ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lits socken : Jämtlands norra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1855 Naturnamn : 1874 Bebyggelsenamn : 603 Naturnamn : 2138
Lit sn Abborrklämman vik /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Lit sn Abborrnäset f. näs /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Lit sn Abborrtjärnen tjärn Lits sn sn Nummerförteckning förteckning
Lit sn Abborrtjärnen tjärn Lit sn Nummerförteckning förteckning
Lit sn Abborrtjärnen tjärn Lit sn Nummerförteckning förteckning
Lit sn Abborrtjärnflon myr Lit socken Nummerförteckning förteckning
Lit sn Aborrviken vik Lit sn Nummerförteckning förteckning
Lit sn o tg Albrännan skogsmark Lit sn Nummerförteckning förteckning
Lit sn Alderholmen holme Lit sn Nummerförteckning förteckning
Lit sn Alderholmen holme /Se Lit sn Nummerförteckning förteckning
Lit sn Alholmen holme /Se Lit sn Nummerförteckning förteckning
Lit sn Alholmen holme /Se Handogarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lit sn Alkvattenbäcken bäck Abborrnäset torp Nummerförteckning förteckning
Lit sn Alkvattnet sjö Abborrnäset f.d.dagsverkstorp Nummerförteckning förteckning
Lit sn Alkvattnet sjö Albanotorpet torp Nummerförteckning förteckning
Lit sn Alkvattnet sjö Albanotorpet lht Nummerförteckning förteckning
Lit sn Alkvattnet sjö Anderssved igenväxt odling Nummerförteckning förteckning
Lit sn Alkvattnet sjö Antonbodarna fäb. Nummerförteckning förteckning
Lit sn o tg Alkvattnet sjö /Se Asptorpet hmd Nummerförteckning förteckning
Lit sn o tg Alkvattnet sjö /Se Backarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lit sn o tg Andersmyren myr Backen by Nummerförteckning förteckning
Lit socken Anderssvedet del av strand /Se Backen bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Lit sn Anderssvedet odling /Se Backen hmd Nummerförteckning förteckning
Lit sn Andflon myr Backen hmd Nummerförteckning förteckning
Lit sn Andstutholmen holme Backen gård Nummerförteckning förteckning
Lit sn Andtjärnen tjärn Backen by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Ankaklinka terräng Backen gård Nummerförteckning förteckning
Lit sn Anna-Kristinaberget berg Backen gård Nummerförteckning förteckning
Lit sn Anna-Märtatjärnen tjärn Backen gård Nummerförteckning förteckning
Lit sn Antekälen utmark /Se Backänget lht Nummerförteckning förteckning
Lit sn Arnsved skogsomr. Baptistkapellet skogskoja Nummerförteckning förteckning
Lit sn Arvevallen vall Baxbygget f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Lit sn *Arnön ö Berglundtorpet t Nummerförteckning förteckning
Lit sn *Arnön ö Bergtorpet t Nummerförteckning förteckning
Lit sn Aspdammen damm /Se Bibodarna by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Aspdammsselet lugnvatten Bibubodarna fäb. Nummerförteckning förteckning
Lit sn Aspgläntan skogsglänta /Se Bibubodarna fäb. Nummerförteckning förteckning
Lit sn Aspnäset näs Bibubodarna fäb. Nummerförteckning förteckning
Lit sn Backliden bergssluttning Bibodbodarna fäb. Nummerförteckning förteckning
Lit sn /Se Backmyren myr Bjurhuskälen by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Backsjön, se Baksjön sjö /Se Bjurhuskälen fäbodskiften Nummerförteckning förteckning
Lit sn Bagsiön sjö Björkhem lht Nummerförteckning förteckning
Lit sn Baksjöbäcken bäck Björkudden lht Nummerförteckning förteckning
Lit sn Baksjöbäcken bäck Björnänge gammalt namn på Sörehammaren Nummerförteckning förteckning
Lit sn Baksjöbäcken bäck Blom-Gunneltorpet f.d. dagsverkstorp Nummerförteckning förteckning
Lit sn Baksjöbäcken bäck /Se Blom-Jänstorpet f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Lit sn Baksjöbäckmyren myr Boda by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Baksjöflon sankmark Boda by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Baksjön sjö Boda by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Baksjön sjö Bodarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lit sn Baksjön sjö Bodmyren hmd Nummerförteckning förteckning
Lit sn Baksjön sjö Bodtorp lht Nummerförteckning förteckning
Lit sn *Bellån å /Se Bostället gård Nummerförteckning förteckning
Lit sn Bengtlokarna myr Bostället gård Nummerförteckning förteckning
Lit sn Bergdrolet myr Brana bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Lit sn Berget berg(?) /Se Brana avs. och fäb. Nummerförteckning förteckning
Lit sn Bergflon mark Branabodarna fäb. Nummerförteckning förteckning
Lit sn Bergmyren myr /Se Branamyren, se Brana Saknas Nummerförteckning förteckning
Lit sn sn Bergudden udde Brattrenen hmd Nummerförteckning förteckning
Lit sn Bergvallarna vall Brattrenen t Nummerförteckning förteckning
Lit sn Billingstjärnarna tjärnar Bred-Antes f.d. dagsverkstorp Nummerförteckning förteckning
Lit sn Bjurhusflon myr Bredtorpet f.d. dagsverkstorp Nummerförteckning förteckning
Lit sn Bjurhuskälen skogstrakt /Se Brevik lht Nummerförteckning förteckning
Lit sn Bjurhuskälen skogsområde /Se Brevik lht Nummerförteckning förteckning
Lit sn Bjurhuskälen utmark /Se Brevåg Saknas Nummerförteckning förteckning
Lit sn Bjurhusmyren myr Brevåg by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Bjännflon myr Brevåg by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björbäcken bäck Brevåg by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björbäcken bäck /Se Brevågarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björbäcken bäck Brunnsmyren lht Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björkbränna björkskog /Se Brännan torp Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björkmyren myr Brännan t Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björkudden udde /Se Brännbodarna fäb. Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björkudden udde /Se Bränngårdshammaren gammalt namn på Sörehammaren Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björkudden udde Bubodarna+, se Landvågen Saknas Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björloken myr Bye by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björnbäckmyren myr Bye by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björnloken myr Bye by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björnmyran myr Bye by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björnmyren myr Bye by Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björnmyren myr Bye Mejeri lht Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björnmyren myr Byesarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björnmyrhöjden höjd Bygget fäb. Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björnänget äng /Se Bygget fäb. Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björnänget äng /Se Bygget fäb. Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björnänget grässlätt /Se Bygget fäb. Nummerförteckning förteckning
Lit sn Björnören terräng Bygget hmd Nummerförteckning förteckning
Lit sn Blanktjärnen sjö Bygget gård Nummerförteckning förteckning
Lit sn Blekbäcken bäck Bygget gård Nummerförteckning förteckning
Lit sn Blekmyren myr Bygget hmd. o. lht Nummerförteckning förteckning
Lit sn Blekmyren myr Byggningen = Handog Saknas Abborrhällan skär
Lit sn Blektjärnen tjärn Byom by Abborrhällan stenhälla
Lit sn Blektjärnen tjärn Byom by Abborrloken tjärn
Lit sn Blektjärnmyrarna myr Byomearna inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Lit sn Blektjärnviken vik Bäcken lht Abborrtjärn tjärn
Lit sn Blekåberget berg Bäckmyrsvedet, se Greningen Saknas Abborrtjärnarna tjärnar
Lit sn Blekån å Bäckmyrsvedet bebyggelse Abborrtjärnarna tjärnar
Lit sn Blekån å /Se Bäckmyrsvedet lht Abborrtjärnen tjärn
Lit sn Blomnäsbäcken bäck /Se Bäcktorpet torpställen Abborrtjärnen tjärn
Lit sn Blomnäset näs /Se Bölarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnflon myr
Lit sn Blomnäset udde /Se Bölberga lht Abborrviken vik
Lit sn Blomnäset näs /Se Bölbergen lht Abborrviken vik
Lit sn Blomsundet myr Böle by Abrahamedan vik
Lit sn Blåbergen höjder Böle Saknas Abrahamsvedet gammalt sved
Lit sn Blådjupet bråddjup /Se Böle by Abrahamtorpet odling
Lit sn Blåloken göl /Se Böle, Lilla lht Albanoudden udde
Lit sn Blötmyren myr Dalgren torpet t Albanoviken vik
Lit sn Bodabäcken bäck /Se Dillströmtorpet hmd Alderbrännan skogsmark
Lit sn Bodabäcken bäck Elggrubban lht Alderholmen holme
Lit sn Bodasvidebacken backe /Se Elvstranden lht Alderholmen (halv)ö
Lit sn Bodberget berg Elvtorp lht Alkvattnet sjö
Lit sn Bodbäcken bäck Enoktorpet kronotorp Alkvattnet sjö
Lit sn Bodbäckskvarnen kvarn /Se Erikslund lht Alkvattnet sjö
Lit sn Bodflon myr Erikslund bebyggelse Alkvattnet sjö
Lit sn Bodkallbacken backe Fjäl by Alstergrensbodarna fäb.
Lit sn Bodmyren myr Fjäl by Anderssvedet odling
Lit sn Bodtjärnen tjärn Fjäl by Andstutholmen holme
Lit sn Bodudden udde Fjälarna inbyggarbeteckning Andön ö
Lit sn Bodviken vik Fjälbo lht Andön ö
Lit sn Boggloken myr Fjälbodarna by Anna-Kristinatjärnen tjärn
Lit sn Boggsjöloken tjärn Fjälbodarna, se Fjällandet Saknas Annflon sankmark
Lit sn Brana skogshöjd Fjälbodarna by Anteholmen holme
Lit sn Branaflon mark Fjälbolandet by Antekälen skogtrakt o. -skifte med fäb.
Lit sn Branalämningen landningsplats Fjälkvarnen kvarn Aspdammet flottningsdamm
Lit sn Branalämningen båtlämning /Se Fjälkvarn bebyggelse Aspnäset näs
Lit sn Branatjärnen tjärn Fjälkvarnen kvarn Aspnäset näs
Lit sn Brattbacken stup /Se Fjälkvarn gårdsamling Angvormarna Saknas
Lit sn Brattbacken backe Fjälkvarn gårdar Avrättsplatsen plats
Lit sn Brattbackforsen fors Fjäll by Avradsmyren myr
Lit sn Brattbacksbryggan brygga /Se Fjällandet by Backliden bergsluttning
Lit sn Brattfallet terräng Fjällandet by Baggloken myr och lok
Lit sn Brattmyren myr Fjällandet bebyggelse Bakersundet f d hästfoderslått och odling
Lit sn (kyrka) Brattmyren myr Fjällandet by Bakersundsved odling
Lit sn Brattmyren myr Fjällandet by Bakersundåsen ås
Lit sn Brattstaden terräng Fjälån, se Fjälkvarn Saknas Baksjöbäcken bäck
Lit sn Brattstadselet lugnvatten Fjälåsen lht Baksjöbäcken bäck
Lit sn Brattströmdammen damm /Se Flaggen avsöndrat område Baksjöbäcken bäck
Lit sn Brattströmmen ström Flinktorpet bebyggelse Baksjöbäcken bäck
Lit sn Brattåsmyren myr Fridhägnen t Baksjön sjö
Lit sn Brattåsmyren myr Fridsborg lht Baksjön sjö
Lit sn Bredviken vik Fridtorpet t Baksjön sjö
Lit sn Bredviken vik /Se Fritshem lhtt Baksjön sjö
Lit sn Bredviken vik Furutorp torp Baksjöviken vik
Lit sn Bredviken vik Gamlebodarna, se Gammalbodarna Saknas Bastudjupet djup
Lit sn Bredvikholmen holme Gammalbodarna fäb. Bastuåkren åker
Lit sn Bredviklägden terräng Gammalbodarna fäb. Bertilsundet myr
Lit sn Bredviksudden udde /Se Gammalbodarna lht o. fäb. Bibodbäcken bäck
Lit sn Brevågen del av Litsälven /Se Gammalbodarna gårdar jämte fäb. Bibubäcken bäck
Lit sn Brevågsberget berg Granlunda lht Billingstjärnarna tjärnar
Lit sn Brevågsläningen länning /Se Greningeholm bebyggelse Bjurbäcken bäck
Lit sn Brevågsmyren myr Greningeholm by Bjännänget slåtter
Lit sn Brevågstjärnen tjärn Greningeholm gård Björbäcken bäck
Lit sn Brevågsviken vik Greningelund bebyggelse Björkmyren myr
Lit sn Brevågsviken vik /Se Greningen traktnamn Björkmyren myr
Lit sn Brevågsöarna öar /Se Greningen by Björnbodvallen plats
Lit sn Brevågsön ö Greningen by Björnhägnen odling
Lit sn Bringåsen ås /Se Greningen by Björnmyren myr
Lit sn Brudstenen sten Greningen by Björnmyren myr
Lit sn Brudstenen sten /Se Greningen, Nordre by Björnmyren sankmark
Lit sn Brudstenen sten /Se Greningen by Björnmyrhöjden höjd
Lit sn Brudstenen, se Hökbäckstenen sten /Se Greningsbodarna fäb. Björnspettjärn tjärn
Lit sn Brunnsmyren myr Greningskojan f.d. skogskoja Björnänget äng
Lit sn Brusåflon mark Grenningeholm bebyggelse Bladtjärnarna tjärnar
Lit sn Brusån å Grenningelund boställe Blanktjärn tjärn
Lit sn Brusån å /Se Grenningelund hmd Blanktjärn tjärn
Lit sn Brännan skogsparti Greningen by Blanktjärnflon sankmark
Lit sn Brännan sankmark Grenningen N. S. bebyggelse Blekbäcken bäck
Lit sn Bränngårdshammaren udde /Se Grenningsbodarna fäb. Blekbäcken bäck
Lit sn Bränngårdsviken vik /Se Grubbäcken lht Blekbäcken bäck
Lit sn Brännspettjärnen myr Gryttorpet hmd Blekloken vattensamling
Lit sn Brännsve åker /Se Gränskilen lht Blekmyren myr
Lit sn Bumyren myr? /Se Gunnarstorp lht Blekmyren myr
Lit sn Buntviken vik /Se Gäddvikstorpet lht Blekmyren slåttmyr
Lit sn Busbacken backe /Se Gäddvikstorpet torp Blektjärn tjärn
Lit sn Busbacken backe /Se Gäddviktorpet torp Blektjärn tjärn
Lit sn /Se Bustadholmen terräng Gäddviktorpet lht Blektjärn tjärn
Lit sn Byesbäcken bäck Gällsåberget torp Blektjärn tjärn
Lit socken /Se Byflobäcken bäck Gällsåkvarn(en) lht Blektjärn, Västra tjärn
Lit socken /Se Byflon myr Hallemon ?ställe Blektjärn, Östra tjärn
Lit sn /Se Byflon myr Halltorpet torp Blektjärnen tjärn
Lit socken /Se Byggesviken vik Halåsen by Blektjärnen tjärn
Lits sn sn /Se Bygget, se Hammarlundhägna inäga /Se Halåsen by Blektjärnmyrarna myrar
Lit sn /Se Byomsliden bergssluttning Hammarn plats Blektjärnmyren myr
Lit socken /Se Bysjön sjö Handog by Blekåberget berg
Lit sn /Se Bysjön sjö Handog by Blekån å
Lit socken /Se Båtgranen båtplats /Se Handog by Blekån å
Lit sn /Se Båthusviken vik Handog bebyggelse Blekån å
Lit sn /Se Båthällan båtlänning /Se Handog by Blomnäset näs
Lit sn /Se Bäckdalen dalsänka Handogsbodarna fäb. Blomnäset udde
Lit sn /Se Bäckdrolsbäcken bäck Handogsbodarna torp Blomsundbrännan skogsmark
Lit sn /Se Bäckmyrbäcken bäck Handogsbodarna lht Blomsundet slåttängen
Lit sn /Se Bäckmyren myr (Östra) Handogsbodarna lht Blåbergen höjder
Lit sn /Se Bäckmyren myr Henrikhägnen torp Blåbergen berg
Lit sn /Se Bäckmyren myr Herrgården f.d. majorsboställe Bod(a)bäcken bäck
Lit sn /Se Bäckmyren myr Holm-Olletorpet torp Bodberget berg
Lyds socken sn Bäckmyren myr Husås bebyggelse Bodberget berg
lytæ se Lit sn Bäckmyren myr Husås by Bodbergsbacken backe
lyyt se Lit sn Bäckmyren myr? /Se Husåsarna inbyggarbeteckning Bodbrännan skogsmark
Kyrkan Saknas /Se Bäckmyrflon myr Hvilan lhtt Bodbäckedan bakvatten
Lits kyrka Saknas /Se Bäckmyrflotjärnen tjärn Hvilan lht Bodbäcken bäck
Lits medeltidskyrka Saknas /Se Bäckmyrlokarna tjärnar Håkantorpet torp Bodflon sankmark
Lits pastorat Saknas /Se Bäcktjärnen tjärn Håkanstorpet torp Bodflon sankmark
Husåsan åboar /Se Bäckängena terräng Håkantorpet t Bodkallbacken backe
Sönnamyran åboar /Se Bäckänget terräng Håkatorpet t Bodkallbacken backe
»a sogn» sn Bälgsjö, se Trettontjärnen tjärn /Se Hårkmotorpet torp Bodmyrarna myrar
Abborrbodarna fäbodar? /Se *Bälgsjö tjärn Häggströmstorpet gård* Bodmyran myr
Abrahamstorpet torp /Se Bälsjön sjö Högbodarna fäb. Bodmyren sankmark
Alfhild Erikssons fäbodar fäbodar /Se Bäverstan myrslåtter /Se Högbyn torp Bodmyren myr
Alstergrensbodarna se Jonas Anderssonbodarna fäbodar /Se Bäverstamnmyren myr Högen gd Bodsveden svedjeland
Anders Eriksson-bodarna f.d. fäbodar /Se Bölesbäcken bäck Högen gård Bodtjärn tjärn
Anders-Hanssonbodarna fäbodar /Se Bölesbäcken bäck Högen gård Bodudden udde
Anders-Pers-bodarna f.d. fäbodar /Se Bölesflon mark Högen bebyggelse Bodviken vik
Anders Persson-bodarna se Per Andersson-bodarna f.d. fäbodar /Se Bölesflon sankmark Högen by Bondsved nu igenväxt odling
Anners-Kalsabuän fäbod /Se Bölesgranen gran /Se Högen by Bondsvedet odling
Ante-Imbur-stugan stuga /Se Bölesudden udde Högen by Bontviken vik
Ante-Nilsabuan f.d. fäbodar /Se *Böletjärnen tjärn Höglunda gd Bostadmyren myr
Arvid Jonsson-bodarna fäbodar /Se *Böletjärnen tjärn Höglunda hmd Bostadmyrtjärnen tjärn
Arvid Jonssons fäbodar f.d. fäbodar /Se Bötelsbäcken bäck Höglunda gård Bottnen grunt parti
Arvid Månssons fäbodar f.d. fäbodar /Se Bötelsflon flo Högströms gård Branaflon sankmark
Backekvarn förr kvarn /Se Bötelsflon myr Högtorp lht Branaflon flo
?Backen by Bötelsforsen fors Hökbäck by Branamyren fäb.
Backen by Bötelstjärnen sjö Hökbäck by Branamyran fäb.
