ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sundsjö socken : Jämtlands östra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 803 Naturnamn : 1383 Bebyggelsenamn : 307 Naturnamn : 1832
Sundsjö sn Aborrtjärnberget berg Sagesmän förteckning Abborrgrunden fiskeplats
Sundsjö sn Aborrtjärnbäcken bäck Sagesmän förteckning Abborrtjärnberget berg
Sundsjö sn Aborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnbäcken bäck
Sundsjö sn Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Sundsjö sn /Se Aborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Sundsjö sn Abborrtjärnen tjärn Sundsjö sn Abborrtjärnen tjärn
Sundsjö sn Allmänningsberget berg Sundsjö socken Abborrtjärnen tjärn
Sundsjö sn Allmänningsbäcken bäck Lövsta-herrar inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Sundsjö sn Allmänningstjärnen tjärn Sundsjö-herrar inbyggarbeteckning Abborrtjärnodlingen f.d. myrodling
Sundsjö sn Andreasnäset näs Sundsjöherrarna inbyggarbeteckning Allmänningsberget berg
Sundsjö sn Andreasselet parti av Singån Sundsjöherrarna inbyggarbeteckning Allmänningsbäcken bäck
Sundsjö sn Andsjöberget berg Anders-Olovs torp Allmänningsbäcken bäck
Sundsjö sn Andsjöbergsloken tjärn Andreasnäset gd o. näs Allmänningstjärnberget berg
Sundsjö sn Andsjön, V. o. Ö. sjöar Antekojan skogskoja Allmänningstjärnen tjärn
Sundsjö sn Andsjön, Östra o. Västra sjöar Arvids gd Allmänningstjärnen tjärn
Sundsjö sn Ansiö, se Andsjön, Östra o. Västra sjö Backen hmd Ananslätten åker
Sundsjö sn Andstubbtjärnen tjärn Backes gd Anders-Nils ägomark
Sundsjö sn Andstutudden udde Bengt-Svensgården gd Andreasnäset näs
Sundsjö sn Antehägnarna åker Bergmyrkojan skogskoja Andreasnäset, se Hoviknäset näs
Sundsjö sn Anviksfloberget berg Bergvik lhtt Andreasselet lugnvatten
Sundsjö sn Anviksflon sankmark Binnkälen fyllnadsjord Andsjöberget berg
Sundsjö sn Aspnäset näs Binnkälen fäb. Andsjöberget berg
Sundsjö sn Badstunäset näs /Se Binnkälen med Holmtjärn by Andsjöbergsloken tjärn
Sundsjö sn Bagåsen ås /Se Binkälen eller Holmtjärn, se 1 Holmsjö gd Andsjöbäcken bäck
Sundsjö sn Bastuberget berg Binnäsbodarna fäb. Andsjön sjöar
Sundsjö sn Bastunäset näs Binnäset bebyggelse Andstubbtjärnen tjärn
Sundsjö sn *Bennefisket fiske Binnäset by Anstopptjärnen tjärn
Sundsjö sn *Bennefisket fiske Binnäset by Anstopptjärnen tjärn
Sundsjö sn *Bennefisket fiske Binnäsvallen, se Binnnäsbodarna fäb. Anteråkern myrvik
Sundsjö sn Bergmyrbäcken bäck Bjänndalsgården gård Anviksfloberget berg
Sundsjö sn Bergmyrbäcken bäck Björndalen hmd o lhtt Anvik(s)flon myr
Sundsjö sn Bergmyrbäcken bäck Björnsjöbodarna f.d. fäb. Aspnäset näs
Sundsjö sn Bergmyrbäcken bäck Björnsjöbodarna fäb. Badviken vik
Sundsjö sn Bergmyren myr Björsjö by Bagåsbäcken bäck
Sundsjö sn Bergmyren myr Björsjö by Bagåsen ås
Sundsjö sn Bergmyrhöjden höjd Björsjöbodarna, se Djupsjöbodarna fäb. Bastuberget berg
Sundsjö sn Bergmyrhålet sank mark Björsjöbodarna f.d. fäb. Bastunäset näs
Sundsjö sn Bergmyrhöjden höjd Björsjösågen f.d. såganläggning Bastunäset udde
Sundsjö sn Bergmyrtjärnbäcken bäck Boda, Stamnäs med, se 1 Stamnäs gd Berggatan väg
Sundsjö sn Bergmyrtjärnen tjärn Boggsjö by Bergmyrbäcken bäck
Sundsjö sn Bergmyrudden udde Boggsjö by Bergmyren myr
Sundsjö sn Bergsvedberget berg Boggsjö by Bergmyren myr
Sundsjö sn Bergsvedbäcken bäck Bortmedbäcken lht Bergmyren myr
Sundsjö sn Bergsvedhängnen terräng Brovik lht Bergmyren myr
Sundsjö sn Bergsvedänget sank mark Brovik bebyggelse Bergmyren tjärnar
Sundsjö sn Bergtjärnbäcken bäck Båttorpet torp Bergmyren myrar
Sundsjö sn Bergtjärnen tjärn Börjesjö by Bergmyrhålet myr
Sundsjö sn Bergtjärnen tjärn Börjesjö by Bergmyrhöjden höjd
Sundsjö sn Bergvikhöjden berg Börjesjö by Bergmyrhöjden höjd
Sundsjö sn Bergängesflon sankmark Börjesjöbodarna fäb. Bergmyrhöjden berg
Sundsjö sn Bergänget skogsterräng Börjesjöbodarna fäb. Bergmyrtjärnarna tjärnar
Sundsjö sn Bertilhägnen myr Börjesjö-Gammelbodarna fäb. Bergmyrtjärnarna tjärnar
Sundsjö sn Biensiön, se Björnsjön sjö Börjesjönäset gd Bergmyrtjärnen tjärn
Sundsjö sn Binnkälen berg Dalhem öde torp Bergmyrtjärnen tjärn
Sundsjö sn Binnkälen utmark /Se Digeråsen fäb. Bergsved skogsområde
Sundsjö sn Binnkälen utjord /Se Digeråsen f.d. fäb. Bergsved odlingar
Sundsjö sn Binnkjälsån å Digeråsen f.d. fäb. Bergsvedberget berg
Sundsjö sn ?Binnmyran myra /Se Djupdalen f.d. fäb. Bergsvedbäcken bäck
Sundsjö sn Binnmyran myr /Se Djupdalsvallen f.d. fäb. Bergtjärnbäcken bäck
Sundsjö sn Binnmyren myr Djupsjöbodarna fäb. Bergtjärnen tjärn
Sundsjö sn Binnmyren myr Djupsjökojan skogskoja Bergtjärnen tjärn
Sundsjö sn Binnmyrsved terräng Ed kronotorp Bergvägen stig
Sundsjö sn Binnsjön sjö Edholms gd Bergängesflon myr
Sundsjö sn Binnsjön sjö Edlertorpet öde torp Bergänget f.d. slåtter
Sundsjö sn Binnsjön sjö Edlertorpet f.d. torp Billarna slåttermyrar
Sundsjö sn Binnsjön sjö /Se Edsbodarna fäb. Binnmyren myr
Sundsjö sn Binnskallen terräng? Engströmsgården gd Binnsjön sjö
Sundsjö sn Binntjärnen tjärn Erik-Abrahams gd Binnsjön sjö
Sundsjö sn *Binnåfisket fiske Erik-Ers gd Binntjärnen tjärn
Sundsjö sn Binnån å Erik-Erstorpet f.d. torp Binnån å
Sundsjö sn Binnån å Erik-Jons hemmansdel Binnån å
Sundsjö sn Binnån å /Se Erik-Olov-Pers gd Bjurdammet åutvidgning
Sundsjö sn Binnäset näs Esbjärnsvallen f.d. fäbodvall Bjurån å
Sundsjö sn Biänsiön, se Björnsjön sjö Fanbyn Saknas Bjurån å
Sundsjö sn, (kyrka) Biänsiön, se Björnsjön sjö Fanbyn Saknas Bjäkerbacken höjd
Sundsjö sn Biörsiön, se Björnsjön sjö Fermsta kronotorp Bjäkerbacken sluttning
Sundsjö sn Bjurån å Fettjekojan skogskoja Bjäkerhällan, se brushällan stenhälla
Sundsjö sn Bjurån å /Se Fjällsta by Bjänndalen dal
Sundsjö sn Bjäkerbacken backe Fjällsta by Bjänndalsbäcken bäck
Sundsjö sn Bjänndalen dalsänka Flaskbäcksved gdr Bjännmyrberget berg
Sundsjö sn Bjänndalsbäcken bäck Foten hmd Bjännmyren myr
Sundsjö sn Bjänndalsbäcken bäck Frammat gd Bjännmyren myr
Sundsjö sn Bjännmyrberget berg Frisktorpet torp Björklundshägnen ägomark
Sundsjö sn, (kyrka) Bjännmyrbäcken bäck Fågelvingsbodarna fäb. Björn-, se Bjänn- fled i natn
Sundsjö sn Bjännmyren myr Gammalänget fäb. Björn-, se Bjänn fled i natn
Sundsjö sn Bjännmyren myr Gammal-Sällmans f.d. gårdsplats Björnaberget berg
Sundsjö sn Björknäset näs Gammelbodarna f.d. fäb. Björnaberget berg
Sundsjö sn Björnaberget berg Gammelbodarna fäb. Björnbäcken bäck
Sundsjö sn /Se Björnbäcken bäck Getom fäbodställen Björnbäcken bäck
Sundsjö socken /Se Björnflon myr Gottland gd Björnbäcken bäck
Sundsjö socken /Se Björnhålet terräng Gransjölandet by Björnflobrännan, se Björnängesbrännan skogstrakt
Sundsjö sn /Se Björnlokarna tjärnar Gransjölandet by Björnflon flo
Sundsjö sn /Se Björnmyren myr Gransjölandet by Björnflon myr
Sundsjö sn /Se Björnsjön sjö Gräsbergsbodarna f.d. fäb. Björnhålet slåttermyr
Sundsjö sn /Se Björnsjön sjö Grästjärnbäckkojan skogskoja Björnhålet myrslått
Sundsjö sn /Se Björnsjön sjö Gålön hmd Björnidebacken vägbacke
Sundsjö sn /Se Björnsjön sjö Gålön bebyggelse Björnlokarna tjärnar
Sundsjö sn /Se Björnsjön sjö Gårdedet ödesböle Björnlokarna tjärnar
Sundsjö sn /Se Björnsjön sjö Gäddtjärn(s)bodarna f.d. fäb. Björnmyren myr
Sundsjö sn /Se Björnsjön sjö Gäddtjärnsved fäb. Björnsjöbäcken bäck
Sundsjö sn /Se Björnsjön sjö Gäddviken lht Björnsjön sjö
Sundsjö sn /Se Björnsjötjärnen tjärn Gästis gd Björnsjön sjö
Sundsjö sn /Se Björnsjöänget sank mark Haftoråsen by Björnsjön sjö
Sundsjö sn /Se Björnsjöänget sank mark Hanaåsen fäb. Björnsjön sjö
Sundsjö sn /Se Björnsved skogsterräng Hanåsen hmd o lhtt Björnstenen sten
*Anååsen, se Hanaåsen Saknas Björntjärnbäcken bäck Hans-Jons hemmansdel Björnstensviken vik
Binkälen by /Se Björntjärnhöjden höjd Hans-Ols gd Björnsved skogstrakt
Binnäset by /Se Björntjärnhöjden höjd Hans-Olsbodarna f.d. fäb. Björnsved skogsområde
Binnäset by /Se Björntjärnen tjärn Hanåsen fäb. Björntjärnbäcken bäck
Binnäset by /Se Björsjön sjö Hemming-Lars torp Björntjärnen tjärn
»biwrsio», se Björsjö by Björsjön sjö Holmsjö by Björntjärnen tjärn
biwrisio, se: Björsjö by Björsjön sjö Holmsjö gd Björntjärnen tjärn
Björsjö by Björsjön sjö Holmsjö(byn) by Björntjärnen, Lilla tjärn
Björsjö by Björsjön sjö Holmsvedstugan skogskoja Björntjärnen, Lilla tjärn
Björsjö by Björsjön sjö /Se Horneijs gd Björntjärnhöjden berg
Björsjö by Björsjön sjö Hosjö by Björnvarvet myr
Björsjö by? Björsjön sjö Hosjö by Björnängesbrännan skogstrakt
Björsjö by Björsjön sjö Hårdgården gd Björnänget äng
Björsjö by Björsjön sjö /Se Hårdstället gd Björnänget äng
Björsjö by Björsjötjärn tjärn /Se Högsved hmd o lht Björnäset näs (udde)
(?)Björsjö by Björsjötjärnen tjärn Inigården gd Björsjöbanken vägstycke
Björsjö by? Björsjötjärnhällen berg Instugan hmd Björsjön sjö
Björsjö by Björsjötjärnmyren myr Ismundsundet hmd Björsjön sjö
Björsjö by Blåmyrberget berg Ismundsundet hmd Björsjön sjö
Björsjö by? Blåmyren myr Ismundsundet bebyggelse Björsjötjärnen tjärn
Björsjö by Blåmyrtjärnen tjärn Ismundåsen bebyggelse Björsjötjärnen tjärn
Björsjö by Bläkatjärnen tjärn Ismundåsen gdr Björsjötjärnhällan berg
Björsjö by Bodberget berg Jannes gd Björsjötjärnhällorna bergparti
Björsjö by Bodberget berg Jannetorpet torp Björsjötjärnmyren myr
Björsjö by Bodberget berg Jonas-Karls gd Björsjötjärnviken vik
Björsjö by Bodberget berg Johannesbodarna f.d. fäb. Björsjövägen väg
Björsjö by Bodberget berg Jonas-Vilhelms gd Blekatjärnen tjärn
Björsjö by Bodbäcken bäck Jonkebodarna f.d. fäb. Blåmyrberget berg
Björsjö by Bodflon sank mark Jonkebodarna fäb. Blåmyrberget berg
Björsjö by Bodgårdslägden terräng Jöns-Pettergården gd Blåmyren odling
Björsjö by Bodloken myr Kallkällbäckkojan skogskoja Blåmyren f.d. myrodling
Björsjö by Bodmyren myr Karl-Abrahams torp Blåmyrtjärnen tjärn
Björsjö by Bodmyren myr Karl-Persbodarna f.d. fäb. Blåmyrtjärnen tjärn
Björsjö by Bodnäset näs Karl-Petters gd Bodbergen berg
Björsjö by Bodskripan myr Karltorpet torp Bodberget berg
Björsjö by Bodtjärnbäcken bäck Katrinelund gd Bodberget berg
Björsjö by Bodtjärnen tjärn Kattenborg f.d. skogskoja Bodberget berg
