ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bergs socken : Bergs tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1017 Naturnamn : 1123 Bebyggelsenamn : 550 Naturnamn : 799
Berg sn o tg Abborrtjärnen tjärn Berg sn Abborrtjärnen tjärn
Berg sn o tg Aftonloken sjö Berg sn Abborrtjärnen tjärn
Berg sn Aftonmyren myr Berg Saknas Abbortjärnen tjärn
Berg sn Aftonmyrhöjden höjd Berg socken Abbortjärnen tjärn
Berg sn Aloppan å Berg socken Aloppahamrarna strandbacken
? Berg sn Aloppan å Anders-Hans torp Aloppahöjden bergshöjd
Berg sn Aloppan å Anders-Jans gd Aloppkroken krök
Berg sn o tg Aloppan å Anders-Jans gd Aloppakroken å-krok
Berg sn.? Aloppan å Anders Persbodarna fäb. Aloppakrokmyren myr
Berg sn Aloppan å Anders-Persbodarna fäb. Aloppakrokmyren myr
Berg sn Aloppan å Anders-Persbodarna fäb-vall Aloppan å
Berg sn Aloppkroken krök Arken gd Aloppan å
Berg sn o tg Anders-Persbodbäcken bäck Arånäset och Flåsjön, se Flåsjön gd Alopphöjden höjd
Berg sn Anders- Perstjärnarna tjärnar Avakojan koja Alopphöjden höjd
Berg sn. ? Andholmen holme Backtorpet torp Andholmen holme
Berg sn Ankarbäcken bäck Bergbodarna fäb. Arån å
Berg sn Aranäset skogsområde? Bergbodarna (möte) fäb. Arånäset omr.
Berg sn aronäset skogsområde ? Bergbodarna fäb.vall Arånäset näs
Berg sn o tg Arskemyren myr Berg(s)bodarna fäb.vall Aspån å
Berg sn Arådalen, se *Älgdalen dalgång Bergbodarna fäb. Aspån å
?Berg sn Aråkärn tjärn Berggården gård Aspån å
(?)Berg sn Arån å Bergkvists gård Aspån å
Berg sn Arån å Bergsbyn traktnamn Aspån å
?Berg sn Arån å Bergsbyn by Aspåsbäcken bäck
Berg sn Arån å Bergsbyn by Aspåsen ås
Berg sn Arån å Bergsviken traktnamn Aspåsen skogsås
Berg sn *Arånäsbergen bergknallar Bergsviken by Avabäcken bäck
Berg sn Arånäset näs Bergsviken by Avamyren myr
?Berg sn Arånäset näs Bergsviken by Backarna bergssluttning
Berg sn Arånäset skogsområde ? Bergsviksnybodarna fäb.vall Backmyrberget berg
Berg sn Arånäset skogsområde? Bergtäckten lht Backsjömyren myr
Berg sn Arånäset näs Bergvallen fäb. Backsjömyren myr
Berg sn *Arånäsets avradsland utmark Bingsta by Backsjömyren myr
(?)Berg sn Arå Tiern tjärn Bingsta by Backsjömyren myr
Berg sn *Aråtjernen tjärn Bingsta by Backsjön se Lillbacksjön och Storbacksjön Saknas
Berg sn *Aråtjärnarna tjärnar Bingstanybodarna fäb. Backsjöån å
Berg sn Aspån biå Björklunds gd Backviken vik
Berg sn Aspån å Björknäset stuga Balvikbäcken bäck
Berg kyrkby Aspån å Blacklötarna traktnamn Balviken vik
Berg sn Aspån å Blacklötsmyran, se Blacklötarna traktnamn Balviken vik
Berg sn Aspån å Blåbärmon lht Balviklägden hårdvallsområde
Berg sn Aspån å Blömsters gård Bergbodberget berg
Berg sn Aspån å Borgs gd Bergbodberget berg
Berg sn Aspåsen ås Brogården gd Bergmyren myr
Berg sn Aspåsmyren myr Brogården Saknas Bergmyren myr
Berg sn Axålloken tjärn Brynje traktnamn Bergmyren myr
Berg sn *Backabodaänge ägomark Brynje by Bergmyren myr
?Berg sn *Backalodaänge ägomark Brynjevallen, se Brynje traktnamn Bergmyren myr
Berg sn Backmyrberget berg Brynäset f.d. stuga Bergmyren myr
Berg sn Backsjöbrännan bränna Brånan gdr Bergskälen utmark
Berg sn Backsjömyren myr Brånan, se Tossåsen traktnamn Bergsviken vik
Berg sn Backsjöån å Brånan hållplats Bergsviksbuvägen stig
Berg sn Backsjöån å Brånan bebyggelse Bergsvikviken vik
Berg sn Balvikbäcken bäck Brånan by Bergudden udde
Berg sn Balviken vik Brånan by Bergvägen väg
Berg sn o. hd Barbrohålet terräng Bräcka gård Bergänget skogsslåtter
Berg sn Bergmyren myr Bräcke torp Bingstaknäppen bergshöjd
Berg sn Bergbodberget berg Brändbodarna fäb. Bjursäterstjärnen tjärn
Berg sn o. tg Bergshålen utmark /Se Brändbodarna fäb. Bjursäterstjärnen tjärn
Berg sn Bergssjön, se Bergsviken vik Brändbodarna fäb. Bjursäterstjärnen tjärn
Berg sn o. tg Bergstugan terräng Brännan torp Blacklötbäcken bäck
Berg sn Bergsvedbacken höjd Brännbodarna fäb. Blacklötbäcken bäck
Berg sn *Bergsviken vik Brännbodarna f.d. fäb.vall Blacklötmyren krp
Berg sn Bergsviken vik Bränntorpet torp Blacklötsmyren krp
Berg sn Bergsviken vik Brännvallen fäb.vall Blacklötabäcken bäck
Berg sn Bergsviken vik Brönge by Blacklötumyran myrområde
Berg sn Bergsvik- Nybodarna terräng Bukvigge gammalt namn på norra delen av byn Västervigge Blacklötutjärnen tjärn
Berg sn Bergudden udde Bukvigge bydel Blackåsmyren myr
Berg sn Bergvallen f.d. fäbodvall Buskemos gd Bladtjärnen tjärn
Berg sn Bergviksmyren myr Bygget torp Blodmyren myr
Berg sn Bergsrikviken vik Bymans gård Blodmyren myr
Berg sn *Bergviksån å Bynom by Blodmyren myr
Berg sn Bingstaknäppen höjd Bynomgårdarna gårdar Blomsterängena ängsmark
Berg sn Birkelsberg berg Bäckabo lht Blomsterängasbäcken bäck
Berg sn »Birkkyils bergh» se ?Börtnanberget berg Bäckabo lht Blomsteränget slåtteromr.
Berg sn Birknäsberg berg Bäckabo gd Blötflon myr
Berg sn Birkyelsberg berg Bäckebos gd Blötmyren myr
Berg sn Bjurbäcken bäck Bölesåsen skogsås Bodbackmyren myr
Berg sn Bjurbäckmyren myr Börjesten fäb. Bodbackmyren myr
Berg sn Bjurhusededammen sankmark Börjestensbodarna fäb. Bodberget berg
Berg sn Bjursäterstjärnen tjärn Börjestensbodarna fäb.vall Boddiket myr
?Berg sn Björknäsberg berg Börtnan by Bodhusbäcken bäck
Berg sn *Björknäsberg berg Börtnan by Bodhustjärnarna tjärnar
Berg sn Björknäs-erget berg Börtnan by Bodhustjärnen tjärn
Berg sn Björnberget berg Dahlbergs gd Bodhusviken vik
Berg sn Björngillerloken sjö Dalbergs f.d. gd Bodhån vik
Berg sn Björnholmmyren myr Dalestens gd Bodhån vik
Berg sn Björnhålet tjärn Dalhem, se Rörön traktnamn Bodviken vik
?Berg sn Björnhålet sankmark Dalåsbodarna fäb.vall Borgtäkten slåtteräng
Berg sn Björnmyråsen ås Dalåsbodarna fäb. Bottenkallstjärnen tjärn
Berg sn Björnåsen ås Dalåsen by Bratthällarna udde
Berg sn Blacklötubäcken bäck Dalåsen by Brattmyränget ängs- och myrmark
Berg sn Blacklötumyren myr Dalåsen by Bredmyren myr
?Berg sn Blacklötumyren myr Dalåsen by Bredmyren myr
Berg sn Blomsteränget ängsmark Edsvallen, se Bergsbyn traktnamn Brodusedan å-utvidgning
Berg sn Blåbärmon skogsområde Edsåsen ödes böle(?) Bromyren myr
Berg sn Blästerholmen skogsområde Ejnars gård Bromyrsundet myr-sund
Berg sn Blästern terräng Ejnars gd Brötarna myr
Berg sn Blästern myr /Se Eklunds gd Brunnan Saknas
Berg sn Bodberget berg Eltnäs, se Eltnäset traktnamn Brunnstöten berg
Berg sn Bolagsberget berg Eltnäsbodarna fäb. Brunnstöten bergshöjd
Berg sn Bottenkallsbäcken bäck Eltnäsbodarna fäb. Brunntjärnen tjärn
?Berg sn Bottenkallsbäcken bäck Eltnäset by Brunntjärnmyren myr
Berg sn Bottnarna sankmark Eltnäset traktnamn Brynjetjärnen tjärn
Berg sn Brattmyren myr Eltnäset by Brynjeån å
Berg sn Bratthällorna hällor Erik-Ers gård Brånamyren myr
Berg sn Bredmyren myr Erik-Hans gård Brånan ängsslått
Berg sn Bredänget ängsmark Erik-Hanskojan koja Bräckberget berg
Berg sn Brånan ängsslått Erik-Jöns gård Bräcksved betesmark
Berg sn Bräck-Olles terräng Erik-Odelbergs gd Bräcksvedberget berg
Berg sn Brattmyrbäcken bäck Erik-Olbergs gd Bräcksvedet skogsomr.
