ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fors socken : Jämtlands östra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 294 Naturnamn : 1323 Bebyggelsenamn : 283 Naturnamn : 1250
Fors sn Abborrtjärnbrännan skogsmark Fors sn sn Abborrtjärnbäcken bäck
Fors socken Abborrtjärnbäcken bäck Fors sn Abborrtjärndammet fördämning
Fors sn Abborrtjärnen tjärn Fors socken socken Abborrtjärnen tjärn
Fors socken Abbortjärnmyran myr Forsbo inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Fors sn Abborrtjärnåsen berg Gussjöborna inbyggarbeteckning Abborrtjärnflon sankmark
Fors sn Amerika strand ravasar inbyggarbeteckning Abborrtjärnmyren myr
Fors socken Annfinnberget berg Anders-Jons gd Abborrtjärnrännan timmerränna
Fors sn Annfinnmyran myr Annedal lht Abborrtjärnåsen skogås
Fors socken Antonflon myr Backbergsbodarna fäbodar Abborrtjärnåsen berg
Fors sn Baptistudden udde Backen gård Allmänningen fiske
Fors sn Bastuudden udde Bengtssonstorpet, se Jöns-Bengts torp Allmänningskvisseln fiske
Fors sn Bastuuddmyran myr Bergebodarna fäbodar Amerika nyodling
Fors sn Benmanshögen ätthög /Se Bergebodarna f.d. fäb., nu skogsmark Amerika odling
Fors sn Benmanshögen förr gravhög /Se Bergen bebyggelse Anders-Jonsgärdan ägomark
Fors sn.? Benmanshögen gravhög /Se Berget gård Anfinnberget berg
Fors sn Bergebodarna skogsmark Bispfors poststation Annfinnberget berg
Fors sn Bergen berg Bispfors postexpedition Annfinnmyran myr
Fors socken Berglindsudden udde Bispgården by Antedalen dalgång
Fors sn Bikuören grusbank? Bispgården postexpedition Antonflon myr
Fors sn Billa kiärn, se Billartjärnen tjärn Bispgårdsbodarna fäbodar Backabäcken bäck
Fors sn Billa myran, *Billarmyran myr Bispgårdsborna inbyggarbeteckning Baptistudden udde
Fors sn *Billarmyran myr Bispgårdsbodarna f.d. fäb., nu skogsmark Bastunacken strömnacke
Fors sn Billtjärnen tjärn Bispgårdslandet by Bastuudden udde
Fors socken Billartjärnen tjärn Björnbergsbodarna fäbodar Bastuudden udde
Fors sn Billartjärnen tjärn Björnberget torp Bastuudden udde
Fors socken Billartjärnen tjärn Björnbergsbodarna f.d. fäb. *Bentjänget slåtter(?)
Fors sn Billartjärnen tjärn Björnbergsbodarna fäb. Berge-Hanne ägomark
Fors sn Billatiern, se Billartjärnen tjärn Björnbergsbodarna fäb. Bergeodlingen ägomark
?Fors sn Billkälen sluttning /Se Blomkvistgärdan f.d. soldattorp Bikuören stenstrand
Fors sn Biltjärn Saknas Bockeltorpet torp Bikuören strandområde, fiske
Fors sn Bispgårdsbodarna skogsmark Bodinstorpet torp Billkälen skogtrakt, sluttning
Fors sn Bispgårdsstorflon sankmark Brattmyrbodarna fäbodar Billtjärnen tjärn
Fors sn Bispgårds-Storflon myr Brattmyrbodarna fäb. Bispgårdsberget berg
Fors sn Bispgårdsviken vik Brunnshålet ödetorp Bispgårdsmyren myr
Fors sn Bispgårds-Villingarna myr Brännan gd Bispgårdsstorflon sankmark
Fors sn Bjurstrandbäcken bäck Brännlundstorpet tp Bispgårdssvartabborrtjärnen tjärn
Fors sn Bjurstrandbäcken bäck Brännorna bebyggelse Bispgårdsvillingarna slåttermark
Fors sn Bjälkmyrbäcken bäck Burmanstorpet t. Bjurstrandbäcken bäck
Fors sn Björkbäcken bäck Byborna inbyggarbeteckning Bjurstrandbäcken bäck
Fors sn Björnberget berg Byn by Bjurstrandbäcken bäck
Fors sn Björnberget berg Bäckänget gd Björnberget berg
Fors sn Björnberget berg Böle by Björnberget berg
Fors sn Björnberget berg Bölesarna inbyggarbeteckning Björnberget berg
Fors sn Björnbergsbäcken bäck Böles-Kilen bydel Björnberget berg
?Fors sn /Se Björnbergsbäcken bäck Digelemmen fäbodar Björnberget berg
Fors sn Björnbäcken bäck Digerlemmen gård Björnberget berg
Fors sn Björndalen dal Digerlemmen gd Björnberget berg
Fors sn Björnhålet nedsänkning i terrängen Duvslätten lht Björnbergsbäcken bäck
Fors sn Björnremmen skogsmark Duvåkern lht Björnbäcken bäck
Fors sn Björnänget ängsmark Ede, se 1-9 Västerede by Björndalen dalgång
Fors sn + Blafinnes thiorn gränsmärke, tjärn /Se Ede, se Västerede by Björnedet udde
Fors sn Bláfinnstjörn (Blåfinntjärn) tjärn /Se Edemoarna bebyggelse Björnedet bakvatten
Fors sn + Blafinnungs tiorn gränsmärke, tjärn /Se Edes-Gammelbodarna fäbodställe Björnmyran myr
Fors sn Blicktjärnen tjärn Edesmoarna bebyggelse Björnremmen ås
Fors sn Blåbärhöjden höjd Edset tastageplat. Björnremmen ås
Fors sn Blåbärmyran myrmark Edsgammalbodarna fäbodar Björnänget slåttermark
Fors sn Blåfinnmyran myr Engströmstorpet ödetorp Blockesbäcken bäck
Fors sn Blåfinnestjärn Saknas Erik-Ers ödetorp Blomsteränget slåttermark
Fors sn Blåfinntjärn tjärn Falktorpet ödetorp Blåbärmyren myr
Fors sn Blåfinntjärnen tjärn Fanbergstorpet t. Blåfinntjärnen tjärn
Fors sn ?Blåfinntjärnen tjärn /Se Flakabacken fäbodar Blåkvisseln älvgren
Fors sn ?Blåfinntjärnen tjärn /Se Flakabacken fäbodställe Bockbladhöjden berg
Fors sn Blåfinntjärnen tjärn Flobergsgården gård Bockbrännan skogstrakt
Fors sn *Blåfinntjärnen gränstjärn Flomyren bebyggelse Bocktorpberget berg
Fors sn Blåfinntjärnen tjärn Forsen, se Oppi forsen hmd Bodbäcken bäck
Fors sn Blåfinntjärnen tjärn Forsstranden bebyggelse Bodbäcken bäck
Fors sn *Blåfinntjärnen tjärn Forsstranden bebyggelse Bodflon sankmark
Fors sn Blåfinntjärnen tjärn Frisksvedjan torp Bodflon myr
Fors sn +Blåfindkiern = Blåfinnstjärn tjärn Fångsjöbacken gårdar Bodmyran myr
Fors sn +Blåfinnetjärn tjärn /Se Gammalbodarna fäbodar Bodmyren myr
Fors sn ?Blåfinntjärnen tjärn Gammelbodarna lht, och fäbodar Bodmyrbrännan skogsområde
Fors sn ?Blåfinntjärnen tjärn Gammalbodarna fäbodar Bodtjärnen tjärn
Fors sn ?Blåfinntjärnen tjärn /Se Gammelbodarna fäb. Boggbrännan, se Båggbrännan. skogsområde
Fors sn Blåfinntjärn tjärn /Se Gammel-Gussjö gd Bollflon sankmark
Fors sn ?Blåfinntjärnen tjärn /Se Gammel-Nygården f.d. gd Bomtjärnen tjärn
Fors sn Blåfinnetjärn = Fängelsjön? sjö /Se Grubban gd Bomtjärnen tjärn
Fors sn Blåfinntjärnen tjärn /Se Gruvberget bebyggelse Bomyran (?) myr
Fors socken ?Blåfinntjärnen tjärn /Se Gruvberget bebyggelse Bondängesberget sandnipor
Fors sn ?Blåfinntjärnen tjärn /Se Gussjölandet by Bondängesdalen dal
Fors sn /Se Blåfinntjärnen tjärn /Se Gussjöudden gd Bondängesvarpet notvarp
Fors sn /Se Blåfinntjärn tjärn /Se Gålkläpp(s)backen gd Bondängesören grusbank
Fors sn /Se Blåfinntjärnen tjärn /Se Haget gd Bondänget slåtter
Fors sn /Se Blåfinntjärn tjärn /Se Hannes gd Bondänget slåtter
Fors sn /Se Blåfinnstjärn tjärn /Se Hanngrenstorpet ödetorp Bolundsgrundet grund
Fors sn /Se Blåfinntjärn (Bláfinnstjörn) tjärn /Se Holmen gd Borgen berg
Fors sn /Se Blåfintierna, se Blåfinntjärnen tjärn Holmen stuga Borgen terrängformation
Fors sn /Se Bockbladhöjden höjd Holmsta gård Brattmyrbodbäcken bäck
Fors poststation /Se Bocktorpberget berg Holmsta gd Brattmyrbodbäcken bäck
Fors sn /Se Bodbäcken bäck Holmsta gd Brattsvedjan terrängområde (skogsmark)
Fors sn /Se Bodflon myr Holmsta gd Brattsvedjan terrängområde (skogsmark)
Agi Saknas Bodflon myr Holmsta gd Brudbäcken bäck
?Backen gård Bodflon myr Häbbersbacken lht Brännvinsbäcken bäck
?Berget gård Bodmyran myr Häbbersjöhöjden gård Brännvinsbäcken bäck
Bispgården by Bodmyrbrännan skogsmark Häbbersjöhöjden f.d. gd Brännåsbäcken bäck
Bispgården by /Se Bodtjärnen tjärn Högdabodarna fäbodar Brännåsen skogshöjd
Bispgården by Boggbrännan skogsmark Högdabodarna fäbodställe Brännåsmyren myr
Bispgården by Bomtjärnen tjärn Höglinstorpet torp Brännåstjärnen tjärn
Bispgården by Borgen skogsmark Högåsen förr gård Brännåstjärnen tjärn
Bispgården by Borgen höjd Högåsen f.d. gd Brännåstjärnen tjärn
Bispgården by Brattmyrbodbäcken bäck Högåsen lhtr By-Storflon myr
Bispgården by Brattsvedjan skogsmark Höjdabodarna fäbodar Byströmstjärnarna tjärnar
Bispgården by Brokskinnmyran myr Innerstugorna hmd Byxfloarna sankmarker
Bispgården by Brännvinsbäcken bäck Innerstuguhemmanet gård Byxflobäcken bäck
Bispgården by Brännåsbäcken bäck Jättes lht Byxflohöjden berg
Bispgården by Brännåsbäcken bäck Jöns-Bengts tp Byxmyren myr
Bispgården by Brännåsen ås Kilen bebyggelse Båggbrännan skogsmark
Bispgården by Brännåsen ås Klippen f.d. fäb. Båggbrännan skogsområde
Bispgården by Brännåsmyran myr Klämmesgården gd Bången notvarp
Bispgården samhälle /Se Brännåstjärnen tjärn Klängtorpet t. Bångforsen fors
Bispgården by /Se Bullen holme Korsåmoarna inbyggarbeteckning Bångforsen fors
Bispgården poststation /Se By-Storflon myr Korsåmoarna = Korsåmon by Bångören stenstrand
Björnberget gd /Se By-Storflon myr Korsåmon by Bångören grusbank
Bode Saknas /Se By-Storflon myr sKvarnbacken bebyggelse Bångören grusbank
Bullergården gd /Se Byströmssmåtjärnarna tjärnar Kvarnbacken bebyggelse Båthusholmen holme
Byn by Byxfloarna sankmark Kvarnbacken bebyggelse Båthusviken vik
Byn by Byxflobäcken bäck Kånksvedjan torp Båthusviken vik
Byn by Byxflobäcken bäck Kämpensborg gårdar Bäckemyrhöjden berg
Byn by Byxflohöjden höjd Kämpensborg bebyggelse Bärflon sankmark
Byn by Byxflohöjden höjd Kämpensborg bebyggelse Bäverbäcken bäck
Byn by Byxmyran myr Kämpensborgsborna inbyggarbeteckning Bäverhushöjden berg
Byn by Bången höjd Kämptorpet ödetorp Bölesberget berg
Byn by Bångforsen fors /Se Langbacken gd Böleskvisseln älvarm, fiske
