ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tåsjö socken : Ångermanlands västra domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Samiska namn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 1981 Bebyggelsenamn : 257 Naturnamn : 1103
Tåsjö sn /Se Abborrfallet fall Tåsjö sn /Se Abborrholmen holme
Tåsjö sn /Se Abborrholmberget berg Tåsjö sn Abborrtjärnen tjärn
Tåsjö sn Abborrholmberget berg Tåsjö sn Abrahamsraningen f.d. slåtter
Tåsjö sn /Se Abborrfallet vattenfall Tåsjö sn Abrahamsmyren myr
Tåsjö sn /Se Abborrholmen holme Tåsjö sn Aftansmyren myr
Tåsjö sn /Se Abborrholmen holme Tåsjö sn Aldernäset kronopark
Tåsjö sn /Se Abborrtjärnbäcken bäck Tåsjöar inbyggarbeteckning Allmänningsmyren myr
*Finnmarken förr namn på Tåsjö /Se Abborrtjärnen tjärn Tåsjöbor inbyggarbeteckning Anders-Nilsflyn sel
Alavikbodarna f.d. fäb. Abborrtjärnmyran myr Abborrholmberget avss. o. lägenheter Andersnäsbron bro
Backsvedjan by /Se Abborrtjärnremmen höjd Abborrholmberget bydel Andersmyran myr
Backsvedjebodarna f.d. fäbodar? Abborrtjärnslåtten sankmark Abborrholmberget bydel Ankarströmsbäcken bäck
Backsvedjekojan koja Abramsmyran myr Alaviken lht el. avs. Ankarströmsviken slåtter
*Badstunäs Saknas Abramsmyran myr Aldernäset by Annabrännan skogsområde
Bellviken by /Se Aftonsmyran myr Amerika villaområde Anna-Lisahålet myrslått
Bergbodarna f.d. fäbodar Alaviken vik Andersnäset hmd och lhtt Anton-Sundbergspasset älgpass
Berghögnbodarna f.d. fäbodar? Aldermyran sankmark Andersnäset bydel Arselklintberget berg
Blomsbodarna f.d. fäbodar Aldermyran myr Anna-Nilstorpet torp Aspnäset näs
Brattbäcken by *Allmänningsnäset näs Backsvedjan by Aspnäset näs
Brattbäcken by Anders-Jacksknölen höjd Backsvedjan by Aspnäsfjärden fjärd
Brännbodarna fäb. Anders-Nilsflyn lugnvatten Backsvedjefäbodarna fäbodar Aspnäsviken vik
Erik-Andersbodarna fäb. Anders-Nilsflyn myr Baksvedbodarna fäbodar Avakällsmyren myr
Erik-Persbodarna f.d. fäbodar Andersnäset näs Bankirsvillan gård Backsvedjan kronopark
Erik-Persbodarna f.d. fäbodar Anders-Olstjärnen tjärn Barknäsudden udde o. gårdar Backsvedjenäset näs
Finnmark gränsområde Anders-Olstjärnen tjärn Barnkolonin f.d. barnkoloni Backsvednäset näs
Finnmark gränsområde Ankarströmsbäcken bäck Barnkolonin f.d. barnkoloni Barknäsudden udde
Finnmark gränsområde Ankarströmsbäcken bäck Bellsås gård Bastubäcken bäck
Finnmark gränsområde Anna-Ersmyran myr Bellvikhällbodarna fäbodar Bastuholmarna holmar
*Fiskboden Saknas Anna-Ersmyran myr Bellviksvägen, se Rörström förr rälsbusshållplats Bastuholmen holme
Gammbodarna f.d. fäbodar Arnahanberget berg Bergarbodarna fäbodar Bastuholmen holme
Gammbodarna f.d. fäbodar Arnahanberget berg Bergbodarna fäbodar Bellvikberget kronopark
Gammbodarna fäb. Arnahanmyran myr Bergbodarna fäbodar Bellvikhällan berg
Gammbodarna f.d. fäbodar Arnahanmyran myr Bergbodarna fäbodar Bellviks kronopark kronopark
Gammbodarna f.d. fäbodar Aspberget berg Berget, se Abborrholmberget bebyggelse Bellviksvägen skogsväg
Gammbodarna f.d. fäbodar Aspberget berg Berghöngnen fäbodar Bergbodvallen fäbodvall
Gustavssonsbodarna fäbodar Aspnäset udde Berghöngen fäbodar Bergelstjärnen tjärn
Gäddbäckkojan koja Aspnäset udde Björksjönäs, se Björksjönäset traktnamn Bergmyren myr
Hambergsbodarna f.d. fäbodar Aspnäset näs Björksjönäs by Bergtjärnen tjärn
Hankesbodarna f.d. fäbodar Aspnäsfjärden vik?, fjärd Björksjönäset traktnamn Billingstenarna skär
Hankesbodarna f.d. fäbodar Aspviken vik Björksjönäset by Billingtjärnen tjärnar
Harakälen bebyggelse /Se Aspviken vik Bosundet avss. el. lhtt Biombajk väg
Hembodarna f.d. fäbodar Avakällsmyran sankmark Bosundet bydel Biumbajkvägen väg
Hoting by Avakällsmyran myr Brattbäcken by Bjurtjärnbäcken bäck
Hoting by Backsvedjeberget bergsparti Brattbäcken by Bjurtjärnen tjärn
Hoting samhälle /Se Backsvedjeberget berg Brattbäcken by Bjurtjärnflon flo
Hoting by /Se Backsvedjenäset näs Brattremmen lägenheter eller avs. Björkmyren myr
Hundvikbodarna fäb. Backsvedjenäset näs Brännbodarna fäbodar Björkmyren myr
Jakobssonsbodarna fäbodar Badstugunäset, se Rotnäset Saknas Brännbodarna fäb. Björkvidden myr
Jonasbodarna f.d. fäb. *Badstugunäsfjället berg Brännudden hmd Björnbäcken bäck
Järvnäsbodarna fäbodar Barknäset näs Djervnäset by Björnbäcken bäck
Jönsbodarna f.d. fäb. Barknäsudden udde Erik-Olofsbodarna fäbodar Björnbäcken bäck
Kapelljorden jord /Se Bastubäcken bäck Flugumon avss eller lhtt Björnbäcken, Västra bäck
Kapelljorden jord /Se Bastuholmen holme Forsnäset område Björnbäcken, Västra bäck
Kapelljorden jord /Se Bellsås ås? Färjstället torp Björnbäcken, Östra bäck
Kapelljorden jord /Se Bellvikhällan berghäll Gambodarna fäbodar Björnbäcken, Östra bäck
Kapelljorden jord /Se Bellvikhällan berghäll Gambodarna fäbodar Björnbäcken bäck
Kapelljorden jord /Se Bellvikhälltjärnen tjärn Gambodarna fäbodar Björnbäcken bäck
Kapelljorden jord /Se Bellvikhälltjärnen tjärn Gammbodarna fäbodar Björnholmen holme
Karbäcken, Västra o. Östra byar /Se *Bellvikslandet terräng Gammbodarna fäbodar Björnholmen holme
Karbäcksbodarna fäbodar Bellvikssjön sjö Gammbodvallen fäbodvall Björnhålet slått
Krassla lägenhet /Se Bellvikssjön sjö Gamgården f.d. gård Björnhålet slått
Kvarnåmyrkojan koja Bellvikssjön sjö Gammalfäb., se Gambodarna fäbodar Björnhålflon flo
Kälbodarna f.d. fäbodar Bellvikssjön sjö Granberget by Björnhåltjärnen tjärn
Livbodarna f.d. fäbodar Bellvikssjön sjö Granberget by Björnklippen höjd
Löjkombodarna f.d. fäbodar Bergbodberget berg Granberget fäbodar Björntjärnbäcken bäck
Lövvik by Bergelstjärnen tjärn Granberget by Björntjärnen tjärn
Lövviken by Berghögnen berg Granön by Björntjärnen tjärn
Norj lg /Se Berghögnen höjd Hambergsbodarna fäbodar Blåbärhällan hälla
Norrby by Bergmyran myr Hankersbodarna fäb. Bodbacken höjd
Norrbygden torp? Bergmyran myr Haratjålen förr skog, nu åker och gårdar Bodbacken berg
Nybäcken by Bergmyran myr Hembodarna fäbodar Bodberget berg
Nyhem fäb. Bergmyran myr Hembodarna fäbodar Bodberget berg
Näsbodarna f.d. fäbodar Bergmyran myr Henriksnäs, se Tåsjö traktnamn Bodberget berg
Pelles-Gammbodarna f.d. fäb. Bergmyran myr Hofverudden, se Håverudden kronotorp o. udde Bodberget berg
Rotnäset by Bergmyran myr Hoting traktnamn Bodbergtjärnen tjärn
Rotnäset by /Se Bergmyran myr Hoting by Bodbäcken bäck
Råsströmsbyn by Bergmyran myr Hoting by Bodflon flo
Råsta, se Rörström by Bergmyran myr Hoting by Bodlandbäcken bäck
Råström by /Se Bergmyrberget berg Hoting by Bodledbäcken bäck
Rörnäsbodarna f.d. fäb. Bergmyrberget berg Hoting ort.n Bodmyren myr
?Rörström by Bergtjärnen tjärn Hotings bandel, se Hoting traktnamn Bodviken vik
Rörström, se Råsströmsbyn by Bergtjärnen tjärn Hundvikbodarna fäbodar Bodviken vik
Selinders bodarna fäbodar Bertilssonsmyran myr Hundviken lhtt o. avss. Bodvägen skogsväg
Skansnäset by /Se *Bilingstena förr stenar /Se Hundviken bebyggelse Bosundklippen höjd
Stinastorpet f.d. torp? Billvjken, se Bellvikssjön sjö Håverudden kronotorp och udde Brakaskitflon flo
Storbackskojan koja Billvjken, se Bellvikssjön sjö Hästgetarkojan koja Brantaberget åsparti
Storfallbodarna f.d. fäb. Bilviken, se Bellvikssjön Saknas Högnäset hmd Brattberget berg
Storselet by /Se Biörcksiöan, se Stora o. Lilla Skyrsjön Saknas Högnäset bydel Brattberget berg
Storselet by /Se Bjurtjärnbäcken bäck Hökabodarna fäb. Brattberget berg
?Sunnansjö by Bjurtjärnbäcken bäck Jakobsveden näs och villa Brattbergmyren myr
Svedjomsbodarna f.d. fäb.(?) Bjurtjärnbäcken bäck Jonke-Bertilsbodarna fäbodar Brattbäcken bäck
Sörfors by Björkmyran myr Järfnäset, se Djernäset by Brattbäcken bäck
Sörfors by Björkmyran myr Järvnäsbodarna fäbodar Bredviken vik
Tomtbodarna fäbodar Björkrismyran sankmark Kalle-Skärmanstorpet torp Bredviken vik
Tåsjö by /Se Björkrismyran myr Kalle-Skärmanstorpet torp Bredviknäset näs
Tåsjö, Västra by /Se Björkvidden sank mark Kamrer Erikssons gård Bredvikudden udde
Tåsjö, Östra by /Se Björkvidden sank mark Kantbodarna fäbodar Brocksjön sjö
Valå gårdar /Se Björnbäcken bäck Kanten fäbodar Brocksjönäset näs
Valåbodarna f.d. fäbodar Björnbäcken bäck Karbäcken by Brocksjösundet sund
Vikströmsbodarna f.d. fäbodar Björnbäcken bäck Karbäcken pst Brocksjöån å
Vikströmsbodarna f.d. fäbodar Björnbäcken bäck Karbäcken by Bronkaberget berg
Västerbodarna fäbodar Björnbäcken bäck Karbäcksbodarna fäbodar Brädkojtjärnen tjärn
Väster-Hotingsbodarna f.d. fäbodar Björnbäckmyran sankmark Kilvamma hlp Brändmyrkullen höjd
Åkerströmstorpet torp Björnbäckmyran myr Kilvamsbodarna fäbodar Brändmyrkullen berg
Österbodarna fäb. Björnbäckviken vik Klingerselet torp Brännan bydel
Österbodarna f.d. fäbodar Björnbäckviken vik Klippsta torp Brännebacken höjd
  Björndalen dal Klockarbacken gård Brännmyrbäcken bäck
  Björnflomyran myr Klockarhemmanet gård Brännmyrbäcken bäck
  Björnholmen holme Knortmon hmd Brännkullen berg
  Björnhålbacken backe Konradseggen Saknas /Se Brännmyren myr
  Björnhålbacken berg Korsselbränna, se Rotnäset traktnamn Brännmyrtjärnen tjärn
  Björnhålbäcken bäck Korsselbränna avs. Brännudden udde
  Björnhålbäcken bäck Kramfors gårdar Brännvolmen holme
  Björnhålet f.d. myr(?) Krassla torp Brännåsmyren myr
  Björnhålet myr Kroknäset by Bräntkullen höjd
  Björnhålflon myr Kronkilen utskifte Bunkfjället fjäll
  Björnhålflon myr Kvarnmyrbodarna fäbodar Bunksjöbäcken bäck
  Björnhåltjärnen tjärn Kvarnmyrbodarna fäbodar Bunksjön sjö
