ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kyrkås socken : Jämtlands norra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 355 Naturnamn : 309 Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 426
Saknas sokn *Alvarsböle ödelägde /Se Kyrkås sn Anders-Ingelssonbäcken bäck
Kyrkås sn *Alvarsböle ödelägde /Se Kyrkås sn Anders-Ingelssonsveden svedja
Kyrkås sn *Alvarsböle ödelägde /Se Sagesmän förteckning Anders-Jonsbäcken vattendrag
Kyrkås sn Anders-Jonsbäcken bäck Kyrkås sn Aronbäcken vattendrag
Kyrkås sn Andholmen fast mark bringåsarna inbyggarbeteckning Arontjärnen tjärn
Kyrkås sn Arberflon myr brönarna inbyggarbeteckning Arontjärnen tjärn
Kyrkås sn Arberflon myr kläpparna inbyggarbeteckning Avaänget äng
Kyrkås sn Aronbodarna terräng sjörarna inbyggarbeteckning Avlångbacken höjd
Kyrkås sn Arontjärnen tjärn Andershansbodarna fd. fäbodar Barnsängbäcken bäck
Kyrkås sn Avlångsbacken backe Anders-Ols fd. torp Barnsängbäcken biflöde
Kyrkås sn Barnsängsbäcken bäck Antemårs f.d. gård Bergmyren myr
Kyrkås sn Bergmyren myr Aronbodarna fd. fäbodar Bergmyren myr
Kyrkås sn Bergmyren myr Avlångsbacken ödesböle Bergpasset älgpass
Kyrkås sn Bergtjärnen, Västra tjärn Backen gård Bergtjärnen tjärn
Kyrkås sn Bergtjärnen, Östra tjärn Backen gård Bergtjärnen, Västra tjärn
Kyrkås sn Bergtjärnhöjden höjd Backmans gård Bergtjärnen, Östra tjärn
Kyrkås sn Bjärmmyren myr Berget gård Bergtjärnhöjden höjd
Kyrkås sn Björnmyren myr Berget gård Bjärmmyren Saknas
Kyrkås sn /Se Björnmyren myr Björklid gård Björnmyren myr
Kyrkås sn Blekmyren myr Björkåssvedet ödesböl Björnmyren myr
Kyrkås sn /Se Bodbrännan skogsområde Bringåsen by Björnmyren myr
Kyrkås sn Bodbrännflon sank mark Bringåsen by Björnstruparna slått
Kyrkås sn Bodbäcken bäck Bringåsen by Björnstruparna f.d. slåtter
Kyrkås sn Bodkälmyren myr Brynje by Björnänget äng
Kyrkås sn Bodnäbben udde Brynje by Blekmyren myr
Kyrkås sn Bodsvedbacken höjd Brynje by Blomsterloken lok
Kyrkås sn Bodsvedbacken höjd Brynjelägden lhtr Bodbrännan skog
Kyrkås sn Bodsvedbacken höjd Böle gård, torp Bodbrännan skogsomr.
