ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gideå socken : Ångermanlands norra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 47 Naturnamn : 1204 Bebyggelsenamn : 226 Naturnamn : 1172
Gideå sn Abborrgrubban vik Gideå sn sn Aborrtjärnen tjärn
Gideå sn /Se Abborrtjärnen tjärn Gideå socken Abborrtjärnen tjärn
Gideå sn /Se Abborrtjärnen tjärn Gideå socken Abrahamsmyren myr
Gideå sn /Se Abrahamsmyran myr Gideå socken Aftonsmyren myr
Gideå sn /Se Abrahamsmyran sank mark Gideå sn Aftonsmyren myr
Gideå sn /Se Aftonsmyran myr Gideå sn Anders Johansberget berg
Gideå sn /Se *Alderbäcken bäck Gideå socken Anna-Majamon skogsområde
Gideå sn /Se Allvattnet sjö Gideåget inbyggarbeteckning Avan del av å
Gideå sn /Se Anders-Johansberget berg Gideågetterna inbyggarbeteckning Avan vik
Amerika förr torp? Andersmyran myr Aborrtjärnen torp Avan del av Gideälven
Bölen by Ante-Edlundskullen höjd Abborrtjärn torpområde Avan vik
Eldsmark by /Se Avan sjö Amerika namn för Tjärnmyrkölen Avan vik
England förr torp? Avan tjärn Avanderstorpet torp Avandersberget bergshöjd
Erik-Perstorpet ödetorp Avan del av Gideälven Bergvattnet torpområde Barkningarna oldingsområde
Flärke by Avandersberget berg Björnfällan del av by Barkningen nedlagt fäbodställe
Flärke gård Backwika, se Bölesviken vik Blåsbacken torp Bastuåkersudden udde
?Flärke by Barkningarna terräng Blåsbacken torp Bergbäcken bäck
Flärke by /Se Bastumyran myr Bofäbodarna fäbodar Berggröftan åker
Flärke by /Se Bergmyran myr Bodfäbodarna fäb. Bergmyren myr
Getingsta by Bergmyran myrmark Bodum by Bergmyren myr
Getingsta by Bergmyran myr Brantgärdan torp Bergmyren, Nedre myr
Getingsta by /Se Bergmyrorna myrar Brattmyrliden torp Bergmyren, Övre myr
Getingstabodum by Bergmyrorna myrar Brattmyrliden del av by Bergsvedjan sluttning
Getingstabodum by /Se Siön Bergswattnet, se Bergvattssjön sjö Bruket bruk Bergtjärnen tjärn
Grundströmstorpet ödetorp (?) Bergtjärnbäcken bäck Brånan gård Bergtjärnen tjärn
Hans-Petterstorpet förr torp? Bergtjärnen tjärn Brånan torp Bergtjärnen tjärn
Hundsjö by Bergtjärnen tjärn Brånan bebyggelse Bergtjärnen tjärn
Hundsjö by /Se Bergtjärnen, Lilla tjärn Bursjöflatan torp Bergtjärnen tjärn
*Hundsjörådden Saknas /Se Bergtjärnen, Stora tjärn Bursjöflatan torp Bergtjärnen tjärn
Kajsatorpet ödetorp (?) Bergtjärnen tjärn Byviken by Bergtjärnen tjärn
?Långviken by Bergvattensberget berg Byviken by Bergtjärnen tjärn
Motorpet ödetorp (?) ?Bergvattensberget berg Byvikskilen by Bergtjärnmyren myr
Norrgidsjö prästhmn /Se Bergvattenstjärn sjö Bäcken torp Bergvattnet, se Bergvattenssjön Saknas
Norrgidsjö prästhmn /Se Bergvattna, se Bergvattssjön sjö Bäcken torp Bergvattensjön sjö
Norrgissjö by /Se Berg vattna, se Bergvattssjön sjö Bäcken del av by Bergvattenssjön sjö
Pålhem ödegård Bergvattnet sjö Bölen by Bergvatt(en)sberget berg
Rullnäs gård Bergvattnet sjö Bölen by Bjenberget, se Björnberget Saknas
Sjögrenstorpet ödetorp (?) Bergvattn Skale, se Bergvattsberget berg Bölen by Bjärkesmyrbäcken bäck
Solinstorpet förr torp? Bergvattsberget berg Bölensfäbodarna fäbodar Björk(e)smyrbäcken bäck
Söderlindstorpet förr torp? Bergvattsberget berg Dalkarlbäcken del av by Björkesmyrbäcken bäck
Sörgissjö by Bergvattssjön sjö Edholmstorpet torp Björkesmyren myr
Sörgissjö by /Se Bergvattssjön sjö Eldsmark by Björnberget = Bjernberget Saknas
Tjärnmyrkälen torp /Se Bergvattssjön sjö Eldsmark bebyggelse Björnbergssvedjan skogsområde
Vestinstorpet förr torp? Bergvattssjön sjö Erik Perstorpet torp Björnbärliden bergshöjd
Västergissjö by Bergvattssjön sjö Ersmark by Björnmyrberget bergshöjd
Västergissjö by /Se Bergvattssjön sjö Flisbäcken by Björnmyrbäcken bäck
Ödsbodarna förr fäbodar? Bergvattssjön sjö /Se Flisbäcken torp Björnmyren myr
  Bjänntjärnmyran myr Flisbäcken torp Björnmyrliden, se Björnbärliden Saknas
  Björkmyrbäcken bäck Floken torp Björntjärnbäcken bäck
  Björktjärnen tjärn Flyggsjö by Björntjärnen tjärn
  Björktjärnåsen höjd Flyggsjö by Björntjärnen tjärn
  Björnberget berg Flyggsjö by Björntoberget berg
  Björnberget berg Flyggsjö by Björntoet sänka
  Björnbergssvedjan ägomark Flyggsjö bebyggelse Björsmyren myr
  Björnmyran sank mark Flärke by Björsmyren myr
  Björnmyran myr Flärke by Björsmyrkullen berg
  Björnmyrberget berg Flärke bebyggelse Björsmyrkullen bergshöjd
  Björnmyrbäcken bäck Fraten torpargårdar Blackvattnet sjö
  Björnskalliden höjd Frata torp Blackvattnet tjärn
  Björntoet höjd Får-Mattestället torp Bladtjärnberget bergshöjd
  Björsmyran myr Fäbodtorpet torp Blatjärnen tjärn
  Björsmyrkullen höjd Fäbodtorpet torp Bladtjärnmyren myr
  Bladtjärnberget berg Gambyn del av by Bladtjärnen tjärn
  Bladtjärnen tjärn Gammbyn del av by Blåsbacken kulle
  Bladtjärnen tjärn Gammelåkern torpområde Blåsbacken höjd
  Bladtjärnmyran myr Gammgården åker, ä. gårdsplats Blåsbacktjärnen tjärn
  Blåsbacken backe Gammgården kulle och torp Blåsberget bergshöjd
  Blåsbacktjärnen tjärn Gammåkern torp Bodinsberget bergshöjd
  Bodinsberget berg Gelesta by Bodinsmyren myr
  Bodinsmyran, Nedre myr Getingsta by Bolagsberget bergknalle
  Bodinsmyran, Övre myr Getingsta by Bomyren myr
  Bodmyran myr Getingsta by Borstmyren myr
  Bodoms Siön, se Bodumsjön sjö Getingstabodum by Borötjärnen tjärn
  Bodoms Siön, se Bodumsjön sjö Getingstabodum by Bosjön sjö
  Bodoms Siön, se Bodumsjön sjö Gideå tätortsnamn Bostensliden, se Båstjärnsliden Saknas
  Bodumsjön sjö Gideå bruk bruk Botj(ärnen), se Båstjärnen Saknas
  Bodumsjön sjö Gideå-bruk(et) förr bruk Brandbacken kulle o. vägbacke
  Bodumsjön sjö Gideåvallen, se Gideå tätortsnamn Brandbäcken bäck
  Bodumsjön sjö Gideåvallen samhälle Branbärsvedjan skogsområde
  Bodumsjön sjö Gideåvallen bebyggelse Branttj., se Brattjärnen Saknas
  Bodumsjön sjö Grössjösvedjan torp Brasjöliden bergshöjd
  Bodumsjön sjö Gryssjösvedjan torpområde Brasjölidkullen berg
  Bodumsjön sjö Grössjösvedjan, se Gryssjösvedjan Saknas Brattmyren myr
  Bolagsberget berg Gullmyren torpområde Brattmyrliden bergsluttning
  Boosiön, se Bodumsjön sjö Gökholmen torp Brattjärnen tjärn
  Borstmyran myr Gökholmssvedjan torpområde Brattjärnen tjärn
  Borstmyran myr Hansfäbodarna fäb. Bredforsen fors
  Bosiön, se Bodumsjön sjö Hattsjö by Bremsdalskullen, se Brömsdalskullen Saknas
  Bostjärnen tjärn Hattsjö by Bromansgärdan åkerteg
  Bostjärnsliden skogsterräng Hattsjö by Bruksforsen fors
  Bostjärnsliden höjd Hattsjöbäcken torp Bruksforsen fors
  Brandbäcken bäck Hattsjöbäcken by Brånalidbäcken bäck
  Brasjöliden höjd Hattsjöbäcken bydel Brånaliden skogsområde
  Brattjärnen tjärn Hultet torpområde Brånaliden berg
  Brattmyran myr Hundsjö by Brånalidtjärnen tjärn
  Brattmyrliden sluttning Hundsjö by Brånalidviken vik
  Bredgärsbacken ägomark Höga Nöjet torp Brånan skogsområde
  Britamyran myr Hötjärn torp Brånan skogsområde
  Britamyran myr Hötjärn torpområde, bydel Brädvägamyren myr
  Britamyran myr Hötjärn by Brädvägen vinterväg
  Brånaliden terräng Jakobskatan hemman Brämsdalskullen, Brumsdalskullen Saknas
  Brånalidtjärnen tjärn Jakobskatan hemman Brännberget berg