Björsjö by Bodtjärnen tjärn Klumpen fäb. Bodberget berg
Björsjö by Bodtjärnen tjärn Knektstugun f.d. soldattorp Bodberget berg
Björsjö by Bodtjärnen tjärn *Knöffuen ödegods Bodberget berg
Björsjö by Bodtjärnflon sankmark Kristinelund gd Bodberget, Lilla berg
Björsjö by Bodtjärnflon sank mark Kronstenstorpet torp Bodbäcken bäck
Björsjö by Bodviken vik Kubikenborg skogskoja Bodbäcken, se Bodtjärnbäcken bäck
Björsjö by Bodviken vik Kåken f.d. skogskoja Bodflon myr
Björsjö by /Se Bodviken vik Lagmanskojan skogskoja Bodförningsvägen väg
Björsjö by /Se Bodängesviken vik Landsom by Bodgårdslägden slått
Björsjö by /Se Boggsjöhöjden höjd Lars-Ols gd Bodloken tjärn
Björsjö by /Se Boggsjön sjö Larssonsängena gd Bodmyren myr
Boda Saknas /Se Boggsjön sjö Laxböle ödesböle Bodmyren myr
Boda ödesböle /Se Boggsjön sjö Laxsjöbacken avs. Bodmyren myr
?Bodgården ödesböle Boggsjön sjö Laxsjöbacken gård Bodnäset näs
Boggsjö by Boggsjön sjö Laxvik hmd Bodnäset udde
Boggsjö by Boggsjön sjö Laxvik bebyggelse Bodnäset udde
Boggsjö by Boggsjön sjö /Se Lillsandsbodarna, se Lillsandvallen f.d. fäb. Bodsanden strandområde
Boggsjön by Boggsjön sjö Lillsandvallen f.d. fäb. Bodskripan myr
Boggsjö by? Boggsjön sjö Lindholmsbodarna fäb. Bodskripan myr
Boggsjö by Boggsjön sjö /Se Lindholmbodarna f.d. fäb. Bodtjärnbäcken bäck
Boggsjön by Boggsjöskogen avradsland Lisa-Julianas gd Bodtjärnbäcken bäck
Boggsjö by Boggsjöån å Lugnet torp Bodtjärnen tjärn
Boggsjö by bogsiön, se Boggsjön sjö Lugnet gd Bodtjärnen tjärn
Boggsjö by Borsiö, se Boggsjön sjö Lusasken f.d. timmerkoja Bodtjärnen tjärn
Boggsjö by Borsiön, se Börjesjön sjö Långströms gd Bodtjärnen tjärn
Boggsjö by Brattfallån å Långströmsbodarna f.d. fäb. Bodtjärnen tjärn
Boggsjö by Brattfallsån å /Se Långsved hmd Bodtjärnen tjärn
Boggsjö by Brattsved terräng Långsved hmd, avss. o lhtt Bodtjärnen tjärn
Boggsjö by Brurkällan plats /Se Löfsta by Bodtjärnen tjärn
Boggsjö by Brännan skogsområde Lösta, se Löfsta by Bodtjärnen, se Edstjärnen tjärn
Boggsjö by /Se Brännmyren myr Lösta, se Lövsta by Bodtjärnen, Stora tjärn
Boggsjön by /Se Brännmyren myr Lövsta by Bodtjärnflon myr
Boggsjö by /Se Bröttjärnen tjärn Lövsta by Bodviken vik
Boggsjö by /Se Butjärnen, Stora sjö Lövsta by Bodviken vik
Boggsjö by /Se Bågsjön, se Boggsjön Saknas /Se Marsätt by Bodviken vik
Boggsjö by /Se Bågsjösjön, se Boggsjön sjö Marsättbodarna f.d. fäb. Bodviken vik
Boggsjö by /Se Bågsjösjön, se Boggsjön sjö Marsättbodarna fäb. Bodviken vik
Boggsjö by /Se Bågåsbäcken bäck Marsättbodarna fäb. o fyllnadsjord Bodängesviken vik
Boggsjö by /Se Bågåsbäcken bäck /Se Mellangården gd Boggsjögrinden grind
Börjesjö by Bågåsen höjd Mellangården hmd Boggsjöhöjden höjdsträckning
Börjesjö by Bågåsen dal /Se Mellgrenstorpet f.d. torp Boggsjön sjö
Börjesjö by Bågåstjärnen tjärn Mildebo gd Boggsjön sjö
Börjesjö by Bånglokbäcken bäck Mildes gd Brattfallet ström
Börjesjö by Bånglokbäcken bäck Mildebodarna f.d. fäb. Brattfallet fall
Börjesjö by /Se Bångsveden skogsområde Missnöjet gd Brattfalloken myr
Börjesjö by /Se Båthusnäset näs Mjösjö by Brattfallån å
Börjesjö by /Se Båthusnäset näs Mosved gd Brattfallån del av Boggsjöån
*Bösta, se Lövsta Saknas Båthusviken vik Nilsbodarna f.d. fäb. Britabrännan skogsområde
Digeråsen »ödisgotz», nu fäbodar Bäckmyren myr Nilsbodarna fäb. Bromshålet myr
Digeråsen ödesböle /Se Bäcktjärnbäcken bäck Nils-Jonas gd Bromshålet myr
Djupdalsbodarne ödesbölen /Se Bäcktjärnen, Västra tjärn Nils-Mats(a)gården gd Brudbacken vägbacke
Djupesjö Saknas Bäcktjärnen, Västra tjärn Nordammkojan skogskoja Brushällan stenhälla
?Bodgården ödesböle Bäcktjärnen, Östra tjärn Nordanbacken gd Brännan ägomark
Ede förr by Bäcktjärnmyren, Östra myr Nordbodarna fäb. Brännbacken höjd
Ede Saknas /Se Bäckviken vik Nordigården gård Brännbacken vägbacke
Ede f.d. by /Se Bävermyren myr Nordgården hmd Brännmyrbäcken bäck
?Fanbyn by Bäverstrandmyren myr Nordgården hmd Brännmyren myr
Fanbyn by Börjesjöberget berg Nord i stugun gd Brännmyren myr
?Fanbyn by Börjesjöberget berg /Se Nordomsjön gd Brännorna skogsområde
?Fan(n)byn by Börjesjömyren myr Normalmstorpet gd Bröttjärnen tjärn
Fanbyn by Börjesjömyran myr /Se Nordsved avs. o odalstorp Butjärnen, se Bodtjärnen tjärn
Fanbyn by Börjesjön sjö Nybodarna fäb. Bågåsbäcken bäck
Fannbyn by Börjesjön sjö Nygårdarna hmd Bågåsen ås
Fanbyn by? ?Börjesjön sjö Nyköping kolarkoja Bågåsen höjd
Fanbyn by Börjesjön sjö Näset gd Bågåsen höjd
Fanbyn by Börjesjön sjö Näset hmd o avs. Bågåsen ås
Fannbyn by Börjesjön sjö /Se Ol-Jons hemmansdel Bågåstjärnen tjärn
Fanbyn by Börjesjö-Noren sjö Ol-Pers gd Bågåstjärnen tjärn
Fanbyn by Börjesjöån å Ol-Svensgården gd Bånglokbäcken bäck
Fannbyn by Börsiön, se Börjesjön sjö Oppat gd Bångloken tjärn
Fanbyn by Dalhemsviken vik Oppgården gd Bånglokbäcken bäck
Fanbyn by Dalsmyrberget berg Oppåsved ödegård Bångsveden skogstrakt
Fanbyn by Dalsmyrbäcken bäck Oppåsved lht Bångsveden skogstrakt
Fanbyn by Dalsmyren myr Otersjöbodarna fäb. Bångsvedet skogsmark
Fanbyn by Dammflobäcken bäck Palatset f.d. fäb. Båthusnäset näs
Fanbyn by Dammflobäcken bäck Pe-Henriks-Pers gd Båthusnäset udde
Fanbyn by Dammflohöjden berg Pell-Persbodarna f.d. fäb. Båthusnäset udde
Fanbyn by Dammflon myr Per-Abrahamsatorpet gd Båthusviken vik
Fanbyn by Dammflon sankmark Per-Isaksa gd Båthusviken vik
Fanbyn by Dammflon myr Per-Karls gd Båthusviken vik
(X)Fannbyn by Dammflotjärnen tjärn Per-Olovgården gd Båthusvägen väg
Fannbyn by Digerberget berg Per-Svensgården gd Båthusören grund
Fanbyn by Digeråsbäcken bäck Per-Svenskojan skogskoja Bäckmyren myr
Fanbyn by Digeråsbäcken bäck Petersburg fäb. Bäckmyren myr
Fannbyn by Digeråshöjden höjd Pinbo f.d. skogskoja Bäckmyren myr
Fannbyn by Digeråstjärnen tjärn Printztorpet f.d. torp Bäcknäset näs
Fannbyn by Digerön ö Rappsta lht Bäcksved ägomark
Fannbyn by Digerön ö Renen lht, avs. Bäcktjärnarna tjärnar
Fannbyn by Dissbrotjärnen tjärn Rissenvallen lht Bäcktjärnarna tjärnar
Fannbyn by Djupdalen dalsänka /Se Rissna lhtt o avss. Bäcktjärnarna tjärnar
Fannbyn by Djupgraven grav Rörnäset hmd Bäcktjärnbäcken bäck
Fannbyn by Djupmossaflon terräng Samsta by Bäcktjärnbäcken bäck
Fannbyn by Djupsjöbäcken bäck Samstabodarna fäb. Bäcktjärnen tjärnar
Fannbyn by Djupsjöbäcken bäck Samstabodarna f.d. fäb. Bäcktjärnbäcken bäck
Fannbyn by Diupsiön, se Djupsjön sjö Sandtjärnbodarna f.d. fäb. Bäcktjärnen, Västra tjärn
Fannbyn by Djupsjön, se Rängen Norra sjö Sigvardsbacken gd Bäcktjärnen, Östra tjärn
Fannbyn by Djupsjön sjö Singåbacken torp Bäckviken vik
Fannbyn by Djupsjön sjö Singåbacken hmd Bäckviken vik
Fannbyn by Djupsjön sjö Skottfribodarna fäb. Bäckänget slåtter
Fannbyn by Djupsjön sjö Skottfribodarna f.d. fäb. Bävermyren myr
Fannbyn by Djupsjön sjö Skottfri-Olles lht Bäverstrandmyren myr
Fannbyn by Djupsjön sjö Skållsta lhtt Bäverstrandmyren myr
Fannbyn by Djupsjön sjö Solbacken, se 5 Fanbyn Saknas Börjesjöberget berg
Fanbyn by Djupsjön sjö Stamnäs by Börjesjömyren myr
Fanbyn by Djupsjön sjö Stamnäs gd Börjesjömyren myr
Fanbyn by Djupsjön sjö Stamnäs med Boda by Börjesjömyren myr
Fanbyn by Djupsjön sjö Stamnäs kronopark med Ede, se Ed kronopark Börjesjön sjö
Fanbyn by Djupsjön sjö Stennäset stugor Börjesjön sjö
Fanbyn by Djupsjön sjö Stor-Anderstorpet torp Börjesjönoren, se Noren sjö
Fanbyn by Djupsjön sjö Stornäset hmd Börjesjö-Noren sjö
Fanbyn by Djupsjön sjö /Se Stornäset bebyggelse Börjesjöån å
Fanbyn by Djupsjönäset näs Storsved fäb. Dalhemsmyren myr
Fanbyn by Djupviken vik Strindbergstorpet lht Dalsmyrberget berg
Fanbyn by Dockmyren myr Sundet, se Ismundsundet hmd Dalsmyrberget berg
Fanbyn by *Drevviksbacken landsvägsbacke? Sundet bebyggelse Dalsmyrbäcken bäck
Fanbyn by /Se *Drevviksbron bro Sundinsstugun f.d. soldattorp Dalsmyrbäcken bäck
Fanbyn by /Se Drögberget berg Sundsbodarna f.d. fäb. Dalsmyren myr
Fanbyn by /Se Drögbäcken bäck Sundsjöåsen, se Åsen by Dalsmyren myr
Fanbyn by /Se Dröghatten berg Sundsjöåsen by Dammflobäcken bäck
Fanbyn by /Se Dröghatten berg /Se Sven-Andersagården gd Dammflobäcken bäck
*Fierdhestadh, se Fjälsta Saknas Dröghatten berg /Se Svensmyren fäb. Dammflobäcken bäck
Fierdestadh f.d. by /Se Drögsved skogsområde Sönnerbodarna f.d. fäb. Dammflohöjden höjd
Fjälsta by Drögtjärnen, Norra tjärn sörvikarna inbyggarbeteckning Dammflohöjden berg
Fjällsta by Drögänget sank mark Sörviken by Dammflon myr
Fjällsta by Döflon myr Sörviken by Dammflon flo
Fjäl(l)sta by Edetjärnen tjärn Sörviksbodarna f.d. fäb. Dammflon myr
Fjellsta by? Edevallen terräng Sörviksbodarna f.d. fäb. Dammflotjärnen tjärn
Fjälsta by Edlerberget berg Sörviksbodarna f.d. fäb. Dammflotjärnen tjärn
Fjällsta by /Se Edsmon terräng Sörviksbodarna f.d. fäb. Dammsved skogsområde
Fjällsta by /Se Enmyren myr Tavlins gd Digerberget berg
*Fornbyen, se Fanbyn Saknas Erktjärnbäcken bäck Tavnäs by Digerberget berg
*Forneby by /Se Erktjärnen tjärn Tavnäs by Digeråsbacken höjdsluttning
Färmsta torp /Se Everthägnen odling Tavnäs by Digeråsberget berg
*Förnebyn, se Fanbyn Saknas Falkberget berg Tavnäsbodarna f.d. fäb. Digeråsbäcken bäck
Gardheyd = Gålön by /Se Falktjärnbäcken bäck Ters-Nilsgården gd Digeråsbäcken bäck
(?)Getom fäb. Falktjärnflon sank mark Tjärnsved hmd, kvarn o skolhus Digeråshöjden höjd
*Gethan ödegods /Se Fanbyviken vik Torsäng by Digeråshöjden, se Digeråsberget bergshöjd
Gethen f.d. by /Se Farfarshålet myr Trondes gd Digeråsmyren myr
Getom fäbodar Fasisthålet sank mark Trons gd Digeråstjärnen tjärn
Getom fäbodar /Se Fettiberget berg /Se Uppgården hmd Digeråstjärnen tjärn
*Glamsta »ödisgotdz» Fettjeberget berg Utanbackes gd Digerön ö
Glamstadh f.d. by /Se Fettjetjärnen tjärn Utgården gd Dissbrotjärnen tjärn
Godviken Saknas /Se Fettjorna sank mark Utgården hmd Dissbrotjärnen tjärn
Gransjölandet by /Se Fisksjöhögberget berg Utigården gd Djupdalen dal
Gransjölandet by /Se ?Fitjetjärnen tjärn Uttersjöbodarna fäb. Djupgraven dal
Gåledh ödesgods /Se Fittjeberget berg /Se Vargmon lhtt Djupsjöbäcken bäck
Gålön by Fittjetjärn tjärn /Se Västerbodarna fäb. Djupsjöbäcken bäck
