ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bräcke socken : Jämtlands östra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 302 Naturnamn : 1355 Bebyggelsenamn : 259 Naturnamn : 1684
Bräcke sn Abborrtjärnbäcken bäck Bräcke sn sn Nummerförteckning förteckning
Bräcke sn Abborrtjärn tjärn Bräcke Saknas Nummerförteckning förteckning
Bräcke sn Abborrtjärnen tjärn Bräcke sn Nummerförteckning förteckning
Bräcke sn Agnelsjön sjö Bräcke sn Nummerförteckning förteckning
Bräcke sn Agnelsjön sjö Bräcke municipalsamhälle Nummerförteckning förteckning
Bräcke sn Agnelsjön sjö Bräcke sn Nummerförteckning förteckning
Bräcke sn Agnelsjön sjö Bräcketackan inbyggarbeteckning Abborrloken tjärnar
Bräcke sn /Se Agnelån å Bräcke-tackor inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Bräcke sn Alanäsflon myr Bensjö by Abborrtjärnen tjärn
Bräcke sn Alderolsnäset udde Bensjö by Abborrtjärnen tjärn
(?)Bräcke sn Allmänningstjärnen tjärn Bensjö Saknas Abborrtjärnen tjärn
Bräcke sn Allmänningstjärnbäcken bäck Bensjöbacken hp Alder- se Older- Saknas
Bräcke sn *Altarstenbäckbron bro Bensjötorp avs. Alderolsnäset näs
Bräcke sn *Altarstenen stenblock o. gränsmärke Bjällbo lht Allmänningstjärnen tjärn
Bräcke sn Altarstenen stenblock o. gränsmärke Björkbacka, se 3 Gråssjön Saknas Allmänningstjärnen tjärn
Bräcke sn Altarstenen stenblock o. gränsmärke Björknäs lht Allmänningskilen, se Hemskogkilen skogsskifte
Bräcke sn Altarstenen stenblock o. gränsmärke Björkänge hmn Altarstenen sten
Bräcke sn Altarstenen sten /Se Blomtäkten tomt Altarstenen stenblock
(?)Bräcke sn Altarstenen gränsmärke /Se Bondkvarnen kvarn Altarstenen sten
Bräcke sn Altarstensbäcken bäck Bovallen bebyggelse Allmänningtjärn tjärn
*Bräcko = Bräcke? gmlt gränsmärke Altarstensbäcken bäck /Se Bräckebodarna fäbodar Altarstensbäcken bäck
Bräcke sn /Se Altarstensänget slåttermark Bräckeby, se Prästbordet el. Bräckeby by Altarstensbäcken bäck
Bräcke sn Angelsjön sjö Bräcke ålderdomshem bebyggelse Altarstensbäcken bäck
Bräcke sn Angelsjön sjö Bräckeby by Altarstensbäcken bäck
Bräcke sn Angnesion, se Angelsjön sjö Bräckhem lht Altarstensbäcken bäck
Bräcke sn Aspnäset näs Bröckling by Altarstensbäcken bäck
Bräcke sn Avundsnäset näs Bröckling by Altarstensnäset näs
Bräcke sn Backänget sankmark Bröckling by Altarstensnäset näs
Bräcke sn Badaviken vik Bröckling by Andstutholmen holme
Bräcke sn Badstugunäset näs Bröcklingbodarna fäbodar Andstutholmen Saknas
Bräcke sn Badstugunäset näs /Se Bygget hmd o torp Andstutstenen sten
Bräcke sn Badstugunäset udde Bygget by Andstutstenen Saknas
Bräcke sn Badstugunäset näs o. gränsmärke Bygget Saknas Agnelån å
Bräcke sn Badstugunäset näs Drolet, se Tjockdrolet Saknas Angnelsjöberget berg
Bräcke sn Badstugunäset näs Drolet, se Tjockdrolet fäb. Angnelsjön sjö
Bräcke sn Badviken vik Dysjön lastageplats o banvaktstuga Abgelsjön sjö
Bräcke sn Bakviken vik Dysjön järnvägsstation Angelsjön sjö
Bräcke sn Bastsiön, se Bådsjön sjö Edbacken bebyggelse Angnelån å
Bräcke sn *Benne fiske Saknas Edebacken, se Skrotbacken gård Angelån å
Bräcke sn Bensjö sjö Edlingsbodarna + fäbodar Angelån, se Agnelån å
Bräcke sn *Benne fischie Saknas Eriksberg hmd Asplunden åker
Bräcke sn Bensjön sjö Erik-Svensbodarna fäb. Aspnäset näs
Bräcke sn Bensjön sjö Furuhagen sinneslöanstalt Aspnäset näs
Bräcke sn Bensjön sjö Furulund, se 4 Gråssjön Saknas Avunden näs
Bräcke sn Bensjön sjö Förarbygget +, se Bygget Saknas Avundnäset, se Avunden Saknas
Bräcke sn Bensjön Saknas Förarbygget, se Bygget hmd Avundviken vik
Bräcke sn Bensjön sjö Gammalbodarna fäbodar Badaviken vik
Bräcke sn Bensjön sjö Gammalbodarna f.d. fäb. Baggslåtten f.d. slått
Bräcke sn Bensjön sjö /Se Gammalbodarna fäb. Barklåbrännan bränna
Bräcke sn Bensjön sjö Gimån hållplats Bensjöbäcken bäck
Bräcke sn /Se Bensjön sjö Gråsjöbodarna fäb. Bensjön sjö
Bräcke sn /Se Bensjön sjö Gråsjön by Bensjön sjö
Bräcke sn /Se Bensjöån å Gråsjön by Bensjöån å
Bräcke sn /Se Benstensmyran myr Gråssjön by Benstenen + sten
Bräcke sn /Se Bensjön sjö /Se Gråssjön by Benstenmyran myr
Bräcke sn /Se Bergflobäcken bäck Gråssjön Saknas Benstensmyren myr
Bräcke sn /Se Bergflon sankmark Gråssjön Saknas Bergflon myr
Bräcke by o. sn /Se Bergflon myr Gråssjön Saknas Bergflon myr
Bräcke sn /Se Bergmyrberget berg Gråssjön Saknas Bergmyrberget berg
Bräcke sn /Se Bergmyrtjärnen tjärn Gråssjön Saknas Bergmyren myr
Bräcke sn /Se Bergslåtten myr Grönbo avs. Bergmyrtjärnen tjärn
Bräcke sn /Se Bergsslåttjärnarna tjärnar Grönviken by Bergslåtten slått
Bräcke sn /Se Biskopnäserå udde Grönviken by Bergslåttjärnarna tjärnar
*Backe »ödisgotz» *Biskopsnäsrå gränsmärke (?) Grönviken Saknas Bergsved svedjeland
Bensjö by Björkmyran sank mark Grönviken Saknas Björkmyran myr
Bensjö by Björknäsudden udde Grönvikens kraftstation kraftstation Björknäsudden udde
?Bensjö by Björndalen dalgång Gärdinskojan koja Björnbergsknulen höjd
Bensjö by Björnflon myr Göranbodarna fäb. Björnflon myr
Bensjö by Björnhålet myr Haglundstorpet f.d. torp Björnhålet myr
Bensjö by? Björnkullarna berg Hallslätten avs. Björntjärnen tjärn
Bensjö by? Björntjärnen tjärn Hemgården, se Bräcke ålderdomshem Saknas Björntjärn tjärn
Bensjö by Björnudden udde Hemmet, se Bräcke ålderdomshem Saknas Björnänget änge
Bensjö by Blanktjärnen tjärn Hemsjö by Blekbäcken bäckdel
Bensjö by Blekbäcken bäck Hemsjö eller Lillkrogen by Blekbäcken Saknas
Bensjö by Blekflon myr Hemsjö eller Lillkrogen, se 2 Lillkrogen gd Blekbäcksmyran, se Byggesmyran Saknas
Bensjö by? Blektjärnbäcken bäck Hemsjöbodarna fäb. Blektjärnbäcken bäck
Bensjö by Blektjärnen tjärn Hemskogskilen by Blektjärnen tjärn
Bensjö Saknas Blektjärnen tjärn Hemskogskilen skogsmark Blektjärnen tjärn
Bensjö Saknas Blötänget myr Herrgården, se Eriksberg hmd Bliaåkern åker
Bensjö by Bodberget berg Herrgårdsbodvallen fäb. Bliaåkern åker
Bensjö by Bodberget berg Holmtjärn med Åsmarken skogsmark Blomflon flo
Bensjö by Bodbergsplatån berg Holmtjärn med Åsmarken by Blåbärnäset näs
Bensjö by Bodbäcken bäck Holmtjärn med Åsmarken f.d. by, nu öde betesmark och bolagsskog Blötänget änge
Bensjö by Bodflon kärr Holmtjärn med Åsmarken by Boberget berg
Bensjö by Bodmyran myr Holmtjärn med Åsmarken, se 1 Holmtjärnskilen gd Bockflon myr
Bensjö by /Se Bodsjön sjö Holmtjärnskilen by Bodberget berg
Bensjö by /Se Bodsjön sjö Holmtjärnskilen, se 1 Holmtjärn med Åsmarken Saknas Bodberget berg
Bensjö by /Se Bodsjön, Nedre sjö Holmtjärnskilen gd Bodberget berg
Bensjö by /Se Bodsjön, Nedre sjö Hotell Fusk sportstuga Bodberget berg
Björknäs gd /Se Bodsjön, Övre sjö Hällsluten by Bodberget berg
Boda gd /Se Bodtjärnarna tjärnar Hällsluten by Bodbäcken bäck
Bräcke kyrkby Bodtjärnberget berg Höglunda torp o avs. Bodbäcken bäck
Bräcke m:e /Se Bodtjärnbäcken bäck Isakåsen +, se Åsen Saknas Bodbäcken bäck
Bräckeby by Bodtjärnbäcken bäck Jonas-Petters gd Bodbäcken bäck
Bräckeby by Bodtjärnbäcken bäck Karlsborg avs. Bodbäcken bäck
Bröckling by Bodtjärnbäcken bäck Karlsborg avs. Bobäcken bäck
Bröckling by? Bodtjärnen tjärn Karlsro lht Boflon myr
Bröckling by Bodtjärnen tjärn Kilen, se Holmtjärn me Åsmarken by Bodflon floar
Bröckling by Bodtjärnen tjärn Kilen, se 1 Holmtjärn med Åsmarken Saknas /Se Bodhöjden höjd
Bröckling by /Se Bodtjärnen tjärn Klockargården+ lht Bomyran myr
Gimån gd:ar /Se Bondkvarnflon myr Knipan öde torp Bodsjöhöjden höjd
Glaumshöfd berg? Bossiön, se Bodsjön, Nedre sjö Kotjärn banvaktsstuga Bodsjön sjö
Gråssjön by /Se Boställsstranden strandremsa Krakastad banvaktsstuga Bodsjön sjö
Gråsjö by /Se Boställsstranden myr Kristentorpet kronotorp Bodsjön sjö
Gråsjö by /Se Boviken vik Kullen torp Bodsjön sjö
Gråsjö by /Se Brattfallbackarna höjd Kvarnbäckstugan banvaktstuga Bodsjön, Östra sjö
Grönviken by Broken sank mark Kvarnsved hmd Bodsjön, Övre och Nedre sjöar
Grönviken by Bräckan berghäll /Se Kvarnsved torp Bosveden skogsmark
Grönviken by Bräckan berghäll /Se Kvarnsved torp Bodtjärnarna, se Räggbodtjärnarna tjärnar
Grönviken by Bräckefjärden fjärd Kvarnvallen öde torp Botjärnarna tjärnar
?Grönviken by Bräckefjärden fjärd Kälabodarna fäbodar Bodtjärnberget berg
Grönviken by Bräckefjärden fjärd Kälabodarna fäb. Bodtjärnen tjärn
Grönviken by? Bräckesjön sjö /Se Landmarkskojan kolarkoja Bodtjärnen tjärn
Grönviken by Brännbäcken bäck Libomstorpet torp Bodtjärnen tjärn
Grönviken by Bräcklingberget berg Lillgråsjösved öde torp Bodtjärnen tjärn
(?)Grönviken by Bräcklingbodarna skogsområde Lillkrogen, se Hemsjö by Bodtjärnen tjärnar
Grönviken by Bröcklingstjärnen tjärn Lillkrogen gård Bolanden åker
Grönviken by? Bröcklingtjärnen tjärn Lillkrogen by Botjärnen tjärn
Grönviken by Byggestjärnen tjärn Lillkrogen Saknas Botjärnen tjärn
Grönviken by Bynsiön, se Dysjön Saknas Lillkrogen gd Boviken vik
Grönviken by Bådsjön sjö Lillsjöholmarna avs. Bodviken vik
Grönviken by Bådsjön sjö Ljungbergslogen f.d. bebyggelse Bondkvarndammet tjärn
Grönviken by Bådsjön sjö Ljuvadammet lht Bondkvarnflon myr
Grönviken by Båthusnäset näs Lovisabodarna fäbodar Brattfallbacken backe
Grönviken by Bäckflon sank mark Långnässved hmd Brattfallet bergstup
Grönviken by /Se Bäckholmen holme Lövhögen by Bredalen dal
Grönviken by /Se Saknas gränsmärke Lövlunda stuga Bredalsbäcken bäck
Hemsjö by Bäcken, se Åsbäcken bäck Martebo avs. Broken myr
?Hemsjön by Bäckåsen ängs-o. skogsmark /Se Mellangården hmn Brurstenen sten
Hemsjön by? Bärsmyran myr Mellangården hmd Brurstenen Saknas