Byn by Båthusudden udde Lilldigerlemmen fäbodar Böxforsen fors o. fiske
Byn by Båthusviken vik Lill-Digerlemmen f.d. fäb. Böxsvedjan slåtter
Byn by Bäckemyrbäcken Saknas Lill-Digerlemsågen f.d. såg Dalakarlsmon tallmo
Byn by Bänkmyran myr Lisa-Lenatorpet ödetp, numera skogsmark Dalen dalsänka
Byn by Bärflon myr Lokarna gård Dalsberget berg
Byn by Bäverbäcken bäck Lokarna bebyggelse Dalsberget berg
Byn by Bäverbäcken bäck Lokänget t. Dalsbäcken bäck
Byn by Bäverhushöjden höjd Lundagård lht Dalsflon sankmark
*Bynd, se Byn Saknas Bäverhushöjden höjd Långbodarna fäbodar Dalsflon sankmark
Byn by /Se Böleforsen fors /Se Långliden bebyggelse Dalstjärnen tjärn
?Böle by Bölesberget berg Långsjönäsbodarna, se Näsbodarna Saknas Dammet myr
Böle by Bölesbäcken bäck Långsjönäset by Dammet fördämning
Böle by Bölesbäcken bäck Långtjärnbodarna fäbodar Dammholmen holme
Böle by Böxelforsen fors Långtjärnbodarna fäb. Daskdalen dal
Böle by Böxelforsen fors Lämmråkojan skogskoja Daskdalen dal
Böle by Dalkarlsmon mo Lötarna gårdar Digerlemsbäcken bäck
Böle by Dalsberget berg Lötarna bebyggelse Digerlemsfloarna sankmarker
Böle by Dalsbäcken bäck Löten gård Digerlemsfloarna myrar
Böle by Dalsflon sankmark Magnusberget t. Digerlemssjöarna sjöar
Böle by Dalsflon myr Malmsjön gårdar Digerlemsjön, L. St., se Lill-och- Stordigerlemmen sjöar
Böle by Dalsmyran myr Malmsjön bebyggelse Digerlemssjön, Lilla sjö
Böle by Dalstjärnen tjärn Moarna by Digerlemssjön, Stora sjö
Böle by /Se Dammet fördämning Moarna bebyggelse Digerlemstjärnen tjärn
Böle byar /Se Dammholmen holme Moarna, se Edemoarna bebyggelse Djupdalen dalgång
*Dræng Saknas Danielmyran myr Moarna inbyggarbeteckning Djupdalen dal
*Dräng Saknas Danielådammet fördämning Moarna, se Edesmoarna bebyggelse Där i dammet sankmark
Ede by? Dansk slätten slätt /Se Mobodarna fäb. Döda fallet naturformation
Ede by? Dansk-slätten slätt /Se Mosvedjorna gård Eberhålet myr
Ede by Daskbäcken bäck Mosvedjorna gd Edesvillingarna sankmark
Ede by /Se »L: Degerlemb-n», se Digerlemmen, Lilla sjö Mörtsjöborna inbyggarbeteckning Edset f.d. landningsplats, strandområde
Ede by »St: Degerlembe-», se Digerlemmen, Stora sjö Mörtsjön by Edset f.d. landningsplats, strandområde
Ede by? Digerlemmen strand Mörtsjön bebyggelse Edsetbäcken bäck
Ede by Digerlemmen, Lilla sjö Nacken färjställe Edesgammelbodvägen stig
Ede by Digerlemmen, Lilla sjö Nordlanderstorpet avs. E(d)smyrorna myrområde
Ede by Digerlemmen, Lilla sjö Norrbacken gård Edssjöarna sjöar
Ede by Digerlemmen, Lilla sjö Norrbacken gd *Edsänget slåtter(?)
Ede by Digerlemmen, Stora sjö Nybodarna fäbodar Edsören grusbank
Ede by Digerlemmen, Stora sjö Nybodarna fäbodar Eldbodholmen myrholme
Ede by Digerlemmen, Stora sjö Nybodarna fäb. Eldholmen, se Eldbodholmen. myrholme
Ede by Digerlemmen, Stora sjö Nybodarna fäbodar Eldsjöbrännan skogsområde
Ede by /Se Digerlemmen, Stora sjö Nybodarna fäbodar Eldsjön sjö
*Fiskeboda beb. ? /Se Digerlemsbäcken bäck Nybodarna fäb. Eliasberget bergparti
Fiskabú Saknas Digerlemsfloarna myrar Nybodsågen såganläggning (f.d.) Enmyren myr
Forssénstorpet klockarbost. Digerlemstjärnen tjärn Nydalen gård Falkbrännan skogsområde
Fångsjöbacken by /Se Djupdalen dal Ny-Gussjö lht Falkbrännan skogsområde
Gussjölandet gd /Se Djupdalen dal Nygården gård Fasterberget berg
*Hedesta Saknas *Dræng fors Nygården gård Fasterberget berg
*Hedestad Saknas Döda fallet f.d. fall Nygården gård Filekanbacken kulle
Hedestad Saknas Eberhålet myr Nynäs lhtt Filekanbacken kulle
*Hedestadhum Saknas Edesfloarna myrar Nystugorna gård Finnbasturiset skogsområde
*Hedestadhum Saknas /Se Edset lastageplats /Se Nystugorna gård Fiskusberget berg
a Hedestadhum+ Saknas /Se Edset lastageplats /Se Nytorp ödetorp Fjättermyran myr
Holmsta gd /Se Edset f.d. landningsställe /Se Nytorp f.d. torp Fjättermyrbäckarna sankmark
*Huærfsase Saknas Edset strandområde Näsarna inbyggarbeteckning Flaggberget berg
Huærsase Saknas /Se Edsetbäcken bäck Näsbodarna fäbodar Flakamyran myr
Hölleforsen kraftstn /Se Edsiön, se Eldsjön sjö Näset by Flakamyran myr
*Ingar sandh Saknas /Se Edzsiöga, se Sörsjön o. Norrsjön sjöar Ollarna gd Flakamyran myr
Ignarsandr. Saknas Edzsiöga, se Norrsjön o. Sörsjön sjöar Oppi forsen hmd. *Flakamyrbacken slåttermark
*Kalgårdh, se Karlsgård by Edzsiöan, se Norrsjön o. Sörsjön sjöar Oppi svedjorna lhtr Flakamyrberget berg
Kilen by /Se Edzsiöga, se Norrsjön o. Sörsjön sjöar Oppstugorna gård Flakamyrbäcken bäck
Korsåmon by /Se Elberås-sjön sjö /Se Oppåsen by Flakamyrhålet myr
*Kuggastadh Saknas Eldholmen myrholme Oskars ödetp Flakamyren myr
Kvarnbacken by /Se Eldsjöbrännan skogsmark Oskarsgärdan ödetp Flakamyrflon flo
Långsjönäset by /Se Eldsjön sjö Oskarstorpet ödetorp Flakatjärnen tjärn
Murubekkr l. Saknas Eldsjön sjö Oskarstorpet, se Oskars o. Oskarsgärdan ödetp Flakatjärnen tjärn
Mörtsjön by? Eldsjön sjö Pell-Pers gd Flakatjärnen tjärn
Mörtsjön gd:ar /Se Eldsjön sjö Per-Salomons gdr Flakatjärnhöjden skogshöjd
Oppåsen by Eldsjön sjö Per-Sällmans gdr Flinten berg
Oppåsen by Eliasberget berg Prästbodarna fäbodar Flintkällan källa
Oppåsen by /Se Eliasberget berg Prästbordet by Flobergsholmen holme
*Oxböle ödesböle Ellsiön, se Eldsjön sjö Rallåsen fäbodar Flomyran myr
Oxböle ödesböle Ellsiön, se Eldsjön sjö Rallåsen fäbodar Flomyrberget berg
Oxböle ödesgods Ensioan, se Sörsjön, Norrsjön och Åssjön Saknas Ralsmansudden gd (sommarställe) Flomyren myr
*Oxeböle »ödisgotz» Eriksmyr Saknas Reven lht Flomyrtjärnen tjärn
*Oxeböle gd Esset = Edset Saknas /Se Reven bebyggelse Flomyrtjärnen tjärn
Oxböle förr ödegård /Se Falkbrännan skogsområde Reven bebyggelse Flytjärnarna, se Sågtjärnarna tjärnar
Oxböle f.d. gd /Se Finnesik fiske Risåsen f.d. gd Flärken, N., se Norrsjön. sjö
Oxeböle ödesböle /Se *Finnasil fiskevatten Rävasgården gd Flärken, Norra, se Norrsjön sjö
*Oxeböle ödesgods /Se *Finnasil fiske Römyran, se 6 Utanede Saknas Forsmyran slåtter
*Oxeböle gd /Se *Finnasili fiske Samsen gård *Forsmyrsvedjan slåttermark
Prästbordet khbost. /Se *Finnasil fiske Sandströms ödegd Forstrandören grusbank
Prästbordet khbost. /Se *Finnsel fiske Skavåsågen, se 5 Österåsen Saknas Forsstrandvälten virkesavlägg
Prästbordet khbost. /Se Finnasil fiske /Se Skogen bebyggelse Fågelforsen fors
Pålåsen, se Västeråsen by Finnasili sel /Se Stadsforsen pst Fågelforsen fors
Samsgården gd /Se *Finnasil fiske /Se Stor-Digerlemmen fäb. Fågelforsen f.d. fors
Skogen by /Se *Finnsels laxfiske fiske /Se Stor-Digerlemsbodarna fäb. Fågelleksflon myr
Strugh Saknas *Fiskeboda gränsmärke Stormobackarna f.d. gd Fågelvingmyren myr
*Strugh Saknas Fiskhusberget berg Sundbergstorpet ödetorp Fångsjöflon flo
Talleråsen by /Se *Fjället skogsområde Svarthålet = Svarthålsforsens kraftverk kraftverk Fångsjötjärnen tjärn
Tryggåsen by Fjättermyran myr Svedjan gård Fäbodberget berg
Utanede by Fjättermyrbäckarna sankmark Svedjan gård Fäbodberget berg
Utanede by Flaggberget berg Svedjan gd Fäbodflon, se Fäbodmyran o. Fäbodmyrflon. myr
Utanede by Flakabacken terräng Svedjan, se Västisvedjan hmd. Fäbodmyran myr
Utanede by Flakamyran myr Svedjorna gdr Fäbodmyren myr
Utanede by Flakamyran myr Sågbodarna fäbodar Fäbodmyrflon myr
Utanede by Flakamyrberget berg Sågbodarna fäb. Fäbodtjärnen tjärn
Utanede by Flakamyrbäcken bäck Sågbodarna fäb. Fäbodåsen höjd
Utanede by Flakamyrhålet myr Sågbodarna, se Österåssågen o. Sågen f.d. fäb. o. såganläggning Förlikarbacken vägbacke
Utanede by Flakatjärnen tjärn Sågen såg och fäbodar Förlikarbacken vägbacke
Utanede by Flakatjärnhöjden berg Sågen f.d. såganläggning Gammelbodbäcken bäck
Utanede by /Se Flakatjärnmyran myr Sågstugan samfällighet Gammelbodbäcken bäck
Utanede by /Se Flerkan, se Flärkarna sjöar Sönneråsen bebyggelse Gammelbodmyran myr
Utanede by /Se Flerken, se Återsjön sjö Sörbrännan gd Gammelbodtjärnen tjärn
Utanede by /Se Flinten berg Sör-Böle bydel Gammelfäbodtjärnen tjärn
Utanede by /Se Flomyran myr Torpet ödetorp Gammelfäbodtjärnen tjärn
Utteneed se Utanede by Flomyran myr Torresjölandet, se 1 Tärsjölandet Saknas Gammelgatan byväg
Uxaböle, se Bispgården Saknas /Se Flomyrberget berg Torresjölandet, se Tärssjölandet krp Gammelmyran myr
Vigmundarsandr. Saknas Flon myr Tumtjärnberget ödegård Gammelmyrarna myrmark
Västerede by Flytjärnen tjärn /Se Tärssjölandet krp Gammelmyrbäcken bäck
Västerede by *Flärkarna, se Återsjön och Norrsjön sjöar Tärsjölandet Saknas Gammelstranden strandområde
?Västerede och (eller?) Österede byar Flärken, Norra sjö /Se Tärssjösvedjan lht Gammelstrandvarpet notvarp
Västerede by Flärken, Norra sjö /Se Udden gård Gatan byväg
Västerede by /Se Flärken N. och Åter sjöar /Se Udden gd Gatelobacken vägbacke
Västerede by /Se Fasterberget berg Undrom gd Gersjön, Se Järsjön Saknas
Västerede by /Se Frassehålet sankmark Utanedarna inbyggarbeteckning Geråbadet, se Järåbadet. badplats
Västerede by /Se Fräkentjärnen tjärn Utanede by Gerån, Se Järån Saknas
Västeråsen o. Österåsen byar Fräkentjärnmyran myr Utanede by Getryggsvedjan slåtter (f.d.)
