ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ådals-Lidens socken : Ångermanlands västra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 1002 Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 1246
Ådals-Liden sn Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnarna tjärnar
Ådals-Liden sn Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnbäcken vattendrag
Ådals-Liden sn /Se Aftonshöjden berg Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Ådals-Liden sn Aftonsmyran myr Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Ådals-Liden socken Ampbäcken bäck Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Ådals-Liden sn Amptjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Ådals-Liden sn Amptjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Ådals-Liden sn Amptjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnmyren Saknas
Ådals-Liden sn Anders-Persmon mo Sagesmän förteckning Aftonshöjden bergshöjd
Ådals-Liden sn /Se Anders-Ersmyran myr Ådals-Liden socken Aftonsmyren myr
Ådals-Liden sn *Arnsjön sjö Liden = Ådals-Liden socken Aftonsmyren Saknas
Ådals-Liden sn Asphöjden berg Ådalsliden socken Almyckbacken backe
Ådals-Liden sn Asplokhöjden berg o. triangelpunkt Ådalsliden socken Ampbäcken vattendrag
Ådals-Liden sn /Se *Badstuffårs fors Ådalsliden socken Amptjärnen tjärn
Ådals-Liden sn /Se *Badstuffårss fiske Ådalsliden socken Amptjärnen tjärn
Ådals-Liden sn /Se Basatjärnen tjärn juvanådammarna inbyggarbeteckning Aldertjärnen tjärn
Ådals-Liden sn /Se Bastuberget berg Lidspannkakorna inbyggarbeteckning Anders hans bäcken del av Killingbäcken
Ådals-Liden sn /Se Bastuberget berg Anders Nils torpet torp Anders Olovs tjärnen tjärn och myr
Ådals-Liden sn /Se Bastubergsbodarna terräng Bakom namn på Västanbäck Anders Pers bäcken bäck
Ådals-Liden sn /Se Bastuvallen bastuplats Bastubergsbodarna fäbodar Anders Pers mon område
Ådalsliden, se Liden sn Bergmyran myr Bastubergsbodarna fäbodar Andströms myren myr
Ådalsliden sn /Se Bergön ö Bastubergsbodarna fäbodar Andströms myren myr
Ådals-Liden sn /Se Betåsberget berg Berget torpställe Andstutholmen holme
Ådals-Liden sn /Se *Biastabron råd gränsmärke Betåsen skogshemman Antebäcken bäck
Ådals-Liden sn /Se *Biastabrorået råmärke Borgbodarna fäbodar Asphöjden sjö
Backom namn på Västanbäck Bjurhustjärnen tjärn Brådön holme Asphöjden bergshöjd
*Degersjöberget gd? /Se Bjurhustjärnen tjärn Brännan torp Asploken försumpning
Forsås by Bjurhustjärnen tjärn Brännan torpställen Asplokhöjden bergshöjd
Forsås by Bjurhustjärnen tjärn Bränngården namn på Moflo Avratslandet tillökningsskog
Forsås by Bjällmyran myr Elias Pers bodarna Saknas Baskgärdet område
Forsås by /Se Björndalen dal Flodins torpet torplägenhet Basatjärnen Saknas
?Forsås by Björndalen dal Forsnäs by Bastuberget bergshöjd
?Forsås by Björnknösen berg Forsås by Bastuberget berg
*Herröns nätfiske fiskelägenhet /Se Björnmyran myr Forsåsbodarna fäbodar Bastuvallen bastuplats
Holafors by /Se Björnmyren myr Forsåsbodarna fäbodar Bergmyren myr
Hägel gårdar /Se Björnmyren myr Fransåsen skogsby Bergmyren myr
Häxmo by Björnrået myr Furubergsbodarna fäbodar Bergön ö
Häxmo by Bodberget berg Furubergsbodarna fäbodar Bergön holme
Häxmo by Bodmyran myr Fängsjön by Bergöudden spets av Bergön
Häxmo by /Se Bodviken vik Fängsjön skogstorpställen Betåsbäcken vattendrag
Juvansjön gd /Se Bodåsen ås Gambodarna fäbodar Bjesbäcken del av bäck
Juvanådammet gd /Se *Bodhaforszen laxfiske Gammrkrångfäbodvallen fäbod Bjurhusmyrtjärnen tjärn
Juvansjön gd /Se Bodtjärnen tjärn Gamprästfäbodarna fäbodar Bjurhustjärnen tjärn
Juvanådammet bebyggelse Bodtjärnen tjärn Guldsmedhögen torp Bjurhustjärnen tjärn
Juvanådammet gd /Se Bodtjärnen tjärn Gamprästgården gård Bjurhustjärnen tjärn
Kläpp by Bogahälla, se Bågahalla berg Hans Olovs torp Bjurhustjärnen tjärn
Kläpp by *Botarsten sive Ottersten råd gränsmärke Hellmansbodarna fäbodar Bjällmyren myr
Kläpps stomjord komm.bost. /Se Bredvikbäcken bäck Holaforsvägen torp? Björksvadet myr
Kläpps stomjord komm.bost. /Se Bredviken vik Hulten torpställe Björndalen dal
Kläpps stomjord komm.bost. /Se Brobäcken vattendrag Hålaforsen by Björndalen dalgång
Kläpps stomjord komm.bost. /Se Brynieskuru, se *Brynolfz skure Saknas Hålaforsen by Björndalen dalgång
Kläpps stomjord komm.bost. /Se *Brynolffz skure Saknas Hålaforsen by Björnknösen bergshöjd
Kläpps stomjord komm.bost. /Se *Brynolffz skure Saknas Hålaforsen by Björnmyrberget bergshöjd
Krånge by *Brynolff skure Saknas Hägel hemmansgårdar Björnmyren myr
Krånge by *Brynolffz skuru fiskeplats Hägel Saknas Björnrået myrrå
Krånge by *Brynolffs skure (Brynieskuru) laxfiske /Se Häxmo by Björnstockrået myrrå
?Krånge by *Bråddöden fall Häxmo by Blomsternipan nipa och udde
Krånge by *Bråddödsfallet, Stora vattenfall Häxmo by /Se Bocktorpet område
Krånge stomjord /Se *Brådöforsen, trol. = Nämforsen fors /Se Häxmobodarna fäbodar Bodberget bergshöjd
Krånge by /Se Brådön holme Häxmobodarna fäbodar Bodberget bergshöjd
Krånge by /Se Brådön holme /Se Hömyrbodarna fäbodar Bodholmen holme
Krånge by /Se Brådön holme /Se Jansjön by Bodmyren myr
Kyrkojorden Saknas /Se Brådön holme /Se Jansjön skogsby Bodtj. tjärn
Kyrkjorden stomjord /Se *Brådönsfallet vattenfall /Se Jansjö by /Se Bodtjärnen se Burtjärnen Saknas
Kyrkojorden stomjord /Se Brännmyrorna myrar Juvanådammet torpställen Bodåsen bergssträckning
Kyrkojorden stomjord /Se Bräntlandet skogsmark Juvanådammet torp? Bodåsen bergshöjd
Kyrkojorden Saknas /Se Bräntudden udde Karnabäckbod fäb. Bodviken vik
Kälen torp /Se Bullernoses vägen väg /Se Karnabäcken fäbodar Borgen slått
Lapphällorna förr kåtstad /Se Bullernosius, se Bullernoses vägen väg /Se Karnabäcksbodarna fäbodar Borgklippen grusås
Liden, jfr Ådalsliden sn /Se Burtjärnen tjärn Kilforsen poststation Brattsvedjan område
Lidgatu by Burtjärnmyran myr Klenet torp Bredbäcken bäck
?Lidgatu by Burtjärnåsen ås Klippen torp Bredstranden strandparti
?Lidgatu by Buskmyrorna myrar Kläpp by Bredudden udde
Lidgatu by /Se Bågahalla berg Kläpp by Bredvikbäcken bäck
Lidgatu by /Se Bågahållen berg med triangelpunkt Kringelbodarna fäbodar Bredviken del av strand
Lidgatu by /Se *Bäckan fiske /Se Krånge by Brobäcken vattendrag
Lidgatu by /Se Bäckerhällmyran myr Krånge by Brudstenarna klippor
Moflo, S. o. N. by Bäckerskallmyran myr Krångbodarna fäbodar Bruket fält
Moflo by Bäcktjärnen tjärn Krångebodarna fäbodar Bråddödberget nipa
Moflo = Norrmoflo by /Se Degersjön sjö Kämpes hålet torp Bråddödhällan holme
*Myre Saknas Degersjön sjö Laduselet torpställe Bråttombäcken vattendrag
Norrmoflo by /Se Degersjön sjö Lappstranden torp Bräddalen dal
Näsåker by Degersjön sjö Lapptorpet Saknas Brännan skogstrakt
Näsåker by /Se Degersjön sjö Lidgatu by Brännan inhägnat område
