ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mattmars socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 424 Naturnamn : 410 Bebyggelsenamn : 393 Naturnamn : 819
Mattmar sn? Auretjärnbäcken bäck Mattmars sn sn Abborrtjärnarna tjärnar
Mattmar sn Auretjärnen tjärn Mattmar socken Allmunstigvägen väg
Mattmar sn Backsiön, Se Backsjön sjö Mattmar Saknas Allmunstigen stig
Mattmar sn Backsiön, Se Baksjön Saknas offnarna inbyggarbeteckning Allmunstevägen stig
Mattmar sn Backsjön, Se Sällsjön sjö ytterockarna inbyggarbeteckning Allmunstigvägen stig
Mattmar sn Badaviken vik västbygdarna inbyggarbeteckning Ambjörnsmyren myr
Mattmar sn Baksjöbäcken bäck västbyggarna inbyggarbeteckning Andersskogen tallbacke
Mattmar sn Baksjön sjö östbygdarna inbyggarbeteckning Andholmen holme
Mattmar sn Baksjön sjö östbyggarna inbyggarbeteckning Ankabrännan terräng
Mattmar sn Baksjön sjö Anders-Matts gård Ankastugan odling
Mattmar sn Baksjön sjö Augusttorpet torp Auretjärnen tjärn
Mattmar sn Baksjön sjö Backen gård Backberget terräng
Mattmar sn Bastunäset udde Backen gård Badaviken vik
Mattmar sn Benbrytbacken backe Backen avs. Badaviken vik
Mattmar sn Bengtsgårdstjärnen tjärn Backen, Se Backtorpet. torp Bakmyrtjärnen, se Bäckmyrtjärnrn tjärn
Mattmar sn Bengtsmyren myr Backmans gård Baksjöbäcken bäck
Mattmar sn Bergbodbäcken bäck Backen, Se Hedmans. gård Baksjön sjö
Mattmar sn Bergflon sankmark Backsjöhallen, Se Backsjöhallen! fäb. Baksjön sjö
Mattmar sn Björnudden udde Backtorpet torp Baksvedet terräng
Mattmar sn Blektjärnen tjärn Baksjöbodarna fäb. Barbromyren odling
Mattmar sn Blindlokstjärnen tjärn Baksjöbodarna fäb. Barskesäcken odling
Mattmar sn Blådalsloken tjärn Baksjöbodarna f.d. fäb. Bastunäset udde
Mattmar sn Bobergsholmen holme Baksjöhallen fäb. Bastunäset udde
Mattmar sn Bodflon myr Baksjöhallen fäb. Basturistan odling
Mattmar sn Bodnäset näs Baksjöhallen f.d. fäb. Basturistan odling
Mattmar sn Bomflon myr Bastunäset avs. Benbrytbacken backe
Mattmar sn Boställsloken tjärn Bellevi torp Bengtmyren myr
Mattmar sn Bottenmyren myr Bengtsgården gård Bengtsgårdstjärnen tjärn
Mattmar sn Bottennäset udde Bengtsgården gård Bengtsgårdstjärnen tjärn
Mattmar sn Brastabäcken bäck Bergbodarna fäb. Bengtsmyren myr
Mattmar sn Brastatjärnen tjärn Bergbodarna f.d. fäb. Bengtsmyren myr
Mattmar sn Brattbacken höjd Bergbodarna f.d. fäb. Bergbodbäcken bäck
Mattmar sn Brattdrolsmossan sankmark Berget hmd Bergbodvägen väg
Mattmar sn Brudbäcken bäck Berget gård Berget terräng
Mattmar sn Brudbäcken bäck Björksta, Se Björktorpet gård Berget terräng
Mattmar sn Bräckvallen terräng Björktorpet gård Berglägdan odling
Mattmar sn Brädgårdsudden holme Björktorpet gård Bergstugbacken terräng
Mattmar sn Brännbodarna f.d. fäb. Björnudden bebyggelse Bjarringänget terräng
Mattmar sn Bränntjärnen myr Blåsenborg dansbana Björndrolet terräng
Mattmar sn Brännvinskällan terräng Boddrolet, Se Brodrolet. torp Björnudden udde
Mattmar socken Brömsmyren ¨myr Bostället bebyggelse Blektjärnen tjärn
Mattmar sn /Se *Byeån å Bostället gård Blektjärnen tjärn
Mattmar sn /Se Bymyren myr Brastavallen f.d. fäb. Blindloken tjärn
Mattmar sn /Se Båthusudden udde Brinkens gård Blådalsloken tjärn
Mattmar sn /Se Bäckesmyren myr Brodrolet hmd o. avs. Blästersved skogsslått
Mattmar sn /Se Bäckmyren myr Brodrolet torp Bobergsholmen holme
Mattmar sn /Se Bäckmyren myr Bräckebodarna f.d. fäb. Bobergsholmen holme
Mattmar sn /Se Bäckmyrtjärnen tjärn Brännan hmd Bodlandet terräng
Mattmar samh., sn /Se Bäckmyrudden udde Brännbodarna fäb. Bodnäset näs
Mattmar sn /Se Bäcknäset näs Brännbodarna fäb. Bodnäset udde
Mattmar sn /Se Dalsåån Se Dammån! Dammåns övre lopp Bräntholmen ödetorp Bodskogen terräng
Mattmar sn /Se Dammån å Bräntholmtorpet f.d. torp Bodstan terräng
Mattmar sn /Se Dammån å Bräntkojan stuga Bodsvedbäcken bäck
Mattmar sn /Se Dammån älv Busshögen f.d. fäb. Bodsvedbäcken bäck
Mattmar sn /Se Dammån å Bye by Bodsvedet terräng
mattmarsbo inbyggarbeteckning Dammån å Bye bebyggelse Bodsvedet terräng
»asa» Saknas Dammån å Bylunds, Se Per-Pers. gård Bodvägen stig
asa se: ?Åslägden bebyggelse Dammån å Byvallen f.d. fäb. Boställsloken tjärn
*Backe Saknas Damån, Se Dammån! å Byvallen tältplats Bottenmyren myr
*Buiske, Se Kvissle. Saknas Damån, Se Storån å Båtstaden båtstad Bottennäset näs
Bye by Dammån å Bäcken torp Bottennäset udde
?Bye by Dammån å Bäcken ödetorp Bottennäset udde
Bye by Dammån å Bäcken, Se Bäcktorpet torp Bottnarna vikar
Bye by /Se Djupmyrberget berg Bäcktorpet torp Bottnarna vik
?Bye by Djupmyrberget berg Böle hmd Brastabäcken bäck
Bye by Djupmyren myr Böle gård Brastatjärnen tjärn
Bye by Djupmyren myr Bölesbyn bebyggelse Brastatjärnen tjärn
