ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ytterhogdals socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 291 Naturnamn : 1299 Bebyggelsenamn : 539 Naturnamn : 1379
*Hodala, se Ytterhogdal sn Abborrtjärnarna tjärnar Ytterhogdals sn sn Abborrmyrarna myrar
»hodal», se Ytterhogal o Överhogdal Saknas Abborrtjärnen, Mellan Saknas Nummerförteckning förteckning Abborrstupen fall
Hodal Saknas Abborrtjärnen, Västra Saknas Nummerförteckning förteckning Abborrstupet fors
*Hoedal gmlt gränsmärke Abborrtjärnen, Östra Saknas Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnarna tjärnar
Hodalom Saknas Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnarna tjärnar
Ytterhogdal o. Överhogdal snr Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnarna, Övre tjärnar
Ytterhogdal socken /Se Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Ytterhogdal socken Acksjön sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Ytterhogdal socken Alderbytjärnen tjärn Ytterhogdal socken Abborrtjärnen tjärn
Ytterhogdal sn Aldertjärnen tjärn Ytterhogdal socken Abborrtjärnen tjärn
Ytterhogdal och Överhogdal snr Aspa(n) å /Se Ytterhogdal socken Abborrtjärnen tjärn
Ytterhogdal socken Aspan bäck Ytterhogdal, se Hodal sn Abborrtjärnen tjärn
Ytterhogdal sn Asptjärn sjö Hodal sn Abborrtjärnen, Nedre tjärn
Ytterhogdal och Överhogdal snr Asptjärnen tjärn Ytterhogdal sn Abborrtjärnen tjärn
Ytterhogdal o. Överhogdal snr Asptjärnen tjärn Kyrkogränden byar Abborrtjärnen tjärn
Ytterhogdal sn Aspåsen berg Finnan, se Finnarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Ytterhogdal o. Överhogdal snr Axsion, se Acksjön sjö Finnarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnsbackarna höjder
Ytterhogdal o. Överhogdal snr Backmyrtjärnen tjärn Åfinnarna inbyggarbeteckning Afsen vik
Ytterhogdal o. Överhogdal snr Bengtsflögarna myr Alanäset, se Viken traktnamn Afsen tjärn
Ytter- o Överhogdal socknar Bergamyran myr Alanäset torp avs Alanylandet odling
Ytterhogdal sn Bergasen sjö /Se Alarna gd Alastenen, se Alastensheden sten
Ytterhogdal sn Bergasen sjö Alastensheden hmd Alderbytjärnen tjärn
Ytterhogdal o. Överhogdal snr Bergasen sjö Alastensheden gd Aldertjärnen tjärn
Ytterhogdal sn Bergasån å Alnäset gd Aldertjjärnen tjärn
Ytterhogdal sn Bergemyran myr Als Saknas Anderssveden odling
Ytterhogdal sn Bergmyran myr Als t Andstubben f.d. träd
Ytterhogdal sn Bergvallstjärnen tjärn Alstorpet t Ardertjärnen tjärn
Ytterhogdal o. Överhogdal snr Biörberget, se Björnberget berg Aspan traktnamn Aspan å
Ytterhogdal o. Överhogdal snr Björkön ö Aspan by Aspan å
Ytter- o. Överhogdal socknar Björnberget berg Aspan by Aspströmmen fors
Ytterhogdal sn /Se Björnberget berg Aspanfors, se Viken traktnamn Asptjärnen tjärn
Ytter- o Överhogdal socknar Björnberget berg /Se Aspanfors, se Aspan traktnamn Asptjärnen tjärn
Ytterhogdal o. (el.) Överhogdal snr Björnberget berg Aspsveden by Aspån å
Ytterhogdal o Överhogdal snar Björnberget berg Aspsveden by Barbrobäcken bäck
Ytterhogdal sn Björnberget höjd Backen gård i Huskölen Barbrotjärnen tjärn
Ytterhogdal och Överhogdal snr Björnbergs-Uttertjärnen tjärn Backen gd Bastunäset näs
Ytterhogdal sn Björnloken myr Baggens bs Bengtsholmen holme
Överhogdal och Ytterhogdal snr Björnloken myrmark Bengts bebyggelse Bengtsaröjen odling
Ytterhogdal o. (el.) Överhogdal sn(r) Björnstenen minnessten Bengts bebyggelse Bergamyren myr
Ytterhogdal och Överhogdal snr Björntjärnen tjärn Bengts gd Bergasen sjö
Ytterhogdal by o sn Björntjärnen tjärn Bjurs gd Bergasen sjö
Ytterhogdal o. (el.) Överhogdal sn(r) Björntjärnen tjärn Björnbergsvallen fäbodar Bergasen sjö
Ytterhogdal och Överhogdal snr /Se Blanktjärnen tjärn Björnbergsvallen fäb. Bergasån å
Hogdal (Ytter-, Över-) snr Blistermyran myr Bläckhornet gd Bergessveden skogssluttning
Ytterhogdal sn Blästerbäcken bäck /Se Bodarna fäb. Björkhässjan myr
Ytterhogdal sn Blöttjärnarna tjärnar Bodarna, se Buan gdr Björkön ö
Ytterhogdal sn Bockmyran myr Bortigården bebyggelse Björkön ö
Ytterhogdal o Överhogdal snar Bockslåtten myrslått Bort i gården bebyggelse Björnberget berg
Ytterhogdal socken /Se Bodbäcken bäck Bort-i-gården gd Björnberget berg
Ytterhogdal socken /Se Bodtjärnen tjärn Bort-på-Mon gd Björnbergsskogen skog
Ytterhogdal socken /Se Bodtjärnen tjärn Brännan lht Björnhällen sten
Ytterhogdal o Överhogdal snr Brattfallet vattenfall Brännan gd Björnloken tjärn
Ytterhogdal socken Brattflögan myr Brännan f.d. gd Björnloken tjärn
Ytterhogdal socken /Se Brattmyran myr Bu-, se även bod- Saknas Björntjärnen tjärn
Överhogdal och Ytterhogdal snr Brattsunden terräng Buan bebyggelse Björntjärnen tjärn
Överhogdal och Ytterhogdal snr *Brattsundsmyran myr Buan gdr Björntjärnen tjärn
Ytterhogdal o. Överhogdal snr Bredmyran myr Budammen lht Bladtäkten åker
Ytterhogdal socken /Se Bromstjärnen tjärn Budammen, se Viken traktnamn Blankabborrtjärnen tjärn
Ytterhogdal sn Brudstensmyran myr Bäddloken lht Blanktjärnen tjärn
Ytter- och Överhogdal snr /Se Bråtabacksbro, se Bråtabäcksbron bro Ed bebyggelse Blästerbäcken bäck
Ytterhogdal socken /Se *Bråtabäcksbron bro Ed bebyggelse Blästermyren myr
Ytterhogdal socken /Se *Bråtabäcksbron bro Ed bebyggelse Blöttjärnarna Norra tjärnar
Ytterhogdal socken /Se *Bråtabäcksbron bro Ed gd Blöttjärnarna Södra tjärnar
Ytterhogdal socken /Se Brännholmmyran myr Ede hmd Bo-, bod fled i naturnamn
Ytterhogdal socken /Se Brännmyran myr Edsvallen fäbodar Boavallstjärnen tjärn
Ytterhogdal socken /Se Brännmyran myr Edsvallen fäb. Bodbäcken bäck
Ytterhogdal socken /Se Brännmyrtjärnen tjärn Embrikts, se Emriks gd Bodtjärnen tjärn
Ytterhogdal socken /Se Bränntjärnen tjärn Emriks gd Bodmyren mosse
Ytterhogdal socken /Se Bröstmyrorna myrar Erik-Karls gd Bodberget berg
Ytterhogdal socken Brötarbäcken bäck Eriks bebyggelse Bodtjärnen tjärn
Ytterhogdal socken Bröttjärnen tjärn Erik Halvars bebyggelse Bort-i-åarna myrslåtter
Ytterhogdal sn Buflon sank mark Erik-Halvars bebyggelse Bodtjärnsberget berg
Ytterhogdal socken /Se *Bullerberget berg Erik Persas bebyggelse Bodvägen väg
Ytterhogdal socken Bumyran myr Erik-Persas gd Bondskogen skog
Ytterhogdal socken /Se Busjön sjö Eriks gd Botjärnen tjärn
Ytterhogdal socken /Se Butjärnen tjärn Esbjörns bebyggelse Brattflogabäcken bäck
Överhogdal o. Ytterhogdal snr Butjärnsslåtten myrslått FallPelles bebyggelse Brattflogarna myrar
Ytterhogdal sn /Se Bytesholmen holme Fall-Pelles bebyggelse Bricktjärnen tjärn
Ytterhogdal sn /Se Bångsmyran myr Fall-Pelles gd Brittasmyren myr
Ytterhogdal sn /Se Bångstjärnen tjärn Fallsjö bebyggelse Brudstenen sten
Ytterhogdal sn /Se Bångsön ö Fallsjö gd Brudstenen sten
Ytterhogdal sn /Se Bångsön holme Finnan by Brudstensmyren mosse
Ytterhogdal sn /Se Bångön ö /Se Finnan by Brudstensmyren myr
Ytterhogdal sn /Se Bångön ö /Se Finnarna by Brygghusströmmen fors
Ytterhogdal sn /Se Båthussjön sjö Finnbacken hmd Brygghusströmmen fors
Ytterhogdal sn /Se Bäckråtjärnen tjärn Finnbacken gd Bråtabäcken vattendrag
Ytterhogdal sn /Se Bärön ö Finn-Ollesvallen fäb. Brännatjärnen tjärn
Ytterhogdal sn /Se *Dalinsrödningarna ägomark Finn-Ollesvallen fäb. Bränndammen damm
Ytterhogdal sn /Se Dalinstjärnen tjärn Finnvallen fäb. Brännholmen odling
Ytterhogdal sn /Se Dammtjärnen tjärn Finnänget lht Brännholmmyren myr
Ytterhogdal kyrka Saknas Digerbäcken bäck Finnänget gd Brännholmsmyren myr
hodal se: Ytterhogdal o. (el.) Överhogdal sn(r) Digerbäcksänget skogsparti Fiskenstråden f.d. t Brännholmsudden udde
Ahls gd /Se Digertjärnen tjärn Flobo koja Brännmyrbäcken bäck
Anders bebyggelse /Se Digertjärnen tjärn Flogarna gd Brännmyrtjärnen tjärn
Aspan by /Se Djupbromyran myr Flor traktnamn Brännrönningen myrsl.
Aspan by /Se Djupdalen sank mark Flor by Bränntjärnen tjärn
Aspen by /Se Djupdalen dalgång Flor by Brännvinsbäcken bäck
Aspholmen gd /Se Djupdalsberget berg Florbodarna, se Sö-i-bodarna fäb. Brönåsen ås
Aspsveden by /Se Djupdalstjärnen tjärn Floren, se Flor traktnamn Bröttjärnen tjärn
Backen = 2 Huskölan bebyggelse Djupsillret del av Ljusnan Flortorp lht Bröttjärnen tjärn
Bjurs bebyggelse /Se Djupsjön sjö Flors Tråa lht Buberget berg
Björnberg by /Se Djupsjön sjö Flugan gd Buflomyren, se Buflon myr
Buan bebyggelse /Se Djupviken vik Flötvallen f.d. fäb. Buflon myr
?Ed gd /Se Dövelsmyran myr Forsbergsvallen vall Bumyren myr
Ed gd /Se Ektjärnen tjärn Fruarbacken gd Busjön sjö
Ed gd /Se Ektjärnen tjärn Fruhällbacken torp Busjön sjö
E, (Ed) gd /Se *Esbiörberget se Espeberget berg /Se Fruhällbacken gd Butjärnen tjärn
Eds-Rolfs bebyggelse /Se Esbjörberget höjd + triangelpunkt Frusskojan koja Butjärnen tjärn
Ellas gd /Se Esbjörhålet tjärn Fåssjö by Butjärnen tjärn
Eriks = 5 Östansjö bebyggelse /Se Esbjörtjärnen tjärn Fåssjö förr ålfiske Butjärnen tjärn
Fall-Pälles gd /Se Espeberget berg Fåssjö Saknas Butjärnen tjärn
Fallsjö = 10 Viken bebyggelse /Se Fagerbäcken bäck Fåssjö eller Grubban, se 1 Grubban gd Butjärnslåtten myrsl.
