ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Överhogdals socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 112 Naturnamn : 533 Bebyggelsenamn : 210 Naturnamn : 637
Öfveskogdal sn Abborrholmen holme Överhogdals sn sn Nummerförteckning förteckning
Överhogdal o. Ytterhogdal snr Abborrtjärnen tjärn Överhogdals socken Nummerförteckning förteckning
Överhogdal socken Aftonmyren myr Överhogdal socken Nummerförteckning förteckning
Överhopdal socken Anders-Persmyren myr Överhogdal sn Nummerförteckning förteckning
Överhogdal socken Andtjärnen tjärn Överhogdal sn Nummerförteckning förteckning
Överhogdal och Ytterhogdal snr *Athungen berg Backen gd Nummerförteckning förteckning
Överhogdal sn Backen, se *Slätmoheden mo? Ballongen koja Nummerförteckning förteckning
Överhogdal o. Ytterhogdal snr Backholmstjärnen tjärn Ballongen koja Nummerförteckning förteckning
Överhogdal o. Ytterhogdal snr Bamsberget berg Banan Inlandsbanan Nummerförteckning förteckning
Öfverhogdal sn Bergeflon myr Bjurs bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Överhogdal o. Ytterhogdal snr Bergåstjärnen tjärn Bjurs gd Nummerförteckning förteckning
Överhogdal o. Ytterhogdal snr Bjurhällan holme Blomkvists bebyggelse Abborrholmen holme
Överhogdal o. Ytterhogdal snr Bjursrönningen äng Blomkvists gd Abborrholmen holme
Överhogdal o. Ytterhogdal snr Bjurviksnäset näs Bratthögen hmd Abborrtjärnen tjärn
Ytter- o. Överhogdal snar Biörk.flon terräng? Budd bebyggelse Abborrtjärnåsen berg
Överhogdal sn Bjursviken vik /Se Budd gd Aftonmyran mosse
Överhogdal o. Ytterhogdal snr *Björksjön sjö Buddbodarna fäb. Aftonmyren myr
Öfverhogdal o Ytterhogdal snar *Björhåflon sjö(?) Buddbodarna fäb. Andtjärnen tjärn
Överhogdal o. Ytterhogdal snr Björnbäcken bäck Buddspjärr bebyggelse Andtjärnen tjärn
Överhogdal sn Björnbäcken bäck Bygget avs. Armstranden strand
Öfverhogdal sn Björnbäcken bäck Bäcken bebyggelse Bamsberget berg
Överhogdal sn Björnbäcken bäck Bäcken gd Bamsberget berg
Överhogdal sn Björnbäcken bäck Bödd, se Budd gd Bengtesviken vik
Överhogdal o. (el.) Ytterhogdal snr *Björnbäckens mynne utlopp Börråsbodarna fäb. Bergeflon mosse
Överhogdal sn /Se Blåbärsbacken höjd Börsåsvallen fäb. Bergåstjärnen tjärn
Överhogdal sn Blåflöten myr Dalins hmd Bergåstjärnen tjärn
Överhogdal och Ytterhogdal snr Blästerberget berg Dalins gd Bjurspärlandet åker
Ytterhogdal och Överhogdal snr Blästerberget höjd Dammkojan koja Bjurviken vik
Överhogdal sn Blästerdalen dalgång Erik Lars» lund Bjurviken vik
Överhogdal sn Blästermyren myr Ers-Lars» gd Bjurviksnäset näs
Överhogdal sn Bockflon myr Esbjörns gd Bjurvikstjärnen tjärn
Överhogdal sn Bockflon myr Esbjörns hmd Björkbackarna höjder
Överhogdal sn Bodbäcken bäck Esbjörns gd Björnbäcken bäck
Överhogdal sn /Se Bodbäcken bäck Eskils bebyggelse Björnbäcken bäck
Överhogdal o. (el.) Ytterhogdal sn(r) Bodviken vik Eskils bebyggelse Björnbäcksröset röse
Överhogdal o. Ytterhogdal snr *Botsången sjö Eskils gd Björnhammarmyren myr
Överhogdal o. (el.) Ytterhogdal sn(r) Brattgråbäcken bäck Fagerflon, se Överhogdal traktnamn Björnholmen holme
Överhogdal och Ytterhogdal snr /Se Brattgråbäcken bäck Frägnbodarna fäb. Björnstenen sten
Hogdal (Ytter-, Över-) snr Brattgråbäcken bäck Gammalbodarna fäb. Blankvattenstjärnen tjärn
Överhogdal sn Brattgrådan bäck Gammelbudalen fäb. Blåbärsbacken höjd
Överhogdal sn Brattgrådfallet vattenfall? Gammel-gästis gd Blåflöten mosse
Öfverhogdal sn Brattgrådtjärnen tjärn Gommerstråden bebyggelse Blåflöten myr
Överhogdal sn Brattmyren myr Gommerstråden gd Blåflöttjärnen tjärn
Överhogdal o Ytterhogdal snr Brattmyrholmen holme Gommerstrån bebyggelse Bläkafatet mosse
Ytter- och Överhogdal snr Brattmyrholmtjärnen tjärn Granåsbodarna fäb. Blästerberget berg
Överhogdal sn *Brudbackarna backar Granåsen fäb. Blästerberget berg
