ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rödöns socken : Jämtlands norra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 946 Naturnamn : 353 Bebyggelsenamn : 186 Naturnamn : 403
Rödön sn Andersflon sank mark Rödöns sn sn Abrahamssundet Saknas
Rödön sn Aspåsnäset näs /Se Rödön sn Acksjön, se Käringgraven f.d. sjö
Rödön sn Avaviken vik Rödöns sn sn Agnesdrolet slåtter
Rödön sn *Backetjärnen tjärn Rödön socken Aspåsflon myr
Rödön sn *Backetjärnen tjärn Rödön socken Avabron bro
Rödön sn Backviken vik Rödön sn Avan sjövik
Rödön sn Backviken vik Rödön sn Avorna vik
Rödön sn Backviken vik röansherrarna inbyggarbeteckning Backviken vik
Rödön sn Bastuflon sank mark Andersgård, se Böle hmd Barmyran Saknas
Rödön sn Basmyren myr Avabron bro Barrmon Saknas
Rödön sn Biåkren, se Bjäckerudden udde Backen by Barrmyran Saknas
Rödön sn Bjäckerudden udde Bergom by Basmyrgolvet slåtter
Rödön sn o. tg Bjäckerudden udde Björkäng lht Bjäckern höjd
Rödön sn o. tg Bjärtrån råmärke Broddtorpet hmd Bjäckerudden udde
Rödön sn Björndalen sänka Broddetorp lht Bjärtrån råmärke
Rödön sn Blekatjärnen tjärn Buskholmen lht Björkan slåtter
Rödön sn Blekatjärnen tjärn By by Björndalen dal
Rödön sn Blekmyren myr Böle hmd Björndalen dal
Rödön sn /Se Blekatjärnen tjärn Carlslund lht Björnåkern åker
Rödön socken Bockmon skogsmark Dalhem lht Blackatjärnen tjärn
Rödön sn o. tg Borggrensviken vik Dvärrsund lht Blekatjärnen tjärn
Rödön sn Bottenmyrbäcken bäck Dvärsätt by Blekmyran myr
Rödön sn Bottenmyren myr Dvärsätt by Blekmyran Saknas
Rödön sn Brattmon landsvägsbacke Dvärsätt by Blektjärnen tjärn
Rödön sn Brudstenen sten Dvärsättbodarna fäb. Blindtjärnen tjärn
Rödön sn Brunnsmyren myr Dvärsättsbodarna fäbodar Bodloken Saknas
Rödön sn Bytjärnen tjärn Eriksdal lhtr Bondtjärnen tjärn
Rödön sn Bållå, se Vallån å Erikslund lht Bramyran slåtter
Rödön sn Bånntjärnen tjärn Eriksro lht Brantholmen höjd
Rödön socken Båthusudden udde Essberg lht Brattmon landsvägsbacke
Rödön socken Båtudden udde Fanbyn, se Fannbyn bebyggelse Brattrensviken vik
Rödön sn Bäckmyren myr Fanbyn by Britadrolet slåtter
Rödön sn Bäckmyren myr Fanbyn by Brudbacken landsvägsbacke
Rödön sn /Se Dansholmen holme Fanbytorp lht Brunnsmyran Saknas
Rödön sn o. kkby Dill-Agneshägnen terräng Fannbyn (traktnamn) Brunsmyrhalsen Saknas
Rödön sn Droludden udde Fiskalbodvallen fäbodvall Bräckan myr
Rödön sn Drolviken vik Flackvallen f.d. fäb. Bräckan slåtter
Rödön sn Enmyren myr Furulund lht Brännbacken kulle
Rödön sn Fagersandudden udde Grönänge dansbana Bytjärnen tjärn
Rödön sn Finnmyren myr Guds rike gård Bränntjärnen tjärn
Rödön sn Finntjärnen tjärn Gunnarsvik lhtt Bäckdalen dal
Rödön sn Fittjeviken vik /Se Hanaberget öde torp Bäckdalsviken vik
Rödön sn Fittjeholmen holme /Se Hissmobacken lht Bäckmunnen bäckmynning
Rödön sn Fittjorna slåtter /Se Hissmoböle gårdar Bäckmyren myr
Rödön sn Flackvallen höjd Hissmoböle by Böle odlingar
Rödön sn Flakamyren myr Hissmoböle gd Bölesmyrarna myrar
Rödön sn Flakamyren myr Hissmofors industrisamhälle Dansholmen holme
Rödön sn Funnestjärnen tjärn Hissmofors fabrikssamhälle Drolom skogslåtter
Rödön sn Funnestjärnen tjärn Hissmogård lht Droludden udde
?Rödön sn Funnestjärnen tjärn Hissmon by Droludden udde
Rödön sn Funutiern, se Finnestjärnen tjärn Hissmon by Drolviken vik
