ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sunne socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1340 Naturnamn : 212 Bebyggelsenamn : 109 Naturnamn : 144
Sunne sn Alfredsviken vik Sunne sn Allvarsån å
Sunne sn Allvarsån å Sunne sn Allvarsån å
Sunne sn Andersön ö Sunne socken Andersön ö
Sunne sn Andersön ö Anders-Måns gård Andersön ö
Sunne sn Andersön ö Andersön by Andersöviken vik
Sunne sn Andersön ö o gd Backen by Björnhammarviken vik
Sunne sn Andersön ö Backen gårdar Blacksalen myr och skogsområde
Sunne sn Andersön ö Bengtsgårdarna gårdar Bledängsbäcken bäck
Sunne sn Andersön ö Bengtsgården gård Blekamyren myr
Sunne sn Andersön ö Bengtsved avs. Bockholmen holme
Sunne sn Andersön ö Bolägden avs. Bodtjärnen tjärn
Sunne sn Andersön ö Brattåsen lhtt Bäckviken vik
Sunne sn Andersön ö Bräcke by Bänsn fäb.
Sunne sn Andersön ö Bulägden gård Bötje öde fäb.
Sunne sn Andersön ö Bårsgården gård Dal-Andersviken vik
Sunne sn Andersön ö Dal-Anderstorpen torp Digernäsudden udde
Sunne sn Andersön ö /Se Digernäs by Djupmyren myr
Sunne sn Andersön ö Fanbyn by Djupstan vik
Sunne sn Andersön ö Fanbyn, se 1-5 Fannbyn Saknas Dragedet ed
Sunne sn Andersön ö Fanbyn Saknas Duvskäret holme
Sunne sn Andersön ö /Se Fannbyn Saknas Dånnerhakehulten skogparti
Sunne sn Andersön ö /Se Fjällsågen torp och såg Fannbyviken vik
Sunne sn Anderö skans fornminne Gilleråsen torp Finnmoflon myr
Sunne socken Andra diket dike Gilleråsen gård Flon myr
Sunne sn Bockholmen holme Gilleråsen fäb. Gravlobäcken bäck
Sunne sn Bodlägden ägomark Grinnsved torp Gremsveddraget ed
Sunne sn Bodtjärnsmyren myr Grubban gård Gråberget berg
Sunne sn *Breksjön sjö Gråbergsnybodarna fäb. Gräftån å
Sunne sn Björnhammarviken vik Gråbergsnybodarna fäb. Gäddvågen vik
Sunne sn Blacksalbacken backe Gullhögarna fäb. Gäddvågshammaren udde
Sunne sn Bleksjöholmen skogsholme Gärde by Hammarbäcken bäck
Sunne sn Bleksjön myr Görns-gården gård Hammarloken tjärn
Sunne sn Blomtjärnen myr Haga avs. Haraån å
Sunne sn Bodtjärnbäcken bäck Hallgården gård Hegledbäcken bäck
Sunne sn Bodtjärnen igenvuxen tjärn Hansgården gård Hegledtjärnen tjärn
Sunne sn Bodtjärnmyren sank mark Hasa by Hopänget myr och ängsmark
Sunne sn Brattåsgrubban myr Harmans gård Horsmässviken vik
Sunne sn Brunnsved ägomark Hegled by Hå(l)sjöbrännbäcken bäck
Sunne sn Bräcktjärnen sankmark Hägled by Hångmyren myr
Sunne sn *Byxabacka ägomark Herrgården gård Håsjöbränna skogås
Sunne sn bækkin se Svartbäcken bäck Häggdalen lht Hägnan skogsområde
Sunne sn Båthusudden udde Härkanslägden bebyggelse Hästmyrudden udde
Sunne sn. o. tg. Böke sankt område Härkanslägden torp Hösalen ängsmark
Sunne sn Digernäsudden udde Högbo avs. Imnäshammaren udde
Sunne sn Djupmyren myr Högen by Isön ö
Sunne sn Djupstaden vik Imnäs by Isösundet sund
Sunne sn Dragedet ed Kalmar gård Jungfruholmen holme
Sunne sn dragh stadh se Dragedet ed Kalmar gård Jyltholmen holme
Sunne sn Duvskäret skär Karlsgården gård Jällmyren myr