Omsjö by Degersjön sjö Lidgatu by /Se Brännåsen bergshöjd
Omsjö by Degersjön sjö Lidgatubodarna fäbodar Bräntlandet del av Gårdberget
Omsjö by /Se Degersjön sjö Lidgatubodarna fäbodar Bräntudden udde
Omsjö by /Se Djuptjärnarna tjärnar Lilltjärnmyra torp? Bullernosasvägen väg
Omsjö by /Se *Dotarstenrået (eller Otterstenrået) råmärke Lilltjärnmyren torpställen Burtjärnbäcken vattendrag
by *Egettfors fiskeplats Långnäset torp Burtjärnen tjärn
by Elvalassmyran myr Långnäset torpställe Burtjärnmyrarna Saknas
by Entjärnen tjärn Långstranden torp Burtjärnåsen bergshöjd
by /Se Erik-Larsberget berg Löfnäset torp Burviken vik
by /Se Erik-Larsberget berg Lövnäset torpställen Buskmyren myr
by Farfarsön ö Mellangården hemmansgård Bybacken område
by Fastnägelmon mo Mellangården namn på Häxmo Bymyren slått
by Finnmyran myr Mellgård Saknas Bågahalla berg
by Finnmyrberget berg Moflo by Bågahalla bergshöjd
by Finnmyrberget berg /Se Moflo by Båthusdalen dalgång
by Finnmyren myr /Se Moflo by Båthusviken vik
by /Se Finnsvedjorna bergshöjder /Se Moflo lp Bäckerhällan berghäll
by /Se Fjällsjöälven älv Nere på mon gårdar Bäckerhällmyren myr
Rävelåsen Saknas /Se Fjällsjöälven älv Nipberget torpställen Dalins bäcken dalgång och bäck
Västanbäck by Fjällsjöälven älv Norrbetåsen hemman Dalssvedjan område
Västanbäck by /Se Fjällsjöälven älv /Se Norrgården Saknas Dalssvedjan område
Å khbost. /Se Flakaberget berg o. triangelpunkt Norr-Moflo by Dalssvedjan, Dalsvedjedalen dal
Å khbost. /Se Flakabergssvedjan terräng Norrmoflo, se Moflo Saknas Dalssvedjebrännan område
Å khbost. /Se Flakamyran myr Norrvästansjö gård Dalsvedjedalen dal
Å khbost. /Se Flakamyran myr Nybruket torpställe Dansarhällan hälla
Å khbost. /Se Flakaön ö Nybrännorna torpställe Dansarhällmyren myr
Å khbost. /Se Flodinsbäcken bäck Nyåkern torp Dansarhällmyren myr
Å förr by /Se Forshöjden höjd Näsåker by Dansarhällmyren myr
Å khbost. /Se Forsnäsberget berg Näsåker by Degersjön sjö
Å khbost. /Se Forsnäsbäcken bäck Näsåkersbodarna fäbodar Degersjön sjö
Å khbost. /Se Forsnäsbäcken bäck Näsåkerbodarna fäbodar Djupdalen nipa
Å khbost. /Se Forsåssjön o. Holmsjön sjöar Olov Josefs torpet torp Djuptjärnen tjärn
Ådals-Liden kyrkby Forsåssjön o. Holmsjön sjöar Omsjö by Dybotten udde
Ås by Forsåssjön o. Holmsjön sjöar Omsjö skogsby Elvaårsmyren myr
Älggårdsmon by /Se Forsåssjön sjö Ottsjö by Engströms viken vik
  Forsåstjärnen tjärn Ottsjön skogsby Enholmen holme
  *Forsön fiskeplats Ottsjöbodarna ladugårdar Enmyren? myr
  Fransmyran myr Prästbolet jord Entjärnen tjärn
  Fransmyrtjärnen tjärn Remmen torp? Entjärnen tjärn
  Fransmyrtjärnen tjärn Remmen torpställen Erik Larsberget bergshöjd
  Fransmyrtjärnen tjärn Rosenbäck f.d. torpargård Erik Lars bäcken bäck
  Fransmyrtjärnen tjärn by Evartdalen dalgång
  Fransåsen ås /Se by Fallstaberget nipsluttning
  Fransåsen ås Rävelåsbodarna fäbodar Farfarmyren Saknas
  Fransåsen ås Rörtjärn torp Farfarssvedjan område
  Fransås Långmyran myr Skrapabäcksågen såg Farfarsön ö
  Fransåsudden udde Skrötedalsbacken torpargård Farfarön holme
  Fräkenmyran myr Sorgen torpställe Farmorön udde
  Främmermyran myr Storbrännan torpställen Femyren myr
  Frättberget berg Storhöjden by Fetnacken slått
  Frättbäckmyran myr Storhöjden skogshemman Fetnackstråcken ström
  Frättjärnen tjärn Stormobäckbodarna fäbodar Filipsbäcken bäck
  Furuberget berg Stormon torp? Filtjärnrået myrrå
  Furuberget berg Stormon torpställen Finnmyren myr
  Furuberget berg Sundmo by Finnsvedjorna svedjeland
  Furuberget berg Sundmo by Fiskarudden bergudde
  Furuberget berg Sundmobodarna fäbodar Fjällsjöån älv
  Furuberget berg Svanåsen by Fjällsjöälven älv
  Furuberget berg Svanåsen skogshemman Fjällsjöälven, se Storån Saknas
  Furuklippen, se Furuberget berg Sågbacken torplägenhet och sågplats Flakaberget berg
  Furuklippen, se Furuberget berg Söderfors by Flakeberget berg
  Furuklippen, se Furuberget berg Söderfors by Flakaberget bergshöjd
  »furuklippen», se Furuberget berg Söderforsbodarna fäbodar Flakabergssvedjan svedjeland
  Furuklippen berg Sörbetåsen torpställen Flakamyren myr
  Fågelhällberget berg Sörgården Saknas Flakarået myrrå
  Fågelhällbäcken bäck Sör-Moflo by Flakaön holme
  Fågelhällmyran myr Sörmoflo by Flintberget bergshöjd
  Fågelåstjärnen tjärn Sörmoflobodarna fäbodar Flintbergrået slått
  Fångsiön, se Fängsjön, Stora sjö Tallnäset torp Flodins bäcken bäck och dalgång
  *Fångvikflån ?myr Tallnäset skogshemman Flon myr
  Fårklippen höjd Tanflohöjdbodarna fäbodar Flon myr
  Fäbodtjärnen tjärn Timmernäset torp Flurigtallmyren myr
  Fäbodåsen berg Timmernäset torp Flyn sel
  Fäbodåsen berg Timstorpet torpställe Flärkaberget, se Flakaberget Saknas
  Fängsjöklippen berg Tjälen torp Forshällan holme
  Fängsjöklippen berg Tuvsvedjebodarna fäbodar Forshöjden bergshöjd
  Fängsjöklippen berg Uddbodarna fäbodar Forsnäsberget bergshöjd
  Fängsjön sjö Uppe i byn by Forssvedjan område
  Fängsjön, Stora sjö Uppe i gården namn på Moflo Forsåsdalen dalgång
  Fängsjön, Stora sjö Vigda torpställen Forsåsmon odlad mark
  Fängsjön, Stora sjö Vigda torpställen Forsåssjön sjö
  Fängsjön, Stora sjö Vigdarkvarnen tullkvarn Forsåsjön sjö
  Fängsjön, Stora sjö Vigsjöbodarna fäbodställen Forsåssjön sjö
  Fängsjön, Stora sjö Västanbäck by Forsön holme
  Fängsjötjärnen tjärn Västanbäck by Fransmyren myr
  Galtryggen skogshöjd /Se Västanbäck fäbodvallen fäbodar Fransmyrtj. tjärn
  Gammflon sankmark Västanbäcksågen såg Fransmyrtjärnen tjärn
  Gammflon kärr Västansjö fjällby Fransåsbäcken vattendrag
  Gammfäbodbäcken bäck Västansjö skogshemman Fransåsen ås
  Gammfäbodmyrorna sankmark Väst i berget Saknas Ransåsflon myr
  Gammfäbodtjärnarna tjärnar Väst i gården Saknas Fransås långmyren myr
  Getklöverrået myr Väst i gården Saknas Fransåsudden udde
  Getklövmyran myr Väst po berget torp Frättberget bergshöjd
  Getklövmyran myr Väst på smedsbacken Saknas Frättbäcken bäck
  Getklövmyran myr Åkvisslan torp, såg? Frättbäckmyren myr
  Getklövmyran myr Åkvisslan torp Frättbäckmyren myr
  Getstugeberget berg Åkvisslan by /Se Frättenviken vik
  Getudden udde Åkvisslan hp Frättmyren myr
  Gillermyran myr Åkvisslans tenled Saknas Frättråbäcken vattendrag
  Gillermyran myr Ås by Frättrået sumpmark
  Gillermyran myr Ås by Frätt-tjärnen tjärn
  Goddagsmyran myr Ås by /Se Frätt-tjärnen tjärn
  Godhålbäcken bäck Östgården Saknas Furuberget berg
  Granberget berg Öst i gården Saknas Furuberget bergshöjd
  Granforsnipan nipa Öst i åkern namn på Moflo Furuberget bergshöjd
  Granhöjden berg Öst på backen Saknas Fågelhällberget bergshöjd
  Granhöjden höjd Öst på svedjan namn på Moflo Fågelhällbäcken bäck
  Granhöjdmyran myr Öfverå fjällby Fågelhällorna Saknas