Berg sn Brattmyren myr Erik-Ols gård Brändbodberget berg
Berg sn Brattmyrängena myrmark Erslids gd Brändbodberget berg
Berg sn Britahålet tjärn Evert-Persas gd Brändbodberget berg
Berg sn Bromyren myr Fiskals gård Brännvallen idrottsplats
Berg sn Bromyrsundet myrterräng Flinkbergs torp Brötarna myr
Berg sn Brudstenen sten Flåsjögården gård Brötarna myr
Berg sn Bryntjetjärnbäcken bäck Flåsjön gd Busholmen holme
Berg sn Brynjetjärnen tjärn Framgården gård Busholmen holme
Berg by o sn Bryntjetjärnen tjärn Fram i gården gd Bustjärnen tjärn
Berg sn Brynjeån å Galhammar by Bybäcken bäck
Berg sn Brånamyren myr Galhammar by Bymyren myr
Berg sn Bräcksved terräng Galhammar by Båthusnäset näs
Berg sn Bräcksvedberget berg Galåbodarna, Öster- eller Bergs- fäb. Båthusviken vik
Berg sn o. tg. Brånnan bränt skogsområde Galåbodarna fäb. Bäckdalsmyren myr
Berg socken /Se Brännvallen vall Gammalbodarna fäb. Bäkermyren myr
Berg by & sn Brötarna myrar Gammalbodarna fäb. Bölesmyren myr
Berg sn (kyrka) B-unsberge, se Brunnstöten berg Gammalbodarna fäb. Bölesmyren myr
Berg sn Brunnstöten berg Gammalbodarna fäb. Börtnan, St. sjö
Berg sn Brunnstöten berg Gammalbodarna fäb.vall Börtnansberget, se Lillbörtnansberget Saknas
Berg sn Brötarna sankmark Gammalbodarna fäb.vall Börtnansberget berg
Berg sn Brötbrännan skogsområde Gammalbodarna fäb.vall Börtnäsberget berg
Berg sn Brötbäcken bäck Gammalbodvallen fäb.vall Börtnessjön sjö
Berg sn Buföringstjärnen tjärn Gammel-Ejnars gd Börtnesstranden näs
Berg sn Bukvigge terräng Gammelskolan f.d. skola Börtnesängena myr- och ängsmark
Berg sn Bursved ägomark Garvars gd Dahlbergslägden slåtteräng
Berg sn Bybäcken bäck Granlunda torp Dalåsbrötarna, se Brötarna myr
Berg sn Bymyren myr Granlunda gd Dikesbäcken bäck
Berg sn *Byrkilsberg, se Lillbörtnansberget berg Granlunda gård Djupnäsbäcken bäck
Berg sn *Byrkilsberg, se ?Lillbörtnansberget berg Grantorp torp Djupnäsbäcken bäck
Berg sn Byrkils berg berg /Se Grossmyrbodarna fäb. Djupnäset näs
Berg sn Byrkelsberg berg Grundsjötjärnkojan koja Djupnäset udde
Berg sn Byrkilsberg berg Grönökojan koja Dordimyren myr
Berg sn Byrkilsberg (ä. namn på nuv. Börtnansberget) berg Grönökojan koja Edsmyren myr
Berg sn Byrkna sjöar Gunnars gård Edsåsberget berg
Berg sn *Byrknaberg berg /Se Gunnars gård Edsåstjärnen tjärn
Berg sn *Byrknar sjöar /Se Gunnars torp Eliasdikena slåtteromr.
Berg sn Byrkna Sjöarna sjöar Guns gd Eliasdiket ängsslått
Berg sn Nedra Byrkna Sjön sjö Gustav-Anderskojan f.d. koja Eltnäsudden udde
Berg sn Öfra Byrkna Sjön sjö Göles gd Enmyren myr
Berg sn *Byrknisberg berg /Se Görhagens villa Enmyren myr
Berg sn Byrkyelsberg berg Görns gård Erik-Jönsudden udde
Berg sn Byxmyren myr Gör(a)nsgården gård Erik-Jönsöran grund
Berg sn Båthusholmen holme Hallings, se Tossåsen traktnamn Fallet »linschakt»
Berg sn Båthusviken vik Hallings lht Fall-lägden slåtteräng
Berg sn Bäckängesflon sankmark Hallåsen fäb. Finskvågnäset näs
Berg sn Bäckänget sankmark Halvarsgården gård Finskvågviken vik
Berg sn Bäckänget ängsmark Hammarbergs gård Fiskbäcken bäck
Berg sn Bäckänget sankmark Hammaren gård Fiskbäcken bäck
Berg sn Bäckänget ängsmark Hammaren gd Fiskåkroken åkrok
Berg sn Bäkermyren myr Hammarmon torp Fiskåmyrarna myrar
Berg sn Bölesmyren myr Havsjöbodarna fäb. Fjället berg
Berg sn Bölesmyren myr Havsjöbodarna fäb. Fjället berg
Berg sn Bölesmyrstrupen skogsmark Havsjöbodarna fäb. Fjället berg
Berg sn Börckels B: berg Havsjöbodarna fäb.vall Fjällmyren myr
Berg sn Börcknan L. sjö Havsjöbodarna fäb. Flakamyren myr
Berg sn Börjestenbäcken bäck Havsjöbodarna fäb.vall Flakamyren myr
(?)Berg sn *Börkinsberg berg Havsjön torp? Flobergssjön sjö
Berg sn. o. tg. Börknäs Berg berg Hedlunds gd Flon myr
Bergh sn. o. tg »Börnberget» berg Herrgården gård Flåmyren myr
Berg sn B-örnäsbärge berg Holmbergsgården gård Flåsjöberget berg
Bergs sn sn Börtnan sjöar Holmskiftet skogsmark Flåsjöberget berg
Berg sn /Se Börtnan, St. o L. sjöar Hotellet lht Flåsjöberget berg
Berg sn /Se Börtnan, Stora o. Lilla sjöar Häggs gd Flåsjöhuvudet bergshöjd
Berg sn /Se Börtnan Lilla o Stora sjöar Hästhagen gård Flåsjöskallen bergshöjd
Berg sn /Se Lilla Börtnan sjö Högbodarna fäb. Flåsjön sjö
Berg sn /Se Börtnan,Lilla sjö Högstorp gd Flåsjön sjö
Berg sn /Se Börtnan, Lilla sjö Högstorp gd Flängan å
Berg sn /Se Börtnan, Lilla sjö Högen gård Flängan å
Berg kyrka Saknas Börtnan, Lilla sjö Högstorp gård Flängedalen dal
utskogar inbyggarbeteckning /Se Börtnan, Lilla sjö Inlandsbanan, se Västerskucku traktnamn Flängen bäck
Aashus Saknas /Se Börtnan, Lilla sjö Inlandsbanan, se Bergsviken traktnamn Franktjärnen tjärn
*Aghnahal Saknas Börtnan, Lilla sjö Inlandsbanan, se Rörön traktnamn Franktjärnen tjärn
Alfstanæs se: Eltnäset by Börtnan, Lilla sjö Inlandsbanan, se Tossåsen traktnamn Fuan å
Baargilsten fäb. /Se Börtnan, Lilla sjö Isaks gård Fuan å
barxvik se: Bergsviken by Börtnan, Lilla o. Stora sjöar Janste gård Fudan å
?Berg by Stora Börtnan sjö Jannes gd Furunäset udde
Berg by Börtnan, Stora sjö Jans-Ols gd Fågelmyrberget berg
?Berg (numera Bergsbyn) by Börtnan, Stora sjö Jo-Ers gd Fätten myr
Berg by Börtnan, Stora sjö Johangården gård Förunäset näs
bergh se äv. ?Bergsbyn by Börtnan, Stora sjö Jonasvallen lht Galhammarbäcken bäck
»berghe» by Börtnan, Stora sjö Jon-Ers gård Galhammarbäcken bäck
Bergsbyn by Börtnan, Stora sjö Jonkegården gård Galhammarsbäcken bäck
?Bergsbyn by Börtnan, Stora sjö Jonkes gård Galhammarsbäcken bäck
?Bergsbyn by Börtnan, Stora sjö Jonkes gd Galhammarudden udde
?Bergsbyn by Börtnan, Stora sjö Jons gård Galhammarviken vik
Bergsbyn by Börtnan, Stora sjö Jönses gd Galtängesviken vik
Bergsbyn by Börtnansberget berg Jöns-Mårs gård Galåloken tjärn
?Bergsbyn by ?Börtnansberget berg Jöns-Mårsvallen fäb. Galån å
?Bergsbyn by Börtnansberget (ä. Byrkilsberg) berg Jöns-Nils gård Gammalbodbäcken bäck
?Bergsbyn by Börtnäsberg berg Jönsta torp Gammalbodtjärnen tjärn
Bergsbyn by Bötespasset terräng Jörrgården gård Gammalbodviken vik
?Bergsbyn by Dalbergsberget berg Kalles gård Gammalbodån å
?Bergsbyn by Dalmansnäset skogsmark Kallesbodarna fäb.vall Gammelbohöjden skogsomr.
