ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Brunflo socken : Jämtlands östra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1711 Naturnamn : 686 Bebyggelsenamn : 224 Naturnamn : 382
Brunflo sn o tg Allmänningsbäcken bäck Sagesmän förteckning Adam och Eva stenar
Brunflo sn Ammersån å Sagesmän förteckning Andreasselet sel
Brunflo sn Andreasselet parti av Singån Brunflo sn Andreasselet lugnvatten
Brunflo sn Artesiön, se Ärtersjön sjö Brunflo Saknas Avundesviken vik
Brunflo sn Artesiön, se Ärtersjön sjö Brunflo socken Avundeshålet myr
Brunflo sn art-siön?, se Ärtersjön sjö Brunflo sn Baksjöbäcken bäck
Brunflo sn Avundesviken vik Grytfot inbyggarbeteckning Baksjön sjö
Brunflo sn o tg Backmyren myr Lundsför inbyggarbeteckning Baksjön sjö
Brunflo sn Bagsiön, se Baksjön sjö Opeglopar inbyggarbeteckning Baksjön sjö
Brunflo sn Baksjöbäcken bäck Oplandssopor inbyggarbeteckning Baksjönäset näs
Brunflo sn Baksjöbäckmyren myr Prästgröt inbyggarbeteckning Baksjöviken vik
Brunflo sn Baksjön sjö Torvalla-gnarrar inbyggarbeteckning Bastubäcken bäck
Brunflo sn Baksjön sjö Vamstastöt inbyggarbeteckning Bastuhällan udde
Brunflo sn Baksjön sjö Åkersbergetäcka inbyggarbeteckning Bastuhällan stenhälla
Brunflo sn Baksjön sjö Andalen gårdar Bergmyren myr
Brunflo sn Baksjön sankmark Anders-Petters ödegård Bergmyren myr
Brunflo sn Baksjön sjö Anntimmen fäb. Bergmyrtjärnarna tjärnar
Brunflo sn Baksjönäset näs Ante-Lars ödegård Bergmyrtjärnarna tjärnar
Brunflo sn Baksjöviken vik Aronbodarna fäb. Bergmyrtjärnen tjärn
Brunflo sn Bastubäcken bäck Artilleriskjutfält, Se Skjutfältet skjutfält Bergtjärnen tjärn
Brunflo sn *Bergit råmärke Backen med Wiken by Berguvberget berg
Brunflo sn *Berget råmärke Backen gd Bjäkerloken tjärn
Brunflo sn Bergmyren myr Backvallen fäb. Bjäkerloken tjärn
Brunflo sn Bergmyrtjärnen tjärn Berge ml Bjällmyrberget berg
Brunflo sn Bergmyrtjärnen tjärn Bjerte, Se Bjärte by Bjällmyrbäcken bäck
Brunflo sn Bergtjärnen tjärn Bjerte by Bjällmyren myr
Brunflo sn Bergtjärnen tjärn Bjerte, se 1-2 Bjärte Saknas Bjälmtjärnen, Se Björnen, Östra o. Västra tjärnar
Brunflo sn Bergtjärnen tjärn Bjärte Saknas Bjännmyren, Se Bjällmyren. myr
Brunflo sn Bergtjärnen, Västra tjärn Björkdrolen f.d. fäb. Bjärmbäcken bäck
Brunflo sn Berguvberget berg Björklunda lht Bjärmen tjärnar
Brunflo sn *Bilstasjön sjö Blåland gdr Bjärmtjärn sjöar
Brunflo sn Birgittakällan källa Bodal gd Bjärtbäcken bäck
Brunflo sn Biskopbäcken bäck Bodal med Toskviken by Björnmyrberget berg
Brunflo sn Biskopsbäcken bäck Brandfältkojan skogskoja Björnmyrbäcken bäck
Brunflo sn Bjäkerloken myr Brattfallskojan skogskoja Björnmyren myr
Brunflo sn Bjännmyrberget berg Bugransvallen fäb. Björnsundet sund
Brunflo sn Bjännmyrbäcken bäck Böle gårdar Björnsundsbron bro
Brunflo sn Bjännmyrbäcken bäck Böle, Se Wästerböle by Blektjärnen tjärn
Brunflo sn o tg Bjännmyren myr Böle, Östra, Se Österböle by Blektjärnen tjärn
Brunflo sn Bjärkerloken tjärn Djurikan, Se Jurikan gård Blåhelvetet tjärn
Brunflo sn Bjärmbäcken bäck Dröghattkilen bydel Bockängena äng
Brunflo sn Bjärmtjärn, V. o. Ö. sjöar /Se Erikshem lht Bodberget berg
Brunflo sn Bjärmtjärnhöjden berg Erikslund lhtt Bodtjärn tjärn
Brunflo sn Bjärtbäcken bäck Eriksro lht Bodtjärnberget berg
Brunflo sn Bjärtbäcken bäck Eskilgården gd Bossmyrremmen backe
Brunflo sn Bjärtbäcken bäck Frankrike kronotorp Brandfältet skogsområde
Brunflo sn Bjärtbäcktjärnen tjärn Fridhem lhtt Brattfallet, Stora o. Lilla vattenfall
Brunflo sn Björkdrolen terräng Främmerbodarna fäb. Bringåstjärnen tjärn
Brunflo sn Björndrolet markområde Främmerbodarna, Se Småbodarna fäb. Bromsätet tjärn
Brunflo sn Björnmyren myr Främmersvedbodarna fäb. Bromsåtet myr
Brunflo sn Björnsundet sund Furudal lht Bromsåtet tjärn
Brunflo sn Blektjärnen tjärn Furulund lht Brudbigbäcken bäck
Brunflo sn Blindtjärnen sankmark Furulund lht Brummerdrolet odling
Brunflo sn Blåbärsberget berg Förlandsskiftet lht Brunfloviken vik
Brunflo sn Blåhelvetet terräng Grubban hmd Brynjeflon flo
Brunflo sn Bockängena myrmarker Grytan by Brännmyren myr
Brunflo sn Bodberget berg Grytan hp Bugransbäcken bäck
Brunflo sn Bodtjärnberget berg Grytan Saknas Båthussjön del av sjö
Brunflo sn Bodtjärnbäcken bäck Grytan Saknas Båthusviken vik
Brunflo sn Bodtjärnen tjärn Gusta by Båtmyren myr
Brunflo sn Bodtjärnen tjärn Gusta by Båtmyrtjärnen tjärn
Brunflo sn Bossmyrflon sankmark Gusta by Båtmyrtjärnen tjärn
Brunflo sn Bossmyrflon sankmark Gärde by Bäckdrolen slått
Brunflo sn Brandfältet terräng Gärde slåttegods fastighet Bäckdrolsmon skogsås
Brunflo sn Bossmyrflon myr Gärdesbodarna fäb. Bäckmyrbäcken bäck
Brunflo sn Bossmyrremmen ås Hacksäter torpställe Bäckmyren myr
Brunflo sn Bossmyrtjärnen tjärn Hornsjöberg by Bölessjön sjö
Brunflo sn Bringåstjärnen tjärn Hornsjöböle by Dagsverkselet sel
Brunflo sn Bromyrdrolet ägomark Hornsjölägden lht Dalakarlsmyren myr
Brunflo sn Bromyrdrolet sumpig slåttmark Hornsjöstranden lht Dalatjärnen tjärn
Brunflo sn Bromsåttjärnen tjärn Hornsjösved lht l. avs. Digerön ö