Hemsjö by Bäverbäcken bäck Mellangårdskvarnen kvarn Brushällan berghäll
Hemsjö by Bäverbäcken bäck Moarna torp Brushällsved skogsskifte
Hemsjö by Bäverbäcktjärnarna tjärnar Mobacken hmn Bräcksbäcken bäckdal
Hemsjön by Bäverbäckviken vik Mon hmn Bräcksbäcken Saknas
Hemsjöskogen Saknas Böchlingssiön, se Bröcklingstjärnen tjärn Mordviken by Bräckefjärden fjärnd
Hemsjön by.? Dalsmyran myr Mordviksbodarna hmd Bräckerörmyren, se Rörmyran Saknas
Hemsjö by Dammberget berg Motorp hmn Bräckesjön sjö
Hemsjön by Dammbäcken bäck Märlingsbodarna fäb. Bräckeån å
Hemsjön by Dammbäcken bäck Märlmon öde torp Bräckänget änge
Hemsjö by »Diurssiöholm» gränsmärke /Se Nilsbo lht Brännbäcken bäck
Hemsjö by Djupdalsbäcken bäck Nils-Måns-Nilstorpet torp Bröcklingbäcken, se Sösjöån Saknas
Hemsjö by *Djupkärn rå gammalt gränsmärke Nils-Petterbodarna, se Överbodarna Saknas Bröcklingstjärnen, se Gårdstjärnen tjärn
Hemsjö by Djuptjärnarna, Små tjärnar Nordbodarna fäb. Bröcklingtjärn, se Gårdstjärn Saknas
Hemsjö by Djuptjärnen tjärn Norlstugan, se Norstugården Saknas Byggesmyran myr
Hemsjö by Djuptjärnen tjärn Nordstugården hmd Byggesmyren Saknas
Hemsjö by Djuptjärnsfligget berg, gränspunkt Norstugården bebyggelse Byggestjärn tjärn
Hemsjö by /Se Djuptjärnsfligget berg Norrländska tvärbanan Bensjö, se 9 Bensjö Saknas Byggtäkten åker
Hemsjö by /Se Djuptjärnsfligget berg och gränsmärke /Se Nors kraftstation kraftstation Båthusnäset näs
Hemskogskilen gd /Se Djuptjärnsfligget, Östra terräng Nybodarna fäb. Båthusnäset näs
Jamtaskóge Saknas *Djuptjärnsrå gammalt gränsmärke Nybodarna fäbodar Båthusnäset näs
Hälabodarna fäbodar /Se Djuptjärnsfligget berg Nyborg torp Båthusnäset näs
*Klockaretorpet Saknas /Se *Djuptjärnsfliggeröset gränsmärke Nyborg torp Båthusviken vik
Lillkrogen förr krog /Se Djuptjärnsfligget berg Nybygget +, se Bygget Saknas Båthusviken vik
Lillkrogen by /Se *Djuptjärnsrå gränsmärke Nygrensbodarna fäb. Bäckdrolet sumpig mark
Lövhögen gd /Se Djupåsbäcken bäck Nygården hmn Bäcken bäck
Mordviken by Djupåsen ås Näset hmd Bäckviken vik
Mordviken by Djupåsen ås Olausbodarna fäbod Bäckängesbäcken bäck
Mordviken by Djupåsen dalsänka /Se Per-Nilsbodarna f.d. fäb. Bäckänget änge
Mordviken by Djupåsmyran myr /Se Per-Olovbodarna fäbod Bäckänget äng
Mordviken by Djupöholmen holme Per-Påls gd Bärberget berg
Mordviken by Djupönäset udde Petter-Jonstorpet torp Bärsmyran myr
Mordviken by Drevviken vik Prästbordet el. Bräckeby by Bäverbäckbrännorna skogsmark
Mordviken by Dyrkulltjärnen tjärn Prästbordet, Bräckeby eller, se 1-2 Bräckeby gdar Bäverbäcken bäck
Mordviken by Dyngdalshöjden berg Risbacken f.d. fäb. Bäverbäcken bäck
Mordviken by Dyrkulltjärnen tjärn /Se Risbacken fäbod Bäverbäcken bäck
Mordviken by Dÿrsiöhälla, se *Dysjöhällen gränssten Räggbodarna fäb. Bäverbäcken bäck
Mordviken by Dyrsiön, se Dysjön sjö Räggen Saknas Bäverbäckdalen dal
Mordviken by Dÿrsiön, se Dysjön sjö Räggmarken by Bäverbäckholmen holme
Mordviken by *Dyrsjöhälla gränspunkt Räggmarken, se 1 Räggen Saknas Bäverbäcktjärnarna tjärnar
Mordviken by *Dyrsjöhälla gränsmärke Räggänget, se 5 Gråssjön Saknas Bäverbäcktjärnarna tjärnar
Mordviken by *Dyrsjöhälla gränspunkt Räggänget lht Bäverbäcktjärnarna tjärnar
Mordviken by *Dyrsjöhälla gränspunkt /Se Rävudden lht Bäverbäckviken vik
Mordviken by *Dyrsjöhälla gränspunkt Salomonssved avs. Cirkeltjärn, se Skärsköldtjärn Saknas
Mordviken by Dyrsjön, se Dysjön Saknas Salomonsved, se sved gård Dalsmyran myr
Mordviken by Dyrsjön, se Dysjön sjö Sandbacken banvaktsstuga Dalsmyren myr
Mordviken by Dysjöberget berg Sjöbo lht Dalsmyränget änge
Mordviken by Dysjöberget berg Sjöändan, se Sjöänden gårdar Dammberget berg
Mordviken by *Dysjöhällan gränssten Sjöändan torp Djupdalen bäckravin
Mordviken by *Dysjöhällen gränssten Sjöänden hmd Djupdalen dal
Mordviken by Dysjöhällan berghäll och gränsmärke /Se Sjöänden hmd Djupdalsbäcken bäck
Mordviken by Dysjömyran myr Sjöändsved hmd Djupdalsänget änge
Mordviken by Dysjön sjö Sjöändtorpet torp Djupdalsänget änge
Mordviken by Dysjön sjö Sjöändtorpet kronotorp Djupdalsänget äng
Mordviken by Dysjön sjö Skolgården, se 6 Gråssjön Saknas Djupeflon flo
Mordviken by Dysjön sjö Skrotbacken gård Djupeholmen holme
Mordviken by Dysjön sjö Slammeråsen öde gårdar Djupenäset näs
Mordviken by Dysjön sjö Slåttsved hmd Djupsjöfluggen, se Djuptjärnfligget Saknas
Mordviken by Dysjön sjö Småsjöbodarna öde fäb. Djuptjärnen tjärn
Mordviken by Dysjön sjö Spjällmyrsved avs. Djuptjärnen tjärn
Mordviken by Dysjön sjö Stensmyren bostadsbaracker Djuptjärnen tjärn
Mordviken by Dysjön sjö Storberget lht Djuptjärnsfligget berg
Mordviken by Dysjön sjö Stormyrriset bebyggelse Djupåsen ås
Mordviken by Dysjön sjö /Se Stormyrriset lhtt Djupåsmyren myr
Mordviken by *Dysjöröset gränsmärke /Se Storsved, se Sved gård Djupöholmen holme
Mordviken by Dysjöskallen berg Storsved hmd Djupönäset näs
Mordviken by Dysjöskallen berg Storsved lht Djävulshålet bäckravin
Mordviken by Dysjöskallen berg Stugusjöbodarna fäbodar Drevviken vik
Mordviken by Dysjöskallen berg Stugusjön by Drolviken, se Tjockdrolsviken Saknas
Mordviken by Dysjötjärnen tjärn Stugusjön byar Dyngdalen dalar
Mordviken by *Dysjötjärnsflygget berg Stugusjön by Dyrkalltjärnen tjärn
Mordviken by Eldtjärnberget berg Stugusjön, Västra by Dyrkalltjärnen tjärn
Mordviken by Eldtjärnberget berg Stugusjön, Östra by Dysjöberget berg
Mordviken by Eldtjärnen tjärn Svartsved gårdar Dysjöberget berg
Mordviken by Eldtjärnen tjärn Sved gårdar Dysjömyran myr
Mordviken by Erik-Bengtsberget berg Sveden del av Bensjö by Dysjömyren myr
Mordviken by Farmorshålet sank mark Svederna bebyggelse Dysjömyrtjärnen tjärn
Mordviken by Farsfarflon myr Svederna, se Stormyrriset lht Dysjömyrtjärna tjärn
Mordviken by Fasika berg Sven-Larsbodarna, se Överbodarna Saknas Dysjön sjö
Mordviken by Fasikan berg Sörgården + bebyggelse Dysjön sjö
Mordviken by Fasikberget, se Fasika berg Sösjö by Dysjön sjö
Mordviken by Fegdberget berg Sösjöbyn poststn Dysjön sjö
Mordviken by Fegdflon myr Sösjösågen såg Dysjöskallen höjd
Mordviken by Feristenen sten Sösjötorpet kronotorp Dysjöskallen berg
Mordviken by Finnmyran åker Tjockdrolet fäb. Dysjötjärnen, se Dysjömyrtjärnen tjärn
Mordviken by Fisketjärnarna tjärnar Tjockdrolet fäbod Dånabäcken bäck
Mordviken by Fiskdammen sjö Torparkvarnen kvarn Edlingsmyran myr
Mordviken by Fjortontjärnflon myr Torpet torp Eldtjärnen tjärn
Mordviken by Fjällbäcken bäck Tre tallar dansbana Eldtjärnen tjärn
Mordviken by Fjället berg Tunadal fäbod Ellaudden udde
Mordviken by Fjärflon myr Tväråsved fäb. Elltjärnberget berg
Mordviken by Flakafloberget berg Tväråsågen vattensåg Erik-Bengtsberget berg
Mordviken by Flakaflon åker Vallen Saknas Erik-Bengtssved skogstrakt
Mordviken by »Flarkekiärn» nuv. Djuptjärn /Se Vetsved hmd Erikhokstren skogsparti
Mordviken by Flenhällan berg Västeråkern, se Västiåkern Saknas Erikhokstren Saknas
Mordviken by /Se Flintberget berg Västgården + hmn Farpisshålet tjärn
Mordviken by /Se Flotersiön, se Flottringen sjö Västgården bebyggelse Farfarbacken backe
Prästbordet eller Bräckeby pastorsbost. /Se Flottjärnen tjärn Västergårdsbodarna fäb. Farsfarflon myr
Prästbordet eller Bräckeby komm.bost. /Se Flottringen sjö Västgårdsbodarna fäbodar Fasicka berg
Räggmarken by /Se Flottringen sjö Västigården + hmn Fegdberget berg
Slammeråsen ödeby /Se Flottringen sjö Västigården hmn Fejdberget berg
Slammeråsen öde gårdar /Se Flottringen sjö Västinygården, se Nygården Saknas Fegdflon myr
Strömsberg gd /Se Flottringen sjö Västiåkern hmn Feristen sten
Stugusjö by /Se Flottringen sjö Åhn by Finnmyran myr
Stugusjö by /Se Flottringen sjö Åhnsta lht Finnmyrbäcken, se Mycksjöbäcken Saknas
Sösjö by Flottringen sjö Åkersved hmn Finnmyrsved svedjeland
Sösjö by Flottringen sjö Ålderdomshemmet, se Bräcke ålderdomshem Saknas Fiskdammen tjärn
Sösjö by Flottringen sjö Åsberget by Fisketjärnarna tjärnar
Sösjö by Flottringen sjö Åsberget by Fisketjärnarna tjärnar
Sösjö by Flottringsberget berg Åsbergsbyn by Fiskeviken-hans-Målar-Pelle tjärn
Sösjö by Flottringsmyran myr Åsen by Fisktjärnarna tjärnar
Sösjö by Flottringsån å Åsen by Fjortontjärnflon flo
Sösjö by Flottringsån å Åsmarken, Holmtjärn med, se Holmtjärnskilen gd Fjällbäcken bäck
Sösjö by flutingen?, se Flottringen Saknas Öratjärndalen by Fjällbäcken bäck
Sösjö by »Flyggesiön» nuv. Dysjön /Se Öratjärndalsbodarna fäb. Fjället höjd
?Sösjö by Flymyrberget berg Öratjärnsdalen, se 1 Öretjärndalen Saknas Fjället skogsområde
Sösjö by Flåtringen, se Flottringen sjö Öretjärndalen Saknas Flakabacken skogsmark
?Sösjö by Flötersiön, se Flottringen sjö Öretjärndalen by Flakabacksslätten skogsmark
Sösjö by Flötersiön, se Flottrinten sjö Östbodarna, se Österbodarna fäb. Flakafloberget berg
Sösjö by Flötersiön, se Flottringen sjö Österbodarna f.d. fäb. Flakaflon flo
Sösjö by Flötersiön, se Flottringen Saknas Österbodarna fäb. Fligget bergbrant
Sösjö by.? Fuskberget berg Österbodarna fäbodar Flintberget berg
Sösjö by Fågelstockberget berg Östgården hmd Flintberget berg
Sösjö by Gammalbodberget berg Östgården + hmn Flottjärnen tjärn
Sösjö by Gammalbodberget berg Östgårdsbodarna fäb. Flottjärnen tjärn
Sösjö by Gammalbodberget berg Östgårdsbodarna Saknas Flottjärnen tjärn
Sösjö by Gammalbodflon kärr Östigården bebyggelse Flottjärnen tjärn
Sösjö by Gammalbodtjärnarna tjärnar Östorp avs. Flottringen sjö
