ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östersunds stad : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 130 Naturnamn : 52 Bebyggelsenamn : 857 Naturnamn : 677
Östersund stad /Se Badhusparken park Saknas Saknas *Ahlstorpet torp (el. åkerjord?)
Östersund stad /Se *Björnsmyrkällan källa Förkortningar förteckning *Albergs fäbodvall Saknas
Östersund stad /Se Brunfloviken vik Förkortningar förteckning *Albergsgärdan ägomark
Östersund stad /Se Brunfloviken vik Förkortningar förteckning *Allvi Brud råmärke
Östersund stad /Se *Furuholmen gränsmärke Förkortningar förteckning Arkivbacken sluttning
Barberaren kvarter /Se Fågelkullen kulle Förkortningar förteckning Artilleribacken gata
Brandenburg kvarter /Se *Glotmyran gränsmärke Förkortningar förteckning Artillerigatan gata
Gräfsåsen by Göviken vik Förkortningar förteckning *Avamyran slåtter?
Gräfsåsen by Göviken vik Förkortningar förteckning Backgärdet slått
Gräfsåsen by Göviken vik /Se Förkortningar förteckning Badhusparken park
Gräfsåsen by? Göviken vik /Se Förkortningar förteckning Bagarplan öppen plats
Gräfsåsen by *Handskhällan gränsmärke Förkortningar förteckning Bakgatan, Norra, se Brogränd gata
Gräfsåsen by Havremagasinet odling Förkortningar förteckning *Bakgatan, Södra, se Postgränd gata
Gräfsåsen by Helvetesbäcken bäck Förkortningar förteckning Bangårdsgatan gata
Gräfsåsen bebyggelse /Se Holmen terräng Förkortningar förteckning *Benikänget f.d. slåtter
Gräfsåsen bebyggelse /Se Jordbrånan terräng Saknas Saknas *Bergmansråken slåtter?
Gräfsåsen by /Se Kyrkgatan gata /Se Östersund tätort, stad *Bergmansänget, Västra slåtter
Gräfsåsen Saknas /Se Kyrkgränd gata /Se Östersund stad *Bergmansänget, Östra slåtter
Gräfsåsen by /Se Kärnholksbäcken bäck Östersund stad Biblioteksgatan gata
Gräfsåsen by /Se Lillsjön sjö Österdund stad *Bispänget förr slått
Gräfsåsen by /Se Lillsjön sjö Östersund stad Bjäckermyran myr
Grefftisas by /Se Lillsjön sjö Östersund stad Bjäckermyran myr
Hemminggården gård Långmyren myr Östersund stad *Bjäckermyränget slåtter
Kånkbacken by /Se Lägden markområde Östersund residensstad Bjäkermyren myr
Kånkbacken by Malmhögen kulle /Se Östersund stad Björnsmyran myr
Lägden lht /Se Mårtensviken vik Odensalaherrar inbyggarbeteckning Björnsmyran myr
Mårtensbodarna fäbodar Nilsvallen terräng Adertontusengården f.d. gård Bjännmyran myr
Mällbyn förr by Odensalabäcken bäck Adertontusengården f.d. gård Bjännmyran, se Björnmyran förr myrlänt område
Mållbyn förr by Odensalabäcken bäck Agerbergs gård *Bjännmyrkällan källa
Nifsåsen bebyggelse /Se Odensalabäcken bäck Alaska gård *Bjännmyrkällan källa
Nifsåsen by /Se Odensala Fjärden, se Brunfloviken vik Alfred Anderssons gård Björkbackaparken parkområde
Nilsvallen gd:ar /Se Odensalaskogen Saknas Amneliusgården gård Björkbackavägen gata
Odensala by Pionjärbron bro Anders-Ols gård Björnmyren myr
Odensala by? Prästgatan gata /Se Anders-Ols gård Björnmyran förr myrlänt område
Odensala by Rannåsbäcken bäck Anders-Paulusbodarna f.d. fäbodar, nu gård Björnmyran förr myrlänt område
Odensala by Rannåstjärnen tjärn Anders-Pers gd Björnmyran, se Bjännmyran myr
Odensala by Rismyren sank mark Anders-Pers gd *Björnmyrflon område
Odensala by Rismyråsen ås Anders-Perstorpet f.d. gård *Björn(s)myrkällan Saknas
Odensala förr by nu stadsdel *Sandholmen gränsmärke /Se Anderstorp gd Björnmyrskällan, se *Bjännmyrkällan källa
Odensala by Småbodarna fäbodar Anderstorp gd *Björnsmyränget slåtter
Odensala by Solbergslägden markområde Andreas Anderssa[gården) gård Blomängen (planerad parkanläggning ?)
Odensala by *Stegestubben gränsmärke Anhalten = Östersunds västra Station järnvägsstation *Bo(d)lägden ägomark
Odensala by Tannhöjden skogshöjd /Se Ante-Jonsgården gård Bodvägen väg
Odensala by Tottansmyran förr myr /Se Apotekarens gd Bondegatan gata
? Odensala by, nu stadsdel Totten markområde Augustins gd Borgmästarlotten förr åkerlott
(?)Odensala by, nu stadsdel Vellamsmon gränsområde August-Svens gård Borgvallen odlad mark
Odensala stadsdel Vingärdet förr myr, nu odlad mark /Se Avesgården gård Brandgropen brandgrop
Odensala by Åsön ö Backlundsgården gd Brandgropen avfallsplats
Odensala by *Östersundet sund Badhuset, Gamla f.d. badhus Brandgropen, Gamla avfallsplats
Odensala by Östersundet sund Badis f.d. badhus Bringåsvägen landsväg
Odensala by? Överbäcken bäck Bagare Mellanders gård Bringåsvägen landsväg
Odensala stadsdel Överbäcken bäck Bagare Åslunds (gård) gård Brogränd gata
Odensala by   Baptistkapellet gudstjärnstlokal Brogränd, Norra gata
Odensala by   Barnhemmet gård Brogränd, Södra gata
Odensala by?   Behmens gd Brunflovägen gata
Odensala stadsdel   Bergdals gd Brunnsgränd gata
Odensala stadsdel   Bergens gård Bryggargatan gata
Odensala by   Bergens gård gård Bränndrolen f.d. slått
Odensala by   Berlins gd Bränndrolet sankt skogsområde
Odensala by   Bergstrandsgården gård Bränndrolet sankt skogsområde
Odensala by   Bergströmsgården gård *Bränndrolet f.d. slåtter
Odensala by   Bertil-Jönsgården gård Brännvinslotten förr åkerlott
Odensala by   Betjäningshusen hus *Buntsved »på Gräfsåsens avradsland»
Odensala by   Björkbacka ålderdomshem Byvägen väg
Odensala by   Björkbacka ålderdomshem *Bäckdrolet slåtter
Odensala by   Björkbacka ålderdomshem *Bäckdrolet f.d. slåtter
Odensala by   Björkhem f.d. gård *Bäckgrubban slåtter
Odensala by   Björkhem gård *Bäckmynnet, Västra utflöde
Odensala by   Blomgrensgården gård *Bäckmynnet, Östra inflöde
Odensala by?   Blå bandet gård Bäckvägen gata
Odensala by   Bokbindare Janssons gård *Bäckänget f.d. slåtter
Odensala by   Bondverkstaden förr mekanisk verkstad Bäckänget f.d. slåtter
Odensala by   Borgens serveringslokal *Bäckänget f.d. slåtter
Odensala by   Bosénsgården gård Bössvägen väg
Odensala by   Broddebodarna f.d. fäb. Carl Erssons Näst Drol, se Nästdrolet Saknas
Odensala förr by   Broddebodarna f.d. fäb. Carl Erssons Starr myr Drol, se *Starrmyrdrolet Saknas
Odensala stadsdel   Bräckbergs(gården) gård Carl Erssons Rismyra, se Rismyran Saknas
Odensala förr by   Busscentralen bussstation Carlslundsvägen gata
Odensala by   Byströms gård Cellgränd gata
Odensala stadsdel   Bössan plats (villa) Claréusbacken gata
Odensala förr by   Bössan plats (villa) Deijmanslotten f.d. åkerlott
Odensala stadsdel   Carlslund, se Karlslund förr gård, nu stadsdel Dolkevägen nu igenväxt väg
Odensala by   Caspolinsbodarna f.d. fäbodar Donationslotterna f.d. åkerlotter
Odensala by   Caspolinsgården gård *Drolet slåtter ?
