ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åsarne socken : Bergs tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 555 Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 247
?Åsarne sn Abborrtjärnen tjärn Åsarne sn Abborrtjärnen tjärn
?Åsarna sn Abborråsen ås Åsarne sn Abborrtjärnen tjärn
?Åsarna sn Agnesmyren myr Åsarna socken Abborrtjärnen tjärn
?Åsarna sn Alden, se Äldern sjö Åsarna socken Abborråsen skogås
?Åsarna sn alden lacus, se Äldern sjö Abborbodarna fäb. Aspån å
?Åsarna sn aldån, se Älderån å Abborrbodarna fäb. Avan vik
?Åsarna sn Aldån å Abborrbodarna fäb.vall Bergmyren myr
?Åsarna sn Aloppan å Ankarbergs gård Bjursätersbäcken bäck
?Åsarna sn Aloppan å Backen gårdar Bjursätermyren myr
?Åsarna sn Aloppkroken krok Baggfallet Saknas Bjursätersmyren myr
Åsarne sn Aloppängena myr Björnhammaren gård Bjursätersmyren myr
Åsarna sn Alta Elf, se Aldån å Björnhammaren gård Bjursätran myr
Åsarna sn Alta lacus, se Äldern sjö Björnhammaren gd Bjursätran, se Bjursätersmyren myr
Åsarne sn Alten Lacus, se Äldern sjö Bodbackbrännan fäb. Bjässnäset näs
Åsarne sn Anders-Månsberget berg Bodbackbrännan fäb.vall Björnhammaren bergkulle
Åsarne sn Anders-Persviken vik Bondviken torp? Björnmyrbäcken bäck
Åsarne sn Ankarmyren myr Bortomsjön gårdar Björnmyren myr
Åsarne sn Arån å Bostället gård Blackstegen myr
Åsarne sn Arån å Brännvallen f.d. fäb Bladtjärnen tjärn
Åsarne sn Arånäset höjd Brännvallen, se Åsbrännan (f.d. fäb) Blötflon myr
Åsarne sn Arånäset näs Böle torp Blötmyren myr
Åsarne sn Aspån å Böle torp Bodbackmyren myr
Åsarne sn Aspån å Forsen torp Bodbackmyren myr
Åsarne sn Aspån biå Furubo lastplats Bodbackvägen väg
Åsarne sn /Se Aspån å Furubo lht Bodmyren myr
Åsarne sn /Se Aspån å Furubo prästgård Bodnäset näs
Åsarne sn /Se Aspån å Gammalbodarna fäb. Bodnäset näs
?Åsarne sn /Se Avan vik Gammalbodarna fäb. Bodnäset näs
?Åsarne sn /Se Back-Lillängesmyren myr Grossmyrbodarna fäb. Bodnäsviken vik
Åsarne sn /Se Baggfallet terräng? Grossmyrbodarna fäb. Bondviken vik
Åsarne sn /Se Bergmyren myr Grossmyrbodarna fäb.vall Bredbottenmyren myr
Abborrbodarna fäbodar Bergmyren myr Grubban gård Bredmyren myr
aghnahal, se Hallen by Bjursätersbäcken bäck Grubban gård Bredmyren myr
»asom», se Västeråsen och/eller Österåsen byar Bjursätersmyren myr Grubbodarna fäb. Bredsillret å-utvidgning
Assus, el Åsens Saknas /Se Bjursäterstjärnen tjärn Grubbodarna fäb. Bynymyren myr
Åssus, el. Assus Saknas /Se Bjässnäset näs Gällmon t. Böksmyren myr
Brännbodarna fäbodar Björnhammaren berg Grubbodarna fäb.vall Bölesvågen vik
?Böle torp Björnmyrbäcken bäck Gällnäskrogen gård Bösberget berg
Dammkojan koja Björnmyren myr Gällnäskrogen bebyggelse Bösberget berg
Gammalbodarna fäb. Björnviken vik Görns gård Bösen berg