Brunflo sn Brudpigbäcken bäck Hundtuvan ödesböle Djupsundet sund
Brunflo sn Brunflokälen utmark /Se Hundtuvan fäb. o. slått. Djuptjärnen tjärn
Brunflo sn Brunfloviken vik Håkansta by Djuptjärnen tjärn
Brunflo sn Brunfloviken vik Håkanstorp lht Djuptjärnen tjärn
Brunflo sn Brunfloviken vik Häggdalen lhtt Daltmyren myr
Brunflo sn Brynjeflon sankmark Hälle by Fiskarberget berg
Brunflo sn Brännmyren myr Hällebodarna f.d. fäb. Flinkflon flo
Brunflo sn Bugransbäcken bäck Hästhagen lht Flinkflotjärnen tjärn
Brunflo sn Bugransbäcken bäck Inägoskiftet, se 7 Grytan Saknas Flinkflotjärnen tjärn
Brunflo sn Bugransvallen vall Jonshult lht Flintskallberget berg
Brunflo sn Bunäset näs Juriken by Flotjärnen tjärn
Brunflo sn Buviken vik Jurikan gård Flymyrarna myrar
Brunflo sn Byxan holme Järpnäset kronotorp Flymyren myr
Brunflo sn Båthusviken vik Karlsvik lhtt Flymyrtjärnen tjärn
Brunflo sn Bäckdrolsmon terräng Kläppebodarna f.d. fäb. Flåtjärnberget berg
Brunflo sn Bäckmyren myr Kläppebodarna fäb. Flåtjärnen tjärn
Brunflo sn Bäckmyren myr Knöva hållplats Fogdlångdrolet slått
Brunflo sn ?Bölesjön sjö Knöfva by Fogdmyren myr
Brunflo sn Bölesjön sjö Kolåsen fäb. Fogdtjärnen tjärn
Brunflo sn Bölesjön Saknas Kullen gd Fogdviken vik
Brunflo sn Bölesjön sjö Kvarnsved hmd Franktjärnen tjärn
Brunflo sn Bölesjön sjö /Se Kullen lht Fredriktjärnen tjärn
Brunflo sn Bölessjön sjö Källbäck gdr Främmersved slått
Brunflo sn Dalakarlsflon sankmark Källbäck lhtt Främmertjärnen tjärn
Brunflo sn Dalakarlsflon myr Lagmansgårdarna ödegårdar Främsttjärnen tjärn
Brunflo sn Dalakarlsmyren myr Lagmanskilen område Främsttjärnen tjärn
Brunflo sn Dalatjärnen tjärn Lagmanslandet by Fårviken vik
Brunflo sn Djupsundet sund Larsbo lht Getryggen stenhäll
Brunflo sn Djuptjärnen tjärn Lillgrytan, se 8 Grytan Saknas Gillertjärnen tjärn
Brunflo sn Djuptjärnen tjärn Lillvikstorp lht Gråssjöbäcken bäck
Brunflo sn o tg Djuptjärnen tjärn Linehäll by Gråsjöbäcken bäck
Brunflo sn Drögbäcken bäck Linehäll Saknas Gråsjön, Lilla sjö
Brunflo sn Dröghatten berg Linnehäll, se1-2 Linehäll Saknas Gråsjön sjö
Brunflo sn *Eds Avradsland Saknas Lund by Gråssjön sjö
Brunflo sn Finnhällan höjd Lundbodarna fäb. Grönsved slått
Brunflo sn Fiskarberget berg Lundkälen lhtt Grövtjärnen tjärn
Brunflo sn Flakamyren myr Lundsbo lht Grövtjärnänget äng
Brunflo sn Flinkflon terräng Lunne by Gårdsjömyren myr
Brunflo sn Flinkflotjärnen, Övre o. Nedre tjärnar Lunne Saknas Gårdsjömyren myr
Brunflo sn Flintskallberget berg Lunnegården by Gårdsjömyren myr
Brunflo sn Flotjärnen tjärn Lunnegården, se 5 Lunne Saknas Gårdstjärnen, Se Blektjärnen tjärn
Brunflo sn Flymyren myr Lunnetorpet lht Gårdstjärnen tjärn
Brunflo sn Flåtjärnberget berg Långsved hmd Gäddtjärnbäcken bäck
Brunflo sn Flåtjärnbäcken bäck Lövberget skollärarboställe Gäddvattstjärnen tjärn
Brunflo sn Flåtjärnen tjärn Löfsåsen gård Gölöflon flo
Brunflo sn Fogdmyren åker Malmbacken fäb. Götåkern åker
Brunflo sn Fogdtjärnen tjärn Nilstorpet lht Hakabäcken bäck
Brunflo sn Fogdviken vik Norderbodarna, Se Optandsbodarna fäb. Halvväganesberget, Se Halvvägsberget. berg
Brunflo sn Franktjärnen tjärn Norderbodarna, Se Optandsbodarna, Östra fäb. Halvvägsberget berg
Brunflo sn Fredriktjärnen tjärn Norderbodarna f.d. fäb. Hampkällmyren myr
Brunflo sn Främmertjärnen tjärn Norrbodarna, Se Optandsbodarna, Östra fäb. Hampkälloken tjärn
Brunflo sn Främsttjärnen tjärn Norrgård lht Hampkälloken tjärn
Brunflo sn Främsttjärnen tjärn Norrländska tvärbanan Ope nr , se 11 Ope Saknas Hansberget berg
Brunflo sn Fårviken vik Norrländska tvärbanan Torvalla nr, se Torvalla Saknas Hansberget berg
Brunflo sn Gammal-Erik holme Nyhem gårdar Hattmakarudden udde
Brunflo sn Gillertjärnen tjärn Näset, Se Stensnornäset gårdar Hattmakarängena Saknas
Brunflo sn Gråberget berg Odenslund Saknas Holmsjön sjö
Brunflo sn Gråssjöbäcken bäck Ope by Holmsjön sjö
Brunflo sn Gråssjön sjö Ope by Hornsjöbölestjärnen tjärn
Brunflo sn Gråssjön sjö Ope Saknas Hornsjöbölestjärnen tjärn
Brunflo sn Gråsjön sjö Ope Saknas Hornsjön sjö
Brunflo sn Gråsjön sjö Opevallen, Se Palatset fäb. Horsmyren myr
Brunflo sn Gråsjön sjö Opelund lht Hundsjön sjöar
Brunflo sn Gråsjön Saknas /Se Opland by Hundtuvtjärnen tjärn
Brunflo sn Gråsjön, Lilla sjö Optand by Hållborgsån å
Brunflo sn Gråsjön, Lilla sjö Optand hp Hållstasjön sjö
Brunflo sn Gråsjön, Lilla sjö Optandsbodarna fäb. Hårstasjön, Se Hållstasjön sjö
Brunflo sn Gråsjön, Lilla sjö Optandsbodarna fäb. Håsjön sjö
Brunflo sn *Gräfte del av Lindalen /Se Optandsnäs lht Hällholmarna holmar
Brunflo sn »grøffuan» tjärn Palatset fäb. Hällholmen klippa
Brunflo sn Grövtjärnen tjärn Palatset fäb. Hällån å
Brunflo sn ?Grövtjärnen tjärn Patronbygget f.d. skogskoja Hästötjärnen tjärn
Brunflo sn Grövtjärnen, se »grøfluan» tjärn Paulus-Pers gd Högholmen holme
Brunflo sn Grövtjärnen, se »nørdher grøffuan» tjärn Persbo lht Högholmen holme
Brunflo sn Grövtjärnen tjärn Rosenlund lht Högholmsnäset näs
Brunflo sn Gustabäcken bäck Singsjöböle, Se Böle gårdar Igeltjärnen tjärn