Västeråsen by /Se Fågelforsen fors /Se Utanede by Getspångflon myr
Västeråsen by Fågelleksflon myr Utanedesborna inbyggarbeteckning Gettorget öppen plats
Västeråsen och Österåsen byar Fågelvingmyran myr Vakten bebyggelse Gettorget öppen plats
Västeråsen by Fäbodberget berg Viströmsgården gd Gillerbäckberget berg
Västeråsen och Österåsen byar Fäbodflon myr Västansjöbodarna fäbodar Gillerbäcken bäck
Västeråsen och Österåsen byar Fäbodmyran myr Västerede by Gillerbäcktjärnen tjärn
Västeråsen by Fäbodmyran myr Västerede by Gillerbäcktjärnen tjärn
Västeråsen by Fäbodtjärnen tjärn Västeredarna inbyggarbeteckning Gillerbäcktjärnen tjärn
Västeråsen by Fäbodåsen ås Västeredesmoarna, se Edemoarna bebyggelse Grabäckdalen dalgång
Västeråsen by /Se Fäflon myr Västeredesmoarna, se Edemoarna bebyggelse Grabäcken bäck
Västeråsen by /Se Fäflon myr Västerstugorna gd Grabäckknulen berg
Åsen by? Fäflon myr Västerstuguhemmanet gård Gravaberget berg
(?)Åsen by Fämyran myr Västeråsarna inbyggarbeteckning Gravamyren myr
?Åsenby by Förlikarbacken backe /Se Västeråsen by Graveremyran myr
?Åsen by Förlikar-backen backe /Se Västgårdarna gård Graveremyran myr
Åsen by Förlikans-backen backe /Se Västisvedjan hmd. Graveremyran myr
Åsen by Gammelbodbäcken bäck Väststugorna hmd. Graveremyran myr
Åsen by Gammelbodmyran myr Åsbodarna, se Åsgammalbodarna fäbodar Graversmyren myr
Åsen by Gammelfäbodtjärnen tjärn Åsborna inbyggarbeteckning Gravfiskmyran myr
Åsen by Gammelmyran myr Åsen by Grenen bäcksammanflöde
Åsen by Gammelmyrbäcken bäck Åsgammalbodarna fäbodar Grenån åparti
(?)Åsen by Gammelmyrbäcken bäck Åslandet krp Grenåströmmen del av Tumtjärnbäcken
?Åsen by Gammelmyrholmen myrholme Åte gård Grubban grop
Åsen by Gammelstranden strand Åte gd Gruvbergebäcken bäck
Åsen by Gersjöflon, se Järsjöflon sankmark /Se Älvens hmd Gruvberget berg
Åsen by Geråbadet campingplats /Se Ängena gård Gruvberget bergparti
Åsen by Gerålund dansbana /Se Änghem lht Gråberget berg
Åsen by Gerån, se Järån å Ängsta lht. gård Gråbergsdalen dalgång
Åsen by Gerån, se Järån å Ängsta gd Gråtmyrflon sankmark
Åsen by Getryggsvedjan slåttermark(?) Öratjärntorpet, se 6 Österåsen Saknas Gräsberget berg
Åsen by Getspångflon myr Österberget gård Gräsmyran myr
Åsen by Gettorget öppen plats Österedarna inbyggarbeteckning Gräsmyren myr
Åsen by Gillerbäckberget berg Österede bebyggelse Gräsmyrflon sankmark
Åsen by Gillerbäcktjärnen tjärn Österede by Grönabborrtjärnen tjärn
Åsen by /Se Gorrmyrstrand myr Österede by Grönabborrtjärnen tjärn
Åsen by /Se Grabäcken bäck Österåsarna inbyggarbeteckning Grönmyran myr
*Åsengård gd Grabäckknulen höjd Österåsen Saknas Grönrå slåtter
*Älvagård försv. gd Gravamyran Saknas Österåsen Saknas Grönrå slåtter
[Älvgården] försv. gård Gravfiskmyran myr Österåsen by Grönsinka skogsområde
[Älffwagaardh] gd Grenån ängsmark Österåsen by Grönängesvillågan vilplats
?Österede och (eller?) Västerede byar Grismyran myr Österåsen by Grönänget slåttermark
Österede by Grismyrberget berg Österåssågen f.d. såganläggning Grönänget ängsmark
Österede by /Se Grossmyran myr Östgårdarna gård Grönänget slåtter
Österede by /Se Gruvberget berg Öststugorna gård Grönänget slåtter
Österåsen och Västeråsen byar Gråberget berg   Gubben skogsluttning
Österåsen by Gråtmyrbäcken bäck   Gubben skogshöjd
Österåsen by Gråtmyrbäcken bäck   Gubbmyran myr
Österåsen och Västeråsen byar Gråtmyrflon myr   Gubbmyran myr
Österåsen by Gråtmyrriset sankmark   Gubbmyren myr
Österåsen och Västeråsen by(ar) Gräsberget berg   Gullabborrtjärnen tjärn
Österåsen och Västeråsen byar Gräsbergsmyran myr   Gullabborrtjärnen tjärn
Österåsen by Gräsmyran myr   Gullabborrtjärnen tjärn
Österåsen by Grönabborrtjärnen tjärn   Gullabbortjärnmyren myr
Österåsen by /Se Grönmyran myr   Gullstensmyran myr
Österåsen by /Se Grönmyran myr   Gussjödammet fördämning
  Grönmyran myr   Gussjöhålet vik
  Grönrå slåtter   Gussjöhöjden berg
  Grönsinka skogsmark   Gussjöhöjd-Storflon myr
  Grönänget slåtter   Gussjöhöljan, se Gussjöhålet. vik
  Grönänget sankmark   Gussjömyren myr
  Grönänget ängsmark   Gussjön sjö
  *Grötsjön sjö   Gussjön sjö
  Gröttjärnbäcken bäck   Gussjön, Lilla, se Lillgussjön Saknas
  Gröttjärnflon myr   Gussjötjärnen tjärn
  Gubben skogsmark   Gussjöån å
  Gubbmyran myr   Gussjöån å
  Gubbmyran myr   Gålkläpp(s)backen vägbacke
  Gudsjöbäcken bäck /Se   Gålkläpp(s)backen vägbacke
  Stora Gudsjön, se Gussjön sjö   *Gålkläppsänget slåtter(?)