Sunne sn Dånadrolsflon myr Kilen avs. Jällmyrhalsen backsluttning
Sunne sn Dånnerhakahulten skogsområde Klockarbacken Saknas Karlsvågen vik
Sunne sn Fannbyviken vik Klockarbordet, se 1 Klockarbacken Saknas Killholmen holme
Sunne sn Femte diket dike Kvarnänget avs. Kleva utjord
Sunne sn Fillstabäcken bäck Kyrkbyn gård Klingermyren myr
Sunne sn Finnmoflon myr Lundsbacken avs. Klippningsåsen ås
Sunne sn Finnmon myr? /Se Molägden hårdvallsområde Klockarpellebäcken bäck
Sunne sn Fjärde diket dike Mylägderna bebyggelse Klohällarna udde
Sunne sn *Fläckegrund grund Måläng by Krokmyrarna myrar
Sunne sn Första diket dike Övre Måläng by Kroktjärnen tjärn
Sunne sn Gilleråsbäcken bäck Månsgårdarna gårdar Kronkilen myr- och skogsområde
Sunne sn Gravlobäcken bäck Månsgården gård Kulltjärnen tjärn
Sunne sn Grubban ägomark Månsgårdsbodarna fäb. Kulltjärnmyren myr
Sunne sn grijfflobek se Gravlobäcken bäck Månsåsen by Kvarnbäcken bäck
Sunne sn Gyltholmen holme Månsåsen by Kvarnmyren myr
Sunne sn Gräftån å /Se Nydrolsvallen f.d. fäb. Kvarnsundbäcken bäck
Sunne sn Gräsflon sank mark Nygården by Kyrkstaviken vik
Sunne sn Gyltholmen holme Nygården gård Kärringnäset udde
Sunne sn Gäddvågen udde Nyhem gård Larsörs udde
Sunne sn *Hammarsvalla ägomark Nysveden torp Lillsundet sund
?? Sunne sn *Hammarsvalla ägomark Nyänget fäb. Lortmyren myr
Sunne sn Haraån å Ol-Pers gård Långmyren myr
Sunne sn Haraån å /Se Ol-Persängena fäb. Långöra udde
Sunne sn Haraören stenigt parti /Se Orrtorpet torp Långöra uddar
Sunne sn Horsmässviken vik Orrviken by Lånnmyren myr
Sunne sn Hängmyran myr Pelle-Pers gård Mellansvartsjön sjö
Sunne sn Hegledbäcken bäck Per Jons gård Mjösjön sjö
(?)Sunne sn Hegledsflon myr Prästbordet by Molägden hårdvallsområde
Sunne sn Holmmyren myr Rise by Moängsbäcken bäck
Sunne sn Hopslåtten f.d. slått (?) Rån gård Målingsån å
Sunne sn Hångmyren myr Räcksjön by Månsgårdsbodbäcken bäck
Sunne sn Håsjöbrännan skogsområde Rödmyren gårdar Månsgårdsbodflon myr
Sunne sn Håsjön, Första myr Sandudden avs. Månsåsmyren myr
Sunne sn Håsjön, Andra tjärn Sandvickran fäb. Möckelmyren myr
Sunne sn Håsjön, Tredje myr Sjöbotten sjö Nydrolet slått
Sunne sn Hägnarna skogsområde Smedsgårdarna gårdar Nydrolstjärnen tjärn
Sunne sn Högbrännan höjd Stackris by Nydrolstjärnen tjärn
Sunne sn Imnäshammaren udde Sten fäb. Nydrolsviken vik
Sunne sn Isön ö Storsved gård Nyhemsviken vik
Sunne sn Isön ö Ståltorpet torp Näset näs
Sunne sn Isön ö Sveden torp Orrmyren myr
Sunne sn Isön ö Sveden fäb. Oxmeln sandudde
Sunne sn Isön ö Svedje by Prästgårdsviken vik
Sunne sn Isön ö Svindalen lhtt Rebackarna höjdsträckning
Sunne sn Isösundet sund Sågen avs. Rismyrbäcken bäck
Sunne sn Jonas-Pettertjärnen myr Tagesgårdarna gårdar Rismyren myr
Sunne sn Karlsvågen vik Tjutgården gård Rismyren myr
Sunne sn Killholmen holme Torp by Rotmyrarna myrar
Sunne sn Kjalmarsundet sund Uppgården gård Rotmyren myr
Sunne sn Kjalmarsundet sund Vålen fäb. Römyran myr
