ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Frösö socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1835 Naturnamn : 260 Bebyggelsenamn : 348 Naturnamn : 474
Frösön sn Alpbacken skidbacke Sagesmän förteckning Alderdrolet äng
Frösön ö Andersänget terräng Sagesmän förteckning Allskällsviken vik
Frösö sn Appelltorpet f.d. odling Sagesmän förteckning Almhägnen äga
Frösö sn Arnljotlägden markområde Sagesmän förteckning Andersölägden äng
Frösö sn Bankebryggan udde Sagesmän förteckning Andersölägden äga
Frösö sn Blekflon myr Förkortningar förteckning Andersöängena ängar
Frösö socken Blekbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Andersöänget del av mark
Frösö ö och sn Bodnästjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Andreasflon mosse
Frösön ö o. sn Bodnäsflon myr Nummerförteckning förteckning Appellvägen väg
Frösö sn Boddrolet skogsområde Frösön sn Bastugärdet inäga
Frösö ö och sn Brattrenen strand Frösön Saknas Bastulägden äga
Frösön socken Brattåsen ås, odlingar och fäbodar Sagesmän förteckning Bastuåkern åker
Frösö ö Brunfloviken vik Frösön Saknas Berget berg
Frösö ö o. sn Brunfloviken vik *Innansjöarna Saknas Billbergshägnen »hägn» hage
Frösö ö o. sn Brännan ägomark *Sunnansjöarna Saknas Billbergshägnen odling
Frösön ö o. sn Bränneriet höjd Appelltorpet torp Billbergsrönningen betesmark
Frösö sn Bynäsberget berg Appelltorpet torp Björkdockängena ängar
Frösö sn Bynäset näs Aronstorpet nu rivet torp Björndrolet sumpmark
Frösö sn Bynäset udde Aspnäs gård Björndrolet slått
Frösö sn Bynäset udde Aspnäs restaurang m. m. Björnhammaren dal
Frösö ö o sn Bynäset halvö Backen torp Björnhammarmyren myr
Frösö sn Bynäset näs Barnhemmet, Se Böle Saknas Björnmyren myr
Frösö ö, sn Bynäsudden udde Berge by Björnmyren myr
Frösö sn Böleberget berg Berge Saknas Björnmyren myr
Frösö ö o. sn Djupbäcken bäck Berge by Blekbäcken bäck
Frösö sn Draged ed /Se Bergvik Saknas Blekbäcken bäck
Frösö sn Draged ed Bergvik f.d. folkpark och restaurang, nu bostadshus Blekflon mosse
Frösö sn Dragedet ed Björkholmen fäb. Blekmyren myr
Frösö ö o. sn Draged ed /Se Bo(d)näset fäbodställe Blästerdrolet äng
Frösö sn Dragedet »ed» /Se Bonäset fäb. Bocksgärdet? område
Frösö sn Dragedet landtunga /Se Bostället f.d. militärboställe Bocksgärdet äga
Frösö sn Droludden udde Brattåsen berg och fäbodställe(n) Bocksgärdet äga
Frösö sn Drolviken vik Brattåsen Saknas Bocksgärdebacken vägbacke
Frösön sn Ensjön, se Ändsjön sjö Brattåsen Saknas Do(d)drolet sumpmark
Frösö sn Fettjorna strandslått /Se Brattåsen Saknas Boddrolet äng
Frösö sn Fillstabäcken bäck Brattåsen Saknas Bonästjärnen tjärn
Frösö sn Fillstabäcken bäck Brattåsen ås, odlingar o. fäb. Boställsåkern åker
Frösö sn Fillstabäcken bäck Brattåslägden fäb. Brattmelen jordbrant
Frösö sn Fillstabäcken bäck Bringsta gård Brattmelen jordbrant
Frösö sn Finnmoflon myr Bränna, Se Brännan fäb. Brattmelen jordbrant
Frösö sn Finnmoflon sank mark Bränna(n) fäbodställe Brattrenarna åkerrenar
Frösön sn Finnmon skogsområde Brännan fäb. Brattrenen inäga
Frösö sn Finnmotjärnen tjärn Bynäset gård Bränndrolet myr
Frösön sn Finnmotången skogsområde Bäckäng fäb. Bränneriet äga
Frösö ö o. sn Finnmotången terräng Bällsta by Bynäsberget Saknas
Frösön sn Flon mosse /Se Bällsta by Bynäsberget berg
Frösö sn Frösön ö Bällsta by Bynäset udde
Frösö förr sn nu köping Frösön ö Böle gårdar Bynäsudden uddar
Frösö sn Frösön ö Böle bebyggelse Bynäsudden udde
Frösö sn Frösön ö Bössan fäbodställe Bynäsudden udde
Frösö sn Frösö sn o. ö Bössan fäb. Bålåsen ås
Frösö sn Frösö (ö i) Dalhem bebyggelse Bålåsen, Se Slandrombålåsen ! skifte
Frösö sn Frösön ö Eriksgård Saknas Bäckdalen lägde
Frösö sn Frösön ö Fillsta by Bäckdalen dal
Frösö sn Frösön ö Fillsta by Bäckmunnen bäckmynning
Frösö sn Frösön ö Fillsta by Djupbäcken, Se Tannebäcken ! bäck
Frösö sn Frösön ö Fillsta by Djupbäcken bäck
Frösö sn Frösön ö Flon gård(ar) Djupbäcken bäck
Frösö sn Frösön ö Flon, Se Kråkstaflo torp Dragede(t) Saknas
Frösö sn Frösön ö o. sn Flyget, Flygfältet, Flygstationen, se Kråkstad Saknas Dragede(t) Saknas
Frösö sn Frösön ö Framnäs gård Dragede(t) Saknas
Frösö sn Frösön ö o. sn Framnäs villa Dragedet »ed»
Frösö ö o. sn Frösön ö o. sn Fritzhem hemman Dragedet ställe
Frösö sn Frösön ö Fritzhem bebyggelse Dragedflon mosse
Frösö sn Frösön ö Fritstorp bebyggelse Drolholmen holme
Frösö sn Frösön ö Frösödal bebyggelse Drolmyren myr
Frösö sn Frösö ö /Se Frösökilen fyllnadsjord Droludden udde
Frösö sn Frösön ö /Se Frösökilen område Drolviken vik
Frösö sn Frösön ö /Se Frösö läger Saknas Drolviken vik
Frösö sn Frösön ö /Se Frösö läger, Se Kråkstad f.d. exercisplats Drolviken villa
Frösö ö o. sn Frösön ö /Se Frösö sjukhus, Se Önet Saknas Drolören grund
Frösö sn Frösön ö /Se Furulund, se 10 Knytta bebyggelse Dånadrolet slått
Frösö sn Frösön ö /Se Färjesundet, Se Rödönsundet bebyggelse Ekran Saknas
Frösö sn Frösön ö /Se Förberg medeltida namn på Kungsgården, Enehägnen inäga