Ytterhogdal och Överhogdal snr Brudbackarna backar Gumjans bebyggelse Blästermyran mosse
Överhogdal o Ytterhogdal snr Brötarna myr Gumjans gd Blästermyren myr
Överhogdal sn Buddrönningen äng Gunbjörns, se Gumjans gd Bo-, bod- fled i natn
Överhogdal o. Ytterhogdal sn /Se Buskåsen ås Gunnars bebyggelse Bockflon myr
Överhogdal socken /Se Båthusviken vik Gunnars(gården) bebyggelse Bodbäcken bäck
Överhogdal socken /Se Bäckrönningen äng Gunnars gd Bodänget äng
Överhogdal socken Börsåsen ås Halvars hmd Bomsberget berg
Överhogdal sn /Se Börsåsen ås Halvars gd Brattgråbäcken bäck
Ytterhogdal o. Överhogdal snr Börsåsflon myr Halvars gd Brattgråbäcken bäck
Överhogdal sn /Se Dalbodammen damm Heden bebyggelse Brattgråen bäck
Överhogdal sn /Se *(Länsmans- eller) Dalinsrödningarna ägomark Heden bebyggelse Brattgråslåttern slåtteräng
Överhogdal sn /Se Dalmansviken vik Heden gd Brattgråtjärnen tjärn
Överhogdal sn /Se Dembergsmyren myr Hemkölen, se Kölen fäb. Brattgråtjärnen tjärn
Överhogdal sn /Se Digerberget berg Holmbodarna fäb. Bratthögen höjd
Överhogdal sn /Se Digerbäcken bäck Holmen bebyggelse Bredavamyran äng
Överhogdal sn /Se *Djuphortens åmynne Hortesåns inlopp o./el. gränsmärke Holmen gd Bredavan äga
Överhogdal sn /Se *Djuphortens åmynne Hortesåns inlopp o. gränsmärke Holmen gd Brokmyran mosse
Överhogdal sn /Se Diuphottes åmynne, se *Djuphortens åmynne inlopp o. gränsmärke Holmvallen fäb. Brötabäcken bäck
Överhogdal sn /Se Djuphällan terräng Holmvallen fäb. Brötarna mossar
Överhogdal sn /Se Djuphällviken vik Häst-tråden gd Brötarna myr
Baggböle lht /Se Djuptjärnen tjärn Hästtråden bebyggelse Buberget berg
Bjurs = 11 Kyrkbyn bebyggelse /Se åen Elfwen, se *ån Älven å Hästtrån bebyggelse Bubäcken bäck
Bjurs gd /Se Fagerflo myrslått /Se Hästtrådnybodarna fäb. Buddänget åker
Blomkvistens gd /Se Fagerflo Saknas Hönet hmd Butjärnen tjärn
Bratthögen hmd /Se Fag(er)flon gränsmärke /Se Inlandsbanan, se Överhogdal traktnamn Buviken vik
Bäcken bebyggelse /Se *Fagerflo källa gränsmärke Janssons hmd Byggetäkten äga
Erik-Lars gd /Se *Fagerflo Källa gränsmärke Janssons gd Bytäkten äga
Fjallseid Saknas *Fagerflokällan gränsmärke Jonas bebyggelse Båthusviken vik
Gommerströa gd /Se *Fagerflokällan gränsmärke Jonas» hmd Bäckarna sammanflöde
Gumjans gd /Se *Fagerflokällan gränsmärke JonasMats» hmd Bäckemyren myr
*Helgha kyrka kyrka /Se *Fagerflokällan gränsmärke Jonk bebyggelse Bäverröjningen äga
Hörnet gd /Se *Fagerflo källa gränsmärke /Se Jonk gd Böddänget åker
Johannes döparens kka Saknas +Fagerflokälla gränsmärke JonPåls bebyggelse Börsåsen Lilla berg
Jonas, se Jonk gd /Se Fagerflo myran, se Fagflon myr Jo-Påls gd Börsåsen Stora berg
Jäns- Mats bebyggelse /Se Fagerängsbacken backe /Se Jo-Påls gd Börsåsen ås
Kyrkbyn by /Se Fagflon myr Jöns gd Börsåsflon mosse
Lars tidigare namn på Ol-Lars /Se (?)Fagflon myr JönsMats bebyggelse Börsåsflon myr
Lars-Ers tidigare namn på Opp i gården /Se (?) Fagflon myr /Se Jöns-Mats» gd Dalaviken vik
Laverviken lht /Se Fagflon myr Jöns-Walsters gd Dalsbron bro
Laverviken lht /Se Fagflon myr Klockares gd Dammtjärnen tjärn
Mon gd /Se Fag(er)flon mosse /Se Klockars bebyggelse Dammtjärnen tjärn
Mossbodarna fäbodar /Se Fagflotjärnarna tjärnar Knättboderna fäb. Dansarmyren mosse
Mossgårdarna gd:ar /Se Flarken tjärn Kvarnar gd Dansarmyrvallen åker
Nils bebyggelse /Se Flotjärnen tjärn Kvarnbacken, se Överhogdal traktnamn Dardalellerna sund
Nybodarna lht /Se Flotteberget berg Kvarnen avs. Digerberget berg
Nyåkern bebyggelse /Se Flottebergstjärnarna tjärnar Kvarnen gd Digerberget berg
Ola(gården) bebyggelse /Se Flärken tjärn Kyrkbyn, se Överhogdal Saknas Digerbergssvedjan svedja
Ola-gården gd /Se Frägnberget berg Kyrkbyn by Digerbäcken bäck
Opp i Ola, se Ola(gården) bebyggelse /Se Frägnberget berg Kyrkbyn bebyggelse Digeråsen ?tjärn?