Brunflo sn Gålåflon sankmark Singsjölandet trakt Igenvuxentjärnen tjärn
Brunflo sn Gårdstjärnen tjärn Sjötorp lht Ismunden sjö
Brunflo sn Gårdstjärnen tjärn Skalböle lht Ismundströmmen ström
Brunflo sn Gårselmyren myr Skalböle bebyggelse Johannestjärnen tjärn
Brunflo sn Gäddvattstjärnen tjärn Skarpnäset lht Juriktjärnen tjärn
Brunflo sn Gäddviken vik Skarpnäset gd Karistenen grund
Brunflo sn Hakabäcken bäck Skjutfältet artilleriskjutfält Karinstenen skär
Brunflo sn *Hallan försv. namn (naturnamn?) på plats Slottön, se1Slåttön Saknas Karlängesviken vik
Brunflo sn Halvvägsberget berg Slåtte by Karlänget äng
Brunflo sn Hampkällmyren myr Slåtte by Kattflon flo
Brunflo sn Hansberget berg Slåttön lhtt o. torp Killberget berg
Brunflo sn Hattholmmyren myr Slåttön Saknas Killhoppet bergbrant
Brunflo sn Hattmakarudden udde Smedstegs Slottegods fastighet Kjellångdrolet slått
Brunflo sn Haxängberget berg Småbodarna fäb. Klingerhögen höjd
Brunflo sn Haxängänget sank mark Småbodarna, Se Främmerbodarna fäb. Klingertjärnen tjärn
Brunflo sn Holmsjön sjö Småbodarna fäb. Klingertjärnen tjärn
Brunflo sn Holmsjön sjö Solbacka, se 5 Solberg Saknas Kläppestensråken myr
Brunflo sn Holmsjön sjö Solberg by Kojråken myr
Brunflo sn Holmsjöänget terräng Solberg by Kojselet sel
Brunflo sn Holmsved terräng Solberg Saknas Koluholmen holme
Brunflo sn Hornsjöbölestjärnen tjärn Spjällhålet fäb. Kolumyren myr
Brunflo sn Hornsjön sjö Stenbacken lht Kråknäset näs
Brunflo sn Hornsjön sjö Stenbodarna fäb. Kvarnflon myr
Brunflo sn Hornsjön sjö Stensnornäset gårdar Kvarnsundet sund
Brunflo sn Hornsjön sjö Storbacken hmd Kälen utmarker
Brunflo sn Hornsjön sjö Stormyrhalsen fäb. Lagmansbäcken bäck
Brunflo sn Hornsjön sjö Stormyråsen fäb. Lagmanshöjden höjd
Brunflo sn Hornsjön sjö /Se Storsved fäb. Lagmanstjärnen, Nordre o. Sönnre Saknas
Brunflo sn Hornsjön sjö /Se Storviken, Se Viken, Stora Saknas Lagmanstjärnen tjärn
Brunflo sn Hornsjön sjö /Se Storåsen hmd Lagmansviken vik
Brunflo sn Hornsjön sjö /Se Svartbodarna torp Lakastenen sten
Brunflo sn Horsmyråsen ås Svartstugubodarna f.d. fäb. Lakastensudden udde
Brunflo sn Hundsjön, Stora o. Lilla sjöar Svedje by Lassviken vik
Brunflo sn Hundsjön, Stora sjö Svedjefors kvarn Lill-Brattfallet fall
Brunflo sn Hunsiöan, se Hundsjön, Stora o. Lilla sjöar Svensgård lht Lillbrattfallselet sel
Brunflo sn Hundtuvan terräng Svänglingen hp Lillflon flo
Brunflo sn Hundtuvtjärnen tjärn Södergård by Lillholmen holme
Brunflo sn Hundtuvtjärnen tjärn Södergårdsbodarna fäb. Lillråken myr
Brunflo sn Hundtuvtjärnen tjärn Sörvikbodarna fäb. Lill-Stålnäset udde
Brunflo sn »hwnstwghu tiern», se Hundtuvtjärnen tjärn Sörviken by Lilltjärnbäcken bäck
Brunflo sn Håkanstakälen utmark /Se Sörvikstrakten trakt Lilltjärnen tjärn
Brunflo sn Hållborgsån å Tallbacken fäb. Lilltjärnen tjärn
Brunflo sn Hållstasjön sjö Tallbacken fäb. Lilltjärnen tjärn
Brunflo sn Hårstasjön sjö Torvalla by Lilltjärnen tjärn
Brunflo sn Hårstasjön sjö /Se Torvalla by Lokarna tjärnar
Brunflo sn Håsjöbodarna terräng Torvalla Saknas Loksved skogstrakt
Brunflo sn (kyrka) Håsjön sjö Toskviken, Bodal med gd Loksvedberget berg
Brunflo sn Håsjön sjö Torsvik(lägd)en lhtt Lundbergstjärnen tjärn
Brunflo sn Hällbodarna terräng Tratsgård by Lundbomberget berg
Brunflo sn Hällbodberget berg Uppbyggningen hmd Lussi i Nor skär
Brunflo sn Hällholmarna holmar Uppgården bebyggelse Långdrolsmyren myr
Brunflo sn Hällån å Utgården bebyggelse Långdrolstjärnen tjärn
Brunflo sn Hällån å Vallmyren fäb. Långrännselet sel
Brunflo sn Hällån å Wamsta by Långmyrbrännan skogstrakt
Brunflo sn Härvallen ägomark Viken, Backen med, se Backen gd Långmyren myr
Brunflo sn Hästflon sankmark Wiken by Långmyren myr
Brunflo sn Hästflon sankmark Viken, Lilla bebyggelse Långselet sel
Brunflo sn Hästön ö?, udde Viken, Stora bebyggelse Långtjärnen tjärn
Brunflo sn Hästötjärnen tjärn Vikhem lhtt Långtjärnen tjärn
Brunflo sn Högbodarna terräng Vägen, se 12 Ope Saknas Långtjärnen tjärn
Brunflo sn Högholmen holme Wästerböle by Långtjärnen tjärn
Brunflo sn Högkullen berg Wästeråkre by Långtjärnen tjärn
Brunflo sn ?Igeltjärnen tjärn Västeråkre, se 1-2 Åkre Saknas Långtjärnen tjärn
Brunflo sn Igeltjärnen, se »synner grøffuan» tjärn Västgården bebyggelse Långviken vik
Brunflo sn Igeltjärnen tjärn Västgården bebyggelse Malmbackmyren myr
Brunflo sn Igenvuxentjärnen tjärn Årberga lhtt Mellantjärnen tjärn
Brunflo sn Ingridflon myr Åkern hmd Mårtensmyren myr
Brunflo sn Ismen lacus, se Ismunden sjö Åkersbo lht Mötberget berg
Brunflo sn Ismon siön, se Ismunden sjö Åkre Saknas Namnlöstjärnen tjärn
Brunflo sn ?Ismunden sjö Åkre, Se Wästeråkre by Norddammyren myr
Brunflo sn ?Ismunden (gränsmärke), sjö Änge by Nordertjärnen tjärn
Brunflo sn ?Ismunden sjö Ängesbodarna fäb. Noret vattendrag
Brunflo sn ?Ismunden sjö Ängesbodarna fäb. Noränget äng
Brunflo sn ?Ismunden (gränsmärke), sjö /Se Ängshagen lhtt Nörderbrantet skogsområde
Brunflo sn ?Ismunden (gränsmärke), sjö Österböle by Näset näs