Frösö sn Frösön ö /Se Förberg, Se Kungsgården Saknas Falkänget äng
Frösö sn Frösö sn o. ö /Se Gammalbodarna fäb. Fettjorna strandslått
Frösö sn Frösön ö /Se Gammalkvarnarna, se Rastkvarnarna Saknas Fillstabäcken bäck
Frösö ö o. sn Frösön ö /Se Genbergs gård Finnmon fäbodtrakt
Frösö sn Frösölandet här Genbergstorpet Saknas Finnmon fäbodställe
Frösö sn Frösö skans f.d. befästning Genvalla by Finnmosjön sjö
Frösö sn Frösö skans, se Skansen befästning /Se Genvalla by Flovägen väg
Frösö sn *Furuholmen gränsmärke Genvalla by Fläsklådan skidbacke
Frösö sn Galtbäcken bäck Gilleråsen gård och fäbodställe Flötbacken gård
Frösö sn Gilleråsbäcken bäck Gilleråsen Saknas Flötbacken backe
Frösö sn Glarättflon myr Gilleråsen utmark med fäbodar Forsellslägden äga
Frösön sn *Glotmyran gränsmärke Glasätt by Frösöbron, Se Oscarsbron ! bro
Frösö sn Gravbäcken bäck Glasätt Saknas Frösön ö
Frösö sn ?Grene(lägden) förr ägomark Glasätt by Fänriksluten äga
Frösö sn Grisselnlös markområde Grisselnlös bebyggelse Galtbäcken bäck
Frösö sn Grötomslägden Saknas Grissellös Saknas Gammallägden äng
Frösö sn Guldsmedsbacken backe Grissellös Saknas Gammallägden äga
Frösö sn Gustavsbergsbacken backe Gräshult bebyggelse Gammelhärke plats
Frösö sn Hampgärdet ägomark Grötomslägden torp Gammalslandromslägdarna inäga
Frösö sn *Handskhällan gränsmärke Grötomslägden område Gammaltorpbäcken bäck
Frösö sn Häggdalen myr Gustavsberg pensionat Gammaltorpslätten äga
Frösö sn Håven vik Halvarsgärdet hemman Genbergshägnen »hägn», hage
Frösö sn Högmelen udde Halvarsgärdet = 1 Berge bebyggelse Genbergshägnen odling
Frösö sn Isakflon sank mark Hemstugan kafe Genbergsänget Saknas
Frösö sn Kilen utäga Herke, se 1 Härke Saknas Glad-Hansgrinden nu försvunnen grind
Frösö sn Killingholmen holme Herke, se 3 Härke Saknas Gladhanshägnen Saknas
Frösö ö, sn Killsved utäga Herke, Se Härke ! by Glasättbäcken, Se Tannebäcken bäck
Frösö sn Kjalmarsundet sund Hjälmtorpet torp Goffasved odling
Frösö ö o. sn Kjalmarsundet sund Hjälmtorpet bebyggelse Goffaåkern åker
Frösö sn Kjällmar sundet, Se Kjalmarsundet sund Hornsberg municipalsamhälle Gommohägnen odling
Frösö ö, sn Klubbäcken bäck Hornsberg municipalsamhälle Graunslåtten slått
Frösö sn Knyttabackarna backar Hospitalet, Se Önet ! Saknas Gravbäcken Saknas
Frösö ö, sn Kolbodmyren myr Hov bebyggelse Gravbäcken bäck
Frösön ö o. sn Korshällan sten Hov bebyggelse Grenelägden äga
Frösön ö o. sn *Kronstad fästningsverk Hov by Gubbhålet myr
Frösön ö o. sn *Kronstads skans skans Hålö, Se Hårdeggen fäb. Gubbåkerbacken landsvägsbacke
Frösö sn *Kråkemyran Saknas Hårdeggen fäb. Gubbåkern?, Se Mariedal Saknas
Frösö sn Kråkstad f.d. exercisplats Håledan? fäbodställe Gubbåkern äga
Frösö sn Kråkstaflon Saknas Håv, se 1 Hov bebyggelse Gubbåkern åker
Frösö sn Kråksta-Myran Se Flon. mosse Håv, se 3 Hov bebyggelse Guldsmedsbacken vägbacke
Frösö sn Krånken myr Håv by Guldsmedsmyren myr
Frösö sn Krånken myr Håvslägden villaområde Gårdfallmyren myr
Frösö sn Kungsgårdsviken vik Häggdalen Saknas Hakmyren myr
Frösö sn Kungsgårdsviken vik Härke bebyggelse Hampgärdet inäga
Frösö sn Kungsgårdsåkrarna ägor Härke bebyggelse Hampkällan källa
Frösö sn *Kungsgårdsängen äng Härke by Hampkällsmyren myr
Frösö sn Kvarnmyren myr (Härke) Saknas Hanshägnen »hägn», hage
Frösö sn Kycklingholmen holme Härke by Harvskäret skär
Frösö sn Källdrolet utäga Härke by Helvetesbäcken bäck
Frösö sn (kyrka, ö) Käringbacken backe Hästhagen torp Håbergshägnen äga
Frösö sn Kärrsved ägomark Höglunda gård Håkanmyren myr
Frösö sn Ladängen äng Höglunda torp Håven vik
Frösö sn Lekattflon myr Högsved villa Håvslägden äga
Frösö sn Lill-Klubban terräng Johannestorp gård Häggdalen betesäng
Frösö sn Långflon myr Jonssonstorpet nu rivet torp Hägleddrolet slått
Frösö sn Långlägden markområde Jägarhyddan kafé Hägledflon mosse
Frösö sn Långmyren utägor Klingens gård(ar) Härbärgsdrolet slått
Frösö sn Långmyren utäga Klockars, Se Grötomslägden ! torp Härbärgsåkern åker
Frösö sn Långmyråsen skogsområde Klubban fäbodställe Hässjeänget äng
Frösö sn Långnäset udde Klubban fäbodställen Hästhagen äga
Frösö sn Lövtorpbäcken bäck Knytta by Hästhagen äga
Frösö sn Lövudden udde Knytta by Hästhagen äga
Frösö sn Mellansjöån bäck Knytta by Hästänget äng
Frösö och Sunne prästgäll Mellan-Svartsjön sjö Knytta gd Högbackgrinden grind
Frösö sn Mjälleborg fornborg /Se Knytta Saknas Hökmyren myr
Frösö sn Mjällebäcken bäck Kras-Anderstorpet Saknas Höktjärndrolet sumpmark
Frösö sn Mjälle kulle kulle Krasshägnen hage Höktjärndrolet slått
Frösö sn Molägden äng Krongården Saknas Instängdlägden äng
Frösö och Sunne prästgäll Mostalägden terräng Kråksta lägerplats Instängtlägden inäga
Frösö sn Mostaudden udde Kråkstad f.d. exercisplats Isakflon = Isakmyren ? »flo»
Frösö sn Myckelängslägden ägomark Kråkstaflo torp Isakflon mosse
Frösö sn Namnsviken vik Kråkstaflon lägerplats Isakmyren = Isakflon ? myr
Frösö sn Odensala Fjärden, Se Brunfloviken. vik Kråkstaflon Saknas Jönsvallen odling