Gålön gdar Fjället berg Väststugan hmd Djupsjöbäcken bäck
Gardeid Saknas *Fjällstalägden lägd /Se Vätterstenstorpet torp Djupsjön sjö
Gålön by Flakamyrberget berg Ållbergstorpet torp Djupsjön sjö
Gålön bebyggelse Flakamyren myr Åsen by Djupsjön sjö
Gålön bebyggelse /Se Flaskbäcken bäck Åsen by Djupsjön sjö
Gålön by /Se Flatanäset näs Åsgård, se Österåsen hmd Djupsjön sjö
Gålön by /Se Flomyrbäcken bäck Åsgård bebyggelse Djupsjönäset näs
Gårdön gård /Se Flomyren myr Åsgård bebyggelse Djupsjötjärnen, se Stamn tjärn
Hanaåsen fäb. Flomyrtjärnen tjärn Ängströmsgården, se Engströmsgården gd Djupsjötjärnen tjärnbildning
Hanaåsen fäbodar Floänget terräng Östbyn by Djupviken vik
Hanåsen = Hanaåsen fäb. /Se Frosktjärn tjärn /Se Östbyn by Djupviknäset näs
Hanåsen bebyggelse Frosktjärnen tjärn Östbyn by Djupviknäset näs
Hannåsen ödesböle /Se Frosktjärnflon myr Östbyns fäb., se Nordbodarna fäb. Dockemyren myr
Holmingefiske Saknas Främmehällan berghäll Österbodarna fäb. Docksmyrtjärnen tjärn
Holmsjö by /Se Fågelvingsloken tjärn Österåsen hmd Drolet slåtter
Holmsjö by /Se Fågelvingsmyren myr Överbodarna f.d. fäb. Drolledet f.d. grind
Hosjö by Fästerflon myr Överbodarna fäb. Drolviken vik
Hosjö by Fästermyren myr Övermyrbodarna f.d. fäb. Drögberget berg
Hosjö by *Galberget berg   Drögberget berg
Hosjö by Galtberget berg /Se   Drögbäcken bäck
Hosjö by Galtberget berg   Drögbäcken bäck
Hosjö by Galtbergsudden udde   Dröghatten höjd
Hosjö by *Galtjärnen tjärn   Dröghatten berg
Hosjö by Galltjärnen tjärn   Dröghatten berg
Hosjö by Gammalänget strandparti   Drögsved slått
Hosjö by Gammelmyran myr   Drögsved skogsområde
Hosjö by Getnäset näs   Drögtjärnarna tjärnar
Hosjö by Getomberget berg   Drögtjärnbäcken bäck
Hosjö by Gillerbäcken bäck   Drögtjärnen tjärnar
Hosjö by Gillerflon myr   Drögtjärnen, Nördra tjärn
Hosjö by Gillertjärnbäcken bäck   Drögtjärnen, Nördra tjärn
Hosjö by Gillertjärnen tjärn   Drögänget äng
Hosjö by /Se Gillertjärnen tjärn   Där-med-tjärnen, se Upp-i-tjärnen tjärn
Hosjö by /Se Gillertjärnmyren myr   Döflon myr
Hosjö by /Se Gilsiöberget, se Gissjöknippen berg   Edlerberget berg
*Håssiö, se Hosjö Saknas gissioberge, se Gissjöknippen berg   Edlerberget berg
Ismundbacken gd:ar *Gissjöberget berg   Edlingsnäset udde
Ismundsundet by /Se Gissjöknippen berg   Edsbäcken bäck
Knöffuen f.d. by /Se Gissjöknippen berg   Edstjärnen tjärn
*Knöffuen ödegods /Se Gissjöknippen berg   Edstjärnen tjärn
*Kulberg »ödisgotz Gissjöknippen berg   Edsvägen väg
(?)Landsom by ?Gissjöknippen berg   Ekernäset näs
Landsom by Glasögonen tjärnar   Ekerviken vik
Landsom by Gransjöbäcken bäck   Enmyren myr
Landsom by Gransjöflon sankmark   Enmyren myr
Landsom by Gransjölands-Storflon myr   Erikssved skogsmark
Landsom by Gransjön sjö   Erktjärnen tjärn
Landsom by Gransjön sjö   Falkberget berg
Landsom by Gransjön sjö   Falkberget berg
Landsom by Gransjön sjö   Falkberget berg
Landsom by Gransjön sjö   Falktjärnbäcken bäck
Landsom by Gransjön sjö   Falktjärnbäcken bäck
Landsom by Gransjön sjö   Falktjärnen tjärn
Landsom by Gransjön sjö   Falktjärnen, Stora o Lilla tjärnar
?Landsom by Gransjön sjö   Falktjärnen tjärn
Landsom by Gransjön sjö   Falktjärnflon myr
Landsom by Gransjön sjö   Fanbyviken vik
Landsom by Gransjön sjö /Se   Farfarhålet myr
Landsom by Gransjötjärn tjärn /Se   Fasistmyren myr
Landsom by Gransjötjärnbäcken bäck   Fasistmyren myr
Landsom by Gransjötjärnen tjärn   Fettarna strandslåttrar
Landsom by Gransjötjärnen tjärn   Fettarna strandslåttrar
Landsom by Grelshägnen terräng   Fettjeberget berg
Landsom by Grodtjärnen tjärn   Fettjedammet fördämning
Landsom by Grodloken myr   Fettjetjärnen tjärn
Landsom by Gråtsved terräng   Fettjorna, se Fettarna strandslåttrar
Landsom by Gräsberget berg   Finnkroken åkrök
Landsom by Gräsberget berg   Finskobacken landsvägsbacke
Landsom by Gräsflon sank mark   Finskobacken vägbacke
Landsom by Gräsmyran myr   Fitjetjärnen, se Fettjetjärnen tjärn
Landsom by Gräsmyren myr   Fittjeberget berg
Landsom by Gräsmyrknulen terräng   Fittjetjärnen tjärn
Landsom by Gräsmyrtjärnen tjärn   Fittjorna starrslått
Landsom by Grästjärnbäcken bäck   Fittjorna strandslått
Landsom by Grästjärnen tjärn   Fjället höjd
Landsom by Grötingen sjö   Fjället höjd
Landsoms by Grötviken vik   Fjärden, se Landsomfjärden tjärn
Landsom by Gubbmyren myr   Flakamon sandmo
Landsom by Gubbsvedknulen berg   Flakamon sandbacke
Landsom by Gullbacken odling   Flakamyrberget berg
Landsom by Gullberget berg   Flakamyren myr
Landsom by Gullholmen udde   Flaskbäcken bäck
Landsom by /Se Gullsved terräng   Flomyrberget berg
Landsom by /Se Gålesån å   Flomyrbäcken bäck
Landsom by /Se Gålesåviken vik   Flomyrbäcken bäck
Landsom by /Se Gålåmyren myr   Flomyren myr
Landsom by /Se Gångspängflon sank mark   Flomyren myr
Landsom by /Se Gångspängflon myr   Flomyrtjärnen tjärn
lostum, se Lösta by Gårdsfloberget berg   Flomyrtjärnen, se Kärnbyttan tjärn
*Lille Edh, se Ede Saknas Gårdsflon sank mark   Flosved skogsområde
Lövsta by Gårdstjärnbäcken bäck   Floänget f.d. myrslåtter
Löfsta by Gårdstjärnbäcken bäck   Flärkarna del av sjö
Lösta by Gårdstjärnen tjärn   Friarstenen skär
Lösta by Gårdstjärnen tjärn   Frisktorpet torp
Lösta by Gårdstjärnen tjärn   Frosktjärnen tjärn
Lösta by Gårdstjärnen tjärn   Frosktjärnen tjärn
Löfsta by? Gårdstjärnen tjärn   Frosktjärnen tjärn
Löfsta by? Gårdstjärnflon myr   Frosttjärnen, se Frosktjärnen tjärn
Lösta by Gårdstjärnhöjden höjd   Frosktjärnflon myr
Lösta by Gårdtjärnen tjärn   Fruhägnen gärde(?)
Lövsta by ?Gårdtjärnen, Stora o. Lilla tjärnar   Främmandhällan stenhälla
Lövsta by Gårflon sank mark   Fågelleksflon myr
Lövsta by Gårflon myr   Fågelvingsloken tjärn
Lösta by Gåstjärnberget berg   Fågelvingsloken tjärn
Lövsta by Gåstjärnen tjärn   Fågelvingsmyren myr
Lövsta by Gåstjärnbäcken bäck   Fågelvingsmyren myr
Lövsta by Gåstjärnflon myr   Fåglingsmyren myr
Lövsta by *Gäddsjön sjö   Fästerflon flo
Lövsta by Gäddtjärn tjärn /Se   Fästerflon myr
Lövsta by Gäddtjärnbäcken bäck   Fästermyren myr
Lövsta by Gäddtjärnen tjärn   Fästermyren myr
Lövsta by Gäddtjärnknulen höjd   Galtberget berg
Lövsta by Gäddtjärnmyren myr   Galtbergsudden udde
Lösta by Gäddtjärnsved skogsområde   Galtbergsviken vik
Lösta by Gäddviken vik   Galtberget berg
Lövsta by /Se Gäddviknäset näs   Gammalbron f.d. bro
Lövsta by /Se Gäflingan, se Över- o. Ytter-Gässlingen sjöar   Gammalbron f.d. bro
Lövsta by /Se Ytter Gässlingen, se Över-Gässlingen sjö   Gammal-Ivargranen träd
Lövsta by /Se Över-Gässlingen o. Ytter-Gässlingen sjöar   Gammalmyren myr
Lövsta by /Se Gässlingen, Över- o. Ytter- sjöar /Se   Gammalån gren av Boggsjöån
Lövsta by /Se Gässlingsån å   Getnäset udde
Marsätt by Gässlingsån å   Getomsberget berg
Marsätt by Gästgivarbäcken bäck   Gestlingen sjöar
Marsätt by Gästgivarflon myr   Gillerbäcken bäck
Marsätt by Gästgivargårdshöjden höjd   Gillerflon myr
Marsätt by Gästgivargårdstjärnen tjärn   Gillerflon flo
Marsätt by Göktjärnhällorna berg   Gillerflon flo
Marsätt by Hallhöjden höjd   Gillerflotjärnen tjärn
Marsätt by Hallhöjden berg   Gillertjärnen tjärn
Marsätt by Hallnäset näs   Gillertjärnen tjärn
Marsätt by Hallsveden skogsterräng   Gillertjärnen tjärn
Marsätt by Hans-Olsbodarna skogsområde   Gillertjärnen tjärn
Marsätt by? Hanåsbackarna terräng   Gissjöknippen höjd
Marsätt by Hanåshöjden höjd   Glasögonen tjärnar
Marsätt by Hanåstjärnen tjärn   Glasögonen tjärnar
Marsätt by Hanåsviken vik   Glasögonlokarna, se Glasögonen tjärnar
Marsätt by Harahålet sank mark   Gnagarhöjden höjd
Marsätt by Harflon myr   Gransjöbäcken bäck
Marsätt by Hemgårdsnäset näs   Gransjöbäcken bäck
Marsätt by Herbergsnäset näs /Se   Gransjöflon flo
Marsätt by Holmflon myr   Gransjöflon myr
Marsätt by »holmings fiske» oident. fiske   Gransjön sjö
Marsätt by *Holmingsfisket fiske   Gransjön sjö
Marsätt by *Holmings fiske Saknas   Gransjön sjö
Marsätt by Holmsjöbäcken bäck   Gransjötjärnbäcken bäck
Marsätt by Holmsjöbäcken bäck   Gransjötjärnen tjärn
Marsätt by? Holmsjöbäcken bäck   Gransjötjärnen tjärn
Marsätt by Holmsjömyren myr   Gransjöån å
Marsätt by Holmsjön sjö   Grindekran område
Marsätt by Holmsjön sjö   Grodloken myr
Marsätt by Holmsjön sjö   Grodtjärnen tjärn
Marsätt by Holmsjön sjö /Se   Grodtjärnen tjärn
Marsätt by Holmsundet sund   Groloken tjärn
Marsätt by Hosjön sjö   Gross(j)öflon flo
Marsätt by Hosjön sjö   Grodvassen vik
Marsätt by Hosjön sjö   Grodvassen vik
Marsätt by Hosjön sjö /Se   Grodvassviken vik
Marsätt by Hosjö-Överbodarna terräng   Grodviken vik
Marsätt by Hoviken vik   Grossmyrbäcken bäck
Marsätt by *Huinen sjö   Grossmyren myr
Marsätt by huinna, se Vindtjärnen tjärn   Grusgropen grusgrop
Marsätt by Hunsiöan, se Hundsjön, Stora o. Lilla sjöar   Gråtsmyrbäcken bäck
Marsätt by Hundsjön, Stora o. Lilla sjöar   Gråtsmyren myr
Marsätt by /Se Hundsjötjärnarna tjärnar   Gråtsved f.d. odling
Marsätt by /Se Hundslätterna dal   Gräsberget berg
Marsätt by /Se Hundslätterna sank mark   Gräsberget berg
mioasio, se: Mjösjö by Hundån å   Gräsberget berg
Mjösjö by Hipseviken vik   Gräsberget berg
Mjösjö by Häbbersmon skogsterräng   Gräsbergsdrolet slåtter
Mjösjö by Häbbersnäset näs   Gräsflon myr
Mjösjö by Häggdalen terräng   Gräsmyren myr
Mjösjö by Häggdalen dal   Gräsmyren myr
Mjösjö by Häggdalsbäcken bäck   Gräsmyren myr
Mjösjö by Häggdalsbäcken bäck   Gräsmyrknulen höjd
Mjösjö by Hällan berg   Gräsmyrknulen höjd
Mjösjö by Hällan berg   Gräsmyrtjärnen tjärn
Mjösjö by Hällan berg   Gräsmyrtjärnen tjärn
Mjösjö by Hällflon sankmark   Gräsmyrtjärnen tjärn
Mjösjö by Hällorna skogsområde   Grästjärnbäcken bäck
Mjösjö by Hälltjärnbäcken bäck   Grästjärnbäcken bäck
Mjösjö by Hälltjärnbäcken bäck   Grästjärnen tjärn
Mjösjö by Hälltjärnen tjärn   Grästjärnen tjärn
Mjösjö by Hälltjärnen tjärn   Grönnäset näs
Mjösjö by Hälltjärnflon myr   Grönnäset udde
Mjösjö by Hästflon sank mark   Grötviken vik
Mjösjö by Hästötjärnen tjärn   Gubbsvedknularna bergshöjd
Mjösjö by Högberget berg   Gubbsvedknulen höjd
Mjösjö by Högbrännänget sankmark   Gubbsvedknulen, se Övre högen berg