Rödön sn Fålatjärnen tjärn Hissmonäs lht Enmyren myr
Rödön sn Fålatjärn tjärn Hosidan hmd Fagersanden sandstrand
Rödön sn Fålatjärnen tjärn Hosidan hmd Fagersandudden udde
Rödön sn Fånästjärn, se Funnestjärnen tjärn Huvulsvik, se Huvulsviken bebyggelse Fagersandudden udde
Rödön kyrka Gertrudtjärnen tjärn Huvulsviken (traktnamn) Familjebacken höjd
Rödön sn Goffabacken höjd Huvulsviken by Fanbyudden udde
Rödön sn Grömsta odling Huvulsviken bebyggelse Fattigholmen holme
Rödön sn Gubben åström /Se Hållägden avs. Fattigholmviken vik
Rödön sn Gubben ström /Se Häggtorpet hmd Fattigrödjuingen slåtter
Rödön sn Gullbrantudden udde Häggtorpet lht Fese Saknas
Rödön sn Gåsloken sank mark Hägra (traktnamn) Fesebacken Saknas
Rödön sn Gåstjärnen tjärn Hägrad, se Hägra bebyggelse Feseflon Saknas
Rödön sn Gästringsbacken höjd Hägrad by Fettjärnen tjärn
Rödön sn Göstaudden udde Hägra by Fittjeholmen holme
Rödön sn Hamptjärnbäcken bäck Hägrad by Fittjetjömen tjärn
Rödön sn Hamptjärnen tjärn Hägrad by Fittjeviken vik
Rödön sn Hamptjärnen tjärn Hägrad by Fittjorna slätt
Rödön sn Hanaberget berg Häste by Flacken flo
Rödön sn Harptjärnen tjärn Högen lhtr Flacktjärnen tjärn
Rödön sn Harrsjömyren fäbod Högsta hmd Flakamyren myr
Rödön sn Harrsjön, Västra sjö Karlshem lht Flenan flo
Rödön sn Harrsjön, Östra sjö Kilen lhtt l. avss. Floarna floar
Rödön sn Harvskäret skär /Se Klingervattensbodarna fäbodar Floladan lada
Rödön sn Havsjöholmen holme Klingervattsbodarna fäb. Flon myr
Rödön sn Helgdagsmyren myr Krokbodarna fäb. Forsdrolet slåtter
Rödön sn Hissmoforsen fors Krokbodarna fäbodar Forsdrolsbäcken bäck
Rödön sn Hissmoforsen fors Krokom bebyggelse Funnestjärnen tjärn
Rödön sn Hissmoforsen fors Krokom järnvägsstation Funnestjärnen tjärn
Rödön sn Hissmoforsen fors Krokom stationssamhälle Fåfängan skog
Rödön sn Hissmoforsen fors Krogsgård, se Kroksgård bebyggelse Fågelställa slåtter
Rödön sn Hissmoforsen fors /Se Kroksgård (traktnamn) Fålatjärn tjärn
Rödön sn Holmflon sankmark Kroksgård by Fålatjärn tjärn
Rödön sn Holmloken tjärn Kroksgård by Fålatjärnen tjärn
Rödön sn Holmtjärnen tjärn Kvarnlöset hmd Galgbacken kulle
Rödön sn Holmtjärnmyren myr Kvarnplatsen, se Hägra bebyggelse Gammalbarrmyrladan lada
Rödön sn Huvulsvikbäcken bäck Kälabacken = 2 Backen bebyggelse Gammalfeseladan lada
Rödön sn Hålmyren myr Kälabodarna fäb. Gammalvallen fäb.-vall
Rödön sn Häggloken tjärn Kälen by Gertrudtjärnen tjärn
Rödön sn Häggloken myr Kännåsen by Gettalltjärnen tjärn
Rödön sn Hästhagen terräng Larsbo lht Goffabacken höjd
Rödön sn Idbäcken bäck Loken lht Gomsåkern odl
Rödön sn Igeltjärnen tjärn Lugnehill lht Grandrolet slåtter
Rödön sn Igeltjärnen tjärn Lugnet lht Grandrolsbacken höjd
Rödön sn Igeltjärnen tjärn Lugnvik lht Granmoarna slåtter
Rödön sn Igeltjärnen tjärn /Se Lund by Grytan slåtter
Rödön sn Indalsälven älv Lund by Grytloken slåtter
Rödön sn Indalsälven älv Lund by Grässeldrolet slåtter
Rödön sn Indalsälven älv Lunda hmd Grömsta åkrar
Rödön sn Indalsälven älv Lundams lht Grönanshögen kulle
Rödön sn Indalsälven älv Lägden by Grönnäshögen höjd
Rödön sn Indalsälven älv Lägden gård Grötdrolet slåtter
Rödön sn Indalsälven älv Lägden by Gubban ström
Rödön sn Isledbacken höjd Lägden by Gullbrandsudden udde
Rödön sn Jo-Matsa tjärnen tjärn Lägden lht Gullbrantudden udde
Rödön sn Jakobviken vik Lägdtorpet hmd Gunnelgrobbacken höjd