Frösö sn Ofredsslätten slätt Kråkstalägden del av Frösö läger Jönsänget äng
Frösö sn ?Ofredsslätten slätt /Se Krånken, se Kyrkmyran ! jordlägenhet Kelldrolet slått
Frösö sn Olbergslägden markområde Kulan gård(ar) Kallkällan på Dragedet källa
Frösö sn Pilgrimskällan källa Kulan f.d. fäb. Kapellåkern äng
Frösö sn Rannåshöjden höjd Kulan f.d. fäb. Kattflon mosse
Frösö sn Ringsved ägomark Kungsgården by Kattflon »flo»
Frösö sn Rismyren myr Kungsgården by Kilen odling
Frösö sn Rotudden udde Kungsgården by Kilen äga
Frösö sn Runudden udde Kvarnsved torpställe Killingholmen se Snusdosan ! holme
Frösö sn Rävbackarna ägomarker Kvarnsved sjukhem Killsved odling
Frösö sn Rödmyrmyren myr Kvicktorpet, Se Vilan pensionat Hjalmarsundet sund
Frösö sn Rödösundet sund Kyrkmyran jordlägenhet Kjellshålet f.d. slått
Frösö sn Rödösundet sund Kånkback gårdar Kjellsved? svedja
Frösö sn Rödösundet sund Kånkbacken gårdar Kjellsvedbacken Saknas
Frösö sn Rödösundet sund Laddstaken f.d. fäb. Klingermyren myr
Frösö o. Sunne prästgäll Rödösundet sund Lindtorpet torp Klinkan backe
Frösön sn Rödösundet sund Lisbetstorpet torp Klubblägden odling
Frösö sn Rönningarna ägomarker Lund lht Knoppstarrmyren myr
Frösö sn Rönningen f.d. odling Lundtorpet gårdar Knyttaudden udde
Frösö sn *Sandholmen gränsmärke Lundtorpet torp Kolbodmyren myr
Frösö sn Sandudden udde Långholmen, Se Björkholmen ! fäb. Korsdrolet sumpmark
Frösö sn S:t Olovs källa källa /Se Långmyren fäb. och myr Korshällan råmärke
Frösö sn Skansen befästning Långåker by Korsvåden gränsröse
Frösö sn Skansen f.d. ? befästning Långåker by Krakadrolet slått
Frösö sn Skansen befästning Lägret, Se Kråkstad ! f.d. exercisplats Krapphägnen f.d. äga
Frösön sn Skedomslägden ägomark Lärarbostaden, se 2 Prästbordet Saknas Krass-Andersloken nu utfylld eller uttorkad lok
Frösö sn ?Skedomslägden ödesböle och ägor Lökan hmd Krass-Andersviken vik
Frösö sn Skedomslägden ägomark /Se Lövsta gård Kronbodlägden äga
Frösö sn Skolbacken backe Lövsta gård(?) Kronbodvägen väg
Frösö Saknas Skomakaren skär Lövsta villa Krondiket krondike
Frösön sn Skämsmyråsen ås Lövsta gård Krondiksbron vägbro
Frösö sn Skärpbacken backe Lövtorpet torp Krånken myrskifte
Frösö sn Slandromsån å Lövtorpet torp Krånken myr
Frösö tg Slandromsån å Mariedal gård Krånkvassen vik
Frösö sn Slandrungsån Saknas Mariedal bebyggelse Krönet backkrön
Frösö sn (o. ö) Slandromsån å Mellangården = 2 Målesta bebyggelse Kulbäcken bäck
Frösö sn o. ö Slandromsån å Mellbyn by Kulldrolet slått
Frösö sn Slandromsån å Mickelsgård bebyggelse Kullen kulle
Frösön socken Slandromsån å Mickelsgården gårdar Kungsgårdsudden udde
Frösö sn Slandromsån å Mickelsgården gård Kungsgårdsviken vik
Frösön ö och sn /Se Slandromsån å Mickelsgården gd Kvarnmyrarna myrar
Frösön sn /Se Slandromsån bäck Mickelsgårdsbodarna fäb. lht Kvarninyen ställe
Frösön ö o. sn /Se Slandromsån å Mjälle by Kvarnmyren myr
Frösön ö o. sn /Se Smådockorna terräng Mjälle by Kvarnmyren myr
Frösö sn /Se Smörögat ägomark Mjälle Saknas Kycklingholmen holme
Frösö sn /Se Snusdosan holme Mjälle by Kycklingholmen holme
Frösön ö o. sn /Se Sommarhagen markområde Mjälltorpet bebyggelse Kyrkgärdet område
Frösö sn /Se ?*Sproted tingsplats My Saknas Kyrkvägen, Se Skällstavägen ! väg
Frösön köping /Se Sproteid = Dragedet på Frösön Saknas Mylägden område Kålänget äng
Frösön sn /Se *Stegestubben gränsmärke Mylägden bebyggelse Källdrolet slått
Frösö sn /Se Stensgårdsberget berg Målsta by Källdrolet äga
Frösön köp. /Se Storflon sankmark Målsta by Källåkern åker
Frösön sn /Se Stor-Klubban terräng Målsta by Käringbacken lägde och skidbacke
Frösö köping /Se Stormyrbäcken bäck Mårtensmyren torp o. odling Kärrsved ställe
Frösö köping /Se Stormyren myr Mällbyn by Kärrsved odling
Frösö sn o. köping /Se Stormyren utäga Mörktorpet torp Ladänget äng
Frösön köp. /Se Stormyråsen ås Namn by Lekattmyren myr
Frösö köp. /Se Storsjön sjö Namn by Lekattmyren myr
Frösön (ö o.) köping /Se Storsjön sjö Namn by Lillberget berg
Frösön socken /Se Surbrunnen terräng Namn, Knytta med, se 3 Knytta gd Lillvallen äng
Frösön ö och sn /Se Svartsjöarna sjöar Ned-i-gården bebyggelse Lillänget äng
Frösö ö och sn /Se Svartsjöarna sjöar Nils-Olsgården Saknas Lillänget äng
Frösö sn /Se Svartsjöarna sjöar Nissehägnen f.d. torp, nu odling Loken slått
Frösö köping /Se Svartsjöarna sjöar Nordgården gård Lortmyren myr
Aspnäs gd /Se Svartsjön sjöar Norrgården Saknas Lortpussen vattenpuss
Berge by Svartsjön sjöar Norrgården bebyggelse Långalnen äga
Berge by Svartsjön, Norra, Mellersta och Södra sjöar Nybo bebyggelse Långdrolet slått
?Berge by Svartsjön, Norra sjö Nygården gård Långdrolet slått
Berge by Svartsjön, Södra sjö Nygården gård Långlägden äga
Berge by Sved ägomark Nyhem fäbod Långmyren fäbodställe
Berg tingställe Sveden ägomark Nyvik f.d. tegelbruk Långmyren, Västra myr
?Berge by Svedjesjön sjö Oldbergslägden jordlägenhet Långmyren, Östra myr o. f.d. fäb.
