ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norderö socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 365 Naturnamn : 136 Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 219
Norderön sn Allvarsån å Norderön socken Agronomsodlingen odling
?Norderö ö och sn Allvarsån å Norderön sn Agronomsvallen terräng
?Norderö ö o. sn Bastudalssundet myr? Andersbodarna f.d. fäb. Alvarsån å
?Norderö ö och sn Bastuån å Backen by Andersbodbrännan skogsområde
?Norderö sn /Se Bastuån å Backen by Andersbodhålet kallkälla
Norderö sn Bergflon myr Bengtsgården gård Aureholmarna holmar
Norderö sn Bergflon myr Bengtsgården gård Aurholmsved skogsområde
Norderö sn Bjurbäcken bäck Berge fäb. Bastuån å
Nærdrö, Norderön sn Bjurbäcken bäck Berge fäb. Bastuån å
Norderö sn Björnsbodmyrbäcken bäck Berggårdsbodarna fäb. Bergetjärnen tjärn
Norderö sn /Se Bodmyren myr Bodvallen fäb. Bergflon myr
Norderö sn Bodmyren myr Brattåsen lhtt Bergtjärnen tjärn
Norderön sn Brattåsbäcken bäck Böle by Bergevägen väg
Norderö sn Båltjärnen tjärn Böle by Bjurbäcken bäck
Norderön ö o. sn Båltjärnmyren myr Bölebodarna, Se Höghusen! fäb. Bjurbäcken bäck
?Norderö sn /Se Böleshusen f.d. fäb. Böleshusen fäb. Bodflon myr
Norderö sn Bölesviken vik Böleshusen, Se Höghusen! fäb. Bodmyren myr
Norderö sn Börtan sankmarksområde Falk-stugan stuga Bodmyren myr
?Norderö sn Dalsån, Se Dammån! Saknas Fridhem gård Bodvägen, Se Bodvägen, Marby sn! fäbodstig
?Norderö sn Dammån å Fältens gård Bolagsgeren skogsområde
?Norderö sn Dammån älv Gruvan lht Brattåsbäcken bäck
?Norderö sn Dammån å Gården, Övre gård Brattåshällan sten
?Norderö sn (o. ö) Dammån å Gällsta, se Jälsta Saknas Båltjärnen tjärn
Norderö sn (o. ö) Dammån å Gällsta by Båltjärnen tjärn
Norderö ö, sn Djupbäcken bäck Gällsta, Se Jälsta! by Båltjärnen tjärn
?Norderö sn Dromtjärnbäcken bäck Gärdens gård Båltjärnmyren myr
?Norderö sn Enfastmyren myr Hemingsbodarna fäb. Båltjärnmyren myr
?Norderö sn Färjudden udde Hemmingsbodarna fäb. Bärgflotjärnen tjärn
?Norderö sn Getryggen berg Hemmingsbodvallen fäb. Bölesstaden äga
?Norderön sn Gråberget berg Holmbergsgården gård Bölesviken vik
?Norderö sn Gräftån å Hov by Bölesviken vik
?Norderö sn Grönhögen berg Hov by Börtan myr
?Norderö sn Gåsloken tjärn Håkansta bebyggelse Börtan, Se Börtarna! sankmarksområde
?Norderö ö, sn Havsstaden strandremsa? Håv, Se Hov! by Börtarna småtjärnar
Norderö ö, sn »Hofslägdan» ägomark /Se Högen gård Dammån, Se Dammån, Hallens sn! å
?Norderö ö, sn *Holderön ö Högen gård Digerbacken backe
Norderö sn Jänsmässholmen holme Höghusen fäb. Dillmyren myr
Norderö sn Järnkällan källa /Se Jon-Hanssa gård Djupbäcken bäck
Norderö sn Kälen utmark /Se Jo-Mass gård Dromtjärnbäcken bäck
Norderö sn Käringbacken terräng JUF-stugan byggnad Dromtjärnbäcken bäck
Norderö sn Käringmyren myr Jälsta traktnamn Emanuels odling
Norderö sn Lerviken vik Jälsta by Enfast-myren myr