  Granön ö Överå skogshemman Fågelåsen bergshöjd
  Grorået myr   Fågelåstjärnen tjärn
  Gräftmyran myr   Fårklippen bergshöjd
  Grönbäcksbäcken bäck   Fäbodberget höjd
  Gullhögen berg   Fäbodmyren Saknas
  Gumptjärnen tjärn   Fäbodmyren myr
  Gumptjärnhöjden berg   Fäbodmyren myr
  Gumptjärnhöjden höjd   Fäbodsjön sjö
  Gårdberget berg   Fäbodsjön sjö
  Gårdbergsmyran, Norra myr   Fäbodsjön sjö
  Gårdbergsmyran, Södra myr   Fäbodtjärnen tjärn
  Gårdbergstjärnen, Lilla tjärn   Fäbodtjärnen tjärn
  Gårdbergstjärnen, Stora tjärn   Fäbodtjärnen tjärn
  Gårdloken vattensamling   Fäbodudden udde
  Gårdsmyran myr   Fäbodviken vik
  Gårelehöjden berg   Fäbodåsen höjd
  Gåreleselsberget berg   Fäbodåsen bergshöjd
  Gåruleberget, se Gårelehöjden berg   Fängsjöbäcken vattendrag
  Hallberget berg   Fängsjöklippen berg
  Hamptjärnberget berg   Fängsjöklippen bergshöjd
  Hamptjärnbäcken bäck   Fängsjön sjö
  Hamptjärnen tjärn   Fängsjön sjö
  Hamptjärnen tjärn   Förberget, se Fururberget Saknas
  Haraön ö   Gambåthusviken vik
  Hojarudden udde   Gamflon myr
  Holafors fors   Gamforsbacken strand
  Holafors fors   Gamfäbodbäcken vattendrag
  Holafors fors   Gamfäbodmyren, Norra myr
  Holafors laxfiske /Se   Gamfäbodmyren, Södra myr
  Holafors fors /Se   Gamfäbodtjärnen, Norra tjärn
  Holmmyran myr   Gamfäbodtjärnen, Södra tjärn
  Holmsiöga, se Holmssjön sjö   Gammellandet åker
  Holmsiöga, se Holmsjön o. Forsåssjön sjöar   Gammelslåtten land
  »holmsiöga», se Holmsjön o. Forsåssjön sjöar   Gammelåkern odling
  Holmsjöberget berg   Gammelås bete
  Holmsjön sjö   Gamråningsbäcken bäck och dalgång
  Holmsjön sjö   Gamslåttarna slåttar
  Holmsjön o. Forsåssjön sjöar   Gamsvedjan slått
  Holmsjön o. Forsåssjön sjöar   Getarudden udde
  Holmsjön o. Forsåssjön sjöar   Getberget bergshöjd
  Holmssjön sjö   Getingön holme
  Holmssjön sjö   Getklöverrået flackland
  Holmssjön sjö   Getklöverrået myrrå
  Holmstjärnen tjärn   Getklövmyren myr
  Holmtjärnen tjärn   Getklövmyren myr
  Holmtjärnen tjärn   Getstugeberget Saknas
  *Hovskottet fiske /Se   Getudden udde
  *Hovskottet fiske /Se   Gillermyren myr
  *Hovskottet fiske /Se   Goddagsmyren myr
  Hundforsberget berg   Folvströmedan eda
  Hundforsen fors   Golvströmmen ström
  Hålaforsen fors   Gradins bäcken bäck
  Hålaforsberget berg   Granabäcken vattendrag
  Hållflon vattendrag   Granhöjden bergshöjd
  Hållmyran myr   Granhöjdmyren myr
  Hållmyrflon, se Nörd- resp. Sör-Hållmyrflon sankmark   Granknösen kulle
  Hållmyrhöjden höjd   Grankullen bergshöjd
  Hålltjärnen tjärn   Granön ö
  *Hårdeskuru fiskeplats   Granön holme
  *Håvskottet, se *Hovskottet fiske /Se   Grisåsen bergshöjd
  Hägelberget berg   Gröna lunden udde
  Hägelmyra myr /Se   Grönbergsbäcken bäck
  Hägelmyran myr   Grönloken myrpuss
  *Hälleschuru fiske   Grönslätten slått
  Hällforsen fors   Gubbråsbäcken bäck
  Hällforsflon sankmark   Guldtegsnipan nipa
  Hällmansbäcken bäck   Gumptjärnen tjärn
  Hästberget berg   Gumptjärnen tjärn
  Hästskomyran myr   Gumptjärnsmyren myr
  Häxmobäcken bäck /Se   Gumptjärnhöjden bergshöjd
  Häxmorået myr   Gumptjärnmyren myr
  Häxmosjön sjö   Gårdb. berg
  Högdarberget berg   Gårdberget bergshöjd
  »högsalen», se Salsjöhöjden, Norra berg   Gårdbergmyren myr
  Hökbomyran myr   Gårdbergmyren myr
  Hökön ö   Gårdbergtjärnen tjärn
  Hömyran myr   Gårdsmyren myr
  Hömyran myr   Gårdsmyren myr
  Hömyrbäcken bäck   Gårelebäcken vattendrag
  Illmyrtjärnarna tjärnar   Gårelehöjden bergshöjd
  Imnäsberget berg   Gårelemyren myr
  Imnäsbäcken bäck   Gåreletjärnen tjärn
  Jann Siön, se Jansjön sjö   Gåstjärnen tjärn
  Jansjö-Lappmyren myr /Se   Gästgivarekällan kallkälla
  Jansjömyran myr   Hamptjärnberget berg
  Jansjön sjö   Hamptjärnbäcken vattendrag
  Jansjön sjö   Hamptjärnen tjärn
  Jansjön sjö   Hamptjärnen tjärn
  Jansjön sjö   Hamptjärnsberget bergshöjd
  Jansjön sjö   Hamptjärnssvedjan slått
  Jansjön sjö   Haraballknösen bergkulle
  Jansjön sjö   Harrmyrarna slåttar
  Jansjön sjö   Harön holme
  Jansjön sjö   Hemmasknösen bergshöjd
  Jansjön sjö   Henrik Petters bäcken bäck och dalgång
  Jansjön sjö /Se   Henrikslåtten slått
  Jansjön sjö   Hojarudden udde
  *Jansjön slott, se Prästslåtten slått   Hojarudden udde
  Jansjöån å   Holaforsberget bergshöjd
  Jansjöån vattendrag   Holaforsberget berg
  Jenmyran myr   Holaforsberget bergshöjd
  Jenmyran myr   Holaforsen fors
  Johannesudden udde   Holaforsinget område
  Josef-Pettersmyran myr   Holmemyren myr
  Juffvan S:, se Juvansjön sjö   Holmen holme
  Juvansjön sjö   Holmsjödalen myr
  Juvansjön sjö   Holmsjömyren myr
  Juvansjön sjö   Holmssjön sjö
  Juvansjön sjö   Holmsjön sjö
  Juvansjön sjö   Holmsjö storviken del av Holmsjön
  Juvansjön sjö   Holmsjöudden udde
  Juvansjön sjö   Holmtj. tjärn
  Juvansjön sjö   Holmtj. tjärn
  Juvansjön sjö /Se   Holmstjärnen tjärn
  Juvansjön sjö /Se   Holmstjärnmyren myr
  *Juvanåmyren myr   Holmstjärnen tjärn
  Jvanåmyr..., se *Juvanåmyren myr   Holmtjärnen tjärn
  Juvanån å   Hundforsberget berg
  Juvanån å /Se   Hundforsberget bergshöjd
  Juvanån å /Se   Hundforsen fors
  Juvanån å /Se   Hundtungan landremsa
  Juvanån å   Hålaforsmyren myr
  Juvanånoret sund   Hållmemyren myr
  Jvanoreåmindet, se Juvanånoret sund   Hållmyren myr
  Juvanånoret sund   Hållmyren myr
  Juvanånoret sund /Se   Hållmyrfloarna myrar
  *Jämnsidesån, se Prästslåtten slått   Hållmyrhöjden höjd
  Järpberget berg   Hållmyrtjärnen tjärn
  Järpbergmyran myr   Håltjärnen tjärn
  Jönsbäcken bäck   Hägelmyren myr
  Jönsdalen dal   Hägelmyren myr
  Jönsmyran myr   Häggbärbäcken bäck
  Karfsjön sjö   Hällan bergkulle
  Karsiön, se Karvsjön sjö   Hällan bergkulle
  Karfsjön sjö   Hällberget bergshöjd
  Karvsjömon terräng   Hällforsflon myr
  Karvsjömyran myr   Hällmyrberget bergshöjd
  Karvsjön sjö   Hällmyren myr
  Karvsjön sjö   Hällmyren myr
  Karvsjön sjö   Hällmyren myr
  Karvsjön sjö   Hällorna berghällar
  Karvsjön sjö   Härmyren åker
  Karvsjön sjö   Hästberget höjd
  Karvsjön sjö /Se   Hästfodersvedjan slått
  Karvsjön sjö   Hästmyren myr
  Kattdalsforsen fors   Häxmoberget bergshöjd
  Kattdalsforsen fors /Se   Häxmobäcken bäck
  Kattögelberget berg   Häxmorået
  Kattögeltjärnen tjärn   Häxmosjön sjö
  Kebbemyran myr   Häxmosjön Saknas
  Kebbesberget berg   Häxmostormyren myr
  Kilforsberget berg   Högåkern åker
  Kilforsberget berg   Höksbäcken bäck
  Kilforsbäcken bäck   Höksbäckmyren slåttesmyr
  Kilforsen fors /Se   Hökön holme
  Kilforsen fors   Hömyrbäcken vattendrag
  Kilforsmyran myr   Hömyrbäcken bäck
  Kilsjön, se Ytter-Kilsjön sjö   Hömyren myr
  Kilåmyran myr   Hömyren myr
  Kilån å   Hövergärdan bete
  Kilån å   Ingena område
  Kipparåsen berg   Ingesbacken backsluttning