Rödön sn Jordbräntbäcken bäck Mjäla by Gunnelgrobban sänka
Rödön sn Josvedudden udde Moarna lht Gåsloken myr
Rödön sn Josvedviken vik Moänge lht Gåstjärnen tjärn
Rödön sn Jättestenen sten Norrbo lhtr Gåstjärnmyren myr
Rödön sn Kalktjärnen tjärn Nygården bebyggelse Gästringsbacken backe
Rödön sn Kalkugnsmyren myr Nyheden lht Gästringsbacken backe
Rödön sn Kattbacktjärnen tjärn Nyhem hmd Gästastigen ridväg
Rödön sn /Se Killholmen holme Nyland by Göstaudden udde
Rödön sn Kitteln vik Nyland by Halvarsnacken udde
Rödön sn Kitteludden udde (Olof-Nilstorpet) lht Hamptjärnbäcken, se Holmtjärnbäcken bäck
Rödön sn o. kkby. *Krokomsbron bro Patronsbodarna fäbod Hamptjärnen tjärn
Rödön sn Krokomssundet sund Per-Persbodarna fäb. Hamptjärnen tjärn
Rödön sn Krokomssundet, se Indalsälven älv Potten torp Hamptjärnen tjärn
Rödön sn Krokomsviken vik Prästbodarna fäb. Harptjärnen tjärn
Rödön sn Krokomsälven del av Indalsälven Renflon fyllnadsjord Hasselsmyran myr
Rödön sn Krokomsälven, se Indalsälven älv Runehäll lht Harrsjön sjöar
Rödön? sn? *Krokån del av Indalsälven Rödögården krprk, gård Hermansstigen Saknas
Rödön sn Kustjärnen tjärn Rödönsbodarna fäb. Herrdagsmyran Saknas
Rödön sn Kvarnbäcken bäck Rönäsbodarna fäb. Hissmoforsen fors
Rödön sn Kvarnbäcken bäck Sandbäcken hmd Holmtjärnbäcken bäck
Rödön sn Kvarnflon sank mark Sandbäckstorpet lht Holmtjärnen tjärn
Rödön sn Kvisselnudden udde Sand(en) gård Holmtjärnen tjärn
Rödön sn Kvisseludden udde /Se Sandnäsbodarna fäb. Holmtjärnmyren myr
Rödön sn Kälabodarna fäbodar Sandnäsbodarna fäbodar Holmudden udde
Rödön sn Kälabodholmen holme Sandnäset hmd Homyran myr
Rödön sn Käringgraven tjärn Sandnäset lht Hopsvedlokbacken höjd
Rödön tingslag Lars-Ersbodselet sel (Västra Sandnäset) lht Hundflokrumpan myr
Rödön tingslag Lassved odling Silje by Hålmyren myr
Rödön tingslag Lavsjöbäcken bäck Silje lhtr Hålmyrsundet myr
Rödön sn (kyrka) Lavsjön igenvuxen sjö Silje lhtr Hålvårsnacken Saknas
Rödön sn Lerviken vik Silje by Häggloken lok
Rödön sn Leverängesmyren myr Siljedvärsätt lhtr Häggloken lok
Rödön sn Lill-Flacken myr Simonbacken = 1 Backen bebyggelse Högmyran Saknas
Rödön sn Lillholmen holme Simonbacken = 1 Backen bebyggelse Högmyrbacken höjd
Rödön sn Lill-Kälabodholmen Saknas Sjöbygdbacken, se Simonbacken Saknas Idbäcken bäck
Rödön sn Lill-Slåtteråsen ås Sjöbygden = 1 Backen byar Igeltjärnen tjärn
Rödön sn Lilltjärnen tjärn Skåhällbodarna fäb. Indalsälven älv
Rödön sn Lillån å Slumpen lhtr Ingårdstjärnen tjärn
Rödön sn Lillån å Slåtteråsen hmd Isledbacken höjd
Rödön sn ?Lillödet och Storödet odling Småsilje gårdar Jo-Mattsontjärnen tjärn
Rödön sn Lits Elfwen, se Indalsälven älv Snusbo Saknas Jordrånabäcken bäck
Rödön sn Lomtjärnbäcken bäck Sota by Josuaviken vik
Rödön sn Lundsjön sjö Stafsäng lht Josvedviken vik
Rödön sn Lungret terräng Stekrovbacken, se Simonbacken Saknas Kalktjärnen tjärn
Rödön sn Lungret sandås /Se Svartåsen lhtt Kalkugnsmyran myr
Rödön sn Långan älv Strandhem lht Kalkugnen Saknas
Rödön sn Långan älv Sandslägden lht Kappbackbrännan skog
Rödön sn Långan älv Svedet lht Kappbacktjärnen tjärn
Rödön sn Långan älv Svedjebäck lht Karlbacken höjd
Rödön sn Långan å Sågplatsen, se Huvulsviken bebyggelse Karl-Larsabacken höjd
Rödön sn Långan älv Säter by Kattbackstjärnen tjärn
Rödön sn Långan älv Säter by Kelen vik