Prinsbacken gd /Se Frägnberget berg Kyrkbyn jr by Djuphurten kronopark
Prinsstugan åbyggnad /Se Frägnberget berg Kölvallen, se Holmvallen fäb. Djuphällan holme
Råberget gd /Se Frägnberget berg Laverviken t. Djuphällen holme
Råberget gd /Se Frägnberget berg Laverviken gd Djuphällaviken vik
Sankt Johannis kyrka kyrka Frägnberget berg Linköping såg Djuphällviken vik
Sjuls gd /Se Frägnflon myr Linköping koja Djuplokänget äng
Skugg bebyggelse /Se Frägnhällorna höjdparti Linsäll skogskoja Djupmyren myr
Skugg gd /Se Frägntjärnbäcken bäck Liråsvallen f.d. fäb. Dämmbergsmyren myr
Stenhammarn gd /Se Frägntjärnen tjärn *Loken f.d. gd Dävlan äga
Stensgården gd /Se Frägntjärnen tjärn Lullebodarna fäb. Dödviken vik
Sunnanå by /Se Frägntjärnen sjö Lullebodarna fäb. Eskilshägn äga
*Svans förr gd /Se Frägntjärnen tjärn Mon hmd Fageränget äng
Sätern by /Se Furuberget berg Mon gd Fagflobrännan berg
Österbödd gd /Se Furubergstjärnarna tjärnar Mon gd Fagflon myr
Öst i gården bebyggelse /Se Fågelmyren myr Mosarna inbyggarbeteckning Fagflotjärnarna tjärnar
Östmon bebyggelse /Se Gammelboddalen dalgång Mosbodarna fäb. Fakflon mosse
Överhogdal kyrkby Getryggen höjdsträckning Mossbodarna fäb. Fakflotjärnan Lilla tjärn
  Gillersmyren myr Mos(s)bodarna fäbodar Fakflotjärnan Stora tjärn
  Granåsmyren myr Mossbodarna fäb. Fallbergsrippan mosse
  Gripholmen holme Mos(s)gårdarna bebyggelse Fallänget äng
  Grundvikstjärnarna tjärnar Nils» bebyggelse Fatet myr
  Gråberget berg Nils gd Flarken utvidgning
  Gräsbäcken bäck Norskens lht Flarkarna sjö
  *Gubbmyra myr? Norskens gd Flatuberget berg
  Gubbmyrdalen dal Ny-ballongen koja Flatubergstjärnen tjärn
  *Gubbmyren myr Nybodarna fäb. Fliken berg
  Gulbensstenen fornlämning Nybodarna fäb. Flotjärnen tjärn
  Gunnar-Björngrottan grotta Nybodarna fäb. Flotjärnen tjärn
  Gunnar-Björnstenen sten Nybodvallen fäbodar Flotteberget berg
  Gunnar-Bjors-hälla klippholme /Se Nybodvallen fäb. Flottebergstjärnen tjärn
  Gunnar-Bjors-sten sten /Se Nygården bebyggelse Flåhackan äng
  Gunnar-Bjors-sten sten /Se Nygården bebyggelse Flärken sjö
  Gålbeinssten flyttblock /Se Nygården gd Framnäs näs
  +Hafrafloen mosse Nyhem avs. Frägnberget berg
  Hammarmyren myr Nylandet, se Överhogdal traktnamn Frägnflon myr
  Hammaren höjd Nylandet bebyggelse Frägnhällarna berg
  Hammaren skogsområde Nylandet bebyggelse Frägntjärnbäcken bäck
  Hansmon hed /Se Nylandet gd Frägntjärnen tjärn
  Hansmon mo? Nyåkern bebyggelse Frägnvallen fäb.
