ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trehörningsjö socken : Ångermanlands norra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 847 Bebyggelsenamn : 160 Naturnamn : 1193
Trehörningsjö sn /Se Abrahamsmyran delvis odlad myr Trehörningsjö socken Abrahamsmyren myr
Trehörningsjö samhälle /Se Aldervattnet sjö /Se Trehörningsjö sn Aldervattensbrånan bråna
Trehörningsjö sn /Se Anskaträsk, se Önskasjön sjö Trehörningsjö socken Aldervattensbäcken bäck
Trehörningsjö sn /Se Anska Träsk, se Önskasjön sjö Trehörningsjö sn Aldervattnet sjö
Trehörningsjö sn /Se Aspliddalen dal Anders-Isaks gård Aldervattnet sjö
Antetorpet ödetorp (?) Aspliden höjd Antetorpet ödetorp Aldervattnet, se Uddervattnet Saknas
Brinktorpet ödetorp (?) Avaberget berg Bockatjärnen torp Almasholmen holme
Byströmskojan förr koja Avan vik Bockatjärnen bebyggelse Anders-Jons-backen backe
Doktorskojan koja Bakanförberget berg Bockatjärn torpområde Anders Jonsbacken vägbacke
Föset ladugård /Se Bastuladan lada /Se Braxvattnet torp Anskasjön = Önskasjön sjö
Gammfäbodarna fäbodar /Se Bergmyran myr Braxvattnet hemman Aspliddalen bäckdal
Herrberget by /Se Bergmyran myr Brännan torp Asplidåsen skogshöjd
Herrgården koja Bergmyran myr Brännan bebyggelse Avabäcken bäck
Hukenbyn torp /Se Bergmyran myr Brännan byområde Avan vik
Kantsjöfäbodarna förr fäbodar? Bergmyrbäcken bäck Brännan hemman Avan vik
Kvarnbacken förr stuga? Bergmyrbäcken bäck Bräntskatan torp Avan tjärn
Kärrsjöfäbodarna förr fäbodar Bergmyrtjärnen tjärn Byxmyran gård Avaviken vik
Lemmelsjö by Bergmyrtjärnen tjärn Danielstorpet ödetorp Avaviken vik
Lemmelsjö by Bergmyråsen höjd Djuptjärn by Avgrundet tjärn
Lemesjö by Bergvattsliden höjd Djuptjärn by Backtjärnen tjärn
Lemmesjö by /Se Bjärkmyran myr Djuptjärn by Bakförtjärnen tjärn
Nabbtorpet ödetorp (?) Björnberget höjd Ekorrtorpet torp Bastugärdan gärde
Nordsjö by Björndalen terräng Ekorrviken torp Bastulägdan åkerteg
Pinnsvedjan förr torp? Björndalen terräng Erik-Andersgården ödesgård Bastulägdan åkerteg
Pinnsvedjan ödetorp /Se Björndalen terräng Erikerstorpet f.d. torp Bastulägdan åkerteg
Prästbolet prästgård /Se Björndalen dalgång /Se Erik Mårdsnäset torp Bastun bastu
Tönjetorpet ödetorp /Se Björndalsbäcken bäck Erik-Mårs gårdsgrund Bastutegen åkerteg
Önskanäset by /Se Björnmyran myr Erik-Olsgården gård Berglundsmyren myr
  Björnviken vik Finnbrännan gård Bergmyran myr
  Bladtjärnen tjärn Fäbodarna fäbodar Bergmyren myr
  Bladtjärnen tjärn Fäbodarna fäbodar Bergmyrdalen dal
  Bladtjärnsberget berg Fäbodarna Saknas Bergmyrtjärnen tjärn
  Bladtjärnsberget berg Fäbodgärdan avs Bergmyrtjärnen tjärn
  ?Bladtjärnsbäcken bäck Fäbodvallen gd Bergmyrtjärnen tjärn
  Bladtjärnsbäcken bäck Gammfäboden fäbod Bergvattensliden bergssträckning
  Bockatjärnen tjärn Grundsjö by Bergvattensliden berg
  Bockatjärnen tjärn Grundsjö by Ergvattensliden berg
  Bockatjärnkullen berg Grundsjö by Bergvattnet sjö
  Bockatjärnkullen höjd Grundsjö by Bergvattnet sjö
  Bomullsmyran myr Grundsjöbrännan by Bergvattnet, Lilla tjärn
  Bomullsmyran myr /Se Grundsjöbrännan byområde Bergvattnet, Stora tjärn
  Bomvedsudden udde Gäddträsket gård Bergvattnet, L. o. St. sjöar
  Brattlägdan åkerteg /Se Hemsjö, Nedre byområde Bergvattsliden bergshöjd
  Braxvattnet sjö Herberget by Björkmyren myr
  Bredån å Herrberget by Björkmyren myr
  Brånamyran myr Herrbergetby by Björndalen dal
  Brånamyran sank mark Herrberget by Björndalen bäckdal
  Brånamyran sank mark Herbergsliden by Björnstenen sten
  Brånan terräng Herrbergsliden by Björnstockmyren myr
  Brännbergsmyrberget berg Herrbergsliden bebyggelse Björnstockviken vik
  Brännskatan udde Hukenbyn torp Björnviken vik
  Bräntkullen höjd Hukenbyn bebyggelse Bladtjärnberget bergshöjd
  Bräntkullen höjd Hukenbyn bebyggelse Bladtjärnbäcken tjärn
  Byställudden udde Högbränna by Bladtjärnen tjärn
  Byställudden udde /Se Högbränna by Bladtjärnen tjärn
  Byxmyran myr Högbränna gd Bladtjärnen tjärn
  Byxmyran myr /Se Hägbrännan by Bladtjärnen tjärn
  Byxmyråsen höjd Jan-Ersgården gård Bladtjärnen tjärn
  Bäckmyran ägomark Kallmyren gård Bladtjärnraningen odling
  Bäckmyran myr Kallmyra bebyggelse Bladtjärnsbäcken bäck
  Bäckmyran myr Kallmyren torp Blindtarmarna åkertegar
  Bäckmyrberget berg Kantsjö by Blindtarmen åker
  Bäckraningen strandområde Kantsjö by Blomstermyrarna myrar
  Bäckraningen sank mark Kantsjö by Bockatjärnbäcken bäck
  Bäckraningsberget berg Kantsjö by Bockatjärnen tjärn
  Bäckraningsbäcken bäck Kantsjöfäbodarna fäbodar Bockatjärnen tjärn
  Bäckraningstjärnen tjärn Kantsjö fäbodar fäbodställe Bockatjärnen tjärn
  Bäckviken vik Karlbo lägenhet Bockatjärnen tjärn
  Bäckviksberget berg Karlsklubben gård Bockatjärnkullen bergshöjd
  Bägbäcken bäck /Se Karlsklubben by Bockraningen skogsområde
  Bökartjärn, se Bockatjärnen tjärn Karlsklubben, se Klubben Saknas Bockviken vik
  Bökartjärnberget, se Bockatjärnkullen berg Karlsklubben bebyggelseområde Boden matbod
  Dammviken vik Karlsviken torp Bodlägdan åkerteg
  Dimpbacken, se ?Djuptjärnbäcken bäck Karlsviken by Bodlägdan åker
  Dimp Kiern, se ?Djuptjärnen tjärn Karlsviken by Bomullsmyran myr
  Diupsiön, se Djuptjärn tjärn Karlsviken byområde Bomullsmyren myr
  Djuptjärn sjö Karlsviken by Bomullsmyrliden skogshöjd
  Djuptjärn tjärn Karlsviken gård Brattlägdan åkerteg
  Djuptjärnberget berg Klockartorpet Saknas Brattlägdan åkerteg
  ?Djuptjärnbäcken bäck Kolbottensvedjan torp Brattstycket åkerteg
  ?Djuptjärnen tjärn Korsnäset torp Braxvattnet tjärn
  Djuptjärnen tjärn Korsnäset torpområde Bredån del av utlopp
  Djuptjärnliden höjd Kullabo barnhem Bredån åparti
  Dragamyran myr /Se Kälen torp Bryggstugan ekonomibyggnad
  Dragamyrtjärnen tjärn Kärrsjöfäbodarna fäbodar Bryggstulägdan åkerteg
  Dragamyråsen ås Kärrsjöbodarna fäbodar Brånabacken odling
  Drävjekullen höjd Ladsvedjan Saknas Brånamyran myr
  Drävjen terräng Ladusvedjan hemmansdel Brånamyren Saknas
  Dyngtunnan tjärn Lemelsjö by Brånamyren myr
  Dyngtunnan tjärn /Se Lemelsjö by Brånan skogshöjd
  Dyngtunnberget berg Lemmesjö by Brännaliden skogshöjd
  Dyngtunnan tjärn /Se Lemelsjö by Brännarkrogen stenar