Rödön sn Långan älv Sätertorp lht Kirstimyran Saknas
Rödön sn Långan älv Sätertorpet lht Kitteln vik
Rödön sn Långa ån, se Långan å Tegelbruket Saknas Kitteludden udde
Rödön sn Långa ån, se Långan älv Tomte by Klingermyren odling
Rödön sn Långflon myr Tomte by Klingermyran myr
Rödön sn Långholmen udde? Touscherusgården lht Klingermyran Saknas
Rödön sn Långholmen holme Trusta by Klingermyrbacken höjd
Rödön sn Långmyrberget berg Tunadal lht Klingervattnet sjö
Rödön sn Långmyrbäcken bäck Tuschergården bebyggelse Klingervattnet sjö
Rödön sn Långmyrbäcken bäck Uddero lht Klingran Saknas
Rödön sn Långmyrbäcken bäck Undrom by Klänningmyrbäcken bäck
Rödön sn Långmyren myr Uppgården bebyggelse Klänningmyren myr
Rödön sn Långmyren myr Utgård under Hissmoböle, se 2 Hissmoböle gd Klänningmyren myr
Rödön sn Långmyren myr Utgård by Kniven slåtter
Rödön sn Långmyren myr Utgård by Kolbodledet Saknas
Rödön sn /Se Långmyren myr Valla lht Koldalsudden udde
Rödön sn Långmyren myr Vejmon by Komran Saknas
Rödön sn Långmyrviken vik Vike by Korvmyren myr
Rödön sn Lönnflon sankmark Västvik hmd Kraftlutan Saknas
Rödön socken /Se Lösemyran myr Vikeränget hmd Kroftlutbacken höjd
Rödön socken Malinhålet sank mark Ytterbodarna fäb. Kritmyran myr
Rödön socken /Se Malmmyren myr Älvtorp lht Krokomsviken vik
Rödön socken /Se Maltkvarnbacken höjd Änget lht Krokomsån å
Rödön sn Martinvågen vik Örnhögen lht Krokgårdsbäcken bäck
Rödön sn /Se Masiljerna tjärnar Överbodarna fäb. Krukemakarens åker odl
Rödön sn /Se Masiljerna tjärnar Övergård, se Övergården bebyggelse Kvarnflon myr
Rödön sn /Se Massiljan, Västra tjärn Övergård by Kvarnsved Saknas
Rödön sn /Se Massiljan, Östra tjärn Övergården (traktnamn) Kvisselnudden udde
Rödön sn /Se Mattisviken vik   Kårmyren myr
Rödön sn /Se Maurmyren myr   Kårmyrhögen höjd
Rödön sn /Se Medvägasbäcken bäck   Kårmyrsundet slåtter
Rödön sn /Se Medvägasbäcken bäck   Källoken Saknas
Rödön sn /Se Mellantjärnen tjärn   Källtegen åker
Rödön sn /Se Mjölkövergången korsning, järnväg-gångstig   Käringgraven tjärn
Rödön sn /Se Moansflon sank mark   Ladumyra slåtter
Rödön sn /Se Mossaflon sank mark   Ladumyren odl
Rödön socken /Se Mossaflon sank mark   Ladusjön sjö
Rödön sn /Se Moudden udde   Ladusjön sjö
Rödön sn /Se Multflon sank mark   Lavsjöbäcken bäck
Rödön sn /Se Myggberget berg   Lavsjön sjö
Rödön sn /Se Myltflon sank mark   Ledstångbacken höjd
Rödön sn /Se Märkesfuran gränspunkt   Lerviken vik
Rödön sn /Se Mörttjärnen tjärn   Lerviken vik
Rödön sn /Se Nelden siön, se Näldsjön sjö   Lillholmen holme
Rödön sn /Se Nybodbäcken bäck   Lilljo tallmo
Rödön sn /Se Näfversiön, se Näversjön, Östra o. Västra sjö   Lilltjärnen tjärn
Rödön sn /Se Nälden sjö   Lillån å
Rödön prästgäll Näldsjön sjö   Lillänget odl
Rödön prästgäll Näldsjön sjö   Lillöten Saknas
Rödön prästgäll Näldsjön sjö   Logåkern åker
Rödön prästgäll Näldsjön sjö   Loken Saknas
Rödön prästgäll Näldsjön sjö   Lomtjärnbäcken bäck
Rödön prästgäll Näldsjön sjö   Lomtjärnen tjärn
Rödön prästgäll Näldsjön sjö   Lungret sandås
Rödön prästgäll Näldsjön sjö   Långdrolet slåtter
Rödön prästgäll Näldsjön sjö   Långloken Saknas
*Alffs Kæl Saknas Näversjön, Östra o Västra sjöar   Långmyran odl.
*Alfskälen by Näversjön, Västra o. Östra sjöar   Långmyran odl.
*Alfskälen by Nörderudden udde   Långmyran odl.
