ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Aspås socken : Jämtlands norra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 239 Naturnamn : 351 Bebyggelsenamn : 62 Naturnamn : 200
Aspås sn /Se Andlokudden udde Aspås sn sn Abborrtjärnen tjärnar
Aspås sn Aspåsmännens land allmänning /Se Aspås Saknas Anders-Arvidssonsbodarna fäb.
Aspås sn Aurebäcken bäck Aspåsnäset traktnamn Andlokudden udde
Aspås sn Barkkaret myrslått Aspåsnäset by Barkkaret myrslått
Aspås sn Biltjärnen tjärn Aspåsnäset by Bilan myr
Aspås sn Biltjärnflon sank mark Aspåsnäset poststation Bilbäcken bäck
Aspås sn Bindstickråken sank mark Bombodarna fäb. Biltjärnen tjärn
Aspås sn Bjäkermyrbrännan skogsområde Brännan hmd Bindstickråkarna myr
Aspås sn Bjäkermyren myr Böle by Björnflon flo
Aspås sn Björnflon myr Fältbygget hmd Björnhammarmyren myr
Aspås sn Björnflon sank mark Gammalbodarna fäb. Bodåsen odling
Aspås sn? Björnhammarmyren myr Gräfte Saknas Bombodbäcken bäck
Aspås socken Blekan, Nedre myr Gärde by Bostadmyren myr
Aspås socken Blekan, Övre myr Gärdesbodarna fäb. Brattmyren myr
Aspås sn. Blekmyren myr Gärdet = 4 Lundsjön Saknas Brattåkren åker
Aspås sn Blekmyren myr Gökbodarna fäb. Bäckarbrännan myr
Aspås sn Bockhornet terräng Hammaren lht Bäckmyrbäcken bäck
Aspås sn Bodbäcken bäck Hansbodarna fäb. Bäckmyren myr
Aspås by Bodbäcken bäck Holmbodarna fäb. Bäckviken vik
Aspås sn Bodåsen ås Husmon hmd Bättelsforsen fors
Aspås sn Bombodbäcken bäck Håtjärnberget gårdar Bättelsmyren myr
Aspås sn Brattfallet terräng Jogårdsbodarna fäb. Bölesbodarna fäb.
Aspås sn Brattmelen fornlämning Kallkällan hmd Bölesviken vik
Aspås sn Brattmyrloken tjärn Kattstrupeforsen by Bölesviken vik
Aspås sn Brattåkren brant åker som omfattar byn Nygården /Se Kilen by Bötelsforsen fors
Aspås sn Brunnenbrännan skogsområde Lien by Damströmholmen holme
Aspås sn Bustadmyren myr Loken hmd Djupbäcken bäck
Aspås sn? Bustadmyrholmen höjd Lugnet hmd Djupröjningen röjning
Aspås sn *Bälgsjö tjärn Lundsjön by Djupröjningsbäcken bäck
Aspås sn Bälgsjö, se Trettontjärnen tjärn Långmobodarna fäb. Edsmyren myr
Aspås sn Bölesbodarna f.d. fäbodar Lägderna = 4 o. 5 Näset Saknas Fet-Mickeldrolet myrslåtter
Aspås sn Bölesbäcken bäck Nybodarna fäb. Flacken myr
Aspås sn Bölesviken vik Nygården by Flacken flo
Aspås sn Bölesviken vik Näset by Flottetjärnen tjärn
Aspås sn Bötelsforsen fors Näset, se Aspåsnäset Saknas Fältbyggholmarna holmar
Aspås sn Bötelsmyren myr Näset by Gammalbodbäcken bäck
Aspås sn Dammtjärnen tjärn Näverbron lht Gammalröjningstjärnen tjärn
Aspås sn Djupbäcken bäck Näverkvarnen kvarn Gettjärnen tjärn
Aspås sn Eskilslåtten myr Näversjöberg, se Håtjärnberget gårdar Gettjärnmyren myr
Aspås sn Eskilslåtten terräng Ren traktnamn Gråforsen fors
Aspås sn Fet-Mickeldrolet myrslåtter /Se Rehn by Gråmärraforsen fors
Aspås sn Finnkojflon sank mark Rensbodarna hmd Gråtsmyren myr
Aspås sn Flacken myr /Se Risten gård Gräsbäcken bäck
Aspås sn Flon myr Rödebo, se Rödönsbodarna Saknas Grönviken vik
Aspås sn Flottatjärnen tjärn Rödebo by Gyltbäcken bäck
Aspås sn Fygelmyren myr Rödnäset gårdar Gysån å
Aspås sn Fågelfoten sank mark Rödönsbodarna traktnamn Gökbodvågen vik
Aspås sn Fågellekflon sankmark Skysselnmyrbacken lht Göluloken lok
Aspås sn Fältflon sankmark Slättänget by Halmmarkmyran myr
Aspås sn Gammalröningstjärnen tjärn Stensvågen hmd Hanstjärnen tjärn
Aspås kyrkby Gettjärnmyren myr Storgården by Harrbäcken bäck
Aspås socken Grishålan terräng Strupforsen by Hattkullflon flo
Aspås sn. Grossmyren myr Stugubodarna fäb. Henrikbodarna fäb.