Fallsjö gd /Se Fagermyran myr Fåssjö by Buvägen väg
*Fansentorpet finntorp /Se Fagermyran myr Fåssjödal poststation Byflomyren mosse
»fastiom», se ?Fåssjö Saknas Fagermyren mosse Gammelbuan Saknas Bytesholmen holme
Finnen by /Se Fallsjönäset näs Gammelträdet = Trädet bebyggelse Bångstjärnen tjärn
Finnan by /Se Fettjan myr Grubban by Bångsåsen ås
Finnbacken gd /Se Fettjan mosse /Se Grubban by Bångsön ö
Finnbacken gd /Se Fettjebäcken bäck Grubban gd Bångtjärnen tjärn
Finnvallen fäbodar /Se Fettjemyran myr Grubban by Bångtjärnen tjärn
Fiella eid a Hoe gård /Se Finnberget höjd Grubbvallen fäbodar Båthussjön sjö
Flor by Finn-Långsjön sjö Grubbvallen fäb. Båthussjön sjö
Flor by Finnmyran myr Grytån lht Båthusströmmen fors
Flor by /Se Finnmyran myr Grytån gd Båthustjärnen tjärn
Flor by /Se Finnmyrbäcken bäck Gåssjö by Båthustjärnen tjärn
Flor by /Se Finn-Ollesvallen terräng Gåssjö by Båthustjärnen tjärn
Flor by /Se Finnslåttjärnen tjärn Gåsåker lht Båthusvattnet sjö
*Florboderne fäbodar /Se Finnvallen terräng Habergsholm gård Båthusviken vik
Fruhällbacken torp /Se + Fiællz eid a Hoe gränsmärke Habergsholm gd Båthusviken vik
Fruhällbacken tp /Se Fiskevägsbäcken bäck Habergsvallen fäbodar Båthusviken vik
Fåssjö by Fiskevägsbäcken bäck /Se Halvar-Ols bebyggelse Båtländningen vik
Fåssjö by Fisklöstjärnen tjärn Halvar-Ols gd Bäckängesbäcken, se Bäckänget bäck
Fåssjö by Fiskråktjärnen tjärn Halvar-Ols gd Bäckänget änge
?Fåssjö by Fisktjärnen tjärn Halvars gd Bärön ö
Fåssjö by *Fjälls ed (gränsmärke) Halvarsvallen vall Bärön ö
Fåssjö by /Se Fjösmyran myr Hammarby bebyggelse Dalaåsen ås
Fåssjö by /Se Flarcken, se Flarksjön sjö Hammarby gd Dalgrensodlingen odling
Fåssjö by /Se Flarken, se Flarksjön sjö Hammarströms gd Dalgrensslåtten myr
Fåssjö by /Se Flarcken se Flarksjön sjö Hansbacken hmd Dalinstjärnen tjärn
Fåssjö by /Se Flarken sjö Hansbacken gd Dammkojan koja
Fåssjö by /Se Flasken sjö Hem i gården bebyggelse Danielstjärnen tjärn
Fåssjödal by /Se Flarken sjö Hem i gården bebyggelse Danielstjärnen, se Dalinstjärnen tjärn
Gammelgården bebyggelse Flarken sjö Hem i gården bebyggelse Digerbäcken bäck
Grubban by /Se Flarksjön sjö Hem i gården bebyggelse Digerbäcken bäck
Grubban by /Se Flarksjön sjö Hem i gården bebyggelse Digerbäcksängen äng
Gumjan, Stor- och Lill- Saknas /Se Flarksjön sjö Hem-i-gården gd Digertjärnen tjärn
Gåssjö by /Se Flarksjön sjö Hem-i-gården gd Digertjärnen tjärn
Gåssjö by /Se Flarksjön sjö Hemmanet bebyggelse Digertjärnen tjärn
Gåssjö by /Se Flarksjön sjö Hjältens f.d. t Digeränget äng
Gåssjö by /Se Flarktjern, se Flasksjön sjö Hoafors, se Östansjö traktnamn Djupdalen dal
Gåssjö by /Se Flasktjärnen tjärn Ytterhogdal o. Överhogdal snr Djupdalsberget berg
Gåssjö by /Se Flattjärnen tjärn Hogdal by Djupdalsberget berg
Habergsholm by /Se flercken, se Flarksjön sjö Hogdalskölarna fäb. Djupdalstjärnen tjärn
Habergsvallen fäbodar /Se Flobo terräng Holmen gård Djupdalstjärnen tjärn
*Haframinne sjön Haverns utlopp /Se Flobomyran myr Holmen lht Djupsillret spakvatten
*Halvars gd /Se *Flomyran mosse Holmen sn Djuptjärnen tjärn
Halvars gd /Se Flon myr Holmen gd Dübbelsmyren myr
Hammarby bebyggelse /Se Floren åutvidgning Holmmogården bebyggelse Ebbas vik
Hammarby gd /Se Florkölen berg Holmmogården bebyggelse Edsafsen vik
Hammarby gd /Se Florkölen berg /Se Holm-mo-gården gd Eketjärnen tjärn
Hammarby gd /Se Florkölen berg /Se Holmmogårds-Olas gd Ektjärnen tjärn
Hammarby beb. /Se Florkölen utmark /Se Holmvallen vall Ektjärnen tjärn
Hansbacken gd /Se Flormyran berg /Se Huskölen by Ektjärnen tjärn
Hansbacken gd /Se Flornipan berg /Se Huskölen by Ektjärnen tjärn
Hem i gården = Erik Persas gd /Se Flornipan berg /Se Huskölen by Ektjärnslåtten myrsl.
Huskölen by /Se Flornipan berg Huskölen by Eriksrönningen myr
Huskölen by Flornipan berg /Se Höganäs koja Esbjörberget berg
Huskölen by /Se Flornipan berg /Se Högåsen lht Esbjörnhålet tjärn
Huskölen by /Se Flornipan bergstopp Höktäkten lht Esbjörhålet tjärn
Husköln by /Se Flornipan höjd Höljes gd Espeberget berg
Häststrand torp /Se Florsjöarna floar /Se Inlandsbanan, se Västansjö traktnamn Espeberget berg
Jugas = 4 Viken bebyggelse /Se Florsjön sjö Inlandsbanan Saknas Espjöhålet tjärn
Kettils = 3 Viken bebyggelse /Se Florsjön sjö Ivars bebyggelse Fagerbäcken bäck
Kettilsberget by /Se Florsjön sjö /Se Ivars gd Fagermyren mosse
Knoppers = 7 Viken bebyggelse /Se Florsjön sjö /Se Ivarsbygget f.d. gd Fagerriset sluttning
Knoppers gd /Se Florsjön sjö Jo-Halvars äldre namn på Tåssjö Fallsjönäset näs
Korsmärket tp /Se Florsjön sjö /Se Jo-Jons altern. namn på Fåssjö Fansana område
Kvarnbäcken by /Se Flosjön sjö Jo-Jons bebyggelse Fansanmyren mosse
*Kyrkbyn Saknas Flugan myräng Jo-Jons gd Fansfloberget berg
*Kyrkbyn bebyggelse /Se Flärken tjärn Jo-Mats bebyggelse Fansunmyren myr
*Kyrkeby sköllen Saknas /Se Flögan myr Jonas Halvars bebyggelse Fettjan mosse
Kyrkogränden byar /Se Flötberget höjd Jonas Jons bebyggelse Fettjan myr
Kyrkogränden byar /Se Flötberget berg /Se Jonas Mats bebyggelse Fettjebäcken bäck
Kyrkogränden gemensamt namn för byar /Se Flötbäcken bäck Jonas-Svens gd Fettjerönningen myr
Känne gård /Se Fnuschen berg Jon-Olovs gd Fettjeviken vik
Känne by /Se Fnuseken berg /Se Jugas bebyggelse Finnbron bro
Känne by /Se Fnussjen triangelpunkt, bergstopp Jugas gd Finn-Långsjön sjö
Lifisjön Saknas Frisknäset udde Jämnafors gd Finnmyrbäcken bäck
Mickels bebyggelse /Se Fruhällorna sankmark Jämnvallen anhalt på Inlandsbanan Finnmyren mosse
Minne by /Se Frussdalen dal? Karinsbacken gd Finnmyren mosse
Minne bebyggelse Fräkensjön myrsjö Karles gd Finnmyren myr
Minne by /Se Fräkentjärnen tjärn Kersta-Ers gd Finnmyren myr
Minne by /Se Fröberget berg Kettils bebyggelse Finn-Olanäset näs
Mosebacke bebyggelse /Se Fröberget höjd Kettils gd Finnslåttjärnen tjärn
Mosebacke gd /Se Frönäset terräng Kettilsberget gård Finnslåttjärnen tjärn
Märsoset torp /Se Furberga, se Fnuschen berg Kettilsberget gd Finnvallen, se Gammelbudarna f.d. fäbodvall
Märoset tp /Se Fågelbackarna backar Kettilsberget by Finnänget myrsl.
Märåsen by Fåsiösiön, se Fåssjön sjö Kettilsberget traktnamn Fioltjärnen tjärn
Märosen torp /Se Fåssiosiön, se Fåssjön Saknas Kilen lht Fiskevägsbäcken bäck
Mässingholmen vassrugg /Se fåssio Siön, se Fåssjön sjö Kittelsberget, se Kettilsberget by Fisklösan tjärn
Mässingtuvan vassrugg /Se *Fåssjöholmen holme /Se Kittelsberget, se Kettilsberget traktnamn Fisklöstjärnen tjärn
Nils-Påls-sveden gd /Se *Fåssjöholmen ? holme /Se Klintdalskojan koja Fisklöstjärnen tjärn
*Norråsen fäbodar /Se *Fåssjöholmen ?holme /Se Klockar-Ol-Pers gd Fisktjärnen tjärn
Nybodarna fäbodar /Se Fåssjökölen berg Klockarens gd Fisktjärnen tjärn
Nybygget gd /Se Fåssjökölen berg Klockars bebyggelse Fisktjärnen tjärn
Nyhem = 4 Östansjö bebyggelse /Se Fåssjökölen utmark /Se Klockars bebyggelse Fiskvägsbäcken bäck
Näset bebyggelse /Se Fåssjön sjö Knoppers bebyggelse Fjösmyren myr
Ol-Eskils gd /Se Fåssjön sjö Knoppers gd Flarkan slåtter
Ol-Ämbriks bebyggelse /Se Fåssjön sjö Knoppervallen f.d. fäb. Flarkarna sjö(ar)
Ol-Äspers bebyggelse /Se Fåssjön sjö Korsmärket torp Flarkarna sjöar
Petteråsen gd /Se Fåssjön sjö Korsmärket torp Flarken vatten
Pimpeln = Häststrand torp /Se Fåssjön sjö Krokströmmen tillf. pst Flarken sjö
Prästbordet khbost. /Se Fåssjön sjö Kronkojan koja Flarken, se Flarkarna sjö
Prästgården gd /Se Fåssjön sjö Kronstugan stuga Flarken tjärn
Prästgården gd /Se Fåssjön sjö /Se Kvarnbäcken gård Flarksjön, se Flarkarna sjö
Rabbön = 11-12 Flor bebyggelse /Se Fåssjön sjö /Se Kvarnbäcken gård Flarksännan tjärn
Rabbön gd /Se Fåssjön sjö Kvarnbäcken gd Flarktjärnen tjärn
Rossäng Saknas Fåssjön sjö Kvarnbäcken gd Flarktjärnen tjärn
Råmyran torplägenheter /Se Fåssjön sjö /Se Kvarnen gd Flasktjärnen tjärn
Råmyran tp /Se Fåssjön sjö /Se Kvarn-Eriks bebyggelse Flasktjärnen tjärn
Sankt Johannis kyrka kyrka Fåssösjön se Fåssjön sjö Kvarn-Olles gd Flatstenen sten
Sjugan = 11 Viken bebyggelse /Se Fåssjöån å Kvarnstugan stuga Flattjärnen tjärn
Sjugan gd /Se Fänsbäckstjärnen tjärn Känne gård Flattjärnen tjärn
Sjugarmora tp /Se Fönsberget berg Känne by Flattjärnen tjärn
Sjugarmoren torp /Se Fönsberget berg /Se Kölskog gd Flobomyren myr
Sjuggården bebyggelse /Se Fönsbergsmyran myr Kölskogen lht Flogmyrarna myrar
Sjuggården gd /Se Fönsfloberget berg Langens t Flogarna myrar
Sjuls altern. namn på bebyggelse /Se Fönsmyran myr Lantoa fäbodar Florkölen utmark
Sjulsens bebyggelse /Se Fönsmyran myr Lars gd Florkölen berg
Sjulsens gd /Se Gagnedsberget skogig höjd Larses bebyggelse Florkölen berg
Skrubb gd /Se Gagnefsberget berg Larses bebyggelse Flornipan berg
*Skräddars förr namn på bebyggelse /Se Gagnefsberget berg /Se Larses bebyggelse Flornipan berg
*Sköllen tidigare bebyggelse /Se Gagnäsberget berg Larses bebyggelse Florsjön sjö
Smess = 8 Västansjö bebyggelse /Se Gammelvallberget höjd, triangelpunkt Larses gd Florsjön sjö
Stensån by /Se Gammelån å Lars-Lars» gd Florön ö
Stensån by /Se Getnäset udde Lars-Lars» gd Flosjön sjö
Storbovallen fäbodar /Se Getryggen höjdsträckning Lars-Mats» gd Flosjön sjö
Stor-Gumjans-, el. Stor-Gumbjons-grava grotta /Se Getstensmyran myr Lars-Pers gd Flugmyren mosse
Stor-Gunnbjons- el. Stor-Gurnjans-grava grotta /Se Gettjärnen tjärn Lassestugan stuga Flågan mosse
Strömbacken gd /Se Gillerberget berg Lina hmd Flärken tjärn
Strömbacken gd /Se Gillerberget höjd Linan, se Viken traktnamn Flötatjärnarna tjärnar