?Berge by Sågbäcken bäck Olsticksänget torp o. odlingar Långmyren myr
?Berge by Tanneflon sank mark Opp-i-gården gård Långmyrflon mosse
?Berge by Tavelsved ägomark Palmtorpet, se Mjälle bebyggelse Långmyrsved betesmark
?Berge by Tjalmarsundet sund /Se Pell-Persvallen fäb. Långmyråsen ås
?Berge by Tjärnängestjärnarna tjärnar Pär-Jonsbodarna Saknas Långnäset näs
?Berge by Torråstjärnen tjärn Persvik lht Långstrupen slått
Berge by Tre Tallar talldunge Pettertorpet torp Långärna skifte
Berge by? Vaglebacken backe Platsen, Se Glasätt Saknas Lövtorpbäcken bäck
?Berge by Vallsundet sund Prestbordet bebyggelse Lövtorpudden udde
Berge by Vallsundet sund Prästbordet Saknas Lövviken vik
?Berge by Vallsundet sund Prästbordet Saknas Mellansjön, Se Svartsjön ! sjö
Berge by Vallsundet sund /Se Rannåsen höjd och gårdar Mellansjöån å
?Berge by *Wästanåker ägor /Se Rannåsen bebyggelse Mellanudden udde
Berg Saknas Västbyviken vik Rasten by Mellerstsjön, Se Svartsjöarna Saknas
?Berge by Västbyviken vik Rasten Saknas Mellerstsjön Se Svartsjön ! sjö
?Berge by *Västerhus holmar holmar Rasten gårdar Mickelsgårdsloken tjärn
Berg by *Vesterhus skans gammal skans Rasten by Mjällbäcken bäck
?Berge by Wäster Sundet, Se Rödösundet Saknas Rastkvarnarna kvarnar Mjällebäcken bäck
Berge by *Västersundet, se Rödösundet sund Rastlägden torp Mjälleflon mosse
?Berge by Åsholman, Se Åsön. holme Rise by Molägden inägsjord
Berge by Åssjön del av Storsjön Rise by Molägden äng
Berge by Åssjön del av Storsjön Rislägden bebyggelse Mosseflon mosse
?Berge by Åssjön del av Storsjön Rosenhill gårdar Mostaudden udde
?Berge by Åsön ö Rävbackarna fäb. Moviken vik
Berge by Åsön holme Röbackarna fäbodställe (förr?) Myckelänget äga
?Berge by Åsön ö Rödönssundet bebyggelse Myckelängslägden äng
?Berge by Åsön ö Rönningen skifte Myckelängslägden odling
Berge by Ändsjön sjö Saltbitterboden riven bod Målstaudden udde
Berge by Ändsjömyren myr Sandviken plats Målängstjärnen tjärn
Berge by Ändsjön sjö (Sandviken) Saknas Månsmyren myr
Berge by Öneberget berg /Se (Sandviken) torp Mårtensmyren myr
Berge by Öneberget berg Sandviken bebyggelse Namnsmyren myr
Berge by Öneberget berg Sigurdsgård försvunnen gård Namnsviken vik
Berge by Öneberget berg /Se Siktet f.d. fäb. Ned-i-bäcken bäck
Berge by *Önekällan källa Skansbacken Saknas Ned-i-dalen dal och ägor
Berge by Östberget berg Skansen befästning Ned-med-bäcken ägor
Berge by *Östersundet sund Skansen f.d. torp Nils-Månsänget betestrakt
Berge by Östersundet sund Skedomslägden ödesböle och ägor Norbergssved äng
Berge by *Östersundet sund Skottvallen f.d. fäb. Norderstsjön, Se Svartsjön ! sjö
Berge by Östersundsbron bro Slandrom by Norderstsjön,Se Svartsjöarna Saknas
(?)Berge by *Östra Färjsundet sund (Slandrom) Saknas Norderståkern, Se f.d Söräng. Saknas
Berge by   (Slandrom) Saknas Nordlägden odling
Berge by   (Slandrom) Saknas Nordlägden äng
Berge by   Slandrom by Norrgårdstallarna tallar
Berge by   Slandrom by Nybobacken väg
Berge by   Slandrom Saknas Nybyggsved Saknas
Berge by   Slandromsbålåsen skifte Nästdrolet myr
Berge by   Slandroms färgeri, se Slandrom Saknas Odlingen odling
Berge by   Slutarna f.d. fäb. Ofredsänget äng
Berge by   Smådrolsvallen nedlagda fäb. Olof-Larsson-hägnen »hägn», hage
Berge by   Smörögat fäb. Oscarsbron bro
Berge by   Smörögat fäbodställe Oscarsbron bro
Berge by   Snällgården gård Per-Jonsudden udde
Berge by   Sotsved Saknas Platsen område
Berge by   Språtede Saknas Ragnelvaken vak
Berge by   Stensgård by Rankloberget berg
Berge by   Stensgården gårdar Rannåshöjden höjd
Berge by   Stenstorpet torp Rannåstjärn tjärn
Berge by   Stocke by Rastdrolet slått
Berge by   Stocke bebyggelse Rastdrolsflon mosse
Berge by   Stockekilen Saknas Rastlägdarna Saknas
Berge by   Stormtorpet torp Rastlägden äng
Berge by   Stormyren fäb. o. myr Remsan lägde
Berge by   Storsved avs. Ringen odling
Berge by   Sundstenshägnen f.d. torp Ringsved slåtter
Berge by   Svangården gård Ringsved odling
Berge by   Svangården gård Rislägden område
Berge by   Svindalen fäbodställe Rismyren myr
Berge by   Svindalen jordlägenhet Roslägden äga
Berge by   Svärdtorpet torp Rossmyren myr
Berge by   Sörgården gård Rotmyren myr