  Gullabborrbäcken bäck   Gårmyrstranden myrparti
  +Gullabborrtjärn tjärn   Halsarna sankmark, f.d. slåtter
  Gullabborrtjärnen tjärn   Hammarströmsfallet fall i Kvarnaån
  Gullabborrtjärnen tjärn   Hanne ägomark
  Gullabborrtjärnmyran myr   Hannesbäcken bäck
  Gullstensmyran myr   Hannesbäcken bäck
  Gussjöbackarna backar   Hannesbäcken bäck
  Gussjödammet fördämning   Hannesforsen fors
  +Gussiöholm holme?   Hanåsen bergås
  Gussjöhöjden höjd   Hanåsen berg
  Gussjöhöjden berg   Harrtjärnen tjärn
  Gussjöhöjd-Storflon myr   Harrtjärnen tjärn
  Gussjöhöjd-Storflon myr   Hemmingsedet vik
  Gussjöhöljan vik   Hemmingssvedjan odling
  Gussjön sjö   Hemmingssvedjan odling
  Gussjön sjö   Hemmingsänget odling
  Gussjön sjö   Hjältesslåtten slåtter
  Gussjön sjö   Hoffmans grav fornminne
  Gussjön sjö   Holkören halvö
  Gussjön sjö   Holmen ede
  Gussjön sjö   Holmen notvarp
  Gussjön sjö   Holmmyran myr
  Gussjön sjö   Holmstaodlingen f.d. odling
  Gussjön sjö   Holmstaodlingen f.d. odling
  Gussjön sjö   Holmströmmen strömdrag
  Gussjön sjö   Holmsvedjan strandområde
  Gussjön sjö /Se   Hundmyren myr
  Gussjön sjö /Se   Hundtjärnarna tjärnar
  Gussjön sjö /Se   Hundtjärnen tjärn
  Gussjö sjö /Se   Hållan terräng
  Gussjön sjö /Se   Håsjömörtsjön sjö
  Gussjötjärnen tjärn   Häbbersjöberget berg
  Gussjöudden udde   Häbbersjön sjö
  Gussjöån å /Se   Häbbersjön sjö
  Gussjöån å /Se   Häbbersjötjärnarna tjärnar
  »Gutzsiöholm» gränsmärke /Se   Hällan bergparti
  Gys-iön, se Gussjön sjö   Hälleberget berg
  Gålkläpp gränsmärke /Se   Hällforsen fors
  Gålkläppsbacken backe /Se   Hällforsen fors
  Gärsjön, se Järsjön sjö /Se   Hällorna bergparti
  Halsabäcken bäck   Hästmyran myr
  Halsaflon myr   Hästmyrbäcken bäck
  Halsaflon myr   Hästmyrbäcken bäck
  Halsarna sankmark   Hästmyren myr
  Halsaviken vik   Hästvägmyren myr
  Hammarströmsfallet fall   Högberget berg
  Handsbäcken, se Hannesbäcken Saknas   Högda, se Höjden berg
  *Handsölforsen fors /Se   Höglinsbacken vägbacke
  *Handsölforsen fors /Se   Högmyran myr
  *Handsölforsen fors /Se   Högremmyran myr
  *Haningsforsen, se Handsölforsen fors   Högskallen berg
  Hannesbäcken biå   Högskallen berg
  Hannesbäcken bäck   Högsta berget berg
  Hannesbäcken bäck   Högåsen skogshöjd
  Hannesforsbron bro   Högåsflon myr
  ?Hannesforsen fors   Höjden skogshöjd
  ?Hannesforsen fors   Höjden, se Österhöjden och Västerhöjden. berg
  Hannesforsen fors   Höjden berg
  Hannesforsen fors   Höjd-Storflon myr
  Hannesmon mo   Igeltjärnen, se Uggeltjärnen tjärnar
  *Han(n)ingforsen fors   Indalsälven älv
  Hanningsforssen, se Hannesforsen fors   Ingeborgvälten virkesavlägg
  Hanningsforssen, se Hannesforsen fors   Inlandsbanan timmerväg
  Hannåsen ås   Isakviken vik
  *Hannåsforsen, se *Handsölforsen fors   Jamtmyran myr
  Harflon myr   Jemtån, se Jämtån Saknas
  Harrtjärnen tjärn   Johannahålet tjärn
  *Heningsfors laxfiske Saknas /Se   Jonsmyran myr
  *Heningsfors laxfiske Saknas /Se   Jonsmyrbäcken bäck
  *Hiljesand strandområde   Jonsmyrbäcken bäck
  Holkören halvö   Jonsmyrflon myr
  Holmmyran myr   Jägesand strandområde, gränspunkt
  Holmsiön sjö   Jägesand strandområde, gränspunkt
  Holmsjön sjö   Jämtån å
  Holmströmmen ström   Järsjöbäckarna bäckar
  Horflarken, se Norrsjön Saknas   Järsjöflon sankmark
  Hundmyran myr   Järsjön sjö
  Hundtjärnarna tjärnar   Järsjön sjö
  Hundtjärnen tjärn   Järsjön sjö
  Häbbersbacken backe   Järåbadet badplats
  Häbbersjöberget berg   Järådammet fördämning
  Häbbersjöhöjden höjd   Järån å
  Häbbersjömyran myr   Järån å
  ?Häbbersjön sjö   Kaffebrickan skogsplatå
  Häbbersjön sjö   Kaffeknulen höjd
  Häbbersjön sjö   Kalkerisbäcken bäck
  Häbbersjön sjö   Kallarna skogkullar
  Häbbersjön sjö   Kallarna skogkullar
  Häbbersjöån å   Kallarna tre mindre berg
  Hällan hälla?   Kallkällbäcken bäck
  Hälleberget berg   Kallkällmyren myr
  Hällforsen fors   Kalvhällberget berg
  Hällforsen fors   Kamhöjden skogshöjd
  Hällforsen fors   Kamhöjden höjd
  Hällforsen fors   Kamtjärnen tjärn
  Hästmyran myr   Kamtjärnen tjärn
  Hästmyran myr   Kamtjärnmyran myr
  Hästmyran myr   Kanalen åparti
  Hästmyrbäcken bäck   Karibacken vägkrön
  Hästvägmyran myr   Karls fälla udde
  Högberget berg   Keströmmyran myr
  Högmyran myr   Ketilforsen fors
  Högremmyran myr   Kilen berg
  Högskallen berg   Kilen skogstrakt
  Högskallen berg   Killingflon sankmark
  Högåsen ås   Killingflotjärnen tjärn
  Högåsen åker   Kilterbäcken bäck
  Högåsen ås   Kittelforsen fors
  Högåsflon myr   Kjålasjön, se Kålasjön Saknas
  Höjdberget berg   Kjålasjön sjö
  Höjdbodarna skogsmark   Klasmyren myr
  Höjden skogsmark   Klasmyrhöjden skogshöjd
  Höjden berg   Klasmyrhöjden höjd
  Höjd-Storflon myr   Klingermyrbäcken bäck
  Höjd-Storflon myr   Klingermyren myr
  Hölleforsen fors   Klingermyren myr
  Jerffsiön, se Järsjön sjö   Klipen bäcksammanflöde
  Jerfssiön, se Järsjön sjö   Klippen berg
  Jerff---, se Järsjön sjö   Klippsberget berg
  Jerssiön, se Järsjön sjö   Klycken berg
  *Ignarsand gränsmärke /Se   Klycken berg
  *Ignarsand (gränsmärke)   Klåbackbrännan skogstrakt
  *Ignarsand (*Ingarsand) gränsmärke   Knallflon sankmark
  *Ignarsand gränsmärke   Knektmyrhöjden berg
  *Ignarsand gränsmärke   Knulbäcken bäck
  Ignarsand fiskeplats o. gränsmärke /Se   Knulen berg
  ignar sand (el. ingar sand) medeltida gränsmärke /Se   Kolåsen skogshöjd
  Ignarsand (= Jägesand) gränsmärke /Se   Kolåsen myr
  Ignarsand (Jäg(er)sand) medeltida gränsmärke /Se   Kommamyran myr
  Indalsälven älv   Kommamyran myr
  Indalsälven älv   Korskåltjärnbäcken bäck
  *ingar sandh gränsmärke   Korskåltjärnen tjärn
  *Ingarsand (*Ignarsand) gränsmärke   Korskåltjärnviken vik
  Ingar sand (el. ignar sand) medeltida gränsmärke /Se   Korsmyran myr
  Isak-Olsmyran myr   Kristianbäcken bäck
  Isakviken vik   Krokarna slåtteräng
  Jamtmyran myr   Krokarna myrområde
  Jenmyran myr   Kroksberget, se Kroksjöhöjden. berg
  Jersiön, se Järsjön sjö   Kroksbäcken bäck
  Jersiön, se Järsjön sjö   Krokshöjden berg
  Jerssiön, se Järsjön sjö   Krången strandsluttning
  Johannahålet tjärn   *Kuviksberget berg(-parti?)
  Jonsmyran myr   Kvarnbacken backe
  Jonsmyrbäcken bäck   Kvarnberget berg
  Jäg(er)sand gränsmärke /Se   Kvarnbäcken bäck
  *Jägesand strandområde o. gränspunkt   Kvarnbäcken bäck
  *Jägesand strandområde, gränspunkt   Kvarnbäcken bäck
  *Jägsand strandområde /Se   Kvarnedet vik o. notvarp
  *Jägesand råmärke   Kvarnedet vik o. notvarp
  Jäg(er)sand (Ignarsand) medeltida gränsmärke /Se   Kvarnfallet fall
  Jägesand ( = Ignarsand) gränsmärke /Se   Kvarnforsen fors
  *Järsjöflon slåtterlägenhet   Kvarnrännan timmerränna
  *Järsjöflon slått   Kvarnsvedjan odling
  Järsjöflon mosse   Kvarnån å
  Järsjöflon sankmark /Se   Kvisselberget berg
  Järsjöflon myr   Kvisselberget berg
  Järsjön sjö   Kvisselberget berg
  Järsjön sjö   Kvisselbäcken bäck
  Järsjön sjö   Kvisseln bäckförgrening
  Järsjön sjö   Kvisselån å
  Järsjön sjö   Kvisselån å
  Järsjön sjö   Kvisselån å
  Järsjön sjö   Kvisslan älvförgrening
  Järsjön sjö   Kvisslan älvförgrening
  Järsjön sjö /Se   Kårskålltjärnbäcken bäck
  Järsjön sjö   Kårskålltjärnen tjärn
  Järsjön sjö   Kälasjöbäcken bäck
  Järsjön sjö /Se   Kälasjödammet fördämning
  Järån å /Se   Kälasjödammet fördämning
  Järån å /Se   Kälasjöhöjden berg
  Järån biå   Kälasjömyren myr
  Järån biå   Kälasjön sjö
  Järån å   Kälasjön sjö
  Järån å   Kälasjön sjö
  Järån å, gräns   Kälasjön sjö
  Järån å /Se   Kälasjön sjö
  Kaffebrickan höjd   Källarbäcken bäck
  Kaffeknulen höjd   Källfloarna sankmarker
  Kalkerisbäcken bäck   Källflon myr
  Kallarna kullar   Källingflon myr
  Kallkällbäcken bäck   Källingflon myr
  Kallkällmyran myr   Källingflotjärnen tjärn
  Kalvhällberget berg   Källmyran myr
  Kamhöjden höjd   Källmyrbrännan skogsområde
  Kamhöjden höjd   Källmyrbäcken bäck
  Kamtjärnen tjärn   Källmyren myr
  Kamtjärnmyran myr   Källströmänget slåtteräng
  Karls fälla myr   Kälmyran, se Tjärnmyran. myr
  Keströmmyran myr   Kälmyren myr
  Ketilforsen fors /Se   Kälmyrholmen, se Tjärnmyrholmen. myrholme
  Kilen skogsmark   Kälmyrriset, se Tjärnmyrriset. skogsområde
  Killingflon myr   Kämpdalen dalgång
  Killingflotjärnen tjärn   Kämpenborgssjön sjö
  Kilterbäcken bäck   Kämpensborgssjön sjö
  Kiällas Siön, se Kälasjön sjö   Käringberget berg
  Klasmyran myr   Käringberget berg
  Klasmyrhöjden berg   Käringrisflon myr
  Klingermyran myr   Ladmyrflon sankmark
  Klingermyrberget berg   Lapp-Annaån bäck
  Klipen = Kvisslan bäckmöte /Se   Lappberget berg
  Klipen el. Kvisslan bäckmöte /Se   Lappbäcken bäck
  Klippen berg   Larsflon sankmark
  Klippesberget berg   Larsflon myr
  Klyckemyran myr   Larsmyran myr
  Klycken skogsmark   Larsviken vik
  Knektmyrhöjden höjd   Lekattbäcken bäck
  Knulbäcken bäck   Lekattmyran myr
  Knulen berg /Se   Lekattslåtten myrslåtter
  Knulen berg   Lekattslåtten myrslåtter
  *Knylan, se Knulen berg /Se   Lemyren myr
  Kolåsen ås   Lemyrkälen skogtrakt
  *Koogild forsbyggnad   Lidbomsvedjan (?) skogsområde
  Korskåltjärnbäcken bäck   Lillbräntberget berg
  Korskåltjärnbäcken bäck   Lillbäcken bäck
  Korskåltjärnen Lilla tjärn   Lillbäckriset skogstrakt
  Korsmyran myr   Lilldammbäcken bäck