Brunflo sn ?Ismunden sjö Östgården bebyggelse Ol-Nilsudden udde
Brunflo sn ?Ismunden (gränsmärke), sjö Östgården = 1 Sörviken bebyggelse Ol-Nilsudden udde
Brunflo sn ?Ismunden (gränsmärke), sjö   Opeflon flo
Brunflo sn Ismunden sjö   Opesjön sjö
Brunflo sn Ismunden sjö   Opetjärnen, Västra o. Norra tjärnar
Brunflo sn Ismunden sjö   Opetjärnen, Västra o. Norra tjärnar
Brunflo sn Ismunden sjö   Opeån å
Brunflo sn ?Ismundsjön sjö   Ormholmen holme
Brunflo sn Ismunden sjö   Ormsundet sund
Brunflo sn ?Ismunden sjö   Oxögat tjärnar
Brunflo sn ?Ismunden sjö   Oxögat tjärn
Brunflo sn Ismunden sjö   Pershällan stenudde
Brunflo sn Ismunden sjö   Perstjärnarna tjärnar
Brunflo sn Ismunden sjö   Petterhägnen slått
Brunflo sn Ismunden sjö   Pippermyren? l. Peppar-? myr
Brunflo sn Ismundsjön sjö   Porten sund
Brunflo sn Ismunden sjö   Rismyren myr
Brunflo sn Ismunden sjö   Rismyrtjärnen tjärn
Brunflo sn Ismunden sjö och gränsmärke /Se   Ropnäset näs
Brunflo sn Ismundsjön sjö /Se   Rossjöberget berg
Brunflo sn Jungfrukullen gravhög   Rossjön sjö
Brunflo sn Jurikberget försvunnet namn på berg   Rossjön sjö
Brunflo by och sn *Jurikberget berg   Ryvernäset näs
Brunflo socken Juriktjärnen terräng   Ryvernäsholmen holme
Brunflo socken Kallebodarna odling   Råkan myrodling
Brunflo sn Karlängesviken vik   Rålsmyren myr
Brunflo sn /Se Katarinahålet terräng   Räbbåsbrännan skogstrakt
Brunflo prästgäll Kattflon sankmark   Rödflon flo
Brunflo prästgäll Killhoppet sluttning   Selet, Övre o. Yttre sel
Brunflo prästgäll Klingerhögen berg   Siarsmyrbäcken bäck
Brunflo prästgäll Klingermyren myr   Siarsmyren myr
Brunflo prästgäll Klingermyrvallen skogsområde   Sickensved slått
Brunflo prästgäll Klingertjärnen tjärn   Sikholmen holme
Brunflo prästgäll Klingertjärnen tjärn   Singsjön sjö
Brunflo prästgäll Klingran sjö   Singsjön sjö
Brunflo tg Kojråken sankmark   Singån å
Brunflo tg Koloken sankmark   Singån å
Brunflo tg Koluholmen holme   Sjöviken vik
Brunflo tg Kolumyren myr   Skallsjön, Se Skalsjön sjö
Brunflo tg Kolåsen ås   Skalsjön sjö
Brunflo tg Konsmyren myr   Skalsjön sjö
Brunflo tg Krondiket bäck   Skalsjötjärnen tjärn
Brunflo tg Kråknäset udde   Skammansflon flo
Brunflo sn Kullen landställe   Skavåsflon flo
Brunflo sn /Se Kvarnberget berg   Skavåstjärnen tjärn
Brunflo sn /Se Kvarnflon sankmark   Skiftestjärnen tjärn
Brunflo sn /Se Kvarnflotjärn tjärn   Sketmyren myr
Brunflo sn /Se Kvarnsundet sund   Skorvhättan slått
Brunflo sn /Se *Kälen, se *Skavåsen skogsskifte   Skottfriänget f.d. slåtter
Brunflo sn /Se Kälen utmark /Se   Skrapaflon flo
Brunflo sn /Se Källmyren myr   Skålbäcken bäck
Brunflo sn /Se Källslaget myr   Skårå-Måns skär
Brunflo sn /Se Käringmyren myr   Skårå-Månsnäset näs
Brunflo socken /Se Ladsved ägomark   Slåttebacken landsvägsbacke
Brunflo sn /Se Lagmansbäcken bäck   Småholmarna holmar
Brunflo sn /Se Lagmanstjärnen, Södra tjärn   Småtjärnarna tjärnar
Brunflo sn /Se Lagmanstjärn tjärn /Se   Solbergsviken vik
Brunflo sn /Se Lakastenen sten   Stenbäcken bäck
Brunflo sn /Se *Langabro råmärke   Stenbäckslättan odling
Brunflo sn /Se »langabro» råmärke   Stenholmen klippa
»akir», Se Åkre Saknas *Langabro råmärke   Stenholmen holme
akir se: Åkre by »langabro» råmärke   Stenknulen udde
(?)Backen Saknas Larmmyren myr   Stensmyrbäcken, Se Tjärnmyrbäcken bäck
Backen by? Larsbäcken bäck   Stensnoret vik
Backen by? Lassviken vik   Stenviken vik
Backen by Larsvikflon myr   Stor-Brattfallet fall
Backen gd Lill-Bergtjärnen tjärn   Storbrattfallselet sel
Backen gd Lill-Brattfallet fall   Storbrännan skogstrakt
Backen by Lill-Flintskallmyren myr   Storflon flo
Backen by Lillflon sankmark   Storflon flo
Backen by /Se Lill-Gråssjön tjärn   Storholmen holme
Balstad Saknas Lillholmen holme   Storloken tjärn
Balsta gd /Se Lillholmen holme   Stor-Långtjärnen tjärn
Benefiske Saknas Lill-Hundsjön sjö   Stormyren myr
?Berge by Lillhundsjön sjö   Stormyren myr
Berge by Lill-Långtjärnflon sank mark   Stormyrhalsbäcken bäck
(?)Berge by Lillmyren myr   Storråken myr
Berge Saknas Lillmyren myr   Storråken myr
Berge by Lill-Perstjärnen tjärn   Storröjningssved slått
Berge by Lillråken sankmark   Stortjärnbäcken bäck
?Berge by Lill-Stålnäset näs   Stortjärnen tjärn
Berge by? Lilltjärnbäcken bäck   Stortjärnen tjärn
(?)Berge by Lilltjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
Berge by Lilltjärnen tjärn   Storåsbommarna sel
Berge by Lilltjärnen tjärn   Storåstjärnen tjärn
Berge by Lilltobäck, se Tovbäcken sjö   Storängena ängar
?Berge by Lill-Tubäcken sjö   Storängesviken vik
?Berge by *Lindalen åkergärde /Se   Strömmen ström
(?)Berge by Lisbethägnen markområde   Stugusjön sjö
Berge by Lisbetodlingen terräng   Stålnäset, Lilla näs
Berge by Locknesjön sjö /Se   Stålnäset näs
Berge by Lokarna tjärnar   Stålnäshöjden höjd
Berge by Lokkällan källa   Stålnäshöjden berg
Berge by Lokmoarna terräng   Stålnäshöjden berg
Berge by Loksvedberget berg   Suggflon flo
Berge by Lomhålet tjärn   Suggflotjärnen tjärn
(?)Berge by Lundbergstjärnen tjärn   Suggselet sel