(?)Berge by   Sörgården bebyggelse Rotmyren myr
Berge by   Sörgården gård Rotudden udde
Berge by   Tallbacken (förr) torpställe Runudden udde
Brathas bebyggelse /Se   Tallbacken f.d. torp, nu odling Råmyren myr
Brattåsen fäb   Tanne by Rödmyrrönningen slått
Brattåsen fäb.   Tanne by Rödmyrsved odling
Brattåsen fäb.   Tannetorpen bebyggelse Rödåsundet sund
Brattåsen fäb.   Tegelvik f.d. tegelbruk, nu bostadshus Rödönssundet sund
Brattåsen t /Se   Tillfället bebyggelse Rönningarna odlingar
Brattåsen bebyggelse /Se   Tiodolfstorpet gård Rönningen Saknas
Bällsta by   Tivoli f.d. nöjesplats Rönningen Se Sönnerönningen ! skogsmark
Bällsta by   Tjärnsved fäbodställe Rönningen äga
Bällsta by   Tomtebo villa Rönningen inäga
Bällsta by   Tomtom bebyggelse Rönningsholmen holme
Bällsta by   Torrfinn ställe Rönningsholmen holme
Bällsta by?   Torrfinn Saknas Rönningsudden, Hitre o. Bortre uddar
Bällsta Saknas   Torrfinn f.d. fäb., nu sommarställe Rönningsviken vik
Bällsta by   Torråsen gårdar Sandbacken inäga
Bällsta by   Torråsen bebyggelse Sandbäcken bäck
Bällsta by?   Uppgården gård Sandudden udde
Bällsta by   Upp-i-gården bebyggelse Sandåkern åker
Bällsta by   Vagle bebyggelse Sjöbacken strandbrink
Bällsta by   Vagled by Sjölägden äga
Bällsta by   Wagled by Sjölägden äga
Bällsta by   Valla by Sjölägden äng
Bällsta by   Walla by Sjölägden inäga
Bällsta by   Valla by Sjölägden äng
Bällsta by   Valla by Sjöristan inäga
Bällsta by   Vallabodarna fäbodställe Sjöåkern åker
Bällsta by   Vallabodarna fäb. Sjöänget äng
Bällsta by   Vallsundet jordlägenhet Skavåsflon sumpmark
Bällsta by   Vardtorpet torp Skedomslägden äng
Bällsta by   Vilan pensionat Sketmyren myr
Bällsta by   Västanåker fordom gård Skillnad Saknas
Bällsta by   Västbyn by Skjutbanan skjutfält
Bällsta by   Västbyn by Skogssved skogsmark
Bällsta by /Se   Västerfärjesundet, Se Rödönsundet ! bebyggelse Skogssvedmyren myr
Bällsta by /Se   Västerhus by Skolbacken plats
?Böle gdr   Västerhus by Skomakaren skär
Böle by /Se   Västerstocke, Se Väst- i - gården ! bebyggelse Skrapadrolet odling
Dragedet f.d. tingsplats   Västervik bostadshus f.d. ångsåg Skålmyren myr
Dragede Saknas   Väst-i-gården bebyggelse Skällereflon mosse
ffila stadvm se Fillsta by   Åbukten fäbodställe Skälleråsflon mosse
Ffyllestadom se Fillsta by   Åsholmen, Åsön eller, se 1 Åsön gd Skällsta(n)? Saknas
Fillsta by   Åsved fäbodställe Skällstaden ägor
Fillsta by?   Åsön gd Skällstavägen väg
Fillsta by   Åsön eller Åsholmen jordlägenhet Skämsmyren myr
Fillsta by   Änge gård Skämsmyrflon mosse
Fillsta by   Änge gård och villor Skärpbacken odling
Fillsta by   Önet kronohemman, varit majorboställe Slandromsån å
Fillsta by   Önet by Slandromsån å
Fillsta by   Önet by Slutsved förr fäbodställe, nu slåtter
Fillsta by   Öne kaptensboställe Slutsved odling
Fillsta by   Östberg by Slutänden? ställe
Fillsta by?   Östberg by Smedstegen äng
Fillsta by   Östbergsgården pensionat Smedstegen äga
Fillsta by   Östersunds hospital, Se Önet ! Saknas Smådockarna(?) sank plats
Fillsta by   Öst-i-gården bebyggelse Smådockorna f.d. slått
Fillsta by     Smådrolet slått
Fillsta by     Smådrolsmyren myr
Fillsta by     Småmyrarna myrar
Fillsta by     Smårönningarna slåtter
Fillsta by     Snusdosan stenhäll
Fillsta by     Snusdosudden udde
Fillsta by     Snusdosviken vik
Fillsta by     Snäll-Jens-hägnen »hägn», hage
Fillsta by     Sprätt-Jönslägden äga
Fillsta by     Stadsberget berg
Fillsta by     Starränget äng
Fillsta by     Stenbrottet stenbrott
Fillsta by     Stensgårdsberget berg
Fillsta by     Stenskitlägden äng
Fillsta by     Stenskitlägden inäga
Fillsta by     Stillån å
Fillsta by     Storbacken backsluttning
Fillsta by     Storflon mosse
Fillsta by     Storlägden äga
Fillsta by     Stormyrbäcken bäck
Fillsta by     Stormyren fäbodställe
Fillsta by     Stormyren myr
Fillsta by     Stormyren myr
Fillsta by     Stormyrvadet vadställe
Fillsta by     Stormyråsen ås
Fillsta by /Se     Storsjön sjö
Fillsta by /Se     Storsjön Saknas
Fillsta by /Se     Storänget äga
Filsteån Saknas     Storänget äng
*Firir berghi kungsgård /Se     Strömhägnen, Se Storänget ! äga
Finnmon fäbodställe     Stubblägden äng(?)