Aspås sn /Se Gråforsen sammanflödet av Gysån o. Bombodbäcken Sveden gårdar Holmarna holmar
Aspås sn /Se Gråmäraforsen fors Tand by Holmforsen fors
Aspås sn /Se Gräsbäcken bäck Trång by Håkansved odling
Aspås sn /Se Gröna ön myr Vattgården hmd Håkansvedviken vik
Aspås sn /Se Grönviken vik Västgårdsbodarna fäb. Hånåberget berg
Aspås sn /Se Gullfotåsen ås Östelången by Hårsmyren(?) myr
Aspås sn /Se Gysån å Österlångan by Hårsterselet(?) spakvatten
Aspås sn /Se Gysån å /Se Östgården hmd Håtjärnen tjärn
Aspås sn /Se Gysån å Östgårdsbodarna fäb. Håtjärnen tjärn
Aspås sn /Se Gysån å   Hästskotjärnen tjärn
Aspås sn /Se Gysån å   Iljamyren myr
Aspås gd:ar Gyltbäcken bäck   Indalsälven å
Aspås by Gålåloken myr   Jogårdsbodflon flo
Aspås by Gårdsbäcken bäck   Jo-Hemmingssonedan fiskställe
Aspås gdr Gärdesbodarna f.d. fäb.   Jällsmyren odling
Aspås bebyggelse »Göjsen», = ?Gysån å   Jönsbodarna fäb.
Aspås bebyggelse Gökbodarna terräng   Jönsflon flo
Aspås bebyggelse Gökbodvågen vik   Kilen näs
Aspås gårdar Hammaren terräng   Kiltjärnarna tjärnar
Aspås bebyggelse Hansbodflon flo   Klararöjningarna myrar
Aspås gd:ar /Se Hanstjärnen tjärn   Klyppiflon flo
Aspåsnäset by Hattkullen höjd   Kvarnbäcken bäck
Aspåsnäset by Hattkullflon sank mark   Kvarnbäcken bäck
?Aspåsnäset (Näset) by Hokmyrbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
?Aspåsnäset (Näset) by Hokmyren myr   Kvarnflon flo
?Aspåsnäset (Näset) by Holmforsen fors   Kvarnmarkbodarna fäb.
?Aspåsnäset (Näset) by Holmtjärnmyren myr   Kvieseln myr
?Aspåsnäset (Näset) by Håkasved odling   Lammtackröjningarna röjning
(?)Aspåsnäset by Hålstermyren myr   Landvågen vik
??Aspåsnäset (Näset) by Hålsterselet del av Gysån   Libodarna fäb.
??Aspåsnäset (Näset) by Hånåberget berg   Lillsjön sjö
?Aspåsnäset (Näset) by Håtjärnberget berg   Linjesbäcken bäck
??Aspåsnäset (Näset) by Håtjärnen tjärn   Lisbethålet fiskställe
(Aspås)näset by Hästskotjärnen tjärn   Lisbetröjningen röjning
(Aspås)näset by Högbacken höjd   Lomtjärnbäcken bäck
?Aspåsnäset by Iljamyren myr   Lomtjärnen tjärn
Aspåsnäset by Indalsälven älv   Loråsbacken landsvägsbacke
*Aspåsslätten bebyggelse Indalsälven älv   Lundsjöbodarna, Östra och Västra fäb.