Svensbacka gd /Se Gillermyran myr Linatorpet, se Viken traktnamn Flötberget berg
Svensbacka gd /Se Gillermyran myr Linatorpet torp Flötberget berg
Svensbacka gd /Se Gimnå ån, se Jämnån å Lyckan bebyggelse Flötbergstjärnen, se Flöten tjärn
Svensbacka gd /Se Gimsjön, se Jämnsjön sjö Lyckan hmd Flötbäcken bäck
Svensbacka gd /Se *Gimnsiön, se Jämnsjön sjö /Se Lyckan bebyggelse Flöten tjärn
Svänsbacka gd /Se *Gimnån, se Jämnån biå /Se Lyckan gd Flöten tjärn
*Sångbodarna förr fäbodar /Se Gimsjön, se Kyrksjön sjö Långberget by Flöttjärnen, se Flöten tjärn
*Sångbodarna förr fäbodar /Se Gimnå, se Jämnån Saknas Långberget bebyggelse Fnuschen berg
*Sångbodarne förr fäbodar /Se Gimsiön, se Jämnsjön sjö Långberget bebyggelse Fnuschen berg
Sänna = 14 Östansjö bebyggelse /Se Gimsiön, se Jämnsjön sjö Långberget gd Frischensmyren myr
Sänna gd /Se *Gimåsen berg Långberget by Frisknäset näs
*Söderåsen fäbodar /Se *Gimåsen bg? Långsjöbodarna fäbodar Fruarhällarna hällar
Trumstedts altern. namn på bebyggelse /Se Godmyran myr Magnuses gd Fruarmyren myr
Trädet = 8 Östansjö bebyggelse /Se Goffarhålet tjärn? Mickel-Ols bebyggelse Fruhällmyren myr
Trädet gd /Se Gomso slåttermyr /Se Mickel-Ols gd Frussbäcken bäck
Tures = 18 Viken bebyggelse /Se Gomso slåttermyr /Se Mickels bebyggelse Frussdalen, se Frussbäcken dal
*Uppbodarne fäbodar Gomso slåttermyr /Se Mickels bebyggelse Frussen myr
Valåsvallen fäbodar /Se gomso slåttermyr /Se Mickels bebyggelse Fräkensjön vik
Valåsvallen fäbodar /Se Granåsen skogig höjd Mickels gd Fräkentjärnarna tjärnar
Valåsvallen fäbodar /Se Granåsen höjd Minne bebyggelse Fräkentjärnen, Nedre tjärn
Viken by Granön ö Minnes-Halvars bebyggelse Fräkentjärnen, Övre tjärn
Viken by /Se Grenen förgrening av Ljusnan Modigs t Fröberget berg
Viken by /Se Grinsjön, se Kyrksjön sjö Mon lht Fröberget berg
Viken by /Se Grubberget höjd Mon gd Frönäsängen äng
Vitalmen å Grubbsjön sjö Mon bebyggelse Fundsberget berg
Vestansjö by? Grubbsjön sjö Mon bebyggelse Fundsberget berg
Västansjö by Grubbsjön sjö /Se Mon gd Fundsdalen dal
Västansjö by /Se ? Grubbsjön sjö Mon bebyggelse Fundsberget berg
Västansjö by /Se Grubbvallen f.d. Fäbovall? Mon bebyggelse Fåssjökölen berg
Västansjö by /Se Grubbån å Mon gd Fåssjökölen berg
Västansjö by /Se Grundvatne, se Grubbsjön sjö Monäset lht Fåssjön sjö
*Västanå tidigare kaplansboställe (?) /Se Grundwatne, se Gruggsjön sjö Monäset gd Fåssjön sjö
Västerbodarna fäbodar /Se Grundvattnet, se Målsvattnet sjö Moren f.d. t Fåssjöån å
Västerbodarna fäbodar /Se Grundvattnet, se Målsvattnet sjö Mosebacken bebyggelse Fåssjöån å
?Västergården = Huskölen bebyggelse /Se Grundviken vik Mosebacke gd Färjesundet färjesund
Väst i backen gd /Se Grundvicken vik av Havern Märosen torp Fönnsberget berg
Ytterhogdal kyrkby Grundviksberget berg Märosen gd Fönnsfloberget berg
Åfinnarna by /Se Grytberget berg Märråsen, se Märosen gd Fönnsflon myr
Åsvallen gd /Se Grytmyran myr Nils-Modigs fd. gd Fönnsundet myr
Ängersjö(flor) altern. namn på bebyggelse /Se Grytsjön sjö Nils Pålssveden hmd Fönnsundmyren myr
*Ölbodarne fäbodar /Se Grytsjön sjö Nils-Pålssveden gd Gagn-ed myr
Östansjö by Gryttjärnen tjärn Nordan-skogen gdr Gagn-edsberget berg
Östansjö by /Se Grytån å Nordes gd Gagn-edsbäcken bäck
Östansjö by /Se Grönlokarna sank mark Nordlunds bebyggelse Gagn-edsflogarna myrar
Östansjö by /Se Gubbmyran myr Nordlunds gd Gagnefsberget berg
Östansjö by /Se Guneriustjärnen tjärn Nordmarksvallen, se Norrmarksvallen fäb. Gagnefsberget Ö., se Österberget berg
Östansjö by /Se Gunnarstjärnen tjärn Norraskogen gdr Gagnäsberget berg
Östanå bebyggelse /Se Gunnilberget, se Gagnefsberget berg Norrgården bebyggelse Gagnösberget Östra berg
Österbodarna fäbodar /Se Gusstjärnen tjärn Norra Skogen bebyggelse Galåsen ås
?Östergården = 3 Huskölen hemman Gålvattnet sjö /Se Norr i gården bebyggelse Gammelbudarna f.d. fäbodvall
  Gålvattnet sjö Norr-i-gården gd Gammelbudberget berg
  Gålvattsbäcken bäck Norr-i-rönningen gd Gammelgårdsbacken backe
  Gålvattsbäcken bäck Norr i sjön bebyggelse Gammelån å
  Gålvattskullen höjd Norrmarken fäb. Getnäset näs
  Gålåsen skogig höjd Norrmarksvallen fäb. Getryggen sten
  Gåmmsomyran myr Norr om sjön bebyggelse Getryggen sten
  Gårdstjärnen tjärn Norr om skogen bebyggelse Getstensmyren myr
  Gårdstjärnen tjärn Norrmarken fäbodar Gettjärnen tjärn
  Gåsflon sank mark Norrsidan gd Gillerberget berg
  Gåssjöberget berg Nybodarna fäbodar Gillermyren mosse
  Gåssjöberget berg /Se Nybodarna fäb. Gillermyren myr
  Gåssjö-Långsjön sjö Nybruket gd Gillermyren myr
  Gåssjö-Långsjön sjö Nybruket t Goffarshålan, se Gudfarshålet tjärn
  Gåstjärnen tjärn Nygården bebyggelse Goffarshålet tjärn
  Gåstjärnen tjärn Nygården bebyggelse Gomso myrslått
  Gäddsjöberget triangelpunkt, berg Nygården bebyggelse Grannen lugnvatten
  Gäddsjön sjö Nygården bebyggelse Granåsen berg
  Gäddsjön sjö Nygården bebyggelse Granåsen ås
  Gäddsjön sjö Nygården bebyggelse Granön ö
  Gäddtjärnarna tjärnar Nygården gd Granön ö
  Gäddtjärnen tjärn Nygården gd Grisholmen holme
  Gäddtjärnsbäcken bäck Nygården gd Grobacken höjd
  Gästgivarmyran myr Nyhem bebyggelse Groen täkt
  Göstjärnbäcken bäck Nynäs gd Grubberget berg
  Göstjärnen tjärn Nyträdet gdr Grubberget berg
  Göstjärnsberget höjd Näset bebyggelse Grubbmyrbäcken bäck
  Göstjärnåsen ås Näset bebyggelse Grubbmyren mosse
  Haberget berg Näset gd Grubbmyren myr
  Haberget bergsparti Olas bebyggelse Grubbmyrtjärnen tjärn
  Haberget berg /Se Olas bebyggelse Grubbsjön sjö
  Haberget berg o. fäbodvall /Se Olas gd Grubbsjön sjö
  Haberget fäbodvall /Se Olas gd Grubbån å
  Habergssillret del av Ljusnan Olasvallen vall Grundviken vik
  Haframinne råmärke /Se Ol-Embrikts bebyggelse Grundviksberget berg
  *Haframinne sjön Haverns utlopp /Se Ol-Embrikts, se Ol-Emriks gd Grundviksberget berg
  Siön Hafwarn, se Havern sjö Ol-Emriks gd Grundviksmyren mosse
  Hafuersiön, se Havern sjö Ol-Emriks gd Grytberget berg
  *Halva berg? /Se Ol-Ers bebyggelse Grytberget berg
  Hammarbyholmen holme Ol-Ers bebyggelse Grytkölen berg
  Hamptjärnen tjärn Ol-Halvars bebyggelse Grytrännan flottn.ränna
  Hamrarna steniga backar /Se Ol-Halvars bebyggelse Grytsjödammen damm
  Haverbackarna skogsbackar Ol-Halvars gd Grytsjön sjö
  Havern sjö Ol-Jons hmd Grytsjön sjö
  Havern sjö Ol-Jons gd Gryttjärnen tjärn
  Havern sjö Ol-Jons gd Gryttjärnen tjärn
  Havern sjö Ol-Jons gd Grytån å
  Havern sjö Olles gd Grytån å
  Havern sjö Ol-Mats bebyggelse Gubbrönningen myr
  Havern sjö Ol-Mats bebyggelse Gubbtråden odling
  Havern sjö Ol-Mats gd Gubbtäkten åker
  Havern sjö Ol-Mats-Lasses gd Gudfarshålet tjärn
  Havern sjö Ol-Ols gd Gudfarsstenen sten
  Havern sjö /Se Ol-Påls gd Gumjansgravarna grottor
  Havern sjö /Se Ol-Ämriks bebyggelse Gumsen holme
  Havern sjö Ol-Ämbriks bebyggelse Gunnarstjärnen tjärn
  Havern sjö /Se Ol-Äspers bebyggelse Gunnesån å
  Havern sjö /Se Opp i fähuset bebyggelse Gålvattnet sjö
  Hemmarån å Opp i gården hmd Gålvattnet, se Gårdvattnet sjö
  Hemmyran myr Oppigården bebyggelse Gålvattskullen berg
  Himmelstjärnen tjärn Opp i gården bebyggelse Gålvattskullen, se Gårdvattskullen berg
  Himmelstjärnsåsen ås Opp-i-gården gd Gålåsen berg
  Hinriksberget höjd Opp-i-gården gd Gåmso odling
  Hjälmviken vik Opp i mon bebyggelse Gårdstjärnen, se Västertjärnen tjärn
  Hjältesåsen ås Osen gd Gårdvattnet sjö
  Hoan å Pelle-Påls gd Gårdvattsbäcken bäck
  Hoan å Pell-Pers gd Gårdvattskullen berg
  Hoan å Pell-Pers gd Gårdvattsrönningen myr
  Hoan å Per-Eriks gd Gåsflogarna myrar
  Hoan å Per Halvars bebyggelse Gåssjö-Långsjön sjö
  Hoan å Per-Halvars bebyggelse Gäddsjöberget berg
  Hoan å PerLars bebyggelse Gäddsjöberget berg
  ?Hoan å PerLars bebyggelse Gäddsjöbäcken bäck
  Hoan å Per-Lars bebyggelse Gäddsjön sjö
  Hoan biå till Ljusnan /Se Per-Lars bebyggelse Gäddsjön sjö
  Hoan å Per-Lars gd Gäddtjärnarna tjärnar
  Hoan å Per Nils bebyggelse Gäddtjärnarna tjärnar
  Hoan å /Se Per-Nils bebyggelse Gäddtjärnen tjärn
  Hoan å Per-Nils gd Gäddtjärnen tjärn
  Hoan å /Se Petteråsen fäb. Gäddtjärnen tjärn
  Hoan å /Se Pimpeln gd Gäddtjärnsbäcken bäck
  Hoan å /Se Pimpeltorpet, se Pimpeln f.d. gd Gäddtjärnsbäcken bäck
  Hoa(n) å /Se Prästgården bebyggelse Gäddtjärnsmyren mosse
  Hoa å /Se Pyssjet f.d. gd Gässklackstenarna stenar
  Hoan å Pål-Ols bebyggelse Göbben, se Jöbben myr
  Hoan å Pål-Ols gd Göranstjärnen tjärn
  Hoda Fl:, se Hoan å Påls bebyggelse Göran(s)tjärnen tjärn
  *Hoedal gammalt gränsmärke Påls bebyggelse Göstjärnberget bergås
  *Hofveren, se Havern sjö /Se Påls bebyggelse Göstjärnberget berg
  *Hogdals rå gammalt gränsmärke Påls bebyggelse Göstjärnen tjärn
  Hogdalssjön sjö Påls gd Göstjärnen tjärn
  *Hogdalssjön sjö På sanden bebyggelse Göstjärnåsen bergås
  Holmen gd /Se På täkten bebyggelse Göstjärnåsen, se Göstjärnberget berg
  *Holmsjöarna sjöar /Se Pär-Nilsvallen gd Haberget berg
  Holmtjärnen tjärn Rabbön gård Haberget berg
  Hooda. Fl., se Hoan å Rabbön gd Haberget berg
  Hooelfua, se Hoan å Risbergsvallen fäbodar Habergssillret lugnvatten
  Hoån, se Hoan å Risbergsvallen fäb. Habergssillret spakvatten
  Hoån, se Hoan å Risbäckheden hmd Habergsstupet fors
  Hoån, se Hoan å Risbäcksheden gd Habergsstupet fors
  Hoån å Risbäckheden gd Halt-Ollestenen sten
  Hoån å /Se Riset gd Hamrarna backar
  Hugnilsjön se Hunnilsjön sjö Rolfs bebyggelse Havermoren skogsomr.