  Edströmstorpet terräng Lemesjö by Brännbergsberget, se Brännbärsberget Saknas
  Ekorrtjärnen tjärn Lemesjö pst Brännbergsmyran myr
  Ekorrviken vik Lemelsjöänget torp Brännbergsmyrberget berg
  Erik-Andersstycket åkerteg /Se Lomviken by Brännbärsberget bergshöjd
  Erik-Jansön holme Lomviken by Brännskatan udde
  Fageränget, Nedre sank mark Lomviken by Bränntberget berg
  Fageränget, Övre sank mark Långsjön torpområde Bräntberget berg
  Farbroslåtten terräng Långsjönäset torp Bräntberget berg
  Fattigmanstegen åkerteg /Se Långsjösvedjan torp Bränntberget, se Bräntkullen Saknas
  Fejalan, se Fägärdan gärde Långvattnet by Bräntkullen bergshöjd
  Finskudden udde Långvattnet by Brännudden udde
  Finskviken vik Långvattnet by Bräntet skogshöjd
  Finskviken vik /Se Långvattsfäboden fäbod Bräntkullen höjd
  Flakabacken backe Långvattsfäboden fäbod Buffermyrskälen skogsområde
  Flakabacken backe /Se Lösvedjan Saknas Buffersmyren myr
  Flakamyran myr Malnäset Saknas Bummelsmyren myr
  Flasksion, se Flärktjärn tjärn Marnäset torp Byställudden udde
  Flasktjärnen (även Flärktjärnen) tjärn Marnästorpet torp Byställudden udde
  Flottaviken vik Myrbäck banvaktstuga Byviken sjö
  Fluxsiön, se Flyggsjön sjö Mårten Jons gård Byxmyran myr
  Flyggsjön sjö Nabbtorpet ödetorp Byxmyren myr
  Flärktjärn tjärn Nils-Jans gård Byxmyråsen höjd
  Flärktjärnen (även Flasktjärnen) tjärn Nord i byn kyrkby Bågatjärnen tjärn
  Flärktjärnen tjärn Nordsjö by Bågatjärnen tjärn
  Flärktjärnen tjärn /Se Nordsjö by Båthusviken vik
  Flärktjärnen sjö /Se Nordsjö by Båtviken åker
  Flärktjärnsberget berg Nordsjö, Norra del av by Bäckmyran myr
  Fredrikstorp terräng Nordsjö, Södra del av by Bäckmyrberget bergshöjd
  Fräkenmyran myr Noret hemman Bäckmyrbäcken bäck
  Fräkennäset udde Näset avs Bäckmyren myr
  Fulmyran myr Ol-Ers gård Bäckmyren myr
  Fårhusbacken backe Ol-Ersgården gårdsgrund Bäckraningen slåtter
  Fäbodberget berg Olofsgården Saknas Bäckraningstjärnen tjärn
  Fäbodknösen höjd Per-Ers gård Bäckröjningen myr
  Fäbodtjärnen tjärn Per-Israels torp »Bäckröjningsberget» bergshöjd
  Fäbodtjärnen tjärn Pinnsäkerstorpet förr torp Bäckröjningstjärnen tjärn
  Fäbodviken vik Prestbolet by Bäckviken vik
  Fäbodviken vik Prästbolet prästboställe Bägbäcken bäck
  Fägärdan gärde /Se Riset torp Dammen damm
  Fällviken vik Sand stationssamhälle Dammtjärnarna tjärnar
  Fällviksberget berg Sand stationssamhälle Dammtjärnmyrarna myrar
  Fällviksskatan udde Sanden plats Danströmsstenen sten
  Fönnmyran myr Sjöbo torp Djuptjärnaån å
  Fönnmyran myr /Se Skifsjön torp Djuptjärnberget berg
  Fönnmyrberget berg Ski(v)sjön, Yttre hemman Djuptjärnbäcken bäck
  Fönnmyrtjärnen tjärn Skottomten torp Djuptjärnen sjö
  Förelmyran myr /Se Sotsvedjan torp Djuptjärnen tjärn
  Gammyran myr Stavarn gårdar Djuptjärnen tjärn
  Getberget berg Stavarn bebyggelse Djuptjärnsberget bergshöjd
  *Giällholmen holme Stavarn byområde Djuptjärnsbäcken bäck
  Gossänget sank mark Svartviken torp Dragamran Lilla myr
  Grundsjöbäcken bäck Sveden torp Dragamyran, Stora myr
  Grundsjökullen berg Svedjebäcken torp Dragamyran myr
  Grundsjö-Lappmyran myr Torpen torp Dragamyrtjärnen tjärn
  Grundsjöliden skogsmark Trehörningsjö by Dragamyrtjärnen tjärn
  Grundsjöliden berg /Se Trehörningsjö by Dragamyråsen ås
  Grundsjön, Stora, Lilla sjö Trehörningsjö by Dragarmyren slåtter
  Grundsjötjärn, se Skrömttjärnen tjärn Träsket hemman Dargamyrtjärnen tjärn
  Grun Siön, se Grundsjön sjö Tönjetorpet ödetorp Dragatj., se Dragarmyrtjärnen Saknas
  grun-iön, se Stor-Grundsjön sjö Tönjetorpet ödetorp Dragatjärnen tjärn
  Grönliden höjd Västansjödalen byområde Dragatjärnen tjärn
  Grönmyrtjärnen tjärn Åliden bebyggelse Drävj(e)kullen kulle
  Gubbholmen holme Åliden torp Dyngtunnan tjärn
  Gubbmyran myr Åliden byområde Dyngtunnberget bergshöjd
  Gubbviken vik /Se Åtjärntorpet torp Dyngtunntjärnen tjärn
  Gäddhällan udde Önskanäset by Ekorrbäcken bäck
  Gäddtjärnbäcken bäck Önskanäset by Ekorrtjärnen tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Önskanäset by Ekorrtjärnen tjärn
  Gäddträskbäcken bäck   Ekorrtjärnen tjärn
  Gäddträsket tjärn   Ekorrudden udde
  Gäddträsket sjö   Ekorrviken vik
  Gäddträsket sjö /Se   Ekorrviken vik
  Gäddträskliden höjd   Ekorrviken vik
  Gäddträskliden höjd   Erik-Andersbacken backe
  Halvfaråsen höjd   Erik-Andersladan lada
  Halvförensbäcken bäck   Erikandersraningen röjning
  Halvförensmyran myr   Erik-Andersstycket åkerteg
  Hampsönket sänkningsplats /Se   Erik-Jansön ö
  Hamptjärnen tjärn   Erik Jansön holme
  Hannaviken vik   Fageränget f.d. slåtter
  Hemliden skogsterräng   Fallmyrberget berg
  Hemviken vik   Fallmyrberget, se Förmyrberget Saknas
  Henriksmyran myr   Tallmyrb(er)g(e)t, se Furmyrberget Saknas
  Herrberget, se Herrbergsliden berg   Farfarsraningen röjning
  Herrbergsbäcken bäck   Farsmorslägdan åkerteg
  Herrbergsliden berg   Farmorslägdan åker
  Herrbergsliden skogshöjd   Fattigmanstegen åkerteg
  Herrbergsliden berg /Se   Fattigraningen röjning
  Herrbergsmyran myr   Finskviken vik
  Herrbergstjärnen tjärn   Finskviken vik
  Hitstenberget berg   Fittjärnen tjärn
  *Holmen ö   Flakabacken backe
  Holmma, se *Holmen ö   Fulmyren myr
  Hompartjärnen tjärn /Se   Flarktjärnen tjärn
  Hornbarbäcken bäck   Flarktjärnsberget berg
  Hornbarkullen höjd   Flyggsjömyrarna myrar
  Hornbartjärnen tjärn   Flyggsjöraningen åkerområde
  Hornborrtjärnen tjärn /Se   Flärktjärnberget Saknas
  Husån å   Flärktjärnbäcken bäck
  Husån å   Flärktjärnen tjärn
  Hälltjärnbäcken bäck   Flärktjärnen tjärn
  Hälltjärnen tjärn   Fräkennäset näs
  Hälludden udde   Funnmyrberget bergshöjd
  Hästbrånamyran myr   Funnmyren slåttermyr
  Hästdalen terräng   Furmyrberget myr
  Hästdalsmyran, Nedre myr   Furmyrtjärnen tjärn
  Hästdalsmyran, Övre myr   Funnmyrtjärnen, Lilla tjärn
  Hästholmen skogsmark   Funnmyrtjärnen, Stora tjärn
  Hästhålet göl   Furbergsmyren myr
  Hästhöraningen terräng   Fårberget höjd
  Hästliden höjd   Fäbodberget berg
  Hästmyran sank mark   Fäbodberget bergshöjd
  Hästtjärnen tjärn   Fäbodröjdtj. tjärn