Gillnäskrogen gdr /Se Björnängesbäcken bäck Hallen by Djuptjärnen tjärn
Grossmyrbodarna fäbodar Bladtjärnen tjärn Hallen se Storhallen by Djuptjärnen tjärn
Grubbodarna fäbodar Blästerberget berg Hansgården gård Djuptjärnen tjärn
?Gällnäskrogen gd Blästerflon sank mark Isbergs gård Drolet slåtteränge
?Gällnäskrogen gdr /Se Blötflohöjden höjd Jo(n)- Jöns gård Enarsmyren myr
»hal», se Hallen Saknas Blötflon sank mark Jonkes gårdar Fetedan sund
?Hallen by Blötflon sank mark Jöns-Jöns gård Fetedastränderna holmar
?Hallen by Bodbackbrännan terräng Jöns-Pers gårdar Flon myr
Hallen by Bodbackbäcken bäck Kjels gård Fuan å
Hallen by Bodbackmyren myr Klas´ gård Fudan å
Hallen by Bodhån sjö Klint gård Fumoarna moar
Hallen by Bodmyren myr Larsgården gård Födelsbäcken bäck
Hallen by Bodmyren myr Nordgården gård Galtholmen holme
Hallen by Bodnäset näs Nybodarna fäb. Galtholmen, se Kvarnsjöholmen holme
Hallen by Bodnäset näs Nybodarna fäb. Galtholmen, se Holmen holme
Hallen by Bodnäset näs Nygården gård Galtholmviken vik
Hallen by Bodnäsviken vik Nyhem gård Gammalbodberget berg
Hallen by Bodsjöbäcken bäck Nyhem gd Gammalbodberget berg
Hallen by Bodtjärnen tjärn Nästelbodarna fäb. Gammalbodbäcken bäck
Hallen by Bredbottenmyren myr Nästelbodarna fäb. Gammalbodloken tjärn
Hallen by Bredhån del av Flåsjön Nästelbodarna fäb.vall Getingänget myr- och ängsmark
Hallen by Bredmyren myr Nästeln torp Gormenån å
*Hielnes Saknas Brunnan å Nästeln torp Grannen sjö
Härvallen fäbod? Brunnstöten berg Ollsta gård Grossmyrtjärnen tjärn
Jörnvallen fäbod Brändåsen ås Ollsta bebyggelse Groviken vik
Klipkojan koja Brändåsen ås Ol-Pers gård Gruvedan eda
Källstakojan koja Brännbodberget berg Ol-Ols gård Gruvedan å-utvidgning
Lillsved gd:ar /Se Brötedan sjö Paradisbodarna fäb. Gruvedan del av älv
Lövdalsbodarna f.d.? fäbodar Buförnäset näs Paradisbodarna, se Paradisvallen fäb. Guldbergsudden udde
Ny bodarna fäbod Bullen terräng Paradisbodarna fäb.vall Guldhögen bergshöjd
Nästelbodarna fäb. Bullen strand terräng Paradisvallen fäb. Gunnarstan vik
Paradisvallen fäb. Burhusbäcken bäck Paradisvallen fäb. Gårdmyrbäcken bäck
Rammbergsbodarna f.d. fäbodar Burhustjärnen tjärn Per-Ols gård Gårdmyrbäcken bäck
Skalbodarna fäb. Bynimyren myr Rambergsbodarna fäb. Gårdmyren myr
Skalänget gd:ar /Se Byxmyren myr Rambergsbodarna fäb. Gårdmyren myr
Skarpåsstugan skogskoja Båthusnäset näs Rödbäckåsen fäb. Gårdmyren myr
Tåssåsen by /Se Båthustjärnen tjärn Palomons gård Gårdmyrtjärnarna tjärnar
Västeråsen o. (el.) Österåsen byar Bäckmyren myr Skalbodarna fäb. Gårdmyrtjärnarna tjärnar
Västeråsen o. (el.) Österåsen byar Bölesvågen del av Ljungan Skalbodarna fäb. Gårdmyrtjärnen tjärn
?Västeråsen o. (el.) Österåsen byar Börtnessjön sjö Skalen gårdar och torp Gölumyren myr
