ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älvros socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 724 Bebyggelsenamn : 431 Naturnamn : 752
Elfros sn Abborrtjärnen tjärn Älvros sn sn Abborrtjärnen tjärn
Älvros sn Abraxet ås /Se Älvros socken Abborrtjärnen, se Svartaborrtjärnen tjärn
Älvros sn /Se Acksjöberget, Stora berg Älvros sn Abraxet ås
Älvros sn Acksjöberget, Stora berg Älvros sn Acksjöberget Stora berg
Älvros sn Acksjöberget, Stora berg Kolsättkråkorna inbyggarbeteckning Acksjöbäcken bäck
Älvros sn Acksjöberget, Stora gränsberg Remmarjåmarna inbyggarbeteckning Acksjön sjö
?Älvros sn *Acksjömyran mosse Remmartackorna inbyggarbeteckning Acksjön sjö
Älvros sn Acksjön sjö Rismyrflugorna inbyggarbeteckning Acksjöån å
Elfros by o sn Acksjön sjö Rismyrstörarna inbyggarbeteckning Aftonlöten berg
Älvros by o sn Acksjön sjö Älvrosglåmarna inbyggarbeteckning Aftonlöten myr
Älvros sn Acksjön sjö Abraxkojan koja Aftonlöten berg
Älvros sn Acksjön sjö Andåsbodarna fäbodar Aftonlöten berg
Älvros sn Acksjön sjö Amerika gd Agutjärnen tjärn
Älvros sn Acksjön sjö Andåsen fäb Agntjärnen tjärn
Älvros sn /Se Acksjön sjö Andåsvallen fäb Akerstjärnen tjärn
Älvros sn Acksjöån bäck Back bebyggelse Andtjärnen tjärn
Älvros sn Aftonlöten triangelpunkt, berg Back gd Andtjärnen tjärn
Elfros sn? Aftonlöttjärnen tjärn Backen bebyggelse Andviken vik
Älvros sn Akerstjärnen tjärn Backen gd Andviken vik
Elfros by o sn Aksjöberget, se Acksjöberget, Stora berg Backen gd Andåsberget berg
Älvros sn Stora Aksjöberget, se Acksjöberget, Stora berg Backes gd Andåsen berg
Älvros sn Aksjön, se Acksjön sjö Backlunds gd Andåsen berg
Älvros sn /Se Aksjön, se Acksjön sjö Backtjärn hmd Andåsflyet mosse
Älvros sn /Se Andviken vik Bageriet gd Andåsflyet myr
Älvros kyrka Saknas Andviksflyet sank mark Banken gd Andåssjön sjö
Älvros socken /Se Andviksflyet myr Berget gd Andåssjön sjö
Älvros socken Andåsbäcken bäck Broarvallen fäb Andåstjärnen tjärn
Älvros socken /Se Andåsbäcken bäck Bron bebyggelse Andåstjärnen tjärn
Älvros sn /Se Andåsen ås Bron bebyggelse Backtjärnen Stora tjärn
Älvros sn /Se Andåsen berg /Se Bron gd Backtjärnen tjärn
Älvros sn /Se Andåsen berg /Se Bränngårdarna gdr Bakkörsvägen väg
Älvros sn o. by /Se Andåsflyet myrmark Budd bebyggelse Bartelsön ö
Älvros sn /Se Andåssjön sjö Budd bebyggelse Bartelsön ö
Älvros sn /Se Andåssjön sjö Budd gd Birbäcktjärnen tjärn
Älvros sn /Se Andåssjön sjö Buddvallen fäb Birbäcktjärnen tjärn
Älvros sn /Se Andåstjärnen tjärn Bygget bebyggelse Björnmyran mosse
Älvros sn /Se Anås S, se Andåssjön sjö Bygget bebyggelse Björntjärnåsen ås
Älvros sn /Se Axjöberget, se Acksjöberget, Stora berg Bygget bebyggelse Bodmyråsen berg
Älvros sn /Se Axsion, se Acksjön sjö Bygget bebyggelse Bodnäset näs
Älvros sn /Se Axsiön, se Acksjön sjö Bygget gd Bodtjärnen tjärn
Älvros sn /Se Stora Axsjöberget, se Acksjöberget, Stora berg Bäckevallen fäb. Bort-på-Kölarna, se Bort-på-Kölen utmark
Älvros sn /Se Axsjö myran, se *Acksjömyran mosse Bäckelinkojan koja Bort-på-Kölen, se Kölen utmark och fäb.
Älvros sn /Se Ax-Sjön, se Acksjön sjö Bäckvallarna fäb. Bort-på-Kölen utmark
Älvros sn /Se Axsjön se Acksjön sjö Bäckvallen fäbodar Bort-på-Kölen utmark
Älvros sn /Se Backtjärnen tjärn Bäckvallen fäb, Bort-på-Kölmarken, se Kölen utmark
Älvros sn /Se *Backänge äng /Se Bäckänget avs. Brandudden udde
Älvros sn /Se Barrvallsmyren myr Cedermarks gd Bratthögarna berg
Älvros sn /Se Bartelsön holme Djurläkares gd Bratthögen berg
Alver as Saknas Bergnäset näs Dunders bebyggelse Brattkullen berg
+Alver as = Älveros sn /Se Birbäcktjärnarna tjärnar Dunders gd Brickhammaren, se Knutshammaren berg
Elf(ve)ros sn /Se Björnmyren myr Där i holmen gård Brickhammaren berg
Andåsen förr hemman Björntjärnsåsen skogig höjd Erik i skog bebyggelse Broarhammaren berg
Back bebyggelse /Se Blästerbackarna skogiga backar Erik-i-Skog bebyggelse Bromyren äga
Backan Saknas Blåflöten myr Erik-i-Skog gd Bruarlyckan äga
Backen + bebyggelse /Se Bodmyråsen berg Erik Karls bebyggelse Brunnsbäcken bäck
Biddje hmn /Se Bodnäset näs Erik-Karls bebyggelse Brunnsbäcken bäck
Brua gd /Se Bodsiön, se Busjön sjö Erik-Karls gd Brännvålen berg
Bödd gd /Se »Brattsundsmyren myr Erik-Karlsbodarna fäb. Buddhelvetet myr
Dunders bebyggelse /Se Brunnsbäcken bäck Erik-Karlsbodarna fäb, Buförsvägen väg
Dunders hmn /Se Bodsjön sjö Eriks bebyggelse Buhvallstjärnen tjärn
Erik-Karlsvallen fäbod /Se Brattheden hed Eriks gd Bukvallstjärnen tjärn
Eriks bebyggelse /Se Bratthögen höjd Eriksbodarna fäbodar Bumyråsen ås
Fannhus by Brickhamrarna skogsparti Eriksbodarna fäb, Bunäset, se Bodnäset näs
Fannhus by /Se Bukvallstjärnen tjärn Eriksbäck, se Remmen traktnamn Bunäset näs
Fannhus by /Se Bumyråsen skogigt berg Fallet t. Busjön sjö
Fannhus by och gd /Se Bumyråsen, se Bodmyråsen berg Fallet gd Bångsön ö
Fannhus by och gd /Se Busjön sjö Fallet gd Bäckvallen fäbodställe
Fannhus by /Se Bångsön holme Fannhus by Bäcklundsövergången jvg.överg.