Kyrkås sn Bodsvedmyren myr Davids torp Bodbrännflon flo
Kyrkås sn Bossmyren myr Einarsbodarna ödegård Bodbäcken vattendrag
Kyrkås sn Bossmyrremmen ås Ekströms fd. fäbod Bodnäbben näs
Kyrkås sn Bossmyrrissnet terrängområde Elias-Pers torp Bodevedbacken höjd
Kyrkås sn Brandgårdsviken vik Erik-Agust gård Bodsvedmyren myr
Kyrkås sn Bredviken vik Erikanders gård Bodviken, Östra o Västra vikar
Kyrkås sn Bredvikholmen holme Erik-Matstorpet gård Bossmyren myr
Kyrkås sn Bredvikhöjden höjd Erik-på-backen gård Bossmyren myr
Kyrkås sn Bredviktjärnen tjärn Furulund torp Bossmyrflon myr
Kyrkås sn Bringåsflon sank mark Gullbacken gård Bossmyrremmen ås
Kyrkås sn Bringåsmyren myr Gunnilsböle fäb. Bossmyrremmen backe
Kyrkås sn Bringåstjärnen tjärn Gunnilsböle gård med tillh. jord Bossmyrrisnet myr
Kyrkås sn Bringåstjärnen tjärn Gästis hus Bostadänget äng
Kyrkås sn Bringåsvågen dalgång Hans-Eriks gård Bodsved-backen åker
Kyrkås sn Brunnsmyrflon myr Hemmingbodarna f.d. fäbod Bodsvedmyren myr
Kyrkås sn Brunnsmyrflon myr Håkanbodarna fäbodar Bodsvedänget myrmark
Kyrkås sn Brusån å Högarna gårdar Brandgårholmen skogsholme
Kyrkås sn Brynjebäcken å /Se Ismundbacken gårdar Brandgårdsviken vik
Kyrkås sn Brynjebäcken bäck Ismundlandet by Brandolslänningen gammal landningsplats
Kyrkås sn Brynjebäcken bäck Ivars gård Bredviken vik
Kyrkås sn /Se Brynjelägden odling Johanbodarna f.d. fäbodar Bredviken vik
Kyrkås sn Brynjevågen dalgång Jonas-Hans gård Bredviksholmen ö
Kyrkås sn Bullerbäcken bäck Jonaspers gård Bredvikshöjden höglänt omr.
Kyrkås sn /Se Bumossen mosse Josefs gård Bredvikshöjden höjd
Kyrkås sn /Se Bustadviken vik Josefs slåtterstuga Bredviktjärnen tjärn
Kyrkås sn /Se Busvebacken backe /Se Karl-Ers gård Bredvikstjärnen tjärn
Kyrkås sn /Se Byesbäcken bäck Kilen gård Bringåflon flo
Kyrkås sn /Se Bäckarna terräng Kläppe by Bringåsflon myr
Kyrkås sn /Se Bäckmyren myr Kläppe by Bringåsmyren myr
Kyrkås sn /Se Dalsänget ägomark Kläppebrännan gård Bringåstjärnen tjärn
Kyrkås sn /Se Edemyrbrännan skogsområde Kläppesågen såg Bringåstjärnen tjärn
* Hiælsioasa sn /Se Edsmyren myr Kläppkafé hus Bringåsvågen vik
*Hjällsjöås gammalt namn på kyrkås /Se Eliholmen fast mark Knutssons gård Bringåsån å
Hjällås, se Kyrkås sn /Se Erik-Jousabodarna terräng Kyrkbyn gårdar Bringåsån å
Kirkeaas = Kyrkås sn Fettjeströmmen ström Kyrkbyn by Brunnsmyrbäcken bäck
Kyrass se: Kyrkås sn Fettjeån å Lars-Ers gård Brunnsmyren myr
*Alfvarsböle ödegård /Se Fittjeån å /Se Lassebodarna fd. fäbod Brunnsmyrflon flo
*Amestad ödesböle /Se Flyn sank mark Lundhem gård Brunnsmyrflon myr
Anders-Hanssonbodarna f.d. fäbodar /Se Flärkflon sank mark Lungre by Brynjebäcken del av bäck
Anders Nilsson-vallen torparebod /Se Flärkflon sank mark Lungre by Brusån å
Anders Persson-bodarna f.d. fäbodar /Se Flärkån å Lungre by Brusån å
Aronbodarna f.d. fäbodar /Se Flärkån å /Se Lungrebodarna fd. fäbodar Brynjebodarna fäb.