Norderön sn Lill-Berg flon myr Jönsgården gård Fagerviken vik
Norderö sn (kyrka, ö) Lillsanden notvarp Jönsgården gård Fagervik äga
Norderö sn Lunderänget område /Se Karl-Mårts f.d. torp Faranäset udde
Norderö sn Lunderänget ängsmark /Se Karl-Nils-väst-i-gårdarna, Se Väst-i-gårdarna! gård Faraviken vik
Norderö sn Långmyren myr Kling gård Fransmyren myr
Norderö sn Långnäset udde Kling-Jöns-torpet torp Fransmyrsundet terräng
Norderö sn Malmtäkten f.d. odling Kristians gård Färjeviken vik
Norderö sn Malmtäkten sankmark Kyrkbyn by Fösviken vik
Norderö sn Mariamyren myr Langens gård Föusviken vik
Norderö sn Mellanbäcken bäck Lars-Ers gård Graunhögarna höjder
Norderö sn Mon terräng Lillböle torp Graunhögarna höjder
Norderö sn Myrhammarviken vik Lillhov gård Graunhögen, Se Graunhögarna! höjd
Norderö sn Myrhammaränget f d odling Lunderänget kronojordlht Gruvvägen väg
Norderö sn Nils Hans Husa bergshåla /Se Lägdan gård Gråberget berg
Norderö sn Nils-Hanshusen grottor Lägdan, Se Lägdorna! bebyggelse Grönhögarna, Se Graunhögarna! höjder
Norderö sn Nolderön, Se Nordeön Saknas Lägdorna bebyggelse Grönhögen, Se Graunhögen! höjd
Norderö sn Nolderöön, Se Norderön! ö Månsgården gård Gårddelen äga
Norderö sn Norderön ö Månsgården gård Gåsloken tjärn
Norderö sn Norderön ö Möckelåsen lhtt Gåsloken, Se Gåstjärnen! tjärn
Norderö sn Norderön ö Ner-i-gården, Se Övre Gården! gård Gåstjärnen tjärn
Norderö sn Norderön ö Nils-Magnus-väst-i-gårdarna, Se Väst-i-gårdarna! gård Gåstjärnen tjärn
Norderö sn Norderön ö Norderölägden område till Norderön Gällstaudden udde
Norderö sn Norderön ö Ovik-Önsta bebyggelse Gärdet odling
Norderö sn Norderön ö o. sn Paulus-Kalls gård Hemingsbodbäcken bäck
Norderö sn Norderön ö Pelle-väst-i-gårdarna, Se Väst-i-gårdarna! gård Hemingsbodflon myr
Norderö sn Norderön ö Petters gård Hitersveden äga
Norderö sn Norderön ö Prästbordet by Hovsstaden äga
Norderön sn Norderön, Se * Holderön! ö Prästbordet by Hovtjärnen mark
Norderön sn Norderö ö /Se Rapp-Anders-torpet torp Hovtjärnen mark
Norderön sn Norderön ö /Se Rapp-täkten torp Huskuflobäcken bäck
Norderön sn Norderön ö /Se Rättarbostaden torp Imbor-täkten, Se Imbor-täkten, Marby sn. odling
Norderön sn Norderö ö /Se Sjöfjåruladan lada Johannesvägen stig
Norderö sn Norderön ö /Se Skomakarns torp Jo-Mass-bäcken bäck
Norderö sn Norderön ö /Se Småbodarna fäb. Jälstaudden udde
Norderö sn Norderön ö /Se Storåsen bebyggelse Jänsmänssholmen skogsholme
Norderö sn Norderön ö /Se Strömens gård Järnkällan källa
Norderö sn Norderö sn o. ö /Se Strömgården gård Kaktusnäset näs
Norderö sn Norderön ö /Se Svartbodarna fäb. Kalkbodviken vik
Norderö sn Norderön ö /Se Svartbodarna fäb. Kalkugnarna terräng
Norderö sn Per-Ersloken tjärn Svedje lht Kallkällan källa
Norderö sn Piprörmyren myr Svedjelägden avs. Kalvgärdet gärde
Norderö sn Rammflon sankmark Södergården gård Kattisnäset Saknas
Norderö sn Rammsjön myr Södergårdsånste gård Kilen odling