  Kristianbäcken bäck   Lilldammet fördämning
  Krokarna skogsområde   Lilldigerlemmen sjö
  Krokarna sankmark   Lill-Digerlemmen sjö
  Kroken krok   Lill-Fjättermyran myr
  Krokigtjärnen tjärn   Lill-Flomyrtjärnen tjärn
  Kroksberget berg   Lillflon sankmark
  *Kugields laxefiske Saknas /Se   Lillflon myr
  Kvarnberget berg   Lillgodmyren myr
  Kvarndalen dal   Lill-Godmyran myr
  Kvarnån å   Lill-Godmyran myr
  Kvarnån å   Lill-Gruvberget berg
  Kvisselberget berg   Lillgussjön sjö
  Kvisselbäcken bäck   Lill-Gussjön sjö
  Kvisselån å   Lill-Gussjötjärnen tjärn
  Kvisslen = Klipen bäckmöte /Se   Lillkälmyren myr
  Kvisslen älvförgrening /Se   Lillmyran odlad myr
  Kälasjöbäcken bäck   Lillmyrberget berg
  Kälasjömyran myr   Lillmyren slåttermyr
  Kälasjön sjö   Lillmörtsjöbäcken bäck
  Kälasjön sjö   Lill-Mörtsjöbäcken bäck
  Källarbäcken bäck   Lillmörtsjöfloarna sankmarker
  Källfloarna myr   Lillmörtsjön sjö
  Källholmen myrholme   Lill-Mörtsjön sjö
  Källingflon myr /Se   Lill-Mörtsjön sjö
  Källmyran myr   Lillrödflon sankmark
  Källmyran myr   Lill-Rödflon myr
  Källmyrbrännan skogsmark   Lillsjöbrännan skogstrakt
  Källmyrbäcken bäck   Lillsjöbäcken bäck
  Kälmyran myr   Lillsjöhöjden bergsträckning
  Kälmyren myr /Se   Lillsjöhöjden berg
  Kälmyren, Lilla myr /Se   Lillsjön sjö
  Kälmyrholmen fast mark i myr   Lillsjön sjö
  Kälmyrriset snårskog el. småskog   Lillslåttmyren slåttermyr
  Kämpensborgsjön sjö   Lillslåttmyran myr
  Kämpenborgssjön sjö   Lill-Slåttmyrtjärnen tjärn
  Käringberget berg   Lill-Slåttmyrtjärnen tjärn
  Käringrisflon myr   Lill-Slåttmyrtjärnen tjärn
  Käringrisflon myr   Lilltjärnbäcken bäck
  Ladmyran myr   Lilltjärnen tjärn
  Landmärviken vik   Lilltjärnen tjärn
  Langåberget berg   Lilltjärnen tjärn
  Lappberget berg   Lilltjärnen tjärn
  Lappbäcken bäck   Lilltjärnen f.d. tjärn
  Lappholmmyran myr   Lilltjärnen tjärn
  Lars flon sankmark   Lilltjärnflon sankmark
  Larsmyran myr   Lilltjärnflon myr
  Larsviken vik   Limpan holme
  Lekattbäcken bäck   Linhålen tjärn, numera branddamm
  Lekattmyran myr   Lintjärnbäcken bäck
  Lemyrkälen sluttning /Se   Lintjärnen tjärn
  Lerholmen holme   Lintjärnen älvparti
  Lill-Björnberget berg   Lintjärnen tjärn
  Lillbäcken bäck   Lintjärn(s)grubban vik
  Lillbäcken bäck   Lintjärnörarna stenstrand
  Lillbäcken bäck   Lintjärnörarna f.d. grusbank
  Lillbäckriset snår- eller småskog   Lintjärnören f.d. grusbank
  Lill-Bölesmyran myr   Litjärnåbrännan skogstrakt
  Lilldammbäcken å   Litjärnån å
  Lilldammet fördämning   Liungefall vattenfall
  Lilldegerlemben, se Digerlemmen, Lilla sjö   Ljungbron bro
  Lill-Digerlemmen sjö   Ljusbrännan skogsområde
  Lill-Fjättermyran myr   Lokarna slåtter
  Lill-Flomyrtjärnen tjärn   Lokbacken landsvägsbacke
  Lillflon myr   Lokbäcken bäck
  Lillflon sankmark   Lokfloarna sankmarker
  Lillgodmyran myr   Lungfallet vattenfall
  Lillgodmyran myr   Lungfallet vattenfall
  Lill-Gruvberget berg   Långbodvägen stig
  Lill-Gussjön sjö   Långflon sankmark
  Lillkälmyran myr   Långflon sankmark
  Lillmyrberget berg   Långflon myr
  Lill-Mörtsjöbäcken bäck   Långflon sankmark
  Lill-Mörtsjöfloarna myrar   Långflon myr
  Lill-Mörtsjön sjö   Långmarkflon sankmark
  Lill-Rödflon myr   Långmyrarna myrmark
  Lillsjöbrännan skogsmark   Långmyren myr
  Lillsjöhöjden höjd   Långmyran myr
  Lillsjöhöjden höjd   Långmyran myr
  Lillsjömyran myr   Långmyran myr
  Lillsjömyran myr   Långmyran myr
  Lillsjön sjö   Långmyrberget berg
  Lillsjön sjö   Långmyren myr
  Lill-Slåttmyran myr   Långsjöberget berg
  Lill-Slåttmyrtjärnen tjärn   Långsjöberget berg
  Lilltjärnen tjärn   Långsjödammet fördämning
  Lilltjärnen tjärn   Långsjön sjö
  Lilltjärnflon myr   Långsjön sjö
  Lilltjärnhöjden höjd   Långsjön sjö
  Limpan holme   Långsjön sjö
  Lintjärnen tjärn   Långsjönäsån å
  Lintjärngrubban terräng   Långsjönäsån å
  *L-n--wt Kiernane tjärnar   Långsjönäsån bäck
  Lisa-Lenatorpet skogsmark   Långsjörännan timmerränna
  Litjärnåbrännan skogsmark   Långtjärnbäcken bäck
  Litjärnån å   Långtjärnen tjärn
  Ljusbrännan skogsmark   Långtjärnen tjärn
  Lokbacken backe   Långtjärnen tjärn
  Lokflon myr   Långtjärnen tjärn
  Lungefall gränsmärke /Se   Långtjärnen tjärn
  Lungfallet vattenfall   Långtjärn(s)bäckeviken vik
  Lungfallet fall   Långänget slåttermark
  Lungfallet fall /Se   Lämmrå skogsområde
  Lungfallet vattenfall och gränsmärke /Se   Lämrå (f.d.) slåtter
  Långbäcken bäck   Lässmyren myr
  Långflon myr   Löttjärnen tjärn
  Långflon myr   Malinmyran myr
  Långflon myr   Mallemyran myr
  Långflon myr   Malmsjön sjö
  Långflon myr   Malmsjöån å
  Långmarkflon myr   Malmsjöån å
  Långmyran myr   Matberget berg
  Långmyran myr   Matberget berg
  Långmyran myr   Matlopp udde
  Långmyran myr   Matsäckdalen dalgång
  Långmyran myr   Mellan benen på gubben myrlänt område
  Långmyran myr   Mellankallen mindre berg
  Långmyran myr   Mellankallen mindre berg
  Långmyran myr   Mellantjärnen tjärn
  Långmyrberget berg   Mellantjärnen tjärn
  Långmyrbrännan skogsterräng   Mellerstkallen skogkulle
  *Långnoret del av Indalsälven   Metmyrarna myrmark
  Långramse myr   Meåberget berg
  Långramse myr   Meängena (Mi-) slåtter
  Långsjöberget berg   Meängsbergen berg
  Långsjön sjö /Se   Mickelsmässmyren myr
  Långsjön sjö   Middagsberget berg
  Långsjönäsån å   Middagsberget berg
  Långsjönäsån å   Middagsmyren myr
  Långtjärnbäcken bäck   Miån bäck
  Långtjärnen tjärn   Miängena slåtter
  Långtjärnen tjärn   Mjölaforsen fors
  Långtjärnen tjärn   Mjölaforsen fors
  Långtjärnholmen holme   Mjölaforsen fors
  Långänget slåtter   Mjösjöbäcken bäck
  Lässmyran myr   Mjösjömyren myr
  Löttjärnen tjärn   Mjösjön sjö
  Löttjärnen tjärn   Mjösjön sjö
  Malinmyran myr   Moarna skogstrakt
  Mallemyran myr   Morsfarsmyran myr
  Malmsjöberget berg   Musforsen fors
  Malmsjöberget berg   Musforsören stenstrand
  Malmsjön sjö   Musforsören grusbank o. notvarp
  Malmsjön sjö   Musmyran myr
  Malmsjön sjö   Musmyrbäcken bäck
  Malmsjön sjö   Musmyren myr
  Malmsjön sjö   Musmyrkullen h
  Malmsjön sjö   Musmyrkullen höjd
  Malmsjön sjö   Myckelänget, se Måckelänget. ängsmark
  Malmsjöån å   Myrbärrå sankmark
  *Marabäcken bäck   Myrbärrån skogstrakt
  Matsäckdalen dal   Måckelänget slåtter
  Medskogsbäcken bäck /Se   Märatjärnbäcken bäck
  Mellandalen dal   Märatjärndalen dalgång
  Mellanflon myr   Märatjärnen tjärn
  Mellanmyran myr   Märitåkern åker
  Mellantjärnen tjärn   Märratjärnberget berg
  Mellantjärnen tjärn   Märratjärnen tjärn
  Meåberget berg   Mörtsjöfloarna sankmark
  Meån å   Mörtsjöflon myr
  Meån å   Mörtsjön sjö
  Meån å   Mörtsjön sjö
  Meängena slåtter   Mörtsjön, N, se Kämpenborgssjön. sjö
  Meängsbergen berg   Mörtsjön sjöar
  Middagsberget berg   Mörtsjö-Olleslåtten myr
  Middagsmyran myr   Mörtån å
  Middagsmyran myr   Mörtån å
  Mjölaforsen fors /Se   Mörtån å
  Mjösjömyran myr   Nacken strömnacke
  Mjösjön sjö   Nagelto dalgång
  Mjösjön sjö   Nilsbäckarna sankmark, slåtter
  Mjösjön sjö   Nils-Johanslåtten myrmark, f.d. slåtter
  Mjösjön sjö   Nissebacken höjd
  Moarna mo   Nissebjörsamyran (?) myr
  Morsfarsmyran myr   Nissebjörsamyrarna myrmark
  Mosiön, se Mjösjön Saknas   Nissebjörsatjärnen (?) tjärn
  Musmyran, Västra myr   Nissebäcken bäck
  Musmyran, Östra myr   Norbergsbäcken bäck
  Musmyrbäcken bäck   Noret vik
  Musmyrkullen berg   Noret vik
  Mussjödalen dal   Normansberget berg
  Mussjödalen dal   Normansvägen stig
  Mussjöhöjden berg   Norrabborrtjärnen tjärn
  Myckelänget ängsmark   Norr-Abborrtjärnen tjärn
  Myrbärmyran myr   Norr-Abborrtjärnen tjärn
  Myrbärrå myr   Norr-Abborrtjärnen tjärn
  Mårudden udde   Norrbilltjärnen tjärn
  Märatjärnberget berg   Norrbilltjärnen tjärn
  Märatjärnbäcken bäck   Norrbilltjärnen tjärn
  Märatjärndalen dal   Norr-Edset f.d. landningsplats, strandområde
  Märatjärnen tjärn   Norrestkallen skogkulle
  Märtabrännan skogsområde   Norrflärken sjö
  Mörtsjöfloarna myrar   Norrholmen udde
  Mörtsjön, se Kämpensborsjön sjö   Norrkallen mindre berg
  Mörtsjön, Lilla sjö   Norrkallen mindre berg
  Mörtsjön, Lilla sjö   Norrmansberget, se Normansberget. berg
  Mörtsjön, Lilla sjö   Norrsjön sjö
  Mörtsjön, Västra o. Östra sjöar   Norrsjön sjö
  Mörtsjön, Västra och Östra sjöar   Norrsjön sjö
  Mörtsjön bebyggelse   Norrsjön sjö
  Mörtsjö-Olleslåtten myr   Norrtjärnen tjärn
  *Mörttjärnen tjärn   Norråmyran myr
  Mörttjärnsbäcken bäck   Norrån å
  Mörtån å   Norrån, se Kvisselån å
  Mösiön, se Mjösjön sjö   Nyboddammet sankmark
  Nagelto terräng   Nybodhöjden skogshöjd
  Nilsbäckarna sankmark   Nybodån å
  Nils-Johanslåtten myrmark   Nybodån å
  Nissebacken backe?   Nybräntberget berg
  Nissebjörsamyran myr   Nybäcken bäck
  Nissebjörsamyran myr   Nydammet fördämning
  Nissebjörsatjärnen tjärn   Nydammet fördämning
  Nissebäcken bäck   Nygrens-Edset strandområde
  Niverflon myr   Nymyran myr
  Norflercken, se Norrsjön sjö   Nymyran myr
  Norflerken, se Norrsjön sjö   Nymyrbrännorna skogsområde
  Norr-Abborrtjärnen tjärn   Nymyrbäcken bäck
  Norrbacken backe   Nymyrbäcken bäck
  Norr-Billtjärnen tjärn   Nymyren myr
  Norrestbäcken å   Nymyren myr
  Norrflerken, se Norrsjön sjö   Nymyren myr
  Norr-Kälamyran myr   Nymyrhalsen myrtrakt