  Kipparåsen bergshöjd /Se   Ingesmyren odlat område
  Kipparåsen berg /Se   Ingesloken tjärnpuss
  Kipparåsen ås   Ingesviken del av strand
  Kipparåsmyran myr   Israelsrået myrrå
  Kipperåsen, se Kipparåsen berg   Jansjömyren myr
  Klippen berg   Jansjön sjö
  Kläppsbäcken bäck   Jansjön sjö
  Kläppsjöhällan berg   Jansjöån del av Ampbäcken
  Kläppsjömyran myr   Jansjöån vattendrag
  Knävecksbacken backe   Johannes hålet dalgång
  Kojtjärnen tjärn   Johannesudden udde
  KorfSiön, se Karfsjön sjö   Jontes bäcken bäck
  Kringeln slått   Juvansjön sjö
  Kringelnipan nipa   Juvanån å
  Krokmyran myr   Juvanån vattendrag
  Kroktjärnen tjärn   Juvanån å
  Kroktjärnen tjärn   Juvanånoret sund
  Kroktjärnen tjärn   Jåsmässbäcken bäck
  *Krångafors fors   Åsmässbäcken vattendrag
  Krångberget berg   Jåsmässdalen dalgång
  Krångdalen dal /Se   Järpberget bergshöjd
  Krångdalsbäcken bäck   Järpbergmyren myr
  Krången backe /Se   Jäveören strand
  Krångsjön sjö   Jönsbäcken bäck
  Krångsjön sjö /Se   Jönsmyren myr
  Kuresberget höjd   Kallkälldalen bäck
  Kvarnberget berg   Kallkällmyren myr
  Kvarnbäcken bäck   Kallsvedjenipan nipa
  Kvarnbäcken bäck   Kalltjärnen tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Kalsinget inge
  Kvarnhusmyran myr   Kalsvedjan område
  Kvarnsvedjan terräng   Kalvsvedjan strandparti
  Kvarntjärnarna tjärnar   Karlsinget (?) slått
  Kvarnån å   Karnabäcken bäck
  *Kyrckiefors fors   Karvsjömyren myr
  *Kyrckiesiönn = Lindomssjön? sjö /Se   Karfsjön sjö
  *Kyrkefors laxfiske /Se   Karvsjön sjö
  Kyrkholmen holme   Kattdalen dalgång
  Kålberget berg   Kattdalen dal /Se
  Kålflohöjden höjd   Kattdalsforsen fors
  Kålflotjärnarna tjärnar   Kattdalsforsen fors
  Kålflon myr   Kattdalsforsen fors
  *Källesiötresk sjö   Kattdalsforsen fors /Se
  Kälshöjden höjd /Se   Kattuggleberget bergshöjd
  Kälshöjden berg   Kebbemyren Saknas
  Kälsmyren myr /Se   Kebbes tjärnen tjärn
  Kälsmyran myr   Kekesberget bergshöjd
  Kälssvedjan odling /Se   Kekesbäcken vattendrag
  Käringnålmyran myr   Kekesbäckmyren inbuktning av nipa
  Lappbäcken bäck /Se   Kilforsberget bergshöjd
  Lappbäcksmon mo? /Se   Kilforsbäcken bäck
  Ladumyran myr   Kilforsbäcken bäck
  Laduudden udde   Kilforsen fors
  Lappholmen holme   Kilforsen fors
  Lappholmen holme /Se   Kilforsflon myr
  Lappholmen holme /Se   Kilforsmyren myr
  Lappknösen bergkulle /Se   Kilhöjden bergshöjd
  Lappknösen bergknalle /Se   Killingsbacken backe
  Lappmyran myr   Killingsbäcken bäck
  Lappmyran myr   Kilsjöflon myr
  Lappmyran myr   Kilsjön = Ytter-Kilsjön sjö
  Lappmyren myr /Se   Kilsjön, Yttre Saknas
  Lappmyren myr /Se   Kilsjönäset udde
  Lappmyren myr /Se   Kiludden nipudde
  Lappmyrhöjden höjd /Se   Kilåbrännorna område
  Lappskon myr /Se   Kilåmon område
  Lappskon myr /Se   Kilåmyren myr
  Lappskotjärnarna tjärnar /Se   Kilån å
  Lappskotjärnen, Västra o. Östra tjärn /Se   Kilån vattendrag
  Lappskotjärnmyran myr /Se   Kilåslåttarna slåttar
  Lappstenen sten /Se   Kipparåsen berg
  Lappströmmen strömdrag /Se   Kipparåsen bergshöjd
  Lapptorget platå /Se   Kipparåsmyren myr
  Lappudden udde /Se   Klimparna bergkullar
  Lappudden udde /Se   Klippen berg
  Lappåsen bergshöjd /Se   Klippen bergshöjd
  Lappåsen ås   Klockarantes udden udde
  Lappåsen ås /Se   Klockaringet slått
  Larsberget, se Erik-Larsberget berg   Kläppsbäcken vattendrag
  Larsberget, se Erik-Larsberget berg   Kläppsjöberget bergshöjd
  Laseleforsen fors   Kläppsjöhällan Saknas
  Lassetjärnen tjärn   Kläppsjömyren myr
  *Liidz fårs fors   Kläppsjöviken vik
  *Liid fårss fors   Knäfisbacken backe
  *Lidensforsen fors /Se   Knäveckbacken backe
  *Lidens kronfors fors   Kocks vik
  *Lidsforsen namn på Nämforsen   Kocksudden, Norra udde
  *Lidsforsen, tidigare namn på Nämforsen fors /Se   Kocksudden, Södra udde
  Lillberget berg   Kojforsen fors
  Lill-Bjällmyran myr   Kojtjärnen tjärn
  Lill-Brännkullen höjd   Kolflohöjden Saknas
  Lill-Brännkullen kulle   Kolmilbrännan skogstrakt
  Lill-Burtjärnen tjärn   Kringeln slått
  Lill-Gårdberget berg   Kringeln slått
  Lillkroktierna, se Holmtjärnen tjärn   Kringelstråcken ström
  *Lillkroktjärnarna tjärnar   Kringelören sandör
  *Lillkroktjärnen tjärn   Krokforsen fors
  *Lillkroktjärnen tjärn   Krokforsen fors
  Lill-Råsjön sjö   Krokmyren Saknas
  Lill-Råsjön sjö   Kroktj. tjärn
  Lilltjärnen tjärn   Kroktjärnen tjärn
  Lilltjärnen tjärn   Kroktjärnmyren myr
  Lintjärnen tjärn   Kroktjärnån vattendrag
  Linviken vik   Kråkholmarna holmar
  Liuvensiön, se Juvansjön sjö   Krångberget berg
  Liuvensiön, se Juvansjön sjö   Krångdalen dal
  LivenSiön, se Juvansjön sjö   Krångdalsbäcken bäck
  Lokmon moland   Krångdalsbäcken bäck
  Lokmyran myr   Krångeberget bergshöjd
  Lokmyran myr   Krången backe
  Lomtjärnen tjärn   Krångsjön sjö /Se
  Luberget berg   Krångsjön sjö
  Lubergsmyran myr   Krångsjön sjö
  Långforsen fors   Kvarnbacken udde
  Långmyran myr   Kvarnberget Saknas
  Långmyran myr   Kvarnberget bergshöjd
  Långmyran myr   Kvarnberget nipor
  Långmyran myr   Kvarnbäcken vattendrag
  Långmyran myr   Kvarnbäcken vattendrag
  Långmyrberget berg   Kvarnbäcken Saknas
  Långmyrberget berg   Kvarnbäcken bäck
  Långnäset udde   Kvarnbäcken vattendrag
  Långnäset näs   Kvarndalen dalgång
  Långråmyran myr   Kvarnforsen fors
  Långstrandberget berg   Kvarnforsen fors
  Långstranden strandremsa   Kvarnhusmyren myr
  Långtjärnberget berg   Kvarnsvedjan slått
  Långtjärnen tjärn   Kvarntjärnarna tjärnar
  Långtjärnen tjärn   Kvarnån vattendrag
  Långtjärnen tjärn   Kuresberget berg
  Långtjärnen tjärn   Kyrkbolsbacken backe
  Långtjärnen tjärn   Kyrkbolsbäcken bäck
  Långtjärnen tjärn   Kyrkbolsdalen dalgång
  Långtjärnen tjärn   Kyrkfoderbäcken bäck och slått
  Långtjärnen tjärn   Kyrkholmen holme
  Långtjärnen tjärn   Kyrkholmen holme
  Långtjärnen tjärn   Kålberget berg
  Långtjärnmon mo   Kålberget bergshöjd
  Långtjärnmon mo   Kolflohöjden berg
  Långudden udde   Kålflohöjden bergshöjd
  Långviken vik   Kålflon myr
  Långåsbäcken, Norra bäck   Kålflotjärnarna tjärnar
  Långåsbäcken, Södra bäck   Källbäcken bäck
  Länsmansbäcken bäck   Kälshöjden Saknas
  Lövbrännan terräng   Käringbacken bete
  Lövlidåsen bergshöjd   Käringholmdalen dalgång
  Lövsvedjeberget berg   Käringvolmbäcken bäck
  Lövverksklippen berg   Käringnålmyren myr
  Malhöjden berg   Käringråen myrrå
  Malvikbäcken bäck   Käringön holme
  Malviken vik   Ladumyren myr
  Malviken vik   Ladumyren myr
  Malviktjärnen tjärn   Ladumyrtjärnen tjärnpuss
  Malvikudden udde   Laduselberget bergshöjd
  Manviken vik   Laduselet spakvatten
  Melinsbäcken bäck   Laduselforsen fors
  Mellanberget berg   Laduselmon mo
  Mellgårdssjöberget berg   Laduudden udde