  Björnhåltjärnen tjärn Kyrktåsjö, se Tåsjö västra by bebyggelse Byxmyren myr
  Björnklippen höjd Kyrk-Tåsjö bydel Båsholmen holme
  Björnklippen berg Kyrkviken lht Båsnäsbäcken bäck
  Björnmyran myr Kåkstaden villaområde Båsnäset näs
  Björnmyran myr Kältampbodarna fäbodar Båsnäsudden udde
  Björnmyran myr Kältampbodarna fäbodar Båsvolmen holme
  Björnmyran myr Kältampen fäbodar Bäckernacken höjd
  Björnmyran myr Lapp-Annastorpet torp Bäckernacken berg
  Björnmyrbäcken bäck Lappgrubban hemman Bäckmyren myr
  Björnrumpan skogsområde Leandersbodarna fäbodar Bäckmyren myr
  Björnrumpan skogsområde Livbodarna fäbodar Bärberget berg
  Björntjärnbäcken bäck Lunne by Bärjeltjärnen tjärn
  Björntjärnbäcken bäck Lunne bydel Bärtjärnen tjärn
  Björntjärnen tjärn Långtjärnberget lht Bäverdammbäcken bäck
  Blomsterbäcken bäck Långtjärnberget torp Bäverdammet damm
  Blomstermyran myr Löjkom fäbodar Bäverdammyren myr
  Blomstermyran myr Löjkombodarna fäbodar Bäverdammtjärnarna tjärnar
  Blomsterslåtten sank mark Lövvik traktnamn Bäverdammyren myr
  Blomsterslåtten sank mark Lövviken, se Lövvik traktnamn Bäverdammyren myr
  Blonkaberget berg Löfviken by Bäverhålet myrslått
  Blåbärhällan hälla Lövviksbodarna fäbodar Bäverselet sel
  Blåbärhällan berg Mariebergsgården gård Bäverselet sel
  Blåtjärnen tjärn Nere på Kramfors gård Bäckmyren myr
  Blötmyran myr Norg. avss. Dammslåtten slåttesmyr
  Blötmyran myr Norrby by Dammslåtten slåttesmyr
  Bodbacken backe Norrby by Dammyren slåttesmyr
  Bodberget berg Norrbygden kronotorp Dammån, se Hägnäsås å
  Bodberget berg Norrbygden by Djupbäcken bäck
  Bodberget berg Norråker poststation Djupmyren myr
  Bodberget berg Norråker poststation Djupsundet sund
  Bodbergmyran myr Nybodarna fäbodar Djupviken vik
  Bodbergmyran myr Nybodarna fäb. Djupån å
  Bodbergtjärnen tjärn Nybrännan fäbodar Djupån å
  Bodbergtjärnen tjärn Nybrännan fäbodar Djupån bäck
  Bodbäcken bäck Nybäcken traktnamn Dragviken vik
  Bodflon myr Nybäcken by Edet, se Tåsjöedet ställe
  Bodmyran myr Nybäcksriset by Edsmyren myr
  Bodmyran myr Nybäcksriset, se Nybäcken traktnamn Elakedan bakvatten
  Bodmyran myr Nyland by Elakrået sank mark
  Bodraningen sank mark Nymyrbodarna fäbodar Eliasbäcken bäck
  Bolandsbäcken bäck /Se Nyåker lhtt el. avss. Elvahässjmyren slåttesmyr
  Bolinasmyran myr Näsbodarna fäbodar Enmyrbäcken bäck
  Bolinasmyran sankmark Näsbodarna fäbodar Erik-Danielsmyren myr
  Bolinasmyran myr Näset, se Forsnäset område Erik-Jannesflyn sel
  Bodtjärnen tjärn Oppå Kramfors gård Erik-Mattslångmarken myrar
  Boudden udde Pellesgambodarna f.d. fäb. Erik-Mattsselet sel
  Boviken vik Remmen, se Stornäs by Erik-Svensröjningen slått
  Brakaskitflon myr Riset hmd Essmyren myr
  Brattberget berg Rotan lht Farsmorshålet slått
  Brattberget berg Rotnäset traktnamn Femtioalnarsskiftet skogsskifte
  Brattberget berg Rotnäset by Femtioalnarsskiftet skogsskifte
  Brattberget berg Rörnäsbodarna fäbodar Ferdinandviken vik
  Brattberget berg Rörström by Fettsjöbäcken bäck
  Brattberget berg Rörström hp Finnenäset näs
  Brattbergmyran myr Rörström, se Kilvamma hlp Finnenästjärnen tjärn
  Brattbergmyran myr Rörström by Finnernäsloken tjärn
  Brattbäcken bäck Rörström by Fiskarmyren myr
  Brattbäcken bäck Sandnäs, se Sandnäset traktnamn Fjärden fjärd
  Brattbäcken bäck Sandnäs by Fjärmyren myr
  Brattbäcken bäck Sandnäset traktnamn Flakamyren myr
  Bratthalsen skogsområde Selindersbodarna fäbodar Flakamyren myr
  Bratthalsen skogsområde Selindersbodarna fäbodar Flakamyråsen ås
  Brattremmen berg Sjöbergskojan koja Flarkberget berg
  Bredviken vik Skansnäset traktnamn Flarken, se Flärken å-utvidgning
  Bredviken vik Skantsnäset, se Skansnäset traktnamn Flarken tjärn
  Bredviknäset udde Skantsnäset by Flarkmyrarna myrar
  Bredviknäset näs Skepparbostället gård Flarktjärnen tjärn
  Brocksjön sjö Skirsjöede by Flarkån å
  Brocksjön sjö Skirsjöedet bebyggelse Flaskmyren myr
  *Brocksjöröset råmärke Skirsjönäsbodarna fäbodar Flataviken vik
  Brocksjöviken vik Skyrsjöede, se Skirsjöede by Flottaselet sel
  Brädkojtjärnen tjärn Skänknäsberget hmd, lhtt o. avss. Flåsjömyren myr
  Brännan åker Skänknäsberget by Flåsjömyren myr
  Brännbacken höjd Spunsen hmd Flåsjön sjö
  Brännbacken höjd Stinastorpet torp Flåsjöån å
  Brännholmen holme Storfallbodarna f.d. fäb. Flärkberget berg
  Brännholmen holme Stornäs, se Stornäset traktnamn Flärken å-utvidgning
  Brännholmen holme Stornäs by Flärkån å
  Brännholmmyran sank mark Stornäset traktnamn Fnösbäcken bäck
  Brännholmmyran myr Stornäset by Fnösnäsbäcken bäck
  Brännmyran myr Storrotan, se Rotan lht Fodertjärnen tjärn
  Brännmyran myr Storselet by Fodertjärnen tjärn
  Brännmyrbäcken bäck Storselgården gård Frostbergbäcken bäck
  Brännmyrtjärnen tjärn Stubbsveden gård Frostbergbäcken bäck
  Brännåsbäcken bäck Stylan avs. Frostberget berg
  Brännåsbäcken bäck Sunnansjö by Frostberget berg
  Bräntkullen höjd Svedja gård Frukostklippen höjd
  Bräntkullen kulle Svedje by Frukostmyren myr
  Bräntkullmyran myr Svedomsbodarna fäbodar Frukostmyren myr
  Bräntkullmyran myr Sörbodarna fäbodar Frukostviken slåttesmyr
  Bröthällan berghäll? Sörånäs f.d. gård Fröltjärnen tjärn
  Bröthällan berg Tallnäsudden udde o. torp Fykmyren myr
  Bunksjöbäcken bäck Tjocknäsudden hmd Fågelvinnmyren myr
  Bunksjöbäcken bäck Tjålbodarna fäbodar Fågelvinmyren myr
  Bunksjöflon myr Tjädernäset by Fårberget berg
  Bunksjöflon myr Tjädernäset by Fårberget berg
  Bunksjön sjö Tjälfäb., se Tjålbodarna fäbodar Fårnäset näs
  Bunksjön sjö Tjärnmyrberget hmd Fårnäsmyren myr
  Bunksjön sjö Tomtbodarna fäbodar Fårvikbäcken bäck
  Bustaholmarna holmar Tåsjö traktnamn Färjstället f.d. färjställe
  Bustaholmarna holmar Tåsjö by Färjsundet sund
  Byxmyran myr Tåsjö by Förelhålmyren myr
  Byxmyran myr Tåsjö Västra traktnamn Förelselet sel
  Båsholmen holme Tåsjö västra by by Förelvolmen holme
  Båsholmen holme Tåsjö, Västra, se Västertåsjö by Gabrielsmyren myr
  Båthusmyran myr Tåsjö västra by by Gambodberget berg
  Båtnäsbäcken bäck Tåsjö östra by by Gambodbäcken bäck
  Båtnäsbäcken bäck Tåsjö östra by by Gamellandsvägen väg
  Båtnäset udde Tåsjö-Lövvik pst Gamkarlskvisslarna å-grenar
  Båtnäset näs Tåsjö-Skansnäset poststation Gamkvarnfallet vattenfall
  Bäckasmyran myr Valå, se Valån traktnamn Gamkvarnflyn sel
  Bäckernacken skogsområde, höjd Valå by Gamlångmarkberget berg
  Bäckmyran myr Valåbodarna fäbodar Gamlångmarkflon flo
  Bäckmyran sank mark Valåbodarna f.d. fäb. Gamlångmarktjärnarna tjärnar
  Bäckmyran myr Valån traktnamn Gammbodberget berg
  Bäckmyran myr Valån rälsbusshållplats Gamm-Karbäcken bäck
  Bäckmyran sankmark(?) Valån bydel Gammlångmarkberget berg
  Bärflon myr Vernersbodarna fäb. Gamm-Långmarktjärnen tjärn
  Bärtjärnbäcken bäck Vike by Getingflobrännan skogsmark
  Bärtjärnbäcken bäck Vike kronotorp Getingflon flo
  Bärtjärnen tjärn Visickbrännan avss. Getinghålet slått
  Bärtjärnen tjärn Väpnaberget fäbodar Getklövmyren myr
  Bärtjärnen tjärn Västan-Hoting bydel Getklövmyren myr
  Bäverbrännan skogsmark Västan-Tåsjö Saknas Gistviken vik
  Bäverdammbäcken bäck Västan viken gårdar Granbacken höjd
  Bäverdammbäcken bäck Västbysbodarna fäbodar Granbacken höjd
  Bäverdammyran myr Västertåsjö by Granbacktjärnarna tjärnar
  Bäverdammyran myr Västibyn del av Hoting Granberget berg
  Bäverdammtjärnen tjärn Västibyn Saknas Granbergflon, se Salismarkflon flo
  Bäverdammyran myr Väst i Tåsjöbyn Saknas Granbergflon sankmark
  Bäverhålet myrslått Åkerjorden f.d. torp Granholmen holme
  Bäverselberget berg Östansjön bebyggelse Granholmen holme
  Bäverselet vattensamling Österbodarna fäbodar Granholmen holme
  Bössviken vik Österbodarna fäbodar Granötjälen utmark
  Dammslåtten sank mark Österfäbodarna fäbodar Gravatjärnen tjärn
  Dammyran myr Öst i brännan gårdar Grubbmyren myr
  Dammyran myr Öst-i-byn by Grubbmyrkullen berg
  Dammyran myr Öst i Tåsjöbyn by Grubbmyrviken del av myr
  Dammyran myr   Grundfjärden fjärd
  Dammyran myr?   Grundsundet sund
  Dammslåtten sank mark   Grymmandebäcken bäck
  Danielsmyran myr   Grymmandebäcken bäck
  Danielstjärnen tjärn   Gråmärraslåtten slått
  Danielstjärnen tjärn   Gråmäraslåtten slåttesmyr
  Dansarhällorna hällor   Gråten sank mark
  Dikesmyran myr   Gråtflon sank mark
  Djupbäcken bäck   Gråtmyren myr
  Djupbäcken bäck   Gråtmyren myr
  Djupdalen dal   Gråttjärnen tjärn
  Djupsundet sund   Gränsmark myrar
  Djupsundet sund   Gräsbäcken bäck
  Djupsundsholmen holme   Gräsbäcktjärnarna tjärnar
  Djupsundsholmen holme   Guffer-Mariahällan hälla
  Djupsundsmyran sankmark   Gåraträsksjön sjö
  Djupsundsmyran myr   Gåraträsksjön sjö
  Djupviken vik   Gäddbäcken bäck
  Djupåmyran sankmark   Gäddbäcken bäck
  Djupåmyran myr   Gäddbäckmyren myr
  Djupån å   Halaotberget berg
  Djupån å   Halaotflon sank mark
  Draget del av Röströmssjön   Hallahotberget berg
  Draget sund   Hallahotflon flo
  Drevflon myr   Halmyrberget berg
  Drickarbäcken bäck   Halmyrbäcken bäck
  Duschbäcken bäck   Halmyrbäcken bäck
  Edsmyran myr   Halmyren myr
  Edsmyrberget berg   Halmyren myr
  Edsmyrberget berg   Hampbäcken bäck
  Edsmyrbäcken bäck   Hampbäcken bäck
  Ekorrloken tjärn   Hampudden udde
  Ekorrloken sjö   Hampvolmen holme
  Ekorrmyran myr   Hampvolmen holme
  Ekorrmyran myr   Hansbäcken bäck
  Elakedan del av Sjoutälven   Haraball-Jontesvallen f.d. fäb.