Backen by Dahlénsbäcken, se Hökbäcken Saknas /Se Hökbäck by Branatjärn tjärn
Backen by Danielmyren myr Hökbäck by Branatjärnen tjärn
Backen by Danielskrogen terräng /Se Hökbäckarna inbyggarbeteckning Brandgårdshammarn område
Backen by Djupdalen dal Hökbäckbodarna fäb. Brandgårdsviken vik
Backen by Djupgrubban grund /Se Hökslätt lht Brattrenen strandbacke
Backen by Djuptjärnen tjärn Höktorpet torp Brattstaden gammal båtstad
Backen by Djupån del av Sännån /Se Höljarna inbyggarbeteckning Brattstadhöjden höjd
Backen by Doltströmmen del av Håckan Hölje by Brattstadselet lugnvatten
Backen gd, del av Fjäl /Se *Domare högar rösen Hölje bebyggelse Brattströmrännan flottningsränna
Backen by /Se *Domrösen rösen Hölje by Bredvikbäcken bäck
Backen by /Se Domsätekistan kista /Se Höljebodarna kronotorp Bredviken vik
Back-Nils-torpet, se Gåsmyrvallen torp, vall /Se Domsätena stenhällar /Se Hörnsta lht Bredviken vik
Bergsgården se Hökbäckbodarna fäbodar /Se Domsätena stenhällar /Se Inlandsbanan, se Brevåg Saknas Bredviken vik
Bergsgården fäbodar /Se Domsäthällan fornminnesplats /Se Inlandsbanan, se Näset Saknas Bredvikholmen holme
Bergströmsstugan stuga /Se Dragbrännan ö Inlandsbanan, se Klösta Saknas Bredviklägden odling
Bergvallarna f.d. ödesböle /Se Dragbrännholmen holme /Se Inlandsbanan, se Korsta Saknas Bredviklägden odling
Bibodarna f.d. fäbodar /Se Draget sund /Se Inlandsbanan, se Söre Saknas Brevågsberget berg
Bibodarna f.d. fäbodar /Se Dragudden, Övre o. Nedre uddar /Se Jonas-Jonsagården gård Brevågsbodarna fäb.
Bibodarna fäb. /Se Drolen sankmark Jontetorpet t Brevågsbodarna fäb.
Bibubodarna se Bibuhålet f.d. fäbodar /Se Dunderbacken höjd Jämtlands Nyby pst Brevågsbäcken bäck
Bibubodarna fäbodar /Se Dödviken vik Kalletorpet torp Brevågsflon sankmark
Bibuhålet f.d. fäbodar /Se Döviken vik Kallsta by Brevågskvarn(en) f d kvarn
Bibuhålet fäbodar /Se Edbadammen damm /Se Kallsta by Brevågstjärnen tjärn
Bjurhuskälen by /Se *Edstalägden eller Storlägden, se Prästlägden nu festplats Kallsta by Brevågstjärn tjärn
Bjurhuskälen by *Edsta ängeslått, se Prästlägden nu festplats Kallsta by Brevågsviken vik
Bjurhuskälen f.d. gård /Se *Egsted engeslett, se Prästlägden nu festplats Kallstarna inbyggarbeteckning Brevågsvågen vik
Bjurhuskälen by /Se Eldfastmyren myr Karlslund lht Brevågsön ö
Bjurhusskälen by /Se Eldgårdsån, se Näverloktjärnbäcken Saknas Klingerögat södra delen av Söreby Bringan myr
Björkudden gd /Se Eldsgårdsån, se Näverloktjärnbäcken Saknas Klingerögat by Bringan myr
Björnbovallen f.d. fäbodvall /Se *Eldstalägden, se Prästlägden nu festplats Klingerögat ödehemman Bringan hästfoderslått
Björnbovallen fäbodar /Se Elgvatne sjö Klingerögat by Broänget slåttänge
Blixt gd /Se Elgvatne sjö Klockartorpet hmd Brodrolet slåttmyr
Blomgården gd /Se Elgvattne sjö Klösta traktnamn Brudstenen sten
Blåräfsbodarna, se Hans Salomonson-bodarna f.d. fäbodar /Se Eljvatne sjö Klösta by Brudstenen sten
Blåräfsbodarna fäbodar /Se Eliasmyren myr /Se Klösta by Brudstenen sten
Boda by Eliasänget äng Klösta by Brudstenen sten
Boda by *Ellsta ängeslått, se Prästlägden nu festplats Klösta järnvägshållplats Brunnsänget odling
Boda by Elofshällan häll /Se Klöstanäs bebyggelse Brusåflon sankmark
Boda by Enflon sankmark Klöstanäs herrgård Brusån å
Boda by Englunddammen damm /Se Klöstarna inbyggarbeteckning Brusån å
Boda by Enmyren myr Knortbodarna fäb. Brynjelandskvarn(en) kvarn
Boda by? Erikflon myr Korsta traktnamn Brännan skogsmark
Boda by Erik-Orsä-backen backe /Se Korsta by Bränngårdshammaren klippa
Boda by Eriksdalskälen utmark /Se Korsta by Bränntorpet f.d. dagsverkstorp
Boda by Erlandssjömyren myr Korsta by Buntråken myrslått
Boda by *Estedh, se Prästlägden nu festplats Korsta by Busenborgsbacken f.d. barackplats
Boda by Fagmomyren myr Kristinelund kronotorp Busenborgsbacken f.d. barackplats
Boda by Fagmotjärnen sjö Krogen hmd Bustadänget slåttänge
Boda by Fasessved terräng Kroa (Krogen) gård Bustadänget slåttänge
Boda by Fastmyrberget berg Kroksgård by Byflobäcken bäck
Boda by Fastmyren myr Kronstugan Saknas Byflobäcken bäck
?Boda by Feigån Saknas Krontorpet torp Byflon flo
Boda by Ffegh aan å /Se Kullen hmd Byflon sankmark
Boda by *Ffegh aan å /Se Kullen lht Bygatan f.d. by- och fägata
Boda by Finnsvågen vik Kvarnkälen utmark Byggesviken vik
Boda by Fiskbäcken bäck Kvarnkälbodarna fäbodar Bygget fäb.
Boda by Fiskemyren myr Kvarnkälsbodarna fäb. Byomsliden skogig bergsluttning
Boda by Fiskemyrtjärnen tjärn Kvarnnäset hmd Bysjön sjö
Boda by Fisklösviken vik /Se Kvarnnäset hmd Bysjön sjö
Boda by Fjälbryggan stängsel /Se Kvarntorpet torp Båthusviken vik
Boda by Fjälflon myr Kvarntorpet+ torp Båthusviken vik
?Boda by Fjälgången gångväg /Se Kälen fäb. Bäckdalen dalsänka
Boda by Fjäl-Högören grund /Se Kälen hmd o. torp Bäcken ur Midskogstjärnen bäck
Boda by /Se Fjälmyren myr Kälen f.d. torp Bäckdrolen myrslått
Boda by Fjälmyrviken vik Källåsen by Bäckdrolsbäcken bäck
Boda by Fjältoppnäset terräng /Se Källåsen by Bäckmyrbäcken bäck
Boda by Fjäls skogsmark skogsmark /Se Källåsen gårdar, t Bäckmyren myr
?Boda by *Fjälån å Källåsen hmd Bäckmyren myr
?Boda by ?Fjälån å Källåsen by Bäckmyren myr
Boda by Fjälån biå Källänget lht Bäckmyren myr
Boda by Fjälån å Landvågen by Bäckmyren myr
Boda by Fjälån å /Se Landvågen by Bäckmyren slåttmyr
Boda by Fjälån å /Se Landvågen by Bäckmyren myr
Boda by Fjälåns flottled, se Fjälån å /Se Landvågen by Bäckmyren myr
Boda by Fjälören sandbank /Se Landvågen by Bäckmyrflon sankmark
Boda by Fjöstjärnflon sankmark Landvågsarna inbyggarbeteckning Bäckmyrflon flo
Boda by Fjösåsbrännan terräng Lars-Jonsatorpet f.d. dagsverkstorp Bäckmyrflotjärn tjärn
Boda by Flakaflon myr Lemåsen +, se 1-4 Åsen Saknas Bäckmyrtjärnen tjärn
Boda by Flakamyrbron gammal bro Lignells f.d. dagsverkstorp Bällingstjärnarna tjärnar
Boda by Flakamyrbrännan skogsmark Lill-Böle gård Bäverstamn höjdsluttning
Boda by Flakamyren myr Lillsjöhögen gårdgrupper Böleflon flo
?Boda by Flakamyren myr Lillsjöhögen by Böleflon bebyggelse
Boda by Flakamyren myr Lillsjöhögen by Bölesbäcken bäck
Boda by Flakaråken myr Lillsjöhögen by Bölesbäcken bäck
Boda by Flaskbodtjärnen tjärn Lillsjöhögen by Bölesflon flo
Boda by Flatåsen ås Lit, Norra poststation Bölesflon sankmark
?Boda by Flitlokarna myrar Lit järnvägsstation Bölesgatan gammal fägata och kyrkväg
Boda by Flobacken backe Lit, Norra byar Bölesudden udde
Boda by? Flobäcken bäck Litsnäset by Bölesudden udde
Boda by Flodalen dalgång Litsnäset by Bölesvägen väg
Boda by Flodalsbäcken bäck Litsnäset järnvägsstation Bölesängena slåttäng
Boda gd /Se Florellviken vik /Se Litsprästgården Saknas Bölänget f.d. slått
Boda by /Se Flotjärn tjärn Litströmtorpet f.d. torp Bötelsbrännorna skogsområde
Boda by /Se Flärken sjö /Se Lugnvik lht Bötelsbrännorna skogsmark
Bodkvarnen kvarn /Se Flärkån å /Se Lugnvik lht Bötelsbäcken bäck
Bond gd /Se Fnusktallen f. fura /Se Lungvik lht Bötelsflon flo
Bos gd /Se Fnusktallen f. fura /Se Lybäck lht Bötelsforsen fors
Bostället gd Forshuvudbryggan brygga /Se Lybäck lht Bötelsforsen fors
Brana by /Se Forshuvudbryggan, Norra, se Risbryggan brygga /Se Långströmmon torp Bötelsforsen fors
Brana gd:ar /Se Forshuvudet del av Skärhällsforsen /Se Långströmstorpet lht Bötelsmyren myr
Branabodarna f.d. fäbodar /Se Forshuvudkistan brygga /Se Lägden (Väst i Lägden) gård Bötelsmyren, se Tjärnflon Saknas
Branabodarna fäbodar /Se Forsläningen båtplats /Se Lägden f.d. gård Bötelstjärn tjärn
Branabodarna fäbodar /Se Forsmyren myr Lövtorpet t Bötelstjärnen tjärn
Bredtorpet torp /Se Forsön förr ö /Se Magnus-Gunnarsagården gård Bötelstjärnen tjärn
Bredtorpet torp /Se Forsön ö /Se Majorsbostället + gård Dalakarlnäset näs
Brevåg by Frusmyrmyrarna myr Malmflobodarna fäb. Dalakällan källa
Brevåg by Fröstjärnen tjärn Malmflobodarna fäb. Dalénsbäcken bäck
Brevåg by *Fyrkilen omr /Se Markustorpet gård Dalénsviken vik
Brevåg by? *Fyrkälen del av Trättjärns avradsland /Se Mejeriet lht Danielmyren myr
Brevåg by Fyrssmörholmenn se Midholmen holme Mejeriet lht Danieltorpet odling
Brevåg by Fågellekflon mark Midselströmbodarna fäb. Dissbacken backe
Brevåg by Fäbodtrakten skogsmark /Se Mo by Djupdalen dalsänka
Brevåg by? Fäviken vik Mo by Djupdalen dalsänka
Brevåg by Fäviken vik Mo by Djupdalen dalsänka
Brevåg by Färjebackarna backar /Se Mo by Djuploken vattengrop
Brevåg by Färjebackarna backsluttning /Se Mossarna inbyggarbeteckning Djupån del av Sännån
Brevåg by Färjestaden, Södra färjställe /Se Modigtorpet f.d. torp Domsäthällan plats
Brevåg by Färjestaden färjställe /Se Modigtorpet t Domsäthällan plats
Brevåg by Fättjetjärnen lugnvatten /Se Mon hmd Domsäthällan plats
Brevåg by Fättjetjärnen tjärn /Se Mon lht Domsäthällan plats
Brevåg by Fävikbäcken bäck /Se Motorpet lht Domsäthällan plats
Brevåg by Fäviken vik /Se Myran lht Dragbrännan halvö
Brevåg by Fävikholmen f. holme /Se Målaretorpet torp Dragbrännan skogsmark
Brevåg by Fävikvadet vadställe /Se Målartorpet torp Draget sund
Brevåg by Föleråken myr Målartorpet t Draget sund
Brevåg by Gammalbodarna terräng Mårtentorpet t Dragvågen vik
Brevåg by Gammalbodarna f.d. fäbodar Märanackbodarna fäb. Drolen myrodlingar
Brevåg by /Se Gammalbodarna f.d. fäbodar Märranackbodarna fäb. Drolet odlingar
Brevåg by /Se Gammalbodarna f.d. fäbodar Märranackbodarna fäb. Dånnshägnen hage
Brevåg by /Se Gammalbodbäcken bäck Märranackbodarna fäb. Dödviken vik
Brevåg by /Se Gammalbodflon sank mark Mässelströmmen gd Dödviken vik
Brevåg by /Se Gammalbodhöjden höjd Mässelströmmen gård Ecklingshöjden höjd
Brevåg by /Se Gammalbovallen vall Mässelströmbodarna fäb. Eldfastmyren myr
Brevåg by /Se Gammalbrännan terräng Mässelströmbodarna fäb. Eldfastmyren myr
Brevågsbodarna f.d. fäbodar /Se Gammal - Kallstabuvallen buhamn Nicketorpet t Enflon flo
Brevågsbodarna fäbodar /Se Gammalsjulrissnet landområde Nils-Olstorpet f.d. dagsverkstorp Enflon sankmark
Brevågsstugan stuga /Se Gammalsågdammen damm /Se Nisse-Nilstorpet t Englunddammet flottningsdamm
Brogård bebyggelse Gammaltjärnen tjärn Nordanbäck lht Englundtorpet f.d. torp
Brogård bebyggelse /Se Gammaltösänget myr Nord-Greningen gårdsamling Enokhägnen odling
Brostugan stuga /Se Garpstaden färjeläge Nordgården hmd Enoktorpet ödetorp
Brottar gd /Se Garpstaden färjeläge /Se Nordgården bebyggelse Erik-Ersabodarna fäb.
Brusåstugan stuga /Se Garpstaden strandplats /Se Nordgården hmd Erikflon sankmark
Brynjegårdslandet fäbod /Se Gerpstan se Garpstaden färjeläge /Se Nordgården bebyggelse Erik-Jonsabodarna fäb.
Bua byggnad /Se Gervågslandets avradsland förr avradsland /Se Norrbodarna fäb. fäb. Erik-Kalsasvedet sved
Bus gd /Se Getklövåsen ås Norrgården hmd Erik-Kalsatorpet ödetorp
Bye by Getryggen ås Nord-i-gården gård Erlandsjömyren myr
Bye by Getryggen ås Nord-i-gården gård Erlandsjön sjö
Bye by? Getryggen skogsremsa Nord-i-stugan gård Fagmomyren myr
Bye by Gillertjärn sjö /Se Normantorpet f.d. dagsverkstorp Fagmon odling
Bye by Glirbomsbäcken bäck Norrgårdsbodarna fäb. Fagmon odling
Bye by Gnagmyren myr Nybo lht Fagmotjärn tjärn
Bye by Gnagmyrmon mo Nyby traktnamn Fagmotjärnen tjärn
Bye by Godflon myr Nyby by Fanbybäcken bäck
(?)Bye by »Goffars Kälen» myrslåtter /Se Nyby by Fanbyn odlingar
Bye by Goffaviken vik /Se Nyby by Fasesmyren myr
Bye by Goffaviken vik Nybyarna inbyggarbeteckning Fastmyren myr
Bye by Granbodforsen fors Nybygget by Femtjärnflon sankmark
Bye by Granboforsen fors Nybäcken kronotorp Finnsvågen vik
Bye by Granboforsen fors Nygården bebyggelse Fiskemyren myr
?Bye by Granboforsen fors Nygården hmd Fiskemyrtjärn tjärn
Bye by *Granboholmen holme Nygården hmd Fiskenmyren myr
Bye by /Se Granboselet sel Nygården hmd Fiskenmyrtjärnen tjärn
Byebodarna fäbodar /Se Graningen sjö Nygården gård Fjälbodarna fäb.
Bygget fäb. /Se Granström-Jönsson-vallen vall Nygården hmd Fjälgångan kyrkväg
Byn by /Se Grasseret strömdrag /Se Nygården gård Fjälmyren myr
Byom by Granvågen se Båtgranen båtplats /Se Nyhem lht Fjälmyren myr
Byom by Graseret strömdrag /Se Nykvisttorpet torp Fjälmyren myr
Byom by Graunloken göl /Se Nyland lht Fjälmyrviken vik
Byom by Graunloken tjärn Näsebodarna fäb. Fjälmyrviken vik
Byom by Gravarvågen del av Litsälven /Se Näset traktnamn Fjälmyrviken vik
Byom by Greningssjön sjö Näset by Fjälrissnet skogsmark
Byom by Greningssjön sjö Näset by Fjälån å
Byom by Greningsån å Näset by Fjälån å
Byom by Grenningen sjö Näset by Fjälån, se Kvarnån Saknas
Byom by Grenningen sjö Näset by Fjälån å
?Byom by Grenningen sjö Näset by Fjöstjärn tjärn
Byom by Grenningen sjö Näset by Fjöstjärnen tjärn
Byom by /Se Grenningen sjö Näset by Fjösåsbrännan skogsmark
Byom by /Se Grenningen sjö Näset hmd Fjösåsen ås
Byombodarna fäbod /Se Grenningen sjö Näsgårdarna bebyggelse Flakaflobäcken bäck
Byomskvarnen förr kvarn /Se Greningen sjö /Se Ol-Kals t Flakaflobäcken bäck
*Bäck Saknas Greningen sjö /Se Ollebacken lht Flakaflon flo
Bäcken torp /Se Grubbäcken bäck Ollebacken lht Flakaflon sankmark
Bäsä gd /Se Grubbäcken bäck Olov-Petterbodarna fäb. Flakamyrbron kavelbro
Bäverstabustan rester efter byggnad /Se Grusören sandbank /Se Oppgården f d gård Flakamyren myr
Böle by Gråmäraforsen fors Oppgården (Opp i gården) gd Flakaråkarna myrar
Böle by Gråt-råka slåtteräng /Se Ottersgård gd Flarken vik
Böle by Gråtråken sank mark Ottersgård by Flaskbodtjärn tjärn
Böle by Gråvingen sjö Ottersgård by Flatåsen odling
Böle by Gräning Sjön sjö Ottersgård gård Floarna sankmark
Böle by Gräsbäcken bäck Palleråsen by Flobacken odling
Böle by Gröningen sjö Palleråsen by Flobäcken bäck
Böle by Gröningen sjö Palleråsen bebyggelse Flobäcken bäck
Böle by Grönviken slåttvik /Se Palleråsen by Flobäcken bäck
Böle by Grönviken vik Palleråsen by Flobäcken bäck
Böle by Grönviksvägen väg /Se Parkhyddan lht Flobäcken bäck
Böle by Gröven djup /Se Pelle-Nilsa t Flobäcken bäck
Böle by Gröven djup Pe-Mårsagården f d gård Flodalen odlingar
Böle by Grövisen is Per-Amandustorpet torp Flodalen dalgång
Böle by Gullbackselet sel /Se Per-Eliasbodarna fäb. Flodalen dalgång
Böle by Gullsmäta-håle slåtteräng /Se Per-Eliasbodarna fäb. Flodalsbäcken bäck
Böle by Gunnilflon myr Per-Jons t Flodalsbäcken bäck
Böle by Gunnilflon myr Pe-Nilsatorpet torp Flon flo
Böle by Gångspänget gångled /Se Per-Olstorpet t Flon sankmark
Böle by Gångspänget gångstig /Se Pinten torp Flon sankmark
Böle by Gårdmyrkilen skogsmark Prisgård Saknas Florelltorpet ödetorp
Böle by Gårtjärnen tjärn Prisgård by Florellviken vik
Böle by /Se Gårtjärnen tjärn Prisgårdarna inbyggarbeteckning Florellviken vik
Böle by /Se Gåsmyrbäcken bäck Pristorp lht Flotteudden udde
Böle-Mo ryttarhärbärge /Se Gårdmyrkilen skogsmark /Se Prästbodarna fäb. Floviken vik
Böleskvarnen f. kvarn /Se Gåsmyrvallen vall /Se Prästbodarna fäb. Floänget slåttänge
Bölith, = Böle by /Se Gäddviken vik /Se Prästbodarna fäb. Flyet sankmark
Cløkestadom se Klösta by Gällsåberget berg /Se Prästbordet prästgård Flärkbodarna fäb.