  Mellgårdssjöberget berg   Lagbäcken Saknas
  Mellgårdssjön sjö   Lakaholmen holme
  Mellgårdssjön sjö   Lappbrännan område
  *Midskogen skogstrakt /Se   Lappbäcken bäck
  Midsommarsholmen ö   Lappholmen holme
  Midöbacken backe /Se   Lappknösen bergkulle
  Mjösjön sjö   Lappmyrbrännan område
  *Mooforssen fors   Lappmyrbäcken vattendrag
  Mossastommelmyran myr   Lappmyren myr
  Målartjärnberget berg   Lappmyren myr
  Målartjärnberget berg   Lappmyren myr
  Månsmyran, se Ol-Månsmyran myr   Lappmyren myr
  Möckelmyran myr   Lappskon myr
  Möckelmyran myr   Lappståcken ström
  Möckelmyrhöjden höjd   Lappudden udde
  Möckelmyrtjärnen tjärn   Lappåsen bergshöjd
  *Mörtesiötresk fiskevatten   Laseleforsen fors
  *Mörtesiötresk sjö /Se   Lasseleforsen, se Laduselforsen Saknas
  Nalinsklippen höjd   Lassemyren myr
  Nalinsmyran myr   Lasseråningen bäckslått
  Namnlösberget berg   Lassetjärnen tjärn
  Namnlösön ö   Laxbäcken bäck
  Nassjöbäcken bäck   Laxbäcken bäck
  Nassjötjärnen tjärn   Laxbäcken bäck
  Nipbergdalen dal   Laxbäcken bäck /Se
  Nordåsen ås   Laxön holme
  Norsholmen holme   Lerudden del av strand
  Nottjärnen tjärn   Lidéns holmen holme
  Notön, se Torsön ö   Lill-Abborrtjärnen tjärn
  Notön ö   Lillberget berg
  Nybordmon moland   Lillbjällmyren myr
  Nybrännrået sankmark   Lillbodinget område
  Nyfäbodberget berg   Lillbartjärnen tjärn
  Nämforsberget berg   Lillbäcken bäck
  Nämforsen fors   Lilldalen dalgång
  Nämforsen fors   Lilldalen dalgång
  Nämforsen fors /Se   Lilldjupdalen del av nipa
  Nämforsen fors /Se   Lillflyedan vik
  Nämforsen fors   Lillflyedan vik
  Nämforsen fors /Se   Lillflyforsen fors
  Nämforsen fors /Se   Lillflyforsen fors
  Nämforsen fors /Se   Lillflyforsen fors
  Nämforsen fors /Se   Lillflyn sel
  Nämforsen fors /Se   Lillflyn spakvatten
  Nämforsen fors /Se   Lillgårdberget bergshöjd
  Nämforsen fors /Se   Lillholmen holme
  Nämforsmyran myr   Lillillmyren myr
  Näset näs   Lill-Illmyrtjärnen tjärn
  Näsåsen ås   Lillingesforsen fors
  Nätingtjärnen tjärn   Lillinget strand
  Nävermyrtjärnen tjärn   Lillmyren myr
  Nävernäsan berg   Lillråsjön sjö
  Nörd-Hållmyrflon sankmark   Lill-Råsjön sjö
  Nördsanden höjd   Lillsjöberget bergshöjd
  Nördhöjden berg   Lillsjömyren myr
  *Nörre siö tresk sjö   Lillsjön Saknas
  *Nyefors fors   Lillslåtten slått
  Nämnforsen fors   Lillslåttmyren myr
  Nämnforsen fors   Lillslåttmyren myr
  Nörre siö tresk sjö   Lillslåttmyrtjärnen tjärn
  *Nörretanfloforszen laxfiske   Lilltjärnen tjärn
  Olabäcken bäck   Lilltjärnen tjärn
  Olleberget berg   Liltjärnen tjärn
  Olltierna, se Ott-tjärnen tjärn   Lilltjärnmyren myr
  Olltierna, se Ottjärnen tjärn   Lillåkebäckstranden strand
  Olltierna, se ?Ottjärnen tjärn   Lillängesforsen fors
  Ol-Månsmyran myr   Lillänget äng
  Ol-Nilsmyran myr   Lintjärnen tjärn
  Oltierna, se Ottjärnen tjärn   Lintjärnen tjärn
  OmSiön, se Storsjön sjö   Lintjärnen tjärn
  »omsiön», se Storsjön sjö   Linviken vik
  Omsjödammet odling   Lisadalen dalgång
  Omsjöflon myr   Lokarna slåtter
  *Omsjökälen terräng?   Loken slått
  Omsjö-Stormyran myr   Lokmyren del av nipa
  Orrmyran myr   Lokmyren myr
  Orrmyran myr   Lokmyrtjärnen vattenpuss
  Orrmyrberget berg   Lomtjärnen tjärn
  Orrmyrberget berg   Luberget bergshöjd
  Orrmyrhöjden berg   Lubergsmyren myr
  Orrtjärnarna tjärnar   Lappholmen holme
  Orrtjärnarna tjärnar   Långbrobäcken bäck
  Ossjön sjö /Se   Långbäcken vattendrag
  ?Ottersjön sjö   Långmyrberget Saknas
  Ottersjön sjö   Långmyrberget bergshöjd
  Ott(er)sjön sjö /Se   Långmyrberget bergshöjd
  Ottersjön sjö   Långmyren myr
  *[Botarsten sive] Ottersten råd gränsmärke   Långmyren myr
  *(Dotarstenrået eller) Otterstenrået råmärke   Långmyren myr
  Ottjärnen tjärn   Långmyren Saknas
  ?Ottjärnen tjärn   Långmyren område
  Ottjärnen tjärn   Långmyren myr
  Ottjärnen tjärn   Långnäset udde
  Ottjärnån å   Långnäsudden del av Långnäset
  Ottsjön sjö   Långrået myr
  Ottsjön sjö   Långselet spakvatten
  Ottsjön sjö   Långslätrået myrrå
  Ottsjön sjö   Långstrandberget berg
  Ottsjön sjö   Långstrandberget bergshöjd
  Ottsjön sjö   Långstrandbäcken bäck
  Ottsjön sjö   Långtjärnberget bergshöjder
  Ottsjöslåtten myrmark   Långtj. tjärn
  Oxsjöberget berg   Långtjärnen tjärn
  Ott-tjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Oxholmen holme   Långtjärnen tjärn
  Oxsjöberget berg   Långtjärnen Saknas
  Oxsjöklippen berg   Långtjärnen tjärn
  ?Oxsjön sjö   Långtjärnen tjärn
  Oxsjön sjö   Långtjärnåsen bergshöjd
  Oxsjön sjö   Långudden udde
  Oxsjön sjö   Långviken vik
  Oxsjön sjö   Långviken vik
  Oxsjön sjö   Långvikudden udde
  Oxsjön sjö   Långåkern åker
  Oxsjön sjö   Långåsen bergshöjd
  Oxsjön sjö   Lövbrännan skogstrakt
  Oxsjön sjö   Lövlidåsen bergshöjd
  ?Oxsjön sjö /Se   Lövnäset udde
  Per-Hansbäcken bäck   Lövnäsholmarna holmar
  Per-Henriksmyran myr   Lövnäsmyren myr
  *Prest forssen fors   Lövsvedjan slåttar
  Prästbäcken bäck   Lövsvedjan dalgång
  *Prästforsen laxfiske /Se   Lövsvedjeberget bergshöjd
  Prästfäbodhöjden berg   Lövsvedjebergslåtten slått
  Prästkällåsen höjd   Lövsvedjebäcken bäck
  Prästslåtten slått /Se   Lövverkklippen bergshöjd
  Prästslåtten slått /Se   Malbäcken bäck
  Prästslåtten slått /Se   Malvikbäcken bäck
  Prästslåtten slått /Se   Malviken vik
  Prästslåtten slått /Se   Malvikmyren myr
  Pulsmyran myr   Malviktjärnen tjärn
  *Pultan fiske /Se   Manviken vik
  *Pultan fiske /Se   Manviktjärnen tjärnar
  Pålmon skogsområde   Mariaholmen holme
  Pärholmarna holmar   Margitslåtten slått
  Raffsiön, se Rävsjön sjö   Mellgårdsbacken backsluttning
  Remmen rullstensås   Mellgårdssjön sjö
  Risåsen höjd   Metarön holme
  Risön ö   Middagsberget bergshöjd
  Rågsvedjeberget berg   Midsommarsholmen holme
  Rågsvedjeberget berg   Mossamyren myr
  Rågsvedjeberget berg   Musberget bergshöjd
  Råsiön, se Lill-Råsjön sjö   Myckelmyrtj., se Myckelmyrtjärnarna Saknas
  Råssjön, Lilla sjö   Myckelmyren myr
  Råssjön, Lilla sjö   Myckelmyrtjärnen tjärn
  *Råsten råmärke?   Myckelmyrtjärn tjärn /Se
  Rå-Stormyran myr, rå   Myckelmyrtjärn tjärn /Se
  Räbbstugurået sankmark   Målarrännan timmerränna
  *Räffnasiönn sjö /Se   Mårddalen dal
  Räffsiön, se Rävsjön sjö   Mäldarberget bergshöjd
  Räffsiön, se Rävsjön sjö   Mällgårdssjöberget höjd
  Rängsjöberget berg   Mällgårdsjömyren myr
  Rästtierna, se Långtjärnen tjärn   Mällgårdssjön sjö
  Rästtiernen, se Långtjärnen tjärn   Mällgårdssjöån å
  Rävelflon myr   Mällgårdssjöudden udde
  Rävelflon myr   Mängnöbrännan område
  Rävelmyran myr   Märrviken del av strand
  Rävelmyran myr   Möckelmyren myr
  Rävelåsen ås   Möckelmyren myr
  Rävsjöklippen berg   Möckelmyrhöjden bergshöjd
  Rävsjöklippen berg   Möckelmyrtjärnen tjärn