»bakka»,se Kälabacken by Orrflon sankmark   Långmyrberget berg
*Backe(n) Saknas Orrflon sankmark   Långmyrbäcken bäck
Backen by Orrmyren myr   Långmyren myr
Backen by Per Persbodarna säter   Långmyrviken vik
Backen by Peudden udde   Långtjärn tjärn
Backen by Piprörmyren myr   Lönflon flo
Backen by Piprörtjärnen tjärn   Lösedrolet slåtter
Backen by? Pottmyren myr   Lösemyren myr
Backen by Pottjärnen tjärn   Löten betesmark
Backen by Prästbacken udde   Magasinåkern odl
Backen by Prästgårdsloken sank mark   Maltkvarnbacken landsvägsbacke
Backen by Pålbäcken bäck   Masiljerna tjärnar
Backen by Rismyren myr   Maursved plats
?Backen by Rismyren myr   Medvägasbäcken bäck
Backen by Rödön halvö   Mesedrolstjärnen tjärn
Backen by Rödösundet sund   Mickeldrolet slåtter
Backen by Rödösundet sund   Midvägasbäcken bäck
Backen by Rödösundet sund   Milåsarna åsar
Backen by Rödösundet sund   Milåsen höjd
Backen by Rödösundet sund   Mjömyran slåtter
*Backen by Rödösundet sund   Moarna odlingar
Backen by? Sandbäcken bäck   Myggberget höjd
Backen by Sandbäcken terräng   Mörttjärnen tjärn
Backen by /Se Sandmyrlokarna tjärnar   Nilsmyran Saknas
»bakka», se (Käla)backen Saknas S:t Olovs källa fornlämning?   Nybodbäcken bäck
Berge by S:t Olovs källa källa /Se   Nyfeseladan lada
(?)Berge by Seffentjärnen tjärn   Nylandsholmen holme
Berge gd? Semmelån å   Näldsjön sjö
Berge gd? Siljetjärnen tjärn   Nästerdrolsbrännan skog
(?)Berge Saknas Simatorpet terräng   Oldmyran Saknas
Berge g Sjävansloken sank mark   Ol-Zakrisahägnen Saknas
?Berge by Sjöbotten vik   Oppgårdstjärnen tjärn
Bergom gård Sjömyrbäcken bäck   Orrflon flo
?Bergom gd Sjömyrtjärnen tjärn   Orrmyren myr
Bergom gård Skalstjärnen tjärn   Orrmyran myr
Bergom by Skatstjärnen tjärn   Pefassahägnan Saknas
?Bergom gd Skalstjärnen sjö   Pehögen höjd
?Bergom gård Skottaveludden udde   Pemyran myrodl.
?Bergom gd Småsvedbäcken bäck   Piprörmyren myr
?Bergom gd Spångmyren odlad mark   Pottmyren myr
Bergom gd Stackmyren myr   Pottmyran Saknas
?Bergom by Stacktjärnen myr   Pottmyrbrännan Saknas
?Bergom gd Stenbrännorna terräng   Pottmyrtjärnarna tjärnar
?Bergom by Stensflon sank mark   Pottmyrtjärnen tjärn
Bergom by Storflon myr   Prästbacken landsvägsbacke
Bergom by Storflon sank mark   Pålbäcken bäck
Bergom by Storflon sank mark   Renslätten slätter
Bergom by Storholmen holme   Rismyren myr
Bergom by Stormyren myr   Rismyran myr
Bergom by Stormyren myr   Ryttarhärbärgsbacken höjd
Bergom gd /Se Stormyren myr   Råken slåtter
By ?by *Stormyrforsen fors   Rödmossaflon myr
?By by *Stormyrforsen fors   Rödösundet sund
By by? Stormyrforsen fors   Rönäsudden udde
By by Storsjön sjö   Sand älvgrund
By by Storsjön sjö   Sandbäcken bäck
By by Storsjön sjö   Sandbäcken bäck
By by Storsjön sjö   Sandbäcken bäck
By by Storsjön sjö   Sandbäckmyran Saknas
By by Stortjärnbäcken bäck   Sandnäsöra grund?
