ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ås socken : Jämtlands norra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 807 Naturnamn : 200 Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 86
Ås sn Abrahamhägnen terräng Sagesmän förteckning Backbodarna fäb.
Ås sn Backflon sank mark Ås sn sn Backtjärnen tjärn
Ås sn Backtjärnen tjärn Ås sn Backtjärnen tjärn
Ås sn Backtjärnen tjärn Ås pst Bakåtbodarna odling
Ås sn Backtjärnen tjärn Arvidgården bebyggelse Björndrolet myr
Ås sn Bakut terräng Backen by Brodrolet beteshage
Ås sn Bengtmyren myr Backen bebyggelse Bäckarna fäb.
Ås sn Birkaviken vik Bennickgården hmd Drolbäcken, se Trättgärdesbäcken bäck
Ås sn Bjänndrolet odling Birka folkhögskola, se Röstahammar bebyggelse Drolen slått
Ås sn *Björnsmyrkällan källa, gränsmärke Byn by Drollägden äng
Ås sn Blektjärnen sank mark Byn bebyggelse Dåkselögden odling
Ås sn Bodstaden skogsområde Dille by Dåksetjärnen tjärn
Ås sn Borggrensviken vik av Indalsälven Dille by Fåfängsmyren myr
Ås sn Brännbodarna terräng Ejnarsgården hmd Granbobäcken bäck
Ås sn Bybacken f.d. kyrkplats /Se Fastgården hmd Granboforsen fors
Ås sn Cronholms näste terräng Granbo by Guldhögen grusbacke
Ås sn Dagsådalen dal Granbo by Gärdesviken vik
(?)Ås sn Dagsålägden odling Gärde bebyggelse Halån bebyggelse
Ås sn Dagsåtjärnen tjärn ?Gärde by Halåsviken vik
Ås sn Dammströmholmen holme Halåsen by Hundasehelet slått
Ås socken Djävulsön kulle Herrgården hmd Hässjesdrolbäcken bäck
Ås sn Drolen sank mark Hof by Hässjesdrolet myr
Ås sn? Drolen terräng Hov by Högarna kullar
Ås sn Drollägden terräng Hov by Igeltjärnen tjärn
Ås sn »dwghx ødhedit» odling Håkangården hmd Jolägden odling
Ås sn dxoghx ødehedit, se ?Dåkselägden odling Hållskaven by Kläppesjön sjö
Ås sn ?Dåkselägden odling Hållskaven by Kläppesjön sjö
?Ås sn Dåkselägden, se »dwghx ødhedit» odling Hållskag, se Hållskaven by Kläppasjön sjö
Ås sn ?Dåkselägden ägomark Högstalägden utskifte Kännåsflon, se Lienflon flo
Ås sn *Eds Avradsland Saknas Ivarsgården bebyggelse Landsomberget berg
Ås sn Eghensio,=Önsjön sjö (o. gdr) /Se Kattstrupforsen hmd Landsombodarna fäb.
Ås sn eghensio se Önsjön sjö Kristengården bebyggelse Landsomtjärnen tjärn
Ås sn Eghinsio = Önsjön sjö (o. gdr) /Se Kånkbacken by Landsomtjärnen tjärn
Ås sn Eliasvallen terräng Kånkbacken by Lienflon flo
Ås by, sn Erik-Pershägnen terräng Kännåsen by Lillmyren myr
Ås sn Fasterhägnen terräng Landsom by Lilltjärnen tjärn
Ås sn Flobergshägnen odling Landsom by Ljusberget berg
Ås sn *Furuholmen gränsmärke Landsom by Lyckan myr
Ås sn Fåfängbäcken bäck Lien by Långmyren myr
Ås sn *Glotmyran gränsmärke Lugnvik lhtr? Mellansjölandet område
Ås sn Granbobäcken bäck Lugnvik lhtr? Meåsen myr
Ås sn Granbobäcken bäck Nifsåsen by Nifsåsbodarna fäb.
Ås sn Granbodforsen fors Nifsåsen by Nordbäcken bäck
Ås sn *Granboholmen holme Nordgården hmd Nästmyren myr
Ås sn Gullhögen berg Nord med ån torp Pesholmen holme
Ås sn Gullhögen berg /Se Nord med ån bebyggelse Rismyren myr
Ås sn Gärdesviken vik av Åssjön Nybäck såg och kvarn Röstabodarna fäb.