Dala-Lars-torpet torp /Se Gällsåberget berg Påll-Larsatorpet t Flärktjärnen tjärn
Dala-Larstorpet torp /Se Gällsåberget berg Rapp-Hans torp Forshuvudet Skärhällforsens början
Dalen gd(?) /Se Gällsåberget berg Rapphägnen t Forsmyren myr
Dalénska hemmanet gd /Se Gällså kvarndamm Saknas /Se Rapp-Jonastorpet kronotorp Forsön ö
Daniel Eriksson-bodarna fäbodar /Se Gällsåkvarnen kvarn Rapp-Jonastorpet t Forsön ö
Delanderbuan f.d. fäbodar /Se Gällsåmynnet åmynning Rapptorpen hmd Franshägnen odling
Djus gd /Se Gällsån å Rapptorpen Saknas Fribergshålbäcken bäck
Eliasbodarna se Olof Olofsson-bodarna fäbodar /Se Gällsån å Ringbo lht Fribergshålet slåttmyr
Elias-bodarna fäbodar /Se Gällsån å Ringsta by Frusmyrmyrarna sankmark
Elias-bodarna fäbodar /Se Gällsån å /Se Ringsta bebyggelse Furunäset näs
Emil Schönberg-bodarna f.d. fäbodar /Se Gällsån å /Se Ringsta by Fågelbacken höjd
E.O. Magnussonvallen fäb. /Se Gärberget berg Ringsta pst Fågellekflon flo
Erik Andersson-bodarna f.d. fäbodar /Se Gärbergsråken myr Ringstarna inbyggarbeteckning Fågellekflon sankmark
Erik Eriksson-bodarna f.d. fäbodar /Se Gärvågslandet skogsmark /Se Risnäset torp Fähustjärn tjärn
Erik Eriksson-bodarna f.d. fäbodar /Se Göranmyren myr Rörmyrkälen fäb. Fält-Jonashägnen odling (f.d. torp)
Erik Eriksson-vallen f.d. fäbodvall /Se Göranslåtten myr Signalstorpet t Färjan äng
Erik-Ersabodarna fäbodar /Se *Görvågslanden äga Sjöbacken lht Färjbackarna backsluttning
Erik Ersson-vallen f.d. fäbodvall /Se *Görvågslanden äga /Se Sjöbacken t Färjestigen stig
Erik-Ersä-buän se Erik Andersson-bodarna f.d. fäbodar /Se *Görvågslanden äga /Se Sjöbrännan bebyggelse Färjstaden färjeställe
Erik-Hemmingsabodarna fäbodar /Se Hackspettsve svedjeområde /Se Sjöbrännan hmd Färjestaden färjeställe
Erik-Hemmingsabuan f.d. fäbodar /Se Hackspettsved terräng Sjöbrännan torp Färjstigen stig
Erik-Hinnersa-kväna förr kvarn /Se Hagbacken terräng? /Se Skev-Hanstorpet hmd Fävikbäcken bäck
Erik-Jonsabodarna fäbodar /Se Hagbergsflon myr Skickja by Fävikbäcken bäck
Erik-Jonsabuan fäbodar /Se Hakvinsågen f.d. såg Skickja by Fäviken vik
Erik-Jonsabuan fäbodar /Se Hallemon mo Skickja by Fäviken vik
Erik Jonsson-bodarna se Sundinbodarna fäbodar /Se Halläningen båtplats /Se Skickja by Fävikflon sankmark
Erik-Kalls-gården gård /Se Hallören grund /Se Skickja by Förlandet landområde
Erik Karlsson-bodarna fäbodar /Se Hallören grund /Se Skickja by Färjestaden färjställe
Erik-Mångsä-buän se Emil Schönberg-bodarna f.d. fäbodar /Se Halslas ån å Skickjarna inbyggarbeteckning Gammalbodarna fäb.
Erik-Olof-bodarna f.d. fäbodar /Se Halstenarna skär /Se Skoghem lht Gammalbodarna fäb.
Erik-Orsä-Buän se Oscar Jonssons bodar fäbodar /Se Halstenarna stenar /Se Skolan, se Nyby Saknas Gammalbodarna fäb.
Erik Persson-bodarna f.d. fäbodar /Se Haltuvorna sund /Se Skolbacken, se Fridsborg Saknas Gammalbodarna fäb.
*Esta »ödisgotz» Halvarsmyren myr Skolgården bebyggelse Gammalbodarna fäb.
Fabriken f. tjärfabrik /Se Halåmynnet mynning /Se Skånndalen hmd Gammalbodarna fäb.
Fabriken gård /Se Halån biå Skåndalen gård Gammalbodarna fäb.
Fagmon odling Halån å /Se Smedsta by Gammalbodarna fäb.
Fagmon ödesböle /Se Halån å /Se Smedsta bebyggelse Gammalbodarna öde fäb.
Fagmon ödesböle /Se Halån å Smedsta by Gammalbodarna fäb.
Falkbodarna fäbodar /Se Halåsberget berg /Se Smedstabodarna hmd Gammalbodarna fäb.
Fanbyn odlingar Halåsberget berg /Se Snickerifabriken lht Gammalbodarna fäb.
Fannbyn f.d. by /Se Halåsberget berg Solhagen lht Gammalbodbäcken bäck
Fevikbodarna fäbodar /Se Halåsen berg /Se Sprick-Sventorpet öde torp Gammalbodbäcken bäck
Fjäl by Halåsören sandbank /Se Stav-Olletorpet t Gammalbodflon myr
Fjäl by Halåviken vik /Se Stenebo lht Gammalbodhöjden höjd
Fjäl by Hammarlundhägna inäga /Se Stolt-Olletorpet torp Gammalbodhöjden höjd
Fjäl by Hammarlundshägnen terräng /Se Stolttorpet torp Gammalbodhöjden berg
?Fjäl by /Se Hammarlundshägnen terräng Storpåltorpet hmd Gammalbodnäset näs
Fjäl by Hampviken vik /Se Strandhem lht Gammalbodtrakten skogstrakt
Fjäl by Hampviken vik /Se Strindlundstorpet torp Gammalbodvägen stig
Fjäl by Handogsbotten grund /Se Svanamyran, se Svanamyren Saknas Gammalbron f.d. landsvägsbro
Fjäl by Handogsflon myr Svanamyran bebyggelse Gammalingeborghålet slått
Fjäl by Handogskanalen kanal /Se Svanamyran, se 1 Svanamyren Saknas Gammal-Kallstabodvallen öde fäbodvall
Fjäl by Handogstoppnäset vik /Se Svanamyrarna gård Gammal landsvägen väg
Fjäl by Handogsviken vik /Se Svanamyren traktnamn Gammalodlingarna odlingar
Fjäl by Handogsviken vik Svanamyren by Gammalsjulrissnet landområde
Fjäl by Hans-Kersti-hägnen odling /Se Svanamyren by Gammalsågbrännan skogsmark
Fjäl by Hans-Månsamyren myr Svartbäcken (Öst i - ) gård Gammalån del av Sännån
Fjäl by Hansodlingen f.d. odling Svarthammar lht Gammalänget slåttänge
Fjäl by? Hans Salmonsson-holmen se Notroholmen holme /Se Svedtorpet torp Gammelflon myr
?Fjäl by Hattflobäcken bäck Syltsjöbodarna f d fäb. Garpstaden strandplats
Fjäl by Hattflon sank mark Sågen lht Garpstaden strandplats
Fjäl by Hattmakarkilen terräng Sågplatsen lht Gatan väg (f.d. fägata)
Fjäl by *Havsnäsudden udde Sågtorpet lht Gethuvudet höjd
Fjäl by *Havsnäsudden udde Sännselet torp Getklövåsen myr
Fjäl by? Helvetesbrännan skogsområde /Se Sännselet torp Getryggarna skogåsar
Fjäl by Helvetesbrännan skogsmark Sännsjöbodarna fäb. Getryggen åsar
Fjäl by Helvetesbäcken bäck Sännsjöbrännan torp Getryggen skogsremsa
Fjäl by Hemflon myr torpSännsjöbrännan Saknas Getryggen ås
?Fjäl by Henriksbovallen vall /Se Sännsjöbrännan torp Getryggen ås
?Fjäl by Herr-Peder-stenen sten /Se Sännsjölandet by (torp) Getryggen höjd
Fjäl by Himmelsbustaden flyttblock /Se Sännsjölandet by Gisseltorpet f.d. torp
Fjäl by Himmelsbustan flyttblock /Se Sännsjölandet Saknas Glapet hästfoderslått
Fjäl by Himmelsbustan flyttstensblock /Se Sännsjölandet, Nedre by Gnagmyrmon mo
Fjäl by Hindriksve odling /Se Nedre Sännsjölandet lht Goffarviken vik
Fjäl by Hinrikbodarna fäbodar Sännsjölandet, Övre, se Sännsjöbrännan Saknas Goffa(r)änget myrslåtter
Fjäl by Hohögarna sandåsar /Se Sännsjölandet torp Goffaänget slåttänge
Fjäl by Hohögarna sandåsar Sänsjö, se Sännsjö Saknas Gollmunbrännan skogsmark
Fjäl by Holkflon myr Sörarna inbyggarbeteckning Gollmunsundet hästfoderslått
Fjäl by Holmflon sankmark Söre traktnamn Gorrtjärn tjärn
Fjäl by Holmforsen fors Söre by Granbodarna fäb.
Fjäl by Holmtorpet terräng Söre by Granboforsen fors
Fjäl by Holmviken vik Söre Saknas Granbodforsen fors
Fjäl by Hopmyrarna myr Söre by Granboselet myr
Fjäl by Hopmyrbäcken bäck Söre lht Granbodselet slåttmyr
Fjäl gd /Se Hoppbäcken se Hökbäcken bäck /Se Söre by Granbodselet lugnvatten
Fjäl by /Se Horkan, se Hårkan Saknas Söre, Södra del av Söre by Granåskällan källa
Fjäl by /Se Hotell Knorten källa /Se Sörebo lht Grasseret strömdrag
Fjäl bebyggelse /Se Hovslägden äga /Se Sörefors by Graunloken sankmark
Fjäl by /Se Hovslägden Saknas /Se Sörefors avs. Graunloken tjärn
Fjäl by /Se Hovslägden ägomark /Se Sörefors kvarn, se Söre Saknas Graunänget slåttänge
Fjälbodarna by /Se Hovsåkern äga /Se Sörefors såg- och tullkvarn Saknas Grav hägnar
Fjälbodarna fäbodar /Se Hovsåkern Saknas Söregård hmd Greningebodarna fäb.
Fjälbodarna f.d. fäbodar /Se Hovsåkern ägomark /Se Sörehammar del av Söre by Greningskojberget berg
Fjälbodarna vid Sännån fäbodar /Se Humleloken tjärn /Se Sörehammar del av Söre by Greningskojvallarna öppen plats
Fjälelandet fäbod /Se Hummelloken tjärn Sörehammaren del av Söre by Greningskvarn(en) kvarn
Fjälkvarn gdr /Se Hundflokgrubban terräng Sörehammaren lht Greningskvarnen kvarn
Fjälkvarn gårdsamling /Se Husflon sank mark Sörehammar lht Greningssjön sjö
Fjällandet by /Se Husås en av de två Västeråsarna Sörehill Saknas Greningssjön sjö
Fjällandet by /Se Husåsmyren myr Söretorp lht Greningssjön sjö
Fjäls såg såg /Se *Håckerälven å /Se Söretorp Saknas Greningssjön sjö
Fjälån gd:ar /Se Håkaviken vik Söretorp lht Greningsån å
Flatåsen ödesböle, odling Hålflon myr Sör-Greningen gårdsamling Grenningen sjö
Flint gd /Se Hålmyren myr Sörgårdarna (Sör i gårdarna) byar Grenningen sjö
Flintull gd /Se Hångers källa källa /Se Sörgårdsbodarna fäb. Grubbsved odling
Flodalen, se Per Eliassons-bodarna f.d. fäbodar /Se Hårkan å Tidemanstorpet f d dagsverkstorp Grytviken vik
Florelltorpet torp /Se Hårkan älv Trolldrolsbrännan torp Grytviken vik
Florelltorpet torp /Se Hårkan älv Turetorpet f d dagsverkstorp Gråmärraforsen fors
Flottningsföreningens båthus båthus /Se Hårkan älv Uppgården hmd Gråmärraforsen fors
Flärkbodarna fäbodar /Se Hårkan å Uppgården hmd Gråtråken myr
Fredvik gd /Se Hårkan älv Uppgården hmd Gräsdrolet odling
Fredvik gd /Se Hårkan å Uppgården bebyggelse Grävråken slått
Fridsstugan gd /Se Horkin Saknas Uppgården hmd Grönviken myr
Fyrkilen fäbod /Se Hårkan biå Utgården hmd Grötväthägnen beteshägn
Fänrikbodarna se Kronoparksbodarna fäbodar /Se Hårkan å Utgården hmd Gröven sjödjup
Fänrikboställets fäbodar f.d. fäbodar /Se Hårkan å /Se Utgården hmd Gröven parti av Indalsälven
Fänrikboställets fäbodar fäbodar /Se Hårkan å Ut - i - gården gård Gubbåkren odling
*Föllingekojan skogskoja /Se Hårkan å Ut i gården gd Gudmundbrännan skogsmark
Gammalbodarna f.d. fäbodar Hårkan å Viken hmd Gudmundsundet hästfoderslått
Gammalbodarna fäbodar Hårkan å Viken gård Gullbacken åker
Gammalbodarna f.d. fäbodar /Se Hårkan å Vulv-Johantorpet hmd Gullbacken backe
Gammalbodarna fäbodar /Se Hårkan å Vulv-Pelletorpet hmd Gullbackströmmen ström
Gammalbodarna fäbodar /Se Hårkan å /Se Vulv-Pelletorpet t Gunnilflon sankmark
Gammalbodarna fäbodar /Se Hårkan å /Se Vulvtorpet hmd Gyltmyren myr
Gammalbodarna fäbodar /Se Hårkan å /Se Vågbodarna fäb. Går(d)smyrbacken backe
Gammalbodarna fäbodar /Se Hårkan å /Se Vågbodarna hmd, obebodda torp, fäb. Gårdsmyrbäcken bäck
Gammalbodarna fäbodar /Se Hårkan älv /Se Vågbodarna gård o. f d fäb. Gårdsmyren myr
Gammalbodarna fäbodar /Se Hårkan älv /Se Välbergstorpet nuv. Pe-Nilsatorpet Går(d)smyren myr
Gammalbodarna fäbodar /Se Hårkaskogen skog /Se Västanbäck Saknas Gåsbäcken bäck
Gammal-Erik-vallen se Erik Ersson-vallen f.d. fäbodvall /Se Hårkbron bro /Se Västan strömmen hmd Gåsbäckänget slåttänge
Gammal-Kallstabodarna fäbodar /Se Hårkmon tallmo /Se Västan ån bebyggelse Gåsmyrbacken odling
Gammal-Nirs-torpet torp /Se Hårkmon mo /Se Västat gård Gåsmyrbäcken bäck
Gammal-Ottersgårdsbodarna fäbodar /Se Hårkmon tallmo /Se Västeråsarna bygrupper Gåsmyrdalen dal
Garp gd /Se Hårkmon tallmo Västeråsen byar Gåsmyren odlad mark
Gammalbodarna fäbodar /Se Hårkmynnet utlopp /Se Västgården bebyggelse Gåsmyren myr
Gammalbodarna se Handogsbodarna f.d. fäbodar /Se Hårkudden udde Västgården bebyggelse Gäddfetten starräng
Gilleråsen Saknas Hårkvallen idrottsplats /Se Västgården (Väst i gården) gård Gäddtjärn tjärn
*Gillerås(en) beb. Hårkänget äng /Se Väst i gården gård Gäddviken vik
*Gillerås(en) beb. Hårkänget strandäng /Se Väst-om-Strömmen t. Gäddviken vik
Gillerås Saknas Hårkängudden udde Väst-om-ån gård Gällsåberg f.d. torp
*Gyllærasæn Saknas Håxåsbryggan brygga /Se Ytterkrogen gård Gällsåberget berg
*Gilleråsen bebyggelse Håxåsen ås Ytteråsen by Gällsåberget berg
*Gillerås(en) Saknas Häggloken tjärn Ytteråren Saknas Gällsåberget bergsluttning
*Gillerås(en) Saknas Häggråken myr Åsen by Gällsåberget bergsluttning
Gilleraas Saknas /Se Häggråken myr Åsen by Gällsåberget bergsluttning
Goffars Kjälen fäbod /Se Häggråksveden terräng Åsen by Gällsåberget bergsluttning
Goffarskjälen fäbod /Se Häggströmsbodarna f.d. fäbodar Åsen Saknas Gällsåbron landsvägsbro
Gottard Svenssons fäbodar fäbodar /Se Hällgårdstjärnen tjärn Åsarna inbyggarbeteckning Gällsåkvarnen kvarn
Granbodarna fäbodar /Se Hällgårdsån å Åsen by Gällsåmynnet mynning
Grantorp gd /Se Hällsgårdsmyren ägomark Åsgård lht Gällsån å
Greningebodarna f.d. fäbodar /Se Hällsgårdstjärnen tjärn Åsmundgården by Gällsån å
Greningebodarna fäbodar /Se Hällsgårdsån å Åsmundgården by Gällsån å
Greningeholm gd /Se Hällsgårdsån å Åsmundgården by Gärpstaden båtlandningsställe
Greningeholm gd /Se Hällsgårdsån biå Älggrubban fäb. Gästgivargården slåttänge
Greningen, Södra del av by /Se Hällsgårdsån å /Se Änget lht Gödmyren myr
Greningen by /Se Hällsgårdsån å /Se Änge(t) handelsbod Hackspettsvedet sved
Greningen by /Se Hällskogstjärn tjärn /Se Öbodarna sommarboställe Hagbergsbodarna fäb.
Greningen by /Se Hällskogsån å /Se Örån lht Hagbergsbodarna fäb.
Gryttorpet f.d. torp /Se Härka ån å Örån lhtt och hmd Hagelbodarna fäb.
Gryttorpet gd /Se Härka Ån älv Ösjöbodarna torp Hagelbodarna fäb.
Gryttorpet hmd /Se Hästhagen ström /Se Öster om backen hmd Hagelbodhöjden höjd
Gryttorpet f.d. torp /Se Hästhagen ström /Se Östgården bebyggelse Hagelbodhöjden höjd
Grötomsbodarna fäbodar? /Se Hästholmen terräng Östgården bebyggelse Hallemon fäb.
Grötomskvarnen förr kvarn /Se Hästskon del av Fjälån Östgården (Öst i gården) gård Hallemon fäb.