Sösjö by Gammalbodtjärnen tjärn Östsved hmd Flottringen sjö
Sösjö by Gammalkvarnbäcken bäck Överbodarna fäbodar Flottringen sjö
Sösjö by Gammalängesbäcken bäck   Flottringsberget berg
Sösjö by Gammalänget myr   Flottringsberget berg
Sösjö by Gammel-Bodberget berg   Flottringsbovallen fäbodvall
Sösjö by Gammel-Bodtjärnen tjärn   Flottringsheden skogsmark
Sösjö by Getnäset näs   Flottringsmyran myr
Sösjö by Gillerflon myr   Flottringsmyren myr
Sösjö by /Se Gillertjärnen tjärn   Flottringsån å
Sösjö by /Se Gillertjärnen tjärn   Flyen, se Selet sel
Sösjö by /Se Gimnäset näs   Flyen, se Långselet lugnvatten
Åhskälen Saknas /Se Gimådal dal? /Se   Flymyren myr
Ån by Gimmån, se Gimån å   Flymyrriset skogstrakt
Ån by Gimån å   Frukostsved åker
Ån by Gimån å   Fågelstockbackarna bergknalle
Ån by Gimån å   Fågelstockberget berg
Ån by.? Gimån å /Se   Fågelstockberget berg
Ån by Glasberget berg   Fästmöhålet sumphål
Ån by Godberget berg   Förarlägdan äng
Ån by Godberget berg   Förartjärn, se Byggestjärn Saknas
(?)Ån by Gottlandsflon myr   Förartjärnen tjärn
Ån by Gransjöbäcken bäck   Förartjärnen tjärn
Å by Gransjömyran myr   Gammalbodberget berg
Ån by Gransjömyrberget berg   Gammalbodflon flo
Ån by Gransjön, se Stor-Gransjön sjö   Gammalboflon myr
Ån by Granstabäcken bäck /Se   Gammelbodtjärnarna tjärnar
Ån by Granstaflon terräng /Se   Gammelbodtjärnen tjärn
Ån by.? Granstamyran myr /Se   Gammalkvarnbäcken bäck
Ån by Granstatjärnen tjärn   Gammalkvarnbäcken bäck
Ån by Granstatjärnen tjärn /Se   Gammaltorptäkten åker
Ån by Granstaviken vik /Se   Gammalängesbäcken bäck
Ån by Granstaåsen skogsparti /Se   Gammalänget änge
Ån by Grodtjärnberget berg   Gammalänget åker
Ån by Grodtjärnbäcken bäck   Gammalänget slåtter
Ån by Grodtjärnen tjärn   Gammalboberget berg
Ån by Grusberget berg   Gammalbotjärnarna tjärnar
Ån by /Se Gråssjöbodarna öppen plats   Getnäset näs
Ån by /Se Gråssjön, se Gubby-Gråssjön sjö   Gillertjärn tjärn
Åsberget by /Se Västra Gråsjön sjö   Gillertjärnen tjärn
Åsberget by /Se Gråsjön, Västra sjö   Gillertjärnen tjärn
Åsberget by /Se Gråsjön, Västra sjö   Gillertjärnen tjärn
Åsen by /Se Gråsjön, Västra sjö   Gimman å
Öratjärnsdalen by /Se Gråssjön, Västra sjö   Gimnäset näs
Öratjärndalen by /Se Gråssjön, Västra sjö   Godberget berg
Örkälsdalen by /Se Östra Gråsjön sjö   Golvflon flo
  Gråsjön, Västra o. Östra sjöar   Gottlandsflon flo
  Gråssjö, Västra o. Östra sjöar   Gransjöbäcken bäck
  Gråsjön, Östra sjö   Gransjöbäcken bäck
  Gråsjön, Östra sjö   Gransjömyran myr
  Gråsjön, Östra sjö   Gransjömyrberget berg
  Gråssjön, Östra sjö   Gransjön sjö
  Gråssjön, Östra sjö   Gransjön tjärn
  Gråssjön, Östra sjö   Gransjön, se Storgransjön Saknas
  Gråssjön, Ö. o. V. Saknas /Se   Granstabäcken bäck
  Gråtrissved åker   Granstaflon myr
  Gröntjärnbacken höjd   Granstamyran myr
  Grönvikån å   Granstamyren myr
  Grönvikån å   Granstamyren myr
  Gräsmyran myr   Granstatjärnen tjärn
  Grönberget berg   Granstatjärnen tjärn
  Gröntjärnen tjärn   Granstatjärnen tjärn
  Grönvikaån å   Granstaviken vik
  Grönvikshålet sank mark   Granstaviken vik
  Grösiögarne, se Gråsjön, Västra o Östra sjöar   Granstaåsen ås
  grössiön, se Gråssjön, Östra sjö   Granstaåsen ås
  Grössjön sjö /Se   Granstaåsen + skogsparti
  Gubby-Gråssjön sjö   Grodtjärnen tjärn
  Gubby-Gråssjön sjö   Grofläsken äng
  Gullbrandnäset näs   Grotjärnen tjärn
  Gångspängesflon kärr   Grotjärnberget höjdsträckning
  Gårdsberget berg   Grotjärnen tjärn
  Gårdsänget myr   Grotjärnflon myr
  Gäddtjärnarna tjärnar   Grossjöströmmarna å
  Gäddviken vik   Gråssjöån å
  Haglundsflon myr   Gråberget berg
  Hallsvedberget Saknas   Gråsjön, se Gubbygråsjön sjö
  Hanapesberget berg   Gråsjön sjö
  Hanapesberget berg /Se   Gråsjön sjö
  Hans-Persfliggemyran myr   Grå(s)sjön, V., Ö. sjöar
  Haringarna, se Harrsjön, Stora o Lilla sjöar   Gräsmyran äng
  Harrsjön, Stora o. Lilla sjöar   Gräsmyren myr
  Harrån å   Grässjön, se Bodsjön sjö
  Harrån biflöde   Grässjön, se Bodsjön, Övre och Nedre sjö
  Harrsjöberget berg   Grönflon flo
  Harrsjön, Stora sjö   Gröntjärnbacken kulle
  Harrån å   Gröntjärnen tjärn
  Harrån å   Gröntjärnen tjärn
  Harrån å   Gröntjärnmyran myr
  Harrån å   Gröntjärnmyran nu sammanhängande myr
  *Harsjöbäckbron bro   Grönviksfjärden fjärd
  Haftorsberget berg   Grönviksrörmyren, se Rörmyran Saknas
  Haftorsflon kärr   Grönviksjön sjö
  Haftorsmyran myr   Grönänget änge
  Halvmilaflon kärr   Gubbygråsjön sjö
  Helvetesbrännan skogsmark   Gubby-Gråssjön sjö
  Helvetesbrännan skogsmark   Gubbänget änge
  Hemsjöberget berg   Gullbrandnäset näs
  Hemsjön sjö   Gullbrannäset näs
  Hemsjön sjö   Gångspångsflon myr
  Hemsjön sjö   Gångtjärnen tjärn
  Hemsjön sjö   Gångtjärnen tjärn
  Hemsjön sjö   Gårdsberget berg
  Hemsjön sjö   Gårdstjärnen tjärn
  Hemsjön sjö   Gårdstjärnen tjärn
  Hemsjön sjö   Gårdstjärnen tjärn
  Hemsjön sjö   Gårdstjärnen tjärn
  Hemsjön sjö   Gårdstjärnsbäcken bäckdel
  Hemsjön sjö /Se   Gåsamyren myr
  Hemsjön sjö   Gäddtjärnarna, se Stormyrtjärnen, Nordre o. Sönnre tjärnar
  Hemsjöskogen skog   Gäddviken vik
  Hemsjösved öppen plats   Hafftorsberget berg
  Hemsjöåsarna berg   Haftorsberget berg
  Hemsjöåsarna ås   Haftorsflon flo
  Hemsjöåsarna skogsskiften /Se   Haftorsmyren myr
  *Heran å   Haftorstjärnen tjärn
  Hermsiö, se Stora Harrsjön Saknas   Haglundsflon myr
  Hermån, se Harrån Saknas   Hallsved skogstrakt
  Herrgårdshöjden berg   Hallsvedberget berg
  Herråhn, se Harrån å   Halvmilaflon myr
  Hjalmarodlingen öppen plats   Halvvägasflon flo
  Hjärtflon kärr   Halvvägasflon myr
  Hjärtflotjärnen tjärn   Hanapesberget berg
  Hoflotjärnen tjärn   Harrsjöberget berg
  Holmflon myr   Harrsjöberget berg
  Holmmyran myr   Harrsjön, Lilla sjö
  Holmtjärnen igenvuxen tjärn   Harrsjön, Stora sjö
  »honno biergh», (numera Djuptjärnsfligget) berg /Se   Harrsjön, Stora o Lilla sjöar
  Honnuberg (jfr Djuptjärnsfligget) berg och gränsmärke /Se   Harrsjön, Stora o. Lilla sjöar
  Hopflon kärr   Harrån å
  Hopflotjärnarna tjärnar   Harrån å
  Huggsmyran sank mark   Harråstränderna strandslåtter
  Huggsmyrberget berg   Hattflon flo
  Huggmyrbäcken bäck   Hattflosicknen floland
  Hågviken vik   Hemsjöbovägen stig
  Håkaflotjärnen tjärn   Hemsjön sjö
  Håltjärnberget berg   Hemsjön sjö
  Håltjärnberget berg   Hemsjösved svedjeland
  Håltjärnen tjärn   Hemsjöåsarna åsar
  Häbbersholmen holme   Hemsjöåsarna åsar
  Häderflon myr   Hemskogskilen skogsskifte
  Hällnäset näs   Hjärtflon flo
  Hällorna näs   Hjärtflon myr
  Hällviken vik   Hjärtflotjärnen tjärn
  Hällåsbäcken bäck   Hjärtflotjärnen tjärn
  Hästflon kärr   Hjärtflotjärnen tjärn
  Hästigeltjärnen tjärn   Hoflotjärnen tjärn
  Hästskoviken vik   Holmflon flo
  Hästtjärnberget berg   Holmflon myr
  Hästtjärnen tjärn   Holmflotjärnen tjärn
  Hästviken vik   Holmmyran myr
  Högberget berg   Holmmyren myr
  Högberget berg   Holmtjärnen tjärn
  Högbergsmyran sank mark   Hopflon flo
  Högen höjd   Hopflotjärnarna tjärnar
  Högen näs /Se   Hopängesbäcken bäck
  Höglunda terräng   Hopängesbäcken bäck
  »Högsta Halden» gränsmärke /Se   Hopänget odling
  Högåsen skogsparti /Se   Hopänget äng
  Högåssved öppen plats   Huggsmyrberget berg
  Hökholmen holme /Se   Huggsmyrbäcken bäck
  Hösen berg   Huggsmyren myr
  Hösflon sank mark   Huggsterflon flo
  Hösmyran myr   Huggsterflotjärnen tjärn
  Hösmyran myr   Huldaholmen, se Huldamariaholmarna Saknas
  Idbäcken bäck   Hulda-Mariaholmarna holmar
  Idbäcknäset näs   Hulda-Mariaholmarna holmar
  Idbäckviken vik   Hågviken vik
  Isakåsen skogsparti /Se   Håkanflon flo
  Jamtholmarna öar   Håkanflotjärnen tjärn
  Jamtnäset udde   Håltjärnberget berg
  Jamttjärnen tjärn   Håltjärnberget berg
  Jon-Eriksmyran myr   Håltjärnen tjärn
  Jon-Erikstjärnen tjärn   Håltjärnen tjärn
  Josseberget berg   Häbbergsslätten område
  Julkvällsberget berg   Häbbersholmen holme
  Julkvällsflon myr   Häderflon flo
  Jägarudden udde   Häktet vik
  Jämtkrogen terräng   Hällamyren myr
  Jämtskogen gränsområde   Hällamyrholmen holme
  Jämtskogen gränsområde   Hälldammet damm
  Jämtskogen skogstrakt   Hällnäset näs
  Jämtskogen skogsområde   Hällorna bergsluttning
  Jämtskogen gränsområde   Hällorna bergsluttning
  Jämtskogen gränsområde   Hällorna berghällar
  Jämtskogen skogsområde   Hällorna berghäll
  Jämtskogen skogsområde   Hällorna bergknallar
  Jämttjärnen tjärn   Hällorna berg
  Järploken grustag   Hällslutbacken backsluttning
  *Kackbacken berg   Hällslutsved skogsparti
  Kajsabäcken bäck   Hällviken vik
  Kallkällflon myr   Hällänget myräng
  Kallkällsflon sank mark   Hällänget äng
  Kalvsand strandremsa   Härbärgsholmen holme
  Kalvtjärnflon kärr   Hässjeslätten slåtteräng
  Kalvtjärnmyran myr   Hästryggen höjdsträckning
  Kamrisdalen dal   Hästtjärn tjärn
  Kaptensmyran myr   Hästtjärnen tjärn
  Kattemyren Saknas   Hästtjärnen tjärn
  Kattmyran myr   Hästtjärnen tjärnar
  Kattmyrbäcken bäck   Hästviken vik
  Kattloken vattensamling   Högen näs
  Kattmyren myr   Högen kulle
  Kattygelflon myr   Högviken, se Krokstadviken Saknas
  Killholmen holme   Högåsen granskog
  Kjell-Olsberget berg   Högåsen Saknas
  *Kjälsjöbäckbron bro i Ån?   Hökaflon myr
  Klepetjärnen tjärn   Hökaflotjärn tjärn
  Klingertjärn sjö /Se   Hökholmen holme
  Klingertjärnen tjärn   Hökholmen holme
  Klingran vik   Hökmyren myr
  Klingran göl   Höksmyrbäcken bäck