Norderön sn Ramsjön sjö Sö-gården gård Koldalen dal
Norderön sn /Se Ramsjön sjö Tivarsgård by Käringbacken backe
Norderö sn /Se Rismyren myr Tivarsgård by Kärringmyren myr
Norderön sn Rismyrströmmen ström Tomtan gård Käringmyren myr
Norderö sn Sandsved terräng Tomtan, Se Tomterna! gård Kvighällarna klippigt strandparti
Norderö sn /Se Silfvens åån, Se Allvarsån! Saknas Tomterna gård Köttgrubborna hålor
Norderö sn /Se Sjulsmyråsen myr Torpet torp Ladumyrdiket dike
Norderö sn /Se Snudden skogsområde Torrisbodarna fäb. Ladumyren myr
Norderö ö o. sn /Se Stenmyren terräng Torrisbodarna, Se Tårisbodarna! fäb. Ladumyrholmen skog
Norderö sn /Se Stormyren myr Trusta by Lerviken vik
Norderö sn /Se Stormyren myr Trusta gård Lerviken vik
Norderön ö o. sn /Se Storsanden notvarp Trusta, Se Trysta! by Lang-täkten odling
Norderön sn /Se Storsandsudden udde Trysta by Lillsanden notvarp
Norderö sn /Se Strömudden udde Trägsta lhtt Lillsandsudden udde
Norderön sn /Se Stångnäset näs Tårisbodarna fäb. Lillsandsudden udde
Norderö sn /Se Svartbodån å Verkön by Lillån bäck
Norderö ö o. sn /Se Svarttjärnen tjärn Verkön by Lillänget äga
Norderö sn /Se Synkdrolet myr Verkövallen f.d. fäb. Lind-täkten äga
Norderö sn /Se Sågudden udde Vilhelmsberg gård Lindudden udde
Norderö sn /Se Sågudden udde Värkön, Se Verkön! by Lunderänget markområde
Norderön ö /Se Tjärnflon myr Västanede by Låmyrdiket, Se Ladumyrdiket. dike
Norderö ö o. sn /Se Tjärnflon myr Västanede by Låmyren, Se Ladumyren. myr
Norderö sn /Se Tjärnflon myr Väst-i-gårdarna bebyggelse Långmyren myr
nærdrø se: Norderö sn Tjärnflotjärnen tjärn Ålsta by Låmyrholmen, Se Ladumyrholmen. skog
norderölapp inbyggarbeteckning Tjärudalsudden udde Ålsta by Långmyråsen ås
norderölappar inbyggarbeteckning Tårisbodtjärnen tjärn Ålsta by Långnäset näs
Alestad se: Ålsta by Vackeråsen ås Änge gård Långnäset udde
?Backen by Vackeråsen ås Önet gård Lägdansbäcken bäck
Backen by Verköholmen holme Önsta by Malmbacksbäcken, Se Malmvattsbäcken! bäck
Backen by /Se Verkön by o. ö Önsta by Malmkällan källa
Backen by /Se Verkön by, ö Önsta by Malmtäkten åker- och gränsmark
Bengtsgården gn Verkön ö Önstagården gård Malmtäkten äga
Berge fäbodar Verkösundet sund   Malmtäkten, Se Viklundstorpet! äga
Brattåsen by Värkön ö   Malmvattsbäcken, Se M., Marby sn! bäck
Brattåsen by Verkön ö   Mariamyren myr
Brattåsen by /Se Verkön ö   Mamsellstigen stig
?Böle by /Se Verkön ö   Mon skogsområde
Böle by Verkön ö /Se   Myrhammarmyren myr
Böle by Värkön ö   Myrhammartäkten äga
Böle by Verkön ö   Myrhammarudden udde
Böle by Värkön ö   Myrhammarviken vik
Böle by Verkön ö   Myrhammarviken vik
Böle by Verkön ö   Myrhammaränget, Se Myrhammartäkten! äga
Böle by /Se Västgårdsholmen holme   Mågholmen terräng
Böle t /Se Västgårdsnäset udde   Nils-Hans-grottorna, Se Nils-Hans husen! grottor
Böle gd /Se Ålstaudden strandremsa   Nils-Hans-husen grottor