Gudingtorpet torp /Se Hästskon gungfly /Se Östgården gd Hallören grund
Gudingtorpet torp /Se Hästskotjärnen tjärn Öst i gården gård Halstenarna skär
*Gyllærasæn Saknas /Se Hästskotjärnen tjärn Öst om Backen gård Halstenarna stenar
gyllærasen se *Gillerås(en) Saknas Hästtjärnen terräng Östtorpet t Halvarsbrännan skogsmark
Gäddviken torp /Se Högarna höjder Övergården gård Halvväganesbjörken gammal björk
Göranbodarna fäbodar /Se Högarna berg   Halån å
Görantorpet torp /Se Högbodarna terräng   Halån å
Hagbergsbodarna fäbodar /Se Högbroforsen fors /Se   Halåsberget berg
Hagbergsbodarna fäbodar /Se Högbroforsen fors /Se   Halåsen ås
Hagbergsbodarna fäbodar /Se Högbron bro /Se   Halåsen ås
Hagelbergsbodarna f.d. fäbodar /Se Högforsen fors   Halåsvägen sämre körväg
Hagelbuan f.d. fäbodar /Se Högkällmyren myr   Hammarlundbygget plats
Hagelbodarna fäbodar /Se Högremmen höjd   Hampkällmyren myr
Hakvin Wedins såg f.d. såg /Se Högremmen ås   Hampvågen vik
Hallemon f.d. fäbodar /Se Högören grund   Hampvågen vik
Hallemon fäbodar /Se Högören grund   Handogsbodarna fäb.
Halltorpet torp /Se Högören grund /Se   Handogsflon flo
Halltorpet torp /Se Höjderna höjder   Handogsflon sankmark
Halltorpet torp /Se Hökbäckbäcken bäck   Handogsviken vik
*Halskage, se Hållskaven by Hökbäckdalen dal /Se   Handogsviken vik
Halåsbodarna f.d. fäbodar /Se Hökbäcken bäck   Handogsviken vik
Halåsbodarna fäbodar /Se Hökbäcken bäck /Se   Handskänget slåttänge
Halåsen by Hökbäcklandet skogsmark   Hansbodarna fäb.
Halåsen by Hökbäcksbodarna terräng   Hans-Månssonmyren myr
Halåsen by Hökbäcksbryggan stenkista /Se   Hans-Salmonsabodarna fäb.
Halåsen by Hökbäckstenen sten /Se   Harrfisket del av Skärhällsforsen
Halåsen by Hökbäcksström strömdrag   Harrfisket ström
Halåsen by Hökbäcksströmmen ström /Se   Harrfiskholmen holme
Halåsen by Hökbäcksänget äng /Se   Harrfiskviken vik
Halåsen by Hökbäckören grund /Se   Harstenarna stenar
Halåsen by Hökflon myr   Harstenarna stenar
Halåsen by Hökhacktallen tall /Se   Hasaflon sankmark
Halåsen by *Hölebuhöa del av Trättjärns avradsland /Se   Hattflobäcken bäck
Halåsen f.d. officersboställe /Se Höljebäcken bäck   Hattflobäcken bäck
Halåsen by /Se Höljebäcken bäck   Hattflon flo
Hammarn affärscentrum /Se Höljehöjden höjd   Hattflon sankmark
Hammaren gård /Se Hövdingegraven gräsplan /Se   Helvetesbrännan skogsmark
*Handhåsenn, se Halåsen Saknas Igelbäcken bäck /Se   Hemflon sankmark
Handog by Igelbäcken bäck /Se   Herr-Permyren myr
(?)Handog by Igeltjärnen tjärn   Hinrikbodarna fäb.
Handog by? Illmyren myr   Hinriksvedet odling
Handog by Ilnäset näs /Se   Hohögarna höjder
Handog by Ilnäsviken vik /Se   Hohögarna sandbackar
Handog by Ilåstjärn tjärn /Se   Holmbergsbacken backe
Handog by Imburgråbba, se Djupgrubban Saknas /Se   Holmen holme
Handog by Indalsälven älv   Holmen skogsmark
Handog by Indalsälven älv   Holmforsen fors
Handog by Indalsälven älv   Holmforsen fors
Handog by Indalsälven älv   Holm-Jonasbodarna fäb.
Handog by Indalsälven älv   Holmåkren åker
Handog by Indalsälven älv   Hopslåtten slått
Handog by Indalsälven älv   Hovdan del av Indalsälven
Handog by Indalsälven älv   Hovslägden odling
Handog by Indalsälven älv   Hovsåkren åker
Handog by Indalsälven älv /Se   Humlegården åt Gammal-Sjul slåttänge
Handog by Ismonåhn å   Humlegården åt Gammal-Sjul slåttänge
Handog by Israeltjärnen tjärn   Humlegården åt Gammal-Sjul slåttänge
Handog by Jo-Arvesabodarna f.d. fäbodar   Humleloken tjärn
Handog by Jobacken backe /Se   Humleloken vattensamling
Handog by Johan-Hinnersaviken vik /Se   Husflon sankmark
Handog by Johan-Hinnersä-viken se Nils-Petterviken vik /Se   Husholmen holme
Handog by Johannes kulle utfärdsplats /Se   Husåsmyren myr
?Handog by Johannes kulle kulle /Se   Håkanudden udde
Handog by Johanssonkälen skogtrakt /Se   Håkanviken vik
Handog by Johanssonskälen skogstrakt   Håkatorpet odling
Handog by Johanssonssunden myr   Håkaviken vik
Handog by Jontorpets myrtegar myrtegar /Se   Hålflon sankmark
Handog by Jänsmässmyren myr   Hållstavad vadställe
Handog by Järn-Antonflon sank mark   Hållstavadet bäckövergång
Handog by Järpstaden(Gärpstan) se Nyhem förr båtlämning /Se   Hålmyran myr
Handog by Kajsaören sandbank /Se   Hålmyrbäcken bäck
Handog by Kakuåsflon myr   Hårdbettdrolet myrslått
Handog by /Se Kalle änge slåtteräng /Se   Hårdmyren myr
Handog by /Se Kallkällmyren myr   Hårkan å
Handog by /Se Kallstabäcken bäck /Se   Hårkan å
Handogsbodarna f.d. fäbodar Kallstabäcken bäck /Se   Hårkan å
Handogsbodarna fäbodar /Se Kallstabäcken bäck /Se   Hårkan biflod
Handogsbodarna fäbodar /Se Kallstabäcken bäck   Hårkmon mo
Hansbodarna fäbodar /Se Kallstabäcken bäck   Hårkmon halvö
Hansbodarna fäbodar /Se Kallsta-Gammalbodvallen vall   Hårkmon tallmo
Hansbuan f.d. fäbodar /Se Kallstaön ö   Hårkmon tallmo
Hansbuan f.d. fäbodar /Se Kalven bäck   Hårkmynnet mynning
Hansgården gd /Se Kalven bäck   Hårkudden udde
Hansgården gd /Se Kalven å   Hårkänget halvö
Hans Salomonsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Kalven å   Hårkänget strandäng
Hans Salomonson-bodarna f.d. fäbodar /Se Kalven å   Hårkänget strandäng
Hans Salomonssonbodarna fäbodar /Se Kalven bäck   Hårkängudden udde
Harrfiskstugan vilstuga /Se Kanalen del av Kvarnån /Se   Hårkön ö(?)
Hedintorpet fäbodar /Se Kapprökarnävet udde /Se   Håxåsen gammalt ödeböle
Helenatorpet f.d. torp /Se Kapprökarnävet udde /Se   Håxåsen ödesböle
Helenatorpet torp /Se Karl-Ersalokarna myr   Håxåsen gammal ödebygdsplats
Hemmingbodarna fäbodar /Se Karl-Ludvigberget berg   Häggloken tjärn
Henrikbodarna fäbodar /Se Kastvedflon myr   Häggloken vattensamling
Henrikbuan f.d. fäbodar /Se Kattstupeforsen fors /Se   Häggråkbäcken bäck
Henrikbuan fäbodar /Se Kattögat innersta delen av Söreviken /Se   Häggråkbäcken bäck
Henrik Larsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Kilhunden udde /Se   Häggråken myr
Hilium, se *Hölje Västra Saknas Kilhunden udde /Se   Häggråken myr
Hilmobodarna fäbodar /Se Klaraholmen holme   Häggråken slåttmyr
*Hoffzlegde ödegods /Se Klingermyren terräng   Häggråken fäb.
*Hokebeck, se Hökbäck Saknas Klingran myr   Häggråksveden betesmarker
Holm-Jonasbodarna fäbodar /Se Klingran terräng   Häggströmbodarna fäb.
Hoppbäck, se Hökbäck by /Se Klingran terräng   Hällan stenhälla
Horåsen fäbod /Se Klockarbacken landsvägsbacke   Hällsgårdsflon flo
*Hov beb. /Se Klockaränget sank mark   Hällsgårdsmyren myr
Hovslägden odling Klubbodflon myr   Hällsgårdstjärn tjärn
*Hugzåss, se Håkåsen Saknas Klubbäcken bäck   Hällsgårdstjärn tjärn
Husås by Klubbäcken bäck /Se   Hällsgårdstjärnen tjärn
Husås by *Kläppbränna skogsparti?   Hällsgårdstjärnen tjärn
Husås by Kläppen berg   Hällsgårdsån å
Husås by Kläppeänget äng /Se   Hällsgårdsån å
Husås by Kläppflon myr   Hällsgårdsån biå
Husås by Klöstafallet vattenfall /Se   Hällsgårdsån biå
Husås by Klöstafallet vattenfall   Hällsgårdsån å
Husås by? Klöstaforsen fors /Se   Hällskogsån å
Husås by Klöstaviken vik /Se   Hällskogsån, se Hällsgårdsån Saknas
Husås by Klöstaviken vik   Hällskogsån? å
Husås by Klövingråken myr   Härshövdingsgärdet gärde
Husås by Knivslidmyren myr   Hästdrolbrännan skogsmark
Husås by Knortedan ed /Se   Hästdrolet myrslått
Husås by Knorten strömdrag   Hästhagarna odling
Husås by Knorten ström /Se   Hästhagen beteshägn
Husås by Knorten, Lilla strömdrag /Se   Hästhuvudet myr
Husås by Knorten, Stora strömdrag /Se   Hästhuvudladan hölada
Husås by Knortkällan källa /Se   Hästråken slåttmyr
Husås by *Knortören grund?   Hästskon slått
Husås by *Knortören grund?   Hästskon gungfly och slått
Husås by /Se Kommunvallen vall /Se   Hästskotjärn tjärn
Husås by /Se Korpåsen ås   Hästskotjärnen tjärn
Husås by /Se Korsdjupet dal /Se   Högarna höjd
Husås by /Se Korsta fäbodland Saknas /Se   Högarna höjd
Hybblet rastskjul /Se Korstaviken vik /Se   Högbodarna fäb.
Hybblet gd? /Se Kringelöga Saknas /Se   Högbodarna fäb.
*Hylie, se Hölje Saknas Krokbäcken bäck   Högbyn f.d. torp
hyliom se Hölje by Kroksgårdskälen utmark /Se   Högen höjd
Håksåsen ödegd /Se Kroksgårdskälen skogsområde   Högen backe
Håmås gd /Se Kroktjärnen tjärn   Högholmen holme
Hårdåsen Saknas Kråksjön sjö   Hög källmyren slåttmyr
Håxåsen »ödisgotz» Kråksjön sjö   Högmyren myr
Håxåsen ödesböle /Se Kråksjön sjö   Högmyren myr
Häggråken fäbodar /Se Kråksjön sjö   Högremmen höjd
Häggströmbodarna f.d. fäbodar /Se Kråksjön sjö   Högremmen berg
Häggströmbodarna fäbodar /Se Kråksjön sjö   Högströmmen ström
Häggströmsgården gård /Se Kråksjön sjö   Högströmsåkren åker
*Hälsingekojan skogskoja /Se Kråksjön sjö   Högåsen ås
Högbyn torp Kullbackarna berg   Högören grund
Högen gd Kullen backe /Se   Höjderna höjder
Högen gd Kullen kulle /Se   Höjdstigen gångstig
Högen gd Kvarnberget berg   Hökbrännan odling
Högen gd /Se Kvarnbäcken bäck   Hökbäckbodarna fäb.
Högen gård /Se Kvarnfjärden fjärd   Hökbäckbodarna fäb.
Högens fäbodar f.d. fäbodar /Se Kvarnfjärden fjärd   Hökbäckbäcken bäck
Höglundtorpet torp /Se Kvarnflon sank mark   Hökbäcken bäck
Högströms gård se Dalénska hemmanet Saknas /Se Kvarnflon myr   Hökbäcken bäck
Högsved gård? /Se Kvarngatan väg /Se   Hökbäckflon flo
Hökbäck by Kvarnhägnen terräng   Hökbäcklandet utmark
Hökbäck by Kvarnkälbodarna f.d. fäbodar   Hökbäckmyren myr
Hökbäck by? Kvarnkälen käl /Se   Hökbäckströmmen ström
Hökbäck by Kvarnkälen skogsområde   Hökbäckströmmen ström
Hökbäck by Kvarnkälen skogtrakt /Se   Hökbäckströmmen ström
Hökbäck by Kvarnloken sank mark   Hökbäckvägen väg
Hökbäck by Kvarnnäset näs /Se   Hökbäckören sandgrund
Hökbäck by Kvarnnäset näs   Höljebäcken bäck
Hökbäck by Kvarnnäset näs   Höljeskäggloken tjärn
Hökbäck by Kvarnvägen väg /Se   Igeltjärn tjärn
Hökbäck by Kvarnåbron bro /Se   Igeltjärn tjärn
Hökbäck by Kvarnåmynnet åmynne /Se   Igeltjärnbäcken bäck
Hökbäck by Kvarnån å /Se   Igeltjärnen tjärn
Hökbäck by Kvisselnkällorna källor   Igeltjärnen tjärn
Hökbäck by? Kvisselnkällorna källor /Se   Illmyren myr
Hökbäck by *Kvisselströmmen ström /Se   Illmyran, se Illmyren Saknas
Hökbäck by Kvisslan förening /Se   Illmyren sankmark
Hökbäck by Kvisseln förgrening   Illnäset näs
Hökbäck by Kvisseln förgrening   Illnäsviken vik
Hökbäck by Kvisslen åmöte /Se   Indalsälven älv
Hökbäck by Kvisslen åförgrening /Se   Indalsälven älv
Hökbäck by *Kycklingabäcken bäck   Indalsälven älv
Hökbäck by? *Kycklingabäck Saknas   Ingeborghålet slått
Hökbäck by *Kycklingabäcken bäck   Israelåkren åker
Hökbäck by *Kyklingabäck Saknas   Jo-Arvesabodarna fäb.
Hökbäck by Kyrknäset näs /Se   Johannestorpet odling (f.d. torp)
Hökbäck by Kyrkslätten bygden kring kyrkan /Se   Johanssonbodarna f.d. fäb.
Hökbäck by Kyrkslätten Saknas /Se   Johanssonkälen skogstrakt
Hökbäck by Kälamyrabäcken se Kalven bäck   Jonas-Anderssontjärnen tjärn
Hökbäck by ?Kälamyrbäcken bäck   Jonas-Ersabodarna fäb.
Hökbäck by *Kälamyrbäcken bäck   Jonas-Magnussontjärnen tjärn
Hökbäck by *Kälamyrbäcken bäck   Jonkebodarna fäb.
Hökbäck by /Se Kälamyren myr   Jontekvarn(en) kvarn
Hökbäck by /Se *Kälamyrkällan källa   Jordbrånen skogsmark
Hökbäck gd /Se Kälamyren myr   Jänsmässmyren myr
Hökbäck by /Se Kälamyrkällan källa   Jättryggen skogsremsa
Hökbäck by /Se Kälen utmark /Se   Jönsodlingarna odlingar
Hökbäckbodarna fäbodar /Se Källbacken terräng   Jörnbacken backe
Hökbäckbodarna fäbodar /Se Källdrolet skogsområde   Kalkbrottbäcken bäck
Hökbäckbodarna fäbodar /Se Källdrolsbäcken bäck   Kalkbrottet stenbrott
*Hölje, Västra område Källdrolsrissnet skogsområde   Kalkbrottet f.d. kalkbrott
*Hölje, Västra område Källhögen fäbod   Kallkällbäcken bäck
*Hölje, Västra område Källmyren myr   Kallstabodarna fäb.
*Hölje, Västra område Källmyren myr   Kallstabäcken bäck
Hölje by Källviken del av Korstaviken   Kallstabäcken bäck
(?)Hölje by Källviken del av Korstaviken   Kallstakvarn(en) kvarn
(?)Hölje by Källåsbäcken bäck   Kallstasågen såg
Hölje by? Källåsflon myr   Kallstaön ö
Hölje by Kälvågen vik   Kalvbryggan flottningsbrygga
Hölje by Käringbacken backe   Kalven å
Hölje by Käringen ström   Kalven bäck
Hölje by Käringen ström   Kalvstaden plats i Kallsta
Hölje by Käringen strömdrag /Se   Kalvsvedberget berg
Hölje by Käringen strömdrag /Se   Kalvsvedet gammalt sved
Hölje by Käringön ö /Se   Kalvsågen gammal såg
Hölje by Kärleksstigen stig /Se   Kanalen gammal flottled
Hölje by Ladasken myr   Kanalen f.d. flottningskanal
Hölje by Ladrogslandet afradsland /Se   Kappralsbodarna fäb.
Hölje by Ladrogslandet avradsland /Se   Kappralsflon sankmark
Hölje by Lagmansbäcken bäck   Kappralsparken kronopark
Hölje by Lagmanslandet omr. /Se   Kapprökarnävet udde
Hölje by Lagmanslandet terräng /Se   Karlbergsbodarna fäb.
Hölje by Lagmansmyren myr   Karlhögen majeldplats
Hölje by Lagmanstjärnen, Norra tjärn   Karl-Ludvigberget berg
Hölje by Lagmanstjärnen, Södra tjärn   Kastvedflon sankmark
Hölje by Landvarpet djup /Se   Kilbryggan strandparti
Hölje by Landvarpet vik /Se   Kilen »åkil»
Hölje by Landvågen avradsland /Se   Killholmarna holmar
Hölje by Landvågens avradsland Saknas /Se   Killholmarna holmar
Hölje by Lappholmen holme /Se   Killsvedet sved
Hölje by Lappkällan källa?   Kjellsören plats
Hölje by Lapp-Sara-hammarn udde /Se   Klaraholmen holme
Hölje by Lappviken vik /Se   Klaraholmen holme
Hölje by Lars-Hansamyren myr   Klashägnen gammal odling (hägn)
Hölje by Lars-Nils-botten stenör /Se   Klingermyren odling
Hölje by Lassebodarna terräng   Klingran myr
Hölje by Leamyren myr   Klingran myr
Hölje by Lemmelstenen flyttblock /Se   Klingran rund skogsfodermyr
Hölje by? Libäcken se Kallstabäcken bäck /Se   Klockarbacken landsvägsbacke
Hölje by Liden (Lin) skogshöjd /Se   Klockarholmarna holmar
Hölje by Lien skogshöjd /Se   Klockarholmen holme
Hölje by Ligatan (-vägen) väg /Se   Klubbodarna fäb.
Hölje by Lillberget berg   Klubbodarna fäb.
Hölje by Lill-Bladtjärnen tjärn   Klabbäcken bäck
Hölje by Lillblektjärnen tjärn   Klubbäcken bäck
Hölje by Lillbäcken bäck   Klubbäcken bäck
Hölje by Lillflon myr   Kläppbäcken bäck
Hölje by Lillflon myr   Kläppen höjd
Hölje by Lillflon myr   Kläppen bergknalle
Hölje by Lillflon myr   Kläppen berg
Hölje by Lillfällgrubban sänka   Kläpppflon sankmark
Hölje by Lillholmen förr holme   Kläppvägen körväg
Hölje by Lillholmen f. holme /Se   Klöstabodarna fäb.
Hölje by Lillhögören grund /Se   Klöstabodarna fäb.
Hölje by Lillhägnen ägomark   Klöstabodarna (+) fäb.