Fanhus by /Se Bäckvadet fäbodställe /Se Fannhus by Bäckvallsbron bro
Fannhus gd:ar /Se Bäckvallsbäcken bäck Fannhus bebyggelse Bäckvallsbäcken bäck
Frukten uthemman /Se Bärtjärnarna tjärn Fannhus bebyggelse Bäckvalltjärnen, se Bukvallstjärnen tjärn
Frukten uthmn /Se Bärön holme Fannhus gdr Bäckvalltjärnen, se Bukvallstjärnen tjärn
Färjebacken bebyggelse /Se Bäverrönningen rönning Fannhusgårdarna gdr Bärmyren myr
Grensäldret Saknas /Se *Dalinsrödningarna ägomark Flon avs. Bärön ö
Grensildre ort /Se Dalmansviken vik Frukten gård Dalamansviken vik
Grensäldret Saknas /Se Dicksönstjärnen tjärn Frukten gd Dalaåsen ås
Grinna gd /Se Digerbäcken bäck Färjebacken bebyggelse Dalaåsen ås
Ha(h)äkra gd /Se Digerbäcken bäck Färjebacken gd Digerbäcken, se Kölsäterbäcken bäck
Halvars bebyggelse /Se Digertjärnen tjärn Färjenylandet, se Kolsätter traktnamn Diger-Hallan berg
Hammaren gd Digeråsen storås Färjestugan gd Digermorröjningen äga
Hammaren gdr *Djupaste viken vik Gammel-Höle gd Digertjärnen tjärn
Hammaren kyrkby? /Se Djuphån sjö Gammelkyrkan kyrka Digeråsen ås
Haäkra gd /Se Djuphån sjö /Se Gammelkölen f.d. fäb Djuphån tjärn
Saknas gd /Se Djuphån tjärn /Se Gammel-Påls gd Djuphån sjö
Hele gd /Se Djuprösten terräng Gammel-Sven-Ers gd Djup-Jemnen å
Hinriks bebyggelse Elans-ån å /Se Garvares gd Djuplokmyran mosse
Högen bebyggelse /Se Elfva, se Norrälven älv Grind bebyggelse Dordistenen sten
Klacken by åen Elfwen, se *ån Älven å Grindaränget avs. Dordistenen sten
Klämmes gd /Se Embricsmyran, se ?Emriks slåttern slåtteräng Grinden bebyggelse Dunderstjärnen tjärn
Kolsätt by Embriktsön ö Grinden bebyggelse Dyflolaken tjärn
Kolsätt by? ?Emriks slåttern slåtteräng Grinden bebyggelse Dyflon mosse
Kolsätt by Erik-Karlsgraven dalgång? Grinden gd Emriks slåttern slåtteräng
Kolsätt by Erlandskällan större källa Grån fäb Emriksön ö
Kolsätt by /Se Fannhushån delvis igenvuxen tjärn Gråvallen fäbodar Erlandskällan större källa
Kolsätt by /Se Fannhushån tjärn /Se Gästis gd Erlandskällan källa
Kolsätt by /Se Finnsåsen berg Haglunds gd Erlandsån å
Kolsäter by *Finsåsen berg Hallan fäb, Erlandsån å
Kolsätt by /Se Finnsåsen berg Hallavallen fäb Fagerängesön ö
Kolsätt by /Se Finnsåsen berg Halvarjonsberg fäbodar Fannhushån tjärn
Kolsätt by /Se Finnsåsen berg Halvar-Jonsberget gdr Fannhushån sjö
Kolsätt by Finnsåsen berg Halvars bebyggelse Fannhusloken tjärn
Kolsätt by /Se Finnåsen höjd Halvars gd Finnsåsen berg
Kolsätt by /Se Finnsåsen berg /Se Halvar-Svensas gd Finnsåsen ås
Lars bebyggelse /Se Finsåsen, se Finnsåsen berg Hammaren avs. Fiskelöstjärnen tjärn
Lillsäldret Saknas /Se Finsåsen, se Finnsåsen berg Hammaren gdr Fiskelösvattnet sjö
Lillsildre ort /Se Fins:åås, se Finnsåsen berg Hammarsbodarna fäbodar Fisklössjön sjö
Lillsäldret Saknas /Se Fisklössjön sjö Hammarsvallen gdr Fisklössjön, se Fiskalösvattnet sjö
Littja gd /Se Fågelvinsbäcken bäck Haäkra hemman Fisklöstjärnen tjärn
Lönu bebyggelse /Se Fisklöstjärnen tjärn Haäkra bebyggelse Fisklösvattnet sjö
Lönn bebyggelse /Se Flesåsbäcken bäck Ha-äkra bebyggelse Fisktjärnen tjärn
Nykölen fäbod /Se Flesåsen ås Haäkra gd Fisktjärnen tjärn
Näset bebyggelse /Se *Flinkmyran mosse Heden gd Fisktjärnen tjärn
Påls bebyggelse /Se Flobäcken bäck Heden gd Fisktjärnen Lilla tjärn
Pårte fäbod Flobäcken bäck Hemderbodarna fäb Fisktjärnen, Lilla, se Per-Pålstjärnen tjärn
Remmen by *Flomyran mosse Hemderbodarna fäb Flobäcken bäck
Remmen by /Se Flybäcken bäck Hemdervallarna fäb Flybäcken bäck
Remmen by /Se *Frudaån biflöde till Norrälven Henriks gd Flyet myr
Remmen by /Se *Funäsäng äng /Se Hinriks bebyggelse Flyövergången jvg.överg.