Bye by Diupsiöö, Se Djupsjön, Norra o. Södra. sjö Edvards gård Brattdrolsmyren myr
Bye by *Djupsjö avradsland avradsland Falkens torp Bratthön terräng
Bye by *Djupsjö avradsland avradsland Fiske i Dammån traktnamn Bromyren terräng
Bye by Djupsjön, Norra o. Södra sjöar Fjuckes backstuga Brottet terräng
Bye by Djupsjön, Norra o. Södra sjöar Fjället hmd Brudbäcken bäck
Bye by Djupsjön, Norra o. Södra sjöar Fjället gård Brudbäcken bäck
Bygden byar Djupsjön, Norra o. Södra sjöar Flottkåken stuga Brudbäcken bäck
Böle gd:ar /Se Djupsjön, Norra och Södra sjöar Flåtånäset avs. Brunnslägden odling
?Gräfte by Djupsjön, Södra sjö Framgården hmd Brädgårdsudden holme
Gräfte by Djupsjön, Norra o Södra sjöar Fram-i-gården gård Brännan slått
Gräfte by Djupsjön se Sönner-Djupsjön sjö Frankens, Se Backen. gård Brännbacken odling
Gräfte by Dolpen tjärn Friskens gård Brännorna terräng
Gräfte by? Dolpen tjärn Fritzhem gård Bränntjärnen tjärn
Gräfte gdr Dolpmyren myr Förlandet hmd Bränntjärnen tjärn
Gräfte by Drafsjöbäcken bäck Förlandet hmd Bräntbacken terräng
Gräfte by Drafsjöbäcken bäck Förlandet gård Bräntholmen odling
Gräfte by Dravsjön, Lilla sjö Gabriel-Ols gård Bräntristan odling
Gräfte by Dravsjön, Lilla o. Stora sjöar Gabrieltorpet gård Brömsmyren myr
Gräfte by Drevetjärnen tjärn Gammalbodarna f.d. fäb. Brömsrönningen terräng
Gräfte by Droppstenen sten? Gammalbodarna f.d. fäb. Brömsrönningsbacken backe
Gräfte by Eldmyren myr Gammalnybodarna, Se Gammalbodarna! f.d. fäb. Bygdestjärnen tjärn
Gräfte by Eldmyren myr Gräfte by Bygdestjärnen tjärn
Gräfte by Finnmyren myr Gräfte bebyggelse Bynäset näs
Gräfte by Finnudden udde Gustav-Ols gård Byrse terräng
Gräfte by Finnviken vik Gästgivaregården, se Norrgård Saknas Bystedtnäset udde
Gräfte by Finnviksmyrrönningen sankmark Halabaekbodarna fäb. Båthusudden udde
?Gräfte by *Fiskboholmen holme Halabacken by Bäcken bäck
Gräfte by Flakadrolflon sankmark !Halabacken by Bäckesmyren myr
Gräfte by /Se Gammalvallen f.d. fäb. Hammaren gård Bäckmyrarna myrar
Gräfte by /Se Grodhålet tjärn Hammaren gård Bäckmyren myr
Gräfte by /Se Gräftbäcken bäck Hammaren bebyggelse Bäckmyren myr
Gräfte by /Se Grönkaracksviken vik Hammarvallen fäb. Bäckmyren myr
Gräfte gd:ar /Se Grötfettan f.d. slått Hammarvallen fäb. Bäckmyren myr
Gräfte gd:ar /Se Gullbackhöjden höjd Hedmans torp Bäckmyren myr
Gräfte gd:ar /Se Gårdstjärnviken vik Hedmans gård Bäckmyren myr
Halabacken by Hammarvallen höjd Herrgården gård Bäckmyrsiknarna terräng
Halabacken by Hammarvallsflon myr Hinrik-kojan koja Bäckmyrsvedet terräng
Halabacken by Haratjärnen tjärn Holbaksbodarna fäb., Se Hållbacksbodarna. fäb. Bäckmyrtjärnen tjärn
Halabacken by? Harptjärnen tjärn Hopptorpet hmd Bäckmyrtjärnen tjärn
Halabacken by ?Hartjärnen tjärn Hopptorpet gård Bäckmyrtjärnen tjärn
Halabacken by Herrgårdsholmen holme Husby-torpet torp Bäckmyrudden udde
Halabacken by Holmtjärnen tjärn Håkaloken torp Bäckmyrviken vik
Halabacken by Hummelbäcken bäck Håkanloken avs. Bäckmyrviken vik
Halabacken by Hundsör odlad mark Hållbacken by Bäcknäset udde
Halabacken by Håckerströmmen, Se Storbodströmmen! å Hållbacken by Bäverhålet slått
Halabacken by /Se Håkanmyren myr Hållbacksbodarna fäb. Bölesnäset udde
»hanabakke», Se Halabacken Saknas Hållbacksflon myr Hållbacksbodarna fäb. Bölesudden udde
*Hoolbacken, Se Hållbacken. Saknas Hägglundsgraven dal? Hållbacksnybodarne, Se Åsarna ! fäb. Dammån å
Hordebak by Härtjärnen tjärn Hästön by Dammåängena terräng
*Hundsör Saknas /Se Hästtierna, Se Härtjärnen tjärn Högarna torp Dillnersholmen holme
*Hunsör Saknas Hästön ö Högarna gård Djupmyrberget berg
*Hysböle »ödisgotz» Hästön ö Högen fäb. Djupmyrberget berg
Hållbacken by Högbäcken bäck Högen f.d. fäb. Djupmyrberget berg
Hållbacken by Indalsälven älv Högen, Se Svarthögen ! lht Djupmyren myr
Hållbacken by Indalsälven älv Högåsen hmd Djupmyren myr
Hållbacken by Indalsälven älv Högåsen bebyggelse Djupmyren myr
Hållbacken Saknas ?Isibacken höjd (med bebyggelse) Jakob-Ers, Se Nymans. gård Djupsjön, S., se Sönner-Djupsjön sjö
Hållbacken by Jungfruberget berg Jakob-Ersbodarna fäb. Djupsvedet terräng
Hållbacken by Järvdalsbodarna terräng Jakob-Ols gård Dolpen tjärn
Hållbacken by Järvdalsbäcken bäck Jeira gård Dolpen tjärn
Hållbacken by Jättabacken odlad mark Jogärdet torp Dolpen tjärn
Hållbacken by Jönsflon sank mark Jonkes f.d. torp Draffsjöbäcken bäck
Hållbacken by Kanalen del av Dammån Josved, Se Sved ! hmd Drafsjöbäcken bäck
Hållbacken by Killholmarna holmar Josvedet f.d. fäb. Draffsjön sjöar
Hållbacken by Killholmen holme Järvdalen fäb. Dranglet myrslått
Hållbacken by Klingerholmen ö Järvdalsbodarna fäb. Drevetjärnen tjärn
Hållbacken by Klingerholmen holme Kjösters gård Drolet skogsområde