Mjösjö by Högsved terräng   Gudsanden(?) strandområde
Mjösjö by Högtjärnen tjärn   Guldholmen näs
Mjösjö by Högtjärnhöjden berg   Guldbacken kulle
Mjösjö by Högtjärnhöjden berg   Guldberget berg
Mjösjö by Idbäcken bäck   Guldhålet myr
Mjösjö by Igengroddtjärnen tjärn   Gullbacken terräng
Mjösjö by Högbrännöurn vik /Se   Gullberget berg
Mjösjö by Ismemyren myr   Gullsved skogsområde
Mjösjö by Ismen lacus, se Ismunden sjö   Gålesån å
Mjösjö by Ismon siön, se Ismunden sjö   Gålesån å
Mjösjö by ?Ismunden sjö   Gålesåviken vik
Mjösjö by ?Ismunden (gränsmärke), sjö   Gålesåviken vik
Mjösjö by ?Ismunden sjö   Gålöviken, se Gålesåviken vik
Mjösjö by /Se ?Ismunden (gränsmärke), sjö   Gångspängflon flo
Mjösjö by /Se ?Ismunden sjö   Gångspängflon myr
Mjösjö by /Se ?Ismunden sjö   Gångspängflon myr
Mjösjö by /Se ?Ismunden (gränsmärke), sjö /Se   Gårdedesviken, se Gårdedesån vik
Moen Saknas /Se ?Ismunden (gränsmärke), sjö /Se   Gårdedesån å
*Moijesziö, se Mjösjö Saknas ?Ismunden (gränsmärke), sjö   Gårdsbäckbron vägbro
Mon nu försvunnen gd Ismunden sjö   Gårdsflon flo
*Mon försv. beb. ?Ismunden sjö   Gårdtjärnbäcken bäck
*Mon »ödisgotz ?Ismunden sjö   Gårdstjärnbäcken bäck
*Mössö, se Mjösjö Saknas Ismunden sjö   Gårdstjärnen, Lilla tjärn
*Noröijsiö ödesgods /Se Ismunden sjö   Gårdstjärnen tjärn
Prästbordet komm.bost. /Se Ismunden sjö   Gårdstjärnen tjärn
Prästbordet gd /Se Ismunden sjö   Gårdstjärnen, se Väst-i-tjärnen tjärn
redharsbodhum, se: ?Bodgården ödesböle Ismunden sjö   Gårdstjärnen tjärn
Rissna bebyggelse /Se Ismunden sjö   Gårdstjärnen tjärn
Rissna by /Se Ismunden sjö   Gårdstjärnen, se Tjärnen ovan berget tjärn
Samsta by Ismunden sjö   Gårdstjärnen tjärn
?Samsta by Ismunden sjö /Se   Gårdstjärnen tjärn
Samsta by Ismundsjön sjö   Gårdstjärnen tjärn
?Samsta by Ismunden sjö   Gårdstjärnen tjärn
Samsta by Ismunden sjö   Gårdstjärnen tjärn
Samsta by Ismunden sjö   Gårdstjärnen tjärn
Samsta by Ismunden sjö   Gårdstjärnen tjärn
Samsta by Ismunden sjö och gränsmärke /Se   Gårdstjärnflon myr
Samsta by Ismundsjön sjö /Se   Gårflon flo
Samsta by Ismundhöjden höjd   Gårflon myr
Samsta by Ismundhöjden höjd   Gårflon myr
Samsta by Ismundsundet sund   Gåsbäcken bäck
Samsta by Ismundtjärnen tjärn   Gåstjärnarna tjärnar
Samsta by Ismundtjärnen tjärn   Gåstjärnarna tjärnar
Samsta by Jonashägnen terräng   Gåstjärnarna tjärnar
Samsta by Jonkebodarna terräng   Gåstjärnberget berg
Samsta by Jonkebodloken tjärn   Gåstjärnbäcken bäck
Samsta by Jonkesved terräng   Gåstjärnbäcken bäck
Samsta by Jordpärlandet terräng   Gåstjärnen tjärn
Samsta by Jordpärlandänget terräng   Gåstjärnen tjärn
Samsta by Jättling, se Gässlingen sjöar /Se   Gåstjärnen tjärn
Samsta by Kallkällflon sank mark   Gåstjärnen tjärn
Samsta by Kalvskinnet sankmark   Gåstjärnen tjärn
Samsta by Kamphavet myr   Gåstjärnflon myr
Samsta by Kampänget terräng   Gäddtjärnbäcken bäck
Samsta by Katrinahägnen terräng   Gäddtjärnen tjärn
Samsta by Kattenborg terräng   Gäddtjärnen tjärn
Samsta by Kattenborgsbäcken bäck   Gäddtjärnknulen höjd
Samsta by /Se Kattholmen holme   Gäddtjärnmyren myr
Samsta by /Se Kattjärnberget berg   Gäddtjärnsved skogsområde
Samsta by /Se Kattjärnen sank mark   Gäddviknäset näs
sauik, se: Sörviken by Kattnäset näs   Gässlingen sjö
Singsjön by Kavåsberget berg   Gässlingen sjöar
*Singxsiøø Saknas Kilmyrbäcken bäck   Gässlingsberget berg
Singssjö Saknas Klabbmyren myr   Gässlingsmyren myr
*Singxsiøø Saknas Kleven berg   Gässlingsån å
Singåbacken gd:ar Klingerflon myr   Gästgivarflon myr
Skarvestad Saknas Klingerhögen berg   Gästgivaregården korsväg
Skorffvestadh Saknas /Se Klingermyren myr   Gässlingen, se Stor-, Svart- och Ytter-Gässlingen sjö(ar)
Skorfuestadh fäb. /Se Klingertjärnen tjärn   Gässlingsstenen sten, råmärke
Skällsta ödesböle /Se Klingertjärnflon myr   Gässlingsån å
Skårsta fäbod Klockarsved vik   Göktjärnen tjärnar
Skårsta förr gd el. by, nu fäbod Klumpen berg   Göktjärnen, se Stor-Göktjärnen tjärn
*Skårsta fäb. Klumpvallen strandparti   Göktjärnhällorna berg
(*)Skårsta fäb.(?), by(?) Klumpviken vik   Göktjärnhällorna bergparti
?Skårsta fäb. /Se Kläppbäcken bäck   Göktjärnhällorna bergparti
Sodhwiik, se Sörviken by Klövingshålet sank mark   Göktjärnviken vik
Somestad Saknas Klövingshålet sank mark   Gölömyren myr
»somestadh», se Samsta by Knackåshögen berg   Görankällan källa
*Somnstad, se Samsta Saknas Knippen berg   Görsegröpperna myrtag
stafuanæs, se: Stamnäs by Knippen berg   Hallbäcken bäck
»stafwanæsi», se Stamnäs by Knippmyren myr   Hallbäcken bäck
Stamnäs by Knippänget sank mark   Hallen bergsträckning
Stamnäs by Kojmyren myr   Hallhöjden höjd
Stamnäs by Kolbosved odling   Hallhöjden berg
Stamnäs by Konradsbodarna terräng?   Hallhöjden bergsträckning
Stamnäs g. Konungssandnäset näs /Se   Hallsved skogsområde
Stamnäs by Korsfloarna sank mark   Hallsved skogsområde
Stamnäs by Korsvålsberget berg /Se   Hallsveden skogsmark
Stamnäs by Kortspelmyren sank mark   Halvraskfuran fura
Stamnäs by Kortspelviken vik   Hanshålet myrslått
Stamnäs by Kroktjärnberget berg   Hans-Pettersson-Britahålet myr
Stamnäs by Kroktjärnbrännan skogsområde   Hanåstjärnen tjärn
Stamnäs by Kroktjärnbäcken bäck   Hanåsviken vik
Stamnäs by Kroktjärnbäcken bäck   Harahålet skogsområde
Stamnäs by Kroktjärnen tjärn   Helvetesbäcken bäck
Stamnäs by Kroktjärnflon sank mark   Hermanpasset älgpass
Stamnäs by Kroktjärnflon myr   Hitersttjärnen, se Gåstjärnarna tjärn
Stamnäs by Kroktjärnhöjden berg   Hitersved skogsområde
Stamnäs gd Kroktjärnhöjden höjd   Hjärtessängesviken vik
Stamnäs by Kullen berg   Hjärtessänget slåtter
Stamnäs gd Kungsberget berg   Holmen holme
Stamnäs by Kungsberget berg /Se   Holmen holme
Stamnäs gd Kungsbäcken bäck   Holmflon myr
Stamnäs by Kungsbäcken bäck /Se   Holmsjöbäcken bäck
Stamnäs gd Kungsslätten slätt /Se   Holmsjöbäcken bäck
Stamnäs by Kungsängen äng /Se   Holmsjön sjö
Stamnäs gd *Kyrkeskouten lokal /Se   Holmsjön sjö
Stamnäs gd Kvarnbäcken bäck   Holmsjön sjö
Stamnäs by Kvarndalen sank mark   Holmsjön sjö
Stamnäs gd Kvarndalen dal   Holmsundet sund
Stamnäs by Kvarndalsviken vik   Holmsved skogsområde
Stamnäs by Kvarnflotjärn tjärn   Hosjölandet strandområde
Stamnäs by Kvarntjärnen tjärn   Hosjön sjö
Stamnäs by Kyrkvägsvedviken vik   Hosjön sjö
Stamnäs by Källarberget berg   Hoviken vik
Stamnäs by Källarberget berg   Hoviken vik
Stamnäs by Källarberget berg   Hoviken vik
Stamnäs by Källmyrbäcken bäck   Hoviken, Lilla vik
Stamnäs by Källmyren terräng   Hovikmyren f.d. odling
Stamnäs by Källmyren myr   Hoviknäset näs
Stamnäs by Källviken vik   Hoviknäset näs
Stamnäs by Käringen sten?   Hoviknäset, Lilla näs
Stamnäs by /Se Kärnbyttan tjärn   Huggsnäset näs
Stamnäs gd /Se Körvikssved terräng   Hundflon flo
Stamnäs by /Se Ladsvedmyren myr   Hundsjön sjö
Stamnäs gd /Se Lagmanstjärnen, Södra tjärn   Hundsjön, Lilla, se Häderhundsjön sjö
*Storehd, se Ede Saknas Lammtjärnen tjärn   Hundsjötjärnen tjärn
*Strinnbergstorpet f.d. torp /Se Lammtjärnshöjden höjd   Hundsjötjärnen tjärn
*Sudviken, se Sörviken Saknas Landsomberget berg   Hundslätterna myrar
Sundsjö kyrkby Landsomfjärden fjärd   Hundslättorna myrar
(Sundsjö)åsen by Landsomfjärden fjärd   Hundån å
(Sundsjö)åsen by Landsomfjärden fjärd /Se   Husberget berg
Sundsjöåsen by Landsommyran myr /Se   Hysseviken vik
Sundsjöåsen by *Langabro råmärke   Hyssjeviken vik
Sundsjöåsen by Lappnäset näs   Häbbersmon skogsområde
Sundsjöåsen by Lars-Olovviken vik   Häderhundsjön sjö
Sundsjöåsen by Laxböle terräng   Häderstflon flo
Sundsjöåsen by Laxsjöbacken berg   Hädersttjärnen, se Gåstjärnarna tjärn
Sundsjöåsen by Laxsjöbrännan bergssluttning   Häggdalen dalgång
*Swenstadh, se Samsta Saknas Laxsjöhöjden höjd   Häggdalen dalgång
Sörviken by Laxsjömyren myr   Häggdalsbäcken bäck
Sörviken by Laxsjön sjö   Häggdalsbäcken bäck
Sörviken by Laxsjön sjö   Hällnäset näs
Sörviken by Laxsjön sjö   Hällorna höjd
Sörviken by Laxsjön sjö   Hällorna bergområde
Sörviken by Laxsjön sjö   Hälltjärnbäcken bäck
Sörviken by Laxsjön sjö   Hälltjärnen tjärn
Sörviken by Laxsjön sjö   Hälltjärnen tjärn
Sodvik Saknas Laxsjön sjö /Se   Hälltjärnen tjärn
Sörviken by Laxsjön sjö   Hälltjärnen tjärn
Sörviken by Laxsjötjärnen tjärn   Hälltjärnen tjärn
Sörviken by Lertjärnen tjärn   Hälltjärnen tjärn
Sörviken by? Lertjärnflon sankmark   Hälltjärnsbäcken bäck
Sörviken by Lillberget berg   Hällvattsbäcken bäck
Sörviken by Lill-Bergmyren myr   Hästflon flo
Sörviken by Lill-Björntjärnen tjärn   Häståsbackgrubban grubba
Sörviken by Lill-Brattfallet fall   Hästötjärnen tjärn
Sörviken by Lill-Drögtjärnen tjärn   Högarna höjder
Sörviken by Lill-Drögtjärnen tjärn   Högarna bergshöjder
Sörviken by Lillflon sank mark   Högberget berg
Sörviken by Lillflon sankmark   Högberget berg
Sörviken by Lill-Gåstjärnen tjärn   Högbrännan skogsområde
Sörviken by Lill-Göktjärnen tjärn   Högbrännänget myrmark
Sörviken by Lillholmen holme   Högbrännören näs
Sörviken by Lill-Hoviken vik   Högbrännören grusbank
Sodvik Saknas Lill-Hundsjön sjö   Högsätstenen sten
Sörviken by Lillhundsjön sjö   Högtjärnen tjärn
Sörviken by Lill-Ismunden sjö, del av Ismunden   Högtjärnen, se Höjdtjärnen tjärn
Sörviken by Lill-Knackåstjärnen tjärn   Högtjärnhöjden höjd
Sörviken by Lill-Långtjärnbäcken bäck   Högtjärnhöjden höjd
Sörviken by Lill-Långtjärnen tjärn   Högtjärnhöjden berg
Sörviken by Lill-Långtjärnflon sank mark   Höjden bergshöjd
Sörviken by Lill-Middagstjärnberget berg   Höjdtjärnen tjärn
Sörviken by Lill-Middagstjärnen tjärn   Hökberget berg
Sörviken by Lillmyrdalen dal   Idbäcken bäck
Sörviken by Lillmyren myr   Idbäcken bäck
Sörviken by Lillmyren myr   Idbäcken bäck
Sörviken by Lill-Orrflon myr   Idbäcknäset näs
Sörviken by Lill-Röbergstjärnen tjärn   Idbäcksviken vik
Sörviken by Lillsand strandremsa   Igengroddtjärnen tjärn
Sörviken by Lillsandbacken terräng   Igengroddtjärnen tjärn
Sörviken by? Lill-Sandtjärnen tjärn   Imborsved ägomark
Sörviken by Lill-Skiftestjärnen tjärn   Isakstenen sten
Sörviken by Lillskogen skogsområde   Ismemyren myr