*Bodheswedhe förr gd? Gammelflon sank mark Magnus-Johanssons gård Brynjebäcken bäck
*Bodheswedhe förr gård Gillertjärn tjärn /Se Mattistorpet hmd Brynjebäcken vattendrag
Bodesvide Saknas Gillerån Saknas /Se Moarna ödesböle Brynjekvarnen kvarn (nu riven)
*Bodesved förr gd /Se Granbomstrakten terrängområde Mosjöstrand Saknas Brynjelägden åker
Bodsved försvunnet namn på beb. Grossmyren myr Nils-Anders gård Brynjevågen vik
*Bodsved ödesböle Gubbmyren myr Nils-Petterbodarna förr fäbod Brynjevägen väg
*Bodsved »ödisgotz» Gullbacken backe Niren gård Brännbärslättet äng
Bodhesved ?ödesböle /Se Gullbacken terräng Nordgården hmd Bröddrolet myr
Bodhesvedh Saknas /Se Gunborghålet myr Norlings gård Bullerbäcken bäck
bringhos se: Bringåsen by Gunborgviken vik Nyvik såg Bullerbäcken vattendrag
Bringåsen by ?Gällersjön sjö Nyvik gårdar Bumossen myr
Bringåsen by Gällerån å Ol-Eriks ödegård Bustadviken vik
Bringåsen by Gällsjöbäcken bäck Ol-Nilsbodarna fd. fäbodar Bäckänget äng
Bringåsen by Gällsjömyren myr Olofs gård Ceciliaänget äng
Bringåsen by.? Gällsjön sjö /Se Pavlus gård Cecilänget betesmark
Bringåsen by Gällsjön sjö Perbodarna fd. fäbod Dalakarlsmyren myr
Bringåsen by Hjällran å /Se Prästbordet jr-enhet Dalsänget åker
Bringåsen by Hjällsjön sjö /Se Pe-Jakobsbodarna fd. fäbodar Digeråsen ås
Bringåsen by Hjällsjön sjö /Se Per-Karls gård Digeråsen skogsområde
Bringåsen by Hjällsjön sjö /Se Piltorpet gård Digeråsmyren myr
?Bringåsen by Hjällån å /Se Risbränneråsen jr-enhet Djupråken myrdäld
Bringåsen by Hålmyrflon myr Risbrännåsen jr-enhet Drolbacken åkrar
Bringåsen by Häggdalen dal Rismyrbodarna fd. fäbodar Drolet åker
Bringåsen by /Se Hästdrolkällan källa? Sjöbergsbodarna f.d. fäbodar Duschhygget hygge
Bringåsen by Ismen lacus sjö Sjör by Eckes älgpass
Bringåsen by /Se Ismon sjön sjö Sjör by Edomyrbrännan skog
Bringåsen by Ismundbacken Saknas /Se Skjör, se 1-2 Sjör by Edomyren myr
Bringåsen by ?Ismunden sjö /Se Skjör by Edomyren myr
Bringåsen by ?Ismunden sjö Skör by Edomyrviken vik
Bringåsen by ?Ismunden sjö Sommarfjöset fähus Eide-sved åker
Bringåsen by ?Ismunden sjö Stensved gård Erik-Hemmingssonråken myr
Bringåsen by ?Ismunden (gränsmärke), sjö Sven-Påkomtorpet torp Erikpers-änget betesmark
Bringåsen by ?Ismunden sjö Sven-Pålstorpet gård Fettjeån vattendrag
Bringåsen by ?Ismunden (gränsmärke), sjö Sågen lägenhet Fittjeån å
Bringåsen by ?Ismunden sjö Söder i byn hmd Flärken tjärn
Bringåsen by ?Ismunden (gränsmärke), sjö Sönnerbodarna fd. fäbodar Flyn myrmark
Bringåsen by ?Ismunden sjö Torhus gård Flostaviken vik
Bringåsen by /Se ?Ismunden (gränsmärke), sjö Torpet obebodd gård Flärken tjärn
Bringåsen by /Se Ismunden sjö Uppgården hmd Flärkflon flo
Bringåsen by /Se Ismunden sjö Vadsbys gård Flärkån å
Brynje by Ismunden sjö Vallbodarna fd. fäbodar Flärkån å
Brynje by Ismunden sjö Walls gård Framskogsängena ängar
Brynje by Ismunden sjö Viktors gård Frösökilen skogsomr
Brynje by Ismunden sjö Västertorpet gård Fyränget äng
Brynje by.? Ismunden sjö /Se Västgården hmd Galgbacken äng
Brynje by Ismunden sjö Västgården Saknas Galtberget skogsomr
Brynje by Ismunden sjö Åslägden gård o odling Gammelflon myr
Brynje by Ismunden sjö Önet ödesböle Getmyren myr
Brynje by Ismunden sjö Östgården hmd Gillertjärnen tjärn
Brynje by Ismundhöjden höjd   Gillerån å
Brynje by Ismundsjön sjö   Gillerån å
Brynje by Ismunden sjö   Godfaränget äng
Brynje by Ismunden sjö och gränsmärke /Se   Godmormyren myr
Brynje by Ismundsjön sjö /Se   Godmorslåtten myr
Brynje by Jällerån, se Gillerån Saknas /Se   Granbomstrakten skogsområde
(?)Brynje by Jällsjön, se Gillertjärn tjärn /Se   Grossmyren myr
Brynje by Kallkällbäcken bäck   Gråtsmyren myr
Brynje by Kalsongmyren myr   Gråtsmyrpussen lok
Brynje by Kilbäcken bäck   Gubbmyren myr
Brynje by *Kiärsjön sjö   Guldbackbodarna fäb.