Reynklóe Saknas Galhåmyrarna myrar Holmen bebyggelse Flösåsbäcken bäck
Rismyr by /Se Galhån sjö Holmen bebyggelse Flösåsen berg
Rismyr by Galhån sjö /Se Holmen gd Flötsåsbäcken bäck
Rismyr by /Se Galhån sjö /Se Hålla fäbodar Flötsåsen ås
Rismyr by Galhåtjärnen tjärn Hållavallen, se Hallan fäb Flötåsen skogsås
Rismyr by /Se Galinhögen berg Hålviken t. Fruktlokan starrslåtter
Rismyr by /Se Gammal-Mörsviktjärnen tjärn Håmyren gd Fågelvinsbäcken bäck
Röddje gd /Se Gammeldammen damm? Högargårdarna gdr Färjenylandet äga
Siksiopa, se ?Siksjön sjö Gammel-Erikstjärnen tjärn Högen bebyggelse Färjestaden färjställe
Siksóss Saknas Gammelmyren myr Högen gd Färjestaden färjeställe
?Siksjön sjö *Garptjärnen tjärn Högen gd Färjetrån äga
Sjuls bebyggelse /Se Getryggen skogshöjd Höle gård Galhån sjö
Storsäldret Saknas /Se Gimnå, se Jämnån Saknas Höle bebyggelse Galhån sjö
Storsildre ort /Se Gimnå ån, se Jämnån å Höle gd Galhåtjärnen tjärn
Storsäldret Saknas /Se Granberget berg Jemvallen gdr Galhåtjärnen tjärn
Stortjärnås? Saknas Grådvallen skog Jobb bebyggelse Gammalmyran mosse
Suarvallen, Norra o. Södra fäbodar *Gråforsstranden äng /Se Jobb bebyggelse Gammeldammen damm
Trons gd /Se Gråten ställe vid älv /Se Jobb gd Gammel-Erikstjärnarna tjärnar
Trons gd /Se Gråten passage /Se Jo-Jons gd Getryggarna skogshöjder
Trån bebyggelse /Se Gräsnäset terräng Jo-Jonsvallen fäb Geffasstrån äga
Västergården gd Gubbmyren myr Jo-Lars gd Geffarstrån Södra äga
Västergården bebyggelse Gullön ö Jonas´ Bebyggelse Granberget berg
Väst-å-remmet gd /Se Gårbäcken å Jonas´ bebyggelse Granberget berg
Saknas gd Gäddtjärnbäcken bäck Jonas bebyggelse Granåsen ås
Saknas Saknas *Gättdalsslåtten slått Jonas gd Grindarmon åker
Elfros kkby Hackustjärnen tjärn Jon Jons bebyggelse Grindaränget äga
Älvros by *Hadeckarloken äng /Se Jon-Jons bebyggelse Grossmorbäcken bäck
Älvros by /Se Halvar-Jonsberget, Lilla berg Jon Lars bebyggelse Grossmoren sluttning
Älvros kyrkby /Se Halvar-Jonsberget, Stora Saknas Jon-Lars bebyggelse Grubbmyrviken vik
Älvros sn o. kyrkby /Se Hammarberget berg Jon Svens bebyggelse Gråloken tjärn
Älvros by /Se *Hella berg Jon-Svens bebyggelse Grån fors
Älvros kyrkängar Saknas /Se Helvetestjärnarna tjärnar Jo-Svens gd Gråten fors
Östes bebyggelse /Se Hellberget, se Hällberget berg Jämnvallen fäbodar Gråängena ängar
Östes hmn /Se Hemdervallen höjd Jämnvallen fäb. Gräsbäcken bäck
  Himmelsbrännan berg Jämnvallen, se Jemvallen gdr Gräsnäset starrslåtter
  Himmelsflöten myr Klacken fäbodar Gräsnäset myrslåtter
  Himsio = Hundsjön gränsmärke /Se Klacken fäb. Gräsnäsrönningen myr
  *Himsjön gränsmärke Klacken fäb Gullön ö
  Holla, se Hållan ?berg Klemets bebyggelse Gumjansstenen sten
  Hundsjön sjö /Se Klemets bebyggelse Gumjansstenen sten
  Hunnilan bäck Klemmes gd Gåstjärnen tjärn
  Hunnilan å Klemmesbodarna fäb Gåstjärnen tjärn
  Hunniloset mynning Klockares gd Görihögen höjd
  Hunniloset åmynning Kolsäter by Hallaberget berg
  Hunnilslåttarna sankmark Kolsäter by Hallaberget berg
  Hunnilån å Kolsäter bebyggelse Hallan berg
  Hunnilån å Kolsätt by Halvar-Jonsberget berg
  *Husmyran äng /Se Kolsätt by Halvarjonsberget, Lilla berg
  ?Hållan berg Kolsätter traktnamn Halvarjonsberget, Stora berg
  Hållan höjd Kolsätter by Hammaren berg
  Hållan berg /Se Kontoret koja Hammarsberget berg
  Hållan berg /Se Kraftverket, se Remmen traktnamn Hammarsberget berg
  Hållåstjärnen tjärn Kristoffer bebyggelse Harabacken backe
  Håtjärnen tjärn Kristoffers bebyggelse Hasselåsen berg
  Hällberget berg Kristoffer gd Heden äga
  Hällberget berg Kristofferbodarna fäbodar Helvetestjärnarna tjärnar
  Hällberget berg Kristofferbodarna fäb Helvetstjärnen tjärn
  Hällbergsmyran mosse Kråknäset gdr Henriksmon åker
  Hällbergsmyran myr Kvistras t. Himmelsbrännan berg
  *Hällbergs rå gränsmärke Kvistras gd Himmelsflöten myr
  Hälleberget, se Hällberget berg Kyrkbyn by Himmelsflöten myr
  Hällängsån, se Ärlandsån å Kyrkbyn nybild. fst Hinnmarkbrännan avbränt skogområde
  Härtinta berg /Se Kyrkbyn by Hinnmarkflöten mosse
  Hässelåsen ås Källbergs gd Hoppet äga
  Hästholmen holme Kärränget avs. Horemmen, se Olremmen berg
  Höganäset näs Kölen fäb Hunnila å
  Hökön ö Kölsätarvallen fäb Hunnilan å
  Hörsåsen ås Hölsättervallen fäbodar Hunniloset Hunnilåns mynning
  Hörsåsmyren myr Kölsätrarna fäb Hunnilån, sse Hennilan å
  Igeltjärnen tjärn Lars bebyggelse Hålbackarna höjder
  Jemnaån, se Jämnån å Lars gd Hållaberget, se Hallan berg
  Jämnen å Larsbodarna fäbodar Hållan berg
  Jämnsjön sjö Larsbodarna fäb Hålviken bukt
  Jämntjärnen tjärn Lars-Ers gd Hålviken vik
  Jämnån å Lars i Skog bebyggelse Hålviksänget äga
  Jämnån å Lars-i-Skog bebyggelse Håmyrhammaren berg
  Jämnån å Lars-i-Skog gd Håmyråkern äga
  Jämnån å Lars-Nilskojan koja Håtjärnen tjärn
  Järberget berg Lillbacken gd Hällberget berg
  Järberget berg Lill-Högen gd Hällberget berg
  Järberget berg /Se Lill Knuts bebyggelse Hällbergsmyren mosse
  Järbergsdammen damm Lill-Knuts bebyggelse Hällbergsmyrarna myrar
  Karskluckn, se Klucken berg Lill-Knuts gd Hällflyet stup
  Killingön ö Lillängen avs Hällflyet stup