  Norrmansberget berg   Nymyrtjärnen tjärn
  Norrsjön sjö   Nynäsberget berg
  Norrsjön sjö   Nystugu-Hanne ägomark
  Norrsjön sjö   Nyställningen skogsområde
  Norrsjön sjö   Nyänget f.d. slåtter
  Norrsjön sjö   Näsmyrarna myrmark
  Norrsjön sjö   Nästjärnarna tjärnar
  Norrsjön sjö   Näveråsbäcken bäck
  Norrsjön sjö   Näveråsbäcken bäck
  Norrsjön sjö   Näveråsen berg
  Norrsjön sjö   Näveråshöjden skogshöjd
  Norrsjön o. Sörsjön sjöar   Näveråsmyran myr
  Norrsjön o. Sörsjön sjöar   Näveråstjärnen tjärn
  Norrsjön o. Sörsjön sjöar   Näveråstjärnen tjärn
  Norrsjön o. Sörsjön sjöar   Nöttjärnen tjärn
  Norrsjön och Återsjön, se Flärkarna sjöar   Nöttjärnen tjärn
  Norr-Storflon sankmark   Nöttjärnen tjärn
  Norr-Storflon myr   Nöttjärnmyren myr
  Norr-Storflon myr   Ollebacken bergparti
  Norrtjärnen utbuktning av Litjärnån   Olle-Kallebacken sluttning
  Norråmyran myr   Olle-Kallebäcken bäck
  Norrån, se Gussjöån å   Ollemyran myr
  Norrån å   Ollådammet fördämning
  Norrån å   Ollårännan timmerränna
  Nybodarna skogsmark   Ormsvedjeedet vik
  Nyboddammet myr   Ormsvedjehällan stenhäll
  Nybodhöjden höjd   Orrholmen holme
  Nybodhöjden höjd   Orrmyran myr
  Nybodhöjden berg   Orrmyren myr
  Nybodån å   Orrmyren myr
  Nybräntdalen dal   Orrmyran myr
  Nybäcken bäck   Oxbolbäcken bäck
  Nybäcken bäck   Oxbolstjärnen tjärn
  Nydammet fördämning   Per-Hansflon myr
  Nyforsen fors   Perhanslilltjärnen tjärn
  Nymyran myr   Perhansmyren myr
  Nymyran myr   Per-Hanstjärnen tjärn
  Nymyran myr   Per-Hansvägen stig
  Nymyrbäcken bäck   Permyran myr
  Nymyrbäcken bäck   Prästbordsvillingarna slåttermark
  Nymyrhalsen skogsparti   Prästflon sankmark
  Nynäsberget berg   Prästflon myr
  Nyrönningen myr   Pumpflon myr
  Nytorp f.d. torp   Pumptjärnen tjärn
  Nyänget skogsmark   Pålhusholmen skogholme
  Nyänget sankmark   Pålåsholmen (?) skogsudde
  Nyänget höjd   Rackarmyran myr
  Nästjärnarna tjärnar   Rackarmyren myr
  Näveråsbäcken bäck   Rallåsen berg
  Näveråsen ås   Rallåsmyren myr
  Näveråsmyran myr   Ratröningen skogsområde
  Näveråstjärnen tjärn   Regeremyran myr
  Näveråstjärnen tjärn   Remmarna sandås
  Nöttjärnen tjärn   Revaberget berg
  Nöttjärnmoarna terräng   Revabäcken bäck
  Nöttjärnmyran myr   Revafallet vattenfall
  Ollebacken berg   Revafallet vattenfall
  Ollemyran myr   Revaudden udde
  Ollådammet fördämning   Revavarpet notvarp
  Ondemantjärnen tjärn   Rismyran myr
  Ormflon myr   Risåsbäcken bäck
  *Ormsved Saknas /Se   Risåsbäcken bäck
  Orrholmen holme   Risåsdammet fördämning
  Orrmyran myr   Risåsdammet fördämning
  Orrmyran myr   Risåsen skogshöjd
  Orrmyran myr   Risåsen berg
  Oskarstorpet terräng   Risåsen skogshöjd
  Oxbolstjärnen tjärn   Risåssvedjan skogstrakt
  Oxbolstjärnen tjärn   Rolfsmansudden (?) udde (med beb.)
  Oxbolstjärnen tjärn   Rosmyren myr
  Oxböle kronopark /Se   Rosmyran myr
  Oxbölebäcken bäck   Rosmyrbäcken bäck
  Oxbölebäcken bäck   Rosmyrbäcken bäck
  Oxbölebäcken bäck   Ruttjärnen, se Småruttjärnarna tjärn
  Oxböletjärnen tjärn   Råflon flo
  Oxhöltiern, se Oxbolstjärnen tjärn   Rårna skogstrakt
  Pepparhålet tjärn   Råsjöbäcken bäck
  Per-Hans flon myr   Råsjötjärnen tjärn
  Per-Hanstjärnen tjärn   Rävaberget berg
  Permyran myr   Rävabäcken bäck
  Prästflon myr   Rävaflon myr
  Pumpflon myr   Rävahibacken jordkulle
  Pumptjärnen myr   Rödflobrännan skogstrakt
  Pålhusholmen berg   Rödflobäcken bäck
  Rackarmyran myr   Rödflon sankmark
  Rafundarfors Saknas   Rödflon flo
  *Ragunda fors gmlt gränsmärke   Rödflon myr
  Rallåsbäcke bäck   Rödflon myr
  Rammæfiskæ Saknas   Rödmossaflon myr
  Ratrönningen terräng   Röningen terrängområde
  Rejeremyran myr   Röningsbäcken bäck
  *Remme ?fors   Rönnbäckedet vik
  *Rämme ström o. fiskevatten   Rönnbäckhällan stenhäll
  *Remme fiske (fors?)   Rönnbäckhällan strandparti
  *Rämme ström o. fiskevatten   Rörmyran myr
  *Råmme ström o. fiskevatten   Rörmyren myr
  *Rämme ström o. fiskevatten   Rörmyren myr
  *Remme ?fors   Röstenarna stenar
  Rämme fors o. fiskevatten   Sakriberget berg
  *Remme ?fors   Salomonmyran myr
  *Remme (fors?) /Se   Samshålen myrslåtter
  *Remme fiske (fors?) /Se   Sanden strandområde
  *Remme fors /Se   Sandkrången nipa
  *Remme ?fors   Sandvarpet notvarp
  *Rämme ström o. fiskevatten   Sejlitsmon f.d. gårdsplats
  *Remme fors (fiske)   Sikälen sank skogsmark
  *Remme fiske   Siljedalsberget berg
  Remmeforsen fors (fiske) /Se   Siljeåsen skogshöjd
  Remme fiske /Se   Silvermyren myr
  Revaberget berg   Sjunkmyren myr
  Rismyran myr   Sjöflon sankmark
  Risåsbäcken bäck   Sjöflon sankmark
  Risåsen ås   Sjömon tallmo
  Risåsen ås   Sjömyran myr
  Rolfmansudden udde   Sjömyren myr
  Rosmyran myr   Skalet berg
  Rosmyrbäcken bäck   Skansmyren myr
  Råarna skogsmark   Skavberget berg
  Råflon flo /Se   Skavbergen höjdtrakt
  Råsjöbäcken bäck   Skavbergänget slåttermark
  Råsjön sjö   Skavån å
  Råsjön sjö   Skavån å
  Rävaberget berg   Skogrånäset höjdparti
  Rävaflon myr   Skomakarholmen holme
  Rödflobrännan terräng   Skrattabborrtjärnen tjärn
  Rödflobrännan skogsmark   Skrattabborrtjärnen tjärn
  Rödflon flo   Skravelmyrarna myrmark
  Rödflon myr   Skäftesmyran myr
  Rödflon myr   Skönviksberget berg
  Rödflon myr   Slåttmyran myr
  Rödflon myr   Slåttmyrberget berg
  Rödflon myr   Slåttmyrberget berg
  Rödflon flo /Se   Slåttmyrbäcken bäck
  Rödkindflobäcken bäck   Slåttmyren myr
  Rödkindflon myr   Slåttmyren slåttermyr
  Rödmossaflon myr   Slåttmyren myr
  Rödmossaflon myr   Slåttmyren myr
  Rödmyran myr   Slåttmyrtjärnen tjärn
  Rönnbäckhällan stenhäll   Slåttmyråsen skogås
  Rönningen terräng   Slättbäckbrännan skogsområde
  Rönängsbäcken bäck   Smedsbäcken bäck
  Rörmyran myr   Smedsbäcken bäck
  Rörmyran myr   Smedsbäckbrännan skogsområde
  Rörmyran myr   Småmyrarna myrmark
  Röstenarna stenar   Småmyrorna myrar
  Rötkvistberget berg   Småmyrorna myrar
  Sakerberget berg   Smårudtjärnarna tjärnar
  Salomonmyran myr   Småruttjärnarna tjärnar
  Sandkrången terräng   Småtjärnarna tjärnhål
  *Seberget berg   Smörjebacken skogsluttning
  Sejlitsmon f.d. gårdsplats   Snotterhålet myrmark
  Sidkälen sluttning /Se   Sockerkällan källa
  Sjunkmyran myr   Sockersvedjan odling
  Sjöflon myr   Spegelberget berg
  *Sjöforsen fors   Spegelberget berg
  Sjöhöjden höjd   Spegelberget berg
  Sjömon mo   Spiraldammet fördämning
  Sjömyran myr   Spängeflon myr
  Sjömyran myr   Stadsforsen fors
  Sjömyran myr   Stadsforsen fors o. kraftverk
  Sjömyren myr   Stam slåttermyr
  Skalbäcken bäck   Stamn slåtter
  Skalbäcken bäck   Starrtjärnen tjärn
  Skalet skogsmark   Starrtjärnmyran myr
  Skalet skogsmark   Stenbäcken bäck
  Skansen Saknas   Stenbäcken bäck
  Skansen strand /Se   Stenmyren myr
  Skansen ställe /Se   Stensjöhällan häll, gränspunkt
  Skarpmyran myrmark   Stensmyran myr
  Skavberget berg   Steresudden udde
  Skavbergänget slåtter   Storbacken terräng
  Skavån å   Storbrännan skogshöjd
  Skavån å   Storbrännan skogsområde
  *Skedfors(en) fors   Storbrännmyren myr
  *Skiede fors fiskevatten   Storbrännmyran myr
  *Skiedefors fors   Storbäcken slåttermyr
  *Skeidafors fors   Storbölesmyrbäcken bäck
  *Skeidafors fors   Storbölesmyren myr
  *Skedfors(en) fors   Stordigerlemmen sjö
  Skedefors Saknas   Stor-Digerlemmen sjö
  Skogrånäset höjd   Storedet udde
  Skomakarholmen holme   Stor-Edset strandområde
  Skravelmyrbrännan berg   Stor-Fjättermyran myr
  Skäftesmyran myr   Storfloberget berg
  Skäftesviken vik   Storflobäcken bäck
  Skönviksberget berg   Storfloholmen skogholme
  Slåtten myr   Storflohöjden berg
  Slåttmyran myr   Stor-Flomyrtjärnen tjärn
  Slåttmyran myr   Storflon myr
  Slåttmyran myr   Storflon sankmark
  Slåttmyran myr   Storflon sankmark
  Slåttmyran myr   Storflon myr
  Slåttmyrberget berg   Storflon myr
  Slåttmyrbäcken bäck   Storflon myr
  Slåttmyråsen ås   Storflon myr
  Slättbäckbrännan bränd mark?   Storflotjärnarna tjärnar
  Smedsbäckbrännan skogsmark   Storfloåsen berg
  Smedsbäckbrännan terräng   Stor-Gruvberget berg
  Smedsbäcken bäck   Storholmen skogsholme
  Småmyrorna sankmark   Stormon skogsmark
  Småmyrorna myrar   Stormyren myr
  Småmyrorna myrmark   Stormyren myr
  Smårudtjärnarna tjärnar   Storrödflon sankmark
  Småtjärnarna tjärnar   Stor-Rödflon myr
  Smörjebacken grustag?   Storröjningen förr odling
  Snotterhålet sankmark   Storröningen odlingar
  Sommarladugårdsmyran myr   Stor-slåttmyrtjärnen tjärn
  Sparrdalen skogsområde   Stor-Slåttmyrtjärnen tjärn
  Spiraldammet fördämning   Stor-Slåttmyrtjärnen tjärn
  Spängeflon myr   Storstranden strandområde
  *Staberget berg   Storudden udde
  Stadsforsen fors   Storviken vik
  Stadsforsen fors   Storviken vik
  Stadsforsen fors   Storvålasbäcken bäck
  Stadsforsen fors   Storvårdasbäcken bäck
  Stadsforsen fors   Storören stenstrand
  Stadsforsen fors   Storören notfiske, grusbank
  Starrtjärnen tjärn   Stranddammet fördämning
  Starrtjärnmyran myr   Strejksvedjeflon myr
  Stenbäcken bäck   Strumpdalen dalsänka
  Stenbäcken bäck   Strumpdalen dal
  Stenmyran myrmark   Strupen älvparti
  Stensmyran myr   Strupen älvparti
  Stora Korskältjärnen tjärn   Strupsvedjan slåttermark
  Storbacken terräng   Strupen åparti
  Storbäckberget berg   *Strupsvedjorna slåttermark (?)