Brynje by Klingermyren myr   Guldsmatahålen myrar
Brynje by Kläppbrännan odling   Gullbacken åker
Brynje by Kläppbrännan rastställe /Se   Gunborghålet källa?
Brynje by ?Kläppesjön sjö   Gunborgviken vik
?Brynje by ?Kläppesjön sjö   Gålmunrå slått
Brynje by Klippesjön sjö /Se   Gångspängmyren myr
Brynje by Kläppesjön sjö /Se   Gällerån å
Brynje by Kläppesjön sjö   Gällran å
Brynje by Kläppesjön sjö /Se   Gällsjömyren myr
Brynje by Kläppesågen terräng   Gällsjön sjö
Brynje by Kläppetjärn sjö /Se   Gällsjön sjö
Brynje by Kläppsjöån å /Se   Gällsjön sjö
Brynje by Kläpptjärnen tjärn   Gällsjömyren myr
Brynje by /Se Korsmyren myr   Halvskyladan slått
Brynje by /Se Korsmyren myr   Hemminglars vattendrag
Brynje by /Se Krondiket bäck   Holmen ö
Brynje by /Se Krondiket bäck   Hopmyren myr
Brynjebodarna fäbodar /Se Kvarnberget berg   Hopmyränget äng
Brynjelägden gdr Kvarnbrännan skogsparti   Hundröjningen röjning
Brynjelägden gårdar Kvarnbäcken bäck   Hålmyrbäcken bäck
Brynjelägden gårdar Kvarnvallen terräng   Hålmyrflon flo
Brynjelägden gdr Kälamyren myr   Hålmyrflon myr
Brynjelägden gdr Källdrolet ägomark   Hålmyränget äng
Brynjelägden ödesböle, nu gdr /Se Källmyren myr   Häggdalen skogsomr
brøniom se: Brynje by Kärnholken skogsområde   Hässjeslättet myr
*By, se Byn Saknas Kärnholksbäcken bäck   Hästdrolet myr
Böle gd Lill-Bjärmmyren myr   Hästdrolkällan källa
*Böle gd /Se Lillflon sank mark   Högbacken kulle
Ekströmsvallen f.d. fäbodvall /Se Lillflon sank mark   Högbacken höjd
*Elffgård Saknas Lillflärken tjärn   Ismunden sjö
*Elfvensböle, se Kyrkbyn by /Se Linloken sank mark   Ismundhöjden backe
Erik Andersson-bodarna fäbodar /Se Ljusberget berg   Ismundströmmen ström
Erik-Jonsabuan fäbodar /Se Ljösa sjön, se Kläppsjön sjö   Ismundån å
Erik-Mårsä-bodarna f.d. fäbodar /Se Lomtjärn tjärn   Jenspers-odlingarna åker
Estenssonbodarna f.d. fäbodar Lundbladsmyren sank mark   Jonas-Mårtenssonröjningen röjning
*Grefftesås Saknas Lungrebodbäcken bäck   Jällsjöflon flo
Gunnilbuan se Nils Paul-bodarna fäbodar /Se Lungrebodhöjden höjd   Jällsjömyren myr
Gunnilböle f.d. fäbodar /Se Lungretjärnen tjärn   Kalsongmyren myr
Gunnilbölebodarna fäbodar /Se Långmyren myr   Kalvhägnaden betesmark
Gunnilsböle f.d. fäbodar /Se Långmyrhägnen terräng   Karl-Larssved fd. slåtteräng
*Gunnilsböle fäbodar /Se Långnäbben udde   Kilbäcken biflöde
Hemmingbodarna fäbodar /Se Långtjärnbäcken bäck   Klingermyren myr
Håkabuan fäbodar /Se Mellansjömyren myr   Klingeränget äng
*Hölie, se Hölje Saknas Mellansjön sjö   Klingermyren myr
Ismundlandet by /Se Mellansjön sjö   Kläppbrännan odling