  Hans-Mon plats /Se Nyåkern gd Frängberget berg
  Haverötjärnen tjärn Olagården gård Fränghällarna berg
  Haverötjärnbäcken bäck Olagården gd Frängmyran mosse
  Hemkölen partialköl /Se Olakölen, se Västkölen fäb. Frängtjärnen tjärn
  Himmelsbrännan berg Ol-Ers gd Furuberget berg
  Hoadalen å *Ol-Jons gd Furubergstjärnarna tjärnar
  Hoan å Ol-Mångs gd Furubergstjärnen tjärn
  Hoan å Ol-Måns gd Furukyrkan sten
  Hoan å Ol-Mårtens gd Furuporten stenar
  Hoan å Ol-Mårts gd Fågelflakastenen sten
  Hoan å Olov Lars» bebyggelse Gammelslåttmyren myr
  Hoan å Ol-Lars bebyggelse Gillersmyran mosse
  Hoan å Olov Sjuls bebyggelse Gillersmyren myr
  ?Hoan å Ol-Sjuls gd Godmyran mosse
  Hoan å Ol-Sjuls gd Godmyren myr
  Hoan å Oppigården bebyggelse Gommor sten
  Hoan å Oppigården hp Gommorbacken höjd
  Hoan å Opp i gården bebyggelse Granåsen ås
  Hoda Fl:, se Hoan å Opp-i-gården gd Graven dal
  *Hoedal gränsmärke Pelles gd Gripen holme
  Hofvan å Peres gd Gripholmen holme
  Holmflöten myr Per-Lars gd Gristrånget smal passage
  Hooda.FL., se Hoan å Per Mats» hmd Grolandmyren odling
  Hooelfua, se Hoan å Pers hmd Grossmyren äng
  Hortesån å Pers gd Grossmyren myr
  Hortesån å Prinsbacken hmd Grundsundet sund
  Hortesån å Prinsbacken gd Grundviken vik
  Hoån, se Hoan å Pålssons gd Grundviken vik
  Hoån, se Hoan å Rolfs gd Grundviksmyrarna myrar
  Hoån, se Hoan å Ruve hmd Grundvikstjärnarna tjärnar
  Hoån å /Se Ruve gd Grundvikstjärnen Lilla tjärn
  Hoan biå /Se Råberget hmd Grundvikstjärnen Stora tjärn
  Ho(g)an å Råberget fäb. Grundvikstjärnen, Stora tjärn
  Hoån å Råbergsbodarna fäb. Grytloken tjärn
  Hoån å /Se Råbergsvallen fäb. Gråberget berg
  Hultisån, se Hortesån å Rännholmen avs. Gråberget berg
  Husberget berg Sjuls bebyggelse Gråberget berg
  Husberget berg Sjules gd Gräsbäcken bäck
  Husberget berg /Se Sjuls bebyggelse Gubbmyrdalen dal
  Husberget berg /Se Sjögrens gd Gubbmyren myr
  Husbergsfligget bergssluttning Skräddares gd Gulbensstenen sten
  Husbergsmyrarna myrar Skräddars avs. Gullbrandstäkten äga
  Husbergsskaftet bergfot Skugg bebyggelse Gullnäsaven vik
  Huus B., se Husberget berg Skugg gd Gullnäset näs
  Hwitäfwa., se Vitalmen å Skärihjäl-kojan koja Gullnäset näs
  *Håkål berg? Smedjetäkten, se Överhogdal traktnamn Gumjansflöten mosse
  *Håkål gränsmärke? Stenhammaren hmd Gumsmyren myr
  *Hällmyrbäcken bäck Stensgården hmd Gunnarbjörsstenen sten
  *Hällmyrbäcken bäck Stensgården gd Gunnarbjörsstenen sten
  Hällmyren myr Stråbacken koja Gunnar-Björnstenen sten
  Hällmyren myr Sunnanå bebyggelse Gunnarsloken tjärn
  Hästtråden täkt /Se Sunnanå gdr Gussrö äng
  Jonkmyren myr Svens bebyggelse Gåsholmen holme
  *Jungtjärnen tjärn Svens gd Gömsmyren myr
  Jöns-Persmyren myr Svensbacken gd Hammaren berg
  Kaagmyra myr Sätern bebyggelse Hammaren berg
  Kattisviken vikn. /Se Sätern gdr Hammarmyran mosse
  Kilberget berg Tråden gd Hammarmyran myr
  Klacken berg Trån t. Hamrarna berg
  Klubberget höjd Täkten bebyggelse Hansmon hed
  *Klubbergsflon ägomark Täkten bebyggelse Hansmon hed
  Klubbergstjärnarna tjärnar Vallsta avs. Hansmon hed
  Knippen triangelpunkt, höjd Walster gd Hansmon hed
  Knätten, se Vitvattsknätten berg Vålberget fäb. Hansmon hed
  Knätten berg Vålbergsbodarna fäb. Haverötjärnen tjärn
  Knätten berg Västerbudd bebyggelse Haverötjärnen tjärn
  *Korset ?vägkorsning Västerbudd bebyggelse Himmelsbrännan berg
  *.Kroflötjärn sjö Västkölen fäb. Hoabron bro
  Kroktjärns rå gränsmärke Västkölen fäb. Hoan å
  Kroktjärns rå gränsmärke Västkölsbodarna fäb. Hogdalshålet vik
  *Kroktjärns rå gränsmärke Österbudd bebyggelse Hogdalskölen område
  *Kroktjärns rå gränsmärke Östergården bebyggelse Holmflöten myr
  *Kroktjärns rå gränsmärke Öst-i-gården gd Holmmyran mosse
  Kroktjärnrå gränsmärke /Se Östmon gdr Holmmyren myr
  Krusen berg Överhogdal traktnamn Holoken igenväxt tjärn
  *Kröflötierna tjärn Överhogdal by Hornkroken åkrök
  *Kullmyran ägomark   Hortesberget berg