?Västeråsen o. (el.) Österåsen byar Bösen berg Skalvallen fäb. Görntjärnen tjärn
?Västeråsen o. (el.) Österåsen byar Djupendal dal Skalänget gårdar och torp Hallberget berg
?Västeråsen o. (el.) Österåsen by(ar) Djuptjärnen tjärn Skalänget gårdar och torp Hamploken tjärn
Västeråsen o. (el.) Österåsen by(ar) Djuptjärnflon myr Skansmon gård Hansviken vik
Västeråsen o. (el.) Österåsen byar Drolet f.d. slåtteränge Skarpmon gård Harksundet ängsslått
Västeråsen och/eller Österåsen byar Ejnarsmyren myr Skarpmon gd Herrvadet sund
Västeråsen o. (el.) Österåsen byar Ekorrbäcken bäck Stadins torp Herrvadsängena myr- och ängsmark
Västeråsen by /Se Falltjärnen tjärn Storhallen by Holmarna holmar
Vävelstorpet torp Fetedan del av älv Storhallen by Holmen holme
Åsvallen fäb. Fiskbäcken bäck Storhallen poststn, Hopmyren myr
Äldbodarna fäb. Fisktjärnarna tjärnar Storhallen by Hålen sjö
Äldåkvarnen kvarn Fisktjärnen tjärn Sundvis gård Hålen sjö
Östansjö gd:ar /Se Fisktjärnen tjärn Svens gård Hålen sjö
Öster-Galåbodarna fäbodar Fiskån å Uppgården gård Hålen sjö
Österåsen o. (el.) Västeråsen byar Flåsjöberget berg Upptorpet torp Hårdskallbäcken bäck
?Österåsen o. (el.) Västeråsen byar Flåsjödammet damm Utbacken gård Hårdskalludden udde
?Österåsen o. (el.) Västeråsen byar Flåsjön sjö Utomåkrarna gård Härvadet grund
?Österåsen o. (el.) Västeråsen byar Flåsjön sjö Västbacken torp Höknäset näs
?Österåsen o. (el.) Västeråsen by(ar) Flåsjöskallen höjd Västbyn by Jårmenån å
Österåsen o. (el.) Västeråsen by(ar) Flängedalen dal Västeråsen by Jöllviken vik
Österåsen o. (el.) Västeråsen byar Flängen å Västeråsen by Jöns-Jönskullen bergshöjd
Österåsen och/eller Västeråsen byar Flängen å Västeråsen by Jörmenån å
Österåsen o. (el.) Västeråsen byar Forsbron bro /Se Åsansforsen torp Kalvholmen holme
Österåsen o. (el.) Västeråsen byar Fuan å Åsansforsen lhtr Killingholmen holme
Österåsen by /Se Fuan å Åsarna samhälle Killingholmen, se Kvarnsjöholmen holme
  Fuan biå Åsarna samhälle Knotterholmen, se Kvarnsjöholmen Saknas
  Fuan å Åsarna station järnvägsstation Krogtjärnen tjärn
  Fuan å Åsarna station jvstn Kumptjärnen tjärn
  Fuan å Åsarne tätort Kumptjärnen tjärn
  Fuan å Åsbrännan fäb. Kumptjärnen tjärn
  Fuaån, se Fudan å Åsbrännan fäb.vall Kumptjärnmyren myr
  Fudan å Åshmds gård Kvarnbäcken bäck
  Fumoarna ås Åslunds, se Björnhammaren gård Kvarnsjöholmen holme
  Fumoarna moar /Se Åslunds gd Kvarnsjöholmen holme
  Funa Elf, se Fuan å Äldbodarna fäb. Kvarnsjöholmen holme
  Funa Elf, se Fuan å Äldbodarna fäb. Kvisseln vik
  fuuåhn, se Fuan å Äldbodarna fäb.vall Lidarna skogås
  Fuåsen ås Äldkrogen gårdar Lillbjörnberget, se Åsberget Saknas
  Födelsbäcken bäck Älderkrogen lht Lillbösen berb?