  Hunnilsjön sjö Rolfs bebyggelse Havern sjö
  Husbondbäcken bäck Rolfs gd Hedbacken höjd
  Husbondtjärnen tjärn Runnäset lht Heden hed
  Huskölen berg Rydströms gd Helgeskuven äga
  Huskölsberget berg Råmyran torp Helgeskuven kulle
  Huskölsberget höjd + triangelpunkt Råmyren f.d. t Hemmarån å
  *Husvekustenen gränsmärke? Rönningen gd Hemmarån å
  Hänasomyran myr Rönnäset t. Hemmerån å
  Härnalamp tjärn Schulz», se Sjuls gd Hemmarånäset näs
  Härnalampsberget höjd Simas gd Hemmerånäset näs
  Hårslåtten terräng Sjugan gd Henriksberget berg
  Häljeskuven kulle /Se Sjugarmoren torp Henriksberget berg
  Hällberget berg Sjuggården bebyggelse Himmelsberget berg
  Hällberget berg Sjuls gd Himmelstjärnen tjärn
  Hällbergsmyran myr Sjuls gd Himmelstjärnen tjärn
  *Hällmyrbäcken bäck Sjuls bebyggelse Himmelstjärnsberget berg
  *Hällmyrbäcken bäck Sjuls bebyggelse Himmelstjärnsmyren myr
  Hänalamp tjärn /Se Skogen gd Himmelstjärnsåsen ås
  Hänalamp tjärn /Se Skrombo f.d. fäb. Hjälmtäkten åker
  Hänalamp tjärn /Se Skrubb bebyggelse Hjälmviken vik
  Hänaso myr /Se Skrubb-Jo bebyggelse Hoan å
  Hänaso myr /Se Skräddare(n)s gd Hoan å
  Härtingberget berg /Se Skräddars bebyggelse Hogdalssjön sjö
  Härtingberget berg Slinkin gd Holmsjön del av Flarken
  Härängesflon sank mark Slåtttjärnåsen fäb.vall Holmtjärnen tjärn
  Hästberget höjd Smedens gd Holmtjärnen tjärn
  Hästbäcken bäck Smeds bebyggelse Hosbonbäcken bäck
  Hästflågamyran myr Smedsgården, se Västansjö traktnamn Hosbontjärnen tjärn
  Hästmyran myr Snyggens t Hoån å
  Högbrotjärnen tjärn Stavsjöbodarna fäbodar Hoån, se Hoan å
  Högåsen höjd Stavsjöbodarna fäb. Husbacken backe
  Hökmyrtjärnen tjärn Stensån bebyggelse Husbondbäcken bäck
  *Ibiörsberge berg Storbodarna fäb. Husbondmyren mosse
  *Igeltjärns slått äng /Se Storbodvallen fäbodar Husbondtjärnen tjärn
  Jemnaån, se Jämnån å Storbovallen fäb. Huskölen berg
  Jogasdammen damm Storån bebyggelse Huskölen, se Huskölsberget berg
  Jonas-Jonsviken vik Storån gdar Huskölsberget berg
  Jonstjärnen tjärn Storån by Husvikustenen sten
  Jämnen å Storåströmmen, se Flor traktnamn Hårslåtten myrsl.
  Jämnflon myr Storåströmmen automatisk telefonstation Hällan sten
  Jämnsjön sjö Storåströmmen lht Hällansbäcken bäck
  Jämnsjön sjö Storåströmmen kraftverk Hällanstjärnen tjärn
  Jämnsjön sjö Storåtorpet torp Hällberget berg
  Jämnsjön sjö /Se Strekens t Hällberget berg
  Jämnsjön sjö Stränderna lht Hällstenen sten
  Jämnsjön sjö Strömbacken gård Hänaso mosse
  Jämnån å Strömbacken gd Härnalampi tjärn
  Jämnån å Ståls gd Härnalampi, jfr Paskalampi tjärn
  Jämnån å Svartåsen lht Härnalampi tjärn
  Jämnån biå /Se Sveden bebyggelse Härtindberget berg
  Jämnån å Sveden bebyggelse Härtindtjärnen tjärn
  Jämnån å Sveden gd Härtingberget berg
  Jämnån å /Se Svedjegården gd Härtingberget berg
  Jämnängarna terräng Svedjemon gd Härtingtjärnarna tjärnar
  Järpberget berg SvenAnders bebyggelse Härängesflon myr
  Järvsjön, Stora sjö Sven-Anders bebyggelse Hässjemyren myr
  Järvsjön, Stora sjö Sven-Anders gd Hästberget berg
  Järvsjön Stora sjö Sven-Mats bebyggelse Hästberget berg
  Kanalen bäck Sven-Mats gd Hästbäcken bäck
  Kalvtjärnen, Östra tjärn SvenOls hmd Hästbäcken bäck
  Kalvtjärnen, Västra tjärn Sven-Ols gd Hästbäcken bäck
  Kalvtjärnen tjärn Svensbacka bebyggelse Hästflogarna myrar
  Kalvtjärnen tjärn Svensbacka skoltomt Hästflogatjärnen tjärn
  *Kapellanstäkten komministersjord /Se Svensbacka gd Hästflugan tjärn
  *Kapellanstäkten komministersjord /Se Svenskes gd Hästflugatjärnen, se Hästflogatjärnen tjärn
  *Kapellanstäkten komministersjord /Se Svensks torp Hästholmen holme
  Kapelloken tjärn Sågstugan stuga Hästskotjärnen tjärn
  Kapellsloken äng /Se Sänna bebyggelse Hästskotjärnen tjärn
  Karlsön ö Sänna by Häststenen sten
  Karsvattnet sjö Söderibodarna fäbodar Hästtommen vilställe
  Karsvattnet sjö Söderibodarna, se Sö-i-bodarna fäb. Högbrotjärnen tjärn
  Kattistjärnen tjärn Södertråan lht Hökmyran myr
  Kattisviken vik Sö-i-bodarna fäb. Hökmyrarna mossar
  Kettilsberget berg /Se Sörsidan gd Hökmyren myr
  Kettilsberget berg /Se Tråden gd Hökmyrtjärnen tjärn
  Kettils-Sten-sjön sjö Trädet bebyggelse Hökmyrtjärnen tjärn
  Killingholmen holme Trädet gd Höktjärnen tjärn
  Killingön ö Tures bebyggelse Höktjärnen, se Hökmyrtjärnen tjärn
  Kiörsiön, se Kölsjön sjö Tures gd Höktjärnen, se Hökmyrtjärnen tjärn
  Kiörsiön, se Kölsjön sjö Turgården bebyggelse Höktäkten täkt
  Kiörsjön se Kölsjön sjö Turgården gd Jan-Nilsmyren, jfr Jan-Nilsslåtten myr
  Klacken bergshöjd Uranus koja Jan-Nilsslåtten myr
  Klackmyran myr Ursjönäset f.d. gd Jonas-Jonsviken vik
  Klemmesån å Ursjövallen fäbodar Jonstjärnen tjärn
  Klingermyran myr Uselhamn gd Jonstjärnen tjärn
  Klintdalen dal Utmed kvarnen hmd Jämnan å
  Klintdalsbäcken bäck Vallen gd Jämnen å
  Klinten terräng Valåsvallen fäbodar Jämnsjöholmen holme
  *Klockarebolet, se *Kapellanstäkten komministersjord Verners gd Jämnsjön sjö
  *Klockareängen Saknas /Se Viken traktnamn Jämnsjön sjö
  Klockstenen minnessten Viken by Jämnån, se Jämnen å
  Klosslokarna tjärnar Viken bebyggelse Jämnängen äng
  Klubbergsdalen dal Viken bebyggelse Jöbben myr
  Klucksjön sjö Viken by Kajastäkten äga
  *Knagmyreholm terräng Viken by Kajastäkten åker
  ?Knätten berg Volks gd Kalvtjärnarna tjärnar
  Knätten höjd Vålaloken lht Kalvtjärnen Västra tjärn
  Knättjärnen tjärn Västan-bäcken t Kalvtjärnen Östra tjärn
  Kobäcken bäck Västanlid gd Kalvtjärnen, V., se Lill-Kalvtjärnen tjärn
  Kolaholmen holme Västansjö traktnamn Kalvtjärnen, Ö., se Stor-Kalvtjärnen tjärn
  Koldalstjärnen tjärn Västansjö by Kammaren åker
  Koltjärnen tjärn Västansjö by Kanalmyren myr
  Korpslått myrslått Västbodarna, se Väst-i-bodarna fäb. Kanalviken vik
  *Korset ?vägkorsning Västerbodarna fäbodar Kapellohen äng (»surhåla»)
  Korvspettberget höjd Västergården bebyggelse Karlsmyren mosse
  Kroktjärnen tjärn Västergården bebyggelse Karlsmyren myr
  ?Kroktjärnen tjärn /Se Väst i backen bebyggelse Karlsvattnet sjö
  Kroktjärnen tjärn Väst-i-backen gd Karlön ö
  Kroktjärns rå gränsmärke Väst-i-backen gd Karsvassmyren mosse
  Kroktjärns rå gränsmärke Väst-i-bodarna fäb. Karsvattnet sjö
  *Kroktjärns rå gränsmärke Väst i gården bebyggelse Karsvattnet, se Karslvattnet sjö
  *Kroktjärns rå gränsmärke Väst-i-gården gd Kattesen äga
  *Kroktjärns rå gränsmärke Väst i gården bebyggelse Kattesviken vik
  Kroktjärnrå nuv. Sörmarksflon gränsmärke /Se Väst-i-gården gd Kattesviken vik
  Kryddgården skogsmark? Väst-i-gården gd Kattistjärnen tjärn
  Kråkmyran myr Väst-i-vallen f.d. fäb. Kattistjärnen tjärn
  *Kullmyran ägomark Väst på backen hmd Kettilsberget berg
  Kuntmyran myr Ytterhogdal by Kettilsberget berg
  Kuntmyrbäcken bäck Åfinnan by Kettilstenssjön sjö
  Kuntmyrtjärnen tjärn Åsan bebyggelse Kettilsstensjön sjö
  Kusaberget höjd Åsan gd Kettilstjärnen tjärn
  *Kuttingen berg Åsan gdr Kettilsänget äng
  Kvarnbäcken bäck Åsarna gdr Killingholmen holme
  Kvarnmyran myr Åsen fäb Killingströmmen fors
  Kvarnsjön sjö Åsvallen gård Killingströmmen fors
  Kvarntjärnen tjärn Åsvallen fäb. Killingön ö
  Kvarntjärnen tjärn Ängessveden fäbodar Klemmesåbackarna höjd
  Kvarntjärnen tjärn Ävens gd Klemmesån å
  Kvarntjärnen tjärn Ölådammen, se Viken traktnamn Klingermyren myr
  Kvarntjärnen, Övre tjärn Ölådammen lht Klintdalen dal
  Kvarnviken vik Östansjö by Klosstjärnen tjärn
  Kyrknäset näs /Se Östansjö by Klosstjärnen tjärn
  Kyrknäset näs /Se Östansjö traktnamn Klämmesån å
  *Kyrkoplanen urfjäll /Se Östanå bebyggelse Knägan myr
  Kyrksjön sjö Östanå gd Knätten berg
  Kyrksjön sjö /Se Östanån bebyggelse Knätten berg
  Kyrksjön sjö /Se Östan-ån gd Knättjärnen tjärn
  Kyrksjön sjö Östanån gd Kobäcken bäck
  Kyrksjön sjö Österbodarna fäbodar Kobäcken bäck
  Kyrksjön sjö Östergården bebyggelse Kolaholmen holme
  Kyrktjärnen tjärn Östergården hmd Koldalstjärnen tjärn
  Kyrkviken del av Hogdalssjön Öst i gården gd Kolstjärnen tjärn
  Kyrkåkern odlad mark /Se Öst-i-gården gd Kolstjärnen tjärn
  Kyrkåkern odlad mark Öst-i-gården gd Kolsättlugnet lugnvatten
  Kåsflon sank mark Öst-i-näset t Korvspettberget berg
  Kälamyren Saknas Öst-på-täkten gd Koslåtten slåtteränge
  Kälamyren Saknas   Kotjärnarna tjärnar
  Kälamyren myr /Se   Kotjärnarna tjärnar
  Kälktjärnen tjärn   Kottisen skogsomr.
