ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bodsjö socken : Jämtlands östra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 439 Naturnamn : 1445 Bebyggelsenamn : 126 Naturnamn : 981
Bodsjö sjö o. sn. ? *--acksjön tjärn Bodsjö sn Abborrberget berg
Bodsjö sn.? Abborrberget berg Bodsjö sn Abborrbrännan höjd
Bodsjö sn /Se Abborrbrännan berg Bodsjö Saknas Abborrbrännflon flo
Bodsjö sn Abborrbrännflon myr Bodsjö sn Abborrhällan stenhälla
Bodsjö sn Abborrhällan sten Bodsjö socken Abborrhällen fiskehäll
Bodsjö sn Aftonlötberget berg Bodsjöborna inbyggarbeteckning Abborrtjärnen, Lilla tjärn
Bodsjö sn Amerika terräng Bodsjö-lapp öknamn Abborrtjärnen tjärn
Bodsjö sn Andersmyrbäcken bäck Bodsjölapparna inbyggarbeteckning Aftonlötberget berg
Bodsjö sn Andersmyren myr Ocksjöarna inbyggarbeteckning Andersmyren myr
Bodsjö sn Andersmyrflon sank mark Sidsjöarna inbyggarbeteckning Andersmyrtjärnen tjärn
Bodsjö sn Andersmyrtjärnen tjärn Baksjöbodarna lhtt Anderssonberget, se Sten-Pellberget berg
Bodsjö sn Andmyrberget berg Bengtstorpet, se 6 Sidsjö Saknas Anderssonhägnen slått(?)
Bodsjö sn Andmyrbäcken bäck Berget torp Andmyren myr
Bodsjö sn Andmyren terräng Bergvik torp Andmyrtjärnen tjärn
Bodsjö sn Andmyrtjärnen tjärn Bodgården hmd Anstångbäcken bäck
Bodsjö sn Andstutholmen holme Bodsjöbyn Saknas Anstångbäcken bäck
Bodsjö sn Anstångbäcken bäck Bodsjöbyn by Anstångmyren myr
Bodsjö sn Anstångdalen dal Brehungen och Strången fiske skattefiske Anstångmyren myr
Bodsjö sn Anstångmyren myr Bäckbacken, se 3 Gullboviken Saknas Backsjön, se Baksjön sjö
Bodsjö sn Backängesflon myr Böle by Baksjön sjö
Bodsjö sn Backstjärnen, Norra o. Södra tjärnar Böle Saknas Baksjön sjö
Bodsjö sn Badtorpet terräng Böle Saknas Baksjön sjö
Bodsjö sn Bagarbäcken bäck Edssved odling och en stuga Baksjönoret sund
Bodsjö sn Baksjön sjö Fageråsen hmd Baksjötjärnen tjärn
Bodsjö sn Baksjön sjö Finnstjärnböle öde torp Baksjöån å
Bodsjö sn Baksjön sjö Finnäs by Barvallarna myr
Bodsjö sn Baksjön sjö Finnäsbovallen fäb. Barvallarna strandslåtter
Bodsjö sn (kyrka) Baksjön del av Väcksjön Fjälloksved torp Barvallmyrarna myrar
Bodsjö sn Baksjötjärnen tjärn Flatnor by Barvallstenen sten o. råmärke
Bodsjö sn Baksjöån å Flatnor by Bergmyren myrslåtter
Bodsjö sn Barvallmyren myr Forsa Saknas Bergmyrtjärnen, se Stormyrtjärnen tjärn
Bodsjö sn Barvallmyren myr Forssa by Bergsjön, se Mjölksjön sjö
Bodsjö sn Barvallstenen sten Forssa by Bergtjärnen tjärn
Bodsjö sn Barvallviken vik Framgården hmd Bertilsved skogsmark
Bodsjö sn Bengtsmyren myr Furubergsvallen f.d. fäb. Bertilsvedberget berg
Bodsjö sn Bergflon myr Galtberget kronotorp Björnberget berg
Bodsjö sn Bergflon sank mark Gudmundrån fäb. Björndrolet myr
Bodsjö sn Berggubbmyren myr Gullboviken by Björndrolsberget berg
Bodsjö sn Bergmyren myr Gullboviken Saknas Björndrolsviken vik
Bodsjö sn Bergmyren myr Gårded torp Björnhålet myr
Bodsjö sn Bergvikberget berg Gölan gd? Björnnäset näs
Bodsjö sn Bergvikmyren myr Hallen torp Björnsjömyrarna myrslåtter
Bodsjö sn Bertilsnedberget berg Holmsved lht Björnsjön sjö
Bodsjö sn Bjänndrolsdalen dal Hunge Saknas Björnsjöslåtten slåtter
Bodsjö sn Bjänndrolsviken vik Hunge by Björnsjöåsen slåttermark
Bodsjö sn (kyrka) Bjännhålet sank mark Hunge by Björntjärnberget berg
Bodsjö sn Bjänntjärnberget berg Hunge pst Björntjärnen tjärn
Bodsjö sn Bjänntjärnen tjärn Hungekvarn, se 5 Hunge Saknas Björntjärnen tjärn
Bodsjö sn Bjänntjärnen tjärn Hällböle fäb. Björnänget äng
Bodsjö sn Bjärkerhornet udde Hällorna lht Björnöströmmen ström
Bodsjö sn /Se Björnberget berg Hökjöbodarna fäb. Blektjärnen tjärnar
Bodsjö socken Björnnäset näs Höksjöbodarna fäb. Blektjärnen, Stora o. Lilla tjärnar
Bodsjö sn /Se Björnsjöbäcken bäck Hösbodarna fäb. Blindsilltjärnen tjärn
Bodsjö sn Björnsjön sjö Höviken by Blåviken myrhals
Bodsjö sn Björnsjöåsen ås Kambodarna fäb. m. slåtter Blåvikknulen höjd
Bodsjö sn Björnsjöänget myr Kammen hmd Bockstjärnarna tjärnar
Bodsjö sn /Se Björntjärnen tjärn Kilen, se Kyrkilen by Bockstjärnen tjärn
Bodsjö sn /Se Bladviken vik Killnäset hmd Bockstjärnen tjärn
Bodsjö sn /Se Bladvikflon myr Korpmarken hmd Bockstjärnsberget berg
Bodsjö sn /Se Blektjärnberget berg Kuråsen fäb. o. ås Bodarna skog
Bodsjö sn /Se Blektjärnbäcken bäck Kyrkkilen by Bodberget berg
Bodsjö sn /Se Blindsilltjärnbäcken bäck Kälaberget hmd Bodberget berg
Bodsjö sn /Se Blindsilltjärnen tjärn Kälamon, se Mon hmd Bodberget berg
Bodsjö sn /Se Blindsilltjärnen tjärn Kälen by Bodbäcken bäck
Bodsjö sn Blindsillänget terräng Köråsbodarna fäb. Bodbäckängena ängar
Bodsjö sn /Se Blomlokarna tjärnar Köråsen fäb. Bodflon flo
Bodsjö sn /Se Blåbärsflon sank mark Köråsen fäb. Bodflotjärnen tjärnar
Bodsjö sn /Se Blåviken terräng Lillböle fäb. Bodhösen bergknalle
Bodsjö sn /Se Blåvikknulen berg Lugnet kronotorp Bodsjöbyån å
Bodsjö sn Bodberget berg Löningsberget hmd Bodsjön sjö
Bodsjö sn /Se Bodberget berg Matviknäset lht Bodsjön sjö
Bodsjö sn /Se Bodberget berg Mellsjöberget fäb. o. berg Bodsjön sjö
Bodsjö sn sn /Se Bodberget berg Mellsjön kronotorp Bodsjöstrupen vik
Bodsjö sn /Se Bodberget berg Mon hmd Bodvikberget berg
Bodsjö sn /Se Bodbäcken bäck Mon hmd Bodviken vik
Bodsjö sn /Se Bodbäcken bäck Nordbodarna fäb. Bodviken vik
flatnormän inbyggarbeteckning Boddsjön, se Bådsjön sjö /Se Nordgården hmd Brattfallet berg
Bandsjö sn /Se Bodflobäcken bäck Nybodarna fäb. Brehungen sjö
Bodsjö by, sn Bodflon myr Nybodarna fäb. Brehungen sjö
Bodsjö(byn) by Bodflon sank mark Nybodvallen f.d. fäb. Bredhungholmen holme
Bodsjö by, (sn) Bodflotjärnen tjärn Nybodvallen fäb. Brudhällan skär
Bodsjö by /Se Bodhösen berg Näset, se Killnäset hmd Brännmyren myrslåtter
Bodsjö by, sn Bodkilen skogsområde Ocksjön torp o. lhtt Brännäset näs
Bodsjö by, sn Bodmyren myr Ocksjön poststation Bunkan stenhälla, skär
Bodsjö sn Bodsand terräng Orrskäret avss. Byfloberget berg
Bodsjöbyn by Bodsjöberget berg Orrskären flera torp Byflon flo
?Bodsjö sn Bodsjöbyån å Orrtjärnberget backstuga Bådsjön sjö
Bodsjöbyn by Bodsjöbäcken bäck Osbergsvallen f.d. fäb. Bäckmyrberget berg
Bodsjöbyn by Bodsjömyren myr Per-Larstorpet torp Bäckmyrberget berg
Bodsjö(byn) by Bodsjön sjö Prästbordet bebyggelse Bäckmyrbäcken bäck
Bodsjö(byn) by Bodsjön sjö Romonsbodarna fäb. Bäckmyren myr
Bodsjö(byn) by Övre Bodsjön sjö Rörnäset lht Bäckmyren myr
Bodsjö(byn) by Bodsjön sjö Sidsjö by Bäckmyren myr
Bodsjö(byn) by Bodsjön sjö Sidsjö Saknas Bäckmyrtjärnen tjärn
Bodsjö(byn) by Bodsjön sjö Sidsjö by Bäckmyrtjärnen tjärn
Bodsjö(byn) by Bodsjön sjö Skurubodgården, se Bodgården hmd Bäcktjärnen tjärn
Bodsjö sn Bodsjöstrupen del av Bodsjön Skurun by Bäckänget äng
Bodsjö sn Bodtjärnberget berg Småbodarna hmd o. torp Bänksved hårdvall
Bodsjö sn Bodviken vik Småbodarna hmd o. torp Bäverdammsbäcken bäck
Bodsjö sn Bodänget terräng Smååkerstorpet torp Bäverdammsbäcken bäck
Bodsjö sn Bossiön, se Bådsjön sjö Smååkrarna hmd Bäverdammsflon flo
Bodsjö sn Bradhången, se Brehungen sjö Smååkrarna hmd Bäverdammsslåtten slått
Bodsjö sn Brattmyren myr Snälltorpet öde torp Bäverdammsänget äng
