ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mörsils socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Samiska ortnamn i Mörsils socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 361 Naturnamn : 619 Bebyggelsenamn : 180 Naturnamn : 442
Mörsil sn Aftonstjärnen tjärn Mörsils sn sn Aftonstjärnen tjärn
Mörsil sn Anddrolet myr Mörsil sn Axmyren myr
Mörsill sn Arbmansviken vik Mörsil Saknas Baksjöbäcken bäck
Mörsil sn Axmyren myr Mörsil sn Baksjön sjö
Mörsil socken Backsiön, se Baksjön sjö Andersböle fäb. Baksjön sjö
Mörsil sn /Se Backsiön, se Baksjön Saknas Andersböle by Bergmyren myr
Mörsil sn Backsjön, se Sällsjön sjö Anders-Jönstorpet torp Bergstaden f.d. landstad
Mörsil sn Baksjön sjö Backen gård Bergtjärnen tjärn
Mörsil sn Baksjön sjö Backen prästgård Bergtjärnen tjärn
Mörsil sn Baksjön sjö Backen hmd Bergtjärnen tjärn
Mörsil sn Baksjön sjö Backvallen fäb. Birka slått
Mörsil sn Baksjön sjö Backvallen fäb. Bjällkobetarna äng
Mörsil sn Baksjönäset strandområde Björkänget avs. Bjännbäcken bäck
Mörsil sn Bastumyren myr Blästersved avs. Bjännudden udde
Mörsill sn Bergmyren myr Bottnen avss. Björn-, Se äv. Bjänn- Saknas
Mörsil sn Bergstadudden udde Brinkeboda gård Björnberget berg
Mörsil sn Bergtjärnbäcken bäck Brännan öde torp Björnberget berg
Mörsil sn Bergtjärnbäcken bäck Bränntorpet torp Björndalbäcken bäck
Mörsil sn Bergtjärnen tjärn Brännvallen hmd Björndrolet sankmark
Mörsil sn Bergtjärnen tjärn Bye by Björnflon flo
Mörsil sn Bertelshöjden höjd Bye by Björnmyrbäcken bäck
Mörsil sn Birkamyren myr Byesågen, se Frisktorpen avss. Björnmyren myr
Mörsil sn Björnberget berg Byevallen fäb. Björviken vik
Mörsil sn Björndrolet myr Byevallen fäb. Blektjärnberget berg
Mörsill sn Björnflon sank mark Bymans torp Blektjärnberget berg
Mörsil sn Björnhammaren terräng Bysågen torp Blecktjärnberget berg
Mörsil sn Björnholmen myrholme Byvallen fäb. Blektjärnbäcken bäck
Mörsil sn Björnmyren myr Dalen f.d. gård Blecktjärnbäcken bäck
Mörsil sn Björviken vik Dalen f.d. gård Blektjärnen tjärn
Mörsil sn Björviksberget berg Dalen f.d. gård Blecktjärnen tjärn
Mörsil sn Blecktjärnberget berg Dalgård apotek Blek(tjärn)viken vik
Mörsil sn Blecktjärnbäcken bäck Elvågsviken hmd Blodbäcken bäck
Mörsil sn Blecktjärnen tjärn Fabacken öde torp Blomstertjärnen tjärn
Mörsil sn Bleckviken vik Fennisvallen, se Fänisvallen avs. o. fäb. Blomstertjärnen tjärn
Mörsil sn *Bleckås Skogen skogsområde Fennisvallen, se Fänisvalien och Ringens fäb. Bläcktj., Se Blecktjärnen. tjärn
Mörsil sn *Bleckåsens skog skogsområde Fjöstorpet torp Bläcktjärnen,Se Blektjärnen! tjärn
Mörsil sn Blektjärnberget berg /Se Fredrikstorpet torp Blästerviken vik
Mörsil sn Blodbäcken bäck Frisktorpen avss. Bockskinnflon, Lilla myr
Mörsil sn Blodbäcken bäck Frisktorpen torp Bockskinnflon, Stora myr
Mörsil sn Blodbäcken bäck /Se Frisktorpet avs. Bockskinnflon, Stora myr
Mörsil sn Blodbäckflon sankmark Frisktorpet, Nedre torp Bockskinnflon floar
Mörsil sn Blomsterdrolet myr Frisktorpet, Övre torp Boddrolet sankmark
Mörsil sn Blomstertjärnbäcken bäck Furuhill lht Bodmyren myr
Mörsil sn Blomstertjärnen tjärn Fänisvallen avs. o. fäb. Bodmyrflon myr
Mörsil sn Bläcktjärn tjärn /Se Fänisvallen fäb. Bodtjärnbäcken, Se Högbäcken! bäck
Mörsil sn Blästerviken vik Grafftorpet torp Bodtjärnen tjärn
Mörsil sn Blästerviken vik /Se Greksgårdarna gårdar Bodviken vik
Mörsil sn Bodmyren myr Gärdemans gård Bomsvängen vägkrök
Mörsil sn Bodmyrflon myr Gärdemans f.d. fäb. Bottnarna del av sjön Håckren
Mörsil sn Bodtjärnen tjärn Görangården gård Bottnen vik
Mörsil sn Bodviken vik Görnvallen fäb. Briken f.d. slåttänga