  Hästtomman terräng   Fäbodröjdtjärnberget berg
  Hästtomman dalsänka /Se   Fäbodröjdtjärnberget berg
  Högbrånaliden skogshöjd   Fäbodröjtjärnbäcken bäck
  Högbrånan terräng   Fäbodröjtjärnen tjärn
  Högbrännaberget berg   Fäbodröjtjärnmyren myr
  Högbrönan berg /Se   Fäbodsvedjan skogsområde
  Höglidbäcken bäck   Fäbodtjärnen tjärn
  Högliden höjd o. triangelpunkt   Fäbodtjärnen tjärn
  Höglidtjärnen tjärn   Fäbodtjärnen tjärn
  Högsnårberget berg   Fäbodviken vik
  Högsnårmyran myr   Fäbodviken vik
  Hötjärnen tjärn   Fägärdan gärda
  Hötjärnsmyran myr   Fällviksberget berg
  Ingelsfällan skogsområde   Fällviken vik
  Inner Lemusiön, se Lemesjön, Inre sjö   Fällvikberget bergshöjd
  Innerlemusiön, se Lemesjön, Yttre sjö   Fällviken vik
  InnerlemusiöSiön, se Lemesjön, Yttre sjö   Fällvikmyren myr
  Innerlemusiösiön, se Lemesjön, Yttre sjö   Fällviksberget berg
  Inner-Lemusiö Siön, se Inre-Lemesjön sjö   Fällvikskatan näs
  Innerlemusiön, se Lemesjön, Inre sjö   Fällviksudden udde
  Inner Lemusiösiön, se Lemesjön, Inre sjö   Fönnmyran myr
  Innerviken vik   Fönnmyran myr
  Inre-Lemesjön sjö   Fönnmyran myr
  Inre Lemsjön, se Lemesjön, Inre sjö   Fönnmyrberget berg
  Isakkammen ägomark?   Fönnmyrtjärnen tjärn
  Jakobsmyran myr   Förelmyran myr
  Jannemyran myr   Förelmyran myr
  Jan-Per-Stinaraningen sank mark   Förmyran myr
  Jan-Tomasberget berg   Förmyran myr
  Jon-Andersmyran myr   Förmyrberget berg
  Jon-Anderstjärnen tjärn   Förmyrtjärnen tjärn
  Jon-Ersberget berg   Föset ladugård
  Jon-Ersudden udde   Gammbron broställe
  Jon-Jonshålet terräng   Gammelgårdstegen åkerteg
  Jonkesraningen terräng   Gammgården åker
  Jonkesraningsåsen höjd   Gammgårdlägdan åkerteg
  Julgåsberget berg, triangelpunkt   Gammklockarbacken backe
  Julgåsliden skog   Gammyren myr
  Julgåstjärnen tjärn   Gammyran myr
  Julgåstjärnen tjärn /Se   Getberget bergshöjd
  Järpdalen terräng   Gossänget myr
  Kalfkieren berget, se Klubbkullen berg   Grundsjöbäcken bäck
  Kalfkiernan, se Nörd-Karlsvattnet sjö   Grundsjökullarna berg
  Kallmyran myr   Grundsjökullen berg
  Kallmyrberget berg   Grundsjökullen, Lilla berg
  Kallån å   Grundsjökullen, Stora berg
  Kallåviken vik   Grundsjökullen, se Mellankullen Saknas
  Kammen höjd   Grundsjöliden berg
  Kancknäset udde   Grundsjöliden bergshöjd
  Kanknäset udde   Grundsjön, St. o. L. sjö
  Kanknäset näs /Se   Grundsjön sjö
  Kanknäsmyran myr   Grundsjön, Lilla sjö
  Kantsjöberget berg   Grundsjön, Lilla sjö
  Kantsjöberget berg   Grundsjön Stora sjö
  Kantsjöbäcken bäck   Grundsjön, Stora sjö
  Kantsjöbäcken bäck   Grundsjötjärnen tjärn
  Kantsjön sjö   Grönliden bergshöjd
  Karamyrberget berg   Grönmyrbäcken bäck
  Karlstensmyran sank mark   Grönmyren myr
  Karlstensraningen terräng   Grönmyren myr
  Karlsviken vik   Grönmyrtjärnen tjärn
  Karlsviks-Stavavattnet sjö   Grönmyrtjärnen tjärn
  Karlsviks-Uddervattnet tjärn   Gubbgärdan gärda
  Karlsviksuddervattnet sjö /Se   Gubbmyran myr
  Kassetjärnen tjärn   Gubbmyren myr
  Kasätjärnen tjärn /Se   Gubbviken vik
  Kassetjärnkullen höjd   Gårdlägdan åkerteg
  Kattistertjärnen tjärn   Gäddtjärnberget berg
  Kattnagelfjället höjdsträckning /Se   Gäddtjärnbäcken bäck
  Kattskallen höjd   Gäddtjärnen tjärn
  Kattögelberget berg   Gäddtjärnen tjärn
  Kerstinsudde udde   Gäddtjärnen tjärn
  Killingberget berg   Gäddtjärnåsen moränås
  Killingberget berg   Gäddträskbäcken bäck
  Killingberget berg   Gäddträsket sjö
  Killingholmen holme   Gäddträsket sjö
  Killingholmen holme   Gäddträsket tjärn
  Killingnäset udde   Gäddträskliden berg
  Kjärssjöberget, se Stor-Kärrsjöberget berg   Gäddträskliden berg
  Klingerraningen röjning /Se   Gäddträskliden bergshöjd
  Klubbkullen berg   Gällarbacken backe
  Klubbkullen berg   Gärdorna gärda
  Klubbkullen höjd, triangelpunkt   Gärdorna gärda
  Klubbkullen höjd   Holmviken vik
  Klövarviken vik   Halvfaråsberget skogshöjd
  Korsnäset näs   Halvforsberget? berg
  Korstjärnen tjärn   Halvvägsbacken vägbacke
  Kotjärnbäcken bäck   Hampsänkbäcken förr bäck
  Kotjärndalen dal   Hampsänket edor
  Kotjärnen tjärn   Hampsänktjärnen tjärn
  Kotjärnen tjärn   Hamptjärnabäcken bäck
  *Krokskäret udde   Hampsönket sänkningsplats
  Kullmyran myr   Hamptjärnen tjärn
  Kullmyran myr   Hannaviken vik
  Kullmyran myr   Hemliden berg
  Kulltjärnen tjärn   Hemliden berg
  Kulltjärnen tjärn /Se   Hemliden bergshöjd
  Kuttjärnen tjärn   Hemviken vik
  Kvarnberget berg   Hemviken namn för Storviken
  Kvarnbäcken bäck   Henriksmyren myr
  Kvarnkullen höjd   Herrberget bergshöjd
  Kvarnmyran ägomark   Herrbergsbäcken bäck
  Kvarnmyran myr   Herrbergskullen, Lilla bergknalle
  Kvarnmyråsen höjd   Herrbergsliden bergshöjd
  Kvarntjärnbäcken bäck   Herrbergstjärnen tjärn
  Kvarntjärnen tjärn   Homparbäcken bäck
  Kvarntjärnen tjärn   Hompartjärnen tjärn
  Kvarntjärnen tjärn   Hompartjärnen tjärn
  Kvisslan sank mark   Hompartjärnakullen berg
  Kyrksvedjan åkerteg /Se   Hompartjärnbäcken bäck
  Kälkaråsen höjd   Hompartjärnen tjärn
  Kälkaråsen höjd   Hompartjärnåsen moränås
  Källberget berg   Hornbartjärnbäcken bäck
  Källbergsmyran myr   Hornbartjärnen tjärn
  Kälskataberget berg   Husån å
  Kärrudden udde   Husån å
  Kärrvägaliden höjd   Huven gödselstaden
  Kärrvägaliden berg /Se   Häbbersstycket åkerteg
  Landströmsbäcken bäck   Hälltjärnberget berg
  Landströmsmyran myr   Hälltjärnberget tjärn
  Lapp-Ankebacken backe   Hälltjärnen tjärn
  Lapp-Keckemyran myr   Hässjgärdan gärda
  Lapp-Keckeåsen höjd   Hässjladan lada
  Lappmyran myr   Hästbrånamyren myr
  Lappskatan udde   Hästbrånan skogsområde
  Lappskatan udde /Se   Hästholmen skogshöjd
  Lapptjärnberget berg   Hästhöraningen röjning
  Lapptjärnberget berg   Hästliden berg
  Lapptjärnen tjärn   Hästliden berg
  *Lemmesjö-Bys-Skatteskog skog   Hästliden bergshöjd
  Lemesjön, Inre o. Yttre sjöar   Hästmyran myr
  Lemsjön, Inre sjö   Hästmyren myr
  Lemesjön, Inre sjö   Hästtjärnen tjärn
  Lemesjön, Inre sjö   Hästtomman sandigt ställe
  Lemesjön, Inre sjö   Hästtumlan skogsområde
  Lemesjön, Inre sjö   Hästtummelmyren myr