Gällsta by Åsholmen, Se Åsön. holme   Norderön ö
Gällsta by Åsön ö   Per-Ers-loken tjärn
Gällsta by? Åsön holme   Per-hägnen beteshage
Jälsta by »Øn», möjl. = Norderön ö   Per-Johan-hägnen beteshage
Jälsta by Öreholmarna öar   Piprörmyren myr
Gällsta by     Ramflon myr
Gällsta by     Ramsjön sjö
Gällsta by     Rismyren myr
Gällsta by     Rismyren myr
Gällsta by     Rismyråsen skogås
Gällsta by     Rävudden näs
Gällsta by     Rönningarna skogsområde
Gällsta by     Rönnåsmyren myr
Gällsta by     Sandsved skogsområde
Gällsta by     Sjulsmyrbacken backe
Gällsta by     Sjulsmyren myr
Gällsta by     Sjulsmyren myr
Gällsta by     Sjulsmyråsen skogås
Gällsta by     Sjulsmyråsen ås
Gällsta by     Skakelstenen sten
?Gällstad by /Se     Skitmyren myr
Gällsta by /Se     Skogsträdgården terräng
Gällsta by /Se     Skräddargrottorna, Se Nils-Hans-husen! grottor
*Helstad, Se Gällsta. Saknas     Smiditäkten, Se Kalvgärdet! gärde
*Herstadh, Se Gällsta. Saknas     Snudden skogsområde
Hiartestad, Se Gällsta by     Stenmyren myr
*Hielstad, Se Gällsta Saknas     Stormyren myr
Hov by     Storsanden notvarp
Hov by     Storsandsudden udde
Hov by     Storsandsudden udde
Hov by     Storån å
Hov by     Strömhulten skogsområde
Hov by     Strömudden udde
Hov by     Strömören grund
Hov by     Stångnäset udde
Hov by     Stångnäset näs
Hov gd /Se     Svartbodån å
Hov by /Se     Svartpussdiket dike
Hov gd /Se     Svarttjärnen tjärn
Hov by /Se     Svarttjärnen tjärn
Hov gd /Se     Svedjebacken backe
Hov by /Se     Svedjebäcken, Se Svedje, Marby sn! bäck
Hov gd /Se     Svensjöbäcken, Se Svensjön Marby sn! bäck
Hov gd /Se     Sågudden udde
Håv gd /Se     Svärd-torpet, Se Viklundstorpet! äga
Hov by /Se     Synkdrolet myr
Håkansta by     Sågviken vik
Håkansta by     Tjärnflon myr
Håkansta by     Tjärnflon, Se Tjärnflon, Marby sn! myr
Håkansta by     Tjärnflon myr
Håkansta by     Tjärnflon, Se Tjärnflon, Marby sn. myr
Håkansta by /Se     Tjärnflotjärnen tjärn
Håkansta by /Se     Tjärnflotjärnen tjärn
Högen gd     Tjärnflotjärnen tjärn
*Jelstad, Se Gällsta Saknas     Tjärnfloåsen ås
Kyrkbyn gd /Se     Tjärudalsudden udde
*Lillesätter gd     Tolvmansmyren myr
*Lillesätter nu okänd gd     Tolvmanstallen, Se Tolvmansmyren! tall
Lillesätter gård /Se     Tomterna nyodling
Lunderänget lht     Torrisbodtjärnen, Se Tårisbodtjärnen! tjärn
Lunderänget lht     Trefaldighetskällan källa
Lunderänget by /Se     Träskovägen stig
Lunderänget beb. /Se     Tuppänget terräng
Månsgården gd     Tårisbodmarken terräng
Månsgården gd     Tårisbodtjärnen tjärn
*Mårtenzgård, Se Månsgården. Saknas     Tårisbodtjärnen tjärn
?Norderö by     Tårisbodtjärnen tjärn
?Norderön by, ö     Verkögrundet grund
?Norderön by, ö     Verköholmen holme
Norderö by /Se     Verkösundet sund
*Olffuestad, Se Ålsta Saknas     Viklundstorpet äga
*Onstad, Se Önsta. Saknas     Västertjärnen tjärn
