ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bodums socken : Ångermanlands västra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 1791 Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 582
Bodum sn Abborrtjärnen tjärn Bodum sn Alstergrensviken, se Orrsjöviken vik
Bodum sn Abborrtjärnen tjärn Bodum by och sn Bellandersforsen fors
Bodum sn /Se Abramsmyran myr Backvall lägenheter Bergmyren myr
Bodum sn /Se Adolf-Livsmyran sankmark Berg, Nya kronotorp Bergs kronopark kronopark
Bodum sn /Se Anders-Persmyran myr Bodum by Bjurstuguviken vik
Bodum sn /Se Aspön ö Borg fäb. Bjurtjärnen tjärn
Bodum sn /Se Backvall terräng Borgvattenbodarna fäb. Bjäsbäck bäck
Bodum sn /Se Bellandersforsen fors Bostadnäs(et) lht Bjärbäcktjärnen tjärn
Bodum by Bellandersforsen fors Bosund, se Bosundet traktnamn Björnberget berg(?)
Bodum by /Se Bergflon sank mark Bosund by Björnberget berg
Bodum by /Se Bergmyran myr Bosundet traktnamn Björnbrännan skogstrakt
Besele utgods /Se Bergmyran sankmark Bovattnet by Björnmyrbäcken bäck
Bogsund gård Bergmyran myr Brocksjön kronotorp Björnmyren myr
*Bäselet utgods Bergmyran myr Brocksjövallen gård Björnsundet sund
*Bäselet utgods Bergmyran, Främre myr Böle bandel, se Bölen traktnamn Blanktjärnen tjärn
*Bäselet utgods /Se Bergmyrbäcken bäck Bölen traktnamn Blåtjärnarna tjärnar
Bölen khbost. /Se Bergmyrbäcken bäck Bölen by Blåtjärnen, se Stentjärnen tjärn
Bölen khbost. /Se Bergsel wjsen, se *Bästselvisen råmärke? Dyvikbodarna f.d. fäbodar Bodberget berg
Bölen khbost. /Se Bergtjärnen tjärn Edsbodarna fäbodar Bodberget berg
Bölen khbost. /Se Bergtjärnen tjärn Edsbodarna fäb. Bodberget berg
Bölen khbost. /Se Bergtjärnen tjärn Ersbodarna, se Edsbodarna fäb. Bodbäcken bäck
Bölen khbost. /Se *Besele utjord utjord /Se Flybodarna fäb. Bodedet skogstrakt
Bölen khbost. /Se Besselet, se Bästselet sel Flybodarna fäb. Bodförningstjärnen tjärn
Bölen khbost. /Se Biörcksiöan, se Stora o. Lilla Skyrsjön Saknas Flybäcken järnvägsstation och lägenheter Bodhalsen myrhals
Böle, se 5 Bölen khbost. Bjurstuguviken vik Flyn by Bodtjärnen tjärn
Böle, se 5 Bölen khbost. Bjurtjärnbäcken bäck Flärkberget fäbodar Bodumsjön sjö
Bölen by Bjurtjärnen tjärn Färjebo, se Näset traktnamn Bodån å
Flärkbergbodarna f.d. fäbodar Bjänneråsmyran myr Gesbodarna fäb. Bodåforsen fors
Hällvattnet by Bjäsbäcken bäck Gesnäset fäb. Bollstjärnen tjärn
Hällvattnet by Björmyrdalen dal Gessjöbodarna fäb. Borgbäcken bäck
Hällvattnet by /Se Björnberget berg Grundselet f.d. fäb., nu kronotorp Borgforsen fors
Kvarntjärnkojan koja Björnberget berg Grundsjö by Borghallen, se Hallen höjd
Nagasjöhöjden by /Se Björnberget berg Grytudden torp Borgmon tallmo
Nagasjökälen by /Se Björnberget berg Grösjöberget, se Bovattnet by Borgremmen näs
Norrnäs by Björnberget berg Gubbtjärnen kronotorp Borgrädden udde
Näsbodarna f.d. fäbodar Björnberget berg Gårdvattenberget by Borgvattnet sjö
Näset by Björnbergshällan höjd Hocksjön by Borgön ö
Orrnäs by Björnbergstjärnen tjärn Hälleby kronotorp Bort-på-Tjälen utmark
Orrnäs by /Se Björnbergsviken vik Hällvattenbodarna fäbodar Bosundsklippen höjd
Orrnäs by /Se Björnbergsviken vik Hällvattnet by Brattback bergbrant
Rossön jvst. pst. flera avs. samt lht. /Se Björnbrännan bergparti Hällvattnet by Brattforsberget berg
Skvaltkvarn kvarn Björnbrännan berg Högarna f.d. fäb. Brattforsen fors
Ön by Björngillerdalen dal Jackemo kronotorp Brebäcken bäck
?Ön by Björngillerdalen dal Jonsbo, se Ön traktnamn Bredviken vik
  Björnmossamyren myr Kronby kronotorp Brobäcken bäck
  Björnmossatjärnen tjärn Lessjöbodarna fäb. Brocksjön sjö
  Björnmyran sankmark Morgonvattnetsbodarna fäb. Brocksjönäset område
  Björnmyran myr Nagasjöbodarna fäb. Brunnenberget berg
  Björnmyran myr Nagasjöhöjden by Brusön ö
  Björnmyran sankmark Nagasjöhöjden bebyggelse Brännberget, se Brunnenberget berg
  Björnmyran myr Nagasjökälen traktnamn Brännvinstjärnen tjärn
  Björnmyran myr Nagasjön by /Se Brännvinstjärnkullen höjd
  Björnmyran myr Nagasjötjälen, se Nagasjökälen traktnamn Buskön ö
  Björnmyran myr Nagasjötjälen by Byvattenberget berg
  Björnmyrorna myror Nagasjötjärlen by Byvattnet sjö
  Björnmyrorna myrar Norrgesviken lht Bållsberget berg
  Björnsundet sund Norrnäs by Bållsön ö
  Björntjärnbäcken bäck Norrnäsbodarna fäb. Båsholmen holme
  Björntjärnbäcken bäck Nyberga, se Berg, Nya kronotorp Båsholmmyren myr
  Björntjärnen tjärn Näsbodarna fäb. Båthusbäcken bäck
  Björntjärnen tjärn Näset traktnamn Båthusklippen höjd
  Björntjärnen tjärn Näset traktnamn Båthusmyren myr
  Björntjärnen tjärn Näset by Båthustjärnen, se Flärkarna tjärn
  Björntjärnen tjärn Orrnäs traktnamn Båttjärnen tjärn
  Björntjärnen tjärn Orrnäs by Båttjärnen tjärn
  Blanktjärnen tjärn Orrnäs gårdar Bärön ö
  Blindgivsmyran myr Orrnäs bandel, se Orrnäs traktnamn Bäselet sel
  Blåhalsen sankmark Rensjönäs traktnamn Bäselforsen fors
  Blåhalsen terräng Rensjö, se Rensjönäs traktnamn Bävattnet sjö
  Blåtjärnarna tjärnar Rensjö by Bäån å
  Blåtjärnarna tjärnar Rossön järnvägs- och poststaion Bäåtjärnen tjärn
  Blåtjärnen tjärn Rumpsnäset torp Bölena å
  Blåtjärnen tjärn Sandnäset lht Bölenvattenberget berg
  Bodbergbäcken bäck Skavbergstjärn by Bölenvattnet sjö
  Bodberget berg Skirsjönäs by Bölesberget berg
  Bodberget berg Skyrsjönäset, se Skirsjönäs by Bölesforsen fors
  Bodberget berg Skyrsjönäs by /Se Bölessjön sjö
  Bodberget berg Snåråsbodarna fäb. Dammtjärnen tjärn
  Bodberget berg Spruttberget avs. Degervattenbrännan skogstrakt
  Bodberget berg Stavsjö by Degervattnet sjö
  Bodbrännmyran sankmark Stenbäcksmyren, se Näset traktnamn Draget väg
  Bodbrännmyran myr Stenhällan by Dyviken vik
  Bodbäcken bäck Stenhällan by Dyvikflon flo
  Bodbäcken bäck Stormyren kronotorp Dyvikåsen ås
  Boddalen dal Sund, se Sundet traktnamn Edsmyren myr
  Bodloken sank mark Sund by Edstjärnen tjärn
  Bodmyran myr Sundet traktnamn Edstjärnen tjärn
  Bodmyrorna sankmark Sö i bodarna, se Morgonvattnetsbodarna fäb. Elaktjärnen tjärn
  Bodsjön del av Staversvattnet Tannsjö by Erik-Olsviken vik
  Bodsjön sjö Tjålnäset torp Erik-Perstjärnen tjärn
  Bodtjärnen tjärn Tjädernäset, se Tjålnäset torp Eskilsvattnet sjö
  Bodtjärnen tjärn Tåsveden hmd Fjällsjömyren myr
  Bodtjärnen tjärn Vallsjöberget Saknas Fjällsjömyrkullen höjd
  Bodtjärnen tjärn Volmvattnet kronotorp Fjällsjöviken vik
  Bodtjärnen tjärn Västanå, se Orrnäs by Flakaberget berg
  Bodudden udde Västbyn gårdar Flarken, se Flärkarna tjärn
  Bodviken vik Väst i ön gård Flasktjärnen tjärn
  Bodviken vik Åkerjorden ödetorp Flottaudden udde
  *Bode ödesbyskog skogsområde Åstadbron kronotorp Flärkarna slåttar och tjärnar
  Bodhalsen skogsmark Älgsön hmd Flärkberget, Gamla berg
  Bodmyran sank mark Älgtjärnsberget, se Gårdvattenberget by Flärken tjärn
  Bomyran, Nedre sankmark Ön traktnamn Flyberget berg