Hållbacken by Klingermyren myr Kluk bebyggelse Drolet odling
Hållbacken by Klingerön ö Kluk by Drolet odling
Hållbacken by Klingerön ö Klukobodarna fäb. Drolet terräng
Hållbacken by Klingerön ö Knipan såg Droppstenen sten
Hållbacken by Klipen vattendrag Krokom by Dödfallet vattenfall
Hållbacken by Klockarsved terräng Krokom bebyggelse Edla-holmen udde
Hållbacken by Kläppberget höjd Krokom by Eldmyren myr
Hållbacken by Kläppflon sankmark Kroktorpen gårdar Finnudden holme o. udde
Hållbacken by /Se Klövfällflon sank mark Kroktorpet, Se Kroktorpen. torp Finnviken vik
Hållbacken by /Se Kungsbacken berg o. triangelpunkt Kronobostället gård Finnviksrönningen terräng
Hållbacken by /Se Kvarnbäcken bäck Kvarnbodarna fäb. Finnäset udde
Hållbacken by /Se Kvarnbäcken bäck Kvarnbodarna fäb. Finnäsudden udde
Hästön by Kvarnholmen holme Kvarnen tre torp o. en kvarn Fiskbodholmen holme
Hästön gd /Se *Kvarnholmen holme Kvarnen bebyggelse Flakadrolet myr
Högen t /Se Kvarnholmen holme Kvarnholmen, se Kvissle Saknas Flakadrolsflon myr
Högåsen gd Kvarnviken vik Kvissle traktnamn Flakahällhöjden terräng
Högåsen by /Se Kvarnviken vik Kvitsle, se Kvissle Saknas Flakahällhön terräng
Högåsen by /Se Kvarnån å Kvitsle by Flakahällorna stenar
?Kluk by Kvisseln å Kvissle by Flakahällstigen stig
Kluk by Kvisselnmyrtjärnen tjärn Kvisslebyn, Se äv. Kvissle. by Flaskmyren myr
Kluk by Kvisslen å /Se Kvisslegårdarna gårdar Flaten odling
Kluk by Kvisslenäset näs Kyrkbyn bebyggelse Flon myr
Kluk by Kvissleströmmen ström Kyrkbytorpet torp Flon myr
(?)Kluk by Kvissleströmmen ström Ladusvedet torp Florobäcken bäck
?Kluk by Kvissleviken vik Lars-kojan koja Flottonäset udde
Kluk by Kvissleviken vik Libergssvedet torp Flyssymyren myr
Kluk by *Kvissleån Saknas Lillbodvallen, Se Småbodvallen. bebyggelse Fussodlingarna terräng
Kluk by Kyrkgångsstenen Saknas /Se Lillstavallen fäb. Fåren odling
Kluk by Kälen utmark /Se Lillstavallen fäb. Färjenäset udde
Kluk by Kälkflon myr Lisa-Jonas torp Färjenäsudden udde
Kluk by Lakamyren terräng Lund torp Förarstäkten odling
Kluk by Lakatjärnbergen berg Lunden torp Förarstäkten odling
Kluk by Lakatjärnbäcken bäck Lundvik torp Förartäkten odling
Kluk by Lakatjärnen tjärn Lägden hmd Förlandet odling
Kluk by Lill-Drafsjön sjö Lägden gård Först-Jo-backen odling
Kluk by Lillkvarnbäcken bäck Lägden gård Gabrielstigen stig
Kluk by Lillmyren myr Lägdgården, Se Lägden. gård Gabrielstigen stig
Kluk by Lillmyrklinkan myr Lägret torp Gammal-Brant-myren myr
Kluk by Lilltuvan ö Lövlunda torp Gammalbrännorna skogstrakt
Kluk by Lisa-Jonas terräng Lövsvedet, Se Ladusvedet. torp Gammalbrännbäcken bäck
Kluk by Lusnäset näs Lövsvedet torp Gammal-Kari-skogen skog
Kluk by /Se Långmyrbäcken bäck Malmtorpet lht Gammalola slått
Kluk by /Se Långmyren myr Malmtorpet torp Gammal-Ola-udden terräng
Kluk by /Se Långmyren myr Mannes gård Gammalån terräng
Krokom by Långmyren myr Mellbrännan fäb. Gammalån å
Krokom by Långtjärnbäcken bäck Mellbrännan torp Getfettan f.d. myrslått
Krokom by Långtjärnen tjärn Mellbyn, Se Mällbyn! by Glipmyren myrslått
Krokom by /Se Långtjärnen tjärn Mellbyn bebyggelse Goffsbacken odling
Krokom by /Se Långtjärnen tjärn Mellbytorp torp Goffaristan odling
Krokom by /Se *Långänget Saknas Mellerstgårdarna gårdar Gommorönningen terräng
Krokom by /Se Malmdräktmyrarna myr Mellerstgården gård Granrumpudden udde
Krokom by /Se Malmdräktmyrarna myrar /Se Melltorpet f.d. gård Gravholmen udde
Krokom by /Se Mattmarstjärn tjärn Millestgården, Se Mellerstgården. gård Grodhålet tjärn
*Kulck, Se Kluk. Saknas Mattmarstjärn tjärn Motorpet torp Grodhålet tjärn
?Kvissle by Mattmartjärnen tjärn Movallen fäb. Grodhålet vik
Kvissle by Mattmarstjärnen tjärn /Se Movallen f.d. fäb. Grohålet vik
Kvissle by Mattmarstjärnen tjärn /Se Mån-i f.d. gård Grubban odling
Kvissle by Mattmarstjärnen tjärn /Se Mårtengården gård Grubban odling
Kvissle by Mattmarströmmen ström Mårtens f.d. torp Grubban terräng
Kvissle by Mellanflon myr Mårtenvallen f.d. fäb. Grubban terräng
?Kvissle by Mellanflon sankmark Mällbrännan, Se Mellbrännan! fäb. Grustäkten odling
Kvissle by Movallsflon myr Mällbyn by Gruvvägen väg
Kvissle by Månsholmen holme Nickens, Se Norsk-Per. gård Gräftbäcken bäck
Kvissle by Märaskaltjärnen tjärn Nils-Anders gård Gräftebäcken bäck
Kvissle by Möringsåkern åker Nils-Anders-bodarna fäb. Gräftgatan väg
Kvissle by Mörtån å Nils-Ers gård Grönbaracksviken vik
Kvissle by Mörtån å Nils-Nils torp Grönloken terräng
Kvissle by Nils-Matsholmen holme Nils-Ols gård Grötfettan slått
Kvissle by Norrbodmyren myr Nils-Ols gård Grötfettan terräng
?Kvissle by Nymansbodarna odling Nils-Pers gård Gubbtäkten odling
Kvisslen by /Se Näckrostjärnen tjärn Nils-Petters gård Guldbackhöjden höjd