  Galberget berg Äldkrogen lht Lillnästeln del av sjö
  Galbergstjärnen tjärn Äldkrogen lht Lillnästeln sjö
  Galbergsänget terräng Äldåkvarnen kvarn Lilltjärnen tjärn
  Galbäcken bäck Äldåkvarnen kvarn Lilltjärnmyren myr
  Galtholmen holme Östansjö gårdar Ljungan älv
  Galån å Östansjön by Lokarna myr
  Galån å Östbyn, se Österåsen by Lokarna myr
  Gammalbodberget berg Österåsen by Lokarna myr
  Gammalbodbäcken bäck Österåsen by Lokbäcken bäck
  Gammalbodloken vattensamling Österåsen by Långmyren myr
  Gavelknallen höjd   Långmyren myr
  Gavelängena terräng   Långmyren myr
  Getingängesbackarna backar   Mellanbäcken bäck
  Getingänget sank mark   Midsommarsmyren myr
  Getryggen terräng   Milskiftmyren myr
  Getryggen myr   Milskiftmyren myr
  *Giörmundsån å   Myrnäset näs
  Glansbacken ägomark   Nilsholmen holme
  Glasögontjärnarna tjärnar   Nipan berg
  Grannen sjö   Nipan berg
  Grannen sjö   Nipdalen dal
  Graven terräng?   Nordsjön sjö
  Graven terräng?   Notön ö
  Groholmen myrholme   Notön ö
  Grossmyrtjärnen tjärn   Nymyrbäcken bäck
  Groviken vik   Nymyren myr
  Gruchen sjö   Nällsjön sjö
  Gruckhån sjö   Nällsjön, se Stornällsjön sjö
  Grundsjöbäcken bäck   Nällsjöån å
  Grundsjötjärnen del av Flåsjön   Nällsjöån å
  Gruvedan del av älv   Näset näs
  Grönavan tjärn   Nästelbodviken vik
  Gullbergsudden udde   Nästeln skogsomr.
  Gullhögen höjd   Nästelsjön sjö
  Gutmyren myr   Ol-Bengtsviken vik
  Gårdmyrbäcken bäck   Paradisbäcken bäck
  Gårdmyren myr   Paradisbäcken bäck
  Gårdmyrtjärnarna tjärnar   Paradisbäcken bäck
  Gäddtjärnarna tjärnar   Ramberget berg
  Görsgårdsmyren myr   Ramberget berg
  Görsgårdsmyren myr   Raskan å
  Halmen, se Hålen sjö   Raskbäcken bäck
  Halmen, se Hålen sjö   Rismyren myr
  Halvar-Jönsänget terräng   Rågsvedholmen, se Kvarnsjöholmen Saknas
  Hammar myren myr   Råkmyrbäcken bäck
  Hammarsmyrarna myr   Råkmyren myr
  Hamploken tjärn   Räckmyren myr
  Hamrarna terräng   Röbäckåsen ås
  Hamrarna berg   Rödbäckmyren myr
  Hansviken vik   Rödbäcksåsen skogås
  Harksundet terräng   Rödbäckåsen ås
  Harviken terräng   Rödmyrbäcken bäck
  Hemmyren myr   Rödmyren myr
  Herrvadet sund /Se   Rödmyren myr
  Herrvadet sund /Se   Rödmyren myr
  Herrvadet sund   Rönäset näs
  Herrvadsängena terräng   Rönäset näs
  Holmarna ö   Rönäset näs
  Holmbergsmyren myr   Sergeantholmen holme
  Hopmyrbäcken bäck   Sivertflon myr
  Hopmyren myr   Sjåtan myr
  Hundstjärnen tjärn   Sjöängena myr- och ängsmark
  Hålen sjö   Skalbackdalen myr- och dalsänka
  Hålen sjö   Skalberget berg
  Hålen sjö   Skalberget berg
  Hålen sjö   Skalbäcken bäck
  Hålen sjö   Skansholmen holme
  Hålen sjö   Skravelberget berg
  Hålen sjö   Skäftesmyren myr
  Hålen sjö   Slyrvikarna vikar
  Hålen sjö   Sommarberget berg
  Hålen sjö   Stavarmyren myr
  Hålen sjö   Storbergsudden udde
  Hålln, se Hålen sjö   Storflobäcken bäck
  Hårdskalludden udde   Storflomyren myr
  Häggdalsmyren myr   Storflomyren myr
  Häggnäset näs   Storflomyren myr
  Hästhagaberget berg   Storflon myr