Bodsjö sn Brattmyren myr Soldattorpen torp Bölessjön sjö
Bodsjö sn Brattänget sank mark Spjätten lht Dalahögen höjd
Bodsjö sn Bredhongen, se Brehungen sjö Stormyrbodarna fäb. Dalatjärnen tjärn
Bodsjö sn Bredhongen, se Brehungen sjö Strångsund by Dalatjärnen tjärn
Bodsjö sn Bredhången, se Brehungen sjö Sunnan sjön hmd Dalatjärnstranden myrslåtter
Bodsjö sn Bredmyrberget, Bortre berg Sönnerbodarna fäb. Dalsmyrberget berg
Bodsjö sn Bredmyrberget, Hitre berg Tjutboda by Daltjärnen, se Dalatjärnen tjärn
Bodsjö by Bredmyren myr Tomastorpet torp Djuphällberget berg o. näs
Bodsjö by Brehungen sjö Vaksböle lht Djupnäset näs
Bodsjöbyn by Brehungen sjö Vaxböle, se Vaksböle lht Djupselet sel
Bodsjöbyn by Brehungen sjö Viken, se Gullboviken by Djupselet spakvatten
Bodsjöbyn by Brehungen sjö Wåle by Djupsjöberget berg
Bodsjöbyn by Brehungen sjö Vålesberget, se Berget torp Djupsjön sjö
Bodsjöbyn by Brehungen sjö Västerbodarna fäb. Djupsjön sjö
Bodsjöbyn by Brehungen sjö Västgården hmd Djuptjärnen tjärn
Bodsjöbyn by Brehungen sjö Västgården hmd Draged landtunga
Bodsjöbyn by Brehungen sjö Åsbodarna fäb. Draged ed
Bodsjöbyn by Brehungen sjö Åsängena fäb. Dragedet näs
Bodsjö kyrkby Brehungen sjö /Se Örnbergskilen by Dragedberget berg
Bodsjö kyrkby /Se Brehungholmen holme Örnbergsvallen avs. Drakahällan skär
Bodsjöbyn by /Se Brehången, se Brehungen sjö Östbodarna hmd Drevviken vik
Bodsjöbyn by /Se Bromshålet sjö Östgården hmd Drolåsen ängsmark
Bodsjö by /Se Brudhällan ö? Ösved bebyggelse Dövingsdalen dal
Budsio se Bodsjö(byn) Saknas Brännan terräng   Dövingsdalen dal
Båtsjö, se Bodsjö sn /Se Brännängesbäcken bäck   Endalsbäcken bäck
Böle (N. o. S.) by(ar) Brännäset näs   Ersmyren myr
Norra Böle by.? Bräntholmen holme   Ersmyrtjärnen tjärn
Böle (N. o. S.) byar Bunkan holme   Evastenen skär
Böle, N o. S. byar *Busttjärnarna tjärnar   Fageråsberget berg
Böle by Byfloberget berg   Fageråssjön sjö
Böle by Byflon myr   Fageråstjärnen, Lilla tjärn
Böle by Byggestjärnen tjärn   Fageråstjärnen, Stora tjärn
Böle by Bådsjön sjö   Fasishålet myr
Böle by *Bådsjön sjö   Fasisvassen utvidgning av å
Böle by /Se Bådsjön sjö   Finnkojhällan bergbrant
Böle by /Se Bådsjön sjö /Se   Finnkäringnäset näs
Böle by /Se Båthusselet sjö   Finnstjärnberget berg
Fageråsen gdr Bäckberget berg   Finnstjärnen tjärn
Fageråsen gdr /Se Bäckkrokflon myr   Finnstjärnflon flo
Filnes by /Se Bäckmyrberget berg   Finnäsbosjön, se Sönnerbodsjön sjö
finnanes se Finnäs by Bäckmyren myr   Finnäsflon flo
Finnäs by Bäckmyren myr   Finnäsmyren myrslåtter
Finnäs by Bäckmyrtjärnen tjärn   Fiskhusflon flo
Finnäs by Bäckslåtten sank mark   Fisktjärnberget berg
Finnäs by Bäckslåtten myr   Fisktjärnen tjärnar
Finnäs by Bäckslåtten sank mark   Fisktjärnfloarna floar
Finnäs by Bäcktjärnen tjärn   Fjället bergshöjd
Finnäs by.? Bäcktjärnen tjärn   Fjället bergås
Finnäs by Bäckänget sank mark   Fjälloken tjärn
Finnäs by Bäverdammsbäcken bäck   Fjösan stenar
Finnäs by Bäverdammsflon sank mark   Fjösan stenar
Finnäs by Bäverdammsholmen höjd   Flakamyren myr
Finnäs by Bölesbacksiön, se Bölesjön sjö   Flatnortvåtjärnen, se Tvåtjärnarna tjärn
Finnäs by Bölesjön sjö   Fligget bergbrant
Finnäs by? Bölesjön sjö   Flåtjärnberget berg
Finnäs by.? Bölesjön sjö   Flåtjärnen tjärn
(?)Finnäs by *Bølissaan Saknas   Flärktjärnberget berg
Finnäs by Bölessjön sjö   Flärktjärnen tjärn
Finnäs by Bölessjön sjö   Flärktjärnen tjärn
Finnäs by Bölesån å   Flärktjärnfligget tvärbrant berg
Finnäs by Dala-Erikbäcken bäck   Forssanäset näs
Finnäs by Dalahögen berg   Forssaviken vik
Finnäs by Dalatjärnbäcken bäck   Forssaån å
Finnäs by Dalatjärnen tjärn   Forssaån å
Finnäs by Dalsmyrberget berg   Frosktjärnen tjärn
Finnäs by Djupdalsbäcken bäck   Furuberget berg
Finnäs by Djuphällan udde   Fågelberget berg
Finnäs by Djuphällberget berg   Fågelbergsflon flo
Finnäs by *Djupkärnrå gammalt gränsmärke   Fågelflohällorna berg
Finnäs by Djupnäset näs   Fågelvingsmyrberget berg
Finnäs by.? Djupnäset näs   Fågelvingsmyren myr
Finnäs by Djupnästjärnen tjärn   Fännsjöberget berg
Finnäs by Djupnäsviken vik   Fännsjön sjöar
Finnäs by Djupselet tjärn   Fänsjönoret, se Noret sund
Finnäs by Djupsjöberget berg   Fänsjönoret sund
Finnäs by Djupsjöflon myr   Färjesjöbäcken bäck
Finnäs by Djupsjön sjö   Färjesjön sjö
Finnäs by Djupsjön sjö   Färjsjömyren myr
Finnäs by Djupnyholmen holme   Färjesjön sjö
Finnäs by Djuptjärnen tjärn   Gammalbodberget berg
Finnäs by Djuptjärnfligget skogsområde   Gammalbodberget berg
Finnäs by Djuptjärnholmen holme   Gammalbodmyren myr
Finnäs by *Djuptjärnsfliggeröset gränsmärke   Gammalänget ängslåtter
Finnäs by /Se Djuptjärnsfligget, se »honno biergh» berg, gränspunkt   Gärtrudberget berg
Finnäs by /Se Djuptjärnsfligget berg   Getryggen grusås
Finnäs by /Se Djuptjärnsfligget berg   Gillertjärnarna tjärnar
Finnäs by /Se Djuptjärnsfligget berg och gränsmärke /Se   Gillertjärnberget berg
Finnäs by /Se *Djuptjärns rå gammalt gränsmärke   Gillertjärnberget berg
Finnäs by /Se Djuptjärnån å   Gillertjärnen tjärn
?Finnäs by /Se Draged terräng?   Gillertjärnen tjärn
Finnäs by /Se Draged terräng   Gillertjärnen, Lilla tjärn
?Fjälloksved torp Dragedberget berg   Glasögtjärnen, se Nortjärnen tjärn
Flatnor by Dragedviken vik   Graunhålet tjärn
Flatnor by Drakahällan terräng   Gravtjärnberget berg
Flatnor by Drevviken vik   Gravtjärnen tjärnar
Flatnor by Drolet sank mark   Gripsholms slott berg
Flatnor by Döviksböle ödesböle   Grunnan flocka sjö- o. badstrand
Flatnor by Elinäset näs   Gruvberget berg
Flatnor by Endalsbäcken bäck   Gruvelflon flo
Flatnor by Endalsbäcken bäck   Gruvlan myr
Flatnor by Entallholmen holme   Gråberget berg
Flatnor by Erik - Larsflon myr   Gråberget berg
Flatnor by /Se Erkeamyren myr   Gråtflon flo
Flatnor by Ersmyren myr   Gräsmyrberget berg
Flatnor by Ersmyrtjärnen tjärn   Gräsmyren, Lilla myr
Flatnor by *Fagersjön sjö   Gräsmyren, Stora myr
Flatnor by Fageråsberget berg   Grästjärnen, Stora o. Lilla tjärnar
Flatnor by Fageråssjön sjö   Grästjärnen tjärn
Flatnor by Fageråssjön sjö   Gröntjärnen tjärn
Flatnor by Fageråssjön sjö   Guldsvedberget berg
Flatnor by ?Fageråssjön sjö   Gullekällan källa
Flatnor by Fageråssjön sjö   Gårdedet udde
Flatnor by Fageråssjön sjö   Gårdedsån å
Flatnor by Fannersflon myr   Gårdstjärnen tjärn
Flatnor by Fantasiberget berg   Gårdtjärnen tjärn
Flatnor by Finnkojhällan terräng   Gäddsjöberget berg
Flatnor by Finnkäringnäset näs   Gårdtjärnån å
Flatnor by Finnkäringnäset näs /Se   Gåstjärnen tjärnar
Flatnor by Finnkäringsnäset näs /Se   Gårdtjärnan tjärnar
Flatnor by Finnstjärnberget berg   Gäddsjöbäcken bäck
Flatnor by /Se Finnstjärnböle terräng   Gäddsjön sjö
Flatnor by /Se Finnstjärn sjö   Gäddtjärnen tjärn
Flatnor by /Se Finnstjärnen tjärn   Gäddtjärnflon flo
Flatnor by /Se Finnstjärnen tjärn   Göksmyrbäcken bäck
?Forsa by Finnstjärnen tjärn   Göksmyren myr
Forsa gd? Finnstjärnflon myr   Göksmyren myr
?Forsa gd Finntjärnen, se *Rastierna tjärn   Göksmyrtjärnen tjärn
Forsa by Finnäsflon myr   Göltoppen Saknas
Forsa by Finnäsflon myr   Gölån å?