Berge by Lundbomsberget berg   Sultabborrtjärnen tjärn
Berge by? Lundkälen Saknas   Sundsjöviken vik
?Berge by *Lundkälen skog   Svartabborrtjärnen tjärn
Berge by Lundkälen utmark /Se   Svarttjärnen tjärn
Berge by Lussi i Nor holme   Svarttjärnen tjärn
Berge by Långdrolet sank mark   Svarttjärnen tjärn
(?)Berge by Långdrolet myr   Svarttjärnen tjärn
Berge by Långdrolshålet sank mark   Svarttjärnen tjärn
Berge by Långdrolstjärnen tjärn   Svartviken vik
Berge by Långflon myr   Svedjebäcken bäck
Berge by Långmyrbrännan terräng   Svedjetjärnen tjärn
Berge by Långmyren myr   Svänglingen sjö
Berge by /Se Långmyren myr   Svänglingsberget berg
Bjärte by Långmyren myr   Synkflohalsen slått
Bjärte by /Se Långselet sjö   Synkflon flo
Bjärte by /Se Långtjärnbäcken bäck   Sågdammet sel
Bjärte by /Se Långtjärnbäcken bäck   Sågselet lugnvatten
Björkdrolen f.d. fäb. Långtjärnen tjärn   Sönnerbrantet skogsområde
Bodal by Långtjärnen tjärn   Sörvikbäcken bäck
Bodal by Långtjärnen tjärn   Tjuvholmen holme
Bodal by Långtjärnen tjärn   Tjärnmyrbäcken bäck
Bodal by Långtjärnen tjärn   Tjärnmyren myr
Bodal by /Se Långtjärnen tjärn   Tjärnmyren myr
»brunblo», Se Brunflo Saknas Långtjärnhöjden höjd   Tjärnmyrtjärnen tjärn
Brunflo kyrkby Långtjärnen tjärn   Torvallabäcken bäck
Böle, Se Hornsjöböle,Västerböle och Österböle. Saknas Malmbacken terräng   Tomlanden odlingar
?Böle by Malmbacken backe /Se   Tossviken vik
Böle by? Malmbackmyren myr   Tossviktjärnen tjärn
Böle by Malmdrolsmyren myr   Tovbäcken, Se Tubäcken, Stora o. Lilla sjöar
Böle gd:ar /Se *Marstrand åkergärde /Se   Tretallholmen holme
Böle by /Se Marstrandsmyren terräng   Trättmyren myr
Fugelsta by /Se Matsäckberget berg   Tubäcken sjöar
*Glemmestadh Saknas Mattismyren myr   Tun åker
Glammestad Saknas Mellanflon myrmark   Tuvan skär
*Glammestadh Saknas Mellanflon myr   Tuvan skär
Glamsta försvunnet namn på beb. Mellantjärnen tjärn   Tuvbäcken sjö
*Glamsta Saknas Murviken vik   Tvåstenarna plats
*Glemstadh Saknas Mårtensmyren myr   Utgräventjärnen tjärn
»glemmestadh», se Glamsta försvunnet namn på beb. Mötberget berg   Vackerhålet slåtter
*Glemmestadh Saknas Namnlöstjärnen tjärn   Vallgrenshägnen slått
*Glemmestadh Saknas Norsberget berg   Vassdrolet slått
Glimstad ödesböle /Se Nyhägnen utäga   Vasslan åker
*Glockstad Saknas Näset näs   Vidjebäcken bäck
*Gokstad, se Gusta by Nördbranten höjd   Vinterlänningsviken vik
»gothastadum», se Gusta Saknas Nörderbodarna terräng   Vintertjärnen tjärn
gothastadum se Gusta by »nørdher grøffuan» tjärn   Vintertjärnen tjärn
Grytan by »nørdher grøffuan» tjärn   Våtbrännan skogsmark
Grytan by Nörder-Småmyrarna myrar   Våtdrolet myr
Grytan by Nördertjärnen tjärn   Våtdrolsmon tallmo
Grytan by Odensala Fjärden, se Brunfloviken vik   Älgloken tjärn
Grytan by *Odhinsals bekke Saknas   Älgsgrubbrännan skogstrakt
Grytan by Opebacken backe   Älgtjärnen tjärn
Grytan gd *Opebölet område?   Ängesbodtjärnen tjärn
Grytan by Opeflon sankmark   Ärterbäcken, Se Bugransbäcken bäck
Grytan by Opesjön sjö   Ärterfoten myr
Grytan by Opesjön sjö   Ärterfotåsen ås
Grytan by Opesjön sjö   Ärtersjön sjö
Grytan by Opesjön sjö /Se   Ärtertjärnen tjärn
(?)Grytan by Opesjön sjö /Se   Ärterån å
Grytan by Opesjön sjö /Se   Ärtran, Stora o. Lilla myrar
Grytan by Opån å /Se   Ösjön sjö
Grytan by Opeån Saknas   Ösjön sjö
Grytan by Opeån bäck   Öst-i-myren Saknas
Grytan by Opeån å    
Grytan by Opeån å /Se    
Grytan by Ormholmen holme    
Grytan by Oxögat tjärn    
Grytan by Oxögat tjärn    
Grytan by Oxögat tjärn    
Grytan by Palatret terräng    
Grytan by Palatshöjden höjd    
Grytan by Patronbygget terräng    
Grytan by Pershällan stenudde    
Grytan by Pershällan skogsbacke    
Grytan by Pershällan udde    
Grytan by Pershöjden höjd    
Grytan by Perstjärnmyren myr    
Grytan by Petterhägnen utäga    
?Grytan by Piprörmyren myr    
Grytan by? Porten sund    
Grytan by Rismyren myr    
Grytan by Rismyrtjärnen tjärn    
Grytan by Rissnen terräng    
Grytan by Rissnen terräng    
Grytan by Rissnen skogsmark    
Grytan by Rossjöberget berg    
?Grytan by Rossjön sjö    
Grytan by Rossmyren myr    
Grytan by Ryvernäset näs    
Grytan by Ryvernäsholmen holme    
Grytan by Råkarna terräng    
Grytan by Råkbäcken bäck    
Grytan by Råkmyren myr    
Grytan by Räbbåsbrännan skogsområde    
Grytan by Rödberget berg    
Grytan by Rödflon sankmark    
Grytan by Rödflon myr    
Grytan by Rödflon myrmark    
Grytan by Rörmyren myr    
Grytan by Rörmyråsen ås    
Grytan by S:t Olofskälla källa /Se    
Grytan by Sankt Olovs källa källa    
Grytan by Sankt Olovs källa Saknas /Se    
Grytan by S:t Olovs källa källa /Se    
Grytan by Siarmyren myr    
Grytan by Sikholmen holme    
Grytan by Sikholmen holme    
Grytan by Singsjölandet trakten omkring Singsjön /Se    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö /Se    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö    
Grytan by Singsjön sjö /Se    
Grytan by Singsjöskogen skog    
Grytan by *Singsjöskogen skog    
Grytan by Singån å    