Odensala by?   Cassbergsgården gård Drolet f.d. myrslått
Odensala by   Cavallinsgården gård Drottninggatan gata
Odensala by   Cebes (C.B:s) gd Ekbergsbacken del av Färjemansgränd
Odensala by   Centralen= Östersunds Centralstation järnvägsstation *Engsladrolet f.d. slåtter
Odensala by   Centralpalatset hus Erik-Danielslotten f.d. åkerlott
Odensala by   Claréusgården gård Erik Olofssons Starr myr Drol, se *Starrmyrdrolet Saknas
Odensala bebyggelse   Daggtorpet soldattorp Eriksbergsvägen gata
Odensala by   Dal-Hansgården gård *Eriksved Saknas
Odensala by   Dalslands-Johans gd Exercisfältet övningsfält
Odensala by   Dalströmsgården gård Fabriksgatan gata
Odensala by   Dederings garveri nu försvunnet hus Fagerbacken gata
Odensala by   Dederings garveri nu försvunnen gård Fagervallen öppen plats ?
Odensala by   Dederingsgården nu försvunnen gård Fagervallsgränd gata
Odensala by   Deijmans gård Fahlbergs Mossa Drol, se Mossadrolet Saknas
Odensala by   Diktar-Svenssons gd Fahlbergs Näst Drol, se Nästdrolet Saknas
Odensala by   Doktor Grenholms gård Fjellmanslotten f.d. åkerlott
Odensala by   Doktor Varodells gård Floragatan gata
Odensala by   Du Rietzgården gård Folkan dansbana
Odensala by   Edegården gård Folkparken park
Odensala by   Edvallsgården gård Fornbyvägen gata
Odensala by   Ekbergsgården gård Fredsgatan = nuv. Storgatan gata
Odensala by   Elektricitetsverket, Gamla hus Fredsparken öppen plats
Odensala (f.d. by, Brunflo sn, nu) beb.   Engdalsstället gd Frejagatan gata
Odensala bebyggelse /Se   Englunda lht Freskens fårhage f.d. betesmark
Odensala by /Se   Englundsgården gård Freskvägen gata
Odensala by /Se   Engmans gård Främmeränget f.d. slåtter
Odensala by /Se   Epidemien, Gamla f.d. epidemisjukhus *Främslänget f.d. slåtter
Odensala by /Se   Erik-Augustsgården gård Frösöbron bro
Odensala by /Se   Erik-Daniels-Karigården gård Frösöbron bro
Odensala by /Se   Erik-Daniels-Karigården gård Frösöbron bro
Odensala by /Se   Erik-Ers gård Furutorpsgatan gata
Odensala by /Se   Erik-Ers gd Furutorpslotten åkerlott
Odensala by /Se   Erik-Jansgården gård *Fåfängan slåtter
Odensala stadsdel /Se   Erik-Johans gd Fågelviken vik
Odensalaman inbyggarbeteckning   Erik-Johansbodarna f.d. fäb. Fältgränd gata
Pilgrimsstugan rökfångsstuga /Se   Erik-Jöns gård Fältjägargränd gata
Rannåsen by /Se   Erik-Jönsagården gård Fältvägen gata
Smittens gård gd   Erik-Larsgården gård Fännmyren myr
Ståndraden kvarter /Se   Erik-Larsagården gård Färjemansgatan gata
Tillfället lg:er /Se   Eriksberg gård(ar) Förlandsgränd gata
Torråsen f.d. by   Erikslund bebyggelse Gamla bron förr bro
Torråsen by   Erikslund avs. *Gammalmyran Saknas
Torråsen bebyggelse /Se   Eriksnäs avs. Gammellandsvägen väg
Torråsen by /Se   Erikssonsbodarna fäbod(ar) Gammelvägen väg
Ångern kvarter /Se   Ernst Bergsgården gård Genvägen gata
*Ödensaker, se Odensala Saknas   Esplanaden hus Giljaregränd gata
    Fastborgsgården gård Grindplan öppen plats
    Feldinsgården gård *Grubbsvedjan Saknas
    Festinsgården gård Grundläggargränd gata
    Fjällmansgården gård Gränsgatan gata
    Fjellmanska gården gård Gröna gången, = nuv. Gröngatan gata
    Fläcken plats (bebyggelse) Gröna gången = Kyrkgatan gata
    Fornbyn Jamtli, se Jamtli Saknas Gröngatan gata
    Fornvallen Jamtli, se Jamtli Saknas Gubbdrolet odlad mark
    Frankens gård Gubbhålet sank plats
    Franshem avs. Gullelägden ängsmark
    Frejdenfeltsgården gård Gustaf III:s torg torg
    Freskens gård Gövik vik
    Fridhem gård *Gövikdrolet Saknas
    Frimansgården gård *Gövikdrolet Saknas
    Frisendahlsgården gård Göviken vik
    Frälsis Frälsningsarméns lokaler *Göviksved(en) Saknas
    Fröknarna Behms (gård) gd *Göviksved(en) Saknas
    Frömans(gården) gård *Gövikänget Saknas
    Frösön 1 resp. Frösön 4 postexp. *Gövikänget Saknas
    Furulid telefonstation Hallmanslotten f.d. åkerlott
    Furulund gård Hallmanslotterna f.d. åkerlott(er)
    Furulund gård Hallmyran myrlänt område, nu delvis odlat
    Furutorp gård Hallmyren myr
    Furutorp bebyggelse Hallmyrdrolet myrslåtter
    Futtar Petterssons gård gård Hallåbacken del av Kyrkgränd
    Fyrkanten nu försvunnet hus *Halvsjödrolet Saknas
    Fågelbergsgården gård *Halvskiddrolet Saknas
    Fältarna = Kungl. Jämtlands Fältjägarregemente område *Halvarstorpet torp
    Färgare Holmbäcksgården gård *Halvskyldrolet Saknas
    Förlandet, se Odenskog bebyggelse Hamngatan gata
    Förlandet, se Odenskog f.d. skogsskifte, nu bebyggelse *Hamntorget, se Sjötorget öppen plats
    Gamla apoteket gård *Hantverkaregatan, se Prästgatan gata
    Gamla Badis f.d. badhus Hantverksgatan gata
    Gamla läroverket folkskola Havremagasinet förrådslokal