  Rävsjöklippen berg   Mörtviken vik
  Rävsjöklippen berg   Nalinsmyren Saknas
  Rävsjöklippen berg   Namnlösberget bergshöjd
  Rävsjön sjö   Namnlösholmen holme
  Rävsjön sjö   Namnlösön holme
  Rävsjön sjö   Nattsjön sjö
  Rävsjön sjö   Nattsjötjärnen tjärn
  Rävsjön sjö   Natt-tjärnen Saknas
  Rävsjön sjö   Nicke Pers holmen holme
  Rävsjön sjö   Nils Olovs holmen holme
  Rävsjön sjö   Nipbergdalen dalgång
  Rävsjön sjö   Nipberget platå
  Rävsjöån å   Nissemyren Saknas
  Rödflon kärr   Nordhöjden berg
  Rödmossamyran myr   Nordhöjden Saknas
  Rödmossamyran myr   Noret sund
  Rödmyran myr   Noret sund
  Rörmyran myr   Normyren myr
  Rödmyran myr   Norrbybäcken bäck
  Rörmyran myr   Norrbäckstj. Saknas
  Rörmyrberget berg   Norrhöjden bergshöjd
  Rörmyrflon sankmark   Norrlångåsbäcken bäck
  Rörokmyran myr   Norr om Kilsjönäset vikar
  Rörtjärnarna tjärnar   Norrsanden bergshöjd
  Rörtjärnen tjärn   Norrsjön, se Nattsjön Saknas
  Rörtjärnen tjärn   Norrsjötjärnen, se Nattsjötjärnen Saknas
  Rörtjärnen tjärn   Norrstoråsen bergshöjd
  Rörtjärnen tjärn   Norrån vattendrag
  Rörtjärnen tjärn   Norsholmen holme
  Rörtjärnknösen höjd   Nottjärnbäcken vattendrag
  Salsjöhöjden, Norra berg   Nottj. tjärn
  Salsjöhöjden, Norra berg   Nottjärnen tjärn
  Salsjön sjö   Not-tjärnen tjärn
  Salsjön sjö   Nottjärnmyren myr
  Salsjön sjö   Notön holme
  *Sielff fflöde fiskeplats   Notören strand
  Silvermyren, se Siversmyren myr /Se   Nybordbäcken sammanflöde
  Sivermyran myr   Nybordmon moland
  Sivermyrbäcken bäck   Nyfäbodberget bergshöjd
  Sivermyren myr /Se   Nyhuggstet slått
  Sivermyrtjärnen tjärn   Nylanders rået myrrå
  *Siälfflodhe fors fors   Nymyren slått
  Siöbotn, se Storsjön sjö   Nymyren myr
  Sjöberget berg   Nymyren myr
  Sjöberget berg   Nyslåttarna slåttar
  Sjöberget berg   Nyåkern odlat område
  *Själmässestycket äga /Se   Nämforsberget bergshöjd
  *Själmässestycket äga /Se   Nämforsen fors
  Själmässestycket äga /Se   Nämforsen fors
  *Själmässestycket äga /Se   Nämforsmyrbrännan skogstrakt
  *Själmässestycket äga /Se   Nämforsmyrdalen dalgång
  Själsjön sjö   Nämforsmyren myr
  *Själtäppan slåtteräng /Se   Nämforsmyren myr
  *Själtäppan, se *Själmässestycket äga /Se   Nämforsmyrknösen bergkulle
  *Sjöbotten del av Storsjön   Näset del av strand
  *Sjöbotten del av Storsjön?   Näsforsen fors
  *Sjöbotten del av Storsjön   Näsmyren myr
  *Sjöbotten sjö?   Näsåkerberg Saknas
  *Sjöbotten del av Storsjön   Näsåkermyrarna myrar
  Skavåsen ås   Näsåkermyren myr
  Skräddardalen dal   Näsåkermyren myr
  Skålabäcken bäck   Näsåkersberget berg
  Skellsiön, se Skäljsjön sjö   Näsåsen bergshöjd
  Skielsiön, se Skäljsjön sjö   Nätingtjärnen tjärnpuss
  Skäljsjöberget berg   Nätön holme
  Skäljsjön sjö   Nävermyrbäcken vattendrag
  Skäljsjön sjö   Nävermyren myr
  Skäljsjön sjö   Nävermyren myr
  Skäljsjön sjö   Nävermyrtjärnen tjärn
  Skäljsjön sjö   Nävermyrtjärnen tjärn
  Skäljsjön sjö   Nävernäsan berg
  Skäljsjön sjö   Nävernäsan del av Tannflohöjden
  Skäljsjön sjö   Olabäcken del av avlopp
  Skäljsjön sjö   Olatjärnen tjärn
  Skäljåberget berg, rå o. kyrkojord   Olleberget bergshöjd
  Skäljån vattendrag   Ol Gulles svedjan slått
  Skäljön ö   Olov Måns myren Saknas
  Skällsiön, se Skäljsjön sjö   Ol Nils myren myr
  Skällsiön, se Skäljsjön sjö   Omsjömyren myr
  Skällsiön, se Skäljsjön sjö   Omsjöstormyren myr
  Slåttesflon myr   Omsjö stormyren myr
  Slåttestjärnen tjärn   Opp sönn ån del av Ångermanälven
  Slåttmyran myr   Orrmyrberget sluttning
  Småtjärnarna tjärnar   Orrmyrberget berg
  Smörasken höjd, rå   Orrmyrberget berg
  Snickerstens mon moland   Orrmyrbäcken bäck
  Snurråsen höjd   Orrmyren myr
  Snurråstjärnen tjärn   Orrmyren, Norra myr
  Snålabborrtjärn tjärn   Orrmyren, Södra myr
  Snålklippen berg   Orrtj. tjärn
  Snålmyran myr   Orrtjärnen, se Abborrtjärnen Saknas
  *Snårråsen höjd   Ossjöberget bergshöjd
  Snällfotmyran myr   Ossjön sjö
  Starråberget höjd, rå   Ossjötjärnarna tjärnar
  Stenhöversmyran myr   Ossjötjärnen vik
  Stenåsen berg   Ottersjön sjö
  *Stora Kronofisket forsar /Se   Ottsjöklippen berg
  Storbrännan ?terräng   Ottsjön sjö
  Storbäcken bäck   Ottsjön sjö
  Storbäcken vattendrag   Ottsjöslåtten slått
  Stordalen dal, rå   Ott-tjärnen tjärn
  Stordalsbäcken bäck, rå   Ott-tjärnån vattendrag
  Storedudden udde /Se   Ovanomkringknösen bergkulle
  Storedudden udde /Se   Oxholmen holme
  Storfengsiön, se Fängsjön, Stora sjö   Oxvolmen holm
  Storflon sumpmark, rå   Oxsjöberget bergshöjd
  Storflotjärnen tjärn, rå   Oxsjöklippen berg
  Storflyforsen fors   Oxsjöklippen bergshöjd
  Storfångsiön, se Fängsjön, Stora sjö   Oxsjön sjö
  Storfångsiön, se Fängsjön, Stora sjö   Oxsjön sjö
  Storfängsiöklippen, se Fängsjöklippen berg   Oxslåtten slått
  Stor-Fängsjön sjö   Oxviken vik
  Storfänsiön, se Fängsjön, Stora sjö   Passla strand
  Stor-Fängsjön sjö   Per Hans bäcken bäck
  Storholmen holme   Per Jacks ön holme
  Storhöjden berg   Per Jöns bäcken slått
  Storloken tjärn   Pinnknösen bergshöjd
  Stormsbäcken bäck   Potatisholmen holme
  Stormyran myr   Prästbäcken å
  Stormyran myr   Prästfäbodhöjden bergshöjd
  Stormyran myr   Prästkällan källa
  Stormyran myr   Prästkällmyren myr
  Stormyran myr   Prästkällåsen bergshöjd
  Stormyran myr   Prästnipan udde och nipa
  Stormyran myr   Prästslåtten slått
  Stormyrberget berg   Pulsmyren myr
  Stormyrbäcken bäck   Pålhögen berg
  Stormyrtjärnen tjärn   Pålhögen, se Pålshögen Saknas
  Storsjön sjö   Pålmon mo
  Storsjön sjö   Pålmon skogsområde /Se
  Storsjön sjö   Pållebäckmyrarna myrar
  Storsjön sjö   Pålshögen bergshöjd
  Storsjön sjö   Pärholmarna holmar
  Storsjön sjö   Rembacken backsluttning
  Storsjön sjö   Remmen rullstensås
  Storsjön sjö   Remmen odlat område
  Storsjön sjö   Risjanbäcken bäck
  Storsjön sjö /Se   Rismyren Saknas
  Storstarrået myrar, rå   Risön ö
  Storstenberget berg   Risön holme
  Storstenbäcken bäck   Risören strand
  Stortjärnen tjärn   Rotbäcken bäck
  Storsjöbäcken bäck   Rået väster om Lillberget myr
  Storsjön sjö   Rågsvedjeberget berg
  Storsjön sjö   Rågsvedjeberget bergshöjd
  Storstarrået sankmark   Råningen odlat område
  Storvaråberget berg   Råsjön, se Lillråsjön Saknas
  Storåsen ås   Råsjön sjö
  Storåsmyran myr   Rävelflon myr
  Storåsmyran myrar   Rävelmyren myr
  Storängesmyran myr   Rävelmyren myr
  Storön ö   Rävelmyren myr
  Stugubrännberget berg   Rävelåsen bergshöjd
  Stugubrännbäcken bäck   Rävlet slått
  Stugusjön sjö   Rävsjöklippen berg
  Stugusjötjärnen tjärn   Rävsjöklippen bergshöjd
  Stugusjötjärnen tjärn   Rävsjömyren myr
  Stugusjöån å   Rävsjön sjö
  Stålbågamyran myr   Rävsjön sjö
  Sundmotjärnen tjärn   Rävsjöån vattendrag