  Elakedan terräng   Hemdammet damm
  Elias-Antonsmyran sankmark   Hemviken vik
  Elias-Antonsmyran myr   Henrikmyren myr
  Erik-Andersmyran myr   Hinriksmyren slåttesmyr
  Erik-Danielsmyran myr   Holmen holme
  Erik-Danielsmyran myr   Holmtjärnbäcken bäck
  Erik-Jacksslåtten terräng   Holmtjärnen tjärn
  Erik-Janesflyn lugnvatten   Holmtjärnen tjärn
  Erik-Janesflyn myr   Holmudden udde
  Erik-Matsselberget berg   Homansbäcken bäck
  Erik-Matsselet sjö   Hotingssjön sjö
  Erik-Svensraningen skogsmark   Hotingssjön sjö
  Fetsjöbäcken bäck   Hundhalsen myr
  Fetsjöbäcken bäck   Hundhäggskäret skär
  Finnenäset udde   Hundhällan hälla
  Finnenäset näs   Hundtjärnen tjärn
  Finnenäsmyran myr   Hundtjärnen tjärn
  Finnenäsmyran myr   Hundvikberget berg
  Finnenästjärnen tjärn   Hundvikbäcken bäck
  Finnenästjärnen tjärn   Hundviken vik
  Fiskarmyran myr   Hundviken vik
  Fjällsikten skogsområde   Hundvikmyren myr
  Fjärilstenmyran sankmark   Hundvikmyren myr
  Fjärilstenmyran myr   Hundviksberget berg
  Fjärmyran myr   Huvudlöskurvan landsvägskurva
  Flakamyran myr   Hycktaberget berg
  Flakamyran myr   Håmansholmen holme
  Flakamyran myr   Håverberget berg
  Flakamyråsen ås   Håverbäcken bäck
  Flakamyråsen ås   Hällholmen holme
  Flaskmyran myr   Hällholmviken vik
  Floberget berg   Hällskolorna berghällor
  Floberget berg   Hällskolorna hällar
  Flon sankmark   Hälludden udde
  Flon sank mark   Härstenberget berg
  Flon sank mark   Härstenen skär
  Flon sank mark   Hässjmyren myr
  Flottaselet del av Korsselet   Hästfodermyren slåttesmyr
  Flottaviken vik   Hästfoderslåttarna slåttar
  Flottaviken vik   Hästfodersslåttberget berg
  Flåsjödammen damm   Hästfoderslåtten slått
  Flåsjömyran myr   Högnäsbäcken bäck
  Flåsjömyran myr   Högnäsmyren myr
  Flåsjön sjö   Högnäsudden udde
  Flåsjön sjö   Högnäsudden udde
  Flåsjön sjö   Högnäsudden udde
  Flåsjön sjö   Högnäsviken vik
  Flåsjön sjö   Högnäsviken vik
  Flåsjön sjö   Högnäsån å
  Flåsjön sjö   Högnäsån å
  Flåsjön sjö   Hökabodberget berg
  Flåsjön sjö   Idbäcken bäck
  Flåsjön sjö   Inbockasal vik
  Flåsjön sjö /Se   Ingerviken vik
  Flåsjön sjö   Ingesslåtten slåttesmyr
  Flåsjön sjö   Inget slåttesmyr
  Flåsjön sjö   Innerviken vik
  Flåsjön sjö /Se   Ivarmyren slåttesmyr
  Flåsjöstranden sankmark(?)   Ivarmyren slåttesmyr
  Flåsjöån å   Jacke-Danielsbrännan skogsområde
  Flåsjöån å   Jakobsvedberget berg
  Flåå Siöön, se Flåsjön sjö   Jakobsvedberget berg
  Flärkmyran myr   Jenmyrbäcken bäck
  Flärktjärnen tjärn   Johanshålet myrslått
  Flärkån å   Jon-Abrahamsmyren myr
  Fodertjärnbäcken bäck   Jon-Abramsflon flo
  Fodertjärnen tjärn   Jon-Andersflon flo
  Forelltjärnen tjärn   Jon-Järnesflon sank mark
  *Forklippen berg   Jon-Järnesmyren myr
  Forsmyran myr   Jonkemyrbäcken bäck
  Frostbergbäcken bäck   Jonkemyren myr
  Frostbergbäcken bäck   Jon-Nilsraningen f.d. slåtter
  Frostbergbäcken bäck   Jon-Nilsröjningen slått
  Frostberget berg   Juliasbodarna f.d. fäbodar
  Frostberget berg   Jämmervattnet sjö
  Frukostklippen höjd   Jämmervattnet tjärn
  Frukostklippen berg   Järnberget berg
  Frukostmyran myr   Järpbacken höjd
  Frukostmyrberget berg   Järvmyren myr
  Frukostmyrberget berg   Järvnäsberget berg
  Frukostviken sank mark   Järvnäsån å
  Frukostviken sank mark   Jättalöv skogstrakt
  Fågelhasberget berg   Jättalövet skogsområde
  Fågelhasberget berg   Kalle-Grönlundskojan koja
  Fårberget berg   Kallesviken vik
  Fårberget berg   Kalle-Vesterlundsbacken backe
  Fårvikbäcken bäck   Kalle-Vesterlundsbacken backe
  Fällan sankt område   Kallkällmyren myr
  Fällan sank terräng   Kallkällmyren myr
  Färjsundet sund   Kallkällmyren myr
  Förelholmen holme   Kampelampen sjö
  Förelhålmyran myr   Kampelampsjön sjö
  Förelselet lugnvatten   Kanalen bäck
  Förelselmyran myr   Kankporten vattenfall
  *Förelvikmyren myr   Karbäcken bäck
  Gabrielsmyran myr   Karäbcken, Lilla bäck
  Gakasmyran myr   Karbäcken bäck
  Gallkorna terräng   Karbäcken kronopark
  Gallkorna terräng   Karbäcken Kronopark kronopark
  Gamkarlskvisslarna älvgrenar /Se   Karbäckmyren myr
  Gammbodarna terräng   Karbäckmyren myr
  Gammbodberget berg   Karbäckmyren myr
  Gammbodbäcken bäck   Karholmen holme
  Gammbodbäcken bäck   Karl-Pettersmyren myr
  Gammbäcken bäck   Kerstop-Olsspängerrået sank mark
  Gammflon myr   Kerstop-Olsspängerrået sank mark
  Gamm-Frostberget berg   Kervelbäcken bäck
  Gamm-Frostberget berg   Kervelbäcken bäck
  Gamm-Frostberget berg   Kilvamma sjö
  Gamm-Karbäcken bäck   Kilvamma del av Rörströmssjön
  Gamm-Karbäcken bäck   Kilvamsbäcken bäck
  Gamm-Karbäcken bäck   Kilvammsbäcken bäck
  Gamm-Karbäcken bäck   Kilvamsklippen höjd
  Gammkarlskvisslarna delar ar Sjoutälven   Kilvammsklippen berg
  Gammkarlskvisslarna berg   Kilvamsstorskäret skär
  Gammkvarnfallet vattenfall   Kittelsmyren myr
  Gammkvarnfallet fall   Klingabacken höjd
  Gammkvarnflyn lugnvatten   Klingerholmen holme
  Gammkvarnflyn myr   Klingermyrbäcken bäck
  Gamm-Långmarkberget berg   Klingermyrbäcken bäck
  Gamm-Långmarkberget berg   Klingermyren myr
  Gamm-Långmarken skogsmark   Klingermyren myr
  Gamm-Långmarkflon sank mark   Klingermyren myr
  Gamm-Långmarktjärnen tjärn   Klingerselberget berg
  Getingflobrännan skogsmark   Klingerselbergtjärnen tjärn
  Getingflobrännan skogsmark   Klingerselbäcken bäck
  Getingflon sank mark   Klingerselet sel
  Getingflon sank mark   Klingerselet spakvatten
  Getinglövet skogsområde /Se   Klingerselfallet vattenfall
  Getingmyran myr   Klingket odling
  Getingmyran myr   Klingketjärnen tjärn
  Getklövmyran myr   Klippen berg
  Getklövmyran myr   Klockarudden udde
  Getingslåtten sankmark   Knavermyren myr
  Gillermyran myr   Knavermyren slåttesmyr
  Gillermyran myr   Knavermyren slåttesmyr
  Gistviken vik   Kniberget berg
  Granbacktjärnen, Nedre tjärn   Knibodvallen fäbodvall
  Granbacktjärnen, Övre tjärn   Knivberget berg
  Granberget höjd   Kniven myr
  Granberget berg   Knivmyren myr
  Granberget berg   Knortmon mo
  Granbergflon sankmark   Kojholmen holme
  Granbergflon sank mark   Kojmyrberget berg
  Granholmen holme   Kojmyrberget berg
  Granökälen utmark /Se   Kojmyren myr
  Granö-Långmarken myr   Kojmyren myr
  Granö-Långmarken myr   Kojmyren myr
  Gravatjärnen tjärn   Kojmyrtjärnen tjärn
  Gravatjärnen tjärn   Koknäset näs
  Gretashällan hälla, höjd   Koksarkullen berg
  Grubban myr   Kolbottnarna skogsområde
  Grubbmyran myrmark   Kolkomarkmyren myr
  Grubbmyran myr   Koludden udde
  Grubbmyran myr   Kopparöhällan hälla
  Grubbmyran myr   Korsselet sel
  Grubbmyrkullen berg   Korstjärnen tjärn
  Grubbmyrkullen höjd   Krackone slått
  Grubbmyrmossen myr   Krokmyren myr
  Grubbmyrviken skogsområde   Kroktjärnen tjärn
  Grubbmyrviken skogsområde   Kroktjärnen tjärn
  Grundfjärden fjärd   Kroktjärnen tjärn
  Grundselet vattensamling   Kronvägen väg
  Grundsundet sund   Kråkskäret skär
  Grundsundet sund   Kråkskäret sandbank
  Grundtjärnen tjärn   Kråkviken vik
  Grundtjärnmyran myr   Kullermyren myr
  Grymmandebäcken bäck, lövvik   Kvarnbäcken bäck
  Grytmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Grytmyran myr   Kvarnbäcken, se Prästtjärnbäcken bäck
  Gråtflon sankmark   Kvarnflon flo
  Gråtflon sank mark   Kvarnforsen fors
  Gråtmyran sankmark   Kvarnmyrdammet damm
  Gråtmyran myr   Kvarnmyren myr
  Gråtmyran myr   Kvarnmyren myr
  Gråmäraslåtten myr   Kvarnselet sel
  Gråtslåtten sankmark   Kvarnsjön sjö
  Gråttjärnen tjärn   Kvarntjärnen tjärn
  Gränsmark terräng   Kvarntjärnvägen skogsbilväg
  Gränsmark terräng   Kvarnviken vik
  Gräsbäcken bäck   Kvarnåflon flo
  Gräsbäcktjärnarna tjärnar   Kvarnåmyrberget berg
  Gräventjärnen sankmark   Kvarnåmyren myr
  Gräventjärnen tjärn   Kvarnån å
  Grönmyrbäcken bäck   Kvarnån å
  Grönmyrbäcken bäck   Kvarnåviken vik
  Gåraträsksjön sjö   Kvarnåviken vik
  Gåraträsksjön sjö   Kvistuddarna slåttesmyr
  Gåraträsksjön sjö   Kyntasmarkbergen berg
  Gåraträsksjön sjö   Kyrkstigen skogsstig
  Gårbäckflon sank mark   Kyrkviken vik
  Gårbäckflon sank mark   Kyrkviken vik
  Gårmyran myr   Kyrkviken vik
  Gåstjärnarna tjärnar   Kyrkviken vik
  Gåstjärnarna tjärnar   Kyrkvägen skogsväg
  Gäddbäckberget berg   Kyttelaksbäcken bäck
  Gäddbäckberget berg   Kyttelaksmyren myr
  Gäddbäcken bäck   Källmyren myr
  Gäddbäcken bäck   Källmyren myr
  Gäddbäcken bäck   Källmyrraningen f.d. slåtter
  Gäddbäcken bäck   Kälmyren myr
  Gäddbäckmyran sank mark   Lagmyren myr
  Gäddbäckmyran myr   Lakavikbäcken bäck
  Gäddtjärnen tjärn   Lakavikbäcken bäck
  Göransmyran myr   Lakaviken vik
  Hallahotberget berg   Lakaviken vik
  Hallahotflon sank mark   Landsryggan å
  Halmyran myr   Landsryggmyren myr
  Halmyrberget berg   Lappbackberget berg
  Halvvägaberget berg   Lappbacken backe
  Halvvägsmyran sankmark   Lappbacken höjd
  Halvvägsmyran myr   Lapplinan länsgränsen
  Hampbäcken bäck   Lappmargitstenen, se Margitstenen f.d. båtlämning
  Hampbäcken bäck   Lappmyren myr
  Hampbäcken bäck   Lappmyren myr