Ås sn /Se Halån biå till Indalsälven Nygården hmd Sandbäcken bäck
Ås sn Halån å Nyvik Saknas Sandnäsmyren myr
Ås sn Halåviken vik av Indalsälven Rösta by Semsta ägofigur och f.d. fäb.
Ås sn *Handskhällan gränsmärke Rösta bebyggelse Semstabäcken bäck
Ås sn *Hemmingslägden ägomark Röstahammar folkhögskola Semstabäcken bäck
Ås sn *Hemmingslägden ägomark Sandnäset gårdar Semstahöjden höjd
Ås sn Herrgårdsbodarna terräng Sem, se Östersem o. Västersem byar Semsån å
Ås sn Hjelmmyren myr Semstabodarna fäb. Semsån å
Ås sn Hovbodarna terräng Snasen bebyggelse Semsåviken vik
Ås sn Hållbacken ägo- o. skogsmark Stiggården bebyggelse Sjömyrbäcken bäck
Ås sn Hölbatjen t /Se Strupforsen, se Kattstrupforsen hmd Sjömyren myr
Ås sn Häggloken sank mark Strupforsen gdr Skållägden äng(?)
Ås sn Högberget berg Sörbybodarna f.d. fäb., nu sportstuga Slåttbrännan skog
Ås sn Högflon sank mark Sörbyn by Sofiahålet myr
Ås sn Igeltjärnen sank mark Sörbyn by Storbäcken bäck
Ås sn Indalsälven älv Torsta gd Storflon flo
Ås sn (kyrka) Indalsälven älv Trättgärde by Stormyren myr
Ås sn Jonkeskiftet terräng Trättgärde by Stortjärnen tjärn
Ås sn Kallehägnen odling Tårsta, se 1 Torsta gd Strupbron fd. bro
Ås sn Karlslokarna terräng Tårsta by Strupforsen fors
Ås sn ?Kläppesjön sjö Tårsta by Sågbäcken bäck
Ås sn ?Kläppesjön sjö Täng by Sågbäcken bäck
Ås sn Kläppesjön sjö Tängtorpen lhtt Sörbybodarna fäb.
Ås sn Kläppesjön sjö Uppgården hmd Tjärnmyren myr
Ås sn Kläppesjöån å Västersem, se även Östersem by Trefaldighetskällan källa
Ås sn Krondiket bäck Västersem by Trättgärdesbäcken bäck
Ås sn *Kyrkbydrolet Saknas /Se Åskott by Tyssjöarna sjöar
Ås sn Kyrklägdan markområde /Se Åskott by Tysjöarna sjöar
Ås sn Kåltjärnen sank mark Åtorpet lht Tängsbodarna fäb.
Ås sn Ladumyren myr Önet torp Zakrisbodarna fäb.