By by Stortjärnen tjärn   Saulokarna slått
By by ?Storödet och Lillödet odling   Saulokarna slått
By by Strupforsen fors   Schautebacken höjd
By by Sund odling   Schautestigen stig
By by Sundmyren myr   Seffentjärnen tjärn
By by *Sundslägden »slätt»   Siljestjärnen tjärn
By by Sundslägden odling   Sjusjelbacken höjd
By by Sundslägdviken vik   Sjusjelmyran Saknas
By by Sundsudden udde   Sjävanuslokbäcken bäck
By by Svartbrännan skogsområde   Sjävannsloken skogsslått
By by /Se Svartbäcken bäck   Sjöbottnen vik
By by /Se Svartloken myr   Sjölägden odl
Böle gd Svartloken sank mark   Sjömyran Saknas
*Diurgsäther, se Dvärsätt Saknas Svarttjärnen tjärn   Sjömyrbäcken bäck
»duærgasæter», se Dvärsätt by Svarttjärnen sjö   Skalstjärnen tjärn
Dvärsätt by Svarttjärnen tjärn   Skalstjärnen tjärn
Dvärsätt by Svartåsen ås   Skalstjärnflon myr
Dvärsätt by Sved odlad mark   Skinnarbäcken, se Vadbäcken bäck
Dvärsätt by Svedbäcken bäck   Skinnarbäcken bäck
Dvärsätt by Svinsved terräng   Skottaveludden udde
Dvärsätt by Svintjärnflon sank mark   Skraveldrolet slåtter
Dvärsätt by Sågbäcken bäck   Skåhällan berg
Dvärsätt by Sågbäcken bäck   Skåhällbäcken bäck
Dvärsätt by Sämla älf, se Semmelån å   Skärpan slåtter
Dvärsätt by Tegelbruksviken vik   Slottstugubacken Saknas
Dvärsätt by Tibrandsholm = Tibrandshögen f.d. berg /Se   Smålamyra slåtter
Dvärsätt by Tibrandshögen kulle   Småsilje Saknas
Dvärsätt by Tibrandshögen kulle   Småsved skogsslåtter
Dvärsätt by Tibrandshögen kulle   Småsvedbäcken bäck
Dvärsätt by /Se Tibrandshögen kulle   Småtjärnarna tjärnar
Dvärsätt by /Se Tibrandshögen = Tibrandsholm f.d. borg, nu kulle /Se   Sommarfjösladan lada
Dvärsätt by /Se Tibrandshögen kulle   Stackmyren odl
Dvärsätt by /Se Tjuvholmen holme   Stacktjärnen tjärn
Fanbyn by Tjuxen terräng   Starskiten slåtter
Fannbyn by Tomsätbacken höjd   Stekpannan slått
?Fannbyn by Tranuflon sank mark   Stekpannan slåtter
Fannbyn by Täkselnbacken backe   Stenbacken höjd
?Fannbyn by Täppan odling   Stenbrännorna skog
Fanbyn by Täxelnbackarna backar /Se   Stjärnviken vik
Fanbyn by Uppgårdstjärnen tjärn   Stjärnvikudden udde
Fanbyn by Vadbäcken bäck   Storbacktjärnen tjärn
Fanbyn by Vadbäcken bäck   Storbrännan Saknas
Fanbyn by Wahln, se Valsjön sjö   Stordiket bäck
Fanbyn by Wahln, se Valsjön sjö   Storflon flo
Fanbyn by Wahln, se Valsjön sjö   Storflon myr
Fanbyn by Vallen fäbod   Storholmen holme
Fanbyn by Vallån å   Storjo tallmo
Fanbyn by /Se Vallåviken vik   Storlägden odlingar
Fanbyn by /Se Vallån å   Stormyren myr
Fanbyn by /Se Valnäsudden udde   Stormyren myr
Fanbyn by /Se Valsjön sjö   Stormyran Saknas
Fanbyn by /Se Valsjön sjö   Stormyran Saknas
Fornaby, se Fanbyn by Valsjön sjö   Storsjön sjö
*Gautakil gård Varmviken vik   Storslätten slåtter
Gautakil Saknas Vikbäcken bäck   Storstensladan lada
*Gåuthekelen, se Kälen Saknas Vikebäcken bäck   Storsundet odl
Gåutkekelen by Vitmossaflon sank mark   Storsved slåtter
Gåutekelen fordom gd /Se Vitmossaflon flo   Stortalladan lada
Haakonabakke Saknas /Se Wäster Sundet, se Rödösundet Saknas   Stortjärnbäcken bäck
*Haquona bakka Saknas Ytterån å   Stortjärnen tjärn
*Haquona Bakka Saknas Åsforssen, se Strupforsen Saknas   Storänget odl
Haakousbacke Saknas Åsholman, se Åsön holme   Storängsbacken höjd
hestom, se Häste by Åssjön del av Storsjön   Strupforsen fors
hiidzsmoo, se Hissmon by Åsön holme   Stäckgålarne Saknas
Hissmon by Åsön ö   Sundslägdviken vik
Hissmon by Åssjön del av Storsjön   Sundsudden udde
Hissmon by Åssjön del av Storsjön   Svartbrännan skog
Hissmon by Älgtjärnflon sank mark   Svartbäcken bäck
Hissmon by Älvhägnen terräng   Svartbäcken bäck
Hissmon by Ängesbäcken bäck   Svartgolvet myr
Hissmon by Ängesämmet slåtter /Se   Svartloken tjärn
Hissmon by *Ödesforsen fors   Svarttjärnen tjärn
Hissmon by Ödet, Stora o. Lilla odling /Se   Svarttjärnen tjärn
Hissmon by Ödsforsen fors   Svarttjärnen tjärn
Hissmon by *Ödsforsen fors   Svartåstjärnen tjärn
Hissmon by Övergårdsudden udde   Svartåstjärnen tjärn
Hissmon by     Sved Saknas
Hissmon by /Se     Svedbäcken bäck
Hissmon by /Se     Svensbuvallen fäbodvall
Hissmon by /Se     Svintjärnen tjärn
*Husviken, se Huvulsviken Saknas     Sågbäcken bäck
Huvulsviken by     Säterviken vik
Huvulsviken by     Tibrandshögen kulle
Huvulsviken by     Tjuvholmen holme
Huvulsviken by     Tjärnmyran myr
Huvulsviken by     Tjärnmyrloken Saknas
Huvulsviken by     Tomset Saknas
?Huvulsviken by     Tomsetbacken höjd
Huvulsviken by     Torphägnan Saknas
Huvulsviken by /Se     Torpåkern odling