  *Kjälslåtten slått Lindbergsvallen fäbodar Härtindberget, se Härtingberget berg
  Klackberget berg Linnberget gd Härtingberget berg
  Klacken berg Linnbergstorpet t Härtintan berg
  Klacken berg Linnkvarn mjölkvarn Hästberget berg
  Klacken berg Linnkvarnen gd Hästön ö
  Klacken berg Lund gd Höganäset näs
  Klacken berg Lyckan bebyggelse Högen äga
  Klacktjärnen tjärn Lyckan bebyggelse Höjen täkt
  Klacken berg Långskogen hmd Hökön ö
  ?Klucken berg Långskogen gdr Hölestråden åker
  Klucken berg Långtjärnen gdr Hölestäkten åker
  Klucken berg Lönn bebyggelse Hörsåsen berg
  Klucken berg Lövtjärnsvedvallen fäb Hörsåsen ås
  Klucken berg Molga gd Hörsåstjärnen tjärn
  Klucken berg Molgakvarn mjölkvarn Hörsåstjärnen tjärn
  Klucken berg Molgakvarn, se Molga gd Hörsåsviken vik
  Klucken berg Molgavallen fäb Igeltjärnen tjärn
  Klucken berg Molingsbodarna fäb Igeltjärnen tjärn
  Klucken berg Mon hmd Jemnen å
  Klucken berg Mon hmd Jemsjön sjö
  Klucksjön sjö Mon gd Jemtjärnen tjärn
  *Kluckskäfran slåtteräng Mon gd Jemvallsrönningarna odlingar
  *Klucksslåtten slått Mors bs Jobbtjärnen tjärn
  Klåxås avradsland utmark? Mågåsen fäbodar Jons Jonsön ö
  *Klåxåhs Afradsland utmark Mågåsen fäb Jynnberget berg
  Koldalsmyren myr Mågåsvallen fäb Jämnan å
  Kohlön, se Kolön ö Målgaåns flottled, se Remmen traktnamn Jämnsjöflöten mosse
  Kolsättjärnarna tjärnar Målingsbodarna fäbodar Jämnsjön källsjö
  Kolön ö Målingsbodarna, se Molingsbodarna fäb Jämnsjön, se Jemsjön sjö
  Korpön holme Mårtens bebyggelse Jämnån, se Jemnen å
  *Korset ?vägkorsning Mårtens bebyggelse Jämnån Norra å
  Kristoffersbodtjärnen tjärn Mårtens bebyggelse Jämnån Södra å
  Kristoffersslåttstjärnen tjärn Mårtens bebyggelse Jämnån, Norra, se Norr-Jämnen å
  Kroktjärnen tjärn Mårtens gd Jämnån, Norra, se Norr-Jemnen å
  Kvarntjärnen tjärn Mårtens gd Jämnån, Södra, se Sör-Jämnen å
  Kroktjernsrå, se *Kroktjärnsröset råmärke Mårtensvallen fäb Jämnån, Södra, se Sör-Jemnen å
  Kroktjärnen tjärn Nonsberget fäb Jämtstenen sten
  *Kroktjärnsröset råmärke Nonsbergsvallen fäbodar Jämtstenen sten
  *Kullmyran ägomark Nord-i-gården bebyggelse Järberget berg
  Kuttan bäck Nord-i-vallen fäb Järberget berg
  Kvarnflon sankmark Norrgården bebyggelse Järberget berg
  Kvarnströmmen bäck Norr-i-gården gd Järbergsdammen damm
  Kyrkoängarna Saknas /Se Norr i vallen fäb.vall Järvberget, se Järberget berg
  Kåhlön, se Kolön ö Ny-Garvares gd Kammarstrån äga
  Kålsättjärnarna tjärnar Nykyrkan kyrka Karlbodflon mosse
  *Källarmyren myr Nykölbäcken koja Klackberget berg
  Källarön ö Nykölen fäb. Klacken berg
  Kölen högland /Se Nykölen fäbodar Klacken berg
  Larsbodtjärnen tjärn Nykölen fäb. Klacktjärnarna tj:ar
  Larsbodviken vik Nykölen fäb Klacktjärnen tjärn
  Larstjärnen tjärn Ny-Påls gd Klemmesmon åker
  *Lersjömärket gränsmärke Ny-Sven-Ers gd Klingermyran äga
  Letjärnen tjärn Näsbrokojan koja Klipdalen dal
  Lifuisio = Linsjön? sjö /Se Näset bebyggelse Klucken berg
  Lill-Abborrtjärnen tjärn Näset fäb Klucken berg
  Lill-Grannäset näs Näset gd Knippen berg
  Lillkullen höjd Näsvallarna fäb. Knutshammaren berg
  Lill-Linnan bäck Näsvallen fäb. Knätten berg
  Lill-Målingsberget berg Näsvallen, se Näsvallarna fäb. Kolnäset näs
  Lillmära, se Märån, Lilla å Näsvallen fäb Kolsättjärnen Västra tjärn
  Lill-Märan bäck Ol-Ers bebyggelse Kolsättjärnen, V., Ö. tjärnar
  Lill-Mörttjärnen tjärn Olov Ers bebyggelse Kolsättjärnen Östra tjärn
  Lill-Råbäcken bäck Ol-Kristoffers gd Kolön ö
  Lillsjön sjö Ol-Svens gd Kontorsholmen holme
  Lill-Sätesön holme Opp-i-gården gd Korpön ö
  Lilltjärnsflöten myr Opp-med-Linnan gd Korpön ö
  Lill Tyckeln, se Trygg-Tyckeln sjö Opp på berget bebyggelse Kristabodtjärnen tjärn
  Lill-Tällberget höjd Opp-på-berget bebyggelse Kristoffersbodviken vik
  Lill-Örabäcken bäck Pallars gd Kristoffersbäcken bäck
  Lill-Öratjärnen tjärn Pell gd Kroktjärnen tjärn
  *Linnsjön, se Linsjön sjö Pelle-Hans gd Kroktjärnen tjärn
  *Limsjön sjö Pelle i Skog bebyggelse Kroktjärnen tjärn
  Lindslåtten + slått /Se Pelle-i-Skog bebyggelse Kroktjärnen tjärn
  Lindslåtten slått /Se Pell-i-Skog gd Kråknäset näs
  Linnan bäck Pelles bebyggelse Kullarna berg
  Linnberget berg Pelles bebyggelse Kullarna berg
  Linnbergsflon myr Per-Ers bebyggelse Kvarnflon mosse
  Linnbergstjärnen tjärn Per Jäns bebyggelse Kvarnsunna sankt område
  Linnfloarna gräsplättar på myr? Per-Jäns bebyggelse Kvarntjärnen tjärn
  Linnsjön, se Linsjön sjö Per Lars bebyggelse Kvarntjärnen tjärn
  Linnoset terräng Per Påls bebyggelse Kyrkbytäkten äga
  Linntjärnen tjärn Per-Påls gd Kyskänget äga
  Linsjön sjö Persbo avs Källarön ö
  Linsjön sjö Persborg avs Källflöten mosse
  Linsjön sjö Petters gd Källflöten myr
  Linsjön sjö Påles gd Källmyren äga
  Linsjöåsen ås Pål-Lars bebyggelse Källröjningen äga
  Lintjärnen tjärn Pål-Lars, se Pallars gd Kärränget åker
  Liusna fluvius, se Ljusnan älv Pål Mats´ bebyggelse Kölarna utmark
  Ljusnan älv Pål-Mats bebyggelse Kölbäcken bäck
  Ljusnan älv Pål-Mats gd Kölbäcken bäck
  Ljusnan älv Pål-Matsbodarna fäbodar Kölen utmark och fäb.