Mörsil sn Bottenviken vik Hallgården gd Brudbäcken bäck
Mörsil sn Brudbäcken bäck Haravallen f.d. fäb. Brytet odling
Mörsil sn Brytet odling Haravallen f.d. fäb. Brödtjärnen tjärn
Mörsil sn Brytet odling Havstoarna ödesböle Brödtjärnen tjärn
Mörsil sn Brödtjärnen tjärn Herrgården f.d. gård Byedolpen tjärn
Mörsil sn Brömsmyren myr Håckren kronopark Byeflon flo
Mörsil sn Byedolpen tjärn Håckren gdar Byeshön höjd
Mörsil sn Byeflon myr Hålvallen fäb. Byflon myr
Mörsil sn /Se *Byeåkern åker Hålvallen fäb. Bygatan landsväg
Mörsil socken /Se Bäckdrolbäcken bäck Häggvallen fäb. Byvik plats vid Kvarntjärnen
Mörsil socken Bäckmyren myr Häggvallen fäb. Bäckarna slåttermark
Mörsil sn /Se Bäckmyrviken vik Härböle ödesböle Bäckdrolbäcken bäck
Mörsil sn /Se Bäckänget terräng Härböle ödesböle Bäckdrolet myr
Mörsil sn Bäverbäcken bäck Högen by Bäckmyren myr
Mörsil Saknas /Se Bäverflon myr Högvallen fäb. Bäverbäcken bäck
Mörsil Saknas /Se Bävermyren myr Hövallen f.d. fäb. Bäverflon flo
Mörsil Saknas /Se Bölesbäcken bäck Hövallen f.d. fäb. Bölesbäcken bäck
Mörsil sn /Se Bölesflon sankmark Joeltorpet torp Djupmyrbäcken bäck
Mörsil sn /Se Dammviken vik Klukshåckern fäb. Djupmyren myr
Mörsil sn Diupsiöö, se Djupsjön, Norra o. Södra sjö Klukshåckren f.d. fäb. Djupnäset näs
Mörsil sn /Se Djupdalsbäcken bäck Kransgården gård Djupnäset udde
Mörsil samh. o. sn. /Se Djupmyren myr Kullarna torp Djupsjön, N., S., Se Nörder o. Sönner-Djupsjön. sjöar
Mörsil sn /Se *Djupsjö avradsland avradsland Kvarntorpet torp Djupsjön sjöar
Mörsil sn /Se *Djupsjö avradsland avradsland Lars-Erstorpet avs. Drangelfallen vattenfall
Mörsil sn /Se Djupsjöbergen höjder /Se Lindgrens gård Dranglarna slåttermyrar
Mörsil sn /Se Djupsjöfallet vattenfall? Litsänget hmd Edsmyrarna myrar
Mörsil sn /Se Djupsjön sjö Litsänget hpl Ejderudden udde
Mörsil sn /Se Djupsjön, Norra o. Södra sjöar Långnäset lht Elvågsviken vik
Mörsil sn /Se Djupsjön, Norra o. Södra sjöar Lägerboda torp Elvågs(vik)holmarna holmar
Mörsil sn /Se Djupsjön, Norra o. Södra sjöar Lägerboda torp Elvåken vak
Mörsil sn /Se Djupsjön, Norra o. Södra sjöar Lägret idrottsplats Fasa(r)myren myr
Mörsil sn /Se Djupsjön, Norra och Södra sjöar Moarna hmd o. lhtt Fiskhusberget berg
Mörsil sn /Se Djupsjön, Södra sjö Myckelgård by Fiskhusberget berg
Mörsil sn /Se Djupsjön Saknas Myckelgård by Fiskhusbäcken bäck
Mörsil sn /Se Djupsjön, Norra o. Södra sjöar Myckelgårdshåckern fäb. Fiskhusbäcken bäck
Mörsil tg Djupsjön, N. o. S. sjöar /Se Myckelgårdshåckren fäb. Fjällviken vik
*Acke Saknas Djupsjön sjöar Myckelgårdshåckren f.d. fäb. Fjällviken vik
Andersböle fäbod Djupsjön, se Nörder - Djupsjön sjö Myckelgårdsvallen, se Gärdemans gård Fjällvik(s)udden udde
Andersböle torp /Se Djupsjön, se Sönner - Djupsjön sjö Myckelgårdsvallen, se Gärdemans f.d. fäb. Flakaflon flo
Asar gd /Se Dolpen tjärn Nils-Jonstorpet torp Flobäcken bäck
Bixovallen fäbod Dolpen tjärn Nils-Nilsvallen f.d. fäb. Fognerflon myr
Bye by Dolpmyren myr Nybyn bebyggelse Friskviken vik
Bye by Dragedet ed Nygård hmd Friskviken vik
Bye by Drangelfallet vattenfall Nytorp bebyggelse Fäbodtjärnen, Se Bodtjärnen! tjärn
?Bye by dyoposior asen gränsmärke /Se Nyvallen, se Spjätten fäb. Gesten sjö
Bye by eo»hes myr gränsmärke /Se Nyvallen fäb., Spjätten fäb. Gesten sjö
?Bye by *Edhesmyr Saknas /Se Näset torp Gesten sjö
(?)Bye by Edsmyren myr Ocke, Övre, se Öfverocke by Gesten sjö
Bye by? *Edsmyren myr Ockehåckren fäb. Gesten sjö
Bye by Edsmyren myr Ockehåckren fäb. Gestfallet fall
Bye by Edstjärnen tjärn Ockevallen, se Ockehåckren fäb. Gestfallet fall
(?)Bye by Ejderudden udde Ockevallen fäb., se Ockehåckren f.d. fäb. Gestströmmen ström