  Kulltjärnen tjärn   Hortesån å
  Kulltjärn sjö   Hoån å
  Kulltjärnen tjärn   Hoån å
  Kulltjärnen tjärn   Hurtesån å
  Kulltjärnen tjärn   Husberget berg
  Kulltjärnåsen höjd   Husberget berg
  Kultjärnen tjärn   Husbergsfligget stup
  ?Kuttingen berg   Husbergsmyren myr
  Kuttingen höjd   Hybbelholmarna holmar
  Kuttingån å   Hybbelholmarna holmar
  Kölbäcken bäck   Hybbeln holme
  Kölen högland /Se   Hybblarna holmar
  Laverviken vik   Hålmyren myr
  Lill-Börsåsen ås   Håttesberget berg
  Lill-Laberget berg   Hälnäset näs
  Lill-Labergstjärnen tjärn   Härgrubban slåtteräng
  Lill-Lintjärnen tjärn   Hästhagatjärnen tjärn
  Lill-Månstjärnen tjärn   Hästhagen hage
  Lill-Rasttjärnen tjärn   Hästskomyran mosse
  Lill-Råbäcken bäck   Hästskomyren myr
  *Limsjön, se Linsjön sjö   Hästskotjärnen tjärn
  *Limsjön sjö   Jillesmyrarna myrar
  Linan bäck   Jillesmyren myr
  Linberget berg   Jonkflöten mosse
  Linkroken terräng   Jonkhällan berghäll
  Linnsjön, se Linsjön sjö   Jonkloken tjärn
  Linnån, se Linån å   Jugasänget åker
  Linsjön sjö   Kallbäckseget myr
  Linsjön sjö   Kanalen kanal
  Linsjön sjö   Kattisviken vik
  Linsjön sjö   Kattuggelbäcken bäck
  Linsjön sjö   Klacken berg
  Linsjön sjö   Klingermyren myr
  Linsjön sjö   Klipan äga
  Linsjön sjö   Klipptäkten äng
  Linsjön sjö /Se   Klockaränget äng
  Linsjön sjö /Se   Klossmyren myr
  Linsjötjärnarna tjärnar   Klubberget berg
  *Lintjärn sjö   Klubberget berg
  Linån å   Klubberget berg
  Linån å   Klubbergsflon myr
  Linåsen höjd   Klubbergstjärnarna tjärnar
  Liråsen berg   Klubbergstjärnarna tjärnar
  Liråstjärnarna tjärnar   Klumpen äga
  ?*Ljussjön = Linsjön sjö   Klumpen äng
  Lomholmen holme   Knagamyran mosse
  Lulletjärnen tjärn   Knippan berg
  Lången sjö   Knipparna berg
  Lången sjö   Knippelhögen berg
  Lången sjö   Knippelhögstjärnen tjärn
  Lången sjö   Knippelhögtjärnen tjärn
  Lången sjö   Knippen berg
  Lången sjö   Knippmyren myr
  Lången sjö /Se   Knipptjärnen tjärn
  Lången sjö   Knåpet åker
  Långholmen holme   Kringelmyran mosse
  Långnäset ö   Krokutmyren myr
  Långsberget höjd   Krusen berg
  Långtjärn tjärn   Krusen berg
  Långtjärnen tjärn   Kullen berg
  Långtjärnbäcken bäck   Kulltjärnen tjärn
  Långtjärnbäcken bäck   Kulltjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Kulltjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Kulltjärnsåsen berg
  Långtjärnen tjärn   Kulltjärnsåsen Norra berg
  Långwatne, se Lången sjö   Kulltjärnåsen ås
  *Länsmans-(eller Dalins)rödningarna ägomark   Kuttingen berg
  Lövberget berg   Kuttingen berg
  Lövbergsgraven dalgång   Kvarnsjönsängena ängar
  Lövbergsgrottan grotta   Kvarnmyran mosse
  Malintjärnen tjärn   Kvarnmyren myr
  Malmmyrarna myrar   Kvarntäkten odling
  Malmmyren myr   Kyrkklockorna stenar
  *Markflon myr?   Källberget berg
  *Miltjärnarna tjärnar   Källmyran mosse
  Moslåttjärnen tjärn   Källmyrflon mosse
  Myssjeflon myr   Kättisviken vik
  Mytingen tjärn   Kölarna, se Kölen utmark
  Mytingen tjärn /Se   Kölbäcken bäck
  Nickstenen minnessten   Kölbäcken bäck
  *Nålberget berg   Kölen utmark
  ?Nölberget berg   Kölen utmark
  Nördberget berg   Köttingen berg
  Nördbergstjärnen tjärn   Köttingsån å
  Olakölen partialköl /Se   Laberget Lilla berg
  Orrflobäcken bäck   Laberget Mellan- berg
  Orrfloknippen berg   Laberget Stora berg
  Orrflotjärnen tjärn   Laberget berg
  Orrholmen holme   Labergstjärnen Lilla tjärn
  *Pallas stranna ägomark   Laverviken vik
  Petersburg terräng?   Laverviken vik
  Petersburgstjärnen tjärn   Laverviksundet sund
  Puttbäcken bäck   Lermon lertag
  Puttjärnen tjärn   Lillberget berg
  Pålmyren myr   Lill-Börsåsen ås
  Ragnhildsgrottan grotta   Lill-Börsåsflon myr
  *Renkallitjärn tjärn   Lill-Furubergstjärnen tjärn
  Renkalvstjärnen tjärn   Lillgåsholmen holme
  Renkalvsåsen berg   Lillgåsholmen holme
  Riisten, se *Risasten gränsmärke   Lill-Laberget berg