Forsa by Finnäsholmen holme   Gösviken vik
Forsa by Fiskesmyren myr   Gösviktjärnarna, se Näsmyrtjärnarna tjärnar
Forsa by Fiskflon myr   Hallberget berg
Forsa by Fisktjärnberget berg   Hallberget berg
Forsa by Fisktjärnberget berg /Se   Hallhuvudstenen sten
Forsa by /Se Fisktjärnflon myr   Halltjärnen tjärn
Forsa by /Se Fjället berg   Halltjärnen tjärn
Forsa gd /Se Fjället berg   Halltjärnen tjärn
Gullboviken by /Se Fjällflon myr   Halsarna »sund» i myr?
Gullboviken by /Se Flaggberget berg   Halvvägasberget berg
Hallen torp Flakamyren myr   Halvvägasflon flo
Hallen gd /Se Flakatjärnflon sank mark   Hampviken vik
Hallen torp /Se Flarktjärnfligget berg och gränsmärke /Se   Hampvikholmen holme
Hallen t /Se Flatnorsundet sund   Hanningsviken vik
Hersiön, se Harrsjön Saknas Flatnorsundet sund /Se   Harrsjöfligget tvärbrant berg
Hunge by Flatnorsundet sund /Se   Harrsjöflon flo
Hunge by Flatnor - Tvåtjärnen tjärn   Harrsjön sjö
Hunge by? Flerckeflygen, se Flärktjärnsfligget berg   Harrsjöån å
Hunge by Flerckeflyggen, se Flärktjärnsfligget berg   Harsjön sjö
Hunge by Flercketjärnen, se Flärktjärn sjö   Havmyren myr
Hunge by Fligget höjd   Havmyren myr
Hunge by Fluggen berg   Havmyrhalsarna »sund»
Hungevattnen Saknas Fluggen skogsmark   Havmyrtjärnen tjärn
Hunge by Flåtjärnberget berg   Hebbergsberget, se Härbärgsberget berg
?Hunge by Flåtjärnen tjärn   Hemmingstjärnen tjärnar
Hunge by Fläcktjärnberget berg   Hensingtjärnen, se Hemmingstjärnen, Stora o. Lilla tjärnar
Hunge by Flärktjärn tjärn   Hermanänget ängsslåtter
Hunge by Flärktjärn sjö   Herrevadsströmmen nedre delen av Forssaån
Hunge by Flärktjärnen tjärn   Herrvadströmmen, se Björnöströmmen ström
Hunge by Flärktjärnen tjärn   Hjelmlisbetlångflon flo
Hunge by ?Flärktjärnen tjärn   Holmen åker?
Hunge by Flärktjärnfligget bergssluttning   Holmkornladan lada
Hunge by *Flärktjärnsfliggen berg   Holsterlanden Saknas
Hunge by Flärktjärnsfligget berg   Holsteråsarna åsar?
Hunge by Flärktjärnsfligget berg   Hoptjärnen tjärn
Hunge by Flärktjärnsfligget berg   Hotjärnarna tjärnar
Hunge by *Flärktjärnsmärket gränsmärke /Se   Hotjärnarna tjärnar
Hunge by *Flärktjärnsmärket gränsmärke /Se   Hotjärnarna tjärnar
Hunge by Forsanäset näs   Hundedet udde
Hunge by *Forsavik fiske   Hundedet udde
Hunge by /Se Forsaviken vik   Hundhällan stenhälla
Hunge by /Se Forsaviken vik   Hundloken vattensamling
Hällböle fäbodar Forsaviken vik /Se   Hungemyrdalen dal
Hällböle fäbodar /Se Forsaån å   Hungemyrdalen, se Dövingsdalen dal
Höviken by Forsaån å   Hungesjön sjö
Höviken by Forsaån å   Hungesjöänget äng
Höviken by Forsaån å   Hungeån, se Våleån å
Höviken by Forsån å   Hållhuvudstenen sten
Höviken by ?Forssaån å /Se   Hålängesberget berg
Höviken by? Forsaån å   Hålängesberget berg
Höviken by Forsaån å /Se   Hålängestjärnarna tjärnar
Höviken by Frasamyrberget berg   Hålänget äng
Höviken by Frasamyren myr   Hålänget äng
Höviken by Frosktjärnen tjärn   Hålänget äng
Höviken by Frosktjärnen tjärn   Hålänget äng
Höviken by Furuberget berg   Hårdmyren myr
Höviken by Fågelbergsflon myr   Hårdmyrtjärnen tjärn
Höviken by Fågelflohällorna berg /Se   Hårdskallberget berg
Höviken by Fågelflohällorna berg /Se   Hårdslåttmyrberget berg
Höviken by /Se Fågelflohällorna höjder   Hårdslåttmyren myr
Höviken by /Se Fågellekflon myr   Håtjärnberget berg
Höviken by /Se Fågelvingsberget berg   Håtjärnen tjärn
Höviken by /Se Fågelvingsmyren myr   Håtjärnen tjärn
Kyrkby Saknas Fänsjöberget berg   Håtjärnen, Lilla tjärn
Kyrkbyn by /Se Fänsjönoret sund   Håtjärnmyren myr
Kyrkkilen gd /Se Färjsjöbäcken bäck   Häggdalsänget äng
?Kyrkkilen gd /Se Färjsjön sjö   Hällbölsnäset näs
?Kyrkkilen gd /Se Galabacken terräng   Hällmyren myrslåtter
?Kyrkkilen gd /Se Galtberget berg   Hällmyren myr
Kyrkkilen gd /Se Gammalbodberget berg   Hällmyränget äng
?Kyrkkilen gd /Se Gammalbodberget berg   Hällnäset näs
?Kyrkkilen gd /Se Gammalbodmyren myr   Hällskalberget berg
Kyrkkilen gd Gammalmyren myr   Härbärgsberget berg
Kyrkkilen gd /Se Gammel-Janbäcken bäck   Hästvikmyren myr
Kyrkkilen by /Se Gammelängeshålet sank mark   Hästvikmyren myr
Kyrkkilen t /Se Getrudberget berg   Hästviktjärnen tjärn
Kälen by Getryggen berg   Högsvedberget berg
Kälen by Gillertjärnberget berg   Högsvedberget berg
Kälen by Gillertjärnberget berg   Högsveden skogsmark
Kälen by Gillertjärnen tjärn   Höksjöbodtjärnen tjärn
?Kälen by + i Glaumshofda ej identifierat råmärke   Höksjöbäcken bäck
?Kälen by Glaumshofda råmärke /Se   Höksjöbäcken, se Bodbäcken bäck
Kälen by j Glaumshofda råmärke /Se   Höksjömyrarna myrar
Kälen by Godgrubban terräng   Höksjömyrarna myrar
Kälen by Godgrubberget berg   Höksjön sjö
Kälen by Granliden terräng   Höksjön sjöar
Kälen by Grauntjärnen tjärn   Hösmyren myr
Kälen by Grauntjärnflon sank mark   Hösmyrlänningen båtlänning o. vik
Kälen by Gravtjärnberget berg   Hövikberget berg
Kälen by Gravtjärnmyren myr   Höviktvåtjärnen, se Tvåtjärnarna tjärn
Kälen by Grottberget berg   Höviksån, se Baksjöån å
Kälen by Grusryggarna berg   Imborhålet myrslått
Kälen by Gruvberget berg   Jonketjärnarna tjärnar
Kälen by Gruvelflon myr   Jämtfloarna flo
Kälen by Gruvelmyran myr   Jämtfloberget berg
Kälen by Gruvlan sankmark   Jämtmyren myr
Kälen by /Se Gråberget berg   Kafstjärnen tjärn
Kälen by /Se Gråberget berg   Kafstjärnen tjärn
Kälen by /Se Gråberget berg   Kallkällänget äng
*Luggefjärd »ödisgotz» Gråbergsmyren myr   Kallsved skogstrakt
*Lungfjärden »ödis böle» Gråbergsmyrtjärnen tjärn   Kallsvedberget berg
Non t /Se Gråssjöbäcken bäck   Kalltjärnen, se Kafstjärnen tjärn
*Nore gd Gråtflon myr   Kambodmarken skog
Norrböle by Gräsmyrberget berg   Kambodåsen ängsland
Norrböle by /Se Gräsmyrholmen höjd   Kambodänget ängsslåtter
Nyby gd /Se Grästjärnbäcken bäck   Kamhöjden höjd
Ocksjön gdr /Se Grästjärnen tjärn   Kamstadmarken skog
Prästbordet Saknas /Se Gubbänget myr   Karlmatsänget ängsslåtter
Prästbordet prästgård /Se Gullsvedberget berg   Kasttjärnberget berg
*Risefjärd »ödisgotz» Gångspångflon myr   Kasttjärnbäcken bäck
Seböle bebyggelse /Se Gårdedsåviken vik   Kasttjärnen tjärn
Seböle Saknas /Se Gårdstjärnen tjärn   Kasttjärnfallet, se Kasttjärnbäcken bäck
Sydsjö Saknas Gäddsjöberget berg   Kasttjärnslåtten slåtter
Sidsjö by ?Gäddsjöbäcken bäck   Kasttjärnsved ängsland
Sydsjö Saknas Gäddsjöbäcken bäck   Kasttjärnåsen slåttermark
Sidsjö by Gäddsjömyren myr   Kattisflon flo
Sidsjö by Gäddsjön sjö   Kattisflon flo
Sidsjö by Gäddtjärnen tjärn   Kilknularna höjder
Sidsjö by Gäddtjärnen tjärn   Kiltjärnen, se Svärktjärnen tjärn
Sidsjö by Gäddtjärnflon myr   Kiltjärnen tjärn
Sidsjö by Gäddtjärnholmen bergsområde   Kiltjärnen tjärn
Sidsjö by? Göksmyrbäcken bäck   Kilviken vik
Sidsjö by Göksmyren myr   Kilån å
Sidsjö by Göksmyrtjärnen tjärn   Klingermyran myr
Sidsjö by Gösviken vik   Klingerängesberget berg
Sydsjö Saknas Gösviken vik   Klingerängestjärnen, se Tvåtjärnarna tjärn
?Sidsjö by Hallberget berg   Klövinghålet myrslått
Sidsjö by Hallhuvudstenen ö   Kornsvednäsberget berg
Sidsjö by Halltjärnbäcken bäck   Korpmarkberget berg
Sidsjö by Halltjärnen tjärn   Korpmarken skogstrakt
Sidsjö by *Halmsjön sjö   Korsviktjärnarna tjärnar
Sidsjö by *Halmsjön sjö   Korsviktjärnarna tjärnar
Sidsjö by Halvvägasberget berg   Korumptjärnen tjärn