  Lussna älfven, se Ljusnan älv Pål-Matsbodarna fäb Kölen utmark
  Lussna älfven, se Ljusnan älv Per-Påls bebyggelse Kölmarken, se Kölen utmark
  Långholmen ö Påls bebyggelse Kölsäterbäcken bäck
  Långkusnäset näs Påls gd Kölsätterberget berg
  Långmyren myr Pålsbodarna fäb Kölsätterberget, se Vallsåsen berg
  Långmyren myr Påls-Per gd Larsbodtjärnen tjärn
  Långskogen skogsparti På täkten bebyggelse Larsbodviken vik
  *Långskogsmärket gränsmärke På täkten bebyggelse Larsbodviken vik
  Långskogstjärnen tjärn Pär-Ers gd Lars-i-Skogsrönningen odling
  Långtjärnen tjärn Pär-Jöns gd Larstjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn Pörte fäb Larstjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn Pörtesvallen, se Pörte fäb Lill-Bärön ö
  Långtjärnen tjärn Pöret fäb. Lillflyet mosse
  Långtjärnen tjärn Pörtet, Nedre o. Övre fäbodställen Lillflotjärnen tjärn
  Långtjärnsåsen skogig höjd Pörte Västra fäbodar Lill-Grannäset näs
  *Länsmans- (eller Dalins)rödningarna ägomark Pörte Östra fäbodar Lill-Hallan, se Skarp-Hallan berg
  Löf:B, se Lövhögarna berg Pötje t. Lill-Halvar-Jonsberget berg
  Löptjärnen tjärn Pötje hmd Lillhelvetet fors
  Lössutjärnen tjärn Pötje gd Lillkammarsbacken backe
  Lössutjärnviken vik Pötjestugan gd Lillkullen berg
  Lövhögarna berg Remmen traktnamn Lill-Linnan å
  Lövhögarna skogigt berg Remmen by Lill-Molingsberget, se Molingsberget berg
  Lövhögarna höjder Remmen by Lill-Märan å
  Lövtjärnen tjärn Remtorp t. Lillsjöbäcken bäck
  Lövön holme Risbacken t. Lillsjön sjö
  Malmbäckarna bäckar Rismyr by Lillsjön sjö
  Malungen, se Målingen sjö Rismyr by Lillsunntjärnen tjärn
  *Malungsil gränsmärke Roggies bebyggelse Lill-Sätesön ö
  Malungsil gränsmärke /Se Roggies bebyggelse Lilltjärnen tjärn
  Malungz B:, se Målingsberget berg Råbergsvallen fäbodar Lilltjärnen tjärn
  *Malongskluck, se Klucken berg Råbergsvallen, se Väst-i-berget fäb Lilltjärnen tjärn
  Marclack, se Klacken berg Röje gd Lilltjärnflöten myr
  Mareklack, se Klacken berg Sakris gd Lill-Tällberget berg
  Marklackberget, se Klacken berg Sjuls bebyggelse Lillvallen äga
  Masjön sjö Sjuls gd Lillöratjärnen tjärn
  Mattesnabben udde Skogagårdarna gdr Lill-Öratjärnen tjärn
  Maåsjön sjö Skogen bebyggelse Lindberget berg
  Medongsiön, se Målingen sjö Skogen gårdar Lindberget, se Linnberget berg
  Melongsberge, se Målingsberget berg Skogen gdr Lindberget, se Linnberget berg
  Melongsberga, se Målingsbergen berg Skomakares gd Lindbergstjärnen tjärn
  Melongsberget, se Målingsberget berg Skomakarmon gd Lindbergstjärnen, se Linnbergstjärnen tjärn
  Melongsiön, se Målingen sjö Skomakars bebyggelse Linnan å
  Melongsiön, se Målingen sjö Skomakars bebyggelse Linnberget berg
  Melongsiön, se Siksjön sjö Skugg bebyggelse Linnberget berg
  Melångsiön, se Målingen sjö Smedjan gd Linnbergsflon myr
  Melångsjön, se Målingen sjö Smedjevallen fäbodar Linnbergstjärnen tjärn
  Merklaken, se Klacken berg Smedjevallen fäb Linnosen åmynning
  Molga å Småbodarna fäbodar Linnoset Linnåns mynning
  Molgan å Småbodarna fäb Linnosänget äng
  Molgan bäck Småängarna avs Linntjärnen tjärn
  Molghån myr Snytet fäb Linntjärnen tjärn
  Målingen sjö Solbacken gd Linnån å
  Målingsbäcken bäck Stolpåsen gd Linsjön sjö
  Molingssill, se *Malungsil gränsmärke Storhoppet avs Linsjön sjö
  Molångsiön, se Målingen sjö Stor Knuts bebyggelse Linsjöviken vik
  Mågåsen skogig höjd Stor-Knuts bebyggelse Lintjärnen, se Linntjärnen tjärn
  Målangsberget, se Målingsberget Saknas Stor-Knuts gd Linån, se Linnan å
  Målengsjön Saknas Stormorsveden avs Ljusnan älv
  Malung elf. Saknas Stormorsveden gd Ljusbackarna, se Tvär-Linnbackarna höjder
  Malungsil Saknas Suavallen Norra fäbodar Långfällänget äga
  Målengsberget Saknas Suavallen Södra fäbodar Långholmen holme
  Målingen sjö Sundmyra bebyggelse Långkusnäset näs
  Målingen sjö Sunnmyren gd Långmyran mosse
  Målingen sjö Suvallarna fäb Långtjärnbäcken bäck
  Målingen sjö Sven Anders bebyggelse Långtjärnen tjärn
  Målingen sjö Sven-Anders bebyggelse Långtjärnen tjärn
  Målingen sjö Sven-Anders gd Långtjärnen tjärn
  Målingen sjö Sven Ers bebyggelse Långtjärnen tjärn
  Målingen sjö Sven Ers bebyggelse Långtjärnen tjärn
  Målingen sjö Sven-Ers bebyggelse Långtjärnen tjärn
  Målingen sjö Sven-Ers bebyggelse Långtjärnen tjärn
  Målingen sjö Sven-Ers gd Långtjärnen tjärn
  Målingen sjö Sven-Ers gd Långtjärnen tjärn
  Målingen sjö Sven Ols bebyggelse Långtjärnen tjärn
  Målingsbergen berg Sven-Ols bebyggelse Långtjärnen tjärn
  Målingsberget berg Sven-Ols gd Långtjärnåsen ås
  Målingsberget berg Sven-Ols gd Långåsen ås
  Målingsberget berg Sven Tis bebyggelse Långänget äng
  Målingsberget berg Sven-Tis bebyggelse Lössutjärnen tjärn
  Målingsberget berg Sven-Tis gd Lössutjärnviken vik
  Målingsberget berg Sågen gd Lövhögarna berg
  Målingsberget berg Sätern avs Lövhögarna berg
  Målingsberget berg Sätern gd Lövhögarna berg
  Målingsberget berg Sätervallen fäbodar Lövtjärnen tjärn
  Målingsbäcken bäck Sätervallen gd Lövtjärnen tjärn
  Målingsdammen damm Sättorp avs Lövtjärnsvedjan betesmark
  Målingsåsen skogsklädd höjd Södervallarna fäb Lövön ö