Johan Nilsson-bodarna se Nils Paul-bodarna fäbodar /Se Mellansjön sjö   Kläppesjön sjö
Jonas Mårtensson-bodarna fäbodar /Se Mellansjön sjö   Kläppesjön sjö
Karl Olsson-bodarna, se Andreas-bodarna f.d. fäbodar /Se Mellansjön sjö   Kläppetjärnen tjärn
Kläppe by Mellansjön sjö   Kläpptjärnen tjärn
Kläppe by Mellansjöån å   Kolbottnarna sankmark
Kläppe by Mellansjöån å   Korsdrolen myr
Kläppe by Mellerstsjön sjö /Se   Korsmyren myr
Kläppe by Millansjön, se Mellansjön sjö   Korsmyren myr
Kläppe by Millensiö, se Mellansjön sjö   Korsvålen råmärke
Kläppe by Millestsjön, se Mellerstsjön sjö /Se   Kringeldrolet betesmark
Kläppe by ?Moarsved f.d. åkermark   Kvarnberget berg
Kläppe by Moarsved terräng   Kvarnbrännan skog
Kläppe by Moarsved åkermark /Se   Kvarnbäcken bäck
Kläppe by Mossaflon myr   Kvarnbäcken bäck
Kläppe by Mosjödammen damm /Se   Kvarndrolet myr
Kläppe by ?Mosjön sjö   Kvarnsved svedja (slått?)
Kläppe by Mosjön sjö   Kvarnvallen fäbodvall
Kläppe by Mosjön sjö   Kvarnvallen fd. kvarn
Kläppe by Mosjön sjö   Kyrkbyvägen väg
?Kläppe by Mosjön sjö   Kyrksved svedjeland
Kläppe by Mosjön sjö   Kånkbockdrolet myr
Kläppe by Mosjön sjö   Kälsmyrbäcken bäck
Kläppe by Mosjön sjö   Kälamyrbäcken bäck
Kläppe by Mosjön sjö   Kälamyren myr
Kläppe by Mosjön sjö   Kälamyren myr
Kläppe by /Se Mosjön sjö   Kälavägen väg
Kläppe by Mosjön sjö /Se   Kälkbacken backe
Kläppe by /Se Morramyren myr   Kälkbacken höjd
Kläppe by Mårtenbäcken bäck   Källdrolet myr
Kläppe by Mårtenbäcken bäck   Källdrolet åker
Kläppe by Mösiön Saknas   Källmyran myr
Kläppe by Mösiön, se Mosjön sjö   Källmyren myr
Kläppe by Nestsiön sjö   Källmyren myr
Kläppe by *Nifsåsen Saknas /Se   Källänget äng
?Kläppe by Nils-Magnusodlingen terräng   Kärnholksbäcken bäck
Kläppe by Nymyrbäcken bäck   Kärnholken skogremsa
Kläppe by Nåssmyren sank mark   Kärnholken skogsområde
Kläppe by Nåssmyrnäbben udde   Landsomdrolet myr
Kläppe by Nästsjöflon myr   Lappkojbacken del av väg
Kläppe by Nästsjön sjö   Leken Saknas
Kläppe by Nästsjön sjö   Lill-Bjälmyra Saknas
Kläppe by Nästsjön sjö   Lill-Bjärmmyren Saknas
Kläppe by Nästsjön sjö   Linloken Saknas
Kläppe by Nästsjön sjö   Lisas åker
Kläppe by Nästsjön sjö /Se   Ljusbergdrolet myr
Kläppe by Nästsjöån å   Ljusberget berg
Kläppe by Ol-Ersakroken del av å   Ljusberget höjd
Kläppe gd /Se Ol-Jänsholmen holme   Loken åker
Kläppe by /Se Ol-Jänsviken vik   Lortänget äng
Kläppe by /Se Orrviken vik   Lundbladmyren myr
Kläppe by /Se Orrviktjärnen tjärn   Lungrebodbäcken vattendrag
Kläppe by /Se Ostmosiön, se Östersjön sjö   Lungrebodviken vik
Kläppebodarna fäbodar /Se Pipmyren myr   Lungrebodarna fäb.