Grytan by Singån å    
Grytan by Singån å    
Grytan by Singån å    
Grytan by Singån å    
Grytan by Singån å    
Grytan by Singån å    
Grytan by Singån å    
Grytan by Singån å    
Grytan by *Siøøhallen råmärke    
Grytan by *Sjöhallen råmärke    
Grytan by *Sjöhallen råmärke    
(?)Grytan by *Sjöhallen råmärke    
Grytan by /Se Skalböle terräng    
Grytan by Skalsjön sjö    
Grytan skjutfält, by /Se Skalsjön sjö    
Grytan by /Se Skalsjön sjö    
Grytan by /Se Skalsjön sjö    
Grytan by /Se Skalsjötjärnen tjärn    
Grytan by /Se Skallsjön sjö    
Grytan by /Se Skavmansflon myr    
Gräfsåsen, Se under Östersunds stad f.d. by *Skavåsen skogsskifte /Se    
Gräfte del av Prästbordet /Se *Skavåsen skogsskifte /Se    
*Gudnjutsböle ödesböle *Skavåsen skogsskifte /Se    
*Gudemötzböle »ödisgotz» Skavåsen ås    
*Gudeniöttz böle Saknas /Se Skavåsen terräng    
Gudeniötzböle ödesböle /Se Skavåsflon sankmark    
Gusta by Sketmyren myr    
Gusta by *Skiftessten råmärke    
Gusta by Skiftestjärnen tjärn    
Gusta by Skattfriänget myr    
Gusta by *Skiptes stein råmärke    
Gusta by Skorvhättan myr    
Gusta by Skrapaflon sankmark    
Gusta by Skålbäcken bäck    
Gusta by Skårå-Måns sten    
Gusta by Skårå-Månsberget berg    
Gusta by Slättmyren myr    
Gusta by *Smedeteg ej identifierat område    
Gusta by *Smedjeäng, = *Smedeteg ej identifierat område    
Gusta by Småbodarna skogsområde    
Gusta by Småbodarna terräng    
Gusta by Småholmarna holmar    
Gusta by Småtjärnarna tjärnar    
Gusta by Snickarsved utäga    
Gusta by Solbergsbäcken bäck    
Gusta by Solbergsviken vik    
Gusta by Solhem terräng    
Gusta by Sommarmyren myr    
Gusta by Sotdrolet ägomark    
Gusta by Sotsvedbäcken bäck    
Gusta by Spjällhålet terräng    
Gusta by Springan vik    
Gusta by Starebäcken bäck    
Gusta by Starevallen terräng    
Gusta by Stenbodarna terräng    
Gusta by Stenbodtjärnen tjärn    
Gusta by Stenbäckslättan utäga    
Gusta by Stenholmen holme    
Gusta by Stenholmen holme    
Gusta by Stensnoret vik    
Gusta by Stensnornäset näs    
Gusta by Stenbäcken bäck    
Gusta by Stenviken vik    
Gusta by Storbacken berg    
Gusta by Stor-Brattfallet fall    
Gusta by Storbrännan skogsområde    
Gusta by Stor-Flintskallmyren myr    
Gusta by Storflon myr    
Gusta by Storflon myr    
Gusta by Stor-Gråssjön tjärn    
Gusta by Storholmen holme    
Gusta by Storholmen holme    
Gusta by Storholmen terräng    
Gusta by Stor-Hundsjön sjö    
Gusta by Storhundsjön sjö    
Gusta by Storholmen holme    
Gusta by Storloken tjärn    
Gusta by Stor-Långtjärnen tjärn    
Gusta by Stormyrbäcken bäck    
Gusta by Stormyrdiket sankmark    
Gusta by Stormyren myr    
Gusta by Stormyren myr    
Gusta by Stormyren myr    
Gusta by Stormyren myr    
Gusta by Stormyren myr    
Gusta by Stormyren myr    
Gusta by Stormyrhalsbäcken bäck    
Gusta by Stormyrhalsen myr    
Gusta by Stormyråsen ås    
Gusta by Stor-Perstjärnen tjärn    
Gusta by Storråkbäcken bäck    
Gusta by Storråken sankmark    
Gusta by Storselet sjö    
Gusta by Storsjön sjö    
Gusta by Stortjärnbäcken bäck    
Gusta by Stortjärnen tjärn    
Gusta by Stortjärnen tjärn    
Gusta by Stortjärnen sankmark    
Gusta by Stortjärnflon sankmark    
Gusta by Stor-Tubäcken sjö    
Gusta by Storåstjärnen tjärn    
Gusta by Storängesviken vik    
Gusta by Storänget odling    
Gusta by Stor-Ärtran myr    
Gusta by Strupen myr    
Gusta by Stugumyren myr    
Gusta by Stugusjön sjö    
Gusta by Stugusjön sjö    
Gusta by Stugusjön sjö    
Gusta by Stugusjön sjö    
Gusta by Stugusjön sjö    
?Gusta by Stugusjön sjö    
Gusta by Stugusjön sjö    
Gusta by Stugusjön sjö    
Gusta by Stugusjön sjö    
Gusta by Stålnäshöjden höjd    
Gusta by Stålnäsudden udde    
Gusta by Suggflon myr    
Gusta by Suggflon sankmark    
Gusta by Suggflotjärnen tjärn    
Gusta by Sultabborrtjärnen tjärn    
Gusta by Sundmyren myr    
Gusta by Sundsjöviken vik    
Gusta by Sundsjöviken vik    
Gusta by Sundudden, Östra udde    
Gusta by Surbrunnen brunn?    
Gusta by Svartabborrtjärnen tjärn    
Gusta by Svartabborrtjärnfloarna mossar    
Gusta by Svartberget berg    
Gusta by Svartmyrbäcken bäck    
Gusta by Svartstugubodarna f. d. fäbodar    
Gusta by Svarttjärnberget berg    
Gusta by Svarttjärnberget berg    
Gusta by Svarttjärndalen dal    
Gusta by Svarttjärndalen dal    
Gusta by Svarttjärnen tjärn    
Gusta by Svarttjärnen tjärn    
Gusta by Svarttjärnen tjärn    
Gusta by Svarttjärnmyren myr    
Gusta by Svartviken vik    
Gusta by Svedjebäcken bäck    
Gusta by Svedjetjärnen tjärn    
?Gusta by Svedjetjärnen tjärn    
Gusta by /Se *Svångån å /Se    
Gusta by /Se Svänglingen sjö    
Gusta by /Se Svänglingen sjö    
Gusta by /Se Svänglingen sjö    
Gusta by /Se Svänglingen sjö /Se    
Gusta by /Se Svänglingsberget berg    
(?)Gärde by »synner grøffuan» tjärn    
Gärde by »synner grøffuan» tjärn    
Gärde by Sågselet sjö    
Gärde by Sågselet del av Singån    
?Gärde by Södergårdskällan källa?    