Ås sn Landsomberget berg Önsjön lhtt Åbergsloken lok
Ås sn Landsombodarna terräng Ösa by Åmyrarna myrar
Ås sn Landsomflon sank mark Östersem, se Även Västersem by Åskottån å
Ås sn Landsomtjärnen tjärn Östersem by Åssjön sjö
Ås sn Landsomtjärnen tjärn   Önsjöberget berg
Ås sn Landsomtjärnen tjärn   Önsjöbäcken bäck
Ås sn Lillbäcken bäck   Önsjöflon flo
Ås sn Lienflon sank mark   Önsjön sjö
Ås sn Lilltjärnen tjärn   Önsjön sjö
Ås sn Ljösa sjön sjö    
Ås sn Lortviken myr    
Ås sn »Lunneåkren» slåtteräng /Se    
Ås sn Långan å    
Ås sn Långmyren myr    
Ås sn Mellansjölandet skogsområde    
Ås sn Meåsbäcken bäck    
Ås sn Meåsen odling    
Ås sn Myrtaget sank mark    
Ås socken Mätteberget berg    
Ås sn /Se Nifsåsen höjd    
Ås sn /Se Nifsåsskogen skog    
Ås sn /Se Nybäck terräng    
Ås sn /Se Nygrenshägnen skogsmark    
Ås sn /Se *Näsforsen fors    
Ås sn /Se Nästmyren myr    
Ås sn /Se Ockern, se Åkersjön sjö    
Ås socken /Se Ockorn, se Åkersjön sjö    
Ås sn /Se ?Ofredsslätten slätt /Se    
Ås sn /Se Ol-Ersbodarna terräng    
Ås sn /Se Onsjöån biflöde till Kläppsjöån /Se    
*Asgått, se Åskott Saknas Persudden udde    
?Backen by Peudden udde    
Backen by? Peudden udde    
Backen by Piprörmyren myr    
?Backen by *Pipkällan källa /Se    
?Backen by Rismyren myr    
Backen by *Riysiöön sjö    
Backen by Rödflon myr    
Backen by /Se Sakrisbodarna f.d. odling    
?Backen by Salbergsholmen holme    
?Backen by Samuelhägnen odling    
?Backen by Sandbäcken bäck    
Backen by *Sandholmen gränsmärke    
Backen by Sandholmen skogsområde    
Backen by Sandnäset näs    
Backen by Semsta terräng    
Backen by Semstabäcken bäck    
Backen by Semsån å    
Backen by Semsån å    
Backen by Semsån å    
Backen by Semsåviken vik    
Backen by Sergels torg skogsområde    
Backen by *Silje löten Saknas    
Backen by Sjöbergsviken vik    
?Backen by Sjömyren myr    
Backen by *Skrapakällan källa    
Backen by *Skrapakällan källa    
Backen by /Se Slåttbrännan terräng    
Birka folkhögskola Slåttstugubacken terräng    
Byn by Stegelgrinden grind    
Byn by »Stegelgrinna» grind /Se    
Byn by *Stegestubben gränsmärke    
Byn by *Stockbrunn källa    
Byn by Storbäcken bäck    
Byn by Stordiket bäck    
Byn by Storflon sank mark    
Byn by Storholmen skogsparti    
Byn ?by Stormyrbäcken bäck    
Byn by Stormyrbäcken bäck    
Byn by Stormyren myr    
?Byn by Stormyren myr    
?Byn by Stormyren myr    
Byn by Stormyren myr    
Byn by Strupforsen fors    
Byn by »Sunneråkren» slåtteräng /Se    
Byn ?by *Svinsved Saknas    
?Byn by Sågbäcken bäck    
Byn by Sånghusvallen odling    
Byn by Tiernesiön, se Önsjön sjö    
Byn by Tossiön, se Tyssjöarna sjö    
Byn by Trättgärdesbäcken bäck    
Byn by Tysjöarna sjöar    
Byn by /Se Tyssjöarna sjöar    
Dille by Tyssjöarna sjöar    
Dille by Tyssjöarna sjöar    
Dille by Tysjöarna sjöar    
Dille by Tysjöarna sjöar /Se    
Dille by Tängmanänget skogsområde    
Dille by Tössiön, se Tyssjöarna sjöar    
Dille by *Vangårdslägden Saknas    
Dille by Vellamsmon gränsmärke    
Dille by Åbergsloken tjärn    
Dille by Åkersjön sjö    
Dille by Åkersjön sjö    
Dille by Åmyrarna myr    
Dille by Åsarna höjder    
Dille by Åsforssen, se Strupforsen Saknas    
Dille by /Se *Åskotjärnen sjö    
Dille by Åskottån å    
Dille by /Se Åskottån å    
Dille by /Se Åskottån å    
Dille by /Se Åskottån å    
Dille by /Se Åskottån å /Se    
Dille by /Se Åssjön del av Storsjön    
Dille by /Se Åssjön sjö    
Dille by /Se Åstamyren myr    
Docköga Saknas /Se *Ödsforssen Saknas    
Dockögat(?!) gd /Se Öjtmyren myr    
*Duxås »ödisgotz» Önsjöberget berg    
Duxåss ödesgods /Se Önsjöbäcken bäck    
*Dwghx ødhedit,-ødith gd /Se Önsjöflon sank mark    
Dugsödet gd Önsjön sjö    
*Duxødh Saknas Önsjön sjö    
»Dwghx ødith» gd /Se (?)Önsjön sjö    
Dwghx ödhit gd /Se (?)Önsjön sjö    
Eginsjö Saknas (?)Önsjön sjö    
*Enesiön, se Önsjön Saknas Önsjön sjö    
Granbo by Önsjön sjö    
Granbo by Önsjön sjö (o. gdr) /Se    
Granbo by Önsjön sjö (o. gdr) /Se    
Granbo by Ösatjärnarna tjärnar    
Granbo by *Öster i lägdarna ägomark(?)    