  Målungsberget, se Målingsberget berg Sörbacken gd Lövön ö
  Målågsberget, se Målingsberget berg Tegnanders gd Mattesnabben udde
  Målången, se Målingen sjö Tjärn gård Maåsjön sjö
  Målångsberget, se Målingsberget berg Tjärnen bebyggelse Maåsjön sjö
  Målängsberg, se Målingsberget berg Tjärnen gd Mattesnabben udde
  Målängsberget, se Målingsberget berg Tomas bebyggelse Molga å
  Måssiön, se Maåsiön sjö Tomas bebyggelse Molga å
  Mällungsberg, se Målingsberget berg Tomten avs Molgaån å
  Mära, se Märån å Tronberga gd Molghån tjärn
  Märabäcken, se Märån, Stora o Lilla å Tronds bebyggelse Molghån sjö
  Mära klack, se Klacken berg Tronds bebyggelse Molgosen åmynning
  Märan bäck Trons gd Molgoset mynning
  Märeklack, se Klacken berg Tronsvallen vall Molingen sjö
  Mörklack, se Klacken berg Trygges gd Molingsberget berg
  Märklacken, se Klacken berg Tryggies bebyggelse Molingsbäcken bäck
  +Mæroklak gränsmärke Tryggies bebyggelse Molingsåsen ås
  Møroklack gränsmärke o. berg /Se Tryggs gd Molsviken vik
  *Märoset bäckmynning Tråden gd Moränget äng
  *Märoset bäckmynning Trån bebyggelse Måghån, se Molghån tjärn
  *Märoset mynning Trån bebyggelse Måghån, se Molghån sjö
  *Märosflon mosse Trån bebyggelse Mågåsen ås
  Märån å Täkten hmd Målghån, se Molghån sjö
  Märån, Lilla å Täkten hmd Målingen sjö
  Märån, Stora o. Lilla å Täkten gd Målingen, se Molingen sjö
  ?Möreviken vik Tömmes gd Målingsberget berg
  Mörttjärnen tjärn Tömmesvallen fäb Målingsbäcken bäck
  Mörttjärnen tjärn Ut-i-gården gd Målingsbäcken bäck
  Nipan skogig höjd Ut-i-Tråden gd Målingsåsen ås
  Nipmyren sankmark Valters gd Märan å
  Nipänget äng Vatteråsbodarna fäbodar Märosön ö
  Nonsberget höjd Vatteråsdemmen avs Märslåttern myrslåtter
  Nonsberget berg /Se Vatteråsen fäb Märån å
  Nonsberget berg /Se Westvalls gd Märån, se Märan å
  Nonsbergsflon myr Västergården bebyggelse Märån Lilla å
  Norderflon myr Västergården bebyggelse Märån Stora å
  Norrdalsberget berg Väster-Pörte fäb Mörttjärnen tjärn
  Norr-Jämnen bäck Väst-i-berget fäb Mörttjärnen tjärn
  Norr-Jämnen bäck Väst-i-byn gdr Mörttjärnen tjärn
  Norrälven älv Väst-i-gården gd Mörttjärnen tjärn
  Norrälven å Västitan fäb Nipan berg
  Nykölbacken bergsluttning Väst-på-Remmen fäb Nipberget berg
  Nykölbäcken bäck Väst på Remmet hmd Nipberget, se Nipan berg
  Nykölbäcken bäck Västremmen fäb Nonsberget berg
  Nykölbäckdammen damm Västvalls, se Westvalls gd Nonsberget berg
  Nykölflon myr Älvros by Nonsberget berg
  Nylandet terräng Älvros by Nonsbergsflon mosse
  Näsberget berg Älvstorp bs Nonsbergsflon myr
  ?Näsbergstjärnen tjärn Öster-Pörte fäb Noredalsberget berg
  Näsflon myr Östes gård Norrdalsberget berg
  Nästsjön sjö /Se Östes gd Norrflon mosse
  Olremmen höjd   Norr-i-dalen dal
  Olremmen berg   Norr i trån äga
  Olremstjärnen tjärn   Norr-Jemnen å
  Ol-Svenshån igenvuxen tjärn   Norr-Jämnen å
  Olsvenshån tjärn /Se   Norrälven älv
  Olåkerstjärnen tjärn   Norrälven biflod
  Orrnäset skogsparti   Norrälven älv
  Orrtjärnen tjärn   Nybergsbrännan berg
  Orrtjärnen tjärn   Nykölbackarna berg
  Oxflöten myr   Nykölbacken höjd
  Oxflöten myr   Nykölbacken berg
  Pålsflon sankmark   Nykölbäcken bäck
  *Pallas stranna ägomark   Nykölen berg
  Pålsbodviken vik   Nykölflon myr
  Pårte fäbodställe /Se   Nykölflon myr
  Pörten tjärn   Nykölsbäcken bäck
  Pörtesbäcken bäck   Nykölsflon mosse
  Pörtåsen ås   Näsberget berg
  Ramberget höjd   Näsberget berg
  »Rameberget berg   Näsbergstjärnen tjärn
  Rassbäcken bäck   Näsbron bro
  Reflon myr   Näset näs
  Remsknätten berg   Näsflon myr
  Regnsjöhällan skär   Olremmen berg
  Regnsjön sjö   Ol Svenshån tjärn
  Regnsjön sjö   Ol-Svenshån sjö
  Regnsjön sjö   Opp-på-Hammaren berg
  Reensklucken se Klucken berg   Oremmen berg
  Reinekluck(-en), se Klucken berg   Orrtjärnen tjärn
  Reine kluck, se Klucken berg   Orrtjärnen tjärn
  Reinekluck, se Klucken berg   Orrtjärnen tjärn
  Reineklucken, se Klucken berg   Oxflöten mosse
  Reinkluck, se Klucken berg   Oxflöten myr
  Remeberge, se Remsknätten berg   Oxflöttjärnarna tjärnar
  Rems B, se Remsknätten berg   Oxflöttjärnarna tjnr
  Remsknätten berg   Oxsmon mosse
  Remsknätten berg   Per-Pålstjärnen tjärn
  Rengan bäck   Pissingåsen ås
  Rengsiön, se Regnsjön sjö   Porsmyran mosse
  Rengsjön sjö   Porsmyren, se Pålsflon myr
  Rengnan bäck   Prästvägen väg
  Rengsjötjärnen tjärn   Pålbodarna, se Pål-Matsbodarna fäbodar
  Renkluck, se Klucken berg   Pål-Matsbäcken bäck
  Renklucken, se Klucken berg   Pålsbodviken vik
  Renklucken, se Klucken berg   Pålsflon mosse
  Renklucken, se Klucken berg   Pålsflon myr
  Renskluuk, se Klucken berg   Pålsänget äng
  *Risasten gränssten   Pörten tjärn
  *Risasten gränsmärke   Pörten tjärn
  *Risasten gränssten   Pörtesbäcken bäck
  *Risasten gränssten   Pörtesflon myr
  Risasten gränsmärke   Pörtesåsen ås
  *Risbergsslåtten slått   Pötjeröjningen äga
  Rismyrrönningen rönning   Ramberget berg
  Risön holme   Rassen berg
  Risön ö   Regnan å
  *Roröst gränsmärke   Regnosen åmynning
  Råberget berg   Regnsjön sjö
  *Råberget berg   Regntjärnen tjärn
  Råberget berg   Regnån, se Regnan å