Bye by Elvågsholmarna Saknas Oppgården gd Gisteråbottnen vik
Bye by Engnersodlingen odling Per-Olsgården gård Gisteråholmen holme
Bye by Envågsholmar öar Pettervallen fäb. Gisterån å
Bye by Fasanberget berg Prilisiken f.d. fäb. Gisterån å
Bye by Fiskdammen del av Kåckrenmagasinet Raböle ödesböle Gisteråviken vik
?Bye by Fiskhusberget berg Ringens fäb. Glyttan drol
?Bye by Fiskhusbäcken bäck Ringsta ödesböle Goda Hoppsudden udde
Bye by Fiskhusbäcken bäck Ris hmd Gravamyren myr
?Bye by Fjällviken vik Ris by Grötfäten äng
Bye by Flakaflon myr Rissenvallen fäb. Gumsmyren myr
Bye by Flemtjärnen tjärn Råtorpen torp Gunborgflon flo
Bye by Flobäcken bäck Röjningen torp Gunnarbäcken bäck
Bye by Foabäcken bäck Semlan hmd Gunnarsbäcken bäck
Bye by Fognerflon myr Själderbodarna f.d. fäbod Gångsflon flo
Bye by Fognerflon sankmark Själderviken torp Gällingmyrarna myrar
Bye by Friskviken vik Sjötorpet avs. Gällingmyren myrar
Bye by Gammalvallen f.d. fäb. Sjövallen f.d. fäb., nu gård Gällingmyrtjärnarna tjärnar
Bye by Gastsiön, se Gesten sjö Smalbacken torp Görnbäcken bäck
Bye by Gesten sjö Smeds gård Hammarvallsrun höjd
Bye by Gesten sjö Smeds gård Hammarvallsrun höjd
Bye by Gesten sjö Smååsarna avs. o torp Haradrolet myr
Bye by Gesten sjö Spjätten fäb. Haramyren myr
Bye by Gesten sjö Spjätten fäb. Haravallsbäcken bäck
Bye by Gesten sjö Spjätten fäb. Haravallsflon myr
Bye by Gesten del av Kåckrenmagasinet Spjätten fäb. Harstobäcken bäckar
?Bye by /Se Gesten sjö /Se Stomkärr, se Ståmskälen ödesböle o. fäb. Havstoholmen holme
?Bye by /Se Gestsiön, se Gesten sjö Stormtorpet öde torp Havstosanden udde
?Bye by /Se Gestsjäldren vatten /Se Strand bebyggelse Hemtjärnen tjärn
Bye by /Se Getryggberget berg Stranden hmd Hemtjärnen tjärn
Edsås Saknas Giestn Lacus, se Gesten sjö Strandgården hpl Henrikholmen, Se Pärholmen! holme
Fagrasvid fäb. /Se Gisteråholmen holme Strömsvik torp Hottögsrun, Se äv. Hammarvalsrun. höjd
Gräfte gd:ar /Se Gisterån å Strömsnäs lht Hottö(gs)strömmen strömm
Halabacken by /Se Gisterån å Strömvallen fäb. Hottöströmmen ström
Hävstoarna ödesböle /Se Gisterån å Strömvallen f.d. fäb. Hovden strömhuvud
*Heggen, se Äggen Saknas Gisteråviken vik Ståmskälen ödesböle o. fäb. Hovdet udde
*Howghen Saknas Gladtäkten odling Ståmskälen ödesböle o fäb. Hovdet udde
Högen by Gottfridvallen terräng Störrisbrännan ödesböle Hunden slått
Högen by Grantoppen berg /Se Sved avs. Husnäsudden udde
?Högen by Gravamyrtjärnen tjärn Sved torp Hyttan plats
Högen by /Se Gräsmyren myr Svenssonskojan avverkningsplats Håckerfallet fall
Högen gd /Se Grönudden udde Sågen, se Frisktorpen avss. Håckern sjö
»Quiste» okänd gård Grötmyrbäcken bäck Sällsjö by Håckern sjö
Lillviken gd /Se Grötmyrbäcken bäck Sällsjö by Håckern sjö
*Låckeböle »ödisgotz» Grötmyren myr Sällsjö by Håckern sjö
Myckelgård by Gulmyren myr Sällsjöbodarna fäb. Håckern, Lilla sjö
Myckelgård by Gunnarsbäcken bäck Sällsjöbodarna, se Backvallen fäb. Håckernäset näs
Myckelgård by Gångsflon sank mark Tjärntorpet avs. Håckerströmmen ström
Myckelgård by Gällingmyrflon sank mark Tjärntorpet torp Håckerströmmen å
Myckelgård by Gällingmyrtjärnen tjärn Toppen fäb. Håckerströmmen å
Myckelgård by? *Gästerns avradsland avradsland Toppen bebyggelse Håckren sjö
Myckelgård by *Gästerns avradsland avradsland Toppen fäb. Håckern sjö
Myckelgård by Hacker-n, se Håckren sjö Toppvallen fäb. Håckren sjö
Myckelgård by *Hackersjö avradsland avradsland Toristorpet torp Håckren sjö
Myckelgård by nafarasen gränsmärke (skogstrakt) /Se Töver avss. Håckren sjö
Myckelgård by Hafarasen ås /Se Udden f.d. fäb. Håckren sjö