  Brånan terräng Jakobsskatan, se även Skatan by Brännberget bergshöjd
  Brädvägamyran myr Jubäcken gårdar Bränningsmyren myr
  Brännberget berg Juviken hemman Bräntberget bergshöjd
  Bräntberget berg Jättesta by Bräntberget bergshöjd
  Bräntberget berg Kajsatorpet torpställe Bräntlandet skogsområde
  Bränteng skogssluttning Kalsbäcken utby Brömsdalskullen bergshöjd
  Bulttjärnen tjärn Karlsbäcken torp Budsjön, se Bursjön Saknas
  Bulttjärnberget berg Kilen torpområde Buttj., se Bulttjärn Saknas
  Bursjökälen skogsmark Kilen gårdar Bulttjärnen tjärn
  Bursjöliden terräng Kolhuggste torp Bulttjärnsberget berg
  Bursjömyran förr ägomark? Kolhuggste gård och torp Burn åkerteg
  Bursjön sjö Kolhuggstet torpområde Bursjökälen skogsområde
  Busbäcken bäck Kroken torp Bursjöliden berg
  Butjärnarna tjärnar Kroksjö by Bursjön sjö
  Butjärnkammen höjd Kroksjö by Bursjön sjö
  Butjärnudden udde Kroksjö by Bursjön sjö
  Byviken vik Kroksjöänget torp Burtjärnarna tjärnar
  Byviksskatan udde Kryckling, se Krycklingen Saknas Burtjärnarna tjärnar
  Byxmyran myr Kröcklingen torp Bu(r)tjärnarna tjärnar
  Byxmyran myr Krycklingen torpområde Byberget bergshöjd
  Bålmyran myr Källfors torp Byhammaren bergknalle
  Bäckkälen ägomark Källfors torp Byviken vik
  Bäckmyran myr Källfors odlingsområde Byviken vik
  Bäckviken vik Källfors, jfr Utby gårdar Byviksjön Saknas
  Bärgvatne, se Bergvattssjön sjö Lagslåttern torp Byviksjön del av »Lemmelsjön»
  Sjön Bärgwatne, se Bergvattssjön sjö Lapptorpet torp Byvikskatan udde
  Bärgvatnskalet, se Bergvattensberget berg Lapptorpet torp Byviksån å
  Bärmyran myr Lars Isakstorpet, se 10 Flärke Saknas Byxmyren myr
  Bärmyran myr Libäck torp Bålmyren myr
  Bärmyran myr Lidbäck torp Båstjärnen tjärn
  Bärmyran myr Lidbäck torpområde Båstjärnsliden höjd
  Bärmyran myr Långbäcken torp Bäckkälen myrodling
  Bärmyrkullen höjd Långnoret torp Bäcknoret del av Jubäcken
  Bärmyrtjärnen tjärn Långnoret torp Bäckviken vik
  Bölesberget berg Långviken by Bärmyren myr
  Bölesbäcken bäck Långviken by Bärmyren myr
  Bölesviken vik Långviken by Bärmyren myr
  Bölesviken vik Mon torp Bärmyren myr
  Dalkarlbäcken bäck Mon ödetorp Bärmyren myr
  Dalkvistsberget berg Myrvattnet torp Bärmyrtjärnen tjärn
  Dalsdalsbergen berg Myrvattnet torp Bärmyrtjärnen tjärn
  Dalsdalsbäcken bäck Myrvattssjön torp Bävernabben slåtternäs
  Dalsdalstjärnen tjärn Månen torp Bölesberget berg
  Dalsmyrbäcken bäck Månen, Opp i gd Böllesberget berg
  Dalsmyrliden höjd Nord i liden by Bölesbäcken bäck
  Dammforsen fors Norrgidsjö by Bölesviken vik
  Dammkullen höjd Norrgidsjö by Bölesviken vik
  Dammkullen kulle Norrgidsjö by Dalbergsfällan skogsområde
  Danielsmyran myr Norrgissjö by Dalkarlbäcken bäck
  Degersten ?råsten Nyåkern byområde Dalkarltjärnen tjärn
  Degerstenen sten? Odlingarna bydel Dalsdalsberget berg
  Degerstenstjärnen tjärn Oxbete torp Dalsdalsberget, Bortre bergshöjd
  Djupdalen terräng Oxbetet torp Dalsdalsberget, Hitre bergshöjd
  Djuptjärn tjärn Petes torp Dalsdalsbergen bergshöjder
  Djuptjärnsbäcken bäck Prästbolet Saknas Dalsdalstjärnen tjärn
  Djuptoberget berg Prästbordet Saknas Dalsdalstjärnen tjärn
  Djuptoet sank mark Rallsvedjan bydel Dalsmyrbäcken bäck
  Drävjemyrtjärnarna tjärnar Riset hemmansdel Dalsmyren myr
  Drävjemyrtjärnarna tjärnar Rullnäs by Dalsmyrliden bergshöjd
  Edholmsberget berg Rullnäs by Dalsmyrtjärnen tjärn
  Erik-Ersmyran myr Rullnäs by Dammkullen berg
  Erik-Ersraningen sank mark Sahlberg, se Salberg Saknas Dammlägdan åker
  Erikmyrtjärnen tjärn Salberg by Dammströmsudden udde
  Ersmyran myr Salberg torp Dammviken vik
  Fagerlandberget berg Salberg byområde Danielsmyren myr
  Fagerlandberget berg Salberg gd Degerstenstjärnen tjärn
  Fagermyran myr Salberg, Uti gårdar Degerstenstjärnen, se Vörttjärnen Saknas
  Fagermyrberget berg Saleliden namn för Sahlberg Degertjärnarna tjärnar
  Fagermyrbäcken bäck Saluliden torp Degertjärnarna, se Vörttjärnen Saknas
  Fagerängesdalen dalgång Saluliden gårdar Djupbäcken Saknas
  Faktortjärnen tjärn Selet torp Djuptjärnen tjärn
  Finskan ägomark Sjönäset torp Djuptjärnen tjärn
  Fiskhusforsen fors Sjönäset torpområde Djuptjärnsbäcken bäck
  Flakahedberget berg Sjötorpet torp Djuptoberget berg
  flarken, se Flärken sjö Skatan Saknas Djuptoberget bergshöjd
  Flarken, se Flärken sjö Skatan by Djuptoet bergsänka
  Flatberget höjd, triangelpunkt Skoltomten, se 11-12 Flärke Saknas Drävjmyren myr
  Flinkberget berg Skorvliden torp Drävjmyrtjärnarna tjärn
  Flinkmyran myr Skulabrännan torp Dusbäcken bäck
  ?Flisbäcken bäck Smedsberget torp Duschdalen dalgång
  Flisbäcken bäck Snåret torp Ekorrtallmyren myr
  Flisbäcken bäck Solberg, se 1 Salberg gd Enmyren myr
  Flisbäcken bäck Stavanäset torp Enmyrlunden skogsområde
  Flisbäcken bäck Stavanäset by Enmyrtjärnberget bergshöjd
  Flismyran myr Stava(r)näset del av by Enmyrtjärnbäcken bäck
  Flismyrdammet damm (?) Sunnansjö by Enmyrtjärnen tjärn
  Flismyrhällorna höjd Sunnansjö by Erik-Ersraningen skogsområde
  Flokholmen holme Sunnansjö by Erikmyrbäcken bäck
  Flottatjärnbäcken bäck Sunnansjö by Erikmyren myr
  Flottatjärnen tjärn Sunnansjö by Erikmyrtjärnen tjärn
  Flukmyran myr Sunnersta by Ersmyren myr
  FluxSiön, se Flyggsjön sjö Svedje by Fageranberget Saknas
  Fluxsiön, se Flyggsjön sjö Svedje by Fageranb., se Fagerlandberget Saknas
  Fluxsiön, se Flyggsjön sjö Svedjefäbodarna fäbodar Fagerlandberget berg
  Fluxsiön, se Flyggsjön sjö Svedjefäbodarna fäbodställe Fagermyrberget bergshöjd
  Flyggberget berg Sönnersta, Sunnersta by Fagermyren myr
  Flyggsjöberget berg Sönnersta by Faktortjärnen tjärn
  Flyggsjön sjö Sönnersta bebyggelse Faktortjärnen tjärn
  Flygsjön sjö Sörgidsjö by Fagerumberget, se Fagerlandberget Saknas
  Flyggsjön sjö Sörgidsjö by Finskan odling
  Flyggsjön sjö Sörgidsjö by Finsknoret höjdsträckning
  Flyggsjön sjö Sörgidsjömon del av by Fiskhusforsen fors
  Flyggsjön sjö Tallbarn torpområde Flakaåsen höjd
  Flyggsjön sjö Tallbarn gd Flinkbackberget bergshöjd
  Flyggsjön sjö Tallbarn gd Flinkbacken höjdsluttning
  Flyggsjön sjö Tjuv-Massetorpet torp Flinkmyren myr
  Flyggsjön sjö Tjärnmyrkälen torp Flisbäcken bäck
  Flyggsjöån å Tjärnmyrkälen torp Flisbäcken bäck
  Flygsjön, se Flyggsjön sjö Tjärnmyrtjärn torp Flisbäcken bäck
  Flärken sjö Täftefäbodarna fäbodställe Flisbäckliden bergssträckning
  Flärken sjö Tännmyrtjälen, se Tjärnmyrkälen torp Flismyrdammet damm
  Flärken sjö Tännmyrtjärlen torp Flismyren myr
  Flärken tjärn Utby gårdar Flismyren myr
  Flärken sjö Vallen kyrksamhälle Flismyrhällarna bergknallar
  Flärkforsen fors Väster-Eldsmark by Flokholmen holme
  Flärkudden udde Västergidsjö by Flokholmen holme
  Flärkviken vik Västergidsjö by Flottabäcken bäck
  Fläsktjärnbäcken bäck Västergidsjö by Flottatjärnberget bergshöjd
  Fläsktjärnen tjärn Västertorpet torp Flottatjärnbäcken bäck
  Fläsktjärnmyran myr Völmyren? torp Flottatjärnen tjärn
  Flösiön, se Flygsjön sjö Ånäset Saknas Flukan tjärn
  Flöösiöön, se Flyggsjön sjö Ånäset odlingsområde Fluken pöl
  Fogdefällan terräng Ånäshägnan odlat område Flyggsjöberget berg