  Storbäcken å   *Strupsvedjorna slåttermark (?)
  Storbäcken bäck   Strusskvisseln älvarm, fiske
  Storbäcken bäck   Strussmon skogsområde
  Storbrännan skogsmark   Sträcksvedjeflon, se Strejksvedjeflon. myr
  Storbrännan skogsmark   Stugholmen holme
  Storbrännmyran myr   Styggdalen dalsänka
  Storbrännmyran myr   Styggdalen dal
  Stor-Bölesmyrbäcken bäck   Styggflon sankmark
  Stordegerlem, se Digerlemmen, Stora sjö   Styggflon myr
  Stoordegerlemben, se Digerlemmen, Stora sjö   Sunden sund
  Stordegerlemben, se Digerlemmen, Stora sjö   Sunden slåtter
  Stor-Digerlemmen sjö   Sunden vattenled
  Storfloberget berg   Sundet sund
  Storfloberget berg   Sundkvistmyran myr
  Storfloholmen fast område   Sundmyrbrännorna skogstrakt
  Stor-Flomyrtjärnen tjärn   Sundmyrbäcken bäck
  Storflobäcken bäck   Sundmyren slåttermyr
  Storflon, se Bispgårdsstorflon sankmark   Sundmyren myr
  Storflon sankmark /Se   Svansmyrbäcken bäck
  Storflon myr   Svansmyrmoarna skogsmark
  Storflon myr   Svansmyrorna myrar
  Storflotjärnarna tjärnar   Svansmyrån bäck
  Storfloåsen ås   Svartabborrtjärnbäcken bäck
  Storfloåsen ås   Svartabborrtjärnen tjärn
  Storfloåsen berg   Svartabborrtjärnen tjärn
  Storfloåsen höjd   Svartabborrtjärnen tjärn
  *Storforsen Saknas /Se   Svartberget berg
  Stor-Gruvberget berg   Svartbäcken bäck
  Storholmen myrholme   Svartbäcken bäck
  S(torm)almsiön, se Häbbersjön sjö   Svartflon myr
  Stormon terräng   Svarthålet skogsmark
  Stormyren myr   Svarthålsberget berg
  Stormyran myr   Svarthålsbäcken bäck
  Stormyran myr   Svarthålsforsen fors
  Stormyran myr   Svartmyran myr
  Stor-Rödflon myr   Svartmyren myr
  Storrönningen röjningsområde   Svartsjöberget berg
  *Storsjön sjö   Svartsjön tjärn
  Stor-Slåttmyrtjärnen tjärn   Svartsjön tjärn
  Stor-Slåttmyrtjärnen tjärn   Svarttjärn, se äv. Svartssjön. tjärn
  Storstrand myr   Svarttjärnen tjärn
  Storviken vik   Svartviken vik
  Storviken vik   Svartviken vik
  Storytan skogsområde   Svartviken vik
  Storören grusbank?   Svartviken vik
  Stranddammet fördämning   Svartvikmyran myr
  *Strugh fors(?)   Svartvikudden udde
  *Strugh fors   Svedjemyran myr
  *Strugh fors(?)   Sågberget berg
  *Strugh fiske (fors)   Sågtjärnarna tjärnar
  »Struhäll fall fall   Sågtjärnbäcken bäck
  Strulfisket fiske /Se   Sågtjärnen tjärn
  Strumpdalen skogsområde   Sågtjärnen tjärn
  Strupen del av Indalsälven   Sågtjärnen tjärn
  Strupen älvparti   Sågtjärnen tjärn
  Strupen älvparti   Sågtjärnen tjärn
  Strupen strömdrag /Se   Sågån å
  Strupsvedjan slåttermark(?)   Sälgedalen (?) dal
  Struschkvisslan fiske /Se   Sälgeåsen ås
  Strussmon mo   Sälgeåsvägen stig
  Sträcksvedjeflon myr   Södertjärnen, se Sörtjärnen tjärn
  *Strömsel fiske   Sönnerstkallen skogkulle
  *Stugunäset ?näs /Se   Sörabborrtjärnen tjärn
  Styggflon myr   Sör-Abborrtjärnen tjärn
  Stånkarbacken höjd   Sör-Abborrtjärnen tjärn
  Sundet sund   Sörbilltjärnen tjärn
  Sundmyran myr   Sörbäcken bäck
  Sundmyran myr   Sörbäcken bäck
  Sundmyran myr   Sörbäckmyran myr
  Sundmyrbrännorna skogsmark   Sörbäckmyren myr
  Sundmyrbäcken bäck   Sörholmen udde
  Sundmyrbäcken bäck   Sörkallen mindre berg
  Svallmyran myr   Sör-på-Kälarna utmarker
  Svansmyrbäcken bäck   Sörsjön sjö
  Svansmyrmoarna terräng   Sörsjön sjö
  Svansmyrorna myrar   Sörtjärnen tjärn
  Svartabborrtjärnbäcken bäck   Sörån å
  Svartabborrtjärnen tjärn   Sörån å
  Svartberget berg   Tabbasberget berg
  Svartbäcken bäck   Talleråsen berg eller bergparti
  Svartbäcken bäck   Tallmyren myr
  Svartflon myr   Taskslammermyran myr
  Svarthålet skogsmark   Tjäderlekmyren myr
  Svarthålsberget berg   Tjäderlekmyren myr
  Svarthålsbäcken bäck   Tjärnberget berg
  Svarthålsforsen fors   Tjärnberget berg
  Svarthålsforsen fors   Tjärnflon sankmark
  Svarthålsforsen fors   Tjärnflotjärnarna tjärnar
  Svarthålsforsen fors   Tjärnhålen tjärn o. sund
  SvarthällsForssen, se Svarthålsforsen Saknas   Tjärnhålen tjärnar
  Svarthällsforssen, se Svarthålsforsen fors   Tjärnloken myr
  Svartmyran myr   Tjärnmyran myr
  Svartsjöberget berg   Tjärnmyren myr
  Svartsjön sjö   Tjärnmyrholmen skogholme
  Svarttjärnbäcken bäck   Tjärnmyrriset skogsområde
  Svarttjärnen tjärn   Tjärnmyrtjärnen tjärn
  Svartviken vik   Tjärnrännan timmerränna
  Svartvikmyran myr   Tomttjärnbäcken (?) å
  Svartviksudden udde   Tomttjärnen, Nedre tjärn
  Svartvikudden udde   Tomttjärnen, Yttre, se Tomttjärnen, Nedre tjärn
  Svedjemyran sankmark?   Tomttjärnen, Övre tjärn
  Sågberget berg   Torget öppen plats
  Såghöjden höjd   Torget terrängområde
  Sågtjärnbäcken bäck   Torpflon myr
  Sågtjärnen tjärn   Torpsvedjan ägomark
  Sågån å   Torpån åparti
  Sälgedalsberget berg   Torrmyren myr
  Sälgeåsen ås   Torrsjön, se Tärssjön Saknas
  Södermalmsiön, se ? Häbbersjön sjö   Torråsen skogås
  Södermalmsiön, se Häbbersjön sjö   Torvströflon myr
  Södermalmsiön, se Malmsjön sjö   Tosjölandet område
  Södermalmsiön, se Malmsjön sjö   Trattmyran myr
  Sör-Abborrtjärnen tjärn   Trattforsen fors och fiske
  Sör-Billtjärnen tjärn   Trattsvedjan ägomark
  Sörbäcken bäck   Trollkäringbacken terrängparti
  Sörbäcken bäck   Trollkäringhålet myr
  Sörbäckmyran myr   Tryckmyran myr
  Sör-Kälamyran myr   Tryckmyråsen ås
  Sör-på-kälarna utmark /Se   Trätkälen slåtteräng
  Sörsjön sjö   Trättforsen fors o. fiske
  Sörsjön sjö   Trättmyran (?), se Trattmyran myr
  Sörsjön sjö   Tumtjärnarna tjärnar
  Sörsjön sjö   Tumtjärnarna tjärnar
  Sörsjön sjö   Tumtjärnbergerännan timmerränna
  Sörsjön sjö   Tumtjärnberget berg
  Sörsjön o. Norrsjön sjöar   Tumtjärnbäcken bäck
  Sörsjön o. Norrsjön sjöar   Tumtjärnen, Yttre tjärn
  Sörsjön o. Norrsjön sjöar   Tumtjärnen, Övre tjärn
  Sörsjön o. Norrsjön sjöar   Tusselahålet myr
  Sör-Storflon myr   Tärssjöflon sankmark
  Sör-Storflon sankmark   Tärssjön sjö
  Sörtjärnen tjärn   Tärrsjön sjö
  Sörån å   Tärssjösvedjan skogstrakt
  Tabbasberget berg   Uggeltj., se Ygeltjärnen. Saknas
  Talleråsen, se *Tunderåsen berg   Uggeltjärnberget berg
  Talleråsen gränsberg   Uggeltjärnen tjärn
  Talleråsen berg   Uggeltjärnen tjärn
  Talleråsen berg   Ullavältan timmeravlägg
  Talleråsen berg   Utanedesstorflon sankmark
  Talleråsen berg   Utanedes-Storflon myr
  ?Talleråsen berg /Se   Utsikten skogsmark
  Talleråsen berg   Vackerlandbäcken bäck
  Talleråsen berg eller bergparti   Vackerlandmyren myr
  Talleråsen berg /Se   Vackerlandsjöberget berg
  Talleråsen berg och gränsmärke /Se   Vackerlandsjöberget berg
  *Talleråsrå råmärke   Vackerlandsjön sjö
  Tallmyran myr   Vallgrensmon skogsområde
  Tarsiön, se Tärsjön sjö   *Vargstugubäcken bäck(ar)
  Taskslammermyran myr   Vassbergsmyren myr
  Terssiön, se Tärsjön sjö   Vestinsberget berg
  Tjäderlekmyran myr   Villingarna slåttermark
  Tjärnarna sjö   Villingarna slåttermark
  Tjärnberget berg   Villingarna skogs- och myrområde
  Tjärnberget berg   Villingdammet fördämning
  Tjärnflon myr   Villingeberget bergsparti
  Tjärnflotjärnarna tjärnar   Villingmon skogsområde
  Tjärnflotjärnarna tjärn   Villingsdammet fördämning
  Tjärnhålen tjärn och sund   Villingån å
  Tjärnloken myr   Villingån å
  Tjärnmyran myr   Villågshöjden bergparti