  Källflon sank mark   Krokesån å
  Källholmen myrholme   Kroksjön sjö
  Källmyran myr   Krokströmmen kraftverk
  Källmyran myr   Kroktjärnen tjärn
  Källrönningen myr   Kroktjärnen tjärn
  Kännekölen höjd   Kroktjärnsbäcken bäck
  Kännekölen höjd   Krokön ö
  Kännekölen berg /Se   Kronviken vik
  Kännekölen utmark /Se   Kråkmyren myr
  Kännetjärnen, Västra tjärn /Se   Kullten fors
  Kännetjärnen, Västra tjärn /Se   Kuntmyran myr
  Kännetjärnen, Västra tjärn   Kuntmyren mosse
  Kännetjärnen, Östra tjärn /Se   Kuntmyren myr
  Kännetjernen, Östra tjärn /Se   Kuntmyrsveden odling
  Kännetjärnen, Östra tjärn /Se   Kuntmyrtjärnen tjärn
  Kännetjärn tjärn /Se   Kuntmyrtjärnen, se Kunttjärnen tjärn
  Känneån å   Kunttjärnen tjärn
  Käpptjärnen tjärn   Kusaberget berg
  Käringhålet del av Havern   Kusarberget berg
  Käringhögen höjd   Kvarnbäcken bäck
  *Käringänget äng /Se   Kvarnbäcken bäck
  *Käringänget äng /Se   Kvarndammen Övre tjärn
  *Käringänget äng /Se   Kvarnländstan udde
  *Käringänget äng /Se   Kvarnrönningen myrsl.
  *Käringänget äng /Se   Kvarnströmmen fors
  Kölen utmark /Se   Kvarntjärnen tjärn
  Kölsjön sjö   Kvarntjärnen tjärn
  Kölsjön sjö   Kvarntjärnen tjärn
  Kölsjön sjö   Kvarntjärnen tjärn
  Kölsjön sjö   Kvarntjärnen tjärn
  Kölsjön sjö   Kvarntjärnviken, se Kronviken vik
  Kölsjön sjö /Se   Kvarntäkten täkt
  Kölsjöskallen höjd   Kvisselströmmen fors
  Körsjön sjö   Kyrketjärnen tjärn
  Körsjön sjö /Se   Kyrknäset näs
  Körsjön sjö   Kyrksjön sjö
  Körsjön sjö /Se   Kyrksjön sjö
  Ladumyran myr   Kyrktjärnen tjärn
  Ladumyrtjärnen tjärn   Kyrkåkern äga
  Lappåsen ås   Kåsflon myr
  Lastatjärnen Yttre tjärn   Kälamyren myr
  Lastatjärnen Övre tjärn   Kälktjärnen tjärn
  Lemyran myr   Kälktjärnen tjärn
  Lerbäcksberget höjd   Källflobäcken bäck
  *Lersjömärket gränsmärke   Källflon myr
  Lertjärnen tjärn   Källholmen myrholme
  *Lifuisio gränsmärke   Källmyren mosse
  Lill-Abborrtjärnen tjärn   Källmyren myr
  Lill-Andersflon myr   Källmyren myr
  Lill-Bergasen sjö   Kännebäcken bäck
  Lillberget höjd   Kännekölen berg
  Lill-Gagnedsflögan sankmark   Kännekölen berg
  Lill-Gumjansgraven dalgång   Kännetjärnen Västra tjärn
  Lill-Gumjans-graven grotta /Se   Kännetj. V., se Västertjärnen tjärn
  Lill-Gumjansgraven grotta /Se   Kännetjärnen Östra tjärn
  Lill-Husbonden myr   Kännetj. Ö., se Östertjärnen tjärn
  Lill-Härtingtjärnen tjärn   Känneån å
  Lill-Hökmyran myr   Käpptjärnen tjärn
  Lill-Jobben myr   Käpptjärnen tjärn
  Lill-Jämntjärnen tjärn   Käpptjärnslåtten myrsl.
  Lill-Kännberget berg   Käringhålan mosse
  Lill-Lomtjärnen tjärn   Käringhögen berg
  Lill-Långmyran myr   Käringnålmyren myr
  Lill-Mullberget höjd   Kölberget Norra berg
  Lill-Märrtjärnen tjärn   Kölen, se Florkölen utmark
  Lill-Råtjärnen tjärn   Kölsjön sjö
  Lill-Rörtjärnen tjärn   Kölsjöskallen berg
  Lill-Rörtjärnen tjärn   Körsjön sjö
  Lillsjön sjö   Körsjön sjö
  Lill-Skåltjärnen tjärn   Körsjöskallen berg
  Lill-Sänna å /Se   Ladmyren mosse
  Lill-Sännan bäck   Lantoa täkt
  Lilltjärnen tjärn   Lappåsen berg
  Lilltjärnmyran myr   Lappåsen ås
  Lillån å   Lars-Persåsen skogås
  Lillån å   Lars-Persåsen ås
  Lill-Åtjärnen tjärn   Lekberget berg
  Lill-Älgtjärnen tjärn   Lekberget berg
  Lill-Öratjärnen tjärn   Lekbäcksberget berg
  Linan bäck   Lekmyren mosse
  Linloktjärnen tjärn   Lekmyren myr
  Linnån, se Linön å   Lerbäcksberget, se Lekbäcksberget berg
  Linsjön sjö   Lergropsrönningen myr
  Linån å   Lerstaviken vik
  Linån å   Lerstavikänget äng
  Liusna fluvius, se Ljusnan älv   Lettjärnen tjärn
  Ljusnan älv   Lill-Abborrtjärnen tjärn
  Ljusnan älv   Lillbergasen sjö
  Ljusnan älv   Lill-Bergasen sjö
  Ljusnan älv   Lill-ed näs
  Ljusnan älv   Lilledströmmen fors
  Ljusnan flod   Lill-edströmmen f.d. fors
  Ljusnan älv   Lill-edtäkten täkt
  Ljusnan älv   Lillflöten mosse
  Ljustjärnen Saknas /Se   Lillflöten myr
  Lokbäcken bäck   Lill-Gumjansgraven grotta
  Lokbäcken bäck   Lillholmen holme
  Lokslåtten myrslått   Lill-Hosbon myr
  Lomtjärnen tjärn   Lill-Johansänget äng
  Lomtjärnen tjärn   Lilljämntjärnen tjärn
  Lusna elf, se Ljusnan älv   Lill-Kalvtjärnen tjärn
  Lusna Fluvius, se Ljusnan älv   Lillkarlön ö
  Lussna älfven, se Ljusnan älv   Lillkännberget berg
  Lussna älfven, se Ljusnan älv   Lill-Kännberget berg
  Långbergsloken sank mark   Lill-Lomtjärnen tjärn
  Långberget höjd   Lillmullberget berg
  Långbromyran myr   Lill-Mullberget berg
  Lången sjö   Lillmyren mosse
  Lången sjö   Lill-Norrbotjärnen tjärn
  Lången sjö   Lillnäsänget äng
  Lången sjö   Lillrabbön holme
  Lången sjö   Lill-Rabbön, se Rabbön ö
  Lången sjö   Lill-Rönningstjärnen tjärn
  Lången sjö   Lillrörtjärnen tjärn
  Lången sjö /Se   Lillrösttjärnen tjärn
  Långholmen udde   Lillsjön sjö
  Långmyran myr   Lillsjön sjö
  Långmyran myr   Lillsjön vik
  Långmyren myr   Lillskåltjärnen tjärn
  Långnäset udde   Lill-Skåltjärnen tjärn
  Långnäset näs   Lillsvarttjärnen tjärn
  Långratne, se Ölvattnet o Storvattnet sjöar   Lill-Svarttjärnen tjärn
  Långsidberget höjd   Lill-Sännan å
  Långsjö-knippen höjd   Lill-Sörtjärnen tjärn
  *Långskogsmärket gränsmärke   Lilltjärnen tjärn
  Långslåttjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Långströmssjön sjö   Lilltjärnen tjärn
  Långtjärnarna tjärnar   Lilltjärnen tjärn
  Långtjärnberget höjd   Lilltjärnslåtten myrsl.
  Långtjärnen tjärn   Lilltreflågan mosse
  Långtjärnen tjärn   Lill-Ursjön sjö
  Långtjärnen tjärn   Lill-Vändåt-tjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Lillån å
  ?Långtjärnen tjärn /Se   Lillån å
  Långtjärnen tjärn   Lill-Åsmyren myr
  Långtjärnen tjärn   Lillåströmmen, se Lill-edströmmen f.d. fors
  Långtjärnen tjärn   Lill-Åtjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Lillänget äng
  Långtjärnsbäcken bäck   Lill-Öraflon myr
  *Långvatna = Storvattnet o. Ölvattnet sjöar   Lillöratjärnen tjärn
  Långwatne, se Lången sjö   Lill-Öratjärnen tjärn
  Långvattnet, se Storvattnet o Ölvattnet sjöar   Linhammarsbacken höjd
  Långvattnet, se Storvattnet o Ölvattnet sjöar   Linhammarsbäcken bäck
  Långån å   Linhammarsloken myrsl.