  Forshuvudet del av Långforsen Ödensbodarna fäbodställe Flyggsjöberget berg
  Fräskattkullen kulle   Flyggsjön sjö
  Frättenbäcken bäck   Flyggsjöån å
  Fulfiskbäcken bäck   Flärken sjö
  Fågelmyran myr   Flärken sjö
  Fågelmyran myr   Flärken udde
  Fårberget berg   Flärkforsen fors
  Fårberget berg   Flärkudden udde
  Fårdalen sank mark   Flärkviken vik
  Fäbodkullen höjd   Fläsktjärnbäcken bäck
  Fäbodbäcken bäck   Fläsktjärnen tjärn
  Fäbodlandet terräng   Fläsktjärnen tjärn
  Fäbod-Lilltjärnen tjärn   Fläsktjärnen tjärn
  Fäbodmyran myr   Fläsktjärnmyren myr
  Fäbodmyran myr   Flöjberget bergshöjd
  Fäbodmyran myr   Frusselbäcken bäck
  Fäbodtjärnen, Lilla tjärn   Frättnebäcken bäck
  Fäbodtjärnen tjärn   Frösön strandområde
  Fäbodtjärnmyran, Lilla myr   Fulfisktjärnen tjärn
  Fäbodtjärnmyran, Stora myr   Furbergsbacken backe
  Fäbodtjärnmyrbäcken bäck   Fågelmyren myr
  Fälltjärnbäcken bäck   Fårberget bergudde
  Färg Sundet, se Trångsundet sund   Fäbodbäcken bäck
  Färjnäset udde   Fäbodlandet skogsområde
  Förstberget berg   Fäbodmyren myr
  ?Gamfäbotjärnen tjärn   Fäbodmyren myr
  Gammbysberget berg   Fäbodmyren myr
  Gammbysdalen dalsänka   Fäbodtjärnen, Lilla tjärn
  Gammelåån, se Husån å   Fäbodtjärnen, Stora tjärn
  Gammfäbodberget berg   Fäbodetj., se Tjärnbacktjärnen Saknas
  Gammfäbodberget berg   Fäbodtjärnen Saknas
  Gammfäbodkullen höjd   Fäbodtjärnen tjärn
  Gammfäbodmyran sank mark   Fäbodåkern åker
  Gammfäbodmyran myr   Fälltjärnberget berg
  Gammfäbodsnåret skogsmark   Fälltjärnbäcken bäck
  Gamfäbodtjärnen sjö   Fälltjärnen, Stora tjärn
  Gammfäbodtjärnen tjärn   Fällvägen väg
  Gammfäbodvallen skogsglänta   Färjnäset färjställe
  Gamm-Kodalen dalgång   Färjnäset udde
  Gammåkersberget berg   Fönnermyren, Norra myr
  *...gerberget berg   Fönnermyren, Södra myr
  Getingstaberget berg   Gammelbysberget berg
  Getingstaliden höjd   Gammalbysberget, se Gammbysberget Saknas
  Getingstasjön sjö   Gammbysberget bergshöjd
  Getingstasjön sjö   Gamm(el)åkersberget bergshöjd
  Getingstasjön sjö   Gammfäbodarna fäbodplats
  Getingstasjön sjö   Gammfäbodberget höjd
  Getingstasjön sjö   Gammfäbodbäcken bäck
  Getingstaån å   Gammfäbodmyren myr
  Getingstaån å   Gammfäbodsnåret skogsområde
  Getingstaänget myrslåtter?   Gamfäbodtj., se Tjärnbacktjärnen Saknas
  Getskallen höjd   Gammfäbodvallen fäbodplats
  Gideån å   Getingstaliden berg
  Gideån å   Getingstasjön sjö
  Gideån vattendrag /Se   Getingstaån å
  Gideån älv /Se   Getskallen kulle
  Gideälven älv   Gideån del av Gideåälven
  Gideälven älv   Gideån namn för Gideälven
  Gideälven älv   Gideälven älv
  Gideälven älv   Gigan älv
  Gideälven älv /Se   Gissjön Saknas
  Gideälven älv   Gissjön sjö
  Gideälven älv   Gissjön sjö
  Gideälven å   Grannäsudden udde
  Gideälven älv   Grantoet vik
  Gideälven älv   Grantoet sänka
  Gideälven, se Gideån älv   Gravalandet skogsområde
  Giettes Siön, se Getingstasjön sjö   Gravalandsberget bergshöjd
  »giettessiön», se Getingstasjön sjö   Gravalandsbäcken bäck
  Gigge åhn, se Gideälven älv   Gravalandsbäcken bäck
  Gighån, se Gideälven älv   Gravamyren myr
  Gig åhn, se Gideån å   Gravamyren myr
  Gijda fluvius, se Gideån Saknas   Grodtjärnen tjärn
  Gijdsiön, se Gissjön sjö   Grubbtjärnen tjärn
  Gijgåhn, se Gideälven älv   Grubbtjärnen, Lilla tjärn
  Gijån, se Gideån Saknas   Grubbtjärnen, Lilla tjärn
  Gissjön sjö   Grubbtjärnen, Stora tjärn
  Gissjön sjö   Grubbtjärnmyren myr
  Gissjön sjö   Gruvberget bergshöjd
  Gissjön sjö   Gryssjödalsberget bergshöjd
  Gissjön sjö   Gryssjödalsmyren myr
  Gissjön sjö   Gryssjön sjö
  Gissjön sjö /Se   Gryssjövägen väg
  Gissjön sjö   Grådalssvedberget berg
  Gissjön sjö   Gråtarsvedjeberget bergshöjd
  Gissjön sjö   Grössjön sjö
  Gissjön sjö /Se   Grössjön, se Gryssjön Saknas
  Gissjö sjö /Se   Guanaudden udde
  »giåhn», se Gideälven älv   Gubbmyren myr
  Giåhn, se Gideälven å   Gullmyrbäcken bäck
  »giån», se Gideälven älv   Gullmyren myrmark
  Gravalandet höjd   Gårdberget berg
  Gravalandet skogsmark   Gårdberget berg
  Gravalandsbäcken bäck   Gårdtjärnen tjärn
  Gravalandsstenen sten   Gårdtjärnarna tjärnar
  Gravamyran myr   Gåstjärnen, Lilla tjärn
  Gravamyrberget berg   Gåstjärnen, Stora tjärn
  Gubbmyran, Södra myr   Gåstjärnmyren myr
  Grubbtjärnen tjärn   Gäddberget berg
  Gruvberget berg   Gäddberget bergshöjd
  Gryssjödalsmyran myr   Gökbäcken bäck
  Gryssjön sjö   Gökbäcken bäck
  Gryssjön sjö   Gökholmen holme
  Gryssjön sjö   Göktjärnen tjärn
  Gryssjön sjö   Hallmyren myr
  Gryssjön sjö   Hallmyrliden berg
  Gryssjön sjö   Hammaren kulle
  Gryssjön sjö   Hansfäbodberget berg
  Gryssjön sjö   Hansfäbodberget bergshöjd
  Gryssjön sjö   Hans Peterstorpet udde
  Gryssjösvedjan ägomark   Harafotberget bergshöjd
  Grösiön, se Gryssjön sjö   Hatten kulle
  Grössiön, se Gryssjön sjö   Hatten holme
  Grössiön, se Gryssjön sjö   Hattsjöberget berg
  Grössiön, se Gryssjön sjö   Hattsjöberget berg
  Grössiön, se Gryssjön sjö   Hattsjöbergstjärnen tjärn
  »grössiön», se Gryssjön sjö   Hattsjöbäcken bäck
  Grössiön, se Gryssjön sjö   Hattsjön, Lilla sjö
  Grötsiön, se Gryssjön sjö   Hattsjön, Stora sjö
  Gubbmyran, Norra myr   Hattsjöån å
  Gubbraningsbäcken bäck   Haviken vik
  Gÿsiön, se Gissjön sjö   Hemberget bergshöjd
  Gåckkierna, se Göktjärnen tjärn   Hemsjöberget berg
  »gåckkiern...n», se Göktjärnen tjärn   Hemsjön Saknas
  Gårdberget berg   Hemsjön sjö
  Gårdberget höjd   Herrgårdsselet lugnvatten
  Gårdtjärnen tjärn   Hinkemyren myr
  Gårdtjärnen tjärn   Hiterflärken del av »Flerken»
  Gårdtjärnen tjärn   Holmsjön Saknas
  Gäddberget berg   Holmsjötjärnen tjärn
  Gökbäcken bäck   Hundsjömyren myr
  Gökholmen udde   Hundsjön sjö
  Gökholmssvedjan terräng   Hundsjön, Lilla sjö
  Gökmyran myr   Hundsjötjärnen tjärn
  Göktjärnen tjärn   Hundsjötjärnen tjärn
  Göktjärnen tjärn   Hundsjöå(n) å
  Göktjärnen tjärn   Hundsjöängena åkerområde
  Hagamyran sank mark   Hundtjärnen tjärn
  Hagmyran myr   Huseån å
  Hallmyran myr   Husån, se Byviksån Saknas
  Hallmyrliden höjd   Husån å
  Hansfäbodarna fäbodvall (?)   Husån å
  Hansfäbodberget berg   Hydden skogsområde
  Halvfäbodberget berg   Hydden udde
  Hattsjöberget berg   Hålfors Saknas
  Hattsjöbäcken bäck   Hålforsmyren myrodling
  Hattsjöbäcken bäck   Hålldalen ställe på väg
  Hattsiön, se ?Stor-Hattsjön sjö   Håmyrberget berg
  Hattsjön, L. o. St. sjöar   Håmyren myr
  Hattsjön, Lilla sjö   Håkanmyren myr
  Hattsjön, Lilla sjö   Håkanmyrkälen skogsområde
  Hattsjön, Lilla sjö   Hälhällorna sluttning
  Hattsjön, Lilla sjö   Hällmyren myr
  Hattsjön, Stora sjö   Härnäsbäcken bäck
  Hattsjön, Stora(o.?Lilla) sjö(ar)   Hästdalsmyrarna myrar
  Hattsjön, (?Lilla o.) Stora sjö(ar)   Hästdalsmyren myr
  Hattsjön, Stora sjö   Hästnäsbäcken bäck
  Hattsjön, Stora sjö   Hästnäset näs
  Hattsjön, Stora sjö   Hästnäsviken vik
  Hattsjön, Stora sjö   Hästskomyrberget bergshöjd
  Hattsjö-Röjdtjärnen tjärn   Hästskomyren myr
  Hattsjöån å   Hästsvedjesnåret skogsområde