Sunne sn Kjällmar sundet, Se Kjalmarsundet. sund Vällviken by Rönningen myr- och ängsmark
Sunne sn Kleven utjord Västertorp gård Sandbäcken bäck
Sunne sn Kleven utjord Västgården gård Sandudden udde
Sunne sn Kleven terräng Zakrisgården gård Spilsmyråsen skogås
Sunne sn Kleven utjord Åkeräng by Skansholmen holme
Sunne sn Kleven terräng Åkeräng by Slandromsån å
Sunne sn Klevmyran myr Önsveden gårdar Småängsåsen backsluttning
Sunne sn Klingermyren myr Östertorp gård Starrmyren myr
Sunne sn Klippingsåsen ås Östgården gård Stenmyren myr
Sunne sn Klohällan skär Övergården gård Storbacken backe
Sunne sn Kojmon skogsområde   Storbäcken bäck
Sunne sn Kroktjärndiket bäck   Storflon myr
Sunne sn Kroktjärnen igenvuxen tjärn   Storflon mosse
Sunne sn Kroktjärnen sank mark   Stormyren myr
Sunne sn Kullokarna myrar   Storsvedudden udde
Sunne sn Kulltjärnen tjärn   Storsvedviken vik
Sunne sn Kulltjärnsmyren myr   Storängshögen backe
? Sunne sn Kvarnänget ägomark   Stugubergsflon myr
Sunne sn Kyrkmyren myr   Svartbäcken bäck
Sunne sn Kälen utmark /Se   Svartloken tjärn
Sunne sn Käringnäset udde   Svarttjärnen tjärn
Sunne sn Larsören udde   Svartåsen skogås
Sunne sn Lundsmyren myr   Svedjesjön sjö
Sunne sn Lillsundet sund   Svedjeån å
Sunne sn Lillutloppet bäck   Svedsgården jordhöjd
Sunne sn Lill-Vålåsen ås   Svennsjön sjö
Sunne sn Loppholmen skogsområde   Svensjöängena myr- och ängsmark
Sunne sn Långsveden jord   Sydsvartsjön sjö
Sunne sn Långsveden jord /Se   Tippskäret grund
Sunne sn Långören udde   Tjalmarsundet sund
Sunne sn Långören grund /Se   Tjärnmyren myr
Sunne sn Mellan-Svartsjön sjö   Torptjärnen tjärn
Sunne sn Mjösjön sjö   Trefotudden udde
?Sunne sn Mjösjöån å   Tåssmyra myr
Sunne sn Mokroken vägkrök   Tåssmyrbäcken bäck
Sunne sn Molägden förr by, nu ägomark   Vålen myr och skogsområde
Sunne sn Molägden ägomark   Vällvikbäcken bäck
Sunne sn Molägden ägomark   Zakrisgårdsviken vik
Sunne sn Molägden utäga   Åmun utlopp
Sunne sn Molägden utjord /Se   Åsängesbäcken bäck
Sunne sn Mossaflon myr   Åsön ö
Sunne sn Målängsån å   Önsvedeviken vik
Sunne sn Målängsån bäck   Öretjärnbäcken bäck
Sunne sn *Månsåsens åker åker?   Öretjärnen tjärn
Sunne sn Möckelmyren myr   Öretjärnflon myr
Sunne sn Nattjärnen sankmark    
Sunne sn Nydrolstjärnen tjärn    
Sunne sn Nyhemsviken vik    
Sunne sn *Oldbergslägden jord /Se    
Sunne sn Ol-Persängena ängsmark    
Sunne sn Oxmelen terräng    
Sunne sn Oxmelviken vik    
Sunne sn Oxmälen sandås /Se    
Sunne sn Piprörsmyren myr    
Sunne sn *Prästmyran myr    
Sunne sn Prästnäset ö    
?Sunne sn Prästnäset udde    
Sunne sn Resenmon skogsområde    
Sunne sn Rismyrarna myrar    
Sunne sn Rismyrarna myrar    
Sunne sn Rotmyren myr    
Sunne sn Räcksjö äng område    
Sunne sn Rödmyren skogsområde    
Sunne sn Sakrismyren myr    
Sunne sn Sandvickran skogsområde    
Sunne sn Sannsundet sund    
Sunne sn Silfvens åån, Se Allvarsån! Saknas    
Sunne sn Skansholmen holme    
Sunne sn Skansholmen halvö    
Sunne sn Skansholmen holme    