  Risasten (gränsmärke), klippblock   Lill-Lintjärnen tjärn
  *Risa stein gränsmärke   Lill-Mångstjärnen tjärn
  *Risasten sten,gränsmärke /Se   Lillnäset näs
  Risasten (gränsmärke),klippblock   Lillnästäkten äga
  *Risasten gränspunkt   Lill-Rasttjärnen tjärn
  *Risasten gammal gränsten   Lill-Tällåsbrännan berg
  *Risasten gränssten   Lillvinsten betesmyr
  *Risasten gammalt gränsmärke   Linan å
  *Risasten gränssten   Linberget berg
  *Risasten gammal gränssten   Linberget berg
  *Risasten gammal gränsten   Linkroken åkrök
  *Risasten gränssten   Linmyran mosse
  *Risasten gränsmärke   Linrönningen slåtter
  Risasten gränsmärke   Linsjön sjö
  Risasten fornlämning   Linsjön sjö
  Risastein gränsmärke /Se   Linsjötjärnarna tjärnar
  *Rishallen gränsmärke   Linsjötjärnarna tjärnar
  Rismyren myr   Linsänket strand
  Ris-Sten, se *Riaasten gränsmärke   Lintjärnen Lilla tjärn
  Ris(- och Run)stensrå, se *Risasten gränsmärke   Lintjärnen Stora tjärn
  Risten, se *Risasten gränsmärke   Linån å
  Rjshatten höjd?   Linån, se Linan å
  »Rods engh», se Rosängen sjö   Linåsen berg
  Rodzaenge, se Rosången sjö   Linåsen ås
  Rofforttjärnen tjärn   Liråsen berg
  Roosångz=Häll, se Rosångkullen berg   Liråsen ås
  *Rosengskull, se Rosångskullar berg   Liråsmyrarna myrar
  Rosången tjärn   Liråsslåttarna myrar
  Rosången sjö   Liråstjärnarna tjärnar
  Rosången (gränsmärke),sjö   Liråstjärnen tjärn
  Rosången sjö /Se   Lissmoren granskog
  Rosången sjö   Lissmorknippen berg
  Rosången sjö   Lissmyren myr
  Rosången sjö   Loken äng
  Rosången sjö   Lomholmen holme
  Rosången sjö   Lulleberget berg
  Rosången sjö   Lulleberget berg
  + Rodsænge gränsmärke   Lullemyren myr
  Rosången (gränsmärke),sjö   Lulletjärnen tjärn
  Rosången sjö   Lulletjärnen tjärn
  Rosången sjö   Lången sjö
  Rosången (gränsmärke),sjö   Lången sjö
  Rosången sjö   Långholmen holme
  Rosången sjö   Långholmen holme
  Rosången sjö   Långloken tjärn
  Rosången sjö   Långmyren myr
  Rosången sjö   Långnäset näs
  Rosången sjö   Långnäset näs
  Rosången sjö   Långsberget berg
  Rosången sjö   Långtjärnbäcken bäck
  Rosången sjö   Långtjärnen tjärn
  Rosången sjö   Långtjärnen tjärn
  Rosången sjö   Långtjärnen tjärn
  Rosången sjö   Långtjärnen tjärn
  Rosången sjö   Långtjärnen tjärn
  Rosången sjö   Långtjärnen tjärn
  Rosången sjö   Långtjärnåsen berg
  Rosången sjö   Ländstaviken vik
  Rosången sjö   Löberget berg
  Rosången sjö /Se   Löbergsgraven dalgång
  Rosången sjö och gränsmärke /Se   Löbergsgrottan grotta
  Rosångkullen berg   Lövberget berg
  Rosångkullen berg   Lövbergsgraven dal
  Rosångkullen berg   Lövholmen holme
  Rosångkullen berg   Malintjärnen tjärn
  Rosångkullen berg   Malintjärnen tjärn
  Rosångkullen berg   Malinänget äng
  Rosångkullen berg   Malinänget äng
  Ros-ångsiön, se Rosången sjö   Malmmyran mosse
  Rosängen, se Rosången sjö   Malmmyren myr
  Rosängen sjö   Mattis-Pärsviken vik
  *Rosängen äng   Milgrubban dal
  *Rosängen äng   Miltjärnarna tjärnar
  RosängsKulle, se Rosångkullen berg   Miltjärnarna tjärnar
  Ruggelberget berg   Mosbodgruvan gruva
  Ruggelbergstjärnen tjärn   Mosbodviken vik
  Ruggelhögen höjd   Mosbodvägaskälet vägskäl
  Ruggelhögstjärnen tjärn   Mosbodvägen väg
  Rulltier[na], se Kulltjärnen tjärn   Moslåttjärnen tjärn
  Runastein Saknas   Moslåttjärnen tjärn
  Runastein gränsmärke /Se   Mossboklacken, se Klacken berg
  *Råbecken bäck   Mossloklacken berg
  Råberget berg   Mossbodknippen berg
  Råberget berg   Myssjeflon myr
  Råberget berg   Mytingen tjärn
  Råberget berg   Mytingen tjärn
  Råberget berg   Måntjärnen tjärn
  Råbergsfligget bergssluttning   Märaolet dal
  *Råbergsmÿra myr?   Märaoltjärnen tjärn
  *Råbergstjärnen tjärn   Märraolan betesmyr
  Råbäcken bäck   Mörnäsviken vik
  Råbäcksflon myr   Mörttjärnen tjärn
  *Råbäckskröken bäckkrök   Mörttjärnen tjärn
  *Råbäckskröken bäckkrök   Nilsgubbvägen väg
  *Råbäcksrödningen ägomark   Nykölsvägen väg