  Hampudden udde   Lappvikbäcken bäck
  Hansbäcken bäck   Lappviken vik
  Harabrännan skogsmark   Lars-Nilsenbrytan terräng
  Harabrännan skogsmark   Lars-Nilsmyren myr
  Haraholmsbäcken bäck   Lassebrännan skogsområde
  Haraholmsbäcken bäck   Lasseviken vik
  Haraholmsmyran myr   Lavatjärnen tjärn
  Haraholmsmyran myr   Lavmyren myr
  Harrstenen f.d. sten(?)   Laxmyrbäcken bäck
  Harrstensmyran myr   Laxmyren myr
  Harstenen holme   Laxmyren myr
  Harstensberget berg   Laxmyrkälen skogsområde
  Harstensmyran myr   Laxtjärnen tjärn
  Hemviken vik   Lekattholmen holme
  Hemviken vik   Lerbäcken bäck
  Henrikmyran myr   Lerbäcken bäck
  Henrikmyran myr   Lerbäckviken vik
  Henrikmyren myr   Lill-Björntjärnen tjärn
  Hinrikmyran myr   Lill-Karbäcken bäck
  Hjulselet vattensamling   Lill-Kvarnåmyrberget berg
  Holmen ö   Lill-Skirsjön sjö
  Holmen holme   Lilltjärnen tjärn
  Holmtjärnbäcken bäck   Lilltjärnen tjärn
  Holmtjärnbäcken bäck   Lilltjärnen tjärn
  Holmtjärnen tjärn   Lill-Vinnmyren myr
  Holmtjärnen tjärn   Linviken vik
  Holmtjärnviken vik   Linäsbäcken bäck
  Hotingsbergen berg   Linäset näs
  *Hotingsbäcken, Västra bäck   Livskäret skär
  *Hotingsbäcken, Östra bäck   Livtjärnen tjärn
  *Hotingsforsen, Västra fors   Lojsenit lok l. vik
  Hotingsknösen höjd   Loken tjärn
  Hotingsmyran myr   Lokraningen äng
  Hotingssjön sjö   Lomholmen holme
  Hotingssjön sjö   Lomtjärnberget berg
  Hotingssjön sjö   Lomtjärnberget berg
  Hotingssjön sjö   Lomtjärnen tjärn
  Hotingssjön sjö   Lomtjärnen tjärn
  Hotingssjön sjö   Lomtjärnmyrberget berg
  Hotingssjön sjö   Lomtjärnmyren myr
  Hotingssjön sjö /Se   Lomtjärnmyren myr
  Hotingssjön sjö /Se   Lottanamyren myr
  Hotingssjön sjö   Lunne kronopark
  Hotingssjön sjö   Lunne Kronopark kronopark
  Hotingssjön sjö   Långbrännan skogsmark
  Hotingssjön sjö   Långbrännan skogsområde
  Hotingssjön sjö   Långbrännröjningen slått
  Hotingssjön sjö /Se   Långflon, Norra o. Södra floar
  Hotingsjön sjö   Långholmen holme
  Hotingsjön sjö   Långholmen holme
  Hotingssjön sjö /Se   Långholmen holme
  Hotingstjärnen tjärn   Långmarkberget berg
  Hotingsviken, se Hotingssjön sjö /Se   Långmarkbrännorna skogsmark
  Hotingssjön sjö   Långmarkbäcken bäck
  Hotingsån å   Långmarken, Gamla myrar
  Hotingsån å   Långmarken, Nya myrar
  Hottaengs sio, se Hotingssjön sjö   Långmarken myr
  +Hottængssior sjö   Långmarken myrar
  Hoverbackåsarna åsar   Långmarken myrar
  Hoverberget berg   Långmarkflon flo
  Hoverbäcken bäck   Långmarksjön sjö
  Hundhalsen terräng?   Långmarktjärnen tjärn
  Hundhållan berg   Långmarktjärnen tjärn
  Hundhällan hälla   Långmyrberget berg
  Hundtjärnen tjärn   Långmyren myr
  Hundvikberget berg   Långmyren myr
  Hundvikbäcken bäck   Långmyren myr
  Hundviken vik   Långmyren myr
  Hundvikmyran myr   Långmyren myr
  Hundvikmyran myr   Långmyren myr
  Hundvikmyran myr   Långmyren myr
  Hundvikmyren myr   Långnäset näs
  Hyktaberget berg   Långnäsviken vik
  Hyktabergtjärnen tjärn   Långsand sandbank
  Håldjuptjärnen tjärn   Långsanden udde
  Håmansbäcken bäck   Långsmalmyren myr
  Håverviken vik   Långspängerna vägparti
  Hällholmen holme   Långtjärnberget berg
  Hällholmviken vik   Långtjärnberget berg
  Hällholmviken vik   Långtjärnbäcken bäck
  Hällmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Hällmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Hällmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Hällmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Hällmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Hällmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Hällskolorna berghällar   Långtjärnen tjärn
  Härvtjärnarna tjärnar   Långtjärnen tjärn
  Hässjemyran sankmark   Långtjärnen tjärn
  Hässjemyran myr   Långtjärnhöjden höjd
  Hässjmyran myr   Långviken vik
  Hästfoderbäcken bäck   Långviken vik
  Hästfoderbäcken bäck   Långön ö
  Hästfodermyran myr   Långön ö
  Hästfodermyran myr   Långön ö
  Hästfoderslåttberget berg   Långön ö
  Hästfoderslåtten ängsmark   Långön ö
  Hästtommen terräng   Lärka odling
  Hästtommen terräng   Lögdagsmyrbäcken bäck
  *Höbäcksmyran myr   Lögdagsmyren slåttesmyr
  Högdarskäret terräng   Löjkomhällorna berg
  Högnäsbäcken bäck   Lördagsmyren myr
  Högnäsbäcken bäck   Lövholmbäcken, Västra bäck
  Högnäset, se Högnäsudden udde   Lövholmbäcken, Östra bäck
  Högnäset näs   Lövholmen holme
  Högnäsmyran myr   Lövholmen holme
  Högnäsmyran myr   Lövholmen udde
  Högnäsmyran myr   Lövholmmyren myr
  Högnäsmyran myr   Lövviksnäset näs
  Högnäsudden udde   Lövvolmbäckarna bäckar
  Högnäsudden udde   Lövvolmen holme
  Högnäsviken vik   Lövvolmmyren myr
  Högnäsviken vik   Lövvolmtjärnen tjärn
  Högnäsviken vik   Malbäcken bäck
  Högnäsån å   Malbäckflon sank mark
  Högnäsån bäck   Marbäcken bäck
  Högnäsån å   Marbäckflon sank mark
  Högnäsån å   Maretullviken vik
  Höting Siön, se Hotingssjön sjö   Margitstenen f.d. båtlänning
  Idbäcken bäck   Marsundet sund
  Ingerviken vik   Marutallviken vik
  Ingerviken vik   Mattes-Iljasudden udde
  Inget slåttermyr   Mattesmyren slåttesmyr
  Ivarmyran myr   Mellanmyren myr
  Jackemyran myr   Mellanmyren myr
  Jackemyran myr   Mellanslåtten slåttesmyr
  Jackesviken vik   Merbärflon sank mark
  Jakobssvedberget berg   Metmyrsundet sund
  *Jan-Henriksmyren myr   Midbergflon flo
  Jenbäcken bäck   Midsommarsfjället, se Bunkfjället fjäll
  Jenmyran myr   Midsommarsklippen höjd
  Jenmyrbäcken bäck   Mjölberget berg
  Jenmyrbäcken bäck   Mjölktallen tall
  Jenslåtten myr   Mjölktallen tall
  Johan-Livsslåtten sank mark   Mjölktallen tall
  Johan-Livsslåtten myr   Morbäcken bäck
  Johanshålet myrslått   Moresmyren myr
  Johanshålet terräng   Morgonvardsflon flo
  Jon-Abramsflon sank mark   Morgonvardstjärnen tjärn
  Jon-Abramsflon sank mark   Morgonvardstjärnen tjärn
  Jon-Abramsslåtten sank mark   Morsmorsgrubban fördjupningar
  Jon-Abramsslåtten sank mark   Mossaberget berg
  Jon-Järnesflon sank mark   Mossen mosse
  Jon-Järnesmyran myr   Mosterkajsasbodvägen väg
  Jon-Järnesmyran myr   Myrbärflon san mark
  Jon-Järnesmyran myr   Mårdbäcken bäck
  Jonkemyran myr   Mårdtjärnen tjärn
  Jonkemyran myr   Mårdtjärnflon flo
  Jonkemyrbäcken bäck   Mårtensodlingen slåttesmyr
  Jonkemyrbäcken bäck   Mårtensodlingen slåttesmyr
  Jon-Nilsbäcken bäck   Märabäcken bäck
  Jålobäcken bäck   Märetmyren myr
  Jämmermyran myr   Märetmyren myr
  Jämmermyran myr   Märramyren myr
  Jämmervattenbäcken bäck   Mörtnäset näs
  Jämmervattenbäcken bäck   Mörtsjön sjö
  Jämmervattenmyran myr   Mörttjärnen tjärn
  *Jämmervattenmyren myr   Nederstatjärnen tjärn
  Jämmervattnet sjö   Nils-Persbäcken bäck
  Jämmervattnet sjö   Nils-Persslåtten slåttesmyr
  Jämmervattnet sjö   Nils-Svensgråten myr
  Jämmervattnet sjö   Nils-Svensmyren myr
  Järpbacken skogsbacke   Nissesmyren myr
  Järvmyran myr   Nord-i-Tjälen utmarker
  Järvmyran myr   Nordmyren myr
  Järvmyråsen ås   Norrtjärnen tjärn
  Järvmyråsen ås   Norrtjärnsklippen berg
  Järvnäsberget berg   Norrån, se Saxån å
  Järvnäsån å   Norskbrännan skogsområde
  Jättalöv skogsområde   Norströmskurvan landsvägskurva
  Jättalöv skogstrakt   Norströms-Lilldammen fördämningar
  Jättalövet skogsområde /Se   Nybäcksviken vik
  Jättalövviken vik   Nyflon flo
  Kallkällmyran myr   Nyflon sank mark
  Kallkällmyran myr   Nylångmarkberget berg
  Kallkällmyran myr   Nylångmarkbäcken bäck
  Kallkällmyran myr   Nylångmarkbäcken bäck
  Kallkällmyran myr   Ny-Långmarken myr
  Kallkällmyran myr   Nylångmarkflon flo
  Kallkällmyran myr   Nymyrberget berg
  Kallkällmyran sankmark   Nymyren myr
  Kallkällmyran myr?   Nymyren myr
  Kallvattnet naturnamn? /Se   Nymyren, Östra o. Västra myrar
  Kanalen bäck(?)   Nymyren myr
  Kanalen kanal   Nymyren myr
  Kanalen bäck   Nymyren myr
  Kankporten vattenfall   Nymyrflon sankmark
  Kankporten terräng   Nyåkersbäcken bäck
  Karbäcken bäck /Se   Näset näs
  Karinsmyran myr   Näset näs
  Karl-Abrahamsberget berg   Näset näs
  *Karlbäckfjärdarna Saknas   Näsholmen holme
  Karl-Pettersmyran myr   Näsudden udde
  Karl-Pettersmyran myr   Näverlomyrraningen f. d. slåtter
  Karlsberg berg   Nörd-Kojmyren myr
  Kerstop-Olsspängerå terräng?   Nördkroken del av Karbäcken
  Kettelmyran myr   Nördjtärnen tjärn
  Kilen skogsområde   Olletjärnen tjärn
  Kilen terräng   Ol-Mattsbäcken bäck
  Kilen sank mark   Olov-Mattstjärnen tjärn
  Kilen terräng   Ol-Pershålet myr
  Kilvamma sjö   Ol-Persmyren myr
  Kilvamma del av Röströmssjön   Onbäcken bäck
  Kilvamma del av Röströmssjön   Ormasbäcken bäck
  Kilvamma sjö   Ormasflon myr
  Kilvamsbodarna terräng   Ormastjärnen tjärn
  Kilvamsbäcken bäck   Ormsjövägen skogsväg
  Kilvamsbäcken bäck   Orrmyren myr
  Kilvamsklippen höjd   Orrmyrtjärnen tjärn
  Kilvamsklippen berg   Oxgropen bäck
  Kilvams-Storskäret skär   Oxvikbäcken bäck
  Kilvams-Storskäret skär   Oxvikbäcken bäck
  *Kiällarnäsmyrarna myrar   Oxviken vik
  Klingerholmen holme   Oxviken vik