Finnmon fäbodställe /Se     Stubblägden inäga
forberg(h) se *Förberg kungsgård     Sumpen källa
Frösö kungsgård f. kungsgård     Sundstensänget äng
Frösö samh.     Svartdrolet slått
Förberg f.d. tingsplats     Svartdrolet slått
Förberg f.d. tingsplats     Svarthålet f.d. slått
Förberg f.d. tingsplats     Svartsjöarna sjöar
Förberg f.d. tingsplats     Svartsjön sjöar
Förberg f.d. tingsplats     Svartsjön sjöar
Förberg f.d. tingsplats     Svartsluten granås
Förberg f.d. tingsplats     Sveden äga
Förberg f.d. tingsplats     Svedlägden äga
Förberg f.d. tingsplats     Svedmyren myr
Förberg f.d. tingspl.     Svenshägnen »hägn», hage
Förberg f.d. tingsplats     Svensmyren myr
Förberg f.d. tingsplats /Se     Svärdhägnen trol. »hägn», hage
Förberg f.d. tingsplats     Svärdhägnen odling
Förberg f.d. tingsplats     Sågbacken backe
Förberg f.d. tingsplats     Sågbäcken bäck
Förberg f.d. tingsplats     Såggärdet inäga
Förberg f.d. tingsplats     Söderztsjön, Se Svartsjöarna. Saknas
Förberg f.d. tingsplats     Sönnerrönningen skogsmark
Förberg f.d. tingsplats     Sönnerstsjön Se Svartsjön ! sjö
Förberg f.d. tingsplats     Söräng odling
Förberg f.d. tingsplats     Tannebäcken bäck
Förberg f.d. tingsplats     Tannebäcken bäck
Förberg f.d. tingsplats     Tannehöjdbackarna vägbackar
Förberg f.d. tingsplats     Tannehöjden höjd
Förberg f.d. tingsplats     Tavelsved odling
Förberg f.d. tingsplats     Tegelsand ställe
Förberg f.d. tingsplats     Tegelsanden sandstrand
Förberg f.d. tingsplats     Tegeludden udde
Förberg f.d. tingsplats     Tjalmarsundet sund
Förberg f.d. tingsplats     Tjutängena ängar
Förberg f.d. tingsplats     Tjärnen tjärn
*Förberg tingsplats     Tjärnängestjärnarna tjärnar
Förberg f. tingsplats     Tjärnänget odling
Förberg f.d. tingsplats     Tjärnänget ägoområde
Förberg f.d. tingsplats     Torphägnen äga
Förberg f.d. tingsplats     Torphägnen äga
Förberg f.d. tingsplats     Torråstjärnen tjärn
Förberg f. tingsplats     Tossmyren myr
Förberg f. tingsplats     Trefaldighetskällan källa
Förberg f. tingsplats     Trippskäret skär
Förberg f. tingsplats     Tövalitebacken vägbacke
Förberg f. tingsplats     Töverliden backe
Förberg f.d. tingsplats     Udden-mitt-för-Snusdosan Se Snusdosan ! udde
Förberg f. tingsplats     Upp-i-hägnen odling
Förberg f. tingsplats     Upp-i-odlingen odling
Förberg kungsgård     Upp-i-odlingen, -odlingarna Se Upp-i-hägnen ! odling
Förberg förr kungsgård     Vagelströmshägnen »hägn», hage
Förberg f. kungsgård     Vagledbäcken bäck
Förberg f. kungsgård     Vagledslåtten slått
Förberg f. kungsgård     Wahlströmhägnen, Se Vagelsrömhägnen. Saknas
*Förberg by? kungsgd     Vallagatan väg
*Förberg kungsgård     Vallsundet sund
*Förberg kungsgård     Vallsundet sund
Förberg f. kungsgård     Vallsundet Saknas
*Förberg kungsgd     Vardodlingen nu igenväxt odling
*Förberg kungsgård     Vargmyrbacken landsvägsbacke
*Förberg kungsgård     Vargmyren myr
Förberg förr kungsgård     Vintervägsviken vik
*Förberg f.d. tingsplats     Väderkvarnshöjden höjd
*Förberg f.d. tingsplats     Västbyviken vik
Förberg f. kungsgård     Västerbergshägnen odling
Förberg f. kungsgård     Västerfärjsundet Saknas
Förberg förr gård     Västerhägnen inäga
Förberg förr gård     Västeråkern åker
Förberg ä. namn på Kungsgården, gd:ar /Se     Västeränget äng
Förberg f.d. kungsgård /Se     Ytteråkern åker
Förberg f.d. tingsplats o. kungsgård /Se     Åbacken, Se Ådalen ! äng
*Förberg by /Se     Åbjukten åböjning och ägoområde
Förberg by /Se     Åbron vägbro
*Förberg gd /Se     Ådalen ådal
*Förberg gd /Se     Ådalen äng
Förberg medeltida namn på Kungsgården /Se     O(Å)llebergslägden ? område
Förberg by /Se     Åsholmen, se Åsön Saknas
*Förberg kungsgård /Se     Åssjön del av Storsjön
Genvalla by?     Åsved skogsmark
Genvalla by     Åsön ö
Genvalla by     Åsön ö
Genvalla by     Ändsjömyren myr
Genvalla by     Ändsjön sjö
Genvalla by     Ännsjön sjö
Genvalla by     Ödhägnen odling
Genvalla by     Öneberget berg
Genvalla by     Önelägden, Se Storlägden ! äga
Genvalla by     Önudden udde
Genvalla by     Ören grund
Genvalla by     Östberget berg
Genvalla by     Östersundsbron,Se Oscarsbron ! bro
Genvalla by     Österåkern åker
Genvalla by     Österänget äng
Genvalla by     Överhägnen äga
Genvalla by     Överåkern åker
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by      
Genvalla by /Se      
Genvalla by /Se      
Genvalla by /Se      
Gilleråsen gård och fäbodställe      
Gilleråsen bebyggelse      
Gladasæter by      
Glasätt gård      
Glasätt by      
Glasätt g.      
Glasätt gd:ar      
Glasätt by      
Glasätt gd      
Glasätt gd?      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by      
Glasätt by /Se      
Glasett by /Se      
Glasätt gd:ar /Se      
Glasätt gd:ar /Se      
Grissellös torp /Se      
Grissellös torp      
Grisselnlös bebyggelse      
Grisselnlös torp      
Grisselnlös beb.      
Grisselnlös bebyggelse      
?Grissellös beb.      
Grisselnlös gdr      
Grissellös, Se Grötlösa gd?      
Grissellös gdr /Se      
Grisselnlöus bebyggelse /Se      
*Grytimme, Se Grötomslägden Saknas      
*Grötlöse Saknas      
Grötlöse ödesgods /Se      
Grötlösa gd? /Se      
Grøløsa ödesgods /Se      
*Glödlösa ödesgods /Se      
*Grötlöse ödesgods /Se      
*Grötlösse Saknas /Se      
Grötlösa gdr /Se      
Grötlösa gdr /Se      
grøtløsom se Grisselnlös bebyggelse      
Grötomslägden f.d. klockarboställe      
Grötomslägden klockarbost.      
Grötomslägden klockarbost.      
*Grötten, se Grötomslägden klockarbost.      
Gröttom Saknas /Se      
*Gulon »ödisböle»      
*Gulon »ödisböle»      
*Gulon »ödisböle»      
?»hoffs kirkio» kyrka /Se      
Hov gd      
Hov by      
Hov by      
Håf g      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
?Hov by      
?Hov by      
Håf g      
Hov by      
Hov gd      
Håf bost.      
Hov by      
Hov by      
Hov gd      
?Hov gd      
?Hov by      
Hov by      
?Hov gd      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by /Se      
Hov gd /Se      
Hov by /Se      
Hov gd /Se      
Hov by /Se      
Hov by /Se      
Hov by /Se      
Hov by /Se      
Håv gd /Se      
Håv Saknas /Se      
Hov by /Se      
Hov by /Se      
Härka gd /Se      
Herke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Herke by      
Härke by      
Herke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Herke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Herke by?      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by      
Härke by /Se      
Härke by /Se      
Härke by /Se      
Härke by /Se      
Härke by /Se      
Jamtamot marknad o. landsting      
Jamtamot förutv. tingsplats      
Jamtamot marknad o. landsting      
Jamtamot marknad o. landsting      
*Jamtamot marknad(splats)      
Jamtamot marknad och landsting      
Jamtamot marknad o. landsting      
Jamtamot marknad och landsting      
Jamtamot marknad o. landsting      
Jamtamot ting o. marknad      
Jamtamot marknad o. landsting      
Jamtamot marknad o. landsting      
Jamtamot marknad o. ting      
*Jamtamot gammal tingsplats /Se      
*Klockarelägden klockarbost.      