Sörviken by Lillskogsberget berg   Ismemyren myr
Sörviken by Lill-Stadsmyrbrännan terräng   Ismunden, Lilla sjö
Sörviken by Lill-Stadsmyrbäcken bäck   Ismunden sjö
Sörviken by Lill-Stadsmyren myr   Ismunden sjö
Sörviken by Lill-Stadstjärnen tjärn   Ismundhöjden höjd
Sörviken by Lillstadstjärnhålet tjärn   Ismundsjön, se Ismunden sjö
Sörviken by Lill-Styggtjärnen tjärn   Ismundsundet sund
Sörviken by Lill-Svarttjärnen tjärn   Ismundtjärnen tjärn
Sörviken by Lillsved skogsterräng   Ismundtjärnen sjö
Sörviken by Lillsvedberget berg   Janshägnen, se Jönshägnen ägomark
Sörviken by Lilltjärnbäcken bäck   Jonasstenen sten
Sörviken by Lilltjärnen tjärn   Jonkebodloken tjärn
Sörviken by Lilltjärnen tjärn   Jonkesved f.d. odling
Sörviken by Lilltjärnen tjärn   Jordpärlandet f.d. odling
Sörviken by Lilltjärnen tjärn   Jordpärlandet myrteg, gammal odling
?Sörviken by Lilltjärnen tjärn   Järvnäset udde
Sörviken by Lilltjärnflon myr   Järvnässved skogsområde
Sörviken by Lilltjärnknölen berg   Jättefälarna spårmärken i sten
Sörviken by Lilltjärnänget myr   Jönshägnen ägomark
Sörviken by? Lillänget åker   Jönssved ägomark
Sörviken by Lillänget sank mark   Kalvmarken f.d. kalvhage
Sörviken by Linderråken sank mark   Kalvskinnet slåtter
Sörviken by Lindholmsbodarna terräng   Kamphavet flo
Sörviken by Lokarna tjärnar   Kamphavet myr
Sörviken by Loken tjärn   Kampstenen sten
Sörviken by Lokmyrberget berg   Karelsvedbacken höjd
Sörviken by Loktjärnarna tjärnar   Kattenborgsbäcken, se Gråtmyrbäcken bäck
Sörviken by Loktjärnbäcken bäck   Kattenborgsbäcken bäck
Sörviken by Lomröven terräng   Kattholmen holme
Sörviken by /Se Lomtjärnberget berg   Kattjärnberget berg
Sörviken by /Se Lomtjärnen tjärn   Kattjärnberget berg
Sörviken by /Se Lomtjärnmyren myr   Kattjärnen tjärn
Sörviken by /Se Lorthålet sank mark   Kattjärnen tjärn
Sörviken by /Se Lortåsen ås   Kattnäset näs
Tafflonesi, se Tavnäs by Lyckan höjd   Kattnäset udde
tafla nes, se: Tavnäs by Lyckknulen höjd   Kilmyrbäcken bäck
tauelnes, se: Tavnäs by Långdrolet myr   Kilmyren myr
Tavnäs by Långdrolsberget berg   Klabbmyren, se Klubbmyren myr
Tavnäs by Långdrolsloken sank mark   Kleven berg
Tavnäs by Långfloberget berg   Klingermyren myr
Tafnäs by? Långflodalen dalsänka   Klingertjärnbäcken bäck
Tavnäs by Långflon sank mark   Klingertjärnen tjärn
Tavnäs by Långflon myr   Klingertjärnen tjärn
Tavnäs by Långflon sankmark   Klingertjärnflon myr
Tafnäs by Långflon myr   Klingrutmyren myr
Tavnäs by Långflon sank mark   Klubbmyran myr
Tafnäs by Långflon sank mark   Klumpen berg
Tavnäs by Långflon myrparti   Klumpknulen bergparti
Tavnäs by Långmyran sank mark   Klumpviken vik
Tavnäs by Långmyren myr   Klumpänget slåtter, myrtag
Tavnäs by Långnäset näs   Klövingshålet myr
Tavnäs by Långnäset näs   Klövingshålet myr
Tavnäs by Långränndammet damm   Knackushögen höjd
Tavnäs by Långsandbacken terräng   Knackustjärnarna tjärnar
Tavnäs by Långselet sjö   Knackustjärnarna tjärnar
Tavnäs by Långtjärnbäcken bäck   Knackåsberget berg
Tafnäs by Långtjärnen tjärn   Knackåshöjden höjd
Tavnäs by Långtjärnen tjärn   Knackåshöjden berg
Tafnäs by Långtjärnen tjärn   Knackåstjärnarna tjärnar
Tavnäs by Långtjärnen tjärn   Knackåstjärnarna tjärnar
Tavnäs by Långtjärnen tjärn   Knackåstjärnen tjärn
Tavnäs by Långtjärnen tjärn   Knippberget berg
Tavnäs by Långtjärnhöjden berg   Knippen höjd
Tavnäs by Långtjärnsbäcken bäck   Knippen höjd
Tavnäs by Långåsen ås   Knippen berg
Tavnäs by Långåstjärnbäcken bäck   Knipptjärnen tjärn
Tavnäs by Långåstjärnen tjärn   Knippänget slåttermyr
Tavnäs by Löstberget berg   Kolbodsved ägomark
Tavnäs by Löstsjöberget berg   Koloken myr
Tavnäs by Löstsjöbäcken bäck   Konungssanden sandstrand
Tavnäs by Löstsjön sjö   Konungssandnäset näs
Tavnäs by Lötberget berg   Konungssandviken vik
Tavnäs by Lötbergsloken tjärn   Konungssandänget äng
Tavnäs by Lötbergsmyren myr   Korsfloarna floar
Tafnäs by Lövnäset näs   Korssved skogsområde
Tavnäs by Lövsjöberget berg /Se   Korsvålen gränspunkt
Tavnäs by Lövsjömyran myr /Se   Kortspelbäcken bäck
Tavnäs by Lövsjön sjö /Se   Kortspelmyren myr
Tavnäs by Lövstaberget berg /Se   Kortspelmyren myr
Tavnäs by Lövstanäset näs   Kortspelviken vik
Tavnäs by Lövstanäset näs /Se   Kortspelviken vik
Tavnäs by Lövsta-Överbodarna skogsområde   Kortspelänget slåtter
Tavnäs by Maraflon sank mark   Kroktjärnbrännan skogsområde
Tavnäs by Marsättberget berg   Kroktjärnbäcken bäck
Tavnäs by Marsättjärnen tjärn   Kroktjärnbäcken bäck
Tavnäs by Marsättjärnen tjärn   Kroktjärnen tjärn
Tavnäs by Matteflon myr   Kroktjärnen tjärn
Tavnäs by Mattesflon myr   Kroktjärnen tjärn
Tavnäs by Mellanbäcken bäck   Kroktjärnen tjärn
Tafnäs by Mellan-Gåstjärnen tjärn   Kroktjärnflon myr
Tavnäs by Mellgrenshägnen strandparti   Kroktjärnhöjden berg
Tavnäs by Mellgrensviken vik   Kroktjärnhöjden höjd
Tavnäs by Messmörbacken berg   Kroktjärnhöjden berg
Tavnäs by Messmörbacken backe /Se   Kroktjärnsved skogsområde
Tavnäs by Mickelsänget myr   Kronvägen väg
Tavnäs by Middagsberget berg   Kungsberget berg
Tavnäs by Middagsberget berg   Kungsbäcken bäck
Tavnäs by Middagsberget berg   Kungsslätten slätt
Tavnäs by Middagsberget berg   Kungsänget äng
Tavnäs by Middagstjärnbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
Tavnäs by Midsommarloken tjärn   Kvarndalen dal
Tavnäs by Millesttjärnen tjärn   Kvarndalsviken vik
Tavnäs by Millsjön, se Mjösjön sjö   Kvarnflon flo
Tavnäs by Miösiön, se Mjösjön sjö   Kvarnflotjärnen tjärn
Tavnäs by Mjösjön sjö   Kvarnflotjärnen tjärn
Tavnäs by Mjösjön sjö   Kvarndalen dalgång
Tavnäs by Mjösjön sjö   Kvarndalsviken vik
Tavnäs by Mjösjön (?)sjö   Kvarnsved skogsområde
Tavnäs by ?Mjösjön sjö   Kvarnmyren myr
Tavnäs by Mjösjön sjö   Kvarntjärnen tjärn
Tavnäs by Mjösjön sjö /Se   Kymyren myr
Tavnäs by Mjösjön sjö /Se   Kymyren myr
Tavnäs by Mjösjöåsen ås   Kyrksved skogsområde
Tavnäs by Morgonflon myr   Kyrkvägen stig
Tavnäs by Morgonsflotjärnen tjärn   Kyrkvägsvedviken vik
Tavnäs by Morgonsflotjärnhöjden höjd   Kyrkvägsvedviken, se Kyrkvägsviken vik
Tavnäs by Mossarottjärnen tjärn   Kyrkvägsviken vik
Tavnäs by /Se Motlutan sankmark   Kyrkvägsänget f.d. slåtter
Tavnäs by /Se Mylthålet myr   Kyrkänget f.d. slåtter
Tavnäs by /Se Myrbärnäset näs   Kårbacken vägbacke
Tavnäs by /Se Myrviken åker   Kårbacken vägbacke
Tavnäs by /Se *Mågsjön sjö   Källarberget berg
Torsäng by Målsved odling   Källarberget berg
Torsäng by Månssonbäcken bäck   Källmyrbäcken bäck
Torsäng by Märitlägden änge /Se   Källmyren f.d. myr
Torsäng by Märitänget änge /Se   Källmyren myr
Torsäng by Märitänget änge /Se   Källmyren myr
Torsäng by Märta-Lisa hålet myr   Käringen vilsten
Torsäng by /Se Mörttjärnberget berg   Kärnbyttan tjärn
Torsäng by /Se Mörttjärnberget berg   Kärrboden plats (med f.d. bod)
Torsäng by /Se Mörttjärnbäcken bäck   Körvikssved odling
Torsäng by /Se Mörttjärnen tjärn   Körväg(s)sved odling
Torsäng by /Se Mörttjärnen tjärn   Ladsved skogsmark
Torsänge gd /Se Nilsberget berg   Ladsvedmyren myr
?Åsen Saknas Nilsbodarna terräng   Ladusved f.d. slåtter
Åsen by Nilssved utmark   Ladusvedmyren myr
*Åsen, se Sundsjöåsen Saknas Noransiön, se Norn sjö   Lagmansbäcken bäck
Åsen by /Se Norarungen, se Rängen, Norra sjö   Lagmanstjärnen tjärn
Östbyn by Nordpåsved höjd   Lammtjärnen tjärn
Östbyn by /Se Noren sjö   Landsomberget berg
Östbyn by /Se Noren sjö   Landsomfjärden fjärd
Österby = Östbyn by /Se Noren sjö /Se   Landsomfjärden tjärn
  Noren sjö   Landsommyren myr
  Noren sjö   Landsvägsrännan vattenränna
  Norensiön, se Norn sjö   Lappselet lugnvatten
  Norensiön, se Norn sjö   Lappåsen ås
  Norflohöjden berg   Lars-Olovmyren myr
  Norflon myr   Lars-Olofviken vik
  Norn sjö   Lars-Olovviken vik
  Norn sjö   Lars-Olsviken vik
  Norn sjö   Laxböle ödesböle
  Norn sjö   Laxbölviken vik
  Norn sjö   Laxsjöhöjden höjd
  Norn sjö   Laxsjömyren odling
  Norsundet sund   Laxsjömyren myr
  Norsundtjärnen tjärn   Laxsjön sjö
  Norsundviken vik   Laxsjön sjö
  Nortjärnbäcken bäck   Laxsjön sjö
  Nortjärnen tjärn   Laxsjötjärnen tjärn
  Nortjärnmyren myr   Lertjärnen tjärn
  Norviken vik   Lertjärnen tjärn
  Norån å   Lertjärnflon myr
  Nymansviken vik   Leråsgatan väg
  Nymyrberget berg   Lillberget berg
  Nymyren myr   Lill-Bergmyren myr
  Nyängesbäcken bäck   Lill-Bergmyren myr
  Nyängeslokarna myrmark   Lill-Brattfallet fall
  Nyängestjärnen tjärn   Lillbäcken bäck
  Nyängestjärnflon myr   Lillbäcken bäck
  Nyänget myr   Lill-Drögtjärnen tjärn
  Nyänget myr   Lill-Drögtjärnen tjärn
  Näsodlingen strandparti   Lillflon flo
  Nästjärnen tjärn   Lillflon myr
  Nörder-Knackåstjärnen tjärn   Lillflon myr
  Nörder-Knackåstjärnen tjärn   Lillflon myr
  Nörder-Rängen sjö /Se   Lill-Göktjärnen tjärn
  Nördestmyrtjärnen tjärn   Lillholmen holme
  Olaänget sank mark   Lillholmen holme
  Ol-Ershålet tjärn   Lillholmen holme
  Ol-Erstjärnen tjärn   Lill-Hoviken vik
  Ol-Jons-Britaberget berg   Lillhoviknäset näs
  Ol-Larsflon myr   Lill-Ismunden del av sjö
  Ormsved terräng   Lillkullen höjd
  Ormsvedhöjden höjd   Lillmiddagstjärnberget berg
  Ormsvedtjärnen tjärn   Lill-Middagstjärnen tjärn
  Orrflon sank mark   Lillmyren myr
  Orrflon myr   Lillmyrdalen dalgång
  Orrholmen holme   Lill-Orrflon myr
  Orrhällan berghäll   Lill-Röbergstjärnen tjärn
  Otersjöbäcken bäck   Lill-Röbergstjärnen tjärn
  Otersjöholmen holme   Lillsanden strandområde
  Otersjöhöjden berg   Lill-Sandtjärnen tjärn
  Otersjömyren myr   Lillsjöhöggrinden grind
  Otersjön sjö   Lill-Skiftestjärnen tjärn
  Otersjötjärnen tjärn   Lillskogen skogstrakt
  Oxmyrberget berg   Lillskogen skogsområde
  Oxmyren myr   Lillstadsmyrbrännan skogshöjd
  Oxtjärnbäcken bäck   Lillstadsmyrbäcken bäck
  Oxtjärnen, Västra tjärn   Lill-Stadstjärnen tjärn
  Oxtjärnen, Östra tjärn   Lill-Stadstjärnhålet tjärn
  Oxögat tjärn   Lillstyggtjärnen, se Bergmyrtjärnen tjärn
  Oxögat tjärn   Lill-Svarttjärnen tjärn
  Palatsberget berg   Lillsved skogstrakt
  Pantberget berg   Lillsved skogsmark
  Panten terräng   Lillsvedberget berg