Sidsjö by Halvvägasflon sank mark   Korumptjärnen, se Spängflotjärnen tjärn
Sidsjö by Hamplokmyren myr   Kotjärnen tjärn
Sidsjö by Hampviken vik   Kroksjöbäcken bäck
Sidsjö by Hanningsviken vik   Kroksjömyren myrslåtter
Sidsjö by Hansviken vik   Kroksjön, Västra och Östra sjöar
Sidsjö by Haraflon sank mark   Kroksjön sjöar
Sidsjö by /Se Haraflon sank mark   Kroktjärnen tjärn
Sidsjö by /Se Harrsjödammet damm?   Kroktjärnen tjärn
Sidsjö by /Se Harrsjöfligget terräng   Krokuttjärnarna tjärnar
Sidsjö by /Se Harrsjöflon myr   Krusberget berg
Sidsjö by /Se Harrsjömyren myr   Krusen skogstrakt
Skurun by Harrsjön sjö   Krussveden skogstrakt
Skurun by /Se Harrsjön sjö   Krusängena ängar
Skurun by Harrsjöån å   Kullsved skogsmark
Skurun by? Havmyrbäcken bäck   Kuråstjärnen tjärn
Skurun by Havmyren myr   Kvarnberget berg
Skurun by Havmyrtjärnen tjärn   Kvarnberget berg
Skurun by Hebbergsberget berg   Kvarnbäcken bäck
Skurun by Hebergsholmen holme   Kvarnselet sel
Skurun by Hebergsmyren myr   Kvarnselet, se Djupselet spakvatten
Skurun by /Se Hebergsåsbäcken bäck   Kvarntjärnen tjärn
Skurun by /Se Hebergsåsen ås   Kvällflon flo
Skurun by /Se Hemmyren myr   Kyrkbybäcken bäck
Skurun by /Se Hermanänget terräng   Kyrkbyholmen holme
»slaatte» beb. Herrevadsflon myr   Kyrkviken vik
Slåtte ödesböle ?Herrvadsströmmen ström /Se   Kälasjön sjö
Strångsund by /Se Herrevadströmmen ström   Källan källa
Strångsund by /Se Herrevadströmmen ström   Källbergsmyren myrslåtter
*Sundsjöböle »ödisgotz» Herrevadsströmmen del av Björnösjön   Källmyren myrslåtter
sydhsiv se : Sidsjö by Herrevadsströmmen ström /Se   Kälssjön sjö
Söderböle by Holmen terräng   Källberget berg
Sörböle by /Se Holmflon sank mark   Källmyren myr
Tjutboda by /Se Holmsvedflon myr   Kälsjön, se Kälasjön sjö
Tjutboda by /Se Hongsiön, se Hungesjön sjö   Käringberget berg
*Tjärnböle »ödisgotz» Hongsiön, se Hungesjön sjö   Kärnbyttholmen holme
waledhom se: Våle by »honno biergh», (numera Djuptjärnsfligget) berg, gränspunkt   Köråsberget berg
Vaxböle gd Honnuberg berg och gränsmärke /Se   Köråsberget berg
Vaxböle gd /Se Hoptjärnen tjärn   Köråsberget berg
Våle by? Hotjärnarna tjärnar   Köråsen ås
(?)Våle by Hugsterflon myr   Köråstjärnen tjärn
Våle by Hundedet udde   Ladflon flo
Våle by Hundhällan udde   Ladmyrberget berg
Våle by »Hungawatnonom» benämning för nuv. sjöarna /Se   Ladmyren myr
Våle by Hungesjön, Mehungen, Brehungen sjöar   Ladumyren myr
Våle by Hungesjön, se Hungevattnen sjö   Ladumyren myrslåtter
Våle by? Hungesjön sjö   Ladumyrtjärnen tjärn
Våle by Hungesjön sjö   Lakanäset näs
Våle by Hungesjön sjö   Lammtjärnen tjärn
?Våle by Hungesjön sjö   Lammtjärnen tjärn
Våle by Hungesjön sjö   Lammtjärnflon flo
Våle by Hungesjön Saknas   Landsomsjöbäcken bäck
Våle by Hungesjön sjö   Landsomsjöbäcken bäck
(?)Våle by Hungesjön sjö   Lassbybacken höjd
Våle by Hungesjön sjö   Lilladtjärnen tjärn
Våle by Hungesjön sjö   Lillberget berg
Våle by Hungevattnen sjöar   Lillberget berg
Våle by Hungmyrdalen dal   Lillberget berg
Våle by Hungsjön sjö   Lillbäcken bäck
Våle by Hungsjön sjö /Se   Lillbäckänget äng
Våle by Hungvattnen sjö   Lillbäckänget ängslåtter
Våle by Hungån å   Lillbölestjärnen tjärn
Våle by Hålskallberget berg   Lillbölesängena f.d. slåttängar
Våle by Hålängesberget berg   Lillflon myrslåtter
Våle by Hångsiön sjö   Lillgårdtjärnberget berg
Våle by /Se Hångsjön, se Hungesjön sjö   Lillgäddtjärnen tjärn
Våle by /Se Hårdskallberget berg   Lillgäddtjärnen tjärn
Våle by /Se Hårdslåttmyrberget berg   Lillholmviken vik
Våle by /Se Hårdslåttmyren myr   Lillmusmyren myrslåtter
Våle by /Se Hårskallberget berg /Se   Lillmyrberget berg
Vålesberget torp /Se Håtjärn tjärn   Lillmyrdalen dal
*Västervaxböle »ödisgotz» Håtjärn tjärn /Se   Lillmyren myr
Örnbergskilen by /Se Håtjärnberget berg   Lillmyren myr
Örnbergskilen gd /Se Håtjärnen tjärn   Lillmyren myr
*Östervaxböle »ödisgotz» Håtjärnmyren myr   Lillmyren myrslåtter
  Hällberget berg   Lillmyren myr
  Hällbölesnäset näs   Lillmyrtjärnen tjärn
  Hällmyren myr   Lillmyrtjärnen tjärn
  Hällmyren myr   Lillmyrviken vik
  Hållnäset näs   Lillselet sel
  Hällskalberget berg   Lillselet spakvatten
  Härbergsberget berg   Lillsjön sjö
  Hästhagaloken myr   Lilltjärnen tjärn
  Hästplatsänget sank mark   Lilltjärnen tjärn
  Hästviktjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Högberget berg   Lilltjärnen tjärn
  Högsvedberget berg   Lilltjärnen tjärn
  Högsvedberget berg   Lilltjärnen tjärn
  Höksjöberget berg   Lilltjärnen tjärn
  Höksjöbodtjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Höksjöbodtjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Höksjöbäcken bäck   Lillängesberget berg
  Höksjömyrarna myrar   Lillänget äng
  Höksjömyrarna myr   Lillänget äng
  Höksjön sjö   Linängestjärnen tjärn
  Höksjön sjö   Linänget äng
  Hösmyrbäcken bäck   Lokarna lokar
  Hösmyrflon myr   Lokarna ini Stenolet tjärnar
  Hövikberget berg   Lokberget berg
  Höviksberget berg /Se   Loken, Stora o. Lilla tjärnar
  Hövik - Tvåtjärnen tjärn   Lokmyrarna myrslåtter
  Hövikån å   Lokstaden båtlänning
  Ivardalen dal   Lokstaflon mosse
  Jakobberget berg   Lokstaflon mosse
  Joberget berg   Lokstenen råmärke
  Jo-Ersamyren myr   Lomtjärnen tjärn
  Jonas-Matsflon sank mark   Lomtjärnviken vik
  Jonas-Matsflon myr   Lorthålet, se Sjöändtjärnen tjärn
  Jonketjärndalen skogsterräng   Lortmyren myrslåtter
  Jourebodarna f.d. odling   Lortmyrhalsen slåtterland
  Jonte-Stormyren myr   Lugnnäset näs
  Jotorpet terräng   Lugnån å
  Jämtflon sank mark   Lugnån å
  Jämtmyrberget berg   Långbrännberget berg
  Jönsflon sank mark   Långflon flo
  Jönssvedberget berg   Långflon flo
  Kallkällnäset terräng   Långflotjärnarna tjärnar
  Kalvsveden berg   Långflotjärnen tjärn
  Kamdalen dalgång   Långholmen holme
  Kamdalen dal   Långmyrberget berg
  Kamhöjden höjd   Långmyrberget berg
  Kammyren myr   Långmyren myr
  Kampåsgrubban terräng   Långmyren myr
  Kamviken vik   Långmyren myr
  Kamänget terräng   Långmyrtjärnen tjärn
  Karlbergsflon sank mark   Långnäset näs
  Kasperloken tjärn   Långselet sel
  Kaspertjärnen tjärn   Långselet sel
  Kasstjärnberget berg   Långsjön sjö
  Kasstjärnen tjärn   Långtjärnarna tjärnar
  Kattflobäcken bäck   Långtjärnen tjärn
  Kattflohällan terräng   Långtjärnen tjärn
  Kattfloknölarna berg   Långtjärnen tjärn
  Kattisbäcken bäck   Långtjärnflon flo
  Kattisbäcken bäck /Se   Långviken vik
  Kattisflon sank mark   Långåsberget berg
  Kilharpasset terräng   Långåssveden skogstrakt
  Kilknularna höjd   Länsmansvikarna vikar
  Kiltjärnen tjärn   Löningan sjö
  Kiltjärnen tjärn   Löningsberget berg
  Kilviken vik   Löningsåstenen råmärke
  Klangflon myr   Majängena ängsslåtter
  Klingerflon myr   Malmarmyrarna myrar
  Klingermyren myr   Malmarmyrbäcken bäck
  Klingerängesberget berg   Margitsved skogstrakt
  Klossviken vik   Markusbäcken bäck
  Klunsen berg   Matviken vik
  Klövinghålet sank mark   Matviknäset näs
  Klövingsflon myr   Mehungen, se Mjöhungen sjö
  Klövingshålet sank mark   Mellberget berg
  Kniptjärnen tjärn   Mellersttjärnen tjärn
  Knivmyren myr   Mellsjön sjö
  Knivmyren myr   Mellsjöån å
  Knutholmen holme   Messmörbacken backe
  Knutstorpet terräng   Mjöhungen sjö