Kläppkafeet rastställe /Se Remmarna terräng   Lungrebodarna fäb.
Kyrckieåss Saknas Rismyrflon sank mark   Lungretjärnen tjärn
?Kyrkbyn gårdar Rismyrstenen sten   Lungretjärnen tjärn
Kyrkbyn by /Se *Riysiöön sjö   Lungreviken vik
Kyrkås kyrkby Rörmyren myr   Långdrolen myrar
Kyrkbyn gd:ar /Se Siarbäcken bäck   Långdrolet myr
Kyrkbyn gd:ar /Se Siarsbäcken bäck   Långmyren myr
Lansomdrole f.d. fäbod /Se Singån å   Långmyren myr
Lars Jönsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Sjörflon sank mark   Långmyren myr
Lars Larsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Sjörtjärnen tjärn   Långmyrhägnen myrodling
Lars Pålsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Skavåsflon myr   Långnäbben udde
*Legden Saknas Sketmyren myr   Långnäbben udde
Legden ödetorp /Se Skinnbroken myr   Långröjningen röjning
*Leijden ödesböle /Se Smedstasved terräng   Långänget äng
Lille Rheinn ödetorp /Se Småmyrarna myrar   Lövsved myr
*Lilla Rheinn ödesböle /Se Sotsvedbäcken bäck   Lövsvedvägen körväg
»longrum», se Lungre Saknas Spännkådloken myr   Mellansjömyren myr
longrum se: Lungre by Stenbäcken bäck   Mellansjön sjö
Lungre by Stenholmen holme   Mellansjöån vattendrag
Lungre by Stenloken tjärn   Mellerstsjöbodarna fäb.
Lungre by Storbacken höjd   Mellerstsjömyren myr
(?)Lungre by Storflobäcken bäck   Mellerstsjön sjö
Lungre by Storflon myr   Mellerstsjöån å
Lungre by Storflon myr   Midskogsbacken höjd
Lungre by Storflärken tjärn   Moarsved nu skogbeväxt åkerjord
Lungre by Storhögen berg   Moarsved fd. slåttermark
Lungre by Storhögsloken tjärn   Momansbäcken myr
Lungre by.? Stormyrbäcken bäck   Mosjön sjö
Lungre by Stormyrbäcken bäck   Mosjön sjö
Lungre by Stormyren myr   Mossaflon myr
Lungre by Stormyrrissnet skogsområde   Mossamyren myr
Lungre by Storvålen skogsmark   Myrarna myrar
Lungre by Stugusjön sjö   Mårtenbäcken vattendrag
Lungre by Stugusjön sjö   Nils-Magnusodlingen myrodling
Lungre by Stugusjön sjö   Nordholmänget äng
Lungre by Stugusjön sjö   Norlingsvägen körväg
Lungre by Stugusjön sjö   Nydrolet myr
Lungre by Stugusjön sjö   Nymyrbäcken bäck
Lungre by Stugusjön sjö   Nymyrbäcken vattendrag
Lungre by Sundbäcken bäck   Nyänget äng
Lungre by Sved odling   Nyänget äng
Lungre by /Se Svedhägnen odling   Nåssmyren myr
Lungre by /Se Svedjeänget terräng   Nåssmyren myr
Lungre by /Se Svensmyren myr   Nåssmyrnäbben udde
Lungre by /Se Synkmyren odling   Nåssmyrnäbben udde
Lungre by /Se Sönnerbodviken, Västra vik   Nästsjöbäcken bäck
Lungre by /Se Sönnerbodviken, Östra vik   Nästsjöflon flo