  Bodtjärnen tjärn Ön traktnamn Flybergmyren myr
  Bodumsbodarna terräng Ön by Flybäcken bäck
  Bodumsjön sjö Öns bandel, se Ön traktnamn Flystaden f.d. båtlänning
  Bodumsjön sjö Östbyn gårdar Flyn sel
  Bodumsjön sjö   Flyån å
  Bodviken vik   Fodertjärnberget berg
  Bodviken vik   Fodertjärnen tjärn
  Bodån, se Buån del av Rörströmsälven /Se   Forsberget berg
  *Bolsberget berg   Forsmon tallmo
  Bollsberget berg   Forsön ö
  Bollsberget berg   Gambodberget berg
  Bollstjärnen tjärn   Gambodåsen ås
  Bollstjärnen tjärn   Gambäcken bäck
  Bollsön ö   Gamgårdsklippen höjd
  Bolssiön, se Bölensvattnet Saknas   Gammalberg, se Bergs kronopark kronopark
  Bomyran, Övre sankmark   Gamniaseberget berg
  *Borgarbolforsen fors   Gesberget berg
  Borgbäcken bäck   Gesbergbäcken, se Brebäcken bäck
  Borgflon sank mark   Gesbäcken bäck
  Borgforsen fors   Gesflon flo
  Borgforsselet vattensamling   Gessjön sjö
  Borghallen, se Hallen höjd /Se   Gesviken, Södra o. Norra vikar
  Borgmon skogsmark   Gesån å
  Borgremmen udde   Getberget berg
  Borgrädden holme   Glöden skogstrakt
  Borgvattnet sjö   Granvolmtjärnen tjärn
  Borgvattnet sjö   Granön ö
  Borgön ö   Grundselforsen fors
  Bort-på-kälen utmark /Se   Grundvattenberget berg
  Bosundsklippen berg   Grundvattenbäcken bäck
  Brattback berg   Grundvattenmyren myr
  *Brattberget berg   Grundvattentjärnen, se Stortjärnen tjärn
  Brattforsberget berg o. triangelpunkt   Grundvattnet sjö
  Brattforsen fors   Grundvattnet sjö
  Brattforsen fors   Grundvattnet, Lilla sjö
  Brattmyran sankmark   Gräsbäcken bäck
  Brattmyran myr   Gräsbäcktjärnarna tjärnar
  Bredbäcken bäck   Grönberget berg
  Bredviken vik   Grönmyren myr
  Bredvikflon sank mark   Grössjöberget berg
  Brocksjön sjö   Grössjöbäcken bäck
  Brocksjön terräng   Grössjömyren myr
  Brocksjön sjö   Grössjön sjö
  Brocksjönäset näs   Gubbtjärnberget berg
  Brocksjöviken vik   Guldberget, Stora o. Lilla berg
  Brocksjöån å   Guldbergmyren myr
  Brocksjöån å   Guldhammarsnäset näs
  Bromyran myr   Gårdvattenberget, se Lysarklipporna höjd
  Brubäcken bäck   Gårdvattenberget berg
  Bruket terräng   Gårdvattenströmmen ström
  Bruket berg   Gårdvattnet sjö
  Bruket terräng   Gårbäckmyren myr
  Brunnenberget berg   Gårtjärnen tjärn
  Brusön ö   Gårviken vik
  Brännbäcken bäck   Gåstjärnbäcken bäck
  Brännmyran sankmark   Gåstjärnen tjärn
  Brännmyran sank mark   Gössflon, se Gesflon flo
  Brännmyran myr   Gässfrun, se Gesberget berg
  Brännmyrberget berg   Gässjön, se Gessjön sjö
  Brännmyrbäcken bäck   Hagaviken vik
  Brännmyrloken sank mark   Hallen höjd
  Brännudden skogsmark?   Hampviken vik
  Brännudden terräng   Hemflon flo
  Brännvinstjärnkullen höjd   Hocksjöbäcken bäck
  Brännvinstjärnkullen Saknas   Hocksjöbäcktjärnen tjärn
  Brännvinstjärnkullen berg   Hocksjökvarnforsen fors
  Brännvinstjärnmyran sankmark   Hocksjön sjö
  Brännvinstjärnmyran myr   Kronoparken Hocksjömon kronopark
  Brännötjärnen tjärn   Hocksjöskallen höjd
  Bräntholmtjärnen tjärn   Hocksjöviken vik
  Bräntholmtjärnen tjärn   Holmtjärnbäcken bäck
  Bubäcken bäck   Holmtjärnen tjärn
  Buföringsknösen höjd   Holmtjärnviken vik
  Buföringsmyran myr   Hotingsån å
  Buföringsmyran myr   Hvalvattnet, se Valvvattnet sjö
  Buföringstjärnen tjärn   Hålla, se Hallen höjd
  Buskön ö   Håljskullen höjd
  Bustadnäset udde   Håljetjärnen tjärn
  Bustadnäsmyran myr   Håmansholmen holme
  Bustensvattnet sjö   Hälgströmmen ström
  Buåforsen fors /Se   Häljetjärnen, se Långtjärnen tjärn
  Buån del av Rörströmsälven /Se   Hällberget berg
  Byvattenberget berg   Hällnäset näs
  Byvattnet sjö   Hällvattenmyrberget berg
  Byxlårmyran myr   Hällvattenmyrbäcken bäck
  Båsholmen holme   Hällvattenmyren myr
  Båsholmmyran myr   Hällvattenräbbvattenberget berg
  Båthusbäcken del av Röströmsälven   Hällvattenräbbvattnet sjö
  Båthusbäcken bäck   Hällvattensjön sjö
  Båthusklippen höjd   Hällvattenviken vik
  Båthusklippen höjd   Härbärgsnäset näs
  Båthusmyran sank mark   Hästfoderslåtten slått
  Båthusmyran sankmark   Högberget berg
  Båthusmyran myr   Hökeberget berg
  Båthustjärnen tjärn   Hökeön ö
  Båthustjärnen tjärn   Hökholmen holme
  Båthustjärnen tjärn   Hökskäret skär
  Båthusviken vik   Israel-mattsforsen fors
  Båtsmansholmen holme   Johannesmyren myr
  Båtsnäset udde   Jonkallholmen holme
  Båttjärnen tjärn   Julnäsudden udde
  Båttjärnen tjärn   Jäckenön ö
  Bäckmyran sankmark   Jöntetjärnen tjärn
  Bäckmyran myr   Jörmangrop vik och fördjupning
  Bärön ö   Kallkällberget berg
  Bäselet sel   Kallkällsmyren myr
  Bäselet sel /Se   Kampelampberget berg
  Bäselån = Rörströmsälven el. Storån Saknas   Kampelampbäcken bäck
  Bäselån Saknas /Se   Kampelam(p)sjön sjö
  Bästselet sel   Karlmyrarna myrar
  Bästselet del av Röströmsälven   Kervelbäcken bäck
  Bästselet sel   Kerveltjärnen tjärn
  Bästselet lugnvatten   Kindpusten myr
  Bästselforsen fors   Klingertjärnen tjärn
  Bästselforsen fors   Klösan slått och tjärn
  Bästseltjärnen tjärn   Klöstjärnen tjärn
  *Bästselvisen råmärke?   Klösudden udde
  Bäudden udde   Klösudden udde
  Bäudden udde   Klösviken vik
  Bävattenkullen berg   Knuttjärnarna tjärnar
  Bävattenkullen berg   Knösarna bergknallar
  Bävattentjärnen tjärn   Kolviken vik
  Bävattentjärnen tjärn   Kolvikforsen fors
  Bävattnet sjö   Kristoffsholmen holme
  Bävattnet sjö   Kroktjärnen tjärn
  Bäverbrännan skogsmark   Kroktjärnen tjärn
  Bäåbrännan skogsmark   Kroktjärnen tjärn
  Bäåbrännan terräng   Kräkamyren myr
  Bäån å   Kräkamyrtjärnen tjärn
  Bäån å   Kvarntjärnbäcken bäck
  Bäåtjärnen tjärn   Kvarntjärnen tjärn
  Bäåtjärnen tjärn   Kyrktjärnberget berg
  Bölemon skogsmark   Kyrktjärnen tjärn
  Bölena å   Kålsängviken vik
  Bölena sjö   Kälkestjärnarna tjärnar
  Bölenssjön sjö   Källemyren myr
  Bölenssjön sjö   Körselet sel
  Bölenssjön sjö   Körselforsen fors
  Bölensvattnet sjö   Lantmätarhällan berg
  Bölensvattnet sjö   Lappjackeholmen holme
  Bölensvattnet sjö   Lapptjärnen tjärn
  Bölenvattenberget berg   Lassesvedberget berg
  Bölenvattnet sjö   Lessjön sjö
  Bölesberget berg   Lillberget berg
  Bölesmon skogsmark   Lillflärken, se Flärkarna tjärn
  Bölevattnet sjö   Lillflyforsberget berg
  Dalabäcken bäck   Lillflyforsen fors
  Dalabäcken bäck   Lillflyviken vik
  Dalénsudden udde   Lillhällmyren myr
  Dammbrännan skogsmark   Lillmyrberget berg
  Dammbrännan terräng   Lillmyren myr
  Dammtjärnbäcken bäck   Lillmyrkilen, se Näsets kronopark kronopark
  Dammtjärnen tjärn   Miltallbergets kronopark kronopark
  *Degerbäcken bäck   Lilltannsjöberget berg
  *Degerbäcken bäck   Lilltannsjömyren myr
  Degerbäcken vik   Lilltannsjötjärnarna tjärnar
  Degervattenbrännan skog   Lillån å
  Degervattnet sjö   Linklovaviken vik
  Degervattnet sjö   Lisatjärnen tjärn
  Degervattnet sjö   Lundbäcken bäck
  Degervattnet sjö   Lunderna skogstrakt