  Havikdalen terräng   Högbrattjärnen tjärn
  Haviken vik   Högliden berg
  Hemberget berg   Högliden berg
  Hemsjöberget höjd   Högliden berg
  Hemsjöberget berg   Högmanen bergshöjd
  Hemsjöbäcken bäck   Högmobacken kulle
  Hemsjöbäcken bäck   Högmon ställe
  Hemsjön sjö   Högsnåret berg
  Hemsjön sjö   Högsnåret bergshöjd, skogsområde
  Hemsjön sjö   Högtjärnen tjärn
  Hinkemyran myr   Högåsen kulle
  Hinkemyråsen ås   Hömyren myr
  Holmsjöbäcken bäck   Hömyren slåtter, myr
  Holmsjön sjö   Hömyren myr
  Holmsjön sjö   Hömyren myr
  Holmsjön sjö   Hömyrtjärnen tjärn
  Holmsjön sjö   Hötjärnen tjärn
  Holmsjötjärnbäcken bäck   Hötjärnen tjärn
  Holmsjötjärnen tjärn   Hötjärnen tjärn
  *Hundsjöbäcken bäck   Hötjärnen tjärn
  Hundsjömyran myr   Hötjärnsbäcken bäck
  Hundsjön sjö   Hövattberget bergshöjd
  Hundsjön sjö   Hövattmyren myr
  Hundsjön sjö   Hövattjärnen tjärn
  Hundsjön sjö   Jackeberget berg
  Hundsjön sjö   Jakobskatan udde
  Hundsjön sjö   Jakobsskatan udde
  Hundsjön sjö   Jakobtjärnen tjärn
  Hundsjön sjö   Jakobtjärnsbäcken bäck
  Hundsjön, L. sjö   Jan-Jansforsen fors
  Hundsjön sjö   Jan-Jonsmyren myr
  Hundsjön, Lilla sjö   Jan-Larsåkern åker
  Hundsjön, Lilla sjö   Jan Mårdsmyren myr
  Hundsjön, Lilla sjö   Jon-Andershägnan slåtter
  Hundsjön, Lilla sjö /Se   Jon-Jansgärdan åker
  Hundsjön, St. sjö   Jonk(e)myren odlad myr
  Hundsjön, St. sjö /Se   Jonpersberget berg
  Hundsjötjärnen tjärn   Jonpersgrubban vik
  Hundtjärnen tjärn   Jubäcken bäck
  Hunsiön, se Hundsjön sjö   Jubäcken bäck
  »hunsiön», se Hundsjön sjö   Jubäckkullen, Norra bergkulle
  *Hundsjötjärnen tjärn   Julgåsberget bergshöjd
  Husumsån å /Se   Jungfrutjärnen tjärn
  Husumån, se Husån å   Jungfrutjärnen tjärn
  Husån, se Husumsån å   Juviken vik
  Husån å   Järfällberget berg
  Husån å   Järfällberget berg
  Husån å   Järfällberget bergshöjd
  Husån å   Jössemyren myr
  Husån å   Jösseviken vik
  Husån å   Kalberget berg
  Husån å   Kalberget berg
  Hyggsjön, se Flyggsjön sjö   Kalberget berg
  »hyggsiön», se Flyggsjön sjö   Kallberget, se Kalberget Saknas
  Hünsiön, se Hundsjön sjö   Kane(l)sbäcken bäck
  Håmyran myr   Kanelsliden skogshöjd
  Håmyran myr   Kantmyren myr
  Håmyrberget berg   Kappelsmyren myr
  Håmyrberget berg   Karlbergssvedjan skogsområde
  Hägglundsberget berg   Karlsbäcken bäck
  *Hällforsen fors   Karlsbäcken bäck
  *Hällforsselet sel   Karlsbäckskatan udde
  Hällmyran myr   Karlsklubben berg
  Hällmyran myr   Karlsmyren myr
  Hällmyrberget berg   Karlstjärnberget bergshöjd
  Härnäsbäcken bäck   Karlstjärnen tjärn
  Hästdalsberget berg   Karlstjärnmyren myr
  Hästdalsmyrorna myrmark   Karlsvattnet, Norra sjö
  Hästgrubban tjärn   Karlsvattnet, Södra sjö
  Hästgrubbmyran myr   Kattnacken åker
  Hästigeltjärnen tjärn   Kattuggleberget berg
  Hästknösmyran myr   Kattuggleberget bergås
  Hästnäsbäcken bäck   Kattuggleberget skogshöjd
  Hästnäset udde   Kattuggleraningen myrodling
  Hästskomyran myr   Kattuggleraningsbäcken bäck
  Hästsvedjemyran myr   Kattuggleviken vik
  Hästsvedjesnåret skog   Kavelbromyren myr
  Högbrattjärnen tjärn   Klubberget Saknas
  Högliden höjd   Klubberget berg
  Högmanen terräng   Klubben berg
  Högmobacken skogsmark   Klubben, se Stora Klubben och Klubberget Saknas
  Högmyran myr   Klubben, Stora bergshöjd
  Högmyrliden höjd   Klubbkullen berg
  Högmyrliden höjd   Klubbkullen höjd
  Högsnåret höjd   Klubben, Lilla höjd
  Högtjärnen tjärn   Klubbtjärnbäcken bäck
  Högåsen höjd   Klubbtjärnen tjärn
  Högåsmyran myr   Klubbtjärnen tjärn
  Hömyran myr   Klubbtjärnmyren myr
  Hömyran myr   Klyftberget bergshöjd
  Hömyran f.d. ägomark?   Klädsviken vik
  Hömyrberget berg   Kläppberget bergshöjd
  Högmyrbäcken bäck   Kläppen berg
  Hömyrkanalen kanal?   Kläppen bergshöjd
  Hömyrtjärnen tjärn   Koberget berg
  Hömyråsen, Norra höjd   Koberget bergshöjd
  Hömyråsen, Södra höjd   Kolbottnarna skogsområde
  Hötjärnen tjärn   Kolhuggstberget bergshöjd
  Hövattberget berg   Komyren myr
  Hövattjärnen tjärn   Kornsvedjan åker
  Hövattmyran myr   Korpberget bergshöjd
  Innerlemusiön, se Lemesjön, Yttre sjö   Kotjärnbäcken bäck
  InnerlemusiöSiön, se Lemesjön, Yttre sjö   Kotjärnen tjärn
  Innerlemusiösiön, se Lemesjön, Yttre sjö   Kotjärnmyren myr
  Inner-Mjösjön sjö   Krok(ig)forsen fors
  Inra Lönforssen, se Lönnforsarna fors   Krokmyren myr
  Inre Sele, se Norrgissjöselet sel   Kroksjöbäcken bäck
  Jackeberget berg   Kroksjöbäcken bäck
  Jackemyran myr   Kroksjön sjö
  Jakobtjärnen tjärn   Kroksjön sjö
  Jakobtjärnsbäcken bäck   Kroktjärnen tjärn
  Jakobjtärnsliden skog   Kroktjärnen tjärn
  Jan-Jonsmyran myr   Krukänget myräng
  Jan-Mårtensmyran myr   Krycklingbäcken bäck
  Jan-Olofsberget berg   Krycklingen sjö
  Jan-Olsmyran myr   Kröcklingen sjö
  Jenbäcken bäck   Krycklingsjön, = Kryckling(en) sjö
  Jenmyran myr   Kröcklingen sjö
  Jenmyrtjärnberget berg   Kröcklingen sjö
  Jenmyrtjärnberget berg   Kröcklingsbäcken bäck
  Jenmyrtjärnbäcken bäck   Krömmelviken vik
  Jenmyrtjärnen tjärn   Kullerbacken åker
  Jonkesbäcken bäck   Kvarnberget berg
  Jubäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Jubäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Jubäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
  Julgåsberget berg, triangelpunkt   Kvarnfallet fall
  ?Jungfrutjärnen tjärn   Kvarnfallet fall
  Jungfrutjärnen tjärn   Kvarnforsen fors
  Juviken vik   Kvarnforsen fors
  Juviken vik   Kvarnraningen odling
  *Juvikshällen sten   Kvarnraningen åkertegar
  Järfällberget berg   Kvarnraningen odling
  Jönsbäcken bäck   Kvarnstenarna tjärnar
  Jösseviken vik   Kvarntobäcken bäck
  Kallberget berg   Kyrkvägamyren myr
  Kalfkieren berget, se Klubbkullen berg   Kälen skogsområde
  Kalfkiernan, se Nörd-Karsvattnet sjö   Källdalen dalsänka
  Kallberget höjd   Källsjöberget berg
  Kallkällbäcken bäck   Källsjöbäcken bäck
  Kammyran myr   Källsjön tjärn
  Kanelsbäcken bäck   Källstenen rågångsröse
  Kanelsliden höjd   Kälsjöberget bergshöjd
  Karlsbäcken bäck   Kängskoviken vik
  Karlsbäcksskatan udde   Käringarseltjärnarna tjärnar
  Karlsmyrorna myrmark   Köllaraningen skogsområde
  Karlstjärnen tjärn   Körbäcken bäck
  Karlstjärnberget berg   Ladumyren myr
  Karlstjärnmyran myr   Ladumyrkälen skogsområde
  Kattögelberget berg   Lagraningen skogsområde
  Kattögelviken vik   Lagraningsbäcken bäck
  Kavelbromyran myr   Lagårdsmyren myr
  Kilberget berg   Landsrået namn för Länsgränsen
  Kittelflukan sank mark   Lappbacken vägbacke
  Kittelflukan sankmark /Se   Lappmyren myr
  Klubberget berg   Lappmyren, Västra myr
  Klubbkullen höjd, triangelpunkt   Lappmyren, Östra myr
  Klubbkullen berg   Lappmyrkullen berg
  Klubbmyran myr   Lappmyrkullen bergshöjd
  Klubbtjärnen tjärn   Lappmyrkullen höjd
  Klyftberget berg   Lappvolmen udde
  Klädsviken vik   Lassebacken vägbacke
  Kläppberget berg   Lemelsjön sjö
  Koberget berg   Lemelsjön sjö
  Kojdalen dalgång   Lemesjöarna sjöar
  Kolhuggstret ägomark   Lemmelsjöbacken vägbacke
  Komyran myr   Lemmelsjön sjö
  Korpberget berg   Lemmelsjön, se Lemalsjön Saknas