Lungrebodarna fäbodar /Se Tjärnbäcken bäck   Nästsjöflon myr
Lungre(-bodarna) fäbodar /Se Tjärnbäcken bäck   Nästsjön sjö
Lungrebodarna fäbodar /Se Tjärnflon myr   Nästsjön sjö
Lungrebodarna fäbodar /Se Tjärnmyren myr   Nästsjöån å
?Moarna ödesböle Tjärnmyren myr   Nästsjöån å
*Morasved ödesböle /Se Trusan myrmark   Odlingarna åker
*Moerånn ödesgods /Se Trussved terräng   Ol-Ersakroken skogsområde
*Moerånn Saknas Westermosiön sjö   Ol-Jonsmyren myr
*Neodånn ödesgods /Se Vitmossråken myr   Ol-Jänsholmen ö
*Nästönet »ödisgotz» Wästermosion, se Mosjön Saknas   Ol-Jänsholmen holme
Nils Lars-bodarna se Lars Larsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Wästermosiön, se Mosjön sjö   Ol-Jänsviken vik
Nils Magnus-bodarna f.d. fäbodar /Se Vinkälllbäcken bäck   Ol-Jönsholmen holme
Nils Paul-bodarna fäbodar /Se Ysma, se ?Ismunden sjö   Ol-Jönsviken vik
Nils Paul-bodarna fäbodar /Se Åkroken krök   Orrholmen holme
Nils Petter-bodarna f.d. fäbodar /Se Ånäbben udde   Orrviken vik
Nissebodarna se Nils Paul-bodarna fäbodar /Se *Åskotjärnen sjö   Orrviken vik
Olof Andreas-bodarna f.d. fäbodar /Se Älggravholmen terräng   Orrviktjärnen tjärn
Olof Hindriksson-bodarna fäbodar /Se ?Önsved skogsmark   Orrviktjärnen tjärn
Olof Jonsson-bodarna fäbodar /Se Ösjöön ö   Oxenbacken ås
Per-Ers-bodarna f.d. fäbodar /Se Östermosiön sjö   Palmhägnen slått(?)
Per Jakobsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Östermosiön sjö   Palmhägnen åker
Per Pålsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Östermosiön sjö   Perjakobs odling
Prästbordet pastorsbost. /Se Östersjödammen damm /Se   Per-Jakobsasten sten
Prästbordet pastorsbost. /Se Östersjön sjö   Per-Pers myrar
*Rhein, Lille ödesböle /Se Östersjön sjö   Pilkällan uttorkad källa
Sida Saknas /Se Östersjön sjö   Pipmyren myr
*Siögh, se Skör Saknas Östersjön sjö   Pumphusbacken höjd
Sjör by /Se Östersjön sjö   Pål-Karlssonröjningen röjning
Skör by Östersjön sjö   Rismyrstenen råmärke
?Skör by Östersjön sjö   Rismyränget äng
?Skör by Östersjön sjö   Rothägn lekpl.
Skör by Östersjön sjö   Rumpan slått
?Skör by Östersjön sjö   Röjningarna röjningar
Skör by Östersjön sjö   Rönningarna åker
Sjör by     Rönningen åker
Sjör by     Rörmyrarna myrområde
Skör by     Sabedaslättet äng
?Skör by     Sigvardsbrännan skogsmark
?Skör by     Sigvardsbäcken bäck
Skör by     Sjöbergs åker
Skör by     Sjörbron bro
Skör by     Sjörtjärnen tjärn
Skör by     Skavåsflon myr
Skör by     Sketmyren myr
Skör by     Skinnbroken myr
Skör by     Skinnbroken myr
Skör by     Skithusbäcken vattendrag
Skör by /Se     Skörbodarna fäb.