Kvissle by /Se Näset udde Nordbodarna fäb. Gullbacken terräng
Kvitsle by /Se Näset udde Nordbodarna fäb. Gullbackshöjden höjd
Kvitsle by /Se Nästerholmen udde Nordgården hmd Gummusdrolet terräng
Kvisslen by /Se Nätholmen holme Nordgården, Se Nord-i-gården. gård Gunnelhålet kallkälla
Kyrkbyn by Nörder-Åssjön sjö Nordgården, Se Norrgård. bebyggelse Gårdssvedtjärnen tjärn
*Landwercka, Se Landverk Saknas Ochkesiön, Se Ockesjön. sjö Nordgården gård Gårdsön holme
*Lockhoåsen gd? Ockesjön sjö Nordgården hmd Gårdsötjärnen vik
*Malbyenn, Se Mellbyn. Saknas Ockesjön sjö Nordgårdsved fäb. Görafossan myr
Mattmar kyrkby Ockesjön sjö Nord-i-gården gård Hallesbacken backe
Mattmarsgränd ätthög Ockesjön sjö Nord-i-gården gård Hallgärdet mark
Mällbyn by? Ockesjön sjö Nord-i-gården f.d. gård Hammaren terräng
Mällbyn by Ockesjön sjö Nord-i-gården gård Hammarudden udde
Mällbyn by /Se Ockesjön sjö Nord-i-gården gård Hammarvallmyren myr
Mellbyn by Ockesjön sjö Nord i stugan gård Hammarvallsflon myr
Mällbyn by Ockesjön sjö Nordstugan gård Hammarvallstjärnen tjärn
Mällbyn by Ockesjön sjö /Se Nord-i-stugan gård Hamplandsåkern odling
Mällbyn by Ockeströmmen, Se Kvissleströmmen! ström Norrbodarna, Se Nordbodarna! fäb. Hampmyren myr
?Mellby(n) by Ockeströmmen ström Norrgård bebyggelse Hamptjärnen myr
Mällbyn by Offnebäcken bäck Norrgård traktnamn Hansdrolet myr
Mällbyn gdr Offnerönningen terräng Norrgård by Hansröddet terräng
Mellbyn by Olshem ödetorp Norsk-Per gård Harafossan, se Jarafossan myr
Mällbyn by Olshemstjärnen tjärn Norsk-Per-gården, Se Norsk-Per. gård Haratjärnen tjärn
Mällbyn gdr Ols-Perstjärnen tjärn Nybodarna, Se Gammelbodarna! f.d. fäb. Harbäcken bäck
Mellbyn by Orsfettan terräng Nybodarna fäb. Harptjärnen tjärn
Mällbyn by? Oxögat tjärn Nygård by Harptjärnen tjärn
Mellbyn by Oxögtjärnen tjärn Nygård bebyggelse Herrgårdsholmen holme
Mällbyn by Pe-Kariholmen holme Nyhem lht Hinrik-Nils-källan källa
Mellbyn by Pe-Kariholmen holme Nyhem gård Holmen terräng
Mellbyn by Per-Johansudden udde Nymans gård Holmen odling
Mellbyn by Piprörtjärnen tjärn Nymansbodarna fäb. Holmtjärnen tjärn
Mellbyn by Prästbordshön, Södra höjd Nymansbodarna fäb. Holmtjärnen tjärn
Mellbyn by Prästmyren myr Nysved hmd Holmtorpet odling
Mellbyn by Qvislesiön, Se Kvissleviken! vik Nysvedet gård Hopholmen udde
Mellbyn by Qvisle Strömmen, Se Kvissleströmmen! ström Nysvedet gård Hackerströmmen ström
Mellbyn by Riskälen utmark /Se Nytorp lht Hummelbäcken bäck
Mellbyn by Rismyren myr Nytorp gård Hummelbäcken bäck
Mellbyn by Rissenvallen terräng Näsmans,Se Gabrielstorpet. gård Hummelbäcken bäck
Mellbyn by Rissnen skogsmark Oeke, Yttre, Se Ytterocke! by Hundör, se Hundörsgraven terräng
Mellbyn by Risön ö Opne by Hundörsgraven terräng
Mellbyn by Risön ö Offne traktnamn Husmyren myr
Mellbyn by Rotdalsbergen berg Offne by Håkamyren myr
Mellbyn by Rotdalsbäcken bäck Offne by Håkanstad slått
Mellbyn by Rotdalsbäcken bäck Offnebodarna, Se Nybodarna! fäb. Håkansta terräng
Mellbyn by Rotdalsfloarna myr Ol-Håkans f.d. torp Håkanstabäcken dike
Mällbyn gd:ar /Se Rotdalsmyren myr Ollbergs gård Hållbacksflon myr
Mellbyn by /Se Rågsved skogsmark Ol-Mats gård Hålsvedet terräng
*Mårtensgården gd Rödmyren myr Ol-Mårts-torpet torp Häggloken tjärn
Norrgård by /Se Rörtjärnen tjärn Ol-Pers, Se Opp-i-gården. gård Hägglundsgraven terräng
Norrgård gd:ar /Se Selsiön, Se Sällsjön! Saknas Olshem stuga Hägnen odling
Nygård by Selsiön, se Sällsjön! sjö Ol-Simons gård Högbacken terräng
Nygård by Semlan å Opne, se Offne Saknas Högbacken backe
Nygård by Semlan å Oppgården gård Högbrännan terräng
Nygård by Semlan å Oppgården gård Högbäcken bäck
Nygård by Semla ån, Semmelån! å Opp-i-backen, Se Hedmans. gård Högbäcken bäck
Nygård by Semmelån å Opp-i-gården gård Högbäcken bäck
Nygård gd Semmelån å Opp-i-gården gård Högen höjd
Nygård gårdar Sillsiön, Se Sällsjön. sjö Opp-i-stugan, Se Nymans. gård Högåsvägen väg
Nygård by /Se Sillsiön, Se Sällsjön sjö Opp-i-skogen gård Höskiftena terräng
Nygård gd:ar /Se Sillsiön, Se Sällsjön sjö Opp-i-sveden f.d. fäbod Isibacken höjd
?Ocke Saknas Sjukällmyren myr Ottos, Se Ol-Simons. gård Jaktflon myr
?Ocke, Yttre o Övre byar Sjömyren myr Per-Pers gård Jarafossan myr
*Ockne, Se Offne. Saknas Skurusholmen holme Petter-Ols, Se Väst-i-gården. gård Johan-Anders-viken vik
Offne by Skurusholmen holme Port Artur skogskoja Jungfruberget berg
Offne by Slutåsen ås Prästtorpet torp Jungfruberget berg
Offne by Slåttmyrberget berg Prästvallen f.d. fäb. Jänsmässrönningen terräng
Offne by? Slåttmyrtjärnarna tjärnar På-backen, se Hedmans. gård Jönsflon myr
Offne by Slökan vik /Se På-lägden gård Kalkugnarna terräng
Offne by Småbodbäcken bäck Qvitsle såg såg Kal-torpet odling
