ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallens socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Svenska ortnamn i Hallens socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn : 176
    Båvla lappläger Saknas sjöar
    Hosjö lappläger Acksjön, Lilla sjö
    Håsjöbottnarna (Lappläger) lappläger Acksjön, Stora sjö
    Rönnåsen fäbodar fäbodar Anahögen, Lilla fjäll
    Stora Lövdalen lappläger Anahögen, Stora fjäll
    Saknas Saknas Anaristjärnarna tjärnar
    Förklaringar förteckning Balltere fjällhöjd
    Förklaringar förteckning Baltere fjäll
    Baula sommarviste Banntetjahkke fjällparti
    Bohne lappläger Basmake fjällparti
    Liekardälia f.d. lägerplats Basstodalie dal
      Bjennsjö sjö
      Bjenndalen dal
      Björnsjön, Stora sjö
      Blanktjärn tjärn
      Blankån å
      Bredsjöhögen berg
      Bredsjön sjö
      Båulanjokke å
      Drommen fjällparti
      Dromskåran Saknas
      Dromtjärnarna tjärnar
      Dårra fjäll
      Dörrpiken fjäll
      Dörrsjöfjället fjäll
      Dörrsjön sjö
      Dörrsjöån å
      Falkfångarfjället fjäll
      Finnsjöarna sjöar
      Finnsjöbäcken bäck
      Finnsjöfjället fjäll
      Fliette fjällparti
      Flåtjärnen tjärn
      Gakka fjäll
      Gakka fjäll
      Gasngestjuvelken jaurieh tjärnar
      Gestvalen berg
      Gieuhkeiejaurie tjärn
      Glen sjö
      Glensvalen fjäll
      Glierenjaurie sjö
      Gruöhkkerejaurieh sjöar
      Gråsjön sjö
      Guhkkiesvajja dal
      Guhkkiesvajjan johkke å
      Guoblejaureih sjöar
      Hanasjön sjö
      Hanaåshögen berg
      Hohkkere berg
      Hohkkerenjaurie sjö
      Horroketjakke fjäll
      Hovdeshögen fjällparti
      Håckarsjön sjö
      Håckerslitingarna sjöar
      Håckersvalen berg
      Hålhtuge fjäll
      Hålhtuenvarta fjällparti
      Hånasjön sjö
      Håsjön sjö
      Håsjövalen fjäll
      Hällådalen dal
      Hällån å
      Imbergen berg
      Klevfjället fjäll
      Koberget berg
      Kälasjöarna sjöar
      Liekerkalie dalgång
      Liekerdalien johkke å
      Linndurrie fjäll
      Lolietjahkkeh fjäll
      Lunndörren fjäll
      Losspie berg
      Lusspie berg
      Lövån å
      Nimmere berg
      Nymmere bergparti
      Nämmere bergparti
      Oviksfjällen fjäll
      Räutajaurie sjö
      Röjnåsenvarta fjällparti
      Larfielle fjäll
      Skuvmispe (?) fjäll
      Sjkallavarta fjäll
      Sjkalla-varta fjäll
      Slättna fjäll
      Sjnapptje fjällparti
      Stiettje fjäll
      Stiettjendurrie fjällparti
      Storslitingarna sjöar
      Stähkkievuörnie berg
      Svaletjahkke fjäll
      Svarttjärnen tjärn
      Söu-boh berg
      Tioknippen fjällparti
      Tioknippen fjällparti
      Tjermaketjuole fjäll
      Tjiekertjieste berg
      Tjiekervarta berg
      Tjieste berg
      Tjoårvientjahkke fjällparti
      Tjårventjakke fjäll
      Tjärmegetjuole fjällparti
      Tjärmegetjuolen durrie dalgång
      Tjöures-jaurie sjö
      Vissjöhöjden fjäll
      Vissjön sjö
      Västerfjället fjäll
      Österfjället fjäll
      Saknas Saknas
      Apoje tjärn
      Areskotjahke fjälltopp
      Baltere fjäll
      Balterntjonne tjärn
      Bantetjahke fjäll
      Beäsere tjärn
      Birnejäurie sjö
      Bjukerjäurie tjärn
      Björndalen dal
      Blanktjännanjuhke bäck
      Doktorsholmen holme
      Drommentjärvi fjälltopp
      Dyrpie terräng
      Fleätä fjäll
      Gakka fjälltopp
      Geukejäurie tjärn
      Gielse vik
      Gielsvik vik
      Guhkesvajjanjuhke å
      Guhkesvajje dalgång
      Guobolojäurie tjärnar
      Hammar fjäll
      Hohkere fjäll
      Holtoka fjäll
      Hosjönjuhke å
      Huhkere, se Hohkere fjäll
      Hureketjahke fjälltopp
      Hurekejäurie sjö
      Hureketjahkenjäurie, se Hurekejäurie sjö
      Hästskotjärnen tjärn
      Kindpannan tjärn
      Korsvajje dalgång
      Kruökerejäurie tjärn
      Luspie fjäll
      Mats-By-tjärnen tjärn
      Muonajäurie tjärnar
      Multejuhke bäck
      Nimmere fjäll
      Pliehkie fjällplätt
      Rauretjonne tjärn
      Rautajäurie tjärn
      Roantjaka sjö
      Ruupo terräng
      Ruuporok, se Ruupo terräng
      Rävkulan höjd
      Sjnapftjedietje fjäll
      Skalenga tjärn
      Skompe, se Skumpe fjälltopp
      Skumpe fjälltopp
      Skuugejuhke å
      Skällavarta fjäll
      Skättenga tjärn
      Slättena fjäll
      Svalotjahke fjäll
      Stainaka fjäll
      Stiähkievuolnie fjäll
      Struökie fjäll
      Struöpie, se Struökie dalgång
      Stuorejuhke å
      Tjallarejappa fjälltopp
      Tjermakatjahke, se Tjermakatjuole fjäll
      Tjermakatjuole fjälltoppområde
      Tjermakatjuolentjahke, se Tjermakatjuole fjäll
      Tjermakatjuällie dalgång
      Tjierkervarta fjäll
      Tjilkonuenie terräng
      Tjueresjäurie tjärn

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.