  *Länsmans-(eller Dalins)rödningarna ägomark   Linloktjärnen tjärn
  Länsmansmyrtjärnen tjärn   Linlokatjärnen tjärn
  Löten sank mark   Linån å
  Löven ängsmark?   Ljusnan älv
  Lövholmarna holmar   Loken myrslåtter
  Lövhusmyran myr   Lokslåtten myrslåtter
  Malmbromyran myr   Lomtjärnen tjärn
  Malmbäcken bäck   Lomtjärnen tjärn
  Malmmyrtjärnen Lilla tjärn   Lomtjärnen tjärn
  Malmmyrtjärnen Stora tjärn   Lomtjärnen tjärn
  Malmråtjärnen tjärn   Lomtjärnen tjärn
  *Malungsil gränsmärke   Lomviken vik
  *Malungsil gränsmärke   Lostatjärnarna tjärnar
  Malungsil gränsmärke /Se   Lostatjärnen, Nedre tjärn
  *Martjärn tjärn   Lostatjärnen Yttre tjärn
  +Mauro os gränsmärke   Lostatjärnen, Yttre tjärn
  Mauro os gränspunkt /Se   Lostatjärnen Övre tjärn
  Medskogstjärnen tjärn   Lostatjärnen, Övre tjärn
  Mekagräset sank mark   Långberget berg
  Mellanbäcken bäck   Långberget berg
  Mellankölen berg   Lången sjö
  Mellanköln höjd /Se   Lången sjö
  Mellanköln höjd /Se   Långholmen holme
  Mellanmyran myr   Långholmen holme
  Melongsberga, se Målingsbergen berg   Långholmen holme
  Melongsberge se Målingsberget berg   Långhässjetjärnen tjärn
  *Merklacken höjd   Långmyren mosse
  Messmörmyran myr   Långmyren mosse
  Middagsberget berg   Långmyren myr
  Middagsberget berg /Se   Långnäset näs
  Middagsberget berg   Långnäset näs
  Middagsberget berg   Långnäset näs
  Middagsberget berg /Se   Långnäset näs
  Middagsberget berg /Se   Långnäsmyren myr
  Middagsberget berg /Se   Långnässkäret, se Skäret grund
  Midsommarmyran myr   Långnäsviken vik
  Mickelstjärnen tjärn   Långsberget berg
  Midsommarmyran myr   Långsberget berg
  Millesttjärnen tjärn   Långsidberget berg
  Minne utlopp /Se   Långsiddberget berg
  Minne utlopp   Långsjöknippen berg
  *Mjösjön sjö   Långsjön sjö
  *Moeroklak, nu Klacken bergshöjd /Se   Långsjön sjö
  Molingssill, se *Malungsil gränsmärke   Långsjön sjö
  Mormyran myr   Långsjön, se Gåssjö-Långsjön sjö
  Mormyrbäcken bäck   Långsjön sjö
  Mossmyran myr   Långslåttjärnen tjärn
  Mullberget berg   Långströmmen fors
  Mullberget berg   Långströmmen fors
  Mullberget berg   Långsån å
  Mullberget berg   Långsån å
  Mullberget berg   Långså-slåttarna slåttermark
  Mullberget, St berg /Se   Låntjärnen tjärn
  Mullberget, St berg /Se   Långtjärnen tjärn
  Mullbergsmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Mullbergstjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Målingsbergen berg   Långtjärnen tjärn
  Målingsberget berg   Långtjärnen tjärn
  Målsvattnet sjö   Långtjärnen tjärn
  Målsvattnet sjö   Långtjärnen tjärn
  Målsvattnet sjö   Långtjärnen tjärn
  Målsvattsriset myr   Långtjärnen tjärn
  Målsvattsån å   Långtjärnen tjärn
  Mårtensmyran myr   Långtjärnen tjärn
  Mår Åån, se märån bäck   Långtjärnen tjärn
  Märabäcken, se Märån, Stora o Lilla å   Långtjärnen tjärn
  Märgelbäcken bäck   Långtjärnen Norra tjärn
  Märoset utflöde   Långtjärnsberget berg
  *Märoset bäckmynning   Långtjärnsbäcken bäck
  *Märoset bäckmynning   Långtjärnsbäcken bäck
  *Märoset Märåns mynning   Länsmansmyrslåtten myrsl.
  *Märosflon mosse   Länsmansmyrtjärnen tjärn
  Märrsjön sjö   Länsmansmyrtjärnen tjärn
  Märån bäck   Löten skogskifte
  Märtjernen tjärn   Löten udde
  ?Märtjärnen, Stora tjärn   Lövholmarna holmar
  Märån å   Lövnäset näs
  Märån, Stora o. Lilla å   Malmflågan mosse
  Mässingsholmen, se Mässingstuvan Saknas /Se   Malmmyrtjärnarna tjärnar
  Mässingholmen holme /Se   Malmyrtjärnen tjärn
  Mässingtuvan minnessten   Mattissveden odling
  Mässingstuvan vassrugge /Se   Mellanbäcken bäck
  Mässingtuvan holme /Se   Mellanbäcken bäck
  *Nipa, se Flornipan berg /Se   Mellanbäcksdalen dal
  Nipen Se Flornipan berg   Mellanbäcksdalen dal
  Niptjärnen tjärn   Mellan-Kalvtjärnen tjärn
  Niptjärnen tjärn   Mergelbäcken bäck
  Niptjärnsbäcken bäck   Meskogstjärnen tjärn
  Norraskogen berg /Se   Mickelsnäset näs
  Norrvallstjärnen tjärn   Mickelsslåtten myrsl.
  Nybod-Aspan bäck   Mickelsstenarna, jfr Mickelsnäset stenar
  Nybodtjärnen tjärn   Mickelstjärnen tjärn
  Nybodtjärnen tjärn   Middagsberget berg
  Nybruket terräng?   Middagsberget berg
  Nybrukstjärnen tjärn   Minne utlopp i Havern
  *Nygårdstäkten jordområde   Minnesviken vik
  *Nygårdstäkten åker /Se   Minnesåsen, se Åsen ås
  *Nygårdstäkten åker /Se   Mormyrbäcken bäck
  Närmovallokarna tjärnar   Mormyren mosse
  Näverön ö   Mormyren myr
  Ollesbäcken bäck   Movägen stig
  Ol-Persmyran myr   Mullberget berg
  *Orrsiöga, se Ursjön, Norra sjö   Mullberget berg
  Orrtjärnen tjärn   Mullberget berg
  Oxberget höjd   Mullbergsmyren mosse
  Oxmyran myr   Mullbergstjärnen tjärn
  Oxtjärnen tjärn   Mullbergstjärnen tjärn
  *Pallas stranna ägomark   Myrtäktbacken, se Myrtäkten höjd
  Pania tjärn   Myrtäkten täkt
  Paniaberget berg   Målsvattnet sjö
  Paniabäcken bäck   Målsvattnet sjö
  Panja(lamp) tjärn /Se   Mårtensmyren mosse
  Panja(lamp) tjärn /Se   Mårtensmyren myr
  Paskalamp tjärn /Se   Märan å
  Paskalamp tjärn /Se   Märgelbäcken bäck
  Paskalamp tjärn /Se   Märrsjön sjö
  Paskalampi sjö   Märrsjön sjö
  Pepparasken sank mark   Märsjön sjö
  Per-Ersflon myr   Märsjön sjö
  Per-Nils-svedjan sankmark?   Märsjön sjö
  Pissingåsen höjd   Märtjärnen, Lilla tjärn
  Polskberget höjd   Märtjärnen, Stora tjärn
  Polskbergmyran myr   Märån å
  *Prästriset äng /Se   Märån å
  Präststenen sten   Mässingen holme
  Pumptjärnen tjärn   Mässingtuvan holme
  Påls-Källflon sank mark   Mörttjärnen tjärn
  Pålssjön vik   Nilsabäcken bäck
  Pålstjärnen tjärn   Nipan berg
  Rabbön holme /Se   Niptjärnen tjärn
  Rabbön holme /Se   Niptjärnen tjärn
  Rannmyran myr   Niptjärnen tjärn
  Rannmyran myr   Niptjärntäkten äga
  Rannmyrtjärnen tjärn   Norrabäcken bäck
  Rannmyrtjärnen tjärn   Norraskogen berg
  Rannmyråsen ås   Norrbodtjärnarna tjärnar
  Rassen skogsområde   Norrbotjärnen tjärn
  Remmen höjd   Norr i myren äga
  Rempan terräng   Norrvallstjärnen tjärn
  Remtjärnen tjärn   Nybodaspan bäck
  Riisten, se *Risasten gränsmärke   Nybodtjärnen tjärn
  *Risasten gränsmärke   Nybodtjärnen tjärn
  Risasten (gränsmärke), klippblock   Nybotjärnen tjärn
  *Risasten sten, gränsmärke   Nybruksmoren skogsomr.
  Risasten (gränsmärke), klippblock   Nybruksviken vik
  *Risasten gränspunkt   Nylandet åker
  *Risasten gränsmärke   Nylandet åker
  *Risa sten gränssten   Nylandet åker
  *Risa sten gränssten   Nylandsheden åker
  *Risasten gränsmärke   Nylandsmyren myr
  Risastein gränsmärke /Se   Nyslåtten myrsl.
  Risbackstäkten terräng   Näshällen näs
  Risberget berg   Näveröholmen holme
  Risberget berg   Näverön ö
  Risberget berg   Näverön ö
  Risberget höjd   Olaslåtten myrslåtter
  Risbergstjärnen tjärn   Olasveden odling
  *Rishallen gränsmärke   Olasrönningen myrslåtter
  Ris-Sten, se *Risasten gränsmärke   Ol-Halvars-Stortjärnmyren myr
  Risten, se *Risasten gränsmärke   Ol-Kjellsberget berg
  Ris(- och Run)stensrå, se *Risasten gränsmärke   Ollesudden udde
  Ristjärnen tjärn   Olovsnäset näs
  Risviken vik   Ormnäset näs
  Saknas berg   Ormviken vik
  Rolfsbäcken bäck   Orrtjärnen tjärn
  Roosångz = Häll, se Rosångkullen berg   Orrtjärnen tjärn
  Rosångkullen berg   Otjälsberget berg
  Rosångkullen berg   Oxberget berg
  Rosångkullen berg   Oxmyren mosse
  Rosångkullen berg   Oxmyren myr
  *Rosängen äng   Oxmyrtjärnen tjärn
  *Rosängen äng   Oxmyrtjärnen tjärn
  Rosänget äng   Oxtjärnen tjärn
  Rosängs Kulle, se Rosångkullen berg   Oxtjärnen tjärn
  Rovfisketjärnen tjärn   Oxtjärnsberget berg
  *Runastein gränsmärke /Se   Paddloken tjärn
  Runasten (gränsmärke), stenblock /Se   Pania, jfr Paskalampi tjärn
  Runastein gränsmärke /Se   Paniabäcken bäck
  Runa sten gränssten   Panjalampi tjärn
  Runa sten gränssten   Paskalammstjärnen tjärn
  *Runasten gränsmärke   Paskalampi tjärn
  Runasten runsten   Paskalampi tjärn
  Runesten, se *Runasten gränsmärke   Pepparasken åker
  (Ris- och)Runstensrå, se *Runasten gränsmärke   Per-Er(ik)sholmen holme
  Russintjärnen tjärn   Piktäkten åker
  Råberget höjd   Pingstaholmen holme
  *Råbergsmyren myr   Pissingsåsen ås
  Råbäcken bäck   Plogkistholmen holme
  *Råbecken bäck   Polskberget berg
  Råbäcken bäck   Polskberget, se Pålsberget berg
  Råbäcken bäck   Prästdalen dal
  Råbäcken bäck   Prästholmarna holmar
  Råbäcken bäck   Prästholmbäcken bäck
  Råbäcksbacken backe   Prästholmen holme
  *Råbäckskröken bäckkrök   Prästskogen skog
  *Råbäckskröken bäckkrök   Präststenen sten
  *Råbäcksrödningen ägomark   Pyssjebacken åker
  ?Råkallen berg   Pålestäkten odling
  *Rååberg berg   Pålsberget berg
  Råmyran myr   Pålstjärnen tjärn
  Råmyran myr   Pålstjärnen tjärn
  Råtjärnberget Saknas   *Pålsvallen bebygg.