Granbo by *Österlägdarna ägomark    
Granbo by      
Granbo by      
Granbo by      
Granbo by      
Granbo by      
Granbo by      
Granbo by      
Granbo by      
Granbo by      
Granbo by      
Granbo by      
Granbo by      
Granbo by /Se      
*Grenbåd, se Granbo by      
*Gräfte ödesböle      
Gärde ?by      
Gärde by      
?Gärde by      
?Gärde by      
?Gärde by      
(?)Gärde by      
(?)Gärde by      
Gärde by      
Gärde by /Se      
*Halskaff, se Hållskaven by      
*Halslage, se Hållskaven by      
Halåsen by      
Halåsen by      
Halåsen by      
Halåsen by      
Halåsen by      
Halåsen by /Se      
hardskagh, se Hållskaven by      
hardskagæ, se Hållskaven by      
harskawn, se Hållskaven by      
*Hemingxlegdæ förr gd      
Hemingslegden Saknas      
Hemmingslägden ödesböle /Se      
*Hogsta, se Högstalägden gårdar      
*Holbaken, se Hållbacken »ödisgotz»      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov by      
Hov gd      
Hov by /Se      
Hov by /Se      
Hov by o. prästgd /Se      
Hov by /Se      
Hov by /Se      
Hov by /Se      
Hov by /Se      
Hållskaven, se Hårdskagen by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
?Hållskafven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven sn      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by      
Hållskaven by /Se      
Hårdskagen by /Se      
Hållskaven by /Se      
Högstalägden gårdar      
Högstalägden gårdar      
?Höljehuset försvunnet namn på byggnad      
*Höljehuset utdött namn på byggnad      
*Kalböle »ödisgotz»      
*Kanckebacke, se Kånkbacken by      
Kattstrupforsen gd:ar /Se      
Kånklebacken by      
Kånkbacken by      
Kånkbacken by      
Kånkbacken by      
Kånkbacken by      
Kånkbacken by      
Kånkbacken by      
Kånkbacken by      
Kånkbacken by      
Kånkbacken by /Se      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
?Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by?      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by      
Kännåsen by /Se      
Kännåsen by /Se      
Lagmansgården gd /Se      
(?)Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by?      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
Landsom by      
?Landsom by      
Landsom by /Se      
Landsom by /Se      
Landsom by /Se      
Landsom by /Se      
*Larfsum, se Landsom by      
*Lendzum, se Landsom by      
Lien by      
?Lien by      
?Lien by      
Lien by      
?Lien by /Se      
Lien by      
Lien by /Se      
Lien by /Se      
*Lilzleåun ödesgods      
*Lilzleåun ödesgods      
Myrdalen Saknas      
Nifsåsen beb.      
Nifsåsen fäb.      
Nifsåsen fäbodar      
Nifsåsen fäb.      
Nifsåsen fäbodar      
Nifsåsen fäb.      
Nifsåsen fäb.      
Nifsåsen bebyggelse      
Nifsåsen, Väster- o. Öster- ?gdr      
Nifsåsen by      
Nifsåsen bebn, f.d. /Se      
Nivsåsen by /Se      
Nifsåsen fäb.      
Prästbordet komm. bost. /Se      
*Rättgierdhe, se Trättgärde by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by?      