Myckelgård by? Hafstosand, se Havstosanden sandudde Uppgården f.d. gård Håckren sjö
Myckelgård by Karadrolet sankmark Uppland by Håckren sjö
Myckelgård by Haravallen f.d. fäb. Uppland by Hålvallsflon myr
Myckelgård by Haravallsbäcken bäck Uppland by Hålvallsmyrarna myrar
Myckelgård by Haravallsflon myr Uppland, Östra, se Österuppland by Häggstaden äng
Myckelgård by hardkcetill gränsmärke /Se Uppland, se Litsänget rälsbusshpl. Hällberget berg
Myckelgård by Havstoarna odling Upplands-Nyvallen fäb. Hällbrännan bränna
Myckelgård by Havstoholmen holme Utgården f.d. gård Härbärgsmyren myr
Myckelgård by Havstoholmen holme Vålåsen f.d. fäb. Härfäten äng
Myckelgård by Havstoholmen holme /Se Åbergstorpet torp Hästbäcken bäck
Myckelgård by Havstosanden sandudde Ågången ödesböle Hästhagarna skogsmark
Myckelgård by Havstosanden udde Ånäset lhtt Högbäcken bäck
Myckelgård by Havstosanden udde /Se Åsan gdr Högrenen f.d. odling
Myckelgård by /Se Hochren, se Håckren sjö Åsarna hmd Högmyrarna myrar
Myckelgård by /Se Honoluluflon sankmark Åsen, se Smååsarna avss. o. torp Hön höjd
Mörsil kyrkby Hottögsfjället berg /Se ?Äggen by Hön höjd
Mörsil kyrkby Hottögsrun berg Äggen by Höröjningarna slåttermark
Nybyn by /Se Hottögsrun berg Äggfors träslip o. kraftstation Jantemyren myr
Näset t /Se Hottögsrun höjd Älfvågsviken, se Elvågsviken hmd Joelberget berg
?Ocke by Hottögsrun höjd /Se Öfverocke by Johannesro lund(?)
?Ocke by Hottögsströmmen å /Se Öfverocke by Jungfrumyren myr
Ocke Saknas Huckern åmynning /Se Österuppland by Järvdalen dal
Ocke el. Överocke by Huckren skogstrakt /Se   Järvdalen dalgång
Ocke (Överocke) by Husnäsflon sankmark   Järvdalsbäcken bäck
Okke by Håckermyren myr   Järvdalsbäcken bäck
Ocke by Håckern sjö   Kap Horn udde
Ocke by Håckersiön, se Håckren sjö   Kattdolpen tjärn
?Ocke by Håckersiön, se Håkern sjö   Killholmen holme
Ocke by /Se *Håckersjö avradsland avradsland   Klingerfäten strandslått
Ocke, se Överocke by /Se Håckersjön sjö /Se   Kluksviken vik
Ocke by /Se Håckerströmmen, se Storbodströmmen å   Knäsholmen holme
Ocke by /Se Håckerströmmen å   Kojviken vik
*Offreocke, se Överocke Saknas Håckerströmmen vattendrag /Se   Kolbodtjärnberget berg
*Opland = Uppland, Väster by Håckerströmmen å /Se   Kolbodtjärnen tjärn
*Opland, se Uppland Saknas Håckerströmmen ström /Se   Kolbodtjärnen tjärn
Opland, se Uppland by Håckervägsmyren myr   Korsbäckmyren myr
Prästbordet khbost. /Se *Håckeråsen berg, gränsmärke /Se   Korsmyrarna myrar
Prästbordet komm.bost. /Se *Håckeråsen berg, gränsmärke   Korsmyrarna myrar
Prästbordet komm.bost. /Se *Håckeråsen berg, gränsmärke   Kotjärnen tjärn
Ris gård Håckeråsen (Huckeråsen) skogstrakt /Se   Kroktjärnen tjärn
Ris gdr Håckren sjö   Kroktjärnen tjärn
Ris gårdar Håckren sjö   Kungsbacken vägbacke
Ris ödesböle Håckren sjö   Kvarnbäcken bäck
Ris gd /Se Håckren sjö   Kvarnbäcken bäck
Risar Saknas /Se Håckren sjö   Kvarnbäcken, Se Sågbäcken! bäck
Selsö, se Sällsjö by Håckren sjö   Kvarnmyren myr
(?)Semlan by Håckren sjö /Se   Kvarntjärnbäcken bäck
Semlan hmd. Håckren avradsland /Se   Kvarntjärnen tjärn
*Silsiö, se Sällsjö Saknas Håckren sjö /Se   Kvarntjärnen tjärn
[Smysskæl] Saknas Håckrendammet dammanläggning?   Kyrkmyren myr
*Smysskäl, möjl. - Stomskälen fäbodar Håckrenmagasinet sjö   Käringberget berg
*Smysskæl Saknas Håckrenmagasinet sjö   Lappstigen stig
Smysskæl Saknas /Se Håckrenmagasinet vattensamling   Lidmellen odling
Stomskälen fäb. /Se Håkern sjö   Lillberget berg
Stomskälen fäb. Håkern sjö   Lillholmen holme
Stomskälen fäb. Hålmyren myr   Lillholmen holme
Stomskälen fäbodar Hålvallen terräng   Lillholmen holme
Stomskälen ödesböle och fäbod. Hålvallsflon sankmark   Lillholmen holme