  Degervattnet sjö /Se   Lysarberget berg
  Degervattnet sjö   Lysarbergmyren myr
  Djupbäcken bäck   Lysarklipparna höjder
  Djupdalen terräng   Långmyrberget berg
  Djupdalen dal   Långmyren myr
  Djupviken vik   Långmyren myr
  Dyviken vik   Långmyrtjärnen tjärn
  Dyviken vik   Långtjärnen tjärn
  Dyvikflon myr   Långtjärnen tjärn
  Dyvikmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Dyvikmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Dyvikåsen ås   Långtjärnkullen höjd
  Edet skogsområde   Långviken vik
  Edsberget berg   Långön ö
  Edsmyran myr   Långön ö
  Edsmyran sankmark   Läholmen holme
  Edstjärnen tjärn   Lämnäsudden udde
  Elaktjärnen tjärn   Lärtjärnen tjärn
  Elaktjärnen tjärn   Lövberget berg
  Elaktjärnen tjärn   Lövbergsmyrbäcken bäck
  Elaktjärnen tjärn   Lövbergsmyren myr
  Erik-Ersbrännan skogsmark   Lövön ö
  Erik-Ivarsmyran sank mark   Maravattstjärnen tjärn
  Erik-Ivarsmyran myr   Mellanbäcken bäck
  Erik-Olsviken vik   Mellanbäckmyren myr
  Erik-Olsviken vik   Mellerstvattenberget berg
  Erik-Perstjärnen tjärn   Mellerstvattenbäcken bäck
  Erik-Perstjärnen tjärn   Mellerstvattnet sjö
  Eskilsvattnet sjö   Mellerstån å
  Fanlund lund el. kulle /Se   Mesbäck bäck
  Farbrorsmyran sankmark   Mesholmen holme
  Farbrorsmyran myr   Middagshällan berg
  *Fetsjön sjö   Midsjöremmen udde
  Fingerborgsmyran myr   Miltallberget berg
  Fjällsjömyran sankmark   Mjövattenberget berg
  Fjällsjömyran myr   Mjövattnet sjö
  Fjällsjömyrbäcken bäck   Mjövattnet sjö
  Fjällsjömyrbäcken bäck   Morgonvardsbäcken bäck
  Fjällsjömyrkullen berg   Morgonvardstjärnen tjärn
  Fjällsjömyrkullen berg   Morgonvattnetstjärnen tjärn
  Fjällsjöviken vik   Målleberget berg
  Fjällsjöviken vik   Mållebäcken bäck
  Flakaberget berg   Mållelokarna myrar
  Flakaberget berg   Mörttjärnen tjärn
  Flakaberget berg   Nagasjön sjö
  Flasktjärnbäcken bäck   Nagasjön sjö
  Flasktjärnbäcken bäck   Nagasjön sjö
  Flasktjärnen tjärn   Nagasjöån å
  Flasktjärnen tjärn   Nicke-Nilstjärnen tjärn
  Flasktjärnkullen berg   Noret spakå
  Flasktjärnkullen berg   Noret spakå
  Floberget berg   Noret slått och å-del
  Floberget berg   Norrabäckstjärnen, se Morgonvattnetstjärnen tjärn
  Floberget berg   Norrabacktjärnen, se Morgonvardstjärnen tjärn
  Floberget berg   Norrtjärnklippen höjd
  Flotjärnen tjärn   Norsbrännan skogsmark
  Flottaudden udde   Norsklippen höjd
  Flottaviken vik   Norstjärnarna tjärnar
  Flyberget berg   Nybodberget berg
  Flybergmyran myr   Nybrännan skogstrakt
  Flybäcken bäck   Nybyggåsen ås
  Flymyran sankmark   Nyslåtten slått
  Flymon skogsområde   Nyslåttesmyren myr
  Flystadforsen fors   Nyslåttestjärnen tjärn
  Flyån å   Näset näs
  Flyån å   Näsets kronopark kronopark
  *Flåsjökullen höjd   Näsflon flo
  *[Fl]åsjökullen berg   Näsforsen fors
  Flåsjön sjö   Näsholmen holme
  Flärkberget berg   Näsmyrlokarna slåttar
  Flärkberget berg   Nässjön sjö
  Flärkberget berg   Näsviken vik
  Flärken sankt område   Nördtjärnsklippen berg
  Flärkviken vik   Nötviken vik
  Flärkån å   Ormtjärnen tjärn
  Flärkån å   Orrbonäset näs
  Flärkån å   Orrmyren myr
  Flottaudden udde   Orrsjöberget berg
  Flottaviken vik   Orrsjön sjö
  Flyberget berg   Orrsjöviken vik
  Flybergmyran myr   Orrnäset näs
  Flynäset udde   Oxberget berg
  Flyraningen sank mark   Oxbäcken bäck
  Flyremmen ö   Oxtjärnen tjärn
  Flyvågen å   Petrusberget berg
  Flyån å   Porsflon flo
  Fodertjärnberget berg   Prästön ö
  Fodertjärnberget berg   Pärlbäck vik
  Fodertjärnberget berg   Rackonbäcken, se Hällvattenmyrbäcken bäck
  Fodertjärnbäcken bäck   Rackonslåtten slått
  Fodertjärnbäcken bäck   Ransmyrberget berg
  Fodertjärnbäcken bäck   Ransmyren myr
  Fodertjärnen tjärn   Remmarna sandåsar
  Fodertjärnen tjärn   Renholmen holme
  *Forklippen berg   Rensjöberget berg
  Forklippen, se Fordertjärnberget berg   Rensjön sjö
  Forsberget berg   Rensjön sjö
  Forsbäcken bäck   Rensjönäs kronopark kronopark
  Forsmon skogsmark   Rensjötjärnarna tjärnar
  Forsmon myr   Rensjötjärnen tjärn
  Forsnäset udde   Rensjöån å
  Forssvedjan skogsmark   Risbackmyren myr
  Forsön halvö   Rismyren myr
  Fransosmyran myr   Rismyrtjärnen tjärn
  Frimyran myr   Rossötjärnen tjärn
  Frönäset udde   Rotnäset näs
  Fågellekberget berg   Rudsjöräbbvattnet sjö
  Fågellekmyran myr   Rulltuvtjärnen tjärn
  Fågellektjärnen tjärn   Rumpnäset näs
  Fågelvinmyran myr   Rutjärnarna tjärnar
  Fågelvinmyran myr   Råbbeforsen fors
  Fångstgropar fornlämningar /Se   Råbbeön ö
  Färjsundet sund   Råckenberget berg
  Förelmyran sankmark   Råckentjärnen tjärn
  Förelmyran sankmark   Räbbvattenbäcken bäck
  Förelmyran myr   Räbbvattentjärnen, se Räbbvattnet tjärn
  Gammbodberget berg   Räbbvattentjärnen tjärn
  Gammbodflon sank mark   Räbbvattentjärnen, se Hällvattenräbbvattnet tjärn
  Gammbodåsen ås   Räbbvattnet = Räbbvattentjärnen tjärn
  Gammflärkberget berg   Räbbvattnet sjö
  Gammgårdsklippen berg   Räbbvattnet, se Rudsjöräbbvattnet sjö
  Gammkvarnbäcken bäck   Räbbviken vik
  Gammkvarnbäcken bäck   Räbbvikkullen höjd
  Gamm-Kvarnmyran sank mark   Rödflokullen höjd
  Gammkvarnmyran myr   Rödflon flo
  Gamm-Nisseberget berg   Rörströmsälven, se Storån å
  Gamm-Nisseberget berg   Rörtjärnberget berg
  Gesbergbäcken bäck   Rörtjärnen tjärn
  Gesberget berg   Salomonsberget berg
  Gesbodarna f.d. fäbodar   Salomonstjärnen tjärn
  Gesbäcken bäck   Sandnäset näs
  Gesbäcken bäck   Sandnäset näs
  Gesflon sank mark   Selet sel
  Gesfrun höjd, triangelpunkt   Sjulbäcken bäck
  Gesfrun berg   Sjömyren myr
  Gesmyrtjärnen tjärn   Skarpabborrtjärnen tjärn
  Gesnäset udde   Skarpberget berg
  Gessjön sjö   Skavbetjärnen tjärn
  Gesviken, Nedre Saknas   Skidbenmyren myr
  Gesviken, Övre vik   Skirsjömyren myr
  Getberget berg   Skirsjön, Stora sjö
  Gethällan sankmark   Skrakaholmen holme
  Getklövmyran sank mark   Skravelforsen fors
  Getklövmyran myr   Skyrsjön, se Skirsjön sjö
  »gietsbecken», se Gesbäcken bäck   Skärnoret å
  *Gijssiö tresk sjö   Skärmorsmyren myr
  Glasmyran myr   Sluppen vik
  Glasmyran myr   Slåttestjärnen tjärn
  Glöden skogstrakt   Slåttestjärnen tjärn
  Glöden terräng   Småtjärnarna tjärnar
  Granberget berg   Snåråsen, (Norra) ås
  Granberget berg   Snåråsmyren myr
  Granbergsmyran sankmark   Snåråsvattnet sjö
  Granbergsmyran myr   Sparsilvberget berg
  Grankullarna bergsparti   Spruttberg berg
  Grankullarna berg   Spruttberget berg
  Granvolmtjärnen tjärn   Språtberget, se Spruttberget berg
  Granvolmtjärnen tjärn   Språtberget berg
  Granön ö   Spångmyren myr
  *Grijssiö tresk sjö /Se   Spångmyren myr
  Grommeltjärnen tjärn   Spångmyrtjärnen tjärn
  GroSiön, se Grössjön sjö   Spärsilvberget berg
  »grosiön», se Grössjön sjö   Staversmyren myr
  Grundselberget berg   Staversvattnet, Norra, Västra, Östra sjöar