  Råberget berg   Remsberget berg
  Råberget berg   Remsknätten berg
  Råbäcksnäset näs   Remsknätten berg
  *Råbergstjärnen tjärn   Rengnan å
  Råbäcken bäck   Rengnoset Rengnans mynning
  Råbäcken gränsbäck   Rengsjön sjö
  Råbäcken bäck   Rengntjärnen tjärn
  Råbäcksflon myr   Resestenen gränsmärke
  *Råbäckskroken sammanflöde av bäckar   Ridvägen igenväxt ridväg
  *Råbäckskröken bäckkrök   Rismyrbäcken bäck
  *Råbäckskröken bäckkrök   Rismyrhammaren berg
  Råbäcksnäset näs   Rismyrrönningen odling
  *Råbäcksrödningen ägomark   Rismyr skans jordvall
  Rånäset näs   Rismyrskansen skans
  Rängsjöhälla, se Regnsjöhällan skär   Rismyrtjärnen tjärn
  Rängsjön, se Regnsjön sjö   Risön ö
  Rännåsen skogig höjd   Risön ö
  Rödflon sankmark   Risön ö
  Rödnäset näs   Råberget berg
  *Rödviken vik   Råberget berg
  Röjeslättet skogsparti   Råberget berg
  *Röjningen nordan älven äng /Se   Råberget berg
  Rörtjärnen tjärn   Råbäcken bäck
  ?Rösestenen gränsmärke   Råbäcken bäck
  Rösten, se ?Rösestenen gränsmärke   Råbäcken bäck
  Rötaåsen berg   Råbäcken bäck
  Röviken, se Rödviken vik   Råbäcken bäck
  Sakribäcken bäck   Råbäcken bäck
  Sandbäcken bäck   Råbäcken bäck
  Seksiön, se Siksjön sjö   Råbäcknäset näs
  ?Siksjön sjö   Råbäcksviken vik
  Siksjön sjö   Råhögen berg
  Siksjön sjö   Råhögen höjd
  Siksjön sjö   Rånäset näs
  Siksjön sjö   Rännåsen berg
  Siksjön sjö   Rännåsen ås
  Siksjön sjö   Rännåsen ås
  Siksjön sjö   Rödjeslått myrslåtter
  Siksjön sjö /Se   Röjeslätte näs
  Siksjön sjö   Röjeslättnäset näs
  Siksjön sjö   Rörtjärnen tjärn
  Siksjön sjö   Rörtjärnen tjärn
  Siksjön sjö   Rösestenen sten
  Siksjön sjö /Se   Rösängarna ängar
  Siksjön sjö /Se   Rötaåsen ås
  *Siks os gränsmärke   Sakrisbäcken bäck
  *Siks-os os /Se   Sakrivallen fotbollsplan
  Siks os gränsmärke /Se   Sandtjärnen tjärn
  Siltjärnen f.d. tjärn   Sandtjärnen tjärn
  Sjuggulåsen ås   Siksjön sjö
  Sjuggulåsen ås /Se   Siksjön sjö
  Sjugguåsen ås   Siltjärnen tjärn
  *(Sälers och) Sjöarflyen mosse   Sjuggulåsen ås
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Sjulsrönningen odling
  Skrackaskäret holme   Sjön sjö
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Skarpabborrtjärnen tjärn
  Skarphållan höjd   Skarp-Hallan berg
  Skomakarbäcken bäck   Skogarmon åker
  Skottjärnen tjärn   Skomakarbäcken bäck
  Skrattabborrtjärnen tjärn   Slandrom lada
  Skuggbäcken bäck   Smedjeströmmen fors
  Skuggbäcken bäck   Smedstrån äga
  Skuggflöten myr   Småröjningarna ägor
  *Skuggvallen fäbod?   Smååsarna åsar
  Slåttbodtjärnen tjärn   Snöberget berg
  Slåttjärnarna tjärnar   Snöberget berg
  Slåttmyrarna myrar   Snöberget berg
  Smååsarna höjder   Solestjärnen tjärn
  Smörögetjärnen tjärn   Spettön ö
  *Snafiell, se Snöberget berg /Se   Spettön ö
  Snytet terräng   Späland betesmark
  Snytestjärnen tjärn   Staffanstjärnarna tjr
  Snöberget berg /Se   Staffanstjärnen tjärn
  Snöberget berg   Starmyren myr
  Snöbergsmyren myr   Starrkällröjningen äga
  Solestjärnen tjärn   Stenberget berg
  *Soligrubba mosse   Stenberget berg
  Spettön holme   Stenbiten tjärn
  Staffanstjärnen tjärn   Stensloken tjärn
  Stenberget berg   Stensloken tjärn
  Stenberget berg   Stentjärnarna tjärnar
  Stenberget berg   Stentjärnen tjärn
  Stenberget berg   Sterte äga
  Stenberget berg   Stockkälltjärnen tjärn
  Stenberget berg   Stockkälltjärnen tjärn
  Stenberget berg   Stockkällåsen ås
  Stenberget berg   Stolpåsberget berg
  Stenberget berg   Stolpåsen berg
  Stenberget berg   Stolpåsen berg
  Stenberghöjd, se Stenberget berg   Stor-Acksjöberget berg
  Stenbergshöjd se Stenberget berg   Storbacken höjd
  Stensloken tjärn   Storflon mosse
  Stensmyren myr   Storflyet mosse
  Stentjärnarna tjärnar   Storflöten mosse
  Stentjärnbäcken bäck   Stor-Grannäset näs
  *Stentjärnen tjärn   Stor-Hallan berg
  Stentjärnen tjärn   Stor-Halvar-Jonsberget berg
  Stortjärnen tjärn   Storhäran slätt
  Stockkälltjärnen tjärn   Storkullen berg
  Stockkällåsen ås   Storkällberget berg
  Stolpåsberget berg   Storkällviken vik
  Stolpåsen hög ås   Stor-Molingsberget berg
  Stolpåsen ås   Stormyren myr
  Stolpåstjärnen tjärn   Stor-Märan å
  Stor-Grannäset näs   Stornäset näs
  Storkroktjärnen tjärn   Storocksvägen väg
  Storkullen berg   Storoxvägen väg
  Storkällberget höjd   Storristan äga
  Storloken tjärn   Stor-Råbäcksviken vik
  Stor-Målingsberget berg   Storstensön ö
  Stor-Märan bäck   Storsunntjärnen tjärn
  Stor-Råbäcken bäck   Stor-Sätesön ö
  Storstensön holme   Stortjärnen tjärn
  Stor-Sätesön holme   Stortjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn   Stortjärnåsen berg
  *Stortjärnsåsen berg   Stortjärnåsen ås
  *Stortjärnsåsen berg   Stortjärnåsen ås
  Stortjärnåsen berg   Storviken vik
  Stortjärnåsen skogigt berg   Storviken vik
  *Stortjärnåsmärket gränsmärke   Storöratjärnen tjärn
  Stortråden terräng   Stor-Öratjärnen tjärn
  Storviken vik   Styggbäcken bäck
  Storänget äng   Styggbäcken bäck
  Stor-Örabäcken bäck   Suaberget berg
  Stor-Öratjärnen tjärn   Suaberget, se Suen berg
  *Stranden slått   Suarönningen odling