    Gammalhäktet f.d. fängelse Helvetesbäcken bäck
    Gammalsågen sågplats Helvetesbäcken bäck
    Genbergsgården gård Helvetesmyran myr
    Gisslénsgården gård *Hemingsdrolet, se *Per-Hemmingsdrolet Saknas
    Glad-Hans-Märtagården gård Hermanssonslotten f.d. åkerlott
    Godtemplarhuset hus Herr Major Ihres Swens myra, se Svensmyran f.d. myrslåtter
    Graffens gd *Hjortsved slåtter
    Graffsgården, se Graffens gd *Hjortsved slåtter
    Gravströmsgården gård *Hjortsvedjan »odlingsmark»
    Grythyttargården gård Hofvallen idrottsplats
    Gråbodarna f.d. fäb. Hårdängegatan gata
    Gråbodarna f.d. fäb. Hårdängena ängar
    Gråbodarna f.d. fäb. *Hårdänget ägomark
    Grågården gård Hårdänget odlad mark
    Gräfsåsen bebyggelse Häggdalen f.d. slått
    Gräfsåsen bebyggelse Häggdalen odlad mark
    Grönborgs gård *Hällebräckan råmärke
    Gulles gd Häsislätten slåtter
    Gulles(gården) gård *Häsislättet (?), -slättan (?) Saknas
    Gunnarssons (gården) gd *Hästhagan slåttermark
    Gustínsgården gård Hästhagen skogsområde
    Gustínsgården gård Högplatån skogbevuxet område
    Gustínsgården gård Högåsgränd gata
    Gärdinsgården gård Hövågen plats med hövåg
    Gästgivaregården gård Idrottsplanen idrottsplats
    Göranssons gård Idrottsplanen, Gamla f.d. idrottsplats
    Hagbergsgården gd *Jakobtorpet torp
    Hagströmsgården gård Jon Olofssons Swens myra, se Svensmyran f.d. myrslåtter
    Hallbergsstället gd *Jon Ols fäbodvall Saknas
    Hallgården gård Jordbrånan skogsområde
    Hallkvists gård Jordbrånan skogstrakt
    Hallströmsgården gård Justelii källa källa
    Hammerdalsgården gård Jägarstigen gata
    Hanssonsgården gård Järnvägsgatan gata
    Hasselbergsgården gård Järnvägsgatan, Nedre Saknas
    Hasselbergsgården gård Järnvägsgatan, Övre gata
    Hassels gård *Jöns Jonssons Bränndrol, se *Bränndrolet f.d. slåtter
    Hasts gd Jöns Jonssons Näst Drol, se Nästdrolet Saknas
    Hedgården gård Jöns Olofssons Tarr Ås flo, se Torråsflon f.d. myrslåtter
    Hedmansgården gård Kalldrolet f.d. slått
    Helmers gd Kalldrolet odlad mark
    Hellströmsgården gård *Kalvgärdan ägomark
    Hemmingsstället gd *Kapellsdrolet Saknas
    Herman-Ols gd *Kapellsdrolet Saknas
    Hermanssons gård Karamellbacken gata
    Hestermans(gården) gård Karlavägen (?) gata
    Hestermansstället gd *Karl Ers fäbodvall Saknas
    Himmelriket gård Katrinelunden park
    Hjelmens gård Katrinelundsgatan gata
    Hjelms gård Katrinelundsparken parkliknande område
    Hjulandersgården gård Katrinelundsvägen gata
    Hjul-Jons gård Katthavet strandpöl
    Holländska huset hus Kattlotten område
    Holmbäcksgården gård Kilanderslotten f.d. åkerlott
    Holmbäcksgården gård Kilvägen gata
    Holmersgården gård Klappbryggorna strandparti
    Holmkvistsgården gård *Klingersveden (svedjan) Saknas
    Hov, se Björkhem restaurang *Klingran slåtter
    Hov gård Klingran myr
    Hylténs gård Kläppvägen väg
    Hållstanäs f.d. kafe Kläppvägen väg
    Hårdängena, se Odensäng gårdar Kolotten f.d. åkerlott
    Hårdänget, se Änge gård Kotorget, jfr Nytorget torg
    Hårdänget gård Krondikesvägen gata
    Hägglundsgården gård *Kruslarsänget Saknas
    Häggmarksbodarna fäbodstuga Krutkällarskogen skogsområde
    Häktet fängelse Krögar-Per-Jonslotten förr en åkerlott
    Hästhagen gård Kungl. Norrlands Artilleriregementes övningsfält exercisplats
    Höglundsgården gård Kungsvägen gata
    Högströmsgården gård *Kvarndrolet f.d. slåtter
    Höns-Eriks gård Kyrkgatan gata
    Kungl. Jämtlands Fältjägarregemente kassernområde Kyrkgatan gata
    Ingenjör Lundkvistsgården gård Kyrkgatan gata
    Instrumentmakare Mobergsgården gård Kyrkgränd gata
    Isakgården gård Kyrklotten f.d. åkerlott
    Ivarssons gd Kyrkogården, Östra begravningsplats
    Jamtli område Kyrkparken park
    Johan-Ers gd *Kånkbackflon myr
    Johanssonsgården gård Kånkbackvallen slåttermark
    Jonas- Petter-Jons gård *Källdrolet f.d. slåtter
    Jon-Persgården gård *Källdrolet f.d. slåtter
    Jo-Persgården gård *Källdrolet slåtter
    Jo-Svensgården gård *Källdrolet myrslåtter
    Joss gd Källmyran f.d. slåttermyr
    Julianasgården gård Köpmangatan gata
    Juréns gård Köpmangatan gata
    Justeligården gård Köpmangatan gata
    Justelii villa gård Köpmangatan gata
    Järnhandlare Lundholms (gård) gd Köpmangatan gata
    Järnhandlarens gd Körfältet övningsfält
    Järnvägshotellet, Gamla f.d. hotell Laboratoriegränd, (-gatan) gata
    Jäsken hus Laddstaken skogbevuxen plats
    Jörn-Pålsgården gård Laddstaken skogbevuxen plats
    Jöns-Olsstället gd *Ladumyran myr
    Kafé Oden gård Landshövdinglotten f.d. åkerlott
    Kafé Solhem gård *Lantmätardrolet slåtter(?)