  Grundselet lugnvatten   Staversån å
  Grundselforsen fors   Staversån å
  Grundvattenberget berg   Staversån å
  Grundvattenberget berg   Stenhammaren bergudde
  Grundvattenbäcken bäck   Stenhällans kronopark kronopark
  Grundvattenbäcken bäck   Stensvattnet sjö
  Grundvattenmyran myr   Stentjärnen tjärn
  Grundvattenmyran sank mark   Stenudden udde
  Grundvattenmyran sank mark   Stenudden udde
  Grundvattenmyran myr   Storberget berg
  Grundvattnet sjö   Stordalen slått och bäck
  Grundvattnet sjö   Storflarken, se Flärkarna tjärn
  Grundvattnet sjö   Storfloberget berg
  Grundvattnet sjö   Storflobäcken bäck
  Grytan ö   Storflon flo
  Grytudden udde   Storflotjärnen tjärn
  Grytåsen ås /Se   Storflyforsen fors
  Gråthålet skogsmark?   Stormyrbäcken bäck
  Gräsbäcken bäck   Stormyren myr
  Gräsbäckmyran myr   Stormyren myr
  Gräsbäckmyran sank mark   Stormyren myr
  Gräsbäckmyran myr   Stormyrtjärnen tjärn
  Gräsbäckmyrviken sank mark   Storsvedberget berg
  Gräsbäckmyrviken myr   Stortjärnen tjärn
  Gräsbäcktjärnarna tjärnar   Storvallsjön sjö
  Grästjärnen sank mark   Storån å
  Grästjärnen tjärn   Storån å
  Gräventjärnarna tjärn   Storån, se Tåsjöälven å
  Grönberget berg   Strandmyren myr
  Gröningsbäcken bäck   Strandmyrstråcken ström
  Grönmyran myr   Stråcken ström
  Grönskäret holme   Stubbnäset näs
  Grönskäret skär   Stugubottensjön del av sjö
  Grössjöberget berg   Stålåforsen fors
  Grössjöbäcken bäck   Stålåklippen höjd
  Grössjömyran myr   Stålån å
  Grössjön sjö   Stålåviken vik
  Grössjön sjö   Sundbron bro
  Grössjön sjö   Sundmyren myr
  Grössjötjärnen tjärn   Sundsjön sjö
  Gröthällan höjd   Sunnanbergmyren myr
  Gubbtjärnberget berg   Sunnenbergmyren myr
  Gubbtjärnen sankmark   Svanabyns kronopark kronopark
  Gubbtjärnen tjärn   Svanavattnet sjö
  Gubbtjärnen tjärn   Svartabborrtjärnen tjärn
  *Gulavattenberget berg   Svartabborrtjärnen tjärn
  *Gulavattnet sjö   Svartberget berg
  Gullbergmyran myr   Svarttjärnberget berg
  Gullbergmyran myr   Svarttjärnbäcken bäck
  Gullhammarsnäset udde   Svarttjärnen tjärn
  Gummelmyran sankmark   Svarttjärnen tjärn
  Gummelmyran myr   Svarttjärnen tjärn
  Gummeltjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Gummeltjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Gårbäcktjärnen tjärn   Svarttjärnklippen höjd
  Gårbäcktjärnen tjärn   Svarttjärnsberget berg
  ?Gårdvattenberget berg   Svartviken vik
  Gårdvattenströmmen å   Svartvolmen holme
  Gårdvattnet sjö   Svedberget berg
  ?Gårdvattnet sjö   Svedbergmyren myr
  Gårdvattnet sjö   Svens(k)myren myr
  Gårdvattenberget berg   Svenstjärnen tjärn
  Gårela sank mark   Sågberget berg
  Gårtjärnarna tjärnar   Sågbäcken bäck
  Gårtjärnarna tjärnar   Sågviken vik
  Gårtjärnarna tjärnar   Sönktjärnen tjärn
  Gårtjärnen tjärn   Sörån å
  Gårviktjärn tjärn   Tallholmen holme
  Gårviktjärnen tjärn   Tallön ö
  Gåstjärnbäcken bäck   Tannsjön sjö
  Gåstjärnbäcken bäck   Tannsjön, Lilla sjö
  Gåstjärnen tjärn   Tannån å
  Gåstjärnen tjärn   Tasktjärnen tjärn
  Gäddudden udde   Tjocknäset näs
  Gäddudden udde   Tjuvbäcken myr
  Gässjön sjö   Tjuvbäckmyren myr
  Gässjön sjö /Se   Tjålberget berg
  Gässjöån å /Se   Tjålbergsmyren myr
  Göranslina ägogräns /Se   Tjålbergsmyren myr
  Hagaviken vik   Tjålbäcken bäck
  Hallen höjd /Se   Tjålen skogsmark
  Hampviken vik   Tjålsflon flo
  Handskmyran sankmark   Tjälberget, se Tjålberget berg
  Helgekullen berg   Tjärnmyrbäcken bäck
  Helgetjärnen tjärn   Tjärnmyren myr
  Helgströmmen ström   Tjärnmyren myr
  Helgströmmen ström   Tjärnmyren myr
  Hellusio, se Hällvattnet, Stora sjö   Tjärnmyrtjärnen tjärn
  +i Hellu sio = Hällvattnet sjö   Tomasedet landremsa
  Hellusio = St. Hällvattnet sjö /Se   Trehörningen sjö
  *Hemsjön sjö   Trehörningsberget berg
  Hocksjöbäcken bäck   Trehörningssjön sjö
  Hocksjöbäcken bäck   Trollholmen holme
  Hocksjöbäcktjärnen tjärn   Trollskäret skär
  Hocksjöbäcktjärnen tjärn   Tuningstjärnen tjärn
  Hocksjökvarnforsen fors   Tvärmyrberget berg
  Hocksjökvarnforsen fors   Tvärmyren myr
  Hocksjökvarnforsen fors   Tången del av berg
  Hocksjömyran myr   Tåsjöälven å
  Hocksjön sjö   Tåsvedberget berg
  Hocksjön sjö   Täbbknösen höjd
  Hocksjön sjö   Tällön ö
  Hocksjön sjö   Vallsjöbergets kronopark kronopark
  Hocksjön sjö /Se   Vallsjömyren myr
  Hocksjöskallen höjd   Vallsjön, Lilla sjö
  Hocksjöskallen berg   Vallsjöviken vik
  Hocksjöskallen höjd   Valmvattenberget berg
  Hocksjöskallen berg   Valmvattenbrännan höjd
  Hocksjöviken vik   Valmvattenbäcken bäck
  Hocksjöviken vik   Valmvattenkullen höjd
  Holmselet del av Röströmsälven   Valmvattnet sjö
  Holmselet lugnvatten   Valvvattnet sjö
  Holmtjärnbäcken bäck   Valvön ö
  Holmtjärnen tjärn   Vangen, Norra o. Södra sjöar
  Holmtjärnmyran myr   Vangmyren myr
  Holmtjärnviken vik   Vangstadviken vik
  Hotingsjödammen damm   Vattumyrbäcken bäck
  Hotingsån å   Vattumyren myr
  Hundholmen udde   Vibergsbrännan skogsmark
  Hållbäcken bäck   Vindmyren myr
  Hålltjärnarna tjärnar   Vindmyren myr
  Håmansholmen holme   Vindmyrklippen höjd
  Häbbersnäset udde   Viskogbäcken bäck
  Häbbersnäsmyran myr   Viskogtjärnen tjärn
  Häckelbäcken bäck   Vågarna vikar o. slåttar
  Häckelbäcken bäck   Vågen vik
  Häckelbäckstjärnen tjärn   Vågen vik
  Hällberget berg   Vågen vik
  Hällberget berg   Vålön ö
  Hällebyberget berg   Västerstvattenberget berg
  Hällholmarna holmar   Västerstvattenberget berg
  Hällholmviken vik   Västerstvattnet sjö
  Hällkvistberget berg   Västvattnet, se Västerstvattnet sjö
  Hällmyran sankmark   Åkerön ö
  Hällmyran myr   Åsarna åsar
  Hällnäset udde   Sjöbrännan skogstrakt
  Hällorna hällor   Åsjöbäcken bäck
  Hällorna berg(?)   Åsjöbäcken bäck
  Hälludden udde   Åsjömyren myr
  +Hællusior = Hällvattnet sjö   Åsjömyren myr
  Hällvattenbodarna f.d. fäbodar?   Åsjön sjö
  Hällvatten-Räbbvattnet tjärn   Åsjön sjö
  (?)Hällvattensjön sjö /Se   Åstadbäcken bäck
  (?) Hällvattensjön sjö   Åstadforsen fors
  (?) Hällvattensjön sjö   Älgbodbäcken vik
  Hällvattensjön sjö   Älgbodudden udde
  ?Hällvattensjön sjö   Älgknösarna höjder
  Hällvattensnoret Saknas   Älgsön ö
  Hällvattenviken vik   Älgtjärnen tjärn
  Hällvattenån å   Älgtjärnsberget berg
  Hällvattenån å   Ängestjärnen tjärn o. kronotorp
  Hällvattenån å   Ängestjärnsbäcken bäck
  Hällvattmyran myr   Äskilsvattnet, se Eskilsvattnet sjö
  Hällvattmyrberget berg   Överstvattenberget berg
  Hällvattmyrbäcken bäck   Överstvattnet sjö
  Hällvattnet, Stora sjö /Se    
  Hällvattnet sjö    
  Hällvattnet sjö    
  Hällvattnet, Lilla o. Stora sjöar /Se    
  Stora Hällvattnet sjö /Se    
  Hällvattnet, St. sjö    
  Hällvattnet, Stora sjö /Se    
  Hästfoderslåtten sankmark    
  Hästfoderslåtten myr    
  Hästviken vik    
  Högaberget berg    
  Högarna berg    
  Högberget berg    