?Böle by Indalsälven älv   Lundsjön sjö
?Böle by Indalsälven älv   Lungerbäcken bäck
?Böle by Indalsälven älv   Lungerbäcken bäck
?Böle by Ivarbodarna f.d. fäbodar   Lungerröjningsbrännan skogsmark
Böle by Jacobstjärnen tjärn   Lungret grusås
Böle by /Se Jerikobacken backe   Långan å
Gautegård Saknas /Se Jogårdsbodflon sank mark   Långdrolet myr
Gräfte by Johan-Jonshägnen terräng   Långflon flo
?Gräfte by Joröningarna sank mark   Långmyren myr
Gräfte by Jällsmyren myr   Långmyrsved skogsmark(?)
Gräfte by? Jöns-Persflon myr   Långnäsan näs
Gräfte by Kallkällflon myr   Långröjningsudden udde
Gräfte by Kattuggleflon myr   Lökan myr
Gräfte by Kattuggelflon sank mark   Lökesbäcken bäck
Gräfte by Klingvågen vik   Mellanvågen vik
Gräfte by Klypjeflon sank mark   Midvägasmon flo
Gräfte by.? Klypjeflon myr /Se   Midvägasmyren myr
Gräfte by Knaparöningen terräng   Morgonsfloarna floar
Gräfte by Koldalsröningen terräng   Myggsjängelbäcken bäck
Gräfte by Kojrönningen terräng   Myggsjängeln myrslått
Gräfte by Kvarnbäcken bäck   Märkesfuran fura
Gräfte by Kvarnbäcken bäck   Nordviken vik
Gräfte by Kvarnbäcken bäck   Nymyrberget berg
Gräfte by Kvarnflon flo   Nymyren myr
Gräfte by Kvarnflon sank mark   Nymyren myr
Gräfte by Kvarnhässjeslåtten sank mark   Näldsjön sjö
Gräfte by Kvarnmyren myr   Näverkvarnen kvarn (nu riven)
Gräfte by Kvarnmyren myr   Näverlokarna vattensamlingar
Gräfte by Kvisseln sank mark   Näverlokbackarna backar
Gräfte by Kvisslen myr /Se   Näversjön sjöar
Gräfte by /Se Kvälldrolet myr   Nävran å
Gräfte Saknas /Se Källmyren myr   Nävran å
Gräfte gd:ar /Se Källmyren myr   Odrolstjärnen tjärn
Gräfte by /Se Kälmyren myr   Olsmyren myr
Gräfte gd:ar /Se Landvågen vik   Olsmyren myr
Gräfte gd:ar /Se Lars-Ersbodselet sel   Oxbäcken bäck
*Gundtegården gd Lars-Ersbodtjärnen tjärn   Per-Larssonflon flo
*Gåutegård gd Lekattbäcken bäck   Rabboksflon flo
*Gåuthegård gård /Se Lill-Abborrtjärnen tjärn   Rabbokstjärnarna tjärnar
Gåutegårdh fordom gård /Se Lillforsen fors   Ramsbäcken bäck
?Gärde by Lill-Håtjärnen tjärn   Rask-Jonashålet fiskställe
?Gärde by Lill-Jönstjärnen tjärn   Renskinnflon flo
Gärde ?by Lill-Mångan bäck   Rismyrarna myrar
Gärde gd:ar /Se Lillselet del av Gysån   Rismyren myr
*Hallagård gård Lillselet skogsmark   Rismyren myr
*Hallagard Saknas Lillsjöflon sank mark   Ris-Perören grund
Hallagard Saknas Lillsjön sjö   Rödönsbodarna fäb.
