
      Tulle ägomark
      Tulle ägomark
      Tulle ägomark
      Tutegen åker
      Tvärbäcken bäck
      Tvärbäcksmyren myr
      Täftesjön sjö
      Täfteå-kölen skog
      Täfteån å
      Täftsjön sjö
      Tännberget berg
      Tännberget berg
      Tävrasjön sjö
      Uppgrunden strandparti
      Utbölingsdalen dalgång
      Utbölingsstenen sten
      Vallinsmyren odling
      Valmen udde
      Valmen åkermark
      Valvmyren myr
      Valåsberget bergshöjd
      Valåsen bergås
      Vargbackberget bergshöjd
      Vargbacken vägbacke
      Vargbacken ställe
      Veteudden udde
      Vikbacke udde
      Vikessjön sjö
      Vikesån å
      Vikesån å
      Vintervägsvedjan ängsmark
      Vitback terräng(?)
      Vivelsberget höjd
      Volmen udde
      Volmsjömyren myr
      Volmsjön namn för Holmsj.
      Volmudden höjd och udde
      Volmviken vik
      Vorrmyrberget bergshöjd
      Vorrmyrberget berg
      Vorrmyren myr
      Vorrmyren myr
      Vorrmyren myr
      Vorrmyrsköten holme
      Vorrmyrtjärnen tjärn
      Vädermyren myr
      Våthällorna ställe
      Västbakstycket ängsmark
      Västerlandsjön, se Landsjösjön Saknas
      Västerlandsjösjön sjö
      Yttertjärnen tjärn
      Ytteråkersdalen dalsänka
      Ytteråkerstjärnen tjärn
      Ytterön odling
      Åhällberget bergshöjd
      Åkerbäcken bäck
      Åkersvedjan åker
      Åkertjärnen annat namn för Bursjötj.
      Åkerviken odlingsområde
      Åktjärnen tjärn
      Åktjärn tjärn
      Ånoret utlopp
      Åvaken vak
      Älgdalsmyren myr
      Älgmyrarna myrar
      Älvsjöraningarna Saknas
      Älvsjö-röjningen ställe
      Älvsjösjön sjö
      Älvsjösjön sjö
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ängesdalen bäckdal
      Ängessköten udde
      Ängesvaken vak
      Öbacken höjd
      Öberget bergshöjd
      Ödsån å
      Öfjärden sjö
      Öfjärden sjö
      Öfjärden sjö
      Ö-kullen kulle
      Ö-kälen område
      Ökälen ängsmark
      Ören område, numera åker
      Ören holme o. berghäll
      Ören stenör
      Örsbäcken bäck
      Örsbäcken bäck
      Örsviken vik
      Österängesbäcken bäck
      Österängesviken vik
      Österängesviken vik
      Österängesviken vik
      Öänget ängsmark

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.