  Högberget berg    
  HögsiöSkallen, se Hocksjöskallen berg    
  »högsiö skallen», se Hocksjöskallen höjd    
  *Hökberget berg    
  Hökerberget berg    
  Hökerön ö    
  Høttings sio sjö /Se    
  Idviken vik    
  Idviken vik    
  Iljasmyrraningen skogsområde    
  Illrået sank mark    
  Illvädersmyran sank mark    
  Illvädersmyran myr    
  Ingestjärnberget berg    
  Ingestjärnberget berg    
  Ingestjärnbäcken bäck    
  Ingestjärnbäcken bäck    
  Ingestjärnen tjärn    
  Ingestjärnen tjärn    
  Israel-Matsforsen fors    
  Israel-Matsforsen fors    
  Jackemo myr    
  Jackemyran sankmark    
  Jackemyran myr    
  Jan-Gustavsmyran sank mark    
  Jan-Gustavsmyran myr    
  Jesbergzkjlen, se Gesfrun berg    
  Johan-Ersmyran sank mark    
  Johan-Ersmyran myr    
  Jonasslåtten terräng    
  Jonkallholmen holme    
  Jonke-Göransknularna höjder    
  Jonke-Göransknularna höjder    
  Jonkemyran myr    
  Jonkemyran myr    
  Jonkemyran myr    
  Jon-Persmyran sank mark    
  Jon-Persmyran myr    
  Jon-Persslåtten sank mark    
  Jon-Persslåtten myr    
  Jontemyran myr    
  Jontetjärnen tjärn    
  Jontetjärnsbäcken bäck    
  Josefhålet sankmark    
  Josefhålet myr    
  Julnäsudden udde    
  Junseledalen dal    
  Junseledalen dal    
  Jutteskullen berg    
  Jutteskullen berg    
  Juttestjärnen tjärn    
  Juttestjärnen tjärn    
  Jäkenön ö    
  Kajeloken sank mark    
  Kajeloken myr    
  Kallkällberget berg    
  Kallkällberget berg    
  Kallkällmyran myr    
  Kallkällmyran sankmark    
  Kallkällmyran myr    
  Kallkällmyran myr    
  Kallkällmyran myr    
  Kallmyran myr    
  Kallmyrberget berg    
  Kampelammberget berg    
  Kampelammbäcken bäck    
  Kampelammyran myr    
  Kampelammsjön sjö    
  Kampelammsjön sjö    
  Kanalen sund    
  Karlmyrorna myrar    
  Kattloken tjärn    
  Kattrumpan sank mark    
  Kattrumpan terräng    
  Kattrumpmyran sankmark    
  Kattrumpmyran myr    
  Kattögelbäcken bäck    
  Kerstopsholmen holme    
  Kervelbäcken bäck    
  Kervelbäcken bäck    
  Kervelmyran sankmark    
  Kervelmyran myr    
  Kervelremmen terräng    
  Kervelremmen berg    
  Kerveltjärnen tjärn    
  Kerveltjärnen tjärn    
  Kilen skogsområde    
  Killingholmen del av udde    
  Killingholmen holme    
  Kiltahällan hällar    
  Kindpusten tjärn    
  Klingermyran sankmark    
  Klingermyran sank mark    
  Klingermyran myr    
  Klingermyran myr    
  Klingermyran myr    
  Klingerselet sel    
  Klingerselforsen fors    
  Klingertjärnbäcken bäck    
  Klingertjärnen tjärn    
  Klingrorna sankmark    
  Klingrorna myr    
  Klippsta terräng    
  Klösan slåtter o. tjärn /Se    
  Klösan slåtter och tjärn /Se    
  Klöstjärnen tjärn    
  Klösudden udde    
  Klösudden udde    
  Klösudden udde /Se    
  Klösviken vik    
  Klösviken vik /Se    
  Klövtjärnarna tjärnar    
  Knuttjärnbäcken bäck    
  Knuttjärnhögen höjd    
  Knuttjärnknubben höjd    
  Knuttjärnmyran myr    
  Knösarna höjder    
  Kojtjärnen tjärn    
  Kojtjärnen tjärn    
  Kojtjärnen tjärn    
  Kolviken vik    
  Kolviksmon skogsområde    
  Korstjärnberget berg    
  Korstjärnen tjärn    
  Krakamyran myr    
  Krakamyrtjärnen tjärn    
  Krokmyran sankmark    
  Kroknoret vattendrag    
  Kroktjärnbäcken bäck    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnsbäcken bäck    
  Kroktjärnsbäcken bäck    
  Kronbymyran sankmark    
  Kronbymyran myr    
  Kronmyran sankmark    
  Kronoborgmyran sank mark    
  Kronoborgmyran myr    
  Kullarna höjder    
  Kullarna berg    
  Kulltjärnkullen höjd    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarndammen tjärn?    
  Kvarndammen sjö    
  Kvarnmyran sankmark    
  Kvarnmyran myr    
  Kvarnströmmen ström    
  Kvarntjärnbäcken bäck    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarnån å    
  Kvarnån å    
  Kyrktjärnberget berg    
  Kålsundsviken vik    
  Kälberget berg    
  Kälberget berg    
  Kälberget berg /Se    
  Kälbergsmyran sankmark    
  Kälbergsmyran sankmark    
  Kälbergsmyran myr    
  Kälbergsmyran myr    
  Kälbäcken bäck    
  Kälbäcken bäck    
  Kälbäcken bäck    
  Kälbäcken bäck /Se    
  Kälen skogsområde    
  Kälen utmark /Se    
  Kälkestjärnarna tjärnar    
  Kälkestjärnarna tjärnar    
  Källemyran myr    
  Kälnäset näs (o. torp) /Se    
  Kälsflon sank mark    
  Kälsmyran myr    
  Kälsmyrbäcken bäck    
  Käringviken vik    
  Körselet del av Röströmsälven    
  Körselet lugnvatten    
  Körselforsen fors    
  Körselforsen fors    
  Körselmyran sankmark    
  Körselmyran myr    
  Landshövdingstenen minnessten    
  Lantmätarhällan berg    
  Lantmätarrået sankmark    
  Lantmätarrået myr    
  Lappback terräng    
  Lappholmen holme    
  Lapp-Jackeholmen holme    
  Lappkåtahällan hällar    
  Lapploken myr    
  Lassesvedberget berg    
  Lassesvedberget berg    
  Lavavikberget berg    
  Lavaviken vik    
  Lavsjömyran sankmark    
  Lefsiön, se Lesjön sjö    
  Lefsiön, se Lessjön Saknas    
  Lerudden udde    
  Lesjöflon sank mark    
  Lesjön sjö    
  Lesjön sjö    
  Lesjön sjö    
  Lesjön sjö    
  Lessjön sjö    
  Lesjön sjö    
  Lesjön sjö    
  Lesjön sjö    
  Lillberget berg    
  Lillberget berg    
  Lillberget berg    
  Lillberget berg    
  Lill-Björnmyran sankmark    
  Lillflyforsberget berg    
  Lillflyforsen fors    
  Lillflyn sjö    
  Lill-Grundvattnet sjö    
  Lill-Grundvattnet sjö    
  Lill-Gullberget berg    
  Lill-Gullberget berg    
  Lillholmen holme    
  Lill-Hällvattenbäcken bäck    
  Lill-Kyrktjärnen tjärn    
  Lillmyran myr    
  Lillmyran myr    
  Lillmyran myr    
  Lillmyrberget berg    
  Lillmyrbäcken bäck    
  Lillmyrbäcken bäck    
  Lillmyrbäcken bäck    
  Lillmyrkilen skogsområde    
  Lillmyrtjärnen tjärn    
  Lill-Rensjötjärnen tjärn    
  Lill-Räbbviken vik    
  Lillselet vattendrag    
  Lillselet lugnvatten    
  Lillselholmen holme    
  Lillselet sel    
  Lillselmyran sankmark    
  Lillselmyran myr    
  Lill-Tannsjöberget berg    
  Lill-Tannsjöberget berg    
  Lill-Tannsjöbäcken bäck    
  Lill-Tannsjöbäcken bäck    
  Lill-Tannsjömyran sank mark    
  Lill-Tannsjömyran myr    
  Lill-Tannsjön sjö    
  Lill-Tannsjön sjö    
  Lill-Tannsjötjärnen tjärn    
  Lill-Tannsjötjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lill-Vallsjöberget berg    
  Lill-Vallsjöberget berg    
  Lill-Vallsjömyran myr    
  Lill-Vallsjön sjö    
  Lill-Vallsjön sjö    
  Lill-Vallsjötjärnen tjärn    
  Lillån å    
  Lill-Älgtjärnen tjärn    
  Lindbergsudden udde    
  Lisaberget berg    
  Lisaberget berg    
  Lisatjärnen tjärn    
  Lokberget berg    
  Lokmyran myr    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnmyran myr    
  Lomviken vik    
  Lundbäcken bäck    