  Svanatjärnen tjärn   Rävstugurået myrrå
  Svartbäcken bäck   Rödflon myr
  Svartbäcken vattendrag   Rödmossaflon myr
  Svarttjärnen tjärn   Rödmossaflon myr
  Svarttjärnen tjärn   Rödmossamyrarna Saknas
  Svarttjärnsflon sankmark   Rödmossamyren myr
  Svarttjärnsklippen berg   Rödmossamyren myr
  Svarttjärnsklippen berg   Rödmossamyren sunnan på Tomsjöån myr
  *Svarvedan fiske /Se   Rödmyren myr
  *Svarvedan fiske /Se   Rödmyren myr
  Svängbäcken bäck   Rönnela myr
  Sågflon sankmark   Rörmyrberget bergshöjd
  Söderforsbodarna terräng   Rörmyren myr
  Sör-Hållmyrflon sankmark   Rörtjärnarna tjärnar
  Sör-Lövnäset udde   Rörtjärnen tjärn
  Sörsanden höjd, rå   Rörtjärnen tjärn
  Sörvigdtjärnen tjärn   Rörtjärnknösen bergshöjd
  Tallholmarna holmar   Sackrisberget bergshöjd
  *Tanflo florss laxfiske   Sackarias holmen holme
  Tannflohöjden berg   Salmonmyren Saknas
  Tannflo-Stormyran myr   Salsjöhöjden bergshöjd
  Timmernäset udde   Salsjöhöjden berg
  Tjekesberget berg   Norra Salsjöhöjden berg
  Tjäderhalsmyran myr, rå   Salsjön sjö
  Tjäderhöjden höjd   Salsjöån vattendrag
  Tjärnberget berg   Samuelsslåtten slått
  Tjärnklippen berg   Sandbottenudden udde
  Tjärnmyran myr   Sandbottmyren myr
  Tjärnmyrberget berg   Sandbottviken del av Fängsjön
  Tjärrottjärnen tjärn   Sanden Saknas
  *Tolfftebäck bäck   Saraholmen holme
  *Tolftebäcken fiske /Se   Sarasudden udde
  *Tolftebäcken fiske /Se   Saraudden udde
  *Tolfftebäck bäck   Saraviken vik
  *Tolfftebäck bäck   Sesilmyrarna myrar
  Tolftebäck bäck /Se   Silvermyren myrmyr
  Toltebäck bäck /Se   Sivermyran myr
  *Tomtetresk fiskevatten   Sivermyren myr
  Tomsjön sjö   Sivermyrtjärnen tjärn
  Tomsjön sjö   Sivermyrtjärnen tjärn
  Tomsjön sjö   Sivermyrtjärnen tjärn
  Tomsjön sjö   Sjöberget bergshöjd
  Tomsjön sjö   Sjöberget bergshöjd
  Tomsjön sjö   Sjöberget bergshöjd
  Tomsjön sjö   Sjömyren myr
  Tomsjön sjö   Sjömyren myr
  Tomsjöån å   Sjörået myrrå
  Tordyveltjärnen tjärn   Sjöslåtten myrslått
  Torparbäcken bäck   Sjötjärnberget bergshöjd
  Torparmyran myr   Sjötjärnen del av Degersjön
  Torsbäcken bäck   Sjöån utlopp
  Torsbäcken bäck /Se   Sjöån vattendrag
  *Torsbäckörn ö /Se   Skansbäcken dalgång
  Torvurnäset näs   Skavåsen bergshöjd
  Torvarnäsmyran myr   Skinnardalen dalgång
  Torvströmyran myr   Skrapabäcken bäck
  Tosklokklippen berg   Skrapabäcken vattendrag
  Torsön ö /Se   Skrapabäcken bäck
  Torvströmyran myr   Skrattabborrtjärnen tjärn
  Tranebäckmyran myr   Skrattholmarna slått
  *Trulle forss fiskeplats   Skråtadalen dalgång
  *Trullefors laxfiske /Se   Skrötedalen dal?
  Tunsjömyran myr   Skålabäcken bäck
  Tunsjön sjö   Skräddardalen dalgång
  Tunsjön sjö   Skäftesmyren Saknas
  Tunsjön sjö /Se   Skäftesmyren myr
  Tunsjöån å   Skäljsjöberget bergshöjd
  *Twaråå å   Skäljsjöberget bergshöjd
  Tvärå å /Se   Skäljsjön sjö
  Tågbäcken bäck   Skäljåberget bergshöjd
  Tågån å   Skäljån å
  Tågåriset terräng   Skäljån vattendrag
  *Tållte bäck bäck   Skäljön holme
  Umsiön, se Storsjön sjö   Slåttesflon myr
  UmSiön, se Storsjön sjö   Slåttestjärnen tjärn
  Umsiön, se Storsjön sjö   Slåttmyren myr
  Um Siön, se Storjsön Saknas   Slåttmyren myr
  *Umsjön del av Storsjön   Slåttmyrflon myr
  *Umsjön del av Storsjön   Slåttmyrflon myr
  Umsjön sjö /Se   Slåttmyrtjärnen tjärn
  Umsjöträsk sjö   Slätmon område
  Upp-på-Kälen utmark /Se   Smedjerået myrrå
  Uttersiön, se Ottersjön sjö   Småmyrarna Saknas
  Vackerbrännan terräng   Småmyrarna myrar
  Valforsen fors   Småmyrarna myrar
  Valptjärnarna tjärnar   Småtjärnarna tjärnar
  Valptjärnen tjärn   Småtjärnarna tjärnar
  Valptjärnen tjärn   Snickerstensbäcken bäck
  Valvön ö   Snickerstensmyren myr
  Valåsbäcken bäck   Snurråsen bergshöjd
  Valåsen berg   Snurråsmyren myr
  Wansiön, se Storsjön Saknas   Snålabborrtjärnarna tjärnar
  Vestersiön, se Råssjön, Lilla sjö   Snålklippen bergshöjd
  Vigdan å /Se   Snålmyrbrännan skogstrakt
  Vigdan vattendrag   Snålmyren myr
  Vigdan å /Se   Snårrestadholmarna holmar
  Vigdsjön sjö   Snåråsen Saknas
  Vigdsjön sjö   Sockermyren myr
  Vigdsjön sjö   Sotebrännan samfällighet
  Vigdsjön sjö   Spängerrået myrrå
  Vigdsjön sjö   Starråmyren myr
  Vigdsjön sjö   Starrån vattendrag
  Vigdsjön sjö /Se   Starrån å
  Vigdsjön sjö   Stenbäcken bäck
  Vigdsjön sjö /Se   Stenbäcken bäck
  Vigdsjön sjö /Se   Stendalen dal
  Vigdsjön l. Vigdesjöträsk sjö /Se   Stendalen dalgång
  Vigdån å /Se   Stendalsbäcken bäck
  Wigell Siön, se Vigdsjön Saknas   Stengärdan stenknös
  Vitmossaflon sankmark   Stenhammaren område
  *Vitsandbäcken bäck   Stenhöversmyren myr
  *Vitsandbäcken bäck   Stenhöversmyrtjärnen tjärn
  Vogen vik   Stenskravelbäcken bäck
  Västanbäckberget berg   Stenskravelviken vik
  *Västanbäcksedan fiske /Se   Stenudden udde
  *Västanbäcksedan fiske /Se   Stenviken vik
  *Västersiötresk fiskevatten   Stenåsen bergshöjd
  Ykmyrrået sankmark   Storbacken backe
  Ysteråsiötiernorne, se Åssjötjärnarna tjärnar   Storbodinget område
  ytteråhstiern...rna, se Åssjötjärnarna tjärn   Storbäcken bäck
  Ytteråstiernorne, se Åssjötjärnarna tjärnar   Stordalen dalgång
  Ytter-Kilsjön sjö   Stordalsbäcken Saknas
  Åkvissla fors /Se   Stordalsbäcken vattendrag
  Åkvisslen fors /Se   Storedan eda
  Ångermanälven älv   Stordeudden udde
  Ångermanälven älv   Storflon myr
  Ångermanälven älv   Storflyforsen fors
  Åsberget berg   Storflyforsen fors
  »åsiön», se Åssjön sjö   Storflyn sel
  Åsiön, se Åssjön sjö   Storflyn spakvatten
  Åsiön, se Åssjön Saknas   Stor-Fängsjön sjö
  Åsjön sjö   Storholmen holme
  Åsmyrtjärnen tjärn   Storhöjden bergshöjd
  Åssjöberget berg   Storhöjden Saknas
  Åssjöberget berg   Storhöjdmyren myr
  Åssjön sjö   Storillmyren myr
  Åssjön sjö   Stor-Illmyrtjärnen tjärn
  Åssjön sjö   Storingesmon område
  Åssjön sjö   Storingessvedjan område
  Åssjön sjö   Storinget inge
  Åssjön, se Ossjön sjö /Se   Stormoberget bergshöjd
  Åssjön sjö   Stormobäcken vattendrag
  Åssjön sjö   Stormon skogstrakt
  Åssjön sjö   Stormyrberget bergshöjd
  Åssjön sjö   Stormyrberget bergshöjd
  Åssjötjärnarna tjärnar   Stormyrberget berg
  Åssjötjärnarna tjärnar   Stormyrberget bergshöjd
  Åssjötjärnarna tjärnar   Stormyrbäcken vattendrag
  Åssjötjärnarna tjärn   Stormyrbäcken vattendrag
  Åssjötjärnarna tjärnar   Stormyren myr
  Älggårdsbäcken bäck   Stormyren myr
  Älggårdsbäcken bäck   Stormyren myr
  Älggårdsbäcken bäck /Se   Stormyren myr
  Älggårdshöjden höjd   Stormyren myr
  Älggårdshöjden höjd /Se   Stormyren myr
  Älggårdshöjden berg   Stormyren myr
  Älggårdsmon mo /Se   Stormyren myr
  Älggårdsmon mo /Se   Stormyren myr
  Älgmyran myr   Stormyren myr
  Älgmyrberget berg   Stormyren Saknas
  »Öforsen» f.d. forsnamn /Se   Stormyren myr