  Pershällan udde   Lillsvedjeberget berg
  Persmyren myr   Lilltjärnbäcken bäck
  Petteränget strandområde   Lilltjärnen tjärn
  Porsmyrbäcken bäck   Lilltjärnen tjärn
  Porsmyren myr   Lilltjärnen tjärn
  Porsmyrflon sankmark   Lilltjärnen, se Knackustjärnarna tjärn
  Printztorpet f.d. torp(?)   Lilltjärnen tjärn
  Prästholmen holme   Lilltjärnen tjärn
  Prästviken vik   Lilltjärnen tjärn
  Remånäset näs /Se   Lilltjärnen tjärn
  Ressvedhällan sten   Lilltjärnen tjärn
  Revsundsjön sjö   Lilltjärnen, Mindre tjärn
  Revsundssjön sjö /Se   Lilltjärnen, Större tjärn
  Revsundssjön sjö   Lilltjärnflon myr
  Revsundssjön sjö   Lilltjärnknulen höjd
  Revsundssjön sjö   Lilltjärnsloken tjärn
  *Rishögen gränsberg   Lilltjärnsänget äng
  Roningen, se Röringen sjö   Lillänget ägomark
  Rosenbäcken bäck   Lillänget slåttermyr
  Rosendalen dal   Linderråken sankmark
  Rossjöberget berg   Lokarna tjärnar
  Rossjön sjö   Loken tjärn
  Råkbäcken bäck   Loken tjärn
  Räfsund siön, se Revsundsjön sjö   Loken, se Mjösjöloken tjärn
  Rängen, Norra (?)sjö   Loken tjärn
  Rängen, Norra sjö   Loken tjärn
  Rängen Norra sjö   Loktjärnarna tjärnar
  Rängen Södra sjö   Loktjärnarna tjärnar
  Rängen, Norra o. Södra sjöar /Se   Lomtjärnberget berg
  Rängen St:a o. L:a sjöar /Se   Lomtjärnen tjärn
  Rängsberget berg   Lomtjärnen tjärn
  Rängsbäcken bäck   Lomtjärnen tjärn
  Rängsbäcken bäck   Lomtjärnen tjärn
  Rängsbäcken bäck   Lomtjärnmyren myr
  Rängsdalen dal   Lorthålet myr
  Rängsdrolet höjd   Lyckan skogstrakt
  Rängsmyren myr   Lyckan bäckkrök
  Rängsnäset näs   Lyckan terrängområde
  Rängstjärnen tjärn   Lyckan terrängområde
  Rängsviken vik   Lyckknulen höjd
  Rännberget berg   Lyckknulen berg
  Röberget berg   Långberget berg
  Rödflohällorna höjd   Långbergshöjden berg
  Rödflon sank mark   Långdrolet myr
  Rödmonäset näs   Långdrolet slått
  Rödmossaflon sank mark   Långdrolsberget berg
  Rödmossaflon myr   Långdrolsloken tjärn
  Rödmossamyren myr   Långfloberget berg
  Röflon sank mark   Långflobäcken, se Stenbittjärnbäcken bäck
  Rönningen terräng   Långflobäcken bäck
  Röringen sjö   Långflodalen dalgång
  Röringen sjö   Långflon flo
  Röringen sjö   Långflon myr
  Röringen sjö /Se   Långflon flo
  Röringen sjö   Långflon myr
  Röringen sjö   Långflon flo
  Röringen sjö   Långflon myr
  Röringen sjö   Långmyren myr
  Röringsberget berg   Långnäset udde
  Röringsbäcken bäck   Långnäset udde
  Röringsdammet damm?   Långnäsviken vik
  Röringsflon sank mark   Långränndammet fördämning
  Röringsjön sjö   Långtjärnberget berg
  Röringsjön sjö   Långtjärnbäcken bäck
  Röringsjön sjö   Långtjärnen tjärn
  Röringsjön sjö   Långtjärnen tjärn
  Röringsnäset näs   Långtjärnen tjärn
  Röringstjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Röringsån å   Långtjärnen tjärn
  Rörmyren myr   Långtjärnen tjärn
  Rörtjärnbäcken bäck   Långtjärnen tjärn
  Rörtjärnen tjärn   Långtjärnen, Stora o. Lilla tjärnar
  Samfältstrakten terräng   Långtjärnmyren myr
  Sandtjärnbäcken bäck   Långtjärnsbäcken bäck
  Sandtjärnen tjärn   Långtjärnvägen stig
  Saxflon myr   Långåsen ås
  Schilbredsiön, se Skellberjen sjö   Långåsen dal (med slåttermark)
  Sefastsved terräng   Långåsen bergsträckning
  Singsjön sjö   Långåstjärnbäcken bäck
  Singsjön sjö   Långåstjärnen tjärn
  Singsjön sjö   Långåstjärnen tjärn
  Singsjön sjö   Lötberget berg
  Singsjön sjö   Lötberget berg
  Singsjön sjö   Lötberget berg
  Singsjön sjö   Lötbergsmyren myr
  Singsjön sjö   Lötbergsmyren myr
  Singsjön sjö   Lövnäset udde
  Singsjön sjö   Lövsjöbäcken bäck
  Singsjön sjö   Lövsjön, se Lövstasjön sjö
  Singsjön sjö   Lövstanäset näs
  Singsjön sjö   Lövstanäset udde
  *Singsjöskogen skog   Lövstasjöberget berg
  *Singxsiøø Saknas /Se   Lövstasjömyren myr
  Singåbackhöjden höjd   Lövstasjön sjö
  Singån å   Lövsved skogsområde
  Singån å   Lövnäset näs
  Singån å   Maraflon myr
  Singån å   Matteflon flo
  Singån å   Mattisflon flo
  Singån å   Mattesflon myr
  Singån å   Mellanflon flo
  Sjödammet damm   Mellantjärnen, se Gåstjärnarna tjärn
  *Sjöhallen råmärke   Mellersttjärnen tjärn
  *Sjöhallen råmärke   Mellgrenshägnen skogsmark
  *Sjöhallen råmärke   Mellgrensviken vik
  Skakelberget berg   Mellgrensören grund
  Skalberget berg   Mensved skogsmark
  Skalbergstjärnarna tjärnar   Mensved skogsområde
  Skallberget berg   Mensvedviken, se Kyrkvägsvedviken vik
  Skallen höjd   Mensvedviken vik
  Skallen berg /Se   Messmörbacken höjd
  Skallkyrkan höjd   Messmörbacken backe
  Skalltjärnen tjärn   Messmörbacken backe
  Skallutberget berg   Messmörbacken kulle
  Skautbäcken bäck   Messmörbackmyren myr
  »Skansen» skyttegravar /Se   Mickelänget myr
  Skautmyren myr   Mickelänget myr
  Skauttjärnen tjärn   Middagsberget, se Edlerberget berg
  Skatanäset näs   Middagsberget berg
  Skatanäset näs   Middagsberget berg
  Skatanäset näs /Se   Middagsberget kulle
  Skelbren, se Skellbrejen Saknas   Middagsberget berg
  Skelbren, se Skellbrejen sjö   Middagsberget berg
  Skellbrejen sjö /Se   Middagsberget berg
  Skellbrejbäcken bäck   Middagsberget berg
  Skellbrejen sjö   Middagsberget berg
  Skellbrejen sjö   Middagstjärnbäcken bäck
  Skellbrejen sjö   Middagssved skogsmark
  Skellbrejen sjö   Middagstjärnberget berg
  Skellbrejen sjö   Middagstjärnen tjärnar
  Skellbrejen sjö   Middagstjärnhuggstern skogsmark
  Skellbrejen sjö   Midsommarsloken tjärn
  Skellbrejen sjö   Millesttjärnen tjärn
  ?Skellbrejen sjö   Mjösjöloken tjärn
  Skellbrejen sjö   Mjösjön sjö
  Skellbrejen sjö   Mjösjön sjö
  Skellbrejen sjö   Mjösjöån å
  Skellbrejan sjö /Se   Mjösjöåsen, se Uppmarken höjd
  Skellbrejflon myr   Mjösjöåsen, se Uppmarken ås
  Skellbrejholmen holme   Mjösjöåsen berg
  Skellbrejnäset näs   Moarna moar
  Skellbrejsanden strandremsa   Modusnäset näs
  Skidtjananäset näs /Se   Modrosnäset näs (udde)
  Skiftesbäcken bäck   Mon ägomark
  Skiftesbäcken bäck   Mon ägomark
  Skiftesdalen dal   Morgonsfloarna myrar
  Skiftesgrindsbacken terräng   Morgonflon myr
  Skiftesmyren myr   Morgonflon, se Maraflon myr
  *Skiftessten råmärke   Morgonfloarna floar
  Skiftestjärnbäcken bäck   Morgonsflotjärnen tjärn
  Skiftestjärnen tjärn   Mossaflon myr
  Skiftestjärnen tjärn   Mossarottjärnen tjärn
  Skillbraddensiön, se Skellbrejen sjö   Mossarottjärnen tjärn
  *Skillbrandsjön sjö   Mossarottjärnen tjärn
  Skillbredsiön, se Skellbrejen sjö   Motlutan vägbacke
  Skillbredsjön, se Skellbrejen sjö   Myltflon myr
  Skinnarängena terräng   Mylthålet liten myr
  Skiälbren, se Skellbrejen sjö   Myrgröpperna myrtag
  S-llbreden Siön, se Skellbrejen sjö   Myrviken vik
  Skinnarängesviken vik   Myrviken vik
  Skorven tjärn   Märta-Lisahålet myr
  Skorvmyren myr   Mörttjärnberget berg
  Skottfribodarna sank mark   Mörttjärnen tjärn
  Skottfriänget myr   Mörttjärnen tjärn
  »Skottkällan källa   Mörtören stengrund
  Skrabbingsberget berg   Namnlöstjärnarna tjärnar
  Skrabbingsberget berg   Ned-i-tjärnen, se Gårdstjärnen tjärn
  Skravelbäcken bäck   Ned-i-tjärnen, se Upp-i-tjärnen tjärn
  Skraveldalen dal   Ned-i-tjärnen, Ned-med-tjärnen, se Gårdstjärnen tjärn
  Skrikstjärnberget berg   Nedre högen berg
  Skrikstjärnbäcken bäck   Nilsberget berg
  Skrikstjärnen tjärn   Nilsbodberget berg
  Skripan myr   Nilsmyren myr
  Skripan sank mark   Nilsmyrhöjden höjd
  Skripflon sank mark   Nilssved ägomark
  Skripmyren myr   Nils-Tjärnslåtten slåtter
  Skrivarhägnen bergsparti   Nordammet fördämning
  *Skuten myra /Se   Norderstmyren myr
  Skvadronsflon myr   Norderstmyrtjärnen tjärn
  Skvadronsänget sank mark   Nordibrännorna skogsområde
  Skånkgrubbdalen dalsänka   Nordviken vik
  Skårstaberget berg   Noren sjö
  Skäftesflon myr   Noren sjö
  *Skänten skogstrakt /Se   Noren sjö
  Sköleberget berg   Noren sjö
  ?Skötarna skogstrakt /Se   Noren sjö
  ?Skötarna skogstrakt /Se   Norflohöjden höjd
  Slipstolbäcken bäck   Norflon flo
  Slumphålet tjärn   Norsundet sund
  Slumphålsviken vik   Norsundet sund
  Slåttflon sank mark   Norsundet sund
  Slåttmyren myr   Norsundnäset näs
  Slåttmyren myr   Norsundtjärnen tjärn
  Slåttmyrhöjden berg   Norsund(s)tjärnen tjärn
  Slåttjärnberget berg   Norsundtjärnen tjärn
  Slåttjärnbäcken bäck   Norsundviken vik
  Slåttjärnbäcken bäck   Norsundviken vik
  Slåttjärnen tjärn   Nortjärnbäcken bäck
  Slåttjärnen tjärn   Nortjärnen tjärn
  Smedberget berg   Nortjärnen tjärn
  Smedjehögen terräng   Norviken vik
  Småfloarna myr   Norvägen väg
  Småfloarna sank mark   Norån å
  Småmyrarna myrar   Norån å
  Småmyrarna myrar   Noränget f.d. myrslåtter
  Småmyrorna sank mark   Nyhemsvägen väg
  Småtjärnarna tjärnar   Nyhägnen odling
  Småtjärnberget berg   Nyhägnen odling
  Småtjärnfloarna sank mark   Nysved skogsmark
  Småtjärnflon sank mark   Nysved skogsområde
  Småtjärnflon sank mark   Nysvedberget berg
  Snasen bergsområde   Nyängeslokarna tjärnar
  Snasen berg   Nyängestjärnen tjärn
  Snasen höjd /Se   Nyängestjärnen tjärn
  Snollänget terräng   Nyängestjärnen tjärn
  Snusbacken berg   Nyängestjärnflon flo
  *Sorsjön sjö   Nyängestjärnflon myr
  Stadsmyrberget berg   Nyänget äng
  Stadstjärnbäcken bäck   Nyänget äng
  Stadstjärnflon myr   Näseodlingen f.d. odling
  Stamn terräng   Näsesved f.d. odling
  Stamn skogsområde   Nästjärnbäcken bäck
  Stamnberget berg   Nästjärnen tjärn
  Stamnsved sank mark   Nästjärnen tjärn
  Stamnäsnäset näs   Nästjärnmyren myr
  Stamnäsnäset näs /Se   Nörder-Knackåstjärnen, se Stor-Knackåstjärnen tjärn
  Stenbittjärnbäcken bäck   Ol-Ersflon flo
  Stenbittjärnen tjärn   Ol-Ershålen, se Ol-Ershålet o. Ol-Erstjärnen tjärnar
  Stendrolet terräng   Ol-Ershålet tjärn
  Stenholmen holme   Ol-Ershålet tjärn
  Stenmyren myr   Ol-Ershålet tjärn
  Stensmyren myr   Ol-Ershålet, Nedre tjärn
  Stensmyrhällorna berg   Ol-Ershålet, Övre tjärn
  Stakflobäcken bäck   Ol-Erstjärnen tjärn
  Stockflon sank mark   Ol-Erstjärnen tjärn
  Stora-Bergmyrtjärnen tjärn   Ol-Erstjärnen tjärn
  Storbergbodvallen terräng?   Ol-Erstjärnen tjärn
  Storberget berg   Ol-Ersänget äng