    Kakelugnsmakare Olssons gård Lars-Nilslotten åkerlott
    Kallegården gård Lars-Perslotterna åkerlotter
    Kalle Lundgrensgården gård Lieutnenants Boställes Små Ängen, se *Småängena Saknas
    Kalle-Pernillas gård Lignells väg gata
    Kappsäck-Anders gård *Lillbränndrolet slåtter
    Kappsäcken gd *Lilldrolet slåtter
    Kappsäcken gd Lillgatan gata
    Kappsäckgården gård *Lillhårdänget slåtter (?)
    Kapten Burmans gård *Lillmyran (*Lillänget) slåtter
    Kapten Hammarströms gård *Lill-Rannåsvallen f.d. fäbodvall
    Karlbergsgården gd *Lillrödningen förr slått
    Karl-Ivars gård Lillröningen f.d. slåtter
    Karl-Johans gd Lillsjön sjö
    Karl-Karlsgården gård Lillsjön sjö
    Karl-Persstället gd Lillskogen plats med träddunge (åtminstone förr)
    Karlshem lht *Lillåkersvedjan Saknas
    Karlslund gård Lillänget f.d. slåtter
    Karlslund förr gård, nu stadsdel *Lillänget f.d. slåtter
    Karlsro gd *Lillänget Saknas
    Kanada gård *Lillängst (*Lillmyran) slåtter
    Katrina-Erik-Larsgården gård Linderslotten åkerlott
    Katrinelund gård Linnégatan gata
    Katrinelund gård Lisa Borgenslotten f.d. åkerlott
    Kilandersgården gård Litsvägen landsväg
    Kopparslagare Holmbergs gård *Loken pöl
    Kopparslagare Lindsgården gård Loksved f.d. slått
    Korg-Olles gård Lottgatan gata
    Kronelund avs. Lugnevägen gata
    Kronkvistgården gd Lundholmslotten f.d. åkerlott
    Krut-Märtagården gård *Lågmyran myr
    Krögar-Per-Jons nu försvunnen krog Långdrolet slåtter (?)
    Kuckelimuck nu försvunnet hus Långlotten f.d. åkerlott
    Kulan gdr Långmyran myrlänt område
    Kullen avs. Långmyran myrlänt område
    Kvarnplatsen avs. Långmyren myr
    Kvastriket, se Nilsvallen bebyggelse Långmyren myr
    Kvastriket bebyggelse *Långmyrbäcken bäck
    Kyrksångare Erikssons gård *Långmyrsvedjan, -svedet Saknas
    Kånkbacken bebyggelse Långsluten f.d. slåtter
    Kånkbacken bebyggelse Långråken f.d. myrslåtter
    Kånkbacken bebyggelse *Långsved slåtter
    Kånkbacksbodarna f.d. fäb. Långåkern åker
    Källbergsgården gård *Långåker(s)drolet f.d. slåtter
    Källgrensgården gård Lägdevägen (planerad ?) gata
    Källgrensgården gård Lövbergaparken parkområde
    Lars-Ersgården gård Magasinsgränd gata
    Larstorpet stuga *Malmbergsslåtten förr slått
    Letenströms(gården) gård *Malmhögen kulle
    Levins hus Mariavägen gata
    Lignellsgården gård Marielundsvägen gata
    Liljas gård Medskogen skogsområde
    Liljeskölds(gården) gård Mellgrenslotten f.d. åkerlott
    Lillgården gård *Menedsgärdet, se Minnesgärdet strandområde
    Lillkrogen nu försvunnen krog *Menesgärdet, se Minnesgärdet strandområde
    Lill-Lasses torpstuga Midgårdsgatan gata
    Lillänge bebyggelse Midskogen skogsområde
    Lillänge bebyggelse Midskogsgrinden grind
    Lindahlsskolan f.d. skola Minnesgärdegatan gata
    Lindgrensgården gård Minnesgärdet vattenverk
    Lingstorpet torp Minnesgärdet strandområde
    Lisa Borgens gård gård Minnesgärdet strandområde
    Livénsgården gård Minörsbacken backsluttning
    Lokförare Larssons gård *Mjällsluten »hästfoderslåtter»
    Lugnet f.d. gård Mjällängena f.d. slått
    Lugnet förr rektorsboställe, numera förrådslokal *Mjällänget starrslåtter
    Lugnvik samhälle Mo(ns)lotten f.d. åkerlott
    Lugnvik samhälle *Morbrordrolet (?) slåtter
    Lugnvik samhälle Mose backe backe
    Lugnvik samhälle Mose kulle höjd
    Lugnvik samhälle Mossadrolet f.d. myrslåtter
    Lugnviks skola skolhus Mossadrolet f.d. myrslåtter
    Lump-Jakobs gård *Mossadrolet f.d. myrslåtter
    Lundalsgården gd Mossedrolet f.d. slått
    Lundekvists gård Museiplan öppen plats
    Lundholmsgården gård Myrgärdet odlad mark
    Lundholmsgården gård Myrstigen gata
    Långfredagen nu försvunnet hus Myrtaget myrtag
    Långgården nu försvunnet hus *Mystadrolet Saknas
    Lång-Lasses torpstuga *Måbrådrolet, se *Morbrordrolet Saknas
    Lägden gård *Månsdrolet Saknas
    Lägden gård *Månsmyran myr, f.d. slåtter
    Läroverket läroverk Mårtensviken vik
    Löjdkvistsgården gård Norrlandsgatan gata
    Lönnkvistens gd Nifsåsdrolet f.d. slåtter
    Lövbo avs. Nifsåsvägen väg
    Lövgrensgården gd Nifsåsvägen väg
    Lövlunda gårdar Saknas, se Torråsflon f.d. myrslåtter
    Lövsta gård Nygatan gata
    Magnus-Nilsbodarna f.d. fäb. Nygatan, Södra gata
    Manhem gård Nygränd, Norra gata
    Margarettorpet stuga Nygränd, Södra gata
    Marielund gård *Nyrödningen förr slått
    Marielund gård *Nystadrolet = *Mystadrolet? Saknas
    Markska gården nu försvunnen gård Nysveddalen bäckdal
    Markussonsbodarna fäbod(ar) *Nysvedjan ägomark