*Hallagard gård Lillsjön sjö   Rö(r)näsudden udde
*Hallagard Saknas /Se Lillsjön sjö   Salberget berg
Hallagård Saknas /Se Lillsjön sjö   Salbergsholmen holme
Hallagård Saknas /Se Lillån å   Sandbäcken bäck
Kyrkbyn prästgd /Se Lilsiön sjö   Sjutjärnarna tjärnar
»langanes» Saknas Lillån å   Sjutjärnflon flo
langanes o. likn. se ?Litsnäset (Näset) by Lokmyren myr   Sjöflon flo
»langænæs» by Loken myr   Sjömyren myr
*Langanes Saknas Lomtjärnbäcken bäck   Sjötjärnarna tjärnar
?Lien by Lomtjärnen tjärn   Skacksmyren myr
?Lien by Lomtjärnflon sank mark   Skakelbackbäcken bäck
?Lien by /Se Lund-Peselet del av Gysån   Skakelbacken backe
Lien by Lundsjöbron förr bro /Se   Skarpabborrtjärnen tjärn
Lien by Lundsjö kvarn kvarn   Skettråken myrslått
Lien by Lundsjön sjö   Skiftesholmen holme
Lien by Lundsjön sjö   Skysselmyran myr
Lien by Lundsjöskogen el. Lundsjökälen skog   Skäggmyrarna myrar
Lien by Lungerbäcken bäck   Sladderforsen fors
Lien by /Se Lungerbäcken bäck /Se   Slåttflon flo
Lien gd:ar /Se Lungerröjningsbrännan skogsmark /Se   Slåttjärnen tjärn
Lien gd:ar /Se Lungret terräng   Slåttängsholmarna holmar
longanes o. likn. se: ?Litsnäset (Näset) by Lungret terräng   Sotbrännorna skogsmark
Lundsjön gd:ar Lungret ås /Se   Sockmyren myr
Lundsjön by Lungret grusås /Se   Sorman fiskställe
Lundjsön förr nybygge Lysflon sankmark   Sotsved skogsmark
Lundsjön by /Se Långan älv   Spännkådudden udde
Lundsjö gd:ar /Se Långan älv   Spännkådviken vik
Lundsjön gd:ar /Se Långan älv   Stensdrolet myr
Lungret gd /Se Långan älv   Stensmyren myr
*Långnäs = ?Aspåsnäset by Långan å   Stensvågsmynnet yttersta delen av en vik
*Långnäs = ?Aspåsnäset by Långan å   Stensvågsmyren myr
*Långnäs = ?Aspåsnäset by Långan å   Storbodbäcken bäck
*Långnäs = ?Aspåsnäset by Långan älv   Storflobäcken bäck
Lägdarna gårdar Långan å   Storflon flo
?Lägden by Långan älv   Storflon flo
Lägden Saknas Långan älv   Storflon flo
Lägden gd:ar Långan å   Stormyren myr
?Lägden by Långan å   Stormyrholmen holme
Lägden gd:ar /Se Långan älv   Stortjärnen tjärn
Nygården by Långan å /Se   Storudden udde
Nygården by Långan älv   Storån å
Nyrödöbodarna fäb. /Se Långan älv   Svarttjärnen tjärn
Näs Saknas Långa ån å   Sågbäcken bäck
Näset by Långa Ån älv   Sågbäcken bäck
Näset by Långbrännan skogsområde   Sätermyren myr
Näset by Långdrolet myr   Tomsät odling
Näset by Långdrolsviken vik   Tottelåsen fäb.
Näset by Långmoflon sank mark   Trettontjärnbäcken bäck
Näset by Långmyrsved skogsområde   Trettontjärnen tjärn
Näset by Långnäset, Bortre näs   Trättmyren myr
Näset by Långnäset, Hitre näs   Trätt(myr)tjärnen tjärn
Näset by Långröningsudden udde   Tvärviken vik
Näset by Långån biflod till Indalsälven   Vattumyren myr
Näset by? Långån biflod till Indalsälven   Vikarholmen holme
Näset by Lökan myr   Vikarsundet sund
Näset by Lökesbäcken bäck   Yttersttjärnarna tjärnar
Näset by Lökesbäcken bäck   Årbrustet udde
Prästbordet khbost. /Se *Lönne skogsområde   Årmyren myr
Ren gd:ar /Se Mattistjärnen tjärn   Åsmyrarna myrar
Slättänget se Österlångan gd:ar /Se Me(d)vägasmon skogsområde   Öretjärnen tjärn
Slättänget by /Se Medvägasmyren myr   Östbäcken bäck
Storgården by Morgonsflon sank mark   Öst i bäcken bäck
Storgården kyrkby /Se Mossaflon sank mark    
Storgården gd:ar /Se Myggskängelbäcken bäck    
*Stugumon »ödisgotz» Märkesfuran gränspunkt    
Tand by? Nelden siön sjö    
Tand by? Nissénflon sank mark    
Tand by Norrvik odlad mark    
Tand by Nybodtjärnen fd. tjärn, nu sankmark    
Tand by? Nymyrberget höjd    
Tand gd:ar Nymyren myr    
?Tand by Nymyren myr    
Tand by Näfversiön sjö    
Tand by Nälden sjö    
Tand by Näldsjön sjö    
Tand by /Se Näldsjön sjö    