  Storberget berg   Ol-Larsflon myr
  Storberget berg   Ollebacken vägbacke
  Stor-Bergmyren myr   Ormsved skogsområde
  Storbergsloken sank mark   Ormsvedberget berg
  Stor-Bodtjärnbäcken bäck   Ormsvedhöjden höjd
  Stor-Bodtjärnen tjärn   Ormsvedhöjden, se Ormsvedberget berg
  Stor-Bodtjärnen tjärn   Ormsvedtjärnen tjärn
  Stor-Bodtjärnmyren myr   Ormsvedtjärnen tjärn
  Stor-Brattfallet fall   Orrfloarna floar
  Storbutjärnen, se Butjärnen, Stora sjö   Orrflon flo
  Storbäcken bäck   Orrflon, se Fågelleksflon myr
  Stordalen dal   Orrflon myr
  Stor-Drögtjärnen tjärn   Orrholmen holme
  Stor-Falktjärnen tjärn   Orusttjärnen, se Ol-Erstjärnen tjärn
  Storfloberget berg   Otersjöbäcken bäck
  Storflohöjden höjd   Otersjöholmen holme
  Storflohöjden höjd   Otersjömyren myr
  Storflon myr   Otersjön sjö
  Storflon myr   Otersjön sjö
  Storflon myr   Otersjösundet sund
  Storflon myr   Ottersjön, se Uttersjön sjö
  Storflon sank mark   Oxtjärnen tjärn
  Storflon sank mark   Oxögat tjärn
  Storflon sank mark   Oxögat tjärn
  Storflon sank mark   Oxögat tjärn
  Storflon sank mark   Palatset berg
  Storflon sank mark   *Palatstjärnen tjärn
  Storflon sankmark   Pantberget berg
  Storflotjärnen tjärn   Panten odling o slåttesmark
  Storflotjärnen tjärn   Paulunsviken vik
  Storflotjärnen tjärn   Pavlundsviken vik
  Storgiettingen, se Över-Gässlingen sjö   Pellemyren myr
  Storgitzlingen, se Över-Gässlingen sjö   Pellepasset älgpass
  Stor-Gåstjärnen tjärn   Per-Håkansabackarna sluttning
  Stor-Gässlingen sjö   Per-Håkanssonbacken höjd
  Stor-Göktjärnen tjärn   Perkolingen skogsområde
  Storholmen holme   Per-Olovbrännan ägomark
  Stor-Hundsjön sjö   Per-Olov-Englasved skogsmark
  Stor-Långtjärnen tjärn   Persmyren myr
  Stor-Långtjärnen tjärn   Petteränget f.d. slåtter
  Stor-Middagstjärnen tjärn   Petteränget slåtter
  Stormyrbäcken bäck   Porsmyrbäcken bäck
  Stormyrbäcken bäck   Porsmyren myr
  Stormyrbäcken bäck   Porsmyren myr
  Stormyrbäcken bäck   Porsmyrflon myr
  Stormyren myr   Porsmyrflon flo
  Stormyren myr   Pållroten f.d. rot
  Stormyren myr   Ravahålet myr
  Stormyren myr   Rengen sjöar
  Stormyren myr   Rengsbäcken bäck
  Stormyrviken vik   Rengsdrolet slåttmyr
  Storriset skogsterräng   Rengsmyren myr
  Storroten bergsområde   Rengsmyren myr
  Storråkmyren myr   Rengsnäset näs
  Stor-Röbergstjärnen tjärn   Rengstjärnen tjärn
  Storsand strandremsa   Rengsviken vik
  Storselet tjärn   Rengsviken vik
  Stor-Skiftestjärnen tjärn   Rissved skogsområde
  Stor-Stadsmyren myr   Rissvedviken vik
  Stor-Stadstjärnen tjärn   Rosenbäcken bäck
  Storsved terräng   Rosendalen dal
  Stortjärnbäcken bäck   Rosendalen dal
  Stortjärnbäcken bäck   Rosendalen dal
  Stortjärnen tjärn   Rosenlund(höjden) höjd
  Stortjärnen tjärn   Rossjön sjö
  Stortjärnflon sankmark   Rossjöberget berg
  Stortjärnsved skogsterräng   Rossjön tjärn
  Storvikberget berg   Rundeln berg
  Storviken vik   Rundeln berg
  Storviken vik   Rundeln berg
  Storören del av Röringen   Råkbäcken bäck
  ?Stuguberget berg   Råkbäcken bäck
  Stuguberget berg   Råssjön sjö
  Stuguberget berg   Rängarna sjöar
  Stuguberget berg   Rängen, se Stor-Rängen o. Sönner-Rängen sjö(ar)
  Stuguberget berg /Se   Rängen sjö
  Stugubäckflon myr   Rängen, Nordre o Sönnre sjöar
  Stugubäcktjärnen tjärn   Rängsberget berg
  Stugutjärn, Östra tjärn /Se   Rännberget berg
  Stugutjärnbäcken bäck   Röberget berg
  Suartgittingen, se Svart-Gässlingen sjö   Rängsbäcken bäck
  Sudalen bäck   Rängsdalen dalgång
  Sundalshägnen utmark   Rängsdrolet sank dalgång
  Sundalshöjden berg   Rängsmyren myr
  Sundalsknölen berg   Rängsnäset näs
  Sundholmen holme   Rängstjärnen tjärn
  Sundholmen holme /Se   Röberget berg
  Sundsjön sjö /Se   Röberget berg
  Sundsjön sjö   Röbergstjärnen tjärn
  Sundsjön sjö   Röbergstjärnen tjärn
  Sundsjön sjö   Rödflohällorna berg
  Sundsjön sjö   Rödflohällorna bergparti
  Sundsjön sjö /Se   Rödflon flo
  Sundsjöviken vik   Rödflon myr
  Sundsudden udde   Rödflon myr
  Svartbergmyrtjärnen tjärn   Rödmonäset näs
  lilla Svartgeting, se *Svart-Gässlingen, Lilla tjärn   Rödmonäset udde
  Svartgetingen, se Svart-Gässlingen tjärn   Rödmossaflon myr
  Swartgiettingen, se Svart-Gässlingen sjö   Rödmossaflon myr
  Svart-Gässlingen tjärn   Rödmossaflon myr
  Svart-Gässlingen tjärn   Rödmossaflon myr
  Svart-Gässlingen sjö   Rödmossaflon myr
  Svart-Gässlingen sjö   Rönningen f.d. slåtter
  Svart-Gässlingen sjö   Röringen sjö
  *Svart-Gässlingen, Lilla tjärn   Röringen sjö
  Svart-Gässlingstjärnen del av Svart-Gässlingen   Röringen sjö
  Svartråslåtten bergsparti   Röringen sjö
  Svartsved terräng   Röringen sjö
  Svartsved terräng   Röringsberget berg
  Svarttjärnberget berg   Röringsdammet fördämning
  Svarttjärnberget berg   Röringsfloholmen myrholme
  Svarttjärnbäcken bäck   Röringsflon myr
  Svarttjärnbäcken bäck   Röringsflon flo
  Svarttjärnbäcken bäck   Röringsnäset terrängområde
  Svarttjärnbäcken bäck   Röringstjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Röringsån å
  Svarttjärnen tjärn   Röringsån å
  Svarttjärnen tjärn   Röringsån å
  Svarttjärnhalsen sank mark   Rörnäset näs
  Svarttjärnmyren myr   Rörnäset näs
  Svartviken vik   Rörtjärnbäcken bäck
  Svartviken vik   Rörtjärnen, se Lilltjärnen tjärn
  Svartänget sank mark   Rörtjärnen tjärn
  Svartänget myr   Rörtjärnen tjärn
  Svensta terräng   Rörtjärnen tjärn
  Svältsved terräng   Rövhålet myr
  Synkdrolet myr   Salmanbäckmyren myr
  Synkmyren myr   Sandtjärnbäcken bäck
  Synkmyren myr   Sandtjärnen tjärn
  Sågbäcken bäck   Sandtjärnen tjärn
  Sågnäset näs   Sandtjärnen, Lilla tjärn
  Sågselet del av Singån   Saxflon flo
  Sågtjärnen tjärn   Saxflon flo
  Säckenänget terräng   Saxflon myr
  Sönner-Knackåstjärnen tjärn   Saxflotjärnen tjärn
  Sönner-Rängen sjö /Se   Saxflotjärnen tjärn
  Sönnersved terräng   Saxflotjärnen myrtjärn
  Sörviken vik   Sefastsved skogsområde
  Sörviken vik   Sefastsved skogsområde
  Sörviken vik /Se   Signalshägnen ägomark
  Sörviksbodarna terräng   Singåbackhöjden höjd
  Sörviksflon myr   Singåbackhöjden bergsträckning
  Sörviksnäset näs   Singån å
  Sörvikstjärnen tjärn   Singån å
  Sörviksudden udde   Sjödammet fördämning
  Sörviksån å   Sjögatan väg
  Sörviksån å   Sjögärdet terrängområde
  Sörviksån å /Se   Sjötorget vattningsplats
  Sörvikån å /Se   Skalberget berg
  Tallflon myr   Skalbergstjärnarna tjärnar
  Tamnsiön, se Tavnäsviken vik   Skalbergstjärnarna tjärnar
  Tavnässjön sjö /Se   Skallberget berg
  Tavnässjön del av Revsundssjön   Skallen höjd
  Tavnäsnäset näs   Skallen höjd
  Tavnäsviken vik   Skallen berg
  Tavnäsviken vik   Skallen berg
  Tavnäsviken vik   Skallkyrkan klyfta
  Tavnäsviken vik /Se   Skallkyrkan grotta
  Tavnäsänge änge /Se   Skalltjärnen tjärn
  Tavnäsänget ängsmark /Se   Skallutberget berg
  Tjuvmyren myr   Skarpnäset näs
  Tjärnmyren myr   Skatanäset udde
  Tjärndalshöjden höjd   Skatanäset näs
  Tjärnslåttberget berg   Skatanäset udde
  Tjärnslåtten utmark   Skatanäset näs
  Tjärnströmmen sund   Skattemyren myr
  Tjärnsved åker   Skautberget, se Slåttermyrhöjden berg
  Torsängberget berg   Skautbäcken, se Skauttjärnbäcken bäck
  Torsängberget berg /Se   Skautmyren myr
  Torsängsflon myr   Skautmyren myr
  Torsängviken vik   Skauttjärnbäcken bäck
  Trehörningstjärnen tjärn   Skauttjärnen tjärn
  Trehörntjärn tjärn /Se   Skavarhöjden, se Gnagarhöjden höjd
  Trollkäringsflohöjden höjd   Skellbrejbäcken bäck
  Trollkäringsflon sank mark   Skellbrejbäcken bäck
  Trättmyran myr /Se   Skellbrejen sjö
  Tuss-Regälmyren myr   Skellbrejen sjö
  Tuvmyren myr   Skellbrejen sjö
  Tuvmyrtjärnen tjärn   Skellbrejen sjö
  Tvärhagamyren myr   Skellbrejflon flo
  Tågfloberget berg   Skellbrejflon myrodling
  Tågflon sank mark   Skellbrejholmen holme
  Tössänget terräng   Skellbrejholmen holme
  Undunsberget berg   Skellbrejnäset näs
  Ut-på-kälen utmark /Se   Skellbrejsanden vik
  Uttersjön sjö   Skidtjonarnäset näs
  Valleberget berg   Skidtjanarnäset udde
  Valleberget berg   Skidtjanarnäset udde
  Vallarna terräng   Skiftesberget berg
  Vargtjärnarna tjärnar   Skiftesbäcken bäck
  Vargtjärnflon sankmark   Skiftesbäcken bäck
  Vikholmen holme   Skiftesbäcken bäck
  Vikhägnen terräng   Skiftesbäcken bäck
  Vikänget äng   Skiftesdalen dal
  Vinbärsmyran sank mark   Skiftesdalen dal
  Vindandstutnäset näs   Skiftesgrindbacken landsvägsbacke
  Vindberget berg   Skiftesmyren myr
  Vindtjärn, se *Huinen sjö   Skiftesmyren myr
  Vindtjärnen tjärn   Skiftessveden skogsmark
  Vindtjärnen tjärn   Skiftestjärnbäcken bäck
  Vinterstadviken vik   Skiftestjärnen tjärn
  Vintertjärnen tjärn   Skiftestjärnen tjärn
  Vintertjärnen tjärn   Skiftestjärnen tjärn
  Vintertjärnen tjärn   Skiftestjärnen tjärnar
  Vintertjärnen tjärn   Skiftestjärnen tjärn
  Vintertjärnen tjärn   Skiftestjärnen tjärn
  Vintertjärnflon myr   Skiftestjärnen tjärn
  Vitberget berg   Skinnarängena äng
  Vitberget berg   Skinnarängena f.d. slåtter
  Vitmossaberget berg   Skinnarängena f.d. slåtter
  Vitmossatjärnen tjärn   Skinnarängesviken vik
  Vittberget berg   Skinnarängesviken vik
  Vågen sank mark   Skinnlösmyren myr
  Vålsjöberget berg   Skorven myr
  Vålsjön sjö   Skorven tjärn
  Vångsnäset näs   Skorven tjärn
  Vänskapsholmen holme   Skorvmyrberget berg
  Värsjöberget berg   Skorvmyren myr
  Värsjöberget berg   Skorvmyren myr
  Värsjöbäcken bäck   Skottfriänget f.d. slåtter
  Värsjöbäcken bäck   Skrabbingsberget berg
  Värsjön, Västra sjö   Skravelbäcken bäck
  Väster-Andsjön sjö   Skraveldalen dal
  Väster-Bergmyren myr   Skravelsvedgatan stig
  Väster-Stugutjärnen tjärn   Skrikstjärnen tjärn
  Väster-Svarttjärnen tjärn   Skrikstjärnsbäcken bäck
  Väster-Tranatjärnen tjärn   Skripan myr
  Västgårdsviken vik   Skripan myr
  Västpåmyren myr   Skripan myr
  Ysma, se ?Ismunden sjö   Skripflon myr
  ÿttergietting, se Ytter-Gässlingen sjö   Skripmyren myr
  Ytter-Gässlingen o. Över-Gässlingen sjöar   Skrivarhägnen ägomark
  Ytter-Gässlingen sjö   Skrivarhägnen gärde(?)