    Marteliusgården gård Nytorget torg
    Martin-Jöns gd Nytorgsgatan gata
    Melandersgården gård *Nyänget slåtter
    Mellandersgården gård Näsenslotten f.d. åkerlott
    Melandersstället gd Nästdrolet f.d. myrslåtter
    Mellgrensgården gård Nästdrolet f.d. myrslåtter
    Mickelsgårdsbodarna gdr Nästmyran myrslåtter
    Mickelsgårdsbodarna gdr Nörderänget f.d. slåtter
    Modénsgården gård Ocklindslotten f.d. åkerlott
    Mogården gård Odengatan gata
    Molanders gård Odenparken plantering
    Mons gård Odensalabäcken bäck
    Moster Saras gård gård Odensalabäcken bäck
    Murare Johanssonsgården gård Odensalagatan gata
    Myran del av stadsområde Odensalavägen väg
    Myran del av stadsområde Odenslundsvägen gata
    Myrinsgården gd Odensviksgatan gata
    Målare Edlunds gård Odensviksvägen gata
    Målare Edlundsgården gård Odensängsplan öppen plats
    Målare Mobergs gård Odensängsvägen gata
    Målare Rappes gård Odlarvägen gata
    Målare Vards gård *Ol-Matsstrupen äga
    Målare Viklundsgården gård Olof Carlssons Mossa Drol, se Mossadrolet Saknas
    Mårtens gård Olof Erssons Starmyr Drol, se *Starrmyrdrolet Saknas
    Mårtensbodarna f.d. fäb. Olof Erssons Swens myr Sund, se *Svensmyrsundet f.d. myrslåtter
    Mårtensbodarna fäbodar Olof Perssons Sterbhus Rismyra, se Rismyran Saknas
    Nifsåsen bebyggelse Onsalbäcken bäck
    Nifsåsen bebyggelse Oppe i Björkbacka f.d. idrottsplats
    Nifsåsen bebyggelse Oskarsbron bro
    Nils-Bertils gd Oskarsbron bro
    Nils-Eriks gd Oxdrolet f.d. hästfoderslått
    Nils-Hansgården gård Parkgatan gata
    Nils-Jons gård *Per-Hemmings-drolet Saknas
    Nils-Jonsbodarna fäbod(ar) *Per-Hemmings-drolet Saknas
    Nils-Jonsgården gård Permansgatan gata
    Nils-Jöns´ gård *Per Måns fäbodvall Saknas
    Nils-Olsbodarna f.d. fäb. *Per-Måns-gärdan ägomark
    Nils-Svens(as) gd Per Olofssons Sterbhus Tårrås flo, se Torråsflon f.d. myrslåtter
    Nilsvallen bebyggelse Per-Olovslotterna f.d. åkerlotter
    Nilsvallen bebyggelse *Per Påls fäbodvall Saknas
    Nordenssons gård Persudden udde
    Norderökungens (gård) gård Pionjärbron bro
    Nordkvistsgården gd *Piparmyrsveden äga
    Nordlings gård Pipmyran myr
    Norr stadsdel Pippelmyren myr
    Norra skolan folkskola *Piprörmyran slåtter ?
    Norrgård gårdar *Piprörtjärnen f.d. tjärn
    Nybergsgården gård Planen idrottsplats
    Nybloms gd Plankhögarna plats
    Nyhem gd Postgatan väg
    Nyhem gdr Postgränd gata
    Nyhem gdr Postgränd, Norra gata
    Nylunds f.d. verkstadsbyggnad Postgränd, Södra gata
    Nynäs gd Postmästarlotten f.d. åkerlott
    Nystaden stadsdel Prästgatan gata
    Nyvik f.d. gård Prästgatan gata
    Nyvik lht Prästgatan gata
    Näsens gård Prästgatan gata
    Näslunds gård Prästlotten åkerlott
    Näslundsgården gård Prästlottsgränd gata
    Odensala by Pål Olofssons i Odensala Swensmyra, se Svensmyran f.d. myrslåtter
    Odensala bebyggelse (f.d. by) Rannåsbacken vägbacke
    Odensala bebyggelse Rannåsbäcken bäck
    Odensala, Västra bebyggelse Rannåsbäcken bäck
    Odensala, Östra bebyggelse Rannåshöjden skogshöjd
    *Odensalahög hemman Rannåsmyran myr
    Odenskog bebyggelse Rannåsmyran myr
    Odenskog bebyggelse Rannåsmyran myr
    Odenskog bebyggelse Rannåsmyran myr
    Odenslund stadsdel Rannåstjärnen tjärn
    Odenslund bebyggelse Rannåstjärnen f.d. tjärn
    Odenslunds skola folkskola Rannåstjärnen f.d. tjärn
    Odensvik bebyggelse *Rannåstjärnänget slåtter
    Odensvik bebyggelse Rannåsvallen slåtter
    Odensäng gårdar *Rannåsänget, Norra f.d. slåtter
    Odensäng gård *Rannåsänget, Södra f.d. myrslåtter
    Ol-Johansbodarna fäbodar *Ravadrolet f.d. slåtter
    Ol-Jons gård Regementsgatan gata
    Ol-Mårtenssagården gård Regementsgränd gata
    Ol-Olsbodarna f.d. fäb. Repslagaregatan gata
    Ol-Pers(gården) gård Repslagarstigen gata
    Ol-Pers(stället) gd Residensgränd gata
    Olsbacken avs. Ringtorgsgatan gata
    Olséns gård Ringvägen gata
    Onkel Adams gård gård Ringvägen, Norra gata
    Ostermansgården gård Ringvägen, Södra, se Ringvägen gata
    Palms(stället) gd *Risgolven Saknas
    Palthammaren bebyggelse *Risgolven Saknas
    Per-Anders´ gd Rismyran myr
    Per-Bertils gd Rismyran myr
    Per-Ersas gård Rismyran myr
    Per-Hinnersgården gård Rismyren myr
    Per-Isaks gård Rismyrbäcken bäck
    Per-Isaksbodarna fäbod(ar) Rismyrholmen myrholme
    Per-Jonsbodarna f.d. fäb. *Rismyrholmen skogsholme (?), gammalt råmärke
    Per Jonsgården gård *Rutsved slåtter
    Perjonskrogen nu försvunnen krog *Rutsved slåtter
    Per Jonsson i Landsoms gård gård Ryttarhägnen åker(?)