Knytta by      
Knytta by /Se      
?Knytta by      
?Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by      
Knytta by /Se      
Knytta by /Se      
Knytta by /Se      
Knytta by /Se      
Knytta by /Se      
Knytta by /Se      
Knytta by /Se      
Knøtthene se *Skarpaknytta Saknas      
Kråksta förr exercisplats      
Kråksta f.d. exercisplats      
Kråksta f.d. exercisplats      
*Kråksta Saknas      
Kråksta f.d. exercisplats      
Kråksta f.d. excercisplats      
Kråksta Saknas      
Kråksta f.d. exercisplats      
Kråksta f.d. exercisplats      
Kråksta f.d. exercisplats      
Kråksta f.d. exercisplats      
Kråksta f.d. exercisplats      
Kråkstad f.d. exercisplats      
Kråksta+ gd /Se      
Kråksta Saknas /Se      
Kråksta f.d. exercisplats /Se      
Kungsgården gd      
Kungsgården gård      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gård      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården bost.      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården bost.?      
Kungsgården bost.?      
Kungsgården g      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
?Kungsgården gd      
Kungsgården förr kungsgård, nu gd      
Kungsgården indr. militiebost.      
Kungsgården förr kungsgård, nu gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården by      
Kungsgården by      
Kungsgården by      
Kungsgården by      
Kungsgården by      
Kungsgården gd      
Kungsgården gd      
Kungsgården by      
Kungsgården by      
Kungsgården gårdar /Se      
Kungsgården gård /Se      
Kungsgården gård /Se      
Kungsgården gd:ar /Se      
Kungsgården gd /Se      
*Kyrkbyn trol. bebyggelse      
*Kyrkebordet, Se Prästbordet by      
Kyrkmyran jordlägenhet /Se      
*Kyttan, Se Knytta Saknas      
Kånkbacken by /Se      
Lagmansgården Saknas      
»lin enge», se Änge? lägenhet      
»lin enge» Saknas      
*Lin(g)enge(t) Saknas      
Lin enge Saknas /Se      
*Lizleböle Saknas      
Lund gd /Se      
Långåker by      
Långåker by      
Långåker by      
Långåker by /Se      
Lövsta by /Se      
Mardesta se Målsta by      
mardhestadhom se: Målsta by      
mellem se: Mjälle by      
Mickelsgård by      
Mickelsgård by?      
Mickelsgård by      
Mickelsgård by      
Mickelsgård by      
Mickelsgård by      
Mickelsgård by      
Mickelsgård by      
Mickelsgård by      
Mickelsgård by      
Mickelsgård by      
Mickelsgård gård      
Mickelsgård gd /Se      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjäla Saknas      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjäla Saknas      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle gd:ar      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
?Mjälle by      
Mjälle by      
?Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjäla Saknas      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by      
Mjälle by /Se      
Mjälle gd:ar /Se      
Mjälle gd:ar /Se      
Mjälle by /Se      
Mjälle by /Se      
Mjälle by /Se      
Mjälle by /Se      
Mjälle gd:ar /Se      
Mjälle gd:ar /Se      
Mjälle gd:ar /Se      
Mjälle gdr /Se      
*Molstad, Se Målsta Saknas      
My bebyggelse      
*My Saknas      
*My gd      
*My Saknas      
My(lägden) beb.      
*My Saknas      
My gdr      
My förr gd el. by, nu beb.      
Mylägden beb.      
My(lägden) beb.      
My(lägden) beb.      
Mylägden gdr      
Mylägden gårdar      
Mylägden gårdar      
Mylägden bebyggelse      
Mylägden bebyggelse      
Mylägden bebyggelse      
Mylägden gårdar      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by?      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by /Se      
Målsta by /Se      
mældhem se: Mjälle by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mellbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by      
Mällbyn by /Se      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
?Namn Saknas      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by      
Namn by /Se      
Namn by /Se      
Namn by /Se      
*Nedra gården Saknas      
( Nedragaard ) Saknas      
Oldbergslägden jordlägenhet      
Oldbergslägden jordlägenhet      
Oldbergslägden jordlägenhet      
*Osne Saknas      
?Prästbordet by      
Prästbordet gd      
Prästbordet gd      
Prästbordet khbost.      
Prästbordet khbost.      
Prästbordet khbost. /Se      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by?      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by?      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by?      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by      
Rasten by /Se      
Rasten bebyggelse /Se      
Rasten by /Se      
Rasten by /Se      
?Rise by      
?Rise by      
Rise gd      
Rise gd?      
?Rise gd      
?Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise gd      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise gd      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by /Se      
Sandviken lht:er /Se      
*Sigursgaardh Saknas      
Sigursgaardh nu försv. gd /Se      
*Skarpa Knytta del av Knytta by      
*Skarpaknytta del av Knytta, by      
»Skarpa Knötthene» del av Knytta, by /Se      
Skarpa Knöten Saknas /Se      
*Skede beb. /Se      
»Skedhen» ödegods      
»skedhen» ödegods /Se      
*Skedom beb. /Se      
*Skorpestad Saknas      
*Skorpestadh Saknas      
*Skårpsta »ödisgotz»      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by?      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by?      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by      
Slandrom by /Se      
Slandrom by /Se      
Slandrom by /Se      
*Slangrund,Se Kandrom. Saknas      
Soknevik Saknas      
*Sproted gammalt tingsställe      
Sproteid trol. nuv. Draged /Se      
*Sprotedet tingsst      
Sproteid (numera Dragedet), f.d. tingsplats      
Sproteid Saknas      
»Sprodeydeno» tingsplats      
Sproteid (nu Dragedet), f.d. tingsplats      
Sproteid (numera Dragedet), f.d. tingsplats      
*Sprodeydeno Saknas /Se      
*Sprotedet tingsplats      
Sproteid, (Sproted), nu Dragedet f.d. tingsplats      
*Sprotedet tingsplats      
Sproteid Saknas      
Sproteid, (Sproted), nu Dragedet f.d. tingsplats      
*Sprotheydhith Saknas      
*Sproted Saknas      
Sproteid (Sproted), nu Dragedet f.d. tingsplats      
Sproteid (Sproted), nu Dragedet f.d. tingsplats      
Sproteid (Sproted), nu Dragedet f.d. tingsplats      
*Sproted(et) tingsplats      
Sproteid, (numera Dragedet) förr tingsställe      
*Sproted(et) tingsplats      
Sproteid Saknas      
*Sproted gammalt tingsställe      
Sproteid Saknas      
*Sproted(et) tingsplats      
*Sproted(et) tingsplats      
*Sproted gammalt tingsställe      
Sprottedet Saknas      
*Sproted gammalt tingsställe /Se      
Sproted tingsplats /Se      
*Sproteid gammalt tingsställe /Se      
Sproteid nu försvunnet namn på tingsplats /Se      
Stengärde gård      
Stensgård by      
Stensgård by?      