Offne by Smäcken f.d. torp Redars gård Kalvgärdet torp
Offne by Smäcksbäcken bäck Rejars gård Kanalen å-del
Offne by Smäckstjärnen myr Rissenvallen fäb. Kaninholmen holme
Offne by Spejkeköttudden udde Rissenvallen f.d. fäb. Kapprallsvedet terräng
Offne by Stamsjön sjö Risön, se Norrgård Saknas Karvbillan terräng
Offne by Stangnäset näs Risön lht Katekesen odling
Offne by Stenbäcken bäck Roos-Mårtens, Se Väst-i-gården. gård Kattuggelbäcken bäck
Offne by Stenbäckviken vik Roos-Olles, Se Väst-i-gården. gård Kersti-drolet myr
Offne by Stenfloberget berg Rotdalskojan koja Kilen odling
Offne by Stenflon myr Rävbacken gård Killholmarna holmar
Offne by Stenrösbrännan fornlämning Sjöböle fäb. Killholmen holme
Offne by Stooråhn, Se Dammån. å Skobodarna f.d. fäb. Killholmen holme
Offne by Storbacken höjd Skogen lhtt Killholmen holme
Offne by Storbodfallet fall Skogen gård Killholmen holme
Offne by Storbodströmmen å Slakafors f.d. snickerifabrik Killholmen holme
Offne by Storbodströmmen å Slökan fäb. Kjöster-holmen odling
Offne by Storbodströmmen vattendrag Småbodarna fäb. Klingerbacken odling
Offne by? Storbäcken bäck Småbodarna fäb. Klingerholmen holme
Offne by? Stor-Drafsjön sjö Småbodvallen bebyggelse Klingermyren myr
Offne by Stor-Drafsjön sjö Småbodvallen torp Klingermyren myr
Offne by Storflon sankmark Smäcken öde torp Klingerön ö
Offne by? Storflon sank mark Spela-Nils, Spela-Nils-torpet. f.d. torp Klingerön ö
Offne by Storflon myr Spela-Nils-torpet f.d. torp Klingerön ö
Offne by Storflon sank mark Stafbodarna fäb. Klingerön holme
Offne by Storflon myr Stavbodvallen f.d. fäb. Klinkan myr
Offne by Storflon myr Stavgården gård Klinkan myrslått
Offne by Storflon sankmark Stegen fäb. Klipen sund
Offne by Storflon myr Stegen f.d. fäb. Klockarrönningen terräng
Offne by Storflotjärnen tjärn Sten, Se Stegen! fäb. Klockarsvedet terräng
Offne by Stormyren myr Stenhammaren hus Klocksnäset udde
Offne by Stormyren myr Stenhammaren bygdegård Kloffsnäset näs
Offne by Stormyren myr Stjärn-Jakob-gården gård Klofsnäset udde
Offne by Stormyrflon myr Storbodarna fäb. Klossnäset näs
Offne by Storsjön sjö Storbodarna fäb. Kluksvägen väg
Offne by Stortjärnbäcken bäck Storbodarna f.d. fäb. Kläppberget berg
Offne by Stortjärnen tjärn Storbodarna fäb. Kläppberget höjd
Offne by Stortjärnen vik Storbrännan f.d. fäb. Kläppen bergtopp
Offne by Storåhn, Se Dammån å Strandhagen gård Kläppen berg
Offne by /Se Storån å Strömsvedet gård Kläppflon flo
Offne by /Se Stor åån, Se Dammån! Saknas Stubbtäkten gård Kläppflon myr
Offne by /Se Storåån, Se Dammån! å Svartbodarna f.d. fäb. Klöffällflon flo
Offne by /Se Stor-Älgbergstjärnen tjärn Svartbodarna, Se Svarttjärnbodarna! fäb. Klövfällflon, se Klövhällflon myr
*Ogååll, Se Ugård. Saknas Svartbodarna terräng Svarthögen lhtt Klövhällflon myr
Oknom by Svartbäcken bäck Svarthögen gård Klövhällrönningen terräng
Prästbordet komm.bost. Svartbäcken bäck Svarttjärnbodarna fäb. Knektholmen holme
Prästbordet komm.bost. /Se Svartbäcken bäck Svarttjärnbodarna f.d. fäb. Knektloken vik
Quellaae se ?Kvissle by Svarttjärnen tjärn Svarttjärnbodarna fäb. Knektnäset udde
*Skålskvissle »ödisgotz» Svedbäcken bäck Sved hmd Knektnöstret udde
Slökan t /Se Svedjorna odling Sved hmd Kobyrja f.d. myrslått
Stegen fäbod Styggtjärnbäcken bäck Svedet f.d. fäb. Korpralsvedet terräng
Stegen fäbod Städiåsen ås Svedet, Se Strömsvedet. gård Krokfettnäset näs
Stegen fäbod Svarttjärnen tjärn Sågbacken gård Krokgärdet odling
Tossberg by Svartåsen ås Sågedet gård Kromstemyren, se Skroggstugumyren odling
Tossberg by Sågbäcken bäck Sögården gård Kromstemyrgatan, se Skroggstugumyren väg
Tossberg by Sågsanden strandområde Sögården gård Krongstemyren, se Skroggstugumyren odling
Tossberg by? Sågtjärnen tjärn Sö-i-gården gård Krongstemyrgatan väg
Torsberg by Sällsjön sjö Sörgården gård Kråkloksvedet terräng
Tossberg by Sällsjön sjö Torpet gård Krångstamyren odling
Tossberg by Sällsjön sjö Torpet torp Kullen terräng
Tossberg by Sällsjön sjö Tossberg by Kungsbacken höjd
Tossberg by Sällsjön sjö Tossberg by Kungskällan källa
Tossberg by Sällsjön sjö Tossberg by Kuttan tjärn
Tossberg by Sällsjön sjö Tossberg by Kvarnbäcken bäck
Tossberg by Sällsjön sjö Ubyn bebyggelse Kvarnbäcken bäck
Tossberg by Sämla älf, Se Semmelån. å Ubyn by Kvarnbäcken bäck
Tossberg by Söllsjön, Se Sällsjön. sjö Ugård by Kvarnbäcken bäck
Tossberg by Sönner-Djupsjön sjö Ugård, se Ubyn. bebyggelse Kvarnholmen holme
Tossberg by Sönner-Djupsjön sjö Uppgården gård Kvarnholmen holme
Tossberg by Sönnerstflon sankmark Uppstugan gård Kvarnhusgärdet odling
Tossberg by Sönnerstflon myr Uppstusved fäb. Kvarnstad slått
Tossberg by Sönner-Åssjön sjö Utan kälen byar Kvarnsta terräng