  Klossviken vik   Hösen berg
  Kläfftjärnbäcken bäck   Hösmyran myr
  Kläfftjärnen tjärn   Hösen bergknalle
  Kläfftjärnflon myr   Idbäcknäset näs
  Kläppmyran myr   Idbäckviken vik
  Knapphålstjärnen tjärn   Intagsdammet damm
  Knektsved höjd   Intlägdesbäcken bäck
  Knektsvedflon sank mark   Isakåsen granskog
  Knektsvedflon sank mark   Isakåsen tätvuxen granskog
  Knekttjärnen tjärn   Jansvallen äng
  Knektänget myr   Joselabacken höjd
  Knipselet utvidgning av Agnelån   Jossebacken backsluttning
  Knulen berg   Josseberget berg
  Kojvikberget berg   Jossulabacken backe
  Kojviken vik   Julkvällsberget berg
  Konjaksmyran myr   Julkvällsberget berg
  Korssjön sjö   Jungfruholmarna, se Huldamariaholmarna Saknas
  Korssjön sjö   Jällpersänget äng
  Korssjön sjö och gränsmärke /Se   Jämtholmarna holmar
  Korssjötjärnen tjärn   Jämtnäset näs
  Korstjärn sjö   Jämttjärnen tjärn
  Korstjärnen tjärn   Jämttjärnen tjärn
  Korstjärnen tjärn /Se   Jämttjärnen tjärn
  Korsviken vik   Jönsflon, se Nyboflon Saknas
  Korsviknäset näs   Kajsabäcken bäck
  Kotjärnbäcken bäck   Kajsahålet tjärn
  Kotjärnen tjärn   Kajsahålet, Östra tjärn
  Kotjärnmyran myr   Kallkällflon myr
  Kristenberget berg   Kalvsand sandstrand
  Krogen, se Jämtkrogen terräng   Kalvtjärnbäcken bäck
  Krogstormyran myr   Kalvtjärnen tjärnar
  Krogstormyran myr   Kalvtjärnflon, se Kalstjärnmyran Saknas
  Krogstormyrtjärnen tjärn   Kalvtjärnmyran myr
  Kroktjärnbäcken bäck   Kammerisdalen dal
  Kroktjärnbäcken bäck   Karipisslotsen sumphål
  Kroktjärnbäcken bäck   Karisvederna+ svedjeland
  Kroktjärnen tjärn   Kasberget berg
  Kroktjärnflon myr   Katrinatjärnen tjärn
  Kullan höjd   Kattloken tjärn
  Kullen berg   Kattmyrbäcken bäck
  Kullflon sankmark   Kattmyren myr
  Kvarnberget berg   Kattmyrviken vik
  Kvarnberget berg   Killholmen holme
  Kvarnbäcken bäck   Killholmen holme
  Kvarnflon sank mark   Kilsved näs
  Kvarnflon myr   Kistdrolet sumpmark
  Kvarnmyran sank mark   Kjellmyran myr
  Kvarnselet tjärn   Klefftjärnbäcken bäck
  Kvarnsved terräng   Klefftjärnen tjärn
  Kvarnsved öppen plats   Klefttjärnen tjärn
  Kvarnvallberget berg   Klefftjärnflon flo
  Kvarnvallviken vik   Klepetjärn tjärn
  Kvarnvallån å   Klepetjärnflon myr
  Kvisselnberget berg   Klepjetjärnen tjärn
  Kvisselnnäset udde   Klingertjärnen tjärn
  Kvisselntjärnen tjärn   Klingran vik
  ?Kvisseltjärnen tjärn   Klipistertjärnen tjärn
  Kvisslen, Närdre o Söndre vikar /Se   Klossviken vik
  *Kyrkmyran myra /Se   Klossviken vik
  Kyrkmyren myr /Se   Kläfftjärn tjärn
  Kyrkmyrtjärnarna tjärnar   Kläfftjärnsbäcken bäck
  Kyrkstenen holme   Kläfftjärnflon myr
  Kyrkstenen sten /Se   Kläppmyren myr
  Kälabodflobäcken bäck   Kläppslåtten äng
  Kälabodflon myr   Klövingsmyren myr
  Kälamyren myr /Se   Knektflon myr
  Kälen utmark /Se   Knektflon Saknas
  Källmyran myr   Knektflotjärnen tjärn
  Källmyran myr   Knektsved skogstrakt
  Källmyran myr   Knektsvedflon flo
  Källmyran myr   Knektsordflon, se Knektflon Saknas
  Källmyrtjärn tjärn   Knekttjärnen tjärn
  Källmyrtjärnen tjärn   Knektängesmyran myr
  Kälsjöberget berg   Knektängesmyran myr
  Kälsjöbäcken bäck   Knektänget äng
  Kälsjöflon myr   Knektänget äng
  Kälsjön L. sjö /Se   Knektänget äng
  Kälsjön St. sjö /Se   Knipbrännorna skogstrakt
  ??Käringberget berg /Se   Knippen höjd
  Käringmyran myr   Knulen höjd
  Körsmyran myr   Kojselet sel
  Körsmyrsjön sjö   Kojviken vik
  Lacus Torringen, se Torringen sjö   Kontskolågan + vindfälle
  Ladumyran myr   Kontskolågan kyrka
  Ladumyran myr   Korpralsröjningen röjning
  Ladusvedberget berg   Korssjön sjö
  Ladusvedberget berg   Korssjön sjö
  Lantmätarberget berg   Korssjön sjö
  Lantåmyran myr   Korssjötjärnen tjärn
  Lars-Matsmyran Saknas   Korssjötjärnen tjärn
  Laskenäset näs   Korstjärn, se Methålet tjärn
  Lassudden udde   Korsvikarna vik
  Lemmelmyrbäcken bäck   Korsvikarna vik
  Leringsflon sank mark   Korsvikbäcken bäck
  Lillaborrloken tjärn   Korsviken, Nordre o Sönnre vikar
  Lillberget berg   Korsviken, Nördra och Sönra, se Korsvikarna Saknas
  Lillberget berg   Korsviknäset näs
  Lillberget berg   Korsviknäset näs
  Lillberget berg   Kotjärnberget, Nordre o Sönnre berg
  Lillbergsved öppen plats   Kotjärnberget, Norra berg
  Lill-Djuptjärnbäcken bäck   Kotjärnberget, Södra berg
  Lill-Djuptjärnen tjärn   Kotjärnbäcken bäck
  Lill-Dyngdalen Saknas   Kotjärndalen dalgång
  Lill-Dyngdalen dal   Kotjärnen tjärn
  Lill-Gransjöbäcken bäck   Kotjärnen tjärn
  Lill-Gransjön sjö   Kotjärnmyran myr
  Lillgrossiön, se Gråsjön, Västra sjö   Krakastad myr
  Lillgrås---, se Gråsjön, Östra sjö   Krakasta plats
  Lill-Gråssjösved öppen plats   Krakastadbrännan bränna
  Lillgrösiön, se Gråsjön, Västra sjö   Krakastadselet myr
  Lill-Harrsjön sjö   Krakastadselet Saknas
  Lillholmen ö   Krakvägen stig
  Lillholmen holme   Kristenberget berg
  Lill-Hästtjärnen tjärn   Kroglämmelmyren myr
  Lill-Kalvtjärnen tjärn   Krogstormyren tjärn
  Lillknippen berg   Krogstormyrtjärnen tjärn
  Lill-Kroktjärnen tjärn   Krokstadviken vik
  Lill-Kälsjön sjö   Kroktjärnberget berg
  Lillmyran myr   Kroktjärnbäcken bäck
  Lillmyran myr   Kroktjärnen tjärn
  Lillmyran myr   Kroktjärnen tjärn
  Lillmyran myr   Kroktjärnen tjärnar
  Lillmyrberget berg   Kroktjärnen, Nordre o. Sönnre tjärnar
  Lillmyrberget berg   Kroktjärnen, Stora o Lilla tjärnar
  Lillsjöholmarna holmar   Krutkällarlugnan, se Krakastadrolet Saknas
  Lillsjön sjö   Krutkällarlugnet spakvatten
  Lillsjön sjö   Kråknäset näs
  Lillsjön sjö   Krämpan myr
  Lillsjön sjö   Krämpan myr
  Lillsjön sjö   Krämpbacken höjd
  Lillsjön sjö   Krämpbacken backe
  Lillsjön sjö   Kullan höjd
  Lillsjön sjö   Kullflon myr
  Lillsjönäset näs   Kvarnbacken höjd
  Lillskallen berg   Kvarnberget berg
  Lill-Slåttjärnen tjärn   Kvarnberget berg
  Lill-Slåttjärnen tjärn   Kvarnberget berg
  Lill-Slåttloken tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Lill-Stugusjötjärnen tjärn   Kvarnflon myr
  Lill-Styggberget berg   Kvarnflon myr
  Lill-Styggbergbäcken bäck   Kvarnmon mo
  Lillsvedberget berg   Kvarnmyren myr
  Lilltjärnberget berg   Kvarnselet sel
  Lilltjärnen tjärn   Kvarnvallviken vik
  Lilltjärnen tjärn   Kvarnvallån å
  Lilltjärnen tjärn   Kvarnviken vik
  Lilltjärnen tjärn   Kvarnån, se Märlan Saknas
  Lilltjärnen tjärn   Kvarnån bäckdel
  Lilltjärnen tjärn   Kvarnån Saknas
  Lilltjärnflon myr   Kvisseln, Nordre och Sönnre vikar
  Lilltjärnflotjärnen tjärn   Kvisseln vikar
  Lill-Oxögat tjärn   Kvisselnberget berg
  Lillänget öppen plats   Kvisselnnäset näs
  Lill-Öretjärnen tjärn   Kvisselntjärnen tjärn
  Limyran myr   Kvisselnäset näs
  Limyrtjärnen tjärn   Kvisselnäset Saknas
  Lisaberget berg   Kvisselviken, Norra vik
  *Locktjärn tjärn   Kvisselviken, Norra Saknas
  Lokarna sank mark   Kvisselviken, Södra vik
  Loken tjärn   Kvisselviken, Södra Saknas
  Loken tjärn   Kyrkan sten
  Loken tjärn   Kyrkmosjön, se Körsmyrsjön Saknas
  Loken vattensamling   Kyrkmyren myr
  Lokmyran myr   Kyrkmyrflon flo
  Lokmyran myr   Kyrkmyrtjärnarna tjärnar
  Loksvedloken tjärn   Kyrkmyrtjärnarna tjärnar
  Loktjärnen tjärn   Kyrkstenen sten
  *Lorttjärnen tjärn   Kyrkvägflon flo
  Långbrännberget berg   Kälabodflon flo
  Långflohöjden höjd   Kälaboflon myr
  Långflon myr   Kälabodflotjärnen tjärn
  Långflon myr   Kälaboflotjärnen tjärn
  Långflon myr   Kälamyren myr
  Långflon kärr   Kälamyrhalsen myrsund
  Långflotjärnen tjärn   Källarbackssved glänta
  Långmyran sank mark   Källmyran myr
  Långmyran, se Ås-Långmyran myr   Källmyran myr
  Långmyrberget, se Ås-Långmyrberget berg   Källmyren myr
  Långmyrberget berg   Källmyrbacken landvägsbacke
  Långmyren myr   Källmyrtjärn, se Myrtjärn Saknas
  Långmyrflon myr   Källmyrtjärnen tjärn
  Långmyrtjärnen, se Ås-Långmyrtjärnen tjärn   Källsved åker
  Långnäset näs   Kälsjöbrännorna skogsmark
  Långnäset udde   Kälsjön sjö
  Långnäsviken vik   Kälsjön sjö
  Långselet utvidgning av Agnelån   Kälsjön sjö
  Långsjömyran myr   Kälvägen väg
  Långsjömyran myr   Kälvägen stig
  Långsjön sjö   Käringberget berg
  Långsmalflon sankmark   Käringberget berg
  Lång-Svarttjärnen tjärn   Kärringflon myr
  Långsvedåsen ås   Kärringmyran myr
  Långsvedåsen terräng /Se   Käringmyran myr
  Långtjärn tjärn   Kärnbyttan tjärn
  Långtjärnberget berg   Kärrsjön, Stora o Lilla, se Kärsjön, Stora o Lilla sjöar
  Långtjärnberget berg   Käsberget berg
  Långtjärndalen dal(?)   Käsjöbäcken bäck
  Långtjärnen tjärn   Käsjön sjö
  Långtjärnen tjärn   Käsjön sjöar
  Långtjärnen tjärn   Körsmyran myr
  Långtjärnen tjärn   Körsmyrsjön sjö
  Långtjärnen tjärn   Körsmyrsjön sjö
  Långtjärnmyran myr   Körssjön, se Körsmyrsjön Saknas
  Långtjärnmyran myr   Ladmyrberget berg
  Långtjärnån å   Ladmyren myr
  Långänget myr   Ladsvedberget berg
  Långänget sankmark   Ladsvederna skogstrakt
  Lämmelmyran myr   Lakahällan berghäll
  Löningsån å   Lamptomyren myr
  Löningsån å   Lantmatarberget berg
  Löningsån å   Lantmätarberget berg
  Lövberget berg   Lappmarkbacken backe
  Lövberget berg   Laskmyrbacken landsvägsbacke
  Lövholmen holme   Lassenäset näs
  Lövholmstjärnen tjärn   Lassudden udde
  Lövholmsviken vik   Lenaugnen stenar
  Lövhögsbäcken bäck   Saknas, se Leringsflon myr
  Malingen, se Märlingen, Östra o Västra sjö   Lerhålet sumpigt ställe
  Mallingen, se Märlingen, Västra sjö   Leringsflon myr