  Klingerholmen holme   Paradiset skogsområde
  Klingerholmen holme   Paskala tjärn
  Klingermyran myr   Paskalaflon flo
  Klingermyran myr   Paskalatjärnen tjärn
  Klingermyran myr   Per-Andersudden udde
  Klingermyran myr   Per-Janneshålet myrslått
  Klingermyran myr   Permyrberget berg
  Klingermyrbäcken bäck   Permyren myr
  Klingermyrbäcken bäck   Pertjärnarna tjärnar
  Klingerselberget berg   Peselamshålet tjärn
  Klingerselbergtjärnen tjärn   Peselammshålet tjärn
  Klingerselet del av Flåsjöån   Peskäret vik
  Klingerselet sjö   Pinnokanna myr
  Klingerselet sjö   Pinokanna del av Långön
  Klingerselet sel /Se   Piprörmyren myr
  Klingerselberget berg   Piprörtjärnarna tjärnar
  Klingerselbergtjärnen tjärn   Piprörudden udde
  Klingerselfallet vattenfall   Prostholmen holme
  Klingerselfallet fall   Prostholmen holme
  Klingerselflon myr   Prostholmen holme
  Klingerselflon myr   Prästbacken backe
  Klingerselsbäcken bäck   Prästsundet sund
  Klinkan sank mark   Prästtjärnbäcken bäck
  Klinkan sank mark   Prästtjärnen tjärn
  Klinkan sank mark   Prästtjärnen tjärn
  Klinkan sank mark   Pärmyren myr
  Klinkeberget berg   Pärmyrflon sankmark
  Klinket terräng   Rajvi slått
  Klinketjärnbäcken bäck   Rajvi skogsområde
  Klinketjärnbäcken bäck   Raningsbäcken bäck
  Klinkeberget berg   Raska myr
  Klinkeberget berg   Raskmyren slåttesmyr
  Klinket terräng   Remmen backe
  Klinketjärnen tjärn   Renholmen holme
  Klinketjärnen tjärn   Rensjömyren myr
  Klippen höjd   Rensjön sjö
  Knavelmyran myr   Rensmyrbrännorna skogsmark
  Knavermyran myr   Rensmyren myr
  Knivberget berg   Risbacken båtlänning
  Knivmyran myr   Risfläticka trakt
  Knortmon skogsmark   Risholmen holme
  Knösen höjd   Risholmen holme
  Knösen höjd   Risholmviken vik
  Knösen berg   Risskäret skär
  Kocksarkullen höjd   Ristjärnberget berg
  Kocksarkullen höjd   Ristjärnen tjärn
  Kojbacken höjd   Ristjärnen tjärn
  Kojbacken höjd   Rockåberget berg
  Kojholmen holme   Rockåberget berg
  Kojmyran myr   Rockåberget berg
  Kojmyran myr   Rockåholmen holme
  Kojmyran myr   Rockån å
  Kojmyrberget berg   Rockån å
  Kojmyrtjärnen tjärn   Rockånäset näs
  Kolkomarkmyran berg   Rockåsmåsjöarna sjöar
  Kolkomarkmyran myr   Rockåsundet sund
  Kolkomarkmyrberget berg   Rojkatjärnen tjärn
  Kolmyran myr   Rojkatjärnen tjärn
  Korsmyran myr   Rotnäskälen utmark
  Korsmyran myr   Rotremmen ås
  Korsmyran myr   Rotremmen ås
  Korsmyran myr   Råberget berg
  Korsmyrberget berg   Råberget berg
  Korsmyrberget berg   Råbergforsen fors
  Korsselet lugnvatten   Rålinbacken backe
  Korset terräng   Rävabacken landsvägsbacke
  Kramforsraningen sank mark   Rödflon flo
  Kramforsraningen sank mark   Rödflon sank mark
  Krokflon myr   Rödflon sank mark
  Krokforsen fors   Rödmossamyren myr
  Kroktjärnbäcken bäck   Rökbergbäcken, se Laxmyrbäcken bäck
  Kroktjärnen tjärn   Rökbergbäcken bäck
  Kroktjärnen tjärn   Rökberget berg
  Kroktjärnen tjärn   Rökberget berg
  Kroktjärnen tjärn   Rönbacken backe
  Kroktjärnen tjärn   Rönbackstjärnen tjärn
  Kron-Lunne tomt   Rönnberget berg
  Kron-Vike terräng   Rönnberget berg
  Kråkberget berg   Rönnbergflon flo
  Kråkberget berg   Rönneln bäckfåra
  *Kråkbärskullen berg   Röntjärnen tjärn
  Kråkmon skogsmark   Röntjärnåsen ås
  Kråkmon beg   Rörmyren myr
  Kråkskäret skär   Rörmyrklippen höjd
  Kullen beg   Rörnäsbäcken bäck
  Kullermyran myr   Rörnäsudden udde
  Kullermyran myr   Rörströmssjön sjö
  Kullertjärnarna tjärnar   Rörströmssjön sjö
  Kvarnbäcken bäck   Rörströmstjälen utmark
  Kvarnbäcken bäck   Röstviken vik
  Kvarnbäcken bäck   Röstviken vik
  Kvarnbäcken bäck   Röstviknoret nor
  Kvarnbäcken bäck   Sabelnäset näs
  Kvarnbäcken bäck   Saleksmärrberget berg
  Kvarnbäcken bäck   Saleksmärkflon sank mark
  Kvarnbäcken bäck   Saleksmärkmyren myr
  Kvarnflon sank mark   Salismarkberget berg
  Kvarnflon sank mark   Salismarkflon flo
  Kvarnforsen fors   Sandnäset torp
  Kvarnforsen fors   Sandnässkäret skär
  Kvarnselet lugnvatten   Sandnässkäret sandbank
  Kvarnselet del av Flåsjöån   Sandnäsudden udde
  Kvarnselet lugnvatten   Sandviken vik
  Kvarnsjöberget berg   Saxån å
  Kvarnsjöberget berg   Segermyren myr
  Kvarnsjön sjö   Sikstenen skär
  Kvarnsjön sjö   Simpokasal myr
  Kvarnsjön sjö   Sjoutån å
  Kvarntjärnen tjärn   Sjulassmyren slåttesmyr
  Kvarnåflon myr   Skansnäslångmarken myrar
  Kvarnåflon sank mark   Skavhåggstemyrberget berg
  Kvarnåflon sank mark   Skavhåggstemyren myr
  Kvarnåmyran myr   Skettjärnen tjärn
  Kvarnåmyran myr   Skiftesudden udde
  Kvarnåmyran myr   Skiftesvolmen holme
  Kvarnåmyran myr   Skirsjöberget berg
  Kvarnåmyran myr   Skirsjöberget berg
  Kvarnåmyran myr   Skirsjöbäcken bäck
  Kvarnåmyrberget berg   Skirsjön, Stora o. Lilla sjöar
  Kvarnåmyrberget berg   Skirsjönäsmyren myr
  Kvarnåmyrdammet vattensamling   Skirsjöån å
  Kvarnåmyrdammet vattensamling   Skolviken vik
  Kvarnån å   Skrakaholmberget berg
  Kvarnån å   Skrakaholmberget berg
  Kvarnån å   Skrakaholmen holme
  Kvarnån å   Skrakaholmen holme
  Kvarnån å   Skråbocken slåtter
  Kvarnån å   Skynäset näs och slått
  Kvarnån å   Skyrsjön, se Skirsjön sjö
  Kvarnåsen ås   Skällviken vik
  Kvarnåviken vik   Skällvikudden udde
  Kvarnåviken vik   Skänknäsbergtjärnen tjärn
  Kvisseln del av Grönmyrbäcken   Skänknöset näs
  Kvällstjärnen tjärn   Slagörholmen holme
  Kyrkviken vik   Slaskenshålet slåttesmyr
  Kyrkviken vik   Slaskenshålet slåttesmyr
  Kyrkviken terräng   Slåttarna äng
  Kyrkviken vik   Slåttesselberget berg
  Kyttelaxbäcken bäck   Slåttesselet sel
  Kyttelaxbäcken bäck   Slåttesselforsen fors
  Kålmyrbäcken bäck   Slåttestjärnflon flo
  Kälmyrorna myrar   Slängdansen myr
  Kälmyrorna myrar   Slängdansen slåttesmyr
  Kälholmen holme   Slätbrännbacken höjd
  Kälholmsbäcken bäck   Slätbrännan skogstrakt
  Källmyran myr   Smalåberget berg
  Källmyran myr   Smalåberget berg
  Kälmyrarna myrar /Se   Smalåberget berg
  Kälsmyran myr   Smalåbäcken bäck
  Kälvolmen holme /Se   Smalån å
  Källumpen myr   Smalån del av Hotingssjön
  Käringmyren myr   Smalån del av Rörströmssjön
  Käringnålmyran sankmark   Småtjärnarna tjärnar
  Käringnålmyran myr   Småtjärnbackarna höjder
  Käxmyran myr   Småtjärnbackarna backar
  Lagmyran myr   Småtjärnslåtten slått
  Landinstorpet terräng   Snålmyren slåttesmyr
  Lappmyran myr   Sorrmansmyren myr
  Lappmyran myr   Sotbrännan skogstrakt
  Lakavikbäcken bäck   Stad båtlänning
  Lakaviken vik   Starrvolmen holme
  Lakaviken vik   Stationsviken vik
  Landsryggen höjd   Stegaback(en) åkerbacke
  Landsryggmyran myr   Steksenholmen holme
  Landsryggmyran myr   Steksundholmen holme
  Landsryggmyran myr   Stensmyren myr
  Lappbackberget berg   Stensundet sund
  Lappmyran myr   Stenberget berg
  Lappmyran myr   Stensundet sund
  Lappmyran sankmark   Stensundet sund
  Lappmyran sank mark   Stinakajsashålet slåtter
  Lappmyran myr   Stinasbacken backe
  Lappmyran myr   Stjärnströmsviken vik
  Lappmyrbäcken bäck   Storbrännan skogstrakt
  Lappvikbäcken bäck   Storbrännan skogsområde
  Lappviken vik   Storbrännan skogsområde
  Lars-Nilsflon sank mark   Storbrännvägen skogsväg
  Lars-Nilsflon sank mark   Storbäcken bäck
  Lassemyran myr   Storbäcken bäck
  Lassemyran myr   Storbäcken bäck
  Lavatjärnen tjärn   Storbäcken bäck
  Lavmyran myr   Storfallet vattenfall
  Lavmyran myr   Storflon flo
  Laxmyran myr   Storflon flo
  Laxmyrbäcken bäck   Storflon flo
  Laxmyrkälen skogsområde   Storflon sank mark
  Laxselet å   Storflon sank mark
  Laxselhällan hälla, höjd   Storflotjärnen tjärn
  Lekattholmen holme   Stor-Hästflohässjan slåttesmyr
  Lekattholmen holme   Stor-Hästflohässjan slåttesmyr
  Lerbäcken bäck   Storjorden uppgrundningsjord o slått
  Lergrubbmyran sankmark   Stormyrbäcken bäck
  Lergrubbmyran myr   Stormyren myr
  Lill-Abramsmyran myr   Stormyren myr
  Lill-Abramsmyran myr   Stormyren myr
  Lillberget berg   Stormyren myr
  Lillberget berg   Stormyren myr
  Lill-Billingtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Lill-Björntjärnen tjärn   Stormyren myr
  Lill-Björntjärnen tjärn   Stormyren myr
  Lill-Björntjärnen tjärn   Stormyren myr
  Lillbäcken bäck   Stormyren myr
  Lillbäcken bäck   Stormyrtjärnen tjärn
  Lillbäcken bäck   Stornäsberget berg
  Lillbäckviken vik   Stornästjärnen tjärn
  Lillbäckviken vik   Storselet kronopark
  Lilldammet vattendrag   Storselet spakvatten
  Lilldammet vattendrag?   Storselet sel
  Lill-Fiskarmyran myr   Stor-Skirsjön sjö
  Lill-Fiskarmyran myr   Storskäret skär
  Lill-Granbergmyran myr   Storstenen skär
  Lill-Hästfoderslåtten myrslåtter   Storstenmyren myr
  Lill-Kvarnåmyran myr   Storstenmyren myr
  Lill-Kvarnåmyran myr   Storstenmyrhalsen myrhals
  Lill-Kvarnåmyran myr   Storstenmyrtegen sank mark
  Lill-Järvnäsmyran myr   Storstenviken mosse
  Lill-Karbäcken bäck   Stortegen myr
  Lill-Kälmyran myr   Stortegen slåttesmyr
  Lill-Lavatjärnen tjärn   Stortjärnbacken skogsbacke
  Lill-Laxtjärnen tjärn   Stortjärnbäcken bäck