?Bergsbyn by Dalmyren myr Karl-Anders´ gd Gammelstårsekasten rishög
?Bergsbyn by Daltjärnen tjärn Karl-Påls gård Gammelstårsekasten rishög
?Bergsbyn by Digerberget berg Karls gård Getberget bergshöjd
Berg(sbyn) by Djupgraven dalsänka Klas gård Goffarladan lada
Bergsbyn by Djupmyren myr Klockars torp Goffarlägden slåtteräng
Berg(sbyn) by Djupmyren myr Kläppen /öde/ fäb. Granbasvägen väg
Bergsbyn by Djupmyrudden udde Kläppnäset stuga Grisen sten
Bergsbyn by Djupnäset näs Kläppvallen (öde) fäb. Grossmyren myr
Berg(sbyn) by Djupnäs bäcken bäck Konsum f.d. affär Grossmyren myr
Bergsbyn by Djupvågen vik Kristians gård Grossmyren myr
Berg(sbyn) by Dårdimyren myr Kristiansstugan stuga Grossmyren myr
Berg(sbyn) by *Dövelsås avradsland utmark Kullen gd Grossmyrtjärnen tjärn
Berg(sbyn) by Edsmyren myr Kullsta torp Grossmyrtjärnen tjärn
Berg(sbyn) by Edsåsberget berg Kvissle traktnamn Grossmyrtjärnen eller Sossåstjärnen tjärn
Bergsbyn by Edsåsberget berg Kvittsle, se Kvissle traktnamn Grossmyrtjärnen tjärn
Berg(sbyn) by Edsåstjärnen tjärn Kvissle by Grottan grotta
Berg(sbyn) by Edsåsvallen skogsmark Kvittsle by Grubbmyrarna myrområde
Berg(sbyn) by Enmyrbäcken bäck Kvittsle by Grubbmyrbäcken bäck
Bergsbyn by /Se Enmyren myr Kvitsle by Grubbmyrtjärnen tjärn
Berg(sbyn) by Entallholmen holme Kyrkan koja Grundsjön sjö
Berg(sbyn) by Erik-Nilsmon skogsområde Källtorp torp Grundsjöröstarna skogsområde
?Berg(sbyn) by Fagerbrännan skogsmark Källtorp torp Grundsjötjärnen tjärn
Bergsbyn by Falbergsdiket terräng Källtorp gd Grundtjärnen tjärn
Bergsbyn by Fallet terräng Larms gård Grynoststenen sten
Berg(sbyn) by Fettjan terräng Larses gd Grynoststensbacken backe
Bergsbyn by Finsk vågnäset udde Leons gd Grästjärnen tjärn
Berg(sbyn) by Finskvågviken vik Lillbergs torp Grönavan ava
Bergsbyn by Fiskåmyrarna myrar Lillbo torp Grötvågen vik
Bergsbyn by Fiskåmyrarna myrar Lillhallen by Grötvågudden udde
Bergsbyn by Fiskån å Lillhallen by Grävån å
Bergsbyn by Fjället höjd Lillhallen by Gunnelmyren myr
Bergsbyn by Fjölebuholmen skogsområde Lill-Pers gd Gunnelmyren, se Gunnilsmyren Saknas
Bergsbyn by Flakamyren myr Lillsved gård Gumelmyren myr
Bergsbyn by Flakamyren myr Lill-Våludalen kronstuga Gumelmyren myr
Bergsbyn by Floberget berg Losjöbodarna fäb. Gundelmyren myr
Bergsbyn by Flobergssjön sjö Losjöbodarna fäb.vall Gundelmyren myr
Bergsbyn kyrkby Flon sankmark Lundbergs gård Gunnarsviken vik
Bergsbyn by Flåasiön sjö Lundströms gd Gunnelmyren myr
Bergsviken by Flångan å Lyckebo gd Gunnilsmyren myr
Bergsviken by? Flåsjöarne sjö(-ar?) Lägden gård Gunnilsmyren myr
Bergsviken by Flåsjöberget berg Lägden gård Gunnilstjärnen, se Gunnilsmyren Saknas
Bergsviken by Flåsjön sjö Länsmans gård Gålberget berg
Bergsviken by Flåsjön sjö Lättsjöbodarna fäb. Gårdberget berg
Bergsviken by Flåsjön sjö Lättsjöbodarna fäb.vall Gårdberget berg
Bergsviken by Flåsjön sjö Lövsta torp Gårdberget berg
Bergsviken by Flåsjön sjö Lövsta gd Gårdbergsbackarna bergssluttning
Bergsviken by Flåsjön sjö Lövängete torp Gäddtjärnbäcken bäck
Bergsviken by? Flåsjön sjö Lövänget gd Gäddtjärnen tjärn
Bergsviken by Flåsjön sjö Majors gård Gäddtjärnen tjärn
Bergsviken by Flåsjön sjö Martins gd Gäddtjärnen tjärn
Bergsviken by Flåsjön sjö Medalens gd Gäddviken vik
Bergsviken by Flåsjön sjö Medéns gd Gäddviken vik
Bergsviken by Flåsjön sjö Medvigge by Görn-Karlsviken vik
Bergsviken by? Flängan å Medvigge by Göstaholmsmyren myr
Bergsviken by? *Flängdalen troligen ån Flängans dalgång Medvigge del av Vigge (by) Hallåstjärnen tjärn
Bergsviken by Fläskposten terräng Melanders gd Hallåstjärnen tjärn
Bergsviken by *Forstjärnen tjärn Mellangården gård Hallåstjärnen tjärn
Bergsviken by Franktjärnen tjärn Millesbodarna fäb. Hammaren holme
Bergsviken by *Frosttjärnen tjärn Millesbodarna fäb. Hammarsmyren myr
Bergsviken by Fuan biå Millesbodarna fäb.vall Harbäcken bäck
Bergsviken by Fuan å Missionshuset missionshus Harbäcken bäck
Bergsviken by Fuan å Mo traktnamn Havsjön sjö
Bergsviken by Fuan å Mo by Havsjön sjö
Bergsviken by Fuan å Mo by Havsjön sjö
Bergsviken by Fuan vattendrag Moberget gdr Hemmingsån å
Bergsviken by Fuan biflöde /Se Mobodarna fäb. Hemmingsån å
Bergsviken by Fuaån å Mobodarna fäb.vall Henrikhålet slåtteromr.
Bergsviken by Fubackarna skogsområde Modéns gård Hervallarna gräsvall
Bergsviken by *Fubergsån å Molins gård Himmelsberget berg
Bergsviken by Fudan å Myren gård? Holmbergsmyren myr
Bergsviken by Furunäset näs Myren gd Holmyren myr
Bergsviken by fuuåhn å Måns torp Holmyren myr
Bergsviken by Fågel myrberget berg Mårten-Ers gård Hoverberget berg
Bergsviken by Fågelmyren myr Mårtesgården gård Hoverberget berg
Bergsviken by Fåkermyren myr Mörasbäck-kojan koja Hovermoloken tjärn
Bergsviken by Fönesmyren myr Nils gård Hovermolokmyrarna myr
Bergsviken by Fättjan ängsmark Nilsberg gård Hovermoån å
Bergsviken by /Se Galhammarbäcken bäck Nilsgården gård Hovermoån å
*biesse ladhw Saknas Galhammarbäcken bäck Nils-Lars gård Hundstjärnen tjärn
»biesse ladhw byggnad Galhammarsudden udde Nils-Pers gd Hundstjärnen tjärn
»biesse ladhw» byggnad Galhammarviken vik Nisses gd Hålen sjö
*Biesse ladhw Saknas Galtängesbäcken bäck Norbergs torp Hålmyren myr
Bingsta by? Galtängesholmen holme Nordbodarna fäb. Hälgarnäset näs
Bingsta by Galtängesudden udde Nordbodarna fäb. Hällarna hällar
Bingsta by Galtängesviken vik Nordgården gård Hässegården hårdvallsområde
Bingsta by Galvattsån å Nordgården gård Hässjegården skogsomr.
Bingsta by Galån å Nordmyren gård Hästdiket bäck
Bingsta by Galån å Nord-åt gård Hästholmen holme
Bingsta by Galån å Norkojan f.d. koja Hästholmen holme
Bingsta by Galån å Norra Rätansbyn se Rätan tätort Hästkällbäcken bäck
Bingsta by Galån å /Se Norrgården gård Hästskoloken lok
Bingsta by? Gammalbodbäcken bäck Nybo gård Högarna backar
Bingsta by Gammalbodhöjden höjd Nybodarna fäb. Högmyren myr
Bingsta by *Gammalbodnäset udde Nybodarna fäb.vall Högsved skogshöjd
Bingsta by Gammalbodviken vik Nybodarna fäb. Högåsen ås
Bingsta by Gammelbodmyren myr Nybodarna fäb. Högåsen skogsås
Bingsta by Gammelbodtjärnen tjärn Nybodarna fäb. Inängena myr och ängsmark
Bingsta by Gammelbodvallen f.d. fäbodvall Nybodvallen fäb. Jo(n)-Larsviken vik
Bingsta by »Gammelstårschkastår» offerkast /Se Ny-Ejnars gd Järnnäsviken vik
Bingsta by Getberget berg Nygården gård Jönsmyren myr
Bingsta by Getryggarna höjder Nygården gård Jörgholmen holme
Bingsta by Gillerlokbäcken bäck Nygården gård Jösterholmsmyren myr
Bingsta by Gillertjärnen tjärn Nygården gd Kalkberget kalkbrott
Bingsta by Gillertjärnen tjärn Nyhus gård Kalkvägen väg
Bingsta by Gillertjärnflon sankmark Nykojan koja Kallestäkten slåtteräng
Bingsta by Gillertjärnflon sankmark Nylunda gård Kallsnäset näs
Bingsta by Godmorgonhålet tjärn Ny-Svens gård Karl XI:s vägen väg
Bingsta by Grosseberget berg Nysäter gård Kastahamn plats
Bingsta by Grossmyrtjärnen tjärn Nysätern f.d. gd Kilholmen holme
Bingsta by Grubbkälen utmark Nytorp torp Kilholmen holme
Bingsta by Grubbkälen Saknas /Se Nytorp torp Kittelbäcken bäck
Bingsta by Grubbkälen utmark /Se Närbergs torp Kittelsbäcken bäck
Bingsta by Grubbäcken bäck Närbergs gd Kittel(s)bäcken bäck
Bingsta by Grubbkyrksved odlingsmark Odelbergs gd Klampmyren myr
Bingsta by Grubbmyrtjärnen tjärn Ol-Ers gårdar Klingermyren myr
Bingsta by /Se Grubbmyrbäcken bäck Ol-Hanstorpet torp Klingermyren myr
»borgilsten», se Börjesten f. gd el. by, nu fäbod Grytan sankmark Ol-Jons gård Klingermyråsen ås
Brennen Saknas Grytan sankmark Ol-Jons gård Klockarbacken slåtteräng
breswiik se: ?Bergsviken by Gråberget berg Ol-Jöns gård Kläppberget berg
Brynje by? Gråbergstjärnen tjärn Ol-Jöns gård Kläppberget berg
Brynje by Gräsloken tjärn Ol-Karls gård Kläppen gammalt slåtteränge
Brynje by Grästjärnberget berg Ol-Ols torp Kläppmoarna moområde
Brynje by Grästjärnen tjärn Ol-Ols gd Kläppmyren myr
Brynje by Grävån å Ol-Ols gård Kläppsberget berg
Brynje by Grötvågen vik /Se Ol-Sjuls gård Kläppsberget berg
Brynje by Grötvågudden udde Ol-Sjuls gård Kläppsjön sjö
Brynje by Grötvågen vik Oteråkern gård Kläppsjön sjö
Brynje by Gullbacken brant Pauls gd Kläppsmyren myr
Brynje by Gullhögen höjd Pellegården gård Kläppsån å
Brynje by /Se Gullronäset sankmark Per-Ols gd Kläppån å
Brynje by /Se Gunnarsryen sankmark Pers gård Kristofferudden udde
Brånan lht? Gunnarsryen sankmark Petersburg gd Krokmyren myr
Brånan by /Se Gunnarsviken vik Petersburg torp Kroktjärnarna tjärnar
Brånan gårdar /Se Gunnelmyren myr Prästbordet by Kronbodudden udde
Brönge by Gunnelmyränget ängsmark Risgården gård Kullen berg
Bukvigge norra delen av Västervigge Gunnilsmyren myr Rosbergs torp Kullen kulle
Bukvigge bydel /Se Gussmon ängsmark Rosbergs gård Kvarnberget berg
Bynomgårdarna gårdar Gussmon ägomark Rosnäset stuga Kvarnbäcken bäck
Bynomgårdarna gdr Gårdberget berg Rostorpet torp Kvarnbäcken bäck
Bynomgårdarna gdr Gårdbergsfligget terräng Rätan tätort Kvarnbäcken bäck
»bærghe» Se Bergsbyn by Gårdbergsgrubben terräng Rätansbyn tätort Kvarnmyrbäcken bäck
*Böle Saknas Gåstjärnen tjärn Röbergs gård Kvarnmyren myr
*Böle Saknas Gåstjärnflon sankmark Röbergs gd Kvarnviken vik
*Böle »ödisgotz» Gåstjärnåsen ås Rörön traktnamn Kvisselberget berg
*Böle ödesböle Gäddtjärnen tjärn Rörön by Kvisselmyren myr
Börjesten fäb. Gärdesvallbäcken bäck Rörön by Kvisseln tjärn?