  Korpbäcken bäck   Lerviken vik
  Kotjärnbäcken bäck   Lerviken vik
  Kotjärnen tjärn   Lidberget bergshöjd
  Krokmyran myr   Lidbäcken bäck
  Krokmyrberget berg   Lidmyren myr
  Kroksjön sjö   Lidtjärnen tjärn
  Kroksjön sjö   Lidvägen väg
  Kroksjön sjö   Lillbacksjön tjärn
  Kroksjön-Storlid berg, triangelpunkt   Lillberget bergshöjd
  Kroksjöänget sank mark   Lillbrodalen dalsänka
  Kroktjärnen tjärn   Lillbrodalsbäcken bäck
  Kroktjärnsbäcken bäck   Lillbrodalsgärdan skogsområde
  Kruktjärnen tjärn   Lillbursjön sjö
  Kröcklingliden skogshöjd   Lillbäcken bäck
  Kröcklingsbäcken bäck   Lillfäbodtjärnmyren myr
  Kröcklingsjön sjö   Lillgärdan område
  Kröklinge Sjön, se Kroksjön sjö   Lill-Hattsjön sjö
  Kvarnberget berg   Lillholmen holme
  Kvarnbäcken bäck   Lillhalmen holme
  Kvarnbäcken bäck   Lillhundsjöbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Lillmyren myr
  Kvarnbäcken bäck   Lillraningen skogsområde
  Kvarnfallet fors   Lilltjärnbäcken bäck
  Kvarnforsen fors (?)   Lilltjärnen tjärn
  Kvarnmyran myr   Lilltjärnen tjärn
  Källsjöberget, Norra berg   Lilltjärnen, Fäbod- tjärn
  Källsjöberget, Södra berg   Lilltjärnen, Västergidsjö tjärn
  Källsjöbäcken bäck   Lilltjärnkullen berg
  Källsjökullen höjd   Lilltjärnkullen höjd
  Källsjön sjö   Lillviken vik
  Kälsjöberget berg   Lo(ge)svedjan skogsområde
  Kängskobäcken bäck   Lo(ge)svedjeberget bergshöjd
  Käringmyran myr   Lomtjärnen tjärn
  Kärvhagen udde   Lomtjärnen tjärn
  Ladumyran myr   Lomtjärnen tjärn
  Lagraningen skogsmark   Losvedjeberget berg
  Lapphällorna terräng   Lundforsen fors
  Lappmyran myr   Lundmyren myr och betesmark
  Lappmyran sank mark   Lutkitteln tjärn
  Lappmyran myr   Lutkitteltjärnen tjärn
  Lappmyrkullen höjd o. triangelpunkt   Lyftarstenen sten
  Lappmyråsen höjd   Långforsen fors
  Lemesjön, Yttre sjö   Långforsen fors
  Lemesjön, Yttre sjö   Långforsen fors
  Lemesjön, Yttre sjö   Långloppviken vik
  Lemesjön, Yttre sjö   Långloppviken vik
  Lemesjön, Yttre sjö   Långloppåsen moränås
  Lemesjön, Yttre sjö   Långmyren myr
  Lemesjön, Yttre sjö   Långmyren myr
  Lemesjön, Yttre sjö   Långmyren myr
  Lemesjön, Yttre sjö   Långmyren myr
  Lemesjön, Yttre sjö   Långmyrfällan tallskogsås
  Lerviken vik   Långmyrraningen skogsområde
  Lerviken vik   Långmyrraningsberget (bergs)höjd
  Lidbäcken bäck   Långmyrslättet myrområde
  Lidbäcken bäck   Långnorsbäcken bäck
  Lidmyran myr   Långnorsliden bergshöjd
  Lidtjärnen tjärn   Långröjningen slåtter, utmark
  Lillbacksjön sjö   Långselet lugnvatten
  Lill-Blackvattnet tjärn   Långtjärnberget berg
  Lillbrodalsbäcken bäck   Långtjärnbäcken bäck
  Lill-Bursjön sjö   Långtjärnen tjärn
  Lill-Fäbodtjärnmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Lill-Fälltjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Lill-Grubbtjärnbäcken bäck   Långtjärnen tjärn
  Lill-Grubbtjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Lill-Gåstjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  LillhattSiön, se Hattsjön, Lilla sjö   Långtjärnen tjärn
  LillhattSiön, se Hattsjön, Lilla sjö   Långtjärnen tjärn
  Lill-Hattsjön sjö   Långtjärnmyren myr
  Lill-Hattsjön sjö   Långtjärnmyren myr
  Lillholmen holme   Långviken vik
  Lill-Hundsjöbäcken bäck   Långviken vik
  Lill-Hundsjön sjö   Långvikskatan halvö
  Lill-Hundsjön sjö   Magdalenatoet sänka
  Lill-Hundsjön sjö   Majberget berg
  LillhunSiön, se Hundsjön, Lilla sjö   Malklippen berg
  Lillhunsiön, se Hundsjön, Lilla sjö   Marklippen berg
  Lill-Kvarnstenen tjärn   Marklipptjärnen tjärn
  Lillmyran myr   Middagsberget bergshöjd
  Lillmyran myr   Middagsberget berg
  Lillmyran myr   Middagsmyren myr
  Lill-Nöttjärnen tjärn   Middagsmyren myr
  Lill-Palltjärnen tjärn   Mittjärnen tjärn
  Lill-Röjdtjärnen tjärn   Mjölaudden udde
  Lillsvartforsen fors   Mjösjöarna = Inre och Yttre Mjösjön sjöar
  Lilltjärnen tjärn   Mjösjöberget berg
  Lilltjärnen tjärn   Mjösjöbäcken bäck
  Lilltjärnen tjärn   Mjösjökullen, se Mjösjöliden berg
  Lilltjärnen tjärn   Mjösjöliden berg
  Lill-Åletjärnen tjärn   Mjösjön, Inre sjö
  Lillån, se Husån Saknas   Mjösjön, Yttre sjö
  Lomtjärnberget berg   Moberget bergshöjd
  Lomtjärnen tjärn   Mobäcken bäck
  Lomtjärnen tjärn   Mobäckforsen fors
  Lomtjärnen tjärn   Mossavattnet tjärn
  Losvedjeberget berg   Mossavattsbäcken bäck
  Lundmyran myr   Musen bete å heman
  Lutkitteln tjärn   Myrgärdan åkerskifte
  Långforsen fors   Myrvattnet sjö
  Långforsen fors   Myrvattsbäcken bäck
  Långhalstjärnen tjärn   Myrvattsjön sjö
  Långloppmyran myr   Myrvattssjön sjö
  Långloppviken vik   Mårabacken åker
  Långloppåsen höjd   Mårdklippen berg
  Långmyran myr   Mårdklippan, se Markklippen Saknas
  Långmyran myr   Mörklippen gränsberg
  Långmyran myr   Mörttjärnarna tjärnar
  Långmyran myr   Mörttjärnberget bergshöjd
  Långmyran myr   Nilsgärdan åker
  Långmyran myr   Nils Persmyren myr
  Långmyran myr   Nissemyren myr
  Långmyran myr   Nolmyren myr
  Långmyran myr   Nordkvistforsen fors
  Långmyrslättet myrmark   Nolmyren, se Nördmyren Saknas
  Långnorsbäcken bäck   Nordmalingsviken vik
  Långnorsliden höjd   Noret bäck
  Långselet utvidgning av Gideälven   Normyren myrodling
  Långselet sel   Norrgidsjöforsen fors
  Långtjärn sjö   Norrstorliden berg
  Långtjärnbäcken bäck   Nybrobäcken bäck
  Långtjärnbäcken bäck   Nybroforsen fors
  Långtjärnen tjärn   Nybäcklandet skogsområde
  Långtjärnen tjärn   Nyfällan skogsområde
  Långtjärnen tjärn   Nykaggstet skogsområde
  Långtjärnen tjärn   Nyverket åker
  Långtjärnen tjärn   Nyverket sankmark
  Långtjärnberget berg   Näs(e)berget berg
  Långtjärnmyran myr   Näset landtunga
  Långtjärnskorven tjärn   Näsorna? udde
  Långvattnet sjö   Nördasttjärnberget bergshöjd
  *Långvattnets skog terräng   Nördasttjärnen tjärn
  Långviken vik   Nördmyren myr
  *Lång-Vikens-Skog skog   Nöttjärnarna tjärnar
  Långviksskatan udde   Odlingarna slåtterområden
  Länsmanshällan udde   Olletjärnbäcken bäck
  Yttra Lönforssen, se Lönnforsarna fors   Olletjärnen tjärn
  Lönnforsarna forsar   Olletjärnliden höjd
  Lönnforsarna forsar   Orranstjärnberget bergshöjd
  Lövnäset udde   Orranstjärnbäcken bäck
  Magdalenatoet terräng   Orranstjärnen tjärn
  Majberget berg   Orranstjärnen tjärn
  Malklippen berg   Orranstjärnraningen bete
  Malklippen berg   Orrmyrberget bergshöjd
  Malklippen berg   Orrmyren myr
  Malklippen höjd   Orrmyren myr
  Malklipptjärnen tjärn   Orrtjärnberget bergshöjd
  »mehlklippen», se Malklippen berg   Orrvattensbäcken bäck
  Mellankälen skogsmark   Orrvattnet Saknas
  Mellan-Vässingen höjd   Orrvattnet sjö
  Middagsberget berg   Orrvattensliden bergshöjd
  Middagsberget berg   Ottmyren myr
  Middagsmyran myr   Oxmyrarna myrar
  Middagsskalet skogsmark   Oxslåttern område
  Mikaelsmyran myr   Oxsvedjan betesområde
  Mittitjärnen tjärn   Oxögat tjärn
  Mjölkmyrorna sank mark   Oxögat tjärn
  MjönäsSkatan, se Skatan udde   Oxögat tjärn
  Mjösjöbäcken bäck   Paddtjärnen tjärn
  Mjösjökullen höjd   Palltjärnarna tjärnar
  Moberget berg   Palltjärnberget berg