Hölje by Lillknorten strömdrag /Se   Klöstafallet vattenfall
Hölje by Lillknorten strömdrag /Se   Klöstafallet vattenfall
Hölje by Lill-lyckan göl /Se   Klöstaforsen fors
Hölje by Lill-Långvattnet tjärn   Klöstaforsen fors
Hölje by Lill-Långvattsbäcken bäck   Klöstaholmen holme
Hölje by Lillmyrberget berg   Klöstaholmen holme
Hölje by Lillmyrbrännan skogsmark   Klöstaliden lid
Hölje by Lillmyrbäcken bäck   Klöstaliden skogig bergsluttning
Hölje by Lillmyren myr   Klöstasågen f.d. såg
Hölje by Lillmyren myr   Klöstaviken vik
Hölje by Lill-Mångan bäck   Klöstaviken vik
Hölje by Lillselet lugnvatten   Knortbodarna fäb.
Hölje by Lillselet lugnvatten   Knortbäcken bäck
Hölje by Lillsjöbäcken bäck   Knorten ström
Hölje by Lillsjömyren myr   Knorten ström
Hölje by Lillsjön sjö   Knorten ström
Hölje by /Se Lillsjön sjö   Knortkällan kallkälla
Hölje by /Se Lillsjön sjö   Knortmyren myrodling
Hölje, Övre, se Nästgården gd /Se Lillsjön sjö   Knortsved fäb.
Hölje, Öfre by /Se Lillsjön sjö   Korpralsbodarna fäb.
Höljebodarna f.d. fäbodar Lillsjön sjö   Korpåsen ås
Höljebodarna fäbodar /Se Lillslyckan tjärn   Korstabodarna fäb.
Höljebodarna fäbodar /Se Lillstugusiön sjö   Korstabodarna tre fäb.
»hølom», se Hölje by Lilltjärnen tjärn   Korstaliden lid
hølom se Hölje by Lilltjärnen sjö   Korstaliden bergsluttning
Ingeborg Magnusson-bodarna se Homsbodarna fäbodar /Se Lilltjärnen tjärn   Korstaråkbäcken bäck
Ingenjörskårens anläggning anläggning /Se Lilltjärnen tjärn   Korstaviken vik
Jo Arvidssonbodarna f.d. fäbodar /Se Lilltjärnen tjärn   Kosved skogsområde
Johanssonbodarna fäbodar /Se Lillön ö /Se   Krokbäcken bäck
Johansånnbuän fäbodar /Se Lillön ö   Krokbäcken bäck
Johantorpet torp /Se Lillören, Västra f. holme /Se   Kroken skogsmark
Jo-Arvidsonbodarna fäbodar /Se Lingmyrbäcken bäck   Kroksgårdskälen skogstrakt o. -skifte med fäb.
Jonas Anderssons-bodarna f.d. fäbodar /Se Lingmyren myr   Kroktjärn tjärn
Jonas Andersson-bodarna fäbodar /Se Liths elf älv   Kroktjärnen tjärn
Jonasbodarna f.d. fäbodar Lith-stenen se Högören grund /Se   Krokån del av Blekån
Jonas Eriksson-bodarna fäbodar /Se Litsbron (gamla) förr bro /Se   Kronoparkbodarna fäb.
Jonas-Ersabodarna fäbodar /Se Litsbron, Gamla förr bro /Se   Kronoparktjärn tjärn
Jonas Ersson-bodarna f.d. fäbodar /Se Litsbron (gamla) förr bro /Se   Kråksjön sjö
Jonas Hemmingssons fäbodar fäbodar /Se Litsbron, Nya bro /Se   Kråksjön sjö
Jonas Jonsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Litsbron bro /Se   Kråktjärn, se Kråksjön Saknas
Jonas Olofsson-bodarna fäbodar /Se Litsbron bro /Se   Kungshögen backe
Jonas Olofsson-bodarna fäbodar /Se Litselet lugnvatten /Se   Kvarnbacken backe
Jonas Olofsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Lits färjesund Saknas   Kvarnbodarna fäb.
Jonas Svenssontorpet torp /Se Lits näset näs /Se   Kvarnbäcken bäck
Jon Ersson-vallen f.d. fäbodvall /Se Litsån del av Indalsälven   Kvarnbäcken bäck
Jon Ersson-vallen f.d. fäbodvall /Se Litsån älv   Kvarnbäcken bäck
Jonkebodarna fäbodar /Se Litsån älv   Kvarnbäcken (+) bäck
Jonkebodarna fäbodar /Se Litsån se Litsälven del av Indalsälven   Kvarndrolet f.d. slåttesmyr
Jonkevallen fäb. /Se Litsälven del av Indalsälven   Kvarndrolet slåttänge
Jonsgården gd /Se Litsälven se Indalsälven älv   Kvarndrolsbäcken bäck
Jontebodarna fäbodar /Se Litsälven älv   Kvarnfjärden fjärd
Jon-torpet torp /Se Litsälven, Gamla älv /Se   Kvarnfjärden fjärd
Jontorpet torp /Se Litsälven, Gamla älv /Se   Kvarnflon sankmark
Jörnbodarna fäbodar /Se Litsälven del av Indalsälven /Se   Kvarnflon sankmark
Jörnbodarna fäbodar /Se Ljungbäcken bäck /Se   Kvarnflon sankmark
Jörnbodarna fäbodar /Se Ljungbäcken bäck   Kvarnflon sankmark
Kaanan se Erik Andersson-bodarna f.d. fäbodar /Se Ljungbäcken bäck   Kvarnflon sankmark
Kal-Hansa-buan f.d. torpfäbodställe /Se Ljunghägnen betesmark /Se   Kvarngatan väg
Kal-Johansä, se Karl Johanssons nybygge nybygge /Se Ljunghägnen terräng   Kvarngatan enskild körväg
*Kallsgård nu okänd gd Ljung-Mariagrubban dalsänka   Kvarnhanden slått
Kallsta by Ljungvägen vägstycke /Se   Kvarnkälbodarna fäb.
Kallsta by Ljusberget berg /Se   Kvarnkälbodarna fäb.
Kallsta by Ljusmyran se Lusmyran myr /Se   Kvarnkälen område
Kallsta by Lokfloberget berg   Kvarnkälen käl
Kallsta by Lokmyren myr   Kvarnkälen utmarker
Kallsta by Lokmyren myr   Kvarnkälsvallarna fäb.
Kallsta by Lokmyren myr   Kvarnmyren myr
Kallsta by Lomflobäcken bäck /Se   Kvarnoset åmynning
Kallsta by Lomflon sankmark   Kvarnvallarna gräsvallar
Kallsta by Lomtjärn tjärn   Kvarnvägen sämre körväg
Kallsta by Lomtjärnarna tjärnar   Kvarnvägen stig
Kallsta by Lomtjärnen tjärn   Kvarnvägen gammal väg
Kallsta by Lomviken vik   Kvarnåmynnet mynningen av Kvarnån
Kallsta by Lortråken myr   Kvarnån å
Kallsta by Lugnälven omr. /Se   Kvarnån å
Kallsta by Lundsbryggan brygga /Se   Kvarnåören grund
Kallsta by Lundsbryggan flottningsbrygga /Se   Kvisselkällorna källor
Kallsta by Lundsjöbron bro /Se   Kvisslan förgrening av å
Kallsta by Lundsjön sjö   Kvisslen åförgrening
Kallsta by Lundsjön sjö   Kvisslen åförgrening
Kallsta by Lusflon sankmark   Kälamyren myr
Kallsta by Lusmyran myr /Se   Kälamyren myr
Kallsta by »Lusmyran» myr /Se   Kälamyren myr
Kallsta by Lysmyren myr /Se   Kälen högland
Kallsta by Lusmyrtjärnen tjärn   Kälen utmark
Kallsta by Lågvattenkistan kista /Se   Källdrolet sankmark
Kallsta by Lågvattenkistan brygga /Se   Källdrolsbäcken bäck
Kallsta by Långan älv   Källdrolsrissnet tät granskog
Kallsta by /Se Långan älv   Källgärdeskällan källa
Kallsta by /Se Långan älv   Källhögbäcken bäck
Kallsta by /Se Långan älv   Källhögen fäb.
Kallsta by /Se Långan å   Källhögen backe
Kallsta by /Se Långan älv   Källmyren myr
Kallstabuvallen fäbodar /Se Långan å   Källmyren myr
Kallstakvarnen kvarn /Se Långan älv   Källmyren myr
kalpestadom se: Kallsta by Långan älv   Källmyren odling
Kapralsbodarna fäbodar /Se Långan å   Källmyrviken vik
Karlbergsbodarna fäbodar /Se Långan älv   Källmyrviken vik
Karlbergsbuan f.d. fäbodar /Se Långan älv   Källstrupbäcken bäck
Karl-Erikssonbodarna fäbodar /Se Långa ån å   Källsvedet (f.d.) sved
Karl Göranssons fäbodar fäbodar /Se Långa ån älv   Källåsbodarna fäb.
Karl Johansson-bodarna f.d. fäbodar /Se Långan älv   Källåsbäcken bäck
Karl-Johanssons nybygge nybygge /Se Långan älv   Källåsflon sankmark
Karl Karlsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Långbryggan flottningsbrygga /Se   Källåsen ås
Karl Karlssons fäbodar fäbodar /Se Långbryggan brygga /Se   Källåsbäcken bäck
Karl-Mårscha-torpet f.d. torp /Se Långbäcken bäck /Se   Källänget f.d. slått
Karl Mårtensson-torpet torp /Se Långdrolen myr   Källänget plats i Korsta
Karl Olofsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Långflon sankmark   Kännåstjärnarna tjärnar
Karl-Olsson-torpet torp /Se Långflon terräng   Käringbacken vägbacke
Karlsrud se Jonas Olofsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Långgrundet grund /Se   Käringbacken backe
Karlsrud, se Jonas Olofssonbodarna f.d. fäbodar /Se Långgrön terräng   Käringdrolet slåttmyr
K.E. Nilssons fäbodar fäbodar /Se Långholmen näs /Se   Käringen ström
Kjärndalen gård Långholmen skogsområde   Käringen ström
*Kjöl, se Fjäl by /Se Långholmsbäcken bäck   Käringen ström
*Klagstad, se Klösta Saknas Långkistan se Långbryggan flottningsbrygga /Se   Käringen ström
Klingerögat del av by Långkistan brygga /Se   Käringen ström
Klingerögat ödesböle /Se Långmyran myr   Käringfuran fura
Klingerögat by /Se Långmyrbrännan skogsmark   Käringnacken udde
Klingeröga by /Se Långmyrbäcken bäck   Ladumyren myr
Klingerögat gårdar /Se Långmyrbäcken bäck   Lagmansbäcken bäck
Klingeröga by /Se Långmyrbäcken bäck   Lagmansbäcken bäck
Klockar-Nirs-bodarna se Salomonbodarna fäbodar /Se Långmyren myr   Lagmanstjärn, Norra, Södra tjärnar
*Klogstad, se Klösta Saknas Långmyren myr   Lagmanstjärnen tjärnar
Klubb-bodarna f.d. fäbodar /Se Långmyren myrmark   Lagmanstjärnen tjärn
Klubb-bodarna fäbodar /Se Långmyrtjärnen tjärn   Landvågsflon flo
Kläppe by Långnäsudden udde   Landvågsflon flo
Klökiastadum by Långnäsvaken vak /Se   Lappflon sankmark
Klösta by Långråken myr   Lapphammarn Saknas
Klösta by Långråken myr   Lapphandskbäcken bäck
Klösta by Långråken myr   Lapphandsken vidsträckt myrland
Klösta by Långseldammet fördämning   Lapphandsktjärn tjärn
Klösta by Långselfloberget höjder   Lapphägnen f.d. torp
Klösta by Långselflotjärnen tjärn   Lapp-Jansporten stolpar
Klösta by Långströmmen myr   Lapp-Saraviken vik
Klösta by Långströmmen del av Litsälven /Se   Lars-Hansamyren myr
Klösta by Långströmmen ström /Se   Lars-Hansaviken vik
Klösta by Långströmmon tallmo /Se   Lars-Nilsabacken backe
Klösta by Långströmmon tallmo /Se   Lars-Olssonbodarna fäb.
Klösta by Långtjärnen tjärn   Lassebodarna fäb.
Klösta by Långtjärnen tjärn   Ledmyrbodvallen fäbodvall
Klösta by Långtjärnmon mo   Ledmyren myr
Klösta by Långudden udde /Se   Lekstu(g)råken slåttmyr
Klösta by Långvattsberget berg   Lekstu(g)råken slåttmyr
Klösta by Långvattsbrännan skogsmark   Lemmerbodvallen betesmark
Klösta by Långvattsbäcken bäck   Lemråken slåttmyr
Klösta by Långviken vik   Lidbäcken bäck
Klösta by Långviken vik   Lidbäcken bäck
Klösta by Långvikudden holme   Lidbäcken bäck
(?)Klösta by Långåmynnet flodmynning /Se   Lidbäcken bäck
Klösta by Långån biflod   Liden backe
Klösta by Långån biflod   Liden högland
Klösta by Långan å   Lidgatan gammal fägata
Klösta by Långvattnet sjö   Lidvägen fäbodväg
Klösta by Långön ö /Se   Lill-Bladtjärn tjärn
Klösta by Lämelbuvallen f.d. odling /Se   Lill-Bladtjärnen tjärn
Klösta by Lämmelbodvallen vall   Lill-Blektjärn tjärn
Klösta by Lökom myr /Se   Lillbäcken bäck
Klösta by *Lönne skogsområde   Lillbäcken bäck
Klösta by Lövbrännan höjd   Lillbäcken bäck
Klösta by Lövbrännan terräng   Lilledan vik
Klösta by? Lövnäset näs   Lillholmen holme
Klösta by Lövudden terräng   Lillholmen holme
Klösta by Lövåsbrännan skogsområde   Lillholmen holme
Klösta by Lövåsen ås   Lillholmen holme
Klösta by »Madambjörken» björk /Se   Lill-Knorten strömnacke
Klösta by Majbacken backe   Lill-Knortmyren myrodling
Klösta by Malmflobäcken bäck /Se   Lillkvarnvallen f.d. kvarnplats
Klösta by Malmflon myr   Lill-Långvattnet sjö
Klösta by Markusråken myr   Lill-Långvattsberget berg
Klösta by *Medhögen gränspunkt? /Se   Lillångvattsbäcken bäck
Klösta by Medskogsforssen, se Midskogsforsen Saknas   Lill-Långvattsbäcken bäck
Klösta by Medskogsforssen, se Midskogsforsen Saknas   Lillmyrberget berg
Klösta by Medskogsforsen se Midskogsforsen fors   Lillmyrbäcken bäck
Klösta by Medskogsselet Saknas   Lillmyren myr
Klösta gd /Se Mellanfloarna myr   Lill-Piken slåttänge
Klösta by /Se Mellanmyren myr   Lill-Piken slåttänge
Klösta by /Se Mellantjärnen sjö   Lillselet spakvatten
Klösta by /Se Mellantjärnflon myr   Lillselet lugnvatten
Klösta by /Se Mesåsflon myr   Lillselet lugnvatten
Klöstabodarna buhamnar /Se Meås-änja slåtteräng /Se   Lillsjömyren myr
Klöstabodarna fäbodar /Se Middagsmyren myr   Lillsjön sjö
Klöstabodarna fäbodar /Se Midholmen holme   Lillsjön sjö
Klösta donationsskola förr skola /Se Midholmen holme   Lillsjön sjö
Klöstaloftet loft /Se *Midskogen Saknas   Lillsjön sjö
Klöstanäs herrgård /Se Midskogsberget berg   Lill-Sluten odling
Klöstanäs herrgård /Se Midskogsdammen damm /Se   Lill-Slyckan vattensamling
Klösta prästgäll Saknas /Se Midskogsdammen damm /Se   Lill-Slyckan vattensamling
Klösta skola skola /Se Midskogsforsen fors   Lillströmmen ström
Knortbodarna fäbod /Se Midskogsforsen fors   Lilltjärn tjärn
Knortbodarna fäbodar /Se Midskogsforsen fors   Lilltjärn tjärn
Knortbodarna fäbodar /Se Midskogsforsen fors   Lilltjärn tjärn
Knortbodarna fäbodar /Se Midskogsforsen fors   Lilltjärn tjärn
Kommunbodarna, se Per Eliasson-bodarna f.d. fäbodar /Se Midskogsläningen båtplats /Se   Lilltjärn tjärn
Kornestade by Midskogsselet lugnvatten /Se   Lilltjärnen tjärn
»kornstadh», se Korsta by Midskogsselet lugnvatten /Se   Lilltjärnen tjärn
kornstadh se: Korsta by Midskogsselet lugnvatten /Se   Lillänget slåttänge
Korpralsbodarna fäbodar /Se Midskogstjärnen tjärn   Lillön ö
Korsta by Midsommarkullen se Johannes kulle utfärdsplats /Se   Lillön ö
Korsta by Midsommarloken tjärn   Lillön grund
Korsta by Mikiltjern Saknas   Lillören stenholme (grund)
Korsta by Milleshägna omr. /Se   Lindkojan timmerkoja
Korsta by Missionsåkern åker /Se   Lingmyrbäcken bäck
Korsta by Mjärtan vik   Lingmyren myr
Korsta by Mjärtan vik   Lirsonsvedet odling
Korsta by Mjärtflon sankmark   Lischensved odling
Korsta by Mjärthögen holme   Litsbron landsvägsbro
Korsta by Mjärthögen hög /Se   Litsnäse(t)bodarna fäb.
?Korsta by Mjärthögen hög /Se   Litsån å
?Korsta by Mjärtsundet sund   Litsån älv
Korsta by Mjärtsundet sund /Se   Litsälven älv
Korsta by Mjärtören grund /Se   Ljungbäcken bäck
Korsta by Mjömyrbacken backe   Ljunghägnen odling
Korsta by Mjömyren Saknas   Ljung-Mariagrubban dalsänka
Korsta by Mjömyren myr   Ljungtorpet f.d. torp
Korsta by Mjömyren myr   Ljusberget berg
Korsta by modsÿen se Mosjön sjö   Lokfloberget berg
Korsta by Mon tallmo   Lokmyren myr
Korsta by Mosjödammen damm /Se   Lokmyrtjärnen tjärn
Korsta by Mosjön sjö   Lomflon flo
Korsta by Mosjön sjö   Lomflon sankmark
Korsta by Mosjön sjö   Lomtjärn tjärn
Korsta by Mosjön sjö   Lomtjärn tjärn
Korsta by Mosjön sjö   Lomtjärnen tjärn
Korsta by Mosjön sjö   Lomtjärn, Västra, Östra tjärnar
Korsta by Mosjön sjö   Lomtjärnarna tjärnar
Korsta by Mosjön sjö   Lomtjärnarna tjärnar
Korsta by /Se Mosjön sjö   Lomviken vik
Korsta by /Se Mosjön sjö   Lomviken vik
Korsta by /Se Mosjön sjö /Se   Lomvikudden udde
Korsta by /Se Mosjön sjö   Lorthålet slåttänge
Korsta by /Se Mossaflon myr   Lortråken sankmark
Korsta by /Se Movägen väg /Se   Lortvågen vik
Korstabodarna, Gamla fäbodar /Se Mullbacken backe /Se   Lundbladudden udde
Korstabodarna fäbodar /Se Mullbackhöjden höjd   Lusböle odling
Korstastugan gd /Se Mullbackviken vik   Lusböle gammal odling
Kro(ge)n torp /Se Musvikbacken backe   Lusflobodarna fäb.