Börjesten(sbodarna) Saknas Haffsiön, se Havsjön sjö Rörön by Kvisseln sjö
Borghildstein Saknas Haffsiön, se Havsjön sjö Rörösjön hållplats Kvittslemyren myr
Börjesten fäb. Hafrangz Ruud fjäll Rörösågen, se Rörön traktnamn Kyrkmyrberget berg
Börjesten by Hajfisket terräng Sandviken torp Kyrkemyrberget berg
Börjesten fäb. Hallbergsänget ängsmark Sandviken gd Kyrkmyrberget berg
Börjesten fäbod Hallåsmyren myr Sibo gd Kyrkåsbäcken bäck
Börjesten förr gd el. by, nu fäbod Hallåstjärnen tjärn Sjömon gård Kyrkåsbäcken bäck
Börjesten fäb. Halvmillandstjärnen tjärn Sjömons gd Kyrkåsen skogsås
Borghildstein Saknas Hammarsmyren myr Sjöströms gd Kyrkåsen ås
Börjesten fäb. Harahålet terräng Sjösved torp Källbergsmyren myr
Börjesten fäbod Harbäcken bäck Skanderåsen by Källmyrbäcken bäck
Börjesten förr gd el. by, nu fäbod Havsjöbodhöjden höjd Skanderåsen by Källmyren myr
Börjesten fäbod Havsjön sjö Skanderåsen by Kälmyren myr
Börjesten förr gd el. by, nu fäbod Havsjön sjö Skanderåsen by Källmyren myr
Börjesten fäb. Havsjön sjö Skans gård Käringdrolbäcken bäck
Börjesten fäb. Havsjön sjö Skucku by(ar) Käringdrolet slåttermyr
Börjesten fäb. Havsjön sjö Skucku byar Kärringbäcken bäck
Börjesten fäb. Havsjön sjö Skucku by Kärringdrolsbäcken bäck
Börjesten fäb. Havsjötorpet f.d. torp Skurin fäb. Kärven holme
Börjesten fäb. Hembacken terräng Skurinbodarna fäb.vall Kötaberget berg
Börjesten fäb. Hemmingsån å Skurutbodarna fäb.vall Lakatjärnen tjärn
Börjesten fäb. Hemmingsån å Slantes gd Landholmen udde och näs
Börjesten fäb. Hemmyren myr Smedstugan f.d. stuga Lappbackbäcken bäck
Börjesten fäb. Herrgårdsbäcken bäck Staffmon torp Lappbacken backe
Börjesten fäb. Hofberget berg Stationen f.d. järnvägsstation Lappbacken backe
Börjesten fäbodar Hofverberget berg Stenbergs torp Lapptjärnen tjärn
Börjesten fäbod /Se Holmflon sankmark Stenhammaren gård Lapptäkten hårdvallsområde
Börjesten fäb. /Se Holmbäcken bäck Stenhammaren gd Lerbäcken bäck
Börjestensbodarna fäbodställe /Se Holmbäckviken vik Stens gd Lill-Abborrtjärnen tjärn
*Dal Saknas Holmmyren myr Stenskojan koja Lillbacksjön sjö
Dalåsen by Holmmyrsundet terräng Sterners gd Lillbacksjön sjö
Dalåsen by Holmtjärnen tjärn Storsved gård Lillbörtnan sjö
Dalåsen by Hoverberget berg Storsved gårdar Lillbörtnan sjö
Dalåsen by? Hoverberget berg Strand gd Lillbörtnansberget berg
Dalåsen by Hoverberget berg Stranden torp Lillbörtnansberget berg
Dalåsen by Hoverberget berg Strulbodarna fäb.vall Lilldigertjärnen tjärn
Dalåsen by Hoverberget berg /Se Strulen lht Lillfjället berg
Dalåsen by Hoverberget berg /Se Strulen fäb. Lillfjället berg
Dalåsen by Hoverberget berg /Se Strulsbodarna fäb. Lill-Fudan å
Dalåsen by Hoverberget berg Ströms torp Lillhallbäcken bäck
Dalåsen by Hoverberget berg Stålbo, se Bergsbyn traktnamn Lillhundstjärnen tjärn
Dalåsen by Hoverberget berg Sund lht Lilljärnnäset näs
Dalåsen by /Se Hoverberget berg Sunds gd Lill-Musen vassomr.
*Edsåsen »ödisgotz» Hoverberget berg Sunnerstavallen fäb. Lillnällsjön sjö
Alfetadnes gd Hoverbergsgrottan skogsområde Svarthögen torp Lill-Nällsjön sjö
Eltnäset by Hovermoån vattendrag Svartåsen fäb. Lillsjön sjö
Eltnäset by Hovermoån å Svartåsen fäb. Lillsjön sjö
Eltnäset by Hovermoån å Svedbergs gård Lillsjön sjö
Eltnäset by Hovermoån å Svedbodarna fäb. Lilltjärnbäcken bäck
Eltnäset by Hålen sjö Svedbodarna fäb. Lilltjärnen tjärn
Eltnäset by Hålen sjö Svedbodarna fäb.vall Lilltjärnen tjärn
Eltnäset by Hålen sjö Sveden torp Lilltjärnen tjärn
Eltnäset by Hålen sjö Svedet gd Lilltjärnen tjärn
Eltnäset by Hålen sjö Svedins gd Lilltjärnen tjärn
Eltnäset by Hålen sjö Svedjebodarna fäb. Lillvålen skogsbacke
Altenes Saknas Hålen sjö Svedjebodarna fäb. Lillån å
Eltnäset by Hålen sjö Svedjebodarna fäb.vall Lillängesviken vik
Eltnäset by Hålen sjö Svens gård Lindbomstjärnen tjärn
Eltnäset by Hålen sjö Svenste gård Ljungan älv
Eltnäset by Hålen sjö Svensta gd Loan å
Eltnäset by Hålln sjö Svensta by Lohammaren klippa
Eltnäset by Håsjön sjö /Se Svensta gård Lokarna tjärnar
Eltnäset by Håsjöruet berg /Se Svenstavik jv-station Lokbäcken bäck
Eltnäset by Hälsinghålet sankmark Svenstavik järnvägsstation Lokhammarudden udde
Eltnäset by Härvallarna skogsområde Svenstavik station jvstn Losjön sjö
Eltnäset by Härvallbäcken bäck Sågberget, se Rörön traktnamn Losjön sjö
Eltnäset by Hästholmen terräng Sågberget lht Långbromyren myr
Eltnäset by Hästhygget hygge Sågberget gd Långholmen holme
Eltnäset by *Hästhögen berg Sågen såg Långmyrbäcken bäck
Eltnäset by Hästänget ängsmark Säter by Långmyren myr
Eltnäset by Högberget berg Sätern by Långmyren myr
Eltnäset by Högmyrarna myrar Sätterbergs gård Långmyren myr
Eltnäset by Högmyrarna myrar Södergården gård Långmyren myr
Eltnäset by Högsved odlad mark Södergården gård Långsvanstjärnen tjärn
Eltnäset by Högån å Södra Rätansbyn se Rätansbyn tätort Långsvavabäcken bäck
Eltnäset by Högån å Sönes gd Långsvavan lugnvatten
Eltnäset by Högån å Sönnerstbodarna fäb. Långsvavatjärnen tjärn
Eltnäset by Högån å Sönnerstbodarna fäb. Långsvavetjärnen tjärn
Eltnäset by Högån vattendrag Sönnerstbodarna fäb.vall Långtjärnen tjärn
Eltnäset by Högåsen höjd Sönnesbodarna fäb.vall Långtjärnen tjärn
Eltnäset by /Se *Igelkärn Saknas /Se Tappers gd Långtjärnen tjärn
Eltnäset by Jo-Andersbäcken bäck Tegelbruket f.d. tegelbruk Långtjärnen tjärn
Eltnäset by Jo-Larsviken vik Tegelbruket tegel. br. Långtäkten slåtteräng
Eltnäset by Jon-Esbjörnsholmarna terräng Tomas´ gård Långudden udde
Eltnäset by /Se Jonkespänget ängsmark Tomas´ gd Långvassknäppen bergshöjd
Eltnäset by /Se Jostensbacken terräng Tomassons´ gd Lånsvavamyren myr
Eltnäset by /Se Jänsmässgraven terräng Tornemos gd Långvattnet sjö
Galhammar by Jänsmässgrubban sänka Torresbodarna fäb.vall Lägdesbäcken bäck
Galhammar by Järnnäsviken vik Tossåsen traktnamn Lättsjöbäcken bäck
Galhammar by Kaffeklippan udde Tossåsen by Lättsjön sjö
Galhammar by Kalkbäcken bäck Tossåsen by Lättsjön sjö
Galhammar by Kallesholmen holme Töresbodarna fäb.vall Lättsjön sjö
Galhammar by Karlsmyren myr Törnbergs gård Lösseloken myr
Galhammar by Karlsmyrbäcken bäck Törns f.d. gd Lösselokfligget berg
Galhammar by Karlsnäset näs Udden gård Lösselokfligget kalhygge
Galhammar by Karl-Svensholmen skogsområde Uppgården gård Lövhushöjden berg
Galhammar by Kilholmen holme Uppe i gården gård Lövhögbäcken bäck
Galhammar by Kittelsbrännan skogsområde Uppgården gård Lövhöjdbäcken bäck
Galhammar by Kittelsbäcken bäck Uppgården gård Lövhöjdbäcken bäck
Galhammar by? Klampmyren myr Uppgården gård Lövhöjdbäcken bäck
Galhammar by Klasholmarna skogsområde Uppgården gård Maldersmyren myr
Galhammar by Klingermyren myr Uppgården gård Maldersmyren myr
Galhammar by Klingermyren myr Uppsved gård Maldersmyren myr
Galhammar by Kläppberget berg Upptorpet torp Malmyren myr
Galhammar by Kläppbäcken bäck Utansjön torp Malmyren myr
Galhammar by Kläppbäcken bäck Utgården gård Malåsberget berg
Galhammar by Kläppflon sankmark Utgården gård Masamyrtjärnen tjärn
Galhammar by Kläppmoarna moar Utgården gård Masamyrtjärnen tjärn
Galhammar by Kläppsberget berg Utgården gård Mattismyren myr
Galhammar by Kläppsjön sjö Utgården gård Mattisvallbäcken bäck
Galhammar by? Kläppsmyren myr Uthusen gård Mellanbäcken bäck
Galhammar by Kläppsån å Utomsjön gård Mickelhålet dalsänka
Galhammar by Kläppsån å Utomsjön gård Mickelshålet ängsslått
Galhammar by Kläppvallen terräng Waldéns gd Moarna moar
Galhammar by Krigsmans terräng Vallnäset stuga Moberget berg
Galhammar by Krigsmansbäcken bäck Vattviken traktnamn Mosstjärnen tjärn
Galhammar by Kringelmyren myr Vattviken by Mosterbacken slåtteräng
Galhammar by Kristofferdalen dal Vattviken by Mullbackberget berg
Galhammar by Kristofferudden udde Vattviken by Mullbackberget berg
Galhammar by Krokbäcken bäck Vattviken by Musen vassomr.