  Ytter-Gässlingen sjö   Skvadronsflon myr
  Åberget berg   Skvadronsflon flo
  Åholmen holme   Skvadronsloken tjärn
  Åmyren myr   Skvadronsänget f.d. slåtter
  Åsberget berg   Skålbergstjärnarna, se Skalbergstjärnarna tjärnar
  Åselberget berg   Skållstaberget berg
  Åselet tjärn   Skånkgrubbdalen dal
  Åselmyren myr   Skånkgrubban sänka
  Åsänget myr   Skånkgrubbdalen dalgång
  Åtjärnbäcken bäck   Skäftesflon flo
  Åtjärnen tjärn   Skäftesflon myr
  Åtjärnmyren myr   Skäftesflon myr
  Åviken vik   Sköleberget berg
  Åängena sank mark   Sköleberget berg
  *Äggsjön sjö   Skölemyren myr
  Älgflon sankmark   Skölemyren odling
  Älgflotjärnen tjärn   Skötarna skogstrakt
  Älgknulen berg   Sköutarna höjder
  Älgloken tjärn   Skötberget, se Slåttermyrhöjden höjd
  Ängena terräng   Skötmyren myr
  Äpplingsberget berg   Sköutmyren myr
  Äpplingsberget berg   Sköttjärnen tjärn
  Önarna åker   Sköuttjärnen tjärn
  Örabäcken bäck   Slipstolbäcken bäck
  Öratjärnen tjärn   Slipstolbäcken bäck
  Öratjärnflon myr   Slumphålet tjärn
  Örebäcken bäck   Slåttmyren myr
  Öresved terräng   Slåttmyren myr
  Öresvedberget berg   Slåttmyrhöjden berg
  Öretjärnen tjärn   Slåttmyrängena f.d. myrslåttrar
  Örnfloberget berg   Slåttjärnbäcken bäck
  Östbyberget berg /Se   Slåttjärnen tjärn
  Östby-Noren del av sjö   Slåttjärnen tjärn
  Öster-Andsjön sjö   Slåttjärnen tjärn
  Öster-Bergmyren myr   Slåttloken tjärn
  Öster-Bergmyren myr   Slåttmyrbäcken, se Bäcktjärnbäcken bäck
  Öster-Skalbergstjärnen tjärn   Slåttmyren myr
  Öster-Stugutjärnen tjärn   Slåttmyrhöjden höjd
  Öster-Svarttjärnen tjärn   Slåttjärnberget berg
  Öster-Tranatjärnen tjärn   Slåttjärnloken tjärn
  Öster-Värsjön sjö   Smedjehögen näs
  Östisjön del av Binnsjön   Småfloarna floar
  Över-Gässlingen sjö   Småfloarna myrar
  Över-Gässlingen o. Ytter-Gässlingen sjöar   Småfloarna myrar
  Över-Gässlingen sjö   Småflobäcken bäck
  Övermyren myr   Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnarna tjärnar
      Småtjärnberget berg
      Småtjärnfloarna myrar
      Småtjärnflon flo
      Småtjärnknulen höjd
      Småtjärnknulen höjd
      Småsveden skogsmark
      Småvålarna slåttermark
      Snasen höjd
      Snasen berg
      Snasen berg
      Snashöjden bergssluttning
      Snejberget berg
      Snollänget slåttermark
      Snusbacken höjd
      Snusbacken höjd
      Snäckrostjärnen tjärn
      Sotsved f.d. odling
      Spelflottaviken vik
      Stadsmyrberget berg
      Stadsmyren myrar
      Stadsmyrhögen myr
      Stadstjärnberget berg
      Stadstjärnbäcken bäck
      Stadstjärnen tjärnar
      Stadstjärnen tjärn
      Stadstjärnsveden skogstrakt
      Stalltjärnen, Stora o Lilla tjärnar
      Stamberget berg
      Stamn myr
      Stamn tjärn
      Stamn slåtter
      Stamn myr
      Stamn tjärn
      Stamnsved skogsmark
      Stamnsved sankmark
      Stamnäsnäset näs
      Stenbittjärnbäcken, Långflobäcken bäck
      Stenbittjärnbäcken bäck
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stendrolet myr
      Stenhammaren stenknöl
      Stenholmen holme
      Stenmyren myr
      Stenmyren myr
      Stennäsen näs
      Stennäset udde
      Stennäset näs
      Stennäset udde
      Stensved skogsområde
      Stenvattsbäcken, se Hällvattsbäcken bäck
      Stockflobäcken bäck
      Stockflon myr
      Stolpängesbacken vägbacke
      Stolpänget slåtter
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storbergsloken tjärn
      Stor-Bergmyren myr
      Stor-Bergmyren myr
      Stor-Björntjärnen tjärn
      Storbodtjärnmyren myr
      Stor-Brattfallet fall
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Stordalen dal
      Stordalen dalgång
      Stor-Drögtjärnen tjärn
      Stor-Falktjärnen, se Falktjärnen tjärn
      Storfloberget berg
      Storfloberget berg
      Storfloberget berg
      Storflohällorna berg
      Storflon flo
      Storflon myr
      Storflon flo
      Storflon myr
      Storflon flo
      Storflon flo
      Storflon flo
      Storflon flo
      Storflon flo
      Storflon myr
      Storflon myr
      Storflon flo
      Storflon myr
      Storflotjärnen tjärn
      Storflotjärnen tjärn
      Storflotjärnen tjärn
      Storflotjärnen tjärn
      Storgranviken vik
      Storgranviken vik
      Stor-Gåstjärnen, se Gåstjärnen tjärn
      Stor-Gässlingen sjö
      Stor-Gässlingen sjö
      Stor-Göktjärnen tjärn
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storhällviken vik
      Stor-Knackåstjärnen tjärn
      Stor-Knackåstjärnen tjärn
      Storlångtjärnberget berg
      Stor-Långtjärnen tjärn
      Stor-Middagstjärnen tjärn
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrviken vik
      Stornäset näs
      Storriset skogsområde
      Storriset skogsområde
      Storroten skogstrakt
      Storråkmyren myr
      Stor-Rängen sjö
      Stor-Röbergstjärnen tjärn
      Stor-Röbergstjärnen tjärn
      Storsanden vik
      Storsanden strandområde
      Storsjön del av sjö
      Storsjön sjö
      Stor-Skiftestjärnen tjärn
      Stor-Stadstjärnen tjärn
      Stor-Stadstjärnen tjärn
      Storsved skogsområde
      Storsved skogsområde
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen, se Knackustjärnarna tjärn
      Stortjärnsbäcken bäck
      Stortjärnsved skogsområde
      Storvikberget berg
      Storvikberget berg
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storåsberget berg
      Storåsen ås
      Storön, se Digerön ö
      Storören grund
      Storören grund
      Strindbergshägnen äng(?)
      Strupen myrhals
      Strömmen del av Bogsjöån
      Stuguberget berg
      Stuguberget berg
      Stuguberget berg
      Stugubäcktjärnen tjärn
      Stugubäcktjärnen tjärn
      Stugubäcktjärnflon flo
      Stugutjärnen tjärnar
      Stugutjärnsbäcken bäck
      Sturepasset älgpass
      Sudalen dal
      Sudalen dalgång
      Sudalshöjden höjd
      Sudalshöjden berg
      Sudalsviken vik
      Suggan sten
      Sundahlshägnen gärde(?)
      Sundalshägnen ägomark
      Sundalsknulen höjd
      Sundahlsviken vik
      Sundet sund
      Sundholmen holme
      Sundholmen holme
      Sundsjön sjö
      Sundsjöviken, se Gålesåviken vik
      Sundsjöåsen, se Kattjärnberget berg
      Sundsudden udde
      Svartbergmyrtjärnen, se Bergmyrtjärnarna tjärn
      Svartbergstjärnen, se Bergmyrtjärnarna tjärn
      Svart-Gässlingen sjö
      Svart-Gässlingen sjö
      Svartgässlingsbäcken bäck
      Svartgässlingstjärnen tjärn
      Svart-Gässlingstjärnen tjärn
      Svartmärren odling
      Svartsved skogsmark
      Svarttjärnberget berg
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnbäcken, se Svarttjärn(s)bäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärnar
      Svarttjärnen tjärnar
      Svarttjärnhalsen terrängområde
      Svarttjärn(s)bäcken bäck
      Svartviken vik
      Svartåsberget, se Storåsberget berg
      Svartänget äng
      Svedviken vik
      Sven-Petterodlingarna odlingar
      Svensta f.d. odling
      Svinhårmyren myr
      Synkmyren myr
      Synkmyren myr
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågselet lugnvatten
      Sågtjärnen tjärn
      Sönnansjön, se Sönnomsjön f.d. slåtter
      Sönner-Rängen sjö
      Sönnerst-Drögtjärnen tjärn
      Sönnomsjön f.d. slåtter
      Sörmarken skogsmark
      Sörviken vik
      Sörviknäset näs
      Sörviksbodmyren myr
      Sörviksflon flo
      Sörviksflon myr
      Sörviksnäset näs
      Sörvikån å
      Tallflon myr
      Tarmsved skogsmark
      Tavnäsnäset näs
      Tavnäsnäset näs
      Tavnässjön sjö
      Tavnässved skogsmark
      Tavnässvederna skogsområde
      Tavnäsviken vik
      Värsjön sjö
      Tavnäsviken vik
      Tavnäsviken vik
      Tjockrån skogsområde
      Tjulberg ägomark
      Tjulberg ägomark
      Tjulbergssved ägomark
      Tjymyren myr
      Tjuvmyren, se Kymyren myr
      Tjärnbyttan tjärn
      Tjärnbyttan tjärn
      Tjärnbyttan, se Kärnbyttan tjärn
      Tjärndalen dal
      Tjärndalshöjden höjd
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen, se Upp-i-tjärnen tjärn
      Tjärnen, se Björsjötjärnen tjärn
      Tjärnen ovan berget tjärn
      Tjärnen ovan berget tjärn
      Tjärnen-ovan-berget tjärn
      Tjärnen-upp-i-här, se Upp-i-tjärnen tjärn
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnslåttberget berg
      Tjärnslåtten slått
      Tjärnslåttberget berg
      Tjärnslåtten ägomark
      Toberget berg
      Torsängberget berg
      Torsängviken vik
      Tranatjärnen, Östra o. Västra tjärnar
      Tregolvsflon myr
      Trehörningstjärnen tjärn
      Trehörningstjärnen tjärn
      Trehörningstjärnen tjärn
      Tunarna åker
      Tussregälmyren myr
      Tuss-Regälmyren myr
      Tuvmyren myr
      Tuvmyren myr
      Tuvmyrtjärnen tjärn
      Tuvmyrtjärnen tjärn
      Tuvmyrtjärnen tjärn
      Tvärberget berg
      Tågfloberget berg
      Tågflon tjärn
      Tågflon flo
      Undromsberget berg
      Undunsberget berg
      Undunsberget berg
      Undunsänget äng
      Upp-i-tjärnen tjärn
      Upp-i-tjärnen, se Tjärnen tjärn
      Upp-i-tjärnen, se Tärnen-ovan-berget tjärn
      Upp-i-tjärnen, Upp-med-tjärnen, se Väst-i-tjärnen tjärn
      Upp-i-tjärnen tjärn
      Uppe-med-tjärnen, se Upp-i-tjärnen tjärn
      Uppmarken höjd
      Upp-med-tjärnen, se Tjärnen-ovan-berget tjärn
      Ut-på-Kälen skogtrakt
      Uttersjöbäcken bäck
      Uttersjöholmen holme
      Uttersjön sjö
      Uttersjön sjö
      Uttersjön, se Otersjön sjö
      Uttersjösundet sund
      Uttersjötjärnen tjärn
      Valhall f.d. slått
      Valhallbacken landsvägsbacke
      Vallarna slåttermark
      Vallbäcken bäck
      Valleberget berg
      Vamholmen myrholme
      Vargtjärnarna tjärnar
      Vargtjärnen tjärn
      Vargtjärnen tjärn
      Vargtjärnflon myr
      Vikholmen holme
      Vikänget slåtter
      Vikänget äng
      Vinbergsmyren myr
      Vinbärsmyran myr
      Vindanstunäset näs
      Vindandstutnäset udde
      Vindandstutnäset udde
      Vindberget berg
      Vindberget berg
      Vindberget berg
      Vindbergsvägen stig
      Vindtjärnen tjärn
      Vindtjärnen tjärn
      Vindtjärnen tjärn
      Vindtjärnen tjärn
      Vinterstadviken vik
      Vintertjärnen tjärn
      Vintertjärnen tjärn
      Vintertjärnflon myr
      Vitberget berg
      Vitmossatjärnen tjärn
      Vitmossatjärnen tjärn
      Vittberget berg
      Vitberget berg
      Vitberget berg
      Vålsjöberget berg
      Vålsjön sjö
      Våmmholmen holme
      Vångsnäset näs
      Vägsved skogstrakt
      Vänskapsön holme
      Värmland odlingar
      Värsjöberget berg
      Värsjöberget berg
      Värsjöbäcken bäck
      Värsjöbäcken bäck
      Värsjöflon flo
      Värsjön sjö
      Värsjön sjö
      Värsjön sjö
      Värsjön sjöar
      Värsjön, Västra, se Väster-Värsjön sjö
      Värsjön sjö
      Västerbergmyrbäcken bäck
      Västerstberget berg
      Väster-Stugutjärnen tjärn
      Väster-Värsjön sjö
      Västersttjärnen, se Gåstjärnarna tjärn
      Västihägnen ägomark
      Väst-i-tjärnen, se Gårdstjärnen tjärn
      Väst-i-tjärnen tjärn
      Västiåsen ägomark
      Västpåmyren slåttermark
      Ytter-Gässlingen sjö
      Ytter-Gässlingsdammet fördämning
      Åberget berg
      Åberget berg
      Åbron vägbro
      Åböjet åkrök
      Åholmen holme
      Åmyren myr
      Åmyrnäset näs
      Åsberget berg
      Åsberget berg
      Åselberget berg
      Åselberget berg
      Åselet spakvatten
      Åselet lugnvatten
      Åselet, Stora o Lilla spakvatten
      Åselmyren myr
      Åtgroddtjärnen tjärn
      Åtjärnberget berg
      Åtjärnbäcken bäck
      Åtjärnbäcken bäck
      Åtjärnen tjärn
      Åtjärnen tjärn
      Åtjärnen tjärn
      Åtjärnmyren myr
      Åtjärnmyren myr
      Åänget slåttermark
      Älgflohålen sankmark
      Älgflon flo
      Älgflon myr
      Älgflotjärnen tjärn
      Älgknulen höjd
      Älgknulen höjd
      Älgloken tjärn
      Älgloken tjärn
      Ängeshagen skiljehage
      Ängeslandet slåttermark
      Äpplingsberget berg
      Äpplingsberget berg
      Önarna f.d. slåttesmark
      Örabäcken bäck
      Örabäcken bäck
      Öratjärnen tjärn
      Öratjärnen tjärn
      Öratjärnen tjärn
      Öratjärnen tjärn
      Öratjärnflon myr
      Öratjärnsbäcken bäck
      Örebäcken bäck
      Örebäcken bäck
      Ören grund
      Öresved slått
      Öresved skogsområde
      Öresvedberget berg
      Öretjärnbäcken bäck
      Öretjärnen tjärn
      Örnfloberget berg
      Öretjärnen tjärn
      Östbynoren, se Noren sjö
      Östby-Noren sjö
      Öster-Stugutjärnen tjärn
      Östersttjärnen, se Knackustjärnarna tjärn
      Östibäcken bäck
      Östisved ägomark
      Östsjön sjö
      Över-Gässlingen sjö
      Övermyren myr
      Övermyren myr
      Övermyren myr
      Överströmmen strömdrag
      Övre högen berg

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.