Kro(ge)n torp /Se Musviken vik   Lusflon flo
Kroksgård by Myckeltjärn tjärn   Lusflon flo
Krogzgård f.d. by /Se Myckeltjärn tjärn /Se   Lusflon sankmark
Kroksgård gd:ar /Se ?Myckeltjärnen tjärn   Lusmyrbacken backe
Kronofogdegården gård /Se Myckeltjärnen tjärn   Lusmyren myr
Kronoparksbodarna fäbodar /Se Myckeltjärnen tjärn   Lusmyren myr
Kronoparksbodarna fäbodar /Se Myckeltjärnholmen udde   Lusmyrgropen grusgrop
Krång gd /Se Myntloken sank mark   Lusmyrtjärn tjärn
Krångan gd /Se Myntloken tjärn   Lussibacken backe
Kvarnbodarna fäbodar /Se Målålandshöjden höjd   Långan å
Kvarnbodarna fäbodar /Se Mångan bäck   Långan biflod
Kvarnkjälen fäbodar /Se Mångan å   Långbryggan flottningsbrygga
Kvarnnäset se Jon Ersson-vallen f.d. fäbodvall /Se Mångan bäck   Långdrolsbacken backe
Kvarntjälen fäbod /Se Mångtjärnen tjärn   Långflon flo
Kvarnvallen se Jon Ersson-vallen f.d. fäbodvall /Se Mårtenbäcken bäck   Långholmen holme
Kvarnåtorpet torp /Se Märanackbäcken bäck   Långholmen holme
Kälen fäbod /Se Märkesfuran gränspunkt   Långholmen holme
Kälen gd:ar /Se Mässelströmmen tidigare ström   Långholmsströmmen strömdrag
Källhögen f.d. fäbodställe /Se Mörkräddbäcken se Ängebäcken Saknas /Se   Långmyrbäcken bäck
Källhögen fäbodar /Se Mörkräddbäcken bäck /Se   Långmyren myr
Källåsbodarna fäbodar /Se Mörkräddkvarnen skvaltkvarn /Se   Långmyren myr
Källåsbodarna fäbodar /Se Mörtjärnberget höjder   Långmyren myr
Källåsen gård /Se Mörtjärnen tjärn   Långmyren myr
Källåsen by /Se Mörttjärnbrännan terräng   Långmyrtjärnen tjärn
Källåsens mangårdsbyggnad Saknas /Se Mörttjärnen tjärn   Långmyrtjärn tjärn
Källåsgårdens skogsskola Saknas /Se Mörttjärnen tjärn   Långmyrtjärn tjärn
Kärdalen nybygge /Se Mösiön, se Mosjön Saknas   Långnäbben udde
Köl Saknas /Se Mösiön, se Mosjön sjö   Långnäsudden udde
Lagerstett-torpet torp /Se Nestsiön sjö   Långseldammet flottningsdamm
Lagerstett-torpet torp /Se Netrungsland Saknas   Långselet lugnvatten
Lannmyrbodarna fäbodar /Se Nickebodarna ägomark   Långselet spakvatten
Landvägen Saknas /Se Nickehägnberget berg   Långselflon sankmark
»langanes», se ?Litsnäset (Näset) by Nils-Erikbodarna f.d. fäbodar, skogsmark   Långselflotjärn tjärn
*Langanes Saknas Nils-Erikbodlandet terräng   Långselflotjärnen tjärn
*Lange Saknas /Se Nils-Ersdammet fördämning   Långströmmon tallmo
Lapp-Sara-torpet torp /Se Nils-Ersmyren myr   Långtjärn tjärn
Lars-Kalsabodarna fäbodar /Se Nils-Erstjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
»Lars-Kalsä-buan» f.d. fäbodar /Se Nils-Olovbodvallen terräng   Långtjärnen tjärn
Lars Larssonbodarna f.d. fäbodar /Se Nils-Petter-viken vik /Se   Långvattnet sjö
Lars Mattsson-bodarna fäbodar /Se Nils-änje slåtteräng /Se   Långvattnet sjö
Lars-Olssonbodarna fäbodar /Se *Norderåslandet omr /Se   Långvattnet sjöar
Lars Persson-bodarna f.d. fäbodar /Se Norderåssjön sjö /Se   Långvattnet, Stora sjö
Lassebodarna f.d. fäbodar /Se *Norra vattudalen Saknas   Långvattnet, Lilla sjö
Lassebodarna fäbodar /Se Notroholmen holme /Se   Långvattsberget berg
Lavas gd /Se Notroholmen holme /Se   Långvattsbrännan skogsmark
Ledmyrbodarna fäb. /Se Nybodbäcken bäck   Långvattsbäcken bäck
»Lejden» gd /Se Nybyslåtten sank mark   Långvattsbäcken bäck
Lemmerbodvallen förr fäb., nu betesmark /Se Nybäcken bäck   Långvattsmyren myr
Lermyrbodarna fäbodar /Se Nybäcken flottled /Se   Långviken vik
Lermyrbodarna fäbodar /Se Nyflobäcken bäck   Långviken vik
Lillbuvallen fäbodvall /Se Nyflohöjden höjd   Långviken vik
Lillbuvallen se Ytterbodarna f.d. fäbodar /Se Nygårdsbodarna f.d. fäbodar   Långviken vik
Lillbuvallen fäbodvall /Se Nyhem förr båtlämning /Se   Långviknäset näs
Lill-Böle förr officersboställe /Se Nymyrbäcken bäck   Långvikudden udde
Lillkvarnvallen fäbod /Se Nymyrbäcken bäck   Långvikudden udde
Lillsjöhögen by /Se Nymyren myr   Långåkren åker
Lillsjöhögen gd /Se Nymyren sankmark   Långåmynnet Långans mynning
Lillsjöhögen by /Se Nymyren sankmark   Långön ö
Lillsjöhögen by /Se Nymyren myr   Lötjan myrmark
Lillsjöhögens skola f.d. skola /Se Nymyren myr   Lötjan två tjärnar
Lillstugan flottarstuga /Se Nysågdammen damm /Se   Lövnäset näs
Lindbergsbodarna fäbodar /Se Nåsterlämingen båtlämning /Se   Lövströmstigen gammal stig
Lindgrentorpet se Karl Olsson-torpet torp /Se Näseforsen fors   Lövsveden två gamla svedjeland
Lisastugan gd /Se Näseforsen fors   Lövåsbrännan fast skogsmark
Lit by Näset näs   Lövåsen slåttmyr
Lit by o. sn Näset se Lillön ö /Se   Magnusbodarna fäb.
Lit by o. sn Näsforsen fors   Majbacken backe
Lit by Næslundsviken vik /Se   Malmflobodarna fäb.
Lit ?by Naeslundsviken vik /Se   Malmflobodarna fäb.
Lit by o. sn Nästsjön sjö   Malmflon flo
Lit by Nästsjön sjö   Malmflon sankmark
Lit by o. sn Nästsjön sjö   Mellanmyren myr
Lit prästgäll Nästsjön sjö   Mellantjärn tjärn
Lit prästgäll Nästsjön sjö   Mellantjärn tjärn
Lit prästgäll Nästån å /Se   Mellantjärnflon sankmark
Lit prästgäll Nästån å   Mellerstgårdsbodarna fäb.
Lit prästgäll Näsudden udde   Mellerstgårdsbodarna fäb., se Millestgårdsbodarna Saknas
Lit prästgäll Näsudden se Långudden udde /Se   Mellerstgårdsbäcken bäck
Lit prästgäll Näsviken vik   Mellersttjärn tjärn
Lit prästgäll Nätehusholmen holme   Mellersttjärnen tjärn
Lit prästgäll Näterängslandet fäbodland /Se   Mellersttjärnen tjärn
Lit prästgäll Näteudden udde   Mellersttjärnflon myr
Lit prästgäll Nätrungsland odling (myr)   Meåsflon sankmark
Lit prästgäll Nätrungsland odling (myr)   Middagsmyren myr
Lit by /Se Nätrungsland trol. = Nätrungsmyren odling (myr)   Midholmen skogsholme
Lits hembygdsgård bebyggelse /Se Nätrungsmyren odling (myr)   Midselströmbodarna fäb.
Lit by o. sn /Se Näverbodflon sankmark /Se   Midselströmmen ström
Lit by /Se Näverbodflon sankmark   Midselströmmen ström
Lit, Norra bygrupp Näverbosundet f. slåttermyr /Se   Midskogberget berg
Lithanderbodarna fäbodar /Se Näveredeforsen fors /Se   Midskogsberget berg
Lithandersbodarna f.d. fäbodar /Se Näverloktjärnbäcken biå   Midskogsberget berg
Litskrogen f. rastställe /Se Näverloktjärnbäcken biå   Midskogsberget berg
Litsnäsbodarna fäbodar /Se Näverån å   Midskogsflon sankmark
Litsnäset by Nödflon myr   Midskogsforsen fors
Litsnäset by Nörder-Igeltjärnen tjärn   Midskogsforsen fors
Näset by Nördermyren myr   Midskogsforsen fors
?Litsnäset (Näset) by Nötmyren myr   Midskogstjärn tjärn
?Litsnäset (Näset) by Nötviken vik   Midskogstjärn tjärn
?Litsnäset (Näset) by Nötviken vik /Se   Midskogstjärnen tjärn
(?)Litsnäset (Näset) by Nötvågen vik   Midskogstjärnen tjärn
(?)Litsnäset (Näset) by Nötvågen se Nötviken vik /Se   Midsommarsloken tjärn
(?)Litsnäset (Näset) by Ol-Ersakroken del av Brusån   Millestgårdsbodarna fäb.
Litsnäset by Ol-Jonsmyren myr   Millestgårdsbodarna fäb.
(?)Litsnäset (Näset) by Ol-Olsaviken vik /Se   Millesttjärn tjärn
?Litsnäset (Näset) by Ol-Olsson-viken vik /Se   Missionshägnen halvprovisorisk fotbollsplan
?Litsnäset (Näset) by Ol-Olsson-viken vik /Se   Mjertan vik
Näset by Ol-Pålsabroken tjärn   Mjärtan vik
Näset by Olssondammen damm /Se   Mjärtan vik
Litsnäset by Olssonhällan häll   Mjärtan vik
Näset by Olssonselet lugnvatten   Mjärtan vik
Litsnäset by Olssonströmmen del av Sännån /Se   Mjärtflon sankmark
Näset by Orrmyren myr   Mjärthögen kulle
(Lits)näset by Ostersio siön sjö   Mjärthögen hög
Näset by Ostersiosiön sjö   Mjärthögen kulle
(?)Litsnäset by Ostmosiön sjö   Mjärtsundet sund
Litsnäset by »Ottersmögn» strömdrag /Se   Mjärtsundet vikinlopp
Litsnäset by Oxforsen fors   Mjörmyrbacken backe
Litsnäset by Oxsundflon sank mark   Mjömyrbacken backe
Näset by Oxtjärnen tjärn   Mjömyren myr
Näset by Oxtjärnen sjö   Mjömyrbacken backe
Näset by Palleråsflon sank mark   Mjömyren myr
Näset by Pe-hägna inäga /Se   Mobacken landsvägsbacke
Näset by Pe-Johansabodarna fäbodar   Mon tallmo
Näset by Pellemyren myr   Mon odling
Näset by Pelleänget sank mark   Mosjön sjö
?Litsnäset by Per-Ersbodarna terräng   Mosjön sjö
Näset by Perfloberget berg   Mosjön sjö
(?)Litsnäset (Näset) by Per-Olovbodarna f.d. fäb.?   Mosjön sjö
Näset by /Se Per-Olstjärnen tjärn   Mullbacken backe
Näset by /Se Persmyrviken vik   Mullbackhöjden höjd
Litsnäsbodarna fäbodar /Se Pesholmen holme   Mullbackviken vik
Ljung-Antes gd /Se Petrusmyren myr   Musviken vik
Lusflobodarna f.d. fäbodar /Se Piprörberget berg   Musviken vik
Lusflobodarna fäbodar /Se Piprörberget berg   Myckeltjärn tjärn
»lytæ», se Lit by Piprörbäcken bäck   Myckeltjärnen tjärn
*Långnäs by Piprörflon myr   Myckeltjärnbäcken bäck
*Långnäs = ?Litsnäset by Piprörlokarna småtjärnar   Myckeltjärndrolet (slått-)myr
Lådrolslandet fäbodar /Se Piprörmyrbäcken bäck   Myckeltjärnflon flo
*Långnäs = ?Litsnäset by Piprörmyren myr   Myckeltjärnholmen udde
*Långnäs = ?Litsnäset by Piprörtjärnen tjärn   Myckeltjärnhögarna höjder
Långströmmon nybygge /Se Porten djup passage   Myckeltjärnhögarna kuperad bergsluttning
Långtjälen fäbod /Se Prisgårdsbodarna f.d. fäb.?   Myckeltjärnmyren myr
Lägden f.d. gd /Se Prisgårdsbryggan brygga   Myltflon sankmark
Lämmelbodarna fäb. /Se Prisgårdsholmen holme /Se   Myrbärråken sankmark
Länsmans gård /Se Prisgårdskälen utmark /Se   Myrbärråken sankmark
Länsmansgården gård /Se Prästbodkälen utmark /Se   Myrbärråken sankmark
Löftorpet torp /Se Prästbodkälen skogstrakt   Mångan å
Löftorpet torp /Se Prästgårdskvarnen f. kvarn /Se   Mångan å
Madamstugan stuga /Se Prästgårdsviken vik /Se   Mångberget berg
»Madamstugan» gd /Se Prästholmen förr skogsholme /Se   Mångberget sandhöjd
Magnus Andersson-bodarna fäbodar /Se Prästlokarna myrar   Mångbodarna fäb.
Magnus Arvidsson-bodarna fäbodar /Se Prästlägden nu festplats   Mångfloarna floar
Magnusbodarna fäbodar /Se ?Prästlägden festplats   Mångfloarna sankmark
Magnus Byströmbodarna f.d. fäbodar /Se Prästlägden nu festplats   Mårtenåkren åker
Magnus Israel- bodarna f.d. fäbodar /Se Prästlägden nu festplats   Mårdsjöhöjden höjd
Magnus Israelbodarna fäbodar /Se Prästlägden festplats   Månsänget slåttänge
Magnus Karlsson-bodarna f.d. fäbodar Prästlägden festplats   Märkesfuran fura
Magnus Sjökvist-bodarna fäbodar /Se Prästlägden festplats   Märranackbodarna fäb.
Majorsbodarna se Magnus Byströmbodarna f.d. fäbodar /Se Prästlägden festplats   Märranackbäcken bäck
Majorsbostället Saknas /Se Prästlägden festplats   Märranackbäcken bäck
Malmflobodarna fäbodar /Se Prästlägden festplats   Mässelströmmen ström
Malmflobodarna fäbodar /Se Prästlägden festplats   Mölle festplats
Martinbodarna se Zeidlitzbodarna fäbodar /Se Prästlägden festplats   Mörkräddbäcken bäck
Medstugan stuga /Se Prästlägden festplats   Mörkräddbäcken bäck
Mellangårdsbodarna fäbodar /Se Prästlägden festplats   Mörtbäcken bäck
Mellansjöbodarna f.d. fäbodar /Se Prästlägden festplats   Mörtbäcken bäck
Mellersgårdsbodarna fäbodar /Se Prästlägden festplats   Mörtbäcken bäck
*Mellerstagård gd /Se Prästlägden festplats   Mörthålet sund
Messelströmbodarna fäbod /Se Prästlägden festplats   Mörthålränniln ström
Messelströmsvallen fäbodar /Se Prästlägden festplats   Mörttjärn tjärn
Midselströmsbodarna fäbodar /Se Prästlägden festplats   Mörttjärn tjärn
Millesgårdsbodarna fäbodar /Se Prästlägden festplats   Mörttjärn tjärn
Millesgårdsbodarna fäbodar /Se Prästlägden festplats   Mörttjärn ?kanske namn på en av Abborrtjärnarna
Milleskvarn kvarn /Se Prästlägden festplats /Se   Mörttjärnbrännan fast skogsmark
Mjemyrbacken torp /Se Prästlägden äng /Se   Mörttjärnbrännan skogshöjd
?Mo by Prästlägdsbäcken bäck /Se   Mörttjärnen tjärn
(?)Mo by Prästmyren myr   Mörttjärnen tjärn
?Mo by *Prästvallen myra   Mörttjärnen tjärn
Mo by Prästviken vik   Navardrolet slått
Mo by Pållbacken backe /Se   NIls-Ersdammet flottningsdamm
(?)Mo by Ragunda älf älv   Nils-Ersselet lugnvatten
Mo by Ramsmyren sankmark   Nordermyren myr
Mo by Ramsmyren myr   Nordflon flo
Mo by Ramsmyrholmen terräng   Nordgreningsbodarna fäb.
?Mo by Rapafloarna myr   Nordgreningsbodarna fäb.
Mo by Rapafloarna sankmark   Nordgreningsviken vik
Mo by Rapafloarna myr   Nordgårdsbodarna fäb.
Mo by Rapphägnen odling   Nordgårdsbacken backe
Mo by Ramsmyren myr   Nordgårdsviken vik
Mo by Ramsmyren myr   Nordgårdsviken vik
Mo by Ramsmyrtjärnen tjärn   Nord-i-bodarna fäb.
Mo by Rapafloarna myr   Norrbodarna fäb.
Mo by Ratöra grund /Se   Norrbodarna fäb.
Mo by Ratören grund /Se   Nortrå(d)holmen holme
Mo by /Se Renshornmyren myr   Nostervallen fäb.
Modigtorpet f.d. fäbod /Se Renskinnflon sankmark   Notroholmen holme
Molandersgården gd /Se Renskinnflon sankmark   Nybodarna fäb.
Molintorpet. se Östtorpet torp /Se Ringstadammen damm /Se   Nybodarna fäb.
Myr gd /Se Ringstaliden skogig bergssluttning   Nybodarna fäb.
Målar-Anders-torpet torp /Se Ringstanostret udde   Nybodarna fäb.
Mångbodarna fäbodar /Se Ringstaskogen skog /Se   Nybodarna fäb.
Mångbodarna fäbodar /Se Ringstaånäset Saknas /Se   Nybodarna fäb.
Mångs gd /Se Risbryggan brygga /Se   Nybybodarna öde fäb.
Mångsbodarna fäbodar /Se Rismyrarna myr   Nybodbäcken bäck
Mångs-Ersä-buän se Emil Schönberg-bodarna f.d. fäbodar /Se Rismyrbäcken bäck   Nybodvallen odling
Måns Magnussons bodar f.d. fäbodar /Se Rismyren myr   Nybrännan skogsmark
Månsslätten se Månsvallen f.d. fäbodvall /Se Rismyren myr   Nybrännan fast skogsmark
Månsvallen f.d. fäbodvall Rismyren myr   Nybränngropen grusgrop
»Mårsäbuän» fäbodar /Se Rismyrtjärnen sjö   Nybäcken bäck
Mårten gd /Se Risnäsbryggan brygga   Nybäcken bäck
Mårten Andersson-bodarna f.d. fäbodar /Se Risnäset näs /Se   Nyfloarna myr
Mårten Jonsson-vallen f.d. fäbodvall /Se Risnäsören sandbank /Se   Nyflobäcken bäck
Mårtentorpet torp /Se Rorsion sjö   Nyflohöjden berg
Mårtentorpet, se Dala-Larstorpet torp /Se Rorsiön sjö   Nyflon sankmark
Måsan gd /Se Rorsiön sjö   Nygårdsbodarna fäb.
Märanackbodarna fäbodar /Se Rostjärnen tjärn   Nygårdsbodarna fäb.
Märanackbodarna fäbodar /Se Råkberget berg   Nykvisttorptjärnen tjärn
Märanacksbodarna fäbodar /Se Råkbäcken bäck   Nyladänget slåttänge
Mörkräddkvarn f. kvarn /Se Rävslätten skogsbacke /Se   Nymyran myr
*Nettrunxlandh Saknas Rödflon myr   Nymyrarna myrar
*Nettrunxlandh Saknas Rödflon sankmark   Nymyrbäcken bäck
Nickebodarna fäbodar /Se Rödflon myr   Nymyrbäcken bäck
Nils Axelssonbodarna f.d. fäbodar /Se Rödflon myr   Nymyrbäcken bäck
Nils Erik-bodarna f.d. fäbodar Rödmossaflon myr   Nymyrbäcken bäck
*Nilsgård nu okänd gd Rödmyren myr   Nymyren myr
Nils Hemmingsson-vallen f.d. fäbodvall /Se Röningssveden ägomark   Nymyren myr
Nils Johansson-bodarna f.d. fäbodar /Se Rörmyren myr   Nymyren myr
Nils Jonsson-vallen, se Jonkevallen fäbod /Se Rörsjön sjö   Nyröjningen röjning
Nils Olofbodarna f.d. fäbodar /Se Rörsjön sjö   Nyänget slåttänge
Nils-Petter-buän, se Oscar Jonssons bodar fäbodar /Se Rörsjön sjö   Näsebränndrolet slått
»Nol-i-bodarna» fäbodar /Se Rörsjön sjö   Näseforsen fors
Norrbodarna fäbodar /Se Rörsjön sjö   Näset näs
Norrbodarna, se Greningebodarna f.d. fäbodar /Se Rörsjön sjö   Näset näs
Norrgård gd /Se Rörsjön sjö   Näset näs
Norrgård by /Se Rörsjön sjö   Näset ö
Nya Grenningebodarna f.d. fäbodar /Se Rörsjön sjö   Näsholmhägnen odling
Nya Nybodarna fäbodar /Se Rörtjärnen tjärn   Näslundsbodarna fäb.