  Malmbergsflon flo /Se   Lillabborrloken tjärn
  Malmmyran myr   Lillberget berg
  Malmmyrberget berg   Lillberget berg
  Malmmyrorna myr   Lillberget berg
  Malmtjärnen tjärn   Lillberget berg
  *Marbäcken bäck, gränsmärke   Lillberget berg
  *Marbäcken bäck, gränsmärke   Lillberget berg
  *Marbäcken bäck, gränsmärke   Lillberget berg
  Marbäcken gränsmärke /Se   Lillbergsved f.d. odling
  Marbäcken bäck och gränsmärke /Se   Lillbotjärn, se Botjärnarna Saknas
  Markmyran myr   Lilldjuptjärnen tjärn
  Marktjärnbäcken bäck   Lillflon myr
  Marktjärnen tjärn   Lillgransjöbäcken bäck
  *Marlings fiske Saknas   Lillgransjöbäcken bäck
  Marlings fiske fiske /Se   Lillgransjön tjärn
  Matsäckbäcken bäck   Lill-Gråssjösved område
  Matsäckflon myr   Lillgåsen flyttblock
  Matsäckmyran myr   Lillgåsen flyttblockSaknas
  Matviknäset udde   Lillholmen holme
  Medelpadflon myr   Lillholmen holme
  Mellanflon myr   Lillkalvtjärn tjärn
  Mellanholmen holme   Lillknippen höjd
  Mellantjärnen tjärn   Lillknippen höjd
  Mellantjärnen tjärn   Lillkrogberget, se Långmyrberget berg
  Mellantjärnen tjärn   Lill-Kroktjärnen tjärn
  Mellantjärnen tjärn   Lillmyren myr
  Mellingen, se Märlingen, Västra o Östra sjö   Lillmyren myr
  Mellingen, se Märlingen, Östra sjö   Lillmyrviken vik
  Mellingen, se Märlingen sjö   Lillrännan timmerränna
  »merle» = *Märlefisket försv. namn på fiske   Lillselet sel
  Merlog fiske /Se   Lillsjöholmen holme
  Micksiön, se Mjösjön sjö   Lillsjön, se Bodsjön sjö
  Micksjö, se Mjösjön Saknas   Lillsjön sjö
  *Micksjörå gränsmärke   Lillsjön sjö
  Midsommarmyran myr   Lillsjön sjö
  Mjölksjömyran myrmark   Lillsjönäset näs
  Mjölksjön sjö   Lillsjönäset näs
  Mjölksjötjärnbäcken bäck   Lillsjösundet sund
  Mjölksjötjärnen tjärn   Lillslåttjärn tjärn
  Miösjön, se Mjösjön sjö   Lillsmåtjärn, se Småtjärnarna Saknas
  Mjösjön sjö   Lillstensmyrtjärnen tjärn
  Mjösjön sjö   Lillstyggberget berg
  Mjösjön sjö   Lillstyggberget berg
  Mjösjön sjö   Lillsved odlingar
  Mjösjön sjö   Lillsvedberget berg
  Mjösjön sjö   Lilltjärnberget, se Lillberget berg
  Mjösjön sjö   Lilltjärnen, se Påpeltjärnen tjärn
  Mjösjön sjö   Lilltjärnen tjärn
  Mjösjön sjö   Lilltjärnen tjärn
  *Mjösjörå gränsmärke   Lilltjärnen tjärn
  Moarna terräng   Lilltjärnen, se Jämttjärnen tjärn
  Mon terräng område   Lilltjärnen, se Påpeltjärnen tjärn
  Monäsberget berg   Lilltjärnen tjärn
  Monäset näs   Lilltjärnen tjärn
  Mordviksfjärden fjärd   Lilltjärnen tjärn
  Mosved myr   Lilltjärnen tjärn
  Mullberget berg   Lilltjärnen tjärn
  Mullberget berg   Lilltjärnsmyran myr
  Musmyran myr   Lillöretjärnen tjärn
  Mycksiörå, se *Mjösjörå gränsmärke   Limyren myr
  Mycksjöbacken höjd   Limyrtjärnen tjärn
  Mycksjöholmen holme   Lisaberget berg
  Mycksjöholmen holme   Lokarna slått
  Mycksjöholmen holme och gränsmärke /Se   Lokberget berg
  Mycksjön sjö   Loken tjärn
  Mycksjön sjö   Loken tjärn
  Mycksjön sjö /Se   Loken tjärn
  Mycksjön, se Mjösjön sjö   Loken tjärn
  Mycksjön ell. Micksjön Saknas /Se   Loksved slått
  Myltflon myr   Loktjärnen tjärn
  Myrdalen dal   Loktjärnen tjärn
  Myrdalen dal(?)   Loksvedloken tjärn
  Myrdalsbäcken bäck   Lombäcken bäck
  Myrdalsbäcken bäck   Lomsjön sjö
  Myråsänget myr   Lundinsdammet damm
  Myråsänget myr   Lustgården damm
  Mångsflon kärr   Lysviken sumpigt ställe
  Mälingen, se Västra o Östra Märlingen Saknas   Lysviken sumpigt ställe
  Mälingen, se Märlingen, Östra o Västra sjö   Lytsan dalsanka
  Mällingen, se Märlingen sjö   Långbrandberget berg
  Märaflon myr   Långbrännberget berg
  Märaflotjärnen tjärn   Långbrandbergssved bränna
  Märitbacken berg   Långbrandbergsvägen fästig
  Märlan å   Långflohöjden höjd
  Märlberget berg   Långflon myr
  *Märlefisket utdött namn på fiske   Långflon myr
  *Märlefisket, se »merle» försv. namn på fiske   Långflon flo
  Märlingen, se Märlingsfisket sjö   Långflon flo
  Märlingen sjö   Långflon floar
  Märlingen sjö   Långflon flo
  Märlingen sjö   Långflon flo
  Märlingen, Västra sjö   Långflotjärnen tjärn
  Märlingen, Östra o. Västra sjöar   Långflotjärnen tjärn
  Märlingen, Östra o. Västra sjö   Långmyran myr
  Märlingen, V. o. Ö. sjöar   Långmyran myr
  Märlingen, Västra o. Östra sjöar   Långmyren myr
  Märlingen, Västra o. Östra sjöar   Långmyran odling
  Märlingen, Östra sjö   Långmyren myrodlingar
  Märlingsberget berg   Långmyren myr
  Märlingsfisket fiske   Långmyrberget berg
  Märlingsfisket fiske   Långmyrberget berg
  Märlingsfisket försvunnet namn på fiske   Långmyrberget berg
  Märlmon sankmark   Långmyrberget berg
  Mörtsundet sund   Långmyrberget berg
  Mörtsundsfjärden fjärd   Långmyrberget, Västra o. Östra berg
  Mörtsundsholmen holme   Långmyrflon flo
  Mörttjärnen tjärn   Långmyrflotjärnen tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Långmyrflotjärnen tjärn
  Mörttjärnbäcken bäck   Långmyrtjärnen tjärn
  Mörttjärnbäcken bäck   Långmyrtjärnen tjärn
  Mörttjärnbäcken bäck   Långmyrtjärnen tjärn
  Mörttjärnbäcken bäck   Långmyrtjärnen tjärn
  Mörttjärnfligget berg   Långnäset näs
  Namnlöstjärnen tjärn   Långnäset näs
  Nifelhemsbäcken bäck   Långnäset näs
  Nifelhemsdalen skogsmark   Långnäset näs
  Nils-Perssved terräng   Långnäsviken vik
  Norstjärnbäcken bäck   Långnäsviken vik
  Norstjärnen tjärn   Långrå myr
  Nybobäcken bäck   Långselet, se Selet spakvatten
  Nybodberget berg   Långselet, se Selet spakvatten
  Nybodbäcken bäck   Långselet lugnvatten
  Nybodbäcken bäck   Långsmalflon myr
  Nybodfloarna kärr   Långsjön sjö
  Nybodviken vik   Långsvarttjärn tjärn
  Nyhem terräng   Långsvarttjärnen tjärn
  Nyängesbackarna terrängområde   Långsvarttjärnen, se Långtjärnen tjärn
  Nyängesmyran myr   Långsvedbacken, se Hästryggen Saknas
  Nyänget myr   Långsvedåsen höjdsträckning
  Nyänget myr   Långtjärnberget berg
  Näsberget berg   Långtjärndalen dal
  Näsbergsudden udde   Långtjärnberget berg
  Näseflÿggen, se Dysjöberget berg   Långtjärnen tjärn
  Näsen myrmark   Långtjärnen tjärn
  Nöder-Kotjärnberget berg   Långtjärnen tjärn
  Nöder-Långflon myr   Långtjärnen tjärn
  Nörder-Kroktjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Nörderkvisseln vik   Långtjärnen tjärn
  Nörder-Långfloberget berg   Långtjärnen tjärn
  Nörder-Långflon myr   Långtjärnen tjärn
  Nörder-Storberget berg   Långtjärnsbäcken bäck
  Nörder-Storberget berg   Långtjärnsdalsviken, se Hästviken Saknas
  Ol-Grönsholmen holme   Långtjärnsflon myr
  Ol-Janstjärnen tjärn   Långänget äng
  Ol-Janstäkten öppen plats   Långänget skogsparti
  Ollestranden myr   Långänget skogspartiSaknas
  Olmunksmyran myr   Lämmelmyren myr
  Olsmyran myr   Löningsån bäck
  »opsio» äldre namn på ? Korssjön, sjö   Löningsån å
  Oppsjöliden gränsmärke /Se   Löningsåstenen sten
  Oppsjön äldre namn på Korssjön /Se   Lövberget berg
  Orrmyran myr   Lövberget berg
  Orrmyrbäcken bäck   Lövbergsflon myr
  Orrmyrbäcken bäck   Lövbergsknulan, se Lövberget Saknas
  Orrmyrtjärnen tjärn   Lövholmen holme
  Ovån å   Lövholmen holme
  Ovån å   Lövholmstjärnen tjärn
  Ovån å   Lövholmtjärnen tjärn
  Ox-Siöskallen, se Storskallen gränsmärke   Lövholmsviken vik
  Oxtjärnen tjärn   Malmbergsflon flo
  Paulusbäcken bäck   Malmmyrarna myrar
  Paulusbäcken bäck   Malmmyrarna myrar
  Pehålet göl   Malmmyrberget berg
  Per-Nilsberget berg   Malmmyrberget berg
  Per-Nilsberget berg   Malmmyren myr
  Persfliggemyran, se Hans-Persfliggemyran myr   Malmmyrlokbäcken bäck
  Per-Svensnäset udde   Malmmyrloken tjärn
  Pettermyran myr   Malmmyrloken tjärn
  Pitbäcken bäck   Malmtjärnen tjärn
  Pittjärnen tjärn   Mariaholmen, se Huldamariaholmarna Saknas
  Prästmyran sank mark   Markmyran myr
  Påpeltjärnen tjärn   Marktjärn tjärn
  Rammbergsmyran myr   Marktjärn tjärn
  Raskbodbäcken, se ?*Torringsbäcken (gränsmärke), bäck   Masktjärnen tjärn
  Rasktjärnen tjärn   Matlu lada
  Ratåsarna åsar   Matstenen flyttblock
  Revsundsjön sjö   Matstenssveriset skogsparti
  Revsundsjön sjö   Matsäckflon myr
  Revsundsjön sjö   Matsäckmyran myr
  Revsundssjön sjö /Se   Mattisflon myr
  Refsundssjön sjö   Matviken vik
  Revsundssjön sjö   Matviknäset näs
  Revsundssjön sjö   Medelpadflon flo
  Revsundssjön sjö   Mellanflon flo
  Revsundssjön sjö   Mellantjärn tjärn
  Risbacken höjd   Mellanholmen holme
  Risflon myr   Mellantjärnen tjärn
  Rismyran myr   Mellantjärnen tjärn
  Rismyrtjärnen tjärn   Mellantjärnen tjärn
  Risslättflon myr   Mellantjärnen tjärn
  Risån nuv. Räggån ? gränsmärke /Se   Meritbacksvedjan berg
  Roberget berg   Meritbacksvedjan, se Märitbacken höjd
  Roggen, se Räggsjön sjö   Meritsvebackarna, se Meritbacksvedjan höjd
  Roltierna, se Rotsjön, Västra o. Östra sjöar   Methålet tjärn
  Romyran myr   Methällan berghäll
  Rossbolberget berg   Mjölksjömyren myr
  Rossbolnäset näs m. sankmark   Mjölksjön sjö
  Rossboltjärnen tjärn   Mjölksjön sjö
  Rossbolån å   Mjölksjötjärnbäcken bäck
  Rossbolån å   Mjölksjötjärnen tjärn
  Rotsjön, Västra o. Östra sjöar   Mjölksjötjärnen tjärn
  »Råggekläpp» gränsmärke nuv. berget Räggkläppen /Se   Mjösjön sjö
  Råggen, se Räggsjön sjö   Mjösjön, se Mycksjön sjö
  Råggen, se Räggsjön sjö   Monäsberget berg
  Rågg-n, se Räggsjön sjö   Monäset näs
  Rågsved terräng   Mo(näs)stenen skär
  *Rålfz-o Kiern tjärn   Mordviksfjärden fjärd
  *Rångeberget berg   Mormushålet tjärn
  Rångebäcken bäck   Morsmorsbovallen stenhäll