  Råsångsion, se Rosången sjö   Nylandet äga
  Råsångskullen, se Staverberget berg   Nymyren myr
  Rååberget, se Råberget berg   Nyslåttmyren myr
  Rödh engh, se Rosången sjö   Nölberget berg
  *Rödinge märke gränsmärke   Nölberget berg
  Rödmossaflon myr   Nölbergstjärnen tjärn
  Rödsäng, se Rosången gränsmärke   Nölesflon mosse
  Rödsäng, se Rosången gränsmärke   Nölesflon myr
  *Rödviken vik   Olabroken myr
  Rörmyren myr   Olastranden äng
  ? Rösestenen gränsmärke   Oppigårdsbäcken bäck
  Rösten, se ?Rösestenen gränsmärke   Opp-i-gårdsbäcken bäck
  Rötjärnen tjärn   Ormstranden strand
  Röviken, se Rödviken vik   Orrflon myr
  Saras fors fors   Orrflotjärnen tjärn
  Sjöån å   Orrholmen holme
  Sjöån å   Orrholmen holme
  Sjöån å   Oxbrännan skogsområde
  Skalbäcken bäck   Pell-Larsstrandströmmen fors
  Skiftestjärnen tjärn   Per Bjurohällan holme
  Skuggbäcken bäck   Per-Gunnarsmyran mosse
  Skuggflöten myr   Per-Lars-Ingridmyran mosse
  *Skuggvallen fäbod?, gränsmärke?, äng?   Petersburgstjärnen tjärn
  Skäftesmyren myr   Petersburgstjärnen tjärn
  Slåttmyren myr   Possbäcken bäck
  Slåttmyråsen ås   Porsbäcken, se Pålsbäcken bäck
  Slåttängesbäcken bäck   Prästvägen väg
  Slällmobacken, se *Slätmoheden mo?   Puttbäcken bäck
  Slätmobacken, se *Slätmoheden mo?   Puttjärnen tjärn
  *Slätmobäcken bäck   Puttjärnen tjärn
  *Slätmoheden slätt område?   Påknäset näs
  Staverberget berg   Pålloken äng
  Staverberget höjd   Pålloken tjärn
  Stenbergit Saknas   Pålmyran mosse
  Stenberget berg   Pålmyrbrännan berg
  Stenberget berg   Pålmyren myr
  *Stenbomyran gränsmyr   Pålsbäcken bäck
  *Stenbo myrrå gränsmärke   Pålstäkten äga
  *Stenbo myrrå gränsmärke   Pär-Bjurhällen holme
  *Stenbo myrrå gränsmärke   Pär-Bjurviken vik
  *Stenbomyr rå gränsmärke /Se   Ragnhildstenen sten
  Stenbomyrrå råmärke /Se   Rastjärnen Lilla tjärn
  Stenbroflöten myr   Rastjärnen Stora tjärn
  Stenbrännan berg   Renkalvsåsen berg
  Stenloken tjärn   Renkalvsåsen ås
  Stenloken tjärn   Risastenen gränsmärke
  Stentjärnbäcken bäck   Rismyran mosse
  Stor-Dammtjärnen tjärn   Rismyren myr
  Stor-Gåsholmen holme   Rofforttjärnarna tjärnar
  Storholmen holme   Rofforttjärnen tjärn
  Storholmen holme   Rosångan sjö
  Storkullen kulle   Rosången sjö
  Stor-Laberget berg   Rosångkullen berg
  Stor-Labergstjärnen tjärn   Rosångkullen berg
  Stor-Lintjärnen tjärn   Rosänget äng
  Stormyren myr   Rugelbergstjärnen tjärn
  Stormyren myr   Rugelhögen berg
  Stormyren myr   Ruggelberget berg
  Stor-Månstjärnen tjärn   Ruggelbergstjärnen tjärn
  Stor-Rasttjärnen tjärn   Ruggelhögen berg
  Storsvedknippen höjd   Ruggelhögstjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn   Rydtäkten äga
  Strandboänget skogsparti   Råberget berg
  Strångtiern, se Frägntjärnen tjärn   Råberget berg
  Stöveln berg   Råberget berg
  *Svartbäcken å   Råbergsfligget stup
  *Svartmyran ägomark   Råbergsflon mosse
  Svarttjärnen, Norra tjärn   Råbäcken bäck
  Svarttjärnen, Södra tjärn   Rävklipholmen holme
  Svartåsen höjd   Rödmossaflon myr
  Svartåstjärnen tjärn   Rödmossaflon myr
  Svedjeåsen ås   Rödmossmyren myr
  »Syksödö» gränsmärke /Se   Rödstrand äga
  Sälgåsen berg   Rödtjärnen tjärn
  Sälgåsflöten myr   Rödtjärnmyran mosse
  Säterflon myr   Rörflon mosse
  Tallberget berg   Rörmyren myr
  Tattarholmen holme   Rötjärnen tjärn
  Torrgårdstjärnen tjärn   Sarafors fors
  Torstjärnarna tjärnar   Sjömyran mosse
  Torstjärnen tjärn   Sjömyren myr
  *Tredje tjärnen tjärn   Sjön sjö
  Trollkäringberget berg   Sjöån å
  Trygflotjärnen tjärn   Sjöån å
  Trygflotjärnen tjärn   Sjöåtjärnen tjärn
  Tryggeflotierna, se Trygflotjärnen tjärn   Skalbäcken bäck
  Tryggflon myr   Skarpabborrtjärnen tjärn
  Tryggflotjärnen tjärn   Skarpabborrtjärnen tjärn
  Tryggflotjärnen tjärn   Skiftestjärnen tjärn
  Trygflotjärnen tjärn   Skomakartäkten äga
  Tällåsbrännan berg   Skorstenen myr
  Tällåsbäcken bäck   Skrabblandet äga