Stommskälen, se Ståmskälen ödesböle o fäb. *Hårdkitteln strömvirvel   Lillholmen holme
Stomskälen fäbod /Se *Hårdkitteln strömvirvel   Lillkvarntjärnen tjärn
Stomskälen fäb. /Se *Hårdkitteln strömvirvel   Lillnäset näs
Strand gd /Se Hårdkittel gränsmärke /Se   Lillströmmen ström
Ståmskälen ödesböle o fäb. Hällberget berg /Se   Lillströmmen ström
»Sylsiö», se Sällsjö by Häggrubban terräng   Lillån å
Sällsjö by? Hällan terräng   Lill-Älgbergstjärnen tjärn
Sällsjö by Hällbrännan skogsområde   Lillänget äng
Sällsjö by Hällbrännorna brännor /Se   Linflåtoviken vik
?Sällsjö by Hängmyren myr   Linviken vik
Sällsjö by Härböle ödesböle   Listerån, Se Gisterån! å
Sällsjö by Hästhuvudflon myr   Listerån, Se Gisterån. å
Sällsjö by Högbäcken bäck   Liten sjö
Sällsjö by Högbäcksmyren myr   Liten sjö
Sällsjö by Högrenen terräng   Litströmsudden, se Husnäsudden udde
Sällsjö by Högtorpet f.d. torp   Luggebackarna sluttning
Sällsjö by Hökberget berg   Luggesjön sjö
Sällsjö by Hövallen f.d. fäb.   Luggesjön sjö
Sällsjö by Indalsälven älv   Luggeån å
Sällsjö by Indalsälven älv   Luggeån å
Sällsjö by Indalsälven älv   Långfäten strandslått
Sällsjö by Indalsälven älv   Långfäten strandängar
Sellssiöö by /Se Jantemyren myr   Långholmen holme
Sällsjö by /Se Jensmyrdalen dal   Långholmen holme
Sällsjö by /Se Jensmyren myr   Långmyren myr
Sällsjö by /Se Joelberget berg   Långmyren myr
Söder Myckelgård gn Johannesro lund?   Långmyren myr
Toppen t /Se Jonasloken vattensamling   Långnäset näs
Undereggen, se Äggen by Jonsrönningen, se Nils-Jonsrönningen sankmark   Långnäset näs
Uppland by Järvdalsbäcken bäck   Långnäset näs
Uppland by Jörnvallen terräng   Långnäset udde
Uppland by Kalkmyren myr   Långtjärnen tjärn
Uppland by Karitorpet terräng   Långtjärnen tjärn
Uppland by Karl-Evenstjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
Uppland by Kattdolpen tjärn   Långtjärnen, Se Magnustjärnen! tjärn
Uppland by Kavelbromyren myr   Långudden udde
Uppland by? Kerstinslätten terräng   Långviken vik
Uppland by Kiala terräng   Lägerströmmen ström
Uppland by Klingerholmen ö   Magnustjärnen tjärn
Uppland by Klingerön ö   Magnustjärnen tjärn
Uppland by Klukshåckermyren myr   Mallöpet ström
Uppland by Klukshåckren terräng   Mallöpholmen holme
Uppland by Knäsholmen holme   Mankelviken vik
Uppland by Koflon sank mark   Mankelviksudden udde
Uppland by Koflon myr   Masröjningen odling(?)
Uppland by Kojviken vik   Masröjningsholmen holme
Uppland by Kolbodtjärnberget berg   Masröjningshölen vik
Uppland by Kolbodtjärnbäcken bäck   Mattiskorset slått
Uppland by Kolbodtjärnen tjärn   Mattiskorset vägmöte
Uppland by Korsmyren myr   Mellanfallet vattenfall
Uppland gdr Koltjärnen tjärn   Melltjärnberget berg
Uppland by Kroktjärnen tjärn   Melltjärnen tjärn
Uppland gdr Kullarna höjd   Messmörbacken backe
Uppland by Kungsbacken höjd   Middagsvalen höjd
Uppland by Kvarnbäcken bäck   Midskogsmyren myr
Uppland by *Kvarnholmen holme   Midskogsmyren myr
Uppland by Kvarnmyren myr   Modolparna tjärnar
Uppland by Kvarnmyren myr   Mossobäcken bäck
Uppland by Kvarnmyren myr   Murstenen udde
Uppland by Kvarnsvedbäcken bäck   Myckelgårdsflon flo
Uppland by Kvarntjärn tjärn   Myckelgårdsviken vik
Uppland by Kvarntjärnen tjärn   Myrfäten äng
Uppland by Kvarntjärnen tjärn   Myrydrolet slått
Uppland by Kvarntjärnen tjärn   Mälltjärnberg, Se Melltjärnberget! berg
Uppland by Kvarntjärnen tjärn   Nord-på-Kälen utmark
Uppland by Kvarntjärnen, se Lill-Kvarntjärnen Saknas   Nord på kälen skogstrakt
Uppland by Kvarntjärnen tjärn   Nörder-Djupsjön sjö, krp.
Uppland by Kyrkberget berg   Nörder-Djupsjön sjö, krp.