  Hästskoloken tjärn   Storholmen holme
  Högbrännmyren myr   Stormyren myr
  Högbrännmyren myr   Stormyren myr
  Höknäset näs   Stornällsjön sjö
  Hömyren myr   Stornällsjön sjö
  Johannesänget myr   Stortjärnen tjärn
  Jongna fluvius, se Ljungan älv   Storänget hårdvallsområde
  Jångna e-f, se Ljungan älv   Storön ö
  Jårmenån å   Sundet sund
  Järnhatten sten /Se   Sönneravan vik
  Jöllviken vik   Torrås-sved holme
  Jönsmyren myr   Tvärmyrbäcken bäck
  Jörgholmen del av Ljungan o. Börtnessjön   Tvärmyren myr
  Jörn-Persänget terräng   Undunstjärnen tjärn
  Kalkbäcken bäck   Undustjärnen tjärn
  Killingholmen holme   Undustjärnen tjärn
  Klingeredan sjö   Valptjärnen tjärn
  Knotterholmen holme   Vatan Saknas
  Krog-Stormyren myr   Vimmelstjärnen tjärn
  Krogtjärnen tjärn   Vimmelstjärnen tjärn
  Krokmyren myr   Vemmelstjärnen tjärn
  Kronloken sjö   Vinäset näs
  Kronloken tjärn   Vinäset näs
  Kronskogsberget berg   Vitmossmyren myr
  Kråkholmen holme   Votmyrarna myr
  Kullen höjd   Voxängesholmarna holmar
  Kvarnbacken höjd   Voxänget ängsmark
  Kvarnbrännan skogsmark   Våtmyren myr
  Kvarnbrännan skogsmark   Våtmyren myr
  Kvarnbäckdalen dal   Västängena ängsmark
  Kvarnbäcken bäck   Årberget skogås
  Kvarnbäcken bäck   Årberget, se Åsberget berg
  Kvarnforsen f.d. fors?   Årberget berg
  Kvarnknallen höjd   Årmyren myr
  Kvarnstranden strand   Årmyren myr
  Kvisseln vik   Årbergsmyren myr
  Kvisseln tjärn   Åsansforsen fors
  Kvisslen vik /Se   Åsberget berg
  Kåmptjärnen tjärn   Åsberget berg
  Källberget berg   Åsberget berg
  Källbergsängena myr   Äldavan vik
  Källmyren myr   Äldbodviken vik
  Lageränget terräng   Älden sjö
  Lapploken tjärn   Äldern sjö
  Larssonkojtjärnen tjärn   Äldern sjö
  Lill-Björnberget höjd   Äldern sjö
  Lill-Börtnen sjö   Älderån å
  Lill-Börtnesberget berg   Äldån å
  Lillfjället fjäll   Äldån å
  Lill-Galberget berg   Äldån å
  Lillhammaren höjd    
  Lill-Kringelmyren myr    
  Lillmyren myr    
  Lill-Nästeln del av sjö    
  Lill-Rödmyren myr    
  Lillsiöån, se Nällsjöån å    
  Lillsjön sjö    
  Lill-Skalbergsmyren myr    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lill-tjärnen tjärn    
  Lilltjärnen tjärn    
  Lilltjärnmyren myr    
  Lillvålen terräng    
  Lill-Vävelssjön sjö    
  Lima-Mattisdalen dal    
  Linjesmyren myr    
  Ljungan älv    
  Ljungan älv    
  Ljungan älv    
  Ljungan älv    
  Ljungan älv    
  Ljungan älv    
  Ljungan älv    
  Lokarna myr    
  Lokbäcken bäck    
  Lokbäcken bäck    
  Långavan sjö    
  Långholmen myrholme    
  Långhässjemyren myr    
  Långmyrberget berg    
  Långmyren myr    
  Långmyren myr    
  Långsvedavan del av älv    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Lövan å    
  Lövan å    
  Lövberget berg    
  Lövhögen höjd    
  Lövhögmyrarna myrar    
  Markisviken vik    
  Matsäckbäcken bäck    
  Matsäcktjärnen tjärn    
  Mellantjärnen tjärn    
  Midsommarsmyren myr    
  Millskiftmyren myr    
  Mjöingsbäcken bäck    
  Mjöingsbäcken bäck    