  Råtjärnen tjärn   Pål-Turstenen sten
  Rävamyran myr   Pärlandet odling
  Rörsjön sjö   Rabbön ö
  Rörtjärnarna tjärnar   Rannmyrarna myrar
  Råtjärnen tjärn   Rannmyrbäcken bäck
  Rönningsbäcken bäck   Rannmyrbäcken bäck
  Rönningstjärnen tjärn   Rannmyren mosse
  Rörfloberget höjd   Rannmyrtjärnen tjärn
  Rörflon myr   Rannmyrtjärnen tjärn
  Rörflospettet terräng   Raset åker
  Rörflotjärnen tjärn   Remmen berg
  Rörmyran myr   Remmsgrottan grotta
  Rörtjärnflon myr   Remmstjärnen tjärn
  Rösbacken skogsbacke   Remskällaren grotta
  Röstbäcken bäck   Remästjärnarna tjärnar
  Rösttjärnen tjärn   Risberget berg
  Salsmyrorna myrar   Risbergstjärnen tjärn
  Sandbacktäkten täkt /Se   Risbergsviken vik
  Sandpussbäcken bäck   Risbäcken bäck
  Sandtjärn tjärn   Rismyren mosse
  Sandänget änge   Rissjön sjö
  Sangen sjö   Ristjärnen tjärn
  Sangen sjö   Rofisketjärnen tjärn
  Sidtjärnen tjärn   Rolfstjärnen tjärn
  Sjugarsjön, Västra o. Östra sjöar /Se   Ropnäset udde
  Sjugarsjön, Västra sjö   Ropnäset näs
  Sjugarsjön, Östra sjö   Rosångkullen berg
  Sjugarsjön sjö /Se   Rosångkullen berg
  Sjugusjön sjö /Se   Rovön ö
  Sjulsbodtjärnarna tjärnar   Runastenen gränsmärke
  Sjömyran myr   Råberget berg
  Sjömyrviken vik   Råberget berg
  Skalbäcken bäck   Råberget berg
  Skalltjärnen tjärn   Råbäcken bäck
  skallwatne, se Skålvattnet sjö   Råbäcken bäck
  Skaltjärnen tjärn   Råbäcken bäck
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Råggrubban sandgrop
  Skellvattnet, se Skålvattnet sjö   Råkmyren myr
  Skogmyrbäcken bäck   Råkmyrnäset, se Råknäset näs
  Skogsmyran myr   Råknäset näs
  Skollvatne, se Skålvattnet sjö   Råmyrtjärnen tjärn
  Skorstenstjärnen tjärn   Råmyrtjärnen tjärn
  Skrovsmyran myr   Råtjärnberget berg
  Skrubbhålen terräng   Råtjärnberget berg
  Skruckmyran myr   Råtjärnen tjärn
  Skruckmyrtjärnen tjärn   Råtjärnen, Norra tjärn
  Skugg-Erkåsen ås   Råtjärnen, Södra tjärn
  Skummarshålet sank mark   Råtjärnen tjärn
  *Skålslåttmyran myrslått /Se   Råtjärnen tjärn
  Skålvattnet sjö   Råtjärnen tjärn
  Skålvattnet sjö   Rävabåsbacken höjd
  Skålvattnet sjö   Rävamyren myr
  Skålvattnet sjö   Rödfloberget, se Rörfloberget berg
  Skålvattnet sjö   Rödstenen sten
  Skålvattnet sjö   Röjan odling
  Skålvattstjärnen tjärn   Rönningslandsmyren myr
  Skålvattsån å   Rönnäset näs
  Skålån å   Rörfloberget berg
  Skämtestjärnen tjärn   Rörfloberget berg
  Slaggbacken skogsmark   Rörflon mosse
  Slipbäcken bäck   Rörflon myr
  Slipstenstjärnen tjärn   Rörflospettan höjder
  Slipstenstjärnen tjärn   Rörflotjärnen tjärn
  Sliptjärnen tjärn   Rörflotjärnen tjärn
  Slåttflon myr   Rörtjärnen tjärn
  Slåttmyran myr   Rösttjärnen tjärn
  Slåttjärnen tjärn   Rösttjärnen tjärn
  Slåttjärnen tjärn   Rössintjärnen tjärn
  Slåttjärnåsen ås   Sandbacken odling
  Slättåmyran myr   Sandbacktäkten äga
  Smedsflöglarna sank mark   Sellingsdammen damm
  Smessholmen holme /Se   Sidtjärnen tjärn
  Småbergen höjder   Sidtjärnen tjärn
  Småmyrberget höjd   Sikudden udde
  Småtjärnarna tjärnar   Simasviken vik
  Snesflögan sankmark   Simonsviken vik
  Snesön holme   Sjugarsjön, Västra sjö
  *Snöberget, se Valåsberget berg   Sjugarsjön, Östra sjö
  *Snöberget berg /Se   Sjugasjön sjö
  Snöbergsbäcken bäck   Sjulstjärnarna tjärnar
  Snöbergsmyran myrmark   Sjömyrbäcken, se Vabäcken bäck
  Solestjärnen tjärn   Sjömyren mosse
  Solestjärnen tjärn   Sjömyren myr
  *Soligrubba mosse   Sjömyrviken vik
  Solitjern, se Solestjärnen tjärn   Sjön sjö
  Stampbäcken bäck   Sjön, Nedre sjö
  Staffaskälla källa /Se   Sjön, Övre sjö
  Staffaskälla källa /Se   Sjöåtjärnen tjärn
  Staffaskällan källa   Sjöänden vik
  *Starsjön = Stavsjön sjö   Skaltjärnbäcken vattendrag
  Stavsjöflon myr   Skalltjärnen tjärn
  Stavsjön sjö   Skalltjärnen tjärn
  Stavsjön sjö   Skaltjärnen tjärn
  Stavsjön sjö   Skarpabborrtjärnen tjärn
  Stavsjön sjö   Skarpabborrtjärnen tjärn
  Stavsjön sjö   Skarpabborrtjärnen tjärn
  Stavsjön sjö   Skogmyrbäcken bäck
  Stavsjön sjö   Skogmyren mosse
  Stavsjön sjö /Se   Skogmyren myr
  Stavsjön sjö   Skogmyrtjärnen tjärn
  Stavsjönäset udde   Skolhusbacken höjd
  Stavsjöåsen ås   Skovelmyren myr
  Stavsjöåsen ås   Skrovsmyren mosse
  Stenberget berg   Skrovsmyren myr
  Stenberget berg   Skrubbsvedbacken höjd
  Stenberget berg   Skruckmyrtjärnen tjärn
  Stenberget berg   Skrukmyrtjärnen tjärn
  Stenberget berg   Skrukmyrtjärnen tjärn
  Stenberget berg   Skålvattnet sjö
  Stenberget berg   Skålvattnet sjö
  Stenberget berg   Skålvattstjärnen tjärn
  Stenberget berg   Skålvattnetstjärnen, se Skålvattstjärnen tjärn
  Stenberget berg   Skålvattstjärnen tjärn
  Stenberget berg   Skålvattsån å
  Stenberghögd, se Stenberget berg   Skålådalen dal
  Stenbergshöjd, se Stenberget berg   Skålån å
  Stenberget berg   Skålån å
  Stenberget berg   Skämtetjärnen tjärn
  Stenberget berg   Skäret grund
  Stenbergstjärnen tjärn   Slarvholmen holme
  Stenbäcken bäck   Slipstenstjärnen tjärn
  Stensjöflon sank mark   Slåttmyrarna myrar
  Stensjön sjö   Slåttmyren mosse
  Stensjön sjö   Slåttmyren myr
  Stensjön sjö   Slåttmyrtjärnen tjärn
  Stensjön sjö   Slåttmyrtjärnen tjärn
  Stensjön sjö   Slåttjärnbäcken bäck
  Stensjön sjö   Slåttjärnen tjärn
  Stensjön sjö   Slåttjärnen tjärn
  Stensjön sjö   Slåttjärnåsen berg
  Stensjön sjö   Slåttån å
  Stensjön sjö   Slättån å
  Stensjön sjö   Slättån å
  Stensjön sjöar /Se   Smedjeholmen holme
  Stensjön sjö   Smedsholmen holme
  Stensjön sjö   Smedsholmen holme
  Stensjön sjö /Se   Småbergen höjder
  Stensjönäset udde   Småtjärnarna tjärnar
  Stentjärnen, Västra Saknas   Småtjärnarna tjärnar
  Stentjärnen, Östra tjärn   Snyggbrännan berg
  Stensåkällan berghäll   Snyggtjärnarna tjärnar
  Stensån å   Solestjärnen tjärn
  Stensån å /Se   Sommarhusrönningen myr
  Stensån å /Se   Sommarhustäkten åker
  Stensån å /Se   Soppåsen ås
  Stenviken vik   Spettmyren, se Rörflospetten myr
  Stockberget höjd   Spåmanslokarna tjärnar
  Stockberget höjd   Spökbacken backe
  Stockkällåsen ås   Staffanskällan källa
  Stocksbo skogsområde   Stallsbacken höjd
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Stavsjöflon mosse
  Stor-Andersflon myr   Stavsjöflon myr
  Storberget berg   Stavsjömyren myr
  Storberget berg   Stavsjön sjö
  Storbodberget berg /Se   Stavsjön sjö
  Storbodberget berg   Stavsjöåsen ås
  Storbodberget berg   Stenberget berg
  Storbodberget berg /Se   Stenbergstjärnen tjärn
  Storbodberget berg /Se   Stenbäcken bäck
  *Storflogholm gränsmärke?   Stenbäcken bäck
  *Storfloholm gränsmärke?   Stennäset näs
  *Storfloholmen gränsmärke   Stensjöflon mosse
  *Storflomyran myr   Stensjöflon myr
  Storflon myr   Stensjön sjö
  Storflon myr   Stensjön sjö
  Stor-flögan sankmark   Stensjön sjö
  Stor-Gagnedsflögan sankmark   Stensjönäset näs
  Stor-Gumjans grav grop   Stenströmmen fors
  Stor-Gumjansgraven dalgång   Stensåhällen hällar
  Stor-Gumjans grav grop /Se   Stensåhällen udde
  *Storholmen gränsmärke   Stensån å
  *Storholmen gränsmärke /Se   Stensån å
  Stor-Husbonden myr   Stentjärnarna tjärnar
  Stor-Härtingtjärnen tjärn   Stentjärnarna tjärnar
  Stor-Hökmyran myr   Stockberget berg
  Stor-Jobben myr   Stockberget berg
  Stor-Jämntjärnen tjärn   Stockberget berg
  Storkulltjärnen tjärn   Stor-Abborrtjärnen tjärn
  Storkulltjärnen tjärn   Storberget berg
  Stor-Kännberget höjd   Storberget berg
  Stor-Mossamyran myr   Storboberget berg
  Stor-Mullberget höjd   Storbodberget berg
  Stormyran myr   Storbodberget berg
  Stormyran myr   Storbrännan berg
  Stormyran myr   Storflågan mosse
  Stormyran myr   Stor-Flöten myr
  Stormyran myr   Stor-Gumjansgraven grotta
  Stormyran myr   Stor-Gumjans-graven grotta
  Stormyrberget höjd   Storholmen holme
  Storkölsberg berg /Se   Storholmen holme
  Stor-Mossaflon sank mark   Storholmen holme
  Stor-Mossamyran myr   Stor-Hosbon myr
  Stormyran myr   Storhällen udde
  Stormyran myr   Storjämntjärnen tjärn
  Stor-Märrtjärnen tjärn   Stor-Kalvtjärnen tjärn
  Stor-Råtjärnen tjärn   Stor-Karlön ö
  Stor-Rörtjärnen tjärn   Storkroken fors
  Stor-Rörtjärnen tjärn   Storkroksstupet fors
  Stor-Rösttjärnen tjärn   Storkullen berg
  Stor-Skåltjärnen tjärn   Storkulltjärnen tjärn
  Storstensloken tjärn   Storkulltjärnen tjärn
  *Storsjön utvidgning av Ljusnan   Storkännberget berg
  *Storsjön utvidgning av Ljusnan   Storloken tjärn
  Storslättet myr   Stor-Lomtjärnen tjärn
  Storsvedkullen höjd   Stormossaflogarna myrar
  Stor-Svarttjärnen tjärn   Stormossamyren myr
  Storvattnet sjö   Stormossemyren mosse
  Storvattnet o. Ölvattnet sjöar   Stormullberget berg
  Storvattnet o. Ölvattnet sjöar   Stor-Mullberget berg
  Storvattnet o. Ölvattnet sjöar   Stormyran myr
  Storvattnet sjö   Stormyrberget berg
  *Storåsen ås   Stormyren mosse
  Storåströmmen ström   Stormyren myr
  Stor-Åtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Stor-Älgtjärnen tjärn   Stormyren myr
  Storängesbäcken bäck   Stormyrtjärnen tjärn
  Stor-Öratjärnen Saknas   Stor-Norrbotjärnen tjärn
  Strandberget berg   Stornäset näs
  *Stranden slått   Storskåltjärnarna tjärnar
  Strandmyran myr?   Storskåltjärnen tjärn
  Strandön ö   Storskåltjärnen tjärn
  Strandön ö   Storstenen sten
  Stubbtjärnen tjärn   Storstensloken tjärn
  Stugubergstjärnarna tjärnar   Storstensloken tjärn
  Stugubäckstjärnen tjärn   Storstenstjärnen tjärn
  Styggåsen ås   Storsvarttjärnen tjärn
  Styggåsen höjd   Storsvarttjärnen tjärn
  Sua, se Suaberget berg   Storsvedkullen berg
  Suaberget berg   Stor-Sörtjärnen tjärn
  Sund, se Sundsjön sjö   Stortjärnen tjärn
  Sundsjöbrännan terräng   Stortreflågan mosse
  Sundsjön sjö   Stor-Treflogarna myrar
  Sundsjön sjö   Stor-Ursjön sjö
  Sundsjön sjö   Storvattnet sjö
  Sundsjöån å   Storvattnet sjö
  *Svartbäcken å   Stor-Vändåt-tjärnen tjärn
  Svarthusmyran myr   Stor-Åsmyren myr
  *Svartmyran ägomark   Storåströmmen fors
  Svartsjön sjö   Storåströmmen f.d. fors
  Svartsjön sjö /Se   Stor-Åtjärnen tjärn
  Svartsjöån å   Storängesbäcken bäck
  Svarttjärn Saknas /Se   Stor-Öraflon myr
  Svarttjärnen tjärn   Storöratjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Stor-Öratjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Storörtjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Strandmyren mosse
  Svarttjärnen tjärn   Strandmyren myr
  Svartviken vik   Strandön ö
  Svedjemyran myr   Strekvägen väg
  Svensbacken komministerjord /Se   Strömbackbackarna höjder
  »Syksödö» gränsmärke /Se   Strömhuvudet litet fall
  Sågbäcken bäck   Stubbtjärnen tjärn
  Sången, se Sangen sjö   Stubbtjärnen tjärn
  Sången, se Sangen sjö   Stuguberget berg
  Sångsjön sjö /Se   Stuguberget berg
  Sångsjön sjö /Se   Stugubergstjärnarna tjärnar
  Sångsjön sjö   Stugubäcken bäck
  Sångsjön sjö /Se   Stugubäcken bäck
  Sångsjön sjö /Se   Stugubäcksdammen damm
  Sälgåsen höjd   Stugubäckstjärnen tjärn
  Sänntjärnen tjärn   Stugubäcktjärnen tjärn
  Södervallstjärnen tjärn   Stugutjärnen tjärn
  Tabben höjd   Styggåsen berg
  Tabbtjärnen tjärn   Styggåsen ås
  Tivehålet tjärn   Störhussveden sved
  Tjärnåsen höjd   Störhussveden terräng
  Tobaksbäcken bäck   Sundet sund
  Tobakstjärnarna tjärnar   Sundsjöbrännorna berg
  *Torgårdsmyran myr   Sundsjön sjö
  *Torgårdsmyran myr   Sundsjön sjö
  Torrgårdstjärnen tjärn   Svartabborrtjärnen tjärn
  Tranflon myr   Svartsjön sjö
  Trollberget höjd   Svartsjön sjö
  *Tredje tjärnen tjärn   Svartsjöslåtten myrsl.