Sunne sn Skansholmen holme /Se    
Sunne sn Sketmyren myr    
Sunne sn Stenbron bro    
Sunne sn Stenmyrbrännan terräng    
Sunne sn Stenmyren myr    
Sunne sn Storflon myr    
Sunne sn Storflon sank mark    
Sunne sn Storgraven grav    
Sunne sn Storholmen skogsområde    
Sunne sn Storsjön sjö    
Sunne sn Storsjön sjö    
Sunne sn Svartbäcken bäck    
Sunne sn Svartbäcken bäck    
Sunne sn Svartsjöarna sjöar    
Sunne sn Svartsjöarna sjöar    
Sunne sn Svartsjön, Norra, Mellersta och Södra sjöar    
Sunne sn Svartsjön, Södra sjö    
Sunne sn *Svarttjärnmyren Saknas    
Sunne sn Svartån å    
Sunne sn Svedjesjön sjö    
Sunne sn Svensjön Saknas    
Sunne sn Svensjön sjö    
Sunne sn Svindalen dal    
Sunne sn Svindalsbäcken bäck    
Sunne sn Synkmyren myr    
Sunne sn Tippskäret grund    
Sunne sn Tvärdiket dike    
Sunne sn typpe skar se Tippskäret grund    
Sunne sn Tippskäret skär    
Sunne sn Tippskäret skär    
Sunne sn Torptjärnen tjärn    
Sunne sn Tossmyrbäcken bäck    
Sunne sn Tossmyren myr    
Sunne sn Trefotudden udde    
Sunne sn Vålen skogsområde    
Sunne sn Vålstenen sten    
Sunne sn Åmunnen åmynning    
Sunne sn Åsholman, Se Åsön. holme    
Sunne sn Åsänget terräng    
Sunne sn Åsön ö    
Sunne sn Åsön holme    
Sunne sn ?*Änge Saknas    
Sunne sn Övre ån å    
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne sn      
Sunne socken      
Sunne socken      
Sunne socken      
Sunne sn /Se      
Sunne sn      
Sunne sn /Se      
Sunne sn /Se      
Sunne tingslag      
Sunne tingslag      
Sunne tingslag      
Sunne tg      
Sunne tingslag      
Sunne tingslag      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne tg      
Sunne sn /Se      
Sunne sn /Se      
Sunne sn /Se      
Pehr Persson-Sundin personnamn      
aarwiik se: Orrviken by      
akirengh se: Åkeräng by      
Andersön ö.?      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön gdr      
Andersön gdr      
Andersön by      
Andersön ö.      
Andersön gdr      
Andersön gdr      
Andersön ö.      
Andersön ö o gd      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön by      
Andersön ö och by /Se      
Andersön gd:ar /Se      
»arende» beb.      
*Arwiken, Se Orrviken. Saknas      
»bakka» Saknas      
*Backe Saknas      
Backen by      
Backen by      
Backen by      
Backen by      
Backen, Se äv. *Kyrkobacken. by      
*Boda gd      
*Boda gd      
*Bodha, Se Bulägden. Saknas      
Brattasskogen Saknas      
Brattåsen by      
Brattåsen by      
Bratåsen Saknas      
(?)Brattåsen lhtt      
Brattåsen by      
Brattåsen by      
Brattåsen gårdar      
Brattåsen by      
Brattåsen by      
Brattåsen by      
Brattåsen by      
Brattåsen by      
Brattåsen by      
Brattåsen by      
Brattåsen by      
Brattåsen by      
Brattåsen by      
Brattåsen by      
Brattåsen by      
Brattåsen by /Se      
*Bråtåssen, Se Brattåsen. Saknas      
Bräcke gdr      
Bräcke gdr      
?Bräcke by      
Bräcke by?      