  Lemesjön, Inre sjö   Högbrånaliden bergssträckning
  Lemesjön, Inre sjö   Högbrånaliden bergsluttning
  Lemesjön, Inre sjö   Högbrånan berg
  Lemesjön, Inre sjö   Högbrännan skogsområde
  Lemesjön, Inre sjö   Högbrännan skogsområde
  Lemesjön, Yttre sjö   Högbrännberget bergshöjd
  Lemesjön, Yttre sjö   Högbrännberget berg
  Lemesjön, Yttre sjö   Högbrännskogen skogsområde
  Lemesjön, Yttre sjö   Högliden berg
  Lemesjön, Yttre sjö   Högliden berg
  Lemesjön, Yttre sjö   Höglidtjärnbäcken bäck
  Lemesjön, Yttre sjö   Höglidtjärnen tjärn
  Lemesjön, Yttre sjö   Höglidtjärnmyren myr
  Lemesjön, Yttre sjö   Högåkern åkerteg
  Lemesjöån å   Höksnårberget bergshöjd
  Lemsjön, se Lemmesjön, Yttre el. Lemmesjön, Inre sjöar /Se   Hötjärnarna tjärnar
  Lemmesjön, Inre sjö /Se   Hötjärnbäcken bäck
  Lemmesjön, Yttre sjö /Se   Hötjärnen tjärn
  Lemesjön, Yttre sjö   Hötjärnen tjärn
  Lemmesjön sjö /Se   Hötjärnmyren myr
  Lemmesjön, Inre sjö /Se   Ingelsfällan uthuggning
  Lemmesjön, Yttre sjö /Se   Innerstmyren myr
  Lemesjön, Inre sjö   Innertjärnen tjärn
  Liarkullen höjd   Isaksberget höjd
  Lidbäcken bäck   Jakobmyren myr
  Lidmyran myr   Janersraningen röjning
  Lidmyran sank mark   Jan-Jansstycket åker
  Lidmyran myr   Jan-Persraningen röjning
  Lidtjärnberget berg   Jan-Persraningen odling
  Lidtjärnbäcken bäck   Jan-Pers-Stina stycket åkerteg
  Lidtjärnbäcken bäck   Jan-Tomasberget berg
  Lidtjärndalbäcken bäck   Jan Tomasberget bergshöjd
  Lidtjärndalen dal   Jon Andersmyren myr
  Lidtjärnen tjärn   Jon Ersberget höjd
  Lidtjärnen tjärn   Jon Ersfäbodtjärnen Saknas
  Lidtjärnkullen höjd   Jon Erstjärnen tjärn
  Lillavan vik   Jon Ersudden udde
  Lill-Bergvattnet sjö   Julgåsberget berg
  Lill-Blomstermyran myr   Julgåsberget berg
  Lill-Brånamyren myr   Julgåsberget bergshöjd
  Lill-Brännbergsmyran myr   Julgåsliden lid (berg)
  Lill-Dammtjärnen tjärn   Julgåsmyren myr
  Lill-Dammtjärnen tjärn   Julgåstjärnen tjärn
  Lill-Grundsjön sjö   Julgåstjärnen tjärn
  Lill-Herrbergskullen höjd   Julgåstjärnen tjärn
  Lill-Herrbergskullen höjd   Julgåstjärnen tjärn
  Lillholmen udde   Julgåstjärnen tjärn
  Lillholmen holme   Järnvägsaggan eda
  Lillholmen holme   Kajsa-Stina stycket åkerteg
  Lill-Klubbmyran myr   Kajsatjärnen tjärn
  Lill-Klubbmyrbäcken bäck   Kallkällviken vik
  Lill-Malklipptjärnen tjärn   Kallkällägdan åker
  Lillmyran myr   Kallmyran myr
  Lillraningen terräng   Kallmyra, se Kallmyren Saknas
  Lillraningsudden udde   Kallmyrberget berg
  Lill-Råg-mossamyran myr   Kallmyren myr
  Lill-Rödtjärnen tjärn   Kallån å
  Lill-Röjtjärnen tjärn   Kallån å
  Lill-Rötjärnen tjärn   Kallån å
  Lill-Svedjeberget berg   Kallåslåttern slåtterområde
  Lill-Önskabergstjärnen tjärn   Kallåviken vik
  Lindbackbäcken bäck   Kallåviken vik
  Lindbacken backe   Kalvgärdaåkern åker
  Lindbackmyran myr   Kalvmyren myr
  Lomviken vik   Kanknäset näs
  Lomvikshällan häll   Kanknäset näs
  Lomviksskatan udde   Kanknäset näs
  Lunteholmen holme   Kanknäset när
  Lyarkullen höjd   Kanknäset näs
  Lyarkullen berg /Se   Kanknäsmyran myr
  Lyarkullen topp /Se   Kanknäsmyren myr
  Lyarkullmyran myr   Kannsjön sjö
  Lykullen höjd   Kannsjön sjö
  Långbrodalsbäcken bäck   Kannsjön sjö
  Långmyran myr   Kannsjön sjö
  Långnäsudden udde   Kantsjöberget berg
  Långraningen strandområde   Kantsjöberget berg
  Långraningsberget berg   Kantsjöberget bergshöjd
  Långrimpan åkerteg /Se   Kantsjöbäcken bäck
  Långsjöliden höjd   Kantsjö-Fäbodtjärnen tjärn
  Långsjön sjö   Kantsjön sjö
  Långsmaltjärnen tjärn   Kantsjön sjö
  Långtjärnberget berg   Kantsjön sjö
  Långtjärnbäcken bäck   Kantsjöån å
  Långtjärnbäcken bäck   Karamyrberget bergshöjd
  Långtjärnen tjärn   Karamyren myr
  Långtjärnen tjärn   Karlsbäcken bäck
  Långtjärnhällorna höjd   Karlsklubben berg
  Långvattnet sjö   Karlsklubben berg
  Långvattnet sjö   Karlsklubben bergshöjd
  Långvattnet sjö   Karlsvattnet sjö
  Långvattnet sjö   Karlsvattnet, Norra tjärn
  Långvattnet sjö   Karlsvattnet sjö
  Långvattnet sjö   Karlsvattsmyran myr
  Långvattnet sjö   Karlsviken vik
  Långvattnet sjö   Karlsviksaldervattnet sjö
  Långvattnet sjö   Karlsviksjön sjö
  Långvattnet sjö   Kasatjärnen tjärn
  Långvattnet sjö /Se   Kasatjärnen tjärn
  *Långvattnets skog terräng   Kasatjärnkullen bergknalle
  Långvattsberget bergudde   Kasetjärnen tjärn
  Långvattsfäbodarna förr fäbodar?   Kasetjärnen tjärn
  Långvattsmyran sank mark   Kasetjärnen tjärn
  Långvatts-Stormyran myr   Katabäcken bäck
  Långvattsviken vik   Katabäckmyrdalen dalgång
  Långvattsviken vik /Se   Katabäckmyren myr
  Långvattsån å   Kattnagelfjället höjdsträckning
  Långvattsån å   Kattnagelfjället höjdsträckning
  Långviken vik   Kattnagelfjället höjdsträckning
  Långviksskatan udde   Kerstinskatan udde
  Lövnäset udde   Kerstinskatan udde
  Lövudden udde   Killingberget berg
  Magnusraningen sank mark   Killingberget bergshöjd
  Malbergsliden höjd   Killingen Saknas
  Malklippen berg   Killingholmen ö
  Malklippen berg   Killingholmen holme
  Malklippen höjd   Killingholmen holme
  Malklippen berg /Se   Killingudden udde
  Malnäset näs   Kiltegen teg
  »mehlklippen», se Malklippen berg   Klingerraningen röjning
  Metviken vik   Klubben berg
  Middagskullen höjd o. triangelpunkt   Klubbkullen bergstorpp
  Middagskullen berg /Se   Klubbkullen berg
  *Mjösjö finntorpsskog terräng   Klubbkullen Saknas
  Mjösjöviken vik   Klubbkullen bergshöjd
  Mjösjöviken vik /Se   Klubbmyrbäcken bäck
  Momyran myr   Klubbmyren, Stora myr
  Morgonmyran myr /Se   Klubbskiftet åkerteg
  Mossahällorna berghällar?   Knuttallåsen skogshöjd
  Mossamyran myr   Konjaksvägen väg
  Movattsbäcken bäck   Korsmyrarna myrar
  Måhlklippen, se Mårdklippen berg   Korsnäset näs
  Måhlklippen, se Malklippen berg   Korsnäset näs
  MåhlKlippen, se Mårdklippen berg   Korsnäset näs
  Mårdklippen berg   Korstjärnbäcken bäck
  Mårdklippen berg   Korstjärnen tjärn
  Märatjärnberget berg   Kotjärnbäcken bäck
  Märatjärnbäcken bäck   Kotjärnen tjärn
  Märatjärnen tjärn   Kotjärnen tjärn
  Märraviken vik   Kotjärnen tjärn
  »mörtkierna», se Mörtsjön sjö   Kotjärnen tjärn