  Lill-Laxtjärnen tjärn   Stortjärnbäcken bäck
  Lill-Metartjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
  Lill-Metartjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
  Lill-Löjkommyran myr   Stortjärnen tjärn
  Lillmyran myr   Stortjärnen tjärn
  Lillmyran myr   Stortjärnen tjärn
  Lill-Nymyran myr   Stortjärnen, se Prästtjärnen tjärn
  Lill-Nymyran myr   Stortjärnen tjärn
  Lill-Piprörmyran myr   Stortjärnen tjärn
  Lill-Piprörmyrtjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
  Lill-Piprörmyrtjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
  Lill-Rensjöbäcken bäck   Storvikbäcken bäck
  Lill-Rensjöbäcken bäck   Storviken vik
  Lill-Råberget berg   Storviken vik
  Lill-Råberget berg   Stor-Vinnmyren myr
  Lill-Skirsjön sjö   Storvolmen holme
  Lillslätten skogsmak   Strömnäset näs
  Lilltjärnbäcken bäck   Stubbsnurrmyren myr
  Lilltjärnbäcken bäck   Stubbsnurrmyren myr
  Lilltjärnbäcken bäck   Sund(ar)hällorna berghällor
  Lilltjärnen tjärn   Sundhällarna hällar
  Lilltjärnbäcken bäck   Sunnansjöberget berg
  Lilltjärnen tjärn   Svackan åsparti
  Lilltjärnen sankmark   Svanboviken vik
  Lilltjärnen tjärn   Svartabborrtjärnen tjärn
  Lilltjärnen tjärn   Svartbäcken bäck
  Lilltjärnen tjärn   Svartbäckrået f.d. myr
  Lilltjärnen tjärn   Svartbäckrået rå (sank mark)
  Lilltjärnen tjärn   Svartholmen holme
  Lilltjärnen tjärn   Svartselet sel
  Lilltjärnmyran myr   Svarttjärnen tjärn
  Lilltjärnmyran myr   Svartvolmen holme
  Lilltjärnmyran myr   Svedjomstjälen utmark
  Lill-Vinmyran myr   Svinhårmyren myr
  Lill-Vinmyrtjärnen tjärn   Svinhårmyrtjärnen tjärn
  Lillån del av Tåsjön   Sågbacken backe
  Lillån å   Sågbäcken bäck
  *Lillänget terräng   Sågbäcken bäck
  Linmyran myr   Sågmyren myr
  Linmyran myr   Sågviken vik
  Linmyran myr   Sätebackberget berg
  Linnäsbäcken bäck   Söndagsstenen skär
  Linnäsviken vik   Sörbäcken bäck
  Lintjärnen tjärn   Sör-Kojmyren myr
  Lojsenit vattensamling   Sörnäset näs
  Lokraningen skogsmark   Sörån, se Sjoutån å
  Lokraningen skogsmark   Tallbergsudden udde
  Lomholmen holme   Tallholmen holme
  Lomholmen holme   Tallholmen holme
  Lomholmen holme   Tallmon mo
  Lomholmen holme   Tallmyren myr
  Lomholmen holme   Tallmyren myr
  Lomtjärnberget berg   Tallmyren myr
  Lomtjärnberget berg   Tallmyrkullen höjd
  Lomtjärnbäcken bäck   Tallnäsudden udde
  Lomtjärnbäcken bäck   Tallvolmarna holmar
  Lomtjärnen tjärn   Tianviken vik
  Lomtjärnmyran myr   Tianviken vik
  Lomtjärnmyran myr   Tiosundholmen holme
  Lottanamyran myr   Tiosundmyren myr
  Lottanamyran myr   Tjocknäsbäcken bäck
  Lunneberget berg   Tjocknäsbäcken bäck
  Lunneberget berg   Tjocknäsbäcken bäck
  Långbrännan skogsmark   Tjocknäsudden udde
  Långbrännraningen skogsmark   Tjocknäsviken vik
  Långflon myr   Tjyvfoderslåtten slåttesmyr
  Långflotången terräng   Tjyvudden udde
  Långholmen holme   Tjyvudden udde
  Långmarkbrännorna skogsmark   Tjålmyrarna myrar
  Långmarkbrännorna skogsmark   Tjålmyren, Stora o Lilla myrar
  ?Långmarken myr   Tjålvolmen holme
  Långmarken sank mark   Tjäderbergtjärnberget berg
  *Långmarken, Västra myr   Tjäderbergtjärnen tjärn
  *Långmarken, Östra myr   Tjädermyren myr
  Långmarkflon myr   Tjädermyren myr
  Långmarksjöbäcken bäck   Tjädernäsberget berg
  Långmarksjön sjö   Tjälen, se Rörströmstjälen utmark
  Långmarksmyran myr   Tjälen, se Svedjomstjälen utmark
  Långmarktjärnen tjärn   Tjälen, se Granötjälen utmark
  Långmarktjärnen tjärn   Tjäranäset näs
  Långmossamyran myr   Tjärnbäcken bäck
  *Långmyran myr   Tjärnmyren myr
  Långmyran sankmark   Tjärnmyren myr
  Långmyran myr   Tjärnmyren myr
  Långmyran myr   Tjärnmyren myr
  Långmyran myr   Tjärnmyrtjärnen tjärn
  Långmyran sankmark   Tobaksask vik
  Långmyran myr   Tobakshon myr
  Långmyran myr   Toskmyrbackarna backar
  Långmyran myr   Toskmyrbäcken bäck
  Långmyran myr   Toskmyrbäcken bäck
  Långmyran myr   Toskmyren myr
  Långmyran myr   Toskmyren myr
  Långmyran myr   Toskviken vik
  Långmyran myr   Trelänsröserna stenrösen
  Långmyran myr   Trelänsrösena stenrösen
  Långmyran myr   Tuvtjärnmyren myr
  Långmyran myr   Tvärfallet vattenfall
  Långmyrberget berg   Tvärfallet vattenfall
  Långmyrberget berg   Tvärtförholmen holme
  Långmyrholmarna skogsområde   Tåsjöberget berg
  Långmyrholmarna skogsområden   Tåsjöberget berg
  Långnäsberget berg   Tåsjöedet ställe
  Långnäset udde   Tåsjöforsen fors
  Långnäset näs   Tåsjön sjö
  Långnäsviken vik   Tåsjön sjö /Se
  Långnäsviken vik   Tåsjön sjö
  Långsanden udde   Tåsjöån å
  Långsanden halvö   Tåsjöån å
  Långsandsbodarna terräng   Täljknivnäset näs
  *Långskravelforsen fors   Unogillblads kronopark
  Långtjärnberget berg   Valholmen holme
  Långtjärnberget berg   Valjmyren myr
  Långtjärnbäcken bäck   Vallsjöån å
  Långtjärnbäcken bäck   Valpsundet sund
  Långtjärnbäcken bäck   Valpsundtjärnen tjärn
  Långtjärnbäcken bäck   Valpsundtjärnklippen höjd
  Långtjärnbäcken bäck   Valåbergen berg
  Långtjärnen tjärn   Valåberget berg
  Långtjärnen tjärn   Valåberget berg
  Långtjärnen tjärn   Valåbäcken bäck
  Långtjärnen tjärn   Valåbäcken bäck
  Långtjärnen tjärn   Valån å
  Långtjärnen vik   Valåviken vik
  Långtjärnen tjärn   Valåviken vik
  Långtjärnen tjärn   Valåvägen skogsväg
  Långtjärnen tjärn   Vangen del av Hotingssjön
  Långtjärnen tjärn   Vangen vik
  Långtjärnen tjärn   Vattenledningsbrännan slåtter
  Långtjärnen tjärn   Vattenledningsbrännan slåtter
  Långtjärnen tjärn   Vattihålet myr
  Långtjärnhöjden höjd   Vikebäcken, se Kilvamsbäcken bäck
  Långtjärnhöjden berg   Vike kronopark
  Långviken vik   Vike Kronopark kronopark
  Långviken vik   Viken vik
  Långön ö   Vikvolmen holme
  Långön ö   Vindmyrbäcken bäck
  Långön ö   Vindmyren, Stora myr
  Långön ö   Vindmyren, Mellersta myr
  Långön ö   Vinnmyrbäcken bäck
  Långön ö   Vinnmyrklippen höjd
  Långön ö   Vintermyren myr
  Långön ö   Vvintervägmyren myr
  Långön ö   Viskognäset näs
  Långön ö   Viskovolmen holme
  Löjkomhällorna bergparti   Vitkullbrännan skogstrakt
  Löjkomhällorna bergparti   Vitkullmyrbrännan skogsområde
  Löjkomhällorna hällor   Vitkullmyren myr
  Lördagsmyran myr   Voljmyren myr
  Lördagsmyran myr   Volmviken vik
  Lördagsmyran myr   Vägglustjärnen tjärn
  Lördagsmyran myr   Västertjärnarna tjärnar
  Lördagsmyrflon sank mark   Åkerön ö
  Lördagsmyrflon sank mark   Åkerön ö
  Lövholmen halvö   Åkroken del av Kvarnån
  Lövholmen holme   Ångermyrkullen höjd
  Lövholmen holme   Ånggräsvik vik
  Lövholmen holme   Älgbäckarna bäckar
  Lövholmmyran sankmark   Älgsgårdsmyrarna myrar
  Lövholmmyran myr   Änget strandslått o f.d. holme
  Lövholmen holme   Äpplapära vik
  Lövholmsbäcken, Östra bäck   Äpplapärabäcken, se Ol-Mattsbäcken bäck
  Lövholmsbäcken, Östra bäck    
  Lövholmtjärnen tjärn    
  Lövholmtjärnen tjärn    
  *Lövviken vik    
  Lövvikslandet skogsmark    
  Lövviksnäset udde    
  Lövviksviken vik    
  Malbäcken bäck    
  Marbäcken bäck    
  Marbäcken bäck    
  Marbäcken bäck    
  Marbäckflon sank mark    
  Marbäckflon sank mark    
  Marsundet sund    
  Marsundet sund    
  Marsundsmyran sankmark    
  Marsundsmyran myr    
  Martallviken vik    
  Mats-Olshällan hälla    
  Mellan bergen skogsområde o. sankmark    
  Mellanmyran myr    
  Mellanmyran myr    
  Mellanmyran myr    
  Mellanmyran myr    
  Mellanmyrbäcken bäck    
  Mellanmyrbäcken bäck    
  Mellanslåtten ängsmark    
  Mellanslåtten ängsmark    
  Mellantjärnen tjärn    
  Mellantjärnen tjärn    
  Mellantjärnen tjärn    
  Mellerst-Vinmyran sankmark    
  Mellerst-Vinmyran sank mark    
  Mellerst-Vinmyran myr    
  Mellerst-Vinmyran myr    
  Mesebrunnet skogsmark    
  Metarselholmen skogsholme    
  Metarselholmen holme    
  Middagsmyran myr    
  Middagsmyran myr    
  Midsommarfjället fjäll    
  Midsommarhällan hälla, höjd    
  Midsommarhällan berg    
  Mjölktallen tall    
  Mobergstjärnen tjärn    
  Mon sankmark    
  Morfarsmyrhällan hälla    
  Morgonvardsflon myr    
  Morgonvardstjärnen tjärn    
  Mossaberget berg    
  Mossamyran myr    
  Mossamyran myr    
  Märaberget berg    
  Märaberget berg    
  Märamyran myr    
  Märamyran myr    
  Märitmyran sankmark    
  Märitmyran myr    
  Märitmyran myr    
  Mörgonvardsflon sank mark    
  Mörtbäcken bäck    
  Mörtbäcken bäck    
  Mörtnäset udde    
  Mörtnäset näs    
  Mörtsjön sjö    
  Mörtsjötjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Nils-Hansmyran sankmark    
  Nils-Hansmyran myr    
  Nils-Persslåtten ängsmark    
  Nissemyran myr    
  Nissemyran myr    
  Nord-i-Kälen utmark /Se    
  Norra Åen, se Saxälven Saknas    
  Norra Ån, se Saxälven Saknas    
  Norra ån, se Norrån Saknas /Se    
  Norrby-Nymyran myr    
  Norrströmmen ström, vattendrag    
  Norrströmmen ström    
  Norråker terräng    
  Norrån å /Se    
  Norrån å    
  Norrån å    
  Nybrännan skogsterräng    
  Nybrännan skogsmark    
  Nybrännan skogsmark    
  Nybrännan nat.namn?    