Nybodarna f.d. fäbodar /Se Sabelloken myr   Nästmyren betesvall
Nybodarna f.d. fäbodar /Se Salomonbråten timmerbråte /Se   Nästmyren myr
Nybodarna fäbodar /Se Salomonbråten timmerbråte /Se   Nästsjön sjö
Nybodarna fäbodar /Se Sandbäcken bäck /Se   Nästån å
Nybodarna fäbodar /Se Sandbäcken bäck   Näsudden udde
Nybodarna fäbodar /Se Sandselet lugnvatten /Se   Näsängesudden udde
Nybodarna å Norderåslandet fäbodar /Se Sandselet = Sännselet Saknas /Se   Näsänget gammal skogsslått
Nyby by /Se Sandsmyren myr   Nätehusholmen holme
Nyby by /Se Sandemyrudden udde   Nätrungsmyren myr
Nyby by /Se Sandsmyrviken vik   Nätrungsmyren odling
Nybybodarna f.d. fäbodar /Se Sandtjärnbäcken bäck   Näverbodflon sankmark
Nybygget se Svanamyran by /Se Sandtjärnbäcken bäck   Näverbodkyrkan träskjul
Nygården se Magnus Anderssonbodarna fäbodar /Se Sandtjärnen tjärn   Näversjön sjö
Nygården gd /Se Sandören, Lilla grund /Se   Näverån å
Nygårdsbodarna fäbodar /Se Sansmyrudden udde /Se   Näveredbodberget berg
Nygårdsbodarna f.d. fäbodar /Se Sansmyrviken vik /Se   Nölflobäcken bäck
Nygårdsbodarna fäbodar /Se seend[h]næ, se Sännån å   Nölflon sankmark
Nyhem gd /Se Seen Sehle sel   Nötmyren myr
Nyhem, Gamla f. handelscentrum /Se Seenzehle lugnvatten   Nötmyren myr
Nyhem f.d. gård /Se Selandermyren myr   Nötmyrröjningen röjning
Nyhems handel f. handelsbod /Se Sennselet, se Sännselet Saknas   Nötmyrröjningen odling
Nepénska bageriet bageri /Se Sennselet sel /Se   Nötvågen vik
Nyströmtorpet torp /Se Sennån, se Sännån Saknas   Nötvågen vik
Nås-Gripen torp /Se Sensele lugnvatten   Odlingshägnen odling
Nåsterbuvallen fäb. /Se Sensele lugnvatten   Olderbrännan skogsmark
Nåsterbuvallen fäb. /Se Senselet, se Sännselet Saknas   Olderholmen (halv)ö
Näset by Sensiön sjö   Ol-Eliasabodarna fäb.
Næslundsbodarna f.d. fäbodar /Se Senån, se Sännån Saknas   Ol-Ersabodarna fäb.
Näslundsbodarna fäbodar /Se *Shabäcken bäck /Se   Ol-Ersakroken åkrok
Naeslundsgården gd /Se Siarberget berg /Se   Ol-Ersaängena f.d. myrslått
Näslundssågen såg /Se Singåhn å   Ol-Ersaängena f.d. myrslått
Naeslundssågen såg /Se Sjukarebrännan skogsmark   Ol-Olsaviken vik
Naeslundssågen såg /Se Sjättmyrselet lugnvatten /Se   Ol-Persbodarna fäb.
Nästgården gd /Se Sjöbrännan skogsmark   Ol-Pålsabroken lok å Svanamyren
Nästgården gd /Se Sjöbrännan skogsområde   Olssondammet flottningsdamm
Nästgården by /Se Sjödammen damm /Se   Orrmyrbodarna fäb.
*Nætrungslandh Saknas Sjödammen damm /Se   Orrmyren betesvall
*Näverbodarna fäbodar /Se Sjömyrarna sank mark   Ottersgårds-Gammalbodarna fäb.
Näverbodarna fäbodar /Se Skavåsen ås   Ottersmygan ställe
Näverbodkyrkan träskjul /Se Skettmyren myr   Ottersmygan bakvatten
Näverede, Västra nybygge /Se Skolbacken tomt /Se   Oxbacken backe
Ol-Eliassonbodarna fäbodar /Se Skolgårdsrenarna åslått   Oxforsen fors
Ol-Ersabodarna fäbodar /Se Skolgårdsviken se Skolviken vik /Se   Oxforsen fors
Ol-Kalsä-torpet torp /Se Skolviken vik   Oxsundflon sankmark
Ol-Karlsstugan gd /Se Skolviken vik /Se   Oxsundflon myr
Olof Eliasson-bodarna f.d. fäbodar /Se Skrovelmyren myr   Oxtjärn tjärn
Olof Hilmo-bodarna f.d. fäbodar /Se Skrovelmyrtjärnen tjärn   Oxtjärnen tjärn
Olof Hindriksson-vallen f.d. fäbodvall /Se Skvalabäcken bäck /Se   Oxtjärnen tjärn
Olof Jonsson-bodarna f.d. fäbodar /Se *Skäreldsforsen fors   Oxtjärnsveden svedjeland
Olof Jonsson-vallen f.d. fäbodvall /Se Skärhällarna hällar /Se   Palleråsbacken vägbacke
Olof-Nils-bodarna se Häggström-bodarna f.d. fäbodar /Se Skärhällforsen fors   Palleråsbodarna fäb.
Olof Olofsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Skärhällsforsen fors   Palleråsflon flo
Olof Olofsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Skärhällsforsen fors   Palleråsflon sankmark
Olof Renströms fäbodar, se Oskar Jonssons fäbodar Saknas /Se Skärhällsforsen fors   Palmhägnen gärde(?)
Olofssonbodarna fäbodar /Se Skärhällsforsen fors   Pelle-Runnkojan timmerkoja
Olof Ströms fäbodar se Lindbergsbodarna Saknas /Se Skärhällsforsen fors /Se   Per-Eliasabodarna fäb.
Olof Vest-bodarna se Magnus Sjökvist-bodarna fäbodar /Se Skärhällsforsen fors /Se   Per-Eliasabodarna fäb.
Ol-Persbodarna fäbod /Se Skärhällsstaden fiske /Se   Per-Eliassonbodarna fäb.
Olsénbodarna f.d. fäbodar /Se Skärhällstan båtstad /Se   Per-Johansabodarna fäb.
Oppgården gård /Se Skärhällsstan gammal båtstad /Se   Per-Jonsabodarna fäb.
Orregården gd /Se Sladderforsen fors   Per-Nilsaänget slåttänge
Orrmyrbodarna fäbodar /Se Sladderforsen fors /Se   Per-Olstjärn tjärn
Oscar Jonssonsbodar fäbodar /Se Sladderforsen fors /Se   Persmyren myr
Oskar Jonssons fäbodar fäbodar /Se Sladderforsen fors /Se   Persmyrviken vik
Ottarsas, se Ottersgård gård Sladderforsen fors   Persmyrören grund
*Ottarsasum Saknas Slipstensholmen f. skogsholme /Se   Pesholmen holme
Ottergårdsbodarna fäbodar /Se Slipstensholmen holme /Se   Piprörberget berg
Ottersgård gård Slottfolkstenen se Högören grund /Se   Piprörberget berg
Ottersgård by Slottfolkstenen förr sten /Se   Piprörberget berg
Ottersgård by Slåttmyren myr   Piprörbäcken bäck
Ottersgård by Slåttmyren myr   Piprörmyrbäcken bäck
Ottersgård by Slåttmyren f.d. odling   Piprörmyran myr
Ottersgård by Slåttmyren myr   Piprörmyren myr
Ottersgård by Slåttsveden odling   Piprörtjärn tjärn
Ottersgård by Slätthögen berg   Piprörtjärnen tjärn
Ottersgård by Smedjebryggan brygga /Se   Piprörtjärnen tjärn
Ottersgård by Smedjehällan häll /Se   Pixtelhägnen odlad mark
Ottersgård gd /Se Smådrolen myr   Prisgårdsbodarna fäb.
Palleråsbodarna fäbodar /Se Småfloarna myrar   Prisgårdsbodarna fäb.
Palleråsen by Småholmarna holmar   Prisgårdsbryggan brygga
Palleråsen by Småkälamyrarna myr   Prisgårdskvarn(en) f.d. kvarn
Palleråsen by Småmyrarna myr   Prisgårdskälen skogstrakt o. -skifte med fäb.
?Palleråsen o. Ytteråsen byar Småmyrvadet vadställe   Prisgårdskälen, se Prisgårdsbodarna fäb.
?Palleråsen o. (el.) Ytteråsen by(ar) Småtjärnarna tjärnar   Prisgårdssågen såg
Palleråsen by Småtjärnarna tjärnar   Prisgårdsön ö
Palleråsen by Småtjärnarna tjärnar   Prisgårdsön ö
Palleråsen by Småtjärnarna tjärn   Prästbodkälen skogstrakt o. -skifte med fäb.
Palleråsen by Småtjärnarna tjärnar   Prästgårdsliden backe
Palleråsen by Småtjärnhögarna höjder   Prästholmen holme
Palleråsen by Smör-brönne slåtteräng   Prästholmen skogsholme
Palleråsen by /Se Smörvallen odling /Se   Prästlägden festplats
Paul Andersson-bodarna se Falkbodarna fäbodar /Se Smörvallen betesmark   Prästmyrbrännan skogshöjd
Paul-Månsson-stugan stuga /Se Smörvallvågen vik   Prästmyren myr
Pe-Hemmingsabodarna fäbodar /Se Snödlungerflon myr   Prästviken vik
Pe-Hemmingsabuan f.d. fäbodar /Se Solöbäcken bäck   Prästviken vik
Pe-Henningsabuan f.d. fäbodar Solöbäcken bäck   Pussarna myrtrakt och fäb.
Pe-Nirsä-buän se Per Anderssonbodarna f.d. fäbodar /Se Solöjbäcken bäck   Pussarna myr
Pe-Orsä-buän se Per J.M. Jonssons-bodar f.d. fäbodar /Se Solöjbäcken bäck   Pussbodarna fäb.
Per Andersson-bodarna f.d. fäbodar /Se Solöjbäcken bäck   Pålbodarna fäb.
Per Eliassons-bodarna f.d. fäbodar Solöjbäcken bäck   Pållbodarna fäb.
Per Eliasson-bodarna f.d. fäbodar /Se Solöjbäcken bäck   Pållsvedet odlad mark
Per-Eliassonbodarna fäbodar /Se Solöjbäcken bäck /Se   Pållänget slåttänge
Per-Eliassonbodarna fäbodar /Se Solöjbäcken bäck /Se   Ramshässjorna hästfoderslått
Per-Jansa-torpet torp /Se Solöjbäcken Saknas /Se   Ramsmyrbäcken biflod
Per-Jansatorpet torp /Se Sommarveijn upptrampad stig /Se   Ramsmyrbäcken bäck
Per Johansabodarna fäbodar /Se Sossittjärn tjärn   Ramsmyrbäcken bäck
Per-Johansabodarna fäbodar /Se Sossuttjärn tjärn /Se   Ramsmyrbäcken bäck
Per Johansson-bodarna f.d. fäbodar /Se Sotsved terräng   Ramsmyren myr
Per Johansson-bodarna f.d. fäbodar /Se Sprängthällan häll /Se   Ramsmyren myr
Per J.M. Jonsson bodar f.d. fäbodar /Se Spåmansloken sank mark   Ramsmyren myr
Pe-Jonsabodarna fäbodar /Se Stadsbåthuset båtlänning /Se   Ramsmyren slåttmyr
Per-Jonsbuan f. fäbod-stuga /Se Starrloken myr   Ramsmyren myr
Per-Jonssonbodarna fäbodar /Se Stenbäcken bäck   Ramsmyren myr
Per Karlssonbodarna f.d. fäbodar /Se Stenedet skogsbacke   Ramsmyrtjärn tjärn
Per Larsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Stenflon sankmark   Ramsmyrtjärnen tjärn
Per Larsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Stenhögen udde /Se   Rapaflon sankmark
Per Nilsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Stenhögen udde /Se   Rappkällan källa
Per Nilsson-bodarna f.d. fäbodar /Se Stenloken myr   Ratören grund
Per Nilsson-vallen f.d. fäbodvall /Se Stenmyren myr   Renen åslått
Per Nilsson-vallen se Nils Hemmingsson-vallen f.d. fäbodvall /Se Stensjöbäcken bäck   Renshornmyren myr
Per Ols i Kaxås gn Stensjön sjö   Ringstabodarna, se Kallstabodarna fäb.
Petterbuan fäbodar /Se Stensmyrarna myrar   Ringstabodarna fäb.
Pimp-Ante-torpet, se Tidemantorpet torp /Se Stensmyrbäcken bäck   Ringstaliden bergsluttning
Prisgård by /Se Stensehle sel   Ringstalokarna myrar
Prisgård by Stenskolorna bergstrakt   Ringstanostret udde
Prisgård by Stensundet sankmark   Risgropen f.d. slått
Prisgård by Stentjärnen tjärn   Rismyrarna myrar
Prisgård by Stentjärnen tjärn   Rismyrbäcken bäck
Prisgård by Stenängesbrännan skogsområde   Rismyrbäcken bäck
Prisgård by Stockforsbryggan se Risbryggan brygga /Se   Rismyrbäcken bäck
Prisgård by Stockforsen utlopp /Se   Rismyren myr
Prisgård by Storbryggan se Långbryggan brygga /Se   Rismyren myr
Prisgård by *Storbränna del av avradsland /Se   Rismyren myr
Prisgård gård /Se Storbacken höjd   Rismyren myr
Prisgård gd /Se Storberget berg   Rismyren myr
Prisgårdsbodarna fäbodar /Se Stor-Bladtjärnen tjärn   Rismyrslåtten myrslått
Prisgårdsbodarna fäbodar /Se Storbrännholmen terräng   Rismyrtjärn tjärn
Prisgårdskälen fäbodar /Se Storbäcken bäck   Rismyrtjärn tjärn
Prästbodarna fäbod /Se Storbäcken bäck   Rismyrtjärnen tjärn
Prästbodarna fäbodar /Se Storbäcken bäck   Risnäset udde
Prästbodarna fäbodar /Se Storbäcken bäck   Rostjärn tjärn
Prästbordet gd Stordiket bäck /Se   Rostjärnbodarna fäb.
Prästbordet gd Storedan utvidgning   Rostjärnbodarna fäb.
Prästbordet gård Storedebryggan flottningsbrygga /Se   Råkarna f.d. slåttäng
Prästbordet Saknas Storfetten terräng   Råkberget berg
Prästbordet khbost. Storflolandet f.d. kronoavradsland /Se   Råkberget berg
Prästbordet khbost. Storflolandet avradsland   Råkbäcken bäck
Prästbordet Saknas Storflon avradsland /Se   Råkbäcken bäck
Prästbordet khbost. /Se Storflon myr   Rännilarna gren av Sännån
Prästgården Saknas /Se Storflon sankmark   Rävbacken skogsbacke
Präststugan stuga /Se Storflon myr   Stor-Rödflon flo
Pussbodarna fäbodar /Se Storflon myr   Rödflon flo
P.V. Göranssonvallen fäb. /Se Storflon myr   Rödflon sankmark
Pål Andersson-bodarna f.d. fäbodar /Se Storflon myr   Rödflon sankmark
Pål Ersson-vallen f.d. fäbodvall /Se Storflon avradsland   Rödflon sankmark
Pål-Ersä-gården gd /Se Storflon älv /Se   Rödhällan berghäll
Pål-Kalsabuan f.d. fäbodar /Se Storflon älv /Se   Rödhällflon flo
Pål-Kalsabuan f.d. fäbodar /Se Storflon avradsland /Se   Rödhällflon sankmark
Pållbodarna f.d. fäbodar /Se *Storflons avradsland Saknas   Rödmosseflon sankmark
Pållbodarna fäbodar /Se *Storflons avradsland Saknas   Rödmosseflon sankmark
Pållbuän se Nygårdsbodarna fäbodar /Se Storflotjärnen tjärn   Rödmyren myr
*Pålleråsen, se Palleråsen Saknas Storflotjärnen tjärn   Rödmyren myr
Pål-Magnusabuan f.d. fäbodar /Se Storholmen förr holme   Röjningarna skogsmark
Pål-Påls-bodarna se Sundin-bodarna f.d. fäbodar /Se Storholmen holme /Se   Röjningssveden odling
Påls gd /Se Storhägna inäga /Se   Röjningssvedet odling
Rapp-Ante-torpet, se Rapptorpet torp /Se Storhällan den innersta av Skärhällarna /Se   Röjningsviken vik
Rapptorpet torp /Se Storhögstenen flyttblock /Se   Röjningsviken vik
Ringsta by Storhögstenen sten /Se   Rörmyren sankmark
Ringsta by Storjorden myr   Rörmyren myr
Ringsta by Stor-Kalvsberget berg   Rörmyrkälen fäb. och käl
Ringsta by Stor-Kalvsmyren myr   Rörmyrkälen fäb.
Ringsta by Storkällan källa   Rörmyrtjärn tjärn
Ringsta by Stor-Larsbäcken bäck   Rörsjön sjö
Ringsta by Stor-Larsbäcken bäck   Rörsjön sjö
Ringsta by Storloken terräng   Rörtjärn tjärn
Ringsta by Storloken tjärn   Rörtjärnen tjärn
Ringsta by Storlyckan terräng /Se   Rösten (gräns)sten
Ringsta by *Storlägden förr lägda   Sabelloken vattensamling
Ringsta by Stormyrbrännan terräng   Sabelloken tjärn
Ringsta by Stormyrbrännan höjder   Sandbäcken bäck
Ringsta by Stormyrbäcken bäck   Sandbäcken bäck
Ringsta by Stormyren myr   Sandbäcken bäck
Ringsta by Stormyren myr   Sandsmyren myr
Ringsta by Stormyren myr   Sandsmyren myr
Ringsta by Stormyren myr   Sandsmyrudden udde
Ringsta by /Se Stormyrtjärnarna tjärnar   Sandsmyrudden udde
Ringsta by /Se Stormyrudden udde   Sandsmyrviken vik
Ringsta by /Se Stormyrvågen vik   Sandsmyrviken vik
Ringsta by /Se Stornäset näs   Sandnäsudden, se Sandsmyrudden udde
Ringstabodarna fäbodar /Se Storrisbrännan skogsmark   Sandnäsviken, se Sandsmyrviken vik
Ringstabodarna fäbodar /Se Storriset skogsområde   Sandtjärn tjärn
Ringstakvarnen förr kvarn /Se Stor-Rödmyren myr   Sandtjärnbäcken bäck
Ringstatorpet torp /Se Storseledammen damm /Se   Sandtjärnbäcken bäck
Rismyrbodarna se Prästbodarna fäbodar /Se Storselet del av Fjälån   Sandtjärnen tjärn
Rismyrbodarna fäbod /Se Storselet del av Sännån   Sandtjärnhögarna höjder
Rismyrbodarna fäbodar /Se Storselet sel /Se   Sandtjärnhögarna höjd(er)
Risnästorpet torp /Se Storselet lugnvatten /Se   Sandtjärnhöjden höjd
Rissgård gd Storselet sel /Se   Sandviken vik
Rosentjärnbodarna fäbodar /Se Storselet lugnvatten /Se   Selet sund
Rostjärnbodarna fäbodar /Se Storslyckan tjärn   Sjulshålråken slåttmyr
Rosttjärnbodarna fäbodar /Se Storsunden myr   Sjöbrännan skogsmark
Rosttjärnbodarna fäbodar /Se Storsunden terräng   Sjöbrännan skogsmark
Ryss gd /Se Stortjärnen tjärn   Sjöbrännan tidigare avbränd plats
Ryssmats gd /Se Stortjärnen tjärn   Sjöbrännvägen gångstig (sämre väg)
Rödbåthuset båthus /Se Stortjärnen tjärn   Sjömyrarna myrar
Rörmyrkälen fäbod /Se Stortjärnänget slåtteräng   Sjömyren myr
Salomonbodarna fäbodar /Se Storåsen ås   Sjösved fäb.