    Per-Karls(fä)bodarna f.d. fäb. Rådhusgatan gata
    Per-Karls(fä)bodarna f.d. fäb. Rådhusplan(en) öppen plats
    Permansgården gård *Råken »hästfoderslått»
    *Per-Måns-torpet torp Rödbron vägbro
    Pernillagården gård *Rödflon ägomark, slåtter ?
    Per-Nils(as) gd, numera kafe´ *Rödningen område
    Per-Nilsgården gård Röjarvägen gata
    Pers gård Röjningen avröjt område
    Persbodarna fäbodstuga *Salhägnen »rista»
    Perstorp avs. Samuel Permans gata gata
    Persudden gd Sandgatan gata
    Persudden gd *Semsbäcken, se Semsån å
    Per-Svensbodarna f.d. fäbodar Semsån å
    Petter-Andersbodarna f.d. fäb. Semsån å
    Petterssonsgården gd Semsåviken vik
    Petterssonsgården gd Sigdalsmyran myrslåtter
    Prästgården nu försvunnen gård Sigärdsbäcken bäck
    Pumpmakarens gd Sigärdsmyran myrslåtter
    Pål-Persgården gård Sjöbacken backsluttning
    Rannåsen bebyggelse Sjödrolet f.d. slått
    Rannåsen bebyggelse Sjödrolet åker
    Repslagare Frömans (gården) gård Sjögatan gata
    Residenset hus *Sjömyran f.d. myr
    Rislundsgården gård Sjöströmslotten f.d. åkerlott
    Rismyråsen bebyggelse Sjötorget öppen plats
    Rismyråsen bebyggelse Sjötorget öppen plats
    Risslersgården gård Sjöåkern åker
    Risåsen bebyggelse Skettmyran myr
    Rodlingsgården gård *Skettmyränget f.d. slåtter
    Rosdahlsgården gård Skidbacksvägen gata
    Rosénsgården gård Skiljegränd gata
    Roséns snickeri hus Skitmyran, se Skettmyran myr
    Roslundsgården gård Skjortan slåtter
    Rudolfs gd Skjutbaneröjningen avröjt område
    Ryttmästare Södermarks gård(en) gård Skogsvägen gata
    Rådhuset byggnad Skojarbacken öppen plats
    Sal gård Skolgatan = nuv. Kyrkgatan gata
    *Salstedtstorpet Saknas Skolgatan gata
    Samuel Permans gård gård Skolgatan väg
    Sandbergs garveri hus Skolgränd, Norra gata
    Sandkvistsgården gård Skolgränd, Södra gata
    Sandmansgården gård Slipen område med en slip
    Schalinsgården gård *Slåttreken(?) f.d. myrslåtter
    Semvik avs. *Slåttänget slåtter (?)
    Sextifemman gården *Smågövikdrolen slåttar?
    Sigridstorp villa *Smågövikdrolen slåttar?
    Siktet bebyggelse Småstugevägen gata
    Sivert-Lövgrensstället gd *Småängena f.d. slåtter
    Sjöhem avs. Solbergsbacken vägbacke
    Sjöströms garveri hus Solbergslotten f.d. åkerlott
    Skogens gård Solbergslotterna f.d. åkerlott(er)
    Skojargården gård Solbergslägden ängsmark
    Skomakare Åströms gård ?Spjutbäcken, se *Spjutbäckmyran f.d. bäck
    Skomakarens gd *Spjutbäcksmyran f.d. myr
    Sko-Per-Jönsgården gård *Spjutbäckmyran f.d. myr
    Skräddare Hägglunds gård Stadsbryggan f.d. brygga
    Slätten avsöndringar Stadsbäcken nu försvunnen bäck
    Smeden Bergströms gård Stadsskogen f.d. skogsområde
    Smeden Rosdahls (gård) gård *Stadstorget Saknas
    Smittens gård *Stakasved (en) slåtter
    Småbodarna fäb. Stapelmohrs väg gata
    Småbodarna fäbodar *Starrmyrdrolet f.d. myrslåtter
    Småskolan skolhus Stegelgrinden grind
    Snickare Uhlins gård Stegelgrinden grind
    Solbergsbodarna f.d. fäbodar Stegelgrinden grind
    Solbergs(gården) gård Stegelstubben f.d. stubbe
    Solhem gård Stegelstubben f.d. stubbe
    Solliden sanatorium *Stensveden område
    Solliden sanatorium Stilla vägen gata
    Solstjärnasgården gård Stolpkällan, se *Bjännmyrkällan källa
    Soltorpet avs. *Stolpkällan källa
    Soludden gd, numera kafé Stordrolet f.d. hästfoderslått
    Sotargården gård *Stordrolet f.d. slåtter
    Spikbodarna f.d. fäb., nu kafé *Stordrolsänget f.d. myrslåtter
    Spikbodarna f.d. fäbodar Storgatan gata
    Spikbodarna f.d. fäbodar Storgatan gata
    Spikgården gård Storgatan gata
    Spikis f.d. fäbodar Storgatan gata
    Staden stadsdel Storröningen f.d. slåtter
    Stadsgården gård *Storsved(en) Saknas
    Stampen hus Storsvelunden öppen plats
    Stenmarksgården gård Stortorget torg
    Stenstun f.d. fäb. *Storänget f.d. slåtter
    *Stensturn f.d. fäbod Strandgatan gata
    ?Stor-Karis gård *Strumpan hästfoderslåtter
    Storskolan folkskola Ströget = Storgatan gata
    Strandbergsgården gård *Stubbsved(jan) förr slått
    Stridens gård Stuguvägen landsväg
    Ströbergs gård Sundkvistslotten f.d. åkerlott
    Strömbergs gd Sundkvistslotterna f.d. åkerlott
    Styckjunkare Lundbergs gård *Sundsmyran Saknas
    Ståhl-Erikgården gård *Sundsmyran Saknas
    Ståhl-Ollegården gård *Sundsmyränget Saknas
    Ståhl-Ollegården, Gamla gård *Sundsänget förr slått
    Ståhl-Ollegården, Nya gård *Svarthålet slåtter, odlingsmark
    Sundbergsgården gård Svartsluten skogsområde
    Sundgrensgården gård Sveagatan gata
    Sundinsgården gård Svensmyran myr (f.d. myrslåtter)
    Sundinsgården gård Svensmyran myr (f.d. myrslåtter)
    Sundkvists gård *Svensmyrfuran fura, gränsmärke
    Sundströmsgården gård *Svensmyrsundet f.d. myrslåtter
    Svartsluten fäb. Sågbäcken bäck
    Svedbergsgården gård Södertorg öppen plats
    Svelandersgården gård Tagelbäcken bäck