»Gardomber»(?) gd Kroktjärnen tjärn Vattviken by Mårdåsberget berg
Galhammar by Kronkilen terräng Vattvikbodarna fäb. Mårdåsberget berg
Galhammar by Kullen ägomark Vattvikbodarna fäb. Måsamyrtjärnen tjärn
Galhammar by Kvarnberget berg Vattviksbodarna fäb.vall Mörasbäcken bäck
Galhammar by Kvarnbäcken bäck Vennbergs gd Mörasmyren myr
Galhammar by Kvarnflon sankmark Vigg gård Mörastjärnen tjärn
Galhammar by Kvarnmyren myr Vigge by(ar) Mörtbäcken bäck
Galhammar by? Kvarnsjön, se Kvarnviken vik Vigge byar Mörtbäcken å
Galhammar by Kvarnviken vik Vigge by Mörttjärnen tjärn
Galhammar by Kvarnänget ängsmark Viggesågen, se Mo traktnamn Mösamyrtjärnen tjärn
Galhammar by ?Kvisseln, Stentjärnen o. Stortjärnen tjärnar Viggesågen såg Namnlöstjärnen tjärn
Galhammar by Kvisseln tjärn Viggesågen såg Nilsbodberget berg
Galhammar by Kvisseln sjö /Se Viggesågen såg Nilsbodberget berg
Galhammar by Kvissle-Gammalbodarna f.d. fäbodvallar Vikbergs torp Nordtjärnen tjärn
Galhammar by Kvisslemyren myr Viksved torp Nordtjärnen tjärn
Galhammar by Kvisslen sjö /Se Viksved torp Nordänget myrnäs
Galhammar by Kvisseln sjö /Se Vågan, se Vattviken traktnamn Noret sund
Galhammar by Kvissleån å Vågarna bebyggelse Noret sund
Galhammar by *Kvissleån å Vågorna torp Noret nor
Galhammar by Kyrkan terräng Västbergs gård Norrtjärnen tjärn
Galhammar by Kyrkbäcken bäck Västerhus gård Nybodarna fäb.
Galhammar by Kyrkholmen holme Västerhus gård Nyrönningen odling
Galhammar by Kyrkmyrberget berg Västerhus gd Nöckten sjö
Galhammar by Kyrkmyren myr Västerskucku traktnamn Nällsjön sjö(ar)
Galhammar by /Se Kyrkåsbäcken bäck Västerskucku by Näsmyren myr
Galhammar by /Se Kyrkåsen höjd Västervigge by Näsmyrholmen myrholme
Galhammar by /Se Kyrkänget ägomark Västervigge by Nästmyren myr
Galhammar by /Se Kåtaberget berg Västervigge by Nötberget berg
Garhammar se Galhammar by Källmyrdalen dal Västgården gård Nötberget berg
Gussmon ödesböle /Se Källmyren myr Västgården gård Olasmyren myrodling
+Gussmon ödesböle /Se Källmyren myr Västgården gård Olasmyrgropen grusgrop
?Hallen by Källmyren myr Västgårdsbodarna fäb. Ol-Ersudden udde
Hallen by Källmyren myr Väststugorna gård Ol-Ersudden udde
Hallen by? Källmyren myr Västvallarna fäb. Ol-Hansmyren myr
Hallen by Kälmyren myr Västvallarna, se Havsjöbodarna fäb. Ol-Hemmingsviken vik
Hallen by Käringbäcken bäck Vävelskåstugan koja Ottoslägden slåtteräng
(?)Hallen by Käringdrolet sankmark Zetterströms gd Paradiset skogsbacke
Hallen Saknas Käringdrolsbäcken bäck Åkergården gård Pernäsbacken backe och udde
Hallen by Kärven ö Ånäskojan koja Pärnäsbacken potatisodling
Hallen by Lakatjärnen tjärn Åsarna se Åsarne tätort Pintorpvallen f.d. fäb.
*Hallen »ödisgotz» Landholmen udde Åsarne tätort Pipmyren myr
*Hallen »ödisgotz» Lappbäcken bäck Åslunds gd Präslgårdsöran grund
*Haughen Saknas Lappbäcken ägomark Åströms torp Prästlokbäcken bäck
Haugen Saknas /Se Lapptäkten åker Åtgården gård Ravadrolet ängsslått
Havsjöbodarna fäb. Latmanskroken sankmark Äldnäset by Remsberget berg
*Hemmingsvigge gd? Ledmyren myr Äldnäset by Remsberget berg
*Henrikshuset beb.? Ledmyrbäcken bäck Ändan gård Remstjärnbäcken bäck
Henrikshuset byggnad Ledmyrtjärnen tjärn Änge gård Remstjärnen tjärn
*Henrikshuset byggnad Ledmyrängena sankmark Änge gd Remstjärnen tjärn
Hendrix Husith Saknas /Se Lerbäcken bäck Änge torp Rismyrbäcken bäck
*Hielnes, se Gällnäskrogen Saknas Lerbäcken bäck Änge gd Rismyren myr
Hoverberg poststation /Se Lerloken tjärn Ängegården gd Rismyren myr
Högen gd. Lerloken sjö Änget gd Risviken vik
*Kuilla gård Letsjön sjö /Se Ödet gd Rosnäset näs
Kvitsle by? Lill-Abborrtjärnbäcken bäck Örebäck-kojan koja Rosnäset näs
Kvissle by Lill-Abborrtjärnen tjärn Östberg by Ryfloarna myrområde
Kvissle by Lill-Abborråsen ås Östberg by Ryflobäcken bäck
Kvissle by Lill-Backsjön sjö Östberg by Rävbacken backe
Kvissle by Lillbiörsiön sjö Östbergs gård Röbäcktjärnen tjärn
Kvissle by -illbiörsiön sjö Östbergsbodarna traktnamn Rödbäcken bäck
Kvissle by lillbiörs-ön sjö Östbergsbodarna Krp. och fäb. Rödbäckmyrarna myrområde
?Kvissle by Lillbiörsiön sjö Östbergsbodarna fäb.vall Rödbäcktjärnen tjärn
Kvissle by Lillbäcken bäck Östbergsbodarne, se östbergsbodarna traktnamn Rödbäcktjärnen tjärn
Kvissle by LillBörn sjö Öster-Hallåsen fäb. Röddrolet myr
?Kvissle by Lillbörnsberget berg Öster-Hallåsen fäb.vall Röddrolmyren myr
Kvitsle by Lill-Börtnan o. Stor-Börtnan sjöar Österskucku by Röddrolsmyren myr
Kvissle by Lill-Börtnansberget berg Österskucku by Röddrolsmyren myr
Kvissle by Lillbörtnansberget berg Östervigge by Rödmyrarna myrområde
Kvissle by ?Lillbörtnansberget berg Östervigge, se Bynom Saknas Rödmyren myr
Kvitsle by? Lillbörtnansberget berg Östervigge by Rödmyren myr
Kvissle by Lill-Börtnansberget berg Öster-åt gård Rödmyren myr
Kvissle by Lillbörtnansberget berg Östgården gård Rödmyrviken vik
Kvissle by Lill-Börtnansberget berg Östgården gård Rödrolsmyren myr
Kvissle by Lillbörtnansberget berg Öststugan gård Rönningen skogsås
Kvissle by Lill-Börtnansberget berg Öststugorna gård Rönningsbäcken bäck
Kvissle by Lillbörtnansberget berg Östtorpet torp Rörudden udde
Kvissle by ?)Lillbörtnansberget berg Östtorpet gård Rörösjön sjö
Kvissle by (?)Lillbörtnansberget berg Östvallarna, se Havsjöbodarna fäb. Rörösjön sjö
Kvissle by Lillbörtnansberget berg Östvallarna fäb. Rörösjön sjö
Kvissle by Lillbörtnansberget berg Öndan gård Röröån å
Kvissle by Lillbörtnansberget berg   Sandviken vik
Kvissle by ?Lillbörtnansberget berg   Sandviken vik
Kvissle by Lillbörtnansberget berg   Sibolägden slåtteräng
Kvissle by Lillbörtnansberget berg   Sjulsmyren myr
Kvissle by Lillbörtnansberget berg   Sjättemyrarna myrområde
Kvitsle by.? Lillbörtnansberget berg   Sjättmyren myr
Kvissle by Lillbörtnansberget berg /Se   Sjömyren myr
Kvissle by Lillfjället höjd   Sjömyren myr
Kvissle by Lillfligget höjd   Sjömyrviken vik
Kvissle by Lill-Fuan vattendrag   Sjösvedbäcken bäck
Kvitsle by Lill-Fuan å   Sjöändtjärnen tjärn
Kvissle by Lill-Grossmyren myr   Sjöängesbäcken bäck
Kvissle by Lill-Hackåstjärnen tjärn   Sjöängeslägden slåtteräng
Kvissle by Lillhallbäcken bäck   Sjöängesviken vik
Kvissle by Lillholmen holme   Skanderåsflon myr
Kvissle by Lillkallhögen terräng   Skravelberget berg