Uppland by Kyrkberget berg   Ockesjön sjö
Uppland by Kyrkmyren myr   Ockesjön sjö
Uppland by *Kälen skogsområde   Ofredsbacken backe
Uppland by /Se Laddrolet sank mark   Panten lägde
Uppland, Väster- by Lappmyren myr   Paradiset dalgång, krp.
Uppland by /Se Lill-Bockskinnflon myr   Pizarroviken vik
Uppland by /Se Lill-Gällingmyren myr   Prästmyren myr
Uppland by /Se Lillholmen holme   Prästbordsviken vik
*Ytterocke Saknas Lillholmen holme   Prästmyren myr, krp.
Ytter-Ocke by /Se Lillholmen holme   Pärholmen holme
Åcke, se Överocke by Lill-Kvarntjärnen tjärn   Raböle ödesböle
Ågången ödesböle /Se Lill-Melltjärnen tjärn   Rensholmen holme
Åsan gd Lill-Rörtjärnen tjärn   Riskälen skogstrakt
Åsan gd Lill-Stenbäcken bäck   Rismyren myr
[Åsen] Saknas Lillströmmen ström   Risviken vik
Åsan gd Lillån å   Risänget ödesböle
Åsan gd Linviken vik   Rolfsholmen holme
Åsen Saknas Liten sjö   Rolstäkten odling
Åsan gård Liten sjö   Rolfsråken vak
Åsan gd Liten sjö   Run, Se Hammarvallsrun o. Hottögsrun. höjd
Åsan gd /Se Liten sjö   Råkoskaftet Saknas
Åsarna hmd /Se Liten sjö   Råkoskaftet Saknas
Åsarna bebyggelse Liten sjö   Råkoskaftet Saknas
*Åsen »ödisgotz» Liten sjö   Råkoskaftet odling
Äggen by? Liten sjö   Römmen ås
?Äggen by Liten sjö   Römmen ås
Äggen by Liten sjö   Römmen ås
Äggen by Liten del av Indalsälven   Römmen ås
Äggen by Liten sjö   Rörtjärnbäcken bäck
Äggen by? Liten sjö   Rörtjärnbäcken bäck
Äggen by Liten sjö /Se   Samuelsröjningen slått
?Äggen by Liten sjö /Se   Sandtjärnberget berg
Äggen by Liten sjö /Se   Sandtjärnbäcken bäck
Äggen by Lokarna myr   Sandtjärnen tjärn
Äggen by Lortmyren myr   Sandtjärnen tjärn
Äggen by Lottatorpet terräng   Sandtjärnhön höjd
Eggen by Lottaviken terräng   Sandviken vik
Äggen by Luggebacken berg   Sandviken vik
?Äggen by Luggesjön sjö   Sauloken lok
Eggen by Luggesjön sjö   Semlan å
Äggen by Luggesjön sjö   Semmeldalen dal
Äggen by Luggesjön sjö   Semmelåhön höjd
Äggen by Luggeån å   Sjukällbäcken bäck
Eggen by Luggeån å   Själdren utvidgning av spakvatten
Äggen by Luggeån å   Själdren utvidgning av Indalsälven
Äggen by Luggeån å   Själdren åutvidgning
Äggen by Lugåhn, se Luggeån å   Själdren åutvidgning
Äggen by lugåhn, se Luggeån å   Själdren åutvidgning
Äggen by Lugåhn, se Gisterån å   Själdren åutvidgning
Äggen by Sjön Lyten, se Liten sjö   Skalberget berg
Äggen by Långbrännan skogsområde   Skalberget berg
Äggen by Långdolpen tjärn   Skalet dal
Äggen by /Se Långholmen ö   Skalet dalgång
Äggen by /Se Långholmen holme   Skalhön höjd
Äggen by /Se Långholmen holme   Skeldern sel
Äggen by /Se Långmyren myr   Skeldern, Se Själdren. åutvidgning
Äggen by /Se Långmyren myr   Skogfäten strandslått
?Överocke by Långmyråsen ås   Skåddmyran myr
?Överocke by Långnäset udde   Skäftestjärnberget berg
?Överocke by Långnäset udde   Skäftestjärnen tjärn
Överocke by Långnäset udde   Skäftestjärnen tjärn
Överocke by Långtiern, se Luggesjön sjö   Smalabacken sluttning
Överocke by långtierna, se Luggesjön sjö   Småmyrarna myrar
Överocke by Långtjärnbäcken bäck   Smörbyttan tjärn
Överocke by Långtjärnen tjärn   Snödskallarna berg
Överocke by Långtjärnen tjärn   Sotänget äng
Överocke by *Långtjärnen tjärn   Spatan odling
Överocke by Långtjärnen tjärn   Stampholmen holme
Överocke by Långtjärnen tjärn   Stampholmfallet fall
Överocke by Långtjärnen tjärn   Stamsjön sjö
Överocke by /Se Långuddarna uddar   Stamsjön sjö
Överocke by Långviken vik   Stamsjöströmmen ström
Överocke by Långviken vik   Stenbäcken bäck
Överocke by /Se Lägerströmmen vattendrag   Stenbäcken bäck
Överocke by /Se Lövtorpet ägomark   Stensholmen holme
Över-Ocke by /Se Magnus-Ersflon myr   Stoppflon myr
Överocke by /Se Magnustjärnen tjärn   Storberget berg
  Mahllöpe, se Mardlöpet ström   Storberget berg
  Mallæupe, se Marloppet sund   Storbodfallet vattenfall
  Mankelhön höjd   Storbofallet fall
  Masklöpet ström   Storbodströmmen å
  Mardlöpet ström   Storboströmmen ström
  Mardlöpet ström   Storbäcken bäck
  Mardlöpet ström   Storbäcken bäck
  Mardlöpet ström   Storfallet fall
  Mardlöpet ström /Se   Storflon flo
  Mardlöpholmen holme   Storflon flo
  Mariaberget berg   Storflon myr
  Marloppet sund /Se   Storflon flo
  Melltjärnberget berg   Storholmen holme
  Melltjärnen, se Lill-Melltjärnen tjärn   Storholmen holme
  Mittiholmen holme   Storholmen holme
  Mossaflon myr   Storhåckermyren myr
  Mossaflon myr   Stormyren myr
  Mossaflon sank mark   Stormyren myr
  Mossaflon myr   Stornäset näs
  Mossaflon sankmark   Stortjärnen tjärn
  Murstenudden udde   Stortjärnen tjärn
  Myckelgårdsflon myr   Storänget äng
  Myckelgårdsfäten strandområde   Strömdrolbäcken bäck
  Myckelås ås   Strömdrolen slåttermark
  *Mörsils skans f.d. skans   Strömdrolsavan vik(?)