  Mörtsjömyran myr   Kojtärnen tjärn
  Mörtsjön sjö   Krabbarhällarna berghällar
  Mörtsjön sjö   Krokigtegen åkerteg
  Mörtsjön sjö   Kroklägdan åker
  Mörttjärnen tjärn   Kronkilen skogsområde
  Nattjärnen tjärn   Kullerlägdan åkerteg
  Nilskullen höjd   Kullmyren myr
  Nordmalingstjärnen tjärn   Kullsvedjan skogsområde
  Nordsjöbäcken bäck   Kulltjärnen tjärn
  Nordsjön, Norra sjö   Kuttjärndalen dal
  Nordsjön, norra sjö   Kuttjärnen tjärn, rågång
  Nordsjön, Norra sjö   Kuttjärnen tjärn
  Nordsjön, Norra Saknas   Kvarnberget bergshöjd
  Nordsjön, Södra sjö   Kvarnbäcken bäck
  Nordsjön, Södra sjö   Kvarnbäcknabben udde
  ?Nordsjön, Yttre sjö   Kvarnen kvarn
  Nordsjön, Ytter-, Inner- sjöar   Kvarnen kvarn
  Nordsjöviken vik   Kvarnmyren odling
  Nordsjöviken vik   Kvarnsvedjan skogsområde
  Noret vik   Kvarnsvedjan skogspari
  Norr Siön, se Nordsjön sjö   Kvarntjärnbäcken bäck
  Nor siön, se Nordsjön, Södra sjö   Kvarntjärnbäcken bäck
  Norsjön, se Nordsjön, Norra sjö   Kvarntjärnen tjärn
  *Norrtjärnberget berg   Kvarntjärnen tjärn
  *Norrtjärnbergetsrå råmärke   Kvarntjärnen tjärn
  Nyraningen terräng   Kvarntjärnen tjärn
  Nyraningsbäcken bäck   Kvarntjärnen tjärn
  Nyraningsliden höjd   Kyrkogården Saknas
  Nyröjdet terräng   Kyrksvedjan åkerteg
  Nyverket ägomark   Kyrkvägen gångväg
  Nyängesliden höjd   Käldalen bäckravin
  Nyänget sank mark   Käldalsbacken åker
  Näsmyran myr   Källarstycket åkerteg
  Nöleån å /Se   Källbergen skogshöjder
  Nördberget berg   Källberget berg
  Nördbergsmyran myr   Källbergsmyran myr
  Nörd-Fönnmyran myr   Kälsskataberget höjd
  Nörd-Karlsvattnet sjö   Kälsskatan udde
  Nörd-Karlsvattnet sjö   Kärrsjöberget berg
  Nörd-Klubbmyran myr   Kärrsjön sjö
  Nördåviken vik   Kärrudden udde
  Nörd-Ängesberget berg   Kärrvägaliden berg
  Nördänget delvis odlat område   Kärrvägaliden bergshöjd
  Okvatne, se Ökvattnet sjö   Kärrudden udde
  Ol-Persbäcken bäck   Kärrsjöberget bergshöjd
  Ol-Persmyran myr   Lapp-Keckebrånan skogsområde
  Ol-Persraningen sank mark   Lepp-Keckemyren myr
  Ol-Persraningen röjning /Se   Lappkickämyran myr
  Onskudrå, se Önskaklubben berg   Lappmyren myr
  Orrberget berg   Lappmyran myr
  Orrberget berg   Lappmyren myr
  Orrmyran myr   Lappmyren myr
  Orrvintjärnbäcken bäck   Lappmyrmon område
  Orrvintjärnen tjärn   Lappskatan udde
  Orrvintjärnen tjärn /Se   Lappskatan udde
  Orrvintjärnliden skogshöjd   Lappskatan udde
  Orrvintjärnliden höjd   Lappskataviken vik
  Ottmyran myr   Lapptjärnberget bergshöjd
  Ottmyrbäcken bäck   Lapptjärnen tjärn
  Ottmyråsen höjd   Lemelsjön, Inre sjö
  Oxbäcken bäck   Lemelsjön, Yttre sjö
  Oxögat tjärn   Lemelsjöån å
  Oxögat tjärn   Lemelsjöänget slåtterområde
  Oxögat tjärn   Lemesjöarna sjöar
  Oxögat tjärn   Lemmesjön, Inre sjö
  Oxögat tjärn   Lemmesjön Yttre sjö
  Oxögat tjärn /Se   Lemelsjön sjö
  Oxögat tjärnar /Se   Lerkladden åker
  Oxögmyran myr   Liarkullen berg
  Oxögmyran myr   Liarkullen berg
  Oxögåsen terräng   Liarkullen = Stora Liarkullen Saknas
  Per-Abrahamstjärnen tjärn   Liarkullen, Lilla höjd
  Per-Andersmyran sank mark   Liarkullen, Stora bergshöjd
  Per-Jonsberget berg   Lidbäcken bäck
  Per-Olsmyran myr   Lidbäcken bäck
  Pettersholmen holme   Lidmyren myr
  Pettershålet röjning /Se   Lidmyren myr
  Plantlavastycket åker /Se   Lidtjärnen tjärn
  Pottaskhällorna berg   Lidtjärnen tjärn
  Pottasksjumingsbacken backe /Se   Lidtjärnen tjärn
  Rajkasliden höjd   Lidtjärnen tjärn
  Rajkasmyran sank mark   Lidtjärnkullen bergshöjd
  Rajkasmyran myr /Se   Lidåsen skogshöjd
  Ralldalen dalgång /Se   Lill-Bergvattnet sjö
  Raningsviken vik   Lillbäcken bäck
  Rengårdsmon terräng   Lillbäcktjärnen tjärn
  Rengårdsraningen terräng   Lillherrbergsmyren myr
  Rensjökullen höjd o. triangelpunkt   Lillherrbergstjärnen tjärn
  Rensjökullen berg /Se   Lillholmen holme
  Risklubben udde   Lillraningen åker
  Risklubbskullen höjd   Lillröjtjärnbäcken bäck
  Rismyran sank mark   Lill-Rötjärnen tjärn
  Rismyrdalen skogsmark   Lill-Rötjärnen tjärn
  Rismyrliden skogshöjd   Lilltorpet åker
  Ruddet röjning /Se   Lilltjärnen tjärn
  Rypmyran myr   Lillön ö
  Rågmossamyran myr   Linbacken backe
  Rågsvedjeberget berg   Lindströmsskatan näs
  Råmossamyrberget berg   Linsönket linsänkningsplats
  Rödmossamyran myr   Lomraningen röjning
  Rödmossamyran myr   Lomviken vik
  Rödtjärnbäcken bäck   Lomviken vik
  Rögmossamyran myr   Lomviksskatan udde
  Röjdtjärnen tjärn /Se   Lomvikskatan näs
  Röjtjärnbäcken bäck   Lomvikängena slåtterområden
  Röjtjärnbäcken bäck   Lunteholmen holme
  Röjtjärndalen sank mark   Lunteholmen holme
  Röjtjärndalen dal   Lunteraningen röjning
  Röjtjärnen tjärn   Lunteraningen odling
  Röjtjärnkullen höjd   Lyarkullen kulle
  Rönäse, se Rörnäset udde   Lyarkullen berg
  Rönäset näs /Se   Lyarkullen kulle
  Rönöse, se Ökvattnet sjö   Lyarkullen, Lilla berg
  Rörnäset udde   Lyarkullen, Lilla berg
  Rörnäset udde   Lyarkullen, Stora berg
  Rörnäset udde   Lyarkullen, Stora berg
  Rörnäsån å   Långbrobäcken bäck
  Rössenmyranmyr myr   Långbrodalen dal
  Rössenmyrberget berg   Långmyran myr
  Rötjärnen tjärnnamn /Se   Långmyrbäcken bäck
  Rötjärnbäcken bäck   Långmyrdalen odling
  Röönäse, se Rörnäset udde   Långmyren myr
  Saddyholmen holme   Långmyren myr
  Sandviken vik   Långnäset näs
  Sandviken vik   Långnäsviken vik
  Segelholmen holme   Långraningen röjning
  Segelholmen holme   Långraningen betesområde
  Selkesliden höjd   Långraningsberget bergshöjd
  Selmasmyran myr   Långrimpan åkerteg
  Sjalbergstoet terräng   Långsjöbäcken bäck
  Sjöblomshällan terräng   Långsjöliden berg
  Sjöblomsmyran myr   Långsjöliden bergshöjd
  Sjöbottsviken vik   Långsjön sjö
  Sjöliden skogsmark   Långsjön sjö
  Sjöliden höjd   Långsjön sjö
  Skaltjärnen tjärn   Långsj(ön), se Långtjärnen Saknas
  Skatabrännan udde   Långsjön sjö
  Skatan udde   Långsjönäset äs
  Skatan udde   Långsmaltjärnen tjärn
  Skataudden udde   Långsmaltjärnen tjärn
  Skivsjöbäcken bäck   Långströmsbäcken bäck
  Skivsjöliden höjd   Långströmsbäcken bäck
  Skolberget berg   Långströmsmyren myr