  Treflobäcken bäck   Svartsjöån å
  Trollberget berg   Svarttjärnen tjärn
  Trollbergsudden udde   Svarttjärnen tjärn
  Trolltjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Trångstenstjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Träsabborrslåtten skogsområde   Svartviken vik
  *Trätflon mosse   Svartån å
  Turesvattnet Saknas   Svedjebacken äga
  Tvillingholmarna holmar   Svedjemyren mosse
  *Tvärån biflöde /Se   Svenskesbäcken bäck
  Tye landtunga   Sångsjön sjö
  Ursjöarna, Norra o. Södra sjöar   Sångsjön sjö
  Ursjöberget höjd   Sälgåsen ås
  Ursjöberget berg /Se   Sännrönningen myr
  Ursjöflon myr   Sänntjärnen tjärn
  Ursjön, Norra sjö   Sänntjärnen tjärn
  Ursjön, Södra och Norra sjöar   Sännån älv
  Ursjön, Norra sjö   Södervallstjärnen tjärn
  Ursjön Norra Saknas   Söderänget änge
  Ursjön Södra Saknas   Sörrönningen myrsl.
  Uttertjärnarna tjärnar   Sör-Sveden åker
  Vallberget höjd   Sörtjärnarna tjärnar
  Vallmyran myr   Sörtjärnen, Yttre tjärn
  Vallmyran myr   Sörtjärnen, Yttre tjärn
  Valvtjärnen tjärn   Sörtjärnen, Övre tjärn
  Valltjärnen tjärn   Sörtjärnen, Övre tjärn
  Valltjärnsbäcken bäck   Tabben berg
  Valvtjärnsbäcken bäck   Tabben berg
  Valåsberget berg /Se   Tabbtjärnen tjärn
  Valåsberget berg /Se   Tabbtjärnen tjärn
  Valåsberget berg   Tioltjärnen tjärn
  Valåsen höjd   Tivehålet tjärn
  Valåsen fäbodställe /Se   Tivelsnäset näs
  Valåsen ås   Tjuvholmen holme
  Vanntjärnarna tjärnar   Tjuvholmen holme
  Vansjösjön, se Vänsjön sjö   Tjärnputten tjärn
  Vassmyran myr   Tjärnputten tjärn
  Vassmyran myr   Tjöven vik
  Vassmyrbäcken bäck   Tobaksmyren mosse
  Vassmyrslätten äng   Tobakstjärnen tjärn
  Vassmyrspettet terräng   Tolvskillingsströmmen fors
  Wensiösiön, se Vänsjön, Lilla sjö   Torrgårdstjärnen tjärn
  Wensjösjön se Vänsjön, Stora o. Lilla sjö   Torrvålstjärnen, se Torrgårdstjärnen tjärn
  Vikartäkten äga /Se   Torrvålstjärnen tjärn
  Vikartäkten terräng /Se   Traneflon myr
  Vikartäkten täkt /Se   Tranflon mosse
  Voxen, se Voxnaälven älv   Tranflotjärnarna tjärnar
  Voxnaälven älv   Tranloksbäcken bäck
  *Våltjärn (?) sjö   Treflågabäcken bäck
  Våltjärnen tjärn   Trollberget berg
  Vålåsen berg   Trollberget berg
  Vålåsen berg   Trollberget berg
  Vålåsen ås   Trollberget berg
  *Wålåsen, se Valåsberget berg /Se   Trollbergstjärnen tjärn
  Våtslåttjärnen tjärn   Trollnäsudden udde
  Vändåtjärnen tjärn   Trollnäsviken vik
  Vännberget berg   Trollbergssveden odling
  Vännberget berg   Trollbergstjärnen tjärn
  Vänsjön, Lilla sjö   Trångstenstjärnen tjärn
  Vänsjön, Stora o. Lilla sjö   Turesvattnet del av Storvattnet
  Vänsjön, Stora sjö   Turesvattnet sjö
  Vänsjön, L sjö   Tuvrönningen myrslåtter
  Väntjärn tjärn   Tvillingarna, se Tvillingholmen holmar
  Västbodremmen höjd   Tvillingholmen holme
  Västerberget höjd   Ursjöarna sjöar
  Västerkölen berg   Ursjöberget berg
  Väster-Mullberget höjd   Ursjöflobäcken bäck
  Västertjärn tjärn /Se   Ursjöflon mosse
  Västertjärnen tjärn   Ursjöflon myr
  Väst i rönningen slått /Se   Ursjöflotjärnen tjärn
  Västmyran myr   Ursjön, Norra sjö
  Västmyrberget höjd   Ursjön, Södra sjö
  Västmyrtjärnen tjärn   Ursjön sjö
  Väständan myrmark   Ursjön sjö
  Yttertjärnbäcken bäck   Ursjönäset landtunga
  Yttertjärnen tjärn   Ursån å
  Åkersflon sank mark   Ursån, se Grubbån å
  Åkerstjärnen tjärn   Uttertjärnarna tjärnar
  Åkerstjärnen tjärn   Uttertjärnen tjärn
  Åkertjärnen tjärn   Uttertjärnen tjärn
  Åkersåsen ås   Vadbäcken bäck
  Åsarna åsar   Vadmyren myr
  Åsarna höjd   Vallberget berg
  *Åsarne berg /Se   Vallsbäcken bäck
  Åsbackakojan fd fäbod   Vallsbäcken bäck
  Åsbackamyran myr   Vallsbäcksströmmen fors
  Åsen ås   Vallsbäckströmmen fors
  Åsmyran, Lilla myr   Vallsbäcktjärnen tjärn
  Åsmyran, Stora myr   Valltjärnarna tjärnar
  Åsmyrberget berg   Valltjärnbäcken bäck
  Åsmyrtjärnen tjärn   Vallstjärnen tjärn
  Älgtjärnsmyran myr   Valltjärnen tjärn
  Älgtjärnsån å   Valltjärnen tjärn
  Älgåsen ås   Valltjärnen tjärn
  Ängersiön, se Ängersjön, Stora sjö   Valltjärnen, Norra tjärn
  Ängersjön, Stora o. Lilla sjö   Valltjärnen, Södra tjärn
  Ängersjön, Stora o. Lilla sjöar   Valvtjärnen tjärn
  Ängersjön, Stora sjö   Valåsberget berg
  ängra Fluvius, se Ängraån å   Valåsen fäbodställe
  Ängraån å   Vandåtjärnarna tjärnar
  Ängraån å   Vandåstjärnen, se Vändåt-tjärnen tjärn
  Ängraån å   Vanntjärnarna tjärnar
  Ängraån å   Vanntjärnarna tjärnar
  Öjingen, Stora o. Lilla sjöar   Vargmyrrönningen odling
  Öjingen, Lilla o. Stora sjö   Vassmyren del av Tranflon
  Öjungen, se Öjingen, Stora o Lilla sjöar   Vassmyren myr
  Öjungen se Öjingen, Lilla o. Stora sjö   Vassmyrslåtten myrsl.
  Öjungen, Stora o. Lilla sjöar   Vassmyrtjärnarna tjärnar
  Ölvattnet sjö   Vattnen sjöar
  Ölvattnet sjö   Vattsmyrbäcken bäck
  Ölvattnet o. Storvattnet sjöar   Vattsmyrdalen dal
  Ölvattnet o. Storvattnet sjöar   Vattsmyren myr
  Ölvattnet o. Storvattnet sjöar   Vattsmyrtjärnen tjärn
  Ölvattnet sjö   Vernersholmen holme
  Ölvattnet, se *Långvatna sjö   Vikartäkten äga
  Ölån bäck   Vikartäkten täkt
  Ölån å   Vikberget berg
  Örabäcken bäck   Vikberget berg
  Örabäcken bäck   Vitberget berg
  Örabäcken bäck   Vitmossamyren myr
  Örabäcksdalen dalgång   Volnmyren myr
  Örabäcksrönningen rönning   Vålaloken myrslåtter
  Örasjöberget berg   Våltjärnen tjärn
  Örasjön sjö   Vålviken vik
  Örastupet vattenfall ?   Vålåsen berg
  Öra-tjärnarna tjärnar   Vålåsen berg
  Öratjärnen tjärn   Våtslåttjärnen tjärn
  Öratjärnen Södra Saknas   Våtslåttjärnen tjärn
  Öratjärnen Västra Saknas   Vändåt-tjärnen tjärn
  Örnsäter naturnamn?   Vännberget berg
  Örsjön, se Ursjön, Norra sjö   Västbodberget berg
  Örsudden udde   Västbodremmen berg
  Översttjärnen tjärn   Västbodremmen berg
  Österberget höjd   Västerberget berg
  Österkölen berg   Västerholmen holme
  Östertjärnen tjärn   Västerholmen holme
  Östertjärnen tjärn   Väster-Mullberget, se Mullberget berg
      Västermyren, se Oxmyren myr
      Västerrönningen myrsl.
      Västertjärnen tjärn
      Västertjärnen tjärn
      Västertjärnen tjärn
      Väst i rönningen äga
      Väst i slåttern slåttermyrar
      Väst-i-slåtterna myr
      Västmyrberget berg
      Västmyrberget berg
      Västmyrtjärnen tjärn
      Västmyrtjärnen tjärn
      Västsjöremmen berg
      Västsjöremmen berg
      Yttertjärnen tjärn
      Yttertjärnen tjärn
      Yttertjärnsberget berg
      Åkersflon myr
      Åkertjärnen tjärn
      Åkertjärnen tjärn
      Åkertjärnen tjärn
      Åkerstjärnen tjärn
      Årbytjärnen tjärn
      Årbytjärnen, se Alderbytjärnen tjärn
      Åsen berg
      Åsen ås
      Åsmyrberget berg
      Åsmyren, Lilla mosse
      Åsmyren, Stora mosse
      Åsmyren myr
      Åsmyrtjärnen tjärn
      Åsmyrtjärnen tjärn
      Åstrikrönningen myrslåtter
      Åsviken vik
      Åtjärnarna tjärnar
      Åtjärnbacken höjd
      Åtjärnen, Lilla tjärn
      Åtjärnen tjärn
      Älgetjärnarna tjärnar
      Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärnen, Lilla tjärn
      Älgtjärnsbäcken bäck
      Älgåsen berg
      Ölan å
      Ölan, se Ölån å
      Ölbyloken tjärn
      Ölvattnet sjö
      Ölvattnet sjö
      Ölån å
      Örabäcken bäck
      Örabäcken avlopp för Öratjärnen
      Örabäcken bäck
      Örabäcken bäck
      Örabäcken bäck
      Örabäcksdalen dal
      Örabäcksrönningen myr
      Öraflon myr
      Örasjön sjö
      Örasjön sjö
      Örastupet fors
      Örastupet fors
      Öratjärnarna tjärnar
      Öratjärnen tjärn
      Öratjärnen, Södra tjärn
      Öratjärnen, Västra tjärn
      Öratjärnen, Östra tjärn
      Öratjärnen, jfr Kvarntjärnen tjärn
      Öratjärnsbäcken, jfr Kvarnbäcken bäck
      Örnhammaren berg
      Örsudden udde
      Östanån å
      Österberget berg
      Österfloarna mossar
      Österfloarna myrar
      Österholmen holme
      Österholmen holme
      Östertjärnen tjärn
      Östertjärnen tjärn
      Östertjärnen tjärn
      Öst-i-gårdstjärnen, jfr Nedre Abborrtjärnen tjärn

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.