  Mobäcken bäck   Palltjärnen tjärn
  Mobäckforsen fors   Palltjärnen tjärn
  Mobäckmyran myr   Palltjärnen, Lilla tjärn
  Mossavattnet tjärn   Palltjärnsberget bergshöjd
  Mossavattsbäcken bäck   Paltotjärnen tjärn
  Myrvattsbäcken bäck   Paltotjärnliden berg
  Myrvattssjöberget berg   Per-Eriksmyren myr
  Myrvattssjön sjö   Per-Olovsforsen fors
  Måhlklippen, se Mårdklippen berg   Per Matsbäcken bäck
  Måhlklippen, se Malklippen berg   Prästberget berg
  MåhlKlippen, se Mårdklippen berg   Prästliden skogsområde
  Mårdklippen berg   Prästlidmyrarna myrar
  Mårdklippen berg   Prästmyrdalen dal
  Mörttjärnberget berg   Prästmyren myr
  Mörttjärnen tjärn   Prästmyren odlad myr
  Neder-Bergmyran myr   Prästmyrliden skogsområde och bergsluttning
  Nils-Persberget berg   Pulltjärnen tjärn
  Nils-Persmyran myr   Pål-Jonsbäcken bäck
  Nissemyran myr   Pålknippmyren myr
  Nissemyrkullen höjd   Radden bäckområde
  NordangisjöForssen, se Norrgissjöforsen fors   Radden åker
  Nordinskullen höjd   Rallsvedjan Saknas
  Nordmalingsviken vik   Raningsberget berg
  Norrgissjöforsen fors   Raningsbäcken bäck
  Norrgissjöforsen fors   Raningsmyrtjärnen tjärn
  Norrgissjöselet sel   Ratan skogsområde
  Norrgissjöselet utvidgning av Gideälven   Ratan åker
  Norrgissjösjön? se Gissjön sjö /Se   Reckeberget berg
  Norrslyberget berg   Rensjöbäcken bäck
  Norr-Vitgåstjärnarna tjärnar   Rensjökullen bergshöjd
  Nybrobackberget berg   Rensjömon mo
  Nybrobäcken bäck   Rensjön sjö
  Nybrobäcken bäck   Rismyren slåtter
  Nymyran myr   Robrännan åkerteg
  Nymyrberget berg   Romersvedmyren myr
  Nyvägaberget berg   Rommersvedberget berg
  Nyängesberget berg   Rommersvedjan skogsområde
  Nyängesmyran myr   Rommersvedjeberget berg
  Näset udde   Rommersvedjeraningen betesområde
  Nördesttjärnberget berg   Roparhällen berghäll
  Nördesttjärnen tjärn   Rosslarberget bergshöjd
  Nörd-Fönnermyran myr   Rullnäsberget berg
  Nörd-Karlsvattnet sjö   Rullnäset näs
  Nördmyran myr   Rumossaberget höjd
  Nördmyrliden terräng   Rumossamyren myr
  Nöttjärnlandet terräng   Ryfttjärnen tjärn
  Ol-Jacksgrubban sänka?   Rågbullselet vik och lugnvatten
  Olleberget berg   Rågfällan tallskogsås
  Ollefäbodmyran myr   Rågmossamyren myr
  Olletjärnen tjärn   Rågmossamyren, Stora myr
  Olletjärnkullen höjd   Rågmossamyrhalsen myrhals
  Olletjärnliden höjd   Rågsvedjan skogsområde
  Olletjärnliden höjd   Råmyren myr
  Orranstjärnberget berg   Rånningsberget berg
  Orranstjärnbäcken bäck   Råstakamyren myr
  Orranstjärnen tjärn   Råtjärnen tjärn
  Orrmyran myr   Räbbmyren myr
  Orrmyrberget berg   Röberget berg
  Orrvattnet sjö   Rö(d)kullen, Västra bergshöjd
  Orrvattsbäcken bäck   Rö(d)kullen, Östra bergshöjd
  Orrvattskullen höjd   Rödmossmyrtj., se Raningsmyrtjärnen Saknas
  Ottmyran myr   Rödmyrbergen bergshöjder
  Ottmyran myr   Rödmyrberget berg
  Ottmyrbäcken bäck   Rödmyrberget, se Rödmyrbergen Saknas
  Ottmyrbäcken bäck   Rödmyrdalen bergsänka
  Oxmyrberget berg   Rödmyren myr
  Oxmyrorna sank mark   Rödmyren, Västra myr
  Oxsvedjan skogsmark?   Rödmyrradden sankmark
  Oxögat tjärn   Rödtj., se Rötjärnen Saknas
  Oxögat tjärn   Röjdtjärnbäcken bäck
  Palltjärnberget berg   Röjdtjärnbäcken back
  Palltjärnbäcken bäck   Röjtjärnbäcken bäck
  Palltjärnen tjärn   Röjdtjärnen tjärn
  Paltotjärnbäcken bäck   Röjdtjärnen tjärn
  Paltotjärnen tjärn   Röjdtjärnen tjärn
  Per-Mattsbäcken bäck   Röjdtjärnen tjärn
  Prästberget berg   Röjtjärn, se Röjdtjärnen Saknas
  Prästliden skogsmark   Röjdtj., se Rötjärnen Saknas
  Prästlidmyrorna myrmark   Röjdtjärnen tjärn
  Prästmyran myr   Röjdtjärnhålet tjärn
  Pålknippmyran myr   Röjdtjärnkullarna höjder
  Pålmyren myr   Römyrberget berg
  Qvarnforssen, se Norrgissjöforsen fors   Rönngrensfallet fall
  Raningen f.d. ägomark?   Rönningsberget, se Raningsberget Saknas
  Raningsfallet fors   Rönntjälsliden berg
  Raningsmyrtjärnen tjärn   Rönnkälsliden bergsluttning
  Ratamyran myr   Röskullen berg
  Ratamyran myr   Röskullen berg
  Rensjöbäcken bäck   Röskullen berg
  Rensjöbäcken bäck   Rötjärnbäcken bäck
  Rensjökullen höjd o. triangelpunkt   Rötjärnbäcken bäck
  Rensjöliden terräng   Rötjärnen tjärn
  Rensjön sjö   Rötjärnen, Västegidsjö- tjärn
  Rismyran myr   Rötjärndalen dalgång
  Rokiernan, se Rötjärnen sjö   Salberget bergshöjd
  Rommersvedjeberget berg   Salberget berg
  Rommersvedjemyran myr   Salbergsliden Saknas
  Rosslen skog   Salbäcken bäck
  Rudtjärnen tjärn   Saluviken vik
  Rullnäsberget berg   Saluån å
  Rullnäset udde   Sandbackselet lugnvatten
  Ryfttjärnbäcken bäck   Sandlägdan åkerteg
  Ryfttjärnen tjärn   Sandudden udde
  Ryfttjärnen tjärn   Sanduddviken vik
  Rågbullselet utvidgning av Gideälven   Sara-Kajsaviken vik
  Rågmossamyran myr   Segmyren myr
  Rågmossamyran myr   Segmyrliden sluttning
  Rågmossamyrhalsen myr   Segmyrliden höjdsträckning
  *Råmärksbäcken bäck   Selet sjö
  Råstakamyran myr   Selet lugnvatten
  Råtjärn tjärn   Selet del av Husumån
  Råtjärnberget berg   Sidbacken landsvägsbacke
  Råtjärnen tjärn   Sjettmyren slåtter
  Råtjärnen tjärn   Sjöbergsbäcken bäck
  Råtjärnen tjärn   Sjöbottberget berg
  Råtjärnen tjärn   Sjöbott(en)berget bergshöjd
  Råtjärnen tjärn   Sjöbott(en)viken vik
  Råtjärnen tjärn   Sjöbottenberget, se Näseberget Saknas
  Rååkiernan, se Råtjärn tjärn   Sjöbott(en)myren myr
  Räggmyran myr   Sjöbottnen del av Flyggsjön
  Räckeberget berg   Sjöbäcken bäck
  Rävarisslyet myrmark   Sjögrensberget bergshöjd
  Röberget berg   Sjökvistberget bergshöjd
  *Rödingtjärnen tjärn   Sjökvistbräntet skogsområde
  *Rödingtjärnen tjärn   Sjömyren myr
  Rödmossamyran myr   Sjömyren odling
  Rödmossamyran myr   Sjömyrviken vik
  Rödmossamyran myr   Sjönäsviken vik
  Rödmyran myr   Skalbäcken bäck
  Rödmyrberget berg   Skalbäcken bäck
  Rödmyrradden sank mark   Skaldalen dalgång
  Röftierna, se Gamfäbodtjärnen sjö   Skaldalsmyren myr
  Röftierna, se Ryttjärnen tjärn   Skallberget berg
  *Röftjärnen tjärn   Skallberget berg
  Röjdtjärnberget berg   Skallraningsberget bergshöjd
  Röjdtjärnbäcken bäck   Skallröjningsberget berg
  Röjdtjärnbäcken bäck   Skalltj., se Skaltjärnen Saknas
  Röjdtjärnbäcken bäck   Skallåsen höjd
  Röjdtjärnen tjärn   Skalmyren myr
  Röjdtjärnhålbäcken bäck   Skalmyråsen berg
  Röjdtjärnhålet tjärn   Skalorna? bergstrakt
  Röjdtjärnkullen höjd   Skaltjärnberget berg
  Rönngrensmyran myr   Skaltjärnbäcken bäck
  Röskullen gränsröse   Skaltjärnen tjärn
  Rötjärnbäcken bäck   Skaltjärnen tjärn
  Rötjärnen sjö   Skalåsen höjd
  Rötjärnen tjärn   Skatan udde
  Rötjärnen tjärn   Skatan udde
  *Rötjärnen tjärn   Skatan udde
  Rötjärnen tjärn   Skatan udde
  Saluberget berg   Skataudden udde
  Saluberget, Västra berg   Skataudden udde
  Saluberget, Östra berg   Skataviken vik
  Salubäcken bäck   Skatviken vik
  Salumåhn, se Saluån å   Skolberget berg
  *Salutjärnen tjärn   Skolberget berg
  Saluån å   Skolberget bergshöjd
  Saluån å   Skolviken vik
  Saluån å   Skorvbäcken bäck
  Saluån å   Skorvraningen skogsområde
  Saluån å /Se   Skorvtjärnarna tjärnar