  Rången sjö   Mossetjärnen tjärn
  Rången sjö   Mosved åker
  Rången sjö   Musholmen holme
  Rången sjö   Musholmen holme
  Rångenäset udde   Musholmflon myr
  Räfsund siön, se Revsundsjön sjö   Musholmviken vik
  Räfsundsjön, se Refsundssjön sjö   Musmyran myr
  Räfsundsjön, se Revsundsjön sjö   Musmyren myr
  Räggbodtjärnarna tjärnar   Mycksjöbacken backe
  Rägghålen tjärn   Mycksjöbäcken bäck
  Räggkläppen berg   Mycksjöbäcken bäck
  ?Räggkläppen höjd /Se   Mycksjöholmen holme
  Räggkyrkan skogsterräng   Mycksjön sjö
  Räggkläppen berg och gränsmärke /Se   Mycksjön, se Mjösjön sjö
  Räggsjön sjö   Mycksjön sjö
  Räggsjön sjö   Mycksjövägen stig
  Räggsjön sjö   Myltflon flo
  Räggsjön sjö   Mylthålet sumphål
  Räggsjön sjö   Myrdalen dal
  Räggsjön sjö   Myrtjärnen, se Tjärnmyrtjärnen tjärn
  Räggsjön sjö   Myrtjärnen tjärn
  Räggåmyran myr   Myrviken vik
  Räggån å   Myråsänget slåtter
  Räggån å   Målarpellefiskeviken tjärn
  Rödmossaflon myr   Målarpellefiskeviken tjärn
  Rödmossaflon myr   Märetflon flo
  Rödmosseflon sank mark   Märitbacken höjd
  Rödmyran myr   Märlan å
  Rönkäpptjärnen tjärn   Märlan å
  Rönnberget berg   Märlan Saknas
  Rönnbergsmyran myr   Märlberget berg
  Rönåsdalen dalgång /Se   Märlberget berg
  Rörmyran myr   Märlingen sjö
  Rörmyran sank mark   Märlingen, Västra sjö
  Sandtjärnen tjärn   Märlingen sjöar
  Sandviken vik   Märlingen, Östra sjö
  S:t Olovs källa källa /Se   Märlingsberget berg
  Simonsänget sank mark   Märlingsbergen berg
  Sjutjärnflon myr   Märlmon tallmo
  Sjutjärnflon myr   Märraflon flo
  Sjöändsved öppen plats   Märraflon flo
  Skallflon kärr   Märraflotjärnen tjärn
  Skallmyran myr   Märraflotjärnen tjärn
  Skalmyran myr   Märraflotjärnen tjärn
  Skalmyrberget berg   Märraflotjärnen tjärn
  Skalmyrbäcken Saknas   Mörtnäset näs
  Skalmyrbäcken bäck   Mörtsundet sund
  Skalmyrtjärnen tjärn   Mörtsundfjärden fjärd
  Skarpabborrtjärnen, Lilla tjärn   Mörtsundfjärden vik
  Skarpabborrtjärnen, Stora tjärn   Mörtsundsholmen holme
  Skarpmon terräng   Mörttjärnarna tjärnar
  Skarpnäset udde   Mörttjärnen tjärn
  Skaveflon myr   Mörttjärnen tjärn
  Skettflon myr   Mörttjärnfligget berg
  Skrabbängesberget berg   Mörttjärnsbäcken bäck
  Skrabbänget myr   Namnlöstjärn tjärn
  Skravelsved terrängområde   Nifelhemsbäcken bäck
  Skripan bergssluttning   Nifelhemsdalen dalgång
  Skrövsvedberget berg   Nifelhemsdalen dal
  Skölmyran sank mark   Nils-Perssved svedjeland
  Skölmyran myr   Nils-Petterholmen holme
  Skölmyrhalsen myr   Nilstunnan kallkälla
  Skölmyrtjärnen tjärn   Norbergsänget äng
  Slammeråsberget berg   Norderbäckänget änge
  Slammeråsberget berg   Nordmedsösjöån bäck
  Slammeråsflon sankmark   Normansänget änge
  Slåttfloberget berg   Normyren myr
  Slåttflobäcken bäck   Norrmansänget äng
  Slåttflohöjden berg   Nors kraftstationsdammet damm
  Slåttflon myr   Norstjärnen tjärn
  Slåttflotjärnen tjärn   Norstjärnen tjärn
  Slåttloken tjärn   Norsänget änge
  Slåttjärnen tjärn   Nyboberget berg
  Slåttjärnen tjärn   Nybobäcken bäck
  Slåttjärnån å   Nybodbäcken bäck
  Slåttjärnån å   Nybodfloarna floar
  Slåttlokbacken höjd   Nyboflon myr
  Slåttlokbäcken bäck   Nybohällarna berghällar
  Slåttmyran myr   Nyån bäck
  Slåttåsen odling /Se   Nyängsbacken backe
  Slädflon myr   Nyängesbrännan höjd
  Slädflotjärnen tjärn   Nyängesdammet damm
  Slättmosved ägomark   Nyänget änge
  Smedssvedberget berg   Nyänget äng
  Smedtjärnen tjärn   Näsberget berg
  Små-Djuptjärnarna tjärnar   Näsbergsudden udde
  Småfloarna myr   Näsen näs
  Småfloarna myrar   Näsmon näs
  Småhemmanen myr   Näsmon udde
  Småholmarna öar   Nörderkvisslan, se Kvisselviken, Norra Saknas
  Småtjärnarna tjärnar   Nördertjärn, se Gammelbotjärnarna Saknas
  Småtjärnarna tjärnar   Olderdrolet myr
  Småtjärnarna tjärnar   Olderdrolet sumpig mark
  Småtjärnarna tjärnar   Olderolsnäset näs
  Småtjärnberget berg   Olderolsviken vik
  Småtjärnbäcken bäck   Olgrönsgrottan grotta
  Småängena myr   Olgrönsgrottan grottaSaknas
  Snårhöjden höjd   Olgrönsholmen holme
  Snällgåstjärnen tjärn   Ol Grönsholmen holme
  Snödskallen berg   Olgrönssved åker
  Snödskallen berg   Ol-Janstjärnen, se Abborrtjärnen tjärn
  Snödskallen berg och gränsmärke /Se   Oljonsnäset näs
  Snöplogtjärnen tjärn   Olkalshokstern slåtteräng
  Snövitflon kärr   Olkalshokstern slåtteräng
  Sommar-Halvvägasflon sank mark   Ol-Karlstjärnen tjärn
  Sopprisflon myr   Ollehålet sumphål
  Sparrhällan skogsområde   Ollestenen sten
  Spelarberget berg   Ollesved gammalt svedjeland
  Spelarmyran myr   Olsmyran myr
  Spelartjärnen tjärn   Orrmyrbäcken bäck
  Spjällmyran myr   Orrmyren myr
  Spjällmyrsved skogsmark   Orrmyren myr
  Stapelstenen sten /Se   Orrmyrtjärnen tjärn
  Starrhålet myr   Ovån å
  Stavnäset udde   Ovån å
  Stavnäsflon myr   Oxhålet tjärn
  Stavtjärnhögen berg   Oxhålet sumphål
  Stavrekojmyran myr   Oxtjärnen tjärn
  Stavrekojmyran myr   Pehålet tjärn
  Stenbitflon myr   Perhålet tjärn
  Stenbittjärnen tjärn   Perhålet tjärn
  Stendammet uppdämning av Agnelån   Per-Nilsberget berg
  Stenholmstjärnen tjärn   Per-Nilsberget berg
  Stenmyran myr   Per-Svensnäset näs
  Stensmyran terräng   Per-Svensnäset näs
  Stensmyrtjärnarna tjärnar   Petrusänget änge
  Stensnäset näs   Pitbäcken bäck
  Stenviken vik   Pittjärnbäcken bäck
  Stenåflon myr   Pittjärnen tjärn
  Stintbastu, se Sänkåsen vattensamling   Pittjärnen tjärn
  Storabborrloken tjärn   Pittjärnen tjärn
  Storbergsloken tjärn   Prästfatet berghäll
  Storblanken myr   Prästfatet berghäll
  Stor-Dyngdalen dal   Pålolsmyren myr
  Stor-Dyngdalen dal   Pål-Pers(lill)tjärnen, se Påpeltjärnen tjärn
  Storfloberget berg   Pålsmyran myr
  Storflobäcken bäck   Påpeltjärnen tjärn
  Storflobäcken bäck   Påpeltjärnen tjärn
  Storflon myr   Påpeltjärnen tjärn
  Storflon myr   Påpeltjärnen tjärn
  Storflon sank mark   Påpeltjärnen tjärn
  Storflon kärr   Påpeltjärnen tjärn
  Storflotjärnen tjärn   Påsatallen tall
  Stor-Gransjön sjö   Påsatallen tall
  Stoorgrös--n, se Gråsjön, Östra sjö   Rasahålet järnvägsövergång
  Storgrössiön, se Gråsjön, Östra sjö   Rastbodbäcken, se Bodbäcken bäck
  Storgrössjön, se Gråssjön, Östra Saknas   Rasktjärn tjärn
  Stor-Harrsjön sjö   Rasktjärn tjärn
  Storholmen ö   Rasktjärnen tjärn
  Storholmflon myr   Ratberget, se Lillstyggberget berg
  Storholmflotjärnarna tjärnar   Risflolandet mark
  Stor-Hästtjärnen tjärn   Risflon myr
  Stor-Kalvtjärnen sjö   Rismyran myr
  Stor-Kalvtjärnen tjärn   Rismyren odling
  Stor-Kroktjärnen tjärn   Rismyren myr
  Stor-Kälsjön sjö   Rismyren myr
  Stormyran myr   Rismyren myr
  Stormyran myr   Rismyrhöjden höjd
  Stormyran myr   Rismyrsved äng
  Stormyran myr   Rismyrtjärnen tjärn
  Stormyran myr   Rismyrtjärnen tjärn
  Stormyran myr   Rismyrtjärnen tjärn
  Stormyran myr   Risnäset bergknalle
  Stormyrberget berg   Risrasket skog
  Stormyrbäcken bäck   Risslättflon myr
  Stormyrdalen dal   Roberget berg
  Stormyrdalen terräng   Roberget berg
  Stormyrdalsberget berg   Roberget berg
  Stormyrdalsbäcken bäck   Romyren myr
  Stormyrdalsstupet bergsstup   Romyren myr
  Stormyrdalsstupet berg   Rosbolberget berg
  Stormyrtjärnen tjärn   Rossbolberget berg
  Stormyrtjärnån å   Rossbolstranden strandslått
  Storsand strandremsa   Rosboltjärnen tjärn
  Storsandsvedmyran sank mark   Rossboltjärnen tjärn
  Storskallen gränsmärke   Rossboltjärnen tjärn
  Storstensflon sank mark   Rosbolån å
  Storstrandviken vik   Rossbolån å
  Stor-Stugusjötjärnen sjö   Rovlandsriset skog
  Stortjärnbäcken bäck   Rutan slåtter
  »Stwtungs hædhe» gränsmärke   Rångberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Rångeberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Rångebäcken bäck
  Svarttjärnmyran myr   Rången sjö
  Svartviken vik   Rången sjö
  Svartvikflon myr   Rången sjö
  Svartvikudden udde   Rången sjö
  Sven-Olovtjärnen tjärn   Rången sjö
  Svenskviken vik   Räggalokänget äng
  Svärdflon myr   Räggalokänget äng
  Sågbacken terräng   Räggarlokänget änge
  Sågberget berg   Räggarlokänget änge
  Stortjärnen tjärn   Räggbodtjärnarna tjärnar
  Stortjärnen tjärn   Räggbodtjärnarna tjärnar
  Stortjärnen tjärn   Räggbrännorna skogsmark
  Stortjärnen tjärn   Räggflon flo
  Stortjärnen tjärn   Räggheden sandås
  Storvikberget berg   Räggkläppen höjd
  Storviken vik   Räggsjön sjö
  Storviknäset näs   Räggåmyren myr
  Storåsen höjd /Se   Räggån å
  Storänget myr   Rödhästhällan stenhäll
  Stor-Örelokflon myrmark   Rönnberget berg
  Stor-Öreloktjärnen tjärn   Rönnberget berg
  Saknas gränsmärke /Se   Rönnbergsmyran myr
  Stuguhälltjärnen tjärn   Rönnbergsmyran myr
  Stugusiö by och sjö   Rönnkäpptjärnen tjärn
  Stugusjöhösen höjd   Rönåsdalen dalgång
  Stugusjön, Västra Saknas   Rönnkäpptjärnen tjärn
  Stugusjön, Västra sjö   Rönnkäpptjärnen tjärn
  Stugusjön, Västra sjö   Rörmyran myr
  Stugusjön, Västra sjö   Rörmyren myr
  Stugusjön, Östra o. Västra sjöar   Rörmyren myr
  Stugusjön, Östra sjö   Sallmansbacken backe
  Stugusjön, Östra sjö   Sallmansloken svacka
  Stugusjötjärnen tjärn   Sallmansloken svacka
  Stugusjöån å   Samstaflon myr
  Stuguåberget berg   Sandbergsmotan backe
  Stuguåfjärden fjärd   Sandtjärnen tjärn
  Stuguån å   Sandtjärnen tjärn
  Stuguånäset näs   Sandviken vik
  Styggbergbäcken, se Lill-Styggbergbäcken bäck   Sandviken vik
  Styggberget, se Lill-Styggberget berg   Sandviken vik