Bräcke by      
?Bräcke by      
Bräcke by      
Bräcke by      
Bräcke by      
Bräcke by      
Bräcke by      
Bräcke by      
Bräcke by      
Bräcke by      
Bräcke by      
Bräcke gd:ar /Se      
?Bulägden gd      
?Bulägden gd      
Bulägden gd      
?Bulägden by      
Bulägden ödesböle /Se      
Böke ödefäbod      
*Böle »ödisgotz»      
*Böxebacka tidigare benämn. på klockarebostället      
*Böxebacka tidigare benämn. på klockarebostället      
*Dalen, Se Dalslägden. Saknas      
dall se: Dalslägden ägomark      
Dalslägden förr gd, nu ägomark      
Dal(slägden) ägomark      
Dal(slägden) ägomark      
»dall», numera Dalslägden ägomark      
»dall», numera Dalslägden ägomark      
Dalslägden beb.      
Dal(slägden) förr gd, nu ägomark      
Dalslägden ägomark      
Dalslägden ägomark      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by?      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by?      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by?      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by.?      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by?      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by.?      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by      
Digernäs by /Se      
Digernäs by /Se      
Digernäs by /Se      
Digernäs by /Se      
Digernäs by /Se      
*(e)nge Saknas      
Fannbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fannbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fannbyn by      
? Fannbyn by      
? Fannbyn by      
? Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
?Fanbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fanbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fanbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fannbyn by      
Fanbyn by /Se      
Fanbyn by /Se      
Fanbyn by /Se      
Fannbyn by /Se      
Fanbyn by /Se      
Fanbyn by /Se      
*Fornneby, Se Fanbyn. Saknas      
*Förneby(n), Se Fanbyn. Saknas      
Gildher aasen se: Gilleråsen gd      
Gilleråsen gd      
Gilleråsen gd      
Gilleråsen gd      
Gilleråsen gd      
Gilleråsen gd      
Gilleråsen gd      
Gilleråsen gdr      
Gilleråsen gdr      
Gilleråsen gd      
Gilleråsen gd /Se      
Gilleråsen ödesgods /Se      
Gilrasen se: Gilleråsen gd      
Grimsved torp      
Grimsved torp      
Grimsved torp /Se      
Grimsved torp /Se      
? Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
?Gärde by      
?Gärde by      
?Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by /Se      
Gäle = Gärde by /Se      
Gärde by /Se      
*Hackåsen »ödisgotz»      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
?Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara Saknas      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
(?)Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
?Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
(?)Hara by      
Hara by      
(?)Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by      
Hara by /Se      
Hara by /Se      
heglidha se: Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by?      
Hägled by      
Hägled by      
Hegled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hegled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hegled by.?      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hegled by      
Hegled by      
Hegled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hegled by?      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hegled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hegled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hegled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hegled by      
Hägled by      
Hegled by?      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hegled by?      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by      
Hägled by /Se      
Hägled by /Se      
Hägled by /Se      
Hegled by /Se      
Härkanslägden torp      
Herkumslägden ödesböle /Se      
(?)Härkanslägden torp /Se      
Hofsmyren Saknas      
*Högby, Se Hägled. Saknas      
?Högen by      
Högen by      
Högen by      
Högen by      
Högen by      
Högen by /Se      
*Högliid, Se Hägled. Saknas      
Imnäs by      
Imnäs by      
Imnäs gd      
Imnäs gd?      
Imnäs by      
Imnäs by      
Imnäs gd      
Imnäs gd      
Imnäs, se Stor-Imnäs och Lill-Imnäs Saknas      
Imnäs by      
Imnäs by      
Imnäs by      
Imnäs by      
Imnäs gd?      
Imnäs gd?      