Salomonbodarna fäbodar /Se Storåsen ås   Sjösvedbodarna fäb.
saura se: Söre by Storälven se Indalsälven älv   Sjösveden fäb., se Sjösvedbodarna Saknas
Sarvre se Söre by Strangellsudden udde   Sjösvedet gammalt, nu igenväxt sved
Selefstad Saknas Strekloken tjärn   Skavåsbäcken bäck
*Seleff stadh Saknas Strindlundsviken vik   Skavåsbäcken bäck
Signaltorpet, se Bredtorpet torp /Se Strupmyrbäcken bäck   Skavåsen höjdsträckning
Simavallen fäbod /Se Strupmyren myr   Skavåshöjden höjd
Själastugan stuga /Se Stugumyren myr   Skavåshöjden höjd
Själastuga f.d. rastställe /Se Stugumyren myr   Skettmyren myr
Sjösvedbodarna fäbodar /Se Stugumyränget myr   Skettmyren slåttmyr
Sjösvebuan f.d. fäbodar /Se Stugusjöhöjden höjd   Skettmyrselet lugnvatten
Skalstugan stuga /Se Stugusjöhöjden berg   Skolgårdsrenarna åslått
Skickja by Stugusjön sjö   Skolviken vik
Skickja by Stugusjön sjö   Skolviken vik
Skickja by Stugusjön sjö   Skrovelmyren myr
Skickja by Stugusjön sjö   Skrovelmyrtjärn tjärn
Skickja by Stugusjön sjö   Skrovelmyrtjärnen tjärn
Skickja by Stugusjön sjö   Skrångelåsen ås
Skickja by Stugusjön sjö   Skåndalen dalsänka
Skickja by Stugusjöströmmen ström   Skäfsloken slått
Skickja by? Stuvurn f.d. fäbodar   Skäftsloken myrslått
Skickja by Stuvursdammet f.d. flottningsdamm   Skärhällforsen fors
Skickja by Stuvursflon sankmark   Skärhällforsen fors
Skickja by Styggmyren myr   Skärhällorna stenhällar
Skickja by Styrsmyren myr   Skärhällorna stenhällor
Skickja by Styrsmyren myr /Se   Skärhällsforsen fors
Skickja by Styrsmyrholmen »holme»   Skärhällsforsen, se Skärhällforsen Saknas
Skickja by *Styrsmyrholmen holme   Skärhällsforsen fors
Skickja by /Se Stångflon myr   Skärhällstaden båtstad
Skickja by /Se Störbrännan terräng   Skörbodarna fäb.
Skickja by /Se Störtjärnen sjö   Sladderforsen fors
Skickja by /Se Stövurn flottningsdamm /Se   Sladderforsen fors
Skickja by /Se Sulboten vik /Se   Slamsmyren slåttänge
Sk(j)ör by /Se Sulboten del av Hårkänget /Se   Slåttmyren myr
Skjörbodarna se Sundinbodarna f.d. fäbodar /Se Sulboten del av Hårkänget /Se   Slåttmyren myr
Skol-Kares gd /Se Sultabborrtjärnen tjärn   Slåttskiftet slåttmyr
Skol-Kares gd /Se Sundet sund   Slåttsvedet odling
Skolstugan i Böle bebyggelse /Se Sunds skog skog /Se   Slåttån lugnvatten (sel)
Skvalabodarna fäbodar /Se Sundudden udde   Slättmyren myr
Skvalabodarna f.d. fäbodar /Se Suradammen damm /Se   Slättmyrviken myr
Skvalabodarna fäbodar /Se Surburm f. hälsobrunn /Se   Slättmyränget slåttänge
Skåndalen gård Surbrunn »hälsokälla» /Se   Smalänget slåttänge
Skåndalen gård Svanaflon myr? /Se   Smedjeåhammaren plats vid Indalsälven
Skörbodarna fäbodar /Se Svanamyren myr   Smedjeåhammaren udde
Slottersundbodarna fäb. /Se Svanamyran myr? /Se   Smedstabäcken bäck
Slottersundbodarna fäb. /Se Svan(a)myran myr /Se   Smedstusved Saknas
Smedsta by Svanatjärn tjärn /Se   Smedstavägen väg
Smedsta by? Svanatjärnbustaden rastplats /Se   Smedstaänget slåttänge
Smedsta by Svanatjärnbustan rastplats /Se   Smådrolen myrslått
Smedsta by Svanatjärnbustan klippa /Se   Småfloarna sankmark
Smedsta by Svanatjärnbäcken bäck   Småfloarna sankmark
Smedsta by Svanatjärnen tjärn   Småkälamyrarna myrar
Smedsta by Svanatjärnloken tjärn   Småmyrarna myrar
Smedsta by Svartbäcken bäck   Småmyrarna myrar
Smedsta by Svartbäckviken vik   Småmyrarna myrar
Smedsta by Svartedet terräng   Småmyrselet spakvatten
Smedsta by Svartedet slåttermyr /Se   Småmyrselet lugnvatten
Smedsta by Svarthammaren del av Långåns strand /Se   Småmyrvadet vadställe
Smedsta by? Svarthålsbryggan brygga /Se   Småmyrvägen gångstig
Smedsta by Svarthällsedan bakvatten /Se   Småtjärnarna tjärnar
Smedsta by Svarthällskistan se Tjuvhålsbryggan, Nedre brygga /Se   Småtjärnarna tjärnar
Smedsta by Svarthögen berg   Småtjärnarna tjärnar
Smedsta by Svarthögtjärnen tjärn   Småtjärnarna tjärnar
Smedsta by Svarttjärn tjärn   Småtjärnarna tjärnar
Smedsta by Svarttjärnberget höjder   Småtjärnarna tjärnar
Smedsta by Svarttjärnbrännan skogsmark   Småtjärnhögarna höjd
Smedsta by Svarttjärnbäcken bäck   Småtjärnhögarna höjder
Smedsta by Svarttjärnen tjärn   Smörbrunnet odling
Smedsta by Svarttjärnen tjärn   Smörvallen god betesvall
Smedsta by /Se Svarttjärnen sjö   Smörvallen betesmark
Smedsta by /Se Svarttjärnen tjärn   Smörvallvågen vik
Smedstabodarna f.d. fäbodar /Se Svarttjärnen tjärn   Snödlungerflon sankmark
Smedstabodarna fäbodar /Se Svarttjärnen tjärn   Snödlungrarna slåttängen
Snaasenladan lada /Se Svarttjärnen tjärn   Solö(j)bäcken bäck
Sockenmagasinet f.d. magasin /Se Svartviken vik   Solö(j)bäcken bäck
Sockenstugan Saknas /Se Svartviken vik /Se   Solöbäcken bäck
Soludden sommarvilla /Se Svartvågen vik   Spalen ända av ås
Sotbodarna fäbodar /Se Svartvågen f. vik /Se   Spalen udde
Stadsbodarna fäbodar /Se Svartån å   Spishålbäcken bäck
Stadsbodarna f.d. fäbodar /Se Svartåsen ägomark   Språnghärrflon flo
Stadsbodarna fäbodar /Se Svartåsmyren myr   Spåmanloken vattensamling
Stadsbåthuset bod? /Se Svarvstolen del av Midskogsforsen /Se   Stabbursmyren myr
Stadsfäbodarna fäbodar /Se Sveddalen dalsänka /Se   Stadsbodvallarna f.d. fäb.
*Staffzgård, se Stavsgård by Sveddalsudden udde   Stadsbåthuset strandplats
Stenhammar, se Hammarn Saknas /Se Svensmyrtjärnen tjärn   Stadsmyrhöjden höjd
Stocke Saknas Svenängeshöjden höjd   Stadsmyrhöjden höjd
Stolt gd /Se Svenängeshöjden berg   Stadssvedet gammalt sved
Storflobodarna fäbodar /Se Svenänget terräng   Stadsängena slåttäng
Storflobodarna f.d. fäbodar /Se Syrbärloken tjärn   Starrflon sankmark
Storflobodarna fäbodar /Se Syltsjöbodarna f.d. fäbodar, skogsmark   Starrlokarna myr
*Storkojan skogskoja /Se Syltsjödammet flottningsdamm   Stationsviken vik
Stormyrgårdens fäbodar fäbodar /Se Syltsjömyren myr   Stenbrännan skogstrakt
Storsjöbodarna fäbodar /Se Syltsjön sjö   Stenbrännan skogshöjd
Storåsen fäbodar /Se Syltsjön sjö   Stenbäcken bäck
Strandhem villa /Se Syltsjön sjö   Stenbäcken bäck
Strangellbodarna fäbodar /Se Syltsjön sjö   Stenedet skogsbacke
Strindlundstorpet f. torp /Se Sågbacken backe /Se   Sten(en) myr
Stunis gd /Se Sågbäcken bäck   Stenflobäcken bäck
Styr-Lars-Lasse-gården gd /Se Sågfettjärn tjärn /Se   Stenflobäcken bäck
Stövurn f.d. fäbodar /Se Sågfettjärnen tjärn   Stenflon flo
Stövurn fäbodar /Se Sågflon myr   Stenflon sankmark
*Sundbergskojan skogskoja /Se Sågplatsen f.d. sågplats /Se   Stenhögen udde
Sundbodarna fäbodar /Se Sågänget terräng   Stenmyren myr
Sundinbodarna f.d. fäbodar /Se Sålboten vik   Stenskolen skogsområde
Sundinbodarna f.d. fäbodar /Se Sällflon myr   Stenskolorna bergstrakt
Sundinbodarna f.d. fäbodar /Se Sällflon myr   Stensmyrarna myrar
Sundinbodarna fäbodar /Se Sännselet sel   Stensmyrbäcken bäck
Svanalandet fäbodar /Se Sännselet sel   Stensundet slåttänge
Svanamyran by /Se Sännselet lugnvatten   Stensundet myr
Svanamyrbuan f.d. fäbodar /Se Sännselet lugnvatten   Stigmyren myr
Sveddalen del av by /Se Sännselet lugnvatten   Stigmyrkällan källa
Sånnbodarna fäbodar /Se Sännselet lugnvatten   Stolthägnen odling
Sännsjöbodarna f.d. fäbodar /Se Sännselet lugnvatten   Stoltudden udde
Sännsjöbodarna fäbodar /Se Sännselet sel   Stoltviken vik
Sännsjöbodarna fäbodar /Se Sännselet sel   Storbackarna höjder
Sännsjöbodarna f.d. fäbodar /Se Sännselet del av Indalsälven   Storbacken höjd
Sännsjölandet se Höljebodarna f.d. fäbodar /Se Sännselet lugnvatten /Se   Storbacken höjd
Sännsjölandet gd:ar /Se Sännsjömyrbäcken bäck   Storbacken backe
Sännsjölandet gd:ar /Se Sännsjömyren myr   Storberget berg
Sännsjön fäbodar /Se Sännsjömyrtjärnen tjärn   Stor-Bladtjärn tjärn
Sännåbodarna fäbodar /Se Sännsjön sjö   Stor-Bladtjärnen tjärn
Sännåstugan stuga /Se Sännsjön sjö   Storbottnen vidsträckt lergrund
Sännåstugorna stugor /Se Sännsjön sjö   Storbäcken bäck
Södergårdarna gårdar /Se Sännsjön sjö   Storbäcken bäck
Söre by Sännsjön sjö   Storbäcken bäck
Söre by Sännsjön sjö   Storbäcken bäck
Söre by Sännsjön sjö /Se   Stordiket bäck
Söre by Sännsjön sjö /Se   Storedan bakvatten
Söre by Sännsjö ön holme   Storedan bakvatten
Söre by Sännåbryggan brygga /Se   Storfetten slåttänge
Söre by? Sännåbryggan brygga /Se   Storflakaråken myr
Söre by Sännådammet damm   Storflobodarna fäb.
Söre by ?Sännån å   Storflobodarna fäb.
Söre by Sännån å   Storflobäcken bäck
Söre by Sännån å   Storflobäcken bäck
Söre by Sännån biå   Storflobäcken bäck
Söre by Sännån biå   Storflon flo
Söre by Sännån å   Storflon flo
Söre by Sännån å   Storflon flo
Söre by Sännån å /Se   Storflon, se Nölflon Saknas
Söre by Sännårännan timmerränna /Se   Storflon sankmark
Söre by Sännåvadet vad /Se   Storflon sankmark
Söre by »Söderhägnen» betesmark /Se   Storflon flo
Söre by Sönnamyran Saknas /Se   Storflon sankmark
Söre by Sönner-Igeltjärnen tjärn   Storflon sankmark
Söre by *Sönnermyran myr   Storflon sankmark
Söre by *Sönnermyren myr   Storflon sankmark
Söre by Sönnermyren myr   Storflotjärn tjärn
Söre by Sönnertjärnen tjärn   Storflotjärnen tjärn
Söre by Sörbäcken bäck   Storflotjärnen tjärn
Söre by Sörbäcksskiftet skogsområde /Se   Storfloviken vik
Söre by Sörebron bro /Se   Storholmen holme
Söre by Söreforsbron bro /Se   Stor-Kalvsberget berg
Söre by Söreforsen f. fors /Se   Stor-Kalvsmyren myr
Söre by Söreforsen f. fors /Se   Storkarlsberget berg
Söre by Söreforsen fors /Se   Storkarlsmyren myr
Söre by Söreforsen förr fors /Se   Stor-Knorten strömnacke
Söre by Söregatan bygata /Se   Stor-Knortmyren myrodling
Söre by Söreviken vik /Se   Storkojan timmerkoja
Söre by Sörellodlingen odling   Storkällan källa
Söre by Sörgårdsviken vik   Stor-Larsbäcken bäck
Söre by Sörslåtten myr   Storlångvattsbäcken bäck
Söre by Tallbacken Saknas /Se   Stor-Långvattsbäcken bäck
Söre by Tallmyren odling   Stormyren myr
Söre by Tallmyrhöjden höjd   Stormyren myr
Söre by Tandlund-läningan båtuppdragningsplats /Se   Stormyren myr
?Söre by Tandlundläningen båtlämning /Se   Stormyren myr
Söre by Tersmyren myr /Se   Stormyren myr
Söre by Tigerstettstenen, se Högöran grund /Se   Stornäset näs
Söre by Tikmyren myr   Stornäset näs
Söre by Timmerviken vik   Storrisbrännan skogsmark
Söre by Tjuvhålsbryggan, Nedre brygga /Se   Stor-Rödflon sankmark
Söre by Tjuvhålsbryggan, Övre brygga /Se   Storseldammet flottningsdamm
Söre by Tjuvhällan häll /Se   Storselet lugnvatten
Söre by Tjäderflon myr   Storselet lugnvatten
Söre by Tjärndalsbäcken bäck   Storselet lugnvatten
Söre by Tjärndalsmyran myr   Stor-Sluten odling
Söre by Tjärndalstjärnen tjärn   Stor-Slycken vattensamling (lok)
Söre by Tjärnflon myr   Stor-Slyckan vattensamling
Söre by Tjärnmyrbacken höjder   Stor-Slyckan vattensamling
Söre by Tjärnmyren myr   Stor-Starrloken tjärn
Söre by Tjärnmyren myr   Storstenråken slåttmyr
Söre by Toppnäset udde   Storsunden sluttande sank betesmark
Söre förr officersboställe /Se Toppnäset näs   Stortjärn tjärn
Söre? by /Se Toppnäset näs /Se   Stortjärn, se Storflotjärn Saknas
Söre by /Se Toppnäset näs? /Se   Stortjärn tjärn
Söre, Södra gästgiveri o. länsmansgård /Se Toppnäsviken vik /Se   Stortjärn tjärn
Söre gd /Se Toppnäsören grund   Stortjärn tjärn
Söre gd /Se Toppören stengrund   Stortjärn tjärn
Söre gd /Se Torreloken myr   Stortjärnen tjärn
Söre by /Se Trasnäset näs /Se   Stortjärnen tjärn
Söre by /Se Trasnäset näs /Se   Stortjärnen tjärn
Söre by /Se Trefaldighetskälla källa   Stortjärnen, se Storflotjärnen tjärn
Söre by /Se Trekanten sankmark   Stortjärnen tjärn
Söre, Södra bydel Trettontjärn tjärn /Se   Stortjärn, Västra, Östra tjärnar
Sörefors by /Se Trettontjärn tjärn /Se   Stortjärnänget slåttänge
Sörefors kv /Se Trirobryggan brygga /Se   Storvadet grund
Sörefors kvarn /Se Trirohägnen inäga /Se   Storåkren åker
Söregård hm /Se Trirohägnen inäga /Se   Storån älv
Söregården gd /Se Trolldrolsbrännan terräng /Se   Storåsen fäb.
Sörehammar, se Hammarn affärscentrum /Se Trolldrolsbrännan skogsmark   Storåsen ås
Tandlundtorpet torp /Se Trollkäringflon myr   Storåsen ås
Tegelbruket f.d. tegelbruk /Se Trångforsen fors   Storåsen ås
Tidemantorpet torp /Se Trässjmyren myr   Storåsen fäb.
Tjärndalen gård Trättbrännan skogsområde   Storåsen ås
Tomasbodarna f. fäbod /Se Trättjärn se Trettontjärn tjärn /Se   Storänget slåttänge
Tomasbodarna fäbodar /Se Trättjärnen tjärn   Strangellbodarna fäb.
Tommuskvarn f. kvarn /Se Trättjärnen tjärn   Strekloken tjärn
Trolldrolsbrännan fäbodar /Se Trättjärnen tjärn   Strekloken vattensamling
Utgårdsbodarna fäbodar /Se Trättjärnen tjärn   Stridbryggan (f.d.) flottningsbrygga
Uti-torpet, se Nyströmtorpet torp /Se Trättjärnen tjärn   Strupmyrbäcken bäck
Vallbodarna se Lermyrbodarna fäbodar /Se Trättjärns avradsland Saknas /Se   Strupmyren myr
Weiderbodarna fäbodar /Se Trättjärns avradsland Saknas /Se   Strykmyrbäcken bäck
Weiderbodarna fäbodar /Se *Trättjärns holme holme /Se   Strykmyren myr
Wifstavarfsgården stamhemman /Se Tullerören grund /Se   Strykmyr-Piken slåttänge
Vikbodarna fäbodar /Se Tullerören grund /Se   Strömhägnen odling (f.d. torp)
Wiklundtorpet f.d. torp /Se Turetjärnen tjärn   Strömhägnen odling (f.d. torp)
Wikströmbodarna se Per Eliasson-bodarna f.d. fäbodar /Se Tuvan halvö /Se   Stubbholmen grund
Vill-Johan-torpet torp /Se Tuvloken terräng   Stugumyrbäcken bäck
»Vill-Johan-torpet» torp /Se Tuvmyren myr   Stugumyren myr
Vilstensbodarna f.d. fäbodar /Se