Kvissle by /Se Lill-Långvattstjärnen tjärn   Skravelberget berg
Kvitsle by /Se Lilltjärnen tjärn   Skravelberget berg
Kvissle by Lill-Järnnäset udde   Skravelbäcken bäck
Lambre, se Galhammar Saknas Lillmyren myr   Skravlet berg
?Lillhallen by Lillmyren myr   Skriksviken vik
Lillhallen by /Se Lill-Nällsjön sjö   Skurbäcken bäck
*Malmøre Saknas Lill-Loken tjärn   Skurbäcken bäck
*Malås »ödisgotz» Lill-Sjättemyren myr   Skvätjemyren myr
Malås ödesböle /Se Lillsjöbrännan bränna   Skäggmyrberget berg
Malås Saknas /Se Lillsjön sjö   Skäggmyrberget berg
Mo by Lill-Strultjärnen tjärn   Skäggmyrberget berg
Mo by Lill-Tallmyren myr   Skäggmyren myr
Mo by Lillån å   Skällberget höjd
Mo by Lillån å   Skällermyrarna myrar
Mo by Lillån å   Skäldermyren myr
Mo by Lillån å   Skällermyren myr
Mo by Linjeholmen terräng   Skällran å
Mo Saknas Ljungan älv /Se   Slottet holme
Mo by Lokarna myrar   Slåttmyren myr
Mo by Lokarna myrar   Smedbacken backe
Mo by? Lokbäcken bäck   Småmyrarna myr
Mo by Lokbäcken bäck   Snårumyren myr
Mo by Loken tjärn   Snörumyren myr
Mo by Lokhammarudden udde   Sparrkrokudden udde
Mo by Lokhammarviken vik   Sparrkrokudden udde
Mo by Lokmyren myr   Stavestjärnen tjärn
Mo Saknas Lokmyren myr   Stavertjärnsbäcken bäck
Mo by Lokmyren myr   Stavsjön sjö
?Mo by Loktjärnen tjärn   Stavsjön sjö
Mo by Lortbäcken bäck   Stenmobäcken bäck
Mo Saknas Losjöberget berg   Stenmomyren myr
Mo by Losjöberget berg   Stensmyren myr
?Mo by Losjöbodarna terräng   Stensmyren myr
Mo by Losjön sjö   Stensmyren myr
Mo by Losjön sjö   Stenviken vik
Mo jämtländsk by Lovensloken tjärn   Stenvikudden udde
Mo by Loån å   Stillån å
Mo by Loån å   Stillåviken vik
Mo by Långflon sankmark   Stockberget berg
Mo by Långholmen holme   Stockberget berg
Mo by Långholmen berg   Stockberget berg
Mo Saknas Långmyren myr   Stor-Aborrtjärnen tjärn
Mo by Långmyren myr   Storbacksjön sjö
Mo by Långmyren myr   Storbacksjön sjö
Mo by Långmyren myr   Stor-Backsjöån å
Mo by Långmyren myr   Storbrännan myrområde
Mo by Långmyren myr   Storbrännan mo. och skogsområde
Mo by Långmyren myr   Storbrännan hygge
Mo by Långmyren myr   Storbörtnan sjö
Mo by Långmyr lokarna små sjöar   Storflon myr
Mo by Långnäsmyren myr   Storflon myr
Mo by Långtjärnen tjärn   Stor-Fudan å
Mo by Långvattnet sjö   Storjärnnäset näs
Mo by Långvattsknäppen bergstopp   Storkallhögen berg
Mo by Långvattsflon sankmark   Storklumpen bergshöjd
(?)Mo by *Långänge ängsmark (?)   Stor-Musen vassomr.
?Mo by Lägermyrbacken terräng   Stormyrbäcken bäck
Mo by Lägermyren myr   Stormyrbäcken bäck
Mo by Lättsjöbäcken bäck   Stormyren myr
Mo by Lättsjöhögarna höjd   Stormyren myr
Mo by Lättsjö högarna höjder   Stormyren myr
Mo by Lättsjön sjö   Stormyren myr
Mo by Lättsjön sjö   Stor-Nällsjön sjö
Mo by Lättsjön sjö   Storsjöbäcken bäck
Mo by Lättsjön sjö   Storsjön sjö
Mo by Lättsjön sjö   Storsjön sjö
Mo by Lättsjön sjö   Stortjärnberget berg
Mo by Lättsjön sjö   Stortjärnberget berg
Mo by /Se Lättsjöängena ängsmark   Stortjärnen tjärn
*Molås »ödisgotz» Löjtnantsänget ängsmark   Stortjärnen tjärn
Prästbordet khbost. Lösselokfligget sankt område   Stortjärnen tjärn
Prästbordet khbost. Lövhögbäcken bäck   Stortjärnen tjärn
Presteloke Saknas Magnushålet sankmark   Stortjärnen tjärn
*Quarsiö, *Quarnsiö, se Kvarnsjö by *Magnusmyren myr   Stortjärnen tjärn
rørogenum se: Rörön by Malmmyrbäcken bäck   Stortjärnslagen dalgång
Rörön by ?Malmyren myr   Storudden udde
Rörön by ?Malmmyren myr   Storudden udde
Rörön by *Malmmyren myr   Storviken vik
Rörön by Malmmyren myr   Strandstaviken vik
Rörön by Malmmyrstrupen terräng   Strulberget berg
Rörön by Malmmyrtjärnarna tjärnar   Strulen fyllnadsjord
Rörön by Malmtäkterna sankmark   Strulsjön sjö
Rörön by »malmøre», se Malmmyren myr   Strussmyren myr
Rörön by Malås terräng   Stränderna slåtteräng
Rörön by Malåsberget berg   Strömshus fors
Rörön by Malåsberget naturnamn? /Se   Strömshusbäcken bäck
Rörön by Maråsberget berg   Strömshusforsen fors
Rörön by Maråsbäcken bäck   Strömstaden udde (och båtställe)
Rörön by Maråsbäcken bäck   Suggan sten
Rörön by Maråsbäcken bäck   Svartbrännan mo. och skogsområde
Rörön by Maråsmyren myr   Svartbrännan skogsomr.
?Rörön by Maråstjärnen tjärn   Svartbäcken bäck
Rörön by Maråsviken vik   Svartbäcken bäck
Rörön by *Medfurun Saknas /Se   Svarthögberget berg
Rörön by Mellanbäcken bäck   Svarthögen bergshöjd
Rörön by Mellan-Slåttjärnen tjärn   Svarthögen bergshöjd
Rörön by Millestbodbäcken bäck   Svartmoberget berg
Rörön by Moberget berg   Svartmora slåttängen
Rörön by Mobodbrännan skogsmark   Svarttjärn tjärn
Rörön by Mossamyren myr   Svarttjärnbäcken bäck
Rörön by Mossamyren myr   Svarttjärnen tjärn
Rörön by Mossamyrbäcken bäck   Svarttjärnen tjärn
Rörön by Mossamyrtjärnarna tjärnar   Svarttjärnen tjärn
Rörön by Mårdåsberget berg   Svarttjärnmyren myr
Rörön by Mårdåsberget berg   Svarttjärnmyren myr
Rörön by /Se Mårdåsberget berg   Svarttjärnmyren myr
Rörön by /Se Mårdåsberget berg   Svartviken vik
Sandviken gd:ar /Se Mårten-Ersbäcken bäck   Svartviken vik
Skaka Saknas Måshällan holme   Svartåsbäcken bäck
Skaka Saknas Mäldermyren myr   Svedingsviken vik
Skako se: Skucku by(ar) Mäldermyren myr   Svedjeänget ängsmark
Skalen Saknas Märitbrännan bränna   Svenstaån å
Skanderåsen by Mörtbäcken bäck   Svenstaån å
Skanderåsen by Mörttjärnberget berg   Sågbäcken bäck
Skanderåsen by Mörttjärnen tjärn   Sågbäcken bäck
Skanderåsen by Mörttjärnmyren myr   Sågbäcken bäck
Skanderåsen by Namnlöstjärnen tjärn   Sågbäcken bäck
Skanderåsen by Neckten sjö   Sågbäcken bäck
Skanderåsen by? Neckten sjö   Sågbäcken bäck
Skanderåsen by Nedre Tallmyren myr   Sågbäcken bäck
Skanderåsen by Nilsbodberget berg   Säterbrännan skogsomr.
Skanderåsen by Nils-Lars terräng   Säterbäcken bäck
Skanderåsen by Nilslokarna tjärnar   Sätervägen väg
Skanderåsen by Norbrännan bränna   Sönnerstbodmyren myr
Skanderåsen by Nordbodtjärnen tjärn   Sörtjärnen tjärn
Skanderåsen by Nordsundet skogsområde   Talledu eda
Skanderåsen by Nordängena sankmark   Talledubäcken bäck
Skanderåsen by Noret sund   Talledumyren myr
Skanderåsen by Noret sund   Talledumyren myr
Skanderåsen by Nortjärnen tjärn   Tiburtus slåtteränge
Skanderåsen by Norr-Nordtjärnen tjärn   Tjingstaäng slåtteromr.