  Kolmyrdrolet terräng   Mjöhungholmen holme
  Kolåsflon sank mark   Mjölksjön sjö
  Korpmarkberget berg   Mjölksjön sjö
  Korpmarken terräng   Mjölksjön sjö
  Korpmarkflon myr   Mjölksjöån å
  Korsgräsnäset näs   Mjölksjöån å
  Korsviktjärnarna tjärnar   Moholmen slåtterland
  Kotjärnberget berg   Monäset näs
  Kotjärnbäcken bäck   Mosesflon flo
  Kotjärnen tjärn   Mossatjärnen tjärn
  Kotjärnflon myr   Moängesåsen slåttermark
  Kranses terräng   Moänget äng
  Krokmyren myr   Musmyren myr
  Kroksjöbäcken bäck   Musmyren myr
  Kroktjärnarna tjärnar   Musmyråsen slåttermark
  Kroktjärnbäcken bäck   Myrslutberget berg
  Kroktjärnen tjärn   Myrsluten myr
  Krokuttjärnarna tjärnar   Myrsundet myrsund
  Krusen höjd   Myrsundet råmärke
  Krusflon sank mark   Myrsundet myrsund
  Kuråsbäcken bäck   Myrsundeberget, se Långbrännberget berg
  Kuråstjärnen tjärn   Myrsundstjärnen tjärn
  Kvarnberget berg   Månssved skogsmark
  Kvarnberget berg   Månssvedberget berg
  Kvarnberget berg   Märlingsberget berg
  Kvarnbergsflon sank mark   Mörtnäset näs
  Kvarnbäcken bäck   Mörttjärnberget berg
  Kvarnbäcken bäck   Mörttjärnen tjärn
  Kvarnfloarna sank mark   Mörttjärnen tjärn
  Kvarnflon myr   Namnlöstjärnen tjärn
  Kvarnhusberget berg   Nattlägertjärnen tjärn
  Kvarnmyren myr   Nederåstjärnen, se Näveråstjärnen tjärn
  Kvarnnäset näs   Norberget berg
  Kvarnnäsviken vik   Nordbodbacken slåtterland
  Kvarnselet sund   Nordbodvallen slåtterland
  Kvarntjärnen tjärn   Nordersjöknularna höjder
  Kvarnviken vik   Nordslåtten sluttning
  Kyrkbybäcken bäck /Se   Noren sjöar
  Kyrkbyholmen holme   Noren, Stora o. Lilla sjöar
  Kyrkbymyren myr   Noret spakå
  Kyrkbäcken bäck   Noret sund
  *Kyrkmyran äng /Se   Normyren myr
  Kyrkmyrholmen terräng   Nortjärnen tjärn
  Kyrkviken vik   Nortjärnen tjärn
  Kålmansåsen berg   Nybodberget berg
  Kälaberget berg   Nyänget äng
  Kälasjön sjö   Nyänget öster om sjön äng
  Kälasjön sjö   Nåmsved skogstrakt
  Källberget berg   Nåmsvedhöjden höjd
  Källmyren myr   Näseudden udde
  Källsvedflon terräng   Näsmyren odling
  Källsvedknölen höjd   Näsmyrnäset näs
  Käringberget berg   Näsmyrtjärnarna tjärnar
  Käringberget berg   Näsmyrtjärnarna tjärnar
  Käringberget berg   Näsmyrtjärnen tjärn
  Käringmyren myr   Näsmyrviken vik
  Kärnbyttholmen holme   Näsåkånäset näs
  Köråsberget berg   Näveråstjärnen tjärn
  Köråsbodarna terräng   Näveråstjärnen tjärn
  Köråsbrännan skogsområde   Nörder-Karl-Matsåsen ängsland
  Köråstjärnen tjärn   Ocksjömyren myr
  Ladmyrberget berg   Ocksjön sjö
  Ladmyrbäcken bäck   Ocksjön sjö
  Ladmyren myr   Ol-Andersholmen holme
  Ladmyren myr   Ollehavmyren del av Havmyren
  Laduflon myr   Ormberget berg
  Ladumyren myr   Orrkärrstjärnarna, se Orrskärtjärnarna tjärnar
  Ladumyrtjärnen tjärn   Orrskären skär
  Ladumyråsarna skogsterräng   Orrskärnäset näs
  Lakanäset näs   Orrskärtjärnarna tjärnar
  *Laka swndith Saknas   Orrtjärnberget berg
  Lammtjärnen tjärn   Orrtjärnen tjärn
  Lammtjärnflon myr   Osberget berg
  Larsbacken terräng   Osberget berg
  Larsflon sank mark   Oskullen höjd
  Lastierna?, se Löningen tjärn   Ostjärnen tjärn
  Lill-Abborrtjärnen tjärn   Ostjärnflon flo
  Lilladutjärnen tjärn   Ostjärnslättorna ängar
  Lill-Anstångmyren myr   Osängena ängen
  Lill-Backtjärnen tjärn   Oxflon flo
  Lillberget berg   Oxögat tjärnar
  Lillberget berg   Per-Larstjärnen tjärn
  Lillberget berg   Per-Larstjärnen tjärn
  Lill-Blektjärnen tjärn   Peterkroken åkrök
  Lill-Bodflotjärnen tjärn   Piprörflon flo
  Lillbäcken bäck   Pån sjö
  Lillbölestjärnen tjärn   Pånberget berg
  Lill-Fageråsflon sank mark   Pånfloarna floar
  Lill-Fageråstjärnen tjärn   Pånängesviken vik
  Lill-Fisktjärnen tjärn   Pånänget äng
  Lill-Gettjärnen tjärn   Rappselet sel
  Lill-Gillertjärnen tjärn   Rappselet sel
  Lill-Gravtjärnen tjärn   Ravadrolet plats på Hunge skog
  Lill-Gräsmyren myr   Ravadrolet äng
  Lill-Grästjärnen tjärn   Renstjärnarna tjärnar
  Lill-Gårdtjärnberget berg   Renstjärnarna tjärnar
  Lill-Gårdtjärnen tjärn   Ristjärnarna tjärnar
  Lill-Gåstjärnen tjärn   Ristjärnen tjärn
  Lillhalsen myr   Rocksjömyren myrslåtter
  Lill-Hemmingstjärnbäcken bäck   Rocksjön sjö
  Lill-Hemmingstjärnen tjärn   Rocksjöänget ängsslåtter
  Lill-Hemmingstjärnflon myr   Romon sjö
  Lillholmen holme   Romon sjö
  Lillholmen holme   Romonsfloarna floar
  Lillholmviken vik   Romonstjärnen tjärnar
  Lill-Håtjärnen tjärn   Ropnäset näs
  Lillmyrberget berg   Rossbolholmen holme
  Lillmyrdalen dal   Rossbolån å
  Lillmyren myr   Rossmyren myr
  Lillmyren myr   Rotflakastaden vik
  Lillmyren myr   Ruckusmyren myr
  Lillmyrflon myr   Ruckustjärnen tjärn
  Lillmyrflon myr   Rumunden sjö
  Lillmyrtjärnen tjärn   Rumunden sjö
  Lillmyrtjärnen tjärn   Rumundsån å
  Lillmyrviken vik   Ryttarberget berg
  Lillnoran, se Lilla Norn sjö   Ryttarängena ängar
  Lill-Norbäcken bäck   Rågberget berg
  Lill-Noren sjö   Rågbergsmyren myrslåtter
  Lillnäset näs   Röjtjärnen tjärn
  Lillnäset näs   Rönäset näs
  Lill-Oxögat sjö   Rörmyrberget berg
  Lill-Renstjärnen tjärn   Rörmyrberget berg
  Lill-Romundstjärnen tjärn   Rörmyren myr
  Lill-Röjtjärnberget berg   Rörmyren myr
  Lill-Rörmyren myr   Rörmyren myr
  Lillsand terräng   Rörmyren myr
  Lill-Sautjärnen tjärn   Rörmyrtjärnen tjärn
  Lillselet tjärn   Rörmyrtjärnen tjärn
  Lillselet tjärn   Rörmyrtjärnen, Övre tjärn
  Lillsjöbäcken bäck   Rörmyrtjärnen tjärn
  Lillsjömyren myr   Rörmyränget äng
  Lillsjön sjö   Rörmyränget äng
  Lill-Skallberget berg   Rörnäset, Övre näs
  Lill-Sommarmyren myr   Sandsnäset näs
  Lill-Stavtjärnen tjärn   Sandtjärnbäcken bäck
  Lilltjärnberget berg   Sandtjärnen tjärn
  Lilltjärnen tjärn   Sandviken vik
  Lilltjärnen tjärn   Selet sund
  *Lilltjärnen tjärn   Selet spakvatten
  *Lilltjärnen tjärn   Selet, Stora o. Lilla spakvatten
  Lilltjärnen tjärn   Seletjärnen, se Örnbergstjärnen tjärn
  Lilltjärnen tjärn   Sidsjön sjö
  Lilltjärnen tjärn   Sidsjöån å
  Lilltjärnen tjärn   Sjön som är där hemma, se Kälasjön sjö
  Lilltjärnen tjärn   Sjömyrbäcken bäck
  Lilltjärnen tjärn   Sjömyren myr
  Lilltjärnen tjärn   Sjöänden vik
  Lilltjärnen tjärn   Sjöänden vik
  Lilltjärnen tjärn   Sjöändtjärnarna tjärnar
  Lilltjärnflon myr   Sjöändtjärnen tjärnar
  Lill-Vassviken vik   Skallberget berg
  Lill-Vitbergstjärnen tjärn   Skallängesmyren myr
  Lillviken vik   Skallänget äng
  Lillåsberget berg   Skarpen holme
  Lillängesberget berg   Skattmyrberget berg
  Lill-Örelokbäcken bäck   Skattmyrflon flo
  Lill-Öretjärnen tjärn   Skethålet flo
  Limstensknulen terräng   Skidån å
  Linängestjärnen tjärn   Skidånäset näs
  Littenbomyren myr   Skidåviken vik
  Ljusviken vik   Skiftesmyrbäcken bäck
  Ljusviktjärnarna tjärnar   Skiftesmyren myr
  Ljusviktjärnarna tjärnar   Skithålet tjärn
  Lokberget berg   Skurued väg
  Lokbrännan skogsområde   Skurunäset näs
  Loken sank mark   Skären holmar
  Lokstadflon myr   Slummen vik
  Lokstadviken vik   Slummviken vik
  Loksvedloken sjö   Slumpdalen dal
  Lomtjärnen tjärn   Slump(tjärn)bäcken bäck
  Lomtjärnmyren myr   Slumptjärnen tjärn
  Lomtjärnviken vik   Slåttberget berg
  Loppängesbäcken bäck   Slåttmyren myr
  Loppänget sank mark?   Slåttmyrtjärnarna tjärnar
  Lortvikberget berg   Smalsundet sund