  *Öieefårss fors   Stormyrtjärnarna tjärnar
  *Øiefårss fors   Stormyrtjärnen Saknas
  *Öienoten notvarp   Stormyrtjärnen tjärn
  *Øie noten notvarp   Stormyrtjärnen tjärn
  *Öijeskatet fiskeplats   Stormyrtjärnen tjärn
  Öijeskatet fiskeplats   Storrävlarna myrpussar
  *Öie skåttet fiskeplats   Storsjöbäcken bäck
  *Öije skåttet laxfiske /Se   Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storjsön sjö
      Storslåttmyren myr
      Storslåttmyren myr
      Storstenrået myrrå
      Storstarrået myrrå
      Storstarrået myrrå
      Storstarrået myrrå
      Storstenberget berg
      Storstenbäcken slått
      Storstenbäcken bäck
      Storsvedjan slått
      Stortjärnen tjärn
      Storvargråberget (?) berg
      Storvargråmyren (?) myr
      Storholmen holme
      Storån benämning på Fjällsjöälven
      Storån älv
      Storåsen Saknas
      Storåsen berg
      Storåsmyren myr
      Storängelsmyren myr
      Storängelsmyren myr
      Storängelsmyrtjärnen tjärnpuss
      Storänget äng
      Storön holme
      Stråcken sund
      Strålmyren myr
      Stugubrännan del av Grisåsen
      Stugubrännbäcken bäck
      Stugusjötj. tjärn
      Stugusjöåsen vattendrag
      Stålbågamyren myr
      Stålbågasvedjan svedjeland
      Sundet Saknas
      Sundet vattnet
      Sundmoberget bergshöjd
      Sundmoslåttarna slåttar
      Sundmosundet del av älv
      Sundmotjärnen Saknas
      Sundströms myren myr
      Surrået slått
      Svanatjärnen tjärn
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken vattendrag
      Svartbäcken bäck
      Svartbäckmyren myr
      Svartbäcktjärnen tjärnpuss
      Svartnäset udde
      Svartnäsviken vik
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnflon myr
      Svarttjärnhöjden bergshöjd
      Svarttjärnsbäcken vattendrag
      Svarttjärnklippen bergshöjd
      Svartviken vik
      Svedjebacken backe
      Svedjebäcken bäck
      Svedjedalen dalgång
      Svedjorna del av Tjälshöjden
      Sventes bäcken bäck och dalgång
      Svultenhögen myr
      Svängbäcken slått och bäck
      Sågbacken område
      Sågbäcken bäck
      Sågflon myr
      Sågforsen fors
      Sågön holme
      Söder om Kilsjönäset vik
      Sörberget bergshöjd
      Sör i svedjan svedjeland
      Sörlövnäset udde
      Sörstoråsen bergshöjd
      Sör vigd tjärnen tjärn
      Sörån vattendrag
      Sörvästansjö odling
      Tallholmarna holmar
      Tallnäset ö
      Tallnässtormyren myr
      Tannflohögen, se Tannflohöjden Saknas
      Tannflohöjden skogstrakt
      Tanflohöjden bergshöjd
      Tanflo stormyren myr
      Tattarlandet område
      Tegelgrubbdalen dalgång
      Tegmålsbäcken vattendrag
      Tennviken bukt
      Tennviken bukt
      Timmernäsudden udde
      Tjekesberget berg
      Tjekesbäcken bäckdal
      Tjekesmyren myr
      Tjytjelpäjsmyren Saknas
      Tjäderhalsmyren myr
      Tjäderhalsmyren myr
      Tjäderåsen bergshöjd
      Tjälen utmark
      Tjälen mo
      Tjälshöjden bergshöjd
      Tjälsmyren myr
      Tjälssvedjan odling
      Tjälssvedjan odlat område
      Tjärerottan område
      Tjäretjärnsbäcken vatendrag
      Tjäretjärnsflon myr
      Tjärnberget bergås
      Tjärnberget bergshöjd
      Tjärnberget bergshöjd
      Tjärnbäcken vattendrag
      Tjärndiket vattendrag
      Tjärnflon myr
      Tjärnklippen bergshöjd
      Tjärnmyren myr
      Tjärottjärnen tjärn
      Tomas Lars mon område
      Tombacken backe
      Tomsjöberget bergshöjd
      Tomsjömyren myr
      Tomsjön sjö
      Tomsjön sjö
      Tomsjöån vattendrag
      Tordyveltjärnen tjärn
      Tormeslägdan åker
      Torparbäcken vattendrag
      Torparmyren myr
      Torsbäcken bäck
      Torsbäcken bäck
      Torsbäcksören ö, grund
      Torvarnäset udde
      Torvarnäset udde
      Torvarnäsmyren myr
      Tosklokberget bergshöjd
      Toskloken slått
      Tranebäcken bäck
      Tranebäckmyren myr
      Trommen slått
      Tunsjöhöjden bergshöjd
      Tunsjöhöjden bergshöjd
      Tunsjömyren Saknas
      Tunsjön sjö
      Tunsjön sjö
      Tunsjösvedjorna bergshöjd
      Tuvslåtten slått
      Tuvslåttforsen fors
      Tuvsvedjorna svedjeland
      Tågbäcken vattendrag
      Tågselet spakvatten
      Tågån del av Kroktjärnån
      Upp-på-Kälen, se Tjälen utmark
      Vala fors
      Valbäcken slått
      Valforsen fors
      Vallbacken odlat område
      Valptjärnbäcken vattendrag
      Valptjärnen tjärn
      Valptjärnen tjärn
      Valptjärnen tjärn
      Valvön holme
      Valåsbäcken vattendrag
      Valåsbäcken bäck
      Valåsen bergshöjd
      Valåsen svedjeland
      Valåssvedjan svedjeland
      Vigda(n) å
      Vigdan = Vigdån vattendrag
      Vigdsjön sjö
      Vigdsjön sjö
      Vigdsjöviken del av Vigdsjön
      Vigdtjärnen tjärn
      Vigdtj., se Sörvigdtjärnen Saknas
      Vigdån vattendrag
      Villågen omkullfallen trädstam
      Vinterstadbacken backe
      Vinterstadet vinterväg
      Vitmossaflon myr
      Vågen sund
      Vågsholmen holme
      Vågsudden udde
      Våle backslåtter
      Vägen väst till Åkebäcken stig
      Västanbäckberget bergshöjd
      Västanbäcken strandparti
      Västeringet strandlinje
      Väster om bäcken vattendrag
      Väst på berget myrslått
      Ykmyrbäcken vattendrag
      Ykmyren myr
      Ykmyrrået myrrå
      Ytterkilsjön Saknas
      Ytter-Kilsjön sjö
      Ytterstarrmyren myr och bäck
      Yttervågsudden udde
      Åbergen slåttar, dalar
      Åberget nipa
      Åbergsslåtterna slåtter
      Åbergsvägen väg
      Åkebäcken dalgång
      Åkebäcksmon mo
      Åkvisselforsen fors
      Åkvisselforsen, se Åkvisslan fors /Se
      Åkvisseln = Åkvisslan fors
      Åkvisslan fors
      Åkvisslan fors
      Åqvistland fors
      Ålhusforsen fors
      Ån Saknas
      Ån älv
      Ån vattendrag
      Ångermanälven, se Norrån älv
      Ångermanälven, se Storån och Ån älv
      Åsberget berg
      Åsinget slått
      Åsmon mo
      Åssjön sjö
      Åssjön se Ossjön Saknas
      Åssjötj., se Ossjötjärnarna Saknas
      Åssjötjärnarna tjärnar
      Återlångåsbäcken del av Valåsbäcken
      Återsanden bergshöjd
      Åt på svedjan plats
      Åtsjön Saknas
      Älggårdsberget, se Älggårdshöjden Saknas
      Älggårdsbäcken bäck
      Älggårdsbäcken bäck
      Älggårdsbäcken bäck
      Älggårdsbäcken bäck
      Älggårdsbäckmyren myr
      Älggårdshöjden berg
      Älggårdshöjden bergshöjd
      Älggårdsmon mo
      Älgmyrberget berg
      Älgmyren myr
      Ökebäcken bäck
      Ökebäcksmon mo
      Ökele(d)backen backe
      Ön holme
      Ön holme
      Örsvartmyrarna Saknas
      Österfäbodvägen väg
      Överstarrbäcken myr och bäck
      Övägen väg

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.