  Styggbäcken bäck   Sandvikänget äng
  Stångmyran myr   Sarabrännorna höjd
  Stångmyrberget berg   Sarasbrännan bränna
  Stånkbackknulen, se Sänkåsen höjdsträckning   Selet sel
  Störrestjärnen tjärn   Selet spakvatten
  Störresviken vik   Selet spakvatten
  Suggloken tjärn   Selet, se Långselet lugnvatten
  Sundsknulen berg   Sesseltjärnen tjärn
  Svanlokarna tjärnar /Se   Simonsänget äng
  Svanalokbäcken bäck   Sinneshålet sumphål
  Svanalokflon myr   Sjublinnan skogsparti
  Svanaloktjärnen tjärn   Sjösved äng
  Svartmyran myr   Sjöändan s ändan av sjö
  Svartnäset udde   Sjöändan vik
  Svartsjön sjö   Sjöändsved åker
  Svarttjärnarna tjärnar   Skaftflon myr
  Svarttjärnberget berg   Skallflon flo
  Svarttjärnbäcken bäck   Skallflon myr
  Svarttjärnen tjärn   Skalmyrberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Skalmyrbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Skalmyren myr
  Sågbäcken bäck   Skalmyren myr
  Sågflon myr   Skalmyren myr
  Sälltjärnberget berg   Skalmyrtjärnen tjärn
  Sälltjärnbäcken bäck   Skalmyrtjärnen tjärn
  Sälltjärnen tjärn   Skarpabborrtjärnarna tjärnar
  Sänkåsen skogsparti /Se   Skarpabboretjärnarna tjärnar
  Sännån å   Skarpnäset näs
  Särskild tjärn tjärn   Skarpnäset näs
  Södberget berg   Skettflon flo
  Sönner-Kotjärnberget berg   Skrammelhällan berghäll
  Sönner-Kroktjärnen tjärn   Skravlet stenterräng
  Sönnerkvisseln vik   Skravlet stenterräng
  Sönner-Långflon myr   Skripan dal
  Sönner-Långflon myr   Skripan dalgång
  Sönner-Storberget berg   Skrövsvedberget berg
  Sönnertjärnen tjärn   Skrövsvedberget berg
  Sönner-Åsmyran myr   Skurholmen holme
  Sösjöberget berg   Skvallerbäcken bäck
  Sösjöbäcken bäck   Skvallerbäcksgrinda grind
  Sösjöhålet tjärn   Skäret skär
  Sösjön sjö   Skärsköldtjärn tjärn
  Sösjön sjö   Skärsköldtjärn tjärn
  Sösjön sjö   Sköldmyran myr
  Sössiön, se Sösjön sjö   Sköldmyrtjärnen tjärn
  Tallberget berg   Sköldmyrtjärnsbäcken bäck
  Tallmon skogsterräng   Skölmyran, se Sköldmyran myr
  Tasktjärnen tjärn   Skölmyren myr
  *thorhogs eid i Jæmta skoge gränsmärke /Se   Skölmyrtjärnen tjärn
  Timmerfloberget berg   Skölmyrtjärn, se Sköldmyrtjärn tjärn
  Timmerflon sankmark   Skölmyrtjärnsbäcken, se Sköldmyrtjärnsbäcken bäck
  Tjockdrolsviken vik   Skönmäritänget änge
  Tjockholmen holme   Slammeråsberget berg
  Tjälamyrhalsen terräng   Slåttflobacken berg
  Tjälamyran myr   Slåttfloberget berg
  Tjärndalen dal   Slåttflohöjden höjd
  Tjärndalen myr   Slåttfloloken tjärn
  Tjärndalsbäcken bäck   Slåttflon tjärn
  Tjärndrolet myr   Slåttflon myr
  *Tjärnen tjärn   Slåttflon myr
  Tjärnflobäcken bäck   Slåttflon flo
  Tjärnflobäcken bäck   Slåttflon flo
  Tjärnflon sankmark   Slåttflotjärnen tjärn
  Tjärnflon myr   Slåttflotjärnen tjärn
  Tjärnflon myr   Slåttjärnen, Lilla tjärn
  Tjärnflotjärnen tjärn   Slåttjärnarna tjärnar
  Tjärnflon myr   Slåttjärnen tjärn
  Tjärnsvedknulen höjd   Slåttjärnen tjärn
  Tjärnsvedknulen berg   Slåttjärnen tjärn
  Tjärnängesberget berg   Slåttjärnån å
  Tjärnängesbäcken bäck   Slåttjärnån bäck
  Tjärnängestjärnen tjärn   Slåttloken tjärn
  Tomasmyran myr   Slåttloken tjärn
  Tomman myrmark   Slåttåsen äng
  Toralds Eijde, se Badstugunäset näs o. gränsmärke   Slädflon flo
  Tordags ägde, se Badstugunäset näs o. gränsmärke   Slädflon flo
  Toringen, se Torringen sjö   Släflon myr
  Toringen, se Torringen sjö   Släflosved svedjeland
  Toringen, se Torringen sjö   Slädflotjärnen tjärn
  Tormyran myr   Slädflotjärnen tjärn
  Tormyrberget berg   Släflotjärnen tjärn
  Tormyrtjärnarna tjärnar   Slättberget berg
  *Torolgs aeide, se Badstugunäset näs   Slättmoänget myr
  *Torolgs eid näs   Smedsmyren myr
  Torraldsejdes?, se Badstugunäset näs o. gränsmärke   Smedsmyren myr
  Torringen sjö   Smedsmyrtjärnarna tjärnar
  Torringen sjö   Smedsmyrtjärnarna tjärnar
  Torringen sjö   Smedsmyrtjärnen tjärn
  Torringen sjö   Smedsriset risig björkskog
  Torringen sjö   Smedstjärnen tjärn
  Torringen sjö   Smedstjärnen tjärn
  Torringen sjö   Smedssved odling
  Torringen sjö   Smedssvedtjärnen, se Ol-karlstjärnen tjärn
  Torringen sjö   Smådjuptjärnarna tjärnar
  Torringen sjö   Smådjuptjärnarna tjärnar
  Torringen sjö   Småfloarna myrar
  Torringen sjö   Småmyrarna myrar
  Torringen sjö   Småmyrarna starrängar
  Torringen sjö   Småmyrbäcken bäck
  Torringen sjö   Småsjöarna, se Bodsjön, Övre och Nedre sjöar
  Torringen sjö   Småskallarna höjder
  Torringen sjö   Småtjärnarna tjärnar
  Torringen sjö   Småtjärnarna tjärnar
  Torringen sjö   Småtjärnarna tjärnar
  Torringen sjö   Småtjärnarna tjärnar
  Torringen sjö   Småtjärnarna tjärnar
  Torringen sjö   Småtjärnarna tjärnar
  Torringen sjö   Småtjärnarna tjärnar
  Torringen sjö /Se   Småtjärnarna tjärnar
  Torringen sjö /Se   Småtjärnarna tjärnar
  Torringen sjö /Se   Småtjärnbäcken bäck
  Torringen sjö /Se   Småängena ängar
  Torringen sjö /Se   Snorrflon myr
  ?*Torringsbäcken (gränsmärke), bäck /Se   Snårhöjden höjd
  ?*Torringsbäcken (gränsmärke), bäck /Se   Snällgåstjärn tjärn
  ?*Torringsbäcken (gränsmärke), bäck   Snällgåstjärnen tjärn
  Torringsmon skog   Snöfloarna floar
  Torringsskallen berg /Se   Snöflon flo
  Tovåsberget berg   Snöplogtjärnen tjärn
  Tovåsberget berg /Se   Snöplogtjärnen tjärn
  Tovåsen skogsparti /Se   Snöplogtjärnen tjärn
  Tovåsflon myr   Snöskallen höjd
  Tovåsflon myr /Se   Snövitflon flo
  Tranaloken tjärn   Solingtjärnen, se Bodtjärnen tjärn
  Trollkällan källa   Sopprisflon myr
  Trolltjärnbäcken bäck   Sparrhällan stenhäll
  Trolltjärnen tjärn   Sparrhällan berghäll
  Trolltjärnen tjärn /Se   Spelarberget berg
  Trättflon sankmark   Spelarberget berg
  Trättflon myr   Spelarberget berg
  Tuvfloberget berg   Spelarberget berg
  Tuvflobäcken bäck   Spelarmyren myr
  Tuvflon myr   Spelarmyren myr
  Tuvmyran sank mark   Spelartjärnen tjärn
  Tvärberget berg   Spelartjärnen tjärn
  Tvärån å   Spelartjärnen tjärn
  Töringen, se Torringen sjö   Spelartjärnen tjärn
  Töringen, se Torringen sjö   Spjällmyren myr
  Töringen, se Torringen sjö   Spätjärnen tjärn
  Töringen, se Torringen sjö   Stapelstenen sten
  Töringen siön, se Torringen sjö   Stapelstenen sten
  Töringn, se Torringen sjö   Stapelstensnäset näs
  Utskottberget berg   Stapelstensnäset näs
  Utskottflon kärr   Starhålet sumphål
  Vallbodarna skogsterräng   Stavnäset näs
  Vall-Storflon myr   Stavnäsflon flo
  Vall-Storflotjärnen tjärn   Stavnäsflon myr
  Vallsved skogsterräng   Stavnäsviken vik
  Vassflon myr   Stenbittjärnen tjärn
  *Vattjärnen tjärn   Stavtjärnshögen berg
  Vattumyran myr   Stenbitflon flo
  Vattumyran myr   Stenbittjärnen tjärn
  Vibjännsmyran myr   Stenholmstjärnen tjärn
  *Vidmaro bäck bäck och gränsmärke   Stenholmstjärnen tjärn
  *Vigmanbek gränsmärke /Se   Stenolet vik
  *Vigmansbek gränsmärke /Se   Stenskäret näs
  Vigmarnbäck gränsmärke /Se   Stensmyrbacken landsvägsbacke
  Vikänget terrängparti   Stensmyrdalen dal
  *Wikmarobäck bäck o. gränsmärke   Stensmyrdalen dal
  Viksved odling /Se   Stensmyren myr
  Vikåsen skogsparti /Se   Stensmyrtjärnarna tjärnar
  Vildsjöberget berg   Stensmyrtjärnarna tjärnar
  Vildsjöbäcken bäck   Stensnäset näs
  Vildsjön sjö   Stenäset näs
  Vildsjötjärnen tjärn   Stensnässand sandstrand
  Vildsjöåsen ås   Stensnäsviken vik
  Villågan terräng   Stensnäsviken vik
  Vinterflon myr   Stensån å
  Vinterfloviken vik   Stenviken vik
  Vinter-Halvvägasflon sank mark   Stenviknäset näs
  Vitberget berg   Stenåflon flo
  Vitmossaflon myr   Stintbastu tjärn
  Västerbäcken bäck   Stolpledsved skogsparti
  *Västergranberget berg   Stoltlägden åker
  Väster-Gråssjöberget berg   Stoppelstenen, se Stapelstenen sten
  Väster-Gråssjön sjö   Stoppelstensnäset, se Stapelstensnäset näs
  Väster-Märlingen sjö   Storabborrloken tjärn
  Västerstholmen holme   Storbacken höjd
  Västersttjärnen tjärn   Storberget, Nordre berg
  Väster-Åsberget berg   Storbergsloken tjärn
  Västiåsen skogsparti /Se   Storbergslokknippen höjd
  Åbodberget berg   Storblanken flo
  Åflon sank mark   Storblanken myr
  Åflonäset näs   Storboflon myr
  Åhällan holme   Storbotjärn, se Botjärnarna Saknas
  Åkernäset udde   Storbrännan, se Sarasbrännan bränna
  Åkroken å   Storbrännorna, se Sarabrännorna höjd
  Åltjärnbacken höjd   Stordammet damm
  Åltjärnbäcken bäck   Storfloberget berg
  Åltjärnen tjärn   Storflobäcken bäck
  Åltjärnflon sank mark   Storflohalsen myrhals
  Åmyran sank mark   Storflohällarna berghällar
  Åmyran myr   Storflon flo
  Åsberget berg /Se   Storflon myr
  Åsbäcken, Bäcken bäck /Se   Storflon myr
  Ås-Långmyran myr   Storflon myr
  Ås-Långmyrberget berg   Storflon flo
  Ås-Långmyrtjärnen tjärn   Storflon flo
  Åsmyrtjärnbäcken bäck   Storflon mosse
  Åsmyrtjärnen tjärn   Storflon myr
  Åsmyrtjärnen tjärn /Se   Storflotjärnen tjärn
  Åstäkten öppen plats   Storflotjärnen tjärn
  Åsvägen väg /Se   Storgransjömyran myr
  Åsängena myrmark   Storgransjön tjärn
  Åsängena ängar /Se   Storholmen holme
  Åsängesflon sank mark   Storholmen holme
  Åsängesflon sank mark   Storholmfloarna floar
  Åsänget myr /Se   Storholmflon myr
  Älgtjärnberget berg   Storholmänget äng
  Älgtjärnen tjärn   Storhällorna, se Hällorna bergsluttning
  Älgtjärnen tjärn   Storkalvtjärn tjärn
  *Ängesbäckbron? bro   Storkalvtjärnen, se Kalstjärnen, Stora o Lilla tjärn
  Örelokarna tjärnar   Stormyren myr
  Örelokberget berg   Stormyran myr