  Sandströmsforsen fors   Skorvtjärnen tjärn
  Sandudden udde   Skorvtjärnmyren myr
  Sandviken vik   Skrattabborrbäcken bäck
  Sandviken vik   Skrattaborrtjärnen tjärn
  Sara-Kajsaviken vik   Skrattabborrtjärnen tjärn
  Segmyran myrmark   Skrattabborrtjärnssnåret skogsområde
  Segmyrliden höjd   Skravelbäcken bäck
  Selet sjö   Skravelbäcken bäck
  Selsberget berg   Skrevorna raviner
  Selsberget berg   Skråviken vik
  Sepberät, se ?Säckberget berg   Skäggsmyrberget berg
  Sjunkdalen skogsmark   Skäggsmyrberget berg
  Sjunkmyran myr   Slåttermyren myr
  *Sjöberget berg   Slåttertjärnmyren myr
  Sjöbottberget berg   Slädahuskälen skogsområde
  Sjöbotten vik   Släpstöttingmyren myr
  Sjöbottmyran myr   Släpstöttingtoet dalgång
  ?Sjöbottviken vik   Slättberget berg
  Sjöbottviken vik   Slättberget bergshöjd
  Sjöbäcken bäck   Slätt(e)fällan skogsområde
  Skaldalen dal   Slättesberget bergshöjd
  Skaldalsbäcken bäck   Slättesmyrberget berg
  Skaldalsmyran myr   Slättesmyren myr
  Skallberget berg   Slättesmyren myr
  Skalmyran myr   Slättesmyren myr
  Skaltjärnberget berg   Slättet, Nedre skogsområde
  Skaltjärnbäcken bäck   Slättet, Övre skogsområde
  Skaltjärnen tjärn   Slätåsmomyren myr
  Skalåsen höjd   Slätåsmon höjd
  Skalåsen höjd   Slöjet åkerområde
  Skatan udde   Smedjeudden udde
  *Skatan udde   Smedjeviken vik
  Skatan udde   Småholmarna holmar
  Skatan udde   Småtjärnarna tjärnar
  Skatan udde   Sockstickmyrberget bergshöjd
  Skataviken vik   Sockstickmyren myr
  Skolberget berg   Spångmyren myr
  Skolberget berg   Skårberget bergshöjd
  Skoltjärnen tjärn   Spårsbäcken bäck
  Skorvbäcken bäck   Starrdalen dal
  Skorvbäcken bäck   Starrdalsberget bergshöjd
  Skorvtjärnen tjärn   Stavanäsudden udde
  Skorvtjärnen tjärn   Stavanäsudden udde
  Skorvtjärnen tjärn   Stavarhällan berg
  Skorvtjärnmyran myr   Stavarhällen höjd
  Skrattabborrbäcken bäck   Stava(r)näsudden udde
  Skrattabborrtjärnen tjärn   Stava(r)näsviken vik
  Skrattabborrtjärnssnåret terräng   Stavarsjöberget berg
  Skravelbäcken bäck   Stavarsjöberget bergshöjd
  Skravelbäcken bäck   Stavarsjöbergsmyren myr
  Skråviken vik   Stavarsjön sjö
  Skråviken vik   Stavarvattnet sjö
  Skårberget berg   Stavarvattnet, Södra sjö
  Skårfkiernan, se Skorvtjärnen tjärn   Stavarvattsbäcken bäck
  Skäggsmyrberget berg   Stavasjön sjö
  Slättberget berg   Stendalen dalsänka
  Slättbergsmyran myr   Stendalsbäcken bäck
  Slättesberget berg   Stenhägnan odling
  Slättesmyran myr   Stennäsudden udde
  Slättesmyrberget berg   Stensmyrbäcken bäck
  Slättet terräng   Stensmyren myr
  Slättfällan terräng   Stenstjärnen tjärn
  Slätåsmoberget berg   Stensvatt(en)berget bergshöjd
  Slätåsmomyran myr   Stensvattenbäcken bäck
  Snarmyran myr   Stensvattnet tjärn
  Snarmyran myr   Stenstjärnen tjärn
  Snedberget berg   Stockänget skogsområde, ä. slåtter
  Snedberget berg   Storbacken bergshöjd
  Snedbergsmyran myr   Storbackliden berg
  Snotterbärmyran myr   Storbackliden berg
  Sockstickmyran myr   Storbacktjärnen tjärn
  Solinsraningen terräng   Storbacktjärnen tjärn
  Spångmyran myr   Storbacktj(ärn)kullen, se Storbackliden Saknas
  Spångmyran myr   Storberget berg
  Spånhyvelbäcken bäck   Storberget Saknas
  Spårsbäcken bäck   Storberget berg
  StafvarSiön, se Stavasjön sjö   Storberget berg
  Starrflukan sank mark   Storberget berg
  Starrflukan sankmark /Se   Storbursjön sjö
  Stavalidhällan höjd   Storbäcken bäck
  Stavanäsudden udde   Storbäcken bäck
  Stavanäsviken vik   Storbäcken bäck
  Stavarberget höjd   Storbäcken slåtterområde
  Stafvarssiön, se Stavrasjön sjö   Storbäckforsen fors
  Stavasjön sjö   Stordalen dal
  Stavasjön sjö   Stordalen dalsänka
  Stavasjöberget berg   Stordalen sänka
  Stavasjöbergsmyran myr   Stordalsbacken höjd
  Stavasjöbäcken bäck   Stordalsberget berg
  Stavasjöbäcken bäck   Stordalsbäcken bäck
  Stavasjön sjö   Storfäbodtjärnbäcken bäck
  Stavasjön sjö   Storfäbodtjärnmyren myr
  Stavasjön sjö   Storflärken del av »Flerken»
  Stavasjön sjö   Storfälltjärnen tjärn
  Stavasjön sjö /Se   Storkullen, se Storbacken Saknas
  Stenliden höjd   Storliden berg
  Stennäsudden udde   Storliden bergsluttning
  Stensmyran, Nedre myr   Storliden, se Storliden, Södra Saknas
  Stensmyran, Övre myr   Storliden, Norra bergsluttning
  Stensmyran, Övre myr   Storliden, Södra bergshöjd
  Stensmyran myr   Stormyrberget bergshöjd
  Stensmyrbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck
  Stensmyrbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck
  Stensmyrkullen höjd   Stormyren myr
  Stenstjärnen tjärn   Stormyren myr
  Stenstjärnsbäcken bäck   Stormyren myr
  Stensvattnet tjärn   Stormyren myr
  Stensvattsbäcken bäck   Stormyren myr
  Stensvattsbäcken bäck   Stormyren myr
  Stentjärnen tjärn   Stormyren myr
  *Stolpsten ?råsten   Stormyren, se Stormyren, Källfors Saknas
  *Stolpviksbäcken bäck   Stormyren myr
  Storbacken, Östra höjd   Stormyren myr
  Storbacken, Västra höjd   Stormyren, Källfors myr
  Storbacktjärnen tjärn   Stormyrhalsen gren av Stormyren
  Storberget berg, triangelpunkt   Stormyrtjärnen tjärn
  Storberget berg   Storraningen odling
  Stor-Blackvattnet tjärn   Storsjön sjö
  Stor-Bursjön sjö   Storsjön sjö
  Stor-Bursjön sjö   Storstenmyren myr
  Storbäcken bäck   Storstenudden udde
  Storbäckforsen fors   Storsvedjan sluttning
  Stordalen sank mark   Storsvedjan skogsområde
  Stordalen terräng   Storsvedjeberget bergshöjd
  Stor-Dalkarlstjärnen tjärn   Storsvedjebäcken bäck
  Stordalsberget berg   Storåsen höjd
  Stordalsberget berg   Storön ö
  Stordalsbäcken bäck   Strandsto dalgång
  Stor-Ersmyrberget berg   Stråkan ström i Gideälven
  Stor-Fäbodtjärnberget berg   Suleberget berg
  Stor-Fäbodtjärnen tjärn   Sulebäcken bäck
  Stor-Fälltjärnen tjärn   Sulttjärnen? tjärn
  Stor-Fälltjärnen tjärn   Sulttjärnen tjärn
  Stor-Gåstjärnen tjärn   Sumpmyren my
  StorhatSiön, se Hattsjön, Stora sjö   Sundbron landsvägsbro
  Storhatt Siön, se Hattsjön, Stora sjö   Sunnanförraningen delvis odlad slåtter
  Stor-Hattsjön sjö   Sunnanförraningsslåtterna slåtterområde
  Stor-Hattsjön sjö   Sunnanviken vik
  ?Stor-Hattsjön sjö   Surkälen odling
  Stor-Hattsjön sjö   Svartsvedjan slåtter
  StorhunSiön, se Hundsjön sjö   Svarttjärnarna tjärnar
  Storhunsiön, se Hundsjön sjö   Svarttjärnarna tjärnar
  Storhunsiön, se Hundsjön sjö   Svarttjärnbäcken bäck
  Storhu...siön, se Hundsjön sjö   Svarttjärnbäcken bäck
  Storkullen höjd   Svarttjärnen tjärn
  Stor-Kvarnstenen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Stormyran myr   Svarttjärnen tjärn
  Stormyran myr   Svarttjärnen tjärn
  Stormyran sank mark   Svarttjärnen annat namn f. Stormyrtjärnen
  Stormyran myr   Svarttjärnen tjärn
  Stormyran myr   Svarttjärnlandet skogsområde
  Stormyran myr   Svarttjärnmyren myr
  Stormyran myr   Svartudden udde
  Stormyran myr   Svartvattnet sjöar
  Stormyran sank mark   Svedjeberget berg
  Stormyran myr   Svedjorna skogsområde
  Stormyran myr   Svedjeberget berg
  Stormyran myr   Svinvallen åker