  Skompan terräng   Långtjärnberget bergshöjd
  Skorvtjärnen tjärn   Långtjärnbäcken bäck
  Skrattabborrtjärnen tjärn /Se   Långtjärnen tjärn
  Skrömttjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Skrömttjärnen tjärn /Se   Långtjärnhällan berg
  Slipsen terräng   Långtjärnhällarna berghällar
  Slåttjärnbäcken bäck   Långtjärnhällorna berg
  Slåttjärnen tjärn   Långtjärnhällorna, se Långtjärnhällarna Saknas
  Slåttmyran myr   Långtjärnshällorna berg
  Slåttmyrberget berg   Långvattensberget bergknalle
  Slåttmyrberget berg /Se   Långvattenssjön sjö
  Slåttmyrhalsen myrmark   Långvattensviken vik
  Slåttmyrtjärnen tjärn   Långvattensviken vik
  Slätmon terräng   Långvattensvikmyren myr
  Snurrsegelmyran myr   Långvattensån å
  Snusbäcken bäck   Långvattnet sjö
  Sprängstjärnmyran myr   Långvattnet sjö
  Stavarberget berg   Långvattnet, se Långvattensjön Saknas
  Stavarberget berg /Se   Långvattsberget berg
  Stavarvattsbäcken bäck   Långvattsstormyran myr
  Stavarvattskullen höjd   Långvattsviken vik
  Stavarvattskullmyran myr   Långvattsviken vik
  *Staversån å   Långvattsviksraningarna röjningar
  *Stavervattnet sjö   Långvattsån å
  Stendalen dal   Långvattsån å
  Stenraningen terräng   Långviken vik
  Stensmyran myr   Långvikskatan udde
  Stensmyrskälen skogsmark /Se   Långvikskatan näs
  Stensmyrviken vik   Malbergsliden berg
  Stentjärnbäcken bäck   Malbergsliden berg
  Stentjärnen tjärn   Malbergsliden bergshöjd
  Stentjärnliden höjd   Malklippen berg
  Stenvikberget berg   Malnäset näs
  Stenviken vik   Mangelbodlägdan åkerteg
  Stenvikudden udde   Marklippen berg
  Stor-Bergvattnet sjö   Marklippen berghöjd
  Stor-Blomstermyran myr   Marklipptjärnen, Lilla tjärn
  Stor-Blomstermyran myr   Marnäset skogsområde
  Stor-Brånamyran myr   Matflatan skogsområde
  Stor-Brännbergsmyran myr   Mattemyren myr
  Storbrännliden höjd   Mellanbrånan skogsområde
  Storbärmyran myr   Mellankullen bergshöjd
  Stor-Dammtjärnen tjärn   Mellanmyren myr
  Stor-Grundsjön sjö   Mellantjärnen tjärn
  Stor-Grundsjön sjö   Metarviken vik
  Stor-Herrbergskullen höjd   Middagskullen berg
  Storholmen udde   Middagskullen berg
  Storholmen holme   Middagskullen bergshöjd
  Stor-Klubbmyran myr   Mjölkarvägen väg
  Stor-Kärrsjöberget berg   Mjölkarväglägdan åker
  Stor-Kärrsjöberget berg   Mjölkaväglägdan åkerteg
  Storliden terräng   Mjösjöviken vik
  Storliden skog, triangelpunkt   Mjösjöviken vik
  Stormyran myr   Mjösjöviken vik
  Stormyran myr   Momyren myr
  Stormyran myr   Morgon(s)myran myr
  Stornäset udde   Morgon(s)myran myr
  Stornäset udde   Morgonsmyran myr
  Stornäsudden udde   Moströms storlägdan åkerteg
  Stor-Rötjärnen tjärn   Movattenstjärnbäcken bäck
  Storstrandåsen ås   Movattstjärnen, Tredje tjärn
  Storstrandåsen höjd   Myrbäcken bäck
  Stortjärnberget berg   Märrtjärnbäcken bäck
  Stortjärnbäcken bäck   Märrtjärnbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Märrtjärnen tjärn
  Storviken vik   Märrviken vik
  Storön ö   Märstjärnen tjärn
  Stor-Önskabergstjärnen tjärn   Mörtsjön sjö
  Strupen dalgång /Se   Mörttj., se Mörtsjön Saknas
  Sundskatan udde   Mörttjärnen tjärn
  Surbrunnsbacken backe   Nabbraningen röjning
  Svarttjärnbäcken bäck   Nattjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Nattjärnen tjärn
  Svarttjärnkullen höjd   Nedrekallkällägdan åkerteg
  Svarttjärnliden höjd   Nils-Jansladan lada
  Svarttjärnåsen höjd   Nils-Jansraningen röjning
  Svartviken vik   Nilskullen berg
  Svartviken vik   Nilskullen berg
  Svartviken vik   Nilskullen bergshöjd
  Svartviksholmen holme   Nils-Persen sten
  Svartviksskatan udde   Nils-Persen sten
  Sven-Jons-Ankemyran myr   Nissetjärndalen dal
  Sven-Jonsskatan udde   Nordmalingstjärnberget bergshöjd
  Sönnerstjärnen tjärn   Nordmalingstjärnen tjärn
  Sörliden höjd   Nordmalingstjärnen tjärn
  Sörlidmyran myr   Nordsjöbäcken bäck
  Sörlidtången sluttning   Nordsjöbacken vägbacke
  Sörtjärnen torrlagd tjärn   Nordsjöbrånan skogshöjd
  Sörtjärnsmyran myr   Nordsjön sjö
  Söränget sank mark   Nordsjösjön sjö
  Söränget myr   Nordsjön sjö
  Tallberget berg   Nordsjön sjö
  Tallberget berg   Nordsjön sjö
  Tarmraningen strandområde   Nordsjösjön sjö
  Tegmyran myr   Nordsjösjön, Norra del av Nordsjösjön
  Tegmyråsen höjd   Nordsjösjön, Södra del av Nordsjösjön
  Timmerbacken höjd   Nordsjöviken vik
  Tjärdervinhällan terräng   Nordsjöviken vik
  Tjärnbacken skogsbacke   Noret å
  Tjärnmyran myr   Noret sund
  Tjärnmyrdalen terräng   Norraningsbäcken bäck
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Norrberget berg
  Torpviken vik   Norrberget bergshöjd
  Torvströmyran myr   Norrbergsmyren myr
  Torvströmyran myr   Norrbäcksmyrbäcken bäck
  Trassentjärnen tjärn   Norrlänningsviken vik
  Trehörningen sjö   Norrmyren myr
  Trehörningen sjö /Se   Norrsjön del av Inre Lemelsjön
  Trehörningen sjö /Se   Norrsjöviken vik
  Trehörningsjö sjö   Norrviken vik
  Trehörningsjön sjö   Norrån å
  Trehörningsjön sjö   Norränget odling
  Trehörningsjön sjö /Se   Norsjöbrånan skogsområde
  Trehörningsjön sjö /Se   Nylandsudden udde
  Trehörningsjön sjö /Se   Nyverket åkerteg
  Trehörningsjön sjö /Se   Nyänget slåtter
  Trehörningsjö sjö /Se   Näslägdan åker
  Trehörningsjötjärnen tjärn   Näsmyren myr
  Trehörningsjö-Uddervattnet sjö   Nölevika vik
  Trehörningtjärnen tjärn   Nöleån å
  Trerotmyran myr /Se   Nöl-Per-Andersmyran myr
  Trihorningen Lacus, se Trehörningsjön sjö   Nölraningen röjning
  Trihörningen, se Trehörningsjö sjö   Nölåliden berg
  Trollberget berg   Nölån å
  Trädrotmyran myr   Nölåviken vik
  Tunntjärn, se Dyngtunnan tjärn   Nördberget berg
  Tunnjärnen tjärn /Se   Ogen odlings- och slåtterområde
  Tvagaristoet dalsänka /Se   Ol-Ers backen backe
  Uddervattnet sjö /Se   Ollebräntet kulle
  Uttergrubban göl   Ol-Persbacken backe
  Vackermyran myr   Ol-Persbacken åker
  Valkullen höjd   Ol-Persbäcken bäck
  Valndalen dal /Se   Ol-Persraningen röjning
  Valndalen dalgång /Se   Ol Persraningen slåtterområde
  Vedliderslägdan åkerteg /Se   Orrberget berg
  Viklundsraningen sank mark   Orrberget berg