Tossberg Saknas Sönner-Åssjön sjö Utankälen bebyggelse Kvarnstatjärnen tjärn
Tossberg by Sör-På-Kälen utmark /Se Utgården hmd Kvarnsved odling
Tossberg by *Tamån å Utgården gård Kvarnsvedet terräng
Tossberg by *Tangsviken vik Utkälarna, Se Tossberg! inbyggarbeteckning Kvarnviken vik
Tossberg by *Tanån å Utkälen, Se Utankälen. bebyggelse Kvarnviken vik
Tossberg by /Se *Tastjärnen tjärn Vadmon torp Kvarnån å
Ubyn by Tavelbacken höjd Valsjövallen f.d. fäb. Kvarnån å
Ubyn by Tavelhöjden, Se Tavlan backe Valsjövallen f.d. fäb. Kvisseln å
Ubyn by Tavelhöjden backe /Se Vamon gård Kvisselnbrännan terräng
Ubyn by Tavelhöjden backe /Se Vikbodarna f.d. fäb. Kvisselmyrtjärnen tjärn
Ubyn by Tavlan backe Wikens gård Kvisselnmyrtjärnen tjärn
Ubyn by Tjärnflon myr Villaborg avs. Kvisselnäset udde
Ubyn by Tjärnflon sankmark Villaborg torp Kvissleströmmen ström
Ubyn by Tjärnmyren myr Vågen fäb. Kvissleviken vik
Ubyn by Tjärnmyren myr Vågen f.d. fäbod Kvisseln å
Ubyn by Tjöön ö Västgårdarna byar Kvisseln ågren
Ubyn Saknas Tjöön ö /Se Västgården gård Kvisselnmyren myr
Ubyn by Torrtjärnen tjärn Ytterocke by Kyrkvägen väg
Ubyn by Tossbergudden udde Ytterocke by Kåsen odling
Ubyn by /Se ?Trångsviken vik Valtersgården gård Kälkmyren myr
Ubyn by /Se *Trångviken vik Widegrens gård Källarbacken backe
Ubyn gd:ar /Se *Trångsviken vik Västbygden, Se Väst-i-gårdarna. bebyggelse Källdrolet terräng
Vbgarde, se Ugård gd:ar *Trångsviken vik Västbyn, Se Väst-i-gårdarna. bebyggelse Källgärdet odling
Ugård by *Trångsviken vik Västgården, Se Väst-i-gården gård Ladusvedet terräng
Ugård by Trångsviken vik Västgården gård Lakaholmen holme
Ugård by Trångsviken vik Väst-i-gårdarna bebyggelse Lakamyren myr
Ugård by Trätfettan terräng Väst-i-gården gård Lakamyren myr
Ugården by Tuvmyrholmen holme Väst-i-gården gård Lakatjärnbergen berg
Ugården by Tuvorna slått Väst-i-stugan,Se äv.Nord-i-stugan.Se Öst-i-stugan. gård Lakatjärnbergen berg
Ugård by Täpptjärnbäcken bäck Väststugan, Se Väst-i-stugan. gård Lakatjärnbäcken bäck
Ugård by Täpptjärnen tjärn Åsarna fäb. Lakatjärnbäcken bäck
Ugård by Täpptjärnen tjärn Åslägden hmd o. avs. Lakatjärnen tjärn
Ugård gd:ar Utkälen »gränd» /Se Åslägden bebyggelse Lakatjärnen tjärn
Ugård by Vallflon sank mark Åssved hmd Langholmen holme
Ugården by Valsjöbäcken bäck Åssvedet gård Lars-Ers-viken vik
Ugården by Valsjöholmen holme Åsvallen f.d. fäb. Lerholmen holme
Ugård by Valsjön sjö Ängsboda f.d. stugplats Lerholmen holme
Ugård by Valtjärnen tjärn Östbygden, Se Öst-i-gårdarna. bebyggelse Lilldrolet myr
Ugård by Vedudden udde Östbyn, Se Öst-i-gårdarna. bebyggelse Lill-Drafsjön sjö
Ugård by Vikbovallen f.d. fäb.? Östgårdarna byar Lillkvarnbäcken bäck
Ugård by Viken vik Östgården gård Lillkvarnviken vik
Ugård by Vågen f.d. fäb. Ost-i-gårdarna bebyggelse Lillmyrklinkan myr
Ugård by Vågen vik Öst-i-gården gård Lillröjningen slått
Ugård by /Se Västerbotten vik Öst-i-gården gårdar Lillrönningen terräng
Ugård gårdar /Se Västersved terräng Öst-i-gården gård Lillrönningen terräng
Ugården gd /Se Vättabacken berg Öst-i-stugan gård Lill-Sandänget odling
Ugård gd:ar /Se Vattabacken berg /Se Öststugan gård Lillskogen odling
wpgordh se: Ugård by *Åcke avradsland avradsland Öststugan, Se Öst-i-stugan. gård Lillsta odlingar
*Upne, Se Offne. Saknas *Åcke avradsland avradsland Öslåt, Se Förlandet! hmd Lillsta terräng
Utan kälen byar Åcke siön,Se Ockesjön! Saknas   Lilltjärnen tjärn
*Walne by Åcke Siön, Se Ockesjön Saknas   Lilltuvan holme
?Ytterocke by åsiöarne, Se Åssjön, Norra o. Södra sjöar   Lillvågen vik
Ytterocke by Åssjöflon sankmark   Lillåkern odling
Ytterocke (Överocke) by Åssjöflon myr   Lillåkers-Nylandet odling
Ytterocke by Åssjön, Norra o. Södra sjöar   Lokarna tjärn
Ytterocke by Åssjön, Norra o. Södra sjöar   Loken odling
Ytterocke by Åssjön, se Nörder-Åssjön sjö   Loklävägen väg
?Ytterocke by Åsvallen terräng   Lortmyren myr
?Ytterocke by Älgmyren myr   Lungret terräng
Ytterocke by Älgsgårdsbackarna höjd   Lusnäset näs
Ytterocke by Älgsgårdsmossan myr   Lusnäset udde
Ytterocke by Älgtjärnen, Västra tjärn   Långdrolet terräng
Ytterocke by Älgtjärnen, Östra tjärn   Långholmen holme
Ytterocke by Österbotten vattendrag   Långholmen udde
Ytterocke by Österån å   Långlägden odling
Ytterocke by Österån å   Långmyren myr
Ytterocke by     Långmyren myr
Ytterocke by     Långmyren myr
Ytterocke by     Långmyren myr
Ytterocke by     Långmyren myr
Ytterocke by /Se     Långrumpan terräng
*Åsen »ödisgotz»     Långrönningen terräng
?Åslägden beb.     Långtjärnbäcken bäck
?Åslägden bebyggelse     Långtjärnen tjärn
?Åslägden bebyggelse     Långtjärnen tjärn
Åslägden ödesböle     Långtjärnen tjärn
Åslägden ödesböle /Se     Långtjärnflon myr