Skanderåsen by Nybodbrännan bränna   Tjingstaängmyren myr
Skanderåsen by Nyhemsloken tjärn   Tjärdalsviken vik
Skanderåsen by Nymyrberget berg   Tjärnberget berg
Skanderåsen by Nymyren myr   Tjärnbäcken bäck
Skanderåsen by Nymyren myr, sankmark   Tjärnbäcken bäck
Skanderåsen by Nymyren myr   Tjärnbäcken bäck
Skanderåsen by Nymyrflon myr   Tjärnmyren myr
Skanderåsen by Nymyrmon skogsområde   Tjärnmyren myr
Skanderåsen by Nymyränget sankmark   Tjärnmyren myr
Skanderåsen by Nyrönningen skogsområde   Tjärnmyren myr
Skanderåsen by Nysvedhällan holme   Tjärnmyren myr
Skanderåsen by Nyängesbäcken bäck   Tjärnmyren myr
Skanderåsen by Nål--ön sjö   Toresmyren myr
Skanderåsen by Näckn Lacus sjö   Torrabborrtjärnbäcken bäck
Skanderåsen by Näckten sjö   Torrabborrtjärnen tjärn
Skanderåsen by Näckten sjö   Torrakamyren myr
Skanderåsen by Näckten sjö   Torresbosjön sjö
Skanderåsen by Näckten sjö   Torresbosjön sjö
Skanderåsen by Näckten sjö   Torsmyren myr
Skanderåsen by Näckten sjö   Torsmyrlandet skogsomr.
Skanderåsen by /Se Näckten sjö   Torsmyrlandet krp
Skanderåsen by /Se Näckten sjö /Se   Tossåsberget berg
Skanderåsen by /Se Näckten sjö   Tossåsberget berg
»skatnar as» se Skanderåsen by Näckten sjö   Tossåsbrännan skogsomr.
skatnaras se: Skanderåsen by Näckten sjö   Tossåskullen berg
Skatnerås Saknas Näckten sjö   Trantjärnen tjärn
*Skatnerås by Näckten sjö /Se   Treårshögen berg
Skucku (numera Västerskucku o. Österskucku) byar Näckten sjö /Se   Treårshöjden bergshöjd
Skucku by(ar) Näkten sjö   Treårshöjden berg
Skucku by Näkten sjö   Trollkällan tjärn
Skucku (Väster- o. Öster-) byar Näkten sjö   Trättmyren myr
Skucku by Näkten sjö   Trättängena ängsmark
Skucku by Näkten sjö /Se   Trättänget odling
Skucku by Näkten sjö /Se   Tröngbäcken bäck
Skucku by Näkten sjö   Tuvan holme
Skucku byar Näkten sjö   Tvilöttu gammalt slåtteränge
Skucku by Näkten sjö   Udden udde
Skucku by Näkten sjö   Uddmyren myr
Skucku byar Näkten sjö   Ullstaholmsmyren myr
Skucku by Näkten sjö   Vallmyren myr
Skucku by Näkten sjö   Vallmyren myr
Skucku by Näktesbergen berg   Vallmyren myr
Skucku by Nällsjöbäcken bäck   Valltjärnen tjärn
Skucku by Nällsjön, Stora sjö   Vasabäcken bäck
Skucku by Nällsjön, Stora sjö   Vatan bergstopp
Skucku by Näsemyren myr   Vattvikbottnarna myr
Skucku byar Näsemyrsundet sankmark   Vattviken vik
Skucku byar Nässemyrholmen berg   Vattviksmyrarna myr(ar)
Skucku by Nästmyren myr   Vennbergsbacken backe
Skucku byar Nötberget berg   Vidloken vattenpöl
Skucku by Ol-Ersudden udde /Se   Viggemoarna moar
Skucku byar Ol-Ersudden udde   Vikmansklumpen bergshöjd
Skucku by Ol-Ersviken vik   Vilbrännan mo- och skogsområde
Skucku byar Ol-Hansmyrbackarna terräng   Vilbrännan skogsomr.
Skucku by(ar) Ol-Hansmyren myr   Vitbrännan skogsomr.
Skucku byar Ol-Olsviken vik   Vitmossaflon myr
Skucku byar Oloppa å   Vitmossaflon myr
Skucku byar Oppgårdsberget berg   Vimyrarna myrområde
Skucku byar Orrmyrbäcken bäck   Vonlösbäcken bäck
Skucku byar Orrmyren myr   Vågbäcken bäck
Skucku by(ar) Orrmyren myr   Vågmyren myr
Skucku byar Oxsiön, se Örasjön Saknas   Vågorna vikar
Skucku byar Paradisbäcken bäck   Våtmyren myr
Skucku byar Per-Bengtsudden udde   Västerhammarsudden udde
Skucku by(ar) Permansdikena sänkor   Västerlångmyren myr
Skucku by(ar) Per-Pålsflon sankmark   Västermalåsen öppen plats
Skucku byar Permyren myr   Västermölåsen skogsslått
Skucku byar Pipmyren myr   Västgårdsmyren myr
Skucku byar Piprörflon sankmark   Västänget slåtteräng
Skucku by /Se Piprörmyrbacken skogsområde   Vävelsbäcken bäck
Skucku byar /Se Piprörmyren myr   Åbrännan mo- och skogsområde
Skucku, Väster- by /Se Prästviken vik   Åbrännan skogsomr.
Skucku, Öster- by /Se *Prästängen äng /Se   Åkroken åkrok
Strand gd /Se Quillt-ä-- tjärn   Ånäset näs
Svensta gd /Se Raskmyren myr   Ånäset näs
j særiom Saknas Redalsmyren myr   Ånäset näs
Säter by Redalsmyren myr   Ånäset näs
Säter by Rismyrbäcken back   Åsbäcken bäck
Säter by Rismyren myr   Åsmyren myr
Säter by Rismyren myr   Äkran skogsomr.
?Säter by Rismyren myr   Äldnäsudden udde
?Säter by Robertloken sankmark   Älgtjärnen tjärn
Säter by Rosnäset näs   Älgtjärnen tjärn
Säter by Ryarna skogsområde   Älgtjärnen tjärn
Säter by Rybäcken bäck   Ängesåsarna skogås
Säter by? Rybäcken bäck   Öarna ögrupp
Säter by Ryflobäcken bäck   Ön ö
Säter by Ryflobäcken bäck   Ön ö
Säter by Ryflodalen dal   Öretjärnan tjärn
Säter by Ryflobäcken bäck   Öretjärnen tjärn
Säter by Rågsved terräng   Öretjärnen tjärn
Säter by Rämnan skogsområde   Öretjärnsbäcken bäck
Säter by Rävbacken skogsområde   Östberget berg
Säter by Rävbackmyren myr   Östbergsbodsjön sjö
Säter by? Rävholmen terräng   Östbergsbäcken bäck
Säter by Rödbäckmyrarna myrar   Östbergstjärnen tjärn
Säter by Rödbäcktjärnen tjärn   Östbergstjärnen tjärn
Säter by Rödbäcktjärnholmen terräng   Östbergstjärnen tjärn
Säter by Rödbäckåsen ås   Österhammarsudden udde
?Säter by Röddrolsmyren myr   Östermalåsen plats på Malåsberget
Säter by Röddrolsmyren myr   Östholmsmyren myr
Säter by /Se Rödflon sankmark   Öusmyren myr
Thorisaas by Rödkällan källa    
Tossåsen by Rödmossamyren myr    
Tossåsen by Rödmyren myr    
Torsåsen ? by Rödmyren myr    
?Tossåsen by Rödmyrforsarna vattenfall    
Tossåsen by Rönnbackarna terräng    
Tossåsen by Röröflon sankmark    
Tossåsen by Rörösjön sjö    
Tossåsen by Rörösjön sjö    
Tossåsen by Rörösjön sjö    
Tossåsen by Rörösjön sjö    
Tossåsen by? Rörösjön sjö    
Tossåsen jämtländsk by Rörösjön sjö    
Tossåsen by Rörösjön sjö    
Tossåsen by? Rörösjön sjö    
?Tossåsen by Röröån å    
Tossåsen by Röröån å    
?Tossåsen by Sandbacksdikena sänkor    
Tossåsen by Sandnäskojan terrängområde    
Tossåsen by Sandviken vik    
Tossåsen by Saustenen minnessten    
Tossåsen by Sjulsmyren myr    
Tossåsen by Sjulsnäset näs    
?Tossåsen by Sjömyren myr    
?Tossåsen by Sjömyrviken vik    
?Tossåsen by Sjöändtjärnen tjärn    
(?)Tossåsen by Sjöändviken vik    
(?)Tossåsen by Sjöängesbäcken bäck    
Tossåsen by Sjöängesviken vik    
Tossåsen by Skanderåsflon sankmark    
Tossåsen by Skansbacken backe /Se    
Tossåsen by Skansbacken backe /Se    
Tossåsen by Skansbacken terräng    
Tossåsen by Skarpbacken skogsområde    
Tossåsen by Skettmyrbackarna höjder    
Tossåsen by Skettmyren myr    
Tossåsen by Skettmyren myr    
?Tossåsen by Skogsmyren myr    
Tossåsen by /Se Skravelberget berg    
Tossåsen by? Skravelbäcken bäck    
Tusas se Tossåsen by Skravelbäcken bäck    
Utekavene Saknas Skuckuviken vik    
Vattviken by Skväkemyren myr    
Vattviken by Skväkemyrflon sankmark    
Vattviken by Skäftesmyren myr    
Vattviken by Skäggemyrberget berg    
Vattviken by Skäggemyren myr    
Vattviken by Skäggemyrflon sankmark    
Vattviken by Slåttlokberget berg    
Vattviken by Slåttloken sjö    
Vattviken by Slåttsvedberget berg    
Vattviken by Smalmyren myr    
Vattviken by Småbrännorna brännor    
Vattviken by Småfloarna sankmark    
Vattviken by /Se Småmyrarna myrar    
Vattviken by /Se Småmyrarna myrar    
Vattviken by /Se Snarumyren ägomark    
Vigge by Spessmyren myr    
Vigge by Spessmyren myr    
Vigge, Med-, Väster- och Öster- byar Sparrkrokudden udde    
Vigge by *Spefkråknäset näs    
Vigge, med-,Öster- och Väster byar Sperfkråknäse udde    
Vigge by(ar) *Speskråknäset näs    
Vigge by Stadsholmen skogsområde    
Vigge by Stanningsmyren myr    
Vigge byar Stavertjärnbäcken bäck    
Vigge by Stavertjärnbäcken bäck    
Vigge Saknas Stavertjärnen tjärn    
Vigge by Stenbäcken bäck    
Vigge by Stenbäcken bäck    
Vigge byar Stenloken tjärn    
Vigge by Stenmobäcken bäck    
Vigge by(ar) Stenmomyren myr    
Ytter - Östervigge Saknas Stensmyrberget berg    
Vigge by Stensmyren myr    
Vigge by(ar) Stensmyren myr    
Vigge by Stensmyren myr    
Vigge Saknas ?Stentjärnen, Stortjärnen o. Kvisseln tjärnar    
Vigge by Stockberget berg    
Vigge by Stockmyren myr    
Vigge by Stor-Abborrtjärnen tjärn    
Vigge by(ar) Stor-Abborråsen ås    
Vigge byar Stora-Björn sjö    
Vigge by Stora Björn sjö    
Vigge by(ar) Storbiörsiön sjö    
Vigge by(ar) Storbiörsiön sjö    
Vigge by Storbiörsiön sjö    
Vigge by Storbrobäcken bäck    
Vigge by Storbrännan skogsmark    
Vigge by(ar) Stor-Bäcksjön sjö    
Vigge by(ar) Stor Börn sjö    
Vigge by Storbörnsberget berg    
Vigge by Stor-Börtnan o. Lill-Börtnan sjöar    
Vigge by »store aaan», se Högån å    
Vigge by(ar) *Store aan å /Se    
Vigge by(ar) Storfloberget berg    
Vigge by(ar) Storflodammen terräng    
Vigge by Storflon sankmark    
Vigge by(ar) Storflon sankmark    
Vigge by(ar) Storflon sankmark    
Vigge by Storflonäset myrområde    
Vigge by Stor-Fuan å    
Vigge byar Stor-Fuan vattendrag    
Vigge by Stor-Grossmyren myr    
Vigge by Storholmen terräng    
Vigge by(ar) Storholmen berg    
Vigge by(ar) Stor-Härvallen f.d. fäbodvall ?    