  Lustgården bergsparti    
  Lutetallberget berg    
  Lutetallberget berg    
  Lysarberget berg    
  Lysarberget berg    
  Lysarklipparna berg    
  Lågberget berg    
  Lågberget berg    
  Lågberget berg    
  Långberget Saknas    
  Långmarkkullen berg    
  Långmarkkullen berg    
  Långmarktjärnarna tjärnar    
  Långmarktjärnarna tjärnar    
  Långmarktjärnen tjärn    
  Långmarktjärnen tjärn    
  Långmyran myr    
  Långmyran sankmark    
  Långmyran sank mark    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran sankmark    
  Långmyran myr    
  Långmyran sankmark    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långmyrberget berg    
  Långmyrberget berg    
  Långmyrberget berg    
  Långmyrberget berg    
  Långmyrberget berg    
  Långmyrloken tjärn    
  Långmyrtjärnen tjärn    
  Långnäset udde    
  Långnäset holme    
  Långnäset ö    
  Långskravelforsen fors    
  Långtjärnbäcken bäck    
  Långtjärnbäcken bäck    
  Långtjärnbäcken bäck    
  Långtjärnbäcken bäck    
  Långtjärnbäcken bäck    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnkullen höjd    
  Långtjärnmyran sankmark    
  Långtjärnmyran myr    
  Långtjärnmyran myr    
  Långtjärnmyran myr    
  ?Långvangen sjö    
  Långvangen sjö /Se    
  Långviken vik    
  Långön ö    
  Långön ö    
  Långön ö    
  Långön ö    
  Långötjärnen tjärn    
  Lämnäsudden udde    
  Lätjärnen tjärn    
  Löftjälberget, se Tjälberget berg    
  Lövberget bergsparti    
  Lövberget berg    
  Lövbergsmyran sankmark    
  Lövbergsmyran myr    
  Lövholmen holme    
  Lövholmen holme    
  Lövsvedhögen höjd    
  Lövön ö    
  Medsjöremmen holme    
  Mellaforssen, se Näsforsen fors    
  Mellanberget berg    
  Mellanberget berg    
  Mellanbergsbäcken bäck    
  Mellanbergsbäcken bäck    
  Mellanbäckmyran sank mark    
  Mellanbäckmyran myr    
  Mellanmyran myr    
  Mellantjärnen tjärn    
  Mellantjärnen tjärn    
  Mellerstvattenberget berg    
  Mellerstvattenberget berg    
  Mellerstvattenbäcken bäck    
  Mellerstvattenmyran myr    
  Mellerstvattnet sjö    
  Mellerstån å    
  Mesbäck bäck    
  Mesholmen holme    
  Mesholmen holme    
  Middagshällan höjd    
  Miltallberget berg    
  Miltallforsen fors    
  Miltallmyran sankmark    
  Mjövattenberget berg    
  Mjövattenkullen höjd    
  Mjövattenströmmen ström    
  Mjövattnet sjö    
  Mjövattnet sjö    
  Mjövattnet sjö /Se    
  Mjövattnet sjö    
  Mobergsmyran sank mark    
  Mobergsmyran myr    
  Morgonvardsbäcken bäck    
  Morgonvardsmyran myr    
  Morgonvardstjärnen tjärn    
  Morgonvardstjärnen tjärn    
  Morgonvardstjärnen tjärn    
  Mossamyran myr    
  Målleberget berg    
  Mållebäcken bäck    
  Mållelokarna myrar    
  Månsberget berg    
  Månsberget berg    
  Månshällan berg    
  Märatjärnarna tjärnar    
  Märatjärnarna tjärnar    
  Märatjärnen tjärn    
  Märit-Olsmyran sankmark    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Nabben höjd    
  Nagasjöbodarna f.d. fäbodar    
  Nagasjön sjö    
  Nagasjön sjö /Se    
  Nagasjön Saknas    
  Nagasjön sjö    
  Nagasjön sjö    
  Nagasjön sjö    
  Nagasjön sjö    
  Nagasjön sjö    
  Nagasjön sjö    
  Nagasjön sjö    
  Nagasjön sjö /Se    
  Nagasjön sjö /Se    
  Nagasjöån å    
  Nagasjöån å    
  Nagasjöån å    
  Nagel Siön, se Nagasjön sjö    
  +Naijgarsior = Nagasjön sjö    
  Namnlösloken sank mark    
  Nederholmen holme    
  Nedersjön del av Staversvattnet    
  Nedersjön sjö    
  +i Neigarsio = Nagasjön sjö    
  Nickeborgdalen dal    
  Nicke-Nilstjärnen tjärn    
  Nilsmyran sankmark    
  Nilsmyran myr    
  Nils-Persmyran myr    
  Nils-Persmyran myr    
  Noret å    
  Noret vattensamling    
  Noret sund    
  Noret terräng    
  Norrflon myr    
  Norsklippen höjd    
  Norsmyran sankmark    
  Norstjärnen tjärn    
  Nyberga terräng    
  Nybodberget berg    
  Nyboberget berg /Se    
  Nybodkullen höjd    
  Nybrännan skogsmark    
  Nybyggåsen berg    
  Nybyggåsen berg    
  Nydammet fördämning    
  Ny-Kvarnmyran sank mark    
  Ny-Kvarnmyran myr    
  Ny-Kvarnmyrtjärnen tjärn    
  Ny-Kvarnmyrtjärnen tjärn    
  Nymyran sankmark    
  Nymyran myr    
  Nymyran sankmark    
  Nymyran myr    
  Nymyran myr    
  Nymyran myr    
  Nymyrbrännan bergsparti    
  Nymyrbrännan berg    
  Nymyrkullen berg    
  Nymyrkullen berg    
  Nyslåtten ängsmark    
  Nyslåtten myr    
  Nyslåttesmyran sankmark    
  Nyslåttesmyran myr    
  Nyslåttesmyrtjärnen tjärn    
  Nyslåttesmyrtjärnen tjärn    
  Nystalldalen dal?    
  Nålåstjärnen tjärn    
  Nålåstjärnen tjärn    
  *Näsberget berg    
  *Näsberget berg    
  Näsberget berg    
  Näsberget berg    
  Näset näs    
  Näset udde    
  Näset udde    
  Näset näs    
  Näsflon myr    
  Näsforsen fors    
  Näsforsen fors    
  Näsholmen holme    
  Näslundstjärnen tjärn    
  Näslundstjärnen tjärn    
  Näsmyrlokarna sank mark    
  »näs Siön», se Bodumsjön sjö    
  Nässjön sjö    
  Näsudden udde    
  Näsviken vik    
  Näsviken vik    
  Näsån å    
  Näsån å    
  Nögalsiön, se Nagasjön sjö    
  Nörd-Mellanbergmyran myr    
  Nörd-Mellanbergmyran myr    
  Nördtjärnklippen höjd    
  Nördtjärnklippen berg    
  Nötviken vik    
  Nötvikudden udde    
  Ol-Hansbäcken bäck    
  Ollemyran sankmark    
  Ollemyran myr    
  Ormtjärnen tjärn    
  *Ormån å    
  Orrmyran sankmark    
  Orrmyran sankmark    
  Orrmyran myr    
  Orrmyrbäcken bäck    
  Orrmyrbäcken bäck    
  Orrmyrtjärnen tjärn    
  Orrmyrtjärnen tjärn    
  Orrnäs terräng    
  Orrnäs terräng    
  Orrnäset näs    
  OrrnäsSiön, se Bölenssjön sjö    
  »orrnäs siön», se Bölenssjön sjö    
  Orrnäsudden udde    
  Orrnäsviken vik    
  Orrnäsån å    
  Orrsjön sjö    
  Orrsjöberget berg    
  Orrsjöberget berg    
  Orrsjön sjö    
  Orrsjötjärnen tjärn    
  Orseudden udde    
  Orrsjötjärnbäcken bäck    
  Oxberget berg    
  Oxberget berg    
  Oxbergmyran sankmark    
  Oxbäcken bäck    
  Oxbäcken bäck    
  Oxbäckmyran sankmark    
  Oxbäckmyran myr    
  Palinsholmen holme    
  Passmyran sankmark    
  Pelle-Kättbacken höjd    
  Pelle-Kättbacken berg    
  Pellemyran myr    
  Pellemyran myr    
  Pellemyrberget berg    
  Pellemyrberget berg    
  Per-Ersholmen holme    
  Per-Ersmyran sankmark    
  Per-Ersmyran myr    
  Per-Svenstjärnen tjärn    
  Petterslokarna sankmark    
  Pikeudden udde    
  Pikeudden udde    
  Porsflon sankmark    
  Porsflotjärnen tjärn    
  Postarmyran myr    
  Pottjärnen tjärn    
  Pottjärnen tjärn    
  Pottjärnmyran sank mark    
  Pottjärnmyran myr    
  Prästön ö, udde    
  Pärholmen del av udde    
  Pärholmen holme    
  Pärlbäcken bäck    
  Pärlrostjärnen tjärn    
  Pärlrostjärnen tjärn    
  Rackonbäcken bäck    
  Rackonslåtten slåttermark?    