  Örelokberget berg   Stormyrberget berg
  Örelokbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck
  Örelokbäcken bäck   Stormyrdalen dalgång
  Örelokmyran myr   Stormyrdalen dal
  Öremyran sank mark   Stormyr(dals)berget berg
  Öretjärn tjärn   Stormyrdalsberget, se Stormyrberget berg
  Öretjärnbäcken bäck   Stormyrdalsbäcken bäck
  Öretjärndalsbäcken bäck   Stormyrdalsbäcken bäck
  Öretjärnen tjärn   Stormyren myr
  Öster-Gråssjön sjö   Stormyren myr
  Öster-Märlingen sjö   Stormyren myr
  Östermärlingen sjö   Stormyren myr
  Öster-Storflon sank mark   Stormyren myr
  Öster-Storflon sank mark   Stormyren myr
  Östertoringen, se Torringen del av sjö   Stormyren myr
  Öster Tor-ng-n, se Torringen del av sjö   Stormyrtjärnen tjärn
  Östertorringen, se Torringen sjö   Stormyrtjärnen tjärnar
  Öster Torringen, se Torringen sjö   Stormyrtjärnen, Nordre och Sönnre tjärnar
  Öster-Åsmyran myr   Stormyrtjärnån bäck
  Östiviken vik   Storsand sandstrand
  Överholmen holme   Storsand sandstrand
  Övre-Bodsjöberget berg   Storsandsnäset näs
      Storsandssved skogsskifte
      Storsandssvemyran myr
      Storsandviken vik
      Storsmåtjärn, se Småtjärnarna Saknas
      Storstenen sten
      Storstenflon myr
      Storstensmyrtjärnen tjärn
      Storstensflon flo
      Storstranden strandremsa
      Storstrandviken vik
      Storsved skogstrakt
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnsbrännorna skogstrakt
      Stortjärnsundet, se Flottjärnen tjärn
      Storvikberget berg
      Storvikberget berg
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviknäset näs
      Storviknäset näs
      Storåkern åkrar
      Storåsen ås
      Storänget änge
      Storöraloken, se Storöraloktjärn tjärn
      Storöraloktjärn tjärn
      Storöraloktjärn tjärn
      Storöraloktjärnen, se Öreloken, Stora o. Lilla tjärn
      Storörelokbäcken bäck
      Strejksved gammalt svedjeland
      Strömmingshuvudet myr
      Stuguhälltjärnen tjärn
      Stuguhälltjärnen tjärn
      Stugusjöhösen bergknalle
      Stugusjöhösen berg
      Stugusjön sjö
      Stugusjön, Västra sjö
      Stugusjön sjöar
      Stugusjön, Östra sjö
      Stugusjötjärn tjärn
      Stugusjötjärnarna tjärnar
      Stugusjötjärnarna tjärnar
      Stugusjötjärnen tjärnar
      Stugusjötjärn, Lilla, se Stugusjötjärnarna tjärn
      Stugusjötjärn, Stora, se Stugusjötjärnarna tjärn
      Stugusjötjärn, Västra tjärn
      Stugusjötjärnen tjärn
      Stugusjötjärnen tjärn
      Stugusjötjärnen, Hitre o. Övre tjärnar
      Stugutjärnsbäcken bäck
      Stugusjöån å
      Stuguåberget berg
      Stuguåberget berg
      Stuguåfjärden vik
      Stuguån å
      Stuguån sund
      Stuguånäset näs
      Stuguånäset näs
      Stånkbacken berghäll
      Stånkbäcken bäck
      Störesviken vik
      Störesviken vik
      Störrestjärnen tjärn
      Störöstjärnen tjärn
      Störösviken vik
      Suggloken tjärn
      Suggloken sumphål
      Sundet sund
      Sundsmyran myr
      Sundsmyrbacken backe
      Sunneränget äng
      Svanalokarna tjärnar
      Svanaloken, se Svanaloktjärn tjärn
      Svanaloksflon myr
      Svanaloktjärn tjärn
      Svanaloktjärn tjärn
      Svartflon, se Svartsjöflon myr
      Svartmyren myr
      Svartmyrviken vik
      Svartnäset näs
      Svartnäset udde
      Svartrotänget slåtter
      Svartsjöflon myr
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjötjärnen tjärn
      Svartsved höjd
      Svarttjärnarna tjärnar
      Svarttjärnberget berg
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen, se Hästtjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärnar
      Svarttjärnsberget berg
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartvikudden udde
      Svartvikänget änge
      Sven-Olovlillmyran myr
      Svenskviken vik
      Svenskviken vik
      Syrviken vik
      Sågberget berg
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågfallet vattenfall
      Sågfloarna floar
      Sågholmen holme
      Sågselet sel
      Sågvägen stig
      Sågån, se Slåttjärnån å
      Sågån, se Slåttjärnån å
      Sälltjärnberget berg
      Sälltjärnberget berg
      Sälltjärnbäcken bäck
      Sälltjärnbäcken bäck
      Sälltjärnen tjärn
      Sälltjärnen tjärn
      Sälltjärnen tjärn
      Sälltjärnen tjärn
      Sälltjärnsbacken backe
      Sälltjärnsmyran myr
      Sänkåsen granskog
      Sännån å
      Särskildtjärn, se Skärsköldtjärn Saknas
      Söberget berg
      Söberget berg
      Sönnerbäckänget änge
      Sönnerkvisslen, se Kvisselviken Saknas
      Sönnertjärn, se Gammelbotjärnarna tjärn
      Sönnertjärnen tjärn
      Sönnertjärnen tjärn
      Sönneränget slåtter
      Sösjöberget berg
      Sösjöbäcken, se Sösjöån Saknas
      Sösjöhålet tjärn
      Sösjön sjö
      Sösjöån å
      Sösjöån bäck
      Sösjöån bäck
      Sösjöån bäck
      Sösjöån bäck
      Tallstenen sten
      Tasktjärnarna tjärn
      Tattarknippen höjd
      Te skogsmark
      Telgemyren myr
      Timmerfloberget berg
      Timmerflon, se Nyboflon Saknas
      Tjockdrolsviken vik
      Tjälsmyren myr
      Tjälamyrhalsen myrhals
      Tjärnbyttan tjärn
      Tjärndalen dal
      Tjärndalen dal
      Tjärdalsbäcken bäck
      Tjärndalstjärnarna, se Västersttjärnen tjärnar
      Tjärndrolet sumpmark
      Tjärnen, se Gårdstjärnen tjärn
      Tjärnen, se Gårdstjärn Saknas
      Tjärnen på långmyren tjärn
      Tjärnen-på-Långmyrflon, se Långmyrflotjärnen tjärn
      Tjärnen på Långmyrflon, se Långmyrflotjärnen tjärn
      Tjärnen på Snövitflon tjärn
      Tjärnfloarna myrar
      Tjärnflon flo
      Tjärnflon myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyrnäset näs
      Tjärnmyrtjärn, se Myrtjärn tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnsvedknulen höjd
      Tjärnängesberget berg
      Tjärnängesbäcken bäck
      Tjärnängestjärnen tjärn
      Tjärnänget äng
      Tobaksänget, Nedre äng
      Tobaksänget Övre, se Lysviken Saknas
      Tomasmyren myr
      Tormyrberget berg
      Tormyren myr
      Tormyrtjärnarna tjärnar
      Torparkvarndammet damm
      Torringen sjö
      Torringen sjö
      Torringen sjö
      Tovåsberget berg
      Tovåsberget berg
      Tovåsen skog
      Tovåsflon myr
      Trolltjärnbäcken bäck
      Trolltjärnbäcken bäck
      Trolltjärndalen dal
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnen tjärn
      Trättflon myr
      Trättflovägen stig
      Tuvfloberget berg
      Tuvfloberget berg
      Tuvflobäcken bäck
      Tuvflobäcken, se Mycksjöbäcken bäck
      Tuvflon flo
      Tuvflon myr
      Tuvmyren myr
      Tuvmyrviken vik
      Tvärån å
      Tvärån å
      Tväråsved skogsparti
      Täppen vik
      Täppviken, se Täppan vik
      Utanbergsänget äng
      Utskagarhöjden höjd
      Utskagartjärnen tjärn
      Utskagartjärnen tjärn
      Utskottberget berg
      Utskottsflon flo
      Vallstorflon flo
      Vallstorflon, se Storflon mosse
      Vallstorflotjärnen tjärn
      Vallsved gammalt svedjeland
      Vallviken vik
      Vallviken, se Oldrolsviken vik
      Vattumyran myr
      Vattumyren myr
      Vibjänsmyran myr
      Vidjesläpeflon myr
      Vikflon myr
      Viksvedknulen kulle
      Vikänget slåtter
      Vildsjöberget berg
      Vildsjöbäcken bäck
      Vildsjön sjö
      Vildsjön tjärn
      Vildsjötjärnen tjärn
      Vildsjötjärnen tjärn
      Vildsjöåsen ås
      Vildsjöåsen berg
      Villägan vindfälle
      Vilstenen sten
      Vinterflon flo
      Vinterflon flo
      Vinterfloviken vik
      Vitberget berg
      Vitberget berg
      Vithällan udde
      Vitmarubäck, se Altarstensbäcken bäck
      Vitmosseaflon flo
      Vålen slåtteräng
      Väcksjön sjö
      Värdsjöheden grusås
      Västa sjön, se Stugusjön, Västra Saknas
      Västerbäcken bäck
      Västerfligget berg
      Västergråsjöberget berg
      Väster-Gråssjön sjö
      Väster-Gråssjön sjö
      Västersttjärnen tjärn
      Västersttjärnen tjärn
      Västersttjärnen tjärn
      Västersttjärnen tjärn
      Västerstholmen holme
      Västersvanaloksflon myr
      Åflon flo
      Åflonäset näs
      Åhällan skär
      Åkernäset näs
      Åkernäset näs
      Åkernäset näs
      Åkroken åkurva
      Åltjärnarna tjärnar
      Åltjärnberget berg
      Åltjärnen tjärn
      Åltjärnen tjärn
      Åltjärnsflon myr
      Åmyren myr
      Åmyren myr
      Åmyrsved svedjeland
      Åsbergsfjället skogsområde
      Åsberget berg
      Åsberget berg
      Åsbäcken, se Bäcken bäck
      Åslundskyan inhägnad
      Åsmyren myr
      Åsmyrtjärnen tjärn
      Åstäkten f.d. odling
      Åsvägen stig
      Åsängena ängar
      Åsänget myr
      Åsänget myr
      Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärnen tjärn
      Älgtjärnen tjärn
      Örelokarna tjärnar
      Örelokarna tjärnar
      Örelokarna tjärnar
      Örelokberget berg
      Örelokberget berg
      Öreloken tjärnar
      Ören sandgrund
      Örelokflon, se Örelokmyran myr
      Öreloksmyren myr
      Öretjärnbäcken bäck
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Östasjön, se Stugusjön, Östra Saknas
      Öster-Gråssjön sjö
      Öster-Gråssjön sjö
      Öster-Gråssjön sjö
      Östersjön sjö
      Östersttjärnen tjärn
      Östersttjärnen tjärn
      Östiviken, se Bäckviken Saknas
      Östviken vik
      Överholmen holme

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.