Imnäs by /Se      
Imnäs by /Se      
Kalmar by /Se      
Klockarebordet jb      
Krankemyren Saknas      
Kyrkbyn gård /Se      
Kyrkbyn gd /Se      
*Kyrkobacken del av by      
Käringnäset udde /Se      
*Ladegården Saknas      
Langesvid Saknas      
*Lecstadum Saknas      
»Legstad» försvunnet namn på beb.      
*Legstad Saknas      
Legstad Saknas      
*Leksta försv. namn på gd el. by      
Lill-Imnäs försvunnet namn på del (?) av byn Imnäs      
*Lill-Imnäs försv. namn på del av byn Imnäs      
*Lill-Imnäs, Se Imnäs. Saknas      
Lizle Imnes ödesgords /Se      
*Malunge, Se Måläng Saknas      
Malungom by      
malungom, Se Måläng by      
*Manssåssen, Se Månsåsen. Saknas      
Mo Saknas      
Mo Saknas /Se      
?Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by?      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by?      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by?      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by?      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by?      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by?      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by      
Måläng by?      
Måläng by /Se      
Måläng by /Se      
Måläng by /Se      
Måläng by /Se      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by?      
Månsåsen (?) by      
?Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by?      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by?      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by      
Månsåsen by /Se      
Månsåsskogen Saknas      
Möckelåsen by      
Nygården gård      
Orrviken by      
Orrviken by?      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by?      
Orrviken Saknas      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by      
Orrviken by /Se      
Orrviken by /Se      
Prästbordet by      
Prästbordet khbost.      
Prästbordet khbost. /Se      
Prästgården gd      
*Recksiö, Se Räcksjön Saknas      
rekkesio se Räcksjön by      
?Rise gd      
?Rise by      
?Rise by      
Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
Rise by      
?Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by /Se      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by      
Räcksjön by /Se      
Stackris by      
Stackris by?      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by?      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by      
Stackris by /Se      
sstakarisom se Stackris by      
Sten fäbod      
Sten fäbod      
Stor-Imnäs försvunnet namn på del (?) av byn Imnäs      
*Stor-Imnäs försv. namn på del av byn Imnäs      
*Stor-Imnäs, Se Immnäs. Saknas      
Stor Imnes ödesgods /Se      
Storsved, Se Sved(en) gd      
?Storsved gd      
?Sund el. ?Sunda gd?      
?Sund el. ? Sunda gd?      
?Sund el ? Sunda gd?      
?Sund, el. ? Sunda gd      
?Sunda el. ? Sund gd?      
? Sunda el. ? Sund gd?      
? Sunda el. ? Sund gd?      
? Sunda, el. ? Sund, ? gd      
Sunde sn      
Sunne by      
Sunne by      
Sunne by      
Sunne by      
Sunne by      
Sunne by      
Sunne gård      
Sunne gård      
Sunne gård      
Sunne gård      
Sunne prästbol      
Sunne gård      
Sunne gård      
Sunne prästgård      
Sunne prästgård      
Sunne prästgård      
Sunne prästgäll      
Sunne läger      
Sunne gård      
Sunne och Frösö prästgäll      
Sunne och Frösö prästgäll      
Sunne och Frösö prästgäll      
Sunne prästgäll      
Sunne prästgäll      
Sunne kyrkby      
Svarttjärnmyr Saknas      
*Sved(en) gdr      
*Sved(en) gdr      
*Sved(en) gdr      
*Sved(en) gdr      
*Sved(en) gdr      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by?      
Svedje by      
Svedje by?      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
?Svedje by      
?Svedje by      
?Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
(?) Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by?      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by      
Svedje by /Se      
Svensjön »ödisgotj»      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by?      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by /Se      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by      
Torp by /Se      
Torp by /Se      
*Welviken, Se Vällviken. Saknas      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by?      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by?      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by      
Vällviken by /Se      
ymænes se Imnäs by      
Åkeräng by?      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by?      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by?      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by      
Åkeräng by /Se      
*Årwiken(n), Se Orrviken. Saknas      
?(Änge) Saknas      
*Änge by?      
Öne by      
Önsveden, Se Sved(en). gdr      
»østhergarden» Saknas      
Östergården gd      
*Östergården Saknas      

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.