?Gärde by Sönnerbranten höjd    
?Gärde by Sönner-Småmyrarna myrar    
?Gärde by Sörviksbäcken bäck    
Gärde by Sörvikbäcken bäck    
Gärde by Sörvikbäcken bäck    
Gärde by Tallbacken terräng    
Gärde by Tavelbacken backe /Se    
Gärde by Tavelbacken backe /Se    
Gärde by Tafvel-backen plats /Se    
(?)Gärde by Tavelbacken backe /Se    
?Gärde by Tjuvholmen holme    
?Gärde by Tjärnmyrbäcken bäck    
(?)Gärde by Tjärnmyren myr    
?Gärde by Tjärnmyren myr    
Gärde by Tjärnmyren myr    
Gärde by? Tjärnmyrtjärnen tjärn    
Gärde by Tobacken, se Tubäcken, Lilla o, Stora sjöar    
Gärde by Tobcaken, se Tubäcken, Stora o. Lilla sjöar    
Gärde by Tobecken, se Tubäcken, Stora o. Lilla sjöar    
Gärde by Torvallabäcken bäck    
?Gärde by Torvallabäcken bäck    
Gärde by Toskvikslägden skogsterräng    
Gärde by Tossviken vik    
Gärde by Tossviktjärnen tjärn    
Gärde by Torbäcken sjö    
Gärde by Tretallholmen holme    
Gärde by *Trälsåsen ås, kronomark    
Gärde by Trättmyrbäcken bäck    
Gärde by Trättmyren myr    
(?)Gärde by Tubäcken, Lilla o. Stora sjöar    
Gärde by Tubäcken, Stora o. Lilla sjöar    
Gärde by /Se Tubäcken, Stora o. Lilla sjöar    
Gärde by /Se Tubäcken terräng    
*Hackstadh Saknas Tubäcken, Stora o. Lilla sjöar /Se    
?Hacksät gdr Tubäcksnäset näs    
Saknas Saknas Uddby-fjärden fjärd /Se    
*Hagnastad gd Utfjärdingen försvunnet namn på åkermark    
*Hagnastad gd *Utfjärdingen försv. benämning på åkermark    
*Hagnestad gd Utgräventjärnen tjärn    
*Hagnestad f.d. gd Utgräventjärnen myr    
*Hagnestad f.d. gd Utgräventjärnen tjärn    
*Hagnestad f.d. gd Vallmyren utäga    
Hagnestad f.d. gd (lagmansgård) Vallmyren odlad jord    
?Hagnastad f.d. gd Vamstamyren myr    
*Hagnastad gd Vassdrolet sumpig slåttmark    
*Hagnestad försv. beb. Vibäcken bäck    
*Hagnestad gd Vibäcken bäck /Se    
Hagnesta f.d. gd /Se »vikebegh» bäck    
hakonstadum se: Håkansta by *Vikbäcken bäck    
»hallan» försvunnet bebyggelsenamn? *Vik(e)bäck(en) Saknas    
*Hallan Saknas Vinterlänningsviken vik    
*Hemmingsgård gd Vintertjärnen tjärn    
Henriksgård försvunnet namn på gd Vintertjärnen tjärn    
*Henriksgård gd Vintertjärnen tjärn    
*Henriksgard Saknas Vintertjärnen tjärn    
Hiurwiken, Se Jurikan. Saknas Vintertjärnflon myr    
Hornsjö by Våtdrolet sankmark    
?Hornsjö(böle) by Våtdrolsmon mo    
Horsjö Saknas Våtmyren myr    
Hornsjöberg gd:ar /Se Ysma, se ?Ismunden sjö    
?Hornsjöböle gd Ållertjärnen tjärn    
?Hornsjöböle by Älggropbrännan terräng    
?Hornsjöböle by Älgloken tjärn    
?Hornsjöböle el. Österböle by Älgtjärnen tjärn    
?Hornsjöböle by Ängena ägomark    
?Hornsjöböle by Ängesbodtjärnen tjärn    
?Hornsjöböle by Ängesmyren markområde    
?Hornsjöböle by Ärterbäcken bäck    
Hornsjöböle by /Se Ärterfoten sankmark    
Hornsjöböle by /Se Ärterfotåsen ås    
*Hornsjön, Se Hornsjöböle. Saknas Ärtersjön sjö    
Horsio = Hornsjö Saknas /Se Ärtersjön sjö    
Hornsjön by /Se Ärtersjön sjö    
Hundtuvan fäbod och ödesböle Ärtersjön sjö    
Hundtuvan fäbod o. ödesböle Ärtersjön sjö    
Hundtuvan ödesböle Ärtertjärnen tjärn    
Hundtuvan ödesböle /Se Ärterån å    
*Hvasgardin Saknas Ösjöberget berg    
Hvasgardin ödesböle /Se Ösjön sjö    
Hvasgården f.d. gd /Se *Östra lägdarna markområde    
Håkanstad gd      
Håkanstad indr. kronofogdebost.      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkanstad by      
Håkanstad by      
Håkansta by      
Håkanstad by      
Håkanstad g      
Håkansta gd      
Håkanstad by      
Håkanstad by      
Håkanstad g      
Håkanstad gd      
Håkansta(d) by      
Håkanstad bost.?      
Håkansta gd      
Håkansta by      
Håkansta gd      
(?)Håkanstad by      
?Håkansta gd      
Håkansta by      
Håkanstad bost.?      
?Håkanstad gd      
Håkanstad gd      
Håkansta(d) gd      
(?)Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkanstad bost.?      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
Håkansta by      
?Håkansta by      
Håkanstad by /Se      
Håkansta by /Se      
Håkansta by /Se      
Håkanstad gd /Se      
Håkansta gd:ar /Se      
Håkanstad by /Se      
Håkanstad gd:ar /Se      
Håkansta gd:ar /Se      
Håkansta gd /Se      
Håkansta gd:ar /Se      
*Hångstad lämningar /Se      
?*Hårsta beb.      
*Hårsta Saknas      
Hälle by?      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
(?)Hälle by      
Hälle by      
?Hälle by      
Hälle by?      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by?      
(?)Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
?Hälle by      
(?)Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by      
Hälle by /Se      
Hälle by /Se      
Hälle by /Se      
Hällänge gd      
Hällänge gd      
Hällänge gd      
Hellenge Saknas      
Hällänge gd      
Hällänge gd      
Hällänge gd      
Hällänge gd      
»hændla» beb?      
*Hændla Saknas      
Hästön gd /Se      
Jurikan beb.      
Jurikan beb.      
Jurikan beb.      
Jurikan beb.      
Jurikan gård      
»kirke byn», se ?Prästbordet gdr      
»kirkeby» gdr      
»kirkeby» gdr      
»kirkeby» gdr      
Kläppebodarna f.d. fäbodar /Se      
Knöva by      
Knöva by /Se      
*Koutestad, Se Gusta. Saknas      
*Kyrkbyn gdr      
*Lagmansgården gd      
*Lagmansgården gd      
*Lagmansgården gd      
*Lagmansgården gd      
*Lagmansgården gd      
*Lagmansgården gd      
*Lagmansgården gd      
*Lagmansgården gd      
?Lagmanslandet by      
Lagmanslandet by /Se      
»Lagmansstolen» gd      
Linehäll gd:ar /Se      
?Lund by      
?Lund by      
?Lund by      
(?)Lund by      
Lund by      
Lund by?      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by?      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
(?)Lund by      
Lund by      
Lund by?      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund eller Lunne byar      
Lund el. Lunne byar      
Lund el. Lunne by      
?Lund by      
Lund el. Lunne by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
?Lund by      
Lund by      
Lund, Västra by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
?Lund by      
Lund by      
?Lund by      
Lund by /Se      
Lund by /Se      
Lund by /Se      
?Lunne by      
?Lunne by      
Lunne el. Lund byar      
Lunne by      
Lunne el. Lund byar      
Lunne el. Lund by      
Lunne by      
Lunne by      
?Lunne by      
Lunne el. Lund by      
Lunne by      
Lunne by      
?Lunne by      
Lunne by      
Lunne by      
Lunne by      
Lunne by      
Lunne by      
Lunne by      
Lunne by      
Lunne by /Se      
Lunne by /Se      
Löfsåsen Saknas      
Västra Löfsåsen by /Se      
Lövberget klockarbost.      
Lövberget gård      
Lövberget klockarboställe      
Lövberget skollärarboställe      
Lövberget klockarbost. /Se      
Lövberget möjl = gdr /Se      
Lövberget gd:ar /Se      
Malmbacken fäb. /Se      
*Millestgården gd      
Nordanhallen bebyggelse      
Odensala, Se under Östersunds stad f.d. bebyggelse      
Odensala by /Se      
Odensala by /Se      
Odensala f.d. by /Se      
»opatan», Se Optand Saknas      
Ope by      
Ope by      
Ope by?      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by?      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
?Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by      
Ope by /Se      
Ope by /Se      
Ope skola /Se      
Ope by /Se      
Ope poststation /Se      
Ope by /Se      
Opebölet försvunnet namn på område (gd?)      