Huvulsvik gd:ar /Se     Torpåkern odl
*Håkansbacka gård     Trasarödjuningen slåtter
Hägra by     Trånåflobrännan Saknas
Hägra by     Trånåflon myr
Hägra by     Trättdrolet slåtter
Hägra by     Trättmyran Saknas
Hägra by?     Tållogsflon Saknas
Hägra by     Täckelnbacken höjd
Hägra by     Täppan slåtter
Hägra by     Täxelnbackarna backar
Hägra by     Uppgårdstjärnen tjärn
Hägra by     Vadbäcken bäck
Hägra by     Vallån å
Hägra by     Vallåviken vik
Hägra by     Valnäsudden udde
Hägra by     Valnäsviken vik
Hägra by     Vidjeholmen holme
Hägra by     Vikbäcken, se Stordiket bäck
Hägra by     Vikbäcken bäck
Hägra by     Vikdammet uppdämd tjärn
Hägra by     Vågen vik
Hägra by     Vågen slåtter
Hägra by     Åldmyren myr
Hägra by     Åsmyran Saknas
Hägra by /Se     Åsmyrbacken höjd
Hägra by /Se     Åsmyrbäcken, se Ödesbäcken bäck
Hägra by /Se     Åsmyrrödjuingen Saknas
Hägra by /Se     Åssjön sjö
Hägra by /Se     Älvhägnen Saknas
Hägra by /Se     Ängesbäcken bäck
Hägra by /Se     Ängesbäcken bäck
Häste by     Ängesämnet slåtter
Häste by     Ödesbäcken bäck
Häste by?     Ödet gräsvall o. odling (f.d. torp)
Häste by     Ödet Saknas
Häste by     Örnhögen höjd
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by?      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by?      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by      
Häste by /Se      
Häste by /Se      
Häste by /Se      
*Högen gd      
*Högen gd      
*Högen gd      
*Högen gd      
*Högen gd      
Högsta gd /Se      
Ketilskälen by      
*Ketilskälen del av by      
Ketilskälen by      
*Ketilskälen del av by?      
Ketilskälen Saknas      
*Ketils Kelin Saknas      
Kingsta by /Se      
Kiøl, se Kälen by      
*Kollaas Saknas      
*Kornlöse Saknas      
Kornlösa »ödesgård» /Se      
Kornlöse ödesgods /Se      
*Kornlösä gd? /Se      
*Kornlösä ödegods /Se      
Kornlösä ödesgods /Se      
*Kornlösä ödesgods /Se      
*Kornlösa ödesgods /Se      
*Kornlösse Saknas /Se      
Kornlösä »ödesgods» /Se      
*Kornlöse, se Kvarnlöse »ödisgotz»      
?Krokom bebyggelse      
Krokom by      
Krokom bebyggelse      
Krokom bebyggelse      
(?)Krokom samh.      
Krokom beb.      
Krokom bebyggelse      
Krokom by      
Krokom samh.      
Krokom bebyggelse      
Krokom samh.      
?Krokom by      
?Krokom beb.      
?Krokom by      
?Krokom by      
Krokom beb.      
Krokom by      
Krokom beb.      
?Krokom by      
Krokom beb.      
Krokom by      
?Krokom by      
?Krokom by      
?Krokom by      
Krokom by      
Krokom by      
Krokom bebyggelse      
Krokom bebyggelse      
Krokom by      
Krokom bebyggelse      
Krokom bebyggelse      
Krokom bebyggelse      
Krokom bebyggelse      
Krokom samhälle /Se      
Krokom bebyggelse /Se      
Krokom by o. samh. /Se      
Krokom samh. /Se      
Krokom samhälle /Se      
Krokomsgränden del av sn /Se      
Krokomsgränden del av sn      
*Krokomsgränden del av sn /Se      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by?      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by      
Kroksgård by /Se      
Kroksgård gd:ar /Se      
Krogsgardh = Kroksgård by /Se      
Kroksgård by /Se      
?Kvarnlöse gd      
Kyrkslätten del av sn /Se      
Kyrkslätten del av sn      
Kälabacken by      
(Käla)backen gdr      
Kälabacken gd      
Kälabacken gårdar      
Kälabodarna fäbodar /Se      
?Kälen by      
?Kälen by /Se      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
?Kälen by      
?Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
?Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
?Kälen V(ästra) by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by      
Kälen by /Se      
Kälen V:A by /Se      
Kälen Ö:A by /Se      
Kälen by      
Kälen by      
køll, se Kälen by      
*Liegden, se Lägden Saknas      
Loken lht /Se      
Lund gd /Se      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund gd /Se      
Lägden by      
Lägden by      
Lägden by      
Lägden by      
Lägden by      
Lägden by      
Lägden by      
Lägden by      
Lägden gd:ar /Se      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by      
Mjäla by /Se      
Nygård gd /Se      
Nyland by      
Nyland by      
Nyland by      
Nyland by      
Nyland by      
Nyland gd:ar /Se      
*Nötås »ödesböle»      
*Offregård, se Övergård Saknas      
*O(p)gård, se Utgård Saknas      
*Pinnaköl Saknas      
Prästbordet Saknas /Se      
Prästbordet khbost /Se      
roden, se Rödögården gd      
*Rodensgård, se Rödögården Saknas      