Rösta by?      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by?      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
?Rösta by      
Rösta by?      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by      
Rösta by /Se      
Rösta by /Se      
*Saurbyn, se Sörbyn by      
Sem by /Se      
Sem by      
Sem by      
Sem by(ar)      
Säm by      
Sån by      
Sem by      
Säm by      
Sem by      
Sem by(ar)      
Säm by      
Sem by(ar)      
Säm by      
Sem by(ar)      
Sem by      
Sem by(ar)      
Sem by      
Sem byar      
Sem by(ar)      
Sem by(ar)      
Sem by(ar)      
Sem by(ar)      
Sem by(ar)      
Sem by(ar)      
Sem by(ar)      
Sem by(ar)      
Sem by(ar)      
Sem byar      
Sem by(ar)      
Sem by(ar)      
Sem by /Se      
Säm by /Se      
Sem by      
Säm by /Se      
Säm by /Se      
Säm by /Se      
Seym, se Säm by      
siem, se Sem by(ar)      
*Storåun ödesgods      
*Storåun ödesgods      
Sörbyn by      
Sörbyn by      
Sörbyn by      
Sörbyn by      
Sörbyn by      
Sörbyn by      
Sörbyn by      
Sörbyn by      
Sörbyn by      
Sörbyn by /Se      
ternas, se Kännåsen by      
*Tienneråss, se Kännåsen by      
Tjärnåsen by      
Torsta by      
Torsta by      
Torsta by      
?Torsta by      
Torsta by      
Torsta by      
Torsta by      
Torsta by      
Torsta by      
Torsta by      
Torsta by      
Torsta by /Se      
Torsta by /Se      
Tårsta by /Se      
*Trackegård, se Trättgärde by      
Trätgärde by      
Trätgärde by      
Trätgärde by      
Trätgärde by      
Trätgärde by      
Trätgärde by      
Trätgärde by      
Trättgärde by      
Trätgärde by      
Trättgärde by      
Trättgärde by      
Trätgärde by      
Trätgärde by      
Trättgärde by      
Trättgärde by      
Trätgärde by      
Trätgärde by      
Trätgärde by      
Trättgärde by      
Trättgärde by      
Trättgärde by      
Trättgärde by      
Trättgärde by      
Trättgärde by      
Trättgärde by      
Trättgärde by      
Trättgärde by      
Trättgärde by /Se      
Trättgärde by /Se      
Trättgärde by /Se      
Trättgärde by /Se      
Trättgärde by /Se      
Trättgärde by /Se      
Trättgärde by /Se      
Trättgärde by /Se      
Trättgärde by /Se      
Trättgärde by /Se      
tyernas, se Kännåsen by      
Täng by      
Täng by?      
Täng by      
Täng by      
Täng by      
Täng by      
Täng by      
Täng by      
Täng by      
Täng by      
Täng by      
Täng by      
Täng by      
Täng by /Se      
Täng by /Se      
*Törffuestad, se Torsta by      
*Undrom Saknas      
*Västergården gd      
*Västergården gård      
Västernifsåsen, se Nifsåsen by      
Väster- o. Östersem byar      
Väster- o. Östersem byar      
Väster- o. Östersem byar      
Väster- o. Östersem byar      
Väster- o. Östersem byar      
Väster- o. Östersem byar      
Väster- o. Östersem byar      
Väster- o. Östersem byar      
Västersem by      
Västersem by      
Västersem gdr      
Västersem by /Se      
Västersem gd:ar /Se      
Västersem bebyggelse /Se      
Ås sn      
Ås by      
Ås by      
*Åsen Saknas      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by?      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by      
Åskott by /Se      
Åskott by /Se      
Åskott by /Se      
Åskott by /Se      
Åskott by /Se      
Åune Saknas /Se      
Älven Saknas /Se      
*Ängsiö Saknas      
?Önet gd      
Öned torp      
Önsjön bebyggelse      
Önsjön bebyggelse      
Önsjön bebyggelse      
Önsjön bebyggelse      
Önsjön gdr      
Önsjön bebyggelse      
Önsjön bebyggelse      
?Ösa by      
?Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by?      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by?      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
(?)Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
?Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by      
Ösa by /Se      
Ösa by /Se      
Ösa by /Se      
Ösa by /Se      
Ösa by /Se      
Ösa by /Se      
Ösa by /Se      
Ösa by /Se      
Ösa gd /Se      
Ösa by /Se      
Ösa by /Se      
*Östergården gård      
*Östernifsåsen nu okänt »ödisgotz»      
Östersem by /Se      
Östersem gd:ar /Se      
Östersem by /Se      
*Östra gården Saknas      

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.