  Lugnnäset näs   Småbodmarken skog
  Lugnån å, del av å   Småbodskogen skog
  Lugnån å   Småfloarna floar
  Långbrännberget berg   Småmyrarna myrar
  Långdansen myr   Småmyrarna myrslåtter
  Långdansen myr   Småmyrtjärnen tjärn
  Långdanstjärnen tjärn   Småtjärnarna tjärnar
  Långflon sank mark   Smååkrarna åkerland
  Långflon myr   Småörelokarna lokar
  Långflon myr   Smälingsgrund fiskeplats
  Långflon sank mark   Smörbrunnet tjärn
  Långflon sank mark   Snipvikberget berg
  Långflon myr   Snipviken vik
  Långflon myr   Snällberget berg
  Långflotjärnen tjärn   Snödholmen holme
  Långholmen ö   Sommarmyren myrar
  Långholmsberget berg   Spängflon flo
  Lång-Lisbetflon myr   Spängflotjärnen tjärn
  Långmyrberget berg   Spängflotjärnen tjärn
  Långmyrberget berg   Stavsjöbäcken bäck
  Långmyren myr   Stavsjöflon flo
  Långmyren myr   Stavsjön sjö
  Långmyren myr   Stavsjötjärnen tjärn
  Långmyren myr   Stavtjärnen tjärnar
  Långmyren myr   Stavtjärnhögen höjd
  Långmyren myr   Stavtjärnnoret nor
  Långmyren myr   Stavtjärnån å
  Långmyren myr   Stavtjärnån å
  Långmyrtjärnen tjärn   Stenflon flo
  Långnäset näs   Stennäset näs
  Långnäset näs   Stenoltjärnen, se Tjärnen-ini-stenolet tjärn
  Långnäset näs   Sten-Pellberget berg
  Långselet sund   Stenrösbrännan skogstrakt
  Långselet sjö   Stenselmyren myr
  Långsjön sjö?, vik   Stentjärnen tjärn
  Långslåtten sank mark   Stentjärnen tjärn
  Långtjärnarna tjärnar   Stockråänget ängsslåtter
  Långtjärnbäcken bäck   Stolpladbäcken bäck
  Långtjärnbäcken bäck   Stolpladladan lada
  Långtjärnen tjärn   Stolpladänget äng
  Långtjärnen tjärn   Storbacken höjd
  Långtjärnen tjärn   Storbacken höjd
  Långtjärnflon sank mark   Storbackflon flo
  Långviken vik   Storbacktjärnen tjärn
  Långåssved berg   Storberget berg
  Länsmansholmen holme   Storbergsberget berg
  Löningen sjö   Storflon flo
  Löningen sjö   Storflon flo
  Löningen tjärn   Storflon flo
  Löningen sjö   Storflon myrslåtter
  Löningsberget berg   Storflon flo
  Löningsån å   Storflon flo
  Lövberget berg   Storfloriset skogstrakt
  Lövnäset näs   Storflotjärnen tjärn
  Malinknulen höjd   Storflotjärnen tjärn
  Malmarmyren myr   Storflotjärnen tjärn
  Markusbäcken bäck   Storflotjärnen tjärn
  Martinnäset näs   Storfloviken vik
  Matviken vik   Storloken tjärn
  Matviken vik   Stormoriset ängsland
  Matvikmyren myr   Stormoslåtten ängsslåtter
  Matviknäset näs   Stormoåsen ängsland
  *Matviksmyran äng /Se   Stormoänget hård vall
  *Matviksmyran myra /Se   Stormusmyren myrslåtter
  Mehungen sjö   Stormyrberget berg
  Mehungen sjö   Stormyrberget berg
  Mehungen sjö   Stormyrbäcken bäck
  Mehungen sjö   Stormyren myr
  Mehungen sjö   Stormyren myr
  Mehungen sjö   Stormyren myr
  Mehungen del av Hungsjön   Stormyren myr
  Mehungen sjö /Se   Stormyren myr
  Mehungholmen holme   Stormyren myr
  Mellanholmen holme   Stormyrtjärnberget berg
  Mellanströmmen sund   Stormyrtjärnen tjärn
  Mellberget berg   Stormyrtjärnen tjärn
  Mellsjöberget berg   Stormyrtjärnen tjärn
  Mellsjöflon myr   Stormyrtjärnen tjärn
  Mellsjön sjö   Stormyrtjärnen tjärn
  Mellsjön sjö   Stormyrtjärnen, se Blindsilltjärnen tjärn
  Mellsjöån å   Storsandsved skogstrakt
  Messmörbackarna terräng   Storsandviken vik
  Middagsberget berg   Storsjön sjö
  Millesttjärnen tjärn   Storstenen sten
  Mioläng-n, se Mehungen sjö   Stortjärnen tjärn
  Miöhangen?, se Mehungen sjö   Stortjärnen tjärn
  Miöhången, se Mehungen sjö   Stortjärnen tjärn
  Mjöhungen sjö   Stortjärnen tjärn
  Mjöhungen, urspr. benämning på Mehungen sjö /Se   Stortjärnen tjärn
  Mjöhången, se Mehungen sjö   Stortjärnen tjärn
  Mjölksjöberget berg   Stortjärnen, se Lilltjärnen tjärn
  Mjölksjön sjö   Stortjärnslåttarna myrslåtter
  Mjölksjön sjö   Storviken vik
  Mjölksjön sjö /Se   Storviken vik
  Mjölksjöån å   Storviken vik
  Moberget berg   Storvikflon flo
  Mobäcken bäck   Storvålåsen ängsmark
  Moringhällan udde   Storängesåsen ängsmark
  Moviken vik   Storänget äng
  Muren berg   Strandholmviken vik
  Musmyren myr   Strandhägnaden slåtterland
  Musmyren myr   Strandsved hård vall
  Myltråken sank mark   Strandåsen ängsmark
  Myrdalen myr   Strångberget, se Härbärgsberget berg
  Myrsluten myr   Strångsjön sjö
  Myrsundet sank mark   Strångsjön sjö
  Myrsundstjärnarna tjärnar   Strångsundet sund
  Månsåsen ås   Strångsundet sund
  Måshällan holme   Strångtjärnen tjärn
  Märlingsberget berg   Strömmingstjärnen tjärn
  Märtaviken vik   ?Stubbergsmyren myrslåtter
  Mörthällan holme   Stubbmyråsen ängsland
  Mörtnäset näs   Stubbmyränget ängsslåtter
  Mörttjärnbrännan skogsområde   Stubbåsen slåtterland
  Mörttjärnen tjärn   Stuguberget berg
  Mörttjärnen tjärn   Stuguberget berg
  Mörttjärnflon myr   Stugubergsåsen slåttermark
  Nattlägertjärnen tjärn   Stugubergsänget äng
  Neder-Häsmyren myr   Störesänget äng
  Norberget berg /Se   Suggloken vattensamling
  Norberget berg   Sundnäset näs
  Norbergsknippen berg   Sundsmyrarna myrar
  Nordbodberget berg   Svalmyrberget berg
  Noren, Stora sjö   Svalmyren myr
  Noren, Stora sjö   Svaltjärnen tjärn
  Noren, Stora sjö   Svanlokberget berg
  Noren, Stora sjö   Svanloken tjärn
  Noren, Stora sjö   Svartholmen holme
  Noret, benämning på Flatnorsundet sund /Se   Svartholmen, Stora o Lilla holmar
  Norflon sank mark   Svartholmvikarna vikar
  Normyrbäcken bäck   Svartholmviken vik
  Normyren myr   Svarttjärnberget berg
  Norn Lacus, se Noren, Stora sjö   Svarttjärnbäcken bäck
  Norn, Lilla sjö   Svarttjärnen tjärn
  Norn, Stora sjö   Svarttjärnen tjärn
  Norn, Stora sjö   Svarttjärnen tjärn
  Nortjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Norviken vik   Svarttjärnen tjärn
  Nybodberget berg   Svartnäset näs
  Nyhägnen terräng   Svartnäset näs
  Näsmyren myr   Svartviken vik
  Näsmyren myr   Svinbacken höjd
  Näsmyrnäset näs   Svinskinnsveden skogstrakt
  Näsmyrtjärnen tjärn   Svärkmyrberget berg
  Näsåkenäset näs   Svärkmyren myr
  Näsängesflon myr   Svärkmyren myr
  Näveråstjärnen tjärn   Svärkmyrtjärnen tjärn
  Nörder-Bockstjärnen tjärn   Svärkmyrtjärnen tjärn
  Ocksjöflon myr   Svärktjärnen tjärn
  Ocksjömyren myr   Svärktjärnen tjärn
  Ocksjön sjö   Syrholmarna holmar
  Ocksjön sjö /Se   Sågselet, se Lillselet spakvatten
  Ocksjön sjö /Se   Sågdammet f.d. damm
  Ollemyren myr   Sönackberget berg
  Ormberget berg   Sönnerbodsjön sjö
  Ormberget berg /Se   Sönner-Karl-Matsåsen ängsland
  Orrbodån å   Sönnerstängena ängar
  Orrbodån å   Sönnerstängesberget berg
  Orrflon sank mark   Sönnerstängestjärnen tjärn
  Orrskären skär /Se   Sörberget berg
  Orrskäret skär   Sörtjärnen tjärn
  Orrskärnäset näs   Sörtjärnhöjden höjd
  Orrskärstjärnen, Norra tjärn   Sötjärnen tjärn
  Orrskärstjärnen, Södra tjärn   Söurtjärnen tjärn
  Orrtjärnberget berg   Söurtjärnen tjärn
  Orrtjärnbäcken bäck   Tavåsmyrbäcken bäck
  Orrtjärnen tjärn   Tavåsmyren myr
  Osberget berg   Teberget berg
  Osberget berg   Tebergsflon flo
  Osknippen berg   Tempelsved hård vall, slåtter
  Oskullen berg   Tjuvviken vik
  Ostjärnen tjärn   Tjärnen, se Gårdstjärnen tjärn
  Ostjärnflon myr   Tjärnen-ini-stenolet tjärn
  Ostjärnslätten sank mark   Tjärnmyrdrolet ängsslåtter
  Oxflon sank mark   Tomashägnen slått(?)