Stensgård by      
Stensgård by      
Stensgård by      
Stensgård by      
Stensgård by      
Stensgård by      
Stensgård by      
Stensgård by      
Stensgård by      
Stensgård by      
Stensgården gård      
Stensgård by /Se      
Stensgård by /Se      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by?      
(?)Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by?      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by?      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke by      
Stocke gårdar      
Stocke by /Se      
Stocke by /Se      
Svindalen, Se Svinedal ödesgd      
Svindalen fäb.      
Svindalen fäbodställe      
Svindalen fäbodställe      
Svindalen jordlht      
Svindalen jordlägenhet      
Svindalen fäb.      
Svindalen jordlht      
Svindalen jordlägenhet      
Svindalen jordlägenhet      
(Svindalen) fäb.      
Svindalen jordlägenhet      
?Svindalen fäb.      
Svindalen fäb.      
Svindalen fäb.      
Svindalen jordlägenhet      
Svindalen jordlägenhet      
Svindalen jordlägenhet      
Svindalen jordlägenhet      
Svindalen jordlht      
Svindalen jordlht      
Svindalen jordlht      
Svinedal f.d. gd /Se      
Svinadal = Svindalen jordlht /Se      
Södervik Saknas      
Södervik Saknas      
?Tallbacken f.d. torp, nu odling      
?Tallbacken f.d. torp      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
?Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
?Tanne by      
Tanne by      
?Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by      
Tanne by /Se      
Tanne by /Se      
Tanne by /Se      
Tanne by /Se      
Tanne by /Se      
Tanne by /Se      
Tanne by /Se      
Tanne by /Se      
*Thammu, Se Tanne. Saknas      
thandem se: Tanne by      
*Tollebacken, Se Tallbacken Saknas      
*Torffinden Saknas      
Torrfinna f.d. fäb.      
Torrfinn f.d. fäb.      
Torrfinn f.d. fäbodar      
Torråsen by /Se      
*Tralgåsen ödesböle      
*Tralgåsen ödesböle      
*Tralgåsen ödesböle      
Tralsaas ödesböle /Se      
*Tårffin Se Torrfinn Saknas      
Wgleim by      
*Ulberg »ödisböle»      
*Ulberg »ödis böle»      
*Ulberg »ödis böle»      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by?      
Vagled by      
Vagled by?      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagle by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagle(d) by      
Vagled by?      
Vagle(d) by      
Vagled by      
Vagle by      
Vagled by      
Vagle(d) by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagle by      
Vagle by      
Vagle by      
Vagle by      
Vagle(d) by      
Vagle by      
Vagle by      
Vagled by      
Vagle by      
Vagle by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagle by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagled by      
Vagle by /Se      
Vagle by /Se      
Vagled by /Se      
Vagled by /Se      
Vagled by /Se      
Vagled by /Se      
Vagled by /Se      
Vagled by /Se      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by?      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
?Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by?      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla gd:ar      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
?Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by?      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
?Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
?Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by /Se      
Valla by /Se      
Valla by /Se      
Valla by /Se      
Valla by /Se      
Valla by /Se      
*Vallarudh jordområde intill Valla      
*Vallarudh Saknas      
Vallerud Saknas      
Vallarudh utjord /Se      
*Vasten, Se Rasten Saknas      
Vlbärga, Se Olbergslägden Saknas      
*Vågle, Se Vagled Saknas      
Västanåker fordom gård      
*Västanåker fordom gård /Se      
*Västanåker? Saknas      
*Västanåker? Saknas      
Västanåker fordom gård /Se      
*Västanåker fordom gård /Se      
*Västanåker fordom gård /Se      
*Västanåker? Saknas      
*Västanåker fordom gård /Se      
*Västanåker Saknas      
*Västanåker fordom gård      
Vestanåker nu försv. gd /Se      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn Saknas      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by      
Västbyn by /Se      
Västbyn by /Se      
Västbyn by /Se      
Västerhus by      
Västerhus by, förr kapell      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus f. by      
Västerhus (f.d.) by      
Västerhus by      
Vesterhus by?      
Västerhus by      
Västerhus by      
Vesterhus by?      
Västerhus (f.d.) by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus f.d. by, kapell      
Västerhus by      
Vesterhus by      
Västerhus by      
Västerhus f.d. by, kapell      
Västerhus by      
Västerhus f.d. by, kapell      
Västerhus by      
Västerhus by (kapell)      
Västerhus by      
Västerhus f.d. by, kapell      
Västerhus by      
Västerhus f.d. by, kapell      
Västerhus by      
Västerhus f.d. by, kapell      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus f.d. by, kapell      
Västerhus by      
Västerhus f.d. by, kapell      
Västerhus by      
Västerhus f.d. by, kapell      
Västerhus by      
Västerhus f.d. by, kapell      
Västerhus by      
Vesterhus by      
Vesterhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus f.d. by      
Västerhus f.d. by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus by      
Västerhus f.d. by /Se      
Västerhus by /Se      
Västerhus by /Se      
Västerhus by /Se      
Västerhus by /Se      
Västerhus by /Se      
Västerhus kapell f.d. kapell      
*Västra gården gd      
Västra gården gd      
*Västra gården gd      
wæstrusa se: Västerhus (f.d.) by      
*Yttergården gd      
*Yttergården gd      
*Ålägden »ödisgotz»      
Åsön ö      
Änge gård      
Änge bebyggelse      
Änge gd      
(?)Änge by      
Änge? lägenhet      
?Änge lht      
?Änge gdr      
Änge gdr      
?Änge gdr      
?Änge gdr      
Änge lht /Se      
Össet gård      
Öne g      
?Önet by      
?Önet by      
?Önet by      
?Önet by      
Öne g      
Önet by      
*Önet förr gd      
Önet by      
Önet by      
(?)Önet by      
Önet by      
Önet by      
Önet by      
Önet by      
Önet by      
Önet by      
Önet by      
Önet by      
Önet by      
Önet by      
Önet by /Se      
Öne gd /Se      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by?      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
?Östberg by      
Östberg by?      
Östberg by      
Östberg by?      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
?Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by      
Östberg by /Se      
Öön, Se Norderö,sn,el.Önet,by, Saknas      

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.