  Mjöingsbäcken bäck    
  Mjöingsmyrarna myrar    
  Mossatjärnen tjärn    
  Myrhusmyren myr    
  Neder-Bergmyren myr    
  Neder-Brunntjärnen tjärn    
  Neder-Lillavan del av Lövan    
  Neder-Råbergs tjärnen tjärn    
  Nilsbodberget berg    
  Nilsedet del av Arån    
  Nils-Hanstjärnen tjärn    
  Nilsholmen holme    
  Nipan berg    
  Nordtjärnen tjärn    
  Notön ö    
  Nybodtjärnen tjärn    
  Nymyren myr    
  Nymyren myr    
  Nåll--ön, se Nällsjön, Stora sjö    
  Näckrostjärnen tjärn    
  Nällsjön sjö    
  Nällsjön, Stora sjö    
  Nällsjön, Stora sjö    
  Nällsjöån å    
  Nällsjöån å    
  Näslundstjärnen tjärn    
  Näsmyren myr    
  Nästelsjön sjö    
  Nästelsjön sjö    
  Nästelsjön sjö    
  Nästelsjön sjö    
  Nästelsjön sjö    
  Nästelsjön sjö /Se    
  Nästelsjön sjö    
  Nästelsjön sjö    
  Nästen, se Nästelsjön sjö    
  Nästersjön sjö    
  Näställn Lacus, se Nästersjön sjö    
  Paradisbäcken bäck    
  Pelleberget berg    
  Per-Karlstjärnen tjärn    
  Piprörloken tjärn    
  Ramberget berg    
  Ramberget berg    
  Ramberget berg    
  Rammberget berg    
  Rammbergstjärnen tjärn    
  Raskarna terräng    
  *Raskbäcken bäck    
  Remsberget berg    
  Remstjärnen tjärn    
  Ringbrynnsbäcken bäck    
  Ringbrynnsbäcken bäck    
  Ringbrynnstjärnarna tjärnar    
  Rockmyren myr    
  Rullbotjärnen tjärn    
  Råberget berg    
  Råberget berg    
  Råberget berg    
  Råbergsknallen höjd    
  Råkmyrbäcken bäck    
  Råkmyren myr    
  Rödbäckåsen ås    
  Rödingstjärnen tjärn    
  Rödmossaflon sank mark    
  Rödmossaflon sank mark    
  Rödmyrbäcken bäck    
  Rödmyrbäcken bäck    
  Rödmyrbäcken bäck    
  Rödmyrbäcken bäck    
  Rödmyren myr    
  Rödmyren myr    
  Rödmyren myr    
  Rödmyren myr    
  Rödmyren myr    
  Rödmyrmon höjd    
  Rödnäset näs    
  Röningen myr    
  Rörtjärnen tjärn    
  Röstarna berg    
  Sergeantholmen holme    
  Siktjärnarna tjärnar    
  Sillret utvidgning av Ljungan    
  Siltjärnarna tjärnar    
  Sivertflon sank mark    
  Sjautan myr    
  Sjautnäset terräng    
  Sjättemyren myr    
  Sjöängena terräng    
  Skalbackdalen dalgång    
  Skalberget berg    
  Skalberget berg /Se    
  Skalbäcken bäck    
  Skalänget terräng    
  Skansholmen holme /Se    
  Skansholmen holme    
  Skarpåsen ås    
  Skriksviken sjö    
  Skäftesmyren myr    
  Skäftestjärnen tjärn    
  Skällermyren myr    
  Slagan höjd    
  Slåttrösthammaren berg    
  Slättberget berg    
  Småmyrarna myrar    
  Snöplogmyren myr    
  Sommarberget berg    
  Sotbrännan terräng    
  Spryngedalen dal    
  Stavarmyren myr    
  Stavbrännan hemman    
  Stavbrännbäcken bäck    
  Stavbrännhöjden höjd    
  Stavsjön del av sjö    
  Stenavaforsen f.d. fors    
  Stenberget berg    
  Stenberget berg    
  Stenflon sank mark    
  Sten-Olletjärnen tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stillåviken del av sjö    
  Stolbergsudden udde    
  Storavan sjö    
  Stor-Börtnesmyren myr    