  Ramselkojdalen dal    
  Randasio = Rörströmssjön sjö /Se    
  Raningen sank mark    
  Raningen sank mark    
  Raningsmon sank mark    
  Ransmyran myr    
  Ransmyrberget berg    
  Ratmyran sankmark    
  Ratmyran sankmark    
  Ratmyran myr    
  Ratmyran myr    
  Ratmyrtjärnen tjärn    
  Ratmyrtjärnen tjärn    
  Remmarna höjder    
  Remmartjärnen tjärn    
  Remmen udde    
  Remsiön, se ?Skyrsjön, Stora sjö    
  Renholmen holme    
  Renholmen holme    
  Rensjöberget berg    
  Rensjöberget berg    
  Rensjöberget berg    
  Rensjöberget berg    
  Rensjöberget berg    
  Rensjöberget berg    
  Rensjöbäcken bäck    
  ?Rensjön sjö    
  Rensjön sjö    
  Rensjön sjö    
  Rensjön sjö    
  Rensjötjärnen tjärn    
  Rensjötjärnen tjärn    
  Rensjötjärnkullen höjd    
  Rensjötjärnkullen berg    
  Rensjöån å    
  Rensjöån bäck    
  Rensjöån å    
  Rensjöåudden udde    
  Renvallmyran sankmark    
  Renvallmyran myr    
  Reselinstjärnen tjärn    
  Reselinstjärnen tjärn    
  Risbackmyran sankmark    
  Rismyran sankmark    
  Rismyran myr    
  Rismyrtjärnen tjärn    
  Rismyrtjärnen sjö    
  Rockentjärnberget berg    
  Rockentjärnberget berg    
  Rockentjärnen tjärn    
  Rockentjärnen tjärn    
  Rossiön, se Bodumsjön Saknas    
  Rossön ö    
  Rossön ö    
  Rossön ö    
  Rossötjärnen tjärn    
  Rubbeforsen fors    
  Rubbeforsen fors    
  Rubbeön, Nedre Saknas    
  Rubbeön, Nedre halvö    
  Rubbeön, Övre Saknas    
  Rubbeön, Övre ö    
  Rudsjö-Räbbvattnet sjö    
  Rudtjärnarna tjärnar    
  Rudtjärnarna tjärnar    
  Rulltuvtjärnen tjärn    
  Rulltuvtjärnen tjärn    
  Rumpnäset näs    
  Ryesiön, se Skyrsjön, Stora sjö    
  Råberget berg    
  Råberget berg    
  Råbergtjärnen tjärn, vik    
  Råbergtjärnen vik    
  Rået sankmark    
  Rået myr    
  Rålinmyran sankmark    
  Råströmsälven, se Rörströmsälven älv /Se    
  Råströmsälven = Rörströmsälven el. Storån Saknas    
  Råsön, se Rossön ö    
  Räbbvattenberget berg    
  Räbbvattenbäcken bäck    
  Räbbvattenknösarna höjder    
  Räbbvattenmyran myr    
  Räbbvikbäcken bäck    
  Räbbvikkullen berg    
  Räbbvikmyran sank mark    
  Rävhällan hälla, höjd    
  Rävrumpmyran sankmark    
  Rävrumpmyran myr    
  Röberget, se Råberget berg    
  Röberget, se Råberget berg    
  Rödflobäcken bäck    
  Rödflobäcken bäck    
  Rödflobäcken bäck    
  Rödflokullen höjd    
  Rödflokullen berg    
  Rödflon sankmark    
  Rödflon sankmark    
  Rödflon sank mark    
  Rödflon sankmark    
  Rödflon myr    
  Rödflon myr    
  Rödflon myr    
  Rödmossamyran sank mark    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran sank mark    
  Rödmossamyran sank mark    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran myr    
  Rörflon sank mark    
  ?Rörströmsälven älv    
  Rörströmsälven älv /Se    
  Röströmsälven älv    
  Rörströmsälven (el. Storån) Saknas    
  Rörtjärnen tjärn    
  Rörtjärnen tjärn    
  Röströmsälven älv    
  Salomonsberget berg    
  Salomonsberget berg    
  Salomonsmyran myr    
  Salomonsmyran myr    
  Salomonstjärnen tjärn    
  Sandnäsbäcken bäck    
  Sandnäset udde    
  Sandnäset udde    
  Sandnäset udde    
  Sandnästjärnen tjärn    
  Sandnäsudden udde    
  Sandtjärnen tjärn    
  Sankmon skogsmark    
  Sara-Majabrännan skogsmark    
  Seborgshålet del av Bodumsjön    
  Selsraningen myr    
  Sexfånghålet skogsmark    
  Sidberget berg    
  Sidberget berg    
  Sidberget berg    
  Sidberget berg    
  Sidbergsmyran sankmark    
  Sidbergsmyran myr    
  Sjulbäcken bäck    
  Sjulbäcken bäck    
  Sjulmyran, Nedre myr    
  Sjulmyran, Övre myr    
  Sjulmyran, Övre o. Nedre sankmark    
  Sjultjärnen terräng    
  Sjultjärnen tjärn    
  Sjultjärnholmarna terräng    
  Sjultjärnholmarna terräng    
  Sjulvallmyran sankmark    
  Sjulvallmyran myr    
  Sjömyran sankmark    
  Sjömyran myr    
  Skallotberget berg    
  Skarpabborrtjärnen tjärn    
  Skarpabborrtjärnen tjärn    
  Skarpberget berg    
  Skarphållen skogsområde    
  Skavbergsmyran myr    
  Skavbergstjärnen tjärn    
  Skidbenmyran sank mark    
  Skidbenmyran sankmark    
  Skidbenmyran myr    
  Skidbenmyran myr    
  Skidbenmyran myr    
  Skidbenmyran myr    
  Skidbenmyran myr /Se    
  Skidbenmyrholmarna sank mark    
  Skidbenmyrholmarna terräng    
  Skirsjömyran myr    
  Skirsjön, Stora sjö    
  Skirsjön sjö /Se    
  Skrakaholmen holme    
  Skrattabborrtjärnen tjärn    
  Skrattabborrtjärnen tjärn    
  Skyrsjön, Stora o. Lilla sjöar    
  Skyrsjön, Stora sjö    
  ?Skyrsjön, Stora sjö    
  Skärnoret nor    
  Skärnorsmyran myr    
  Sluppen vik    
  Sluppen del av Flyån    
  Sluppviken vik    
  Slåttesmyran myr    
  Slåttestjärnen tjärn    
  Slåttestjärnen tjärn    
  Slåttestjärnen tjärn    
  Slåttestjärnen tjärn    
  Slåttestjärnen tjärn    
  Smalvågen å    
  Smulen terräng    
  Smålandsmyran sank mark    
  Smålandsmyran myr    
  Småmyrorna myrar    
  Småmyrorna myrar    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Smörbrunnet tjärn    
  Snårmyrhalsen myr    
  Snårråsen, se Snåråsen ås    
  Snåråsbodarna f.d. fäbodar    
  Snåråsen ås    
  Snåråsen ås    
  Snåråsen ås    
  Snåråsmyran myr    
  Snåråstjärnen tjärn    
  Snåråsvattnet sjö    
  Sparvsilvberget berg    
  Sparvsilvberget berg    
  Sprötberget berg    
  Sprötberget berg    
  Spångmyran sankmark    
  Spångmyran sankmark    
  Spångmyran myr    
  Spångmyran sankmark    
  Spångmyran myr    
  Spångmyran myr    
  Spångmyrtjärnen tjärn    
  Spångmyrtjärnen tjärn    
  Spångmyrtjärnen tjärn    
  Spånmon skogsmark    
  *Staversklippen höjd    
  *Staversklippen berg    
  Staverskullen berg    
  Staverskullen berg    
  Staversmyran sankmark    
  Staversmyran sankmark    
  Staversmyran myr    
  Staversmyran myr    
  Staversmyrtjärnen tjärn    
  Staversmyrtjärnen tjärn    
  Staversvattnet sjö    
  Staversvattnet sjö    
  Staversån å    
  Staversån å    
  Staversån å    
  Staversåtjärnen tjärn    
  Staversåtjärnen tjärn    
  Staverån å    
  Staves klippen lappRå, se *Staversklippen höjd    
  Stavringsbackarna backar    
  Stavsjöbodarna terräng    
  Stavsjöviken vik    
  Stavsjöviken vik    
  Stenbitbäcken bäck    
  Stenbitbäcken bäck    
  Stenbäcken bäck    
  Stenhammaren berg    
  Stenhammaren berg    
  Stenmyran sankmark    
  Stenmyran myr    
  Stenskäret holme    
  Stentjärnbäcken bäck    
  Stentjärnen tjärn    
  Stenudden udde    
  Stenudden udde    
  Storabborrtjärnen tjärn    
  Stor-Billingtjärnen tjärn    
  Stor-Billingtjärnen tjärn    
  Stordalsberget berg    
  Stordalsberget berg    
  Storfloberget berg    
  Storflon myr    
  Storflon sank mark    
  Storflotjärnberget berg    
  Storflotjärnbäcken bäck    
  Storflotjärnen tjärn    
  Storflyforsen fors    
  Storflyn sjö    
  Storflyn sjö    
  Storflärken sjö    
  Stor-Granvattnet sjö    
  Stor-Gullberget berg    
  Stor-Gullberget berg    
  Stor-Gustavspasset sank mark    
  Storholmen parti i myr    
  Storholmen terräng    
  Storhällvattnet sjö    
  Stor-Kallkällmyran sankmark    
  Stor-Kallkällmyran myr    
  Stor-Kyrktjärnen tjärn    
  *Stormyra myr    
  Stormyran sankmark    
  Stormyran sankmark    
  Stormyran sank mark    
  Stormyran sankmark    
  Stormyran sankmark    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrforsen fors    
  Stormyrselet sel    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stornäsbäcken bäck    
  Stornästjärnen tjärn    
  Storraningen sank mark    
  Stor-Rensjötjärnen tjärn    
  Stor-Räbbviken vik    
  Stor-Svarttjärnmyren myr    
  Storsvedberget berg    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnmyran myr    
  Stor-Vallsjöberget berg    
  Stor-Vallsjömyran myr    
  Stor-Vallsjön sjö    
  Stor-Vinmyran myr    
  Stor-Vinmyrtjärnen tjärn    
  Strandmyran sankmark    
  Strandmyran myr    
  Strucken strömdrag    
  Stubbnäset udde    
  Stugubottensjön sjö    
  Stutanön udde    
  Stutanön halvö    
  Stålåforsen fors    
  Stålåklippen höjd    
  Stålåmyran myr    
  Stålån å    
  Stålåviken vik    
  *Suggryggen berg?    