  Nybäcksmyran sankmark    
  Nybäcksmyran myr    
  Nybäcksviken vik    
  Nybäcksviken vik    
  Nyflon myr    
  Nyflon myr    
  Nyhem terräng    
  Ny-Långmarkberget berg    
  Ny-Långmarkberget berg    
  Ny-Långmarkbäcken bäck    
  Ny-Långmarkbäcken bäck    
  Ny-Långmarkbäcken bäck    
  Ny-Långmarkbäcken bäck    
  Ny-Långmarkbäcken bäck    
  Ny-Långmarkbäcken bäck    
  Ny-Långmarken sank mark    
  Ny-Långmarken sank mark    
  Ny-Långmarkflon sank mark    
  Ny-Långmarkflon sank mark    
  Nymyran myr(?)    
  Nymyran myr    
  Nymyran myrmark    
  *Nymyran myr    
  Nymyran myr    
  Nymyran myr    
  Nymyran myr    
  Nymyran myr    
  Nymyran myr    
  Nymyrberget berg    
  Nymyrflon myr    
  Nymyrflon sank mark    
  Nymyrflon sank mark    
  Nyåkersbäcken bäck    
  Nyåkersbäcken bäck    
  Näckrostjärnen tjärn    
  Näckrostjärnen tjärn    
  Näset näs    
  Näset udde    
  Näset näs    
  Näset näs    
  Näsholmarna holmar    
  Näsudden udde    
  Näsudden udde    
  Näverbäcken bäck    
  Näverlomyran myr    
  Nördberget berg    
  Nördbergslåtten sankmark    
  Nörd-Kyttelaxmyran myr    
  Nörd-Kojmyran myr    
  Nörd-Kojmyrtjärnen tjärn    
  Nörd-Kyttelaxmyran myr    
  Nörd-Långflon myr    
  Nördmyran myr    
  Nördmyran sankmark    
  Nördmyran myr    
  Nörd-Rökberget bergsparti    
  Nörd-Rökberget berg    
  Nörd-Rökbergmyran myr    
  Nörd-Rökbergmyran myr    
  Nörd-Rökbergmyran myr    
  Nördslåtten ängsmark    
  Nörd-Slåttesbergtjärnen tjärn    
  Nördtjärnen tjärn    
  Nördtjärnen tjärn    
  Nördtjärnen tjärn    
  Odugligsjöbäcken bäck    
  Odugligsjön sjö    
  Olletjärnen tjärn    
  Olletjärnen tjärn    
  Ol-Matsbäcken bäck    
  Ol-Matstjärnen tjärn    
  Ol-Pershålet myr    
  Ol-Pershålet sank mark?    
  Ol-Pershålet sank mark    
  Ol-Persmyran myr    
  Onbäcken bäck    
  Onbäcken bäck    
  Onbäcktjärnen tjärn    
  Ormsjöbäcken, se Onbäcken bäck    
  Ormsjömyran myr    
  Orrmyran myr    
  Orrmyran sankmark    
  Orrmyran myr    
  Oxvikbäcken bäck    
  Oxviken vik    
  Paradisbacken bergsparti    
  Paradisbacken skogsbacke    
  Paradisbacken backe    
  Paskalatjärnen tjärn    
  Paskalatjärnen tjärn    
  Passmyran myr    
  Passmyran myr    
  Passmyran myr    
  Passmyran myr    
  Pellemyran myr    
  Per-Andersmyran myr    
  Peselammshålet sank mark    
  Peselammshålet myr    
  Peselammsklippen höjd    
  Peselammsklippen berg    
  Pettersonshällan hälla    
  Pettersrået sankmark    
  Pinnokanna sankmark    
  Pinnokanna ö    
  Piprörmyran myr    
  Piprörmyran myr    
  Piprörmyran sankmark    
  Piprörmyran myr    
  Piprörmyran myr    
  Piprörmyran myr    
  Piprörmyrberget berg    
  Piprörmyrberget berg    
  *Piprörmyren myr    
  Piprörmyrtjärnen tjärn    
  Piprörmyrtjärnen tjärn    
  Piprörtjärnen tjärn    
  Piprörudden udde    
  Pissfiskbäcken bäck    
  Pissfiskbäcken bäck    
  Process-slåtten myrslåtter    
  Process-slåtten myrslåtter    
  Prostholmen holme    
  Prästmyran myr    
  Prästsundet sund    
  Prästtjärnen tjärn    
  Prästtjärnmyran myr    
  Prästsundet sund    
  Prästsundet sund    
  Prästsundet sund    
  Prästtjärnen tjärn    
  Pärmyran myr    
  Pärmyran myr    
  Pärmyrflon sank mark    
  Pärmyrflon sank mark    
  QwarnBäcken, se Kvarnån bäck    
  Rajvi sank mark    
  *Ramsiör gränsmärke    
  Raudabergi, se Råberget berg /Se    
  Raska myr    
  Raskmyran myr    
  Raskmyran myr    
  *Raudsio, se Rörströmssjön sjö    
  +Raudsior sjö    
  Raskala slåtter /Se    
  »raudsio» = ?Rörstrmssjön sjö    
  Remsiön, se *?Skyrsjön, Stora sjö    
  *Remsjön sjö    
  Renholmen holme    
  Renholmen holme    
  Renholmmyran sank mark    
  Renholmmyran myr    
  Renholttjärnen tjärn    
  Rensbacken backe    
  Rensbackmyran myr    
  Rensjöbäcken bäck    
  Rensjömyran sankmark    
  ?Rensjön sjö    
  Rensjön sjö    
  Rensmyran myr    
  Rensmyran myr    
  Riptjärnen tjärn    
  Risbackmyran sankmark    
  Risbackmyrkullen kulle    
  Risholmen holme    
  Risholmen holme    
  Risholmviken vik    
  Risholmviken vik    
  Rissvedberget berg    
  Ristjärnberget berg    
  Ristjärnberget berg    
  Ristjärnen tjärn    
  Ristjärnen tjärn    
  Rockåberget berg    
  Rockåberget berg    
  Rockåberget berg    
  Rockåmyran sank mark    
  Rockåmyran myr    
  Rockån å    
  Rockån å    
  Rockån å    
  Rockånäset udde    
  Rockånäset näs    
  *Rockåslotten Saknas    
  Rockå-Småsjöarna del av Röströmssjön    
  Rockå-Småsjöarna sjö    
  Rockåsundet sund    
  Rockåsundet sund    
  Rojkatjärnen tjärn    
  Rojkatjärnen tjärn    
  Roten myr    
  Rot-Karltjärnbäcken bäck    
  Rotnäset udde    
  Rotnäskälen utmark /Se    
  Rotnäsmon skogsmark    
  Rotnäsmon terräng    
  Rotnäs-Nymyran myr    
  Rulltuvbäcken bäck    
  Rulltuvbäcken bäck    
  Ryesiön, se Skyrsjön, Stora sjö    
  Råberget berg /Se    
  Råberget (gränsmärke), berg    
  Råberget berg    
  Råberget berg    
  Råberget berg    
  Råberget berg    
  Råberget, se Raudabergi berg    
  Råbergsgubben berg    
  Råbergtjärnen tjärn    
  Råbergtjärnen tjärn    
  Råbergtjärnen vik    
  Råkbrännan skogsområde    
  Råktjärnen tjärn    
  Rålinmyran myr    
  Rålinmyran myr    
  Råströmsälven, se Rörströmsälven å    
  Rävbacken höjd    
  Rävbacken höjd    
  Rävelmyran myr    
  Röberget, se Råberget berg    
  Röberget, se Råberget berg    
  Rödberget berg    
  Rödflon sankmark    
  Rödflon sankmark    
  Rödflon sank mark    
  Rödflon sank mark    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran myr    
  Rödmossamyran myr    
  *Röflotjälen höjdmark    
  Rökbergbäcken bäck    
  Rökbergbäcken bäck    
  Rökbergbäcken bäck    
  Rönnberget berg    
  Rönnberget berg    
  Rönnmyran myr    
  Rörmyran myr    
  Rörmyrberget berg    
  Rörnäsbrännorna skogsmark    
  Rörnäsbäcken bäck    
  Rörnäsudden udde    
  *Rörströmsberget berg    
  Rörströmskälen utmark /Se    
  ?Rörströmssjön sjö /Se    
  Rörströmssjön sjö    
  ?Rörströmssjön sjö /Se    
  ?Rörströmssjön sjö /Se    
  Rörströmssjön sjö    
  Rörströmssjön sjö    
  Rörströmssjön sjö    
  Rörströmssjön sjö    
  Rörströmssjön sjö    
  Rörströmssjön sjö    
  Rörströmssjön sjö /Se    
  Rösjön sjö    
  Röströmssjön sjö    
  Röströmssjön sjö    
  Röströms Siön, se Rörströmssjön sjö    
  Röströms Siön, se Rörströmssjön sjö    
  Röströmssjön = Rösjön (l. Råsjön) Saknas    
  Röströmssjön sjö    
  Röströmssjön sjö    
  Röström, se Rörströmssjön Saknas    
  Röströmssjön sjö    
  Röströmssjön sjö    
  Rörströmsälven å    
  Röströmsälven älv    
  Röstviken vik    
  Salismarkberget berg    
  Salismarkberget berg    
  Salismarkflon sank mark    
  Salismarkflon sank mark    
  Salismarkmyran myr    
  Salismarkmyran myr    
  Sandnäsbäcken bäck    
  Sandnäsudden udde    
  Sandskäret skär    
  Sandskäret ö    
  Saxån, se Saxälven älv    
  Saxån å    
  Saxån å    
  Saxälven älv /Se    
  Saxälven älv    
  Saxälven å    
  Saxälven å    
  Schacklingsdalen dal    
  Segermyran myr    
  Segermyran myr    
  Segermyran myr /Se    
  Senårsmyran myr    
  *Siljeåsbäcken bäck    
  *Sjeutanjäno å    
  Sjougden sjö /Se    
  Sjougdfjället fjäll /Se    
  Sjouedälven älv /Se    
  Sjoutälven älv    
  Sjoutälven älv    
  Sjulassmyran sankmark    
  Sjulassmyran myr    
  Sjömyran myr    
  Sjömyran myr    
  Sjömyran myr    
  Skansnäs-Långmarken myr    
  Skansnäsmyran myr    
  Skansnäsmyran myr    
  Skarpabborrtjärnen tjärn    
  Skavhugstemyran sank mark    
  Skavhugstemyran myr    
  Skavhugstemyrberget berg    
  Skavhugstemyrberget berg    
  Skavhugstemyrberget berg    
  Skiftesholmen holme    
  Skiftesholmen holme    
  Skirsjöberget berg    
  Skirsjöviken vik    
  Skirsjöån å    
  Skirsjöån å    
  Skithällan udde    
  Skittjärnen tjärn    
  Skittjärnen tjärn    
  Skrakaholmberget berg    
  Skrakaholmberget berg    
  Skrakaholmberget berg    
  Skrakaholmen holme    
  Skrakaholmen holme    
  Skrapaflon sank mark    
  Skravelbäcken bäck    
  Skråbackberget berg    
  Skråbackberget berg    
  Skynäsbäcken bäck    
  Skynäset udde    
  Skyrsjön, Stora o. Lilla sjöar    
  Skyrsjön, Stora sjö    
  ?Skyrsjön, Stora sjö    
  Skällviken vik    
  Skällvikudden udde    
  *Skänknäsmyren myr    
  Skänknäsviken vik    
  Slagörholmen holme    
  Slagörholmen holme    
  Slumpviken vik    
  Slumpviken vik    
  Sluppviken vik    
  Slåttesselberget berg    
  Slåttesselet lugnvatten    
  Slåttesselforsen fors    
  Slåttestjärnen tjärn    
  Slåttestjärnflon myr    
  Slängdansen sank mark    
  Slängdansen sank mark    
  Slätbrännbacken backe    
  Smalåberget berg    
  Smalåberget bergsparti    
  Smalåberget berg    
  Smalåberget berg    
  Smalåberget berg    
  Smalåberget berg    
  Smalåbäcken bäck    
  Smalån å    
  Smalån å    
  Smalån å    
  Smalån del av Röströmssjön    
  Smalån del av vattenområde    
  Smalån sund    
  Smalån å    
  Småmyrorna myrar    
  Småmyrorna myrar    
  Småmyrorna myrar    
  Småmyrorna myrar    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Småtjärnslåtten sankmark    
  Snappmyran myr    
  Snurrmyran myr    
  Snålmyran myr    
  Snödberget berg    
  Sotbrännan skogsmark    
  Sotbrännan berg    
  Sprutbacken skogsbacke    
  Sprängrotmyran myr    
  Spunsen höjd    
  Spångmyran sankmark    
  Starrholmen holme    
  Starrhålet sank mark    
  Stationsbäcken bäck    
  Stationsmyran sankmark    
  Stationsmyran myr    
  Stegabacken skogsbacke    
  Steksundholmen holme /Se    
  Steksundsholmen holme    
  Steksundsholmen holme    
  Steksundsholmen holme    
  Stenberget berg    
  Stenberget berg    
  Stenbäcken bäck    
  Stendammet sank mark    
  Stendammet sank mark    
  Stenhoverbacken backe    
  Stenhoverbacken berg    
  Stenselet lugnvatten    
  Stensmyran myr    
  Stensundet sund    
  Stensundet sund    
  Stensundet sund    
  Stentjärnen tjärn    
  Stenuddbäcken bäck    
  Stenudden udde    
  Stinamyran myr    
  Stinasbacken höjd    
  Stinasbacken höjd    
  Stinasmyran sankmark    
  Stinasmyran myr    
  Stjärnströmsudden udde    
  Stjärnströmsudden udde    
  Storabborrtjärnen tjärn    
  Storbacken bergsparti    
  Storbacken backe    
  Storbacken backe    
  Storbrännan skogsmark    
  Storbäcken bäck    
  Storbäcken bäck    
  Storbäcken bäck    
  Storbäcken bäck    
  Storbäcken bäck    
  Storbäcken bäck    
  Storfallet vattenfall    
  Storfallmåcken skogsmark    
  Storflon myr    
  Storflon myr    
  Storflon myr    
  Storflon sank mark    
  Storflon myr(?)    