Tand gd:ar /Se Näldsjön sjö    
Trång by /Se Näldsjön sjö    
?Trången by Näldsjön sjö    
Trången by Näldsjön sjö    
?Trången by Näldsjön sjö    
(?)Trången by Näldsjön sjö    
Trången by? Näldsjön sjö    
?Trången by Närkvarnbäcken bäck    
Trång by Näverkvarnen f.d. kvarn    
Trång by Näverlokarna tjärnar    
Trång by Näversjön, Västra o. Östra sjöar    
Trång by Näversjön, Västra o. Östra sjöar    
Trång by Näversjön, Östra o. Västra sjöar    
Trången gd:ar /Se Näversjön, Östra sjö    
*Ånö ödesgods /Se Näversjön, Östra sjö    
*Årbrust gd (f.d.) Näveråmyren myr    
*Årbrust gd Nävran å    
*Årbrust gd Nävran å    
*Årbrust gård Nävran å    
*Årbrust gd Nävran å    
*Årbrust gd Nävran å    
Ånt, se *Öd »ödisgotz» Odrolstjärnen tjärn    
*Öd »ödisgotz» Olsmyren myr    
Österlångan gd:ar /Se Orrsundet sank mark    
Österlångan by /Se Oxbäcken bäck    
  Per-Larsaflon sank mark    
  Petrus-Jonsaholmen holme    
  Pilatushägnen terräng    
  Piprörmyren myr    
  *Prästmyren myr    
  Rabboxflon myr    
  Rabboxtjärnarna tjärn    
  Ramsbäcken bäck    
  Ramsbäcken bäck    
  Ramsbäckflon sank mark    
  Renskinnflon sankmark    
  Renskinnflon myr    
  Renskinnflon flo /Se    
  Risflon terräng    
  Rismyrarna myr    
  Rismyren myr    
  Röanmyren myr    
  Rönäsudden udde    
  Salbergsholmen holme    
  Sandbäcken bäck    
  Sandlungret udde    
  Sannsvaarna terräng    
  Sarven sank mark    
  Sausved odling    
  Sigurdmyren myr    
  Sjutjärnarna tjärnar    
  Sjutjärnflon myr    
  Sjöbotten vik    
  Skacksmyren myr    
  Skakelbackbäcken bäck    
  Skakelbacken höjd    
  Skamyren myr    
  Skarpabborrtjärnen tjärn    
  Skettråken myrslått    
  Skysselmyran myr /Se    
  Skysselmyrbacken odling    
  Skålviken vik    
  Skäggmyrarna myrar    
  Sladderforsen fors    
  Slåttermyren myr    
  Slåttjärnen tjärn    
  Småfloarna sankmark    
  Småmyrarna myrmark    
  Småsvaarna terräng    
  Sockmyren myr    
  Sorman vik    
  Sormfloarna myr    
  Sormfloarna sank mark    
  Sotbrännan terräng    
  Sotsved skogsmark    
  Spännkådudden udde    
  Stenbäcken bäck    
  Stenkyrkan terräng    
  Stensdrolet myr    
  Stensmyrarna myrar    
  Stensmyrbäcken bäck    
  Stensmyren myr    
  Stensvågen terräng    
  Stensvågsmyren myr    
  Stor-Abborrtjärnen tjärn    
  Storbacken höjd    
  Stor-Flacken myr    
  Storflobäcken bäck    
  Storflobäcken bäck    
  Storflon sank mark    
  Storflon myrmark    
  Storflon sankmark    
  Storholmen holme    
  Storholmen myr    
  Storlokrönningen sank mark    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Storrönningen terräng    
  Storrönningsdiket bäck    
  Storselet del av Gysån    
  Storselet sank mark    
  Storsvaarna terräng    
  Stortjärnen tjärn    
  Storudden udde    
  Strupforsen fors    
  Strupforsen fors /Se    
  Sundet sund    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svartviken vik    
  Sveomsviken vik    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Säterkilen terräng    
  Trättjärnen tjärn    
  Trättjärnen tjärn    
  Trettontjärn tjärn    
  Trättjärnbäcken bäck    
  Trättjärnbäcken bäck    
  Trättjärnen tjärn    
  Trättmyrtjärnen tjärn    
  Tvågårdsmyren myr    
  Tvärviken vik    
  Vassflon myr    
  Vattumyren myr    
  Vikarholmen holme    
  Vikbodarna f.d. fäbodar    
  Vitmossaflon flo    
  Yttersttjärnarna tjärn    
  Vålen terräng    
  Årbrustet udde    
  Åsforssen, se Strupforsen Saknas    
  Åsmyrarna myr    
  Älggårdsvågen vik    
  Äsmyren myr    
  Ödesböle fornlämning    
  Öretjärnen tjärn    

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.