  Per-Erikänget terräng   Tomassvedberget berg
  Per-Hansflon myr   Tomasänget ängsslåtter
  Per-Larstjärnen tjärn   Tomeåsen ängsmark
  Per-Larstjärnflon myr   Torparslått ängsslåtter
  Per-Matsbäcken bäck   Tovberget berg
  Per-Nilsdalen dal   Tovberget berg
  Pettervallberget berg   Tovbergstjärnen tjärn
  Pettervallberget berg   Tranabentjärnen tjärn
  Piprörflon sank mark   Trollmyren myr
  Prästholmen holme   Trolltjärnen tjärn
  Pondsiön, se Pån sjö   Trolltjärnen tjärn
  Pottmyren myr   Trolltjärnen tjärn
  Pån sjö   Trädumyrberget berg
  Pån sjö   Trädumyrbäcken bäck
  Pån sjö   Trädumyren myr
  Pån sjö   Trädumyren myr
  Pån sjö   Trädumyren myr
  Pån sjö   Trädumyrtjärnen tjärn
  Pån sjö   Trälsåsen ås
  Pånberget berg   Trälsåsviken vik
  Pånfloarna myrar   Trättmyrhuggsten äng
  Pånselet del av Kilån   Tugolberget berg
  Pånsjön sjö   Tulasberget berg
  Pånsjön sjö   Tundertjärnen tjärn
  Pånsjön sjö   Tuvmyrbäcken bäck
  ?Pånsjön sjö   Tuvmyren myr
  Pånsjön sjö /Se   Tuvtjärnen tjärn
  Pånsjön sjö /Se   Tuotjärnen tjärn
  Påån Lacus, se Pånsjön sjö   Tvåtjärnarna tjärnar
  Pånänden vik   Tvåtjärnarna, se Hotjärnarna tjärnar
  Pånänget myr   Tvåtjärnarna tjärnar
  Rammsflon myr   Tvåtjärnarna tjärnar
  Rappselet å   Tvåtjärnarna tjärnar
  *Rastierna tjärn   Tvåtjärnbäcken bäck
  Ratberget berg   Ulmyrtjärnen tjärn
  Ratberget berg   Ulmyränget odling
  *Ren farväg /Se   Ulvmyränget äng
  Riset sank mark   Ulvmyrtjärnen tjärn
  Rismyrbäcken bäck   Uränget ängsslåtter
  Rissensvedhöjden höjd   Vackerhavmyren del av Havmyren
  Ristjärnen tjärn   Vaksberget berg
  Rocksjöbäcken bäck   Vaksjön sjö
  Rocksjöholmen holme   Vaksjön sjö
  Rocksjön sjö   Vaksjöån å
  Rocksjön sjö /Se   Vaksjöån å
  Rocksjön sjö /Se   Vecksjöberget berg
  Romen sjö /Se   Vecksjöskallen bergknalle
  Romonsjön sjö   Vibjörnsflon flo
  Romonsjön sjö   Vibjörnsmyren myr
  Romundsbodberget berg   Vibjörnsåsarna åsar
  Romundsberget berg   Vidkärrnäset näs
  Romundsbodberget berg   Vikfloarna floar
  Romundsnoret del av Romundssjön   Vilbackhällen häll
  Romundsnäset udde   Vitberget berg
  Romundssjön sjö   Vitberget berg
  Romundsviken vik   Vitbergstjärnen tjärnar
  Romundsviktjärnen tjärn   Vitbergstjärnen, Stora o. Lilla tjärnar
  Romundsån å   Vålesberget berg
  Ruckusmyren myr   Vålesviken vik
  Ruckustjärnen tjärn   Våleån å
  Rophällan terräng   Väcksjön sjö
  Ropnäset näs   Väcksjöån å
  Ropnäset näs   Väderbergsberget berg
  Rossbolholmen holme   Väderbergsfloarna floar
  Rossbolsten holme   Västerbäcken bäck
  Rossmyrberget berg   Vägsvedberget berg
  Rossmyrbäcken bäck   Väster-Kroksjömyren myrslåtter
  Rossmyren myr   Väster-Ladumyren myrslåtter
  Rotflakastaden terräng?   Väster-åslåtten slåttermark
  Rumen?, se Romonsjön sjö   Väst på mon åkerland
  Ryttarhällan sten   Vätanstjärnen tjärn
  Rågberget berg   Vätanstjärnen tjärn
  Rågbergsmyren myr   Ågången odling
  *Rolfz-o Kiern tjärn   Ågångssjön sjö
  Råmn, se Romonsjön Saknas   Åltjärnen tjärn
  Rödmossaflon myr   Åltjärnknippen höjd
  Rödmossaflon sank mark   Åmyren myrslåtter
  Rödmossaflon sank mark   Årbodån å
  Rödmossaflon mosse   Årbodån å
  Röjtjärnen tjärn   Åstoflon flo
  Rönäset näs   Åsängeskullen höjd
  Rörflon sank mark   Åsänget äng
  Rörflon sank mark   Åänget äng
  Rörmyrberget berg   Äggskalnäset näs
  Rörmyrberget berg   Älgnäset näs
  Rörmyrberget berg   Älgtjärnarna tjärnar
  Rörmyrberget berg   Älgtjärnen tjärn
  Rörmyren myr   Ängesberget berg
  Rörmyren myr   Ärtåsslåtten myrslåtter
  Rörmyren myr   Öberget berg
  Rörmyren myr   Öberget berg
  Rörmyrtjärnarna tjärnar   Öbergsstorflon flo
  Rörmyrtjärnen tjärn   Ön ö
  Rörmyrtjärnen tjärn   Örelokarna tjärnar
  Rörtjärnen tjärn   Öretjärnen, se Lokarna tjärn
  Sandgrenshålen sank mark   Örnberget berg
  Sandknularna höjder   Örnberget berg
  Sandsnäset näs   Örnbergshöjderna höjder
  Sandtjärnbäcken bäck   Örnbergsknippen höjd
  Sandtjärnen tjärn   Örnbergsmyrarna myrar
  Sandviken vik   Örnbergsmyran myr
  Sautjärnbäcken bäck   Örnbergssjön sjö
  Sautjärnen tjärn   Örnbergstjärnen tjärn
  Sautjärnknippen berg   Örnbergstjärnen tjärn
  Sautjärnknularna höjder   Örnlekmyren myr
  Selemyren myr   Östenen sten
  Sidsjöberget berg   Öster-Kroksjömyrarna myrslåtter
  Sidsjöberget berg   Öster-med-sjön åkerland
  Sidsjön sjö   Öster-å-slåtten myrslåtter
  Sidsjön sjö   Ösvedviken vik?
  Sidsjön sjö   Öviken vik?
  Sidsjön sjö    
  Sidsjön sjö    
  Sidsjön sjö    
  Sidsjön sjö    
  Sidsjön sjö    
  Sidsjön sjö    
  Sidsjön sjö    
  Sidsjön sjö    
  Sidsjön sjö    
  Sidsjön sjö /Se    
  Sidsjön sjö /Se    
  Sidsjön sjö /Se    
  Sidsjön sjö /Se    
  Sidsjön sjö /Se    
  Sidsjöån å    
  Sissiön, se Sidsjön Saknas    
  Sissiön, se Sidsjön sjö    
  Sissiön, se Sidsjön sjö    
  Sissiön, se Sidsjön sjö    
  Sissiön?, se Sidsjön sjö    
  Sjöknulen berg    
  Sjömyren myr    
  Sjömyren myr    
  Sjöändmyren myr    
  Sjöändtjärnarna tjärnar    
  Skalet terräng    
  Skalet terräng    
  Skallberget berg    
  Skallängesmyren myr    
  Skallängesmyren myr    
  Skarpen holme    
  Skarpnäset näs    
  Skattmyrberget berg    
  Skattmyrflon sank mark    
  Skavflon sank mark    
  Skethålet myr    
  Skidån å    
  Skidånäset näs    
  Skiftesbäcken bäck    
  Skifteshagaflon sank mark    
  Skiftesmyrberget berg    
  Skiftesmyrbäcken bäck    
  Skiftesmyren myr    
  Skillnaden sank mark    
  Skravelån å    
  Skulhålsviken vik    
  Skurunäset näs    
  Skären holmar    
  Skäret holme    
  Skärmyren myr    
  Skörvingtjärnen tjärn    
  Slercketierna? tjärn    
  Slumptjärnen tjärn    
  Slumviken vik    
  Slåttmyren myr    
  Slåttmyrtjärnarna tjärnar    
  Smalsundet sund    
  Smalsundet sund /Se    
  Småbodberget berg    
  Småfloarna sank mark    
  Småfloarna myrar    
  Småfloarna myr    
  Småflon sank mark    
  Småmyrtjärnen tjärn    
  Småsvedbackarna terräng    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Smååkersmyren myr    
  Småängesberget berg    
  Små-Örelokarna sjöar    
  Smörbrunnet tjärn    
  Snipvikbäcken bäck    
  Snipviken vik    
  Snipviken vik    
  Snipvikholmen holme    
  Snipvikmyren myr    
  Snällberget berg    
  Snödholmen holme    
  Snöflon sank mark    
  Solgården terräng    
  *Solosjön sjö    
  Sotvålen berg    
  Spängflon myr    
  Spängflotjärnen tjärn    
  Stackflon myr    
  Stamnorberget berg    
  Stampmyrslåtten sank mark    
  Stallnäset näs    
  Starrviken vik    
  Stavsjöbäcken bäck    
  Stavsjömyren myr    
  Stavsjömyrtjärnen tjärn    
  Stavsjön sjö    
  Stavsjöriset berg    
  Stavtjärnberget berg    
  Stavtjärnhögen berg    
  Stavtjärnån å    
  Stekpannflon sank mark    
  Stekpannmyren myr    
  Stenberget holme    
  Stenflon myr    
  Stenflon myr    
  Stenmyren myr    
  Stennäset näs    
  Sten-Pelleberget berg    
  Stenrösbrännan terräng    
  Stenrösbrännberget berg    
  Stenselmyren myr    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnholmen terräng    
  Stockrån sank mark    
  Stolpadubäcken bäck    
  Stolpladumyren myr    
  Stor-Abborrtjärnen tjärn    
  Storbacken backe    
  Stor-Backtjärnen tjärn    
  Storbergsberget berg    
  Storbergstjärnen tjärn    
  Stor-Blektjärnen sjö    
  Storbäcken bäck    
  Stordiket bäck    
  Stor-Fageråstjärnen tjärn    
  Stor-Fisktjärnen tjärn    
  Storfloberget berg    
  Storflobäcken bäck    
  Storflon myr    
  Storflon myr    
  Storflon myr    
  Storflon sank mark    
  Storflon sank mark    
  Storflon myr    
  Storflon myr    
  Storflon myr    
  Storflon myr    
  Storflon myr    
  Storflon sank mark    
  Storflon sank mark    
  Storflon sank mark    