  Sundhällorna ö    
  Sundmyran myr    
  Sundmyran sankmark    
  Sundmyran myr    
  Sundmyran myr    
  Sundsjön sjö    
  Sundtjärnen tjärn    
  Sundudden udde    
  Svanabymyran sank mark    
  Svanabymyran sankmark    
  Svanabymyran myr    
  Svanabymyran myr    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartholmen holme    
  Svartloken tjärn    
  Svarttjärnberget berg    
  Svarttjärnberget berg    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnsberget berg    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Sveaborgdalen dal    
  Svedjeberget berg    
  Svedjeberget berg    
  Svedjeberget berg    
  Svedjebergsmyran sankmark    
  Svedjebergsmyran myr    
  Svedjebergstjärnen tjärn    
  Svedjebergstjärnen tjärn    
  Svensmyran, Nedre Saknas    
  Svensmyran, Övre Saknas    
  Svenstjärnen tjärn    
  Svinskinnet sankmark    
  Svinskinnet terräng    
  Sågberget berg    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågmyran myr    
  Sågmyran myr    
  Sågviken vik    
  *Södra myren myr    
  Sönktjärnen tjärn    
  Sönktjärnen tjärn    
  Sönnan bergmyran Saknas    
  Sör-Mellanbergmyran myr    
  Sör-Mellanbergmyran myr    
  Sörnäset näs    
  Sör-Vangen sjö    
  Sörån å    
  Söråslåtten terräng    
  Sör-Vangen sjö    
  Tallholmen holme    
  Tallmyran myr    
  Tallholmen holme    
  Tallön ö    
  *Tanetegarna tegar    
  Tannsjödammkullen höjd    
  Tannsjön sjö    
  Tannsjön sjö    
  Tannsjön sjö    
  Tannsjöån å    
  Tannåkroken del av Tannån    
  Tannåkroken myr    
  Tannåkroktjärnen tjärn    
  Tannåkrokmyran myr    
  Tannån å    
  Tannån å    
  Tannån å    
  Tannån å    
  Tannåtjärnarna tjärnar    
  Tjocknäset näs    
  Tjuvbäcken bäck    
  Tjuvbäcken bäck    
  Tjuvtjärnen tjärn    
  Tjuvtjärnen tjärn    
  Tjuvtjärnmyran sankmark    
  Tjuvtjärnmyran myr    
  Tjädermyran myr    
  Tjädermyran myr    
  Tjälberget berg    
  Tjärnmyran sankmark    
  Tjärnmyran sankmark    
  Tjärnmyran sankmark    
  Tjärnmyran sankmark    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyrberget berg    
  Tjärnmyrberget berg    
  Tjärnmyrbäcken bäck    
  Tjärnmyrbäcken bäck    
  Tjärnmyrbäcken bäck    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen sjö    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrviken sank mark    
  Tjärnvikbäcken bäck    
  Tolvfångmyran sankmark    
  Tolvfångmyran myr    
  Tomasedet landremsa    
  Tomasedtjärnen tjärn    
  Tomasforsen fors    
  Tomasforsön ö    
  Tomasselet sjö    
  Tomastjärnen tjärn    
  Tomastjärnen tjärn    
  *Toretegarna tegar    
  Torpberget berg    
  Tosktjärnen tjärn    
  Tosktjärnen tjärn    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningsberget berg    
  Trehörningsbäcken bäck    
  Trehörningstjärnen tjärn    
  Tripparmyran sankmark    
  Tripparmyran myr    
  Trollholmen holme    
  Trollskäret holme    
  Trollskäret skär    
  Tuftudden udde    
  Tuningstjärnen tjärn    
  Tuningstjärnen tjärn    
  Turebo terräng    
  Tuvan holme    
  Tvärmyran myr    
  Tvärmyran myr    
  Tvärmyran sankmark    
  Tvärmyran myr    
  Tvärmyrberget berg    
  Tvärmyrberget berg    
  Tången berg    
  Tången berg    
  Tåsjöberget berg    
  Tåsjön sjö /Se    
  Tåsjön sjö    
  Tåsvedberget berg    
  Täbbknösen höjd    
  Tällön ö    
  Täpptjärnmyran sankmark    
  Täpptjärnmyran myr    
  Täxmyran myr    
  Täxmyrberget berg    
  Valberget berg    
  Valberget berg    
  Vallsjön, L. o. St. sjöar    
  Vallsjön, L. o. St. sjöar /Se    
  Vallsjöviken vik    
  Vallsjöviken vik    
  Vallsjöån å    
  Vallsjöån å    
  Valpsundstjärnberget berg    
  Valpsundstjärnberget berg    
  Valpsundstjärnbäcken bäck    
  Valpsundstjärnbäcken bäck    
  Valpsundstjärnen tjärn    
  Valpsundstjärnen tjärn    
  Valpsundstjärnklippen höjd    
  Valpsundstjärnklippen berg    
  Valvattenbäcken bäck    
  Valvattnet sjö    
  Valvattnet sjö /Se    
  Valvattnet sjö    
  Valvolmmyran myr    
  Valvön ö    
  Vangen, Norra o. Södra sjöar /Se    
  Vangmyran myr    
  Vangstadviken vik    
  Vangsundet sund    
  Vasatallen minnesmärke(?)    
  Vattuledningsmyran myr    
  Vattumyran sankmark    
  Vattumyran myr    
  Vattumyrbäcken bäck    
  Vattumyrbäcken bäck    
  Vibergsbrännan skogsmark    
  Vidskogbäcken bäck    
  Vidskogbäcken bäck    
  Vidskogtjärnen tjärn    
  Vidskogtjärnen tjärn    
  Vikemyran myr    
  Vikemyran myr    
  Vinknösen höjd    
  Vinknösen berg    
  Vinterstadviken vik    
  Vintervägmyran sank mark    
  Vintervägmyran sank mark    
  Vintervägmyran myr    
  Vintervägmyran myr    
  Vittermyra sankmark    
  Vittermyran myr    
  Vittermyran myr    
  Vogen å    
  Volmen berg    
  Volmvattenberget berg    
  Volmvattenberget berg    
  Volmvattenkullen berg    
  Volmvattenkullen berg    
  Volmvattnet sjö    
  Volmvattnet sjö    
  Volmvattnet terräng    
  Vågen sjö    
  Vågen vik    
  Vågen sjö /Se    
  Vågen sjö /Se    
  Våtmyran myr    
  Vålön ö    
  Västansjömyran myr    
  Västerflon myr    
  Västerhållen höjd    
  Västerhållen skogsområde    
  Väster-Knuttjärnen tjärn    
  Väster-Långmyran myr    
  Väster-Långmyrberget berg    
  Västersjön del av Staversvattnet    
  Västersjön sjö    
  Västerstvattenberget berg    
  Västerstvattenströmmen ström    
  Västerstvattnet sjö    
  Västervattnet sjö    
  Västvattnet sjö    
  Västvattnet sjö    
  Åhlsiön, se Åsjön sjö    
  »hlsiön», se Åsjön sjö    
  Åkerjorden ängsmark    
  Åkerön ö    
  Åsarna höjder    
  Åsen berg    
  Åsen berg    
  Åsjöbrännan skog?    
  Åsjöbrännan berg    
  Åsjöbäcken bäck    
  Åsjöbäcken bäck    
  Åsjömyran sankmark    
  Åsjömyran myr    
  Åsjön sjö    
  Åsjön sjö    
  Åsjön sjö    
  Åsjön sjö    
  Åsjön sjö    
  Åstadbäcken bäck    
  Åstadforsen fors    
  Åstadforsen fors    
  Åstadmyran sankmark    
  Åstadselet lugnvatten    
  Återskallberget berg    
  Återskallberget berg    
  Älgbenmyran myr    
  Älgbodbäcken bäck    
  Älgbodbäcken bäck    
  Älgbodudden udde    
  Älggropbrännan skogsmark    
  Älggropbrännan myr    
  Älggårdsberget berg /Se    
  Älgknösen berg    
  Älgknösen berg    
  Älgkullen berg    
  Älgkullen berg    
  Älgmyran sankmark    
  Älgmyran myr    
  Älgmyran myr    
  Älgpasstjärnen tjärn    
  Älgsön ö    
  Älgsötjärnen tjärn    
  Älgtjärnberget berg    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnen tjärn    
  *Ängesbäcken bäck    
  Äxingbäcken bäck    
  Ön ö    
  Ön ö    
  Öster-Fingerborgsmyran myr    
  Österhållen höjd    
  Öster-Knuttjärnen tjärn    
  Öster-Långmyrberget berg    
  Överholmen holme    
  Överstvattenberget berg    
  Överstvattenberget berg    
  Överstvattenflon sank mark    
  Överstvattnet sjö    
  Överstvattnet sjö    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.