    Sven-Pers gård Tagelbäcken bäck
    Svärdens gård Tallåsvägen gata
    Svärdfälts gård *Tandsveden Saknas
    Svärdfälts gd Tannhöjden höjd
    Svärds gd Tannhöjden skogshöjd
    Sågbaracken hus Tannhöjden skogshöjd
    Sävströms f.d. mekanisk verkstad Tannhöjdsvägen gata
    Söder bebyggelse *Tavelbäcken, se Tagelbäcken bäck
    Söder stadsdel Thomeegränd gata
    Söderbergsgården gård Tingsgatan gata
    Söderbergs(gården) gd Tjalmargatan gata
    Södra skolan folkskola *Tjärnmyran myr
    Tattargården gård *Tjärnmyränget slåtter
    Thaléns nu försvunnen krog Torgbrinken gata
    Thompsonsgården gård Torlandsgatan gata
    Tian gård *Torlandsmyran slåtter
    Tiasgården gård *Torparänget Saknas
    Tillfället plats med bebyggelse *Torplägden slåtter
    Tillfället plats med bebyggelse Torråsflon myr
    Tillfället plats med bebyggelse Torråsflon myr
    Tingshuset gård Torråsgatan bygata
    Tiomannagården gård Torråstjärnen tjärn
    Tomtebo avsöndringar Torsgatan gata
    Torråsbyn bebyggelse *Tortansmyränget Saknas
    Torråsen bebyggelse *Tortjärnsmyran, se Tottansmyran myr
    Torråsen bebyggelse Torvallagatan gata
    Torråsen bebyggelse Tottansmyren myr
    Torråsen bebyggelse Tottansmyran f.d. myr
    Torråsen bebyggelse Totten kulle
    Torråsskolan skolhus Tottängegatan gata
    Tottänge bebyggelse Tottängen öppen plats
    Tottänge bebyggelse Tovasbäcken (?) bäck
    Tullhuset tullstation *Tovassdrolet slåtter
    Tupptorpet gård Tovassved f.d. slått
    Ture-Jans-Ols(gården) gd *Tovassveden ägomark (?)
    Turessonsgården gård *Tovåsdrolet slåtter (?)
    Tusengården f.d. gård *Tovåssvedjan »på Gräfsåsens avradsland»
    Undromsbodarna fäb. Travarvägen väg
    Vagnmakare Olssons gård Travet travbana
    Valbo avs. Travbanan travbana
    Vardens gård Trekanten övningsfält
    Vasénsgården gård Trekanten markområde
    Vasénska gården gård Trädgårdsgatan gata
    Vattenverket vattenverk Trädgårdsvägen gata
    Velinstorpet stuga Trädgårdsgatan, Norra, se Brogränd gata
    Vernersgården gård *Trägårdsgatan, Södra, se Postgränd gata
    Vestlindersgården gård Trävaror magasin
    Vestringsgården gård Tullgatan gata
    Vibergsgården gård Tullparken plantering
    Vickenbergsgården gård *Tuvmyran myr
    Vid krondiket gård Tvärgatan gata
    Vikandersgården gd Tysta vägen gata
    Viken avs. Törnbergslotten f.d. åkerlott
    Vikénsgården gård Törnstensgränd gata
    Viklundsgården gård *Uddmyran myr
    Vilma Petterssons(gården) gd Uddmyren myr
    Vilma Petterssons(gården) gd Vagnsmästarlotten f.d. åkerlott
    Vinnbergsgården gård *Vallmyränget f.d. slåtter
    Västerbyn = V. Odensala bebyggelse Vallråken f.d. slåtter
    Västervåg gd Vargmyran myr
    Väst i byn = V. Odensala bebyggelse Vargmyran myr
    Västra skolan folkskola Vargmyrsluten f.d. slåtter
    Västra stationen järnvägsstation *Vargmyränget f.d. slåtter
    Zetterströms gård Vassdrolet odlad mark
    Åbodarna f.d. torp Vassmyran myr
    Åkare Perssons gård Vattugatan gata
    Åkar(e) Svenssons gård *Vattugränden förr namn på nuv. Residensgränd
    Ålanders ödehus Vattumyren myr
    Åslundsgården gård Vattumyran myr
    Åvallen dansbana Vattumyrdrolet f.d. slåtter
    Änge gård *Vellomsdrolet, se Vilhelmsdrolet Saknas
    Änge gård Verkmästargränd gata
    Änge bryggeri gård Verkstadsgatan, se Förlandsgränd gata
    Öhrlingsgården gård Vilan plats
    Österbyn, = Ö. Odensala bebyggelse *Vilhelmsdrolet Saknas
    *Östersundet Saknas *Vilhelmsdrolet Saknas
    Östersunds västra Station järnvägsstation Villagatan gata
    Östersunds ångsåg nu försvunnen ångsåg Vingårdskällan källa
    Östersunds ångbryggeri bryggeri Vingärdeskällan källa
    Öst i byn = Ö. Odensala bebyggelse *Vingärdesmyran slåttermyr
    Öst i myran del av stadsområde Vingärdet odling
    Östmans bageri gård Vingärdet förr myr, nu odlad mark
    Saknas Saknas *Vålsved, -svedjan Saknas
    Abborren kvarter *Våtmyran område
    Abcboken kvarter *Vällomsmon skogsmark
    Alen kvarter *Västerslåtten, se *Västerslätten Saknas
    Apotekaren kvarter *Västerslåttstrupen, jfr *Västerslättstrupen Saknas
    Arken kvarter *Västerslättan, -slätten Saknas
    Arkivet kvarter *Västerslättan, -slätten Saknas
    Asken kvarter *Västerslättstrupen äga
    Aspen kvarter *Västra tegen Saknas
    Astern kvarter *Ytteränget f.d. slåtter
    Auditören kvarter *Åddmyran, se *Uddmyran myrslåtter
    Auktionisten kvarter Åkervägen gata
    Barberaren kvarter *Ånäsmyran slåtter
    Biet kvarter *Ånässlåttern slåtter
    Björken kvarter *Årnäset (*Åsnäset) slåtter
    Björnen kvarter Åsmans magasin magasin
    Blindsillen kvarter *Åsnäset slåtter
    Blåklinten kvarter Åssjön del av Storsjön
    Blåklockan kvarter Åsviken del av Storsjön
    Boktryckaren kvarter Åsvägen väg
    Borgens kvarter Åsvägen, Gamla väg
    Borgmästaren kvarter Återvändsgränd gata
    Borgmästarlotten kvarter Ängegatan gata
    Brandenburg kvarter Ängeparken park