  Vassmyrtjärnen tjärn   Skrubb-Ollevägen väg
  ? Vitalmen å   Skuggbäcken bäck
  Vitalmen å   Skuggflöten myr
  Vitalmen å   Skuggsvedjan beteshage
  Vitalmen å   Skuggänget äng
  ?Vitalmen å   Skäftesmyren myr
  Vitalmen å   Slanholmen holme
  Vitalmen å   Slanholmen holme
  Vitalmen bäck   Slåttarna myr
  Vitalmsnäset udde   Slåttmyren myr
  Vitalmens näv (gränsmärke)   Slåttmyråsen ås
  Vitalmsnävet gränspunkt /Se   Slåttänget äng
  *Vitalmsnävet gränspunkt   Spjärr äga
  Vitalmens näv (gränsmärke)   Staffsänget äng
  Vitalmens näv (gränsmärke)   Starmyran mosse
  *Vitalmsnävet gränspunkt /Se   Staverberget berg
  Vitalmsnävet gränsmärke /Se   Staverberget berg
  *Vitvattens skogsområde skogsområde   Staverbergsbrännan avbränt område
  Vitvattsknätten berg   Staversmyran Stora mosse
  Hwijtholma n[äv] udde   Stegmyran mosse
  Hwitholma näf udde   Stenbomyran mosse
  Hvitholme udde   Stenbomyren myr
  Hwita holmæ udde   Stenbrännan berg
  Hwitølme näf udde   Stenloken tjärn
  Hvitholme näf udde   Stenviken vik
  Vålberget berg   Stenån å
  Vålbergsbodarna fäb.   Stigmyren myr
  Vålbergstjärnen tjärn   Storbrännan berg
  Vällingmyren myr   Stor-Furubergstjärnen tjärn
  Västkölen partialköl /Se   Stor-Gåsholmen holme
  *ån Älven å   Storholmen holme
  Åstjärnen tjärn   Storholmen holme
  *Älvtjärn gränsmärke   Storholmen holme
  Örabäcken bäck   Storholmen holme
  Österknippen berg   Stor-Laberget berg
      Stor-Lintjärnen tjärn
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormångstjärnen tjärn
      Stor-Mångstjärnen tjärn
      Stor-Rasttjärnen tjärn
      Storrösten höjd
      Stor-Råberget berg
      Storstavra myr
      Stor-Tällåsbrännan berg
      Storvinsten betesmyr
      Storvålen holme
      Strandarna ängar
      Strandänget äng
      Stromboänget slåtteräng
      Strumpänget äng
      Sträcke åker
      Sträcket äga
      Stuguhögen höjd
      Stuguhögen berg
      Styggloken äga
      Stävern skogsområde
      Stövelmyren myr
      Stöveln berg
      Stöveln berg
      Surdalen dal
      Surdalsbäcken bäck
      Sursvedknippen berg
      Svaget sänka
      Svartbäcken bäck
      Svarttjärnarna tjärnar
      Svarttjärnen Norra tjärn
      Svarttjärnen Södra tjärn
      Svartåsen ås
      Svedjevägen väg
      Svedjeåsen ås
      Svedjorna betesmark
      Svensjonasflon myr
      Sågdammen tjärn
      Sälgflöten mosse
      Sälgåsen berg
      Sälgåsen ås
      Sälgåsflöten myr
      Säterflon myr
      Säterhällen holme
      Tallberget berg
      Tattaren holme
      Tattarholmen holme
      Tattarholmen holme
      Telaviken vik
      Tisdagsholman holme
      Tivedloken vattensamling
      Tivelloken tjärn
      Tongsängsmyran mosse
      Torrgårdshögen höjd
      Torrgårdsloken betesmyr
      Torstjärnarna tjärnar
      Torstjärnarna tjärnar
      Torstjärnarna tjärnar
      Torvgåstjärnen tjärn
      Trollkäringberget berg
      Trolltjärnberget berg
      Trygflon mosse
      Tryggflon myr
      Trygfloröjningen odling
      Tryggflorönningen odling
      Trygflotjärnen tjärn
      Tryggflotjärnen tjärn
      Tröskmyran mosse
      Turas skorstenen mosse
      Tvärflon myr
      Tvärmyren mosse
      Tvärmyren myr
      Tåglokarna tjärnar
      Tåglokarna tjärnar
      Tälaviken, se Telaviken vik
      Tällåsbrännan berg
      Upp i flon äga
      Vallmyran betesmyr
      Vallmyren myr
      Vassmyrtjärnen tjärn
      Vettaknippen berg
      Vilmyren myr
      Vilstenen sten
      Vintervägen väg
      Vintervägsmyren myr
      Vitalman å
      Vitalmen å
      Vitmyran mosse
      Vitvattshamrarna berg
      Vitvattsknätten berg
      Vålberget berg
      Vålbergstjärnen tjärn
      Vålbergstjärnen tjärn
      Våtröstan äng
      Vällingmyren myr
      Västerbudd äga
      Åstjärnen tjärn
      Örabäcken bäck
      Öratjärnen tjärn
      Österbudd äga
      Östersjön sjö
      Övertrån äga

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.