  Storflobrännan terräng    
  Storflobäcken bäck    
  Storflon sank mark    
  Storflon sank mark    
  Storflon myr    
  Stor-Grossmyren myr    
  Storholmen holme    
  Stormuren höjd    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyrhöjden höjd    
  Stormyråsen ås    
  Stor-Nällsjön sjö    
  Stor Nästelsiön, se Nästelsjön sjö    
  Stor-Rödmyren myr    
  Storsjöloken tjärn    
  Storsjön sjö    
  Stortjärnberget berg    
  Stortjärnen sjö    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Storviden höjd    
  Storvältan höjd    
  Stor-Vävelssjön sjö    
  Storänget myr    
  Storänget terräng    
  Storön ö    
  Storöringtjärnen tjärn    
  Storöringtjärnen tjärn    
  Stranden strand vid Börtnessjön    
  Stygghuvudet berg    
  Stygghuvudet höjd    
  Styggtjärnen tjärn    
  Ståmsedebacken backe    
  Stånghån del av sjö    
  Surdalen dalgång    
  Svanhån del av sjö    
  Svartbäcken bäck    
  Svartholmen myrholme    
  Svarthögen höjd    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svartåshöjden höjd    
  Svartänget sank mark    
  Svartänget myr    
  Sveduknallen berg    
  Sven-Erstjärnen tjärn    
  Sven-Ersänget myr    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågmyrdalen dal    
  Sönneravan vik    
  Sörtjärnen tjärn    
  Talledan del av bäck    
  Tallflohöjden höjd    
  Tallflon sank mark    
  Taskbacken höjd    
  Tjärdalsmyren myr    
  Tornmyren myr    
  Torrholmen terräng    
  Tröjåsen ås    
  Tvärmyrbäcken bäck    
  Tvärmyren myr    
  Tyskland terräng    
  Tyskland terräng    
  Tävjebäcken bäck    
  Uggen berg    
  Undanstjärnen tjärn    
  Valptjärnen tjärn    
  Vintermyren myr    
  Vinäset näs    
  Vitmossamyren myr    
  Votmyren myr    
  *Våftjärn sjö    
  Vågsängesmyren myr    
  Vågsänget terräng    
  Vämmelstjärnen tjärn    
  Väster-Mjöingen sjö    
  Väster-Mjöingen sjö    
  Västerslåtten terräng    
  Väster-Svartåsen ås    
  Västängena myr    
  Västängesdammen damm    
  Vävelsberget berg    
  Vävelsberget berg    
  Vävelshån del av sjö    
  Ytter-Grucken sjö    
  Ytterst-Bodsjön sjö    
  Ålden, se Äldern sjö    
  Ålden, se Äldern sjö    
  Ålden, se Älden sjö /Se    
  Ålden siön, se Älden sjö    
  Årberget berg    
  Årbergsmyren myr    
  Årmyren f.d. myr    
  Åsansforsen fors    
  Åsberget berg    
  Åstjärnen tjärn    
  Åsvalltjärnen tjärn    
  Äldavan vik    
  Äldbodviken vik    
  Älden sjö    
  Äldern sjö    
  Äldern sjö    
  Äldern sjö    
  Äldern sjö    
  Äldern sjö    
  Äldern sjö    
  Älden sjö /Se    
  Äldern sjö    
  Äldern sjö /Se    
  Äldern sjö    
  Älden sjö    
  Äldflon sank mark    
  Älderån å    
  Äldmyrbäcken bäck    
  Äldmyren myr    
  Äldsanden terräng    
  Äldå magasinet regl. vattenmagasin    
  Äldån å    
  Älgtjärnen tjärn    
  Ällen Lacus, se Äldern Saknas    
  Änget ägomark    
  Ön ö    
  Öster-Mjöingen sjö    
  Över-Lillavan del av å    
  Över-Råbergstjärnen tjärn    

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.