    Brandsprutan kvarter Ängessluten f.d. slåtter
    Braxen kvarter Änget odlad mark
    Brunkullan kvarter ? Ängsladdrolet, se *Engsladrolet f.d. slåtter
    Bryggaren kvarter *Ängslamyran f.d. myrslåtter
    Buntmakaren kvarter *Öne Löjtnantsboställes Rismyra, se Rismyran Saknas
    Bävern kvarter *Östersundet vatten
    Bönboken kvarter Östersundsbron bro
    Centrum kvarter Östersundsbron bro
    Contubernium kvarter *Östersundsgrinden grind
    Daggkåpan kvarter Östersunds Travbana, se Travbanan och Travet travbana
    Dalian kvarter Österängen plantering
    Djurläkaren kvarter *Österänget område
    Doppingen kvarter Överbäcken bäck
    Eken kvarter Överänget f.d. slåtter
    Ekorren kvarter  
    Elritsan kvarter  
    Enen kvarter  
    Filialbanken kvarter  
    Filosofen kvarter  
    Flädern kvarter  
    Forellen kvarter  
    Fröjden kvarter  
    Fåfängan kvarter  
    Fältjägaren kvarter  
    Färgaren kvarter  
    Förgät mig ej kvarter  
    Förklädet kvarter  
    Förskinnet kvarter  
    Garvaren kvarter  
    Gersen kvarter  
    Getingen kvarter  
    Grammatikan kvarter  
    Gräsanden kvarter  
    Grävlingen kvarter  
    Gullvivan kvarter  
    Gäddan kvarter  
    Gästgivaren kvarter  
    Gökskon kvarter  
    Hagtorn kvarter  
    Handelsmannen kvarter  
    Haren kvarter  
    Harren kvarter  
    Hasseln kvarter  
    Humlen kvarter  
    Hummern kvarter  
    Hyacinten kvarter  
    Hyveln kvarter  
    Häggen kvarter  
    Häradshövdingen kvarter  
    Häradsskrivaren kvarter  
    Härberget kvarter  
    Hästhandlaren kvarter  
    Hästhoven kvarter  
    Hövdingen kvarter  
    Idegranen kvarter  
    Iden kvarter  
    Igelkotten kvarter  
    Instrumentmakaren kvarter  
    Järven kvarter  
    Kallan kvarter  
    Kaptenen kvarter  
    Kastanjen kvarter  
    Klövern kvarter  
    Knipan kvarter  
    Kokboken kvarter  
    Konvaljen kvarter  
    Kopparslagaren kvarter  
    Krabban kvarter  
    Kronofogden kvarter  
    Kräftan kvarter  
    Kålhagen kvarter  
    Lagboken kvarter  
    Lagmannen kvarter  
    Laken kvarter  
    Lasarettet kvarter  
    Laxen kvarter  
    Lekatten kvarter  
    Linden kvarter  
    Linnean kvarter  
    Ljungen kvarter  
    Lodjuret kvarter  
    Logen kvarter  
    Lommen kvarter  
    Lutfisken kvarter  
    Långreven kvarter  
    Läkarboken kvarter  
    Läkaren kvarter  
    Läroboken kvarter  
    Löjan kvarter  
    Magistern kvarter  
    Majoren kvarter  
    Majsen kvarter  
    Mangeln kvarter  
    Monopolet kvarter  
    Motboken kvarter  
    Murgrönan kvarter  
    Museet kvarter  
    Musslan kvarter  
    Myggan kvarter  
    Myrstacken kvarter  
    Myrten kvarter  
    Månadsmötet kvarter  
    Mården kvarter  
    Mörten kvarter  
    Nejlikan kvarter  
    Nejonögat kvarter  
    Norsen kvarter  
    Näckrosen kvarter  
    Nässlan kvarter  
    Onkel Adam kvarter  
    Ordningsmannen kvarter  
    Pantbanken kvarter  
    Pastorn kvarter  
    Pekpinnen kvarter  
    Pilen kvarter  
    Pionen kvarter  
    Plånboken kvarter  
    Postiljonen kvarter  
    Pressjärnet kvarter  
    Psalmboken kvarter  
    Rektorn kvarter  
    Renen kvarter  
    Repslagaren kvarter  
    Riksbanken kvarter  
    Resedan kvarter  
    Rudan kvarter  
    Rådjuret kvarter  
    Rådmannen kvarter  
    Räntmästaren kvarter  
    Räven kvarter  
    Röda lyktan kvarter  
    Rödingen kvarter  
    Rönnen kvarter  
    Sarven kvarter  
    Siken kvarter  
    Sillen kvarter  
    Sippan kvarter  
    Skallran kvarter  
    Skavjärnet kvarter  
    Skinnhandlaren kvarter  
    Skjutbanan kvarter  
    Skogsskiftet kvarter  
    Skorpionen kvarter  
    Skraken kvarter  
    Slakteriet kvarter  
    Slingan kvarter  
    Smörblomman kvarter  
    Snäckan kvarter  
    Snöklockan kvarter  
    Solrosen kvarter  
    Solögat kvarter  
    Sparboken kvarter  
    Staben kvarter  
    Stadspredikanten kvarter  
    Stallkvasten kvarter  
    Starren kvarter  
    Stenbiten kvarter  
    Strömmingen kvarter  
    Ståndraden kvarter  
    Svärtan kvarter  
    Syrenen kvarter  
    Sångsvanen kvarter  
    Sädesskäppan kvarter  
    Sälgen kvarter  
    Säven kvarter  
    Tallarna kvarter  
    Tallen kvarter  
    Timjan kvarter  
    Traktören kvarter  
    Träffen kvarter  
    Tullen kvarter  
    Tullvakten kvarter  
    Tulpanen kvarter  
    Tusenskönan kvarter  
    Tåteln kvarter  
    Törnrosen kvarter  
    Uttern kvarter  
    Vadmalsväven kvarter  
    Vallmon kvarter  
    Vargen kvarter  
    Verkstaden kvarter  
    Vesslan kvarter  
    Vickern kvarter  
    Viden kvarter  
    Viggen kvarter  
    Vildgåsen kvarter  
    Väpplingen kvarter  
    Åkeriet kvarter  
    Ångern kvarter  
    Älgen kvarter  
    Ängskavlen kvarter  
    Ärtan kvarter  
    Öringen kvarter  
    Örten kvarter  

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.