  Storflon sank mark    
  Storflon sank mark    
  Storflon myr    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Storhällan höjd    
  Stor-Hästfoderslåtten myrslåtter    
  Stor-Järvnäsmyran myr    
  Storkvarnmyran myr    
  Storkvarnmyran myr    
  Stor-Kälmyran myr    
  Stor-Lavatjärnen tjärn    
  Stor-Laxtjärnen tjärn    
  Stor-Laxtjärnen tjärn    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  *Stormyran myr    
  Stormyran sankmark    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyran myr    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stornosefänriken terräng    
  Stornosefänriken terräng    
  Stornäsberget berg    
  Stornästjärnen tjärn    
  Stornäsviken vik    
  Storselet tjärn    
  Storselet sel    
  Storselet tjärn    
  Storsjougden, se Sjougden sjö    
  Storstenholmen holme    
  Storstenmyran sankmark    
  Storstenmyran myr    
  Stortegen sankmark    
  Stortjärnbacken höjd    
  Stortjärnbäcken bäck    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnknulen berg    
  Storvikbäcken bäck    
  Storvikbäcken bäck    
  Storviken vik    
  Storviken vik    
  Storviken vik    
  Storvikmyran myr    
  Storvikmyran myr    
  Stor-Vinmyran sankmark    
  Stor-Vinmyran myr    
  Stor-Vinmyran myr    
  Stor-Vinmyrtjärnen tjärn    
  Strejkholmen holme    
  Strejkholmen holme    
  Stridsnäsudden udde    
  Strömkvistmyran myr    
  Strömnäset udde    
  Strömnäset näs    
  Sunnansjöberget berg    
  Sundet terräng    
  Svaluberget berg    
  Svanboviken vik    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartabborrtjärnen tjärn    
  Svartbäcken bäck    
  Svartbäckrået skogsområde    
  Svartdalen dal    
  Svartholmen holme    
  Svartholmen holme    
  Svarthålet tjärn    
  Svartselet lugnvatten    
  Svartselholmen holme    
  Svartselhällan berghäll    
  Svedje-Långmarken sankmark(?)    
  Svedjomskälen utmark /Se    
  Sven-Anderssonsberget berg    
  Sven-Eriks-Vinmyran myr    
  Svensmyran myr    
  Svinhårmyrtjärnen tjärn    
  Svinhårmyrbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågmyran myr    
  Sågmyran myr    
  Sågviken vik    
  *Södra myren myr    
  Sölemyran myr    
  Söndagsmyran myr    
  *Söndagsmyren myr    
  Sönkflon sank mark    
  Sönkflon sank mark    
  Sönkviken vik    
  Sönnanbergmyran Saknas    
  Sörberget höjd    
  Sör-Kojmyran myr?    
  Sör-Kyttelaxmyran myr    
  Sör-Långflon myr    
  Sör-Rökbergmyran myr    
  Sörslåtten ängsmark    
  Sör-Slåttesbergtjärnen tjärn    
  Sör-Slåttesbergtjärnen tjärn    
  Sörnäset näs    
  Sör-Rökberget berg    
  Sör-Rökbergmyran myr    
  Sör-Rökbergmyran myr    
  Sörslåtten ängsmark    
  Sörslåtten ängsmark    
  Sörån å    
  Sörån å    
  Sörånäset näs    
  Tallbackholmarna holmar    
  Tallbackholmarna holmar    
  Tallbackrået sankmark    
  Tallbackrået sank mark    
  Tallbergstjärnen tjärn    
  Tallbergstjärnen tjärn    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallhöjden höjd    
  Tallmyran myr    
  Tallmyran myr    
  Tallmyran myr    
  Tallmyran myr    
  Tallmyran myr    
  Tallmyran myr    
  Tallmyran myr    
  Tallmyran myr    
  Tallmyran myr    
  Tallmyrkullen höjd    
  Tallmyrkullen berg    
  Tallnäsudden udde    
  *Tasernjäno å    
  Tegeludden udde    
  *Tegänget terräng    
  Tianvika vik /Se    
  Tiosundholmen udde    
  Tiosundholmen halvö    
  Tiosundmyran sankmark    
  Tiosundmyran myr    
  Timmermomyran myr    
  *Tiällmyren myr    
  Tjockhalsen sank mark    
  Tjockhalsen sank mark    
  Tjocknäsbäcken bäck    
  Tjocknäsbäcken bäck    
  Tjocknäse(t) näs /Se    
  Tjocknäsudden udde    
  Tjocknäsviken vik    
  Tjuvmyran myr    
  Tjuvmyran myr    
  Tjuvudden udde    
  Tjäderbergtjärnberget berg    
  Tjäderbergtjärnberget berg    
  Tjäderbergtjärnen tjärn    
  Tjäderbergtjärnen tjärn    
  Tjädermyran myr    
  Tjädermyran myr    
  Tjädernäsberget berg    
  Tjädernäsberget berg    
  Tjädernästjärnen tjärn    
  Tjädernästjärnen tjärn    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjärnbäcken bäck    
  Tjärnbäckröningen skogsmark    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyran myr    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tobakshon sank mark    
  Tobakshon sank mark    
  Tomas-Hansselet sjö    
  Toppmyran myr    
  Toppmyran myr    
  Torbrännan skogsmark    
  Torpbäcken bäck    
  Torvmyran myr    
  Torvströmyran myr    
  Torvströmyran myr    
  Toskmyran myr    
  Toskmyran myr    
  Toskmyran myr    
  Toskmyrbäcken bäck    
  Toskmyrbäcken bäck    
  Toskviken vik    
  Travmyran myr /Se    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Tråsaltet myr /Se    
  Tusenriksdalersrået sank mark    
  Tuvtjärnmyran myr    
  Tuvtjärnmyran myr    
  Tvillingtjärnarna tjärnar    
  Tvärfallet höjd, sluttning    
  Tvärfallet fall    
  Tvärfallet fall    
  Tvärfallet vattenfall    
  Tvärtförholmen holme    
  Tvärtförholmen holme    
  Tvärtförholmen holme    
  Tvärtförholmen holme    
  Tåsjöberget berg    
  Tåsjöberget berg /Se    
  Tåsjöberget berg    
  Tåsjöberget berg    
  Tåsjöberget berg    
  Tåsjöberget berg /Se    
  Tåsjöberget berg    
  Tåsjöberget berg    
  Tåsjöberget berg    
  Tåsjöberget berg /Se    
  Tåsjöedet skogsområde    
  Tåsjöedet skogsområde /Se    
  Tåsjöforsen fors    
  *Västra Tåsjölandet terräng?    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö /Se    
  Tåsjön sjö /Se    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö    
  Tåsjön sjö /Se    
  Tåsjön sjö /Se    
  Tåsjöåhn, se Tåsjöälven å    
  Tåsjöån å    
  Tåsjöån å    
  Tåsjöälven älv    
  Tåsjöälven älv    
  Tååsiön, se Tåsjön sjö    
  Täljknivnäset udde    
  Ursmyran myr    
  Valholmen holme    
  Valholmen holme    
  Valholmslokarna tjärnar    
  Valholmslokarna sjöar    
  Valmyran myr    
  Valmyrbäcken bäck    
  Valåbergen berg    
  Valåberget berg    
  Valåberget berg    
  Valåbäcken bäck    
  Valåbäcken bäck    
  Valån å    
  Valån å /Se    
  Valåviken vik    
  Valåviken vik    
  Valåviken vik    
  Vangen sjö    
  Vattenbäcken bäck    
  Vattenledningsbrännan skogsmark    
  Vattenledningsbrännan skogsmark    
  Vattenledningsholmen skogsområde    
  Vattenledningsholmen skogsområde    
  Vikebäcken bäck    
  Vikebäcken bäck    
  Vikholmen holme    
  Vikmyran myr    
  Viktjärnen tjärn    
  Viktjärnmon skogsmark    
  Vinmyrbäcken bäck    
  Vinmyrbäcksmyran myr    
  Vinmyrklippen höjd    
  Vintermyran myr    
  Vinterstadviken vik    
  Vintervägmyran sank mark    
  Vintervägmyran myr    
  Visikbrännan ö    
  Visikbrännan ö    
  Vitbacken backe    
  Vitkullmyran myr    
  Vitterhällan hälla    
  Vitterhällmyran myr    
  Volmviken vik    
  Vålgmyran myr    
  Vålgmyran myr    
  Vålgmyran myr    
  Vägglustjärnen tjärn    
  Väpnaberget berg    
  Väster-Björnmyran myr    
  Väster-Granbacken höjd    
  Väster-Granbacken berg    
  Väster-Hotingsmyran myr    
  Väster-Karbäckmyran myr    
  Väster-Karbäckmyran myr    
  Västermyran myr    
  Västermyrbäcken bäck    
  Väster-Nymyran myr    
  Västertjärnarna tjärnar    
  Västertjärnarna tjärnar    
  Åkerön ö    
  Åkroken del av Högnäsån    
  Åkroken del av Högnäsån    
  Åmyran myr    
  Åmyran myr    
  Ångermyran sankmark    
  Ångermyran myr    
  Ångermyrkullen berg    
  Ångermyrkullen höjd    
  Åsmyran sankmark    
  Älgbäckarna bäck    
  Älgbäckarna bäckar    
  Älggårdsmyrorna myrar    
  Älgskäret skär    
  *Ängesbäcken bäck    
  *Ängesmyren myr    
  Äpplapara terräng?    
  Östansjön terräng    
  Öster-Granbacken höjd    
  Öster-Granbacken berg    
  Öster-Karbäckmyran myr    
  Öster-Karbäckmyran myr    
  Öster-Långmarken sank mark    
  Öster-Långmarken sank mark    
  Öster-Långmyren myr    
  Öster-Nymyran myr    
  Öster-Rödflon sank mark    
  Österåslåtten sankmark    
  Österåslåtten sank mark    
  Övergrubban myr    
  Över-Lunne nat.namn?    

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.