  Styggbäcken bäck   Suen berg
  Styggvålen myr   Sultabborrtjärnen tjärn
  Sua, se Suaberget berg   Sultenabborrtjärnen tjärn
  Suaberget berg   Sunnmyren myr
  Suaberget berg   Sunntjärnen tjärn
  Suaberget berg   Surbrunnskällan källa
  Suaberget berg   Svartabborrtjärnen tjärn
  *Sua rå terräng   Svarvartjärnen tjärn
  ?Suaberget berg   Sven-Erstjärnen tjärn
  Suaberget skogigt berg   Svennästjärnen tjärn
  *Sundaberg berg   Svennästjärnen tjärn
  Sundtjärnen gränstjärn   Syndre strand
  *Suavallsmyran, Södra eller Östra mosse   Sätesöarna öar
  Sultabborrtjärnen tjärn   Sätesön Norra ö
  *Sundslätten myrslått   Sätesön, Norra ö
  Sundtjärnen tjärn   Sätesön Södra ö
  *Surigrubba Saknas   Sätesön, Södra ö
  *Suårå   Söderflon mosse
  Svantebacken skogig höjd   Söder i hån äga
  *Svartmyran ägomark   Söder på täkten äga
  »Svarttjärna sjöar   Sör-Jemnen å
  Svarttjärnen tjärn   Sör-Jämnen å
  Svarttjärnen tjärn   Tallberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Tallbergstjärnen tjärn
  Svartviken vik   Tallbergstjärnen tjärn
  Svarvartjärnen tjärn   Tellåstjärnen tjärn
  Sveden myr   Tellåstjärnen tjärn
  Svedtorpet terräng   Tellåstjärnen tjärn
  Sven-Erstjärnen tjärn   Ternrutjärnen tjärn
  Sventesrönningen rönning   Till-Köls, se Bort-på-Kölen utmark
  Syndervallen sankmark   Tjeverbäcken bäck
  Sågbäcken bäck   Tjuörutjärnen tjärn
  *Sälers och Sjöar flyen mosse   Tjuörutjärnen tjärn
  Sätermyren myr   Tjärnarna tjärnar
  Sätermyren myr   Tjärnrönningen odling
  Sätern skog   Tomashån tjärn
  Söderängesmyren myr   Tommern tallsved
  Sör-Jämnen bäck   Torsbacken höjd
  Sör-Jämnen bäck   Torsmyran mosse
  Sör-Jämnen bäck   Tresnibbtjärnen tjärn
  *Tjänoskällan källa   Tresnipatjärnen tjärn
  Tjärnflöten myr   Tretjärnarna tjärnar
  Tomashån tjärn /Se   Tretjärnmyren myr
  *Tredje tjärnen tjärn   Tryggiesflon mosse
  Tresnipartjärnen tjärn   Tryggröjningen äga
  Trollgraven dalgång   Trygg-Tyckeln sjö
  Tryckelen: L, se Trygg-Tyckeln sjö   Tråbacken höjd
  Tryck Tyckeln, se Trygg-Tyckeln sjö   Trångsunna sank äng
  Tryck Tyckeln, se Trygg-Tyckeln sjö   Trårönningen odling
  Trygg-Tyckeln sjö   Tummeshån tjärn
  Trygg-Tyckeln sjö   Tummeshån, se Tömmeshån sjö
  Trygg-Tyckeln sjö   Tuppholmen höjd
  Trygg-Tyckeln sjö   Tuvlösmyren myr
  Trygg-Tyckeln sjö   Tvärflöten myr
  Trygg-Tyckeln tjärn   Tvär-Linnan å
  Trygg-Tyckeln sjö   Tvär-Linnan å
  *Trygtyckels sten gränsmärke   Tvär-Linnbackarna höjder
  Tryggtyckssten, se *Tryggtyckelsten gränsmärke   Tvärlinnån å
  *Trätflon mosse   Tvärutjärnen tjärn
  Tuvlösmyren myr   Tällberget berg
  Tvarvtjärnen tjärn   Tällberget berg
  Tvär-Linnan bäck   Tällbergstjärnarna tjärnar
  Täkttjärnen tjärn   Tällbergstjärnen tjärn
  Tällbergstjärnen tjärn   Tällbergstjärnen tjärn
  *Tällbergstjärnens bäckos bäckmynning   Tällbäcken bäck
  Tällåsbäcken bäck   Tällåstjärnen tjärn
  Tällåstjärnen tjärn   Tällåstjärnen tjärn
  Tällåsen berg   Tömmeshån sjö
  Tömmeshån delvis igenvuxen tjärn   Ulvsjön sjö
  Ulvsjön sjö   Ulvsjön sjö
  Vallmoflon myr   Ulvsjön sjö
  Vallsmyren myr   Vallåsen ås
  Vatteråsbäcken bäck   Vargholmen kulle
  Vatteråsdammen damm   Vassmyran mosse
  Vatteråsen ås   Vattentornet jvg.överg.
  Velmyren myr   Vatteråsdammen damm
  Voxen, se Voxnaälven älv   Vatteråsen berg
  Voxholmen ö   Vatteråsen berg
  Voxnan å   Vattnet sjö
  Voxnan å   Vigertjärnen tjärn
  Voxnaälven vattendrag   Vigertjärnen, se Digertjärnen tjärn
  Voxnaälven älv   Voxdammen damm
  Voxnaälven älv   Voxen å
  Voxtjärnen tjärn   Voxholmen holme
  Voxtjärnen tjärn /Se   Voxnan älv
  Vålåsen berg   Voxnaälven, se Voxen å
  Vålåsen berg   Voxtjärnen tjärn
  Vålåsen ås   Voxtjärnen tjärn
  Vålåsflon myr   Vålåsen berg
  Vägaskälstjärnen tjärn   Vålåsen ås
  Västertjärnen tjärn   Vålåsmyran mosse
  *ån Älven å   Vägaskälstjärnen tjärn
  Åsarna åsar   Vägskälstjärnen tjärn
  Älvoset älvmynning /Se   Västertjärnen tjärn
  Älvtjärnen tjärn   Västertjärnen tjärn
  »Älvrosälven älv   Väst i Skogen äga
  Ärlandsån å   Väst i Tommern tallsved
  Ässberget berg   Väst i ändan vik
  Ässbergsflon sankmark   Väst-i-änden vik
  Ögatjärnen tjärn   Västremmen berg
  Ögatjärnen tjärn   Västremsberget berg
  Öratjärnen tjärn   Åkertjärnen tjärn
  Östertjärnen tjärn   Åkroken äga
  Östjern, se Östtjärnen tjärn   Åsarna berg
  Östtjärnen tjärn   Åsängena myrar
  Östtjärnen tjärn   Åsängena myrar
      Åsängtjärnen tjärn
      Åtjärnen tjärn
      Åtjärnen tjärn
      Älvhammaren berg
      Älvosen åmynning
      Älvoset Norrälvens mynning
      Älvtjärnen tjärn
      Älvtjärnen tjärn
      Älvtjärnmyran mosse
      Ärlandsån avlopp för Pösten
      Ärlandsån, se Erlandsån å
      Ässberget, se Hästberget berg
      Ögatjärnen tjärn
      Ögatjärnen tjärn
      Örabäcken bäck
      Örabäcken bäck
      Öratjärnen tjärn
      Öratjärnåsen ås
      Öretjärnen tjärn
      Österflöten mosse
      Österflöten myr
      Östertjärnen tjärn
      Östertjärnen tjärn
      Öst i hån äga
      Östtjärnen tjärn
      Östtjärnen tjärn
      Övermyran mosse
      Övermyrtjärnen tjärn

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.