  Vikmyrviken vik   Orrberget bergshöjd
  Vikstjärnberget berg   Orrmyren myr
  Vikstjärnbäcken bäck   Orrvintjärnbäcken bäck
  Vikstjärnbäcken bäck   Orrvintjärnen tjärn
  Vikstjärnen tjärn   Orrvintjärnen tjärn
  Vikstjärnmyran myr   Orrvintjärnen tjärn
  Vintervägamyran myr   Orrvintjärnen tjärn
  Vitterberget natn /Se   Oxkälen skogsområde
  Vorrmyran myr   Oxkälsbäcken bäck
  Vorrmyrliden skogsmark   Oxögat tjärn
  Vorrmyrtjärnen tjärn   Oxögat tjärn
  Vägamyran myr   Oxögat tjärn
  Västansjöberget berg   Oxögat tjärn
  Västansjö-Stormyran myr   Oxögat tjärn
  Ytter Lemsjön, se Lemesjön, Yttre sjö   Oxögat tjärn
  YterLemusiön, se Lemesjön, Yttre sjö   Oxögat tjärn
  »yterlemusiön», se Lemesjön, Yttre sjö   Oxögat tjärn
  »ytterlemusiön», se Lemesjön, Inre sjö   Oxögat tjärn
  »yterlemusiöSiön», se Lemesjön, Inre sjö   Oxögbäcken bäck
  Yterlemusiösiön, se Lemesjön, Inre sjö   Oxögemyren myr
  Ytterlemusiösiön, se Lemesjön, Yttre sjö   Oxögemyren myr
  Ytterlemüsiösiön, se Yttre-Lemesjön sjö   Pannkakeänget odling
  Ytter-Skivsjön sjö   Pell-Pers-lägdan gräsvall
  Ytteränget myr   Per-Abrahamsröjdtjärnen tjärn
  Yttre-Lemesjön sjö   Per Abrahamstjärnen tjärn
  Zeppelinarskiftet åkerteg /Se   Per Andersmyrarna myrar
  Åkerudden udde   Per Olsbäcken bäck
  Åliden terräng   Per-Ols ladan lada
  Åliden terräng   Per Olsmyren odling
  Åliden höjd   Per Olsviken vik
  Åtjärnen tjärn   Persmässraningen slåtter
  Åviken vik   Pettersholmen holme
  Åviksholmen holme   Pettersholmen holme
  Åviksskatan udde   Pettershålet röjning
  Äggön holme   Pettersvedjan skogsområde
  Älgmyran myr   Pinnsvedjan svedja
  Ängesberget berg   Pissviken vik
  Ängesliden höjd   Plantlavastycket åkerteg
  Ängesmon skogsmark   Pottaskjudningsbacken backe
  Ängestjärnen tjärn   Pottaskhällorna bergparti
  Öffverlemmesiön, se Lemesjön, Inre sjö   Prästbacken backe
  Öknasiön, se Önskasjön sjö   Prästskatan udde
  Ökvattnet sjö   Prästskatan udde
  Ökvattnet sjö   Pärlandstegen åkerteg
  Ökvattnet sjö   Rajkasliden lid, bergssluttning
  Ökvattnet sjö   Rajkasmyran myr
  Ökvattnet sjö   Ralkastjärnen tjärn
  Ökvattnet sjö   Ralkastjärnen tjärn
  Ökvattnet sjö   Ralkastjärnen tjärn
  Ökvattnet sjö /Se   Ralldalen dal
  Ökvattnet sjö /Se   Ralldalen dal
  Ökvattsberget berg   Ralldalen dal- och sjösänka
  Ökvattsmon skog   Ralldalen dal
  Ökvattsmon skogsmark   Raningsviken vik
  *Ökön ö   Rengårdsmon mo
  Ömansviken vik   Rengårdsraningen röjning
  Önskaberget berg   Renkälsraningen odling
  Önskaberget berg /Se   Rensjöbäcken bäck
  Önska-Klubb, se Klubbkullen sjö   Rensjökullen berg
  Önskaklubben berg   Rensjökullen berg
  Önskaklubben berg   Rensjökullen bergshöjd
  Önskaklubben berg   Ripmyren myr
  Önskaklubben berg   Risklubben bergshöjd
  Önskaklubben berg?   Risklubben berg
  Önskanäset näs   Rismyrbäcken bäck
  Önskasjöliden terräng   Rismyren myr
  Önskasjön sjö   Rismyren myr
  Önskasjön sjö   Rismyrliden berg
  Önskasjön sjö   Rismyrliden berg, lid
  Önskasjön sjö   Rismyrliden bergshöjd
  Önskasjön sjö   Riudden udde
  Önskasjön sjö   Ruddet röjning
  Önskasjön sjö   Rågmossamyren myr
  Önskasjön sjö   Rågsvedjan skogsområde
  Önskasjön sjö   Råholmen holme
  Önskasjön sjö   Råstensbäcken bäck
  Önskasjön sjö   Rödladan lada
  Önskasjön sjö   Röjden odling
  Önskasjön sjö /Se   Röjdtj. tjärn
  Önskasjön sjö /Se   Röjdtj., L. tjärn
  Önskaträsk, se Önskasjön sjö   Röjdtj., St. tjärn
  *Önskuddrå råmärke   Röj(d)tjärnbäcken bäck
  *Önskudrå gränsmärke   Röjkasliden bergssluttning
  *Önskudråd gränsmärke?   Röjkasmyrbäcken bäck
  Öytterlemmesiön, se Lemesjön, Yttre sjö   Röjkasmyren myr
  Ösiön, se Ökvattnet sjö   Röjtj., se Lilla Röjtjärnen Saknas
      Röjtjärnen sjö
      Röjtjärnen tjärn
      Röjtjärnen, Lilla tjärn
      Röjtjärnen, St. tjärn
      Röjtjärnen, Stora tjärn
      Rönnäset näs
      Rönnäsån å
      Rö(r)näset slåtter
      Rörnäsån å
      Röskataraningen odling
      Röskataudden udde
      Rössemyren myr
      Rötjärnen tjärn
      Sadduholmen holme
      Sadiholmen holme
      Saddyholmen holme
      Salomonsbacken backe
      Samuelsbacken backe
      Samuelsladan lada
      Sandsvedjeraningen odling
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Segelholmen holme
      Segelholmen holme
      Segelholmen holme
      Segelholmen holme
      Sexlänkebron bro
      Själbergen bergshöjder
      Sjöbacken backe
      Sjöblomshällan stenhäll
      Sjöbotten vik
      Sjöbotten område
      Sjöbottensviken vik
      Sjöbottensviken vik
      Sjöliden skogshöjd
      Sjöstycket åkerteg
      Skalet sänka
      Skaltjärnen tjärn
      Skaltjärnen tjärn
      Skatalandet strandsträckning
      Skatan udde
      Skatan udde
      Skatan udde
      Skatastycket åkerteg
      Skataudden udde
      Skifsjö- = Skivsjö- Saknas
      Skifsjöliden berg
      Skifsjön sjö
      Skivsjöarna Saknas
      Ski(v)sjöbäcken bäck
      Skivsjöliden berg
      Ski(v)sjöliden bergshöjd
      Skivsjön, Yttre sjö
      Ski(v)sjön, Yttre sjö
      Skofodergrubban tjärn
      Skolberget berg
      Skomparen grusås
      Skomparmyren myr
      Skrappellägdan åker
      Skrattabbortjärnen tjärn
      Skraveldalen dal
      Skraveldalsbäcken bäck
      Skrömtartjärnen tjärn
      Skrömttjärnen tjärn
      Skrömttjärnen tjärn
      Skrömttjärnen tjärn
      Skrömttjärnen tjärn
      Skällberget, se Själbergen berg
      Skölberget bergshöjd
      Slåtten utslåtter
      Slåttermyrberget bergshöjd
      Slåttermyrbäcken bäck
      Slåttermyren myr
      Slåttermyrtjärnen tjärn
      Slåttertjärnbäcken bäck
      Slåttertjärnen tjärn
      Slåttertjärnmyren myr
      Slåttmyrberget berg
      Slåttmyrberget Saknas
      Slåttmyrtjärnen tjärn
      Smedjeladan lada
      Smågärdorna »gärdor»
      Småtjärnarna tjärnar
      Snurrsegelmyren myr
      Sommar-Mjösjövägen stig
      Sotbrånan bråna
      Spångmyren myr
      Stallstycket åkerteg
      Stavarberget berg
      Stavarberget berg
      Stavarberget bergshöjd
      Stavarsvedjan skogsområde
      Stavarvattensbäcken bäck
      Stavarbattensbäcken bäck