Öfne Saknas     Lägret trakt
*Östergården gård     Lövholmen holme
*Övindsgård gd     Malmdräktmyrarna myrar
      Malmdräktmyrarna myrområde
      Malmrönningen terräng
      Malåsarna terräng
      Malåsen ås
      Malåsflon terräng
      Maselebacken backe
      Masiljen terräng
      Mattmartjärnen tjärn
      Maurdrolet terräng
      Mellantjärnen tjärn
      Mellantjärnen tjärn
      Mellantjärnen sund
      Mellbrunnet brunn
      Mellerstbrännan skogsområde
      Mellåkern odling
      Mikaltorpet odling
      Mikal-torpet odling
      Mon terräng
      Mon terräng
      Mossoflon terräng
      Mossoflon myr
      Mossovägen stig
      Movallsbäcken krondike
      Movallstjärnen tjärn
      Myrarna terräng
      Myren odlingar
      Myrgropen kallkälla
      Månsholmen holme
      Måns-holmen holme
      Mårten-Jons-åkern odling
      Mårtenssvedet odling
      Märraskalet bergsluttning
      Märraskalet tjärn
      Märraskaltjärnen tjärn
      Mördrolet, se Maurdrolet terräng
      Möringen odling
      Mörtån å
      Mörtån å
      Nedanför-vägen odling
      Ner-på-flaten odling
      Nils-Lars-täkten odling
      Nils-Mats-holmen holme
      Nils-Mats-holmen holme
      Nils-Pers-holmen holme
      Nordbodhön terräng
      Nordbodmyren myr
      Nordertjärnen tjärn
      Nord-i-backen odling
      Nord-i-drolet odling
      Nord-i-lägden odling
      Norsk-Petterstorpet odling
      Nybrottet odling
      Nydrolet terräng
      Nylanden odling
      Nylandet odling
      Nyröjningen slått
      Nyröjningstjärnen tjärn
      Nysvedet odling
      Näbben udde
      Näbbsanden udde
      Näset udde
      Näset udde
      Näset udde
      Nästerholmen udde
      Nästersholmen, se Nästerholmen udde
      Näteholmen holme
      Nätholmen holme
      Nörder-Åssjön sjö
      Nösterholmen holme
      Nösterudden udde
      Ockesjön sjö
      Offnerönningarna terräng
      Offneskogen skog
      Offnesågen f.d. såg
      Offnesågen f.d. såg
      Ol-Pers-holmen odling
      Ol-Pers-skogen skog
      Ol-Perstjärnen tjärn
      Ols-fettan terräng
      Ol-Sven-svedet odling
      Opp-i-myren odlingar
      Orsfettan terräng
      Oxögat tjärn
      Oxögtjärnen tjärn
      Oxögtjärnen tjärn
      Per-Johansberget höjd
      Per-Johansudden udde
      Per-Karinholmen holme
      Per-Ols odling
      Per-Ols-torpet odling
      Piprörmyren myr
      Piprörtjärnen myr
      Prästvallen terräng
      Präståkern odling
      Rejarlägden odling
      Rejartäkten odling
      Riskälen skogstrakt
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Rissnen skogstrakt
      Rissnen terräng
      Risön ö
      Risören grund
      Rotbäcken bäck
      Rotdalarna dalar
      Rotdalen terräng
      Rotdalsbergen berg
      Rotdalsbergen berg
      Rotdalsbäcken bäck
      Rotdalsbäcken bäck
      Rotdalsfloarna myrar
      Rotdalsflon myr
      Rotdalsmyren myr
      Rumpan odling
      Rågsvedet terräng
      Rågsvedet odling
      Rödmyren myr
      Rönningen terräng
      Rörtjärnen tjärn
      Sandabacken terräng
      Sandåkern odling
      Sandänget odling
      Sannåbacken höjd
      Semmelån å
      Sjömyren myr
      Skettmyrudden udde
      Skit-Nils-fuskuristan odling
      Skrekbacken backe
      Skroggstugumyren odling
      Skrongstemyren, se Skroggstugumyren odling
      Skollärartäkten odling
      Skräpdrolet terräng
      Skurusholmen holme
      Skurusholmen holme
      Skuten odling
      Sluten myrslått
      Sluten skogstrakt
      Slutåsen ås
      Slåttmyrarna myrar
      Slåttmyrberget höjd
      Slåttmyren myr
      Slåttmyren myr
      Slåttmyrtjärnarna tjärnar
      Slåttmyrtjärnarna tjärnar
      Slåttmyrtjärnbäcken bäck
      Slåttmyrtjärnen, Västra tjärn
      Slåttmyrtjärnen, Östra tjärn
      Slåttmyrtjärnen tjärnar
      Slåttsvedet terräng
      Slåttsvedmyren myr
      Slängfoten odling
      Slökan odling
      Slök-Nils odling
      Slök-Nils-holmen odling
      Smedjebiten odling
      Småbodövjorna sankmark
      Småsveden terräng
      Småmyrarna terräng
      Smäcken odling
      Smäcksbäcken bäck
      Smäckstjärnen tjärn
      Smäckstjärnen tjärn
      Smäckstäkten odling
      Spejkeköttudden, se Späkekättudden udde
      Spjutbacken backe
      Späkekättholmen holme
      Späkekättudden udde
      Spökholmen holme
      Stackstångmyren myr
      Stamsjöbrännan terräng
      Stamsjön sjö
      Stamsjön Saknas
      Stangnäset udde
      Stangnäset udde
      Stangnäset näs
      Stapelåkern, se Stuppelåkern odling
      Starrloken myr
      Stegbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäckviken vik
      Stenbäckviken vik
      Stenmyren odling
      Stenmyrudden terräng