*Opebölet gd?      
Opeböle Saknas /Se      
»Oplie» Saknas      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand Saknas      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by?      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by?      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
(?)Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by      
Optand by /Se      
Opetand by /Se      
Optand by /Se      
Prästbordet gdr      
?Prästbordet gdr      
?Prästbordet gdr      
?Prästbordet gdr      
?Prästbordet gdr      
Prästbordet gdr      
Prästbordet, Se *Kyrkbyn gdr      
Prästbordet khbost. /Se      
Prästbordet khbost. /Se      
Sal gd /Se      
Salsgården gd /Se      
(?)Singsjöböle by      
(?)Singsjöböle by      
?Singsjö(böle) beb.      
(?)Singsjöböle by      
Singsjö(böle) beb.      
?Singsjö(böle) beb.      
?Singsjö(böle) bebyggelse      
?Singsjö(böle) beb.      
?Singsjöböle bebyggelse      
Singsiö böhle gdr /Se      
*Singsjö ödesböle /Se      
Singsjögård, trol. = Singsjöböle beb.      
Singxiöö ödesböle /Se      
Singsjön bebyggelse /Se      
Singsjön by /Se      
»skraffuilbakke» försvunnet(?) namn på gd      
*Skravelbacken trol. försv. namn på gd      
*Skrattegärde »ödisgotz»      
Slåtte by      
Slåtte by      
Slåtte gdr      
Slåtte by      
Slåtte ödesböle /Se      
Slåtte gd:ar /Se      
Slåtte by /Se      
Slåttön gdr      
Slåttön f. ödesböle, nu gdr      
Slåttön bebyggelse      
Sletta Saknas      
Solberg by      
Solberg by      
(?)Solberg by      
Solberg by?      
Solberg by      
Solberg by      
Solberg by      
Solberg by      
Solberg by?      
Solberg by      
Solberg by      
Solberg by      
Solberg by      
Solberg by      
Solberg by      
Solberg by      
Solberg by      
Solberg by /Se      
Solberg by /Se      
Solberg by /Se      
Solberg by /Se      
Storåsen by /Se      
Sudragardh(e), Se Södergård. Saknas      
*Sudhra gaard Saknas      
?Svedje by      
Svedje ?by      
?Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by /Se      
»Syngsiøø» Saknas      
*Sålltestadh, Se Gusta. Saknas      
Södergård indr. häradshövdingaboställe      
Södergård by      
Södergård gd:ar      
Södergård indr. häradshövdingeboställe      
Södergård bost.      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård gdr      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård gd      
Södergård bost.?      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård bost.?      
Södergård by      
Södergård gd      
Södergård by      
Södergård gd      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård gd      
Södergård by      
Södergård gd      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård gdr      
Södergård by      
Södergård bost.?      
Södergård gdr      
Södergård by      
Södergård gdr      
Södergård by      
Södergård gdr      
Södergård by      
Södergård gdr      
Södergård gd      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård gdr      
Södergård by      
Södergård, Se »Lagmansstolen» gdr      
Södergård by      
Södergård bost.      
Södergård by      
Södergård gd      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård bost.      
Södergård gd      
Södergård bost.      
Södergård by      
Södergård gd      
Södergård gd      
Södergård by      
Södergård bost.      
Södergård by      
Södergård gd      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård by      
Södergård gd      
Södergård by      
Södergård gård /Se      
Södergård gd:ar /Se      
Södergård by /Se      
Sörviken by      
Sörviken by      
Sörviken by      
Sörviken by      
Sörviken by      
Sörviken by      
Sörviken by      
Sörviken by      
Sörviken by      
Sörviken by /Se      
Tavelbacken ställe /Se      
*Torsänge Saknas /Se      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by.?      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by      
Torvalla by /Se      
Torvalla by /Se      
Torvalla by /Se      
Torvalla by /Se      
Torvalla by /Se      
Torvalla by /Se      
Torvalla by /Se      
Tossviken gårdar      
Tossviken by /Se      
Tramsta by /Se      
Trutsgård gd /Se      
Trutsgård gd /Se      
Trälsåsen försvunnet namn på beb.      
*Trälsåsen försv. beb.      
*Trälsåsen »ödisgotz»      
Utfjerdingen Saknas      
*Uth fierdungen Saknas      
wama stahom se: Vamsta by      
»vambastadum», Se Vamsta Saknas      
»wambestadhom», Se Vamsta Saknas      
»wambestadhom», Se Vamsta Saknas      
wambestadæ se: Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by?      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by?      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by?      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by      
Vamsta by /Se      
Vamsta by /Se      
Vamsta by /Se      
Vamsta by /Se      
Vamsta by /Se      
?Vassgården försvunnet namn på gd      
*Vassgården gd      
Hvasgardin Saknas      
Vik by      
Viken by      
Viken by      
Viken by?      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
(?)Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken(?) by      
?Viken by      
Viken by      
(?)Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by?      
Viken by      
Viken by      
(?)Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
?Viken by      
(?)Viken by      
Viken by      
(?)Viken by      
Viken by      
?Viken by      
?Viken by      
?Viken by      
?Viken by      
?Viken by      
?Viken gdr      
Viken by      
Viken gdr      
Viken by      
Viken by      
Viken gdr      
Viken by      
Viken gdr      
Viken by      
Viken gdr      
Viken by      
Viken gdr      
Viken by      
Viken by      
Viken gdr      
Viken by      
Viken gdr      
?Viken by      
Viken by      
Viken gdr      
Viken by      
Viken by?      
Viken by      
Viken gdr      
Viken by      
Viken gdr      
Viken by      
Viken by      
Viken gdr      
?Viken by      
Viken by      
Viken gdr      
Viken by      
Viken gdr      
(?)Viken by      
Viken by      
Viken gdr      
Viken by      
?Viken by      
(?)Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by?      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by?      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Wåhle by /Se      
Västerböle by      
?Västerböle by      
Västerböle by      
Västerböle by      
Västerböle by      
Västerböle by      
*Västergården gård      
Västeråkre by      
Västeråker by /Se      
*Yttergården gd      
*Yttergården gd      
*Yttergården gd      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by?      
*Akra Saknas      
?Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by?      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
?Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
?Åkre by      
?Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by      
Åkre by /Se      
Åkre by /Se      
Aakersmannaeng Saknas      
?Åsen okänd beb.      
Änge gd      
?Änge by      
Änge gd      
Änge by      
?Änge by      
Änge by      
(?)Änge gd      
Änge ?gd      
?Änge by      
Änge by      
?Änge gd      
Änge by      
Änge by      
?Änge gd      
?Änge gd      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge gd      
Änge by      
Änge gd      
Änge by      
Änge gd      
?Änge gd      
Änge by      
Änge gd      
?Änge gd      
Änge by      
Änge gd      
?Änge gd      
Änge by      
Änge gd      
(?)Änge gd      
Änge by      
Änge gd      
(?)Änge by      
Änge by      
Änge gd      
Änge by      
Änge gd      
Änge by      
Änge gd      
Änge gd      
Änge gd      
Änge hg      
Änge hg      
?Änge gd      
?Änge gd      
Änge gd      
Änge gd      
(?)Änge gd      
Änge by      
Änge gd?      
Änge by      
?Änge gd      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Enge ödesböle /Se      
Änge gd /Se      
?Österböle by      
?Österböle by      
?Österböle by      
?Österböle by(ar)      
?Österböle by      
?Österböle by      
*Östergården gd      
*Östergården gd      
Österlöfsåsen gd      
Österlöfsåsen by /Se      

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.