?Skör by /Se     Skörbodvallen fäbodvall
Skör by /Se     Skörflon flo
Skjörbodarna f.d. fäbodar     Skörtjärnen tjärn
Skjörbodarna f.d. fäbodar /Se     Smedstasved fd.svedjeland
Snällvallen torp /Se     Smedstasved svedjeland
»syø», se Skör by     Smedråken myr
Syø se :Skör by     Småhöljesvederna skogsmark
Sömmerbodarna f.d. fäbodar /Se     Småmyrarna myrområde
*Tasta nu okänd gd     Sotsvedbäcken bäck
*Trettegierde by     Spruthusbacken backe
*Tugård nu okänd gd     Spännkådloken myraktigt område
Wall-bodarna f.d. fäbodar     Stenbrännan ås
*Västergården gd     Stenbäcken bäck
*Västergården gd     Stenbäcken biflöde
Västra gården gd     Stenbäcken bäck
*Västra gården gd     Stenholmen ö
*Västergården gd     Stenloken vattensamling
*Västergården gd     Stenmyren myr
*Ålön nu okänd gård     Storbacken höjd
?Åslägden bebyggelse     Storflobäcken bäck
*Åunet Saknas     Storflon flo
Åunet ödesgods /Se     Storflobäcken vattenflöde
*Åunet ödesgods /Se     Storflon myr
Älgsedet ej närmare lokaliserad plats /Se     Storhögen höjd
*Älgsgården gd /Se     Storhögen höjd
*Önet nu okänt (?) ödesböle, »ödisgotz»     Storhögsloken lok
?Önet ödesböle     Storkällan källa
*Övergården gd     Stormyrarna myrar
*Övergården gd     Stormyrbäcken bäck
*Övergården gd     Stormyrbäcken vattendrag
*Övergården gd /Se     Stormyren myr
*Övergården gd /Se     Stormyren myr
      Stormyrrissnet myr
      Storpasset älgpass
      Storzveden slått(?)
      Storstenloken lok
      Stortjärnen tjärn
      Storvålen skogsomr.
      Storvålen skogsomr.
      Strömmen ström
      Stugusjön sjö
      Stugusjön sjö
      Sundbäcken bäck
      Sundet vik
      Sundflon flo
      Sved odling
      Sved åker
      Sved åker
      Sved åker
      Svedjeänget Saknas
      Svedhägnen åker
      Svensdrolet odling
      Svensmyren myr
      Svensmyren myr
      Synkmyren åker
      Sågbäcken bäck
      Sönnerbodarna fäb.
      Sönnerbodviken, Västra vik
      Sönnerbodviken, Östra vik
      Tassarna myr
      Tjärnaflon flo
      Tjärnen Saknas
      Tjärnflon myr
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren myr
      Torhuskurvan del av väg
      Trefaldighetskällan källa
      Trusan myrodling
      Trusarna flo
      Trussved myrodling
      Viktorsladan älgpass
      Viktorsloken Saknas
      Viktorsodlingarna åker
      Vinkällan källa
      Vinkällbäcken bäck
      Vinkällbäcken bäck
      Vintervägen Saknas
      Vitmosseflon flo
      Vitmosseflon flo
      Vitmossråken myr
      Västabäcken biflöde
      Ånabben udde
      Ånäbben udde
      Åslägden åker
      Åsmundgårdsvägen väg
      Älggårdsdrolet odling
      Älgmossviken myrslått
      Älgmyrsviken myr
      Älgsedet Saknas
      Älgsgravholmen skogsholme
      Ängesbäcken bäck
      Önkvarnen nu riven kvarn
      Önmyren myr
      Öjöbodarna fäb.
      Öjöbäcken bäck
      Ösjön sjö
      Ösjön sjö
      Ösjoön ö
      Ösjöön ö
      Östersjön sjö

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.