      Stavarvattenskullen skogshöjd
      Stavarvattnet sjö
      Stavarvattnet sjö
      Stavarvattnet Norra tjärn
      Stavarviken vik
      Stendalen dal
      Stenlägdan åkerteg
      Stenraningen röjning
      Stensmyran myr
      Stensmyrbäcken bäck
      Stensmyren myr
      Stensmyrstjärnen tjärn
      Stensmyrkälen Saknas
      Stensmyrudden udde
      Stensmyrviken vik
      Stenstycket åkerteg
      Stentjärnbäcken bäck
      Stentjärnbäcknäset näs
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnliden bergsluttning
      Stenudden udde
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenvikudden udde
      Stenvikudden udde
      Stenvikudden näs
      Stor-Bergvattnet sjö
      Storbrännliden skogsområde
      Storbräntet skogsområde
      Storgärdan myrslåtter
      Storholmen udde
      Storholmen holme
      Storliden berg
      Storliden berg
      Storliden bergshöjd
      Storlidkullen bergshöjd
      Storlägdan åkerteg
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stornäsbacken backe
      Stornäset näs
      Stornäset udde
      Stor-Rötjärnen tjärn
      Storsjöviken vik
      Storstensstycket åkerteg
      Storstrandraningen röjning
      Storstrandåsen berg
      Storstrandåsen ås
      Storstycket åkerteg
      Storsvedjan skogsområde
      Storsvedjeberget bergshöjd
      Stortjärnberget bergshöjd
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnen tjärn
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storön ö
      Storön ö
      Starön ö
      Strupen dalsänka
      Sundet sund
      Sundet del av Trehörningsjö
      Sundskatan udde
      Sundskatan udde
      Surhålet åker
      Svartmyren odling
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnkullen berg
      Svarttjärnkullen berg
      Svarttjärnkullen bergshöjd
      Svarttjärnliden skogssluttning
      Svarttjärnåsen bergshöjd
      Svartvikbäcken bäck
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken Saknas
      Svartviken vik
      Svartviksholmarna holmar
      Svartvikholmarna holmar
      Svartvikhällen klippudde
      Svartvikskatan näs
      Svedjeudden näs
      Sven-Jons-Ankemyran myr
      Sven-Jons-Ankemyran myr
      Sven-Jons-Anke(s)myren myr
      Sven-Jonsskatan udde
      Sven-Jonsudden udde
      Sågbacken backe
      Sörliden bergshöjd
      Sörliden skogshöjd
      Sörlidkullen bergshöjd
      Sörmarken skogsområde
      Sörmyren myr
      Sör-Per-Andersmyran myr
      Sörviksstycket åkerteg
      Sörtranden strand
      Sörängesviken vik
      Söränget odling
      Sörönskatjärnmyrarna myrar
      Tallberget berg
      Tallberget bergshöjd
      Tallberget berg
      Tallbergsliden berg
      Tegmyren myr
      Timmerbacken skogshöjd
      Tjälkaråsbäcken bäck
      Tjälkaråsen moränås
      Tjärdalsmyren myr
      Tjärnbacken höjd
      Tjärnmyran myr
      Tjärndalslägdan åkerteg
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjölskataberget berg
      Torpviken vik
      Torrbrånan bergås
      Travenfeltsbacken åker
      Traversbacken backe
      Traversbacken åkerområde
      Trehörningen sjö
      Trehörningen tjärn
      Trehörningen tjärn
      Trehörningsjön sjö
      Trehörningsjön sjö
      Trehörningsjön sjö
      Trehörningsjösjön Saknas
      Trehörningsjötj., se Trehörningstjärnen Saknas
      Trehörningsjötjärnen tjärn
      Trehörningsjötjärnen tjärn
      Trehörningsjöån å
      Trehörningstjärnen tjärn
      Trehörningstjärnen tjärn
      Trelänkebrodalen dal
      Trerotmyran myr
      Tretjärnarna tjärnar
      Trollberget, se Skölberget Saknas
      Tunntjärnen tjärn
      Uddervattnet tjärn
      Uddervattnet tjärn
      Uddervattensbrånan skogsområde
      Vagnliderladan lada
      Valmyren myrområde
      Valndalen dal
      Valndalen dal
      Vedaliderslägdan åkerteg
      Vedliderslägdan åker
      Vedviken vik
      Viklundsraningen röjning
      Viklundsskatan udde
      Vikmyren åkerområde
      Vikmyrviken vik
      Viktjärnberget berg
      Vikstjärnberget bergshöjd
      Vikstjärnbäcken bäck
      Vikstjärnen tjärn
      Vikstjärnen tjärn
      Vikstjärnen tjärn
      Vinter-Mjösjövägen vinterväg
      Vintervägaraningen slåtter
      Vitterberget berg
      Vorrmyren myr
      Vorrmyran myr
      Vorrmyrtjärnen tjärn
      Vorrmyrtjärnen tjärn
      Vrångvedshålet åker
      Vårmyrtj(ärnen), se Vorrmyrtjärnen Saknas
      Vårmyrtjärnen tjärn
      Västansjöberget berg
      Västansjöstormyren myr
      Väster Gidsjövägen väg
      Ytterlemelsjön sjö
      Ytteränget slåtterområde
      Zeppelinarskiftet åkerskifte
      Zeppelinarskiftet åkerskifte
      Åbron bro
      Åbrosvedjan åkerområde
      Åkernäsudden udde
      Åkerudden åkerområde
      Ålandshav åkerteg
      Åliden bergssträckning
      Åliden bergshöjd
      Ålidkullen berg
      Ålidkullen berg
      Ålidkullen bergshöjd
      Ålidån å
      Åmynnkälen käl
      Åtjärnen tjärn
      Åtjärnen tjärn
      Åtjärnen tjärn
      Åtjärnkullen berg
      Åtjärnån å
      Åviken vik
      Åviken vik
      Åviken, Inre vik
      Åviken, Yttre vik
      Åvikholmen holme
      Åvikskatan näs
      Äggholmen holme
      Äggholmen holme
      Ängesberget berg
      Ängesberget berg
      Ängesbäcken bäck
      Ängesliden höjd
      Ängesmon skogsområde
      Ängtjärnen tjärn
      Ängestjärnen tjärn
      Ängtj, sebÄngestjärnen Saknas
      Ödshägnen röjningshage
      Ökvattensberget bergshöjd
      Ökvattensholmen holme
      Ökvattensmon tallmo
      Ökvattnet sjö
      Ökvattnet sjö
      Ökvattnet sjö
      Ökvattnet sjö
      Ökvattnet sjö
      Ökvattnet tjärn
      Ölundsberget namn för Ökvattensberget
      Ömansviken vik
      Önskaberget berg
      Önskaberget berg
      Önskaberget bergshöjd
      Önskabäcken bäck
      Önskadammet damm
      Önskaklubben berg
      Önskaklubben berg
      Önskaklubben, se Klubbkullen Saknas
      Önskanäset näs
      Önskasjön sjö
      Önskasjön sjö
      Önskasjön sjö
      Önskasjön sjö
      Önskatjärnen, Södra tjärn
      Överkallkällägdan åkerteg

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.