      Stenrösbrännan terräng
      Stenrösbrännorna skogstrakt
      Stenvägen väg
      Storbacken höjd
      Storbacken odling
      Storbodberget berg
      Storbofallet fall
      Storboströmmen ström
      Stor-Drafsjön sjö
      Storflon flo
      Storflon myr
      Storflon flo
      Storflon flo
      Storflon myr
      Storlfon flo
      Storflon myr
      Storflotjärnen tjärn
      Storholmen holme
      Storhögen terräng
      Stor-Kvarnbodbergsmyren myr
      Storlövsved strandområde
      Stor-Malåsen ås
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrflon myr
      Stormyrgrundet grund
      Stormyrholmen skogsholme
      Stormyrkällan källa
      Stormyren myr
      Stormyrtjärnen tjärn
      Storristan odling
      Storröjningen slått
      Storrönningen terräng
      Storrönningen terräng
      Stortallbiten odling
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Storvågen vik
      Storåkern odling
      Storänget terräng
      Stubbtäkten odling
      Stuppelåkern odling
      Stuthornbrännan skogsmark
      Styggbäcken bäck
      Styggtjärnbäcken bäck
      Styggtjärnen tjärn
      Städiåsen ås
      Städiåsen skogsås
      Städjorna terräng
      Sundet sund
      Sundmyren myr
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svartåsen terräng
      Svartåsgrubban terräng
      Svedbäcken bäck
      Svedbäcken bäck
      Svedet terräng
      Svedet odling
      Svedet terräng
      Svedet odling
      Svedvägen väg
      Svältarflon flo
      Sågbacken odling
      Sågbacken terräng
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågen terräng
      Sågholmen holme
      Sågholmen holme
      Sågsanden sandstrand
      Sågsanden strandområde
      Sågtjärnen tjärn
      Sågtjärnen tjärn
      Sågviken vik
      Sällsjön sjö
      Sögårdsavan ava
      Sögårdsgatan väg
      Sönner-Djupsjön sjö
      Sönnerstflon myr
      Sör på kälen skogstrakt
      Sör-på-Kälen utmark
      Sönner-Åssjön sjö
      Sö-i-lägden odling
      Sö-på-kälen terräng
      Sötjärnen vik
      Taskan myr
      Taskan myrslått
      Tavelbacken höjd
      Taveln, se Tavelbacken höjd
      Tavlan backe
      Tenbäcken bäck
      Tenbäcktjärnen tjärn
      Tjuvbiten odling
      Tjuvåkern, se Tjuvbiten odling
      Tjärnflon flo
      Tjärudalsudden udde
      Tjärnmyren myr
      Tjärnängesbäcken bäck
      Tjärnänget terräng
      Tjärudalsbacken odling
      Tjöön holme
      Tjöön ö
      Tombölbacken terräng
      Tomtbacken backe
      Tomten terräng
      Torpet odling
      Torrtjärnen tjärn
      Torrvattstjärnen tjärn
      Torptäkten terräng
      Torptäktvägen väg
      Torsmyren myr
      Tossbergudden udde
      Tossbergsudden udde
      Trätfettan terräng
      Tuvan holme
      Tuvholmen holme
      Tuvorna slått
      Täpptjärnen tjärn
      Ugårdstjärnen tjärn
      Utgårdssvedet odling
      Ut-i-fåren odling
      Utkälvägen landsväg
      Ut-på-åkern odling
      Vallflon flo
      Vallflon myr
      Vallsjön tjärn
      Valsjöbäcken bäck
      Valsjömyren myr
      Valsjön sjö
      Valsjön sjö
      Valsjön sjö
      Valtjärnen tjärn
      Vargstubacken höjd
      Vedtorget terräng
      Vedudden udde
      Vedudden udde
      Vettabacken höjd
      Vettabacken höjd
      Viken vik
      Vikmelen terräng
      Vitdrolet myr
      Vågen vik
      Vågmunnen sund
      Vägbacken terräng
      Vägbacksvägen väg
      Västbygdtjärnen tjärn
      Västerbotten vik
      Västersvedet fotbollsplan
      Västersvedet terräng
      Väster-Vallflon myr
      Västerån å
      Väster-Åssjön sjö
      Väst-i-myrarna odling
      Väst-i-viken vik
      Väst-på-Kälen utmark
      Väst-på-kälen terräng
      Väst på kälen skogstrakt
      Väståkern odling
      Vättabacken backe
      Åkern odling
      Åkrarna odling
      Åldergrubban terräng
      Åsmyrrönningen terräng
      Åssjöarna sjöar
      Åssjöflon myr
      Åsssjöflon myr
      Åssjön sjöar
      Åssjön, Norra o Södra sjöar
      Åängena terräng
      Älgmunstigen, se Allmunstigen stig
      Älgsgårdsbacken backe
      Älgsgårdsmossen terräng
      Ängena odling
      Ängena odlingar
      Änget odling
      Ättebacken backe
      Ävjorna myr
      Ören grund
      Öretjärnen tjärn
      Örtjärn, se Auretjärnen tjärn
      Östbygdtjärnen tjärn
      Österbotten vik
      Öster-Vallflon myr
      Österån å
      Österån å
      Österån å
      Österån å
      Öster-Åssjön sjö
      Östgårdbacken höjd
      Öst-går-backen backe
      Östgårdflon flo
      Öst-i-drolet skogsområde
      Öst-i-näset udde
      Öst-i-täkten odling
      Öst-i-änget odling
      Övjorna flo

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.