  *Mörsils skans f.d. befästning   Strömmen fors
  *Mörsils skansar f.d. skansar   Stubbfäten strandslått
  *Mössilströmmen ström   Ståmkälsmyren myr
  Mörsils älv, se Indalsälven Saknas   Störrisbrännan ödesböle
  Nederfäten strandområde   Sundet sund
  Nils-Jonsrönningen sankmark   Svartbäcken bäck
  Nord-På-Kälen utmark /Se   Svartforsen fors
  Nykojäsen berg   Svartforsnäset, Se Stornäset! näs
  Nörder-Djupsjön sjö   Svarttjärnen tjärn
  Nörder-Djupsjön sjö   Svarttjärnen tjärn
  *Nösterholmarna holmar   Svarttjärnen tjärn
  Ochkesjön, se Ockesjön sjö   Svarttjärnen tjärn
  Ockesjäldren vatten /Se   Svedtjärnen, Se Magnustjärnen! tjärn
  Ockesjön sjö   Sågbäcken bäck
  Ockesjön sjö   Sågbäcken bäck
  Ockesjön sjö   Sälggrubban sänka
  Ockesjön sjö   Sällsjön sjö
  Ockesjön sjö   Sällsjöviken vik
  Ockesjön sjö   Sönner-Djupsjön sjö
  Ockesjön sjö   Sö på kälen skogstrakt
  Ockesjön sjö   Tarmtjärnen tjärn
  Ockesjön sjö   Tenholmen holme
  Ockesjön sjö   Tjuvhålet trångt ställe i å
  Ockesjön sjö /Se   Tjuvhålet fall
  Ockesjön sjö /Se   Tjuvhålet fall
  Ockesjön sjö /Se   Toppberget berg
  Ocketorpet f.d. torp?   Toppberget berg
  Ockeån, se Ockesjön sjö   Toppberget berg
  Ockeälven, se Ockesjön sjö   Toppberget berg
  Offnebäcken bäck   Toppdolpen tjärn
  Ofredsbacken backe   Toppdolpen tjärn
  Ol-Erstorpet f.d. torp   Toppdolpen tjärn
  Ol-Erstorpet f.d. torp   Topphöjden, Se Toppberget! berg
  Paradistjärnen tjärn   Topphön berg
  Pe-Larsflon myr   Topphön höjd
  Petterhåckren f.d. fäb.?   Topptjärnen tjärn
  Piprörmyren myr   Tuvan holme
  Prilisiken terräng   Tvärisen is
  Prästbordshön, Norra höjd   Tången udde
  Prästbordshön, Södra höjd   Vackerbacken vilplats
  Pärholmarna holmar   Vackerbrännan skogsområde
  Quarnsiön, se Kvarntjärn Saknas   Vågudden udde
  Qvarnkärna, se Kvarntjärnen tjärn   Vägsved skogsbackar
  Remmen, se Römmen sandås   Vägsvedmyren myr
  Rensholmen ö   Vättaberget berg
  Ringmyren myr   Ånäset näs
  Ringsta skogsområde   Åsmyrberget berg
  Risfallen terräng   Åsmyren myr
  Riskälen skogsområde   Äggforsen fors
  Riskälen skogsområde   Älgtjärnen tjärn
  Riskälen utmark /Se   Älgudden udde
  Rismyren myr   Älgudden udde
  Rismyren myr   Älgudden udde
  Rissenvallen terräng   Östbacksfallet vattenfall
  Risviken vik   Östbacksfallet vattenfall
  Risänget ägomark   Östbacksfallet vattenfall
  Rolfsholmen holme    
  Rolfsvaken vak /Se    
  *Rossahälla sten, gränspunkt /Se    
  *Rossahälla sten, gränspunkt    
  *Rossahälla sten, gränspunkt /Se    
  Rossa hællu gränsmärke /Se    
  Rufberg, se Hottögsrun berg    
  Rufberge, se Hottögsrun berg    
  Rulldalsviken vik    
  Run berg /Se    
  Råkoskaftet odling /Se    
  Råckoskaftet odling /Se    
  Råkoskaftet odling /Se    
  Rokoskaftet vägskäl /Se    
  Råkoskaftet odling /Se    
  Rockeskafftet odling /Se    
  Römmen sandås    
  Römmen ås    
  Rönningen odling    
  Rörtjärnbäcken bäck    
  Sagoön ö    
  *Sandgrund grund    
  Sandtjärnberget berg    
  Sandtjärnbäcken bäck    
  Sandtjärndalen dal    
  Sandtjärnen tjärn    
  saxulfsrand gränsmärke /Se    
  Selsiön, se Sällsjön Saknas    
  Selsiön, se Sällsjön sjö    
  *Sembla skog skogsområde    
  *Sembla skogen skogsområde    
  Semlan å    
  Semlan å    
  Semlan å    
  Semlan å    
  Semlan å    
  Semlan å    
  Semla ån, se Semmelån å    
  Semmelån å    
  Semmelån å    
  Semmelån å    
  Sillsiön, se Sällsjön sjö    