Prästbordet prästbost.     Västertjärnen tjärn
Prästbordet by /Se     Västgårdsholmen holme
Prästbordet pastorsbost. /Se     Västgårdsholmen, Se Väst-i-gårdarna! holme
Skallgården f.d. gd     Västgårdsnäset näs
-sta(d) ortnamnselement i bebn /Se     Västgårdsnäset, Se Väst-i-gårdarna! udde
Tivarsgård by     Västgårdsudden, Se Väst-i-gårdarna! udde
Tivarsgård by     Västgårdsviken, Se Väst-i-gårdarna! vik
Tivarsgård by     Åkroken terräng
Tivarsgård by     Ålstaudden udde
Tivarsgården by     Ön ö
Tivarsgård by     Önstaören udde
Tivarsgård by     Öreholmarna holmar
Tivarsgård by     Öreholmarna, Se Aureholmarna! holmar
Tivarsgård by     Örholmsved, Se Aurholmsved! skogsområde
Tivarsgård by     Österlägdan odling
Tivarsgård by     Östertjärnen tjärn
Tivarsgården by /Se      
Tivarsgård (el. Västgårdarna) by /Se      
Tivarsgården by /Se      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by /Se      
Trusta by /Se      
Trusta by /Se      
*Trygestad, Se Trusta. Saknas      
tryggestadom se: Trusta by      
Trysta by      
Trysta by      
Tryggestad Saknas      
Trysta by      
Verkön ö o. by      
Verkön ö, by      
Värkön by      
Verkön by      
Verkön by      
Verkön gd      
Värkön by      
Verkön ö o. by?      
Värkön gd (o. ö)      
Verkön by      
Verkön by      
Verkön by      
Verkön by      
Verkön by      
Verkön by      
Verkön by      
Verkön by      
Verkön by      
Verkön by      
Verkön by      
Verkön ö och gård /Se      
Verkön by /Se      
Verkön gd /Se      
Verkön gd /Se      
Vestanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
?Västanede by      
?Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
?Västanede by      
?Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by      
Västanede by /Se      
Västanede by /Se      
Västanede by /Se      
Västanede by /Se      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
?Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by?      
Ålsta by      
?Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by?      
Ålsta by?      
Ålsta by      
Ålsta by      
?Ålsta by      
Ålsta by      
?Ålsta by      
?Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
(?)Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by /Se      
Ålsta by /Se      
Ålsta by /Se      
Ålsta by /Se      
Ålsta by /Se      
Ålsta by /Se      
*Ånestadh, Se Önsta. Saknas      
»Ön», möjl. = Västanede by      
Ön, möjl. = Västanede by      
»øn», möjl. = Västanede by      
»øn», möjl. = Västanede by      
»øn», möjl. = Västanede by      
»øn», möjl. = Västanede by      
»øn», möjl. = Västanede by      
»øn», möjl. = Västanede by      
»øn», möjl. = Västanede by      
»øynne, möjl. = Västanede by      
»öne» Saknas      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by      
Önsta by /Se      
Önsta by /Se      
Önsta by /Se      

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.