Rödensbyn by /Se      
»rødhene» gd      
»rødhene» gd      
rødhene, se Rödögården bebyggelse      
Rödögården gd      
Rödögården gd      
Rödögården gd      
Rödögården bebyggelse      
Rödögården gd      
Rödögården bebyggelse      
Rödögården by      
Rödögården by      
Rödögården bebyggelse      
Rödögården bebyggelse      
Rödögården gård      
Rödögården bebyggelse      
Rödögården bebyggelse      
Rödögården bebyggelse      
(?)Rödögården gård      
Rödögården bebyggelse      
Rödögården bebyggelse      
Rödögården bebyggelse      
Rödögården bebyggelse      
Rödögården bebyggelse      
Rödögården by /Se      
Rödögården kyrkby /Se      
Rödögården by /Se      
Rödögården by /Se      
Rödögården gd /Se      
Rödön by      
Rödön kyrkby      
Rödön gd /Se      
Rödön kyrkby /Se      
Rödöns gården Saknas /Se      
Sanden by /Se      
Sandnäset gdr      
sielina, se Silje by      
silina, se Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by?      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by?      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by      
Silje by /Se      
Silje by /Se      
Silje by /Se      
Silje by /Se      
Silje by /Se      
Silje by /Se      
Silje by /Se      
*Sjö Saknas      
?Sjöbygdbacken gårdar      
Sjöbygdbacken gårdar      
Sjöbygden del av Rödöns sn      
Sota by      
Sota by      
Sota by      
Sota by      
Sota by /Se      
Sota by /Se      
Sund f.d. gd /Se      
Sundslägden gd      
Sundslägden gd      
Sundslägden gd      
Sundslägden bebyggelse      
Sundslägden bebyggelse      
?Sundslägden bebyggelse      
Sundslägden gd      
Sundslägden lht      
Sundslägden lht      
Sundslägden lht      
Sundslägden ödesböle /Se      
Sundslägden gd /Se      
*Sundzaass Saknas      
Sylione, se Silje by      
*Sällie, se Silje by      
(?)Säter by      
Säter by      
?Säter by      
Säter by      
Säter by      
Säter by?      
Säter by      
Säter by      
Säter by      
Säter by      
Säter by      
Säter by      
Säter by      
Säter by      
Säter by      
Säter by      
Säter by      
Säter by /Se      
Sörli gårdar /Se      
*Tempte, se Tomta by      
Tibrandsholm förr fäste      
Tibrandsholm förr fäste      
Tibrandsholm fäste      
Tibrandsholm fäste      
Tibrandsholm, (Tibrandshögen) borg /Se      
Tibrandsholm förr fäste /Se      
Tibrandsholm f.d. fäste /Se      
?Tomte by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomte by /Se      
Tomte gd /Se      
Tomte gd /Se      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
?Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by?      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
?Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by      
Trusta by /Se      
Trusta by /Se      
trygustadom, se Trusta by      
*Törnestad Saknas      
Undrom by      
Undrom by?      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by?      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by      
Undrom by /Se      
Undrom by /Se      
Undrom by /Se      
Undrom by /Se      
Undrom by /Se      
Undrom by /Se      
Undrom by /Se      
unnerim se: Undrom by      
Utgård by      
Utgård by      
Utgård by      
Utgård by      
Utgård by      
Utgård by      
Utgård by      
Utgård by      
Utgård by      
Utgård by      
Utgård gd:ar /Se      
Valla gd:ar /Se      
Vejmon by      
Vejmon by      
Vejmon by      
Vejmon by      
Vejmon by      
Vejmon by      
Vejmon by      
Vejmon by      
Vejmon by      
Vejmon by      
Vejmon by /Se      
Vejmon by /Se      
Vejmon by /Se      
Vejmon by /Se      
*Wemo, se Vejmon by      
Vike by      
Vike by?      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by?      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by?      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
(?)Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
Vike by      
?Vike by      
Vike by      
Vike by      
*Viken, se Huvulsviken Saknas      
*Vudmo, se Vejmon by      
Väst i Kälen bebyggelse /Se      
Väst-i-Kälen, se V. Kälen by /Se      
Västra gården gd      
*Västra gården gd      
Ytterån bebyggelse /Se      
*Ånnet Saknas      
*Ånneö ödesgods /Se      
Ås Saknas      
Öst i Kälen bebyggelse /Se      
Öst-i-Kälen, se Ö. Kälen by /Se      
*Östra gården gd      
Övergård by      
Övergård by      
Övergård by      
Övergård by      
Övergård by      
Övergård by      
Övergården by /Se      
*Överhissmo »ödisgotz»      

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.