  Tiorsioar holm Saknas   Villågshöjden bergparti
  Tomskernarna, se Yttre o. Inre Tumtjärn Saknas   Vilstenmon tallmo
  Tomttjärnarna tjärnar och gränsmärke /Se   Vilstenmon skogsområde
  Tomttjärnberget berg   Vinberget berg
  Tomttjärnbäcken bäck   Vinrotsdammet fördämning
  Tomttjärnbäcken bäck   Vinrotsrännan timmerränna
  Tomttjärnbäcken bäck   Vintervägsviken vik
  Tomttjärnbäcken bäck   Vithöjden skogshöjd
  Tomttjärnen Yttre tjärn   Vithöjden berg
  Tomttjärnen Övre tjärn   Vitmossaflon sankmark
  *Tomtån å   Vitmossaflon sankmark
  Torget terräng   Vitmossaflon myr
  Torpflon myr   Vitstensmyren myr
  Torrmyran myr   Vitterberget berg
  Torrmyråsen ås   Vitterberget berg
  Torsiön, se Tärsjön sjö   Vittertjärnen tjärn
  Torsiön, se Tärsjön sjö   Vittertjärnmyran myr
  Torsiön, se Tärsjön sjö   Vittertjärnen tjärn
  Torvsfröflon myr   Vittertjärnen tjärn
  Torvströladan myr   Vittertjärnen tjärn
  Trattmyran myr   Vittertjärnsbäcken bäck
  Trollkäringbacken backe   Volmarna f.d. slåtter
  Trollkäringhålet myr   Volmarna f.d. slåtter
  Tryckmyran myr   Vonkälen granskog
  Tryckmyrbäcken bäck   Vålmyren myr
  Tryckmyråsen berg   Vårven fiske
  Trygieåsen Saknas /Se   Våtmyren myr
  Trätkälen slåttermark /Se   Våtråbäcken bäck
  Trättforsen fors /Se   Våtrån sankmark
  Trättforsen fors /Se   Våtråsvedjan f.d. slåtter
  Trättforsen fiske /Se   Vällingänget slåtteräng
  Trättkälen skogsområde   Västansjöberget berg
  Tullerholmen holme   Västeredesmyren slåttermyr
  Tumtjärn, Yttre o. Inre tjärnar   Västerhöjden berg
  *Tunderåsen (gränsmärke)   Väster-Musmyran myr
  Tundrássinn Saknas   Väster-Mörtsjödammet fördämning
  *Tund(r)asen by   Västermörtsjön sjö
  *Tunderåsen (gränsmärke)   Väster(mörtsjön sjö
  Tunderasen(austan at forse) = Åsen? by /Se   Väster-Mörtsjön sjö
  Tunneråsen gränspunkt /Se   Väster-Nyänget f.d. slåtter
  Tunneråsen berg och gränsmärke /Se   Västersjöberget berg
  Tusselahålet myr   Västersjödammet fördämning
  Tågbäcken bäck   Väster-Skravelmyran myr
  Tärsjön sjö   Västertjärnen tjärn
  Tärsjön sjö   Västpäremmarna sandås
  Törsjön sjö   Väststugubäcken bäck
  Tärsjön sjö   Ygeltjärnberget berg
  Tärsjön sjö   Ygeltjärnbäcken bäck
  Tärsjön sjö   Ygeltjärnen tjärn
  Tärsjön sjö   Ygeltjärnflon myr
  Tärssjön sjö /Se   Ystasjöflon myr
  Tärsjön sjö   *Ytter-Strupsvedjan slåttermark (?)
  Tärsjösvedjan skogsområde   Yttertomttjärnhöjden skogshöjd
  *Utanedeforsen fors   Åarna sankmark
  *Utanedeforsen fors   Åarna sankmark
  Utanedeforsen fors   Ålhusströmmen ström
  Utanedes Storflon myr   Århusknulen berg
  Utsikten skogsmark   Åsarna skogshöjder
  Vackerlandmyran myr   Åsarna bergområde
  Vackerlandmyrbäcken bäck   Åsarna åsbildningar
  Vackerlandmyrbäcken bäck   Åsbodbäcken bäck
  Vackerlandsjöberget berg   Åslåtten slåtter
  Vackerlandsjön sjö   Åssjön sjö
  Vackerlandån å   Åssjön sjö
  Vakten backe   Åsvillingarna sankmark
  Vakten backe /Se   Åsån å
  Vallgrensmon terräng   Åter-Flärken, se Återsjön sjö
  »Vargstugubecken» Saknas /Se   Återflärken sjö
  Vassbergsmyran myr   Återsjön sjö
  Vassbergsmyran myr   Åtesjön sjö
  Vestinsberget berg   Älgedalen dal
  Villingeberget bergsparti   Älgegropmon skogsområde
  Villingberget berg   Älgegropmon skogsområde
  Villingdammet fördämning?   Älgegropmon skogsmark
  Villingmon mo   Älgehöjden berg
  Villingmon terräng   Ängesberget berg
  Vilstenmon mo   Äxinglokarna myr
  Vinberget berg   Ödingen sjö
  Vinrotsdammet skogsmark   Ödingen sjö
  Vintervägsviken vik   Ödingsbackarna skogshöjd
  *Vitberget berg   Ödingsbrännorna skogsområde
  *Vitbergmyran myr   Ödingstjärnen tjärn
  Vithällan höjd   Ödingsån å
  Vithöjden höjd   Öjeforsen fors
  Vithöjden berg   Örarna strandpartier
  Vithöjdmyran myr   Öratjärnbäcken bäck
  Vitmossaflon myr   Öratjärnbäcken bäck
  Vitmossaflon myr   Öratjärnen tjärn
  Vitterberget berg   Öratjärnen tjärn
  Vitterberget natn /Se   Öratjärnen tjärn
  Vittertjärnen tjärn   Öratjärnen tjärn
  Vittertjärnen tjärn /Se   Öratjärnen tjärn
  Vittertjärnmyran myr   Öratjärnen tjärn
  Volmarna f.d. slåtter   Öratjärnflon sankmark
  Vonkülen sankmark   Öratjärnflon myr
  Vonkälen sumpig skogsmark /Se   Öratjärnhöjden berg
  Vonkälknulen höjd   Öratjärnhöjden berg
  *Vårdkaseberget berg   Öratjärnhöjden berg
  Våtmyran myr   Öratjärnmon skogsområde
  Våtråbäcken bäck   Öratjärnsbäcken bäck
  Västansjöberget berg   Östansjöflon myr
  Västansjöberget berg   Östansjöhöjden höjd
  Västerhöjden berg   Österhöjden berg
  Väster-Mörtsjön sjö   Öster-Musmyran myr
  Väster-Skravelmyran myr   Öster-Mörtsjödammet fördämning
  Väster-Sågtjärnen tjärn   Öster-Mörtsjödammet fördämning
  Väster-Sågtjärnen tjärn   Östermörtsjön sjö
  Västertjärnen tjärn   Öster-Mörtsjön sjö
  Väststugubäcken bäck   Öster-Nyänget f.d. slåtter
  Ygeltjärnberget berg   Östersjöflon sankmark
  Ygeltjärnberget berg   Öster-Skravelmyran myr
  Ygeltjärnbäcken bäck   Öster-Sågtjärnen, se Östertjärnen. tjärn
  Ygeltjärnbäcken bäck   Östertjärnen tjärn
  Ygeltjärnen tjärn   Österåsforsarna forsar
  Ygeltjärnen tjärn   Östgårdlisatillfället tallmo
  Ygeltjärnflon sankmark   Östgårdmyran myr
  Ysterbäcka myr   Ötjemyren myr
  ÿterflerken, se Återsjön sjö   Övertumtjärndammet fördämning
  yterflercken, se Återsjön sjö   Övertumtjärnrännan timmerränna
  Ytterflerken, se Återsjön sjö    
  Ytterflerken, se Återsjön sjö    
  *Ytterrevs strömnacke Saknas /Se    
  Åarna sankmark    
  Åarna sankmark    
  Ådalsberget berg    
  åffsiön, se Åssjön sjö    
  åffsiön, se Åssjön sjö    
  åfssion, se Åssjön sjö    
  Ångerman åhn, se Indalsälven älv    
  Ålhusknulen berg    
  Åsarna åsar    
  Åsarna ås    
  Åsbodbäcken bäck    
  Åslåtten ängsmark    
  Åssjön sjö    
  Åssjön sjö    
  Åssjön sjö    
  Åssjön sjö    
  Åssjön sjö    
  Åssjön sjö    
  Åsvillingarna sankmark    
  Åsån å    
  Åsån å    
  Åter Flärken sjö /Se    
  Återsjön sjö    
  Återsjön sjö    
  Återsjön sjö    
  Återsjön sjö    
  Återsjön sjö    
  Återsjön sjö    
  Återsjön, och Norrsjön, se Flärkarna sjöar    
  Älgegropmon skogsområde    
  Älgehöjden berg    
  Änglaådammet fördämning    
  Äxinglokarna myr    
  Ödingen sjö    
  Ödingen sjö    
  Ödingen sjö    
  Ödingen sjö    
  Ödingen sjö    
  Ödingen sjö    
  Ödingsbackarna bergsmark    
  Ödingsbrännan skogsmark    
  Ödingstjärnen tjärn    
  Ödingsån å    
  Ödingsån å    
  Öingen, se Ödingen Saknas    
  Öratjärnbäcken bäck    
  Öingen, se Ödingen sjö    
  Öratjärnbäcken bäck    
  Öratjärnbäcken bäck    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnen tjärn    
  Öratjärnflon myr    
  Öratjärnflon myr    
  Öratjärnhöjden höjd    
  Öratjärnhöjden berg    
  Öratjärnhöjden berg    
  Öratjärnmon mo    
  *Örefors fiske    
  Örkemyran myr    
  Östansjöflon myr    
  Östansjöflon myr    
  Östansjöflon mosse    
  Östansjöhöjden höjd    
  Österhöjden berg    
  Öster-Skravelmyran myr    
  Öster-Sågtjärnen tjärn    
  Österåsforsarna forsar    
  Österåsforsarna forsar    
  Österåsforsarna forsar    
  Östgårdmyran myr    

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.