  Stormyrberget berg   Sågbacken backe och sågplats
  Stormyrberget berg   Sönnersttjärnen tjärn
  Stormyrbäcken bäck   Sörgidsjöviken vik
  Stormyrraningsbäcken bäck   Sörgidsjöängena odling, mest åker
  Stormyråsen ås   Sörgårdberget berg
  Stormyråsen, Östra höjd   Sörmyrbergen bergshöjder
  Stor-Nöttjärnen tjärn   Sörmyren myr
  Stor-Orrvattnet sjö   Sörstorliden berg
  Stor-Orrvattnet sjö   Söråkern åker
  Stor-Rågmossamyran myr   Tallberget berg
  Stor-Röjdjärnen tjärn   Tallmyren myr
  Storstenmyran myr   Tellvattnet sjö
  Storstenmyran myr   Tellvattsbäcken bäck
  Storstenudden udde   Tempelmyren myr
  Storsvedjeberget berg   Tempelstenen sten
  Storsvedjeberget berg   Timmerliddalen dalsänka
  Storsvedjeberget berg   Timmerliden berg
  Storviken vik   Timmerliden bergshöjd
  Storviken vik   Timmertoet dalgång
  Stor-Åletjärnen tjärn   Tiringen udde
  Storön ö   Tiringsudden udde
  Storviken vik   Tjurvikberget berg
  Sulttjärnen tjärn   Tjurviken vik
  Sumpmyran myr   Tjurviken vik
  Sundströmsmyran myr   Tjädervinbacken bergsluttning
  Sunnansjöliden skogshöjd   Tjäresundet vik
  Svattjärnbäcken bäck   Tjärnbacktjärnen tjärn
  Svarttjärnbäcken bäck   Tjärndalen åker
  *Svarttjärnen tjärn   Tjärndalberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Tjärndalsberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Tjärnmyrbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Tjärnmyren myr
  Svarttjärnen tjärn   Tjärnmyren myr
  Svarttjärnen tjärn   Tjärnmyrtjärnen myr
  Svarttjärnen tjärn   Tjärnmyrtjärnen tjärn
  Svarttjärnåsen ås   Tjärnslåttern slåtterområde
  Svartudden udde   Tomasmyrbäcken bäck
  Svedjeberget berg   Tomasmyren myr
  Sågberget berg   Torparmyrdalen myrmark
  ?Säckberget berg   Torrberget berg
  Sänkmyran myr   Torrberget bergshöjd
  Sänkmyrberget berg   Torsforsbergen bergshöjder
  Sätatoberget berg   Torsforsen fors
  *Söderdiupe tresk sjö   Torsforsen fors
  Sönnersttjärnen tjärn   Torsforsselet lugnvatten
  Sör-Fönnermyran myr   Torvströmyren myr
  Sörgissjöviken vik   Tranmyrdalen dalsänka
  Sörgårdberget berg   Tranemyren myr
  Sör-Karlsvattnet sjö   Tranemyren myr
  Sörmyran myr   Trebladdalen dalgång
  Sörmyrbergen berg   Trebladdalsliden höjd
  Sör-Stavarvattnet sjö   Tremyrarna myrar
  Sör-Vitgåstjärnarna tjärnar   Tremyrbäcken bäck
  Tallmyran myr   Tresundberget berg
  Tarmbäcken bäck   Tresundholmarna holmar
  Tempelstensmyran myr   Tresundviken vik
  Tempeltjärnen tjärn   Tresundviken vik
  Tenndalsberget berg   Tretjärnarna tjärnar
  Tiringsudden udde   Trångforsen fors
  Tjurviken vik   Trångsundet sund
  Tjurviksberget berg o. triangelpunkt   Trångsundet sund
  Tjädarvinbacken höjd   Trångsundet sund
  Tjädarvinbacksmyran myr   Tränsviken vik
  Tjärdalsberget berg   Tvåtjärnarna tjärnar
  Tjärnbackberget berg   Tvärmyren myrområde
  Tjärnmyran myr   Tällvattnet sjö
  Tjärnmyran myr   Tänn-, Tenn-, se Tjärn- Saknas
  Tvärmyran myr   Tännmyrtjälen Saknas
  Tjärnmyrberget berg   Tännmyrtjärn, se Tjärnmyrkälen Saknas
  Tjärnmyrbäcken bäck   Tännmyrtjärn, se Tjärnmyrtjärn Saknas
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Tävramyren myr
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Uddbäcken bäck
  Tolikbäcken bäck   Vackerberget berg
  Tomasmyran myr   Vackerberget bergshöjd
  Tomasmyrbäcken bäck   Valbråten ström
  Tomyran myr   Valmyrbäcken bäck
  Torparmyrdalen terräng   Valmsjön sjö
  Torrberget berg   Vamosveden sluttning
  Torsforsberget berg   Vessingb., Vessingberget Saknas
  Torsforsen fors   Vilarstenbrånan skogsområde
  Torsforsen fors   Villbackliden berg
  Torsforshagen terräng   Viterklippen kulle
  Torsforsselet sel   Vitgåstjärnarna tjärnar
  Torsforsselet del av Gideälven   Väderkammen moränås
  Tranemyran myr   Vädermyren myr
  Tranemyran myr   Värrmyrberget bergshöjd
  Tremyrbäcken bäck   Värrmyren myr
  Tremyrorna myrmark   Vässingbergen bergshöjder
  Tresundberget berg   Vässingen berg
  Tresundholmarna holmar   Vässingberget berg
  Tresundmyran myr   Vässingen berg
  Tresundviken vik   Vässingsvedjan skogsområde
  Tretjärnarna tjärnar   Västergidsjö(fä)bodarna fäbodar
  Tretjärnarna tjärnar   Västgissjömon mo
  Trångforsen fors   Västergidsjömon tallmo
  Trångsundet sund   Västergidsjörödtjärnen tjärn
  Trångsundet sund   Vörttjärnen tjärn
  Trångsundet sund   Ytterbäcken bäck
  Tränsviken vik   Åbroviken vik
  Tuvmyran sank mark   Ådertjärnarna tjärnar
  Tvåtjärnarna tjärnar   Ådertjärnen, Lilla tjärn
  Tällvattnet sjö   Ådertjärnen, Stora tjärn
  Tällvattnet tjärn   Ådertjärnmyren myr
  Tällvattnet sjö   Åkertjärnen? tjärn
  Tällvattsbäcken bäck   Åkertjärnen tjärn
  Tällvattsmyran myr   Åktjärnen tjärn
  Tävattne, se Tällvattnet sjö   Åktjärnen Saknas
  Tävramyran myr   Åktjärnen tjärn
  Valmyran myr   Åktjärnen tjärn
  Valmyrbäcken bäck   Åktjärnmyren myr
  Vargmyran myr   Ålidforsen fors
  Vargmyrberget berg   Ålidtjärnen tjärnar
  Vestinsberget berg   Ålitj., se Ådertjärnarna Saknas
  Vilarstenbrånan skog   Åltj., se Ådertjärnarna Saknas
  Villbackliden höjd   Ånäset, Norra slåtter
  Villdalsbäcken bäck   Ånäset, Södra slåtter
  Viterklippen höjd   Ånässvedjan skogsområde
  Vitgårstjärnkullen höjd   Åsberget bergshöjd
  Volmen holme   Åsen höjd
  Vårttjärnen tjärn   Älgamon mo
  *Vältviken vik   Älgamon skogsområde
  Värmyran myr   Ängesbäcken bäck
  Värmyrkammen höjd   Ärttjärnberget bergshöjd
  Vässingbergen berg   Ärttjärnstenen sten
  WästangisjöSiön, se Gissjön sjö   Ärttjärnen tjärn
  Västergissjöbodarna fäbodvall (?)   Ödensberget bergshöjd
  Västergissjömon skogsmark?   Ödensbäcken bäck
  Västergissjö-Rötjärnen tjärn   Ödens(bod)tjärnen tjärn
  Väster-Rökullen berg   Ödens(fä)bodtjärnen tjärn
  Väster-Vässingen höjd   Ökmyrbäcken bäck
  Ytterbäcken bäck   Ökmyrbäcken bäck
  Ytter-Dalsmyrtjärnen tjärn   Ökmyren myr
  Ytter Lemsjön, se Lemejsön, Yttre sjö   Ökmyrraningarna skogsområde
  YterLemusiön, se Lemesjön, Yttre sjö   Överfallsmyren myr
  »yterlemusiön», se Lemesjön, Yttre sjö   Överlidberget berg
  Ytterlemusiösiön, se Lemesjön, Yttre sjö   Överlidberget berg
  Ytterlemüsiösiön, se Yttre-Lemesjön sjö   Överliden annat namn för Överlidberget
  Ytter-Mjösjön sjö    
  *Yttersand udde?    
  Yttre-Lemesjön sjö    
  Yttre Sele, se Torsforsselet sel    
  Åbroberget berg    
  Åbroviken vik    
  Åkertjärnen tjärn    
  Åktjärnberget berg    
  Åktjärnbäcken bäck    
  Åktjärnen tjärn    
  Åktjärnen tjärn    
  Åktjärnmyran myr    
  Åletjärnåsen höjd    
  Ålidforsen fors    
  Ålidkullen höjd    
  Åsberget berg    
  Ängesberget berg    
  Ängesgrubban vik?    
  Ödsberget berg o. triangelpunkt    
  Ödmarksmyran myr    
  Ödsbodtjärnen tjärn    
  Ödsbäcken bäck    
  Ökmyran sank mark    
  Ökmyran myr    
  Ökmyrbäcken bäck    
  Örevattna, se Orrvattnet sjö    
  »ör...vattna», se Stor-Orrvattnet sjö    
  Öster-Rökullen berg    
  Över-Bergmyran myr    
  Överlidberget berg, triangelpunkt    
  Övermyran sank mark    
  Öytterlemmesiön, se Lemesjön, Yttre sjö    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.