  Sillsiön, se Sällsjön sjö    
  Sillsiön, se Sällsjön sjö    
  Sjukällmyren myr    
  Själdren utbuktning    
  Själdren sjö    
  Själdren sjö    
  Själdren utvidgning /Se    
  Själdren sjö /Se    
  Själdren sjö /Se    
  Själdren vattenparti /Se    
  Skalberget berg    
  Skalet dalgång    
  Skinnmyren myr    
  Skäftestjärnberget berg    
  Skäftestjärnen tjärn    
  Skäldern, se Skäldren utbuktning    
  Skäret skär    
  Smalabacken backe    
  Smedstorpet terräng    
  Småmyrarna myr    
  Småmyrflon myr    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Snäll-Gällingmyren myr    
  *Solsjö avradsland avradsland    
  *Solsjö avradsland avradsland    
  Spjutdrolet myr    
  Spjätten terräng    
  Stakadrolet sankmark    
  Stamsjön sjö    
  Stamsjön sjö    
  Stenbrodrolet utdikad myr?    
  Stensholmen ö    
  Storbergdrolet myr    
  Stor-Bockskinnflon myr    
  Storbodströmmen å    
  Storbodströmmen å    
  Storbodströmmen vattendrag    
  Storbäcken bäck    
  Storbäcken bäck    
  Storflon myr    
  Storflon sankmark    
  Storflon sank mark    
  Storholmen udde    
  Stor-Håckerflon myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren, se Upplands-Stormyren myr    
  Stor-Nilshägnen f.d. odling?    
  Storrisbrännan ödesböle    
  Storrisbrännan terräng    
  Stor-Rörtjärnen tjärn    
  Stor-Stenbäcken bäck    
  Storsvängen terräng    
  Stortjärnen tjärn    
  Stor-Älgbergstjärnen tjärn    
  Strömdrolet myr    
  Svartbäcken bäck    
  Svarttjärnbäcken bäck    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svinbäcksmyren myr    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågholmen holme    
  Sällsjön sjö    
  Sällsjön sjö    
  Sällsjön sjö    
  Sällsjön sjö    
  Sällsjön sjö    
  Sällsjön sjö    
  Sällsjön sjö    
  Sällsjön sjö    
  Sällsjön sjö    
  Sällsjön sjö    
  Sällsjön sjö /Se    
  Sällsjösjäldren vatten /Se    
  Sällsjöviken vik    
  Sämla älf, se Semmelån å    
  Söllsiön, se Sällsjön sjö    
  Sönner-Djupsjön sjö    
  Sör-På-Kälen utmark /Se    
  tajsofurubærgh berg /Se    
  Tavlinsbrännan skogsmark    
  Tavlinsflon myr    
  Tjärnströmstorpet f.d. torp    
  Topp berg /Se    
  Toppberget berg /Se    
  Toppberget berg    
  Toppberget berg    
  Toppberget berg    
  Toppberget berg /Se    
  Toppdolpen tjärn    
  Topphön berg o. triangelpunkt    
  Topphön strandmark /Se    
  Toppmyren myr    
  Toppmyren myr    
  Toppsand strandremsa    
  Topptjärnen tjärn    
  Torisåkern f.d. odling?    
  Torvflon myr    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trångberget berg    
  Tvärisen is    
  Tången udde    
  Ulinstorpet odling    
  Upplands-Stormyren myr    
  Valhyddtjärnen tjärn    
  Vallviken vik    
  Vargstugdalen dal    
  Vargstugdalen dal    
  Vennmarksmyren myr    
  Vidjesvedbackarna höjd    
  Vågudden udde    
  Vålåsen ås    
  Väster-Havstobäcken bäck    
  Vättaberget berg    
  Vättaberget berg /Se    
  Åcke siön, se Ockesjön Saknas    
  Åcke siön, se Ockesjön Saknas    
  Ågången ödesböle    
  Åke å, se Ockesjön sjö    
  Ånäsudden udde    
  Åsmyren myr    
  Åstäkten ås    
  Åängena slåttermark    
  Älgberget berg    
  Älgtjärnen tjärn    
  Ällvåksviken vik    
  Öringstorpet f.d. torp?    
  Ösaflon myr    
  Ösaflon sank mark    
  Öster-Havstobäcken bäck    
  Överfäten strandområde    

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.