  Storflon sank mark    
  Storflon myr    
  Storfloriset skogsparti    
  Storflotjärnen tjärn    
  Storflotjärnen tjärn    
  Storflotjärnen tjärn    
  Storflotjärnen tjärn    
  Storfloviken vik    
  Stor-Fåglingsmyren myr    
  Stor-Gravtjärnen tjärn    
  Stor-Gräsmyren myr    
  Stor-Grästjärnen tjärn    
  Storgårdsloken tjärn    
  Storgårdsmyren myr    
  Storgårdssved terräng    
  Stor-Gårdtjärnen tjärn    
  Stor-Gåstjärnen tjärn    
  Storhalsen myr    
  Stor-Hemmingstjärnberget berg    
  Stor-Hemmingstjärnen tjärn    
  Storholmen skogsterräng    
  Storholmflon myr    
  Storholmflon myr    
  Stor-Jamtmyran myr och gränsmärke /Se    
  Storklipen sänka    
  Storloken sank mark    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stormyrtjärnån å    
  Stornoren, se Noren, Stora sjö    
  Stor-Noren sjö    
  Stor-Noren sjö    
  Stornorn, se Noren, Stora sjö    
  Stornorn, se Noren, Stora sjö    
  Storonhr-n, se Noren, Stora sjö    
  Stor-Oxögat sjö    
  Stor-Renstjärnen tjärn    
  Stor-Romundstjärnen tjärn    
  Stor-Röjtjärnberget berg    
  Storsandsved skogsmark    
  Storsandviken vikar    
  Stor-Sautjärnen tjärn    
  Storselet tjärn    
  Storselet del av Kilån    
  Stor-Sommarmyren myr    
  Stor-Stavtjärnen tjärn    
  Stortallbacken berg    
  Stortjärnberget berg    
  Stortjärnbäcken bäck    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen sjö    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnflon sank mark    
  Storviken vik    
  Storviken vik    
  Storvikflon sank mark    
  Stor-Vitbergstjärnen tjärn    
  Storåssvedhöjden höjd    
  Storänget terräng    
  Stor-Öretjärnen tjärn    
  Strandholmen holme    
  Strandviken vik    
  Strintflon sank mark    
  Strångberge, se Hebbergsberget berg    
  Strångberget, se Härbergsberget berg    
  Strångberget berg    
  Strångberget berg    
  Strångbodarna terräng    
  Strången sjö    
  Strången sjö    
  Strången sjö    
  Strången sjö    
  Strången sjö    
  Strången sjö    
  Strången sjö    
  Strången sjö    
  Strången sjö    
  Strången sjö    
  Strången sjö /Se    
  Strången (Strångsjön) sjö /Se    
  Strången sjö /Se    
  Strångsjön, modernare benämning på Strången sjö /Se    
  Strångsundet sund    
  Strångtierna, se Väcksjön sjö    
  Strångtjärn tjärn    
  Strångtjärnen tjärn    
  Strångtjärnflon sank mark    
  Stränderna myr    
  Ström-Nilsberget berg    
  Ström-Nilstjärnen tjärn    
  Stuguberget berg    
  Stuguberget berg    
  Stugubergsmyren myr    
  Stugsjötjärnen tjärn    
  Styvsvedknölen höjd    
  Sundgrenshålet myr    
  Sundnäset näs    
  Sundnäset näs    
  Sundsberget berg    
  Sundsmyren myr    
  Sundsuddarna uddar    
  Surriset skogsparti    
  Svalmyrberget berg    
  Svalmyren myr    
  Svaltjärnbäcken bäck    
  Svaltjärnen tjärn    
  Svanalokberget berg    
  Svanaloken tjärn    
  Svanaloken tjärn    
  Svanalokmyren myr    
  Svanloken tjärn /Se    
  Svartberget berg    
  Svartholmarna holmar    
  Svartholmviken vik    
  Svartnäset näs    
  Svartnäset näs    
  Svartnäsviken vik    
  Svarttjärnberget berg    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svedhägnen åker    
  Svinskinnsflon myr    
  Svinskinnssveden sank mark    
  Svärkmyrberget berg    
  Svärkmyren myr    
  Svärktjärnen tjärn    
  *Svärktjärnsmyran myr /Se    
  Sågbacken terräng    
  Sågdammet damm    
  Sällmyren myr    
  Sönackberget berg    
  Sönner-Bockstjärnen tjärn    
  Sönnerbodsjön sjö    
  Sönner-Fänsjön sjö    
  Sönnestbodvallen skogsparti    
  Sönnestängesbrännan höjd    
  Sönnestängestjärnen tjärn    
  Sörtjärnen tjärn    
  Sörtjärnflon myr    
  Sörtjärnhöjden höjd    
  Tarmen myr    
  Tavåsmyrbäcken bäck    
  Tavåsmyren myr    
  Tavåsänget sank mark    
  Teberget berg    
  Teberget berg /Se    
  Tebergsflon sank mark    
  Tjuvviken vik    
  Toberget berg    
  Tobergstjärnen tjärn    
  Tomassvedberget berg    
  Tovberget berg    
  Tovberget berg    
  Trelångbäcken bäck    
  Trelångviken vik    
  Trollmyren myr    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trädumyrberget berg    
  Trädumyren myr    
  Trädumyren myr    
  Trädumyrtjärnen tjärn    
  Trättmyrhugstren terräng    
  Tulusberget berg    
  Tussen berg    
  Tuvmyrbäcken bäck    
  Tuvmyren myr    
  Tuvtjärnen tjärn    
  Tvågolvberget berg    
  Tvåtjärnarna tjärnar    
  Tvåtjärnbäcken bäck    
  Tvåtjärnbäcken bäck    
  Tönnertjärnen tjärn    
  Ulmmyrtjärnen tjärn    
  Uränget sank mark    
  Vackerholmen holme i myr    
  Vackerholmmyren myr    
  Vacksjön sjö    
  Vacksjön sjö    
  Vacksjön sjö    
  Vacksjön sjö    
  *Vads fiske fiske    
  Vaksjön sjö    
  Vaksjön sjö    
  Vaksjön sjö    
  Vaksjön sjö    
  Vallsbäcken bäck    
  Vallsbäcken bäck    
  Vargloken myr    
  Vargtjärnen tjärn    
  Vargtjärnmyren myr    
  Vargtjärnmyrviken vik    
  Vargtjärnudden udde    
  Wassiön, se Vaksjön sjö    
  Vaxberget berg    
  Vaxböle terräng    
  Waxsiön, se Vacksjön sjö    
  Vaxsjön, se Vaksjön sjö    
  Vaxsjön sjö    
  Vaxsjön sjö /Se    
  Vaxsjöån å    
  Vederbergsflon myr    
  Wekesiön, se Väcksjön sjö    
  Wekesjön, se Väcksjön sjö    
  Vekesjön, se Väcksjön sjö    
  Wekes-ön, se Väcksjön sjö    
  Vibjännsflon myr    
  Vibjännsåsarna bergsområde    
  Vicksiön, se Väcksjön sjö    
  Vitberget berg    
  Vitberget berg    
  Vitbergsbäcken bäck    
  Vitbergsbäcken bäck    
  Vitbergsmyren myr    
  Vitbergsmyren myr    
  *Vitjärnnäset ?näs /Se    
  *Vittjärnsnäset ?näs /Se    
  Vålesberget berg    
  Vålesviken vik    
  Vacksjön sjö    
  Wåhlsiön?, se Vacksjön sjö    
  Vålesån å    
  Våleån å    
  Våleån å    
  Våleån å    
  Våleån å    
  Vålån å /Se    
  Öberget berg /Se    
  Vårsveddalen dal    
  Väcksjöberget berg    
  Väcksjömyren myr    
  Väcksjön sjö    
  Väcksjön sjö    
  Väcksjön sjö    
  Väcksjön sjö    
  Väcksjön sjö    
  Väcksjön sjö    
  Väcksjön sjö    
  Väcksjön sjö    
  Väcksjöskallen berg    
  Väcksjöån å    
  Vänners kulle kulle    
  Västerbodarna terräng    
  Västerbodarna terräng    
  Västerbäcken bäck    
  Väster-Höksjön sjö    
  Väster-Kattflon sank mark    
  Väster-Kroksjön sjö    
  Västerstflon myr    
  Västervallberget berg    
  Västimyren myr    
  Vätanstjärnen vattensamling /Se    
  Wäxsiön, se Vacksjön sjö    
  Ågångssjön sjö?, vik    
  Åkerviken vik    
  Åkrokarna myr    
  Åkroken sank mark    
  Åkroken del av Orrbodån    
  Åltjärnbäcken bäck    
  Åltjärnen tjärn    
  Åltjärnknippen höjd    
  Åmyren myr    
  Åmyren myr    
  Åmyren myr    
  Årsskatfisket försvunnet namn på fiske    
  *Årsskatfisket försv. namn på fiske    
  Årsskatfisket försvunnet namn på fiske    
  *Årsskatfisket försv. namn på fiske    
  Åslåtten sank mark    
  Åsmyrflobäcken bäck    
  Åsängena terräng    
  åtierna, se Håtjärn tjärn    
  Åänget sank mark    
  Äggskalnäset näs    
  Älgflon myr    
  Älgflon myr    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnmyren myr    
  Ängesberget berg    
  Öberget berg    
  Öberget berg    
  Öberget berg    
  Öbergs-Storflon myr    
  Öbergs-Storflon myr    
  Ön ö    
  Örnbergsknippen berg    
  Örnbergsknippen höjdparti /Se    
  Örnbergsmyren myr    
  Örnbergssjön sjö    
  Örnbergssjön sjö /Se    
  Örnbergstjärnen tjärn    
  Örnlekmyren myr    
  Örnlekmyren myr    
  *Örskärsmyran äng /Se    
  Öskäret holme    
  Öster-Höksjön sjö    
  Öster-Kattflon sank mark    
  Öster-Kroksjön sjö    
  Ösundet sund    
  Ösvedviken vik    
  Över-Hösmyren myr    
  Över-Rörmyrtjärnen tjärn    
  Övre strömmen sund    

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.