Vigge byar Stor-Järnnäset udde    
Vigge Saknas Storkallhögen terräng    
Vigge by Stor-Loken sjö    
Vigge byar Stor-Långvattstjärnen tjärn    
Vigge by(ar) Stormyrbäcken bäck    
Vigge by Stormyrbäcken bäck    
Vigge byar Stormyren myr    
Vigge byar Stormyren myr    
Vigge byar Stormyren myr    
Vigge by Stormyren myr    
Vigge byar Stormyren myr    
Vigge byar Stormyren myr    
Vigge by Stormyren myr    
Vigge byar Stormyren myr    
Vigge by Stormyrgrubban terräng    
Vigge by Stormyrhöjden höjd    
Vigge byar Stor-Nällsjön sjö    
Vigge byar Stor-Nällsjön sjö    
Vigge by Storryen skogsområde    
Vigge byar Stor-Sjättemyren myr    
Vigge byar Storsjön sjö    
Vigge by Storsjön sjö    
Vigge by Storsjön sjö    
Vigge byar Storsjön sjö    
Vigge by Storsjön sjö    
Vigge byar Storslåttmyrberget berg    
Vigge byar Stor-Slåttmyren myr    
Vigge by Storspringa spricka    
Vigge byar Stortjärnberget berg    
Vigge byar Stortjärnen tjärn    
Vigge Saknas Stortjärnen tjärn    
Vigge byar ?Stortjärnen, Kvisseln o. Stentjärnen tjärnar    
Vigge byar Stortjärnen tjärn    
Vigge byar Stortjärnbäcken bäck    
Vigge byar Stortjärnen tjärn    
Vigge Saknas Stortjärnmyren myr    
Vigge by(ar) Storvågen vik    
Vigge byar Storådalen dal    
Vigge byar *Storån å    
Vigge byar *Storån å    
Vigge byar Storåsen ås    
Vigge byar Storåsen ås    
Vigge by(ar) Storåsflon sankmark    
Vigge byar Storåsholmen terräng    
Vigge byar Strandsteviken vik    
Vigge by(ar) Strulberget berg    
Vigge byar Strulsjön sjö    
Vigge byar Strulsjön sjö    
Vigge byar Strulån å    
Vigge byar Strulån å    
Vigge byar Strussmyren myr    
Vigge byar *Stuguskogen skog    
Vigge byar Stuvarknäppen bergstopp    
Vigge by(ar) Stäppmansudden udde    
Vigge by(ar) Sundsflon sankmark    
Vigge by(ar) Svallmyren myr    
Vigge by(ar) Svartbrännan skogsmark    
Vigge byar Svartbrännan skogsmark    
Vigge by /Se Svartbäcken bäck    
Vågan gd /Se Svartholmen berg    
*Västergården gd Svartmoberget berg    
*Västergården, se Västerkucku Saknas Svartnäset skogsområde    
Väster- o Österskucku byar *Svartnäsmon sandås    
?Väster-o Österskucku byar Svarttjärnen tjärn    
Västerskucku, Österskucku byar Svarttjärnen tjärn    
Väster- o Österskucku byar Svarttjärnen tjärn    
Väster- o. Österskucku byar Svarttjärnholmarna terräng    
Väster- o Österskucku byar Svartviken vik    
Väster- o Österskucku byar Svartvågen vik    
Väster- o Österskucku byar Svartåshöjden höjd    
Väster- och Österskucku byar Svartåstjärnen tjärn    
Väster- o Österskucku byar Svedbodarna terräng    
Väster- o Österskucku byar Svedbodmyren myr    
Väster- o Österskucku byar Svedingsviken vik    
Väster- o Österskucku byar Svensbäcken bäck    
Väster- o Österskucku byar Svensdrolen terräng    
Väster- o Österskucku byar Svenstaån å    
Väster- o Österskucku byar Svenstaån å    
Väster- o Österskucku by Sventjänareloken tjärn    
Västerskucku by Sventjänaremyren myr    
Västerskucku by Synkmyren myr    
?Västerskucku by Sågberget höjd    
Åsen kap.förs.? Sågbäcken bäck    
Åsen kap.förs.? Sågbäcken bäck    
Äldnäset by /Se Sågbäcken bäck    
Östberg by Sågdammet sjö    
Östberg by Sågmyren myr    
Östberg by Södersundet skogsområde    
Östberg by Sönnerängena sankmark    
Östberg by Sönnestbodbäcken bäck    
?Östberg by Sönnestbodtjärnen tjärn    
Östberg by Sörvikarna del av sjön Näkten    
Östberg by Sörvikarna del av sjön Näkten    
Östberg by Tallhögen berg    
Östberg by Tallmyrtjärnen tjärn    
Östberg by Tallmyrtjärnen tjärn    
Östberg by Timmerflon sankmark    
Östberg by Tinnberget berg    
Östberg by Tjingmyren myr    
Östberg by Tjingmyrtjärnarna tjärnar    
Östberg by Tjingmyrtjärnen tjärn    
Östberg by Tjuvtorget terräng    
Östberg by Tjärnberget berg    
Östberg by Tjärnbäcken bäck    
Östberg by Tjärnbäcken bäck    
Östberg by /Se Tjärnmyren myr    
Östbergsbodarna fäbod Tjärnmyren myr    
Öster- o Västerskucku byar Tjärnmyren myr    
Österskucku by Tjärnmyren myr    
Österskucku by Tomterna terräng    
*Övre gården gd Tomttjärnen tjärn    
  Torrabborrtjärnen tjärn    
  Torraborråsen ås    
  Torrakamyren myr    
  Torresmyren myr    
  Torsmyren myr    
  *Toruddsvik Saknas /Se    
  Tossåsberget berg /Se    
  Tossåsberget berg    
  Treårshöjden höjd    
  Trumänget ängsmark    
  Trätmyrbäcken bäck    
  Trätmyren myr    
  Trättmyren myr    
  Trättmyren myr    
  Trättmyren myr    
  Trättängena skogsmark    
  Tröskmyren myr    
  Tröskmyren myr    
  Tvillingtjärnarna tjärnar    
  Tvilottu terräng    
  ?Sörtjärnen tjärn    
  *Tossåsbräcka brant /Se    
  Trättmyren myr    
  Trättmyren myr    
  *Trette møran myr /Se    
  *Tåsås skog skog    
  Ut-Skuckuån å    
  Vallmyren myr    
  Vallmyren myr    
  Vallmyren myr    
  Vallmyren myr    
  Valltjärnen tjärn    
  Valltjärnen sankmark    
  Valpbäcken bäck    
  Vargmyren myr    
  Vargsved skogsmark    
  Vattumyren myr    
  Vattvikbodarna terräng    
  Vattvikbodmyren myr    
  Wefuelåhn tjärn    
  Wefwudåh sjö    
  Viggemoarna skogsområde    
  Viklundsdammet dammbyggnad    
  Vilbrännan skogsmark    
  Villertjärnen tjärn    
  Villertjärnflon sankmark    
  Vitmossaflon sankmark    
  Vitmossaflon sankmark    
  Vonlösbäcken bäck    
  *Wonløse Bekkin bäck /Se    
  Vonlösbäcken bäck /Se    
  Vonlösbäcken bäck /Se    
  *Wonløse bekkin bäck /Se    
  Vonlösbäcken bäck    
  Vonlösbäcken bäck    
  Vonlösbäcken bäck    
  Vonlösbäcken bäck    
  Vågarna vikar    
  Vågarna terräng    
  Våghällan holme    
  Väster-Långmyren myr    
  Väster-Skälberget berg    
  Väster-Skälbergsflon sankmark    
  Vävelsberget berg    
  Vävelsberget berg    
  Vävelshån tjärn    
  Vävelshån sjö    
  Väster-Hammarsudden udde    
  Väster-Mårdåsvallen f.d. fäbodvall    
  Västervik vik    
  Ytter Byrkna Siön sjö    
  Ytter-Ryflon sankmark    
  *Yttertjärnen tjärn    
  Ådrolet sankmark    
  Åmyren myr    
  Ånäset näs    
  Åsbäcken bäck    
  Åsängena ängsmark    
  *Älgdalen Aråns dalgång    
  Älgemyren myr    
  *Älgsdalen del av dalgång    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgviken vik    
  Ängesåsarna skogsområde    
  Öfver Borsiön sjö    
  Öfwer Byrkna sjö    
  Öfwer Bönn sjö    
  Öratjärnbäcken bäck    
  Öratjärnbäcken bäck    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Ösmyren myr    
  Östaholmsmyren myr    
  Östbergsbodbäcken bäck    
  Östbergsbodsjön sjö    
  Östbergsbäcken bäck    
  Östbergstjärnen tjärn    
  Östbergstjärnen tjärn    
  Öster-Hammarsudden udde    
  Öster-Mårdåsvallen f.d. fäbodvall    
  Öster-Nordtjärnen tjärn    
  *Övertjärnen tjärn    
  Övre Tallmyren myr    
  Övre Ryflon sankmark    
  Österskuckubäcken bäck    

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.